SILJANSNÄS

462 arter

2941 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,skogsmark ,spridd ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735530, 1430617] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Kollsjömyren (artp.) (13E 7h , [6739620, 1438380] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Jordberg SV (13E 6g , [6730670, 1433304] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Fjällberget vid vägkanter (artp.) (13E 6g , [6734910, 1431220] ) ,vägslänter, avläggsplats , 2010 (Bo Karlsson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Klyvenhäll (13E 7f , [6735070, 1427560] ) ,klibbalkärrr , 1993 (TLj)
IsoŽtes lacustris    Styvt braxengräs
Fornby (13F 7a , [6739172, 1451449] ) ,sjökanten , 2019 (Kicki Marcus)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skogskant mot vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Limå bruk (13E 8i , [6740240, 1441300] ) ,strandäng mot sjön ,ymnig ,1993 (TLj)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732720, 1431290] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,rikligt ,2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägdike , 2008 (DABS)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skogskant mot vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,rikligt ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Klockarberg (13E 7i , [6735990, 1440740] ) ,vägkant ,3 ex ,2008 (DABS)
Hallberget Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740533, 1449357] ) ,torr gräsmark med enbuskar sydexponerade betesmarker, gamla lindor och ängsbackar. ,5 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740544, 1449393] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,3 plantor/tuvor ,2020 (Sarah Lagerberg)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67415, 14481] ) ,betesmark ,rikligt ,2008 (DABS)
Högholen (13E 8j , [6743211, 1447347] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739696, 1451489] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2018 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,skogsstig , 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733848, 1435584] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,skogsstig , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742490, 1451830] ) ,bäckkant ,massvis ,2009 (IPt)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Gassarvet (13F 7a , [6739475, 1450890] ) ,stig ner mot sjö , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,fuktigt parti av igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Blechnum spicant    Kambräken
Uvberget, S V, vid skogsstig (13F 8a , [6740488, 1451348] ) ,blandskog med företrädesvis tall ,en större planta och en liten ,2020 (Kicki Marcus)
Picea abies    Gran
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skog , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Atlasruta (13E 8j ) , ,frekvens allm. , 2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735485, 1430872] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735610, 1430920] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Pinus sylvestris    Tall
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skog , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Atlasruta (13E 8j ) , ,frekvens allm. , 2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735610, 1430920] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735560, 1440910] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741680, 1448250] ) ,kanten av berghäll ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67354, 14410] ) ,igenvuxna åkrar ,spridd ,2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,mycket vanlig ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sumpskog , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget vid vägkanter (artp.) (13E 6g , [6734910, 1431220] ) ,vägslänter, avläggsplats , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Salix lapponum    Lappvide
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,upplagsplats skogsbilväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67354, 14410] ) ,blandskog i igenvuxen åker ,enstaka ,2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [6741, 1448] ) ,betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skog , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Salix phylicifolia    Grönvide
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skog , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Fjällberget vid vägkanter (artp.) (13E 6g , [6734910, 1431220] ) ,vägslänter, avläggsplats , 2010 (Bo Karlsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6734238, 1431914] ) ,skogsbilvägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739392, 1450968] ) ,strandkant , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fjällberget vid vägkanter (artp.) (13E 6g , [6734910, 1431220] ) ,vägslänter, avläggsplats , 2010 (Bo Karlsson)
Myrica gale    Pors
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,riklig ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo/Limån (13E 7i , [6736910, 1441800] ) ,kanten av ån ,spridd ,2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ) ,myrkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klyvenhäll (13E 7f , [6735070, 1427560] ) ,kärr , 1993 (TLj)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Alnus glutinosa x incana    
1200 m V Vådsjön (artp.) (13E 7g , [6737514, 1430292] ) ,källpåverkad mark / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Alnus incana    Gråal
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735730, 1430674] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Betula pendula    Vårtbjörk
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [6741, 1448] ) ,betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14408] ) ,åkerkanter, skogsmark ,allmän ,2008 (DABS)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741, 1448] ) ,betesmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Jordberget, sydsluttningen (artp.) (13E 6g , [6730677, 1432934] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735485, 1430883] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735610, 1430920] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Quercus robur    Ek
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,sydvänd grässlänt ,en planta ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739810, 1451297] ) ,bredvid skogsstig ,enstaka ,2018 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,dike ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo (artp.) (13E 7j , [6738370, 1447310] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Urtica dioica ssp. holosericea    Skogsnässla
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Bistorta vivipara    Ormrot
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,dike i kanten av betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739463, 1439885] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7i , [6736657, 1442189] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Limå bruk, Siljansnäs (artp.) (13E 7i , [6739548, 1441422] ) , ,noterad ,2018 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Fallopia japonica    Parkslide
Gassarvet (13F 7a , [6739331, 1451306] ) ,bäckravin mot byns badplats ,10 + 5 + 3 m2 ,2019 (Kicki Marcus)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Polygonum aviculare    Trampört
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737410, 1450091] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ) ,betesäng , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,matjordshög med gödsel , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,dike ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Chenopodium album    Svinmålla
