SILVBERG

542 arter

3829 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14840] ) , , 1988 (SNy)
Kutbo Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687821, 1484445] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage NR, strax SV (artp.) (12F 8h , [6690920, 1488930] ) ,frisk-fuktig granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ) ,torrlagd sjöstrand fast blöt ,rikligt ,1988 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr ,riklig i myren ,2014 (SNy)
Silvbergssjön (artp.) (12F 8h , [6693124, 1488112] ) , ,noterad ,2019 (Bonnie Nilzon)
Vägövergången norr om Ö Silvberget (artp.) (12F 8h , [6693431, 1488387] ) , , 2014 (Håkan Sandin)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687025, 1469174] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Bondhyttan (12F 7h , [6687256, 1485498] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6689218, 1486353] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ) ,sank mark ,15 ex ,1989 (SJa)
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66859, 14807] ) ,fuktig f.d. beteshage ,ca 25 ex ,1989 (SJa)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691019, 1489043] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (DFL) (12F 8h , [6691, 1489] ) ,slåttrade kalkpåverkade vägkanter ,>10 ex ,1987 (SJa)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Equisetum arvense    Åkerfräken
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Lillsjön, sundet (artp.) (12F 6g , [6682060, 1483170] ) ,grundt sjöområde , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Vallvägen (artp.) (12F 7g , [6688113, 1484409] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Risshyttehage naturreservat (12F 8h , [66912, 14892] ) ,översilad sluttn.i granskog SÖ hörnet av reservatet , 1990 (ALu & LNo)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Smedjebacksv.v. Källarbo (12F 8h , [66907, 14872] ) ,vägkant / dike ,>10 ex ,1989 (SJa)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Bruntbo (12F 6g , [66832, 14840] ) ,torr vägkant nära bebyggelsen ,~10 ex. ,1987 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Fiskarbo (12F 7h , [66897, 14876] ) ,solexp.torrbacke ,~5 ex. ,1987 (SNy)
Risshyttan ,vid bäcken mot Risshyttesjön (12F 8h , [66904, 14899] ) ,ängsmark ,1 ex ,1987 (SJa)
Norbo finnmark (artp.) (12F 7g , [6686071, 1480644] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Kutbo (artp.) (12F 7g , [6687867, 1484628] ) , ,1 ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,~5 ex ,1987 (SJa)
Polypodium vulgare    Stensöta
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686494, 1471729] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Asplenium ruta-muraria    Murruta
Ulvshyttan på Limön, 1870-tal (Hm:IND.1879, Ads) * 1972 (NYSTR.1974) * SV-sidan av Limön (12F 7f , [66888, 14770] ) ,på kalkklippor vid stranden ,t. riklig ,1989 (SNy&TLj o a)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk , 1988 (SNy)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
1300 m V Laggarbo ("Björnhålet") (12F 8f , [66931, 14791] ) ,sprickor i lodrätt bergvägg,kalkpåverkad ,ca 30 ex ,1988 (THe)
Skenshyttan Sälgdalen (12F 8f , [66924, 14790] ) ,i bergvägg ,en tuva,sälls. ,1989 (THe)
Lunkhällen (artp.) (12F 7f , [6687986, 1476339] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686494, 1471729] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen, Gamla Jutbo båtplats (artp.) (12F 6h , [6683530, 1485720] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ) ,tomtmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk , 1988 (SNy)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Långalen, Gamla Jutbo båtplats (artp.) (12F 6h , [6683530, 1485720] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Långalen, Gamla Jutbo båtplats (artp.) (12F 6h , [6683530, 1485720] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Dryopteris filix-mas    Träjon
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Blechnum spicant    Kambräken
Risshytte hage nära Englunds myr (östra kanten) (12F 8h , [66910, 14892] ) ,fläck med piprör i barrblandskog ,1 ex. ,1987 (SNy)
Larix decidua    Europeisk lärk
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693401, 1482946] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Juha Autio)
Picea abies    Gran
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Skärtjärn (artp.) (12F 8h , [6691131, 1488501] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Pinus sylvestris    Tall
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juniperus communis ssp. communis    En
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689829, 1491038] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Populus tremula    Asp
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Snickargården (artp.) (12F 7g , [6685850, 1480533] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Salix aurita    Bindvide
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix caprea var. caprea    Sälg
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688117, 1483613] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688117, 1483613] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix cinerea    Gråvide
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Salix fragilis    Knäckepil
Grängshammar (12F 8g , ) ,stränder spridd ca 800 m utefter ån ,1988 (THe)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix myrsinifolia    Svartvide
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix pentandra    Jolster
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix phylicifolia    Grönvide
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix viminalis    Korgvide
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Myrica gale    Pors
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alnus glutinosa    Klibbal
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Björkljustern (artp.) (12F 7h , [6686985, 1486015] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Brunntjärn (artp.) (12F 7h , [6688809, 1489814] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Brunntjärn (artp.) (12F 7i , [6688268, 1490219] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690572, 1489052] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6690728, 1488865] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Marken (artp.) (12F 8h , [6691957, 1489451] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Älgtjärnen (artp.) (12F 8h , [6692853, 1489866] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Alnus incana    Gråal
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Betula nana    Dvärgbjörk
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Betula pendula    Vårtbjörk
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Betula pubescens    Glasbjörk
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,strandslänt , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skärtjärn (artp.) (12F 8h , [6691131, 1488501] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Corylus avellana    Hassel
Sandvik vid Ulvsjön, (12F 8f , [6690230, 1479968] ) , , 2012 (BOr)
S. Högsveden (12F 8h , [66920, 14858] ) ,gammal hagmark (avverkad) , 1988 (THe)
Knutsbo (12F 8h , [66926, 14851] ) ,gårdsplats , 1988 (THe)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) ,en hasselbuske precis intill vägen . nyetablering , 2012 (Bengt Oldhammer)
Högsveden (artp.) (12F 8h , [6692099, 1485743] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Quercus robur    Ek
Grängshammar och 2 km radie därikring (12F 8g , [66936, 14832] ) ,skogs- o gamla hagmarker , 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar ,400 m Ö Grängens spets (12F 8g , [66938, 14838] ) ,f.d.beteshage,nu asp o.björksuc. ,~10 ex. 8-10 m+ ekkratt. minst 4 av de stora döda,övr.illamående ,1987 (TLj)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Grängshammar och 1 km radie därikring (12F 8g , [66936, 14832] ) ,kulturmark , 1988 (THe)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Humulus lupulus    Humle
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ) ,gammal boplats,vid bäcken ,sälls. ,1989 (THe)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Smedsbo gamla tomt (artp.) (12F 8h , [6690772, 1488947] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Vägövergången norr om Ö Silvberget (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488380] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Bistorta major    Stor ormrot
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Östra Silvberg gruva (artp.) (12F 8h , [6692144, 1487794] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Östra Silvberg gruva (artp.) (12F 8h , [6692144, 1487794] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Bistorta vivipara    Ormrot
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6688774, 1486623] ) , ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Nyhyttan (artp.) (12F 7h , [6688878, 1486847] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6689079, 1486412] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Öster Grängen (12F 8g , [66942, 14842] ) ,åker i träda , 1988 (THe)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Öster Grängen (12F 8g , [66942, 14842] ) ,åker i träda , 1988 (THe)
Polygonum aviculare    Trampört
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Rumex crispus    Krusskräppa
S om Grängen,många lokaler (12F 8g , [66937, 14834] ) ,ogräs i betesvallar , 1988 (THe)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,fuktigt dike vid betesmark , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Atriplex patula    Vägmålla
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Grängshammar ,vid gården (12F 8g , [66934, 14832] ) ,dynghög ,rikl. ,1987 (TLj)
Chenopodium album    Svinmålla
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Cerastium arvense    Fältarv
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Ramsbo , c:a 800 m NO Silvbergs kyrka (12F 8g , [6694200, 1483800] ) ,torrbacke ,>100 ex ,2007 (THe)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Bruntbo (artp.) (12F 6g , [6682619, 1483280] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
S om Grängen (12F 8g , [66937, 14835] ) ,åkerkanter , 1988 (THe)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Rusgården (artp.) (12F 7h , [6689100, 1486345] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Äng Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690187, 1488539] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo Norra delen (artp.) (12F 8h , [6691865, 1488135] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Herniaria glabra    Knytling
Nyhyttan (12F 7h , [66891, 14873] ) ,i husgrund ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ) ,gårdsplan , 2007 (IPt)
Bygdegården (artp.) (12F 8f , [6691455, 1477589] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Mossby - Ö.Silvberg ( 4-4-) (12F 8h , [6693, 1488] ) ,vägkanter o gammal slaggvarp ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Näset mellan Stensjön och Risshyttesjön (12F 7h , [66882, 14882] ) ,gammal lastplats med gruvvarp , 1986 (THe)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark med slaggutfyllnad , 2017 (SNy)
Fiskarbo mot Stensjön (12F 7h , [66898, 14875] ) ,på gammal hyttslagg (silver) ,~100 ex. ,1987 (SNy)
Källarbo (12F 8h , [66906, 14872] ) ,gammal slaggvarp ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Östra Silvberg (12F 8h , [66928, 14883] ) ,vägkanter,varphögar ,riklig ,1988 (SPe)
