SOLLERÖ

484 arter

2495 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ) , ~refl~ ,bäck i backkärr , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735920, 1423946] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Brändtjärnarna, den mindre norra (artp.) (13E 7e , [6738843, 1421064] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ) , ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Stora Fux-Anderstjärn, 400m öster om (artp.) (13E 7e , [6738256, 1421453] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike ,t.riklig ,2017 (IPt & SNy)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,strand med sand-dybotten , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,vät i barrblandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.) (14E 0g , [6754243, 1433640] ) ,sandbotten sjön siljan , 2014 (Kerstin Frostberg)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ) , ~refl~ ,bäck i ung barrskog , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.) (13E 9g , [6747289, 1434555] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Polypodium vulgare    Stensöta
Skejsberget Ö delen (13E 6c , [6733900, 1413130] ) , ~refl~ ,bergbrant , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Lövberget (artp.) (13E 6d , [6731367, 1415919] ) , ,noterad ,1990 (Håkan Lernefalk)
Säxberg, Trollkyrkan (artp.) (13E 8d , [6742698, 1418102] ) ,djup ravin med klippor, rasmark och block ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ) , ~refl~ ,å i gransumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,gräsgranskog ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Säxberg, Trollkyrkan (artp.) (13E 8d , [6742698, 1418102] ) ,djup ravin med klippor, rasmark och block ,10 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Säxberg, Trollkyrkan (artp.) (13E 8d , [6742759, 1418057] ) ,djup ravin/klyfta med klippor och blockmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Trollkyrka södra (artp.) (13E 8d , [6742792, 1418038] ) ,2 ställen i ravinen , 1983 (Bengt Oldhammer)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstranden ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Säxberg, Trollkyrkan (artp.) (13E 8d , [6742691, 1418103] ) ,djup ravin med klippor, rasmark och block ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735930, 1423951] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ) , ~refl~ ,å i gransumpskog , frekvens ej bedömd , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736090, 1424136] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Blechnum spicant    Kambräken
Flenberget (13E 8g , [6743, 1433] ) ,rågång, blandskog blåbärsristyp,hårt trängd av vitmossa ,1 litet ex 4-7 blad ,1986 (BOr,Ingemar Ljungqvist)
Rossberget (13E 9f , [6746, 1426] ) ,granskog vid myr,ganska öppet ,c:a 100 blad, sterila ,1987 (BOr)
Flenberget (artp.) (13E 8g , [6743632, 1433448] ) ,i rågång, hårt trängd av vitmossa ,ett litet ex med 4-7 blad ,1986 (Bengt Oldhammer)
Picea abies    Gran
Strax Ö om Rossbergs fäb. 10 m från vägen (13E 9f , [6748, 1427] ) ,granskog ,ngt ex. Ormgran ,1987 (BOr)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736267, 1424164] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738128, 1422244] ) ,naturgranskog , 1994 (MBm)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Pinus sylvestris    Tall
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735977, 1424024] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736267, 1424164] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736412, 1424025] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Juniperus communis ssp. communis    En
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Populus tremula    Asp
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736006, 1424142] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736364, 1423905] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737967, 1421763] ) ,liten lövbränna vid bäck , 1994 (MBm)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Salix aurita    Bindvide
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736061, 1424130] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736223, 1424043] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens innersta del (artp.) (14E 1g , [6757054, 1433851] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Salix cinerea    Gråvide
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Trasön (14E 0g , [67548, 14329] ) , ,1 stort ex ,1986 (AAd)
Rattholmen (14E 2g , [67602, 14348] ) ,i strandgruset nära högvattenlinjen ,6 halvannan meter höga buskar ca 1964 (E. Johansson: FÄRJE 1966) * 6 stora buskar ,1989 (AAd)
Trasön (artp.) (14E 1g , [67550, 14328] ) , ,ett stort ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Salix herbacea    Dvärgvide
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Salix lapponum    Lappvide
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Salix pentandra    Jolster
Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,strand med sand-dybotten , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Norrvikens innersta del (artp.) (14E 1g , [6757054, 1433851] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Salix phylicifolia    Grönvide
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Görsjön ca 200 N (13E 6c , [6734400, 1414690] ) , ~refl~ ,vägkant vid tallskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Myrica gale    Pors
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alnus glutinosa    Klibbal
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749220, 1432974] ) ,bäck , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Siljans västra strand, ONO Åsen (13E 9h , [6746769, 1439268] ) ,strand vid fiskodlingen ,flera ex. ,2012 (BOr)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Trollkyrka södra (artp.) (13E 8d , [6742792, 1418038] ) ,vid bäcken söder om trollkyrkan ,20 cm träd ,1983 (Bengt Oldhammer)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Alnus incana    Gråal
Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,vät i barrblandskog , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Svenbacken vid Fäbodgård (13E 9h , [6747560, 1436080] ) ,vägkant ,få ,2008 (AAd)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Betula nana    Dvärgbjörk
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735567, 1424155] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Betula pendula    Vårtbjörk
Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ) , ~refl~ ,bäck i ung barrskog , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738128, 1422244] ) ,naturgranskog , 1994 (MBm)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Betula pubescens    Glasbjörk
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737967, 1421763] ) ,liten lövbränna vid bäck , 1994 (MBm)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Corylus avellana    Hassel
200 m från Lärkastugan (14E 1h , [67573, 14352] ) ,västsluttning på kalkrik grund ,2 blommande buskar, 3 m höga varav den ena med fjolårsnötter,max 10 år gamla ,2009 (Pär Johansson)
Klikten Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757425, 1435397] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Quercus robur    Ek
Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bråmåbo (artp.) (14E 0h , [6754871, 1437720] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Bistorta vivipara    Ormrot
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Fallopia japonica    Parkslide
Sinarvsvägen, Sollerön, Mora (artp.) (14E 1h , [6756432, 1435241] ) , ,noterad ,2020 (Britt Proper)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Polygonum aviculare    Trampört
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Mångberg (13E 9g , [6749489, 1433840] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67581, 14331] ) , , 2012 (Bengt Oldhammer)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Atriplex patula    Vägmålla
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium album    Svinmålla
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Cerastium arvense    Fältarv
