SÄTER

570 arter

2304 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Ån mellan Nedre Rishyttesjön och Ljustern, vid vägen till Aspnäs (12F 8i , [66909, 14923] ) ,åkant/ gammal slaggblandad ruderatmark ,ca 10 ex ,1991 (SJa)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ) ,fuktig skogsmark ,~5 ex ,1989 (SJa)
V om Simshyttesjön (12F 8i , [66914, 14930] ) ,kalkbrott ,t.rikligt ,1994 (ÖSp)
Atlasruta (12F 8j , [66929, 14953] ) ,blåbärsgranskog ,10 ex ,1986 (SJa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682440, 1491940] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687961, 1492982] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Norr Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680992, 1494994] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Svarttjärnsvägen (artp.) (12F 7i , [6685437, 1493794] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ) ,vid ån i mjäla-slänterna ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Bispberg vid fd jvg (12F 8j , [66936, 14988] ) ,skogskant mot jvg ,rikligt ,1989 (JEd)
V Tjärnan (12G 8a , [66905, 15018] ) ,grustag ,fåtalig ,1988 (HPe)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497531] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682576, 1491818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
2 km V om Nisshyttan efter Fiskbäcksvägen (12F 6i , [66838, 14942] ) ,berg med tunt jordlager ,20 ex ,1988 (HPe)
Grönåsen (12F 6j , [66826, 14967] ) ,på gammal väg ,ca 15 ex ,1988 (HPe)
Backus (12F 7i , [66869, 14927] ) ,ängsmark/ åkerkant/vägren ,> 16 ex ,1991 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ) ,gammal ängsmark/ tomtmark ,1 ex ,1991 (SJa)
Klacken/Pungmakarbo (artp.) (12G 8a , [6691625, 1500180] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2019 (Staffan Jansson)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Pungmakarbo S om Klacksjön (12G 8a , [66916, 15003] ) ,i betad torrbacke ,enstaka ex 1983 och ,1986 (BDr)
Klacken/Pungmakarbo (artp.) (12G 8a , [6691625, 1500180] ) ,silikatgräsmark på sand ,5 stjälkar/strån/skott ,2019 (Staffan Jansson)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Pungmakarbo, 1961 (Sj) * vid Klacksjöns S-strand (12G 8a , [66916, 15003] ) ,i betad torrbacke bland gråfibbla, ,1983-90 enstaka ,1990 (BDr)
Polypodium vulgare    Stensöta
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683661, 1492551] ) ,stenblock ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683810, 1492872] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Jätteklacken (DFL) (12G 8a , [66920, 15000] ) ,berghäll ,1 tuva ,1987 (SJa)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Jätteklacken (12F 8j , [66919, 14999] ) ,blockrik sydbrant ,5 ex ,1986 (SJa)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693732, 1499256] ) ,på varphög invid nerlagd gruva ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692293, 1497680] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692404, 1497988] ) , ,noterad ,2016 (Jesper Hansson)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694161, 1496224] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Säterdalen,Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694165, 1496200] ) , , 2006 (Kalle Bergström)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694165, 1496243] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dryopteris cristata    Granbräken
N stranden Laggarbosjön (DBS) (12F 7j , [66861, 14959] ) ,strandäng,förr betad ,c:a 100 ex ,1988 (SSv)
Dryopteris dilatata    Lundbräken
Säterdalen (12F 8j , ) , ,frekvens ej bedömd , 1987 (ÅPe m.fl)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497531] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6694400, 1495950] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497927] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Blechnum spicant    Kambräken
Ljustjärn (Skallberget) (artp.) (12F 7i , [6686354, 1494416] ) ,brunvattensjö ,1 ,2020 (Ulf Ljusteräng)
Picea abies    Gran
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pinus sylvestris    Tall
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Juniperus communis ssp. communis    En
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Norr Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681935, 1496005] ) ,frisk gräsmark gräsmark runt f.d. skogsarbetarbostad ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683131, 1496590] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Bispbergs klack (artp.) (12G 8a , [6692980, 1500604] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Populus tremula    Asp
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix aurita    Bindvide
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Salix cinerea    Gråvide
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix triandra    Mandelpil
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Salix viminalis    Korgvide
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myrica gale    Pors
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682576, 1491818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hässjerismossen (artp.) (12F 7j , [6685765, 1495244] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgtjärnen (artp.) (12F 8h , [6692766, 1489855] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692183, 1500322] ) , ,6 ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Alnus incana    Gråal
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån nedströms trumma (artp.) (12F 7j , [6686818, 1498045] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark, Marcus Arnesson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497531] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692625, 1497782] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Betula nana    Dvärgbjörk
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Betula pendula    Vårtbjörk
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682598, 1491969] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692263, 1497950] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Betula pubescens    Glasbjörk
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Corylus avellana    Hassel
Strax N Laggarbosjön (12F 7j , [6686, 1496] ) ,gammal kulturmark ,spridda större ex. ,1988 (SSv)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ) ,blockrik sydbrant ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66922, 14991] ) ,bäcksänka ,enstaka ,1991 (JEd & LBr)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,bergroten ,spridd ,1987 (SNy)
Karlsgårdarna (artp.) (12F 8j , [6692205, 1499303] ) , ,6 ,2015 (Stig-Åke Svenson)
Quercus robur    Ek
Jönshyttan (12F 8i , [66914, 14941] ) ,skogsmark ,2 ex ,1989 (SJa)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ) ,blockrik sydbrant ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692171, 1500245] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Strax N Laggarbosjön (12F 7j , [6686, 1496] ) ,gammal kulturmark ,spridda större ex. ,1988 (SSv)
Vålängarna (12F 8j , [66940, 14970] ) ,betesmark i ravin , 1989 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , [66943, 14963] ) ,lundvegetation ,rikligt ,1985 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,bergroten ,enst. ,1987 (SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Humulus lupulus    Humle
Ljusterns sydspets, nära åmynningen, mella två ågrenar (12F 7j , [66897, 14971] ) ,igenvuxen odlingsmark, på några av alarna ,några ex ,1994 (ÖSp)
Norddalen v.lilla bron nedon reningsverket (12F 8j , [66947, 14951] ) ,klängande i buskskiktet ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497531] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6693002, 1497737] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694126, 1496285] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Urtica urens    Etternässla
Klackens by nedom Jätteklacken (12F 8j , [66916, 14998] ) ,potatisland ,enst. ,1987 (TLj)
Klackens by (12G 8a , [66915, 15000] ) ,ladugårsbacke ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Bistorta vivipara    Ormrot
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Fallopia japonica    Parkslide
Vägen mot Dalkarsnäs (artp.) (12F 8j , [6690490, 1496966] ) , ,flera exemplar i slänten ,2020 (Lena Stigsdotter)
Vägen mot Dalkarlsnäs (artp.) (12F 8j , [6690553, 1496867] ) , ,noterad ,2020 (Lena Stigsdotter)
Säter värmeverket åsen (artp.) (12F 8j , [6691416, 1497188] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Säter (artp.) (12F 8j , [6691775, 1496694] ) , ,en rejäl buske. ,2020 (Lena Stigsdotter)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden (väst om) (artp.) (12F 8j , [6690780, 1498660] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Polygonum aviculare    Trampört
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant, upplagsplan , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Säter, friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ) ,gräsmark vid ån ,enst. ,1987 (TLj)
Norddalsbron (12F 8j , [66944, 14957] ) ,intill stigen fr.info.tavlan t.pumphuset ,flera ex. ,1987 (TLj)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497531] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Chenopodium album    Svinmålla
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Chenopodium bonus-henricus    Lungrot
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt och t.o.m. innanför den gamla ladugårdsgrunden ,minst 150 ex. ,1994 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säterdalen v.fril.teatern (12F 8j , [66922, 14977] ) ,mjäla-blottor i S-vänd ravinslänt (m.sanddraba ,backtrav) , 1988 (JEd)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Säter,kyrkogården (12F 8j , [66924, 14971] ) ,utkasthög på jord ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,skogsmiljö , trädgårdsutkast , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Laggarbo (12F 7j , [66862, 14960] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Bispberg (12F 8j , [66935, 14990] ) ,torrbacke med stenkolsrester ,1 ex ,1989 (SJa)
Säter, Rv. 70 (artp.) (12F 8j , [6691161, 1498581] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693689, 1499125] ) ,på varphög invid gruvbrott ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Herniaria glabra    Knytling
Broddens, vägen vid gruvlaven (12F 6i , [66841, 14939] ) ,grusplan ,2 ex ,1989 (SJa)
Rutbo, v.avtagsv. mot Bispberg från Rv70 (12F 8j , [66911, 14985] ) ,sandblotteor i torr gräsmark ,rikl. ,1987 (TLj)
Bispberg (12F 8j , [66935, 14990] ) ,torrbacke med stenkolsrester ,5 ex ,1989 (SJa)
Väg mot Sprättbo (artp.) (12F 6j , [6680106, 1495745] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Korsningen Laggarbov.-Nisshyttan (12F 7j , [66865, 14973] ) ,vägkant ,~20 ex ,1987 (SJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Atlasruta (12F 8j , [66933, 14956] ) ,ängsmark ,2 ex ,1986 (SJa)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ) ,torrbacke ,rikligt ,1989 (JEd)
Yttre Heden , kring viadukten efter rv 70 (12G 8a , [66907, 15004] ) ,vägkant ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Bispberg nedom byn (12F 8j , [6693, 1498] ) ,lundklippa , 1989 (JEd)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant, upplagsplan , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Näset (12F 6i , [66840, 14944] ) ,f.d.tomt, husgrund ,några kvm ,1985 (LBr)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Silene dioica    Rödblära
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Säterdalens naturreservat (artp.) (12F 8j , [6694144, 1496213] ) , ,noterad intill stigen nedströms ,2020 (Yngve Johansson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694165, 1496243] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Silene rupestris    Bergglim