N om Östra Silvbergs gruva (12F 8h , [66932, 14882] ) ,vägkanter med gruvvarp , 1988 (THe)
Mossby - Ö.Silvberg (12F 8h , [6694, 1489] ) ,vägkanter o gammal slaggvarp ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Östra Silvberget W790 (artp.) (12F 8h , [6691974, 1488161] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Östra Silvberget, S (artp.) (12F 8h , [6692610, 1488020] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Östra Silvberg (artp.) (12F 8h , [6692929, 1488078] ) ,vägkant ,90 stjälkar/strån/skott ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Östra Silvberget, N (artp.) (12F 8h , [6693080, 1488160] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
N om Östra Silvberget (artp.) (12F 8h , [6693298, 1488270] ) , ,35 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Östra Silvergs gruva, N om (artp.) (12F 8h , [6693349, 1488176] ) ,gruvvarp ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Östra Silvergs gruva, N om (artp.) (12F 8h , [6693349, 1488176] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
N om Östra Silvberget (artp.) (12F 8h , [6693356, 1488271] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693690, 1488670] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Rönnberget (artp.) (12F 8h , [6693860, 1488934] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693950, 1488960] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Ca 800 m SSV Grängshammar (12F 8g , [66928, 14826] ) ,fuktig vägkant , 1988 (THe)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Rusgården (12F 7h , [66891, 14861] ) ,odlingsröse ,~20 ex ,1989 (SJa)
Rusgården (12F 7h , [6689110, 1486110] ) ,ängsmark ,rikligt ,2003 (IPt)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682525, 1483305] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Sagina procumbens    Krypnarv
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Skenshyttan N (artp.) (12F 8f , [6692416, 1477708] ) , ,50 ,1989 (Bo karlstens)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693525, 1483313] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Silene dioica    Rödblära
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , ) ,väg.diken o åkerkanter ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Silene latifolia    Vitblära
St.Bråfall i vägkosning (12F 6e , [6684, 1472] ) ,vägkanter ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silene vulgaris    Smällglim
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Halldammen (12F 8g , [66925, 14827] ) ,väg.o strandkant , 1988 (THe)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Spergularia rubra    Rödnarv
Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vägövergången norr om Ö Silvberget (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488380] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Stellaria media    Våtarv
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,fuktigt dike vid betesmark , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Stellaria nemorum    Lundarv
Ramsbo myr (12F 8g , [66936, 14842] ) ,igenplanterad myrodling ,allm. ,1989 (THe)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Ingevallsbo (12F 6g , [66821, 14831] ) ,strandkant ,2 ex ,1989 (SJa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Lillsjön, sundet (artp.) (12F 6g , [6682060, 1483170] ) ,grundt sjöområde , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aconitum napellus    Äkta stormhatt
Gränghammars by (12F 8g , [66936, 14827] ) ,vägkant torr mark, spridd från trädgård ,m.a ,1989 (THe)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14831] ) , , 1988 (SNy)
Actaea spicata    Trolldruva
Ca 1300 m V Laggarbo ("Björnhålet") (12F 8f , [66931, 14791] ) ,skogsmark med örtristyp,kalkpåv. , 1988 (THe)
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ) ,östvänd brant mot sjön m.granskog,blåsippor,tibast.m.m. kalk ,enst. ,1988 (TLj)
Rönnberget (12F 8h , [66931, 14891] ) ,skogsmark, fuktig örtristyp i brant o blockig sluttning , 1988 (THe)
Ingevallsbo, N (artp.) (12F 6g , [6682480, 1483000] ) ,blandskog , 2009 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , ,25 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687626, 1484313] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687647, 1484268] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687815, 1484436] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Vallvägen (artp.) (12F 7g , [6688113, 1484409] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688210, 1484462] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Bondhyttan (artp.) (12F 7h , [6687929, 1485893] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Hampnäset (artp.) (12F 8f , [6691289, 1479074] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Hampnäset NV (artp.) (12F 8f , [6691590, 1478781] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Björnhålet öster om. (artp.) (12F 8f , [6693158, 1479212] ) , , 2015 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Neri Gården 200m SO (artp.) (12F 8g , [6690371, 1481346] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Källarbosjön (artp.) (12F 8h , [6690463, 1487832] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690493, 1489069] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690540, 1489060] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690667, 1489116] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6690954, 1488774] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6691060, 1488726] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
nordost Knutshyttan (artp.) (12F 9g , [6695975, 1484480] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Skenshyttan, 800 m SO (artp.) (12F 8f , [6691030, 1478510] ) , , 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Ca 1 km V Laggarbo (12F 8f , [66929, 14794] ) ,skogsmark, kalkpåv.flertal lokaler runt Grängshammars by , 1988 (THe)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Skenshyttan, 800 m SO (artp.) (12F 8f , [6691030, 1478510] ) ,sjöstrand ,1 plantor ,2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690376, 1489106] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan ,rikligt ,2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Grängshammar,Smeddammen (12F 8g , [66932, 14830] ) ,damm med genomströmmad å,dybotten , 1988 (THe)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk , 1988 (SNy)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Thalictrum minus ssp. minus    Stor kustruta
Grängshammars by , västra delen (12F 8g , [6693540, 1482800] ) ,vägkant till byväg, diverse mtrl ,1 ex ,2007 (THe)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ) ,vägkant / ängsmark ,100-tal ,1989 (SJa)
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14832] ) ,igenväxande åkermark , 1988 (SNy)
Norshyttan (12F 7g , [66874, 14830] ) ,vägkant / äng ,rikligt inom 10 m2 ,1989 (SJa)
Skenshyttan norr om Dammsjön (12F 8f , [66918, 14775] ) ,betesmark ,ca 25 ex ,1989 (SJa)
Trollius europaeus    Smörbollar
Bruntbo (12F 6g , [66832, 14840] ) ,igenväxande hag- o. ängsmarker ,rikl. ,1987 (SNy)
100 m V om Nya Jutbo (12F 6h , [66811, 14859] ) ,fuktig gammal ängsmark , 1988 (THe)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ) ,gammal ängsrest ,rikl. ,1987 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
SO Vargmossen (12F 8g , [6691308, 1484362] ) ,ängsmark ,riklig ,2012 (Andreas Fernholm)
Ca 500 m NNV Silvbergs k:a (12F 8g , [66941, 14832] ) ,fuktig gärdesbacke , 1988 (THe)
Risshytte hage (12F 8h , [6690, 1489] ) ,igenväxande ängsmarker ,fl. ,1987 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Ca 500 m SSO Dalkarlsbo (12F 8h , [66914, 14854] ) ,fuktig gammal ängsmark , 1988 (THe)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Ralf Lundmark)
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Bondhyttan (artp.) (12F 7h , [6687628, 1485532] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Fiskarbo (artp.) (12F 7h , [6688794, 1487988] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Fiskarbo (artp.) (12F 7h , [6688885, 1487906] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Nyhyttan, vägkant (artp.) (12F 7h , [6689063, 1487234] ) , ,6 stjälkar/strån/skott ,2018 (Maja Wressel)
Skvallertjärn (artp.) (12F 8h , [6690289, 1486731] ) , ,20 stjälkar/strån/skott ,2018 (Maja Wressel)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690622, 1489075] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690774, 1488831] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690794, 1489594] ) , ,2 ,2017 (Stig Hermanson)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691020, 1489048] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691044, 1489051] ) , ,10 ,2020 (Mervi Enojärvi, Tarja Enojärvi)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,frisk-örtrik granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691322, 1489167] ) , , 2003 (Göran Persson)
Magnilbo (artp.) (12F 8h , [6691432, 1488263] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (DFL) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,fuktäng + gles skogsmark ,rikligt ,1987 (SJa)
Berberis vulgaris    Berberis
Ca 1 km V Laggarbo (12F 8f , [66929, 14794] ) ,skogsmark, kalkpåv. , 1988 (THe)
Grängshammarsån, 900 m syd Silvbergs kyrka (12F 8g , [6692740, 1482800] ) ,strandkant , fastmark ,1 sort ex. ,2007 (THe)
Fumaria officinalis    Jordrök
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Alliaria petiolata    Löktrav
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , ,(felbestämning ?? efter samtal med Ralf Lundmark kom.IPt) ,2009 (Ralf Lundmark)
Arabis glabra    Rockentrav
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Bruntbo (12F 6g , [66831, 14840] ) ,vägkant v.gård ,enst. ,1987 (TLj)
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14832] ) ,igenväxande åkermark , 1988 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Grängshammar (12F 8g , ) ,odlingsmark allm. ,frekvens allm. , 1989 (THe)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Ramsbo myr (12F 8g , [66936, 14842] ) ,kallkälla o.fuktig myrmark ,sälls. ,1989 (THe)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Bondhyttan (12F 7h , [6687256, 1485498] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Hesperis matronalis    Hesperis
Grängshammar vid gamla smedjorna (12F 8g , [66933, 14831] ) ,kulturmark förvildad ,sälls. ,1989 (THe)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , ,1 ,2009 (Ralf Lundmark)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Skenshyttan N om Dammsjön (12F 8f , [66919, 14777] ) ,fuktigt dike ,14 ex ,1989 (SJa)
Thlaspi arvense    Penningört
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Skenshyttan, 800 m SO (artp.) (12F 8f , [6691030, 1478510] ) , , 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Drosera anglica    Storsileshår
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Ca 700 m NO Nerigården (12F 8g , [66907, 14814] ) ,liten bäck-surdrog , 1988 (THe)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ) ,vid bäck ,m.a ,1989 (THe)
Ramsbo myr (12F 8g , [66935, 14838] ) ,igenplanterad myrodling i fuktigare delar ,rikl. allmän ,1989 (THe)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Fiskarbo (12F 7h , [66892, 14880] ) ,troligen gammal åkermark ,2 ex ,1989 (SJa)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Fiskarbo (12F 7h , [66895, 14874] ) ,övergiven slåttervall ,100-talet ex. ,1987 (SNy)
