SÖDERBÄRKE

604 arter

3125 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Kvarnberget, S om L. Rotsjön, ej långt från Västmanslandsgränsen (11F 9i , [6648, 1493] ) ,klipphylla, högs uppe ,många ex ,1982 (RNo)
Kvarnbergets västbrant mot vägen (11F 9i , [66484, 14932] ) ,branten ,flera grupper ,1989 (LNo)
Högåsen (12F 0i , [6653571, 1491375] ) ,skog , 2012 (GJn)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ) ,blockrik NO-brant ,rikligt ,1986 (ALu)
Mäsbergets N-sluttning (12F 1i , [66566, 14929] ) ,N-sluttning blockrik ,rikl. ,1990 (ALu)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14929] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1986 (ALu)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14936] ) ,på hällar ,3 lokaler ,1986 (ALu)
S-Trollberget (12F 3j , [6669963, 1495145] ) ,i ravin med bla. trolldruva,vårärt,nattviol mm. ,rikligt ,2003 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14905] ) ,blockrik granskog ,enstaka ,1986 (ALu & LNo)
Lilla Trehörningen SV om (artp.) (11F 9h , [6648883, 1487664] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6649223, 1489538] ) , ,30 dm² ,2020 (Tony Svensson)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,3 m² ,2020 (Sofia Lund)
Alviksberget (halvö i Jörken, N om Larsbo) (12F 3i , [6669, 1490] ) ,dalsänka, S om Alv ,1 ex ,1982 (RNo)
Sundsbergets nordsluttning, nära Hjortstjärn (söder om Saxehammar) (12F 3h , [6666, 1485] ) , ,1 liten tuva ,1980 (RNo)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Ostlig vik av Billsjön (11F 9i , [66477, 14933] ) ,något skyddad sjöstrand bland sileshår ,några ,2001 (BFo)
Stora Lexen, östra stranden (12F 0h , ) , ,1981 (RNo)
3 km NV Söderbärke i kraftledningsgata (12F 2g , [66632, 14829] ) ,kärr med frivattenyta ,massor ,1987 (ALu & TPe)
Lycopodium annotinum    Revlummer
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647161, 1489593] ) , ,1 m² ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647249, 1489631] ) , ,3 m² ,2020 (Tony Svensson)
Snestjärnen S om (artp.) (11F 9h , [6647903, 1489867] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647911, 1488883] ) , ,2 m² ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647996, 1488502] ) , ,20 m² ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648016, 1488470] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648159, 1488719] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Hjortronmyren V om (artp.) (11F 9h , [6648174, 1487418] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg SV om (artp.) (11F 9h , [6648240, 1486825] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648508, 1486832] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648512, 1486722] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6646942, 1490070] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647300, 1490605] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647327, 1490636] ) , ,1 m² ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647498, 1490308] ) , ,5 m² ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647553, 1490272] ) , ,3 m² ,2020 (Tony Svensson)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648671, 1490790] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648865, 1490367] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648878, 1490548] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649596, 1490420] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649601, 1490341] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649766, 1490207] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649846, 1490890] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649887, 1490896] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650463, 1489994] ) ,glest på några kvm ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650834, 1489818] ) ,glest spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650895, 1489815] ) ,glest på några kvm. ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.) (12F 4i , [6673676, 1490181] ) ,alsumpskog litet klibbalkärr ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Väg till Lilla Moren, S-sidan (12F 3j , [66668, 14953] ) ,klättrade på stubbar ,4x1 m ,1986 (ALu)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647996, 1488702] ) ,spridd i vägkant ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648168, 1488296] ) ,välspridd i vägkant ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Klossputten V om (artp.) (11F 9h , [6648233, 1487929] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648555, 1486891] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lilla Trehörningen V om (artp.) (11F 9h , [6649243, 1486977] ) ,skogsbilväg vägkant ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648451, 1490246] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649625, 1490257] ) ,lite i vägkant ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650428, 1489684] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650482, 1489751] ) , ,1 m² ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650527, 1489757] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650591, 1489778] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
NV om Sarvtjärnen (12F 4j , [66708, 14973] ) ,tallskog ,10x15 m ,1986 (ALu)
Gullaberget (artp.) (12F 1i , [6657281, 1493083] ) ,bergbrant / , 1993 ((sks), Thomas Husing)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Bromsberget (11F 9i , [6649700, 1492922] ) ,skogsmark , 2013 (GJn)
Nedra Oppsveten (12F 1g , [6656130, 1480940] ) ,slåtteräng ,sparsamt ,2018 (LBr)
Kärret nedanför Näsberget (12F 3i , [66696, 14922] ) ,tuvor i kärr ,50 ex ,1986 (ALu)
Väg till Lilla Moren, S-sidan (12F 3j , [66668, 14953] ) ,sluttande kärr mot vägen ,c:a 100 ex ,1986 (ALu)
L Moren (12F 3j , [6666820, 1495338] ) ,mindre kärr efter fraggvägen nära lilla moren ,enstaka ,2003 (ALu)
SO om Högtjärnen v.Sakristorp (12F 4j , [66734, 14960] ) ,rikkärr ,t.rikl. ,1990 (ALu)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.) (12F 1g , [6658760, 1483740] ) ,rel. näringsfattig sjö. sandbotten. , 2007 (AJn)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Oppsveten (13F 3j , [6719180, 1495720] ) ,grud sandbotten ,sparsam ,2017 (LBr)
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.) (12F 2h , [6661770, 1486420] ) ,tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten ,mycket i driften ,2007 (AJn)
Equisetum arvense    Åkerfräken
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Snestjärnen (artp.) (11F 9h , [6648152, 1489868] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Kalvnäsetn norr om järnvägen och norr om myren, helt nära Kolerakyrkogården (12F 1h , [6657, 1488] ) ,sandig mark ,väldiga massor ,1983 (RNo)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (Sörbo) (12F 1h , [6657980, 1488747] ) ,sandig mark med rikt inslag av asp ,rikligt ,2003 (ALu)
Equisetum palustre    Kärrfräken
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2008 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,utefter vägren i hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648314, 1490923] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ) ,tidigare betad torräng ,~20 ex. ,1987 (TPe)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,stenig beteshage ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ) ,nära landsvägen, på södra sidan ,25 ex, många pyttesmå ,2017 (LBr)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ) ,torrbacke ,sparsam ,1987 (LNo)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ) ,betesmark , 1989 (TLj & LBr)
Jörkesbo (12F 4h , [6671, 1489] ) ,vägkant ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6652671, 1491786] ) ,växer vid flaggstången ,30 ,2020 (Göran Johansson)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Sandbacken (artp.) (12F 0f , [6651664, 1478874] ) ,silikatgräsmark på sand gråfibbletorrbacke på sand. ,7 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Upplagsplats efter vägen Snälltorp-Slätbo (11F 9i , [66497, 14927] ) ,rel.nyplanad upplagsplats för virke i barrskog. f.d. kulturmark ? ,28 ex ,2000 (BFo)
Polypodium vulgare    Stensöta
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,på stenblock ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gläfseberget (artp.) (12F 3i , [6669816, 1493142] ) ,klippa i lågört blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653431, 1491172] ) ,hygge , 2012 (GJn)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning ,riklig ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,klibbalkärr och sumpgranskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655060, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Garsjöns Ö vik v.berghäll (12F 1i , [66597, 14925] ) ,berghäll vid vattnet ,9 fina plantor ,1990 (ALu & o.a.)
Killingholmarna, d v s va 200m SO om... (12F 3h , [66651, 14855] ) ,i klippspricka vid stranden ,1 ex ,1982 (RNo)
Issberget (12F 4h , [66706, 14854] ) ,rasbrant SV-läge ,rikligt ,1986 (TPe)
Asplenium septentrionale x trichomanes    
Issberget (12F 4h , [66706, 14855] ) ,rasbrant SV-läge ,2 plantor ,1986 (TPe)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Kvarnberget, NO om Finntorpet, nära vsk, S om L. Rotsjön, ej långt från Västmanslandsgränsen (11F 9i , [6648, 1493] ) ,bergbrant, högt uppe ,6 tuvor ,1982 (RNo)
Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ) ,västvänd bergvägg i hög gammal skog ,20-tal ,2000 (BFo)
Kvarnbergets västbranter (11F 9i , [66484, 14930] ) ,bergbranter ,sparsamt ,1989 (LNo)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ) ,blockrik NO-brant ,enstaka plantor ,1986 (ALu)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,några ex ,2013 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6662950, 1482150] ) ,nordostbrant med klippstup ,sparsam ,2013 (LBr)
Torraksbergets NO-brant (12F 2i , [66646, 14906] ) ,blockrik rasbrant ,rikligt ,1986 (ALu)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66699, 14897] ) ,bergvägg i skuggläge ,enstaka ,1986 (ALu)
Alviksberget, östra branten, på flera ställen (12F 3i , [6669, 1490] ) ,bergbranter ,rikligt ,1982 (RNo)
Hemmingskullen, bergkullen 300 m SO om Hemmings, ca 3,5 km SO Larsbo (12F 3i , [66698, 14925] ) ,bergspringa ,> 25 ex ,1981 (RNo)
"Issberget, 4 olika lokaler; ca 2 km N om Vibberbe, den nordligaste lokalen helt nära Norrbärke-gränsen" (12F 4h , [6670, 1485] ) ,bergbranter ,10 ex ,1980 (RNo)
Issberget (12F 4h , [66706, 14854] ) ,rasbrant SV-läge ,rikligt ,1986 (TPe)
Storön i Järken (12F 4i , [6670, 1490] ) ,bergbrant ,6 tuvor ,1983 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14904] ) ,sprickor i bergvägg mot V ,enstaka ,1986 (ALu & LNo)
Mäsbergets N-sluttning (DF) (12F 1i , [66566, 14930] ) ,N-sluttning ,enst. ,1990 (ALu)
Hyttbergets S-sida (DF) (12F 4i , [66711, 14939] ) ,bergbrant ,enst. ,1990 (ALu)
Athyrium filix-femina    Majbräken
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,klibbalkärr och sumpgranskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655060, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,några ex ,2013 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6662950, 1482150] ) ,nordostbrant med klippstup ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,stenmur , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,klibbalkärr och sumpgranskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650309, 1480747] ) ,granskog, rasbrant , 2013 (Kjell Mathson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttområde ,på hyttslagg under hägg ,30-tal i grupp (planterad vid gården) ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Tunkarlsbo v.ån (12F 1h , [6656, 1489] ) ,åstrand , 1989 (TLj & LBr)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652842, 1485388] ) ,alsumpskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,några ex ,2013 (LBr)
Mäsbergets N-sluttning (DF) (12F 1i , [66566, 14930] ) ,N-sluttning ,enst. ,1990 (ALu)
Hyttbergets S-sida (DF) (12F 4i , [66711, 14939] ) ,bergbrant ,ca 20 ex. ,1990 (ALu)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,klibbalkärr och sumpgranskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris cristata    Granbräken
1.5 km SO Oppsveten ,kärret Ö om Malingsbovägen (12F 0g , [6653583, 1482036] ) ,svagt sluttande kärr mot bäck ,(1987 1 planta) ,1 ex (4 blad) , återfynd ,2004 (TPe & ALu)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,spridd men sparsam ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,klibbalkärr och sumpgranskog ,spridd ,2018 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,nordostbrant med klippstup ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649657, 1493233] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pilularia globulifera    Klotgräs
Dammsjön vid Vad, Ö stranden nära utloppet (artp.) (12F 1i , [6656960, 1491430] ) ,näringsfattig sjö, sandig botten på ca 30 cm djup , 1995 (Anders Jacobson)
Abies alba    Silvergran
S om Billsjön, nära landskapsgränsen (11F 9i , [66468, 14918] ) ,hög barrskog, möjl.självsådda från något tidigare avverkat moderträd ,flera 10-tal, delvis tynande ,2000 (BFo)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttområde ,1 liten självsådd planta ,2001 (BFo)
Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650422, 1491750] ) ,ca 1,5 ha ungskog med gott om självföryngrad silvergran , 2010 (GJn)
Abies concolor    Colodarogran
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) , ,gott om självföryngring ,2013 (GJn)
Larix decidua    Europeisk lärk
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Picea abies    Gran
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog ,3 ex självföryngrade på c:a 1 m ,2006 (GJn)
Pinus sylvestris    Tall
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660769, 1492028] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Vanbergs klack (artp.) (12F 2g , [6661999, 1481747] ) ,hällmarkstallskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Thomas Husing)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Klockar-Jans (artp.) (12F 3h , [6666985, 1488181] ) ,blandbarrskog av lågörts-typ ,3 träd ,2010 (Janolof Hermansson)
Juniperus communis ssp. communis    En
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660769, 1492028] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Populus tremula    Asp
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia x starkeana    
Tunkarlsbobäcken, omedelbart väster om Rv 65 (12F 1h , [66557, 14899] ) ,bäckstrand , 1980 (RNo)
Salix aurita    Bindvide
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650568, 1494322] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad 80 cm diam. spår efter ringbarkning från 1970-talet. ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650592, 1494078] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad 70 cm diam. spår efter ringbarkning 1970-talet ,2020 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
N om Billsjön (11F 9i , [66476, 14909] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (artp.) (12F 3h , [6668693, 1485145] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Vibberbo (artp.) (12F 3h , [6668693, 1485145] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Salix myrsinifolia x phylicifolia    
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Tunkarlsbo,vid Rv 65 (12F 1h , [66557, 14899] ) ,dikeskant , 1981 (RNo)
Salix pentandra    Jolster
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653684, 1491870] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Salix phylicifolia    Grönvide
Myren mellan Kvarnmossen och Abborrtjärnen (12F 0g , [66504, 14846] ) ,myrkant , 1982 (RNo)
Kärr N om Hemshyttevägen mellan Nysveden o Uvberget (12F 2h , [66618, 14889] ) , , 1983 (RNo)
Salix viminalis    Korgvide
Viksberg (12F 0i , [6651027, 1492601] ) ,vägkant , 2009 (GJn)
Myrica gale    Pors
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648370, 1493421] ) ,vägdike , 2013 (GJn)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653684, 1491870] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655060, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alnus incana    Gråal
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Atlasruta ( , ) , tämligen allmän ,1986 (RNo)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648512, 1486722] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Betula pendula    Vårtbjörk
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655040, 1490540] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Corylus avellana    Hassel
Rotsjöbergets västra del (11F 9i , [6648, 1494] ) , ,ett flertal buskar ,1986 (LNo)
Nedom Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ) ,rasmark + klipphylla nedanför bergvägg i hög gammal blandskog ,7 stora buskar ,2000 (BFo)
Kvarnbergets västbranter (11F 9i , [66484, 14932] ) ,lundveg.mellan branten o vägen ,ca 10 buskar ,1989 (LNo)
Rotsjöberget, södra delen (11F 9i , [66490, 14941] ) ,gles blandskog,delvis med bred stig ,3 ex ,2000 (BFo)
N om Slättbo,vid gruvorna (11F 9i , [66495, 14936] ) ,lundvegetation ,ett flertal buskar ,1985 (LNo)
N Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ) ,omkringgammla gruvhål ,minst 10-tal, delvis stora o höga ,2001 (BFo)
Bromsberget (12F 0i , [6650690, 1494070] ) ,brant östsluttning , 2008 (TLj)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,riklig och spridd ,2010 (LBr)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ) ,lundartad vegetation , 2001 (RLa & ALu)
Högåsen (12F 0i , [6651505, 1491528] ) ,spridd förekomst i skog , 2012 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653420, 1490983] ) ,hygge , 2010 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Saxe, i sluttningen norr om de tre gårdarna V sjön Saxen (12F 2h , [66646, 14865] ) ,ängsmark , 1983 (RNo)
Issberget (12F 4h , [66705, 14855] ) , ,minst 36 buskar ,1980 (RNo)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648105, 1493530] ) ,granskog ,2 buskar ,2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648225, 1493485] ) ,granskog ,10 buskar ,2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648246, 1493448] ) ,granskog ,1 buskar ,2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649657, 1493233] ) ,granskog ,2 buskar ,2012 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650538, 1494349] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650614, 1494035] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad många stora buskar ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (artp.) (12F 0i , [6650920, 1493663] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Quercus robur    Ek
Finntorpet (11F 9i , [66481, 14931] ) ,fornåker=f.d.åker med planterad 50-årig gran,nyl.gallrad ,2 självs.plantor ,2001 (BFo)
Hugnora, mellan Rv 65 och g:la landsvägen, nära transf. (12F 1h , [66571, 14884] ) ,lövhage ,minst 5 buskar ,1981 (RNo)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Uvberget, vid Hemshyttevägen (12F 2h , [6661, 1489] ) ,kant av gruvhål ,1 buske ,1980 (RNo)
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,lövsluttning mot sjön , 1982 (RNo)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttområde med ruineroch slagghögar ,10-tal självsådda från plant.gårdsträd ,2001 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14908] ) ,vägkant nära bebyggelse, trol.självsådd ,ett mindre träd ,2000 (BFo)
200 m NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14908] ) ,bördig slänt,delvis gammalt utkast ,några ex. självsådda ,2000 (BFo)
O om St.Rotsjön,Rotsjöberget (11F 9i , [66490, 14939] ) ,i kanten av kalhygge och 30-40 årig björkskog ,1 ex,c:a 30-40 år ,2000 (BFo)
Kopparbo (12F 0g , [66513, 14800] ) , , 1981 (RNo)
Björsbo, vid gamla vägen (12F 0i , [6650, 1494] ) , , 1981 (RNo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,flera höga ex ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Västerby, efter Bergsmansvägen (12F 2h , [6661, 1485] ) ,vägdike ,enstaka buskar ,1985 (RNo)
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ) ,ladugårdsbacke , 2017 (IPt & SNy)
Flatnan (280 m ö.h.) (12F 0g , [6653, 1483] ) , ,både stora träd o busk. ,1980 (RNo)
Kopparbo (artp.) (12F 0f , [6651212, 1479979] ) ,parkmiljö f d park ,minst 3 m i omkrets ,2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (artp.) (12F 0f , [6651218, 1479965] ) ,parkmiljö f d park ,ca 250 cm i omkrets ,2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (artp.) (12F 0f , [6651226, 1479984] ) ,parkmiljö f d park ,minst 240 cm i omkrets ,2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (artp.) (12F 0f , [6651239, 1479992] ) ,parkmiljö f d park ,dubbelstammig ,2018 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650807, 1493913] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,10-tal ,2020 (Janolof Hermansson)
Cannabis sativa    Hampa
Söderbärkegården (12F 2h , [6662, 1486] ) ,komposthögar ,få ex. ,1989 (TLj & LBr)
Humulus lupulus    Humle
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,kvarst.vid gammalt uthus ,några ,2001 (BFo)
Övre Oppsveten (12F 1g , [6656, 1480] ) , , 1982 (RNo)
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,i gran ,stor grupp ,1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Ca 1,5 km NV Resmora (12F 3i , [66672, 14937] ) ,gammal hyttplats vid bäcken ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Gläfse (12F 4i , [66710, 14932] ) ,vid bäck N o vägen ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Gläfse ,v.bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ) ,bäckstrand ,några ex. ,1987 (TPe)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hemshyttan v,hyttruinerna (DF) (12F 2i , [66606, 14912] ) ,v.gråal på hyttbacen .m.lövbinda ,rikl. ,1990 (ALu & o.a.)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,avfallsplatser , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Asarum europaeum    Hasselört
Lindbacka (12F 0i , [6653688, 1491756] ) ,ängsbacke, 6 ex. 2012 , 2012 (GJn)
Bistorta vivipara    Ormrot
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2006 (GJn)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Fallopia dumetorum    Lövbinda
2 km S om Hemshyttan ,udde i sjön Ginnan (12F 1i , [66589, 14912] ) ,frodig hyggesvegetation nära sjö , 1995 (LBr)