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ) ,blockrik sydbrant ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,klipphyllor ,rikl. ,1987 (SNy)
Griggers klack (12G 8a , [66930, 15010] ) ,"sydberg; klipphällar etc." ,> 30 ex ,1991 (SJa)
Jätteklacken (artp.) (12F 8j , [6691992, 1499969] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Silene vulgaris    Smällglim
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Spergularia rubra    Rödnarv
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
S. Pungmakarbo (12G 8a , [66911, 15014] ) ,tidvis vattenfylld isgrop i åkermark ,> 5ex ,1991 (SJa)
Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ) ,torrbacke mot tomtmark ,rikl. ,1987 (TLj)
Stellaria alsine    Källarv
Säter-Norddalen ,frelv "allmän" (12F 8j , ) ,källkärr > 10 lok. ,1987 (TLj)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stellaria media    Våtarv
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stellaria nemorum    Lundarv
Säterdalen (12F 8j , ) ,lundvegetation allmän ,1986 (SJa)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Säterdal (artp.) (12F 8j , [6692446, 1497231] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Karlsgårdarna (Vällingdalen) (12F 8j , [66920, 14988] ) ,insådd vägkant/ dike ,2 ex ,1991 (SJa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,grundbotten ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682440, 1491940] ) ,skogstjärn ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687940, 1493057] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Actaea spicata    Trolldruva
Broddens vid gruvorna (12F 6i , [66839, 14939] ) ,lundartad veg. ,~~5 ex ,1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (DABS)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14963] ) ,hagmark ,8 ex ,1989 (SJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Ljusterns sydspets, nära åmynningen (12F 7j , [66897, 14971] ) ,igenvuxen odlingsmark samt i åkanten ,t.rikligt ,1994 (ÖSp)
Mellan nedre Risshyttesjön och Ljustern ,ca 500 m från åmynningen (12F 8i , [66907, 14934] ) ,igenvuxen f.d. betesmark ,i strandskog mot ån ,t.rikligt ,1994 (ÖSp)
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66919, 14934] ) ,kalkpåverkad frodig blandskog ,3 ex ,1987 (SJa)
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14935] ) ,blandskog ,1 ex ,1986 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , ) ,fuktiga ravinslänter tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Sågholmen (12F 8j , [66902, 14967] ) ,luckig n f.d. betad skog ,enstaka ,1994 (ÖSp)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ) ,lundartad ravin ,flerst. ,1991 (JEd)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Kur Olles kalkbrott (artp.) (12F 8i , [6691931, 1493277] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) ,lövlund , 2010 (Ralf Lundmark)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693690, 1499298] ) ,invid buskage nära nerlagd gruva ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694126, 1496285] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Björnhålet (artp.) (12F 7j , [6688474, 1497024] ) ,rasbrant / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Simshyttsjön (artp.) (12F 8i , [6691347, 1493050] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Simshyttsjön (artp.) (12F 8i , [6691429, 1493065] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
"Säter, kalkbrotten ""Kur-Olles""" (artp.) (12F 8i , [6691986, 1493293] ) ,lågörtgranskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692143, 1498181] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Ovangårdarne (artp.) (12F 8j , [6692907, 1495371] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Norddalen (artp.) (12F 8j , [6694379, 1496350] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Östanberget (artp.) (12F 8j , [6694827, 1496978] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692454, 1500614] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692462, 1500623] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692467, 1500907] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692475, 1500576] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692504, 1500853] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692529, 1500839] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692534, 1500650] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692542, 1500821] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692560, 1500678] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692586, 1500621] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692590, 1500606] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692640, 1500863] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692655, 1500861] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692655, 1500934] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692659, 1500919] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692686, 1500853] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692688, 1500953] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692696, 1500760] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692718, 1500798] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tingsvallenravinen (artp.) (12F 9j , [6695235, 1495201] ) ,ängsalskog gråalsdominerad skog i siltjordsravin ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa
Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ) ,torrbacke mot tomtmark (med mosippa, inplanterd ?) ,1 tuva ,1987 (TLj)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Atlasruta (12F 8j , [66910, 14990] ) ,tallhed ,15 ex ,1986 (SJa)
Djupdalsområdet , SV om Klacken (12F 8j , [66911, 14996] ) , ,3 lokaler , 50 blommor på rikaste lokalen ,2005 (Roland Berg)
Djupdalsområdet , Ö om Klacken (12G 8a , [66911, 15006] ) , ,2 lokaler , 2 blommande samt blad ,2005 (Roland Berg)
Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ) ,torrbacke mot tomtmark ,~15 tuvor ,1987 (TLj)
Djupdalen NO Kullsveden (DFl) (12F 8j , [66911, 14999] ) ,sandmark i istidsdal ,flera ,1981 (EDn)
Karlsgårdarna (artp.) (12F 8j , [6691050, 1499050] ) ,tallhed ,noterad ,1986 (Staffan Jansson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Caltha palustris    Kabbleka
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680782, 1494941] ) ,frisk gräsmark med gran igenväxande f.d. odlingsmark i granskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Säter , Malmsting.26 (12F 8j , [66926, 14963] ) ,öppen jord i sydslänt ,1 ex ,1989 (SJa)
Vålängsravinens överkant (12F 8j , [66941, 14975] ) ,upptrampad och betad ravinkant ,>10 m2 ,1991 (SJa)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ranunculus confervoides    Hårmöja
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Ranunculus ficaria    Svalört
Vålängarna i Matses backar (12F 8j , [6693770, 1497020] ) , ,nu spridd ända ned till Ljusterån ,2007 (TLj)
Vålängarna (DBS) (12F 8j , [66940, 14970] ) ,betesmark i ravin , 1989 (SJa)
Norddalen, en grupp 1970 (Lr) * intill Norddalsbron (12F 8j , [66941, 14961] ) ,i lundvegetation ,enstaka ,1987 (TLj, SJa)
Vålängarna i löväng, 1912 (Sam) * här 2 lokaler, 1940-t (Dn) * 1950 (Tr) * (4024-3922), (12F 8j , [66940, 14974] ) ,raviner, gles beteshage med al, hägg etc ,mest i övre delen, ymnig och marktäckande ,1989 (TLj, SJa)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
S om Broddtorpet , intill gruvhålen (12F 6i , [66837, 14938] ) ,torrbacke med slaggvarp ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Säter, friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ) ,S-vänd ravinslänt m.gräsveg. ,enst. ,1987 (TLj)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Berberis vulgaris    Berberis
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ) ,i brottkant ,1 buske ,1989 (JEd)
Mahonia aquifolium    Mahonia
Ovangårdsberget (12F 8i , [6692, 1494] ) ,i kanten av litet kalkbrott i blandskog ,3 små ex. ,1990 (SJa)
Corydalis intermedia    Smånunneört
Tingsvallen, 1935 (Ingrid Hedman) * 1959 (Tr) * (12F 9j , [6695, 1495] ) ,ravinslänternas övre delar ,mycket riklig ,1987 (SNy o a)
Uggelbo, vid gårdar i byn åtminstone sedan 1930-t * 1960-t (Ove Eriksson) * (12F 8j , [6693, 1495] ) ,vägkanter, lövsnår, överblivna marker inne i byn, (Möjligen inplanterad från Tingsval-len enligt Ingrid Hedman). ,riklig ,1989 (SJa)
Tingsvallenravinen (artp.) (12F 9j , [6695235, 1495201] ) ,ängsalskog gråalsdominerad lövskog i siltravin ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692413, 1497487] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Alliaria petiolata    Löktrav
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Säter.friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ) ,S-vänd ravinbrant,på slitna stigar ,enst. ,1987 (TLj)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,rasbrant ,enst. ,1987 (SNy)
Arabis glabra    Rockentrav
Säterdalen (12F 8j , [66922, 14976] ) ,gräsmark ,2 ex. ,1988 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,rasbrant ,enst. ,1987 (SNy)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Säterdalen i Folkparken (12F 8j , [66922, 14977] ) ,ravinslänt , 1992 (JEd)
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ) ,i SV-exp. slänten,halvskuggiga ravinslänter,t.örtrika , 1988 (JEd)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (höjden NO vägen mot Norn) (12F 6j , [66842, 14957] ) , ,>30 ex ,1991 (SJa)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Säters stn o längs jv N-ut (12F 8j , [6692, 1496] ) ,grusmark längs jv ,riklligt o spridd ,1987 (JEd)
Säters stad längs jvg o. Rv70,utfarter mot N (12F 8j , [6692, 1496] ) , ,rikl. ,1987 (SNy)
Uggelbo (12F 8j , [66942, 14953] ) ,längs järnvägen ,enst. ,1987 (SNy)
Säter (DFl) (12F 8j , ) ,vägkanter m.m t.rikl. ,1988 (SJa)
Säter jnv.s-station (artp.) (12F 8j , [6692213, 1497020] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Camelina sativa ssp. sativa    Oljedådra
Säter ( , ) ,riklig i trädgård,ink med en Weibulls-blomfröblandning riklig ,1993 (AJa)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Viken (12F 7j , [66899, 14958] ) ,sjökant / källa ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , [66924, 14974] ) ,bäckkant ,t.rikl. ,1988 (SJa)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Descurainia sophia    Stillfrö
Säters järnvägsstation (DFl-49) (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,>20 ex (många små) ,1991 (SJa)
Draba nemorosa    Sanddraba
Klockargatan, vid skolan (12F 8j , [66920, 14964] ) ,gräsmattekant ,riklig på 2 dm2 ,1995 (SJa)
Säters dal, 1861 (For o a) * nära en lada, ca 1900 (WISTR.1905) * i örtbacke vid en stig, 1900-t (SAM.1910) * vid folkparken mittemot friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ) ,sydvänd öppen mjälaravinslänt, i markblottor med bl a backtrav,alltmer hotad av igenväx-ning p g a gräsinsåning och upphört markslitage ,några 10-tal ex 1960-t (Dn) * ca 30 ex ,1987 (DABS)
Erophila verna    Nagelört
Säterdalen V om Ned.Stubbersbo på Ö-sidan av ån (12F 8j , [66926, 14980] ) ,S-exp.ravinslänt,nu igenvuxet av skuggande häggsnår ,1 ex. (mln.stigen o. ån) ,1988 (JEd)
Bispberg (12F 8j , [66935, 14990] ) ,vägkant / dike ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ) ,sydexp. klippa ,rikligt ,1989 (JEd)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Säterdalen , ("teaterslänten") (12F 8j , [66922, 14977] ) ,tidvis översvämmad dalbotten ,3 ex ,1988 (SJa)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Klacken , isgroparna (12F 8j , [66910, 14997] ) ,strandkant ,~25 ex ,1989 (SJa)