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,matjordshög med gödsel , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Gassarvet (13F 7a , [6739650, 1451203] ) ,grusgång , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Cerastium arvense    Fältarv
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ) ,vägren utanför tomt ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt med rik växtlighet , 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,tiotals ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad ,2020 (Ville Pokela)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,gårdstun, odlad för25 år sedan, nu naturaliserad , 2020 (Kicki Marcus)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739638, 1451358] ) ,i dike efter gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Limå bruk, Siljansnäs (artp.) (13E 7i , [6739548, 1441422] ) , ,noterad ,2018 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Sagina procumbens    Krypnarv
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ) ,vägkant , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739612, 1451201] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Silene dioica    Rödblära
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sumpskog , 2017 (JMa & UGu)
Silene nutans    Backglim
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Silene vulgaris    Smällglim
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Almo (artp.) (13E 7j , [6738370, 1447310] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Spergularia rubra    Rödnarv
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken, Tempo (13E 8j , [6743536, 1447485] ) ,trottoarkant , 2020 (Kicki Marcus)
Stellaria alsine    Källarv
Gassarvet (13F 7a , [6739756, 1451345] ) ,skogsstig , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67415, 14481] ) ,betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Stellaria media    Våtarv
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Alviken,nedom Almo (13E 7j , [67385, 14483] ) ,strandängar ,flerst. ,1986 (TLj)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Nuphar lutea    Gul näckros
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Landbäcken, Gassarvet (artp.) (13F 7a , [6739403, 1451016] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Actaea spicata    Trolldruva
1302 m S Långsåsberget (artp.) (13E 6g , [6733246, 1434940] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Trymackberget, centrala delen (13E 7g , [6739900, 1434500] ) , ,måttligt ,2003 (Yngve Perjons)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739696, 1451489] ) ,skogsbryn , 2018 (Kicki Marcus)
1301 m S Långsåsberget (artp.) (13E 6g , [6733246, 1434940] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
800 m N Trymackberget (artp.) (13E 7g , [6739913, 1434460] ) ,barrnaturskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
200 m N Förberg (artp.) (13E 7i , [6736870, 1443891] ) ,lövträd / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
nordväst Förberg (artp.) (13E 7i , [6737360, 1443453] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
nordväst Förberg (artp.) (13E 7i , [6737478, 1443371] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
nordväst Förberg (artp.) (13E 7i , [6737521, 1443417] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant mot tomtmark , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739632, 1451183] ) ,gårdstun , 2018 (Kicki Marcus)
Caltha palustris    Kabbleka
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Landbäcken, Gassarvet (artp.) (13F 7a , [6739403, 1451016] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736976, 1449165] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ranunculus ficaria    Svalört
Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739798, 1451428] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark,strand , 2016 (JJa)
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Chelidonium majus    Skelört
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,gårdstun , 2020 (Kicki Marcus)
Fumaria officinalis    Jordrök
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Alliaria petiolata    Löktrav
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Arabis glabra    Rockentrav
Fornby (13F 7a , [6738823, 1451910] ) ,dike efter Moravägen , 2020 (Kicki Marcus)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,matjordshög med gödsel , 2008 (DABS)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739518, 1451121] ) ,gammal vägkant ner mot sjön , 2019 (Kicki Marcus)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Björnbodarna (13F 9a , [67496, 14510] ) ,strand ,flertal ,2017 (GHa)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Gassarvet (13F 7a , [6739632, 1451183] ) ,gårdstun , 2018 (Kicki Marcus)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6738175, 1447474] ) ,efter byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,rikligt ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Erophila verna    Nagelört
Fornby (13F 7a , [6738843, 1451798] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739502, 1451120] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ) ,vägkant ner till sjön , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hesperis matronalis    Hesperis
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Subularia aquatica    Sylört
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Thlaspi arvense    Penningört
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6738175, 1447474] ) ,efter byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,utmed gångväg ,väl spridd ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Drosera intermedia    Småsileshår
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ) ,sumpig sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741680, 1448250] ) ,kanten av berghäll ,enstaka ,2008 (DABS)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ) ,vägkant , 2020 (Kicki Marcus)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Åstjärnsbäcken 600 m SO (artp.) (13E 7i , [6737032, 1444814] ) ,källpåverkad mark / , 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Nisshagsvägen (artp.) (13E 7j , [6736958, 1449800] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739118, 1451442] ) ,åkerkant , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739537, 1451168] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7i , [6736657, 1442189] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Almo (artp.) (13E 9j , [6745760, 1449586] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Kallbäcken (artp.) (13E 7j , [6735929, 1449087] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739611, 1451203] ) ,efter gammal byväg, brunröda bär, troligen sådda av fåglar , 2019 (Kicki Marcus)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS & IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743773, 1438179] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd ,2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740790, 1444110] ) ,ängsmark,tomtmark ,spridd , flera lokaler ,2009 (IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ) ,vid gammal hölada , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ) ,skogsbilvägkant,upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ) ,tomtmark ,rikligt ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740730, 1444170] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ) ,vägkant skogsbilväg , 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ) ,betesäng , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Brändan (13E 8j , [6741439, 1446790] ) ,vid flygfält , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ) ,vid gammal hölada , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ) ,skogsbilvägkant,upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ) ,vägkant skogsbilväg , 