SÄRNA

537 arter

10438 rapporter

Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer
Björbäcken, högt (15C 7h , [6838710, 1335780] ) ,liten snölega ,spridd ,1996 (LBr)
Summelfjäll (artp.) (15C 4h , [6821070, 1339308] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Huperzia selago    Lopplumer
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,enstaka ,2015 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,ett fåtal ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
N om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) , ~refl~ ,liten skogstjärn med omgivande myr och sumpskog , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Torsbergets västsluttning (artp.) (15C 7j , [6837338, 1345250] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835601, 1353983] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ) ,bar dyjord i fattigkärr ,10 ,2006 (HLe)
Myr N Göljån (artp.) (15C 6i , [6833597, 1344329] ) ,myr , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr mm ,spridd ,1996 (LBr)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Lycopodium annotinum ssp. alpestre    Nordlummer
Lövåsen, N delen (artp.) (15C 3j , [6817774, 1345100] ) ,risartad fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,sparsam ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822730, 1345585] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Njupeskärskogen (artp.) (15C 7h , [6839870, 1335301] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846430, 1358026] ) ,vägskärning ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
1 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836680, 1346550] ) ,liten riklig fläck i sydläge , 2004 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Leden mot Skärvallen (artp.) (15C 7h , [6836490, 1339226] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Ekorråsen vägkorsning (artp.) (15C 9i , [6849390, 1343920] ) ,fuktiga diken ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Bruket ca 550 m S, vid vägen (artp.) (15D 7b , [6837632, 1357857] ) ,schaktad mark i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, vid vändplan (artp.) (15D 7c , [6837135, 1360925] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid skogsväg SSO om Stortjärnen (artp.) (15D 7c , [6838289, 1363456] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842560, 1359119] ) ,skidpist ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon    Riplummer
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6839380, 1341800] ) ,tallskog ,sparsam ,2010 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.) (15C 3j , [6819920, 1348221] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skärhamrarna (artp.) (15C 7i , [6837741, 1340238] ) ,granskog i branter naturskog ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Mellantjärnbäcken (artp.) (15D 5f , [6827054, 1378966] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828677, 1382968] ) , , 2012 (Karin Wiklund)
Särna (artp.) (15D 6b , [6832325, 1357121] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,björkskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839460, 1341550] ) ,bäckdäld och ockrakärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ) ,liten sumpskogsomgiven rikmyr ,1 ex ,2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Ögunäset åt N (16D 0a , [6854790, 1351490] ) ,mindre rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ) ,rikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riiklig ,2008 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen, efter Kungsleden (artp.) (15C 7f , [6835414, 1325440] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Bergsvallen, ca 700 m S fäboden (artp.) (15C 9j , [6847522, 1346597] ) ,örtrikt källdråg i granskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Bergsvallen, ca 700 m S fäboden (artp.) (15C 9j , [6847522, 1346597] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bornåssjösätern (artp.) (15D 7b , [6837855, 1358455] ) ,myr ,noterad ,1983 (Bengt Nilsson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844108, 1359127] ) , ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjökant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Nedre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15) (15C 5h , [6829520, 1337220] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Övre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15) (15C 6h , [6830220, 1337160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818553, 1345695] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr i åstrandsnår ,rikligt o flerst. ,1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,sparsam ,1989 (ULn)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,1989 (DABS)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Öresjön, utloppsdammen (15C 7j , [6838450, 1348390] ) ,sjö , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ) ,åbotten ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840950, 1337810] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ekorråsen vägkorsning (artp.) (15C 9i , [6849390, 1343920] ) ,fuktiga diken ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Öjsjön (artp.) (15D 4b , [6822197, 1357544] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,uppdämd mad ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Övre Glysjön-Yttersäterkölen 17 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830820, 1366771] ) ,myrkomplex/tjärn , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjö ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvmad ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärrskant mot vägen ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ) ,myr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Njupsjön (15C 8h , [68428, 13355] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
500 m V om Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ) ,rikkärr i fastmattekant ,enstaka ,1989 (DABS)
Garsjöns SV-strand (15C 8i , [68444, 13415] ) ,sluttande strandnära fattigmyr ,enstaka ,1989 (DABS)
Rensjöbrunnan ca 200 m nedströms St.Rensjön (15C 9f , [68463, 13256] ) ,rikkärrsartade åkanter ,riklig ,1994 (JEd)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr i åstrandsnår ,riklig o flerst. ,1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,rikkärr ovan skogsbilväg ,spridd ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823620, 1353670] ) ,myr ,spridd ,2015 (LBr)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1989 (DABS)
Viken på Fjätnäsets nordsida (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandäng på sand ,t.riklig flerst. ,1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ) ,rikdråg i tallskog, örtsänka ,t.riklig ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Strax O bron over Fjätan (15D 8d , [68444, 13655] ) ,vägdike och örtrik skog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,intill strandkanten och på sandrevet ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852170, 1337090] ) ,myrkant ,sparsam ,2014 (LBr)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13479] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ) ,sjöstrand , 1994 (JEd)
Oxvålens SV-brant (16D 3b , [6869, 1359] ) ,rikkärrdråg i skog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Öxningån, 500m SV Fröbergsvallen (16D 3c , [6865, 1360] ) ,myr ,sparsamt ,1992 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Knaperkölen (artp.) (16D 1b , [6856862, 1355787] ) , , 2011 (Ulf Lindenbaum)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850266, 1336086] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850310, 1336056] ) ,myr med äldre barrskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld med fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,riklig ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget nedåt i sluttningen (16D 3b , [6867080, 1359770] ) ,bäckdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849384, 1343965] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Ekorråsen vägkorsning (artp.) (15C 9i , [6849390, 1343920] ) ,fuktiga diken ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken ca 1 km ovan vägen (15C 7h , [6836840, 1337930] ) ,örtrik granskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818528, 1345680] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ögan (artp.) (15D 9b , [6848033, 1356981] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,örtrik granskog i område med vätar. massvis på block och socklar ,riklig ,2002 (RLu)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ) ,mossmattor i örtrik granskog ,längs bäck ,t.riklig ,1992 (LBr)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68421, 13693] ) ,sumpskog ,sparsam ,1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68422, 13690] ) ,fastmattor i tuvigt rikkärr ,t.riklig ,1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,ställvis riklig ,2009 (LBr)
Fjätälven ,200 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [68442, 13655] ) ,rikkärr mot sumpskog ,t.rikligt ,1992 (DABS)
400 m VNV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13482] ) ,tuvigt skogs-rikkärr ,t.riklgt ,1989 (DABS)
Särna (artp.) (15D 9b , [6845212, 1359143] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840869, 1337718] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ekorråsen vägkorsning (artp.) (15C 9i , [6849390, 1343920] ) ,fuktiga diken ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Nornässätern (artp.) (15D 3c , [6818864, 1360848] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid sjön (artp.) (15D 7b , [6838206, 1357719] ) ,sjö och strandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ögan (artp.) (15D 9b , [6848033, 1356981] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
500 m V om Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ) ,rikkärr i fastmattekant ,enstaka ,1989 (DABS)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikkärr ,riklig ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Myr S Brattåsen (15C 9j , [6849610, 1346220] ) ,rikkärr vid källa ,sparsam ,2007 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig vid källa ,2007 (LBr)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ) ,rikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
Örebäcken ,V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13484] ) ,bäckstrand intill rikkärr , 1989 (DABS)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13478] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Örebäcken 500 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68522, 13492] ) ,rikt bäckdråg ,sparsamt ,1989 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,tuvkanter i rikkärr ,t.rikligt ,flerst ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr, vid källa ,sparsamt ,2008 (LBr)
Botrychium boreale    Nordlåsbräken
Särna camping (artp.) (15D 8b , [6844990, 1359340] ) ,gräsmatta ,1 skott ,2010 (Pål Axel Olsson)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Foskvallen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,i mycket mager gammal linda bland höstlåsbräken ,1 ex ,1990 (TLj)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860855, 1349955] ) , , 2009 (Berndt Carrington)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860869, 1349854] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856370, 1366148] ) ,endast en enda topplåsbräken hittad. sedan tidigare utmarkerad med en kort käpp. ingen rutlåsbräken. ,1 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,ca 10 ,1996 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikdråg i granskogs-sluttning ,1 ex ,1989 (DABS)
Gammelsätern (15D 7c , [68357, 13649] ) ,mager gräsmatta , 1995 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ) ,sumpskog ,1 ex ,1992 (DABS)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ) ,mager betesmark ,25ex ,1987 (LBr)
Särnaheden , 2 lokaler (15D 9a , [6849, 1351] ) ,mager betesmark resp. torr vägslänt ,enstaka ,1989 (DABS)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,torra magra f.d.lindor ,minst 100 ex. ,1995 (DABS)
Bergvallens fäbod (16D 0e , [68503, 13708] ) ,slåtteräng ,c:a 100 stora ex. ,1987 (LBr)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ) ,betad ängsmark ,något 10-tal ex ,1987 (LBr)
V Oxvålen (16D 4b , [6870, 1358] ) ,örtrik bäck,diabasstråk ,100-tals (1 ex. 30 cm långt) ,1987 (BOr)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv ,6 plantor ,1993 (MBm)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna camping (artp.) (15D 8b , [6844990, 1359340] ) ,gräsmatta ,15 skott ,2010 (Pål Axel Olsson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , ,2 plantor ,2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Kryptjärn (artp.) (15D 8d , [6844226, 1367077] ) , ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Granåsen (artp.) (15D 8f , [6842300, 1377391] ) , ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860822, 1349875] ) , ,65 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860830, 1349861] ) , ,58 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860846, 1349855] ) , ,6 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860855, 1349853] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860859, 1349878] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860863, 1349857] ) , ,44 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860869, 1349853] ) , ,34 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860869, 1349854] ) , ,18 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860877, 1349857] ) , ,15 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856289, 1366174] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Sarah Lagerberg)
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856300, 1366184] ) ,spridd på gräsklippt infart till gård öster om genomfartsvägen. flera plantor i kanten mot den höga oklippta vegetationen, andra lägre ex på den klippta ytan. troligen döljer sig fler plantor i vegetationen. fler ytor på fäboden borde undersökas. ,52 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856376, 1366144] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,2 plantor/tuvor ,2016 (Sarah Lagerberg)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Grundsillret (15C 7i , [68392, 13406] ) , ,c:a 5 ex ,2004 (BOr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Mörkret (15C 8h , [68408, 13379] ) ,sedan länge övergiven mager linda ,1 ex. ,1991 (DABS)
Gammalsätern (15D 7c , [68357, 13649] ) ,mager gräsmatta ,3 ex ,1995 (DABS)
Kryptjärn (15D 8d , [6844025, 1366922] ) ,utmagrad ängsmark på diabas ,50-tal ,2008 (JHn & AJs)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden, vid Knappgårdens grillplats (15D 9a , [6849, 1351] ) ,mager gräsmark ,1 ex. ,2004 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [68492, 13510] ) ,mager betesmark ,2 ex ,1989 (DABS)
Särnaheden 50 m S om avtagsvägen mot Bergvallen (15D 9a , [68493, 13510] ) ,mager beteshage ,5 ex. ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,mager gammal vall med enbuskar, stagg, vårbrodd och björnmossa ,ca 600 ex ,1990 (TLj)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,torra magra f.d.lindor ,minst 100 ex. ,1995 (DABS)
Hede-Foskdalsvallen (16C 3j , [68695, 13492] ) ,3 m nedanför raserad källare i betesmark ,5 ex. ,1989 (LBr)
Dyvelblästan fäbod (16D 0d , [68517, 13669] ) ,mager fd hackslog med dvärglummer, låsbräken, vårfingerört och back-ruta ,ca 10 ex ,1991 (RLu o a)
Fröbergsvallen intill vägen genom vallen (16D 3c , [68655, 13608] ) ,fd ängsmark ,5 ex ,1989 (BOr)
Grundsillret,Fulufjäll (artp.) (15C 7i , [6839210, 1340655] ) , , 2012 (Bo karlstens)
Grundsillret, S om Mörkret (artp.) (15C 7i , [6839216, 1340654] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv ,8 plantor ,1993 (MBm)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840898, 1337933] ) ,ohävdad ängsmark i liten by ,1 plantor ,1991 (MBm & JEd & LBr)
Gammelsätern blivande NR (artp.) (15D 7d , [6836950, 1365960] ) ,glup , 2006 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.) (15D 7d , [6836952, 1365967] ) ,glup med lövrik barrskog kring ,5 plantor/tuvor ,2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.) (15D 7d , [6836952, 1365967] ) ,glup med lövrik barrskog kring ,10 plantor/tuvor ,2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.) (15D 7d , [6836954, 1365960] ) ,glup med lövrik barrskog kring ,5 plantor/tuvor ,2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.) (15D 7d , [6836954, 1365960] ) ,glup med lövrik barrskog kring ,2 plantor/tuvor ,2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.) (15D 7d , [6836958, 1365949] ) ,glup med lövrik barrskog kring ,1 plantor/tuvor ,2017 (Henrik Weibull)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844108, 1359127] ) , ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860822, 1349875] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860855, 1349853] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860868, 1349840] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860869, 1349853] ) , ,10 plantor/tuvor, 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6860869, 1349854] ) , ,2 ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Dyvelblästan (artp.) (16D 0d , [6851612, 1367026] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856370, 1366148] ) ,3 plantor precis intill den enda plantan av topplåsbräken. i sydvänd vägkant mellan garage och infart till gårdsplan. tillsammans med bl.a. kattfot. ,3 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856375, 1366144] ) ,totalt 7 plantor i samma vägkant. ,4 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Frönbergsvallen (artp.) (16D 3c , [68655, 13609] ) ,ängsmark intill väg samt på stig ,5 ex varav 3 fertila ,1989 (Bengt Oldhammer)
Cryptogramma crispa    Krusbräken
Göljådalen vid bäck från Göljåstöten (15C 6i , [6831, 1341] ) ,blockmark ,spridd ,1996 (H.Weibull)
Göljåns övre del (artp.) (15C 6i , [6831, 1341] ) ,i stor mängd uppe på fjället där bäckravinen öster om stugan skurit enormt , 1998 (Bengt Oldhammer)
Polypodium vulgare    Stensöta
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842371, 1359086] ) ,klippbrant i granskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,sparsam ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Fröberget nedåt i sluttningen (16D 3b , [6867080, 1359770] ) ,bäckdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840862, 1337740] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,skogsdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Södra Trollegrav 300 m NO Granån, sydvänd klippvägg (artp.) (15D 5g , [6828752, 1383069] ) ,öppen klippa klippvägg i bäckravin ,10 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Väster-Trollgrav, Södra Trollgrav naturreservat (artp.) (15D 5g , [6828771, 1383058] ) ,lågörtgranskog djup bäckklyfta ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,klippor i branten ,minst 20 ex. spridda ,1989 (DABS)
Asplenium viride    Grönbräken
Brant NO Lilla Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846792, 1334191] ) ,mindre no-stup i fjällnära skog ,13 plantor ,1991 (MBm)
Athyrium distentifolium    Fjällbräken
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , [68318, 13302] ) ,v.myrkant 870 m.ö.h. ,allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens nordostsluttning (15C 7j , [6837320, 1346650] ) ,källdråg i granskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Oxvålen, V-sidan vid bäck på kalfjället (16D 3c , [6869, 1360] ) ,bäckdråg med block ,rikligt ,1992 (DABS)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Brottbäcken (artp.) (15C 7h , [6836170, 1338952] ) , , 2015 (Anders During)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839560, 1341810] ) ,bäckstrand ,sparsam ,2010 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818553, 1345695] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern N (artp.) (15C 3j , [6819175, 1345978] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,på hällar vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846792, 1334191] ) ,mindre no-stup i fjällnära skog , 1991 (MBm)
Fulubågan vid Stupen Fuluforsarna (artp.) (15C 9h , [6845565, 1335125] ) ,hällmark vid forsande mindre vattendrag ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Södra Trollegrav 300 m NO Granån, sydvänd klippvägg (artp.) (15D 5g , [6828752, 1383069] ) ,öppen klippa klippvägg i bäckravin ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
N om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) , ~refl~ ,liten skogstjärn med omgivande myr och sumpskog , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840862, 1337740] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.) (15D 3c , [6819956, 1361747] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Kimbäckslåtten, granskog i NÖ (artp.) (15D 7e , [6836916, 1371066] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817370, 1346120] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,högörtgranskog ,ymnigt ,2012 (GHa)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Hornans utlopp i älven (15D 6e , [6830, 1371] ) ,bäckstränder ,sparsamt ,1992 (DABS)
Kryptjärn (15D 8d , [6843764, 1366005] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ) ,åstrand - rik sumpgranskog ,sparsam ,1989 (DABS)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832217, 1346197] ) ,ökande i området vid utloppet efter översvämningen 1997 , 2008 (Bengt Oldhammer)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kimbäcken i Smolbäcken NR (artp.) (15D 6d , [6834663, 1369069] ) ,högörtgranskog efter bäck, mosaik av låg- och högört ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Kimbäcksområdet (artp.) (15D 7e , [6836, 1370] ) ,längs kimbäcken , 1991 (Bengt Oldhammer)
Kimbäcksområdet (artp.) (15D 7e , [6836571, 1370730] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Näckån (artp.) (15D 8c , [6841731, 1363017] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Stor-Bjärten (artp.) (15D 8e , [6844949, 1370791] ) ,högörtgranskog naturskog efter bäck ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Woodsia alpina    Fjällhällebräken
Brant NO Lilla Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846792, 1334191] ) ,mindre no-stup i fjällnära skog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog, på kalkförande block ,några små ex ,2002 (LBr)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,klippor i branten , 1989 (DABS)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846792, 1334191] ) ,mindre no-stup i fjällnära skog , 1991 (MBm)
Blästbäcken (artp.) (15D 5f , [6828138, 1377045] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845335, 1356053] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjället NP, Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838358, 1334043] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335453] ) , ,noterad ,2016 (Michael Johansson)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen ca 120 m O om vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837154, 1361047] ) ,björkskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845335, 1356053] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Björbäcken, högt (15C 7h , [6838750, 1335830] ) ,fjällbäck med varma slänter ,spridd ,1996 (LBr)
Oxvålen, V-sidan (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtrik solexponerad rasbrant , 1992 (DABS)
Oxvålens V-sluttning (16D 3b , [68699, 13595] ) ,ängsartad rasmark mln gran- o fjällbjörkskog ,riklig ,100-tals ,1989 (BOr)
Oxvålen (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtrik solexponerad rasbrant , 1992 (DABS)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Näckån (artp.) (15D 8c , [6841731, 1363017] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Foskan, utloppet till Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6858914, 1346904] ) ,örtrik granskog på sandmark , 2011 (Dan BroströmAnders Janols, Janolof Hermansson)
Foskan, utloppet till Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6858914, 1346904] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Blechnum spicant    Kambräken
Stormorvallen/Östra Överängsbäcken (artp.) (15C 6f , [6834793, 1325819] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog)
Sågbäcken N om Gördalen (artp.) (15C 7e , [6836450, 1324371] ) ,fuktig granskog ,1 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Picea abies    Gran
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, Göljån (artp.) (15C 6j , [6832194, 1346293] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832198, 1345863] ) ,granurskog , 1991 (MBm)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832254, 1345835] ) ,högörtgranskog vid bäck , 1991 (MBm)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832258, 1346019] ) ,granurskog , 1991 (MBm)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fulufjällets NP, Njupeskär SO (artp.) (15C 7h , [6839473, 1336117] ) ,fjällnära granurskog , 2009 (Magnus Bergström)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP, Njupeskär SO (artp.) (15C 7h , [6839736, 1335113] ) ,fjällnära granurskog , 2009 (Magnus Bergström)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär O (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335395] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Njupån, strax N bron vid leden (artp.) (15C 7h , [6839882, 1335469] ) ,fjällnära granurskog vid större bäck , 1993 (MBm)
Njupån, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839882, 1335469] ) ,fjällnära granurskog vid större bäck (hög bonitet) , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Brant N Skärvallen (artp.) (15C 7i , [6837462, 1340429] ) ,fjällnära granskog , 1991 (MBm)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 8g , [6840060, 1334350] ) ,fjällhed ,1 ,2010 (Gunnar Hesse)
Fulufjället (artp.) (15C 8g , [6840091, 1334169] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Fulufjället, NV om Njupeskär (artp.) (15C 8g , [6840092, 1334170] ) , ,old tjikko, ca 9500 år gammal! ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Yttersätern, 500 m V om, vid vägen (artp.) (15D 5d , [6829773, 1365507] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845106, 1357027] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv , 1993 (MBm)
Pinus sylvestris    Tall
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,skogssbildande i stora delar av rutan , 2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6846, 1327] ) ,tallskog , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Myrar nedanför Fulufjället 10 km SO Mörkret (artp.) (15C 6i , [6833992, 1343538] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Njupeskär O (artp.) (15C 7h , [6839833, 1335932] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Trollvasslan strax nedströms sammanflödet med Hemmerkällan (artp.) (15C 7i , [6839627, 1341921] ) ,äldre tallskog , 1991 (MBm)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna (artp.) (15D 8c , [6841997, 1364194] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845121, 1357000] ) , ,1 ,2020 (John Halvarsson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv , 1993 (MBm)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Gamla Per-Anders (artp.) (15D 5d , [6828200, 1368780] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. alpina    Fjäll-en
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Populus tremula    Asp
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Lövåsen, N delen (artp.) (15C 3j , [6817970, 1345032] ) ,risartad fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Särnstugan, NV (artp.) (15D 5d , [6826609, 1369668] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammalsätern (artp.) (15D 6c , [6833743, 1364857] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Väg 66 ca 1,7 km N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6839940, 1357902] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, V om (artp.) (15D 9b , [6845281, 1356581] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,kärrkant , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr, kanten av ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819744, 1348147] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätervägen (artp.) (15C 4j , [6821643, 1348104] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Styggkällkölen, 200 m Ö om vändplanen (artp.) (15D 5d , [6826546, 1365787] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen ca 120 m O om vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837154, 1361047] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Flöten O om (artp.) (15D 9b , [6848572, 1358768] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Salix aurita x myrtilloides    Bindvide x odonvide
Yttersätern 500 m V omm, 200 m S om vägen (15C 3j , [6819110, 1346042] ) ,zon mellan myr och fuktig granskog , 2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, johanne Maad)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge ,spridd ,2012 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,enstaka ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832162, 1345979] ) ,granurskog , 1991 (MBm)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832258, 1345931] ) ,granurskog , 1991 (MBm)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832258, 1346019] ) ,granurskog , 1991 (MBm)
Björbäcksstugan, 350 m SV om, Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839423, 1335972] ) , ,noterad ,2019 (Rasmus Elleby)
Fulufjällets NP, Njupeskär SO (artp.) (15C 7h , [6839479, 1336166] ) ,fjällnära granurskog , 2009 (Magnus Bergström)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Trollvasslan strax uppströms sammanflödet med Hemmerkällan (artp.) (15C 7i , [6839667, 1341919] ) ,äldre tallskog , 1991 (MBm)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845110, 1356997] ) , ,1 ,2020 (John Halvarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix glauca    Ripvide
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Salix hastata    Blekvide
Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [68441, 13653] ) ,kärrdråg intill östra stranden , 1992 (DABS)
Salix herbacea    Dvärgvide
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Salix lanata    Ullvide
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839881, 1335303] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Salix lapponum    Lappvide
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,eroderad strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ) ,medelrikkärr med järnockra ,spridd ,2009 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,myr mot sjön ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern myr norr om (artp.) (15C 4j , [6823321, 1345545] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839562, 1334646] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839769, 1336048] ) ,myr och äldre barrskog ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Nornässätern (artp.) (15D 3c , [6818864, 1360848] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,kvarndamm ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,älvmad ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grustag, Bålmyran (artp.) (15D 8a , [6843113, 1352726] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Salix myrsinites    Glansvide
Trygåskölen (1) (artp.) (16D 1d , [6855381, 1367443] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr, vid källa ,en stor buske ,2013 (LBr)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig vid källor ,2007 (LBr)
V och NV om Rörmyrvallen , kring Örebäcken (16C 0j , [6851, 1348] ) ,rikkärr ,flerst. o rikligt ,1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854252, 1355934] ) ,öppet rikkärr ,några få ex ,2011 (LBr)
Finskäggkölen vid Höstet (16D 1b , [68565, 13589] ) ,fastmatte-rikkärr ,sparsamt ,1992 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,mycket riiklig ,2008 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.) (16D 1d , [6855535, 1367379] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Salix myrtilloides    Odonvide
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ) ,rikkärrskant ,en buske ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,spridd ,2009 (LBr)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13696] ) ,kärr bland ris ,svagt rikpåverkad fastmatta ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68422, 13690] ) ,kärr bland ris ,svagt rikpåverkad fastmatta ,rikligt ,1992 (DABS)
Kryptjärn (15D 8d , [68440, 13669] ) ,myrkanter ,rikligt ,1992 (JEd & LBr)