Magnilbo, västra sidan av vägen (12F 8h , [66914, 14882] ) ,gräsmark/ vägkant ,riklig ,1991 (SJa)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Marken (artp.) (12F 8i , [6691539, 1490047] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,~25 ex ,1987 (SJa)
Saxifraga rocacea    Mattbräcka
Rämshyttan (artp.) (12F 7d , [6686818, 1467741] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2019 (Henrik Weibull)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Norbo finnmark (12F 6f , [66848, 14797] ) ,fuktig gammal hagmark ,m.a ,1989 (THe)
Tallbottens gruva (12F 7e , [66864, 14738] ) ,gruvplan ,rikligt ,1989 (SJa)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ) ,vägslänt ,ca 10 ex ,1988 (SPe)
SV Tyskbo (12F 8h , [66911, 14856] ) ,skogsbilväg ,ca 50 ex ,1988 (SPe)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66918, 14854] ) ,bäckdrag ,ca 20 ex ,1988 (SPe)
Högsveden (12F 8h , [66922, 14858] ) ,kärrdrag ,ca 100 ex ,1988 (SPe)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,1 ,1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Ribes alpinum    Måbär
Grängshammar vid kolhusruinen (12F 8g , [66934, 14831] ) ,kulturmark stenig, planterad? , 1988 (THe)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn , 2015 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ) ,brant sydslänt mot vägen , 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn , 2015 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ) ,vägslänt ,ymnigt ,2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ) ,brant sydslänt mot vägen , 2007 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn , 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ) ,brant sydslänt mot vägen , 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ) ,vägslänt ,ymnigt ,2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn , 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ) ,brant sydslänt mot vägen , 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn ,rikligt. dominerade kåpa ,2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn , 2015 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter genom byn , 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Potentilla anserina    Gåsört
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Filipendula ulmaria    Älggräs
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Fragaria vesca    Smultron
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Geum rivale    Humleblomster
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Marken (artp.) (12F 8i , [6691539, 1490047] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Geum urbanum    Nejlikrot
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66932, 14838] ) ,åkerkant , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Malus domestica    Apel
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Potentilla erecta    Blodrot
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Rämshyttan (artp.) (12F 7d , [6686818, 1467741] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2019 (Henrik Weibull)
Prunus avium    Sötkörsbär
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Prunus spinosa    Slån
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Pyrus communis    Päron
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Rosa dumalis    Nyponros
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66859, 14807] ) ,gammal betesmark ,5 buskar ,1989 (SJa)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rosa glauca    Daggros
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rubus saxatilis    Stenbär
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Rubus idaeus    Hallon
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Grängshammar, skogskanten (artp.) (12F 8g , [6693205, 1483354] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Ulfshyttan n.Trollsjön (12F 7f , ) ,vägrenar längs landsvägen ymnig ,1989 (TLj & LBr)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691, 1477] ) ,vägkanter ,rikl.o.fl. ,1989 (TLj & LBr)
800 m SSV Grängshammar, Halldammen (12F 8g , [66926, 14826] ) ,torrvägkant ,talrik ,1988 (THe)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ) ,vägslänt ,riklig ,1988 (SPe)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14900] ) ,slått. kalkpåv. vägkanter ,rikligt ,1986 (SJa)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Lathyrus vernus    Vårärt
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk , 1988 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Flaxan, kalkbrott (12F 7f , [66897, 14775] ) ,blandskog ,ett fåtal ,1988 (SSv)
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ) ,östvänd brant mot sjön m.granskog,blåsippor,tibast.m.m. kalk ,enst. ,1988 (TLj)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14888] ) ,fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog ,ca 5 ex ,1991 (SJa)
Nerigården (artp.) (12F 8g , [6690357, 1481082] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Neri Gården 200m SO (artp.) (12F 8g , [6690371, 1481346] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Lotus corniculatus    Käringtand
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhyttan (artp.) (12F 7h , [6688878, 1486847] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14830] ) ,vägkanter , 1988 (THe)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Skärtjärn (artp.) (12F 8h , [6691124, 1488567] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Vägen till Lisselgårds , Dammsjön (12F 8h , [66908, 14856] ) ,vägkant ,1 ex ,1989 (SJa)
Knutshyttan , nära dammen (12F 9g , [66961, 14848] ) ,vägkant ,rikligt ,2005 (IPt)
Skvallertjärn (artp.) (12F 8h , [6690263, 1486684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Ulvshyttan (12F 7f , [66883, 14761] ) , ,riklig ,1988 (SPe)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Vägen till Lisselgårds , Dammsjön (12F 8h , [66908, 14856] ) ,vägkant ,27 ex ,1989 (SJa)
Onobrychis viciifolia    Esparsett
Grängshammars by , västra delen (12F 8g , [6693540, 1482800] ) ,vägkant till byväg, diverse mtrl ,1 ex ,2007 (THe)
Trifolium aureum    Gullklöver
Grängens Ö-sida 1 km S Knutshyttan (12F 9g , [66951, 14847] ) ,sandig vägkant ,4 ex. ,1987 (TLj)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687661, 1483395] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687661, 1483395] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trifolium medium    Skogsklöver
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium repens    Vitklöver
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vändplan vid Tallbottengruvan (12F 7e , [6686427, 1473832] ) ,vägkanter ,rikligt ,2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Sandvik vid Ulvsjön (12F 8g , [6690, 1480] ) ,vägkant i närheten av åkerfält ,enstaka ,1986 (BOr)
V om Grängshammar (12F 8g , [66936, 14827] ) ,vägkanter ,flerst. ,1988 (THe)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyhyttan (artp.) (12F 7h , [6688878, 1486847] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693570, 1482595] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693581, 1482619] ) ,vägkant ,10 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshyttan, vägkant (artp.) (12F 8h , [6690224, 1488954] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark , 1987 (SJa)
Vicia cracca    Kråkvicker
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vicia angustifolia var. angustifolia    Liten sommarvicker
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) ,ogräs på tomt , 1996 (Bengt Oldhammer)
Vicia sepium    Häckvicker
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Ramsbo (12F 8g , [66935, 14838] ) ,fuktig örtrik skogsmark ,m.a ,1989 (THe)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Oxalis acetosella    Harsyra
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Ingevallsbo (12F 6g , [66820, 14831] ) ,ängsmark där man odlat ris m.m. ,8 stora ex ,1989 (SJa)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Grängshammar,byn (12F 8g , [66934, 14830] ) ,torr gräsmatta ,enst. ,1990 (THe)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691019, 1489043] ) , ,noterad ,1986 (Per Hansson)
Geranium robertianum    Stinknäva
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
SO Vargmossen (12F 8g , [6691308, 1484362] ) ,ängsmark ,riklig ,2012 (Andreas Fernholm)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Marken (artp.) (12F 8i , [6691539, 1490047] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Linum catharticum    Vildlin
Vändplan vid Tallbottengruvan (12F 7e , [6686427, 1473832] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sandvik vid Ulvsjön, (12F 8f , [6690046, 1479858] ) ,vägkant ca 400 m ,1000-tals, kraftig ökning de sista 10 åren ,2012 (BOr)
Sandvik vid Ulvsjön (12F 8g , [6690, 1480] ) ,vägkant, ca 10 m ,ngt 100-tal ex ,1986 (BOr)
Högsveden (12F 8h , [6690, 1487] ) ,längs skogsbilvägen ,rikl. ,1987 (SNy)
Dalkarlsbo ,Högsvedsvägen (12F 8h , [66918, 14855] ) ,vägkant ,>50 ex ,1989 (SJa)
Dalkarlsbo,vägen mot Högsveden (12F 8h , [66930, 14854] ) ,frodigt vägdike ,riklig ,1987 (SSv)
300 m ONO Högsveden (DF-49) (12F 8h , [66926, 14857] ) ,fuktig vägkant, körskador ,rikligt ,även rikligt längs vägen ner mot Högsveden ,1987 (SSv)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Motjärnsvägen (artp.) (12F 7g , [6688190, 1484984] ) , ,noterad ,2019 (Bonnie Nilzon)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691019, 1489043] ) , ,noterad ,1986 (Per Hansson)
Källarbo (artp.) (12F 8h , [6691134, 1487765] ) , ,riklig i vägkant ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Älgtjärn (artp.) (12F 8h , [6692885, 1489842] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Ö om Grängen (12F 8g , [66944, 14844] ) ,fuktig åkerkant ,talrik ,1988 (THe)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Nyhyttan (artp.) (12F 7h , [6688878, 1486847] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14807] ) ,slåttermark ,~20 ex ,1989 (SJa)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ) ,tomtmark ,några m2 ,2015 (IPt)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ) ,ängsmark ,>20 ex ,1989 (SJa)
Mellan Rusgården o Nyhyttan (12F 7h , [66889, 14866] ) ,f.d.äng ,~ 15 ex ,1989 (SJa)
Sandvik vid Ulvsjön, (12F 8f , [6690046, 1479858] ) ,vägkant ca 200 m ,1000-tals, kraftig ökning de sista 10 åren ,2012 (BOr)
Sandvik vid Ulvsjön (12F 8g , [6690, 1480] ) ,vägkant ,massvis ,1986 (BOr)
Högsveden (12F 8h , [6690, 1487] ) ,längs skogsbilvägen ,enst. ,1987 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
1 km SV Källarbo v.lv, (12F 8h , [66905, 14864] ) ,fuktigt vägdike ,enst. ,1988 (TLj)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66917, 14854] ) ,vägkant ,~10ex ,1989 (SJa)
200 m NO Högsveden (12F 8h , [66923, 14858] ) ,skogsbryn mot schaktad vägkant , 1988 (THe)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rosentorp (artp.) (12F 8g , [6693170, 1484520] ) ,vägdike ,150 plantor ,2007 (SSv)
Risshyttan, vägkant (artp.) (12F 8h , [6690230, 1488776] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Källarbo (artp.) (12F 8h , [6691134, 1487765] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6691140, 1489105] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Högsveden (artp.) (12F 8h , [6691259, 1485687] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Smedjebacksv. öster vägskäll Magnilbo. (artp.) (12F 8h , [6691272, 1488516] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (DFL) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,5-10 ex ,1987 (SJa)
Acer platanoides    Lönn