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen ,rikligt ,2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark ,spridd på stora delar av ön ,2009 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757280, 1434417] ) ,vallåker ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2009 (IPt)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754714, 1434346] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Sagina procumbens    Krypnarv
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad, kvarstående? ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Scleranthus perennis    Vitknavel
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Silene dioica    Rödblära
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Borstnäs Ryssa (artp.) (14E 1g , [6756574, 1430112] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Karl lärkas väg (artp.) (14E 1h , [6757345, 1435497] ) , ,noterad ,2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Silene latifolia    Vitblära
Norrviken vid pumpstn ,samt vid avtagsvägen mot Utanmyra (14E 1g , [6758, 1434] ) ,vägkant,jordhög ,5-10 ex. ,1987 (BOr)
Agnmyren, Norrviken ,Utanmyra (14E 1h , [6757, 1435] ) ,vägkanter o jordhögar ,4 lokaler, totalt ca 10 ex ,1986 (BOr)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Agnmyren (14E 1h , [6758, 1435] ) ,vägkant, åker i träda,minst 3 lokaler ,5-10 ex. ,1987 (BOr)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6758003, 1434795] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) , ,mycket i åkrarna ,1988 (Bengt Oldhammer)
Silene vulgaris    Smällglim
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Spergularia rubra    Rödnarv
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Bladtärnen V (artp.) (13E 8e , [6741247, 1421426] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Stellaria media    Våtarv
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nuphar lutea    Gul näckros
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sundet (artp.) (14E 1g , [6757963, 1432358] ) , , 2015 (Sandra Karlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Fux-Andersknallarna, (artp.) (13E 7e , [6738, 1421] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Trollkyrka norra (artp.) (13E 8d , [67433, 14176] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Rysshagen ,V om Gruddbo (14E 0g , [6754940, 1434740] ) ,gammal hackslog ,rikligt ,2007 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Fux-Andersknallarna, vid Glittärnarna (artp.) (13E 7e , [6738, 1421] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Levsnäsvägen Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754935, 1434826] ) , ,20 ,2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Kulåra Sollerön (artp.) (14E 0h , [6753485, 1435767] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Westin)
agnmyren sollerön (artp.) (14E 1h , [6757902, 1435512] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Rysshagen ,V om Gruddbo (14E 0g , [6754940, 1434740] ) ,gammal hackslog ,rikligt ,2007 (AAd)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Kulåra Sollerön (artp.) (14E 0h , [6753485, 1435767] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Westin)
Utanmyravägen (artp.) (14E 1g , [6756967, 1434069] ) , ,noterad ,2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Norrviken östra sidan, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6758155, 1434045] ) , ,noterad ,2020 (Petrus Tengnér)
Norrviken Sollerön (artp.) (14E 1g , [6758445, 1433533] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Trollkyrka norra (artp.) (13E 8d , [6743328, 1417661] ) ,i ungskog, ,1 ex. ,1991 (Bengt Oldhammer)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad, förvildad? ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Caltha palustris    Kabbleka
Karaberg (13E 6c , [6731550, 1412200] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrviken skådarkullen (artp.) (14E 1g , [6757032, 1433860] ) , ,noterad blomning! ,2020 (Thomas Westin)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Agnmyren (14E 1h , [6757, 1435] ) ,stigkant vid tidigare hävdad ängsmark ,flera ex ,1986 (BOr)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757360, 1435360] ) ,hagmark ,en ,2008 (AAd)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435374] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Klikten (artp.) (14E 1h , [6757838, 1435568] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
St Görsjön norra delen Ö stranden (13E 6c , [6732670, 1414590] ) , ~refl~ ,kärrstrand , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.) (14E 0g , [6754243, 1433640] ) ,sandbotten sjön siljan , 2014 (Kerstin Frostberg)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Berberis vulgaris    Berberis
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Fumaria officinalis    Jordrök
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67581, 14331] ) , , 2012 (Bengt Oldhammer)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Descurainia sophia    Stillfrö
Hembygdsgården (14E 1h , [67567, 14357] ) ,under härbretrapp ,ca 10 ex. ,1988 (CAp)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757280, 1434417] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Thlaspi arvense    Penningört
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) , ,1000-tals ,1988 (Bengt Oldhammer)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757736, 1435432] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757736, 1435432] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Drosera anglica    Storsileshår
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Drosera intermedia    Småsileshår
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sedum acre    Gul fetknopp
400 m O om Långtora (14E 0g , [6751960, 1433120] ) ,vägkant ,dike ,många ,2008 (AAd)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2009 (IPt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Agnmyren (14E 1h , [6757802, 1435426] ) , , 2008 (Hans Nydahl)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Bodarna (14E 0h , [6754144, 1436462] ) ,ängsmark med berg i dagen ,10-tal ex ,2009 (IPt)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen nära gammal ängsväg ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alchemilla filicaulis ssp. vestita    Vindaggkåpa
Kulåra (14E 0h , [6753556, 1435557] ) ,ängsmark ,flera ex, med minst 6 andra kåpor ,2009 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Kulåra (14E 0h , [6753540, 1435560] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435374] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark ,spridd ,2009 (IPt)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Lilla Rothagen (14E 1g , [6756640, 1434940] ) ,gräsbevuxen vägkant ,några plantor på ca 5 m ,2013 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Gammelgården (14E 1h , [6756820, 1435760] ) ,gammal ängsmark , 2008 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS, IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757494, 1435412] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan ,många spridda ex ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan ,rikligt ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Bodarna (14E 0h , [6754144, 1436462] ) ,ängsmark med berg i dagen ,några ex ,2009 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757494, 1435412] ) ,tomtmark ,några små unga ex ,2009 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753550, 1435550] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS, IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753550, 1435550] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
V om Utanmyra (14E 1g , [6756960, 1434260] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS, IPt)
Gammelgården (14E 1h , [6756820, 1435760] ) ,gammal ängsmark , 2008 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435540] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Kulåra (14E 0h , [6753540, 1435560] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6758280, 1434100] ) ,skogsstig ,enstaka ,2009 (IPt)