Hemshyttan nära hyttruinen, vid litet uthus (12F 2i , [6660, 1491] ) , ,1 ex ,1985 (RNo)
Hemshyttan, gärdesgård och potatisland etc, rikligt 1943-44 * ej återfunnen 1945-46 (Lr) * vid ett litet uthus nära hyttruinen (12F 2i , [66606, 14912] ) , ,sparsamt ,1990 (ALu)
, 600 m V om Hemshyttan Ö om vägskälet till Sörbo, tämligen rikligt, 1971 * betydligt färre, 1972 * mycket rikligt 1974 * få ex 1976 * få ex 1985 (RNo) * (12F 2i , [66605, 14906] ) ,klängande på åkertistel- och hallonsnår i åkerkant vid potatisland ,rikligt ,1990 (LBr & TLj)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653696, 1491770] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,2 ,2017 (Göran Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Polygonum aviculare    Trampört
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Rheum x cultorum    Rabarber
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661540, 1485078] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661540, 1485078] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Saxehammars hyttplats, nära bäckens utlopp (12F 3h , [6666, 1486] ) ,bäckstrand ,några få ex ,1982 (RNo)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Finntorpet (11F 9i , [6648010, 1493130] ) , ~refl~ ,fritidstomt, f.d. gårdstomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Atriplex patula    Vägmålla
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium foliosum    Bärmålla
Kyrkbyn, Klockarvägen 3 (12F 2h , [6661, 1486] ) ,rabatter och gräsmatta sedan 1976 ,ganska rikligt ,1986 (RNo)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Prostgården 1909 (Enh) * massvis 1947 (At) * alltjämt 1964 (Bj) = Söderbärkegården (12F 2h , [66622, 14860] ) ,i potatisland, utkasthögar och bränngropar enstaka ex ,i rabatterna kring mangårdbyggnaden riklig, 1989 (LBr & TLj)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,vid gården /dyngstacken ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Montia fontana    Källört
VSV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,källdråg i hög granskog,intill f.d.odlingsmark ,några ex ,2000 (BFo)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,fritidstomt oklippt gräs ,kvarst.o förvild. ,rätt många ,2001 (BFo)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) , ~refl~ ,fritidstomt, f.d. gårdstomt - jordbruksmark , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ) ,hackslog ,~15 ex. ,1986 (TLn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Herniaria glabra    Knytling
Västerbyhytta, vid hyttruinen (12F 1h , [6658, 1487] ) , , 1982 (RNo)
Söderbärke station (12F 2h , [66615, 14850] ) ,perrong , 1985 (RNo)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,2 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
300 m N om Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ) , ~refl~ ,gamla gruvhål med varp på kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,sandplan , 2008 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagudden, nära väg vid hockeyplanens norra hörn (DFl-49) (12F 2h , [6661, 1486] ) ,torr grässluttning ,vitblommig form ,några få ex ,1983 (RNo)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sagina procumbens    Krypnarv
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2007 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,ödetomt, ännu ej igenvuxen ,10-tal. kvarst.+ ngt förvildade ,2000 (BFo)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ) ,ladugårdsbacke , 2017 (IPt & SNy)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2007 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.) (12F 1h , [6657920, 1489085] ) , ,noterad ,2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson, Lars Ström)
Silene dioica    Rödblära
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2009 (GJn)
Silene latifolia    Vitblära
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2009 (GJn)
Silene rupestris    Bergglim
Kottars ,Kottarsberget (12F 1i , [6659, 1493] ) ,lundveg i bergsbranten , 1989 (TLj & LBr)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,sparsam ,2013 (LBr)
Västra bergsbranten 800 m S om Bartjärnenes sydspets (12F 2h , [66635, 14884] ) ,bergspringa , 1985 (RNo)
Alviksberget,stora halvön i Jörken (12F 3i , [66690, 14903] ) ,bergskrön ,2 ex ,1982 (RNo)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,stenhäll ,några ex ,2007 (IPt)
Silene vulgaris    Smällglim
Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ) , ~refl~ ,rätt öppen ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark ,(ssp. sativa foderspergel) ,2012 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Spergularia rubra    Rödnarv
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,sandplan , 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stellaria alsine    Källarv
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ravin , 2007 (GJn)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,f.d. slamdeponering , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Stellaria media    Våtarv
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria nemorum    Lundarv
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649657, 1493233] ) ,granskog ,5 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Nuphar lutea    Gul näckros
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,å , 2017 (IPt & SNy)
Snestjärnen (artp.) (11F 9h , [6648152, 1489868] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
"Saxe, sjön Saxens södra del ""Verken""" (12F 2h , [66643, 14868] ) ,sjö , 1982 (RNo)
Saxe, sjön Saxens östra vik (DFl-49) (12F 2h , [6664, 1487] ) ,sjö , 1982 (RNo)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,ödetomt, ännu ej igenvuxen ,1 ex kvarst. ,2000 (BFo)
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) , ,1 ,2020 (Göran Johansson)
Actaea spicata    Trolldruva
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Ö om Trons trappor (12F 0f , [6654025, 1479682] ) ,smal ravindal med blandskog , 2004 (TPe & ALu)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,några ex ,2010 (LBr)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ) ,lundartad vegetation bland hasselbuskar , 2001 (RLa & ALu)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Ca 500 m ONO Vabergets 288,2 nivå (12F 2g , [6662915, 1482148] ) ,nedanför lodrätt bergsbrant ,ibland block , 2002 (ALu, RNo)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,nordostbrant med klippstup ,riklig på en fläck ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ) ,nedom bergsbrant i blandskog , 2002 (ALu)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649646, 1493207] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649657, 1493233] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652424, 1485460] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsberget (artp.) (12F 0i , [6650920, 1493663] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Söderbärke Nor, Smedjebackens kommun (artp.) (12F 2h , [6661964, 1487698] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Klockarbo (artp.) (12F 3h , [6666140, 1488093] ) ,lågört granskog ,1 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,riklig och spridd ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta, ängsbacke, hassellund , 2006 (GJn)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd-riklig ,2013 (LBr)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ) ,nedom bergsbrant i blandskog , 2002 (ALu)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648105, 1493530] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648225, 1493485] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649646, 1493207] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649660, 1493240] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649692, 1493183] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652424, 1485460] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652842, 1485388] ) ,alsumpskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650571, 1494255] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650658, 1493936] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad rikligt ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650807, 1493913] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (artp.) (12F 0i , [6650920, 1493663] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Kolerakyrkogård (artp.) (12F 1h , [6657955, 1488805] ) ,lövnaturskog / , 1993 ((sks), Thomas Husing)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655891, 1491357] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655905, 1491374] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655939, 1491379] ) ,blandskog ,7 lokaler inom 100 m radie ,2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655947, 1491335] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655963, 1491264] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655964, 1491430] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655967, 1491457] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655982, 1491326] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655998, 1491358] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6656048, 1491209] ) ,triviallövskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6656101, 1491189] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6656386, 1490638] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Dalvik, ostsluttning V om byn (artp.) (12F 1i , [6658666, 1493998] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Sörsnäset (artp.) (12F 1i , [6658684, 1492722] ) ,granskog av lågört-typ på kalkmark , 2010 (Janolof Hermansson)
Bockberget norra del (artp.) (12F 1i , [6658838, 1491847] ) ,lövrik blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Dalvik 500 m Väster (artp.) (12F 1i , [6658904, 1493791] ) ,bergbrant / kalkbarrskog , 1993 ((sks), Thomas Husing)
Dalvik, ostsluttning V om byn (artp.) (12F 1i , [6658944, 1493767] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Skånsviken (artp.) (12F 1i , [6659243, 1491531] ) ,lövrik barrnaturskog / kalkbarrskog , 1993 ((sks), Thomas Husing)
Flaxtjärnen väst (artp.) (12F 1i , [6659538, 1491043] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.) (12F 2h , [6664533, 1487715] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hemshytttan (artp.) (12F 2i , [6660244, 1490958] ) ,aspskog / kalkbarrskog , 1993 ((sks), Thomas Husing)
Släthagen (artp.) (12F 2i , [6660759, 1490824] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Slätåsen (artp.) (12F 2i , [6663063, 1492740] ) ,ängsartad lågört i granskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Klockar-Jans (artp.) (12F 3h , [6667085, 1488031] ) ,lågört kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Klockar-Jans (artp.) (12F 3h , [6667153, 1488132] ) ,lågört kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Sörsnäset (artp.) (12F 3i , [6665684, 1492888] ) ,granskog av lågört-typ på kalkmark , 2010 (Janolof Hermansson)
Gläfseberget (artp.) (12F 3i , [6669763, 1493218] ) ,lågört blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta, ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650538, 1494349] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655060, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Sandbacken ca 1 km V Gärdsjöbo (12F 0f , [66518, 14785] ) ,sandig backe,barrskog ,ca 8 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Sandbacken (Hedbyn) (12F 0f , [6651868, 1478474] ) ,s-sluttning i gles tallskog med inslag av ung gran ,1 ex 2003 ,2003 (ALu)
Gärdsjöbo (artp.) (12F 0f , [6651858, 1478534] ) , ,491 plantor/tuvor ,2020 (Hannah Brandin, Lina Törnqvist, Chanette Viklander)
Sandbacken V (artp.) (12F 0f , [6651874, 1478509] ) , , 2014 (Per Johansson)
Sandbacken 1 km V Gärdsjöbo (artp.) (12F 0f , [6651895, 1478460] ) , ,84 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Lexnäbben (12F 0i , [6653546, 1492567] ) ,s-sluttning mot sjön barken blåsippor,vippärt,mm. ,rikligt ,2002 (ALu)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Caltha palustris    Kabbleka
Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,genomsilat dråg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653826, 1491795] ) ,vägdike , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,enstaka i fuktigt dike ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,å , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng i övre mer näringsrik del ,tämligen rikligt ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,genomsilat dråg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke, grusgångar , 2006 (GJn)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,f.d. slamdeponering , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Hedbyn, 400m SSV. (artp.) (12F 0f , [6651257, 1478825] ) ,sandstrand ,noterad ,2013 (Katarina Mathson, Kjell Mathson)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.) (12F 1g , [6658760, 1483740] ) ,rel. näringsfattig sjö. sandbotten. , 2007 (AJn)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Saxe v.Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,fuktäng , 1989 (TLj & LBr)
Thalictrum flavum    Ängsruta
"Larsbo, ""Herrgårdskullen""" (12F 3h , [6668, 1489] ) ,lundartad vegetation ,ganska rikligt ,1982 (RNo)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Övre Oppsveten, vid nedre öppna fältet (12F 1g , [66561, 14802] ) , ,4-5 ex ,1982 (RNo)
Kyrkbyn, vid Hedgatan ganska nära Bärkevägen (12F 2h , [6661, 1486] ) , ,några få ex ,1985 (RNo)
Kyrkudden, norr om minnesstenen (12F 2h , [6661, 1486] ) , ,1 bestånd på 1 kvm ,1986 (RNo)
Knutsbo, NNV om (12F 2i , [66610, 14929] ) , ,ganska rikligt ,1983 (RNo)
Trollius europaeus    Smörbollar
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke, 2 ex , 2006 (GJn)
Ormnäset, söder om gården och vägen nere i dalen (12F 1g , [6658, 1483] ) , ,rikligt ,1981 (RNo)
Läsarbo (12F 1i , [6655083, 1490499] ) ,vägkant, rv 66 , 2008 (GJn)
Mellan Tunkarlsbo och Fallbyn (12F 1i , [66551, 14905] ) ,kraftledningsgata ,40 ex ,1986 (ALu)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656120, 1480930] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655040, 1490540] ) ,örtrik slänt mot väg ,2 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655070, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,30 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655080, 1490500] ) ,örtrik slänt mot väg ,100 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,50 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Chelidonium majus    Skelört
Hökbacken , vid gamla vägen (12F 2h , [66601, 14862] ) ,dikeskant , 1980 (RNo)
Strömberget, två olika lokaer (12F 2h , [6662, 1487] ) , , 1980 (RNo)
Västerby, 300 m SV Söderbärkegården (12F 2h , [66622, 14859] ) , ,rikligt ,1980 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) , ,noterad växer rikligt i grusgångar ,2020 (Göran Johansson)
Alliaria petiolata    Löktrav
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Lexsjöbo, vid bäcken (12F 0h , [6652, 1488] ) ,bland slaggsten , 1981 (RNo)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ) ,torrbackar v.hällar , 1989 (TLj & LBr)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ) ,torrbacke ,sparsam ,1987 (LNo)
Arabis glabra    Rockentrav
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ) ,torrbackeholme i hästhage , 1989 (TLj & LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,åkerkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Berteroa incana    Sandvita
Hägnan,söder om landsvägen (12F 1i , [6657, 1490] ) , ,2 ex ,1981 (RNo)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ) ,vägslänt ,torr o. betad ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Nor (12F 2h , [6662150, 1487705] ) ,i vägkanter , 2001 (TLj)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nor (artp.) (12F 2h , [6662173, 1487738] ) , ,2 m² ,2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson, Lars Ström)
Brassica napus    Raps
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2007 (GJn)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Västerby, vid Bärkevägen (12F 2h , [6661, 1485] ) ,vägkant ,2 grupper+2 enstaka ,1986 (RNo)
Kyrkbyn, vid Kyrkskolan, Hagudden, Kyrkogat., Klockarv. (12F 2h , [6661, 1486] ) , ,massvis (1964 RNo) ,1986 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,torr väg / åkerren , 1989 (TLj & LBr)
Cardamine amara    Bäckbräsma
SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,källdråg i granskog, f.d. kulturmark ,talrik ,2001 (BFo)
Nysveden, i bäcken nedanför (12F 2h , [6661, 1488] ) , , 1983 (RNo)
Mossrik barrskog vid Mäsens Ö strand (artp.) (12F 1i , [6656670, 1492600] ) ,fuktig mark längs liten bäck ,rikligt längs liten bäck ,2007 (AJn)
Dentaria bulbifera    Tandrot
Högbyn, 1952, intill eller i själva landskapsråt (Psn) * (11F 9i , [66495, 14947] ) ,kalkpåverkad barr-blandskog ,ca 10 sterila ex 1985 (NORDIN 1986) * 25 ex ej blommande men med groddknoppar ,1989 (LNo)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Flenbäcksvägen, nära Hemsahyttevägen (12F 2i , [66609, 14926] ) , , 1982 (RNo)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ) , ~refl~ ,rätt öppen ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hesperis matronalis    Hesperis
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Lunaria annua    Judaspenningar
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland, gräsmatta (ej planterad , efter schaktningsarbeten, fröbank? ) , 2006 (GJn)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2010 (GJn)
Kyrkbyn: mellan Kyrkskolan och Klockarvägen 3 (12F 2h , [6661, 1486] ) ,gräsmatta , 1981 (RNo)
Saxe, västra stranden av sjön Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) , , 1982 (RNo)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Subularia aquatica    Sylört
Stora Lexen, avloppsviken, 30-40 m från dammen (12F 0h , [6652, 1488] ) , , 1982 (RNo)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.) (12F 1g , [6658760, 1483740] ) ,rel. näringsfattig sjö. sandbotten. , 2007 (AJn)
Thlaspi arvense    Penningört
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Finntorpets omgivning (11F 9i , [66481, 14931] ) , ~refl~ ,fornåkrar med 50-årig granskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Tolvsbo, vägskärningen vid skolan (12F 1g , [6658, 1484] ) , , 1981 (RNo)
Tunkarlsbo, väster om Rv65 (12F 1h , [6655, 1489] ) , , 1981 (RNo)
Söderbärke station (12F 2h , [6661, 1485] ) ,gräsmark ,rikligt ,1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Lertjärn (12F 3i , [6666, 1491] ) , , 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vagnsbacken (söder om Larsbo) (12F 3h , [6667, 1489] ) , , 1982 (RNo)
Drosera anglica    Storsileshår
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650277, 1491443] ) ,myr , 2013 (GJn)
Drosera intermedia    Småsileshår
St. Djupen, nordöstra stranden (12F 0h , [66516, 14857] ) , ,massor ,1980 (RNo)
Ormnäsmyren (12F 1g , [66586, 14837] ) , , 1980 (RNo)
Lomtjärn (12F 3i , [66683, 14904] ) ,gungflyn ,rikligt ,1986 (ALu)
Blanktjärnsmossen (12F 3i , [66686, 14920] ) ,i gungflymattor ,små bestånd ,1986 (ALu)
St.Holmsjön (12F 4h , [66731, 14879] ) ,gungflyn ,rikligt ,1986 (ALu)
St. Gladtjärnen, NO-sidan (12F 4i , [66745, 14935] ) ,på gungflymattor ,rikligt ,1986 (ALu)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Trehörningen (12F 0h , [6650360, 1487447] ) ,vägdike , 2012 (GJn)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650277, 1491443] ) ,myr , 2013 (GJn)
Karl-Jansmossen (artp.) (11F 9h , [6647697, 1489890] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Karl-Jansmossen (artp.) (11F 9h , [6647796, 1489900] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648009, 1488761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Snestjärnen S om (artp.) (11F 9h , [6648037, 1489881] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Snestjärnen (artp.) (11F 9h , [6648152, 1489868] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648430, 1486829] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649526, 1490600] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650253, 1489814] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650850, 1489811] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0i , [6650728, 1490345] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0i , [6651288, 1490420] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Årängen vid Ö. Sveten (12F 1h , [6659, 1485] ) , , 1982 (RNo)
Nya stationsvägen (12F 2h , [6661, 1485] ) , , 1985 (RNo)
Norsbro, vägbanken och bryggan (12F 2h , [6661, 1486] ) , , 1986 (RNo)
Korsheden, sydligaste gården väster om vägen (12F 2h , [6664, 1488] ) , , 1983 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Hugnora, vid nya Rv65, västra vägbanken (12F 1h , [6656, 1488] ) ,vägbank , 1981 (RNo)
Brättbacken, i vägskärningen (12F 3h , [66664, 14863] ) ,bergvägg ,rikligt ,1982 (RNo)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,källdråg i granskog, f.d. kulturmark ,många ,2001 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,rännil i granskog med hasselinslag ,sparsam ,2010 (LBr)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653457, 1490862] ) ,dälja , 2010 (GJn)
Korsheden, efter vägen mot Nya Larsbo (12F 3h , [6665, 1488] ) ,fuktgrop ,ganska rikligt ,1981 (RNo)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66689, 14896] ) ,lundartad vegetation ,rikligt ,1986 (ALu)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14921] ) ,i bäckravin ,50-tal ex. ,1986 (ALu)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652241, 1485572] ) ,naturlig skogsbäck / kalkbarrskog , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652842, 1485388] ) ,alsumpskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Norsbro, brobankens norra sida öster om bron (12F 2h , [6661, 1487] ) ,i stenläggningen ,flera grupper ,1983 (RNo)
Valhalla-udden, vid nordligaste huset Ö om sundet (12F 2h , [66618, 14870] ) ,torr gräsmark , 1986 (RNo)
Ängar SV Resmora (12F 3i , [66658, 14942] ) ,torräng ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Ängarna N om St.Moren (12F 3i , [66673, 14939] ) ,torräng ,fåtal ,1987 (ALu & TPe)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650156, 1491297] ) ,mosslagg , 2013 (GJn)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648981, 1490316] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Ribes alpinum    Måbär