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Fiskarbo (12F 7h , [66891, 14881] ) ,lundartad veg i klippbrant ,~ 20 ex ,1989 (SJa)
Gränshammar med 1500 m radie samt vomkr g:la torp (12F 8g , ) ,kultur o skogsmark ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6688882, 1486538] ) , ,noterad ,2019 (Maja Wressel)
Frangula alnus    Brakved
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691192, 1489055] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Tilia cordata    Lind
Ca 400 m NV Norbo Finnmark, samt vid gammalt boställe (12F 6g , [66849, 14802] ) ,gammal igenväxande hagmark , 1988 (THe)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk ,ca 10 ex. ,1988 (SNy)
Nya Jutbo (artp.) (12F 6h , [6680726, 1486370] ) , ,1 ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Daphne mezereum    Tibast
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ) ,östvänd brant mot sjön m.granskog,blåsippor,tibast.m.m. kalk ,enst. ,1988 (TLj)
Grängshammar (12F 8g , ) ,gammla hagmarker spridd ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682525, 1483305] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690190, 1489510] ) ,vägkant ,20 stänglar ,2007 (SSv)
Viola arvensis    Åkerviol
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Marken (artp.) (12F 8i , [6691539, 1490047] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Viola epipsila    Mossviol
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Viola mirabilis    Underviol
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk ,riklig ,1988 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Fiskarbo (12F 7h , [66889, 14870] ) ,lundveg. ,rikligt ,1989 (SJa)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan vägen (12F 8h , [66916, 14888] ) ,fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog ,ca 5 ex ,1991 (SJa)
Viola palustris    Kärrviol
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Viola riviniana    Skogsviol
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vallvägen (artp.) (12F 7g , [6688113, 1484409] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Viola rupestris    Sandviol
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ) ,strandkant ,ca 50 ex ,1988 (SPe)
NV Silvbergs k:a (12F 8g , [66938, 14831] ) ,strandkärr , 1988 (THe)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Snickargården Norbo (artp.) (12F 7g , [6686014, 1480536] ) ,skogsmark körstråk efter skotare fuktig mark ,noterad ,2019 (Bonnie Nilzon)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693430, 1482970] ) ,grusig gårdsplan ,1 ex ,2008 (THe)
Epilobium collinum    Backdunört
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Epilobium montanum    Bergdunört
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688117, 1483613] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688117, 1483613] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,fuktigt dike vid betesmark , 2020 (SNy)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Ca 300 m SO Halldammen (12F 8g , [66924, 14827] ) ,gammalt torpställe ,1000-tals ex ,1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Angelica sylvestris    Strätta
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Carum carvi    Kummin
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Levisticum officinale    Libbsticka
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
St.Bråfall i vägkosning (12F 6e , [6684, 1472] ) ,vägkanter ,1 snår ,1989 (TLj & LBr)
Siksjösund (12F 6e , [66844, 14733] ) ,gammal betesmark ,~10 m2 ,1989 (SJa)
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14806] ) ,vägkant, skogsbacke o gammal ladugårdsbacke ,5 m2 , 10 m2 ,~ 100 m2 ,1989 (SJa)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norshyttan (12F 7g , [66872, 14830] ) ,strandkant ,rikligt ca 20 m2 ,1989 (SJa)
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14831] ) , , 1988 (SNy)
Övre Sandvik (12F 7g , [66898, 14809] ) ,gammal ladugårdsbacke ,~10 m2 ,1989 (SJa)
Sandvik, Nerigården (12F 8g , [66905, 14808] ) ,hygge ,2-3 m2 ,1989 (BOr)
Magnilbo (12F 8h , [66916, 14881] ) ,vägkant ,~3 m2 ,1989 (SJa)
Högsveden (12F 8h , [66922, 14859] ) ,gammal gårdstomt ,mindre bestånd ,1988 (SPe)
Sandvik (artp.) (12F 8g , [6690687, 1480921] ) ,hygge ,två kvadratmeter ,1989 (Bengt Oldhammer)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Andromeda polifolia    Rosling
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Calluna vulgaris    Ljung
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Ca 500 m Ö om Norbo Finnmark (12F 6g , [66849, 14811] ) ,skogsmark frisk lingonristyp , 1988 (THe)
Holme i Grängshammarsån (12F 8g , [66927, 14828] ) ,lövskog , 1988 (THe)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Risshytte hage NR, strax SV (artp.) (12F 8h , [6690920, 1488930] ) ,frisk-fuktig granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,frisk-örtrik granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691192, 1489055] ) ,högörtgranskog ,10 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
NO Lobergs mosse (12F 8g , [66905, 14836] ) ,frisk skogsmark ,m.a ,1989 (THe)
C:a 400 m SV vägkors i Grängshammar (12F 8g , [6693280, 1482620] ) ,vanlig skogsmark, bonitet 7 ,3 ex ,2007 (THe)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Risshytte hage NR, strax O (artp.) (12F 8h , [6691020, 1489240] ) ,barrblandskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax NO (artp.) (12F 8h , [6691150, 1489160] ) ,frisk barrblandskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Pyrola minor    Klotpyrola
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6688774, 1486623] ) , ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
P-platsen Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691300, 1489154] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ledum palustre    Skvattram
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Silvbergs gruvan (artp.) (12F 8h , [6692480, 1487990] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682525, 1483305] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium uliginosum    Odon
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ) ,åkant ,ca 25 ex ,1988 (SPe)
Östra sidan av Grängen (12F 8g , [66946, 14842] ) ,strand , 1988 (THe)
Risshyttan (12F 8h , [66901, 14894] ) ,sjöstrand ,10 ex ,1988 (SPe)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Primula farinosa    Majviva
Lutnans 800 m ONO Rönningen (12F 8h , [66928, 14867] ) ,vid bäck i f.d. hagmark ,sparsamt ,1992 (E.Haritz)
Primula veris    Gullviva
Kutbo, öster om vägen (12F 7g , [66873, 14846] ) ,igenvuxen slåttermark,lövskog (björk mest) , 1987 (SSv)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14830] ) ,gamla gräsmattor,spridda från trädgård , 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66915, 14851] ) ,ängsmark ,~25 ex ,1989 (SJa)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693430, 1482960] ) , , 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Fraxinus excelsior    Ask
Grängshammar (12F 8g , [66932, 14832] ) ,kulturmark ,självföryngrade från planterade ex. , 1988 (THe)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Syringa vulgaris    Syrén
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike ,20-tal ex ,2020 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan ,rikligt ,2015 (SNy)
Vändplanen S om Lobergs klack ca 2,5 km SV om Dalkarlsbo (12F 7g , [66899, 14834] ) ,vägkant ,riklig ,1996 (SJa)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Marken vid avfarten mot Risshyttan (12F 8i , [66915, 14901] ) ,vägslänt med bl a brudsporre, vildlin och hårstarr ,t. riklig ,1992 (Börje Nordh)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689640, 1474686] ) ,vägkant ,150 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Björkbäcken (artp.) (12F 7i , [6687498, 1490214] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Risshyttan (12F 8h , [6690, 1489] ) ,kalkpåverkade ängsartade vägkanter , 2001 (SNy)
Källarbosjöns östsida (12F 8h , [66908, 14881] ) ,f d slåttermark ,11 ex ,1993 (SJa)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Motjärnsvägen (artp.) (12F 7g , [6688190, 1484984] ) , ,noterad ,2019 (Bonnie Nilzon)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Galium album    Stormåra
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galium album x verum    
Rusgården (12F 7h , [66892, 14861] ) ,vägkant ,fåtalig ,1988 (SPe)
Galium aparine    Snärjmåra
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Galium boreale    Vitmåra
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vallvägen (artp.) (12F 7g , [6688113, 1484409] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium triflorum    Myskmåra
Björnhålet V om St. Ulvsjön (12F 8f , [66925, 14791] ) ,i foten av brant berghäll, skuggad av gammal skog ,ca 10 ex ,1992 (AJa)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Polemonium caeruleum    Blågull
St.Bråfall (12F 6e , [6684, 1472] ) ,vägkanter ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66844, 14806] ) ,vägkant ,~ 250 ex ,1989 (SJa)
Elseholm, ö i St. Ulvsjön,gammal torpplats (12F 8g , [66923, 14805] ) ,vägkant spridd från trädgårdar ,blå o vita ex , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [66933, 14829] ) ,vägkant mot åker ,t. rikl. ,1988 (SJa)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Bondens (12F 7f , [66870, 14756] ) ,gammal tomtmark ,rikligt ,1989 (SJa)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14829] ) ,trädgård ,i slånbärsbuske , 1988 (THe)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
St.Bråfall (12F 6e , [66846, 14724] ) ,gammal kompost / ruderatmark ,~25 ex ,1989 (SJa)
Ingevallsbo (12F 6g , [66820, 14830] ) ,gammal ladugårdsbacke ,t.rikligt ,1989 (SJa)
St Bråfall, ca 1920 (CED.1925) * (12F 6e , [66846, 14724] ) ,på kompost ,25 ex ,1988 (SJa)
Ingevallsbo, 1930-t (O. Lennarthson) * (12F 6g , [66820, 14830] ) ,på ladugårdsbacke ,tämligen riklig ,1989 (SJa)
Lövåsen, ca 1940 (Sj) * (12F 6h , [6682, 1489] ) ,på div. vegetation ,ymnig ,1988 (SNy, TLj o a)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Norbo, stigen ner till sjön (12F 7f , [66875, 14792] ) ,ruderatmark ,1 ex ,1989 (SJa)
Echium vulgare    Blåeld
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,vägkant vid betesmark , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ) ,tomtmark , 2015 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängen, Ö (artp.) (12F 8g , [6694685, 1484903] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66933, 14829] ) ,vägkant mot åker ,rikl. ,1988 (SJa)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , [66934, 14829] ) ,kulturmark ,1000-tals ex ,1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
St.Bråfall (12F 6e , [66846, 14727] ) ,hagmark ,1 ex ,1989 (SJa)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14807] ) ,slåttermark ,1 ex ,1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ) ,ängsmark ,5 ex ,1989 (SJa)
Tallbottens gruva (12F 7e , [66864, 14738] ) ,gruvplan ,3 ex ,1989 (SJa)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66860, 14807] ) ,ängsmark ,5 ex' ,1989 (SJa)
NO Silvberg .nära Hyhyttan (12F 7h , [6688, 1487] ) ,gammal hagmark ,2 ex ,1988 (BJn)
Fiskarbo (12F 7h , [66889, 14870] ) ,gammal ängsmark mm ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Elseholm (12F 8g , [66923, 14805] ) ,gräsmark,gammalt torpställe ,enst. ,1990 (THe)
Magnilbo (12F 8h , [66914, 14888] ) ,igenplanterad ängsmark ,~30 ex ,1989 (SJa)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66917, 14854] ) ,vägkant ,3 ex ,1989 (SJa)