Myrar N om Kimtjärn (15D 8e , [6841, 1370] ) ,rismyr ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Trygåsvallen (16D 0d , [68541, 13690] ) ,myrkanter ,rikligt ,1992 (JEd & LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) ,myrkant med ris och glesa tallar ,några buskar ,2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [68550, 13674] ) ,riskärr ,några ex ,1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Yttersätern, 500 m V om, 200 m S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829658, 1365622] ) ,zon mellan myr och fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galsjön, S om Kråknäset vid vägen till Bruket (artp.) (15D 7b , [6837667, 1358300] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Salix pentandra    Jolster
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ) ,rikkärr med källor ,spridd ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ) ,medelrikkärr med järnockra ,spridd ,2009 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Rastplats vid Storgeten (artp.) (15D 5d , [6827724, 1369038] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,kvarndamm ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjön, S om Kråknäset vid vägen till Bruket (artp.) (15D 7b , [6837636, 1358301] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Salix phylicifolia    Grönvide
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ) ,rikkärr med källor ,spridd ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ) ,medelrikkärr med järnockra ,spridd ,2009 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,kärrkant , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840852, 1337770] ) ,granskogskant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Rastplats vid Storgeten (artp.) (15D 5d , [6827724, 1369038] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842351, 1358819] ) ,markvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Ö om Älvrosfjärden mot Ringbo ,flerst.( även 0- 4-) (16C 1j , [6856, 1348] ) ,tallhed ,åssluttning nära vägen , 1994 (JEd)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848310, 1333220] ) ,vägslänt ,2 buskar ,2013 (LBr)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837800, 1355990] ) ,tallskog med örtrika fläckar och en ,en liten buske ,2015 (LBr)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ) ,lokar med öppna örtstränder ,1 ex ,2002 (LBr)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,barrskog med lokar ,1 ex ,2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837800, 1365970] ) ,rikkärr, vägkant och skarp tallhed ,spridd ,2008 (LBr)
Fjätnäsets N-sida (15D 8c , [6841, 1364] ) ,tallhed intill strand ,flera buskar ,1992 (DABS)
Långängena (15D 8d , [6842510, 1368760] ) ,hygge på lavhed ,en stor buske ,2009 (LBr)
Skraknäset och nära brofästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,sandrevel o torr grustäkt ,sparsam på flera ställen ,1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,litet snår ,2014 (LBr)
600 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ) ,mager lav-tallhed ,enstaka ,1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i söder (16C 0j , [6852240, 1347820] ) ,tallhed ,en buske ,2009 (LBr)
Myr 300 m SO Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) ,hyggeskant intill rikmyr ,en buske ,2002 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) ,tallskog intill fäbodvall ,en buske ,2002 (LBr)
Höstet vid vägenner från punkt 577.2 (16D 1b , [68592, 13568] ) ,tallhed ,1 buske ,1992 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.) (15C 3j , [6819920, 1348221] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Rastplats vid Storgeten (artp.) (15D 5d , [6827724, 1369038] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven (artp.) (15D 7d , [6836781, 1367114] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, V om (artp.) (15D 9b , [6845281, 1356581] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Atlasruta (även 1- 0- , 1- 1-) (16D 2c , [6860, 1360] ) ,torra tallhedar,vägkanter,etc , 1994 (JEd)
Alnus glutinosa x incana    
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,skogsbäck ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,litet bestånd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Ö om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr med strängar och flarkar , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840862, 1337740] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Betula nana    Dvärgbjörk
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myr , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822826, 1345001] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Bergådalen NÖ (artp.) (15C 6g , [6832881, 1332743] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839155, 1335920] ) , , 2014 (Petter Nordvander)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839423, 1335164] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 7h , [6839521, 1336247] ) , ,noterad ,2016 (Jenny Wendel)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839762, 1336001] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,myrmark , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Per-Olof Nystrand)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840201, 1334510] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Fulufjället (artp.) (15C 8g , [6840267, 1334557] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) ,fäbod ,träd ,2006 (Sten Hallin)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,tallmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grund-Olakölen 2 km SSO Granåsen (artp.) (15D 7f , [6839682, 1378599] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.) (15D 8c , [6842159, 1362918] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myrar O om Hornberget 11 km O Särna (artp.) (15D 8d , [6842751, 1369822] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Hornflöten norra delen, sluttande kärr (artp.) (15D 8e , [6843959, 1374098] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hornflöten norra delen (artp.) (15D 8e , [6844028, 1373265] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Översjökölen (artp.) (15D 9f , [6847555, 1377555] ) ,myrmark , 1994 (Staffan Åström)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tröskkölen (artp.) (16D 1e , [6857555, 1372555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849910, 1336462] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Betula nana x pubescens    
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,kärrkant ,enstaka ,1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845113, 1357002] ) , ,1 ,2020 (John Halvarsson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr ,spridd ,1996 (LBr)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäcksätern (artp.) (15C 4j , [6822614, 1345610] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällen (artp.) (15C 6i , [6832876, 1340109] ) , ,noterad ,2017 (Jesper Villaume)
Fulufjällets NP, Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838389, 1334306] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjället (artp.) (15C 8g , [6840091, 1334171] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840201, 1334510] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Betula pubescens    Glasbjörk
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myr , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832210, 1345975] ) ,granurskog , 1991 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Trollvasslan (artp.) (15C 7i , [6839003, 1341623] ) ,kärrstråk , 1991 (MBm)
Trollvasslan strax uppströms sammanflödet med Hemmerkällan (artp.) (15C 7i , [6839667, 1341919] ) ,äldre tallskog , 1991 (MBm)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grund-Olakölen 2 km SSO Granåsen (artp.) (15D 7f , [6839682, 1378599] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838364, 1358475] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845097, 1356988] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Urtica urens    Etternässla
Gunnilnäset, Särnasjön (15D 8c , [6844057, 1361975] ) ,brukat potatisland ,flera ex. ,2014 (Rolf Lundqvist)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna (södra) (artp.) (15D 8b , [6844010, 1358250] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Bistorta vivipara    Ormrot
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ) ,örtrika svackor i barrskog,väl höspridd , 1992 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,3 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839831, 1347040] ) ,grusig parkeringsplats ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848940, 1344130] ) ,rikkärr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Oxyria digyna    Fjällsyra
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839471, 1334561] ) , ,noterad ,2019 (Filip Robertsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839531, 1334649] ) , ,3 ,2018 (Johannes Måsviken)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839562, 1334646] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Njupeskär, nere i skrevan (artp.) (15C 7g , [6839590, 1334645] ) ,blockmark vid vattenfall , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Njupån, nedströms Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839639, 1334697] ) ,vid liten brant vid större bäck , 1993 (MBm)
Njupeskär2 (artp.) (15C 7g , [6839713, 1334784] ) , , 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Fulufjället, Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6838540, 1335432] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,öppen blockmark , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjö ,sparsamt ,1989 (ULn)
Särnasjön ,innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,grunda sandbankar ,sparsamt ,1992 (DABS)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ) ,vattenvegrik sjövik ,riklig ,1989 (DABS)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,vattendrag ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Tyskvallen (artp.) (16D 0b , [6853216, 1356051] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Polygonum aviculare    Trampört
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837390, 1365960] ) ,rikkärr ,riklig i källa ,2008 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåsens östra sluttning (artp.) (15C 3j , [6818106, 1345604] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839562, 1334646] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334900] ) ,fjällbjörkskog ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,1 m2 ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839423, 1335164] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Rumex crispus    Krusskräppa
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,några ex ,2010 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ) ,lok med öppna örtstränder, i bottenveg! ,sparsamt ,2002 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Kryptjärnsvallen (15D 8d , [6844, 1366] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna centrum (artp.) (15D 9b , [6845155, 1358693] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium album    Svinmålla
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skräpig gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Montia fontana    Källört
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ) ,källdråg i fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Fulan, västra stranden (15C 9g , [6849770, 1331970] ) ,källdråg intill ån ,spridd ,2013 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ) ,stor källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ) ,källa ,riklig ,2009 (LBr)
1,5 km S om Ringbo (16D 0a , [68545, 13501] ) ,dystränder i skogsbäck , 1989 (DABS)
200 m O Trygåskölen (16D 0d , [6854, 1369] ) ,källflöde ,sparsamt ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,källflöden ,t.riklig ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riklig ,2008 (LBr)
Oxvålens S-lutning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,källa i trädgränsen ,riklig ,1992 (DABS)
Trygåskölen (2) (artp.) (16D 1d , [6855535, 1367379] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818528, 1345680] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Cerastium alpinum    Fjällarv
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,klippbrant ,sparsamt ,1989 (DABS)
Cerastium arvense    Fältarv
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant ,fåtalig ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,fåtalig ,2014 (LBr)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) , ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ) ,vägkant ,riklig ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden (16D 0c , [6850, 1360] ) ,vägkant ,enstaka ,1989 (DABS)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ) ,fuktig gräsmark vid fäbod ,enstaka ,1989 (DABS)
Bergsäterns fäbod (15C 9j , [68481, 13465] ) ,bäckdrag ,sparsam ,1987 (LBr)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ) ,källbäck i myrkant ,rätt mkt i en fläck ,2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13663] ) ,källbäck i myrkant ,rätt mkt i en fläck ,2002 (RLu)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837390, 1365960] ) ,rikkärr ,riklig i källa ,2008 (LBr)
Nya Stötsätern (artp.) (15C 5i , [6827263, 1344690] ) , ,ett bestånd längs stigen mot gamla stötsätern, ca 100 m n nya stötsätern. observerad av erik köpmans, bjursås ,2014 (Lennart Bratt)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Nära Rensjöbrunnan,inv.lv. (15C 9f , [68459, 13270] ) ,schaktmark vid lv , 1994 (JEd)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819974, 1346114] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,väg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,väg ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Kringelfjorden (artp.) (16C 0j , [6852610, 1349716] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Silene dioica    Rödblära
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , ) ,torra ängar 800 m.ö.h. allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,sparsam ,2014 (LBr)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,1 ,2016 (Matthis Kaby)
Björbäcks A (artp.) (15C 7h , [6839645, 1336259] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Naturrum, Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839666, 1336308] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845106, 1357027] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845107, 1357024] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Silene vulgaris    Smällglim
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 1,1 km N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6839392, 1358039] ) ,grusutfyllnad över vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Grustag, Bålmyran (artp.) (15D 8a , [6843113, 1352726] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna centrum (artp.) (15D 9b , [6845155, 1358693] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Spergularia rubra    Rödnarv
Särnasjön ,innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktmassor med insådd gräs ,sparsamt ,1992 (DABS)
Morbäcksätern (artp.) (15C 4j , [6822614, 1345610] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838364, 1358475] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, vid vändplan (artp.) (15D 7c , [6837135, 1360925] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid skogsväg SSO om Stortjärnen (artp.) (15D 7c , [6838289, 1363456] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Stellaria alsine    Källarv
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,källa ,spridd ,1996 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ) ,stor källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ) ,källa ,rikliig ,2009 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837390, 1365960] ) ,rikkärr ,riklig i källa ,2008 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818457, 1345656] ) ,skogsbäck ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, Johanne Maad)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Galsjövallen (artp.) (15D 8b , [6840076, 1357179] ) ,bäck vid fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,sipperyta ,spridd ,1996 (LBr)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ) ,stor källa ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ) ,grankäl ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ) ,liten sumpskogsomgiven rikmyr, i källdråg ,sparsamt ,2002 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,sparsam ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,spridd ,2014 (LBr)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern bäck (artp.) (15C 3j , [6819074, 1345580] ) ,vid bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837577, 1346611] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stellaria borealis x longifolia    Norrlandsarv x skogsstjärnblomma
Lövåssätern (15C 3j , [6819110, 1346042] ) ,fäbodmiljö med källflöden , 2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, johanne Maad)
Stellaria crassifolia    Sumparv
Trygåskölen (1) (artp.) (16D 1d , [6855381, 1367443] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,kant av källrännil ,riklig i två källdråg ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riiklig ,2008 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [68555, 13673] ) ,i kanten av källor med rikvegetation, intill bl a huvud- och tagelstarr samt glansvide ,rikligt ,1991 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.) (16D 1d , [6855535, 1367379] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Nysätern vid bäck, 1914 (Sam) * 300 m nedströms Nysätersvallen vid Öjvasslan (16D 2d , [68631, 13656] ) ,längs bäckparti med källdråg ,minst 1 ex ,1987 (BOr)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammarvägen 5 (artp.) (15D 8c , [6844188, 1360979] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Stellaria media    Våtarv
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,rabatt ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Stellaria nemorum    Lundarv
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , ) ,fuktiga ängar 850 m.ö.h. allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant , 1989 (DABS)
Särnaheden mot SO (15D 9a , [6848, 1351] ) ,bäcksänka ,riklig ,1989 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,litet bestånd ,2014 (LBr)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ) ,åstrand - rik sumpgranskog ,rikligt ,1989 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ) ,örtrik strandäng ,sparsamt ,1992 (LBr)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ) ,källa i barrskogsgränsen , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Storhöljan (artp.) (15C 3j , [6818459, 1347342] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storhöljan (artp.) (15C 4j , [6822165, 1345422] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832254, 1345835] ) ,högörtgranskog vid bäck , 1991 (MBm)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839531, 1334649] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839562, 1334646] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Njupån, nedströms Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839639, 1334697] ) ,vid liten brant vid större bäck , 1993 (MBm)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335453] ) , ,noterad ,2016 (Michael Johansson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839909, 1335382] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Mörkrets urskog (artp.) (15C 7h , [6839910, 1335470] ) , , 2013 (Ralf Lundmark)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840602, 1337985] ) ,högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Fjätnäset vid Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandäng ,t.riklig ,1992 (DABS)
Fjätälven , vid landsvägsbron samt flerst.nedströms (15D 8d , [68443, 13654] ) ,fuktig ängsmark vid stranden ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ) ,örtrik strandäng ,t.riklig ,1992 (LBr)
Nuphar lutea    Gul näckros
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Syndre Trollsjön (15C 8i , [6842660, 1340170] ) ,åstrand ,riklig ,2010 (LBr)
Garsjön (15C 8i , [6844, 1341] ) ,vattenveg-rik sjö ,t.riklig ,1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lemman (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,bred myrå ,spridd ,2013 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ) ,myrtjärn ,enstaka ,2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, liten tjärn söder om (artp.) (15C 7j , [6837838, 1347283] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.) (15D 7b , [6835406, 1355847] ) ,tjärn ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storröstjärnen, mindre tjärn i Ö (artp.) (15D 7e , [6838801, 1372592] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,grundbotten ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Liten tjärn 1 km Ö Grönsåsen (15C 7j , [6837730, 1347370] ) ,myrtjärn ,riklig ,2010 (LBr)
S om Öresjön (15C 7j , [6837770, 1347380] ) ,liten tjärn , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hälltjärnen (artp.) (15D 5d , [6826489, 1369604] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ) ,myrtjärn ,enstaka ,2006 (HLe)
900 m SSO Ytterst-Maktjärnen (15D 8c , [68425, 13647] ) ,fattigtjärn ,t.riklig ,1992 (DABS)
Tjärn vid Hornbergets NO-sida 1,7 km N Kimtjärn (15D 8d , [6841, 1369] ) ,skogstjärn ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Tjärn strax NV Kimtjärn (15D 8d , [6844, 1366] ) ,skogstjärn ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Särnaheden S-ut (15D 9a , [68481, 13518] ) ,skogstjärn , 1989 (DABS)
Stortjärnen 300 m NO Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) ,skogstjärn ,sparsam ,2002 (LBr)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,i sjö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.) (15D 7b , [6835406, 1355847] ) ,tjärn ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,sjökant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girån (15C 3h , [6819, 1336] ) , , 2005 (THe)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817370, 1346120] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , ) ,surdrag o.bäckkanter 850 m.ö.h. allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Gördalen (15C 7e , [6837670, 1323760] ) , , 2011 (IPt)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Lövåsens östra sluttning (artp.) (15C 3j , [6818206, 1345620] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern Ö (artp.) (15C 3j , [6819140, 1346037] ) ,fäbodmiljö nära byggnad och bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822826, 1345001] ) ,vanlig längs bäckarna i övre delen mot fjället , 1996 (Bengt Oldhammer)
Vidkölssätern (artp.) (15C 4j , [6823505, 1345388] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6832759, 1324107] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen, Svarthåbäcken - Västra Överängsbäcken (artp.) (15C 6e , [6833409, 1323535] ) ,lågörtgranskog fuktigt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6834573, 1324326] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832217, 1346197] ) ,ökande i området vid utloppet efter översvämningen 1997 , 2008 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832254, 1345835] ) ,högörtgranskog vid bäck , 1991 (MBm)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 6j , [6834079, 1348637] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835029, 1324472] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Vägen till stormorvallen (artp.) (15C 7h , [6837283, 1338632] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stormorvallen (artp.) (15C 7h , [6839130, 1338008] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen)
Stormorvallen (artp.) (15C 7h , [6839187, 1338031] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Stormorvallen (artp.) (15C 7h , [6839201, 1337873] ) , ,noterad ,2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Väg W1067, vägkant (artp.) (15C 7h , [6839204, 1338048] ) ,några få ex blommade ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Stormorvallen (artp.) (15C 7h , [6839226, 1338052] ) ,skogskant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fulufjället, naturrum (artp.) (15C 7h , [6839549, 1338057] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335453] ) , ,noterad ,2016 (Michael Johansson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Mörkrets urskog (artp.) (15C 7h , [6839910, 1335470] ) , , 2013 (Ralf Lundmark)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840769, 1337801] ) , , 2015 (Ulrika Tollgren)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Stormyrvallen (artp.) (15C 8j , [6843769, 1349320] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Foskdalsvallen (artp.) (16C 3j , [6869413, 1349170] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Aconitum napellus    Äkta stormhatt
300-400 m N avtaget mot Strupen (artp.) (15D 5b , [6828255, 1355355] ) , , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall , 2014 (LBr)
Actaea spicata    Trolldruva
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1989 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant ,enstaka ,1989 (DABS)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68361, 13666] ) ,örtrikt grandråg i tallhed ,enstaka ,2002 (RLu)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,hylla mellan klippor i branten ,enstaka ,1989 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1992 (LBr)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832304, 1346120] ) , ,1 ,2018 (Ingela Källén, Johan Råghall, Sebastian Kirppu)
Gammalsätern (artp.) (15D 7d , [6836182, 1366588] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Näcksjöberget (artp.) (15D 8c , [6841499, 1360500] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (John Halvarsson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842398, 1358751] ) ,kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Ö om Älvrosfjärden mot Ringbo ,flerst.( även 0- 4-) (16C 1j , [6856, 1348] ) ,tallhed ,åssluttning nära vägen , 1994 (JEd)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,lav-tallskog ,rikt på ett par m2 ,1989 (DABS)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820458, 1362425] ) ,tallhed ,25 blommande ex ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362420] ) ,tallhed med kalkinslag ,ca 25 fertila ex ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820600, 1362600] ) ,tallskog på kalkgrund ,1 planta ,2009 (LBr)
Ugguåsens sydöstsida (15D 7b , [6837230, 1355480] ) ,tallskog med örtrika fläckar ,ett tiotal plantor ,2015 (LBr)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837750, 1355860] ) ,tallskog med örtrika fläckar och en ,ett flertal inom ett par m2 ,2015 (LBr)
Stenskrullen (15D 7e , [6836040, 1371940] ) ,tallhed ,enst. ,1999 (TLj)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,solexp. klippor i branten ,sparsamt ,1989 (DABS)
Fjätnäsets V-strand (15D 8c , [68415, 13639] ) ,örtrik tallskog intill stranden ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fjätnäsets NV-spets (15D 8c , [68420, 13639] ) ,örtrik tallskog intill stranden ,sparsamt ,1992 (DABS)
Hornbergets O-sluttning (15D 8d , [6840, 1369] ) ,örtdråg i rel.torr sluttning ,enstaka ,1992 (DABS)
Fjätälven , 100 m nedströms bron (15D 8d , [68442, 13654] ) ,strandklippor ,sparsamt ,1992 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ) ,örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant ,40-tal ex ,1989 (DABS)
Fröbergsvallen ,vid stigen vid Yxningafallen (16D 2c , [6864, 1360] ) ,åsslänt ,5-10 ex ,1989 (BOr)
Fröberget åt NV (16D 4b , [6870120, 1358800] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,ca 10 ex ,2020 (LBr)
Kalvtjärnsbäcken (artp.) (15C 5j , [6827522, 1349562] ) , ,7 plantor/tuvor ,2017 (John Halvarsson)
Kalvtjärnsbäcken (artp.) (15C 5j , [6827522, 1349562] ) , ,26 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Skäråsen (artp.) (15D 5b , [6826519, 1356344] ) ,hedbarrskog ,6 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828535, 1382463] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828540, 1382458] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Gammalsätern (artp.) (15D 7d , [6838553, 1367618] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Gammalsätern (artp.) (15D 7d , [6838785, 1367620] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Fjätnäset, N om udden (artp.) (15D 8c , [6842068, 1364117] ) , ,noterad ,2003 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Fjätnäset, N om udden (artp.) (15D 8c , [6842071, 1364092] ) , ,40 plantor/tuvor ,2003 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Storsandheden (artp.) (15D 8c , [6843331, 1363225] ) ,trädgård gräsmatta med stort mossinslag. ,31 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Storsandheden (artp.) (15D 8c , [6843331, 1363225] ) ,gräsmatta vid fritidshus. ,31 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Hornberget V (artp.) (15D 8d , [6842494, 1367507] ) ,torr tallhed. bränna ca 10-15 år. växer bland kattfot. ,22 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Skans 211 (artp.) (15D 9b , [6845300, 1356220] ) , ,1 ,2016 (John Halvarsson)
Skans 211 (artp.) (15D 9b , [6845300, 1356220] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (John Halvarsson)
Skans 211 (artp.) (15D 9b , [6845300, 1356220] ) ,hedbarrskog ,3 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Storbäcksvallen (artp.) (15D 9d , [6847780, 1366221] ) ,gammal körväg/traktorväg till avlägg för flottningen. går parallellt med fjätälven. öster om vägen hygge ca 15 år. mycket gräs längs vägen där mosipporna växer. ,147 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Storbäcksvallen (artp.) (15D 9d , [6847780, 1366221] ) , ,147 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Kringelfjorden (artp.) (16C 0j , [6853573, 1349749] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors, Ragnar Hall)
Byggningan, nordsluttning (artp.) (16C 0j , [6854312, 1346606] ) ,ung tallskog ,1 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.) (16C 1j , [6856011, 1348331] ) , ,52 ,2010 (Berndt Carrington)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.) (16C 1j , [6856011, 1348331] ) , ,325 plantor/tuvor ,2017 (Margareta Edqvist)
avk2019MITT113 (artp.) (16C 1j , [6856019, 1348338] ) ,hela vagsidan ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Örebäcken (artp.) (16C 1j , [6856021, 1348330] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv ,60 plantor/tuvor ,1993 (Magnus Bergström)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv ,1 plantor/tuvor ,1993 (Magnus Bergström)
avk2019MITT474 (artp.) (16C 1j , [6857793, 1347444] ) , ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Norr Älvros (artp.) (16C 1j , [6857800, 1347445] ) ,vägkant ,20 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Norr Älvros (artp.) (16C 1j , [6857800, 1347445] ) ,vägkant rv 70. grässlänt. ,20 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
avk2019MITT273 (artp.) (16C 1j , [6857885, 1347404] ) ,ytterslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Foskflot (artp.) (16C 1j , [6858911, 1346870] ) , ,50 plantor/tuvor ,2013 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
Foskan, vid utloppet i Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6859000, 1346830] ) ,örtrik granskog med inslag av tallgrupper på sandmark , 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Foskflot (artp.) (16C 1j , [6859074, 1346874] ) ,sandtallskog vägren av liten skogsbilväg , 2014 (Janolof Hermansson)
Flovallen (artp.) (16D 1c , [6857151, 1363627] ) ,hustomt mot älvstrand. fiskestig. ,12 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Öjvasseln (artp.) (16D 2b , [6862923, 1357580] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Fröbergsvallen, stigen vid Yxningafallen (artp.) (16D 2c , [6864000, 1360000] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
gamla stallet (artp.) (16D 3b , [6869199, 1358210] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (kristina vikar)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869426, 1358337] ) ,12 plantor. 28 blomstänglar. ,12 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Yxningafallen (artp.) (16D 3c , [68660, 13616] ) ,i tallnaturskogen längs stigen upp , 1989 (Bengt Oldhammer)
Yxningåfallet (artp.) (16D 3c , [6866029, 1361588] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Hornberget (brandfält) (artp.) (15D 8d , [6842424, 1367458] ) ,tallhed ,30 ,2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.) (15D 8d , [6842500, 1367642] ) ,tallhed ,33 ,2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.) (15D 8d , [6842502, 1367512] ) ,tallhed ,9 ,2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.) (15D 8d , [6842506, 1367467] ) ,tallhed ,65 ,2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.) (15D 8d , [6842506, 1367540] ) ,tallhed ,28 ,2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.) (15D 8d , [6842513, 1367538] ) ,tallhed ,4 ,2016 (Olof Hedgren)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Caltha palustris    Kabbleka