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttruin,på hyttslagg ,2 buskar ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Nor, i sluttning mellan Missionshuset och Bergelags stål (12F 2h , [66616, 14875] ) , , 1982 (RNo)
Vägen Nor-Korsheden,vägskäl till Ösänget (12F 2h , [6663, 1487] ) , ,flera buskar ,1983 (RNo)
Mobacken, VSV Hemshyttan där väg går mot Sörbo (12F 2i , [6660, 1490] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar, hyttplatsen (12F 3h , [6666, 1486] ) ,slaggvarp ,rikligt ,1982 (RNo)
Vagnsbacken och berbranten norr om… S om Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) , ,flera buskar ,1982 (RNo)
Larsbosjön, norr om…På liten grönstenskulle Ö kurva (12F 3h , [66670, 14892] ) , , 1981 (RNo)
Hagen (12F 3h , [6667090, 1489060] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ) ,torrbacke ,enstaka ,1987 (LNo)
Alviksberget, södra bergkullen (12F 3i , [6668, 1490] ) , ,ganska många busk. ,1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650736, 1493974] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ribes uva-crispa    Krusbär
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttområde med ruineroch slagghögar,igenväxande ,2 buskar ,2001 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ) ,ladugårdsruin ,en självsådd ,2001 (BFo)
Västerbyhytta,nedre hyttplatsen (12F 1h , [66585, 14875] ) ,slaggvarp , 1982 (RNo)
Västerby,G:la landsv. dike 500 m SV Söderbärk.gården (12F 2h , [66618, 14857] ) , , 1981 (RNo)
Mobacken, längst ner i backen (12F 2i , [66605, 14908] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,riklig ,2006 (HWk)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Mellan Billsjöns nordspets och landsvägen (11F 9i , [66491, 14915] ) , , 1982 (RNo)
Lexsjöbo, S om sjön L.Lexen (12F 0h , [66523, 14890] ) , , 1982 (RNo)
Söräng, sydöst om bäcken från Vreten o Norsäng (12F 0h , [6653, 1488] ) ,vägslänt , 1985 (RNo)
G:la Herrgården, övre gården (12F 0h , [66530, 14862] ) ,ängsmark , 1982 (RNo)
Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ) ,vägkanter , 2004 (JEd)
Ormnäset, S vägen (12F 1g , [66584, 14835] ) ,ängsmark , 1981 (RNo)
Tunkarlsbo, G:la riksvägens dike i backe N bäckutflöde (12F 1h , [66561, 14899] ) ,dikesslänt (1972 RNo) , 1985 (RNo)
Urnäsudden, nedanför Skeppargatan (12F 2h , [66606, 14870] ) ,ängsmark , 1985 (RNo)
Nor, 150 m N o i Nor (12F 2h , [66620, 14878] ) ,vägkant , 1986 (RNo)
Strömberget, efter vägen till Ösänget (12F 2h , [66630, 14872] ) ,dikesslänt och åkerkant , 1985 (RNo)
Det ensamma torpet mell.Ösängsbacken o Blomsteräng. (12F 2h , [66637, 14879] ) ,vägkant , 1985 (RNo)
Blomsteränget i motbacken mot Korsheden (12F 2h , [66645, 14881] ) , , 1985 (RNo)
Korsheden, strax söder om vägskälet (12F 2h , [66648, 14880] ) ,vägkant , 1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxe, norr om vägen från Korsäng (12F 3h , [66650, 14872] ) ,traktorvägsdike , 1985 (RNo)
Saxe, c:a 100 m SV S i Saxegård (12F 3h , [66655, 14866] ) , , 1985 (RNo)
Saxe, norr om avtagsvägen till Per-Ols (12F 3h , [66660, 14865] ) ,vägdikesslänt , 1985 (RNo)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Gärdsjöbovägen. Norr om grustaget (12F 0f , [6651, 1479] ) ,vid skogsväg , 1980 (RNo)
Söder om Tolvsbo. efter vägen söderut mot St. Bjursjön (12F 1h , [66572, 14855] ) , , 1985 (RNo)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ) ,vägkanter , 2004 (JEd)
Tolvsbo, två lokaler (12F 1g , [6658, 1483] ) ,vägdike , 1985 (RNo)
Lilla Tolvsbo, 70-80 m SO Hansegård (12F 1h , [6657, 1485] ) ,dikesren , 1985 (RNo)
S om L.Tolvsbo.Bjursjövägen, vägskäl till Svarttjärnen (12F 1h , [6657, 1485] ) ,vägdike o skogsmark , 1985 (RNo)
Hugnora. Rv65 , östra vägdiket norr om transformatorn (12F 1h , [6657, 1488] ) ,vägdikesslänt , 1981 (RNo)
Vid Rv65 nära vsk till nybyggd väg öv. Hyttån till Årängen (12F 1h , [6659, 1486] ) ,vägdike , 1983 (RNo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673480, 1495530] ) ,äng ,spridd ,2007 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Triangelpunkten 291,9 (11F 9h , [66485, 14856] ) ,övergiven gårdsplan , 1980 (RNo)
Tombo gruvor (12F 1f , [66593, 14785] ) , , 1982 (RNo)
Söderbärke station (12F 2h , [66615, 14851] ) ,torr gräsmark ,rikligt ,1985 (RNo)
Kyrkbyn, ishockeyplanen, brandstationen, Kyrkogatan (12F 2h , [66615, 14865] ) , , 1985 (RNo)
Kyrkudden (12F 2h , [66619, 14866] ) ,torr gräsmark , 1982 (RNo)
Kyrkudden (12F 2h , [6661940, 1486660] ) ,torr gräsmark ,spridda ex. ,2003 (IPt)
Söräng, vid landsvägen SO bäck fr. Vreten o Norsäng (12F 2h , [6663, 1488] ) ,torr vägslänt , 1985 (RNo)
Korsheden, strax söder om vägskälet (12F 2h , [66648, 14881] ) , , 1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,stenig beteshage ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Krönet av kullen Ö tvär kurva SO om Hagen (12F 3h , [66671, 14892] ) ,torr gräsmark , 1981 (RNo)
St.Moren (12F 3i , [6667, 1494] ) ,igenväxande ängsmark ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Lövmarken (12F 5h , ) ,torr ängsmark ,1981 (RNo)
Triangelpunkten 291,9 (artp.) (11F 9h , [6648500, 1485600] ) ,övergiven gårdsplan ,noterad ,1980 (Rune Norrsveden)
Vibberbo (artp.) (12F 3h , [6668693, 1485145] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ) ,vägkanter , 2004 (JEd)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ) ,vägkanter , 2004 (JEd)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Flatensjöns västra strand (12F 0g , [66534, 14835] ) , , 1980 (RNo)
Tomtebo gruvor, vid stigen upp till ängen (12F 1f , [66595, 14785] ) , , 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,tomtmark,gräsmatta ,spridd ,2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,gräsmatta ,ca 0.5 m2 ,2007 (IPt)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Larsbo (12F 3h , [6667770, 1489634] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2010 (GJn)
Fallbyn,gamla riksvägen, S om gårdarna,nära milstenen (12F 0i , [66549, 14910] ) ,vägkant , 1985 (RNo)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656090, 1480980] ) ,vägkant ,några ex ,2004 (IPt)
Jostjärn, N om gården (12F 1g , [66591, 14824] ) ,ängsmark , 1982 (RNo)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Haga, c:a 1,5 km S Kyrkbyn. N om boningshuset (12F 1h , [66599, 14867] ) , , 1985 (RNo)
Västra Sveten, Ö stranden, skogsvägens vändplats (12F 2g , [66607, 14836] ) , , 1980 (RNo)
Rv65. Vid gamla Tolvsbovägen (12F 2h , [66607, 14858] ) ,gräsmark , 1981 (RNo)
Söderbärke stn, S om byggnaden (12F 2h , [66615, 14851] ) ,grässlänt , 1985 (RNo)
Söderbärke jvgstn ,på baksidan av stnbyggnad (12F 2h , [66615, 14851] ) ,gräsmark ,fåtalig ,2004 (IPt)
Nysveden, Ö om Nor vid Hemshyttevägen (12F 2h , [66618, 14884] ) ,grässluttning , 1985 (RNo)
Knutsbo f.d. Skola.Mitt för huset andra sidan vägen (12F 2i , [66604, 14930] ) ,vägkant , 1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog ,rikligt ,2019 (IPt & SNy & JJa)
Flensbäcksvägen, c:a 100 m S om Hemshyttevägen (12F 2i , [66607, 14923] ) ,grässluttning , 1985 (RNo)
Saxe, N avtagsvägen till Per-Ols, västra landsvägsdiket (12F 3h , [66659, 14864] ) ,dikesslänt , 1985 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Kybacken (12F 5h , [6676970, 1487920] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ) ,vägkanter , 2004 (JEd)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ) ,ängsmark ,sparsamt ,2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Västerbyhytta, övre hyttplatsen (12F 1h , [6658, 1486] ) ,slaggvarp , 1982 (RNo)
Nor, Åkerskogen, längst ut (12F 2h , [66619, 14871] ) ,bland klippor (1966 RNo) , 1985 (RNo)
Potentilla anserina    Gåsört
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägdike , 2013 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648314, 1490923] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,surdrag i västra kanten i hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Fragaria vesca    Smultron
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661645, 1486882] ) , ,noterad ,2016 (Amanda Ringqvist)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Geum rivale    Humleblomster
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.) (12F 4i , [6673676, 1490181] ) ,alsumpskog litet klibbalkärr ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Lindbacka Vik 18:1 (12F 0i , [6653706, 1491794] ) ,äng , 2013 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malus domestica    Apel
Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ) , ~refl~ ,rätt öppen ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad ,stor ,2017 (IPt & SNy)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla erecta    Blodrot
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,riklig ,2006 (HWk)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla reptans    Revfingerört
Ca 2 km SO Stimmerbo (12F 4h , [66704, 14855] ) ,gammal körväg på hygge ,2 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,nordostbrant med klippstup ,riklig ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655070, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rosa canina    Stenros
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Rosa dumalis    Nyponros
NO Billsjö gård (11F 9i , [66475, 14909] ) ,i åkerkant nära gammalt utkast ,en buske ,2000 (BFo)
Rosa glauca    Daggros
Sörbo. S sågen vid vägen (12F 1h , [6658, 1489] ) , , 1981 (RNo)
Nor, på kullen mellan Missionshuset o Klövervägen (12F 2h , [6661, 1487] ) , , 1985 (RNo)
Norsbro, brobankens norra sida (12F 2h , [6661, 1487] ) , , 1981 (RNo)
Rv65. 300 m N vsk vid Shell (12F 2h , [66616, 14854] ) ,vägren , 1981 (RNo)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650136, 1491481] ) ,mosse , 2013 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Rubus saxatilis    Stenbär
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lilla Trehörningen SV om (artp.) (11F 9h , [6649075, 1487539] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Rubus idaeus    Hallon
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Lindbacka Vik 18:1 (12F 0i , [6653735, 1491756] ) ,lövskog , 2009 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hemmingskullen.Bergkulle 300 m SO om Hemmings (12F 3i , [6669, 1492] ) , , 1981 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655010, 1490550] ) ,kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Björsbo, Nya Rv 65, vägskäl till Hedkärra (12F 0i , [6650, 1494] ) ,dikesren ,1974:33ex,1982:40ex ,1982 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Bråtberget ( 2 lokaler ) (12F 3i , [6669, 1493] ) , ,1ex + 2ex ,1983 (RNo)
Gläfsbergets sydsluttning ( 2 lokaler ) (12F 4i , [6670, 1493] ) , ,10ex + 16 ex ,1982 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669364, 1493655] ) ,bråtbergets sydsluttning tillsammans med nattvioler ,6 olika ,2004 (ALu)
Bråtbergets SV sida (12F 3i , [6669370, 1493665] ) ,SV-sluttning med gles blandskog ,6 stora ex ,2004 (ALu)
Gläfsbergets sydsluttning (12F 4i , [66700, 14933] ) ,ängsmark,torr,sandig ,ca 20 plantor ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Trollberget N om gml körväg (12F 4j , [66701, 14950] ) ,S läge i kant mot gml hygge ,några stora plantor ,1990 (ALu)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Cytisus scoparius    Harris
Viksberg, Lindbacka (12F 0i , [6653696, 1491768] ) ,på och vid en sten i slänt ,har funnits på lokalen i minst 20 år, ursprungligen planterd ? ,2020 (Göran Johansson)
Viksberg, Lindbacka (12F 0i , [6653760, 1491804] ) ,vägkant ,naturlig spridning ,2020 (Göran Johansson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lathyrus niger    Vippärt
Uvbergets V-sida nära sjön, mittemot Myggnäset (12F 0i , [6653524, 1492589] ) ,lundartad vegetation med mycket lövträd ,15-20 ex ,2003 (ALu)
Håltjärnsbergets SV-sida (12F 1i , [6656271, 1493434] ) ,blockrik SV-sluttning med gles blandskog ,15-20 ex ,2000 (ALu & TPe ,RNo)
Hälltjärnsberget (12F 1i , [66564, 14934] ) ,dellokal till den tidigare, glänta i blandskog ,30 ex ,1990 (ALu & TPe)
V om Dalvik (12F 1i , [6658953, 1493740] ) ,lövdominerad bergsluttning mot NO (biotopskydd nu.) ,15-20 ex ,återfynd ,2000 (ALu)
Dalvik nära gränsen till Västmanland (12F 1i , [66590, 14937] ) ,lövdominerad bergssluttning mot NO ,ca 10 ex ,1990 (ALu & TPe)
Dalvik (12F 1i , [6659024, 1493777] ) ,o-sluttning luckig skog även getrams,blåsippor. ,rikligt ,2003 (ALu)
Gläfsbergets SV-sluttning (12F 3i , [6669777, 1493193] ) ,lövdominerad bergsluttning ,10 ex ,2003 (ALu)
Gläfsberget (12F 3i , [66699, 14931] ) , ,10ex ,1982 (RNo)
Gläfsbergets sydsluttning (DBS) (12F 3i , [66696, 14933] ) ,ängsmark,torr,sandig ,ca 10 ex. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Hälltjärnsberget, 1930-t (Lr) = Håltjärnsberget nedanför branten (12F 1i , [66563, 14933] ) ,1965 (RNo) * nedanför den SV-exponerade branten ,6 ex ,1988 (ALu & TPe)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ) , ~refl~ ,rätt öppen ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Viksnäs på åsen (12F 0i , [6654290, 1494190] ) ,björkhage ,~4m2 ,1989 (TLj & LBr)
S Hemmings, V Långsjön (12F 3i , [66697, 14924] ) ,hällmark ,rikligt ,1988 (SJa)
Hemmingskullen ca 2 km SV Gläfse (12F 3i , [66697, 14925] ) ,sydexp.grönstens'knalle' (peridotit) ,rikl. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Gläfsbergets SV-sluttning (12F 3i , [6669787, 1493170] ) ,sv-sluttning luckig skog med ganska gott om asp ,enstaka ,2003 (ALu)
Hemmingskullen.Bergkulle 350 m SO om Hemmings (12F 3i , [66698, 14925] ) ,runt klippor ,rikligt ,1981 (RNo)
Trollberget N om gml körväg (12F 4i , [66701, 14949] ) ,S läge på gml hygge i körväg ,t.rikl. ,1990 (ALu)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670875, 1498304] ) ,so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt ,enstaka ,2004 (ALu & TPe)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670898, 1498275] ) ,so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt ,enstaka ,2004 (ALu & TPe)
Kvarnberget SO-sluttning (12F 5i , [6675519, 1494145] ) ,so-sluttning med inslag unga tallar ,rikligt ,2003 (ALu)
Kvarnberget SO-sluttning (12F 5i , [6675616, 1494528] ) ,so-sluttning med inslag av gamla tallar och björkar ,rikligt ,2003 (ALu)
Harkranksbergets Ö-sida (DF) (12F 5i , [66757, 14946] ) ,blockrik sluttning ,rikl. ,1990 (ALu)
Näsberget (Hemmings) (12F 3i , [6669736, 1492471] ) ,rikligt förekommande på södra sidan av berget ,rikligt ,2003 (ALu)
Lathyrus tuberosus    Knölvial
Saxe V om sjön Saxen strax S om sydligaste gården (12F 2h , [66644, 14865] ) ,enligt markägaren har arten åtminstone under de senaste 70 åren ej odlats på platsen, riklig, 1983 (RNo) * i gräsmark strax utanför en äldre trädgård, troligen på mark som förr varit köksträdgård ,ca 100 ex på en yta av ca 20 m2 ,1989 (TLj & LBr, JEd)
Saxe, mellan Saxen och byvägen S om sjön (12F 2h , [66645, 14865] ) , ,rikligt ,1983 (RNo)
Lathyrus vernus    Vårärt
Kvarnberget, nedanför branten (11F 9i , [6648, 1493] ) , ,48 ex ,1982 (RNo)
Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ) ,vid gammalt gruvhål nedom rasbranten i blandskog ,10-tal ,2000 (BFo)
Kvarnbergets vöstbrant mot vägen (11F 9i , [66484, 14932] ) ,lundveg.nedanför branten ,ca 40 ex. ,1989 (LNo)
Grönbergets O-sluttning (11F 9i , [66491, 14912] ) ,mindre glänta i stenig granungskog, möjl.f.d. betesmark ,10-tal ,2000 (BFo)
Sågberget (12F 0h , [66526, 14854] ) ,lövsluttning ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,ett par ex ,2010 (LBr)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ) ,lundartad vegetation bland hasselbuskar , 2001 (RLa & ALu)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,nordostbrant med klippstup ,spridd på ett mindre område ,2013 (LBr)
Storön i sjön Jörken (12F 3i , [66653, 14905] ) ,lundartad vegetation ,rikligt ,1986 (ALu)
Gläfsbergets SO-sluttning (12F 3i , [6669, 1493] ) , ,1 ex ,1982 (RNo)
Hemmingskullen, 350 m SO om Hemmings (12F 3i , [66698, 14925] ) , ,2 ex ,1981 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [66700, 14933] ) ,f.d.skogsbete ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ) ,nedom bergsbrant i blandskog , 2002 (ALu)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670875, 1498304] ) ,so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt ,rikligt ,2004 (ALu & TPe)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648225, 1493485] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652424, 1485460] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652842, 1485388] ) ,alsumpskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650807, 1493913] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Lotus corniculatus    Käringtand
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661540, 1485078] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661645, 1486882] ) , ,noterad ,2017 (Amanda Ringqvist)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,ödetomt, ännu ej igenvuxen ,förvildad,många ex ,2000 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14906] ) ,rel.nybruten skogsbilväg ,talrik ,2000 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ) ,fritidstomt ,många ,2001 (BFo)
N om Rotsjöberget, 600 m O Slätbo (11F 9i , [66493, 14939] ) ,planschaktad bred stig på kalhygge ,10-tal ex ,2000 (BFo)
Grillstorp (11F 9i , [66496, 14918] ) ,vägkant ,talrik ,2001 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Bromsberget (12F 0i , [6650105, 1494134] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Trifolium arvense    Harklöver
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2012 (GJn)
Trifolium aureum    Gullklöver
Övre Lexsjöbo (12F 0i , [6651957, 1490375] ) ,vägkant , 2012 (GJn)
Rv 65, NV vägskäl (12F 2g , [66647, 14832] ) ,dikeskant ,10 ex ,1983 (RNo)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium pratense    Rödklöver
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium repens    Vitklöver
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661645, 1486882] ) , ,noterad ,2017 (Amanda Ringqvist)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Vik 2:8 (12F 0i , [6653476, 1491970] ) ,vägkant , 2007 (GJn)
Efter Flenbäcksvägen (12F 2i , [66613, 14927] ) ,vägkant ,rikligt ,1986 (ALu)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Ängar SV Resmora (12F 3i , [66658, 14942] ) ,torräng ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Tunkarlsbo (artp.) (12F 1i , [6655720, 1490450] ) ,strandkant mellan klippt gräs och strandveg. strax SO– om liten brygga , 2005 (Per Elvingson)
T-korsning 1 km O– Hemshyttan (artp.) (12F 2i , [6660730, 1492250] ) ,vägkant , 2005 (Per Elvingson)
Hagen Larsbo (artp.) (12F 3h , [6666910, 1488949] ) , ,noterad ,2018 (Britt-Marie Andersson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vicia cracca    Kråkvicker
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661540, 1485078] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ) ,vägslänt ,torr o. betad , 1989 (TLj & LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Vicia sepium    Häckvicker
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653548, 1491190] ) ,vägkant , 2012 (GJn)
Vid vägen Nor-Norsäng, nära vägskäl N om Norrbyn (12F 2i , [66627, 14906] ) ,vägdikesslänt ,ganska rikligt 1965- ,1984 (RNo)
Ca 2 km S om Larsbo (12F 3h , [66657, 14893] ) ,vägkant ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Ungsberget (12F 3i , [66659, 14905] ) ,i bäckravin ,enstaka ,1986 (ALu)
Hemmings, 300 m SO om gården (12F 3i , [66698, 14925] ) ,kulle ,ganska rikligt ,1981 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66703, 14906] ) ,i blandskog ,rikligt ,1986 (ALu & LNo)
Alviksberget (vid Jörken) Ö branten (12F 3i , [6669, 1490] ) , , 1982 (RNo)
Oxalis acetosella    Harsyra
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,intill husvägg , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Lilla Trehörningen SV om (artp.) (11F 9h , [6649075, 1487539] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650538, 1494349] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Bäckängen, c:a 1000 m NNV Josbjärn (12F 1g , [66599, 14822] ) ,sandig åkerkant , 1982 (RNo)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Slätbo (11F 9i , [6649662, 1493467] ) ,traktorväg, 6 små ex , 2011 (GJn)
Dalkarlsbacken (12F 0i , [6650612, 1492844] ) ,markberett hygge, stora ex , 2012 (GJn)
Bråtbergets sydsluttning (12F 3i , [66695, 14934] ) ,markberett hygge ,flera hundra ex. ,1995 (CHe)
Geranium pratense    Ängsnäva
Söräng (12F 2h , [6660, 1488] ) ,dikeskant ,1 ex ,1983 (RNo)
Kyrkbyn, Kyrkgatans vägdike nära vägen till Pastorsexp. (12F 2h , [6661, 1486] ) ,vägdike ,1 ex 1981 , 3-4 ex ,1986 (RNo)
Söderbärkegården (12F 2h , [6662, 1486] ) ,komposthögar ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Saxe, V om norra gården vid Saxens västra strand (12F 2h , [66645, 14864] ) ,framför ladugård ,1 ex ,1982 (RNo)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Kyrkbyn, vid kyrkoherdebostadens garage (12F 2h , [6661, 1486] ) ,sandig gräsmatta ,ganska många ex ,1981 (RNo)
Kyrkbyn, vägen till Wallinska gården (12F 2h , [6661, 1486] ) ,grässlänt ,några få ex ,1983 (RNo)
Geranium robertianum    Stinknäva
Rotsjöberget S delen (11F 9i , [66490, 14942] ) , ~refl~ ,bergskrön , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,sparsam ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649657, 1493233] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653735, 1491789] ) , ,20 ,2020 (Göran Johansson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655060, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Linum catharticum    Vildlin
Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66467, 14917] ) ,i kanten av ett nygrävt vägdike ,rätt många ,2000 (BFo)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Flatnan (12F 0g , [66535, 14832] ) ,vid gammal husgrund ,tämligen rikligt ,1980 (RNo)
Stora Tolvsbo (12F 1g , [66590, 14848] ) , ,rikligt på 2 ställen ,1981 (RNo)
Korsheden,mellan landsvägen och Bartjärnen (12F 2h , [66645, 14882] ) ,gammal åker , 1981 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Euphorbia esula    Vargtörel