Säterdalen ,Norddalen (12F 8j , [66942, 14960] ) ,fuktig strand vid Ljusterån ,~100 ex. ,1987 (SNy)
S. Pungmakarbo (12G 8a , [66911, 15014] ) ,tidvis vattenfylld isgrop i åkermark ,riklig ,1991 (SJa)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Thlaspi arvense    Penningört
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Drosera anglica    Storsileshår
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sedum acre    Gul fetknopp
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ) ,blockrik sydbrant , 1986 (SJa)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Sedum album    Vit fetknopp
Bispberg (12F 8j , [6693710, 1499150] ) , ,sparsam ,2005 (TLj)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693653, 1499109] ) ,på berghäll ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Sedum anglicum    Engelsk fetknopp
Bispberg vid gruvan (12F 8j , [6693720, 1499170] ) ,sparsam men tillsynes fullt naturaliserad på gamla varphögar o torrbackar , 2005 (TLj)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Bispbergs klack (artp.) (12G 8a , [6692370, 1500000] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Bisbergs Klack (artp.) (12G 8a , [6692370, 1500000] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Sedum hispanicum    Blek fetknopp
Säter, Malmsteinsg.26 (12F 8j , [66926, 14963] ) ,torr sydslänt i gräsmatta ,tämligen rikligt ,1990 (SJa)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693726, 1499183] ) ,på varphög invid nerlagd gruva ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693732, 1499256] ) ,på varphög invid nerlagd gruva ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,kvarstående från odling ,2020 (Staffan Jansson)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Säterdalen (12F 8j , ) ,fuktig lundveg. tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Säterdalen v.Folkparken ,fl. (12F 8j , [6692, 1497] ) ,ravinslänter,etc. , 1988 (JEd)
Nedre Stubbersbo nära lv (12F 8j , [6692, 1498] ) ,bäcksänka , 1989 (JEd)
Säterdalens naturreservat (artp.) (12F 8j , [6694144, 1496213] ) , ,noterad intill stigen uppströms ,2020 (Yngve Johansson)
Tingsvallenravinen (artp.) (12F 9j , [6695235, 1495201] ) ,ängsalskog gråalsdominerad skog i siltjordsravin ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Näset, Nisshyttan (12F 6i , [66841, 14944] ) ,ängsmark ,~5 ex ,1989 (SJa)
Lerviken (12F 7j , [66888, 14988] ) ,gräsmark ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Marken (12F 8i , [66917, 14906] ) ,ängsmark ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Öster om Kringsjöbäcken, kalkbrott (12F 8i , [66920, 14938] ) ,gräsmark ,~100 ex ,1987 (SJa)
Atlasruta (12F 8j , [66934, 15006] ) ,ängsmark ,1 ex ,1985 (SJa)
Bispberg V om brottet (12F 8j , [66937, 14990] ) ,gamla gruvvarphögar ,rikligt ,1989 (JEd)
Vägen nedanför högsta punkten på Bispbergs klack (12G 8a , [66934, 15006] ) ,vägkant ,ca 5 ex ,1991 (SJa)
Marken (artp.) (12F 8i , [6691717, 1490684] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Fiskbäcken,SO om gården (12F 6i , [66807, 14924] ) ,fuktig botten av gammalt grustag ,talrik ,1987 (EDn)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8j , [66924, 14952] ) ,delvis uttorkad bäck ,1 ex ,1986 (SJa)
Ribes alpinum    Måbär
Säterdalen (12F 8j , ) ,ravinslänter tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Vålängarna/Ljusterån (12F 8j , [66929, 14968] ) ,åstrand i ravin ,~10 ex ,1989 (SJa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ) ,ängsmark vid gammalt torp , 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde ,t.rikl. ,2008 (IPt)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ) ,vägdike , 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ) ,vägkant samt dike ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Bisbergs herrgård (12F 8j , [6693560, 1499230] ) ,gräsmark , 2004 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694170, 1496250] ) ,fuktig ängsmark ,stig , 2008 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Bisbergs herrgård (12F 8j , [6693560, 1499230] ) ,gräsmark , 2004 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. vestita    Vindaggkåpa
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde ,enstaka ,2008 (IPt)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ) ,vägdike , 2006 (JEd)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [6695080, 1495130] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ) ,ängsmark vid gammalt torp , 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (IPt)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ) ,vägdike , 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ) ,vägkant samt dike ,rikligt ,2006 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6693756, 1499232] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ) ,ängsmark vid gammalt torp , 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (IPt)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ) ,vägdike , 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ) ,vägkant samt dike ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694170, 1496250] ) ,fuktig ängsmark ,stig , 2008 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde ,spridd ,2008 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ) ,ängsmark vid gammalt torp , 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2008 (IPt)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ) ,vägdike , 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ) ,vägkant samt dike ,fåtal ,2006 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ) ,ängsmark vid gammalt torp , 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (IPt)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ) ,vägkant , 2015 (IPt & SNy)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ) ,vägkant samt dike ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694170, 1496250] ) ,fuktig ängsmark ,stig , 2008 (IPt)
Säterdalens NR (artp.) (12F 8j , [6692867, 1497830] ) , ,några plantor intill en stig. ,2011 (Gillis Aronsson)
Säterdalens NR (artp.) (12F 8j , [6692867, 1497830] ) , , 2011 (Gillis Aronsson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ) ,ängsmark vid gammalt torp , 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ) ,vägdike , 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ) ,vägkant samt dike ,fåtalig ,2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694520, 1495710] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692489, 1497346] ) , ,noterad ,1997 (Ola Elleström)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ) ,gammalt gruvområde ,spridd ,2008 (IPt)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Potentilla anserina    Gåsört
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Fragaria vesca    Smultron
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Geum rivale    Humleblomster
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692413, 1497487] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Geum urbanum    Nejlikrot
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Malus domestica    Apel
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,kvarstående från odling ,2020 (Staffan Jansson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Potentilla erecta    Blodrot
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bispbergs klack (artp.) (12G 8a , [6692980, 1500604] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Prunus avium    Sötkörsbär
Per-Hans fäbod (12F 6i , [66822, 14911] ) ,blandskog / gammal fäbodvall ,9 vuxna träd , rikl.med unga träd o plantor ,1989 (SJa)
Prunus domestica ssp. insititia    Krikon
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680782, 1494941] ) ,frisk gräsmark med gran igenväxande f.d. odlingsmark i granskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rosa canina    Stenros
Bispbergs klack (Sam: AND.& BIRG. 1932) * Lissklacken, även hybrider (MATTSSON 1934) * nedom Lissklacken (12G 8a , [66920, 15000] ) ,flera grupper i rasmark och på klipphyllor, väl fruktifierande, artrena exemplar ,1987- ,1990 (SNy&TLj, konf. U. Malmgren) [S])
Rosa dumalis    Nyponros
Riksväg 70 vid korsning med vägen till Bispberg (12F 8j , [66911, 14985] ) ,vägkant/ sandig numera avverkad skogsmark ,1 ex ,1991 (SJa)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,kvarstående? ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Aspnäs (12F 8i , [66900, 14914] ) ,vid stenmur i anslutning till vall/betesmark ,1 ex ,1991 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691860, 1493800] ) ,blandskog med skogsvägar ,en stor buske ,2015 (IPt & SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,kvarstående? ,2020 (Staffan Jansson)
Rosa villosa ssp. villosa    Plommonros
Bondfallet (12F 6j , [66837, 14964] ) ,gammal ängsmark ,~10 buskar ,1989 (SJa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rubus idaeus    Hallon
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,1 ex ,1991 (SJa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sorbus intermedia    Oxel
NV kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8i , [66924, 14949] ) ,barrskog ,1 ex ,1986 (SJa)
Jätteklacken (12F 8j , [66920, 14998] ) ,blockrik sydbrant ,1 ex ,1986 (SJa)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692186, 1500237] ) , ,1 ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Spiraea japonica    Praktspirea
Kalkbrott (12F 8i , [6691860, 1493800] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Bondfallet (12F 6j , [66838, 14962] ) ,gammal ängsmark ,~100 m2 ,1989 (SJa)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66919, 14966] ) ,sumpig strandäng med begynnande förbuskning ,ett 10-tal buskar ,1994 (ÖSp)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,kvarstående från odling ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693722, 1499276] ) ,bryn invid gruvbrott ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Bispbergsvägen mellan Rv70 och järnvägen (12F 8j , [66910, 14980] ) ,vägkanter ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark , 1991 (SJa)
Bispberg V om brottet (12F 8j , [66937, 14990] ) ,gamla gruvvarphögar ,rikligt ,1989 (JEd)
Sågen (artp.) (12F 8j , [6691726, 1496444] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Säter jnv.s-station (artp.) (12F 8j , [6692213, 1497020] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lathyrus vernus    Vårärt
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ) ,blockrik sydbrant ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Knutsbodalen (12F 8j , [66920, 14986] ) ,lundartad ravinbotten ,enstaka ,1991 (JEd)
Säterdalen (12F 8j , [66943, 14963] ) ,lundvegetation ,1 ex ,1985 (SJa)
SO Yttre Heden (DFl) (12G 7a , [66897, 15012] ) ,dalslänt ,24 ex ,1988 (HPe)
Lotus corniculatus    Käringtand
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Fiskbäcksvägen (artp.) (12F 6i , [6683126, 1493739] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6693049, 1499844] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6693615, 1499239] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Medicago lupulina    Humleluzern
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,ca 20 ex ,1991 (SJa)
Vällingdalen (12F 8j , [66920, 14988] ) ,vägkant ,1 ex ,1991 (SJa)
Knusselbo (artp.) (12F 6i , [6681188, 1492848] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Trifolium repens    Vitklöver
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Gruvområdet nedanför Bispbergs klack (12G 8a , [66933, 15007] ) ,grusmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689962, 1498645] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 8j , [6690054, 1498663] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689817, 1491130] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Vicia sepium    Häckvicker