2009 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ) ,tomtmark , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739697, 1450982] ) ,gammalt gårdstun , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740730, 1444170] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ) ,vägkant skogsbilväg , 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ) ,betesäng , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6741915, 1448534] ) ,skogsväg runt Naturum , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ) ,vid gammal hölada , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ) ,skogsbilvägkant,upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ) ,vägkant skogsbilväg , 2009 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ) ,tomtmark , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Olsnäs (13E 8i , [6740830, 1444110] ) ,ängsmark,tomtmark , 2009 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Klockarberg (13E 7i , [6735990, 1440740] ) ,vägkant ,enstaka ,2008 (DABS & IPt)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,vägkant ,2 plantor ,2012 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739589, 1451180] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ) ,tomtmark , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ) ,vägkant skogsbilväg ,6 plantor ,2009 (IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ) ,ängsmark o dikeskant , 2009 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740730, 1444170] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ) ,betesäng , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6741915, 1448534] ) ,skogsväg runt Naturum , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ) ,vid gammal hölada , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ) ,skogsbilvägkant,upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ) ,tomtmark , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt , 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740790, 1444110] ) ,ängsmark,tomtmark , 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ) ,betesäng , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Björkberget (13E 8j , [6741806, 1448162] ) ,slänt mot Naturum , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6741915, 1448534] ) ,skogsväg runt Naturum , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ) ,vid gammal hölada , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ) ,skogsbilvägkant,upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ) ,vägkant ner till sjön , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ) ,tomtmark , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ) ,vägkant skogsbilväg , 2009 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739813, 1451018] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Potentilla anserina    Gåsört
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,parkering ,rikligt ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Aruncus dioicus    Plymspirťa
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733848, 1435584] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,riklig ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67415, 14481] ) ,betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Fragaria moschata    Parksmultron
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Fragaria vesca    Smultron
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,utmed gångväg ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Geum rivale    Humleblomster
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Geum urbanum    Nejlikrot
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Potentilla erecta    Blodrot
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735763, 1430702] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7i , [6736657, 1442189] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sumpskog , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rosa canina    Stenros
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant mot tomtmark , 2008 (DABS)
Rosa glauca    Daggros
Björken (13E 8j , [67412, 14483] ) ,stenröse i hästhage ,ett kraftigt buskage ,2008 (DABS)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ) ,holme , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Rosa rugosa    Vresros
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744244, 1437860] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Rubus saxatilis    Stenbär
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,dike i kanten av betesmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Alvik (13E 7j , [6736976, 1449165] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,stenröse ,väl spridd ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735763, 1430702] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,tiotals ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,beteshage ,enstaka ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lathyrus vernus    Vårärt
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Lotus corniculatus    Käringtand
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
V om Rödmyran (13E 7i , [6736910, 1441800] ) ,jordhög ,enstaka ,2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Trifolium medium    Skogsklöver
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Trifolium pratense    Rödklöver
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Trifolium repens    Vitklöver
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,rikligt ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ) ,dike ,fåtal ,2008 (DABS)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737218, 1441904] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Högholen (13E 8j , [6743211, 1447347] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Vicia sepium    Häckvicker
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739289, 1451244] ) ,stig mot strand , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Oxalis acetosella    Harsyra
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,skogsstig , 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,beteshage ,ymnigt ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Linum catharticum    Vildlin
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739612, 1451166] ) ,potatisland , 2018 (Kicki Marcus)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Gassarvet (13F 7a , [6739697, 1450982] ) ,gammalt gårdstun , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Acer platanoides    Lönn
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739858, 1434466] ) ,barrnaturskog med inslag av löv ,2 träd ,2012 (Pär Dahlström)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ) ,vägkant , 2020 (Kicki Marcus)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Näsbyggebyn (13E 7j , [6739741, 14491684] ) ,dikesren ,mycket rikligt ,2020 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742326, 1448429] ) ,gammal skogsväg ,massiv mängd på hygge ,2020 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6738772, 1451884] ) ,stig mot sjö , 2018 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Fjärdgattu, Siljansnäs, Leksand (artp.) (13E 7j , [6739401, 1449625] ) ,några bestånd precis utanför siljansnäs camping, östra sidan ,20 m≤ ,2020 (fredrik gustafsson)
Frangula alnus    Brakved
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tilia cordata    Lind
1300 m S Långsåsberget (artp.) (13E 6g , [6733246, 1434940] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Malva moschata    Myskmalva
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Daphne mezereum    Tibast