Rönningen (12F 8h , [66926, 14860] ) ,gräsmark ,>30 ex ,1989 (SJa)
Ingevallsbo, N (artp.) (12F 6g , [6682480, 1483000] ) ,blandskog , 2009 (Ralf Lundmark)
Norbo finnmark (artp.) (12F 7g , [6685769, 1480598] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Norbo finnmark Fäbodtäppa (artp.) (12F 7g , [6685772, 1480632] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Snickargården (artp.) (12F 7g , [6686317, 1480894] ) , ,20 stjälkar/strån/skott ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,1 ex ,1987 (SJa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686494, 1471729] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , ) ,väg o åkerkanter,luckor i skogsmark ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66920, 14853] ) ,gräsmatta ,riklig ,1988 (SPe)
Lamium album    Vitplister
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ) ,tomtmark , 2015 (IPt)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66878, 14762] ) ,i gamla kolhusruiner , 1988 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , [66934, 14830] ) ,åkerkanter o betesmarker , 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Lamium purpureum    Rödplister
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Grängen, Ö (artp.) (12F 8g , [6694685, 1484903] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Äng Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690187, 1488539] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Prunella vulgaris    Brunört
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686494, 1471729] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Satureja vulgare    Bergmynta
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön ,rikl ,2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66828, 14836] ) ,gräsmark intill gården mot sjön ,tidigare känt bestånd hårt åtgånget vid uppsättning av vägräcke ,1995 (Magnus Ljungberg)
Bruntbo (12F 6g , [6682970, 1483690] ) ,vägkant (gamla lok.) ,ca 100 ex i blom ,2001 (TLj)
”Långsnaren”, 1844 (H.v.P) * Bruntbo i sluttning mot Långalen, rikligt 1946 (B. Larsson & K. Lennerthson) * Bruntbo mellan sjön och vägen (12F 6g , [66828, 14836] ) , ,flera hundra ex ,1988 (SNy o a)
Scutellaria galericulata    Frossört
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Rånäset (artp.) (12F 8g , [6692582, 1481634] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Verkbron (artp.) (12F 8g , [6692850, 1481313] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Äng Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690187, 1488539] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Grängshammar ,vid gamla skolan (12F 8g , [66937, 14830] ) ,fuktig sluttning ,gles gammal lövskog , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Grängshammar , c:a 100 m Ö om vägkors (12F 8g , [6693380, 1482910] ) ,potatisland ,1 ex ,2007 (THe)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,1 ,2017 (Ralf Lundmark)
Solanum dulcamara    Besksöta
Grängshammar ,Ö sidan av Smeddammen (12F 8g , [66932, 14831] ) ,sjöstrand , 1988 (THe)
Grängshammarsån (12F 8g , [66934, 14831] ) ,strand fuktig mark ,m.a ,1989 (THe)
Solanum tuberosum    Potatis
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Ralf Lundmark)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,vägkant vid betesmark , 2020 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Bruntbo (12F 6g , [66827, 14834] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Ingevallsbo mellan vägen o.sjön Långalen (12F 6g , [66828, 14836] ) ,på hygge och efter vägen ,rikl. ,1987 (SNy)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Linaria repens    Strimsporre
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ) ,jv-område , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Pedicularis sylvatica    Granspira
Efter vägen mot Lutnans (12F 8h , [66918, 14855] ) ,f d timmerupplag vid vägkant ,15 ex 1986, 3 ex ,1991 (SPe)
Dalkarlsbo vid vägen mot Högsveden (12F 8h , [66920, 14856] ) ,i frodigt vägdike ,några få ex ,1987 (SNy)
300 m ONO om Högsveden (12F 8h , [66923, 14858] ) ,vändplan i skogen med intilliggande backkärr ,minst 150 ex 1987 (SSv,SPe,SNy) * ca 25 ex ,1989 (SPe)
Högsveden (12F 8h , [6692330, 1485790] ) ,vägkant , (foto) ,2007 (IPt)
Efter stig mellan Rönningen och Högsveden (12F 8h , [66925, 14859] ) ,f d betesskog ,ca 100 ex ,1989 (SNy, SPe o a)
Lutnans fäbod (12F 8h , [66927, 14866] ) ,fårbetad gammal ängsmark dominerad av stagg ,4 ex ,1987 (SNy & TLj)
Dalkarlsbo,vägen mot Högsveden (12F 8h , [66930, 14854] ) ,frodigt vägdike ,några få ex ,1987 (SSv)
Magnilbo (DBS) (12F 8h , [66915, 14883] ) ,ängsartad vägkant ,arten kunde nu ej återfinnas ,1987 (SNy)
Högsveden (DBS) (12F 8h , [66924, 14858] ) ,på nyschaktade ytor efter skogsbilväg och plats för virkesavlägg ,minst 150 ex. ,1987 (SNy)
300 m ONO Högsveden (DBS) (12F 8h , [66926, 14857] ) ,fuktig vägkant, körskador ,några ex. ,1987 (SSv)
Dalkarlsbo, ca 1910-t (Sam) * i betad gammal ängsmark, 1972 (NYSTR.1974) * (12F 8h , [66919, 14854] ) ,igenväx-ande ängsmark med kalkflora ,13 ex ,1987 (SNy)
Dalkarlsbo (artp.) (12F 8h , [6691776, 1485212] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg ,4 ,2009 (Ralf Lundmark)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687874, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Äng Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690187, 1488539] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Grängshammar (12F 8g , [66932, 14831] ) ,väg- och åkerkant ,rikligt ,1988 (THe)
Ö om Grängen längs skogsbilväg (12F 8g , [66939, 14840] ) ,vägkanter och diken ,rikligt och spridd längs en dryg km ,1987 (SSv, THe o a)
Ö om Grängen längs skogsbilväg (12F 9g , [66950, 14848] ) ,vägkanter och diken ,rikligt och spridd längs en dryg km ,1987 (SSv, THe o a)
Grängens Ö-sida c:a 1 km av brukningsväg (DBS) (12F 8g , [66939, 14840] ) ,vägkanter,enst.på hygge ,rikl. ,1987 (TLj)
Öster om Grängen (DBS) (12F 8g , [66941, 14841] ) ,vägkant ,riklig ,1987 (SSv)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Ralf Lundmark)
Scrophularia nodosa    Flenört
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66878, 14762] ) ,i gamla kolhusruiner ,enstaka ,1988 (SNy)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Verbascum thapsus    Kungsljus
St.Bråfall (12F 6e , [6684, 1472] ) ,vägkanter ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Ca 400 m V Halldammen (12F 8g , [66926, 14823] ) ,vägkanter o upplagsplatser , 1988 (THe)
Skärtjärn (artp.) (12F 8h , [6691124, 1488567] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Veronica filiformis    Trådveronika
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Veronica officinalis    Ärenpris
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyhyttan (artp.) (12F 7h , [6688878, 1486847] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Skräckasjön (artp.) (12F 8f , [6690256, 1475016] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängen, Ö (artp.) (12F 8g , [6694685, 1484903] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Väster om Källarbo (artp.) (12F 8h , [6690754, 1487118] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshyttan (artp.) (12F 8i , [6691429, 1490006] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Magnilbo (12F 8h , [66913, 14885] ) ,odlingsröse / gammal åkerkant ,ca 20 ex ,1989 (SJa)
Plantago major    Groblad
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Plantago media    Rödkämpar
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Linnaea borealis    Linnéa
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Lonicera caerulea    Blåtry
St.Bråfall (12F 6e , [66845, 14727] ) ,hagmark ,~10 ex ,1989 (SJa)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Bruntbo (12F 6g , [66832, 14840] ) ,igenväxande hagmark ,enst. ,1987 (SNy)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Lövåsen .Ö om gårdarna (12F 6h , [66827, 14890] ) ,gammal hagmark ,enstaka ,1988 (SNy)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ) ,skogsbryn / ängsmark ,7 ex ,1989 (SJa)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk , 1988 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Ca 300 m SO Halldammen (12F 8g , [66924, 14827] ) ,gammalt torpställe , 1988 (THe)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14887] ) ,fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog ,? ,1991 (SJa)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Elseholm (12F 8g , ) ,träädgårdar,hagmarker ,hyggen, ungskogar allmän ,1990 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Viburnum opulus    Olvon
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Vanlig inom rutan (12F 8g , ) ,skogsmark ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682462, 1483259] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.) (12F 8g , [6693304, 1483112] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Kutbo kraftledsgata (artp.) (12F 7g , [6687874, 1484631] ) , ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Knautia arvensis    Åkervädd
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,60 ,2010 (Magnus Stenmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde vid sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6688774, 1486623] ) ,tämligen rikligt på mindre yta. ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Verkåns utlopp i Skräckasjön (artp.) (12F 8e , [6690372, 1474159] ) , ,1 ,2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.) (12F 8f , [6690256, 1475016] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Bergbrant 500 m SV Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) ,lövskogsbevuxen bergbrant med bl a olvon och blåsippa ,1 ex ,1994 (Lundmark Ralf)
Öster om Grängen (DBS) (12F 8g , [66941, 14841] ) ,vägkant ,20-50 ex ,1987 (SSv)
Grängens Ö-sida (DBS) (12F 8g , [66942, 14842] ) ,vägkant ,många ex.hotade av aspsly ,52 ex.i blomm ,1987 (TLj)
Grängen (artp.) (12F 8g , [6694010, 1484100] ) ,vägdike ,12 stänglar ,2007 (SSv)
Grängshammar, Sandlindarna (artp.) (12F 8g , [6694083, 1484142] ) , ,42 plantor/tuvor ,2017 (Dennis Nyström)
Campanula glomerata    Toppklocka
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Bruntbo (12F 6g , [6682, 1483] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Campanula patula    Ängsklocka
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Vanlig inom rutan (12F 8g , ) ,väg o åkerkanter ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Lövåsen (12F 6h , [66831, 14889] ) ,blandskog , gammal betesmark ,>25 ex ,1989 (SJa)
Flaxan (12F 7f , [66897, 14774] ) ,torräng vid sommarstugetomt ,ett fåtal ,1988 (SSv)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Öster Grängshammar (12F 8g , [66932, 14823] ) ,väg o åkerkanter , 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
C:a 100 m S vägkors i Grängshammar (12F 8g , [6693380, 1482910] ) ,dikeskant mot allmän väg ,6-7 ex ,2007 (THe)
C:a 150 m N vägkors i Grängshammar (12F 8g , [6693690, 1483020] ) ,dikeskant mot allmän väg ,ca 10 ex ,2007 (THe)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Lillsjön, sundet (artp.) (12F 6g , [6682060, 1483170] ) ,grundt sjöområde , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6688655, 1486407] ) , ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Achillea millefolium    Röllika
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Achillea ptarmica    Nysört