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
G: a Sätervägen 700 m S om Dalnäset (12F 8i , [66902, 14940] ) ,vägkant , 1987 (SSv)
NV Lomtorpet (12F 8i , [66920, 14906] ) ,skogsvägkant ,5 ex ,1986 (SJa)
Körvägen från Pungmakarbo vid korsande bäck (12G 8a , [66925, 15009] ) ,lundartad miljö i bäckkant ,trol ca 10 ex ,1991 (SJa)
Griggers klack, skogen nedanför branten (DFl-49) (12G 8a , [66930, 15011] ) ,lundartad skogsmark i anslutning till sydberg ,ca 5 ex ,1991 (SJa)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
NV om kalkbrott ,V om Kringsjöbäcken (12F 8i , [6692, 1493] ) ,intill skogsbilväg ,flertal ,1991 (PJo)
Oxalis acetosella    Harsyra
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683810, 1492872] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Karlsgårdarna (12F 8j , [66918, 14988] ) ,potatisland ,fl. ,1987 (TLj)
Knutsbo S-ut (12F 8j , [66919, 14988] ) ,schaktjordhög , 1991 (JEd & LBr)
Knutsbo S-ut (12F 8j , [66922, 14985] ) ,stubbåker ,enstaka ,1991 (JEd)
Geranium molle    Mjuknäva
Samhället (12F 8j , [6692, 1496] ) ,i rabatt , 1987 (SJa)
Geranium robertianum    Stinknäva
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,rasbrant ,enst. ,1987 (SNy)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Linum catharticum    Vildlin
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Smedjebacksvägen , vägen till kalkbrott (12F 8i , [66919, 14936] ) ,gammal grusväg ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Körvägen från Pungmakarbo (12G 8a , [66926, 15008] ) ,gammal körväg ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Lerviken (DFl) (12F 7j , [66890, 14989] ) ,vägkant ,rikt bestånd ,1980 (EDn)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Linum grandiflorum    Blomsterlin
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Euphorbia esula    Vargtörel
Vålängarna mot Rybonäs (12F 8j , [66944, 14973] ) ,vägkanter ,några bestånd ,2003 (TLj)
Rybonäs (DFl-49) (12F 8j , [66946, 14970] ) ,vägkant ,ca 10 m vägkant ,1991 (SJa)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Fiskbäcken, O om gården (12F 6i , [66807, 14922] ) ,ängsmark ,spritt bestånd ,1987 (EDn)
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14936] ) ,gammal körväg (numer oanvänd) i kalktrakt ,> 15 ex ,1991 (SJa)
Gruvsjön V Nisshyttan (12F 6i , [66840, 14944] ) ,gammal ängsmark ,enstaka ,1988 (SSv)
Näset, Nisshyttan (12F 6i , [66841, 14944] ) ,ängsmark ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Myggtjärn (12F 6j , [66849, 14957] ) ,ängsliknande vägslänt ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14926] ) ,igenväxande torräng ,enstaka ,1985 (LBr)
Backus (12F 7i , [66869, 14928] ) ,gammal äng/ tomtmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [66914, 14914] ) ,slått. kalkpåv. vägkanter ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Klacken , stora isgropen (12F 8j , [66915, 14997] ) ,betad strandäng ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Klacken (12F 8j , [66917, 14997] ) ,betesmark, starkt sluttade mot isgrop ,riklig ,1991 (SJa)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (DFl-49) (12F 6j , [66842, 14957] ) ,blandskog/ ängsmark ,troligen > 10 ex ,1991 (SJa)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nordost Gräsbergsklack (artp.) (12F 6j , [6682714, 1495022] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Acer platanoides    Lönn
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ) ,blockrik sydbrant , 1986 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,bergroten ,enst. ,1987 (SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692462, 1500596] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692575, 1500792] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark ,ymnigt ,2015 (IPt & SNy)
Säter (12F 8j , ) ,åkanter riklig ,1988 (SJa)
Kullsveden (väst om) (artp.) (12F 8j , [6690780, 1498660] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Säterdalen (12F 8j , ) ,fuktiga ravinbottnar rikligt ,1986 (SJa)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) ,lövlund , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6693271, 1497497] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694235, 1496335] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694273, 1496332] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694273, 1496332] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Turistvägen, Nämnsbo (artp.) (12F 8j , [6692340, 1497601] ) ,park med lövträd ,3 plantor/tuvor ,2020 (Staffan Jansson)
Frangula alnus    Brakved
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Abutilon theophrasti    Lindmalva
Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ) , , 2001 (SJa)
Malva moschata    Myskmalva
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Daphne mezereum    Tibast
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
"Säter, kalkbrotten ""Kur-Olles""" (artp.) (12F 8i , [6691891, 1493215] ) ,lågörtgranskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Bispbergs Herrgård S (artp.) (12F 8j , [6693423, 1499271] ) ,ädellövskog / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Jätteklacken (12G 8a , [66920, 15000] ) ,sydbrant ,t.rikl. ,1987 (SJa)
Yttre Heden , kring viadukten efter rv 70 (DFL) (12G 8a , [66907, 15004] ) ,vägkant ,7 ex ,1987 (SJa)
Simshyttsjön (artp.) (12F 8i , [6691642, 1492892] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Näsåkern (artp.) (12F 8j , [6692758, 1497348] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Viola arvensis    Åkerviol
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Viola palustris    Kärrviol
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683131, 1496590] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Viola rupestris    Sandviol
Bispberg V om brottet (12F 8j , [66937, 14990] ) ,gamla gruvvarphögar ,enstaka ,1990 (JEd)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ) ,vägkant , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Peplis portula    Rödlånke
200 m SV om Jätteklacken (12F 8j , [66915, 14997] ) ,torrlagd åsgrop i åker, på bar dy ,3 ex 1987 (TLj,SJa) * 10 ex ,1991 (LBr & JEd)
200 m SV om Jätteklacken (12F 8j , [66917, 14998] ) ,torrlagd åsgrop i åker, på bar dy ,synnerligen talrik ,1991 (LBr & JEd)
S. Pungmakarbo (12G 8a , [66911, 15014] ) ,tidvis vattenfylld isgrop i åkermark ,mycket riklig ,1991 (SJa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Ljusterns sydspets, nära åmynningen, (12F 7j , [66897, 14971] ) ,bland blocken vid den forsande ån ,ca 5-10 ex ,1994 (ÖSp)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686518, 1497654] ) ,gransumpskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ) ,vägkant , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687995, 1492922] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Epilobium collinum    Backdunört
Nordost Gräsbergsklack (artp.) (12F 6j , [6682714, 1495022] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium montanum    Bergdunört
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689817, 1491130] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682520, 1491870] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ) ,strandkant ,rikligt ,1987 (SJa)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ) ,vägkant , 2015 (IPt & SNy)
Väg mot Sprättbo (artp.) (12F 6j , [6680106, 1495745] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Anethum graveolens    Dill
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Angelica sylvestris    Strätta
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kufsen (artp.) (12F 7i , [6687513, 1494102] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497927] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Astrantia major    Stjärnfloka
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Carum carvi    Kummin
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Fiskbäcksvägen (artp.) (12F 6i , [6683126, 1493739] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Levisticum officinale    Libbsticka
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,skogsmiljö , trädgårdsutkast , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Myrrhis odorata    Körvel
Säter ,vid bro över Ljusterån (DFl) (12F 8j , [66921, 14967] ) ,frodig åstrand ,~1.5m2 ,1988 (SJa)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,1 ex ,1991 (SJa)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Bondfallet (12F 6j , [66838, 14963] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14962] ) ,hagmark mot bäck ,> 200 m2, 12 blommande ex ,1989 (SJa)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14963] ) ,igenplanterad ängsmark ,mycket rikligt ,1985 (LBr)
Backus (12F 7i , [66868, 14926] ) ,torptomt ,några kvm ,1985 (LBr)
"Björnbo; 4 olika lokaler runt gårdarna" (12F 7i , [66870, 14925] ) ,gräsmark/ lövdominerad skog/ tomtmark ,2-3+ 10-15+ 2+ > 100m2 ,1991 (SJa)
Strax N Laggarbosjön (12F 7j , [66862, 14960] ) ,dike ,flera bestånd ,1988 (SSv)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686354, 1496149] ) ,vägkant i blandskog ,massvis ,2018 (IPt & SNy & JJa)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ) ,vägkant , 2015 (IPt & SNy)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Lomtorpet ,Marken (12F 8i , [66916, 14906] ) ,äldre ängsmark ,~2 m2 ,1989 (SJa)
N om Laggarbosjön, S om vägen (DFl 70) (12F 7j , [66863, 14960] ) ,vägkant ,1 stort ex ,1980 (EDn)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,100 m² ,2020 (Staffan Jansson)
Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683829, 1496351] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Lilla Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683905, 1496252] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Lilla-Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683916, 1496252] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Björnbo (artp.) (12F 7i , [6687926, 1492535] ) ,frisk gräsmark äldre bosättning omgiven av barrskog. ,två stora närliggande bestånd på flera kvadratmeter vardera. ,2019 (Staffan Jansson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter jnv.s-station (artp.) (12F 8j , [6692213, 1497020] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Seseli libanotis    Säfferot
Ovangårdarne (DFL) (12F 8j , [66928, 14967] ) ,äng/äldre gräsmatta ,t.rikl ,1987 (SJa)
Andromeda polifolia    Rosling
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,myr mot sjön , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Jätteklacken (12G 8a , [66920, 15000] ) ,klipphällar ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Calluna vulgaris    Ljung
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Norr Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681935, 1496005] ) ,frisk gräsmark gräsmark runt f.d. skogsarbetarbostad ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692268, 1500166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681576, 1495900] ) ,skogsmark stigkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692268, 1500166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681576, 1495900] ) ,skogsmark stigkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66918, 14935] ) ,blandskog ,~5 ex ,1987 (SJa)
Pyrola minor    Klotpyrola
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681576, 1495900] ) ,skogsmark stigkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Ledum palustre    Skvattram