Klockarberg (13E 7i , [67354, 14410] ) ,stenröse i igenvuxen åker ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.riklig ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ) ,grässvål ,spridd ,2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,ängsmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739463, 1439885] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Jordberg (13E 6g , [6730957, 1433291] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737570, 1450120] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Viola epipsila    Mossviol
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Viola palustris    Kärrviol
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,riklig ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,enstaka ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14409] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,mot damm , 2018 (Kicki Marcus)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Viola x wittrockiana    Pensť
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Elatine triandra    Tretalig slamkrypa
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739238, 1451284] ) ,byns badplats , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,skogsstig , 2018 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,skogsbryn ,väl spridd ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739566, 1451181] ) ,gammalt byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Epilobium montanum    Bergdunört
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,gårdstun , 2020 (Kicki Marcus)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736880, 1441810] ) ,strandsnår vid ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Oenothera biennis    Nattljus
Fornby (13F 7a , [6738823, 1451910] ) ,dike efter Moravägen , 2020 (Kicki Marcus)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Cornus suecica    Hönsbär
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ) ,vägkant skogsbilväg ,några m2 ,2009 (IPt)
Byrviken (13F 7a , [6737410, 1450250] ) ,vid stranden ,1 tuva ,1985 (MKp)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739741, 1451206] ) ,gårdstun , 2018 (Kicki Marcus)
Angelica sylvestris    Strätta
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skogskant mot vägslänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739342, 1451175] ) ,stig mot strand , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,beteshage ,rikligt ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Carum carvi    Kummin
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Cicuta virosa    Sprängört
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737410, 1450091] ) ,våtmark ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Gassarvet (13F 7a , [6739284, 1451083] ) ,stig mot holme , 2019 (Kicki Marcus)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Fornby (13F 7a , [6738, 1452] ) ,på tomt sedan gammalt , 2004 (KLe)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.riklig ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,entaka ,2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739302, 1451088] ) ,stig mot holme , 2019 (Kicki Marcus)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Högholen (13E 8j , [6743211, 1447347] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Andromeda polifolia    Rosling
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735530, 1430617] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Calluna vulgaris    Ljung
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,skogsmark ,spridd ,2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,stenröse ,enstaka ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732720, 1431290] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Gassarvet (13F 7a , [6739269, 1451091] ) ,skogsbeklädd holme , 2019 (Kicki Marcus)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
NO Granbergets skidbacke (artp.) (13E 7j , [6735035, 1449095] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735610, 1430920] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733848, 1435584] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,vägren ,spridd ,2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ) ,holme , 2020 (Kicki Marcus)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739269, 1451091] ) ,skogsbeklädd holme , 2019 (Kicki Marcus)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Kollsjömyren (artp.) (13E 7h , [6739620, 1438380] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ) ,holme , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Ledum palustre    Skvattram
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Siljansnäs Naturum (artp.) (13E 8j , [6741835, 1448304] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,skogsmark ,spridd ,2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739895, 1451270] ) ,skog , 2018 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732720, 1431290] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,skogsmark ,spridd ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,skogsmark ,spridd ,2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,slänt i kanten av stenröse ,enstaka ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739512, 1451613] ) ,skog , 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735560, 1440910] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Tasbäck (13F 8a , [6740288, 1450031] ) ,utkast , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.rikligt ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Tasbäck Båthusen (artp.) (13F 7a , [6739468, 1450535] ) , ,noterad ,2019 (Kåge Lindström, Catarina Lindström)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sumpskog , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735763, 1430702] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Primula farinosa    Majviva
Brändan (artp.) (13E 8j , [6742425, 1446623] ) , ,noterad flera hundra st, fördelade på 4 större bestånd samt spridda exemplar. öster om vägen på en sträckning om ca 100 m norrut från punkten. ,2020 (Ville Pokela)
Primula veris    Gullviva
Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Förbergs fäbodar (13E 7i , [6736, 1443] ) ,skogsvägskant ,ca 10 ex ,1994 (LBr)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732720, 1431290] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,rikligt ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,spridd ,2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Galium album    Stormåra
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägdike , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik, Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,beteshage ,spridd ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Galium boreale    Vitmåra
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,flertals ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739342, 1451117] ) ,stig mot strand , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.riklig ,2008 (IPt & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Galium triflorum    Myskmåra
Långsåsbergets Ö-sluttning (13E 7h , [6735, 1439] ) ,hyggeskant ,enstaka ,1993 (TLj)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,grönsaksland , 2020 (Kicki Marcus)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Gassarvet, Land-Persgården (13F 7a , [6739, 1451] ) , , 2002 (Conny Land)
Borago officinalis    Gurkört
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,mot damm ,enstaka ,2018 (Kicki Marcus)
Echium vulgare    Blåeld
Gesunda-Siljansnäs , vid infarten till Limå bruk (13E 7i , [6739120, 1441250] ) ,vägkant ,3 ex ,2011 (Stina Johansson)
Kyrkbyn (13E 8j , [6740, 1448] ) ,tomtmark/vägrenar ,spridd i hela sluttningen ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6740899, 1448599] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Klockarberg (13E 7i , [6735560, 1440910] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,dike i kanten av betesmark ,ett kraftigt betånd ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,mot damm , 2018 (Kicki Marcus)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Gassarvet (13F 7a , [6739636, 1451155] ) ,i damm efter bäck , 2019 (Kicki Marcus)