Gammelgården (14E 1h , [6756820, 1435760] ) ,gammal ängsmark , 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Brändtjärnarna, den stora (artp.) (13E 7e , [6738697, 1420909] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Bladtärnen V (artp.) (13E 8e , [6741247, 1421426] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Mångån (13E 9g , [6747062, 1432939] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Fragaria vesca    Smultron
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fragaria viridis    Backsmultron
Invid Kart Lärkas gård (14E 1h , [6757, 1435] ) , ,ca 4 m2 ,1985 (AAd)
Geum rivale    Humleblomster
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757736, 1435432] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Geum urbanum    Nejlikrot
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Malus domestica    Apel
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2009 (IPt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Norrviken, betesmark (artp.) (14E 1g , [6757474, 1434209] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 8h , [6744833, 1435178] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745418, 1434656] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435374] ) ,tomtmark ,2 ex ,2009 (IPt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ) , ~refl~ ,å i gransumpskog , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757736, 1435432] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Rosa glauca    Daggros
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Rosa rugosa    Vresros
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Rubus saxatilis    Stenbär
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Agnmyren Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757941, 1435534] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Rubus idaeus    Hallon
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstranden ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Sorbus intermedia    Oxel
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad, kvarstående? ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Klikten Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757425, 1435397] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Lotus corniculatus    Käringtand
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Medicago lupulina    Humleluzern
50 m V Karl Lärka-stugan (14E 1h , [6757, 1435] ) ,betesmark ,några ex. ,1987 (BOr)
Bengtsarvet , vid vandringsled (14E 1h , [6757480, 1435390] ) ,hagmark ,många ,2008 (AAd)
Bengtsarvet,vid vandringsled (14E 1h , [6757840, 1435480] ) ,strand ,många ,2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Klikten (artp.) (14E 1h , [6757838, 1435568] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Vid fiskodlingen (14E 1g , [6758, 1434] ) ,vägkant ,några ex ,1989 (BOr)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Tollagården (artp.) (14E 0g , [6752549, 1432517] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Trifolium medium    Skogsklöver
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Trifolium repens    Vitklöver
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746430, 1437857] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Vicia cracca    Kråkvicker
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Vicia sepium    Häckvicker
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757360, 1435360] ) ,hagmark ,flertal ,2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Oxalis acetosella    Harsyra
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön (artp.) (14E 1h , [6756083, 1435545] ) , ,rött av skatnäva på flera platser ,1988 (Bengt Oldhammer)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Säxberg (artp.) (13E 8d , [6743110, 1417952] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Karl lärkas väg (artp.) (14E 1h , [6757345, 1435497] ) , ,noterad ,2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
agnmyren sollerön (artp.) (14E 1h , [6757902, 1435512] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Linum catharticum    Vildlin
Lärkastugans gavel samt vid stigen upp yill stugan (14E 1h , [6757, 1435] ) , ,något 100-tal ,1989 (BOr)
Vägen nedom källan vid kapelltomten (14E 1h , [6757, 1435] ) ,vägkanterna ,massvis ,har aldrig tidigare sett så mycket vildlin på Sollerön !! ,1989 (BOr)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad, kvarstående? ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757027, 1433800] ) ,några ex längs invallningsvägen , 2012 (Bengt Oldhammer)
Norrviken skådarkullen (artp.) (14E 1g , [6757032, 1433860] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Acer platanoides    Lönn
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ) ,sjöstrand , 2012 (BOr)
Frangula alnus    Brakved
Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ) , ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Filttjärnen O (artp.) (13E 8e , [6744589, 1421681] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Daphne mezereum    Tibast
Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ) , ~refl~ ,å i gransumpskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fux-Andersknallarna ,200 m O Rödingtjärn (13E 7e , [6737899, 1421309] ) ,skogsmark , naturreservat , 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna ,100 m O Rödingtjärn (13E 7e , [6737900, 1421208] ) ,skogsmark , naturreservat , 2008 (Ville Pokela)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737899, 1421309] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737900, 1421208] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna, vid Glittärnarna (artp.) (13E 7e , [6738, 1421] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Fux-Andersknallarnas NR (artp.) (13E 7e , [6738004, 1421485] ) , , 2013 (Uno Skog)
Bengtsarvet Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757857, 1435851] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Bengtsarvet Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757857, 1435851] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Viola arvensis    Åkerviol
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sollerön (artp.) (14E 1g , [6756335, 1433818] ) , ,noterad ,1998 (Ola Elleström)
Viola mirabilis    Underviol
Fux-Andersknallarna, vid Glittärnarna (artp.) (13E 7e , [6738, 1421] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Viola palustris    Kärrviol
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Viola riviniana    Skogsviol
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Circaea alpina    Dvärghäxört
2 km S Vimo ,Djupgrav (13E 9d , [6746, 1417] ) ,ravin ,c:a 100 ex. ,1987 (BOr)
Djupgrav (artp.) (13E 9d , [6746448, 1417581] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757287, 1434491] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [6733580, 1412820] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,gräsgranskog ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749220, 1432974] ) ,bäck , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (14E 1h , [6757900, 1435500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälsjöarna S (artp.) (13E 8e , [6742355, 1422057] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757901, 1435516] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Cornus suecica    Hönsbär
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
N om Lässbunäs (14E 0h , [6754212, 1438396] ) , , 2005 (BOr)
Bromsbo v.stranden (14E 1h , [67554, 14378] ) ,strandsnår o.tallskog ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.) (13E 9g , [6747289, 1434555] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Angelica sylvestris    Strätta
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Karl lärkas väg (artp.) (14E 1h , [6757345, 1435497] ) , ,noterad ,2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carum carvi    Kummin
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cicuta virosa    Sprängört