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692268, 1500166] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,myr mot sjön , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692268, 1500166] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692268, 1500166] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lysimachia nummularia    Penningblad
1 km V om staden (12F 8i , [66919, 14940] ) ,vägkant/tät ung "snårskog" ,~3 ex ,1987 (SJa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Lilla Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683905, 1496252] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Näset (vid Gruvsjön) (12F 6i , [66840, 14944] ) ,f.d.tomt, husgrund , 1985 (LBr)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683810, 1492872] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683131, 1496590] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Primula veris    Gullviva
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ) ,ängsmark ,rikligt ,1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ) ,fritidstomt i skogsmiljö , 2008 (DABS)
Nisshyttan (12F 6j , [66840, 14957] ) ,f.d.ängsmark ,rikligt ,1989 (SJa)
Mellan Gussormsbo och Myggtjärn (12F 6j , [66848, 14966] ) ,f.d.ängsmark ,3 ex ,1989 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ) ,gammal ängsmark/ tomtmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Vålängarna/Ljusterån (12F 8j , [66929, 14968] ) ,ravinkant obetad ,5 ex ,1989 (SJa)
Atlasruta (12F 8j , [66945, 14960] ) ,ravinslänt , 1989 (SJa)
Ljusterbro (DF) (12F 9j , [66958, 14952] ) ,ängsbacke ,fåtalig ,1981 (EDn)
Ravinkanten nordväst om Almreservatet (DFl-49) (12F 8j , [66944, 14963] ) ,blandskog ,1 ex ,1991 (SJa)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fraxinus excelsior    Ask
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6693615, 1499239] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Syringa vulgaris    Syrén
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,kvarstående från odling ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14936] ) ,mittsträng i grusväg ,rikligt ,1986 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrottet Ö om Kringsjöbäcken och vägen dit (1943-2141) (12F 8i , [66919, 14943] ) ,kalk-grusplan och grusväg ,riklik ,1990 (SJa)
Kalkbrottet, 1950-t (Bj) * kalkbrottet V om Kringsjöbäcken och vägen dit (1837-2035), (12F 8i , [66918, 14937] ) ,kalk-grusplan och grusväg ,riklig ,1990 (SJa)
Norr Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680855, 1496469] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Grönåsens ödetorp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,i f d ängsmark ,ca 15 ex ,1990 (AJa)
Kringelbo fäbod (12F 7i , [6686740, 1491480] ) ,ängsartad vändplan/gårdsplan vid f.d. fäbod ,ca 50 ex. ,1999 (SNy)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån nedströms trumma (artp.) (12F 7j , [6686818, 1498045] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark, Marcus Arnesson)
Galium album    Stormåra
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687995, 1492922] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14936] ) ,upplagsplats för sten ,3 ex ,1986 (SJa)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Säter, Gränsgatan (12F 8j , [66919, 14969] ) ,trottoar ,~2 m ,1988 (SJa)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Knutsbo S-ut (12F 8j , [66919, 14988] ) ,schaktjordhög , 1991 (JEd & LBr)
Säter, Säters kommun, Svealand, Dalsbyvägen, Vålängarna, Dalsbyn, Dalarnas (artp.) (12F 8j , [6692667, 1497250] ) , ,1 ,2020 (Staffan Jansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myosotis ramosissima    Backförgätmigej
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,rasbrant ,enst. ,1987 (SNy)
Bispbergs Klack på ”Vetteklacken”, 1930 (LOH.1930) * 1958 (Tr) * (12F 8j , [66920, 15000] ) ,på bar jord i sol-öppet läge i rasbranten ,enstaka ex 1987 (SNy&TLj) * sparsamt ,1991 (LBr)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Säter , Malmsteinsg.26 (12F 8j , [66926, 14963] ) ,sandig torrbacke ,~1/2 m2 ,1989 (SJa)
Bispberg flerst. 3- 4- (12F 8j , [6693, 1498] ) ,torrbackar,vägslänter etc , 1989 (JEd)
Svartenbacken , Norddalen (12F 8j , [66947, 14954] ) ,ängsmark ,>2 ex ,1989 (SJa)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ) ,lunsartad veg ,t.rikl ,1989 (SJa)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Mellan Kyrkogården o gamla Dalsbyn (12F 8j , [66926, 14972] ) ,ravin / vägkant ,>25 ex ,1989 (SJa)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Knutsbo mot SO (12F 8j , [66920, 14989] ) ,igenväxande kulturmark utanför tomt ,ett snår ,1991 (JEd & LBr)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66921, 14967] ) ,kanten av gångväg i ravinskog ,enst. ,1994 (ÖSp)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Näset, Nisshyttan (12F 6i , [66840, 14944] ) ,gammal ängsmark , nu granplantage ,rikligt ,1989 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14927] ) ,ängsmark/ åkerkant/vägren ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ) ,gammal ängsmark/ tomtmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
V om Stångtjärn , vändplan (12F 7j , [66883, 14956] ) ,grusmark ,3 ex ,1989 (SJa)
Marken (12F 8i , [66917, 14906] ) ,ängsmark ,>40 ex ,1989 (SJa)
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66919, 14934] ) ,stig , 1987 (SJa)
Tingsvallen (12F 9j , [66955, 14958] ) ,f.d.betesmark ,2ex ,1989 (SJa)
Norr Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681935, 1496005] ) ,frisk gräsmark gräsmark runt f.d. skogsarbetarbostad ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Ajuga reptans    Revsuga
1 km V om staden (12F 8i , [66919, 14940] ) ,vägkant/tät ung "snårskog" ,1 ex ,1987 (SJa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo vändplan (artp.) (12F 6j , [6681426, 1496485] ) ,vägkant vändplan efter skogsbilväg ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687995, 1492922] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Glechoma hederacea    Jordreva
1 km V om staden (12F 8i , [66919, 14940] ) ,vägkant/tät ung "snårskog" ,~5 ex ,1987 (SJa)
Lamium album    Vitplister
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692178, 1497996] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lamium hybridum    Flikplister
Knutsbo S-ut (12F 8j , [66919, 14988] ) ,schaktjordhög , 1991 (JEd & LBr)
Lamium purpureum    Rödplister
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Mentha arvensis    Åkermynta
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Prunella vulgaris    Brunört
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Scutellaria galericulata    Frossört
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säterdalen v.Folkparken ,fl. (12F 8j , [6692, 1497] ) ,ravinslänter,etc. , 1988 (JEd)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66922, 14991] ) ,bäcksänka ,enstaka ,1991 (JEd & LBr)
Bispberg nedom byn (12F 8j , [6693, 1498] ) ,bäcksänka , 1989 (JEd)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) ,lövlund , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497927] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Säter längs v 650 (12F 8i , [6691920, 1494310] ) ,(även rapporterad av Staffan Jansson, men detta är primärfyndet!) ,1 tuva ,2001 (TLj)
Smedjebacksvägens vägkant vid krönet av Bergbacken ovanför värmeverket (12F 8i , [66922, 14949] ) , ,1 tuva ,2001 (SJa & TLj)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Västra Långgatan (12F 8j , [6691, 1496] ) ,i rabatt ,ett par ex. ,1990 (TLj)
Solanum dulcamara    Besksöta
Sågen (artp.) (12F 8j , [6691726, 1496444] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Ovangårdarne V om (artp.) (12F 8j , [6692938, 1495344] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens, Staffan Jansson, Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, m.fl.)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo vändplan (artp.) (12F 6j , [6681426, 1496485] ) ,vägkant grusmark längs skogsbilväg ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Norddalen v.Uggelbobron intill Ljusterån (12F 8j , [66944, 14956] ) ,utkasthög i strandveg. ,1 ex. ,1987 (TLj)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Knusselbo (artp.) (12F 6i , [6681188, 1492848] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Linaria repens    Strimsporre
Säters jv.stn (12F 8j , [6692050, 1497450] ) , , 1993 (SSv)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14936] ) ,grusmark ,3 ex ,1986 (SJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66922, 14991] ) ,bäcksänka ,enstaka ,1991 (JEd & LBr)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark ,vitblommig ,2015 (IPt & SNy)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Jätteklacken (12F 8j , [66918, 14999] ) ,blockrik sydbrant ,5 ex ,1986 (SJa)
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ) ,SV-vänd ravinslänt -eroderande zonen , 1988 (JEd)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ) ,torrbacke , 1989 (JEd)
Bispberg vid gruvan (12F 8j , [6693720, 1499170] ) ,gamla varphögar o torrbackar , 2005 (TLj)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,rasbranten ,spridd ,1987 (SNy)
Gruvområdet nedanför Bispbergs klack (12G 8a , [66933, 15007] ) ,grusmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693713, 1499156] ) ,på berghäll invid nerlagd gruva ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Veronica anagallis-aquatica    Vattenveronika
Jätteklacken, lilla tjärnen i åkern (12F 8j , [66915, 14997] ) ,strandkant ,~10 ex ,1987 (SJa)
Veronica arvensis    Fältveronika
Säter , Malmsteinsg.26 (12F 8j , [66926, 14963] ) ,sandig torrbacke ,~20 ex ,1989 (SJa)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
800m nedströms åbron ,på Ljusteråns V-sida (12F 8j , [66949, 14952] ) ,strandsnår ,t.rikligt ,1991 (JEd)
Säterdalen ,Norddalen (12F 9j , [66950, 14953] ) ,fuktig ravinbotten nära Ljusterån ,50 ex. ,1987 (SNy)
Säterdalen v.Folkparken (DF) (12F 8j , [66924, 14975] ) ,åstränder , 1988 (JEd)
Norddalen (DFL) (12F 8j , [66941, 14962] ) ,åstrand ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Veronica officinalis    Ärenpris
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Veronica scutellata    Dyveronika
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Gamla vägen till Broddtorpet (12F 6i , [66839, 14939] ) ,torr backe intill grusväg ,>30 ex ,1989 (SJa)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet ,rikligt ,1987 (HPe)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (12F 6j , [66842, 14957] ) ,blandskog/ ängsmark , 1991 (SJa)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Plantago major    Groblad
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet ,rikligt ,1987 (HPe)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Plantago maritima    Gulkämpar
Kullsveden vid Rv 70 (12F 8j , [6690, 1499] ) ,busshållplats ,3 ex ,1995 (TLj)
Riksväg 70 (artp.) (12F 8i , [6694399, 1494640] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12F 8j , [6692227, 1496980] ) , ,mer än hundra plantor. ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12F 8j , [6693456, 1495791] ) , ,fler än hundra plantor. ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 8a , [6690302, 1501646] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Plantago media    Rödkämpar
Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ) ,fritidstomt i skogsmiljö , 2008 (DABS)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Linnaea borealis    Linnéa
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jätteklacken (artp.) (12G 8a , [6692268, 1500166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Lonicera caerulea    Blåtry