Callitriche palustris    Smålånke
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744140, 14378820] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739774, 1451399] ) ,hygge ,rikligt ,2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,matjordshög med gödsel , 2008 (DABS)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Glechoma hederacea    Jordreva
Gassarvet (13F 7a , [6739169, 1451389] ) ,strandstig , 2019 (Kicki Marcus)
Lamium album    Vitplister
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Lamium purpureum    Rödplister
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,gårdstun , 2020 (Kicki Marcus)
Lycopus europaeus    Strandklo
Gassarvet (13F 7a , [6739284, 1451083] ) ,strandkant på holme , 2019 (Kicki Marcus)
Mentha arvensis    Åkermynta
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739405, 1451030] ) ,strandkant , 2019 (Kicki Marcus)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Prunella vulgaris    Brunört
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6734238, 1431914] ) ,skogsbilvägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,gräsmatta , 2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Scutellaria galericulata    Frossört
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Fornby (DFl) (13F 7a , [6739022, 1451993] ) ,"En flicka i granngården grävde och gjorde en liten rabatt.Då kom en bolmört upp" ,"fröna har nog legat och väntat i 100 år" ,2004 (KLe)
Solanum dulcamara    Besksöta
Fornby (13F 7a , [6738790, 1452654] ) ,gruskant mot sjö , 2018 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Gassarvet (13F 7a , [6739632, 1451183] ) ,gårdstun , 2018 (Kicki Marcus)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Busken (artp.) (13E 7j , [6738140, 1448455] ) , ,noterad ,2019 (Niklas Aronsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Landbäcken, Gassarvet (artp.) (13F 7a , [6739403, 1451016] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Högholen (13E 8j , [6743211, 1447347] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Daniel Hedenbo)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (artp.) (13E 7h , [6739676, 1439743] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Åke Ericsson)
Jobsarbo (artp.) (13E 7h , [6739685, 1439753] ) , , 2015 (Uno Skog)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6733848, 1435584] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735610, 1430920] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739810, 1451297] ) ,skogsstig ,rikligt ,2018 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Landbäcken, Gassarvet (artp.) (13F 7a , [6739403, 1451016] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Gassarvet (13F 7a , [6739246, 1451050] ) ,sjöstrand , 2018 (Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739463, 1439885] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Almo (13E 7j , [67382, 14475] ) ,vägkant ,rikligt ,1991 (SSv)
Björken (13E 8j , [6743321, 1449258] ) ,landsvägsdike , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Tasbäck (13F 7a , [6739, 1450] ) ,vägkant o lindor intill ,riklig ,1993 (LBr)
Scrophularia nodosa    Flenört
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6738823, 1451910] ) ,dike efter Moravägen , 2020 (Kicki Marcus)
Veronica arvensis    Fältveronika
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,gårdstun , 2020 (Kicki Marcus)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,dike i ängsmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739756, 1451345] ) ,skogsstig , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad spridd ,2020 (Ville Pokela)
Veronica scutellata    Dyveronika
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Brändan (artp.) (13E 8j , [6742425, 1446623] ) , ,noterad vägkanten öster om vägen ,2020 (Ville Pokela)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739636, 1451155] ) ,i damm efter bäck , 2019 (Kicki Marcus)
Landbäcken, Gassarvet (artp.) (13F 7a , [6739403, 1451016] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Plantago major    Groblad
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,utmed gångväg ,tiotals ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Jordberg (13E 6g , [6730957, 1433291] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,enstaka ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Linnaea borealis    Linnťa
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Trymackberget (artp.) (13E 8g , [6740040, 1434490] ) , , 2012 (David Göransson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2008 (DABS)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739512, 1451613] ) ,skog , 2018 (Kicki Marcus)
Viburnum opulus    Olvon
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot ängsmark , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.riklig ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6736643, 1431058] ) , ,noterad ,2020 (Ville Pokela)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739463, 1439885] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Campanula glomerata    Toppklocka
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2008 (DABS)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,dike i kanten av betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739725, 1451050] ) ,gammalt gårdstun , 2020 (Kicki Marcus)
Campanula patula    Ängsklocka
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6736976, 1449165] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,tiotals ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Limå bruk, Siljansnäs (artp.) (13E 7i , [6739548, 1441422] ) , ,noterad ,2018 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ) ,ängsmark , 2020 (Kicki Marcus)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant mot tomtmark , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ) ,vägkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733848, 1435584] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad, med vita kronblad ,2018 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Olsnäsgården (artp.) (13E 8i , [6741361, 1444044] ) , ,noterad ,2020 (Daniel Hedenbo)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Lång (13E 6h , [6733848, 1435584] ) ,sjöstrand ,även på stranden ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Achillea millefolium    Röllika
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Achillea ptarmica    Nysört
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot vägt , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Fornby (13F 7a , [6738600, 1452650] ) ,bank mot sjö , 2018 (Kicki Marcus)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Tasbäck (13F 8a , [6740288, 1450031] ) ,utkast , 2020 (Kicki Marcus)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Aster novi-belgii    Höstaster
Gassarvet (13F 7a , [6739442, 1451072] ) ,väg mot sjöstrand , 2018 (Kicki Marcus)
Carduus crispus    Krustistel
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ) ,gårdstun , 2020 (Kicki Marcus)
Centaurea cheiranthifolia var. purpurascens    Röd kamklint
Alvik, nära Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,helt naturaliserad i sluttning med rik växtlighet (artb. Thomas Karlsson) ,10-15 m2 ,2012 (Stina Johansson)
Centaurea cyanus    Blåklint
600 m O Almo skola (13E 7j , [6737, 1448] ) ,i kornåker ,sedan gammalt t. riklig, ännu ,1991 (ASj)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Centaurea jacea    Rödklint
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,dike ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Centaurea montana    Bergklint