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Nordomsjön (artp.) (15D 9b , [6846674, 1358404] ) ,frisk vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,fåtalig ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845092, 1356987] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846430, 1358026] ) ,ohävdad gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.) (15C 4j , [6823383, 1345038] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Näckån (artp.) (15D 8c , [6841731, 1363017] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Ranunculus hyperboreus    Jordranunkel
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ) ,stor källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ) ,källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820660, 1362590] ) ,stor källa ,riklig och blommande ,2009 (LBr)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68368, 13662] ) ,källbäck i myrkant ,enstaka ,2002 (LBr)
400 m SV Bergstugkojan (15D 9d , [68494, 13696] ) ,kallkälla i myrkant , 1985 (Rlu genom TLj)
Myr 1,2 km NO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853240, 1334720] ) ,källa i myrkant ,mindre bestånd ,2014 (LBr)
2 km S om Ringbo (16D 0a , [68544, 13501] ) ,dystränder i skogsbäck ,sparsamt ,1989 (DABS)
200 m O Trygåskölen (16D 0d , [6854, 1369] ) ,källflöde ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Liten tjärn V om Dalptjärnen (16D 2a , [68603, 13516] ) ,dyjord i kant av bäverdamm ,sparsamt ,1992 (LBr)
400 m SV Bergstugkojan (artp.) (15D 9d , [6849450, 1369650] ) ,kallkälla i myrkant ,noterad ,1985 (Rolf Lundqvist)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Öresjön, utloppsdammen (15C 7j , [6838450, 1348390] ) ,sjö , 2004 (LBr)
Viken N om Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ) ,grund strand på sand ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätälven , nedströms bron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,strand ,sparsamt ,1992 (DABS)
Särnasjön ,kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,sandbottnar ,sparsam ,1992 (DABS)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid sjön (artp.) (15D 7b , [6838206, 1357719] ) ,sjö och strandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus Magnusson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,älvmad ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjön nedom Särna kyrka (15D 9b , [6845260, 1359100] ) ,sand- och blockstrand ,spridd ,2007 (LBr)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ) ,örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant , 1989 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Särnabyn , intill Björkhagens vandrarhem (15D 8b , [6844, 1358] ) ,gräsmark intill gård ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Kryptjärnsvallen (15D 8d , [6844, 1366] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ) ,torrängar, äldre vallar etc. ,flerst.o mkt riklig ,1989 (DABS)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,torra magra f.d.lindor ,sparsamt ,1995 (DABS)
Särnaheden mot N (16D 0a , [6850, 1350] ) ,torrängar, äldre vallar etc. ,flerst.o mkt riklig ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,torr f.d.ängsmark ,riklig ,1992 (DABS)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Nordomsjön (artp.) (15D 9b , [6846674, 1358404] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Frönbergsvallen (artp.) (16D 3c , [68655, 13609] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Stenvad (artp.) (15D 8c , [6840001, 1361610] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnasjön , längs stranden innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,strandängar ,sparsam ,1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ) ,avsnörd sjövik-strandkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Fjätfallen (15D 8c , [6841870, 1364840] ) ,sumpskog vid nedre fallets östsida ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätälven , strax nedströms bron (15D 8d , [68443, 13654] ) ,källflöde i ängsmark ,fåtal ,1992 (DABS)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Göljån (15C 6j , [68323, 13459] ) ,bäck ,rikligt ,2013 (MNo)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,källbäck ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,sparsam ,2014 (LBr)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan med omgivning (15C 7h , [6836120, 1338940] ) ,vägkant och stigar ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Lövåssätern Ö (artp.) (15C 3j , [6819140, 1346037] ) ,fäbodmiljö nära byggnad och bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,3 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845106, 1357027] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna, V om grustäkten (artp.) (15D 9b , [6845716, 1356056] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Draba incana    Grådraba
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ) ,slåtteräng, (kontr.LBr) , 2000 (MOh)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,f.d. dynghög ,enstaka ,1992 (DABS)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Fjätnäsets NV-sida (15D 8c , [68419, 13638] ) ,strandäng på blottad dy ,sparsamt ,1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnasjön , längs stranden innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,strandängar ,spridd ,1992 (DABS)
dammen Nördre Lemmsjön (artp.) (15C 8j , [6844860, 1345820] ) ,dammvall ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Subularia aquatica    Sylört
Viken N om Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ) ,sand- / dy-stränder ,ymnigt ,1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,riklig ,1989 (ULn)
Särnasjön nedom Särna kyrka (15D 9b , [6845260, 1359100] ) ,sand- och blockstrand ,spridd ,2007 (LBr)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ) ,grund sandbotten , 1994 (JEd)
Särnasjön , kring Skraknäset (DF) (15D 9c , [6845, 1360] ) ,dystränder ,riklig ,1992 (DABS)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ) ,fd ängsmark ,ca 10 ,2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ) ,betad ängsmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) ,fäbodvall och myrodling ,spridd ,2002 (LBr)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ) ,betad ängsmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 1,1 km N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6839392, 1358039] ) ,grusutfyllnad över vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839460, 1341550] ) ,bäckdäld och ockrakärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 900 m åt NV (15D 4a , [6823250, 1353750] ) ,mindre fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,fattigkärrsomgiven bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837577, 1346611] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Styggbäckskölen, 500 m V om vändplan (artp.) (15D 5d , [6826549, 1366090] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Remvallen ca 2,25 km S (artp.) (15D 6c , [6831475, 1362296] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849905, 1336480] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850030, 1336450] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Drosera intermedia    Småsileshår
2 km VNV Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832778, 1347146] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 900 m åt NV (15D 4a , [6823250, 1353750] ) ,mindre fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
2 km VNV Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832778, 1347146] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gammelfjällskölen (artp.) (15C 7h , [6839836, 1335887] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Remvallen ca 2,25 km S (artp.) (15D 6c , [6831475, 1362296] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849905, 1336480] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850570, 1336420] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Crassula aquatica    Fyrling
Älvrosfjordens östra strand (16C 1j , [6856800, 1347880] ) ,sandstrand som blottlagts i lågvattnet ,oerhört riklig ,2013 (LBr)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Girån (15C 3h , [6819, 1336] ) , , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ) ,källdråg i fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 6f , [68302, 13299] ) ,v.bäckar 800 m.ö.h. ,sälls. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant , 1989 (DABS)
S om Krypbygget (15D 8e , [6844, 1373] ) ,vid bäcken ,rikligt ,1992 (BOr)
Särnaheden mot SO (15D 9a , [6848, 1351] ) ,bäcksänka ,riklig ,1989 (DABS)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ) ,rikare bäckdråg , 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ) ,åstrand - rik sumpgranskog , 1989 (DABS)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ) ,källa ,sparsam ,1987 (LBr)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6857, 1369] ) ,bäckdäld med gran , 1992 (RLu)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ) ,granmor längs bäck ,sparsamt ,1992 (LBr)
Oxvålens SV-lutniong (16D 3b , [68699, 13594] ) ,källsprång ,sparsamt ,1992 (DABS)
Oxvålens V-sluttning (16D 3b , [68699, 13595] ) ,örtrik granurskog ,rikligt ,1989 (BOr)
Oxvålens S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ) , ,rikligt ,1989 (BOr)
Lövåsens östra sluttning (artp.) (15C 3j , [6818206, 1345620] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Storhöljan (artp.) (15C 3j , [6818459, 1347342] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818528, 1345680] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern Ö (artp.) (15C 3j , [6819140, 1346037] ) ,fäbodmiljö nära byggnad och bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storhöljan (artp.) (15C 4j , [6822165, 1345422] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Vidkölssätern (artp.) (15C 4j , [6823505, 1345388] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6832759, 1324107] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, Göljån (artp.) (15C 6j , [6832194, 1346293] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832232, 1346149] ) , , 2014 (Per Johansson)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832250, 1346062] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Lundqvist)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832254, 1345835] ) ,högörtgranskog vid bäck , 1991 (MBm)
Fulufjällets NP, vid Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839750, 1334802] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839472, 1335715] ) ,gammal barrnaturskog, intill en bäck. , 2014 (Gillis Aronsson)
Fulufjällets NP, Njupeskärsleden södra (artp.) (15C 7h , [6839659, 1335300] ) ,lågörtgranskog runt liten vattenfylld sänka ,100 ,2019 (Per Johansson)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839711, 1335513] ) ,längs lavskrikeleden. ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) ,bäck/äldre barrskog ,noterad ,2009 (Owe Rosengren, Sören Franceen)
Göljån (artp.) (15C 7i , [6835802, 1343908] ) , ,2 ,2014 (Leif Östman, Kersti Östman)
Torsbergets västsluttning (artp.) (15C 7j , [6837338, 1345250] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848665, 1344251] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848689, 1344191] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848940, 1344130] ) ,rikkärr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849348, 1344016] ) ,källflöde i sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849398, 1343978] ) ,källflöde i sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (John Halvarsson)
Källan (artp.) (15D 9b , [6845151, 1356965] ) ,fuktig gräsmark med buskar ,17 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Källan (artp.) (15D 9b , [6845151, 1356965] ) , ,14 plantor/tuvor ,2019 (John Halvarsson)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853244, 1369534] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Nya Vasselvallen, Särna (artp.) (16D 2d , [6860732, 1367868] ) , ,noterad ,2019 (Hampus Jarhede)
Saxifraga cespitosa    Tuvbräcka
Näcksjöberget,1961 (At) * 1962 (Ht) * östsidan (15D 8c , [6841, 1360] ) ,lodbrant med diabasberggrund ,minst 15 ex ,1989 (DABS)
Saxifraga nivalis    Fjällbräcka
Gördalen vid Sågbäcken (15C 7f , [68367, 13250] ) ,på diabasklippa invid vattenfall ,ca 50 ex ,1991 (LBr)
Näcksjöberget, 1919 (Bgs: SAM.1922) * 1947 (Bgs) * (15D 8c , [6841, 1360] ) ,östexponerad lodbrant med diabasinslag ,minst 400 ex ,1989 (DABS)
Lillådalen-Sågbäcken (artp.) (15C 8e , [6842575, 1324060] ) , , 1997 (Bengt Oldhammer)
Saxifraga rivularis    Snöbräcka
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Njupeskär, nere i skrevan (artp.) (15C 7g , [6839590, 1334645] ) ,blockmark vid vattenfall , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Njupån, SO Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839658, 1334721] ) ,liten klippavsats vid skogsgräns , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Njupeskär2 (artp.) (15C 7g , [6839713, 1334784] ) , , 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839881, 1335303] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ) ,stor källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ) ,källa ,riklig ,2009 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,riklig ,2009 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,spridd ,2008 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818553, 1345695] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myrar nedanför Fulufjället 10 km SO Mörkret (artp.) (15C 6i , [6833992, 1343538] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848940, 1344130] ) ,rikkärr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849057, 1344147] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849224, 1344090] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
D43. Hägnåsen (artp.) (15D 4a , [6820553, 1351253] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Öjvasseln, skog i söder (artp.) (16D 1c , [6859289, 1364740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Girån (15C 3h , [6819, 1336] ) , , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Nära norra vägen ovan Gammalsätern (15D 7c , [68375, 13646] ) ,örtrik granskog ,spidd i områdets rikstråk ,2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68360, 13663] ) ,örtrik granskog, invid vät ,spidd ,2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68362, 13664] ) ,örtrik granskog, invid vät ,spidd ,2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68362, 13666] ) ,örtrik granskog, invid guckusko ,spidd ,2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68368, 13662] ) ,örtrik granskog ,spidd ,2002 (RLu)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandsnår ,t.rikligt ,flerst ,1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6841870, 1364840] ) ,sumpskog vid nedre fallets östsida ,spridd ,2003 (LBr)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ) ,bäckkant i granskog ,sparsamt ,1992 (LBr)
Hornbergets NO-sluttning ,nära Kimbäcken (15D 8d , [6842, 1369] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,frodiga lövsnår , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6856, 1369] ) ,bäckdäld med gran , 1992 (RLu)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ) ,örtrik granskog kring bäck ,enstaka ,1992 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ) ,granmor längs bäck ,enstaka ,1992 (LBr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1358] ) ,bäckdråg i granskog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Göransbäcken nära Fröbergsvallen (16D 3c , [6866, 1361] ) ,bäckstränder ,sparsamt ,1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,1 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845115, 1357039] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla alpina    Fjällkåpa
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens m.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
100 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6832708, 1323984] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 6g , ) ,snölegsraviner på kalfjället 950 m.ö.h. allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6834573, 1324326] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Fulufjället NP (artp.) (15C 7h , [6839602, 1336328] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845111, 1359085] ) ,slänt mot grusplan ,t rikligt ,2011 (IPt & RCa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Nördre Trollsjöns östra strand (15C 8h , [6844710, 1339350] ) ,gräsmark vid rastplats ,ett bestånd ,2010 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ) ,slänt mot älven , 2011 (IPt & RCa)
Fulan, V-sidan uppströms Dubbelkojan (15C 9h , [6846, 1335] ) ,örtrik strandäng , 1991 (JEd)
Oxvålens SV-sluttning, nedre delen (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtsänkor i skog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,fäbodvall,torrbacke ,sparsamt ,1992 (DABS)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Fulufjället - Bergådalen (15C 6f , [68308, 13293] ) ,fuktig högörtsmark vid bäck 880 m.ö.h. ,m.allm. ,1989 (THe)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ) ,gräsmatta ,enstaka ,1989 (ULn)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Fulufjället Girdalen (15C 4g , ) ,örtrik björkskogsäng m.allm. ,1988 (THe)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
500 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6833148, 1323940] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ) ,skogsbilvägskant , 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,lokalt ,2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ) ,grankäl ,spridd ,2018 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ) ,slänt mot älven , 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.) (15C 4j , [6823383, 1345038] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.) (15C 7j , [6836969, 1345943] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840869, 1337718] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835601, 1353983] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lennartsro ca 1, 1 km VNV, vägens norra sida (artp.) (15D 7a , [6838231, 1350873] ) ,vägdike med källvatten ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ) ,skogsbilvägskant , 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ) ,fd ängsmark ,enstaka ,2006 (HLe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark,vägkanter , 2011 (IPt & RCa)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ) ,gräsmatta ,enstaka ,1989 (ULn)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ) ,gräsmark vid f.d. hustomt(?) ,rikligt ,1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
500 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6833148, 1323940] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ) ,skogsbilvägskant , 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ) ,slänt mot älven , 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark,vägkanter , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ) ,örtrika svackor i barrskog,väl höspridd ,rikligt ,1992 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
St. Skärbergets NV-sida (15C 9g , [68468, 13339] ) ,fuktdråg nedom berget på hygge ,kontroll Roland Carlsson ,1991 (JEd)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark,vägkanter ,rikligt spridd ,2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (IPt & RCa)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
3 km V om Grönsåsen vid Fulan (15C 7i , [6837740, 1343370] ) ,vägkant , 2004 (RCa)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Gördalen (15C 6e , [6834812, 1324251] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Mörkret ,nära Fulan (15C 8h , [6841280, 1338590] ) ,rastplats , 2004 (RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark,vägkanter , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
100 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6832708, 1323984] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ) ,slänt mot älven , 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna i S (artp.) (15D 8b , [6844355, 1358718] ) ,frisk vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ) ,skogsbilvägskant , 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant ,sparsam ,2010 (LBr)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark,vägkanter , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,torr mager f.d.linda ,sparsamt ,1995 (DABS)
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ) ,gräsmark vid f.d. hustomt(?) ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,1992 (DABS)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842398, 1358751] ) ,kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ) ,ängsmark,vägkanter , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Potentilla anserina    Gåsört
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2002 (LBr)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld med fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern myr norr om (artp.) (15C 4j , [6823321, 1345545] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6838540, 1335432] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839837, 1335858] ) , , 2013 (Lennart Iselius)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
dammen Nördre Lemmsjön (artp.) (15C 8j , [6844860, 1345820] ) ,dammvall ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Silderhällorna (artp.) (15D 5a , [6827392, 1352075] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid sjön (artp.) (15D 7b , [6838206, 1357719] ) ,sjö och strandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön i NO (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myrar O om Hornberget 11 km O Särna (artp.) (15D 8d , [6842751, 1369822] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849926, 1336629] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Potentilla fruticosa    Tok
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,riklig ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6846, 1327] ) ,våtmark vid bäck , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Väg W1067, vägkant (artp.) (15C 7h , [6839204, 1338048] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Per-Olof Nystrand)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Kimbäckslåtten, granskog i NÖ (artp.) (15D 7e , [6836916, 1371066] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,älvmad ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Fragaria vesca    Smultron
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ) ,fd ängsmark ,ca 10 ,2006 (HLe)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,barrskog med lokar, hyggeskant ,sparsamt ,2002 (LBr)
Näcksjöbergets O-sida (15D 8c , [6841, 1360] ) ,granskog nedanför brant ,enstaka ,1989 (DABS)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ) ,örtrik strandnära skog ,t.sparsamt ,1992 (DABS)
Hornbergets O-sluttning (15D 8d , [6841, 1369] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,vägslänt - örtrik skog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtsänkor i skog , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålens SV-sluttning och Fröbergets V-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtsänkor i skog ,enstaka ,1992 (DABS)
Lövåssätern, 400 m VSV om (artp.) (15C 3j , [6818999, 1345695] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Galsjökällan ONO om (artp.) (15D 8b , [6840989, 1357854] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,1 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869526, 1358526] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,enstaka ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,spridd ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820458, 1362425] ) ,tallhed, rikfläck ,enstaka ,2009 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Fröberget nedåt i sluttningen (16D 3b , [6867080, 1359770] ) ,bäckdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822730, 1345585] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Brottbäcken (artp.) (15C 7h , [6836170, 1338952] ) , , 2015 (Anders During)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv , 1993 (MBm)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840862, 1337740] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , ,plantor ,2007 (Sten Hallin)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849093, 1344120] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849293, 1344040] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849384, 1343965] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,mittsträng i brukningsväg,liten markblotta ,sparsamt ,1995 (DABS)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ) ,torr betesmark ,sparsamt ,1987 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Trygåsvallens f.d fäbod (16D 0d , [68541, 13690] ) ,torr äng ,sparsam ,1987 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ) ,torr betesmark ,sparsamt ,1987 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv , 1993 (MBm)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Remvallen (artp.) (15D 6c , [6833721, 1362265] ) ,sätervall ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 450 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838771, 1358228] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Potentilla erecta    Blodrot
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,riklig ,2010 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,riklig ,2019 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätervägen (artp.) (15C 4j , [6821643, 1348104] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Väg W1067, vägkant (artp.) (15C 7h , [6839331, 1338071] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Nornässätern (artp.) (15D 3c , [6818864, 1360848] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
D43. Hägnåsen (artp.) (15D 4a , [6820553, 1351253] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Särnstugan, 100 m N om Hälltjärnen (artp.) (15D 5d , [6826583, 1369629] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 450 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838771, 1358228] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Särnaheden mot S (15D 9a , [68487, 13515] ) ,kant av sandig brukningsväg ,enstaka ,1989 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [68493, 13510] ) ,brukningsväg i betesmark ,2 ex ,1989 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens m.allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817370, 1346120] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839560, 1341810] ) ,bäckstrand ,sparsam ,2010 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) , ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Njupeskär, nedanför fallet (artp.) (15C 7g , [6839612, 1334669] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2020 (Artur Larsson)
Njupeskär NO (artp.) (15C 7g , [6839642, 1334711] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Kimbäckslåtten, granskog i NÖ (artp.) (15D 7e , [6836916, 1371066] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844947, 1359118] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845106, 1357027] ) ,trädgård ,1 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845115, 1357039] ) , ,1 ,2020 (John Halvarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845335, 1356053] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nordomsjön (artp.) (15D 9b , [6846674, 1358404] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853244, 1369534] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13334] ) ,åstrand på grus , 1989 (DABS)
1,5 km NO Gammelsätern, vid vät (15D 7c , [68375, 13646] ) ,öppen strand av vät ,spidd ,2002 (RLu)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ) ,örtrik strandnära skog ,riklig ,1992 (DABS)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,strand o örtrik skog ,t.riklig ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) ,bäcksänka och sjöstränder , 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,strandsnår och vägkant ,sparsam ,1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [6852, 1349] ) ,stränder , vägslänt , 1989 (DABS)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ) ,rikare bäckdråg , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ) ,örtrik bäcksänka , 1989 (DABS)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ) ,strandsnår , 1994 (JEd)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ) ,vägkant , 1989 (DABS)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ) ,örtrik kärrkant ,sparsamt ,1992 (LBr)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Rosa rugosa    Vresros
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,myr ,väl spridd ,2012 (GHa)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myr , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6832381, 1345836] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838388, 1333995] ) ,öppet mjukmattekärr , 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Njupeskär2 (artp.) (15C 7g , [6839713, 1334784] ) , , 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Brottbäckstugan, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836072, 1338931] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Brottbäckstugan/Stormovallen (artp.) (15C 7h , [6836282, 1339077] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Naturum Fulufjäll (artp.) (15C 7h , [6839692, 1336241] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839762, 1336001] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Gammelfjällskölen (artp.) (15C 7h , [6839841, 1335884] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog/myr , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,tallmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
liten göl vid vägen norr om Kimbäcken (artp.) (15D 7d , [6835195, 1368878] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Grund-Olakölen 2 km SSO Granåsen (artp.) (15D 7f , [6839682, 1378599] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Sätra, Fjätfallet (artp.) (15D 8c , [6842189, 1364905] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Hornflöten norra delen, sluttande kärr (artp.) (15D 8e , [6843959, 1374098] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rubus arcticus    Åkerbär
fulufjällsgården (artp.) (15C 8h , [6840971, 1337709] ) , ,8 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Kvarnlöf)
Rubus saxatilis    Stenbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,sparsam ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog, rikdråg ,spridd ,2002 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätervägen bäck (artp.) (15C 4j , [6820669, 1348333] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Rubus idaeus    Hallon
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,vägren ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,fåtalig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845106, 1356994] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sibbaldia procumbens    Dvärgfingerört
Flytjärnarna vägen till masten (artp.) (15D 5d , [6827060, 1369700] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Riksväg 70, 9 km S om Särna (artp.) (15D 7c , [6835834, 1364236] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Grustag, Bålmyran (artp.) (15D 8a , [6843115, 1352722] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, syd väg 70 sydväst Röda. kvarn (artp.) (15D 9b , [6845159, 1358660] ) ,trädgård oklart område ,noterad ,2020 (Mats Lindqvist)
Särna centrum (artp.) (15D 9b , [6845161, 1358669] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846430, 1358026] ) ,ohävdad gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,snårskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,sparsam ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Njupeskär, nedanför fallet (artp.) (15C 7g , [6839612, 1334669] ) ,öppen rasmark ,noterad ,2020 (Artur Larsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839788, 1334982] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjäll östsluttn (artp.) (15C 7h , [6835898, 1338885] ) , ,5 ,2019 (Göran Toss)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839472, 1336161] ) ,fjällnära granurskog , 2008 (MBm)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupån, strax S bron vid leden (artp.) (15C 7h , [6839875, 1335481] ) ,fjällnära granurskog vid större bäck , 1993 (MBm)