Säter 100 m V friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14976] ) ,S-vänd ravinslänt ,enst. buskar ,1987 (TLj)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14963] ) ,hagmark ,18 ex ,1989 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , ) ,ravinslänter tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ) ,lundartad ravin ,flerst. ,1991 (JEd)
Griggers klack, skogen nedanför branten (12G 8a , [66930, 15010] ) ,lundartad skogsmark i anslutning till sydberg ,ca 5 ex ,1991 (SJa)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ) ,lundartad ravin ,flerst. ,1991 (JEd)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6693615, 1499239] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Viburnum opulus    Olvon
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66919, 14934] ) ,kalkpåverkad frodig blandskog ,> 10 ex ,1987 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Adoxa moschatellina    Desmeknopp
Dalsbyn (artp.) (12F 8j , [6693116, 1497216] ) , ,noterad ,2020 (Lena Stigsdotter)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stora Bondfallet (artp.) (12F 6j , [6683779, 1496361] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) ,lövlund , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Dipsacus strigosus    Sträv kardvädd
Dalsbyn utkast (artp.) (12F 8j , [6693053, 1497315] ) ,ängslövskog ravinskog med utkast från trädgårdar ,4 plantor/tuvor ,2020 (Staffan Jansson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Säter jnv.s-station (artp.) (12F 8j , [6692213, 1497020] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Kufsen (artp.) (12F 7i , [6687513, 1494102] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Fiskbäcken nära gården, 2 ex 1942-60-t (Dn) (12F 6i , [66807, 14922] ) ,i vägkanten mitt för uthuset ,1 ex ,1991 (SJa)
Campanula glomerata    Toppklocka
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ) ,ängsmark intill stenhäll ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (DABS)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,runt där boningshuet stått , 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Säters dal, 1852 (C.A. Åkerman) * Norddalen, i fuktig ravinbotten, några ex 1974 (EDn) * (12F 8j , [66943, 14959] ) , ,(12F8j4309), 21 ex, 1988 (SJa) samt (12F8j4314), 3 ex, 1988 ,1985 (SJa)
Norddalen (DFl) (12F 8j , [66943, 14964] ) ,fuktig gräsmark i ravin ,3 ex ,1988 (SJa)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6693271, 1497497] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Campanula patula    Ängsklocka
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14936] ) ,blandskog ,5 ex ,1986 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , ) ,ravinslänter tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
2 km V om Nisshyttan efter Fiskbäcksvägen (12F 6i , [66838, 14942] ) ,berg med tunt jordlager ,2 ex (f.fl.alba , vitblommiga) ,1988 (HPe)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689817, 1491130] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Turistvägen, Nämnsbo (artp.) (12F 8j , [6692340, 1497601] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2019 (Staffan Jansson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6688410, 1497920] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Achillea millefolium    Röllika
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica var. multiplex    Vitpytta
Björnbo (artp.) (12F 7i , [6687926, 1492535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Antennaria dioica    Kattfot
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8j , [66924, 14951] ) ,grusmark ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Bispberg flerst även 3- 4- (12F 8j , [6693, 1498] ) ,gruvvarp,hällar etc , 1989 (JEd)
Bispberg vid gruvan (12F 8j , [6693720, 1499170] ) ,gamla varphögar o torrbackar , 2005 (TLj)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693713, 1499156] ) ,på berghäll invid nerlagd gruva ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Arctium minus    Liten kardborre
Bispberg (12F 8j , [6693, 1498] ) ,gårdsplan , 1989 (JEd)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Arnica montana    Slåttergubbe
Mattshyttan, ca 1930-t (G. Viklund, Dn) (12F 7j , [66862, 14951] ) ,ca 1 km V Laggarbosjön i igenväxande betesmark ,50-100 ex 1988 (SSv, EDn o a) * lokalen röjd ,ca 100 ex ,1999 (SJa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Bidens tripartita    Brunskära
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Centaurea cyanus    Blåklint
NO om Nordåker (12F 8j , [66938, 14965] ) ,åkerträda ,rikligt ,1991 (BDr)
Centaurea jacea    Rödklint
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Rutbo-Karlsgårdarna (12F 8j , [6691, 1498] ) ,torra vägkanter ,rikl. ,1987 (TLj)
Säter (artp.) (12F 8j , [6692064, 1497342] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Säter jnv.s-station (artp.) (12F 8j , [6692213, 1497020] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Pungmakarbo (artp.) (12G 8a , [6691654, 1500896] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Cicerbita alpina    Torta
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686518, 1497654] ) ,gransumpskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Atlasruta (12F 8i , [66919, 14940] ) ,dikesren ,4 kvm ,1986 (SJa)
Ljusterån vid åbron (12F 8j , [66944, 14957] ) ,vägkant , 1991 (JEd)
Säterdalen (12F 8j , [6694490, 1495740] ) ,strand av ån , 2008 (IPt)
Cirsium arvense    Åkertistel
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cirsium helenioides    Brudborste
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbov-koja (artp.) (12F 7i , [6687327, 1494939] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14964] ) ,blandskog / fuktig hagmark ,~50 ex ,1989 (SJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Mellan nedre Risshyttesjön och Ljustern ,ca 500 m från åmynningen (12F 8i , [66907, 14934] ) ,igenvuxen f.d. betesmark ,i strandskog mot ån ,t.rikligt ,1994 (ÖSp)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ) ,fuktig skogsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet ,enstaka ,1987 (HPe)
Säter, bortanför väveriet (12F 8j , [66919, 14976] ) ,vägkant ,1 ex ,1991 (SJa)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692489, 1497346] ) , ,noterad ,1997 (Ola Elleström)
Crepis tectorum    Klofibbla
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Bispbergs klack, grusvägen upp mot NR (artp.) (12G 8a , [6693188, 1500071] ) ,vägkant i vägkant på grusvägen över hygget nedanför klacken ,1 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692230, 1497778] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Helianthus annuus    Solros
Kullsveden (väst om) (artp.) (12F 8j , [6690780, 1498660] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692263, 1497950] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687940, 1493057] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
S Aspnäs (artp.) (12F 7i , [6689817, 1491130] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bispberg. (artp.) (12F 8j , [6693690, 1499298] ) ,invid buskage nära nerlagd gruva. ,noterad ,2016 (Åke Svensson, Bengt Nilsson, Charlotte Wigermo)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ) ,fritidstomt i skogsmiljö , 2008 (DABS)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Backus (12F 7i , [66869, 14927] ) ,ängsmark/ åkerkant/vägren ,3 ex ,1991 (SJa)
Björnbo (12F 7i , [66878, 14925] ) ,gräsmark/ lövdominerad skog ,troligen 5 ex ,1991 (SJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691248, 1491338] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen n.Folkparken (12F 8j , [6692, 1497] ) ,örtrika ravinslänter , 1988 (JEd)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lapsana communis    Harkål
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Chamomilla recutita    Kamomill
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Knutsbo S-ut vid lv (12F 8j , [66919, 14988] ) ,nysått vägdike ,enstaka ,1991 (JEd & LBr)
Karlsgårdarna (Vällingdalen) (12F 8j , [66920, 14988] ) ,insådd vägkant ,2 ex ,1991 (SJa)
Mycelis muralis    Skogssallat
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ) ,SV-vänd ravinslänt , 1988 (JEd)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sprättbo fäbod (artp.) (12F 6j , [6680702, 1496345] ) ,frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.) (12F 8j , [6693588, 1499192] ) ,bryn ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Petasites hybridus    Pestskråp
Bispberg (12F 8j , [66934, 14990] ) ,vägkant / dike ,~15 m ,1989 (SJa)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Säterdalen , ("teaterslänten") (12F 8j , [66922, 14977] ) ,gräsmark ,~200 ex ,1988 (SJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66920, 14965] ) ,kanten av gångväg i ravinskog ,enst. ,1994 (ÖSp)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Början av stigen mot Grönåsberget (12F 6j , [66825, 14967] ) ,ängsmark ,ca 10 ex (namn i Rapport grupp Stiptolepidia) ,1990 (SJa)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682749, 1492051] ) ,traktorväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Scorzonera humilis    Svinrot
Nisshyttan vid torpet Näset (12F 6i , [66840, 14944] ) ,bestånd i stenig skogsmark, 1942 (Dn) * tre näraliggande lokaler i f d ängsmark, delvis granplantage ,totalt 25 ex ,1990 (SJa)
Senecio ovatus    Glesstånds
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,efter vägen till torpruinen grönåsen ,2 plantor/tuvor ,2020 (Bonnie Nilzon)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Väster om kringsjöbäcken mot kalkbrottet (12F 8i , [66920, 14936] ) ,blandskogsbacke ,ca 20 ex ,1990 (SJa)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66923, 14991] ) ,nygallrad granskog ,riklig ,1991 (JEd & LBr)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Senecio vulgaris    Korsört
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683490, 1492581] ) ,hygge ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Näset (12F 6i , [66840, 14944] ) ,f.d.tomt, husgrund ,några kvm ,1985 (LBr)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683810, 1492872] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Sprättbo vändplan (artp.) (12F 6j , [6681426, 1496485] ) ,vägkant vändplan efter skogsbilväg ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Sonchus asper    Svinmolke
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Tanacetum vulgare    Renfana
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Taraxacum sekt. Erythrosperma    Sandmaskrosor
Bispbergs klack, utsiktsplatsen (12G 8a , [66931, 15005] ) ,gräsmark mellan hällar på bergskrön ,ca 5 ex ,1991 (SJa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tussilago farfara    Hästhov
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Paris quadrifolia    Ormbär
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692404, 1497988] ) , ,noterad ,2016 (Jesper Hansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) ,lövlund , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692542, 1500814] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692566, 1500806] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683810, 1492872] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6682270, 1496013] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,skogsmiljö , trädgårdsutkast , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Intill vägen mot Smedjebacken, vid kalkbrottet längst västerut (12F 8i , [66919, 14936] ) ,bäckravin ,3 ex 1986, 6 ex ,1989 (SJa)
Polygonatum odoratum    Getrams
Jätteklacken (12F 8j , [66919, 14999] ) ,blandskog/sydväxtberg ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ) ,rasbrant o berget ,rikl. ,1987 (SNy)