Alvik, nära Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2012 (Stina Johansson)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ) ,tun vid gammelgården , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739147, 1451969] ) ,efter gammal byväg, ,rikligt ,2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739721, 1450972] ) ,gårdstun , 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739774, 1451399] ) ,hygge , 2018 (Kicki Marcus)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Cirsium arvense    Åkertistel
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,matjordshög med gödsel , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cirsium helenioides    Brudborste
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736976, 1449165] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,dike i kanten av betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Limå bruk, Siljansnäs (artp.) (13E 7i , [6739548, 1441422] ) , ,noterad ,2018 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Brändan (artp.) (13E 8j , [6742425, 1446623] ) , ,noterad vägkanten öster om vägen ,2020 (Ville Pokela)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739858, 1434466] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739741, 1451206] ) ,gårdstun , 2018 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Jordberg SV (13E 6g , [6730828, 1433207] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall ,rikligt spridd över fäbodens norra del ,2020 (IPt & KMa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ) ,vägkant , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,flertal ,2008 (DABS)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt med rik växtlighet , 2012 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lapsana communis    Harkål
Klockarberg (13E 7i , [67358, 14409] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736918, 1448965] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739442, 1451072] ) ,väg mot sjöstrand , 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik, Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,ymnigt ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad ,2020 (Ville Pokela)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klockarberg (13E 7i , [6735990, 1440740] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,parkering , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Mycelis muralis    Skogssallat
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Nybingsbo/Limån (13E 7i , [6736880, 1441810] ) ,grässvål vid badplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437851] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739339, 1451192] ) ,stig mot strand , 2018 (Kicki Marcus)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14409] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739566, 1451181] ) ,gammalt byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,enstaka ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741910, 1448036] ) ,stig , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Senecio vulgaris    Korsört
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ) ,skogskant med matjordshög , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739442, 1451072] ) ,väg mot sjöstrand , 2018 (Kicki Marcus)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735763, 1430702] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Gassarvet (13F 7a , [6739238, 1451284] ) ,byns badplats , 2020 (Kicki Marcus)
Sonchus asper    Svinmolke
Gassarvet (13F 7a , [6739677, 1451218] ) ,grushög , 2020 (Kicki Marcus)
Tanacetum vulgare    Renfana
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,utmed gångväg ,rikligt ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Alvik (13E 7j , [67368, 14495] ) ,vägkant ,få ex ,1986 (MKp)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ) ,vägkant efter landsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737410, 1450091] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark , 2017 (JJa & MNo)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.) (13E 7j , [6738858, 1447633] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Tussilago farfara    Hästhov
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,väl spridd ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Paris quadrifolia    Ormbär
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735430, 1441060] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
900 m N Djupsjön (artp.) (13E 6g , [6731025, 1430688] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
1300 m S Långsåsberget (artp.) (13E 6g , [6733246, 1434940] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
201 m N Förberg (artp.) (13E 7i , [6736870, 1443891] ) ,lövträd / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
NO Granbergets skidbacke (artp.) (13E 7j , [6735035, 1449095] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kallbäcken (artp.) (13E 7j , [6735929, 1449087] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
700 m V Lissberg (artp.) (13F 8a , [6742116, 1450916] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,rikligt ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ) ,äng , 2018 (Kicki Marcus)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,rikligt ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ) ,slåtteräng , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Klyvenhäll (13E 7f , [6735070, 1427560] ) ,klibbalkärrr ,riklig ,1993 (TLj)
Långsmyran (artp.) (13E 5h , [6729571, 1436510] ) , ,100 ,2017 (Uno Skog)
Lilium martagon    Krollilja
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg ,fåtal ,2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark,strand , 2016 (JJa)
Iris sibirica    Strandiris
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark ,1 ex ,2008 (DABS)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Trymackberg, biotopskyddsområde (artp.) (13E 8g , [6740040, 1434490] ) ,lövrik barrnaturskog , 2012 (Joakim Andersson Hemberg)
Trymackberget (artp.) (13E 8g , [6740040, 1434490] ) ,lövrik barrnaturskog , 2012 (David Göransson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ) ,vägkant skogsbilväg ,1 ex ,2009 (IPt)
Myr ca. 500m S Israelsjön (artp.) (13E 7h , [6737141, 1437820] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Trymackberget, centrala delen (13E 7g , [6739900, 1434500] ) ,granskog i ostsluttning ,måttligt ,2003 (Yngve Perjons)
Kollsjömyren (artp.) (13E 7h , [6739620, 1438380] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Vägskälet till Jordberg (13E 6g , [6732460, 1433548] ) ,skogsbilvägkant , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735473, 1430690] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735530, 1430617] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739858, 1434466] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Brändan (artp.) (13E 8j , [6742425, 1446623] ) , ,noterad vägkanten öster om vägen ,2020 (Ville Pokela)
Goodyera repens    Knärot
Söder om Radtjärnarna, Leksands kommun (artp.) (13E 6f , [6731862, 1426615] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Svarttjärnen, Leksands kommun (artp.) (13E 6g , [6730029, 1434592] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
400 m N Styggberget (artp.) (13E 6h , [6731674, 1436633] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Torrakberget (artp.) (13E 7h , [6735859, 1435273] ) ,liten sprickdal i fasta berget / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
nordväst Förberg (artp.) (13E 7i , [6737566, 1443370] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
Kallbäcken (artp.) (13E 7j , [6735929, 1449087] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackberget (artp.) (13E 8g , [6740040, 1434490] ) , , 2012 (David Göransson)