Korsheden,mellan landsvägen och Bartjärnen (12F 2h , [66647, 14882] ) ,på gammal åkervall ,1000-tals ,1981 (RNo)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,med hyttslagg hårdgjord gammal väg vid ödetomt ,några få ,2001 (BFo)
SV Slätbo (11F 9i , [66492, 14934] ) ,vägkant ,några få ,2001 (BFo)
Upplagsplats efter vägen Snälltorp-Slätbo (11F 9i , [66497, 14927] ) ,rel.nyplanad upplagsplats för virke i barrskog. f.d. kulturmark ? ,15 -20 ex ,2000 (BFo)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14932] ) ,gammal varp vid gruvhål i barrskog ,ett par ex ,2000 (BFo)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14932] ) ,ängsartad glänta i barrskog invid översilad berghäll ,många ,2000 (BFo)
Gärdsjöbo (12F 0f , [6652, 1479] ) ,betesmark m. luddhavre,ängsnejlika,tjärblomster etc , 1989 (TLj & LBr)
St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ) ,vägkanter , 1989 (TLj & LBr)
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ) ,f.d.hackslog , 1989 (TLj & LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,svinrotäng m.fältgentiana , 1989 (TLj & LBr)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,riklig ,2006 (HWk)
Huggnora (12F 1h , [6656, 1488] ) ,hästbetad nyröjd björkhage , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ) ,ängssluttning mot sjön,avbetad , 1989 (TLj & LBr)
St.Moren (12F 3i , [6667, 1494] ) ,igenväxande ängsmark ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ) ,betesmark , 1989 (TLj & LBr)
Ca 150 m N gården Högberget (12F 4j , [66734, 14964] ) ,f.d.ängsmark som igenplanterats med gran,växte i en mindre glänta ,enstaka ,1988 (PLi)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656102, 1480939] ) , ,1000 ,2016 (Anders Johansson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Acer platanoides    Lönn
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [66510, 14936] ) ,granskog med alm och hassel ,spridd, ofta trädformig ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,klibbalkärr och sumpgranskog ,spridda småplantor ,2018 (LBr)
Vanbergs klack åt norr (12F 2g , [6662150, 1481730] ) ,sänka med källa i granskog ,några träd ,2013 (LBr)
Berget SO Blomsteränget (12F 2h , [6663, 1488] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Björkberget ca 3,5 km N om Jörkesbo (12F 5h , [66758, 14891] ) ,gammalt skogsbete ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Lysenberg (artp.) (11F 9h , [6648606, 1487036] ) ,stort vårdträd ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649646, 1493207] ) ,granskog ,1 träd ,2012 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650543, 1494237] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad 30 cm diam. i granplantering. ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650571, 1494255] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad 10 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650614, 1494035] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad 25 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650658, 1493936] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad 30 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6656445, 1490574] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Högberget, 1 km O Sakristorp (artp.) (12F 4j , [6673461, 1496718] ) ,granplantering i f d hagmark ,3 träd ,2010 (Janolof Hermansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägkant ,några ex. ,2007 (IPt)
Nor, krönet av Bogärdsbacken (DFl-70) (12F 2h , [6661, 1487] ) , , 1983 (RNo)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Kottars ,Kottarsberget (DF) (12F 1i , [6659, 1493] ) ,lundveg i bergsbranten ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Frangula alnus    Brakved
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tilia cordata    Lind
Grönbergets O-sluttning (11F 9i , [66491, 14913] ) ,granungskog, f.d. betes-el.ängsmark ,2 stubbskottsgrupper ,2001 (BFo)
Gärdsjöbo ravinen (12F 0f , [6653773, 1479849] ) ,i stor ravin nedanför bergrot tillsammans med gran ,3 ex ,1999 (ALu)
Ö om Trons trappor (12F 0f , [6654025, 1479682] ) ,smal ravindal med blandskog ,3 ex ,2004 (TPe & ALu)
Högåsen (12F 0i , [6651486, 1491567] ) ,skog, 1 ex , 2011 (GJn)
Uvbergets Ö-brant (12F 0i , [6653425, 1493483] ) ,nedom bergsbrant i blandskog ,1 ex ,2004 (ALu)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lövskog , 2006 (GJn)
Lexnäbben (12F 0i , [6654012, 1492758] ) ,i närheten av föregående lokal ,enstaka ,2002 (ALu)
Lexnäbben (12F 0i , [6654081, 1492658] ) ,nedanför bergrot 3 ex lind s-läge ,enstaka ,2002 (ALu)
SO Lexnäbben (12F 0i , [6654081, 1492658] ) ,nedom bergsbrant i blandskog ,10 ex ,2003 (ALu)
Söräng (12F 2h , [6660, 1488] ) ,dike ,1 träd ,1983 (RNo)
Saxe (12F 2h , [66647, 14872] ) ,dalgång ,1 stort träd + buskar ,1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ) ,ladugårdsbacke , 2017 (IPt & SNy)
Ca 2 km S Gläfse (12F 3i , [66691, 14926] ) ,hygge ,~30 rotskott ,1987 (ALu & TPe)
Ca 1 km NV Dullbo (12F 3j , [66674, 14958] ) ,bergsbrant på ett kalhygge ,~15 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Dövensberget (12F 4i , [66739, 14913] ) ,nedom bergbrant ,3 st stora träd ,1990 (ALu & o.a.)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ) ,nedom bergsbrant i blandskog ,3 ex ,2002 (ALu)
Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ) ,nedanför bergrot 5ex lind s-sluttning ,3 ex ,1996 (ALu)
Björkberget (12F 5h , [6675786, 1488479] ) ,björkberget tillsammans med tvåblad,vårärt,trolldruva. ,rikligt ,2004 (ALu)
Lysenberg (artp.) (11F 9h , [6648653, 1487006] ) ,stort träd ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Malva moschata    Myskmalva
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse hyttbacken (12F 4i , [6670, 1493] ) ,hyttslagg ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Gläfse ,N om bäcken o Ö om vägen (12F 4i , [66710, 14933] ) ,kvarstående på lieslottat ängspari (odlad?) ,7 ex. ,1987 (TPe)
Daphne mezereum    Tibast
SO Billsjö gård (11F 9i , [66472, 14911] ) ,igenväxande högar av hyttslagg ,10-tal ,2001 (BFo)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66473, 14911] ) ,vägkant uner gråal ,1 buske ,2001 (BFo)
NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14909] ) ,igenväxande gammal husgrund ,2 mindre ex ,2001 (BFo)
Bromsberget (12F 0i , [6650492, 1492794] ) ,hygge , 2013 (GJn)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,spridd men enstaka ,2010 (LBr)
Vik 2:8 (12F 0i , [6653476, 1491970] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,nordostbrant med klippstup, avsats inunder, vid häggsnår ,spridd intill myskmåran ,2013 (LBr)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ) ,nedom bergsbrant i blandskog , 2002 (ALu)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650571, 1494255] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650742, 1493892] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad område utan gran ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (artp.) (12F 0i , [6650867, 1493818] ) ,blandskog ,3 buskar ,2012 (Janolof Hermansson)
Gamla Larsbo (artp.) (12F 3h , [6667012, 1489177] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655010, 1490550] ) ,kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Viola arvensis    Åkerviol
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning, på klipphylla ,sparsam ,2013 (LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Viola mirabilis    Underviol
Trollhålet ca 400 m S om Snuvtjärn (12F 0h , [66530, 14854] ) ,örtrikt källdrag med al ,rikl. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Tunkarlsbo (12F 1h , [6656, 1489] ) ,lundartad vegetation ,1 ex ,1980 (RNo)
Kottars ,Kottarsberget (12F 1i , [6659, 1493] ) ,lundveg i bergsbranten ,flera ex 1977 (RNo) , 1989 (TLj & LBr)
Hemmingskullen (12F 3i , [66698, 14924] ) , , 1981 (RNo)
Ca 300 m N om Gläfse (Hyttberget) (12F 4i , [66711, 14933] ) ,västbrant med övervägande lövinsl. ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648105, 1493530] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652424, 1485460] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652842, 1485388] ) ,alsumpskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Viola palustris    Kärrviol
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,sandplan , 2006 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648512, 1486722] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lilla Trehörningen V om (artp.) (11F 9h , [6649243, 1486977] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648802, 1490738] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648979, 1490225] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.) (12F 4i , [6673676, 1490181] ) ,alsumpskog litet klibbalkärr ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Viola riviniana    Skogsviol
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning ,spridd ,2013 (LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,vägren i hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Viola x wittrockiana    Pensé
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
S.och N. Barkens stränder ( , ) ,sjöstrand ,1985 (RNo)
Lindbacka (12F 0i , [6653826, 1491795] ) ,vägdike , 2007 (GJn)
Vid Vads-Dammsjön nära järnvägsbro (12F 1i , [66568, 14914] ) ,vid vatten ,små bestånd ,1986 (ALu)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,sjöstrand , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vid bäcken 400 m N vägskälet vid Råtallen (12F 3i , [66677, 14927] ) ,myrkant o. bäck , 1983 (RNo)
Hemmings (12F 3i , [6669, 1492] ) ,vid bäck , 1981 (RNo)
Vid sjön Jörken vid Hyttan (12F 3i , [66693, 14911] ) ,lerstrand ,små bestånd ,1986 (ALu)
Storön i Jörken (12F 4i , [6670, 1490] ) ,sjöstrand , 1983 (RNo)
Gläfse ,v.bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ) ,bäckkant ,2 ex. ,1987 (TPe)
Circaea alpina    Dvärghäxört
VSV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,källdråg i hög granskog,intill f.d.odlingsmark ,flera 100-tals ,2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,rännil i granskog med hasselinslag ,sparsamt ,2010 (LBr)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14921] ) ,i bäckravin ,rikligt ,1986 (ALu)
Ungsberget (12F 3i , [66664, 14906] ) ,i bäckravin ,rikligt ,1986 (ALu)
NO Sarvtjärn (12F 4h , [66701, 14880] ) ,sluttning mot kärr ,2x2m ,1986 (ALu)
Flaxtjörnen öster (artp.) (12F 1i , [6659808, 1491389] ) ,barrnaturskog / , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.) (12F 2h , [6664451, 1487817] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655010, 1490550] ) ,kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655070, 1490510] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661645, 1486882] ) , ,noterad ,2016 (Amanda Ringqvist)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Hugnora (12F 1h , [6656, 1489] ) ,vägdike , 1980 (RNo)
Årängen (12F 1h , [66587, 14857] ) ,vägdike , 1983 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6660, 1485] ) ,vägdike , 1983 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ) ,vägdike , 1983 (RNo)
Epilobium collinum    Backdunört
Bromsberget (12F 0i , [6650105, 1494134] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Epilobium montanum    Bergdunört
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2007 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium palustre    Kärrdunört
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Billsjöns N-spets (11F 9i , [66491, 14915] ) , ~refl~ ,sandstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.) (12F 1g , [6658760, 1483740] ) ,rel. näringsfattig sjö. sandbotten. , 2007 (AJn)
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.) (12F 2h , [6661770, 1486420] ) ,tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten ,stora mängder ,2007 (AJn)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648453, 1493484] ) ,vatten , 2013 (GJn)
Myren 500 m S Abborrtjärnen (12F 0g , [66504, 14846] ) ,stor vattengöl , 1982 (RNo)
Skäkttjärnsbäcken (12F 0h , [6652, 1486] ) , , 1981 (RNo)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Halldammen (12F 1h , [6659, 1486] ) , , 1982 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) , ,rikligt ,1982 (RNo)
Cornus alba    Videkornell
Årängen (12F 1h , [6659, 1485] ) ,sjöstrand , 1983 (RNo)
Hagudden (12F 2h , [6661, 1486] ) ,strandsnår , 1985 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,strandsluttning , 1982 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666, 1486] ) ,slaggvarpet , 1983 (RNo)
Cornus sanguinea    Skogskornell
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Aegopodium podagraria    Kirskål
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,ödetomt, ännu ej igenvuxen ,ymnig ,2000 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14907] ) ,vägkant nära bebyggelse ,talrik ,2000 (BFo)
O Billsjö gård (11F 9i , [66475, 14910] ) ,kanten av brukad åker ,ymnig ,2001 (BFo)
O Billsjö gård (11F 9i , [66475, 14911] ) ,blandskog,f.d.hag-el. ängsmark ,spridda grupper ,2001 (BFo)
NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14908] ) ,bördig slänt,delvis gammalt utkast ,ymnig ,2000 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ) ,fritidstomt ,ymnig ,2001 (BFo)
SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,fuktdråg,korsande bilväg i granskog,nära ödetorp och f.d. odlingsmark ,rätt många ,2000 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,glänta på skogbevuxen ödetomt, troligen vid f.d. uthus ,stort bestånd ,2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,fritidstomt, f.d. gårdstomt - jordbruksmark ,talrik-ymnig ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta, utrotad 2010 , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650538, 1494349] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Angelica sylvestris    Strätta
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,övre näringsrikare del i hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Carum carvi    Kummin
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650282, 1491671] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2008 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Cicuta virosa    Sprängört
Saxenäs (12F 2h , [6664, 1486] ) ,sjöstrand ,1 ex ,1982 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,fuktig myr ,ganska rikligt ,1982 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1487] ) , ,15 ex ,1982 (RNo)
Flyttjärnen (12F 2i , [66632, 14940] ) ,sjöstrand ,2 ex ,1982 (RNo)
Hjorttjärnens avlopp (12F 3h , [6666, 1485] ) ,åstrand och myr ,ganska många ex ,1980 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1490] ) ,hyttplatsen ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Tunkarlsbo v.ån (12F 1h , [6656, 1489] ) ,åstrand , 1989 (TLj & LBr)
Vads stn (12F 1i , [6657, 1490] ) ,grus ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Övre Tunkarlsbo, Smedjebacken (artp.) (12F 1h , [6655775, 1489712] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Göran Tapper)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Älgsjöbo 8, Smedjebacken (artp.) (12F 2i , [6660234, 1494039] ) , ,15 ,2020 (Katarina Janwald)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ) ,bäck , 1982 (RNo)
Halldammen (12F 1h , [66592, 14863] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan i dammen (12F 2i , [6660, 1491] ) ,damm ,rikl ,1989 (TLj & LBr)
Hemshyttan (artp.) (12F 2i , [6660660, 1491190] ) ,i damm , 2005 (Per Elvingson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Viksberg (12F 0i , [6653717, 1491782] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Vad,gamla byn (12F 1i , [6656, 1491] ) ,torr gräsmark ,rikligt ,1983 (RNo)
Kyrkbyn vid Hedgatan (12F 2h , [6661, 1486] ) ,dike ,9 ex ,1985 (RNo)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Lysenberg (11F 9h , [6648, 1487] ) , ,rikligt ,1982 (RNo)
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ) ,vid den nedbrända gården ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Bromsberget (12F 0i , [6650810, 1493880] ) ,hassellund i östsluttning ,stort bestånd ,2008 (TLj)
Mellan Vik och Viksberg (12F 0i , [6652, 1492] ) ,backsluttning , 1981 (RNo)
Staffas (12F 1f , [6659, 1479] ) , , 1989 (TLj & LBr)
Övre Oppsveten (12F 1g , [66558, 14801] ) , ,2 grupper ,1982 (RNo)
L. Tolvsbo (12F 1h , [6657, 1485] ) ,vägkant ,rikligt ,1985 (RNo)
Kyrkbyn vid Skeppargatan (12F 2h , [6661, 1486] ) ,vägkant ,ett bestånd ,1986 (RNo)
Klockar Jons, 400m NV (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant ,några m2 ,2017 (IPt & SNy)
Lertjärn (12F 3i , [66668, 14917] ) , ,många bestånd ,1982 (RNo)
Gläfsevägen (12F 3i , [6667, 1492] ) ,vid bäck ,några få ex ,1983 (RNo)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Billsjön (11F 9i , [66475, 14910] ) , ~refl~ ,utlagd åker , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2007 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Andromeda polifolia    Rosling
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650136, 1491481] ) ,mossplan , 2013 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Calluna vulgaris    Ljung
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650136, 1491481] ) ,mossplan , 2013 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Chimaphila umbellata    Ryl
Ca 500 m V om Kolpebo (12F 1i , [66556, 14940] ) ,tallskog bredvid vägskärning ,ca 40 ex. ,1987 (ALu & TPe)
S om Blomsteränget, vänster sida av vägen (Korsheden) (återfynd) (12F 2h , [66640, 14879] ) ,gles tallskog ,ca 34 ex. ,1987 (ALu)
Korsheden, på liten bergknalle V om länsvägen S om stora huset, enstaka 1964-80 (RNo) * (12F 2h , [66644, 14880] ) ,gallrad tallskog bland lingon och blåbär i frisk östsluttning ,ca 100 ex ,1989 (TLj & LBr)
Mellan Grådåkärret o Kolpebo bredvid vägen på höger sida (återfynd) (12F 1i , [66557, 14940] ) ,gles tallskog ,ca 50 ex. ,1987 (ALu)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
S om Billsjön, nära landskapsgränsen (11F 9i , [66472, 14917] ) ,mosstova ,några ex ,2000 (BFo)
Ostlig vik av Billsjön (11F 9i , [66477, 14933] ) ,på strandhäll ,några ,2001 (BFo)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
S Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ) ,basväg , 2011 (GJn)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Kvarnberget (11F 9i , [6648305, 1493891] ) ,skog , 2012 (GJn)
SSO Grönberget (11F 9i , [66491, 14913] ) , ~refl~ ,barr - blandskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Vad, vid Mäsberget (12F 1i , [6656310, 1492720] ) ,barrskog på berg, delvis hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647082, 1489947] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650341, 1480706] ) ,granskog m. tall, asp, björk , 2013 (Kjell Mathson)
Sörsnäset (artp.) (12F 1i , [6658485, 1492594] ) ,granskog av lågört-typ på kalkmark ,5 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
S Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ) ,vägkant , 2011 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649916, 1490826] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Vanberget åt SV (12F 2g , [6662130, 1481110] ) ,torr barrskog ,fem ex ,2017 (LBr)
Vanberget (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,tallskog utan ris, endast väggmossa ,några ex ,2013 (LBr)
Kärr NV om Mäsberget (artp.) (12F 1i , [6656650, 1492700] ) ,kärrkant , 2005 (Per Elvingson)
Pyrola media    Klockpyrola
Mäsen, udden (artp.) (12F 1i , [6657090, 1492560] ) , , 2005 (Per Elvingson)
Pyrola minor    Klotpyrola
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653434, 1490554] ) ,dälja , 2010 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655040, 1490540] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ledum palustre    Skvattram
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650213, 1491516] ) ,mossplan , 2013 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650213, 1491516] ) ,mossplan , 2013 (GJn)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
N om Billsjön (11F 9i , [66476, 14909] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650183, 1491516] ) ,mosslagg , 2013 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Snestjärnen (artp.) (11F 9h , [6648152, 1489868] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Vaccinium uliginosum    Odon
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,äng , 2006 (GJn)
Klockar Jons (12F 3h , [6666223, 1487762] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägdike , 2013 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,å , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ) ,strand av å , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Billsjöns SV-spets (11F 9i , [66471, 14916] ) ,kärrartad strandzon ,några ,2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Gläfse (12F 4i , [66711, 14931] ) ,vid bäckens utlopp i Långsjön ,ca 20 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning ,riklig ,2013 (LBr)
Primula polyantha    Trädgårdsviva
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,olikfärgade ,10 ,2020 (Göran Johansson)
Primula veris    Gullviva
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttområde med ruineroch slagghögar,igenväxande ,1 grupp ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta, ängsbacke , 2006 (GJn)
Hemshyttevägen (12F 2h , [6661, 1489] ) , ,3 ex ,1981 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fraxinus excelsior    Ask
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttruin ,en rätt stor vid bäcken, självsådd ,2001 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ) ,ladugårdsbacke , 2017 (IPt & SNy)
Syringa vulgaris    Syrén
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,lila, vita och mörkröda blommor ,5 ,2020 (Göran Johansson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