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ) ,sjö ,enstaka ex ,2012 (BOr)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Mångån (13E 9g , [6747062, 1432939] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Björka (13E 9h , [6748320, 1436670] ) ,vägdike ,många ,2008 (AAd)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Mångberg (13E 9g , [6749489, 1433840] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Andromeda polifolia    Rosling
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Calluna vulgaris    Ljung
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Övre Borrberg (13E 9g , [6748870, 1431240] ) ,myrdrag ,många ,2008 (AAd)
Övre Borrberg (13E 9g , [6749460, 1430890] ) ,i källdraget ,många ,2008 (AAd)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Kroktjärn (artp.) (13E 7e , [6737382, 1424229] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Intill Sävån (artp.) (13E 6e , [6732549, 1423087] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Tre Hattar, intill Grosjön (artp.) (13E 7e , [6735372, 1422671] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Rossberget (artp.) (13E 9f , [6746647, 1426983] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Görsjön ca 200 N (13E 6c , [6734780, 1413730] ) , ~refl~ ,vägkant vid tallskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Pyrola minor    Klotpyrola
Övre Borrberg (13E 9g , [6749400, 1430880] ) ,vid jaktstuga ,10 tal ,2008 (AAd)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtärnen V (artp.) (13E 8e , [6741247, 1421426] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ) , ~refl~ ,bäck i backkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ledum palustre    Skvattram
Hamptjärn ca 300 m NV (13E 6c , [6734780, 1413730] ) , ~refl~ ,tallmosse , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön camping vid stugbyn (artp.) (14E 0g , [6754778, 1434133] ) ,fuktig skogsmark , 2014 (Kerstin Frostberg)
Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757832, 1432753] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,gräsgranskog ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Vaccinium uliginosum    Odon
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön camping vid stugbyn (artp.) (14E 0g , [6754778, 1434133] ) ,fuktig skogsmark , 2014 (Kerstin Frostberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Gesunda (14E 0g , [6752650, 1431370] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,vät i barrblandskog , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bladtärnen V (artp.) (13E 8e , [6741247, 1421426] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67581, 14331] ) , , 2012 (Bengt Oldhammer)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Borstnäs Ryssa (artp.) (14E 1g , [6756574, 1430112] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Primula farinosa    Majviva
Ön vid Plantskolan 2 lokaler (14E 0h , [67548, 14365] ) ,jordtäkt etc ,1000-talet ex ,1989 (AAd)
Ön vid Plantskolan 2 lokaler (14E 1h , [67554, 14365] ) ,jordtäkt etc , 1989 (AAd)
Ön vid Klikten V om Kapelltomten (14E 1h , [67574, 14353] ) ,blöthål ,enstaka ex 1985- ,1989 (BOr)
Norrviken, betesmark (artp.) (14E 1g , [6757474, 1434209] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Klikten-Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757434, 1435148] ) , ,30 ex. ,1988 (Bengt Oldhammer)
Primula veris    Gullviva
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Björka fäbod vid Svensbacken (13E 9h , [67475, 14361] ) ,hackslog ,sparsam ,1993 (C.Land)
Björka fäbodar (13E 9h , [6748, 1436] ) ,liten ängsrest ,ca 25 ex ,1994 (Conny Land)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Galium album    Stormåra
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Galium album x verum    
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Galium aparine    Snärjmåra
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ) , ~refl~ ,bäck i backkärr , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Galium triflorum    Myskmåra
Djupgrav 2 km S Vimo (13E 9d , [67465, 14175] ) ,på fuktig ravin med granskog ,ca 100 ex ,1987 (BOr o a)
Djupgrav (artp.) (13E 9d , [6746448, 1417581] ) ,i imponerande ravin med lodräta väggar , 1987 (Bengt Oldhammer)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Galium verum    Gulmåra
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) ,i lunden ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Sluttning nedom kapellet (14E 1h , [67573, 14353] ) ,tät lövdunge , 1988 (CAp)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757730, 1435590] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Bodarna (14E 0h , [67541, 14364] ) ,på hällmark etc ,minst 5 bestånd ,1988 (AAd, CAp o a)
Bengtsarvet (14E 1h , [67574, 14355] ) ,röse ,1,5 m2 ,1985 (AAd)
Bodarna (artp.) (14E 0h , [67540, 14364] ) ,intill vägkant ,flera stoa ex, ymnigt ,1988 (Bengt Oldhammer)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Agnmyren (14E 1h , [6758, 1435] ) ,åker i träda ,ngt tjog ex. ,1987 (BOr)
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) , ,mycket i åkrarna ,1988 (Bengt Oldhammer)
Klikten (artp.) (14E 1h , [6757838, 1435568] ) ,tjogtals i träda ,tjogtals i träda ,1987 (Bengt Oldhammer)
Echium vulgare    Blåeld
Sollerön ,200 m S om kyrkan (14E 1h , [67558, 14354] ) ,torra vägkanter ,~25 ex. ,1989 (TLj & LBr)
Vid Kyrkan (14E 1h , [67561, 14355] ) ,vägkant ,1 ex ,1989 (BOr)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757267, 1434378] ) ,vallåker ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754714, 1434346] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Galeopsis bifida    Toppdån
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Glechoma hederacea    Jordreva
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Intill Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757, 1435] ) ,fårbetad ängsmark med viss kalkpåverkan ,tjogtals minst ,1986 (BOr)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Lamium album    Vitplister
Utanmyra (14E 1g , [6758580, 1434170] ) ,vägkant ,ca 1 m2 ,2009 (IPt)
Lamium purpureum    Rödplister
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Prunella vulgaris    Brunört
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Trollkyrka norra (artp.) (13E 8d , [67433, 14176] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Scutellaria galericulata    Frossört
Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,vät i barrblandskog , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Karl Lärkas gård (artp.) (14E 1h , [6757503, 1435457] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Solleröåsens fäbod (artp.) (13E 9h , [6745852, 1436505] ) ,gräs- och rismark i låglandet fäbodmiljö ,250 ,2020 (Jeanette Eriksson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.) (13E 9g , [6747289, 1434555] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Scrophularia nodosa    Flenört
Trollkyrka norra (artp.) (13E 8d , [67433, 14176] ) , ,20-tal ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Gesunda vid bron (14E 0g , [6753, 1432] ) ,stening vägkant , 1986 (BOr)
Bengtsarvet,på gårdstun (14E 1h , [6757480, 1435410] ) ,vid stuga ,1 ex ,2008 (AAd)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754460, 1433492] ) ,vid bron mot gesunda , 1986 (Bengt Oldhammer)
Klikten (artp.) (14E 1h , [6757838, 1435568] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norrviken skådarkullen (artp.) (14E 1g , [6757032, 1433860] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757280, 1434417] ) ,vallåker ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Veronica officinalis    Ärenpris
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736412, 1424025] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,några få individ vid åkanten ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Plantago major    Groblad
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Plantago media    Rödkämpar
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark ,spridd på hela ön ,2009 (IPt)
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,2 plantor/tuvor ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Agnmyren Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757941, 1435534] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Linnaea borealis    Linnéa