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686494, 1471729] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Bruntbo (artp.) (12F 6g , [6682619, 1483280] ) , ,8 plantor/tuvor ,2017 (Ralf Lundmark)
Antennaria dioica    Kattfot
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Snickargården (artp.) (12F 7g , [6685997, 1480677] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , ,rikligt ,1984 (Bengt Oldhammer)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bondhyttan (artp.) (12F 7h , [6688068, 1485936] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Arnica montana    Slåttergubbe
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ) ,vägkant vid Smedjebacksvägen ,28 blommande ex ,2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bondhyttan i hage, 1951 (Tr) * vägkant längs Smedjebacksvägen, intill gammal hagmark , ca 50 ex varav 4 i blom 1988 (12F 7h , [66871, 14858] ) ,lokalen röjd och lieslåttrad ,ca 100 ex ,1989 (SNy)
Bondhyttan, utmed vägen (artp.) (12F 7h , [6687174, 1485457] ) ,vägkant ,23 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sjöhagen (artp.) (12F 8h , [6690164, 1488545] ) , ,7 plantor/tuvor ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687661, 1483395] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687661, 1483395] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bidens cernua    Nickskära
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Carduus crispus    Krustistel
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,fuktigt dike vid betesmark , 2020 (SNy)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ) ,gårdsplan , 2007 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Centaurea jacea    Rödklint
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Snickargården (artp.) (12F 7g , [6685850, 1480533] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690409, 1488948] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Centaurea montana    Bergklint
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Cicerbita alpina    Torta
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14888] ) ,fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog ,7 ex ,1991 (SJa)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Cirsium arvense    Åkertistel
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Cirsium helenioides    Brudborste
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Norbo finnmark (12F 6f , [66847, 14797] ) ,gammal fuktig hagmark ,1000-tals ,allmän ,1989 (THe)
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ) ,sank mark ,ca 20 ex ,1989 (SJa)
Rusgården (12F 7h , [66887, 14861] ) ,fuktigt party i tallplant. f.d.ängsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ) ,gammal hagmark ,m.a ,1989 (THe)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [66912, 14885] ) ,kärrdrag ,ca 50 ex ,1988 (SPe)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Bruntbo (12F 6g , [66831, 14836] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14888] ) ,odlingsrösen ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Crepis tectorum    Klofibbla
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Doronicum orientale    Gemsrot
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galinsoga ciliata    Hårgängel
Dalkarlsbo (12F 8h , [66920, 14853] ) ,potatisland ,2 ex ,1988 (SPe)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688117, 1483613] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6688117, 1483613] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
St.Bråfall (12F 6e , [6684, 1472] ) ,vägkanter ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
St.Bråfall (12F 6e , [66846, 14727] ) ,blandskogskant / gammal industrimark ,m.rikligt ,1989 (SJa)
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ) ,gammal ängsrest ,rikl. ,1987 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691, 1477] ) ,vägrenar längs landsvägen , 1989 (TLj & LBr)
Rusgården (artp.) (12F 7h , [6689316, 1486033] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Väster om Källarbo (artp.) (12F 8h , [6690754, 1487118] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Landsvägen vid Magnilbo (artp.) (12F 8h , [6691292, 1489065] ) , ,8 ,2018 (Maja Wressel)
Lapsana communis    Harkål
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,200 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Filago arvensis    Ullört
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,vägkant vid betesmark , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Mycelis muralis    Skogssallat
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ) ,brant sydslänt mot vägen , 2007 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Lobergs mosse (12F 8g , [66905, 14837] ) ,frisk skogsmark ,allmän ,1989 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Rusgården (12F 7h , [66891, 14861] ) ,ängsmark ,9 ex ,1988 (SPe)
Mellan Rusgården o Nyhyttan (12F 7h , [66891, 14862] ) ,vägkant ,36 ex ,1989 (SJa)
Grängshammar (12F 8g , [6693440, 1483000] ) ,gräsbevuxen gårdsplan ,5 ex. ,2006 (THe)
Magnilbo (12F 8h , [66912, 14885] ) ,gammal åker ,1 ex ,1988 (SPe)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , ,10000 ,2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rusgården (artp.) (12F 7h , [6689117, 1486289] ) ,rikligt längsmed vägkant. ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vändplan vid Tallbottengruvan (12F 7e , [6686427, 1473832] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Scorzonera humilis    Svinrot
N om Ingevallsbo (12F 6g , [6682, 1483] ) ,i kantzon mot planterad åkermark ,20-25 ex ,2001 (SPe)
Knutsbo åt SO (12F 8h , [66925, 14850] ) ,dikeskant ,6 ex ,1992 (SPe)
Kutbo, 1950-t (Bj) * strax intill torpet (12F 7g , [66873, 14847] ) ,vägren ,25 ex ,1989 (SNy & TLj)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Senecio jacobaea    Stånds
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Senecio vulgaris    Korsört
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,fuktigt dike vid betesmark , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Skärtjärn (artp.) (12F 8h , [6691124, 1488567] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682525, 1483305] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691188, 1489011] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Sonchus asper    Svinmolke
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Tanacetum vulgare    Renfana
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Vändplan vid Tallbottengruvan (12F 7e , [6686427, 1473832] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.) (12F 8e , [6690045, 1474964] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutshyttan, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695973, 1484497] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Taraxacum vulgare    Maskros
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Tussilago farfara    Hästhov
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skenshyttan, 800 m SO (artp.) (12F 8f , [6691030, 1478510] ) , , 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Paris quadrifolia    Ormbär
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Vallvägen (artp.) (12F 7g , [6688113, 1484409] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691192, 1489055] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Polygonatum odoratum    Getrams
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14763] ) ,lundartad veg med lövskog på urkalk ,ca 10 ex. ,1988 (SNy)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Grängshammar ,gamla bruket (12F 8g , [6693410, 1483060] ) ,kvarstående ,närmast västra brofästet ,flera bestånd ,2001 (THe)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gagea lutea    Vårlök
Grängshammars by (12F 8g , [66934, 14830] ) ,på gammat gräsmatta vid trädgård ,något 100-tal ex ,1988 (THe)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Grängshammars by (12F 8g , [66934, 14830] ) ,i gammal gräsmatta v.trädgård ,sälls. ,1989 (THe)
Skenshyttan, 800 m SO (artp.) (12F 8f , [6691030, 1478510] ) , , 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Sandvik (artp.) (12F 8g , [66905, 14808] ) ,i vägkant och äng på flera ställen, förvildad ,i vägkant och äng på flera ställen, förvildad ,2004 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lilium martagon    Krollilja
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [66913, 14885] ) ,gammal åker, numera gräsmark ,~10 st ,1989 (SJa)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Norshyttan (12F 7g , [66872, 14830] ) ,damm - strandkant ,5 ex ,1989 (SJa)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ) ,gammal ängsrest ,~20 ex. ,1987 (SNy)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Ralf Lundmark)
Björkljustern (artp.) (12F 7h , [6687016, 1487973] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Risshyttehage, 1954 (Ivar Matsbo) * 1966 (Tr) * ) ,kalkpå-verkad sumpskog ,ca 40 ex 1972 (NYSTR.1973) * ca 200 ex ,1986 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skräckasjön (artp.) (12F 8e , [6690358, 1474563] ) , ,1 ,2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.) (12F 8e , [6690398, 1474591] ) , ,2 ,2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.) (12F 8e , [6690404, 1474611] ) , ,1 ,2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.) (12F 8e , [6690437, 1474638] ) , ,2 ,2017 (Uno Skog)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
SO Vargmossen (12F 8g , [6691308, 1484362] ) ,ängsmark ,riklig ,2012 (Andreas Fernholm)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo äng (artp.) (12F 6g , [6682490, 1483303] ) , ,60 plantor/tuvor ,2018 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Väster om Källarbo (artp.) (12F 8h , [6690754, 1487118] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691322, 1489167] ) , , 2003 (Göran Persson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Epipactis atrorubens    Purpurknipprot
Ulvshyttan, 1878 (Hm:WISTR.1905) * väl = Limön, 1879 (Hm:IND.1879) * 1958 (Tr) * (12F 7f , [66888, 14770] ) ,örtrik torrbacke på kalk på öns SV-sida, 25 ex 1972 (NYSTR.1974) * ,även enstaka på öns norra udde, sammanlagt ca 40 ex ,1989 (TLj, SNy o a)
Limön Lilla Ulvsjön (artp.) (12F 7f , [6688726, 1477051] ) , ,6 ,1984 (Bo karlstens)
Limön Lilla Ulvsjön (artp.) (12F 7f , [6688726, 1477051] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Flaxan,gammalt kalkbrott (12F 7f , [66898, 14775] ) ,granskog ,2 ex. ,1988 (SSv)
Goodyera repens    Knärot
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Kutbo (artp.) (12F 7g , [6687720, 1484410] ) ,bland barrskog ,30 stänglar ,2009 (Stig-åke Svenson)
Kutbo Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687835, 1484433] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691006, 1488988] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Kutbo, öster om vägen (12F 7g , [66875, 14846] ) ,vägkant på mindre skogsbilväg ,1 ex ,1987 (SSv)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ) ,gammal ängsrest ,~30 ex. ,1987 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
1 km SV Källarbo v.lv, (12F 8h , [66905, 14864] ) ,fuktigt vägdike ,rikl. ,1988 (TLj)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ) ,vägslänt ,10 ex ,1988 (SPe)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66920, 14853] ) ,hagmark ,9 ex ,1988 (SPe)
Dalkarlsbo,vägen mot Högsveden (12F 8h , [66930, 14854] ) ,frodigt vägdike ,1 ex. ,1987 (SSv)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rosentorp (artp.) (12F 8g , [6693170, 1484520] ) ,vägdike ,1 stänglar ,2007 (SSv)