NV om f.d. byn Spjutsbo (12F 3j , [6669122, 1495512] ) ,vändplan vid slutet av skogsväg ,den tidiga formen var. lingulata ,2005 (Kurt Svanberg)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,svinrotäng ,ca 30 ex 1989- ,1990 (TPe, LBr, TLj)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656087, 1480890] ) ,torrbacke ner mot sjö, slåtter med lie och slåtterbalk ,10 x 11 m, 36 ex ,2004 (MPn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Oppsveten ängen (12F 1g , [6656105, 1480931] ) ,slåtteräng med fårbete ,rikligt ,2003 (ALu)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656107, 1480933] ) ,torrbacke ner mot sjö, slåtter med lie och slåtterbalk ,19 x 7 m , 26 ex ,2004 (MPn)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656122, 1480890] ) ,torrbacke ner mot sjö, slåtter med lie och slåtterbalk ,4 x 6m , 8 ex ,2004 (MPn)
Aspmoren (12F 1g , [66591, 14803] ) ,i betad torrbacke ,31 ex 1988, 7 ex ,1989 (TPe, LBr, TLj)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ) ,tidigare betad torräng ,31 ex. ,1988 (TPe)
Resmoren (12F 3i , [66659, 14947] ) ,i slagen vägkant ,ca 50 ex ,1988 (TPe)
Fallet vid Larsbosjön (12F 3i , [66668, 14904] ) ,betesmark ,ca 10 ex ,1988 (TPe)
Dullbo (12F 3j , [6666996, 1496605] ) ,slåttrad yta nära stranden vid dullbosjön ,0 ex 2003 ,2003 (ALu)
Dullbo (12F 3j , [66670, 14966] ) ,i beteshage och slåtterkant ,enstaka 1988- ,1990 (TPe & ALu)
NV om f.d. byn Spjutsbo (12F 3j , [6669122, 1495512] ) ,vändplan vid slutet av skogsväg ,ca 200 ex. ,2005 (Kurt Svanberg)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656055, 1480955] ) , ,253 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lennart Bratt)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656073, 1480958] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.) (12F 1g , [6656090, 1480895] ) ,slåttermark ,99 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656091, 1480976] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.) (12F 1g , [6656092, 1480949] ) ,slåttermark ,9 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656092, 1480949] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656102, 1480939] ) , ,3 ,2016 (Anders Johansson)
Nedra Oppsveten södra ängen (artp.) (12F 1g , [6656107, 1480888] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2010 (Jens Montelius Risberg)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656113, 1480875] ) , ,239 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656116, 1480910] ) , ,35 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.) (12F 1g , [6656119, 1480953] ) ,slåttermark ,35 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nedra Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656123, 1480904] ) ,frisk gräsmark med enbuskar kalkpåverkad örtrik friskäng, hävdad med slåtter ,23 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.) (12F 1g , [6656133, 1480885] ) ,slåttermark ,105 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nedre Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656143, 1480888] ) , ,111 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
NV om f.d. byn Spjutsbo, Hedemora (artp.) (12F 3j , [6669124, 1495506] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
NV om f.d. byn Spjutsbo, Hedemora (artp.) (12F 3j , [6669130, 1495500] ) ,betesmark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650173, 1491371] ) ,mosslagg , 2013 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,gungfly ,spridd ,2018 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Snestjärnen (artp.) (11F 9h , [6648152, 1489868] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Galium album    Stormåra
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655010, 1490550] ) ,kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Galium album x verum    
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galium odoratum    Myskmadra
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6651082, 1493493] ) ,bland hasselbuskar i lundartad vegetation ,litet bestånd ,2000 (ALu)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ) ,lundartad vegetation bland hasselbuskar ,mindre bestånd ,2001 (RLa & ALu)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650173, 1491371] ) ,mosslagg , 2013 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653421, 1490979] ) ,bäckkant , 2013 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,sjöstrand , 1982 (RNo)
Galium triflorum    Myskmåra
Uvbergets SO-brant (12F 0i , [6653321, 1493488] ) ,nedanför lodrätt bergsbrant ,ibland block ,enstaka ,2004 (ALu , RNo)
Håltjärnsberget (12F 1i , [6656178, 1493997] ) ,på block i bergrot ,2 mindre bestånd ,2004 (ALu, RNo)
Håltjärnsbergets NO-brant (12F 1i , [66562, 14940] ) ,på block ,2 mindre best ,1986 (ALu)
Ca 500 m ONO Vabergets 288,2 nivå (12F 2g , [6662915, 1482148] ) ,nedanför lodrätt bergsbrant ,ibland block ,enstaka ,2002 (ALu & TPe)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ) ,nordostbrant med klippstup, avsats inunder, vid häggsnår ,några m2 ,2013 (LBr)
Ca 530 m NNO Vabergets 288,2 nivå (12F 2g , [6663213, 1482031] ) ,bergrot med ungskog, löv o gran ,blockrikt ,rikligt ,2002 (ALu , RNo)
Alviksberget (12F 3i , [6668995, 1490558] ) ,bergrot i no-läge lokalen nu kalhuggen ,enstaka ,2004 (ALu)
Alviksbergets SO-sida (12F 3i , [66690, 14905] ) ,på block i bergrot ,litet bestånd,enstaka ,2004 (ALu)
Stuphällarna, rikligt 1967 (Bj&Nsv) = Uvberget (12F 0i , [66534, 14935] ) ,bergbrant i NO-läge ,enstaka ,1986 (ALu)
Vanberget, 1960-t (Bj) * NO-sluttningen i bergroten och högre (12F 2g , [66629, 14822] ) ,bergbrant i NO-läge ,riklig ,1986 (ALu)
Alviksbergets Ö-brant, ca 20 ex 1982 (RNo) * (12F 3i , [66690, 14906] ) , ,2 best. ,1987 (ALu)
NO Vanberget (artp.) (12F 2g , [6662988, 1482086] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
Galium uliginosum    Sumpmåra
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ravin , 2008 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galium verum    Gulmåra
Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650282, 1491671] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Polemonium caeruleum    Blågull
Västerby vid Brusgatan (12F 2h , [6660, 1485] ) ,vägdike , 1981 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ) ,vägkant , 1981 (RNo)
Söräng (12F 2h , [66610, 14884] ) ,skräphög , 1983 (RNo)
Gläfse längs vägen norrut till bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ) ,vägkanter,ängskanter ,talrik ,1987 (TPe)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ) ,kanten av ängsmark , 1986 (TLn)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Nor,krönet Bogårdsbacken (12F 2h , [6662, 1487] ) ,vid strnmur , 1982 (RNo)
Nor,15 m in efter Hemshyttevägen (12F 2h , [66621, 14878] ) , , 1982 (RNo)
Nor,Fruhagen (12F 2h , [66627, 14875] ) , , 1984 (RNo)
Saxe (12F 2h , [66645, 14865] ) , , 1982 (RNo)
Lövmarken (12F 5h , [6676, 1489] ) , , 1981 (RNo)
Larsbo, 1950-t (Hsn) * (12F 3h , [66678, 14895] ) ,på nässlor vid ladugården ,t.riklig ,1990 (TLj)
Gläfse hyttbacke, riklig 1967-74 (RNo&Bj) * (12F 4i , [66710, 14932] ) ,igenväxande gruvvarp ,riklig 1987 (TPe) * fåtalig ,1989 (LBr & TLj)
Saxe ”utibyn”, 1967-82 (RNo) * (12F 3h , [66652, 14866] ) ,vid gården på nässlor ,t.riklig ,1989 (TLj & LBr)
Björkberget i grässlänt, 10 ex 1965 (RNo) * V torpet (12F 5h , [66759, 14883] ) ,i f d ängsmark ,några m2 ,1990 (SNy)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,åkermark ,1 ex. ,1989 (TLj & LBr)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Nor, 1920-t (CED. 1925) * grässlänt längs Hemshyttevägen, massor 1969-72, men endast 10 ex kvar 1986 p g a fårbetning (RNo) (12F 2h , [66621, 14877] ) ,hästhage mot vägen ,minst 150 ex i vägslänt och röse ,1989 (TLj & LBr)
Gläfse, 1915 (Sam) * hyttbacken ”alltjämt”, 1960-t (Bj & Nsv) * i ängsmark vid hyttbacken (12F 4i , [66710, 14933] ) ,hästhage mot vägen ,8 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nor (artp.) (12F 2h , [6662173, 1487738] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson, Lars Ström)
Nor (artp.) (12F 2h , [6662173, 1487738] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Nor (gamla lokalen) (12F 2h , [6662150, 1487705] ) ,vägkant 15 ex hårt trängda av igenväxning samt ca 25 bestånd i mager linda , 2001 (TLj)
Echium vulgare    Blåeld
Jvg station (12F 2h , [66614, 14851] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2004 (IPt)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
SV Slätbo (11F 9i , [66492, 14935] ) ,källdråg i hög granskog,i glänta + vägkant ,2 m2 ,2 grupper ,2001 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ) ,torrbackar v.hällar , 1989 (TLj & LBr)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ) ,vägslänt ,torr o. betad , 1989 (TLj & LBr)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ) ,ladugårdsbacke , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Callitriche hamulata    Klolånke
Tunkarlsbo (12F 1h , [6655, 1489] ) ,kvarndamm , 1980 (RNo)
Callitriche palustris    Smålånke
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Atlasruta ( , ) , På ca 50 lokaler i socknen ,1987 (ALu & TPe)
Lysenberg (11F 9h , [6648, 1487] ) , ,8-10 ex ,1980 (RNo)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttruin ,2 ex ,2001 (BFo)
Finntorp (11F 9i , [66479, 14932] ) ,fornåker med gallrad 50-årig granskog ,2 ex ,2001 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,granbevuxen ödetomt intill stig ,1 ex ,2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,skogsbryn vid fritidstomy ,4 ex + rosetter ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2007 (GJn)
Staffas (12F 1f , [6659, 1479] ) , , 1983 (RNo)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ) ,tidigare betad torräng ,7 ex. ,1987 (TPe)
Kottars (12F 1i , [66593, 14930] ) , , 1982 (RNo)
Knutsbo (12F 2i , [66606, 14930] ) , , 1983 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,stenig beteshage ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ) ,nära landsvägen, på södra sidan ,spridd ,2017 (LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ) ,ängssluttning mot sjön,avbetad ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14937] ) ,på hällar ,1 ex ,1986 (ALu)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [6667560, 1493710] ) ,torrbacke ,sparsam ,1987 (LNo)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ) ,betesmark , 1989 (TLj & LBr)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Ajuga reptans    Revsuga
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2007 (GJn)
Galeopsis bifida    Toppdån
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677261, 1487340] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Glechoma hederacea    Jordreva
NV Slätbo (11F 9i , [66496, 14932] ) ,på gruv-varp vid gammalt gruvhål i blandskog ,några ex ,2001 (BFo)
Kyrkbyn, vid Klockarvägen (12F 2h , [6661, 1486] ) ,vägkanter,gräsmattor ,rikligt ,1986 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Lamium album    Vitplister
Söräng, Klockarrönningen (12F 2h , [66604, 14882] ) ,ladugårdsbacke , 1986 (RNo)
Kyrkbyn, Skeppargatan (12F 2h , [6661, 1486] ) ,vägdike ,15 ex ,1986 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lamium purpureum    Rödplister
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,trädgårdsland , 2006 (GJn)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker , 2017 (IPt & SNy)
Lycopus europaeus    Strandklo
Saxe (12F 2h , [6664, 1487] ) ,sjöstrand , 1982 (RNo)
Larsboån (12F 3h , [6667, 1489] ) , ,stora vackra ex ,1982 (RNo)
Mentha arvensis    Åkermynta
Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,genomsilat dråg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Viksberg (artp.) (12F 0i , [6653667, 1491810] ) ,gammal åker ,50 stjälkar/strån/ skott blomning ,2017 (Göran Johansson)
Prunella vulgaris    Brunört
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stachys palustris    Knölsyska
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2007 (GJn)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Atlasruta ( , ) , på ca 15 lokaler i socknen ,1987 (ALu & TPe)
SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,dråg i ngt luckig 50-årig granskog ,100-tals ,2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2007 (GJn)
Vanberget (12F 2g , [6660, 1482] ) , , 1980 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669, 1493] ) , , 1983 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [6670, 1493] ) , ,massor ,1982 (RNo)
Kvarnberget (artp.) (11F 9i , [6648225, 1493485] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.) (11F 9i , [6649657, 1493233] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650742, 1493892] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650807, 1493913] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.) (12F 2h , [6664533, 1487715] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Hemshyttan (12F 2i , [6660, 1491] ) ,gammal gödselstad ,4 bl.ex. 20 vinterstånd ,1980 (RNo)
Hemshyttan vid uthusgrund, 24 ex 1980 (RNo) * bakom uthus SO bron (12F 2i , [66606, 14913] ) , ,8 ex 1989 (LBr&TLj) * 0 ex ,1990 (ALu)
Solanum dulcamara    Besksöta
St Lexen (12F 0h , [6652, 1487] ) , , 1981 (RNo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ) ,bäck ,rikligt ,1982 (RNo)
Vad, vid dammen i byn (12F 1i , [6656, 1491] ) , , 1983 (RNo)
Nysveden (12F 2h , [6661, 1488] ) , , 1983 (RNo)
Söräng (12F 2h , [6661, 1488] ) ,bäck , 1982 (RNo)
Nor (12F 2h , [66621, 14880] ) ,vägdike ,enstaka ,1986 (ALu)
Saxe,Saxens V o N stränder (12F 2h , [6664, 1486] ) ,sjöstrand ,rikligt ,1982 (RNo)
Larsboån (12F 3h , [6667, 1489] ) , , 1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Dullbo (12F 3j , [66670, 14967] ) ,i surdrag ,enst.ex. ,1990 (ALu & LNo)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ) ,strand av å , 2017 (IPt & SNy)
S änden på Lillängsviken (Jörken) (12F 3h , [66690, 14896] ) ,slaggvarp ,ca 8 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653697, 1491779] ) ,växer som en lian i en hasselbuske, över 2 m hög, ,1 ,2020 (Göran Johansson)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgång ,60 ,2020 (Göran Johansson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649621, 1490264] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Lathraea squamaria    Vätteros
Bromsbergets N-sida (12F 0i , [6650570, 1494191] ) ,hassellund,inom en yta ca 300x200 meter,6 olika bestånd ,rikligt ,2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650571, 1494187] ) ,no-sluttning i riklig hasselbestånd ,>20 ,2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650647, 1494026] ) ,no-sluttning i riklig hasselbestånd ,>20 ,2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650661, 1494080] ) ,no-sluttning i riklig hasselbestånd ,>20 ,2004 (ALu)
Bromsberget (12F 0i , [6650690, 1494070] ) ,brant östsluttning med hasseldominerad skog ,minst 75 ex, 7/5 ,2008 (TLj)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650692, 1494043] ) ,no-sluttning i riklig hasselbestånd ,>20 ,2004 (ALu)
Bromsbergets N-sida (12F 0i , [6650711, 1493910] ) ,hassellund,inom en yta ca 300x200 meter,6 olika bestånd ,rikligt ,2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650713, 1493905] ) ,no-sluttning i riklig hasselbestånd ,>20 ,2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650719, 1494213] ) ,no-sluttning i riklig hasselbestånd ,>20 ,2004 (ALu)
Bromsberget (artp.) (12F 0i , [6650600, 1494040] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650640, 1494029] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,15 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650645, 1494018] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,1 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (artp.) (12F 0i , [6650702, 1494053] ) , , 2014 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650713, 1493906] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,5 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Linaria repens    Strimsporre
Söderbärke järnvägsstation (12F 2h , [66616, 14850] ) ,bangård ,mer än 30 ex ,1985 (RNo)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Viksberg (artp.) (12F 0i , [6653658, 1491782] ) , ,25 stjälkar/strån/ skott blomning ,2017 (Göran Johansson)
Tunkarlsbo (artp.) (12F 1h , [6655199, 1489451] ) , ,100 plantor/tuvor ,2020 (Leif Lejdelin)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2007 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,ödetomt , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2007 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650327, 1480790] ) ,barrskog med björk , 2013 (Kjell Mathson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Västerbyhytta (12F 1h , [66587, 14867] ) ,vägkant , 1982 (RNo)
Söderbärke stn (12F 2h , [66615, 14852] ) ,torr sandig vägkant ,ca 30 ex. ,1987 (TPe)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Vik 2:8 (12F 0i , [6653470, 1491970] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen rikligt ,2006 (HWk)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649622, 1490261] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Slätbo (11F 9i , [6649410, 1493536] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Billsjö, ca 1920 (At) * (11F 9i , [66474, 14914] ) ,i övergiven hackslog ,några ex ,1988 (JHn)
Scrophularia nodosa    Flenört
Viksberg (12F 0i , [6652, 1492] ) , , 1981 (RNo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653431, 1491172] ) ,hygge , 2010 (GJn)
Vägen Tolvsbo-Gärdsjöbo (12F 1g , [6655, 1482] ) , , 1980 (RNo)
Jostjärn (12F 1g , [6659, 1482] ) ,vägkant , 1982 (RNo)
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ) , , 1982 (RNo)
Vsk till Tolvsbo (12F 1h , [6659, 1486] ) , ,stora ex. ,1980 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ) ,vägkant , 1983 (RNo)
Nor, Yxsmedsvägen (12F 2h , [6661, 1487] ) , , 1983 (RNo)
Nor, S om missionshuset (12F 2h , [66616, 14873] ) ,backsluttning , 1982 (RNo)
Flensbäcksvägen (12F 2i , [6661, 1492] ) , , 1983 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666, 1486] ) , , 1983 (RNo)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
350 m SO Hagen, bergskulle (12F 3h , [6667, 1489] ) ,backsluttning , 1981 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [6670, 1493] ) , , 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse ,v.bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ) ,vägkant mot bäcken ,~10 ex. ,1987 (TPe)
Ca 3 km SO Larsbo (Flingselberget) (12F 3i , [66661, 14922] ) ,gammal körväg i granskog ,fåtal ,1987 (ALu & TPe)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Västerbyhytta,nedre hyttplatsen (12F 1h , [66586, 14873] ) ,slaggvarp ,massor ,1982 (RNo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,ett ex ,2013 (LBr)
Kyrkbyn (12F 2h , [6661, 1486] ) ,torr gräsmark , 1986 (RNo)
450 m N c i Ösängsbacken (12F 2h , [66637, 14883] ) , ,10 ex. ,1982 (RNo)
Saxehammar (12F 2h , [66647, 14863] ) , , 1983 (RNo)
Flensbäcksvägen (12F 2i , [6660, 1492] ) , ,53 ex. ,1983 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo, bakom nedlagda skolan (12F 3h , [6667, 1489] ) , , 1983 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ) ,ladugårdsbacke , 2017 (IPt & SNy)
Jörken (12F 3h , [6668, 1489] ) , , 1983 (RNo)
Hemmingskullen (12F 3i , [66698, 14925] ) , ,10-15 ex. ,1981 (RNo)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ) ,ängsmark ,2 ex ,2007 (IPt)
Näsberget (Hemmings) (12F 3i , [6669793, 1492479] ) ,enstaka ex på ganska kala ytor på berget ,enstaka ,2003 (ALu)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Hugnora (12F 1h , [6656, 1488] ) ,trädgårdsland , 1980 (RNo)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Veronica longifolia    Strandveronika
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Veronica officinalis    Ärenpris
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Veronica scutellata    Dyveronika
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ravin , 2008 (GJn)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Finntorpets omgivning (11F 9i , [66481, 14931] ) , ~refl~ ,fornåkrar med 50-årig granskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Veronica verna    Vårveronika
St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ) ,torrbackar v.hällar , 1989 (TLj & LBr)
Kottars n.gården (12F 1i , [6659, 1493] ) ,torrbacke i vallen , 1989 (TLj & LBr)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ) ,vägslänt ,torr o. betad , 1989 (TLj & LBr)
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ) ,sandiga backar , 1989 (TLj & LBr)
Pinguicula vulgaris    Tätört
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648458, 1493647] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ) ,sandplan , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,vägdike i hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Lilla Trehörningen V om (artp.) (11F 9h , [6649243, 1486977] ) ,vägkant skogsbilväg ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6649275, 1489131] ) ,lite i vägkant ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650321, 1480810] ) ,barrskog med björk , 2013 (Kjell Mathson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Lomtjärn (12F 3i , [66683, 14905] ) ,i vatten mellan gungflyn ,enstaka ,1986 (ALu)
Långåssjöarna (12F 4i , [66740, 14936] ) ,tallb.kärr med vattenyta ,rikligt ,1986 (ALu)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1490] ) ,på varp , 1989 (TLj & LBr)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,i kanten av klippt gräsmatta på fritidstomt ,3 ex ,2001 (BFo)
NV Slätbo (11F 9i , [66495, 14935] ) ,vägkant ,1 ex ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta, ängsbacke , 2006 (GJn)
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ) ,hackslog ,~50 ex. ,1986 (TLn)
Plantago major    Groblad
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar, vägkanter , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661645, 1486882] ) , ,noterad ,2017 (Amanda Ringqvist)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Rv 65, 200 m SO vsk till Stensbo (SBT 77:197) (12F 2g , [66645, 14834] ) ,vägkant ,1 ex. ,1986 (RNo)
Plantago media    Rödkämpar
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Littorella uniflora    Strandpryl
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.) (12F 2h , [6661770, 1486420] ) ,tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten , 2007 (AJn)
Linnaea borealis    Linnéa
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lilla Trehörningen SV om (artp.) (11F 9h , [6649075, 1487539] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650319, 1480732] ) ,granskog, rasbrant med asp, björk , 2013 (Kjell Mathson)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lonicera caprifolium    Kaprifol