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737699, 1421809] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737798, 1421810] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737799, 1421710] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737899, 1421309] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737899, 1421413] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737900, 1421208] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737901, 1421708] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737996, 1421409] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737998, 1422213] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737999, 1421708] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738001, 1421513] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738092, 1421597] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738097, 1422210] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738098, 1421509] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738198, 1421810] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738199, 1421111] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738199, 1421213] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738299, 1421607] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738300, 1421006] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738401, 1421113] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738410, 1421008] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738497, 1421213] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6739097, 1421911] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6739098, 1421313] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6739198, 1422012] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6739500, 1421609] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Säxberg (artp.) (13E 8d , [6742709, 1418199] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Borstnäs Ryssa (artp.) (14E 1g , [6756574, 1430112] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Viburnum opulus    Olvon
Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ) , ~refl~ ,bäck i ung barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flenberget (artp.) (13E 8g , [6743632, 1433448] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Knautia arvensis    Åkervädd
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön Södrabron brofästet (artp.) (14E 0g , [6754390, 1433733] ) ,gräs- och rismark i låglandet grusvägkant ,5 plantor/tuvor ,2017 (Bernt Westin)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Norr om Kolltjärnen (artp.) (13E 8h , [6743320, 1435833] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Norr om Kolltjärnen (artp.) (13E 8h , [6743398, 1435812] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Kullänget (artp.) (13E 8h , [6744334, 1435571] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 8h , [6744833, 1435178] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745418, 1434656] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Campanula glomerata    Toppklocka
Kulåra camping (artp.) (14E 0h , [6753610, 1435538] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Gesunda (14E 0g , [6752650, 1431370] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Campanula patula    Ängsklocka
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754714, 1434346] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Agnmyren Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757941, 1435534] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Achillea millefolium    Röllika
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Achillea ptarmica    Nysört
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Antennaria dioica    Kattfot
Stora Fux-Anderstjärn, 400m öster om (artp.) (13E 7e , [6738256, 1421453] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Bengtsarvet ,nedan kapelltomten (14E 1h , [6757, 1435] ) ,dike,kalkmark ,50-tal ,1988 (BOr)
Sollerön Södrabron brofästet (artp.) (14E 0g , [6754390, 1433733] ) ,gräs- och rismark i låglandet vid stenig strandkant ,1 plantor/tuvor ,2017 (Bernt Westin)
Sollerön (artp.) (14E 1h , [6756083, 1435545] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Klikten (artp.) (14E 1h , [6757838, 1435568] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Bidens cernua    Nickskära
Norrviken , invallningsdike från reningsverket till Siljan (14E 1g , [6757057, 1433857] ) ,näringsrikt dike ,kraftigt bestånd ,2007 (Hans Nydahl)
Norrviken Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757025, 1433840] ) ,sankmark ,100 plantor ,2007 (Arne Andersson)
Carduus crispus    Krustistel
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Centaurea jacea    Rödklint
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Centaurea montana    Bergklint
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757760, 1435780] ) ,vägdike ,några ex. ,2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Cicerbita alpina    Torta
Anleberget (13E 6d , [67318, 14185] ) ,bördig granskog i ostsluttning ,t.rikl. ,1992 (ULi)
Flenberget (13E 8g , [6743, 1433] ) ,bäck i frodig blåbärs-granskogssluttning ,flera ex ,1986 (BOr)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Rossberget (artp.) (13E 9f , [6746647, 1426983] ) , ,4 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Rullbodarna (14E 0h , [6754150, 1435450] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Cirsium arvense    Åkertistel
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Cirsium helenioides    Brudborste
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754714, 1434346] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ) , ~refl~ ,bäck i backkärr , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735738, 1423969] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Doronicum orientale    Gemsrot
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Dyppeltjärnarna ca 500 m SV (13E 6c , [6731260, 1410320] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.) (13E 9g , [6747289, 1434555] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (HLe)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735920, 1423946] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lapsana communis    Harkål
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Agnmyren (14E 1h , [6758, 1435] ) ,åker i träda ,några ex. ,1987 (BOr)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757280, 1434417] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Mycelis muralis    Skogssallat
St Görsjön södra delen ca 100 m Ö (13E 6c , [6731510, 1413480] ) , ~refl~ ,traktorspår i avverkad barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Petasites japonicus    Bitterskråp
Sollerön ( , ) ,i åkerkant 1 ex ,1986 (AAn & AGr)
Nedom kapellet (14E 1h , [67574, 14353] ) ,gräsbevuxen sluttning ,ca 25 m2 ,1988 (CAp)
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) , ,enda växtplatsen i dalarna vid denna tidpunkt, i ohävdad ängsmark ,1988 (Bengt Oldhammer)
Klikten (artp.) (14E 1h , [67578, 14355] ) ,många blad på båda platserna. det hade varit 4 blommor på norra och tre på södra ,(nogr. 500 m) ,1989 (Bengt Oldhammer)
Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757901, 1435516] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
400 m O om Långtora (14E 0g , [6751960, 1433120] ) ,dike ,många ,2008 (AAd)
300 m O om Långtora ,vid lada (14E 0g , [6751990, 1433170] ) ,vägkant ,många ,2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Senecio jacobaea    Stånds
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Senecio vulgaris    Korsört
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,odlingsmark , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,grusslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lerön (artp.) (14E 0g , [6753985, 1432686] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757901, 1435516] ) , ,några ex. ,1982 (Bengt Oldhammer)