Njupeskär O (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335395] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335453] ) , ,noterad ,2016 (Michael Johansson)
Njupån, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839882, 1335469] ) ,fjällnära granurskog vid större bäck (hög bonitet) , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845106, 1357027] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845107, 1357024] ) , ,1 ,2020 (John Halvarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna (södra) (artp.) (15D 8b , [6844010, 1358250] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Länsmansgården, Särna (artp.) (15D 8b , [6844753, 1359316] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,sparsam ,2010 (LBr)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ) ,mager betesmark ,fåtalig ,1987 (LBr)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Särnstugan, NV (artp.) (15D 5d , [6826609, 1369668] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845129, 1357008] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Lotus corniculatus    Käringtand
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836924, 1339014] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Fulufjällets NP, Njupeskär SO (artp.) (15C 7h , [6839651, 1335301] ) ,längs vandringsstig i fjällnära granurskog , 2009 (Magnus Bergström)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6841371, 1338403] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Särnstugan, NV (artp.) (15D 5d , [6826609, 1369668] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, vid vändplan (artp.) (15D 7c , [6837135, 1360925] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid skogsväg SSO om Stortjärnen (artp.) (15D 7c , [6838289, 1363456] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830512, 1349952] ) ,vägkant vid grusväg , 2010 (Magnus Bergström)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Mörkret, W1056, nära Gudskelovstallen (artp.) (15C 8h , [6841223, 1338679] ) ,vägkant på båda sidor ,noterad ,2020 (Mats Lindqvist)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6841371, 1338403] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Trifolium medium    Skogsklöver
Väg 66 ca 1,1 km N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6839392, 1358039] ) ,grusutfyllnad över vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjövallen (artp.) (15D 8b , [6840076, 1357179] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Naturrum, Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839666, 1336308] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Trifolium repens    Vitklöver
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,sparsam ,2010 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Naturrum, Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839666, 1336308] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, V om grustäkten (artp.) (15D 9b , [6845716, 1356056] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ) ,grusplan , 2011 (IPt & RCa)
Fulan mitt emot Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6845466, 1336001] ) ,strand vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,3 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , ,25 plantor ,2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Vicia cracca    Kråkvicker
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Lövåssätern Ö (artp.) (15C 3j , [6819140, 1346037] ) ,fäbodmiljö nära byggnad och bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammarvägen 5 (artp.) (15D 8c , [6844188, 1360979] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.) (16D 0d , [6852329, 1366363] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Vicia sepium    Häckvicker
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktplats, (i insåning) ,fåtal ,1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ) ,vägkant , 1989 (DABS)
Lövåssätern N (artp.) (15C 3j , [6819175, 1345978] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Oxalis acetosella    Harsyra
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,högörtgranskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,riklig ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, Göljån (artp.) (15C 6j , [6832194, 1346293] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Njupeskär2 (artp.) (15C 7g , [6839713, 1334784] ) , , 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Njupeskär, södra stigen (artp.) (15C 7h , [6839356, 1335478] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Björbäcks A (artp.) (15C 7h , [6839645, 1336259] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840862, 1337740] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lennartsro ca 1 km VNV, N om vägen (artp.) (15D 7a , [6838223, 1350928] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,sparsam ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens allm. , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulan, nedströms utflödet från Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832099, 1346525] ) ,älvstrand , 1993 (MBm)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Fulufjället (artp.) (15C 7g , [6839702, 1334979] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Frangula alnus    Brakved
200 m SO Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ) ,rikkärrkant ,bland enbuskar ,enstaka men kraftiga ex. ,1989 (DABS)
Daphne mezereum    Tibast
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839560, 1341810] ) ,bäckstrand ,ett 10-tal ,2010 (LBr)
Lemman, ca 1,5 km SV stormyrvallen (15C 8j , [68434, 13489] ) ,strandbrink ,100-.tal ex ,1994 (BNo)
Fulans östra strand, vid Stråfulunäset (15C 9g , [6848910, 1332490] ) ,örtrikt fuktdråg ,några buskar ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikdråg i granskogs-sluttning , 1989 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6837, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant ,riklig ,1989 (DABS)
Vid norra vägen ovan Gammelsätern (15D 7c , [68375, 13646] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68361, 13666] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13660] ) ,örtrik granskog i område med vätar ,enstaka ,2002 (RLu)
Hornbergets NO-sluttning , nära Kimbäcken (15D 8d , [68419, 13694] ) ,örtrik granskog ,t.riklig ,1992 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [68538, 13497] ) ,örtrik bäcksänka ,riklig o spridd ,1989 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ) ,örtrik strandäng ,enstaka ,1992 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,ett ex ,2020 (LBr)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Tvävallen-Strandvallen (artp.) (15C 6j , [6831070, 1348896] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 7i , [6839230, 1341590] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyrvallen (artp.) (15C 8j , [6843769, 1349320] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lemmsjövallen (artp.) (15C 8j , [6844915, 1345892] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Toxåsen (artp.) (15C 9g , [6849922, 1332232] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849095, 1344042] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
Gubbloken (artp.) (15D 5a , [6826186, 1351893] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836713, 1365052] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869411, 1358543] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869417, 1358574] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ) ,gammal åkervall ,riklig ,1989 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtrik brant i fjällbjörkskogen ,ca 50 ex ,1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtrik brant i fjällbjörkskogen ,ca 50 ex ,1992 (DABS)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842398, 1358751] ) ,kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Nordomsjön (artp.) (15D 9b , [6846674, 1358404] ) ,ohävdad gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.) (16D 0d , [6852329, 1366363] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Viola biflora    Fjällviol
Lövåssätern, 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819121, 1345692] ) ,stig i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828750, 1382600] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålens SV_sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,solexp.örtrik sluttning i fjällbjörkzonen ,enstaka ,1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Viola epipsila    Mossviol
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) , ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.) (15C 4j , [6823383, 1345038] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.) (15C 7j , [6836969, 1345943] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Viola palustris    Kärrviol
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,sparsam ,2014 (LBr)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern Ö (artp.) (15C 3j , [6819140, 1346037] ) ,fäbodmiljö nära byggnad och bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern myr norr om (artp.) (15C 4j , [6823321, 1345545] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Fulan, nedströms utflödet från Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832099, 1346525] ) ,älvstrand , 1993 (MBm)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Per-Olof Nystrand)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , ,plantor ,2007 (Sten Hallin)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västra Hållkölen 8 km V Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Särnstugan, 100 m N om Hälltjärnen (artp.) (15D 5d , [6826583, 1369629] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Viola riviniana    Skogsviol
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,fåtalig ,2013 (LBr)
1 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836680, 1346550] ) ,liten riklig fläck i sydläge , 2004 (LBr)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,enstaka ,2010 (LBr)
Nedom Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,örtrikt fuktdråg i granskog , 1989 (DABS)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtsänkor i skog ,enstaka ,1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
D43. Hägnåsen (artp.) (15D 4a , [6820553, 1351253] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv , 1993 (MBm)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Västibyn 43 (artp.) (15D 9b , [6845092, 1357000] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Myricaria germanica    Klådris
Fulans östsida ,ca 200 m nedströms sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848200, 1333300] ) ,grusig vägkant ,1 stor buske (1983 Mary o Bengt Svensson) ,1989 (DABS & JEd)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848310, 1333220] ) ,vägslänt ,en buske med sex grenar ,2013 (LBr)
Fulans östsida, ca 200 m nedströms sammanflödet med Stråfulan (artp.) (15C 9g , [6848230, 1333332] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fulans östsida, ca 200 m nedströms sammanflödet med Stråfulan (artp.) (15C 9g , [6848255, 1333355] ) , ,1 ,2009 (Berndt Carrington)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,ett stort ex ,2010 (LBr)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern (artp.) (15C 4j , [6823505, 1345388] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Bäck vid Brunnkällmyran (artp.) (15D 8c , [6842725, 1360421] ) ,vattendrag ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Fulufjäll, Tangådalen (15C 4i , ) ,källflöden flerst. ,1987 (TLj)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , [68305, 13302] ) ,vid bäck fuktig gräsmark ,m.allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,källa ,riklig ,2010 (LBr)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ) ,stor källa ,sparsam ,2010 (LBr)
Fulan, västra stranden (15C 9g , [6849770, 1331970] ) ,källdråg intill ån ,spridd ,2013 (LBr)
2 km N om Bergsvallen (15C 9j , [68498, 13459] ) ,källa , 1989 (DABS)
Särnaheden mot S (15D 9a , [6848, 1351] ) ,rik bäcksänka , 1989 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,rikmyr och källsprång ,fåtalig ,2014 (LBr)
600 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13489] ) ,källa i rikkärr ,sparsamt ,1989 (DABS)
Örebäcken ,V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68515, 13484] ) ,källdråg intill bäcken , 1989 (DABS)
Örebäcken 200 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68523, 13496] ) ,fuktsänka vid bäckdråg , 1989 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,rika källrännilar ,t.riklig ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riklig ,2008 (LBr)
Lövåsens östra sluttning (artp.) (15C 3j , [6818206, 1345620] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, Johanne Maad)
Lövåsens östra sluttning (artp.) (15C 3j , [6818206, 1345620] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Fulufjäll, Tangådalen (artp.) (15C 4i , [6822500, 1342500] ) ,källflöden ,noterad ,1987 (Tomas Ljung)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.) (15C 7j , [6836969, 1345943] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848665, 1344251] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849348, 1344016] ) ,källflöde i sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849398, 1343978] ) ,källflöde i sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Epilobium alsinifolium x palustre    Källdunört x kärrdunört
Lövåssätern 300 m V om (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noerad ,2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, johanne Maad)
Epilobium anagallidifolium    Dvärgdunört
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Nysätersvallen- Hammarstöten,längs stigen (16D 3d , [6865, 1365] ) ,näringsrikt kärr ,flera ex ,1989 (BOr)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,sparsam ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) ,vid stugan. ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Fjätnäset NV-sidan (15D 8c , [68419, 13638] ) ,sjöstrand ,ett fåtal ,1992 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktplats, (i insåning) ,fåtal ,1992 (DABS)
1,5 km S om Ringbo (16D 0a , [68545, 13501] ) ,dystränder i skogsbäck, långt från vägar etc!! ,enstaka ,1989 (DABS)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Fulufjället - Bergån (15C 5f , [68298, 13298] ) ,vid kallkälla 770 m.ö.h. ,m.allm. ,1989 (THe)
Fjätfallen (15D 8c , [6842080, 1364960] ) ,klippor vid övre fallet, östra sidan ,sparsam ,2003 (LBr)
250 m SO om lv-bron över Fjätan (15D 8d , [68441, 13656] ) ,källflöde ,ett fåtal ,1992 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ) , ~refl~ ,rikkärr och sumpskog , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,sänkor i tuvigt tallrikkärr ,sparsamt ,1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning, nedanför branten och Fröbergets NV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,källdråg ,ett par ex ,1992 (DABS)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 5f , [68298, 13298] ) ,vid bäck 770 m.ö.h. ,allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Gördalen (15C 7e , [6837670, 1323760] ) , , 2011 (IPt)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ) ,stor källa ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Sur-Olakölen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,källa i myr ,spridd ,2018 (LBr)
Fulans östra strand, i sluttningen (15C 9g , [6847540, 1334230] ) ,granskog mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Fulans östra strand, nära skogsbilvägen (15C 9g , [6847630, 1334200] ) ,granskog mot ån ,rikligt ,2013 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,rikkärr ovan skogsbilväg ,spridd ,2013 (LBr)
Myr S Brattåsen (15C 9j , [6849610, 1346220] ) ,rikkärr vid källa ,sparsam ,2007 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ) ,stor källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ) ,källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,sparsam ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Trygåskölen (2) (artp.) (16D 1d , [6855535, 1367379] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Lövåsens östra sluttning (artp.) (15C 3j , [6818206, 1345620] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vidkölssätern (artp.) (15C 4j , [6823505, 1345388] ) ,fjällbäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,källa ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjövallen (artp.) (15D 8b , [6840076, 1357179] ) ,bäck vid fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850196, 1336210] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört
Girån (15C 3h , [6819, 1336] ) , , 2005 (THe)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Björbäcken, högt (15C 7h , [6838750, 1335830] ) ,fjällbäck ,spridd ,1996 (LBr)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Njupån, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839818, 1335113] ) ,fuktstråk vid större bäck i fjällnära skog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Epilobium montanum    Bergdunört
dammen Nördre Lemmsjön (artp.) (15C 8j , [6844860, 1345820] ) ,dammvall ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ) ,stor källa ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ) ,källa ,spridd ,2009 (LBr)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern väster om (artp.) (15C 4j , [6822957, 1345112] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837577, 1346611] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjön, S om Kråknäset vid vägen till Bruket (artp.) (15D 7b , [6837667, 1358300] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid sjön (artp.) (15D 7b , [6838206, 1357719] ) ,sjö och strandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846487, 1358131] ) ,dike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,skogsbäck ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rensjön (15C 9e , [6846, 1324] ) ,veg.vikar, åar etc. ,riklig ,1994 (JEd)
Rensjöbrunnan (15C 9f , [6846, 1326] ) ,veg.vikar, åar etc. ,riklig ,1994 (JEd)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Lemman (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,bred myrå ,spridd ,2013 (LBr)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Kimbäcken, NO Hornberget (15D 8d , [6842, 1369] ) ,myrbäck ,t.riklig ,1992 (DABS)
Strax nedströms lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ) ,i ån ,sparsamt ,1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
S om Öguvallen (16D 1a , [68559, 13530] ) , ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,i näringsfattig sjö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.) (15C 8h , [6841429, 1338478] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,sjö ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Garsjön S-ände (15C 8i , [6844, 1341] ) ,sjöstrand , 1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rensjön (15C 9e , [6846, 1324] ) ,veg.vikar, åar etc. ,riklig ,1994 (JEd)
Rensjöbrunnan (15C 9f , [6846, 1326] ) ,veg.vikar, åar etc. ,riklig ,1994 (JEd)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bäcken N om Garsjön (15C 9i , [6845, 1340] ) ,bäck ,rikligt ,1989 (DABS)
Bäck med damm strax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ) ,örtrik bäck ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Kimbäcken, NO Hornberget (15D 8d , [6842, 1369] ) ,myrbäck ,sparsamt ,1992 (DABS)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ) ,strandkärr ,sparsam ,1992 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,dyig strandäng ,sparsam ,1992 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ) ,skogsbäck , 1989 (DABS)
600 m S Ringbo (16D 1a , [6855, 1350] ) ,skogsbäck , 1989 (DABS)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,i vatten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Foskan (artp.) (16C 1j , [6858856, 1348574] ) , ,rikligt flera ställen vid kanterna och i ån ,2018 (Bengt Oldhammer)
Nedre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15) (15C 5h , [6829520, 1337220] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Cornus suecica    Hönsbär
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särnaheden mot S vid Hedarfjorden (15D 9a , [68488, 13515] ) ,mager rished,vägkant ,t.riklig ,1989 (DABS)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ) ,skogsbacke mot sjö , 1994 (JEd)
Lövåssätern stigen (artp.) (15C 3j , [6819166, 1345901] ) ,skog i sluttning vid stig ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822826, 1345001] ) ,på ett ställe i sumpskog intill myr , 1996 (Bengt Oldhammer)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.) (15C 4j , [6823383, 1345038] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832217, 1346197] ) , ,partivis massor ,2002 (Bengt Oldhammer)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Storsandheden (artp.) (15D 8c , [6843140, 1363151] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Angelica archangelica    Kvanne
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället (15C 6g , ) ,vid bäckar 800 m. ö.h. allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ) ,källa i barrskogsgränsen , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6834573, 1324326] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839562, 1334646] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Mörkrets urskog (artp.) (15C 7h , [6839910, 1335470] ) , , 2013 (Ralf Lundmark)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.) (15D 8c , [6842159, 1362918] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Angelica sylvestris    Strätta
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,spridd ,2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätervägen bäck (artp.) (15C 4j , [6820669, 1348333] ) ,bäckstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Yttersätern, 500 m V om, vid vägen (artp.) (15D 5d , [6829773, 1365507] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lissåkölsbäcken (artp.) (15D 6a , [6832742, 1350528] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Tyskkällan, nära Stormorvallen (15C 7h , [6838710, 1335780] ) ,ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning,övre delen (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtängar mellan gran- och fjällbjörkzonen ,sparsamt ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnaheden (artp.) (15D 9a , [6849528, 1351111] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.) (16D 0d , [6852329, 1366363] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Carum carvi    Kummin
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Cicuta virosa    Sprängört
500 m N om Kimbäcken (15D 8e , [6840, 1370] ) ,skogsbäck och kärrkant ,rikligt ,1992 (DABS)
Bruket, vid sjön (artp.) (15D 7b , [6838206, 1357719] ) ,sjö och strandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Särnabyn , mot O längs riksvägen (15D 8b , [6844, 1359] ) ,betesmark ,enstaka ,1992 (DABS)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Fröbergsvallen. intill stugvägg (16D 3c , [6865, 1360] ) , ,1 ex.fertil ,1989 (BOr)
Frönbergsvallen (artp.) (16D 3c , [68655, 13609] ) ,fertil men sparsam , 1989 (Bengt Oldhammer)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Hälltjärnen (artp.) (15D 5d , [6826489, 1369604] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näckån (artp.) (15D 8c , [6841731, 1363017] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842398, 1358751] ) ,kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Andromeda polifolia    Rosling
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen 500 m S Furuhögststugan (15C 3h , [6819370, 1336720] ) ,hed och myr ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld med fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myrkant , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,riklig ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6831948, 1345462] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838388, 1333995] ) ,öppet mjukmattekärr , 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836177, 1338936] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Brottbäckstugan/Stormovallen (artp.) (15C 7h , [6836282, 1339077] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836291, 1339220] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839762, 1336001] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,myrmark , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Fulufjället naturrum till Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839940, 1335356] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,tallmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myrar O om Hornberget 11 km O Särna (artp.) (15D 8d , [6842751, 1369822] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Hornflöten norra delen (artp.) (15D 8e , [6844028, 1373265] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hornflöten 1800m NO Plantbygget (artp.) (15D 8e , [6844230, 1374484] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849905, 1336480] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , ) ,torra fjällhedar 950 m.ö.h. allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken mot fjället (15C 7h , [6836270, 1337480] ) ,fjällhed och myr ,spridd ,1996 (LBr)
Fonotjärnsfloten (15D 6f , [68300, 13799] ) ,på vägen ,halvmeterstor tuva ,2006 (BOr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens Östra sida (artp.) (15C 3j , [6818692, 1345060] ) ,risartad fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839488, 1334744] ) ,fjällkant på sandsten , 2010 (Magnus Bergström)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839810, 1335535] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840201, 1334510] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Fonotjärnsfloten (artp.) (15D 6f , [68309, 13785] ) ,växte på vägen i närheten när vi åkte dit, en halv kvadratmeter , 2006 (Bengt Oldhammer)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens m.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) , ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Vid vägen O om höjden Ugguåsen (artp.) (15D 7b , [6837582, 1356091] ) ,grusvägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven (artp.) (15D 7c , [6839408, 1364856] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,vägkant/schaktad mark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grustag, Bålmyran (artp.) (15D 8a , [6843113, 1352726] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Calluna vulgaris    Ljung
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen 500 m S Furuhögststugan (15C 3h , [6819370, 1336720] ) ,hed och myr ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6846, 1327] ) ,tallskog , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,riklig ,2015 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
2 km VNV Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832778, 1347146] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840201, 1334510] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Galånäset (artp.) (15D 5a , [6828390, 1351567] ) ,lavtallskog ,noterad ,2017 (John Halvarsson)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna (artp.) (15D 8c , [6841997, 1364194] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornflöten norra delen, sluttande kärr (artp.) (15D 8e , [6843959, 1374098] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hornflöten norra delen (artp.) (15D 8e , [6844028, 1373265] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv , 1993 (MBm)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen 500 m S Furuhögststugan (15C 3h , [6819370, 1336720] ) ,hed och myr ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6846, 1327] ) ,tallskog , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Summelfjäll (artp.) (15C 4h , [6821070, 1339308] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838388, 1333995] ) ,öppet mjukmattekärr , 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839837, 1335858] ) , , 2013 (Lennart Iselius)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,skog/myrmark , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840201, 1334510] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Hornflöten norra delen, sluttande kärr (artp.) (15D 8e , [6843959, 1374098] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv , 1993 (MBm)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Loiseleuria procumbens    Krypljung
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ) ,grankäl ,spridd ,2018 (LBr)
Fulans östra strand, i sluttningen (15C 9g , [6847540, 1334230] ) ,granskog mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819820, 1362400] ) ,gransumpskog vid källbäck ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819837, 1362458] ) ,gransumpskog ,spridd ,2009 (LBr)
S om norra vägen ovan Gammelsätern (15D 7c , [68374, 13646] ) ,örtrik granskog ,måttligt ,2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13660] ) ,örtrik granskog. ,måttligt, men spridd i områdets rikdråg ,2002 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,sparsam ,2014 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.) (15C 4j , [6823383, 1345038] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6832498, 1345888] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,3 ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Skärhamrarna (artp.) (15C 7i , [6837852, 1340090] ) ,högörtgranskog naturskog efter bäck ,100 plantor/tuvor ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Torsbergets västsluttning (artp.) (15C 7j , [6837338, 1345250] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9i , [6846562, 1344870] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848665, 1344251] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848689, 1344191] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Mellantjärnbäcken (artp.) (15D 5f , [6825146, 1379046] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Blästtjärnen, SV om, bäck mot Klockskåpet (artp.) (15D 5f , [6826185, 1376824] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mellantjärnbäcken (artp.) (15D 5f , [6827054, 1378966] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Höstån (artp.) (15D 6b , [6832752, 1357355] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsäterns naturreservat (artp.) (15D 7d , [6836576, 1365811] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853244, 1369534] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,vägren ,fåtal ,2012 (GHa)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan med omgivning (15C 7h , [6836120, 1338940] ) ,vägkant och stigar ,spridd ,1996 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,sparsam ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,på hällar vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836221, 1338951] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9i , [6846558, 1344911] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Yttersätern, 500 m V om, 200 m S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829658, 1365622] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Phyllodoce caerulea    Lappljung
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens ej bedömd , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , ) ,torra fjällhedar allm. ,1989 (THe)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Nedom Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6849, 1345] ) ,tall-rismosse ,t.riklig ,1989 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens Ö sluttning (artp.) (15C 3j , [6818928, 1345275] ) ,skogsstig ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Summelfjäll (artp.) (15C 4h , [6821070, 1339308] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tangsjöarna (artp.) (15C 5h , [6829521, 1337608] ) ,massblomning, inte minst i området med savann-enarna , 1998 (Bengt Oldhammer)
Tangsjöarna (artp.) (15C 5h , [6829521, 1337608] ) ,massblomning, inte minst i området med savann-enarna , 1998 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Rösjöarna (artp.) (15C 7g , [6838410, 1334131] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Fulufjället (artp.) (15C 7g , [6839021, 1334740] ) , ,noterad ,2019 (David Hammarberg)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839488, 1334744] ) ,fjällkant på sandsten , 2010 (Magnus Bergström)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Njupeskär2 (artp.) (15C 7g , [6839713, 1334784] ) , , 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Brottbäckstugan, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6835576, 1338176] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836291, 1339220] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839423, 1335164] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Nils-Olof Jerling, A Martin Fransson, Sören Franceen)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839810, 1335535] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Fulufjället naturrum till Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839940, 1335356] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840089, 1334707] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Pyrola media    Klockpyrola