Flenarnas fäbod 700 m SO (artp.) (13E 8g , [6740505, 1434910] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Yngve Perjons)
Listera cordata    Spindelblomster
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735530, 1430617] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739975, 1434558] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Listera ovata    Tvåblad
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Platanthera bifolia    Nattviol
Klockarberg (13E 7i , [6735470, 1440960] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ) ,vägkant skogsbilväg ,3 ex ,2009 (IPt)
Trymackbergets biotopskydd (artp.) (13E 7g , [6739943, 1434479] ) ,barrnaturskog med inslag av löv , 2012 (Pär Dahlström)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lemna minor    Andmat
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739246, 1451050] ) ,sjö, strandnära , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark,strand , 2016 (JJa)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Almo, Busken (artp.) (13E 7j , [6738140, 1448455] ) , ,noterad ,2019 (Niklas Aronsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.) (13E 7j , [6738154, 1448361] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Elodea canadensis    Vattenpest
Gassarvet (13F 7a , [6739306, 145108] ) ,i sjöbotten ut mot holme ,rikligt längs hela strandlinjen ,2019 (Kicki Marcus)
Alviks badplats (artp.) (13E 7j , [6737504, 1448922] ) , ,noterad ,2016 (Ellinor Delin)
Landbäcken, Gassarvet (artp.) (13F 7a , [6739403, 1451016] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Kollsjömyren (artp.) (13E 7h , [6739620, 1438380] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Sparganium emersum    Igelknopp
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739330, 1451024] ) ,sjökant , 2020 (Kicki Marcus)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,damm ,rikligt ,2018 (Kicki Marcus)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Juncus bufonius    Vägtåg
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739810, 1451297] ) ,skogsstig , 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ) ,sumpig sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739234, 1451070] ) ,vid strandlinjen till holme , 2019 (Kicki Marcus)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,fåtal ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Juncus effusus    Veketåg
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ) ,mot damm , 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Juncus stygius    Dytåg
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ) ,sumpig sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,upplagsplats skogsbilväg , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Vägskälet till Jordberg (13E 6g , [6732460, 1433548] ) ,skogsbilvägkant , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ) ,vägkant ner till sjön , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ) ,vägkant ner till sjön , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Luzula pallescens    Blekfryle
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ) ,vägkant skogsbilväg , 2009 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Luzula pilosa    Vårfryle
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,skogsmark , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,flertal ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737410, 1450091] ) ,våtmark , 2017 (IPt & SNy)
Gassarvet (13F 7a , [6739292, 1451089] ) ,strandkant , 2020 (Kicki Marcus)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Carex canescens    Gråstarr
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Naturum (13E 8j , [6741766, 1448207] ) ,grusstig , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739162, 1451405] ) ,strandstig , 2019 (Kicki Marcus)
Carex digitata    Vispstarr
Gassarvet (13F 7a , [6739798, 1451428] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Carex dioica    Nålstarr
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Carex echinata    Stjärnstarr
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,riklig ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739392, 1450968] ) ,strandkant , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex elongata    Rankstarr
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ) ,alkärr , 2020 (Kicki Marcus)
Storön i Byrviken (13E 7j , [6738910, 1449420] ) ,betat strandkärr ,rikligt ,1993 (TLj)
Carex flava    Knagglestarr
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.riklig ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Vägskälet till Jordberg (13E 6g , [6732460, 1433548] ) ,skogsbilvägkant , 2020 (IPt & KMa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732720, 1431290] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,t.riklig mest steril ,2008 (IPt & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739329, 1451108] ) ,stig mot holme , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735473, 1430690] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Kollsjömyren (artp.) (13E 7h , [6739620, 1438380] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735473, 1430690] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex livida    Vitstarr
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Carex magellanica    Sumpstarr
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,fåtal tuvor ,2008 (IPt & MNo)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732793, 1431275] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,riklig ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744244, 1437860] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739329, 1451108] ) ,stig mot holme , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735618, 1430364] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14484] ) ,dike ,enstaka ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739798, 1451428] ) ,skogsstig , 2020 (Kicki Marcus)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739463, 1439885] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67354, 14410] ) ,blandskog ,enstaka ,2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7h , [6739783, 1439665] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7i , [6736657, 1442189] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Brändan (artp.) (13E 8j , [6742425, 1446623] ) , ,noterad vägkanten öster om vägen ,2020 (Ville Pokela)
Carex pauciflora    Taggstarr
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735530, 1430617] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Kollsjömyren (artp.) (13E 7h , [6739620, 1438380] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,spridd ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ) ,skogsbilvägkant,upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739329, 1451108] ) ,stig mot holme , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735530, 1430617] ) ,talldominerad barrblandskog, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739292, 1451089] ) ,strandkant , 2020 (Kicki Marcus)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,enstaka ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark,strand , 2016 (JJa)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ) ,vägdike , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Eriophorum gracile    Kärrull
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735730, 1430674] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, myren, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739782, 1438256] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.) (13E 8h , [6740520, 1437069] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ) ,sumpig sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ) ,sjöstrand med gungfly , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Nybingsbo (13E 7i , [6736880, 1441810] ) ,strandsnår vid ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ) ,skogsväg , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Agrostis capillaris    Rödven