Sonchus asper    Svinmolke
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Gesunda (14E 0g , [6752650, 1431370] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Gesunda , Lövnäs (14E 0g , [6753600, 1431950] ) ,vägslänt ,många ,2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tussilago farfara    Hästhov
Dyppeltjärnarna ca 500 m SV (13E 6c , [6731260, 1410320] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Levsnäsvägen Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754935, 1434826] ) , ,10 ,2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
Levsnäsvägen Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754935, 1434826] ) , ,6 ,2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Norrviken Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757035, 1433857] ) , ,4 ,2016 (Thomas Westin)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Paris quadrifolia    Ormbär
Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ) , ~refl~ ,bäck i ung barrskog , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735920, 1423946] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kroktjärn (artp.) (13E 7e , [6737413, 1424312] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtärnen V (artp.) (13E 8e , [6741247, 1421426] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ) , ~refl~ ,å i gransumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Rysshagen ,V om Gruddbo (14E 0g , [6754940, 1434740] ) ,gammal hackslog ,rikligt ,2007 (AAd)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735898, 1423910] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Utanmyravägen (artp.) (14E 1g , [6756967, 1434069] ) , ,noterad ,2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.) (14E 1h , [6757736, 1435432] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Borstnäs Ryssa (artp.) (14E 1g , [6756574, 1430112] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjöberg (artp.) (13E 7e , [6735721, 1424216] ) , , 2001 (Bengt Oldhammer)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Kullänget (artp.) (13E 8h , [6744296, 1435674] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Häradsarvet ,vägkant (14E 1h , [6755960, 1436550] ) ,hagmark ,flertal ,2008 (AAd)
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lilium martagon    Krollilja
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.) (14E 0g , [6752838, 1431587] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Mångberg vid Mångån (13E 9g , [6749167, 1433767] ) , ,några lokaler ,2012 (BOr)
N delen av Sollerön vid Siljan (14E 1g , [6758816, 1434508] ) ,strand , 2012 (BOr)
Bengtsarvet, vid vandringsled (14E 1h , [6757840, 1435480] ) ,vatten ,många ,2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Iris versicolor    Brokiris
Siljans västra strand, ONO Åsen (13E 9h , [6746769, 1439268] ) ,strand vid fiskodlingen , 2012 (BOr)
S delen av Sollerön vid Tallnäs (14E 0h , [6752839, 1436297] ) ,strand , 2012 (BOr)
Vid campingen (14E 0h , [6753336, 1435688] ) , ,några ex. ,2005 (BOr)
Siljan, Nördervikens yttre o västligaste udde (14E 1g , [6758383, 1433110] ) ,strand ,10 blommande stänglar ,2012 (BOr)
Vid ångbåtsbryggan (14E 1h , [6757922, 1435958] ) , ,14 ex ,2005 (BOr)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [6733580, 1412820] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6738865, 1420951] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,1 plantor/tuvor ,2002 (Håkan Lernefalk)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , ,100-tals ,1989 (Bengt Oldhammer)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) ,särskilt från fågeltornet och söderut ,tusentals ,1990 (Bengt Oldhammer)
Norrviken, S om fågeltornet ner till diket (även 3- 3-) (14E 1g , [6757, 1433] ) ,strandäng,tidigare hävdad ,980 ex 29/6 ,1989 (BOr)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata x maculata ssp. fuchsii    
Nördervik (14E 1g , [6757, 1433] ) ,strandängarna ,bland föräldrarna ,1 ex ,1993 (SBD)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Nördervik (14E 1g , [6757, 1433] ) ,strandängarna , 1993 (SBD)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [6733580, 1412820] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748870, 1431240] ) ,myrdrag ,många ,2008 (AAd)
Övre Borrberg (13E 9g , [6749450, 1430930] ) ,i källdraget ,många ,2008 (AAd)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735700, 1424432] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735800, 1423880] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735800, 1424458] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kroktjärn (artp.) (13E 7e , [6737382, 1424229] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Säxberg (artp.) (13E 8d , [6743110, 1417952] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745418, 1434656] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sundet (artp.) (14E 1g , [6757963, 1432358] ) ,fuktig gräsmark , 2015 (Sandra Karlsson)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
600 m Ö om Grävtjärnen (13E 8d , [67412, 14189] ) ,bäckdrag ,enstaka ex. flera år ,2005 (IPt enligt John Nilsson Dala-Järna)
Goodyera repens    Knärot
St Görsjön södra delen ca 250 m Ö (13E 6c , [6732670, 1414590] ) , ~refl~ ,barrblandskog ,ca 150 ex ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
S. Fux-Andersknallen (13E 7e , [6737798, 1421810] ) ,skogsmark , naturreservat , 2008 (Ville Pokela)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Sollerön (artp.) (13E 6e , [6734818, 1422876] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Korpusberget (artp.) (13E 7c , [6735, 1414] ) , , 2001 (Bengt Oldhammer)
Väster om Trolltjärn, norr om Fux-Andersknallen (artp.) (13E 7d , [6739234, 1419969] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollerön (artp.) (13E 7e , [6735039, 1422040] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Sollerön (artp.) (13E 7e , [6735059, 1422351] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Grossjön (artp.) (13E 7e , [6735064, 1422348] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Trehattsåsen (artp.) (13E 7e , [6735070, 1422038] ) , ,5 ,2011 (Lars-ove Wikars)
Grossjön (artp.) (13E 7e , [6735093, 1422359] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sollerön (artp.) (13E 7e , [6735103, 1422391] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735567, 1424155] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735948, 1423965] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735948, 1424000] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736290, 1424025] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6736364, 1423905] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.) (13E 7e , [6737798, 1421810] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarnas NR (artp.) (13E 7e , [6737832, 1421470] ) , , 2013 (Uno Skog)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Väster om Trolltjärn, norr om Fux-Andersknallen (artp.) (13E 7e , [6739200, 1420070] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollerön (artp.) (13E 7f , [6739323, 1425899] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Säxberg (artp.) (13E 8d , [6742704, 1418175] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Säxberg (artp.) (13E 8d , [6743026, 1418079] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Bladtjärnen SV (artp.) (13E 8e , [6741135, 1421337] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Listera cordata    Spindelblomster
St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ) , ~refl~ ,bäck i backkärr , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735738, 1423969] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735930, 1423951] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Korpusberget (artp.) (13E 7c , [6735, 1414] ) , , 2001 (Bengt Oldhammer)
Korpusberget (artp.) (13E 7c , [6735879, 1414394] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Fux-Andersknallarnas NR (artp.) (13E 7e , [6737974, 1421497] ) , , 2013 (Uno Skog)
Väst Kolltjärnen (artp.) (13E 8h , [6743195, 1435654] ) , ,1 ,2017 (Uno Skog)