Grönsåsens västsluttning (15C 7j , [6837060, 1346350] ) ,gles, örtrik granskog ,några få ,2010 (LBr)
Pyrola minor    Klotpyrola
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken ca 1 km ovan vägen (15C 7h , [6836840, 1337930] ) ,örtrik granskog, fattigare inslag ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,sparsam ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819744, 1348147] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,fåtalig ,2010 (LBr)
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,sumpskog ,ett fåtal ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ) , ~refl~ ,rikkärr och sumpskog , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849093, 1344120] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849293, 1344040] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835601, 1353983] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Ledum palustre    Skvattram
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr ,spridd ,1996 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,tallmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
liten göl vid vägen norr om Kimbäcken (artp.) (15D 7d , [6835195, 1368878] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,blandskog ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6846, 1327] ) ,tallskog , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Galånäset (artp.) (15D 5a , [6828390, 1351567] ) ,lavtallskog ,noterad ,2017 (John Halvarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna (artp.) (15D 8c , [6841997, 1364194] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld med fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6831946, 1345458] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
2 km VNV Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832778, 1347146] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Brottbäckstugan, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836076, 1338928] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840950, 1337810] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,kvarndamm ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.) (15D 8c , [6842159, 1362918] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myrar O om Hornberget 11 km O Särna (artp.) (15D 8d , [6842751, 1369822] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium uliginosum    Odon
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myr , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.) (15C 3j , [6818855, 1345048] ) ,myr i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern S (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346009] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836272, 1338971] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836291, 1339220] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Njupeskär, södra stigen (artp.) (15C 7h , [6839356, 1335478] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Njupeskär N (artp.) (15C 8g , [6840201, 1334510] ) ,fjäll ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Grund-Olakölen 2 km SSO Granåsen (artp.) (15D 7f , [6839682, 1378599] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Hornflöten norra delen, sluttande kärr (artp.) (15D 8e , [6843959, 1374098] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hornflöten norra delen (artp.) (15D 8e , [6844028, 1373265] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Smekmyråsen (artp.) (15D 9e , [6846590, 1370764] ) ,tallskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,blandskog ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6846, 1327] ) ,tallskog , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836155, 1338937] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6836291, 1339220] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Galånäset (artp.) (15D 5a , [6828390, 1351567] ) ,lavtallskog ,noterad ,2017 (John Halvarsson)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Långnäskölen-Läsjökölen 13 km SSV Särna (artp.) (15D 6c , [6832725, 1361482] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Övre Glysjön (artp.) (15D 6d , [6831218, 1367022] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Lundborg)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna (artp.) (15D 8c , [6841997, 1364194] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv , 1993 (MBm)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ) ,åbotten ,sparsam ,2010 (LBr)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Lemman vid vadet nära Lissbäckskojan (15C 9i , [6848080, 1341990] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Näckån (artp.) (15D 8c , [6841731, 1363017] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ) ,bäckdäld ,spridd ,2015 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,fåtalig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäckstugan/Stormovallen (artp.) (15C 7h , [6836282, 1339077] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Björbäcks A (artp.) (15C 7h , [6839645, 1336259] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 7h , [6839884, 1335308] ) ,fjällblandskog ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Primula veris    Gullviva
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Gentiana nivalis    Fjällgentiana
Nya Vasselvallen (16D 2d , [68610, 13678] ) ,hästbetad och översilad f d hackslog vid bäcken ,90 ex ,1990 (TLj)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,högörtgranskog ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ) ,åbotten ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 900 m åt NV (15D 4a , [6823250, 1353750] ) ,mindre fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,riklig ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6831944, 1345464] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
2 km VNV Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832778, 1347146] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Björbäcks A (artp.) (15C 7h , [6839645, 1336259] ) , ,1 ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839762, 1336001] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Öjsjön (artp.) (15D 4b , [6822197, 1357544] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,tallmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Övre Glysjön-Yttersäterkölen 17 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830820, 1366771] ) ,myrkomplex/tjärn , 1993 (Kristina Palmgren)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storröstjärnen, mindre tjärn i Ö (artp.) (15D 7e , [6838801, 1372592] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Grund-Olakölen 2 km SSO Granåsen (artp.) (15D 7f , [6839682, 1378599] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Långmyran-Flomyran 5 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 1d , [6859860, 1369536] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850030, 1336450] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Galium album    Stormåra
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Nordomsjön (artp.) (15D 9b , [6846674, 1358404] ) ,ohävdad gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Galium album x verum    
Galsjövallen (artp.) (15D 8b , [6840076, 1357179] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Galium boreale    Vitmåra
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837390, 1365960] ) ,rikkärr i myrkant och på tuvor ,spridd ,2008 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.) (15C 8h , [6841429, 1338478] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828750, 1382600] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Lemman vid vadet nära Lissbäckskojan (15C 9i , [6848080, 1341990] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätervägen bäck (artp.) (15C 4j , [6820669, 1348333] ) ,bäckstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837577, 1346611] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Särnaheden vid tjärnen (15D 9a , [68498, 13507] ) ,våt strandäng , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) ,myrodling, vid bäck ,fåtalig ,2002 (LBr)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Galium verum    Gulmåra
Särnabyn efter Sälenvägen (15D 8b , [6844, 1358] ) ,vägslänt ,sparsamt ,1992 (DABS)
Östomsjön (15D 8c , [6844, 1361] ) ,torrbacke intill gård ,några m2 ,1992 (DABS)
Särna gammelgård (15D 9b , [68451, 13592] ) ,gräsmatta ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Remvallen (artp.) (15D 6c , [6833721, 1362265] ) ,sätervall ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjövallen (artp.) (15D 8b , [6840076, 1357179] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, väg 70, i höjd med väg 311 (artp.) (15D 8b , [6844968, 1359123] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Mats Lindqvist)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Polemonium caeruleum    Blågull
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6841298, 1338559] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Grustag, Bålmyran (artp.) (15D 8a , [6843115, 1352722] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846487, 1358131] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.) (16D 0d , [6852329, 1366363] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ) ,fd ängsmark ,ca 10 ,2006 (HLe)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myosotis decumbens    Fjällförgätmigej
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Bergsvallen (15C 9j , [68480, 13467] ) ,örtrikt vägdike , 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnasjön ,på Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,sandbrink ,ett fåtal ,1992 (DABS)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ) ,lok med öppna örtstränder, i bottenveg! ,sparsamt ,2002 (LBr)
Fjätnäset vid fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ) ,åstrand ,sparsamt ,1992 (DABS)
Särnaheden mot S (15D 9a , [6848, 1351] ) ,rik bäcksänka , 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,riklig ,1989 (ULn)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,strandgrus ,sparsam ,1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ) ,strand mot väg , 1989 (DABS)
Fjätans V strand vid Fiskvasselsjöns utlopp (16D 2b , [68604, 13594] ) ,grusstrand ,enstaka ,1992 (LBr)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Lövåssätern Ö (artp.) (15C 3j , [6819140, 1346037] ) ,fäbodmiljö nära byggnad och bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Callitriche hamulata    Klolånke
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,grundbotten ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Callitriche palustris    Smålånke
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Galsjökällan (artp.) (15D 8b , [6840759, 1357229] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846430, 1358026] ) ,ohävdad gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ) ,div kulturmark ,flerst. ,1989 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktmark som besåtts ,några ex. ,1992 (DABS)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ) ,div kulturmark ,flerst. ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Glechoma hederacea    Jordreva
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammarvägen 5 (artp.) (15D 8c , [6844188, 1360979] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Gunnilnäset sydost (artp.) (15D 8c , [6844192, 1361724] ) ,öppen odling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Fjätnäsets sydspets (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandgrus ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,örtrik mark på hygge ,sparsam ,2010 (LBr)
S om Bålsäsen (15C 8j , [68400, 13492] ) ,näringsrik vägkant , 1989 (DABS)
Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ) ,örtrikt vägkant samt örtrik fuktäng , 1989 (DABS)
Viken N om Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandäng ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Särnaheden samt vid Hedarfjorden (15D 9a , [6848, 1351] ) ,sjöstrand , 1989 (DABS)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ) ,gräsmatta ,spridd ,1989 (ULn)
Särnasjön , kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,strandängar ,t.riklig ,1992 (DABS)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ) ,sjöstrand , 1989 (DABS)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Fulan mitt emot Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6845466, 1336001] ) ,strand vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,1 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Scutellaria galericulata    Frossört
Bäck med damm strax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ) ,örtrik bäck ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Hornan (15D 7e , [68378, 13737] ) ,bäckstrand , 1992 (BOr)
Gamla Per-Anders (artp.) (15D 5d , [6828200, 1368780] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stachys palustris    Knölsyska
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Bartsia alpina    Svarthö
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
500 m O Garsjöns S-ände (15C 8i , [68444, 13421] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1989 (DABS)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ) ,rikkärr mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr o strandkärr ,t.rikligt ,1989 (DABS)
Fulans östra strand, vid Stråfulunäset (15C 9g , [6848910, 1332490] ) ,örtrikt fuktdråg ,riklig ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,1989 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,på hällar vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Strax nedströms lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ) ,örtrik strandbrink ,sparsamt ,1992 (DABS)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Myr vid Örebäcken (16C 0j , [6850520, 1346810] ) ,fastmatta i rikärr ,spridd ,2007 (LBr)
V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13484] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge ,enstaka ,1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853411, 1346536] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
V Oxvålen (16D 3b , [6865, 1355] ) ,rel.näringsrik bäck i skogsmark ,tiotals ,1987 (BOr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtrik bäckrännil i skog ,sparsamt ,1992 (DABS)
Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832263, 1349123] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Fulans västra strand (artp.) (15C 9g , [6847561, 1334058] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6852287, 1337636] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869127, 1359256] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849811, 1336346] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849898, 1336746] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849914, 1336669] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849938, 1336579] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850056, 1336354] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850196, 1336210] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850232, 1336118] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850236, 1336192] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850266, 1336086] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Euphrasia frigida    Fjällögontröst
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
Fjätnäset mot Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandgrus ,riklig ,1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Strax nedströms lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ) ,örtrik strandbrink ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Örebäcken 300 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68522, 13495] ) ,öppen gräsmark vid bäckdråg , 1989 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtrik källpåverkad mark i skog och på kalfjäll ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtrik källpåverkad mark i skog och på kalfjäll ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Nysätersvallen- Hammarstöten,längs stigen (16D 3d , [6865, 1365] ) ,näringsrikt kärr ,3-4 ex ,1989 (BOr)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Fulån (artp.) (15C 7i , [6835362, 1344162] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Euphrasia frigida x stricta    
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ) ,gräsmark vid f.d. hustomt(?) ,rikligt ,1992 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,enstaka ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ) ,rikkärr ,oerhört riklig ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846487, 1358131] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätervägen (artp.) (15C 4j , [6821643, 1348104] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjön , kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktmark och vägkanter ,spridd ,1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven vid södra delen av Lilla Rörmyran (artp.) (15D 7d , [6836739, 1367138] ) ,grusvägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus Magnusson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.) (15C 7h , [6836217, 1338967] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Brottbäckstugan/Stormovallen (artp.) (15C 7h , [6836282, 1339077] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840869, 1337718] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ) ,rikkärr mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,riklig ,2009 (LBr)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ) ,liten sumpskogsomgiven rikmyr ,spridd ,2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,källflöden i fastmatte-rikkärr , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riklig ,2008 (LBr)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Pedicularis palustris    Kärrspira
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ) ,rikkärr ,riklig ,2009 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,sparsam ,2012 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Siksjön/ Poststigen (artp.) (15C 9i , [6847270, 1344510] ) , ,plantor ,2007 (Sten Hallin)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849045, 1344104] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849240, 1344056] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,uppdämd mad ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.) (15D 8c , [6842159, 1362918] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myrar O om Hornberget 11 km O Särna (artp.) (15D 8d , [6842751, 1369822] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869404, 1359070] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849898, 1336746] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849900, 1336706] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849913, 1336462] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849926, 1336629] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850043, 1336382] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850232, 1336118] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850428, 1336106] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850455, 1336090] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850574, 1335987] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,riklig ,2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ) ,myr , 2004 (LBr)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ) ,bäckdäld och rikkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,källa i myr ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6832759, 1324107] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (artp.) (15C 6e , [6834573, 1324326] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Fulan, nedströms utflödet från Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832099, 1346525] ) ,älvstrand ,4 plantor ,1993 (MBm)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.) (15C 8h , [6841429, 1338478] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842560, 1359119] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna (artp.) (15D 9b , [6845215, 1359547] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Särna (artp.) (15D 9b , [6845769, 1358141] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) ,stenig strand ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Foskan (artp.) (16C 1j , [6858856, 1348574] ) ,vid åkanten ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6868642, 1359901] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,sparsam ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Örebäcken (artp.) (15C 6j , [6831696, 1347053] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Väg W1067, vägkant (artp.) (15C 7h , [6839331, 1338071] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) , , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Nysätervallen, 1,4 km OSO. (artp.) (15C 8i , [6840515, 1343261] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835601, 1353983] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 300 m S om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6837965, 1358480] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Rhinanthus groenlandicus    Fjällskallra
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Öretjärnsbäcken ca 300 m SV St.Rensjön (15C 9e , [68462, 13247] ) ,örtrik bäckkant , 1994 (JEd)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ) ,strandbrinkar ,spridd men fåtalig ,1992 (DABS)
Fjätans V strand vid Fiskvasselsjöns utlopp (16D 2b , [68604, 13594] ) ,grusstrand ,enstaka ,1992 (LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ) ,kultur-gräsmark , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ) ,fd ängsmark ,ca 10 ,2006 (HLe)
Särnabyn , intill Björkhagens vandrarhem (15D 8b , [6844, 1358] ) ,gräsmark intill gård ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Kryptjärnsvallen (15D 8d , [6844, 1366] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ) ,torr åkerbacke , 1989 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,vägslänt ,sparsam ,1992 (DABS)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ) ,torr mager f.d.linda ,sparsamt ,1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,f.d. fäbodvall ,sparsamt ,1992 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Veronica longifolia    Strandveronika
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Veronica officinalis    Ärenpris
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ) ,fd ängsmark ,ca 10 ,2006 (HLe)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtrik solexponerad brant ,sparsamt ,1992 (DABS)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Remvallen (artp.) (15D 6c , [6833721, 1362265] ) ,sätervall ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ) ,lokar med öppna örtstränder ,sparsamt ,2002 (LBr)
Fjätnäset ,efter Särnasjön & Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandgrus / dy ,riklig ,1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,sparsam ,2003 (LBr)
450 m NNV Kimtjärn (15D 8d , [6842, 1369] ) ,vattenloka ,sparsam ,1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,spridd ,1989 (ULn)
Särnasjön , kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,strandängar på dy ,ibland på sand ,mkt.riklig och spridd ,1992 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ) ,örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant ,rikligt ,1989 (DABS)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.) (15C 8h , [6841429, 1338478] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,sparsam ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skräpig gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Pinguicula villosa    Dvärgtätört
Gammelfjällshön vid leden (15C 7h , [6836820, 1335780] ) ,fjällmyr ,spridd ,1996 (LBr)
200 m SO lv-bron över Fjätan (15D 8d , [68442, 13655] ) ,tuvor i rikkärr ,10-tal ex ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,tuvkanter i tallrikkärr samt på myrytor ,t.riklig ,1992 (DABS)
Fulufjället (artp.) (15C 7g , [68383, 13343] ) ,längs stigen som går från rösjöarna mot brottbäckstugan , 1997 (Bengt Oldhammer)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gräsmyren (artp.) (15D 7g , [6837173, 1380673] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Pinguicula vulgaris    Tätört
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839460, 1341550] ) ,bäckdäld och ockrakärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,rikkärr ovan skogsbilväg ,spridd ,2013 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,sparsam ,2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ) ,mindre rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riklig ,2008 (LBr)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätern väster om (artp.) (15C 4j , [6822957, 1345112] ) ,kärrdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myrar nedanför Fulufjället 10 km SO Mörkret (artp.) (15C 6i , [6833992, 1343538] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830512, 1349952] ) ,vägkant vid grusväg , 2010 (Magnus Bergström)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6832556, 1345837] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840869, 1337718] ) ,utmed stig i fuktig skog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Siksjön/ Poststigen (artp.) (15C 9i , [6847270, 1344510] ) , ,plantor ,2007 (Sten Hallin)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849023, 1344145] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849240, 1344056] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Nornässätern (artp.) (15D 3c , [6818864, 1360848] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0a , [6852890, 1353934] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849913, 1336462] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850472, 1336084] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
500 m O Garsjöns S-ände (15C 8i , [68444, 13421] ) ,rikkärr , i bäckflöde ,rikligt ,1989 (DABS)
400 m SO vid sammanflödet Fulan med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13334] ) ,dyhöljor i rikkärr , 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ) ,fattigkärr ,enstaka ,2006 (HLe)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,fattigkärrsomgiven bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) ,flarkar i rikmyr ,spridd ,2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,lösbottenflarkar i rikkärr ,t.riklig ,1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850030, 1336450] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
500 m ONO Garsjöns S-ände (15C 8i , [68446, 13420] ) ,blött rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ) ,rikkärr mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
400 m SO vid sammanflödet Fulan med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13334] ) ,dyhöljor i rikkärr , 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Myr O Hornberget (15D 8e , [6841, 1370] ) ,översilad lösbottenmyr ,rikligt ,1992 (DABS)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,fattigkärrsomgiven bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr, flarkområde ,rikligt ,2013 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) ,flarkar i rikkärr ,spridd ,2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,lösbottenflarkar i rikkärr ,t.riklig ,1992 (DABS)
Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.) (15C 3j , [6819712, 1348168] ) ,myr och tjärn med gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.) (15D 7b , [6835406, 1355847] ) ,sluttande kärr mot tjärn ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Utricularia stygia    Sumpbläddra
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ) ,vik av ån ,sparsam ,1992 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,utgrävd båtlandningsplats ,meterdjupt ,enstaka ,1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ) ,avsnörd sjövik-strandkärr , 1989 (DABS)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Plantago major    Groblad
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan med omgivning (15C 7h , [6836120, 1338940] ) ,vägkant och stigar ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,1 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, V om grustäkten (artp.) (15D 9b , [6845716, 1356056] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Plantago media    Rödkämpar
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ) ,torrängsparti i betesmark ,några kvm ,1987 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särna Camping vid restaurangen (artp.) (15D 8b , [6844968, 1359328] ) ,grässlänt ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , ,1 plantor ,2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Littorella uniflora    Strandpryl
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Linnaea borealis    Linnéa
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,högörtgranskog ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6832264, 1345625] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839562, 1334646] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 7g , [6839715, 1334765] ) , ,noterad ,2016 (Jenny Wendel)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839820, 1334677] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskärskogen (artp.) (15C 7h , [6839870, 1335301] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840950, 1337810] ) ,vägslänt ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849384, 1343965] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Gammalsätern (artp.) (15D 6c , [6833743, 1364857] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsäterns naturreservat (artp.) (15D 7d , [6836576, 1365811] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Lund)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
500 m NV Foskdalsvallen (artp.) (16C 4j , [6870232, 1348760] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Galsjökällan (artp.) (15D 8b , [6840759, 1357229] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Thorleif Joelson, Lennart Persson)
Viburnum opulus    Olvon
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (DF) (16C 0j , [68538, 13497] ) ,örtrik bäcksänka ,1 buskage ,1989 (DABS)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens m.allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Per-Olof Nystrand)
Mörkret, Björbäcken (artp.) (15C 8h , [6840525, 1337706] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840602, 1337985] ) ,högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Knautia arvensis    Åkervädd
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Särnabyn , intill Björkhagens vandrarhem (15D 8b , [6844, 1358] ) ,gräsmark intill gård ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,f.d. fäbodvall ,sparsamt ,1992 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, väg 70, i höjd med väg 311 (artp.) (15D 8b , [6844968, 1359123] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Mats Lindqvist)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, V om (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356375] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,högörtgranskog ,spridd ,2012 (GHa)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärrskant mot vägen ,spridd ,2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,enstaka ,2015 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,riklig ,2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ) ,rikkärrskant ,sparsam ,2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ) ,rikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riiklig ,2008 (LBr)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv , 1993 (MBm)
Tjärnvallen (artp.) (15C 8g , [6844187, 1333997] ) , ,noterad ,2016 (Marcus Vestlund)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fulubågan vid Stupen Fuluforsarna (artp.) (15C 9h , [6845565, 1335125] ) ,hällmark vid forsande mindre vattendrag ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
D43. Hägnåsen (artp.) (15D 4a , [6820553, 1351253] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskvallen, myr i öster (artp.) (16D 0b , [6853237, 1356372] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849900, 1336730] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Campanula glomerata    Toppklocka