Väster om Källarbo (artp.) (12F 8h , [6690754, 1487118] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Smedjebacksv. öster vägskäll Magnilbo. (artp.) (12F 8h , [6691272, 1488516] ) , ,3 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,1 ex ,1987 (SJa)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Ö om Kutbo-Dammsjön (12F 7g , [66877, 14829] ) ,på myr , 1988 (SNy)
Listera cordata    Spindelblomster
Björnhålet. (artp.) (12F 8f , [6693062, 1479061] ) , , 2014 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,frisk-örtrik granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Listera ovata    Tvåblad
Norbo finnmark (12F 6f , [66848, 14797] ) ,fuktig gammal hagmark ,allmän ,1989 (THe)
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ) , , 1998 (P-O Larsson)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687110, 1471520] ) ,vägslänt ,enstaka ,2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [66873, 14793] ) ,strandsnår ,5 ex ,1989 (SJa)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ) ,gammal ängsrest ,rikl. ,1987 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Öster Stensjön (12F 7h , [66899, 14874] ) ,fuktig skogsmark kalkpåverkad ,m.a ,1989 (THe)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Källarbosjön (12F 8h , [66903, 14876] ) ,fuktig skogsmark kalkpåverkad ,m.a ,1989 (THe)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14888] ) ,fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog ,? ,1991 (SJa)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 7h , [6688851, 1487767] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) ,i diket och ett tio meter in i skogen längs vägen ,2 ex ,1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan, vägkant (artp.) (12F 8h , [6690791, 1489822] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6691140, 1489105] ) , ,100 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691188, 1489011] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,frisk-örtrik granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Östra silvberg (artp.) (12F 8h , [6692193, 1488705] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
1 km SV Källarbo v.lv, (12F 8h , [66905, 14864] ) ,fuktigt vägdike ,enst. ,1988 (TLj)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ) ,vägslänt ,10 ex ,1988 (SPe)
Magnilbo (12F 8h , [66914, 14882] ) ,gräsmark ,10 ex ,1989 (SJa)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Högsveden (12F 8h , [66915, 14851] ) ,fuktig örtristyp , 1988 (THe)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66918, 14855] ) ,ängsmark ,9 ex ,1988 (SPe)
Dalkarlsbo ,Högsvedsvägen (12F 8h , [66918, 14855] ) ,vägkant ,1 ex ,1989 (SJa)
Högsveden (12F 8h , [66923, 14858] ) ,frisk örtristyp mot gammak schaktning vid väg , 1988 (THe)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Väster om Källarbo (artp.) (12F 8h , [6690754, 1487118] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.) (12F 8h , [6691022, 1489000] ) ,högörtgranskog ,1 ,2017 (Per Johansson)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6691140, 1489105] ) , ,25 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,frisk-örtrik granskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Högsveden (artp.) (12F 8h , [6691328, 1485670] ) , ,12 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,~5 ex ,1987 (SJa)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Calla palustris    Missne
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Lemna minor    Andmat
Finns överallt t.ex.Gränghammarsån (12F 8g , ) , allmän ,1989 (THe)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan (12F 7f , [66875, 14761] ) ,ån , 2007 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Grängshammar, Smeddammen (12F 8g , [66932, 14830] ) ,damm med dybotten,genomströmmas av en å , 1988 (THe)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6685912, 1473586] ) ,myr , 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690376, 1489106] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Harhyttan (12F 6h , [66843, 14853] ) ,bäck ,rikligt ,1989 (SJa)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Gränghammarsån (12F 8g , [66935, 14831] ) ,strand av ån ,minde allmän ,1989 (THe)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ) ,åkant ,t.riklig ,1988 (SPe)
Ö Grängen ,Ramsbo (12F 8g , [66945, 14842] ) ,gammalt dytag med grunt vatten , 1988 (THe)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Lillsjön, sundet (artp.) (12F 6g , [6682060, 1483170] ) ,grundt sjöområde , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Halldammen (12F 8g , [66927, 14826] ) ,vattensjuk sänka på gammal åker , 1988 (THe)
Ö Grängen ,Ramsbo (12F 8g , [66945, 14842] ) ,gammalt dytag med grunt vatten , 1988 (THe)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Juncus articulatus    Ryltåg
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Juncus bufonius    Vägtåg
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Juncus bulbosus    Löktåg
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Juncus compressus    Stubbtåg
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Finns överallt ( , ) ,fuktig mark allmän ,1989 (THe)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Grängen, Ö (artp.) (12F 8g , [6694685, 1484903] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Juncus effusus    Veketåg
Finns överallt ( , ) ,fuktig mark allmän ,1989 (THe)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Juncus filiformis    Trådtåg
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689829, 1491038] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus stygius    Dytåg
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ) ,torrlagd sjöstrand fast blöt ,rikligt ,1988 (SNy)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Magnilbo (artp.) (12F 8h , [6691335, 1488213] ) , ,några ex ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Tallbottengruvan (12F 7e , [6686313, 1473727] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Carex acuta    Vass-starr
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Risshyttehage, kalkinfluerad ängs- och skogsmark, 1972 (NYSTR.1974) (12F 8h , [66910, 14890] ) ,skogs-kant mot kärr ,2 tuvor ,1989 (LBr & TLj)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Carex brunnescens    Nickstarr
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex canescens    Gråstarr
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [66902, 14799] ) ,gammal ängsmark , 1985 (Bengt Oldhammer)
Carex demissa    Grönstarr
Bruntbo (12F 6g , [66831, 14836] ) ,skogskant / ängslik vägslänt ,5 ex ,1989 (SJa)
Öster om Grängen (12F 8h , [6694, 1489] ) ,vägdike , 1987 (SSv)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex diandra    Trindstarr
Risshytte hage (artp.) (12F 8h , [6691019, 1489043] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex digitata    Vispstarr
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex dioica    Nålstarr
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Carex echinata    Stjärnstarr
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Carex elata    Bunkestarr
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex elongata    Rankstarr
Skenshyttenäs,Vintermyran (12F 8f , [6690, 1478] ) ,dike o betesmark ,rikligt ,1989 (BOr)
Knutshyttan (12F 9g , [66960, 14848] ) ,åstrand ,rikl. ,1987 (TLj)
Skenshyttenäs (artp.) (12F 8f , [66908, 14782] ) ,dike och betesmark , 1989 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex flava    Knagglestarr
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde vid sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Grängen, Ö (artp.) (12F 8g , [6694685, 1484903] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Carex globularis    Klotstarr
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex limosa    Dystarr
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex loliacea    Repestarr
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Carex magellanica    Sumpstarr
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ) ,albård+strandkärr m.kalkpåv.nedom bergsbrant ,några tuvor ,1988 (TLj)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex ovalis    Harstarr
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde vid sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689829, 1491038] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex pallescens    Blekstarr
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, NE (artp.) (12F 8h , [6692350, 1485800] ) ,vägkant/dike, skogsbilväg , 2009 (Ralf Lundmark)
Gängshammar N, väg W654 (artp.) (12F 9g , [6695053, 1483523] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Carex panicea    Hirsstarr
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex pauciflora    Taggstarr
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex pilulifera    Pillerstarr
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ) ,parkeringsyta v vägen , 2020 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) ,vägkant och på markberett hygge ,vägkant och på markberett hygge ,1987 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Carex pulicaris    Loppstarr
N om Risshyttesjön i ”Sjöhagen” (12F 8h , [66901, 14873] ) ,i hävdad ängsrest ,riklig ,1989 (LBr,TLj & SJa)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng ,rikligt ,2012 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng ,rikligt (foto 12/8) ,2015 (IPt)
Källarbosjöns ostsida nära stranden (12F 8h , [66909, 14881] ) ,f d slåttermark ,ca 2 m2 ,1993 (SJa)
Risshyttehage efter Säter/Smedjebacksvägen (12F 8h , [66912, 14889] ) ,vägdike ,sparsam ,1989 (LBr&TLj)
Dalkarlsbo vid Högsveden (12F 8h , [66913, 14858] ) ,i igenvuxen f d kalkkärrartad slåtteräng, numera till större delen förstörd av skogsvägdragning , 1989 (TLj o a)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66919, 14854] ) ,, i örtrik f d slåtteräng och hage, 1972 (NYSTR.1974) ,ca 100 ex. ,1989 (SNy)
Sjöhagen (artp.) (12F 8h , [6690164, 1488545] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690172, 1488547] ) , ,noterad ,2020 (Maja Wressel)
Carex rostrata    Flaskstarr
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Lillsjön, sundet (artp.) (12F 6g , [6682060, 1483170] ) ,grundt sjöområde , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689829, 1491038] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex vaginata    Slidstarr
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalens NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683673, 1485715] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) ,högört-barrskog , 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Eleocharis uniglumis    Agnsäv
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ) ,torrlagd sjöstrand fast blöt ,rikligt ,1988 (SNy)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6685912, 1473586] ) ,myr , 2020 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690178, 1488574] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6686938, 1468946] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687076, 1468559] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689819, 1490932] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,våtmark , 2009 (Ralf Lundmark)
Rhynchospora alba    Vitag
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ) ,torrlagd sjöstrand fast blöt ,rikligt ,1988 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690376, 1489106] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ) ,torrlagd sjöstrand fast blöt ,rikligt ,1988 (SNy)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Finns på många ställen (12F 8f , ) , allmän ,1989 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Trichophorum alpinum    Snip