Gagea lutea    Vårlök
Ljusterbro (DF) (12F 9j , [66957, 14953] ) ,fuktig sidoravin ,rikligt ,1981 (EDn)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Lilium martagon    Krollilja
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ) ,ängsmark ,>10 ex ,1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ) ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2008 (DABS)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Nisshyttan, hyttdammen (12F 6j , [66840, 14956] ) ,sjökanter ,rikligt ,1987 (SJa)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Kalkbrottet efter Smedjebacksvägen västerut (12F 8i , [66919, 14936] ) ,blåbärsgranskog ,10 ex ,1986 (SJa)
"Säter, kalkbrotten ""Kur-Olles""" (artp.) (12F 8i , [6691926, 1493192] ) ,lågörtgranskog kalkmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8i , [66924, 14949] ) ,fuktig skogsmark ,5 ex ,1986 (SJa)
Jätteklacken (12F 8j , [66921, 14953] ) ,blandskog ,3 ex ,1986 (SJa)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik kärrlagg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ) ,slått. kalkpåv. vägkanter ,"rikligt, c;a 100 ex" ,1986 (SJa)
Goodyera repens    Knärot
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692530, 1500774] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.) (12G 8a , [6692629, 1500863] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Griggersklack (artp.) (12G 8a , [6693091, 1501096] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ) ,slått. kalkpåv. vägkanter ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Listera cordata    Spindelblomster
Limes Norrlandicus (artp.) (12F 7j , [6686671, 1497695] ) , ,100 plantor/tuvor ,2015 (Caroline Greiser)
Listera ovata    Tvåblad
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ) ,lunsartad veg , 1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ) ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2008 (DABS)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ) ,stig till ödetorpet , 1987 (HPe)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14964] ) ,hagmark ,>10 ex ,1989 (SJa)
Myggtjärn (12F 6j , [66849, 14957] ) ,ängsliknande vägslänt ,ca 20 ex ,1989 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ) ,gammal ängsmark/ tomtmark ,4 ex ,1991 (SJa)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ) ,slått. kalkpåv. vägkanter ,rikligt ,1986 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen ,Norddalen (12F 9j , [66950, 14952] ) ,källhärd ,~50 ex. ,1987 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Myggtjärn (12F 6j , [66849, 14957] ) ,ängsliknande vägslänt ,~10 ex ,1989 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14920] ) ,ängsmark/ åkerkant/vägren ,6 ex + > 15 ex ,1991 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14926] ) ,igenväxande torräng ,enstaka ,1985 (LBr)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ) ,slått. kalkpåv. vägkanter ,tämligen rikligt ,1986 (SJa)
Väster Stora Norn (artp.) (12F 5i , [6679724, 1491294] ) , ,17 ,2016 (per linder)
Nisshyttevägen, Säter (artp.) (12F 6j , [6683843, 1495025] ) , ,5 ,2020 (Lena Stigsdotter)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Bisbergs klack mot Griggers klack (12G 8a , [6693, 1500] ) ,ril unggranskog ,1 ex. ,1995 (BNo)
Acorus calamus    Kalmus
Pungmakarbo,Klacksjöns V o.S-strand (12G 8a , [66917, 15002] ) ,strand ,rikl. ,1987 (TLj)
Klacksjön (DFl) (12G 8a , [66916, 15002] ) ,näringsrik sjöstrand ,rikllig ,1988 (SJa)
Calla palustris    Missne
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,myr igenväxande mindre damm ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Lemna minor    Andmat
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497927] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692230, 1497778] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,grundbotten i intermediär sjö ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,myr igenväxande mindre damm ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Jätteklacken, lilla tjärnen i åkern (12F 8j , [66915, 14997] ) ,strandkant ,t.rikl. ,1987 (SJa)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säter NV om längs riksvägen (artp.) (12F 8j , [6693502, 1495625] ) ,i dike längs liten parallellväg , 2015 (Urban Gunnarsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Jätteklacken, lilla tjärnen i åkern (12F 8j , [66915, 14997] ) ,strandkant ,>10 ex ,1987 (SJa)
Idrottsplatsen, Säter (12F 8j , [66924, 14963] ) ,bäckkant , 1986 (SJa)
Sprättbo vändplan (artp.) (12F 6j , [6681426, 1496485] ) ,vägkant fuktmark intill vändplan efter skogsbilväg ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497531] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682633, 1492064] ) ,bäckutlopp ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Juncus articulatus    Ryltåg
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus compressus    Stubbtåg
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Juncus effusus    Veketåg
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergs klack (artp.) (12G 8a , [6692980, 1500604] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Juncus filiformis    Trådtåg
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Väg mot Sprättbo (artp.) (12F 6j , [6680106, 1495745] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Svarttjärnsvägen (artp.) (12F 7i , [6685437, 1493794] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Säter (artp.) (12F 8j , [6692221, 1496817] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6694400, 1495950] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Luzula pilosa    Vårfryle
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Blysmus compressus    Plattsäv
Norddalen, 1823 (WAHLENB.1824, KRÖN.1843) * ca 100 m N Norddalsbron (12F 8j , [66942, 14960] ) ,solexponerad fuktig ängsmark på körväg i dalbotten ,på en yta av 2x10 m ,1987 (SNy & TLj)
Carex acuta    Vass-starr
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Carex acutiformis    Brunstarr
Säterdalen 1 km NNV om Uggelbo ,1987 (ÅPe & JHn, konf. Folke Björkbäck) (12F 9j , [66950, 14950] ) ,i källpåverkat lövskogskärr ,ett par 100 m2 stort bestånd ,1989 (LBr)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Norddalen vid Ljusteråns östsida (12F 8j , [66947, 14951] ) ,översilat strandkärr i dalbotten ,ca 10 unga tuvor ,1989 (LNo o a)
Ljusterån, 1 km SV Tingsvallen (DBS) (12F 8j , [66948, 14951] ) ,rikkärr ,ca 8 ex ,1987 (LNo)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Carex canescens    Gråstarr
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687961, 1492982] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex capillaris    Hårstarr
Grönåsen, nere vid vägen (12F 6j , [66825, 14967] ) ,ängsliknande grusmark ,riklig ,1991 (SJa)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Nisshyttan, "Kungens kulle" (12F 6j , [66842, 14957] ) ,blandskog/ ängsmark , 1991 (SJa)
Vålängsravinens överkant (12F 8j , [66940, 14975] ) ,betad ravinkant ,> 10m2 ,1991 (SJa)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ) ,fritidstomt ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex diandra    Trindstarr
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex digitata    Vispstarr
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Carex dioica    Nålstarr
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Carex disperma    Spädstarr
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687995, 1492922] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex echinata    Stjärnstarr
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Sydväst Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680700, 1494943] ) ,ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark. ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex elata    Bunkestarr
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån nedströms trumma (artp.) (12F 7j , [6686818, 1498045] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark, Marcus Arnesson)
Carex elongata    Rankstarr
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex ericetorum    Backstarr
Pungmakarbo, S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ) ,torrbacke ,enst. ,1987 (TLj)
Carex flava    Knagglestarr
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,myr mot sjön , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682576, 1491818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687940, 1493057] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex limosa    Dystarr
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,myr igenväxande mindre damm ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687940, 1493057] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Limes Norrlandicus (artp.) (12F 7j , [6686609, 1497661] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Caroline Greiser)
Carex magellanica    Sumpstarr
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex ovalis    Harstarr
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Söder Stora Ställtjärn (artp.) (12F 6j , [6681576, 1495900] ) ,skogsmark stigkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Gessån 100 m väst om (artp.) (12F 7j , [6686747, 1497803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Finnfäbodvägen (artp.) (12F 6i , [6683795, 1492768] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex remota    Skärmstarr
Mellan Pungmakarbo och Griggers klack (12G 8a , [66924, 15009] ) ,i liten bäckrännil i granskog ,ca 10 tuvor ,1991 (SJa)
700 m S om toppen av Griggers klack (12G 8a , [66924, 15010] ) ,bäcksänka ,åtm. 5 tuvor ,1991 (JEd)
Körvägen från Pungmakarbo vid korsande bäck (12G 8a , [66925, 15009] ) ,lundartad miljö i bäckkant+ hygge (spridda ex) ,3 tuvor + spridda ex ,1991 (SJa)
Carex rostrata    Flaskstarr
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682576, 1491818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån nedströms trumma (artp.) (12F 7j , [6686818, 1498045] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark, Marcus Arnesson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex spicata    Piggstarr
"Norddalen ""almreservatet""" (Natur i Dalarne -49, DFl-49 ?) (12F 8j , [66943, 14963] ) ,hävdad ängsmark och ravinslänter ,riklig ,1991 (SJa)
Carex vaginata    Slidstarr
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687961, 1492982] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682576, 1491818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärnsvägen (artp.) (12F 7i , [6685731, 1494812] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Klacken .åkern nedom Jätteklacken (12F 8j , [66915, 14997] ) ,vattengrop i åker ,rikl. ,1987 (TLj)
Pungmakarbo,Klacksjöns S-strand (12G 8a , [66917, 15002] ) ,strand ,rikl. ,1987 (TLj)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.) (12F 6j , [6681380, 1495586] ) ,myr igenväxande mindre damm ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Hässjerismossen (artp.) (12F 7j , [6685765, 1495244] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) , ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,myr mot sjön , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683420, 1492818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683037, 1496592] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687151, 1498553] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Rödbäcksmyren (artp.) (12F 6i , [6683526, 1493008] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Sågen (artp.) (12F 8j , [6691726, 1496444] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6689110, 1497330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Trichophorum alpinum    Snip