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Tjärnvallen (artp.) (15C 8g , [6844187, 1333997] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Marcus Vestlund)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Campanula patula    Ängsklocka
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,på hällar vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,fåtalig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, väg 70, i höjd med väg 311 (artp.) (15D 8b , [6844968, 1359123] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Mats Lindqvist)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Särnasjön nedom Särna kyrka (15D 9b , [6845260, 1359100] ) ,sand- och blockstrand ,spridd ,2007 (LBr)
Bruket, vid sjön (artp.) (15D 7b , [6838206, 1357719] ) ,sjö och strandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön i NO (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359880] ) ,sjökant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,vattendrag ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Achillea millefolium    Röllika
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Magnus J Magnusson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Achillea ptarmica    Nysört
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ) ,kultur-gräsmark samt vägkant , 1989 (DABS)
Särnabyn , intill Björkhagens vandrarhem (15D 8b , [6844, 1358] ) ,gräsmark intill gård ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Nedom Näcksjöberget vid gamla landsvägen (15D 8c , [6841, 1360] ) ,vägkant , 1989 (DABS)
Intill lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ) ,myrodling ,riklig ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,vägkant ,sparsamt ,1992 (DABS)
Rörmyrvallen (16C 0j , [68514, 13486] ) ,kulturgräsmark o vägkant , 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Längs Ögan, 300 m N Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) ,strand vid å. ,spridd ,2002 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,f.d. fäbodvall ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840518, 1337713] ) ,vägren , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Mörkret, Björbäcken (artp.) (15C 8h , [6840525, 1337706] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Antennaria dioica    Kattfot
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836610, 1346300] ) ,diabasbrant i granskog ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Njupsjön (15C 8h , [68428, 13355] ) ,vägren ,väl spridd ,2012 (GHa)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog, torr kalkpåverkad mark ,några ex ,2002 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,på hällar vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Hornbergets O-sluttning (15D 8d , [6840, 1369] ) ,örtdråg i rel.torr sluttning , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Brottbäcksstugan, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836228, 1338987] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Brottbäckstugan (artp.) (15C 7h , [6836402, 1339192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grundsillret (artp.) (15C 7i , [6839219, 1340773] ) ,gräshed på gammal slåttermark vid älv , 1993 (MBm)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6841298, 1338559] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Utsiktsplatsen Fulufjället (artp.) (15C 8i , [6840992, 1340553] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846792, 1334191] ) ,mindre no-stup i fjällnära skog , 1991 (MBm)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Byggningan, nordsluttning (artp.) (16C 0j , [6854259, 1346488] ) ,örtrik vät i granskogsdråg i tallnaturskog ,20 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Lisselåvallen (artp.) (16D 1d , [6856370, 1366148] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
NV Öxningen (artp.) (16D 2b , [6862688, 1358812] ) , , 2011 (Ulf Lindenbaum)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Artemisia campestris    Fältmalört
Särnavägen RV70 8 km S om Särn8 (artp.) (15D 7c , [6837057, 1363722] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Bäck vid Brunnkällmyran (artp.) (15D 8c , [6842725, 1360421] ) ,vattendrag ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Carduus crispus    Krustistel
Särna vårdcentral (15D 8b , [68446, 13584] ) ,vägkant ,några ex ,1987 (LBr)
Särnaheden vid "Knappgården" (15D 9a , [68496, 13509] ) ,gårdsplan,kulturgräsmark ,riklig ,1989 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktmark ,sparsam ,1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) ,fäbodvall och myrodling ,ett 10-tal ,2002 (LBr)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Cicerbita alpina    Torta
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girån (15C 3h , [6819, 1336] ) , , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,sparsam ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ) ,bäckdäld ,sparsam ,2015 (LBr)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Klortjärnen (artp.) (15C 6h , [6833846, 1339126] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fuluälven (artp.) (15C 6j , [6831686, 1347183] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832189, 1346259] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Hjort, Björn Bråvander)
Göljån (artp.) (15C 6j , [6832217, 1346197] ) ,ökande i området vid utloppet efter översvämningen 1997 , 2008 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.) (15C 6j , [6832254, 1345835] ) ,högörtgranskog vid bäck , 1991 (MBm)
Fulufjällets nationalpark, Göljåns nedre delar (artp.) (15C 6j , [6832308, 1346012] ) ,"högörtgranskog död ved i stor mängd; fuktigt" ,noterad ,2020 (Mats Lindqvist)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839370, 1334918] ) , ,noterad ,2018 (Elsie-Britt Bäckstrand)
Njupeskärs vattenfall (artp.) (15C 7g , [6839560, 1334630] ) , ,noterad ,2017 (Kersti Östman, Leif Östman)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Njupeskär2 (artp.) (15C 7g , [6839713, 1334784] ) , , 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839724, 1334781] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839840, 1334690] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Grundsillerbäcken (artp.) (15C 7h , [6837526, 1338633] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6838540, 1335432] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Väg W1067, vägkant (artp.) (15C 7h , [6839204, 1338048] ) ,växte tillsammans med nordisk stormhatt ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Njupeskär, södra stigen (artp.) (15C 7h , [6839356, 1335478] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839538, 1335617] ) ,fuktdrog i fjällnära granurskog , 2008 (MBm)
Njupeskärskogen (artp.) (15C 7h , [6839553, 1335588] ) ,skog ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839647, 1335399] ) ,fuktdrog i fjällnära granurskog , 2008 (MBm)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Njupeskärsparkeringen (artp.) (15C 7h , [6839707, 1336304] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Njupeskär vandringsstigen (artp.) (15C 7h , [6839825, 1335327] ) , , 2013 (Lennart Iselius)
Stora Njupån (artp.) (15C 7h , [6839827, 1335194] ) , ,noterad ,2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär O (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335395] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839880, 1335453] ) , ,noterad ,2016 (Michael Johansson)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839881, 1335427] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839884, 1335353] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Stora Njupån (artp.) (15C 7h , [6839894, 1335409] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Mörkrets urskog (artp.) (15C 7h , [6839910, 1335470] ) , , 2008 (Ralf Lundmark)
Mörkrets urskog (artp.) (15C 7h , [6839910, 1335470] ) , , 2013 (Ralf Lundmark)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.) (15C 7i , [6835842, 1340118] ) ,ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog , 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Torsbergets västsluttning (artp.) (15C 7j , [6837338, 1345250] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840405, 1335615] ) , ,noterad ,2017 (Malin Björn)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.) (15C 8h , [6840459, 1335977] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840602, 1337985] ) ,högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Stormyrvallen (artp.) (15C 8j , [6843769, 1349320] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Cirsium helenioides    Brudborste
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,sparsam ,2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,spridd ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820458, 1362425] ) ,tallhed ,enstaka ,2009 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ) ,rikkärrskant ,sparsam ,2011 (LBr)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget nedåt i sluttningen (16D 3b , [6867080, 1359770] ) ,bäckdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818619, 1345674] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839711, 1335513] ) ,längs lavskrikeleden. ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Blekvasselåsen (artp.) (15C 7i , [6838950, 1344225] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835371, 1354058] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 9c , [6848842, 1361460] ) ,naturlig skogsbäck / gransumpskog , 1997 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,enstaka ,2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,sparsam ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,sparsam ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835371, 1354058] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 300 m S om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6837965, 1358480] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ) ,grankäl ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ) ,bäckdäld ,spridd ,2015 (LBr)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,riklig ,2014 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839890, 1335450] ) ,urskogsartad barrskog , 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848665, 1344251] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Crepis tectorum    Klofibbla
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,sparsam ,2014 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ) ,örtrika svackor i barrskog , 1992 (LBr)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Mörkret, Björbäcken (artp.) (15C 8h , [6840525, 1337706] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6840769, 1337801] ) , , 2015 (Ulrika Tollgren)
Gnaphalium supinum    Fjällnoppa
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839831, 1347040] ) ,grusig parkeringsplats ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,vägren ,tiotals ,2012 (GHa)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,sparsam ,2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [68459, 13270] ) ,P-plats , 2014 (MNo)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ) ,f.d. fäbodvall ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.) (15C 3j , [6819920, 1348221] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.) (15C 6j , [6830934, 1349806] ) , ,1 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Remvallen (artp.) (15D 6c , [6833721, 1362265] ) ,sätervall ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Morbäckssätern, parkeringen (artp.) (15C 4j , [6822613, 1345607] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Morbäcksätern (artp.) (15C 4j , [6822614, 1345610] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,rabatt ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Helianthus annuus    Solros
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Hieracium gr. Dovrensia    Dovrefibblor
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ) ,örtrik kant av källdråg i fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Hieracium gr. Alpina    Fjällfibblor
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837510, 1355780] ) ,örtrikt stråk på hygge ,30-tal blommande ex ,2015 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842560, 1359119] ) ,skidpist ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,spridd ,2010 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Östertangens östsluttning, vid stig från Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6818910, 1345462] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, Johanne Maad)
Vidkölssätern (artp.) (15C 4j , [6823505, 1345388] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,fuktig skog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ekorråsen vägkorsning (artp.) (15C 9i , [6849390, 1343920] ) ,fuktiga diken ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hieracium gr. Prenanthea    Sallatsfibblor
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.) (15C 3j , [6819920, 1348221] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.) (15C 7j , [6836969, 1345943] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gamla Per-Anders (artp.) (15D 5d , [6828200, 1368780] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,sparsam ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.) (15D 3c , [6819956, 1361747] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820530, 1362570] ) ,tallhed med kalkinslag ,ca 5 ex ,2009 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839831, 1347040] ) ,grusig parkeringsplats ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammarvägen 5 (artp.) (15D 8c , [6844188, 1360979] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skräpig gräsmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [68459, 13270] ) ,P-plats , 2014 (MNo)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ) ,åstrand och fuktig strandskog ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ) ,örtrika svackor i barrskog,väl höspridd , 1992 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern N (artp.) (15C 3j , [6819175, 1345978] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Flöten O om (artp.) (15D 9b , [6848572, 1358768] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.) (16D 0d , [6852329, 1366363] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13591] ) ,ruderatmark ,ernstaka ,1989 (ULn)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ) ,schaktmark ,sparsam ,1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Morbäcksätern (artp.) (15C 4j , [6822614, 1345610] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Mycelis muralis    Skogssallat
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Petasites frigidus    Fjällskråp
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ) ,stor källa ,sparsam ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,källa i myr ,riklig ,2018 (LBr)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68367, 13658] ) ,örtrik granskog med källflöden ,spidd ,2002 (LBr)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,barrskog med lokar, i källflöde ,sparsamt ,2002 (LBr)
Kimbäcken, NO Hornberget (15D 8d , [6842, 1369] ) ,källpåverkad granskog ,rikligt o spridd ,1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,källdråg ,spridd ,2009 (LBr)
200 m Ol lv-bron över Fjätan , S om vägen (15D 8d , [6844, 1365] ) ,kärrkant ,sparsamt ,1992 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,spridd ,2014 (LBr)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13483] ) ,kant av rikkärr , 1989 (DABS)
Höstet längs vägen (16D 1b , [68579, 13581] ) ,källor i gransumpskog ,riklig ,1992 (LBr)
Trygåskölen, västsidan (16D 1d , [6855, 1367] ) ,kärrartad tallskog ,t.riklig ,1992 (DABS)
Långmyrbäcken flerst. (16D 1d , [6856, 1369] ) ,grankölar längs bäcken ,t.rikligt ,1992 (RLu)
Oxvålen S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ) ,längs bäck o i sumpskog ,några tjog blad ,1989 (BOr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837577, 1346611] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäcksåsen (artp.) (15C 8f , [6844730, 1328682] ) ,följde korsnäs-rå 5 km , 1996 (Bengt Oldhammer)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern blivande NR (artp.) (15D 7d , [6836870, 1365990] ) ,glup , 2006 (Henrik Weibull)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Krakelandet (artp.) (16D 0d , [6852976, 1367158] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853244, 1369534] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Mörkret (artp.) (15C 8h , [6841298, 1338559] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Särna i S (artp.) (15D 8b , [6844355, 1358718] ) ,lövbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnstugan, 100 m N om Hälltjärnen (artp.) (15D 5d , [6826583, 1369629] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjön, S om Kråknäset vid vägen till Bruket (artp.) (15D 7b , [6837636, 1358301] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bålsjön-w (artp.) (15D 8a , [6843068, 1352713] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Galsjökällan, vid vägen (artp.) (15D 8b , [6840807, 1357213] ) ,vägkant ,mjukhårig, samlad för bestämning. ,2018 (Lennart Persson, Magnus J Magnusson, Thorleif Joelson, Carl-Axel Andersson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ) ,vägkant och parkering ,spridd ,2010 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) ,fäbodvall och vägkant ,spridd ,2002 (LBr)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikeskant invid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Särnstugan, NV (artp.) (15D 5d , [6826609, 1369668] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Remvallen (artp.) (15D 6c , [6833721, 1362265] ) ,sätervall ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjövallen (artp.) (15D 8b , [6840076, 1357179] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 35 m ONO Foskvallen 127 (artp.) (16C 2j , [6861079, 1349909] ) ,örtrik vägkant ,noterad ,2019 (Anders Svenson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ) ,fäbodvall ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Särksjösätern (artp.) (15C 4j , [6824894, 1348631] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,2 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Saussurea alpina    Fjällskära
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,riklig ,2018 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,rikkärr ovan skogsbilväg ,spridd ,2013 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ) ,lövrikt hygge med rikdråg ,spridd ,2012 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,barrskog med lokar, i fuktstråk ,spridd ,2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,riklig ,2014 (LBr)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,riklig ,2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,rikllig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig vid källor ,2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ) ,rikkärrskant ,sparsam ,2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riiklig ,2008 (LBr)
Krokabborrtjärn ca 1 km SO-ut från S-spetsen (16D 2c , [68605, 13610] ) ,skogsbäck med högörtveg. , 1994 (JEd)
Fröberget nedåt i sluttningen (16D 3b , [6867080, 1359770] ) ,bäckdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Drevfjället (artp.) (15C 7e , [6837984, 1321813] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Strax N Stora Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846675, 1333971] ) ,örtrik svacka i barrskog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848940, 1344130] ) ,rikkärr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849293, 1344040] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849384, 1343965] ) ,sumpskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6851882, 1337391] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849938, 1336579] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850196, 1336210] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850453, 1336094] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850805, 1335852] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Senecio vulgaris    Korsört
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Ö om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr med strängar och flarkar , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839613, 1334681] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
D43. Hägnåsen (artp.) (15D 4a , [6820553, 1351253] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2004 (John Halvarsson)
D42. Tvärvallen (artp.) (15D 6a , [6830285, 1350622] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Risrösta, Västibyn (artp.) (15D 9b , [6845100, 1356969] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna, V om grustäkten (artp.) (15D 9b , [6845716, 1356056] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.) (16C 1j , [6856818, 1347922] ) ,gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv , 1993 (MBm)
Tanacetum vulgare    Renfana
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 300 m S om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6837965, 1358480] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844655, 1359397] ) ,skräpig kulturmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna grustäkt S delen (artp.) (15D 9b , [6845698, 1356557] ) ,ruderatmark på kanten av grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,fåtalig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum sekt. Spectabilia    Atlantmaskrosor
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Taraxacum sekt. Crocea    Fjällmaskrosor
Östertangens östsluttning (artp.) (15C 3j , [6818417, 1345643] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.) (15D 9b , [6845794, 1356454] ) ,ruderatmark, på jordhög med gödsel ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Tussilago farfara    Hästhov
Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ) ,vägkant ,enstaka ,1989 (DABS)
Strax Ö Bron över Fjätan (15D 8d , [68444, 13655] ) ,sumpskog, kant mot myrodling ,t.riklig ,1992 (DABS)
400 m VNV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13482] ) ,tuvigt skogs-rikkärr ,intill källflöde (ursprunglig förekomst!) , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ) ,örtrik bäcksänka ,sparsamt ,1989 (DABS)
Gäljådalen (artp.) (15C 6i , [6831264, 1343354] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Stormorvallen (artp.) (15C 7h , [6839196, 1338050] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Torsbergets västsluttning (artp.) (15C 7j , [6837338, 1345250] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Granåsen (artp.) (15C 8i , [6841502, 1340938] ) , ,noterad ,2017 (John Halvarsson)
Bergsvallen (artp.) (15C 9j , [6848047, 1347204] ) , ,noterad ,2017 (John Halvarsson)
Öretjärnbäcken (artp.) (15D 6a , [6830256, 1351077] ) , ,noterad ,2017 (John Halvarsson)
Lennartsro ca 1, 1 km VNV, vägens norra sida (artp.) (15D 7a , [6838231, 1350873] ) ,vägdike med källvatten ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Slättbergsvägen (artp.) (15D 8a , [6844729, 1354484] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog, rikdråg ,spridd ,2002 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stormyrvallen (artp.) (15C 8j , [6843769, 1349320] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mellantjärnbäcken (artp.) (15D 5f , [6827054, 1378966] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna i S (artp.) (15D 8b , [6844355, 1358718] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,riklig ,2013 (LBr)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 7i , [6839230, 1341590] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Bröta (artp.) (15D 8b , [6843756, 1358549] ) , ,1 plantor/tuvor ,2004 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.) (15D 8c , [6844494, 1361499] ) ,öppen odling potatisland m.m. ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) , ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Göljå området (artp.) (15C 6j , [6832208, 1346252] ) , , 2015 (Ulric IlvéusMicke Johansson)
Fulufjället, Göljådalen (artp.) (15C 6j , [6832258, 1345623] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Njupeskär (artp.) (15C 7g , [6839697, 1334841] ) , ,noterad ,2017 (Henrik Jakenberg)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäckens fäbod (artp.) (15C 9g , [6845719, 1330010] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.) (15D 3c , [6819956, 1361747] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Yttersätern, 500 m V om, vid vägen (artp.) (15D 5d , [6829773, 1365507] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6838697, 1358264] ) ,myrbäck och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern (artp.) (15D 7d , [6836212, 1365122] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,vägkant vägkant/skog ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817240, 1345940] ) ,fuktig granskog ,lokalt spridd ,2019 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,fåtalig ,2013 (LBr)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,spridd ,2010 (LBr)
Lemman, ca 1,5 km SV stormyrvallen (15C 8j , [68434, 13489] ) ,strandbrink ,20-.tal ex ,1994 (BNo)
Fulans östra strand, vid Stråfulunäset (15C 9g , [6848910, 1332490] ) ,örtrikt fuktdråg ,rikligt ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikdråg i granbevuxen sluttning ,t.riklig ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Sidan , Gravdalen (15D 7a , [6835520, 1352615] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant ,sparsamt ,1989 (DABS)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ) ,bäckdråg , 1989 (DABS)
Oxvålen, SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,örtrik solexponerad rasbrant ,rikligt o spridd ,1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,ett fåtal ,2020 (LBr)
Oxvålen, SV-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,örtrik solexponerad rasbrant ,rikligt o spridd ,1992 (DABS)
Oxvålens S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ) , ,sparsamt ,1989 (BOr)
V Oxvålen (16D 4c , [6870, 1360] ) ,rel.näringsrik bäck i skogsmark ,tiotals ,1987 (BOr)
Gördalen (artp.) (15C 7e , [6835678, 1324991] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Sågbäcken N om Gördalen (artp.) (15C 7e , [6836537, 1324490] ) ,fuktig örtrik granskog ,15 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Allium schoenoprasum    Gräslök
S om bron över Fjätan (16D 1c , [6856, 1363] ) ,gräsmark intill hus,ängsartad kort veg.blommande ex. ,några ex. ,1987 (BOr)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839460, 1341550] ) ,bäckdäld och ockrakärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,mkt riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ) ,rikkärr mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,rikkärr ovan skogsbilväg ,spridd ,2013 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ) ,rikkärr ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,riklig ,2009 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Myr 1200 m SV Kryptjärn (15D 8d , [6843120, 1365690] ) ,liten, svagt rik myr ,spridd ,2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,spridd ,2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog och myr ,spridd ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ) ,mindre rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Ögunäset åt N (16D 0a , [6854790, 1351490] ) ,mindre rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ) ,rikkärr med källor ,riiklig ,2008 (LBr)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen, efter Kungsleden (artp.) (15C 7f , [6835414, 1325440] ) , , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myr O Strömsildret (artp.) (15C 9g , [6846604, 1333481] ) ,rikare fläck i fattigmyr , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848940, 1344130] ) ,rikkärr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849240, 1344056] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6852210, 1337205] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6852998, 1336369] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849910, 1336462] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850030, 1336450] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850232, 1336118] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850266, 1336086] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850472, 1336084] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850574, 1335987] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Särna i S (artp.) (15D 8b , [6844355, 1358718] ) ,vägren vid gård ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843820, 1361320] ) , , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Lilium martagon    Krollilja
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Långnäset, södra gårdarna (artp.) (15D 6c , [6834749, 1361749] ) ,kulturmarker ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844736, 1359325] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.) (15D 8c , [6840174, 1360552] ) ,odlings- och skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.) (16D 0d , [6852329, 1366363] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,2 ex ,2013 (LBr)
Rensjöbrunnan ca 200 m nedströms St.Rensjön (15C 9f , [68463, 13256] ) ,rikkärrsartade åkanter ,sparsamt ,1994 (JEd)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikdråg i granskogs-sluttning , 1989 (DABS)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1989 (DABS)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13658] ) ,örtrik granskog ,spidd ,2002 (LBr)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog, rikdråg ,spridd ,2002 (LBr)
Nedom Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,örtrikt fuktdråg i granskog , 1989 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1992 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
300 m SO landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ) ,örtrik småsänka intill rikkärr ,enstaka ,1992 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,spridd ,2014 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge ,enstaka ,1989 (DABS)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ) ,rikt bäckdråg , 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ) ,åstrand - rik sumpgranskog , 1989 (DABS)
Lisselån 1.5 km NV Tennsjön (16D 1d , [68561, 13695] ) ,på björkstubbar i kärr ,kraftiga ex ,1992 (RLu)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,ett ex ,2020 (LBr)
Oxvålens S-lutning (16D 3c , [6869, 1360] ) ,källdråg i trädgränsen ,enstaka ,1992 (DABS)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,4 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Yxningafallen (artp.) (16D 3c , [68660, 13616] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Bergsvallen samt N-ut åtm.5 lokaler (15C 9j , [6848, 1346] ) ,björksumpskogar , 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ) ,bäckdråg , 1989 (DABS)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,barrskog med lokar, i fuktstråk ,sparsamt ,2002 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ) ,björkkärr , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ) ,örtrik bäcksänka , 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ) ,åstrand - rik sumpgranskog ,enstaka ,1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ) , ~refl~ ,rikkärr och sumpskog , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern (artp.) (15C 4j , [6823505, 1345388] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
avk2019MITT73 (artp.) (15C 7h , [6839228, 1338055] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Skärhamrarna (artp.) (15C 7i , [6838059, 1340232] ) ,högörtgranskog naturskog intill bäck ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Brunnåsen (artp.) (15D 6g , [6830279, 1384205] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stenkrullen (artp.) (15D 7e , [6838474, 1370521] ) , , 2013 (Ulf Lindenbaum)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbäckmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Flöten O om (artp.) (15D 9b , [6848572, 1358768] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slötjärnsåsen (artp.) (16C 0g , [6851843, 1333767] ) ,sumpskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853244, 1369534] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Cypripedium calceolus    Guckusko
1,7 km NO Gammelsätern ,rikdråg i tallhed ,ca 10 ex. ,2002 (RLu)
1700 m NV om fäboden Gammelsätern , ,10 plantor ,2002 (RLu)
Byggningån , ,i mängd ,1994 (Barth C. E.)