Väst Kolltjärnen (artp.) (13E 8h , [6743195, 1435654] ) , ,1 ,2017 (Uno Skog)
Utanmyra Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757032, 1434096] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calla palustris    Missne
Bengtsarvet, vid vandringsled (14E 1h , [6757930, 1435560] ) ,vatten ,många ,2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Agnmyren Sollerön (artp.) (14E 1h , [6757941, 1435534] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Lemna minor    Andmat
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ) ,sjö , 2012 (BOr)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757043, 1433895] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,strand med sand-dybotten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.) (14E 0g , [6754243, 1433640] ) ,sandbotten sjön siljan , 2014 (Kerstin Frostberg)
Elodea canadensis    Vattenpest
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens ej bedömd , 1997 (HLe)
Stormyren 12 km V Lundbjörken (artp.) (13E 7f , [6739551, 1428278] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (14E 1h , [6757900, 1435500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Solleröns camping, båtbrygga (artp.) (14E 0g , [6754260, 1433635] ) ,invid campingplatsens brygga ,noterad ,2014 (Kerstin Frostberg)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Filttjärnen O (artp.) (13E 8e , [6744589, 1421681] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (14E 1h , [6757900, 1435500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.) (14E 0g , [6754260, 1433635] ) ,strand , 2014 (Kerstin Frostberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Juncus articulatus    Ryltåg
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Juncus bufonius    Vägtåg
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ) ,åkermark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Juncus bulbosus    Löktåg
Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ) , ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Juncus effusus    Veketåg
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg ,flera lokaler ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Juncus filiformis    Trådtåg
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Juncus stygius    Dytåg
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Luzula pilosa    Vårfryle
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex acuta    Vass-starr
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Kulåra camping (artp.) (14E 0h , [6753610, 1435538] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Carex brunnescens    Nickstarr
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Fux-Andersknallarna, vid Rödingtjärnen (artp.) (13E 7e , [6738, 1421] ) ,längs bäck , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757407, 1434087] ) ,betad strandäng ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757407, 1434087] ) ,betad strandäng ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,rikligt ,1990 (Bengt Oldhammer)
Norrviken, S om fågeltornet ner till diket (även 3- 3-) (14E 1g , [6757, 1433] ) ,strandäng,tidigare hävdad ,1000-tals, vegetationsbildande här o där ,1989 (BOr)
Carex canescens    Gråstarr
Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ) , ~refl~ ,bäck i ung barrskog , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Lärkastugans östgavel (14E 1h , [6757, 1435] ) ,gräsmatta/ängsmark ,riklig ,1989 (BOr)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex demissa    Grönstarr
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Carex diandra    Trindstarr
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Siljan, Nördervikens västra strand (14E 1g , [6758383, 1433110] ) ,kärr längs stranden ,rikligt ,2012 (BOr)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67581, 14331] ) , ,rikligt ,2012 (Bengt Oldhammer)
Carex digitata    Vispstarr
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6758179, 1434059] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Carex dioica    Nålstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Carex disperma    Spädstarr
Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ) , ~refl~ ,å i gransumpskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Carex echinata    Stjärnstarr
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt & SNy)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex elata    Bunkestarr
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Carex flava    Knagglestarr
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757368, 1434128] ) ,betad strandäng ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757430, 1434031] ) ,betad strandäng ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex globularis    Klotstarr
St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ) , ~refl~ ,bäck i backkärr , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex hostiana    Ängsstarr
Norrvikens SO-del (14E 1g , [67572, 14338] ) ,i kobetad strandäng ,spridd och rikligt ,1989 (LBr o a)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrvikens Ö-sida vid fågeltornet (14E 1g , [67580, 14339] ) ,i f d slåtteräng med bl a axag, klubbstarr och ängsnycklar ,rikligt ,1989 (BOr)
Norrviken nära fågeltornet (14E 1g , [6758070, 1433920] ) ,strandäng , 2009 (IPt)
Norrviken, rikligt i artrikt kärr, 1981 (RYN.1985) * SV-delen (14E 1g , [67571, 14333] ) ,i mader, längs diken och i lövsnårskog ,spridd och lokalt riklig ,1989 (LBr & TLj)
Norrvikens SO-sida (artp.) (14E 1g , [6757350, 1433950] ) ,betad kalkpåv. strandäng ,noterad ,1988 (Jan Edelsjö)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757960, 1433903] ) , ,flera hundra ex ,1990 (Bengt Oldhammer)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Carex limosa    Dystarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Carex livida    Vitstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Carex magellanica    Sumpstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Sälsjöarna S (artp.) (13E 8e , [6742355, 1422057] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex ovalis    Harstarr
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex pallescens    Blekstarr
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 8h , [6744833, 1435178] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745418, 1434656] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Carex panicea    Hirsstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Carex pauciflora    Taggstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Stormyren 12 km V Lundbjörken (artp.) (13E 7f , [6739551, 1428278] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyren 12 km V Lundbjörken (artp.) (13E 7f , [6739551, 1428278] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex vaginata    Slidstarr
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ) ,ängsväg/ blandskog, strand , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [6734100, 1414750] ) , ~refl~ ,strand med sand-dybotten , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Eleocharis uniglumis    Agnsäv
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.) (14E 0g , [6754260, 1433635] ) ,sandstrand v siljan , 2014 (Kerstin Frostberg)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.) (14E 1g , [6757368, 1434128] ) ,betad strandäng ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Nördervik (14E 1g , [6757, 1433] ) ,strandängarna ,riklig ,1993 (SBD)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Schoenus ferrugineus    Axag
Norrviken S om fågeltornet (14E 1g , [6757, 1433] ) ,strandkärr ,rikligt ,1989 (BOr)
Utanmyra, flerstädes rikligt, ca 1910-t (Sam) * Norrviken, 1985 (RYN.1986) * nära lands-vägen (14E 1g , [67572, 14333] ) ,i dikat och delvis beskogat rikkärr med bl a ängsstarr ,sparsamt ,1989 (LBr & TLj)
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.) (14E 1g , [67579, 14339] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Trichophorum alpinum    Snip