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687757, 1483636] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skräckasjön (artp.) (12F 8f , [6690256, 1475016] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Risshytte hage NR (artp.) (12F 8h , [6691030, 1489050] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ) ,myr , 2020 (SNy)
Agrostis canina    Brunven
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Agrostis capillaris    Rödven
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ) ,kulturmarker , 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Agrostis gigantea    Storven
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693525, 1483313] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.) (12F 6h , [6682934, 1489007] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [66902, 14799] ) ,vägkanterna , 1994 (Bengt Oldhammer)
Agrostis stolonifera    Krypven
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,skogsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Skenshyttan Betesäng (artp.) (12F 8f , [6691944, 1477681] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Äng Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690187, 1488539] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Briza media    Darrgräs
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Flaxan (12F 7f , [66897, 14774] ) ,torräng vid sommarstugetomt ,ett fåtal ,1988 (SSv)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.) (12F 7f , [6687671, 1477884] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo finnmark (artp.) (12F 7g , [6685769, 1480598] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Västerviken (artp.) (12F 7h , [6688730, 1486554] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [66902, 14799] ) , ,1 ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Risshyttehage (artp.) (12F 8h , [6691140, 1489105] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Smedjebacksv. öster vägskäll Magnilbo. (artp.) (12F 8h , [6691272, 1488516] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bromus inermis    Foderlosta
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ) ,gamla stationsområdet , 2015 (SNy)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Knutsbo, norr (artp.) (12F 8g , [6693593, 1484967] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686486, 1471826] ) ,myr , 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682474, 1483246] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690376, 1489106] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Harhyttan (12F 6h , [66843, 14852] ) ,ängsmark / f.d.ladugårdsbacke ,~25 ex ,1989 (SJa)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ) ,runt lantgården , 2020 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjöstrand , 2011 (Ralf Lundmark)
Calamagrostis stricta    Madrör
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689829, 1491038] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Danthonia decumbens    Knägräs
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66830, 14837] ) ,vägkant , 1988 (SJa)
Väg mot Tallbottengruvan (12F 7e , [6686313, 1473727] ) ,vägkanter ,rikligt ,2020 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bunkberget, S (artp.) (12F 6g , [6684130, 1484490] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Snickargården (artp.) (12F 7g , [6685906, 1480677] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Sanddalen, öster (artp.) (12F 8g , [6691755, 1482665] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Roegneria canina    Lundelm
St.Bråfall (12F 6e , [66845, 14727] ) ,hagmark ,>100 ex ,1989 (SJa)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Elytrigia repens    Kvickrot
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686494, 1471729] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmark i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Festuca ovina    Fårsvingel
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ) ,vägkanter och gårdsplatser , 2014 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.) (12F 8h , [6692014, 1488148] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ) ,vägkant och myr , 2014 (SNy)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ) ,sjöstrand , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690376, 1489106] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan vid ån , 2020 (SNy)
Grängshammars kyrka (12F 8g , [66937, 14832] ) ,vägkant o.v.ån ,m.a ,1989 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ) ,åkant, sjöstrand ,riklig ,1988 (SPe)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Avenula pratensis    Ängshavre
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Bondhyttan (12F 7h , [6687256, 1485498] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [66902, 14799] ) , ,några 10-tal ,1985 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Avenula pubescens    Luddhavre
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ) ,i öppen sluttning mot sjön , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66831, 14840] ) ,vägkant,ängskant ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ) ,vägkant / ängsmark ,rikligt ,1989 (SJa)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Mellan Rusgården o Nyhyttan (12F 7h , [66889, 14866] ) ,f.d.äng ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Grängshammar 150 m SO Grängen (12F 8g , [66938, 14836] ) ,vägkant mot åker ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ) ,ängsmark ,t.rikl. ,1987 (SJa)
Holcus mollis    Lentåtel
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14808] ) ,gammal ängsdmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66829, 14889] ) ,ängsmark ,m.rikligt ,1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66829, 14890] ) ,på igenväxande åkrar , 1988 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [66845, 14855] ) ,glänta i skogen , gammal åker ,~20 m2 ,1989 (SJa)
Rudtjärn (artp.) (12F 8h , [6690409, 1488948] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Vägen till Lisselgårds , Dammsjön (12F 8h , [66908, 14856] ) ,grusväg / skogsflygfält ,313 ex ,1989 (SJa)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Melica nutans    Bergslok
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
S om Skräcka, väg W648 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.) (12F 7e , [6689448, 1474611] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.) (12F 7g , [6687863, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vallvägen (artp.) (12F 7g , [6688113, 1484409] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.) (12F 8g , [6692636, 1484902] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.) (12F 8g , [6693467, 1482177] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.) (12F 8h , [6691190, 1489020] ) ,granskog, högört-typ , 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.) (12F 8h , [6691327, 1488216] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Marken (artp.) (12F 8i , [6691539, 1490047] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Milium effusum    Hässlebrodd
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ) ,vägkant genom skog , 2020 (SNy)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde vid sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkant , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.) (12F 6g , [6683000, 1483810] ) ,sjövik , 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.) (12F 6h , [6683700, 1485680] ) ,granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp , 2010 (Ralf Lundmark)
Smällbäcken (artp.) (12F 7g , [6688502, 1483342] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Magnilbovägen (artp.) (12F 8h , [6693430, 1488390] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Nardus stricta    Stagg
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ) ,slåtteräng , 2012 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.) (12F 7f , [6689501, 1475620] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Bruntbo (artp.) (12F 6g , [6682619, 1483280] ) , ,4 dm² ,2017 (Ralf Lundmark)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
Kyrkbacken Grängshammar (12F 8g , [66937, 14832] ) ,vägkant ,m.a ,1989 (THe)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66860, 14806] ) ,ängsmark ,20 ex ,1989 (SJa)
SO om Övre Sandvik (12F 7g , [66896, 14811] ) ,gammal körväg i skogen ,~15 ex ,1989 (SJa)
Risshyttan (artp.) (12F 8h , [6690121, 1489449] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Långalen (artp.) (12F 6g , [6681280, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Phragmites australis    Vass
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,sjöstrand , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ) ,sjö , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Lillsjö å (artp.) (12F 6g , [6681930, 1482840] ) ,å , 2011 (Ralf Lundmark)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Visthusen (artp.) (12F 7g , [6687111, 1483518] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hampnäsvägen 10 (artp.) (12F 8f , [6691015, 1478511] ) , , 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Poa annua    Vitgröe
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark, stränder , 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ) ,vändplan , 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ) ,kulturmarkerna runt kyrkan , 2020 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.) (12F 6g , [6682500, 1483260] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Poa compressa    Berggröe
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Poa nemoralis    Lundgröe
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686502, 1471697] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ) ,kalkbrott o stråk mot sjön , 2015 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.) (12F 8f , [6690247, 1479914] ) , , 1984 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Poa palustris    Sengröe
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ) ,fuktigt dike vid betesmark , 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ) ,vägkanter, kulturmark , 2013 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ) ,skogsbilvägkanter,vändplan , 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ) ,strand mot sjön Grängen , 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ) ,vägkanter och tomtmark , 2015 (IPt)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ) ,strandområde v sjön , 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ) ,vägkant,, betesmark , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ) ,vägkanter o kulturmarker , 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ) ,gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog , 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägkant, vägdike , 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ) ,vägkanter o kulturmiljöer i byn , 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Poa supina    Trampgröe
Grängshammar (artp.) (12F 8g , [6693350, 1483080] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Poa trivialis    Kärrgröe
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ) ,vägdike , 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ) ,blött åkerdike , 2020 (SNy)

Uppdaterad 2021-03-14