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) , ,1 ,2020 (Göran Johansson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14909] ) ,igenväxande gammal husgrund ,1 stor buske ,2001 (BFo)
Nedom Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ) ,rasmark + klipphylla nedanför bergvägg i hög gammal blandskog ,flera ,2000 (BFo)
V Kvarnberget (11F 9i , [66483, 14933] ) ,intill gamla gruvhål o fornåkrar,nu hög granskog ,4 buskar ,2001 (BFo)
Kvarnbergets västbranter (11F 9i , [66484, 14932] ) ,lundveg.mellan branten o vägen ,t.riklig ,1989 (LNo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6650700, 1493610] ) ,hasselglänta i granskog ,riklig ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ) ,torrbacke ,sparsam ,1987 (LNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650538, 1494349] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650742, 1493892] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad rikligt ,2020 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655947, 1491335] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6655958, 1491240] ) ,triviallövskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6656101, 1491189] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Larsbo (artp.) (12F 3h , [6667741, 1489578] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Bromsberget (12F 0i , [6650917, 1493307] ) ,vägkant , 2012 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653420, 1490983] ) ,hygge , 2009 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,hyttruin ,på två ställen ,2001 (BFo)
Viburnum opulus    Olvon
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Vanbergs klack åt norr (12F 2g , [6662150, 1481730] ) ,sänka med källa i granskog ,några buskar ,2013 (LBr)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6649194, 1489569] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655010, 1490550] ) ,kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vad (artp.) (12F 1i , [6656445, 1490574] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653548, 1491190] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Oppsvetenområdet (artp.) (12F 1g , [6656918, 1480612] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,äng , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Trehörningsvägen (12F 0h , [6650355, 1487918] ) ,vägkant , 2009 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Markus Rehnberg)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648430, 1486829] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648981, 1490316] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649396, 1490481] ) ,ganska välspridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649492, 1490539] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649596, 1490343] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649635, 1490258] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649670, 1490275] ) ,välspridd i vägkant ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Viksnäs, N om gården. (12F 0i , [66543, 14942] ) ,I en björkhage och bryn ,8-10 st ,1989 (LBr)
Viksnäs. Yttersta delen av Viksnäs. (12F 0i , [66545, 14943] ) ,lövdungar, som tidigare har varit betade, rik vegetation. ,10-tal ,1989 (LBr)
Tombo gruvor (12F 1f , [6659, 1478] ) , , 1982 (RNo)
V om Sörsjön (12F 1i , [6659086, 1492516] ) ,båda sidor av skogsväg ,rikligt 53 ex ,2004 (ALu)
Nya Larsbo (12F 3h , [6666219, 1489927] ) ,efter vägen på so sidan om larsbosjön ,8 ex ,2004 (ALu)
Nya Larsbo v.skogsväg (12F 3i , [66662, 14905] ) ,båda sidor av skogsväg ,enst. ,1987 (ALu)
S Hemmings, V Långsjön (12F 3i , [66697, 14924] ) ,vägslänt ,~100 ex (50% fertila) ,1988 (SJa)
Hemmingskullen (12F 3i , [6669841, 1492415] ) ,"efter vägen vid ""näsberget"" på båda sidor av vägen" ,48 ex ,2004 (ALu)
Kottars,ca 1920 (At) * strax bortom gården vid foten av en klippa. (12F 1i , [66592, 14932] ) , ,fåtal ,1986 (JHn)
SV Långsjön,ca 300 m SO gården Hennings (DF-49) (12F 3i , [6669, 1492] ) ,skogsmark,dikeskant o slänt (uppt. av Christina Grälls) ,52 ex 1982 (RNo) ,ca 50 blom.ex ,1985 (EDn)
Hemmings SV om Långsjön, 50 ex 1981 (RNo) * (12F 3i , [66698, 14925] ) ,intill vägen vid diabasklippan, ca 100 ex 1987 (JHn o a) * skogssluttning i gräsmark, enstaka 1991 (PJo). , 1987 (JHn, PJo o a)
500 m S om Heden (artp.) (12F 1i , [6659540, 1492620] ) ,vägkant , 2005 (Per Elvingson)
Norrbyn (artp.) (12F 2i , [6662454, 1490653] ) , , 1987 (Dalarna Floraväktarna)
Hagen Larsbo (artp.) (12F 3h , [6666910, 1488949] ) , ,noterad ,2018 (Britt-Marie Andersson)
Fallet, Larsbosjön. Söderbärke förs. (artp.) (12F 3i , [6666926, 1490264] ) ,betesmark ,8 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Kottars (återfynd) (12F 1i , [6659100, 1493100] ) ,på gammalt hygge mot skogskant ,enst. ,1987 (ALu)
Campanula glomerata    Toppklocka
Lexsjöbo (12F 0h , [6652, 1488] ) ,vägkant ,17 ex. ,1982 (RNo)
Lexsjöbo (12F 0h , [6652, 1489] ) ,ängsmark ,100 ex. ,1981 (RNo)
Ormnäset (12F 1g , [6658, 1483] ) ,ängsmark ,2 fina grupper ,1980 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,åkerkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nysveden (12F 2h , [66610, 14873] ) ,vägkant och stenröse ,rikligt ,1983 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ca 2 km S St.Tolvsbo (Svarttjärn) (12F 1g , [66568, 14849] ) ,stig intill gammal hyttplats ,ca 20 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Gärdsjöbo,väg N mot Rovsveden,100 m från landsvägen (12F 0f , [66521, 14797] ) ,vägkant ,många ex. ,1985 (RNo)
Campanula patula    Ängsklocka
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,äng, ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Lysenberg (artp.) (11F 9h , [6648591, 1487107] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björsbo (artp.) (12F 0i , [6651072, 1494921] ) , , 2012 (Karin Wiklund)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66467, 14917] ) ,vägkant ,enstaka ,2000 (BFo)
Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650464, 1491739] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Viksnäs på åsen (12F 0i , [6654290, 1494190] ) ,flerstädes i björkhage ,t.rikl ,1989 (TLj & LBr)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kottars n.gården (12F 1i , [6659, 1493] ) ,torrbacke i vallen , 1989 (TLj & LBr)
N Vevringen (12F 1j , [6656, 1495] ) ,jvgkorsning ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Söräng (12F 2h , [6661, 1488] ) , , 1983 (RNo)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ) ,torrbackeholme i hästhage , 1989 (TLj & LBr)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,vägkant , 1983 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ) ,sandiga backar , 1989 (TLj & LBr)
Saxe (12F 3h , [6665, 1486] ) , ,få ex. ,1982 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken ,rikligt i stora delar av rutan ,2017 (IPt & SNy)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ) ,ängssluttning mot sjön,avbetad ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14937] ) ,i skog ,enstaka ,1986 (ALu)
Hemmingskullen (12F 3i , [6669, 1492] ) , , 1981 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669, 1493] ) , ,2 ex. ,1983 (RNo)
Gläfsberget (12F 3i , [6669, 1493] ) , ,rikligt ,1982 (RNo)
Jörkesbo (12F 4h , [6671, 1489] ) ,vägkant ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Storön i Jörken (12F 4i , [6670, 1490] ) , , 1983 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66705, 14905] ) ,i blandskog ,rikligt ,1986 (ALu & LNo)
Lövmarken (12F 5h , [6676, 1489] ) , ,få ex. ,1981 (RNo)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,äng, trädgårdsland , 2006 (GJn)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,äng, ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Söderbärke kyrka (12F 2h , [6661, 1486] ) ,grässlänt ,vitblommig form ,liten grupp ,1986 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2006 (GJn)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hedbyn, 400m SSV. (artp.) (12F 0f , [6651257, 1478825] ) ,sandstrand ,200 ,2013 (Katarina Mathson, Kjell Mathson)
Achillea millefolium    Röllika
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusplan, med fågelfrö , 2007 (GJn)
Antennaria dioica    Kattfot
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656102, 1480939] ) , ,10 ,2016 (Anders Johansson)
Larsbo Stortäkt, Söderbärke (artp.) (12F 3h , [6667542, 1489739] ) ,frisk gräsmark med buskar ganska svagt nötbetat. enar och stråk av albuskar ,40 ,2019 (Anders Janols, Patric Engfeldt, Lennart Vessberg)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Arctium minus    Liten kardborre
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,gårdsplanen , 1989 (TLj & LBr)
Västerbyhytta (12F 1h , [66585, 14873] ) ,slaggvarp ,några få ex. ,1982 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ) ,ladugårdsbacke , 1982 (RNo)
Artemisia vulgaris    Gråbo
V Billsjön (11F 9i , [66475, 14906] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Aster novi-belgii    Höstaster
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) , ,noterad många ex inom 1 x 4 m ,2020 (Göran Johansson)
Bellis perennis    Tusensköna
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,i klippt gräsmatta ,talrik ,2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [6649413, 1493566] ) ,gräsmatta , 2008 (GJn)
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653741, 1491755] ) , ,10 ,2020 (Göran Johansson)
Bidens tripartita    Brunskära
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ) ,åker ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Carduus crispus    Krustistel
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Centaurea cyanus    Blåklint
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ) ,åker , 1981 (RNo)
Västerby nära Rv 65 (12F 2h , [6661, 1485] ) ,vägkant ,4 ex. ,1983 (RNo)
Vägen mellan Nor och Söräng (12F 2h , [6661, 1487] ) ,vägkant , 1981 (RNo)
Centaurea jacea    Rödklint
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Centaurea montana    Bergklint
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,ödetomt, ännu ej igenvuxen ,rätt många. kvarst.+ ngt förvildade ,2000 (BFo)
S.Viksberg (12F 0i , [6651, 1492] ) ,kraftledn.gata o.vägkant ,ymnig ,1989 (TLj & LBr)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ökad spridning ,100 ,2020 (Göran Johansson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Billsjön (11F 9i , [6647, 1491] ) ,vägkanter , 1989 (TLj & LBr)
400 m O Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14915] ) ,vägkant vid infart till bostadstomt,gammal skoltomt ,en stor grupp ,2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653642, 1491641] ) ,betesmark, 1 ex , 2008 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Söderbärke kyrka (12F 2h , [6661, 1486] ) ,utfyllnadsslänt ,1 ex. ,1983 (RNo)
Cichorium intybus    Cikoria
Årängen (12F 1h , [66587, 14856] ) ,tomtmark , 1983 (RNo)
Cirsium arvense    Åkertistel
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647328, 1489231] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649597, 1490405] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649631, 1490253] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Björsbo (artp.) (12F 0i , [6651072, 1494921] ) , , 2012 (Karin Wiklund)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Hårsjön (11F 9i , [6648446, 1493933] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,fuktigare delar i hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,genomsilat dråg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Korsheden (artp.) (12F 2h , [6664487, 1487819] ) ,ravin / kalkbarrskog , 2001 ((sks), Thomas Husing)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.) (12F 4i , [6673676, 1490181] ) ,alsumpskog litet klibbalkärr ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14935] ) ,vägkant- skogbevuxen ödetomt ,2 ex ,2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,fritidstomt, f.d.åker ,3 ex ,2001 (BFo)
Tombo gruvor (12F 1f , [6659, 1478] ) ,ängsmark , 1982 (RNo)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ) ,tidigare betad torräng ,~10 ex. ,1987 (TPe)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Crepis tectorum    Klofibbla
Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ) , ~refl~ ,gammalt utkast , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Slogfallet (artp.) (12F 0g , [6650520, 1480613] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
800 m VSV Slätbo (11F 9i , [66489, 14929] ) , ~refl~ ,skogsbilväg i barrskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hedbyn (artp.) (12F 0f , [6651880, 1478244] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1491] ) ,liten ängsbacke v.skolan , 1989 (TLj & LBr)
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,svinrotäng m.fältgentiana , 1989 (TLj & LBr)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ) ,tidigare betad torräng ,~20 ex. ,1987 (TPe & LNo)
Gustafsberg på åsen (12F 2i , [6661, 1490] ) ,sandig backe ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Svedarna (12F 3h , [6668, 1486] ) ,kohage m. björk ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ) ,ängssluttning mot sjön,avbetad ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
St.Moren (12F 3i , [6667, 1494] ) ,igenväxande ängsmark ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
L. Moren (12F 3j , [6666, 1495] ) ,vägkant ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Holmsjön (12F 4h , [6673, 1488] ) ,vägkant ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6671192, 1498502] ) ,so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt ,enstaka ,2004 (ALu & TPe)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lactuca serriola    Taggsallat
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Lapsana communis    Harkål
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen rikligt ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Billsjön (NV delen) (artp.) (11F 9i , [6647974, 1493524] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Mycelis muralis    Skogssallat
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,hassellund , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vad, vid Mäsberget (12F 1i , [6656310, 1492720] ) ,barrskog på berg, delvis hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,några ex ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.) (12F 4i , [6673676, 1490181] ) ,alsumpskog litet klibbalkärr ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Petasites hybridus    Pestskråp
Viksberg (12F 0i , [6652298, 1492636] ) ,lövskog, intill rv 66 , 2008 (GJn)
Tunkarlsbo v.ån (12F 1h , [6656, 1489] ) ,åstrand , 1989 (TLj & LBr)
Tunkarlsbobäcken (DFl-70) (12F 1h , [6655, 1489] ) ,i bäckdal ,några ex. ,1981 (RNo)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Slätbo (11F 9i , [66494, 14935] ) ,nyrensat vägdike på tomt till bostadshus ,2 ex ,2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,fritidstomt oklippt gräs ,kvarst.o förvild. ,rätt många ,2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [6649410, 1493536] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,äng , 2011 (GJn)
Brustorpet (12F 2h , [6660, 1485] ) ,vid buskage , 1985 (RNo)
Kyrkbyn (12F 2h , [6661, 1486] ) ,dikeskant ,några få ex. ,1986 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660769, 1492028] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Knapptjärn ca 5 km N om Larsbo (12F 4h , [66731, 14897] ) ,bredvid ett torp ,100-tals, en gång odlad vid torpet ,1988 (TPe & ALu)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ) ,skogsbryn vid fritidstomt, (belägg= Pilosella cymosum ssp.paaerita ?) ,2 ex ,2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66495, 14935] ) ,nygrävd dikesren-vägkant ,40-tal ,2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660769, 1492028] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677261, 1487340] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Rudbeckia laciniata    Höstrudbeckia
Lindbacka (artp.) (12F 0i , [6653701, 1491774] ) , ,noterad växer rikligt på en yta på ca 1 x 2 m, över 2 m hög, 2020 (Göran Johansson)
Scorzonera humilis    Svinrot
N Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ) ,sydslänt mot kalhygge vid gammalt gruvhål,ängsart.veg. ,20-tal ,2001 (BFo)
SV om vägkorsningen NO om Dammsjövägen, Lexsjöbovägen (12F 0i , [66505, 14917] ) ,vägren och dikeskant ,1 m2 ,1989 (LBr & TLj)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,nedanför vägen, massvis 1969 (RNo) * nyligen övergiven ängsmark ,rikligt ,1989 (LBr&TLj,TPe o a)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Svarttjärnshyttan (12F 1h , [66569, 14850] ) , ,en litan grupp ,1982 (RNo)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp ,många ex men endast ett ex med blomma ,2019 (IPt & SNy & JJa)
Resmoren (12F 3i , [66662, 14946] ) ,kulturmark ,30 ex ,1987 (RNo)
Kronmoren efter vägen mot St. Moren (12F 3i , [66673, 14939] ) ,vägkant ,litet bestånd ,1989 (LBr & TLj)
Billsjö, vid skolan, 1948 (At) * 1969 (RNo) * (11F 9i , [66474, 14914] ) ,i övergiven hackslog ,några ex ,1988 (JHn o a)
Vägen mellan Övre och Nedre Björkberget, 1960-t (Nsv) * intill vägen (12F 5h , [66759, 14883] ) ,torr f d slåttermark ,flera 100 ex ,1992 (K. Olsson & SNy)
Kalvnäset (Sörbo) (12F 1h , [6657692, 1489547] ) ,sandig mark med rikt inslag av asp ,rikligt ,2003 (ALu)
Björsbo (artp.) (12F 0i , [6651072, 1494921] ) , , 2012 (Karin Wiklund)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656102, 1480939] ) , ,1000 ,2016 (Anders Johansson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
S om gården Billsjön (11F 9i , [66468, 14915] ) ,kalhygge i f.d. barrskog ,rätt många ,2000 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) ,fornåker med nygallrad 40-50 årig planterad granskog,i luckor o traktorväg ,några enstaka ,2000 (BFo)
Bromsberget (12F 0i , [6650492, 1492794] ) ,hygge , 2013 (GJn)
Västerby hytta (12F 1h , [66586, 14873] ) , , 1982 (RNo)
Issberget, två lokaler (12F 4h , [6670, 1485] ) ,små hyggen , 1980 (RNo)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Senecio vulgaris    Korsört
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
N om Rotsjöberget, 600 m O Slätbo (11F 9i , [66493, 14939] ) ,planschaktad bred stig på kalhygge ,1 ex ,2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke, gräsmatta , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Sonchus asper    Svinmolke
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Rotsjöberet (11F 9i , [66493, 14939] ) , ~refl~ ,utplanad stig - skidspår , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nor, väg W675 (artp.) (12F 2h , [6662172, 1487734] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Taraxacum vulgare    Maskros
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke, gräsmatta , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,övre näringsrik del i hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) , ~refl~ ,fritidstomt, f.d. gårdstomt - jordbruksmark , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2005 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tussilago farfara    Hästhov
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
S Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ) ,basväg , 2012 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Mossrik barrskog vid Mäsens Ö strand (artp.) (12F 1i , [6656670, 1492600] ) ,fuktig-blöt översilad mark ,antagligen ursprunglig förekomst ,2007 (AJn)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.) (12F 2h , [6664533, 1487715] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.) (12F 4i , [6673676, 1490181] ) ,alsumpskog litet klibbalkärr ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Paris quadrifolia    Ormbär
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,spridd och riklig ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Slogfallet (artp.) (12F 0g , [6650520, 1480613] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650807, 1493913] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Flaxtjärnen väst (artp.) (12F 1i , [6659538, 1491043] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ) , ~refl~ ,fornåker , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ) ,lövskog med asp ,rikligt ,2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning ,riklig ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6649120, 1489050] ) ,ganska riklig ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649618, 1490260] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677237, 1487322] ) ,hygge-fossil åker ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655010, 1490550] ) ,kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.) (12F 3g , [6665250, 1482730] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ) ,blockrik NO-brant ,litet bestånd ,1986 (ALu)
Kottars ,Kottarsberget (12F 1i , [6659, 1493] ) ,lundveg i bergsbranten , 1989 (TLj & LBr)
Kyrkbyn (12F 2h , [66613, 14866] ) , ,liten grupp ,1983 (RNo)
Saxe, södra stranden Talludden (12F 2h , [6664, 1485] ) , ,1 ex ,1985 (RNo)
Saxe, 200m NO e i Saxe (12F 3h , [66655, 14871] ) ,lövskog ,liten grupp ,1981 (RNo)
Larsbo, Herrgårdskullen (12F 3h , [66680, 14890] ) , , 1982 (RNo)
Bråtbergets sydvästsluttning (12F 3i , [6669, 1493] ) ,stort flyttblock ,> 20 ex ,1983 (RNo)
Storön i Jörken, öns nordvästra del (12F 4i , [6670, 1490] ) ,på berghylla, högt uppe ,flera vackra ex ,1983 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [6670, 1493] ) , ,flera små grupper ,1982 (RNo)
Under s i Gläfsberget 2 km Ö Jörken (12F 4i , [66700, 14933] ) ,torräng på grönsten ,massor ,1987 (ALu & TPe)
S-Trollberget (12F 4i , [6670136, 1494829] ) ,växte på stort stenblock på gammalt hygge ,enstaka ,2003 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14904] ) ,berghäll i spricka ,100 ex ,1986 (ALu & LNo)
Nära Jörkesbo (12F 4i , [66716, 14903] ) ,i blandskog ,30 ex ,1986 (ALu)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) ,fritidstomt ,mindre grupp.förvildad ,2001 (BFo)
Bromsbergstorp (11F 9i , [66495, 14935] ) ,ödetomt,nära husgrund ,1 mindre grupp ,2001 (BFo)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Lilium martagon    Krollilja