Byggningån, i mängd, före 1949 (C.E. Barth) , 475 ex ,1990 (FCa)
Gammalsätern ,verkar sällan besökt , 2010 (Bengt Westman)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) , ,1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning ,örtrik mark med gran med insprängd tall ,riklig, minst 50-100 grupper ,1992 (DABS)
Lövhöjden ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
SO om Gammelsätern , , 1989 (Hamnqvist)
SO om Gammelsätern, 1891 (ing. Hamnqvist enligt An: SAM.1917, GEETE 1930 o a) , 172 ex ,1990 (FCa)
Toxåsen vid Fulusjön ,översilad sluttning på diabas 592 ex ,1989 (DABS , FCa)
Toxåsens V-sluttn. 300m S. om Fulusjö - Lammen? ,väg i granskogssluttning, äng och ungskog med bl.a. brudsporre och hårstarr. lokalen sparad på 1960-talet av Särna besparingsskog - tidig naturvårdshänsyn! ,>50 ex ,1989 (JEd)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr ,1 ex ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,ca 25 ex ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ) ,rikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
S om Garsjön (15C 8i , [6844, 1342] ) ,rikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,fåtalig ,2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,enstaka ,2013 (LBr)
O om Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ) ,rikkärr av fastmattetyp ,enstaka ,1989 (DABS)
2 km N om Bergsvallen (15C 9j , [68498, 13459] ) ,rikkärr av fastmattetyp ,~25 ex ,1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ) ,rikkärr med källor ,ca 5 ex ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ) ,medelrikkärr med järnockra ,5 ex ,2009 (LBr)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ) ,rikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ) ,liten sumpskogsomgiven rikmyr ,1 ex ,2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,ett fåtal ,2009 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,enstaka ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (LBr)
1 km SSO Brattåsen (16C 0j , [68500, 13459] ) ,fastmatterikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13479] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [6852840, 1347150] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
1 km O om Fiskartorpet (16C 0j , [68543, 13498] ) ,blött t.rikt käfrr ,enstaka ,1989 (DABS)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ) ,rikkärr ,5 ex ,2012 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,enstaka ,2012 (LBr)
600 m SO Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) ,rikmyr ,talrik ,2002 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) ,rikkärr med flarkar, i mellanliggande starrfastmatta ,riklig ,2002 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) ,rikmyr ,spridd och riklig ,2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,fastmattor i tallkärr samt på myren ,sparsamt ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr med källor ,spridd ,2008 (LBr)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ) ,grunt fastmattekärr,svagt sluttande ,sparsamt ,1992 (LBr)
Näverberget S-ut ca 1,4 km SO Klövertjärnen (16D 2c , [68609, 13618] ) ,flarkkärr intill tjärn , 1994 (JEd)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.) (16D 1d , [6855535, 1367379] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Siksjön/ Poststigen (artp.) (15C 9i , [6847270, 1344510] ) , ,plantor ,2007 (Sten Hallin)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.) (15C 9i , [6849240, 1344056] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6852287, 1337636] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849891, 1336744] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849900, 1336706] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849929, 1336558] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850232, 1336118] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Dactylorhiza lapponica    Lappnycklar
1 km SSV Mellandammen ( , ) ,på lösbottenbården kring myromgärdad sjö 30-40 ex (1995-) ,1998 (BNo)
NV Öxningen (artp.) (16D 2b , [6864800, 1358538] ) , , 2011 (Ulf Lindenbaum)
Näverberget (artp.) (16D 3c , [6865119, 1360339] ) , , 2011 (Ulf Lindenbaum)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens nordostsluttning (15C 7j , [6837320, 1346650] ) ,källdråg i granskog ,ett fåtal ,2010 (LBr)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ) ,fuktsvackor i örtrik granskog , 1989 (DABS)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ) ,bäckdråg , 1989 (DABS)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog, rikdråg ,1 ex ,2002 (LBr)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ) ,örtrik mark med gran med insprängd tall ,några ex ,1992 (DABS)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,spridd ,2014 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
600 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13489] ) ,örtrik sumpskog , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [68538, 13497] ) ,örtrik bäcksänka , 1989 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålens SV-lutning och Fröbergets V-lutning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,rikdråg i skog ,enstaka här o var ,1992 (DABS)
Naturrum, Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839666, 1336308] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Björbäcksstugan (artp.) (15C 7h , [6839706, 1336290] ) , ,noterad ,2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Grönsåsen, myr SO om (artp.) (15C 7j , [6837532, 1346755] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsvallen-Öresjön (artp.) (15C 7j , [6839722, 1346896] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Blekvasselåsen (artp.) (15C 8i , [6840067, 1342613] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Strax N Stora Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846675, 1333971] ) ,örtrik svacka i barrskog , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9i , [6846513, 1344998] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9j , [6846460, 1345040] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.) (15D 3c , [6819956, 1361747] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Brunnåsen (artp.) (15D 6g , [6830279, 1384205] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Ugguåsen (artp.) (15D 7b , [6838807, 1355121] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,enstaka ,2015 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822730, 1345585] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nära stigen (artp.) (15C 7h , [6839127, 1335468] ) ,myr ,1 plantor/tuvor ,2019 (Mikael Lund)
avk2019MITT35 (artp.) (15C 7h , [6839160, 1338022] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT413 (artp.) (15C 7h , [6839240, 1338056] ) , ,1, 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Naturum (artp.) (15C 7h , [6839650, 1336227] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Lundborg)
Njupeskär, naturum (artp.) (15C 7h , [6839690, 1336280] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839810, 1335535] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839832, 1335885] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.) (15D 3c , [6819956, 1361747] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Särnastugan (artp.) (15D 5d , [6826801, 1369470] ) , ,1 ,2017 (Andreas Grabs)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829698, 1365551] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.) (15D 6c , [6834382, 1361896] ) ,fuktäng i ohävd ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lennartsro ca 1 km VNV, N om vägen (artp.) (15D 7a , [6838223, 1350928] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.) (15D 7c , [6837191, 1361027] ) ,sumpdråg i skogsmark ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849975, 1336350] ) ,myr med äldre barrskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850428, 1336106] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ) ,rikkärr med källor ,1 ex ,2009 (LBr)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Kimbäcken SO Långängena (15D 8d , [6842090, 1369300] ) ,sumpgranskog ovan stor öppen källa ,3 ex ,2009 (LBr)
Kimbäcken 2,5 km SO Kryptjärn (15D 8d , [68421, 13690] ) ,på två närbelägna platser i myrkant och sumpskog ,3+1 ex ,1992 (LBr & JEd)
'Krakelandet' 1,5 km N Dyvelblästan (16D 0d , [68532, 13668] ) ,gransumpskog ,1 ex ,1991 (S. Jacobsson o a)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (DBS) (15D 8d , [68421, 13693] ) ,örtrik fuktig granskog ,5 ex ,1992 (DABS)
Byggningaån, grankäl, ca 25 ex i flera grupper 1980 (RAFST.1982) * sydsidan av ån 1,7 km Ö Nedre Byggningen (16C 1i , [68551, 13447] ) ,rik sumpgranskog ,3 ex ,1989 (DABS)
Goodyera repens    Knärot
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836610, 1346300] ) ,diabasbrant i granskog ,stor fläck ,2013 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819820, 1362400] ) ,gransumpskog vid källbäck ,riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819837, 1362458] ) ,gransumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant , 1989 (DABS)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837750, 1355860] ) ,tallskog med örtrika fläckar och en ,några ex ,2015 (LBr)
1,2 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13659] ) ,örtrik granskog, rikdråg ,rikligt inom en fläck ,2002 (LBr)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,mossgranskog nedom branten , 1989 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
Blekvasselåsen (artp.) (15C 7i , [6839687, 1342629] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sydväst Grönsåsen, utmed Fulan (artp.) (15C 7j , [6836202, 1345585] ) , ,noterad ,2016 (Helena Björnström, Sebastian Kirppu)
Nördre Trollsjön (artp.) (15C 8h , [6844683, 1337699] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Toxåsen (artp.) (15C 9g , [6849865, 1332286] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist, Johan Nitare)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849130, 1343930] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849226, 1343928] ) ,granskog , 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849226, 1343928] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849252, 1343915] ) ,granskog , 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849252, 1343915] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849288, 1343862] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.) (15C 9i , [6849288, 1343862] ) ,granskog , 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Siksjöberget (artp.) (15C 9j , [6849097, 1346016] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Gubbloken (artp.) (15D 5a , [6826097, 1351473] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Sildret-Vålhån (artp.) (15D 5a , [6829480, 1353189] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Skäråsen (artp.) (15D 5b , [6826696, 1356498] ) , , 2003 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Skäråsen (artp.) (15D 5b , [6827822, 1356348] ) , , 2003 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Ugguåsen (artp.) (15D 7b , [6838777, 1355182] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Stormyrvallen (artp.) (15D 8a , [6842624, 1350162] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ) ,rikmyr på diabas ,riklig ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,ca 50 ex ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (LBr)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,ställvis riklig ,2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ) ,myr , 2004 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,100-tals ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ) ,bäckdäld och rikkärr ,spridd ,2010 (LBr)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [6843, 1341] ) ,rikkärr ,flerst. o rikligt ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,riklig ,2018 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,minst 100 ex inom ett stort område ,2018 (LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ) ,rikkärr ,ett 10-tal ,2009 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ) ,rikkärr mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Längs vägen mln åarna ca 2 km N Strömsillvet (15C 9g , [6848, 1332] ) ,fuktig vägkant ,ca 20 ex ,1990 (CAl)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr o strandkärr ,riklig ,1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,rikkärr ovan skogsbilväg ,spridd ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [6849, 1332] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,få ex vid källkupol ,2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,några ex ,2013 (LBr)
Bergsvallen samt N-ut åtm.5 lokaler (15C 9j , [6848, 1346] ) ,fastmatte -rikkärr , 1989 (DABS)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ) ,rikkärr ,ett 100-tal ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,riklig - 100-tals ,2009 (LBr)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837800, 1365970] ) ,rikkärr ,ett fåtal ,2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ) ,rikkärr ,ett fåtal ,2009 (LBr)
O om landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ) ,vägdike ,enstaka ,1992 (DABS)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,fåtalig ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,sparsam ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,ett fåtal ,2013 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ) ,gammal tall-gran-skog , 2006 (ADe & LDe)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
500 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ) ,rikkärr ,flerst. men sparsam ,1989 (DABS)
V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13484] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd och riklig ,2009 (LBr)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,5 ex ,2011 (LBr)
600 m SSO Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ) ,rikkärr intill bäck ,riklig ,2002 (LBr)
Myr 300 m SO Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ) ,rikmyr ,riklig ,2002 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) ,rikkärr med flarkar, i mellanliggande starrfastmatta ,riklig ,2002 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) ,rikmyr ,spridd och riklig, ca 100 ex ,2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,fastmattor i tallkärr samt på myren ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr med källor ,riklig ,2008 (LBr)
Fröbergets V-sida (16D 3b , [6868, 1358] ) ,myr ,2-3 ex ,1989 (BOr)
Oxvålens SV-lutning och Fröbergets V-lutning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,rikdråg i skog ,riklig o spridd ,1992 (DABS)
Trygåskölen (2) (artp.) (16D 1d , [6855535, 1367379] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 6j , [6834300, 1348370] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 6j , [6834905, 1347939] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
avk2019MITT309 (artp.) (15C 7h , [6839135, 1338003] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT156 (artp.) (15C 7h , [6839214, 1338038] ) , ,1, 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 7j , [6835584, 1348145] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Blekvasselåsen (artp.) (15C 8i , [6840155, 1342561] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Fulan, N om Mörkret (artp.) (15C 9g , [6847091, 1334663] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fulan, N om Mörkret (artp.) (15C 9h , [6845939, 1335958] ) , ,8 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.) (15C 9h , [6846171, 1335604] ) ,öppen naturlig äng vid mindre skogsälv , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tvävallen-Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835129, 1352850] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.) (15D 9c , [6846191, 1363689] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.) (15D 9d , [6847934, 1368818] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0g , [6850993, 1334700] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Slötjärnsåsen (artp.) (16C 0g , [6851845, 1333830] ) ,sumpskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6851876, 1337378] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6852188, 1337203] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Byggningsåsen (artp.) (16C 0h , [6852210, 1337205] ) ,myrkant ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
NV Öxningen (artp.) (16D 2b , [6863226, 1358530] ) , , 2011 (Ulf Lindenbaum)
Fröberget (artp.) (16D 3b , [6869398, 1359081] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849975, 1336350] ) ,myr med äldre barrskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (16C 0h , [6850248, 1336096] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,några ex ,2015 (LBr)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853516, 1346561] ) ,på gungfly i stor flark ,10 ex ,2008 (LBr)
600 m SO Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ) ,blöt vassmyr ,talrik men lokal ,2002 (LBr)
Stortjärnen 300 m NO Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) ,myr intill skogstjärn, blöt med vass ,talrik men lokal ,2002 (LBr)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Listera cordata    Spindelblomster
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840790, 1341070] ) ,bäckdäld och kärr ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ) ,grankäl med rika källpartier ,spridd ,2018 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ) ,bäckdäld ,sparsam ,2015 (LBr)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68367, 13658] ) ,örtrik granskog med källflöden ,spidd ,2002 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.) (15C 3j , [6819051, 1346044] ) ,fuktig skog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.) (15C 4j , [6823383, 1345038] ) ,bäckmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839459, 1335767] ) ,fuktdrog i fjällnära granurskog , 2008 (MBm)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839460, 1335705] ) ,gammal barrnaturskog, intill en bäck. , frekvens m.allm. , 2014 (Gillis Aronsson)
Njupeskärsslingan, södra slingan (artp.) (15C 7h , [6839507, 1335609] ) ,fjällskog av lågörtstyp , 2015 (Per Johansson)
Njupeskär (artp.) (15C 7h , [6839711, 1335513] ) ,längs lavskrikeleden. ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär/Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6839874, 1335463] ) , ,5 ,2018 (Stig Carlsson, Jan Krantz)
Mörkrets urskog (artp.) (15C 7h , [6839910, 1335470] ) , , 2008 (Ralf Lundmark)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 7j , [6837020, 1347412] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön (artp.) (15C 7j , [6839395, 1349256] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840852, 1337770] ) ,granskogskant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Åsvallen-Öresjön (artp.) (15C 8j , [6840059, 1346484] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9i , [6846513, 1344998] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9i , [6846580, 1344877] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848665, 1344251] ) ,bäck i äldre sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9j , [6846323, 1345150] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.) (15C 9j , [6846436, 1345050] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Yttersätern, 500 m V om, 200 m S om vägen (artp.) (15D 5d , [6829658, 1365622] ) ,zon mellan myr och fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mellantjärnbäcken (artp.) (15D 5f , [6827054, 1378966] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Brunnåsen (artp.) (15D 6g , [6830279, 1384205] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Öreskölen (artp.) (15D 7a , [6837688, 1350234] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Ugguåsen (artp.) (15D 7a , [6838674, 1354831] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Åsvallen-Öresjön (artp.) (15D 7a , [6839269, 1351362] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Kimbäcksområdet (artp.) (15D 7e , [6836, 1370] ) ,sumpskog en km söder kimbäcken. vid denna tid skandalstämplat för avverkning , 1991 (Bengt Oldhammer)
Kimbäcksområdet (artp.) (15D 7e , [6836571, 1370730] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Åsvallen-Öresjön (artp.) (15D 8a , [6840256, 1353470] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Näcksjön I NO (artp.) (15D 8b , [6840585, 1359880] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, 450 m ONO om museet (artp.) (15D 9b , [6845391, 1356100] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Krypbygget (artp.) (15D 9e , [6845740, 1373595] ) , , 2013 (Ulf Lindenbaum)
500 m NV Foskdalsvallen (artp.) (16C 4j , [6870232, 1348760] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853244, 1369534] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Listera ovata    Tvåblad
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ) ,rikmyr på diabas ,3 ex ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,100-tals ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärrskant mot vägen ,spridd ,2013 (LBr)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ) ,myr , 2004 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ) ,bäckdäld och rikkärr ,spridd ,2010 (LBr)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,ett tiotal ,2018 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,rikkärrkant ,~ 10 ex ,1989 (DABS)
2 km N om Bergsvallen (15C 9j , [68498, 13459] ) ,rikkärr ,1 ex ,1989 (DABS)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ) ,bäckdråg ,enstaka ,1989 (DABS)
Sidan , Gravdalen (15D 7a , [6837367, 1350153] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Risdalen (artp.) (15C 6i , [6834094, 1343014] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 7j , [6835584, 1348145] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 7j , [6835715, 1348262] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lissådalen-Öreskölen (artp.) (15C 7j , [6836484, 1348464] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Blekvasselåsen (artp.) (15C 8i , [6840177, 1342533] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Platanthera bifolia    Nattviol
Sidan , Gravdalen (15D 7a , [6837367, 1350153] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ) ,örtrik granskog ,1 ex ,2002 (LBr)
Trollvasslans NR (artp.) (15C 8i , [6840010, 1341730] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.) (15D 9b , [6845958, 1356452] ) ,strandzon och grustag ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myr , 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.) (15C 4j , [6822595, 1346065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Morbäckssätern, parkeringen V (artp.) (15C 4j , [6822602, 1345565] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
2 km VNV Lissåvallen (artp.) (15C 6j , [6832778, 1347146] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.) (15C 8f , [6843341, 1326716] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Per-Olof Nystrand)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.) (15D 4b , [6822454, 1358502] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Yvonne Liliegren)
Styggbäckskölen, 500 m V om vändplan (artp.) (15D 5d , [6826549, 1366090] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Remvallen ca 2,25 km S (artp.) (15D 6c , [6831475, 1362296] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830883, 1368192] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.) (15D 8c , [6840968, 1361347] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.) (15D 8e , [6840898, 1373663] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Fulans O-sida 300 m NV om sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68488, 13330] ) ,rikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1989 (DABS)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ) ,åbotten ,spridd ,2010 (LBr)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bäcken N om Garsjön (15C 9i , [6845, 1340] ) ,bäck ,riklig ,1989 (DABS)
Lemman (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,bred myrå ,spridd ,2013 (LBr)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ) ,stränder vid fallen ,spridd ,2003 (LBr)
450 m NNV Kimtjärn (15D 8d , [68405, 13698] ) ,vattenloka , 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [6842, 1369] ) ,skogsbäck ,riklig ,1992 (DABS)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ) ,vik av ån ,sparsam ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
500 m N om Kimbäcken (15D 8e , [68406, 13703] ) ,skogsbäck ,riklig ,1992 (DABS)
Krokabbortjärnens S-spets 200 m Ö-ut (16D 2c , [68612, 13604] ) ,skogsbäck , 1994 (JEd)
Öresjöns damm (artp.) (15C 7j , [6838440, 1348403] ) ,i sjön ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ) ,lugnvatten invid ån, nära starrkärr , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätälven ,vid landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ) ,grunt svagt strömmande åvik ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjö ,enstaka ,1989 (ULn)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,grunda sandbottnar ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ) ,vattenvegrik sjövik , 1989 (DABS)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,grundbotten ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskan (artp.) (16C 1j , [6858856, 1348574] ) , ,flera kvadratmeter, rikligt flera ställen vid pricken på kartan, södra kanten till foskan. ,2018 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton natans    Gäddnate
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stortjärnen 300 m NO Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) ,skogstjärn ,spridd ,2002 (LBr)
Liten myrtjärn NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68611, 13587] ) ,grunt vatten , trol.källa ,sparsamt ,1992 (LBr)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öjsjön (artp.) (15D 4b , [6822197, 1357544] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, V om vägen (artp.) (15D 7b , [6835524, 1355808] ) ,tjärn ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öguviken NNV om (artp.) (15D 9b , [6848263, 1356439] ) ,göl ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,grunda sandbottnar ,sparsamt ,1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ) ,sjö - uppspolad på stranden! , 1989 (DABS)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjö, i drift ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Magnus J Magnusson, Thorleif Joelson)
Särnabron (artp.) (15D 8c , [6844565, 1360568] ) ,grundbotten ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.) (16C 1j , [6856030, 1348276] ) , ,noterad ,2017 (Margareta Edqvist)
Potamogeton praelongus    Långnate
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Garsjöns S-sida (15C 8i , [68444, 13416] ) ,vattenveg-rik sjö , 1989 (DABS)
Andra tjärnen öster om Armbågetjärnen (artp.) (15C 9h , [6846170, 1335013] ) ,liten tjärn , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjö, i drift ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Bäck med damm trax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ) ,örtrik bäck ,ca 5 ,2006 (HLe)
Fjätnäsets NV-vik mot Särnasjön (15D 8c , [6841, 1363] ) ,strandäng på sand / dy, även på bottnar i djupare vatten ,riklig ,1992 (DABS)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,både på meterdjupt vatten och på land ,flera ruggar ,1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.) (15D 8c , [6842159, 1362918] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Bäcken från Fiskvasselsjön (16D 2a , [68629, 13547] ) ,liten skogsbäck ,riklgt ,1992 (LBr)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,göl i intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Bäck med damm strax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ) ,örtrik bäck ,mindre allmän ,2006 (HLe)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ) ,barrskog med lokar, i klarvattenlok ,rätt mycket ,2002 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ) , ~refl~ ,mindre strömmande å , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,å ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Ögan (artp.) (15D 9b , [6848033, 1356981] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Juncus alpinoarticulatus ssp. alpestris    Nordtåg
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,lågvuxen strandvegetation , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
N om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ) , ~refl~ ,liten skogstjärn med omgivande myr och sumpskog , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätern, parkeringen (artp.) (15C 4j , [6822613, 1345607] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,sjöstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842351, 1358819] ) ,markväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Juncus arcticus x filiformis    
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ) ,rikkärr ,rikligt-beståndsbildande över stoa ytor ,1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd i stora bestånd ,2009 (LBr)
Juncus articulatus    Ryltåg
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand , 1989 (ULn)
Stenvallen (artp.) (15C 8h , [6842240, 1339380] ) , , 2006 (Sten Hallin)
Juncus bufonius    Vägtåg