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687016, 1494768] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Agrostis canina    Brunven
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Agrostis capillaris    Rödven
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Agrostis gigantea    Storven
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
S Tingsvallen även 4- 1- (12F 8j , [6694, 1495] ) ,väg o åkerkanter ,flerst o rikl. ,1991 (JEd & LBr)
Klacken -Karlsgårdarna (12F 8j , [6694, 1496] ) ,vallar,åkerkanter,vägrenar ,fl. ,1987 (TLj)
Agrostis stolonifera    Krypven
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ) ,igenväxt gammal husgrund , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Linsjön 100 m söder om (artp.) (12F 7j , [6687094, 1499003] ) ,torr ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Säters järnvägsstation vid lastkajen (DFl-49) (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,riklig ,1991 (SJa)
Avena fatua    Flyghavre
Klacken (12F 8j , [66917, 14998] ) ,havre/ kornåker ,>10 ex ,1991 (SJa)
Briza media    Darrgräs
Gruvsjön V Nisshyttan (12F 6i , [66840, 14944] ) ,gammal ängsmark ,fåtal ex. ,1988 (SSv)
Backus (12F 7i , [66869, 14920] ) ,gammal äng/ tomtmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Körvägen från Pungmakarbo (12G 8a , [66926, 15008] ) ,gammal körväg ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Atlasruta (12F 8j , [66911, 14985] ) ,vägkant ,~2 m2 ,1988 (SJa)
Säters stn (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,~15 ex. ,1988 (SJa)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Karlsgårdarna (Vällingdalen) (12F 8j , [66920, 14988] ) ,insådd vägkant ,3 tuvor ,1991 (SJa)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Södra kanten av Smedjebacksvägen, strax före vägen till Aspnäs (12F 8i , [66915, 14925] ) ,vägkant ,ca 20 strån ,1991 (SJa)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683941, 1492882] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6683131, 1496590] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686788, 1498673] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Cinna latifolia    Sötgräs
150m nedströms åbron ,på Ljusteråns V-sida (12F 8j , [66945, 14956] ) ,åstrand ,t.rikligt ,1991 (JEd)
Säterdalen på åns sydsida intill en bro,botten av mjälaravin, enstaka tuvor spridda längs 50-100 m av ån, 1981 (THOR 1983) * spridd på en sträcka av ca 4 km längs ån mellan renings-verket och Ljusterbron (12F 8j , [66941, 14962] ) , ,mycket rikligt och förefaller öka 1984 - ,1989 (ÅPe, BDr m fl)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692508, 1497863] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Säterravinerna NR (artp.) (12F 8j , [6694062, 1496662] ) , ,noterad ,2020 (Leif Andersson, Astrid Fridell, Otto Minas, Therese Kalling, Emma Karlsson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694181, 1496305] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683886, 1492867] ) ,gammal betesmark ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Danthonia decumbens    Knägräs
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,vägkant , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispberg (artp.) (12F 8j , [6692571, 1499945] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ) , , 2001 (SJa)
Roegneria canina    Lundelm
Broddens (12F 6i , [66837, 14937] ) ,lundartad veg. ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ) ,fuktig skogsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sågen (artp.) (12F 8j , [6691726, 1496444] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) ,lövlund , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Elytrigia repens    Kvickrot
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.) (12F 6j , [6684287, 1495612] ) ,vägkant vägkanter med omgivande kulturmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sågen (artp.) (12F 8j , [6691726, 1496444] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Festuca ovina    Fårsvingel
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Säter vid ångsågen (artp.) (12F 8j , [6691949, 1496468] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680782, 1494941] ) ,frisk gräsmark med gran igenväxande f.d. odlingsmark i granskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682817, 1496607] ) ,torpruin ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.) (12F 6j , [6684074, 1495763] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,sjö, bäck, stränder i skogsmiljö , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Björkbäcken (artp.) (12F 6i , [6683829, 1492503] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rudtjärn (artp.) (12F 7i , [6687995, 1492922] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gessån (artp.) (12F 7j , [6686773, 1498029] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692410, 1497510] ) , , 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Ljusterån (staden+ Norddalen) (DFl) (12F 8j , [6692, 1498] ) ,åkanter ,riklig ,1988 (SJa)
Avenula pubescens    Luddhavre
Mutfallet (12F 6i , [66838, 14929] ) ,gammal ängsmark kring hällar ,t.riklig ,1989 (SJa)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (12F 6j , [66842, 14957] ) ,blandskog/ ängsmark , 1991 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14920] ) ,ängsmark/ åkerkant/vägren ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ) ,gammal ängsmark/ tomtmark ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ) ,ängsmark i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Gamla järnvägsspåret vid Karlsgårdarna (12F 8j , [66920, 14988] ) , ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Grönåsen torpet (artp.) (12F 6j , [6682807, 1496605] ) ,frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Kungens kulle (artp.) (12F 6j , [6684307, 1495750] ) ,torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Holcus mollis    Lentåtel
Laggarbo (12F 7j , [66862, 14959] ) ,övergiven ängsmark ,ung 10 kvm ,1985 (LBr)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Melica nutans    Bergslok
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,grusplan/vägkanter - åkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.) (12F 7j , [6689796, 1498642] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Säterdalen ,bl.a.Tingsvallen (12F 8j , ) ,ravinbottnar o.sluttningar ej lika vanlig som Poa remota ,1987 (SNy)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ) ,lundartad ravin ,flerst. ,1991 (JEd)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.) (12F 8j , [6692255, 1497704] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.) (12F 8j , [6694154, 1496246] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6694649, 1496021] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ) ,ån/strand , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682576, 1491818] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6687169, 1499156] ) ,intemediärt rik laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nardus stricta    Stagg
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683891, 1492953] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682648, 1496732] ) ,traktorväg-granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.) (12F 6j , [6683064, 1495907] ) ,hedbarrskog stigkant/barrskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Panicum miliaceum    Hirs
Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ) , , 2001 (SJa)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Knutsbo mot SO (12F 8j , [66920, 14989] ) ,igenväxande kulturmark utanför tomt ,en rugge ,1991 (JEd & LBr)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,ca 2 m2 ,1991 (SJa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mutfallet (artp.) (12F 6i , [6683942, 1492978] ) ,gårdstun ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.) (12F 6j , [6682571, 1496775] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbo (artp.) (12F 7j , [6686253, 1495949] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Phragmites australis    Vass
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ) ,myr mot sjön , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.) (12F 6i , [6680039, 1493602] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stora Hån (artp.) (12F 6i , [6682633, 1492064] ) ,bäckutlopp ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo stranden (artp.) (12F 7j , [6686171, 1495910] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ljustern strand + sjö (artp.) (12F 8j , [6691987, 1495767] ) ,limnisk strandvåtmark sjöstrand ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15) (12F 7j , [6688410, 1497920] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,10-15 ex ,1991 (SJa)
Poa annua    Vitgröe
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant, upplagsplan , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Myggtjärn (artp.) (12F 6j , [6684909, 1495843] ) ,limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Poa compressa    Berggröe
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ) ,ruderatmark ,riklig ,1991 (SJa)
Poa nemoralis    Lundgröe
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ) ,blandskog med skogsvägar , 2015 (IPt & SNy)
Poa palustris    Sengröe
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Slätberget (artp.) (12F 6i , [6680782, 1494941] ) ,frisk gräsmark med gran igenväxande f.d. odlingsmark i granskog ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ) ,väg-/åkerkanter , 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ) ,vägkanter, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Grönåsen vägen (artp.) (12F 6j , [6682560, 1496777] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbovägen (artp.) (12F 7i , [6687033, 1494810] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692508, 1497863] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Poa remota    Storgröe
Norrhytteravinen, på Sätersidan ( , ) , ,1994 (HPe)
Säterdalen (12F 8j , [6693700, 1497150] ) , , 1987 (SNy)
Säterdalen (12F 8j , [66943, 14964] ) , , 1987 (SNy)
100m nedströms åbron ,på Ljusteråns Ö-sida (12F 8j , [66945, 14957] ) ,strandsnår , 1991 (JEd)
Säterdalen (12F 8j , [66948, 14954] ) , , 1987 (SNy)
800m nedströms åbron ,på Ljusteråns V-sida (12F 8j , [66949, 14952] ) ,strandsnår ,t.rikligt ,1991 (JEd)
Säterdalen ,vanlig i hela ravinkomplexet (DBS) (12F 8j , [66929, 14977] ) ,företrädesvis på ravinbottnarna ,mycket riklig förekomst ,1987 (SNy)
Tingsvallen .ravinern (DBS) (12F 9j , [66951, 14953] ) ,fuktig dalgång ,>10 ex ,1989 (SJa)
Säters dal och dess sidogrenar vid Stubbersbo, Tingsvallen och Ängarna, ca 1900-t (SAM.1910) (12F 8j , [6693, 1497] ) , , vanlig i hela ravinkomplexet, ofta tillsammans med sötgräs, mycket riklig ,1988 (SNy)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692404, 1497988] ) , ,noterad ,2016 (Jesper Hansson)
Säterdalen NR (artp.) (12F 8j , [6692427, 1497930] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692458, 1497927] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6692508, 1497863] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Säterdalen (artp.) (12F 8j , [6693271, 1497497] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Poa trivialis    Kärrgröe
Laggarbosjön (12F 7j , [6686354, 1496149] ) ,vägkant i blandskog , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Setaria italica    Kolvhirs
Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ) , , 2001 (SJa)
Triticum aestivum    Vete
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ) ,vägkanter , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ) ,ruderatmark , 2015 (IPt & SNy)

Uppdaterad 2021-03-14