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
"Kyrkbyn, Järnbodviken ""Jerboviken""" (12F 2h , [66615, 14866] ) ,sjöstrand ,minst 5 grupper ,1980 (RNo)
Kyrkbyn,viken mellan Kolhusudden och Jaktudden (12F 2h , [66615, 14867] ) ,sjöstrand ,minst 6 grupper ,1980 (RNo)
Saxehammar, Hjorttjärnens avlopp (12F 3h , [6666, 1485] ) ,åstrand ,flera grupper ,1980 (RNo)
Saxehammar, Hjorttjärnens sydvästra strand (12F 3h , [6666, 1485] ) ,sjöstrand ,1 el. flera grupper ,1980 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,strand av å , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Kyrkbyn, Hästholmen (liten ö söder om Kolhusudden) (12F 2h , [66612, 14870] ) ,sjöstrand ,1 grupp västra sid. ,1983 (RNo)
Iris sibirica    Strandiris
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ) ,hackslog , 1986 (TLn)
100 m V Tombo torp (12F 1f , [66598, 14788] ) ,tidigare betad ängsmark ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Varbergets östsluttning (12F 2g , [66626, 14824] ) ,översilad skogsmark ,3 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Gläfsbergets SO-sida, nästan på toppen av berget (12F 3i , [6669788, 1493229] ) ,SO-sluttning bland bland granar , 2002 (ALu , RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [66700, 14933] ) ,ängsartad mark ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Viksberg (12F 0i , [6651734, 1492183] ) ,myr , 2013 (GJn)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648865, 1490367] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kärr NV om Mäsberget (artp.) (12F 1i , [6656650, 1492700] ) ,fattigkärr , 2005 (Per Elvingson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Flingselberget (12F 3i , [66663, 14922] ) ,kärr nedanför berg ,40 ex ,1986 (ALu)
Väster om Näsberget (12F 3i , [66697, 14922] ) ,kärr med vass ,enstaka ,1986 (ALu)
Långåssjöarna (12F 4i , [66740, 14935] ) ,tallbevuxet kärr ,3ex ,1986 (ALu)
SO om Högtjärnen v.Sakristorp (12F 4j , [66734, 14960] ) ,rikkärr ,enst. ,1990 (ALu)
NO om Myrtjärnsåsen (DF) (12F 4i , [66732, 14937] ) ,rikkärr ,ca 30 ex. ,1990 (ALu)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
myrar (12F 0i , [6651848, 1490743] ) ,myr , 2010 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Snestjärnen S om (artp.) (11F 9h , [6647903, 1489867] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647949, 1488839] ) ,ganska välspridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6647969, 1488823] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648054, 1488458] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648141, 1488331] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Hjortronmyren V om (artp.) (11F 9h , [6648174, 1487418] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg SV om (artp.) (11F 9h , [6648228, 1486722] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Hjortronmossen (artp.) (11F 9h , [6648243, 1487630] ) ,enstaka ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
O om Hjortronmossen (artp.) (11F 9h , [6648305, 1487789] ) ,enstaka ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648356, 1489040] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648430, 1486829] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6649176, 1489589] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6649345, 1489857] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647499, 1490303] ) ,välspridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647748, 1490178] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648314, 1490923] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648697, 1490545] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648802, 1490738] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648878, 1490548] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6648945, 1490997] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648979, 1490225] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649001, 1490982] ) ,spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649485, 1490464] ) ,spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649515, 1490566] ) ,glest spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649527, 1490612] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649715, 1490065] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649914, 1490740] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6649927, 1490813] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650321, 1480810] ) ,barrskog med björk , 2013 (Kjell Mathson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650215, 1489800] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650254, 1489810] ) ,enstaka ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650326, 1489739] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650420, 1489627] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650624, 1489348] ) ,glest spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650631, 1489234] ) ,fåtal vid dikad bäck ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650838, 1489825] ) ,enstaka ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0h , [6650914, 1489787] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0i , [6650724, 1490333] ) ,glest spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0i , [6650789, 1490319] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.) (12F 0i , [6651354, 1490372] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656102, 1480939] ) , ,20 ,2016 (Anders Johansson)
Kärr NV om Mäsberget (artp.) (12F 1i , [6656650, 1492700] ) ,fattigkärr ,talrik ,2005 (Per Elvingson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Goodyera repens    Knärot
SV om sjön Billsjön (11F 9i , [66468, 14918] ) , ~refl~ ,äldre barrskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Rönningsberget (12F 0g , [6654172, 1480219] ) ,ovanför bergsbranten i blandskog asp,tall och gran ,enstaka ,2003 (ALu & TPe)
Väster om vägen Tolvsbo-Gärdsjöbo (12F 1g , ) ,mosskl. skogssluttning ,1980 (RNo)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66561, 14940] ) ,blåbärsgranskog ,6 ex ,1986 (ALu)
Vad, vid Mäsberget (12F 1i , [6656310, 1492720] ) ,barrskog på berg, delvis hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Torraksbergets NO-brant (12F 2i , [66646, 14907] ) ,blockrik rasbrant ,7 st ,1986 (ALu)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66689, 14896] ) ,i gammal granskog ,49 ex ,1986 (ALu)
Efter vägen mot Issberget. Vid 140- meterskurvan (12F 3h , [66694, 14857] ) ,skog , 1980 (RNo)
St Holmsjön (12F 4h , [66734, 14877] ) ,blåbärsgranskog ,8 ex ,1986 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14906] ) ,i granskog ,enstaka ,1986 (ALu & LNo)
Nässaren, SO-sidan (12F 4i , [66711, 14949] ) ,blåbärsgranskog ,12 ex ,1986 (ALu)
Lilla Gladtjärnsberget (12F 4i , [66744, 14940] ) ,blandskog, blåbärsristyp ,10 ex ,1986 (ALu)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650310, 1480811] ) ,barrskog m. björk , 2013 (Kjell Mathson)
Slogfallet NR. (artp.) (12F 0g , [6650330, 1480692] ) ,granskog m. tall, asp, björk , 2013 (Kjell Mathson)
Skavfallsberget (artp.) (12F 1g , [6657194, 1482310] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
Mossrik barrskog vid Mäsens Ö strand (artp.) (12F 1i , [6656670, 1492600] ) ,mossa i granskog ,stora mängder ,2007 (AJn)
Barrskog utmed Mäsens S strand (artp.) (12F 1i , [6656910, 1492860] ) ,mossig barrskog ,500 plantor ,2009 (Per Elvingson)
Gullabergs sydslänt (artp.) (12F 1i , [6657260, 1493080] ) ,mossig barrskog ,200 plantor ,2009 (Per Elvingson)
Svarttjärnen, branten öster om tjärnen (artp.) (12F 1i , [6657935, 1492682] ) ,lövrik blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Mellantjärnen, västra sidan (artp.) (12F 2g , [6663161, 1482866] ) ,tallskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Blomsteränget, S om byn och O om vägen (artp.) (12F 2h , [6663567, 1488084] ) ,mossig blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Blomsteränget, S om byn och O om vägen (artp.) (12F 2h , [6663570, 1487975] ) ,mossig blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Ungsberget (artp.) (12F 3i , [6665449, 1491475] ) , ,noterad ,2019 (Kristoffer Hylander)
Gölbäcken Smedjebacken (artp.) (12F 4i , [6673600, 1490330] ) , ,10 ,2020 (Lena Stigsdotter)
Gölbäcken Smedjebacken (artp.) (12F 4i , [6673600, 1490330] ) , ,10 ,2020 (Lena Stigsdotter)
Gölbäcken Smedjebacken (artp.) (12F 4i , [6673983, 1490227] ) , ,10 ,2020 (Lena Stigsdotter)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ) ,f.d.hackslog ,~10 ex. ,1989 (TLj & LBr)
Tolvsboberg, 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ) ,ängsfragment o hackslog ,~10 ex ,1986 (TLn)
500 m NV Tolvsboberget (12F 1f , [66589, 14774] ) ,dikesren ,ca 20 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Tombo gruvor (12F 1f , [66595, 14785] ) ,ängsmark , 1982 (RNo)
Nerdre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,svinrotäng m.fältgentiana , 1989 (TLj & LBr)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Oppsveten ängen (12F 1g , [6656118, 1480917] ) ,slåtteräng med fårbete ,rikligt ,2003 (ALu)
Slåtteräng mellan väg o brukad mark (12F 1g , [66592, 14803] ) ,tidigare betad torräng ,23 ex ,1988 (TPe)
Hälltorpsbergets sydsluttning (12F 2g , [66622, 14837] ) , , 1982 (RNo)
Gläfsbergets SO-sida, nästan på toppen av berget (12F 3i , [6669788, 1493229] ) ,SO-sluttning bland bland granar , 2002 (ALu , RNo)
Gläfsberget, sydsluttning (12F 4i , [66700, 14933] ) ,ängsmark,f.d.skogsbete ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Lövmarken, vid gamla stigen upp till… (12F 5h , [6675, 1489] ) , , 1981 (RNo)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.) (12F 1g , [6656133, 1480885] ) ,slåttermark ,105 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Flytstjärn (12F 2i , [66631, 14946] ) ,i gungflymattor ,7 ex ,1986 (ALu)
Stocktjärnen (12F 2i , [66644, 14926] ) ,gungflyn ,29 ex ,1986 (ALu)
Sarvtjärn (12F 3h , [66699, 14883] ) ,gungflyn ,85 ex ,1986 (ALu)
Lomtjärn (12F 3i , [66683, 14904] ) ,gungflyn ,381 ex ,1986 (ALu)
Blanktjärnsmossen (12F 3i , [66686, 14920] ) ,i gungflymattor ,10 ex ,1986 (ALu)
Segeltjärns S-ände (12F 3i , [66688, 14919] ) ,i gungflymattor ,3 ex ,1986 (ALu)
Bredtjärn (12F 3i , [66691, 14924] ) ,gungflyn ,34 ex ,1986 (ALu)
Ormtjärnen (12F 4h , [66722, 14880] ) ,gungflyn ,24 ex ,1986 (ALu)
Svarttjärnen 1 km NO Gläfse (12F 4i , [66716, 14942] ) ,gungflymattor ,4 ex. ,1987 (ALu & TPe)
NO om Myrtjärnsåsen (DF) (12F 4i , [66732, 14937] ) ,rikkärr ,enst. ,1990 (ALu)
Håltjärnen (DFl) (12F 1i , [66561, 14944] ) ,gungflyn ,c:a 80 ex ,1986 (ALu)
Listera cordata    Spindelblomster
N Bredsjön (11F 9h , [6649501, 1488487] ) ,myr , 2009 (GJn)
Listera ovata    Tvåblad
Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66467, 14917] ) ,vägdike ,14 ex ,2000 (BFo)
Billsjöns SV-spets (11F 9i , [66469, 14917] ) ,kärraktig strandzon, fastmarksövergång ,1 ex ,2000 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) ,granbevuxen ödetomt intill stig ,4 ex ,2000 (BFo)
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ) ,gammal ängsmark ,~10 ex. ,1986 (TLn)
500 m NV Tolvsbo berg (12F 1f , [66589, 14774] ) ,översilad ängsgranskog ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Staffas (12F 1f , [6659, 1479] ) ,igenväxande ängsmark , 1989 (TLj & LBr)
Tombo gruvor (12F 1f , [66596, 14785] ) ,ängsmark ,flera ex. ,1982 (RNo)
100 m V Tombo torp (12F 1f , [66598, 14788] ) ,tidigare betad ängsmark ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ) ,svinrotäng m.fältgentiana , 1989 (TLj & LBr ,TPe)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Oppsveten ängen (12F 1g , [6656160, 1480893] ) ,slåtteräng med fårbete ,rikligt ,2003 (ALu)
Bråtbergets SV-sluttning (12F 3i , [66693, 14935] ) ,översilad skogssluttning ,rikl. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Djupbäcken (artp.) (12F 0h , [6652842, 1485388] ) ,alsumpskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Oppsveten (artp.) (12F 1g , [6656102, 1480939] ) , ,2 ,2016 (Anders Johansson)
Flaxtjärnen väst (artp.) (12F 1i , [6659538, 1491043] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Platanthera bifolia    Nattviol
Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66468, 14917] ) ,vägkant av grusbilväg ,1 ex ,2000 (BFo)
Kvarnberget (11F 9i , [66483, 14936] ) ,glänta i barrskog på bergskrön bland piprör, 'älgtillhåll' ,1 ex ,2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [6649238, 1493323] ) ,vägkant , 2012 (GJn)
800 m OSO Snälltorp (11F 9i , [66497, 14926] ) ,bilväg,på vägkanten ,1 litet ex ,2000 (BFo)
V Bromsberget (11F 9i , [66497, 14927] ) ,traktorväg i barrungskog, trol f.d. fornåker ,2 ex ,2001 (BFo)
150 m V om första B i Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) ,på utplanad traktorväg i barrskog ,4 ex ,2000 (BFo)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14932] ) ,ängsartad glänta i barrskog invid översilad berghäll ,5 ex ,2000 (BFo)
Rönningsberget (12F 0g , [6653996, 1480221] ) ,no nedanför bergsbrant urskogs karaktär ,enstaka ,2003 (ALu & TPe)
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ) ,lövdunge f.d.ängsmark ,~20 ex. ,1989 (TLj & LBr)
Tombo gruvor (12F 1f , [66596, 14785] ) , , 1982 (RNo)
Ö-Sjöberget (12F 1g , [6655509, 1480502] ) ,brevid skogsbilväg och i bergsbrant ,10 ex ,2003 (ALu)
Huggnora (12F 1h , [6656, 1488] ) ,hästbetad nyröjd björkhage , 1989 (TLj & LBr)
Rv 65, nya Tolvsbovägskälet (12F 1h , [66594, 14863] ) ,ängsmark ,42 ex. ,1980 (RNo)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning ,några ex ,2013 (LBr)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Rv 65, söder om Brustorpet (12F 2h , [66604, 14860] ) ,hagmark ,2 ex. ,1980 (RNo)
Åkerskogen (12F 2h , [66619, 14871] ) ,hagmark , 1980 (RNo)
Trappstensåsen, södra delen (12F 2h , [66642, 14893] ) ,skog ,fl. vinterst.,några grön. ,1980 (RNo)
"Saxe, vid ""Lilla Vassrö""" (12F 3h , [66651, 14873] ) ,hagmark , 1982 (RNo)
Svedarna (12F 3h , [6668, 1486] ) ,kohage m. björk ,spridd ,1989 (TLj & LBr)
Issbergsvägen, 140-meterskurvan, norr om liten myr (12F 3h , [66694, 14856] ) ,vid bergbrant ,7 ex. ,1980 (RNo)
Gläfsbergets sydsluttning (12F 3i , [66696, 14933] ) ,sydexp.lövsluttning ,rikl. ,1987 (ALu & TPe)
Gläfsbergets SV-sluttning (12F 3i , [6669760, 1493190] ) ,sv-sluttning luckig skog med ganska gott om asp ,rikligt ,2003 (ALu)
Issberget, c:a 2 km N Vibberbo (12F 4h , ) , ,1980 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66703, 14906] ) ,i blandskog ,35 st ,1986 (ALu & LNo)
Vanberget (artp.) (12F 2g , [6663029, 1482033] ) ,lövrik ostbrant ,1 ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Vanberget (artp.) (12F 2g , [6663446, 1482174] ) ,lövrik ostbrant ,2 ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Acorus calamus    Kalmus
Hjortstjärnens södra strand och nära avloppet (12F 3h , [6666, 1485] ) ,sjöstrand , 1980 (RNo)
Saxehammar:a. nedanför slaggvarpet b.vid smedjan (12F 3h , [6666, 1486] ) ,sjöstrand , 1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,vid liten damm i betesmark ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Larsboån, nära utloppet i Säven (12F 3h , [6667, 1489] ) , , 1982 (RNo)
Sävens sydöstra vik (12F 3h , [6667, 1489] ) , , 1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,liten damm i blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Calla palustris    Missne
200 m NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14909] ) ,fattigkärr nedanför gammalt utkast ,mindre grupp ,2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägdike , 2013 (GJn)
O om Lilla Rotsjön (11F 9i , [66485, 14935] ) ,liten skogsbäck från Härnsjön ,mindre grupp ,2000 (BFo)
SO Rotsjöberget (11F 9i , [66489, 14941] ) ,gammalt grunt gruvhål ,några ex ,2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653567, 1490919] ) ,dälja , 2010 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ) ,sumpskog , 2017 (IPt & SNy)
Kärr NV om Mäsberget (artp.) (12F 1i , [6656650, 1492700] ) ,fattigkärr ,talrik ,2005 (Per Elvingson)
Smedjetorpet 300 m N (artp.) (12F 1i , [6657299, 1492454] ) , , 1993 ((sks), Thomas Husing)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lemna minor    Andmat
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.) (12F 1g , [6658760, 1483740] ) ,rel. näringsfattig sjö. sandbotten. , 2007 (AJn)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Mäsen (artp.) (12F 1i , [6657070, 1492520] ) ,sjökant , 2005 (Per Elvingson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
300 m SSO Finntorpet (11F 9i , [66477, 14933] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Karl-Jansmossen (artp.) (11F 9h , [6647796, 1489900] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647069, 1490225] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653340, 1490651] ) ,dälja , 2012 (GJn)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Bäcken mellan Abborrtjärn och St Djupen (12F 0h , [6650, 1485] ) , , 1981 (RNo)
Tunkarlsbobäcken, 300-400 m nedanför L Lexen (12F 0h , [6652, 1489] ) , , 1981 (RNo)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Potamogeton natans    Gäddnate
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Sjön Saxens södra del som kallas Verken (DFl-49) (12F 2h , [6663, 1486] ) ,ute i öppet vatten , 1982 (RNo)
Sjön Saxens östra vik (DFl-49) (12F 2h , [6664, 1487] ) , , 1982 (RNo)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.) (12F 2h , [6661770, 1486420] ) ,tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten , 2007 (AJn)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Skäkttjärnsbäcken nära utfödet i Hötjärnen (12F 0h , [66525, 14870] ) ,ute i bäcken ,> 1 ex ,1981 (RNo)
Sparganium emersum    Igelknopp
Hästtjärnen 1½ km NO gränshörn Västm.,M.-bo,Söderb. (11F 9h , [6649, 1486] ) ,sjöstrand , 1980 (RNo)
Skäkttjärnen (12F 0h , [6652, 1486] ) , , 1982 (RNo)
Saxe, nordöstra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1487] ) , , 1982 (RNo)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Rv 65 c:a 200 m S viadukten i Västerbyhytta (12F 1h , [66575, 14876] ) ,landsvägsdike , 1980 (RNo)
Västerbyhytta, nedre hyttplatsen (12F 1h , [66585, 14873] ) , , 1982 (RNo)
Söräng, i en pöl nära Horsvikens nordspets (12F 2h , [66613, 14878] ) ,vattenpöl , 1980 (RNo)
Saxe, sjön Saxen västra stranden (12F 2h , [66645, 14866] ) , , 1982 (RNo)
Saxe, sjön Saxen norra stranden (12F 2h , [66647, 14868] ) , , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
O om Lilla Rotsjön (11F 9i , [66485, 14935] ) ,liten skogsbäck ,vägdike i barrskog ,3-4 ex ,2000 (BFo)
Flatbäcken, vägtrumman NV Hötjärnen (12F 2g , [66604, 14817] ) , , 1981 (RNo)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Gården Billsjön 1 km SO-ut (11F 9i , [66467, 14916] ) ,blött traktorspår på kalhygge ,liten grupp ,2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ) ,vägdike , 2013 (GJn)
O om Lilla Rotsjön (11F 9i , [66485, 14935] ) ,liten skogsbäck ,vägdike i barrskog ,rel. stor grupp ,2000 (BFo)
Mellan L.Busjön och Laxsjöbo vid ett vsk ej kartmärkt (12F 0h , [66530, 14888] ) ,vattenpöl ,5 ex ,1980 (RNo)
Rv 65 på en mängd platser utefter vägen (12F 0i , ) ,vägdike ,1986 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Årängen och på båda sidor om Halldammsvägen (12F 1h , [6659, 1486] ) ,vägdike , 1980 (RNo)
Sandviksvägen vid V.Svetens nordöstra strand (12F 2g , [6660, 1483] ) ,vägdike , 1980 (RNo)
Hälltorpsvägen, vsk 200 m ONO Hötjärnen (12F 2g , [66603, 14820] ) ,vägdike , 1980 (RNo)
Grustaget 100 m V F i Flatbäcken (12F 2g , [66611, 14803] ) ,i grustagets botten , 1980 (RNo)
Vanbergets sydvästsluttning (12F 2g , [66613, 14815] ) , , 1985 (RNo)
Hälltorpsvägen, c:a 550 m NNV V.Svetens nordspets (12F 2g , [66617, 14829] ) ,sumphål , 1980 (RNo)
Nor, vid Bergslagsstål (12F 2h , [6661, 1487] ) ,fuktgrop , 1981 (RNo)
Söräng, Horsviken (12F 2h , [66613, 14878] ) , ,stort bestånd ,1980 (RNo)
Saxe, norra stranden av Saxen (12F 2h , [66647, 14867] ) ,sjöstrand ,rikligt ,1982 (RNo)
Saxe-skogen, efter vägen till grustaget NO Norsäng (12F 2i , [66627, 14905] ) , , 1981 (RNo)
Brättbacken, i myren öster om vägen (12F 3h , [66657, 14865] ) ,i björkkärr , 1983 (RNo)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vägen Saxhammar -Vibberbo (12F 3h , [6667, 1486] ) ,dike , 1985 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ) , ~refl~ ,rätt öppen ödetomt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,sandplan , 2007 (GJn)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,sandplan , 2007 (GJn)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus bulbosus    Löktåg
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,å , 2017 (IPt & SNy)
Oppsveten (13F 3j , [6719180, 1495720] ) ,grud sandbotten ,spridd ,2017 (LBr)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.) (12F 1g , [6658760, 1483740] ) ,rel. näringsfattig sjö. sandbotten. , 2007 (AJn)
Juncus compressus    Stubbtåg
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck ,rikligt ,2019 (IPt & SNy & JJa)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Juncus effusus    Veketåg
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,dike , 2007 (GJn)
Kottars v.Sörsjöns strand (12F 1i , [6659, 1493] ) ,strand ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Rv.65, mitt för järnh. (12F 2h , [6660, 1485] ) , ,1 el. flera ex. ,1981 (RNo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,vid liten damm i betesmark ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Rv.65, söder vsk till Baggbron (12F 3i , [6665, 1490] ) , ,1 el. flera ex. ,1981 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669, 1493] ) , ,1 el. flera ex. ,1983 (RNo)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Luzula campestris    Knippfryle
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ) ,nära landsvägen, på södra sidan ,sparsamt ,2017 (LBr)
Luzula luzuloides    Vitfryle