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,torrt skogsbryn/hårdbacke ,rikligt ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Agrostis stolonifera    Krypven
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6733734, 1431503] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,vägdike , 2008 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Alvi , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,dike ,tiotals ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740258, 1449246] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Hallen, Siljansnäs (artp.) (13E 8j , [6740375, 1449203] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Ville Pokela)
Briza media    Darrgräs
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739697, 1450982] ) ,gammalt gårdstun ,rikligt ,2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Bromus inermis    Foderlosta
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ) ,grässlänt vid parkeringsplats ,enstaka ,2008 (DABS)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Fjällberget vid vägkanter (artp.) (13E 6g , [6734910, 1431220] ) ,vägslänter, avläggsplats , 2010 (Bo Karlsson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,enstaka ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14409] ) ,diken ,enstaka ,2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,fårhage ,enstaka ,2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ) ,vägkant , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ) ,vägkant som gränsar mot fuktigt dike , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö ,rikligt ,2019 (IPt & Kicki Marcus)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Brändan (13E 8j , [6741439, 1446790] ) ,vid flygfält , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735610, 1430920] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ) ,ruderatmark , 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,dike i ängsmark ,väl spridd ,2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.) (13E 7h , [6739748, 1437999] ) ,gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739475, 1450890] ) ,stig ner mot sjö , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo Bäckängsgattu (artp.) (13E 7j , [6738519, 1448037] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,dike i ängsmark ,enstaka ,2008 (DABS)
Brändan (13E 8j , [6741439, 1446790] ) ,vid flygfält , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ) ,traktorväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
HierochloŽ hirta    Myskgräs
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
HierochloŽ hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Holcus mollis    Lentåtel
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall ,spridd på flera lokaler ,2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739644, 1451267] ) ,vägkant , 2017 (JJa & MNo)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ) ,väg ned till sjöstrand , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739650, 1451203] ) ,grusgång , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Melica nutans    Bergslok
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ) ,skogsstig , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.) (13E 7i , [6737466, 1441856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ) ,skogsbilvägkant , myr , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,riklig ,2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6735286, 1430875] ) ,talldominerad barrblandskog , 2010 (Bo Karlsson)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nardus stricta    Stagg
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6734238, 1431914] ) ,skogsbilvägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fjällberget (artp.) (13E 7g , [6736643, 1431058] ) , ,noterad ,2020 (Ville Pokela)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 7i , [6736657, 1442189] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,ängsmark med vägslänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ) ,slänt mot väg , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ) ,åker , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ) ,vägkanter, fäbodvall , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ) ,äng , 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67416, 14482] ) ,beteshage ,rikligt ,2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ) ,strand , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ) ,vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almoån (artp.) (13E 7j , [6737820, 1447646] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Almo, Siljansnäs (artp.) (13E 7j , [6738210, 1447940] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Phragmites australis    Vass
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ) ,åstrand , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Skålsjön N (artp.) (13E 5f , [6729325, 1429327] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6729828, 1436283] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (DABS)
Poa annua    Vitgröe
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ) ,strand, skogsbilvägkant , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ) ,vägkant, bruksväg till sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ) ,skogsväg , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ) ,gammal skogsväg , 2019 (Kicki Marcus)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ) ,åkerkant , 2020 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ) ,längs gammal byväg , 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Poa compressa    Berggröe
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Poa nemoralis    Lundgröe
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,strandäng mot ån ,spridd ,2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark ,tämligen rikligt ,2008 (DABS)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,sumpskog , 2017 (JMa & UGu)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ) ,gammal byväg , 2020 (Kicki Marcus)
Poa palustris    Sengröe
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ) ,vägkant, grustag , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ) ,gammal skogsväg , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.) (13E 7h , [6739738, 1438201] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ) ,hävdad fäbodvall , 2020 (IPt & KMa)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ) ,skogsbilvägkant, sjö , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732720, 1431290] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ) ,vägkant & vägdiken , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ) ,kant av grusplan , 2020 (Kicki Marcus)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ) ,strandstig , 2020 (Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ) ,parkering, jordhög, vägkant,dike , 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ) ,vägkanter längs äldre bebyggelse , 2017 (JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.) (13E 7h , [6739801, 1438074] ) ,gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ) ,vägkant , ängsmark mot å , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Poa trivialis    Kärrgröe
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ) ,vägdike samt slänt , 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ) ,vägdike , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ) ,lövskog/igenvuxen betesmark , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739475, 1450890] ) ,stig ner mot sjö , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)

Uppdaterad 2021-03-14