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,sparsam ,2015 (LBr)
Särnstugan (artp.) (15D 5d , [6826551, 1369776] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skidanläggning (artp.) (15D 8b , [6842351, 1358819] ) ,markväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Viken på Fjätnäsets nordsida (15D 8c , [6841, 1364] ) ,strandäng på sand ,t.riklig flerst. ,1992 (DABS)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) ,på sträner och grunda dybottnar , mest landformen ,riklig ,1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841280, 1340730] ) ,vägdike ,några tuvor ,2010 (LBr)
S om Bålsåsen (15C 8j , [68400, 13492] ) ,näringsrikt vägdike ,sparsamt ,1989 (DABS)
Lövåssätern, 400 m SV om (artp.) (15C 3j , [6818926, 1345700] ) ,fuktig granskog med källor och bäckar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Juncus effusus    Veketåg
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Juncus filiformis    Trådtåg
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ) ,fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ) ,grund strand ,spridd ,2020 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ) ,myr , 2014 (MNo)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Fulufjället (artp.) (15C 7h , [6836219, 1338989] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.) (15C 7j , [6839841, 1347069] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,kvarndamm ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,älvmad ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens utlopp (artp.) (16C 0j , [6853070, 1349750] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Juncus stygius    Dytåg
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (LBr)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
S om Garsjön (15C 8i , [6844, 1342] ) ,blött rikkärr , 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ) ,hölja i fattigkärr ,enstaka ,2006 (HLe)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr, i ockra ,riklig ,2008 (LBr)
Myr NO Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) ,lösbottenflark i rel. fattigt kärr ,sparsam ,1992 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ) ,rikkärr ,sparsamt' ,1989 (DABS)
200 m SO Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13488] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge; dysvackor , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ) ,rikkärr , 1989 (DABS)
Ringbo, 800 m VNV-ut (16C 1j , [68564, 13494] ) ,dykärr ,riklig ,1994 (JEd)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) ,dyjord i bäck ,ett litet bestånd ,2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,lösbottendråg i rikkärr ,sparsamt ,1992 (DABS)
Näverberget S-ut ca 1,4 km SO Klövertjärnen (16D 2c , [68609, 13618] ) ,flarkkärr intill tjärn , 1994 (JEd)
Blekvasslan myr öster om (artp.) (15C 7j , [6836658, 1345218] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Styggbäckskölen, 500 m V om vändplan (artp.) (15D 5d , [6826549, 1366090] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Juncus trifidus    Klynnetåg
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Njupeskär (15C 7g , [68395, 13345] ) ,i rasbranten , 2016 (MNo)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr, källbäck mm ,spridd ,1996 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen, SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,klippbrant ,rikligt ,1992 (DABS)
Oxvålen, på kalfjället (16D 3c , [6869, 1360] ) ,fjällhed ,rikligt ,1992 (DABS)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.) (15C 9g , [6846792, 1334191] ) ,mindre no-stup i fjällnära skog , 1991 (MBm)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ) ,bäckdäld ,sparsam ,2010 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ) ,litet hygge ,sparsam ,2015 (LBr)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,vändplan och gårdsplan ,spridd ,2020 (LBr)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset, Särna (artp.) (15D 8c , [6844713, 1361073] ) ,anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ) , ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ) , ,1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens m.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särksjöns södra del (artp.) (15C 4j , [6824692, 1348333] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.) (15C 7g , [6838369, 1334041] ) ,liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck , 2008 (MBm)
Rösjöstugorna (artp.) (15C 7g , [6838407, 1334172] ) ,stagghed på gårdstun ,10 plantor ,2007 (Magnus Bergström)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840910, 1337805] ) ,invid bäck ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.) (15D 6c , [6833894, 1361010] ) ,uppgrusad dammvall ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.) (15D 8b , [6844674, 1359296] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, V om grustäkten (artp.) (15D 9b , [6845716, 1356056] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikeskant invid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [68407, 13410] ) ,bäckdäld och fattigkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en ,sparsam ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Ö om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr med strängar och flarkar , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö med vägar och fuktdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Källan (artp.) (15D 9b , [6845151, 1356965] ) ,fuktig gräsmark med buskar ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845261, 1356072] ) ,vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846507, 1358172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (artp.) (16C 2j , [6861081, 1349808] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fröbergsvallen (artp.) (16D 3c , [6865595, 1360968] ) , , 1994 (Jens Johannesson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ) ,rikkärr med källor ,spridd ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ) ,medelrikkärr med järnockra ,spridd ,2009 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.) (15C 7j , [6836969, 1345943] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.) (15D 5d , [6826831, 1369440] ) ,dike och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,bäckmiljö och kanal ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 300 m S om Byggevallen (artp.) (15D 7b , [6837965, 1358480] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.) (15D 7f , [6835150, 1378800] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Björntorp (artp.) (15D 7g , [6835753, 1380102] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Särna SV om (artp.) (15D 8b , [6844024, 1358274] ) ,skräpmark ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Carex acuta    Vass-starr
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand ,10-20 ex ,1989 (ULn)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Trygåskölen (1) (artp.) (16D 1d , [6855381, 1367443] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Stora Ikornåsen (15C 9i , [6849548, 1342410] ) ,rikfläck i norra kanten , 2004 (RLu)
Myr S Brattåsen (15C 9j , [6849610, 1346220] ) ,rikkärr vid källa ,sparsam ,2007 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
1 km SSO Brattåsen (16C 0j , [68500, 13459] ) ,fastmatterikkärr ,20-tal ex ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,fastmatta i rikärr ,riklig ,2007 (LBr)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ) ,rikkärr ,ca 15 tuvor , 2 åtskilda bestånd ,1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,fastmatte-rikkärr invid källor, även i ristuvor ,riklig och spridd ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr med källor ,riklig och spridd ,2008 (LBr)
Mellan Heden och Fulufjället, ca 1890-t (Vng) * 1 km SSO Brattåsen (16C 0j , [68500, 13459] ) ,glesbeskogat fastmatte-rikkärr , 1989 (DABS)
Rörmyrvallen 300 m NV-ut (artp.) (16C 0j , [6851650, 1348450] ) ,rikkärr, bl a schoenus ,noterad ,1989 (Jan Edelsjö)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ) ,sjöstrand , 1989 (ULn)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ) ,avsnörd sjövik-strandkärr ,t.rikligt ,1989 (DABS)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836448, 1367478] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846031, 1358001] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Carex atrata    Svartstarr
Gördalen ,vid Sågbäcken (15C 7e , [6836, 1324] ) ,på klipphyllor , 1998 (LBr & BOr)
V Oxvålen (16D 4b , [6870, 1358] ) ,örtrik bäck,diabasstråk ,tiotals ,1987 (BOr)
Lillådalen-Sågbäcken (artp.) (15C 8e , [6842575, 1324060] ) , , 1997 (Bengt Oldhammer)
Carex bigelowii    Styvstarr
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens allm. , 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Fulufjäll (15C 4i , ) ,fjällhed rikl. ,1987 (TLj)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr mm ,spridd ,1996 (LBr)
Myr 1,2 km NO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1334610] ) ,stig i myrkant ,en mindre fläck ,2014 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Fulufjäll (artp.) (15C 4i , [6822500, 1342500] ) ,fjällhed ,noterad ,1987 (Tomas Ljung)
Carex brunnescens    Nickstarr
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ) , ,frekvens ej bedömd , 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ) ,fattigmyr mm ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ) ,mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ) , , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Grönsåsens fäbodar (artp.) (15C 7j , [6837588, 1346325] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornässätern (artp.) (15D 3c , [6818864, 1360848] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,stugmiljö i tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bornåssjösätern (artp.) (15D 7b , [6837855, 1358455] ) ,myr ,noterad ,1983 (Bengt Nilsson)
Bruket (artp.) (15D 7b , [6838155, 1357607] ) ,sätervall med klippta och oklippta gräsytor ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.) (15D 9b , [6846159, 1357957] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Myrkant (artp.) (15D 9f , [6845847, 1376930] ) , ,noterad ,2018 (Raul Vicente)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr ,rikligt o flerst ,1989 (DABS)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68496, 13322] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ) ,rikkärr nära bäck ,rikligt ,1989 (DABS)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [68375, 13504] ) ,kärr ,riklig ,1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68509, 13489] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (DABS)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ) ,rikare bäckdråg , 1989 (DABS)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ) ,mindre rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Ögan 600 m S Öguvallen (16D 1a , [68559, 13530] ) ,blötmyr längs å, fd slåtter ,sparsam ,2002 (LBr)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ) ,grunt fastmattekärr,svagt sluttande ,rikligt ,1992 (LBr)
Krokabbortjärn strax SV-ut (16D 2c , [68611, 13602] ) ,öppet kärr ,riklig ,1994 (JEd)
Fröbergets V-sida (16D 3b , [6868, 1358] ) ,myr ,några tjog ,1989 (BOr)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Bornåssjösätern (artp.) (15D 7b , [6837855, 1358455] ) ,myr ,noterad ,1983 (Bengt Nilsson)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ) ,åstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Rensjöbrunnan ca 200 m nedströms St.Rensjön (15C 9f , [68463, 13256] ) ,rikkärrsartade åkanter ,riklig ,1994 (JEd)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ) ,rikkärr ,spridd i stora bestånd ,2009 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ) ,rikkärr mot ån ,spridd ,2013 (LBr)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr o strandkärr , 1989 (DABS)
Öreån 400 m NV Farfars berg (15D 7a , [68382, 13507] ) ,fuktsänka vid åstrand ,enstaka ,1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Viken N omFjätnäset (15D 8c , [68418, 13641] ) ,örtrik strandäng ,t.riklig ,1992 (DABS)
Carex canescens    Gråstarr
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 3h ) , ,frekvens t.allm. , 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ) , ,1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ) , , 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ) ,frodig ängsgranskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ) , , 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ) , ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.) (15C 6j , [6832050, 1345330] ) , , 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP (artp.) (15C 7h , [6839735, 1335125] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Nysätervallen, 1,4 km OSO. (artp.) (15C 8i , [6840515, 1343261] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,kvarndamm ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.) (15D 7d , [6836408, 1367551] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.) (15D 9b , [6845293, 1356069] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.) (15D 9b , [6846444, 1358268] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Lövriset 200m S (artp.) (16D 0e , [6853911, 1373292] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Carex capillaris    Hårstarr
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839230, 1338310] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ) ,älvstrand med omgivning ,sparsam ,2010 (LBr)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,fläckvis riklig ,2013 (LBr)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ) ,rikkärr o strandkärr ,flerst men sparsam ,1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848310, 1333220] ) ,vägslänt ,1 tuva ,2013 (LBr)
Fulan, västra stranden vid fall (15C 9g , [6849590, 1331940] ) ,klippa intill ån ,spridd ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,fuktdråg i örtgranskog ,rikligt ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Bergsäterns fäbod (15C 9j , [68481, 13465] ) ,källdrag ,några kvm ,1987 (LBr)
Bergsvallen (15C 9j , [68481, 13466] ) ,rik fuktäng , 1989 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ) ,ängsgranskog nedom brant ,t.riklig ,1989 (DABS)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837880, 1366030] ) ,rikkärr, intill bäck ,ett fåtal ,2008 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ) ,källdråg, rikmyr och sumpskog ,spridd ,2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ) ,rik sumpskog och myr ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
600 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13489] ) ,örtrik fuktsänka , 1989 (DABS)
Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ) ,rikkärr ,ängsartade fuktsvackor i örtgranskog ,flerst. o riklig ,1989 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge ,rikligt ,1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i söder (16C 0j , [6852240, 1347820] ) ,rikkärr med källflöden ,en fläck ,2009 (LBr)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ) ,rikare bäckdråg , 1989 (DABS)
Trygåskölen ,västra delen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,rikkärrsdråg i sumpskog (tall) ,riklig ,1992 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Fröbergets V-sida (16D 3b , [6868, 1358] ) ,längs bäck o vid myr ,flerst,rikligt ,1989 (BOr)
Oxvålens SV-sluttning & Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ) ,kärrsänkor och örtdråg i skog ,riklig & spridd ,1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
V Oxvålen (16D 3c , [6865, 1360] ) ,rel.näringsrik bäck i skogsmark ,tiotals ,1987 (BOr)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Oxvålen (artp.) (16D 3b , [6868, 1359] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Oxvålen (artp.) (16D 3b , [6868, 1359] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Carex capitata    Huvudstarr
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ) ,längs ett örtrikt stråk i tallskog ,riklig ,1992 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,källa i rikärr ,riklig ,2007 (LBr)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge ,åtm. 10-tal tuvor ,1989 (DABS)
600 m SSO Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ) ,rik sumpskog ,ett 10-tal tuvor ,2002 (LBr)
Trygåskölen ,västra delen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,fastmatte-rikkärr, både öppet och i tallkärr ,riklig och spridd ,1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr med källor ,riklig och spridd ,2008 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Kimbäcken (nära), vid Hornbergets NO-sluttning (artp.) (15D 8d , [6841950, 1369450] ) ,örtrik tallskog, fuktdråg med cypripedium ,noterad ,1992 (Jan Edelsjö)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,riklig ,2013 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ) , ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar. , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ) ,källa och källdråg ,spridd ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr, flarkområde ,rikligt ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Morbäckssätern myr norr om (artp.) (15C 4j , [6823321, 1345545] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Styggbäckskölen, 500 m V om vändplan (artp.) (15D 5d , [6826549, 1366090] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Övre Glysjön-Yttersäterkölen 17 km SO Särna (artp.) (15D 6d , [6830820, 1366771] ) ,myrkomplex/tjärn , 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.) (15D 7b , [6837553, 1358020] ) ,myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.) (15D 7d , [6835436, 1365071] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6847166, 1355467] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.) (16D 0b , [6852994, 1357694] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr Ö Dyvelberget (artp.) (16D 0e , [6854413, 1373409] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Carex diandra    Trindstarr
Trygåskölen (1) (artp.) (16D 1d , [6855381, 1367443] ) ,källflöden i myr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820560, 1362760] ) ,gungfly mot tjärn samt medelrikkärr ,spridd och riklig ,2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ) ,medelrikkärr med järnockra ,spridd ,2009 (LBr)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ) ,strandkärr ,ett par tuvor ,1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr, vid källa ,spridd ,2013 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0b , [6850441, 1359865] ) ,rikkärr ,riklig vid källa ,2012 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ) ,fastmattor runt källor ,t.riklig ,1992 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr med källor ,sparsam ,2008 (LBr)
2 km N om Tennsjön (16D 1e , [68572, 13709] ) ,kupolkälla i myrkant ,några tuvor ,1992 (RLu)
2 km N om Tennsjön (16D 1e , [68573, 13700] ) ,bäck över myr ,rikligt ,1992 (RLu)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.) (15C 9i , [6848715, 1344245] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Söder Trygåsvallen (artp.) (16D 0d , [6853, 1369] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Louise Grundeus)
Carex digitata    Vispstarr
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ) ,rik granskog med kärrdråg ,sparsam ,2013 (LBr)
1 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836680, 1346550] ) ,liten riklig fläck i sydläge , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ) , ,1991 (DABS)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ) ,fuktdråg i örtgranskog ,t.rikligt ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,1989 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ) ,ängsgranskog nedom brant ,enstaka ,1989 (DABS)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ) ,nedom branten ,sparsamt ,1989 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning , flera lokaler (15D 8d , [68419, 13694] ) ,längs ett örtrikt stråk i tallskog ,rikligt ,flerst ,1992 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ) ,ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge ,sparsamt ,1989 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ) ,granskog, örtrik ,spridd ,2020 (LBr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1358] ) ,kärrsänkor och örtdråg i skog ,riklig ,1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Carex dioica    Nålstarr
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ) ,litet rikkärr ,riklig ,2013 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ) ,rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ) ,öppet rikkärr och bäckstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,riklig ,2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ) ,rikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.) (15D 7b , [6835406, 1355847] ) ,sluttande kärr mot tjärn ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bornåssjösätern (artp.) (15D 7b , [6837855, 1358455] ) ,myr ,noterad ,1983 (Bengt Nilsson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.) (15D 7c , [6838882, 1364988] ) ,skogsbäck, kärr och myr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Näcksjön N om (artp.) (15D 8b , [6840785, 1359718] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Flöten (artp.) (15D 9b , [6848541, 1358553] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Byggningaån NR (artp.) (16C 1i , [6855068, 1344371] ) ,källa i rikkärr, bra flöde ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Carex disperma    Spädstarr
Hornans utlopp i älven (15D 6e , [6830, 1371] ) ,bäckstränder ,t.rikligt ,1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6841870, 1364840] ) ,sumpskog vid nedre fallets östsida ,sparsamt ,2003 (LBr)
Carex echinata    Stjärnstarr
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ) ,högörtgranskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ) ,rikmyr på diabas ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840790, 1341070] ) ,bäckdäld och kärr ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Ö om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ) , ~refl~ ,rikkärr med strängar och flarkar , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern (artp.) (15C 3j , [6819107, 1346016] ) ,fäbovall med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.) (15C 3j , [6819132, 1345728] ) ,bäck i fuktig skog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.) (15C 4j , [6822637, 1346186] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.) (15C 7h , [6839848, 1335692] ) , ,noterad ,2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nysätervallen, 1,4 km OSO. (artp.) (15C 8i , [6840515, 1343261] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.) (15C 9f , [6845820, 1327540] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fännjästfloten (artp.) (15D 3c , [6819722, 1362445] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,kvarndamm ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Carex flava    Knagglestarr
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ) ,örtrik bäckstrand ,spridd ,2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ) ,bäckstrand ,spridd ,2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ) ,rikkärr ,spridd i stora bestånd ,2009 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ) ,vägslänt ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ) ,rikkärr, fastmattor ,spridd ,2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ) ,rikkärr i skogskant ,riklig ,2009 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ) ,rikkärr ,riklig ,2008 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2012 (LBr)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ) ,rikfläck vid källa ,spridd ,2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ) ,källdråg och rikmyr ,spridd ,2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ) ,rikmyr och sumpskog med en ,riklig ,2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ) ,rrikärr ,riklig ,2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ) ,rikkärr med enbevuxna kantzoner ,spridd ,2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Ögunäset åt N (16D 0a , [6854790, 1351490] ) ,mindre rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ) ,rikkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ) ,rikkärr med källor ,spridd ,2008 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ) ,rikt bäckdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.) (15C 4j , [6824674, 1349753] ) ,rikare kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myrar nedanför Fulufjället 10 km SO Mörkret (artp.) (15C 6i , [6833992, 1343538] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.) (15C 7j , [6839786, 1347949] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.) (15C 8h , [6840940, 1337795] ) ,dikesslänt vid väg ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.) (15C 8i , [6841439, 1340811] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.) (15C 9c , [6846566, 1313392] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.) (15D 5a , [6828917, 1352039] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öreån N om Strandvallen (artp.) (15D 7a , [6835616, 1354003] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bornåssjösätern (artp.) (15D 7b , [6837855, 1358455] ) ,myr ,noterad ,1983 (Bengt Nilsson)
Bruket, vid ån (artp.) (15D 7b , [6838085, 1357383] ) ,åstrandzon ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.) (15D 7c , [6839838, 1363445] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.) (15D 7d , [6837133, 1366740] ) ,flarkmyr ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.) (15D 8b , [6841419, 1358256] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.) (15D 9b , [6846698, 1357446] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.) (16D 0d , [6854741, 1367397] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.) (16D 2c , [6860774, 1362937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.) (15C 9h , [6849900, 1336730] ) ,myr ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Carex globularis    Klotstarr
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ) , ,1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ) ,myrar, bäck samt småtjärnar , 1992 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ) , , 1993 (LBr & JEd)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ) ,sump- och källskog samt hedskog ,spridd ,1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ) , ,frekvens ej bedömd , 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ) , ,1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ) , ,1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ) , ,1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ) , ,1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ) ,myr och sumpskog ,spridd ,1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ) , ,1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ) ,rikkärr , 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ) , ,1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ) , ,1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840790, 1341070] ) ,bäckdäld och kärr ,spridd ,2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ) , ,1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ) , , 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ) ,vändplan och anslutande skog och småmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ) , ~refl~ ,bäck med damm , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ) , , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ) , , 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ) , ,1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ) , ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr , frekvens allm. , 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ) , , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ) ,tallmosse ,spridd ,2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ) , , 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ) , ,1992 (DABS)
Lövåssätern, myr Ö om (artp.) (15C 3j , [6819111, 1347509] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.) (15C 7j , [6839827, 1347039] ) ,vägparkering ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ekorråsen vägkorsning (artp.) (15C 9i , [6849390, 1343920] ) ,fuktiga diken ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Styggkällkölen, 200 m Ö om vändplanen (artp.) (15D 5d , [6826546, 1365787] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Myr 500 m V om sjön Storgetens norra spets (artp.) (15D 5d , [6829420, 1369350] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.) (15D 6c , [6833742, 1360896] ) ,sjö och sjöstrandzon mot tallskog ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.) (15D 7b , [6837623, 1358009] ) ,vägkant och vägdike ,noterad ,2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.) (15D 7c , [6835297, 1362293] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sörberget NO om (artp.) (15D 8b , [6840664, 1359947] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.) (15D 8c , [6843862, 1361369] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myr V om grustäkten i Särna (artp.) (15D 9b , [6845629, 1356180] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Brossön, söder om (artp.) (15D 9b , [6845636, 135618