N Finntorp (11F 9i , [66484, 14930] ) ,kanten av mindre bilväg,halvskugga ,20-tal ex ,2001 (BFo)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2007 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Finntorpets omgivning (11F 9i , [66481, 14931] ) , ~refl~ ,fornåkrar med 50-årig granskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Vibberbo, Issberget, NO om Issen (12F 4h , [6670, 1485] ) ,på litet fall ,ett litet bestånd ,1980 (RNo)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ) , ~refl~ ,ödetomt , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2007 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Carex canescens    Gråstarr
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex capillaris    Hårstarr
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Gärdsjöbo (12F 0f , [6652, 1479] ) ,betesmark m. luddhavre,ängsnejlika,tjärblomster etc , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ) ,nära landsvägen, på södra sidan ,spridd ,2017 (LBr)
300 m S om Larsbo (12F 3h , [66677, 14896] ) ,betesmark ,sparsam ,1987 (LNo)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ) ,torrbacke ,ca 30 ex ,1987 (LNo)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Bromsbergets NO-sluttning, nära vägen (12F 0i , [66513, 14936] ) ,fuktäng i kraftledningsgata ,en stor tuva ,2010 (LBr)
Kyrkudden,längst ut nästan vid vattnet (12F 2h , [6661, 1486] ) ,hällkar ,1967- ,en kraftig tuva ,1986 (RNo)
Söderbärkegården (12F 2h , [6662, 1486] ) ,strandäng ,3 tuvor ,1989 (TLj & LBr)
Saxe v.Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,fuktäng ,1 jättetuva ,1989 (TLj & LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kronmoren mot St.Moren (12F 3i , [6667, 1493] ) ,kärr ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
500 m SO Kronmorenm, N sidan av vägen (12F 3i , [66672, 14930] ) ,fuktäng ,riklig ,1987 (LNo)
Saxe, sjön Saxen norra och nordvästra stranden (46-18, 37-16) (12F 2h , [6664, 1486] ) , ,4-6 tuvor ,1982 (RNo)
Carex demissa    Grönstarr
Rv 65, Hugnora, strax norr om transformatorn (12F 1h , [66573, 14883] ) ,vägdike , 1981 (RNo)
Rv 65 Nya Tolvsbovägskälet (12F 1h , [66592, 14867] ) ,vägdike , 1981 (RNo)
Carex diandra    Trindstarr
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,vid liten damm i betesmark (1986 RNo) ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex digitata    Vispstarr
Billsjön (11F 9i , [66474, 14909] ) , ~refl~ ,hyttområde med ruiner o slagghögar,igenväxande delvis röjt , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,riklig och spridd ,2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Mäsen, udden (artp.) (12F 1i , [6657090, 1492560] ) , , 2005 (Per Elvingson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
Viksberg (12F 0i , [6651734, 1492183] ) ,myr , 2013 (GJn)
Carex disperma    Spädstarr
Sågberget (12F 0h , [66519, 14894] ) ,bäckdäld ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Kärr NV om Mäsberget (artp.) (12F 1i , [6656650, 1492700] ) ,fattigkärr ,talrik ,2005 (Per Elvingson)
Kärr Mäsens norra strand (artp.) (12F 1i , [6657150, 1493080] ) ,fattigkärr ,10 plantor ,2009 (Per Elvingson)
Ca 400 m N om Lindbo (nära U-gränsen) (11F 9i , [66476, 14936] ) ,sumpskog med klibbal ,rikligt ,1989 (LNo)
Carex disticha    Plattstarr
Kyrkudden, västra hällarna, nära minnesstenen (12F 2h , [6661, 1486] ) ,hällkar , 1985 (RNo)
Saxe v.Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,fuktäng , 1989 (TLj & LBr)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,strand av å , 2017 (IPt & SNy)
500 m SO Kronmorenm, N sidan av vägen (12F 3i , [66672, 14930] ) ,fuktäng ,riklig ,1987 (LNo)
Viks gård, öster om Rv 65 (DFl-70) (12F 0i , [6651, 1493] ) ,landsvägsdike ,rikligt (1967-) ,1981 (RNo)
Carex echinata    Stjärnstarr
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
S. Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ) ,basväg , 2011 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653421, 1490979] ) ,bäckkant , 2013 (GJn)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Snestjärnen S om (artp.) (11F 9h , [6647903, 1489867] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg S om (artp.) (11F 9h , [6648386, 1487186] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648697, 1490545] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648802, 1490738] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.) (11F 9i , [6648979, 1490225] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Carex elata    Bunkestarr
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,strand av å , 2017 (IPt & SNy)
Carex elongata    Rankstarr
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ) ,fuktäng , 1989 (TLj & LBr)
Söräng,norr och söder om landsvägen N.Horsviken (12F 2h , [6661, 1487] ) ,vattenhål, bäckstrand , 1982 (RNo)
Mäsen (artp.) (12F 1i , [6657230, 1492570] ) ,bäckutlopp , 2005 (Per Elvingson)
Carex flava    Knagglestarr
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
S. Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ) ,basväg , 2011 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653421, 1490979] ) ,bäckkant , 2013 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Carex globularis    Klotstarr
Kärr NV om Mäsberget (artp.) (12F 1i , [6656650, 1492700] ) ,fattigkärr ,fåtal ,2005 (Per Elvingson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Carex limosa    Dystarr
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Carex magellanica    Sumpstarr
Rotsjöberet (11F 9i , [66493, 14939] ) , ~refl~ ,utplanad stig - skidspår , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Viksberg (12F 0i , [6651734, 1492183] ) ,myr , 2013 (GJn)
Karl-Jansmossen (artp.) (11F 9h , [6647796, 1489900] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (12F 0i , [6650715, 1490344] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Viksberg (12F 0i , [6651734, 1492183] ) ,myr , 2013 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Carex ovalis    Harstarr
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Carex pallescens    Blekstarr
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Carex panicea    Hirsstarr
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Carex pauciflora    Taggstarr
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Viksberg (12F 0i , [6651734, 1492183] ) ,myr , 2013 (GJn)
Karl-Jansmossen (artp.) (11F 9h , [6647697, 1489890] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Snestjärnen S om (artp.) (11F 9h , [6647903, 1489867] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg SV om (artp.) (11F 9h , [6648228, 1486722] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
O om Hjortronmossen (artp.) (11F 9h , [6648305, 1487789] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg SV om (artp.) (11F 9h , [6648372, 1486811] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Carex pilulifera    Pillerstarr
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Carex remota    Skärmstarr
Bromsberget (12F 0i , [6650575, 1493548] ) ,bäckkant , 2013 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653421, 1490979] ) ,bäckkant ,en stor tuva med 50-60 strån, samt flera mindre tuvor inom ca: 150 m ,2013 (GJn)
Carex rostrata    Flaskstarr
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Karl-Jansmossen (artp.) (11F 9h , [6647796, 1489900] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex spicata    Piggstarr
Kyrkudden (12F 2h , [6661, 1486] ) ,torr gräsmark , 1981 (RNo)
Saxe, norra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,i ett Salix-snår , 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,stenig beteshage (1967 RNo) , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Carex vaginata    Slidstarr
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653421, 1490979] ) ,bäckkant , 2013 (GJn)
Lysenberg SV om (artp.) (11F 9h , [6648240, 1486825] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.) (11F 9h , [6648902, 1486813] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.) (11F 9i , [6648314, 1490923] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667090, 1489060] ) ,våtmark , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Carex vulpina    Rävstarr
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ) ,sjöstrand ,några få ex. ,1982 (RNo)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.) (12F 2h , [6661770, 1486420] ) ,tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten , 2007 (AJn)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648458, 1493647] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Lysenberg S om (artp.) (11F 9h , [6648386, 1487186] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648493, 1486753] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Billsjön NV om (artp.) (11F 9i , [6648112, 1490114] ) ,gransumpskog ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Eriophorum latifolium    Gräsull
SO om Högtjärnen v.Sakristorp (12F 4j , [66734, 14960] ) ,rikkärr ,t.rikl. ,1990 (ALu)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648458, 1493647] ) ,vägkant , 2013 (GJn)
Hemshyttan 1,5 km NNO (12F 2i , [6661440, 1492728] ) ,skogsbilväg, myr , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Rhynchospora alba    Vitag
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650301, 1491501] ) ,myr , 2013 (GJn)
Rhynchospora fusca    Brunag
Lilla Lexen, norra stranden (12F 0h , [6652, 1489] ) ,sjöstrand , 1981 (RNo)
St. Gladtjärnen, NO-sidan (12F 4i , [66745, 14934] ) ,på gungflymattor ,rikligt ,1986 (ALu)
Snestjärnen (artp.) (11F 9h , [6648152, 1489868] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9h , [6648281, 1488097] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648493, 1486753] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.) (11F 9i , [6647074, 1490225] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,å , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,vägdike , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ) ,strand av å , 2017 (IPt & SNy)
Trichophorum alpinum    Snip
300 m SSO Finntorpet (11F 9i , [66477, 14933] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Trehörningsvägen (12F 0h , [6650258, 1488180] ) ,vägkant , 2011 (GJn)
Snestjärnen S om (artp.) (11F 9h , [6648037, 1489881] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.) (11F 9h , [6648493, 1486753] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Agrostis canina    Brunven
N om Billsjön (11F 9i , [66476, 14909] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Agrostis capillaris    Rödven
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Söderbärke (artp.) (12F 2h , [6661645, 1486882] ) , ,noterad ,2017 (Amanda Ringqvist)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Agrostis gigantea    Storven
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ) ,vägkant, åkermark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Agrostis stolonifera    Krypven
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,grusgångar , 2006 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Saxe, sjön Saxens västra strand (12F 2h , [6664, 1486] ) ,sjöstrans ,ganska många ,1982 (RNo)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ) ,strand, sjö , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ) , ~refl~ ,fritidstomt, f.d. gårdstomt - jordbruksmark , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ) , ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,upplagsplan/utfyllnad , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallbyn, väg 66 (artp.) (12F 1i , [6655090, 1490490] ) ,örtrik slänt mot väg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
N Vevringen (12F 1j , [6656, 1495] ) ,jvgkorsning ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Kyrkbyn, mellan Kyrkogatan och N. Barken (12F 2h , [6661, 1486] ) , ,några hundratal ,1980 (RNo)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
Dalvik vid gränsen mot Västmanland (12F 1i , [66590, 14937] ) ,bergsluttning NO läge med lövträd ca 170 m.ö.h. ,2 mindre bestånd ,1990 (ALu)
Gläfsbergets SO-sida, nästan på toppen av berget (12F 3i , [6669788, 1493229] ) ,SO-sluttning bland bland granar ,10 x10 m ,2002 (ALu , RNo)
Gläfsberget, nära krönet (12F 4i , [66700, 14931] ) ,mellan kala klipphällar ,en grupp på ½ m2 ,1982 (RNo)
2 km Ö om Jörken (Gläfsberget) (12F 4i , [66700, 14933] ) ,torräng på grönsten ,rikl. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Ca 150 m SO Vanbergets 288.2 meters nivå (högsta punkten (12F 2g , [6662662, 1481849] ) ,nedanför bergrot, plan yta, blandskog gran,asp,björk ,25x10 m ,2000 (ALu & TPe)
Briza media    Darrgräs
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ) , ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653688, 1491768] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ) ,blockrik betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bromus inermis    Foderlosta
Sörbo, inne på sågområdet (12F 1h , [6658, 1489] ) ,vägkant , 1983 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
N Vevringen (12F 1j , [6656, 1495] ) ,jvgkorsning ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Kyrkbyn, i Kyrkogatans kurva vid Kyrkskolan (12F 2h , [6661, 1486] ) ,gräsmark ,rikligt ,1986 (RNo)
Norsbro, västra sidan, södra vägbankssidan (12F 2h , [6661, 1486] ) ,vägbank ,rikligt ,1986 (RNo)
Bromus arvensis    Renlosta
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653684, 1491870] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ) ,lövrik sluttning , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägdike , 2010 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,riklig i den fuktiga västra delen ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ) ,ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ) ,sandiga backar ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Trätsbo (artp.) (11F 9i , [6649008, 1490464] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Nedra Oppsveten (12F 1g , [6656130, 1480940] ) ,slåtteräng ,sparsamt ,2018 (LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ) ,ängssluttning mot sjön,avbetad ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ) ,betesmark , 1989 (TLj & LBr)
Dullbo (12F 3j , [66670, 14966] ) ,betade hagar ,mindre förekomster ,1990 (ALu & LNo)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2012 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset, norr om (artp.) (12F 3g , [6667144, 1484437] ) ,bäck/dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ) , ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Roegneria canina    Lundelm
Larsbo ,Oppgården (12F 3h , [6667, 1489] ) , , 1989 (TLj & LBr)
Jörkesbo (12F 4h , [6671, 1489] ) ,vägkant ,bäckravin ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Elytrigia repens    Kvickrot
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,odlad mark , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677188, 1487399] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ) , ~refl~ ,kärrartad strandzon , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Björsbobäcken, söder om bron (12F 0i , [66515, 14940] ) ,bäck ,ett mindre bestånd ,1981 (RNo)
"Hyttån el. ""Halldammen"", nära järnvägen." (12F 1h , [6659, 1486] ) , , 1983 (RNo)
Årängen, öster om f.d.landsvägsbron (12F 1h , [66596, 14859] ) ,ute i viken ,rikligt ,1983 (RNo)
Västerby, nära nedlagda småskolan (12F 2h , [66626, 14858] ) ,fuktsänka ,rikligt 1968- ,1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hjortstjärnen, södra stranden (12F 3h , [66665, 14860] ) ,sjöstrand ,ganska rikligt ,1980 (RNo)
Larsboån nära utflödet i Säven (12F 3h , [6667, 1489] ) ,åstrand , 1982 (RNo)
Säven, sydöstra viken, SV om Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,sjöstrand , 1982 (RNo)
Söräng, vik med trång mynning,sträcker mot norr (DFl 49) (12F 2h , [6661, 1487] ) ,ute i viken ,stort bestånd ,1980 (RNo)
Avenula pratensis    Ängshavre
Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1491] ) ,liten ängsbacke v.skolan , 1989 (TLj & LBr)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66473, 14912] ) ,i kanten av brukad åker ,ett par tuvor ,2001 (BFo)
Viksnäs på åsen (12F 0i , [6654290, 1494190] ) ,torrbackar ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ) ,sandiga backar ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Larsbo v.gården (12F 3h , [6667, 1489] ) ,torr betesmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
300 m S om Larsbo (12F 3h , [66677, 14896] ) ,betesmark ,enstaka ,1987 (LNo)
Svedarna (12F 3h , [6668, 1486] ) ,torrbacke i hage ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Vibberbo,vägen på gärdet från landsvägen mot N - NV (12F 3h , [66687, 14855] ) ,vägkant ,några 10-tal ex. ,1980 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kronmoren (12F 3i , [6667, 1493] ) ,igenväxande torrbacke , 1989 (TLj & LBr)
Ö om St.Moren 4,5 km Ö om Larsbo (12F 3i , [66670, 14942] ) ,torräng ,enst. ,1987 (ALu & TPe)
Avenula pubescens    Luddhavre
300 m OSO byn Billsjön (11F 9i , [66473, 14910] ) , ~refl~ ,brukad åker - vall , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd ,2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,stenig beteshage ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Holcus mollis    Lentåtel
St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ) ,torrbackar v.hällar ,massvis ,1989 (TLj & LBr)
Resmoren ca 4,5 km Ö Larsbo (12F 3i , [66659, 14947] ) ,torrbackar ,spridd ,1988 (TPe & Leif Lejdelin)
V. inäga OSO Resmoren ca 4,5 km Ö Larsbo (12F 3j , [66651, 14953] ) ,torrbackar ,t.a ,1988 (TPe & Leif Lejdelin)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Melica nutans    Bergslok
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ) , ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar , frekvens allm. , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ) ,klippor och blockslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.) (12F 3i , [6666898, 1494337] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Milium effusum    Hässlebrodd
V Kvarnberget (11F 9i , [66483, 14933] ) ,på gruv-varp i blandskog ,några skugg-ex ,2001 (BFo)
NV Slätbo (11F 9i , [66496, 14932] ) ,på gruv-varp vid gammalt gruvhål i blandskog ,några ex ,2001 (BFo)
N Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ) ,intill gammalt gruvhål på kalhygge ,talrik ,2001 (BFo)
Trollhålet ca 400 m S om Snuvtjärnen (12F 0h , [66530, 14854] ) ,örtrikt källdrag med al ,t.rikl. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ) ,granskog med hasselinslag ,spridd ,2010 (LBr)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653431, 1491172] ) ,hygge , 2009 (GJn)
Bråtberget (12F 3i , [66693, 14935] ) ,översilad skogssluttning ,rikl. ,1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670835, 1498238] ) ,so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt ,rikligt ,2004 (ALu & TPe)
Björkberget (12F 5h , [6675992, 1489054] ) ,björkberget tillsammans med tvåblad,vårärt,trolldruva. ,rikligt ,2004 (ALu)
Bromsberget NR (artp.) (12F 0i , [6650538, 1494349] ) ,lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats. ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
NO om Finntorpet (11F 9i , [66491, 14935] ) , ~refl~ ,bäck med ravin - närmaste omgivning , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ) ,lövskog/gammalt boställe , 2017 (IPt & SNy)
Nardus stricta    Stagg
V Billsjön (11F 9i , [66475, 14906] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Hjortronmyren V om (artp.) (11F 9h , [6648174, 1487418] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Mötet mellan bäckar från Snuvtjärnen o St.Djupen (12F 0h , [6652, 1485] ) , ,stort bestånd ,1980 (RNo)
Gamla Herrgården, i sluttning mot Skäkttjärnsbäcken (12F 0h , [66529, 14863] ) , , 1981 (RNo)
Rv 65 200 m N vsk till Läsarbo (12F 0i , [66545, 14911] ) ,vägbank , 1981 (RNo)
Lilla Tolvsbo, landsvägstrumman över bäcken (12F 1h , [66589, 14852] ) ,bäck , 1981 (RNo)
Norra Hötjärn,vid bron över Flatbäcken (12F 2g , [66607, 14811] ) , ,stort bestånd, 1967- ,1985 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Viks gård, landsvägsdiket (Rv 65) (12F 0i , [66516, 14934] ) , , 1982 (RNo)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,vägkant , 2012 (GJn)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gammal åker , 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ) ,hävdad slåtteräng , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Phragmites australis    Vass
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ) , ~refl~ ,torvmark - flyttuva , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ) ,stranden , 2008 (GJn)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ) ,gungfly ,spridd ,2018 (LBr)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ) ,vägkant ängsmark strand , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Poa alpina    Fjällgröe
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ) ,på rasmassor i hyttruin,hyttslagg ,några ex ,2001 (BFo)
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ) ,torrare del av ödetomt, på gammal väg med hyttslagg ,1 grupp med c:a 20 ex ,2000 (BFo)
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ) ,planen vid f.d.hyttan ,någorlunda rikligt ,1982 (RNo)
Poa annua    Vitgröe
800 m VSV Slätbo (11F 9i , [66489, 14929] ) , ~refl~ ,skogsbilväg i barrskog , frekvens ej bedömd , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,gräsmatta , 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ) ,vägknt mot skog , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa compressa    Berggröe
Norsbo, Västra brobankens norra sida (12F 2h , [6661, 1486] ) ,vägbank , 1985 (RNo)
Poa nemoralis    Lundgröe
Lindbacka (12F 0i , [6653709, 1491760] ) ,hassellund , 2008 (GJn)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ) ,klippor och blockslänt ,riklig ,2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ) ,vägkant mot blandskog , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Kalvnäset (artp.) (12F 3g , [6666949, 1484504] ) ,gårdsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa palustris    Sengröe
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ) ,ängsbacke , 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Poa trivialis    Kärrgröe
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ) ,ängsmark mellan väg o bäck , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ) ,lövskog/äng , 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ) ,vid gården /dyngstacken ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)

Uppdaterad 2021-03-14