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Stormyren 12 km V Lundbjörken (artp.) (13E 7f , [6739551, 1428278] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sättugnsmyren (artp.) (13E 8e , [6740486, 1423387] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744161, 1421808] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.) (13E 8e , [6744722, 1420978] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mångsjön, 500m söder om (artp.) (13E 9g , [6747243, 1434517] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Agrostis canina    Brunven
Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ) , ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6748965, 1432317] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Agrostis capillaris    Rödven
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Agrostis gigantea    Storven
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Gesunda (artp.) (14E 0g , [6752272, 1432144] ) , ,noterad ,1982 (Martin Bergström)
Agrostis stolonifera    Krypven
Fjärddammen (13E 9g , [6745760, 1430620] ) ,myrmark , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757286, 1434448] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Briza media    Darrgräs
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Karl Lärkas stuga (artp.) (14E 1h , [6757495, 1435411] ) , ,10-tals ,1988 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Lövberget (artp.) (13E 6d , [6731367, 1415919] ) , ,noterad ,1990 (Håkan Lernefalk)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735920, 1423946] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Bladtärnen V (artp.) (13E 8e , [6741247, 1421426] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754714, 1434346] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735772, 1424437] ) , , 2010 (Bo Karlsson)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ) , ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog , frekvens ej bedömd , 1997 (HLe)
Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ) ,fäbod , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735591, 1424005] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.) (13E 8e , [6744024, 1421784] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.) (13E 9g , [6747316, 1434127] ) ,korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Calamagrostis stricta    Madrör
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Danthonia decumbens    Knägräs
Kulårastrand nedom pagoden (14E 0h , [67531, 14357] ) ,fukt.f.d.slåttermark,numera bete,även igenväxande björkdunge ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,åkant , 2019 (JJa & MNo)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ) ,vid skogsstig ,många ,2008 (AAd)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735910, 1423870] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Roegneria canina    Lundelm
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Elytrigia repens    Kvickrot
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.) (13E 9g , [6747289, 1434555] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.) (14E 1g , [6757280, 1434417] ) ,ladugårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.) (14E 1g , [6758592, 1432316] ) ,fuktig skog , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Bodarna (artp.) (14E 0h , [67540, 14364] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Festuca ovina    Fårsvingel
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.) (14E 1h , [6756126, 1435300] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Ryssa vid bäcken (artp.) (14E 1f , [6756172, 1428817] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ) ,ängsmark, å med damm , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerön (artp.) (14E 0g , [6754714, 1434346] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Glyceria maxima    Jättegröe
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ) ,sjö , 2012 (BOr)
Avenula pratensis    Ängshavre
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Avenula pubescens    Luddhavre
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ) ,ängsmark ,massvis , rikligt på stora delar av ön ,2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Vid fiskodlingen (14E 1g , [67566, 14339] ) ,vägkant ,massvis ,1989 (BOr)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ) ,gräsbevuxen myrmark , 2013 (DABS)
Vid fiskodlingen (14E 1g , [6758, 1434] ) ,vägkant ,några ex ,1989 (BOr)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Norrviken, östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757548, 1434008] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ) , ~refl~ ,tomt med fd ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Melica nutans    Bergslok
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Djupsjön 500 m nv (artp.) (13E 7e , [6735920, 1423946] ) ,grandominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.) (13E 8e , [6740123, 1424212] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Länsmansmyren V (artp.) (13E 8e , [6741594, 1423936] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Bladtjärnen O (artp.) (13E 8e , [6741319, 1421824] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.) (13E 8e , [6741368, 1423601] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.) (13E 9g , [6749298, 1433756] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nardus stricta    Stagg
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ) ,skogsväg med kanter , 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ) ,skogsväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Länsmansmyren (artp.) (13E 8e , [6741716, 1424410] ) , ,noterad ,2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745245, 1434821] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 9g , [6745418, 1434656] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.) (13E 9h , [6746603, 1437784] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Phragmites australis    Vass
Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ) , ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,strandkant , 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (14E 1h , [6757900, 1435500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.) (13E 7e , [6738868, 1420927] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6743763, 1435981] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Norrvikens innersta del (artp.) (14E 1g , [6757054, 1433851] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.) (14E 1g , [6757550, 1434000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Poa alpina    Fjällgröe
Klikten (artp.) (14E 1h , [6757838, 1435568] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Poa annua    Vitgröe
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ) ,utfylld udde i sjöstranden , 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ) ,ängsväg/ blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.) (13E 9g , [6749430, 1433804] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Poa compressa    Berggröe
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Poa glauca    Blågröe
Trollkyrka norra (artp.) (13E 8d , [67433, 14176] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Poa nemoralis    Lundgröe
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Perushol (artp.) (14E 2f , [6760165, 1428344] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Poa palustris    Sengröe
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ) ,vägkant , 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark nära sjön , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sälen (artp.) (13E 8e , [6743937, 1421853] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Wikgården, Sollerön (artp.) (14E 1g , [6757298, 1434455] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Poa supina    Trampgröe
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Poa trivialis    Kärrgröe
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ) ,strandäng i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ) ,gräsmark i skogen , 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sesleria caerulea    Älväxing
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)

Uppdaterad 2021-03-14