SÄFSNÄS

559 arter

6057 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.) (12E 1e , [6657876, 1424131] ) ,vägskärning med sippervatten ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6658282, 1423149] ) ,trögväxande granskog med tallöverståndare , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Björntjärnen i SO (artp.) (12E 2e , [6663790, 1423020] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6662275, 1431177] ) ,mossigt stenblock i ån , 2013 (Janolof Hermansson)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.) (12E 3c , [6667647, 1412012] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6666929, 1417761] ) ,ca 5 m hög klippa i skogen , 2014 (Janolof Hermansson)
Kampberget (artp.) (12E 3f , [6665609, 1429584] ) ,stort mossigt stenblock i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674506, 1412282] ) ,lågörtgranskog källdråg på hylla parallelt med ån , 2014 (Janolof Hermansson)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ol-Jansbäcken (artp.) (12E 4d , [6673320, 1417832] ) ,fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6676355, 1417345] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , , 1999 (GEn)
Vägskälet mot Julhöjden (12E 1h , [66563, 14357] ) , , 1999 (GEn)
Vid körväg V om Mörttjärn, S om Tällbergsvägen (artp.) (12E 1e , [6659019, 1423417] ) ,fuktig körväg ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Stentjärnsmossen vid Oxtjärnen (artp.) (12E 2e , [6660608, 1424060] ) ,vägdike ,1 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Nordtjärnen i V (artp.) (12E 2e , [6664060, 1424470] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,kanten av mossegöl ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671670, 1418160] ) ,grustag ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673275, 1422631] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670014, 1430544] ) ,vägkant översilad vägkant av skogsbilväg som passerar liten myr , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellanfallstjärnen på Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675710, 1416000] ) ,strand , 1984 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662025, 1434481] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668418, 1423964] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
skogsparti, Säfsen (artp.) (12E 3e , [6669067, 1423355] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
hökberget (artp.) (12E 4c , [6673962, 1413907] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägen öst om bäcken ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670851, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674732, 1433185] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.) (12E 5g , [6677629, 1433273] ) ,nästan död sälg i granskog med inslag av lövträd , 2011 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.) (12E 6g , [6680262, 1432080] ) ,på stenblock i blockrik lövrik blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Vid Sackafallsbäcken (12E 2g , [6664950, 1433050] ) ,hygge ,rikligt ,2011 (MNo)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6658282, 1423149] ) ,trögväxande granskog med tallöverståndare , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Söder Gällingshöjden (artp.) (12E 1g , [6657268, 1430351] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660076, 1424460] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.) (12E 3c , [6667647, 1412012] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Solbergstjärnsmyren (artp.) (12E 3e , [6668917, 1423465] ) ,ung barrskog med tallöverståndare , 2015 (Janolof Hermansson)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672366, 1412286] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplats 1 km osv om toppen, grusväg, dike ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6673648, 1412467] ) ,vägkant gammal skogsväg , 2014 (Janolof Hermansson)
Flökvarnsåsarna, S om vägen (artp.) (12E 4d , [6671604, 1418486] ) ,vägkant sandig mark kring vägen , 2014 (Janolof Hermansson)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6674664, 1415964] ) ,väg skoterspår i blåbärsbarrskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4g , [6670002, 1430501] ) ,gammal vändplan , 2011 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejberget, östra sidan (artp.) (12E 6d , [6680117, 1418047] ) ,blåbärsgranskog fuktig mark efter skogsmaskin , 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6682127, 1416929] ) ,väg vändplan på skogsbilväg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.) (12E 6g , [6680150, 1431987] ) ,kanten av vändplan , 2011 (Janolof Hermansson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660076, 1424460] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662025, 1434481] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.) (12E 3c , [6667647, 1412012] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Solbergstjärnsmyren (artp.) (12E 3e , [6668540, 1423972] ) ,lavtallskog sluttning med överståndare , 2015 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671670, 1418160] ) ,grustag ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677340, 1433714] ) ,luckig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.) (12E 5g , [6677723, 1432975] ) ,störd mark i hyggeskant ,100 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6682127, 1416929] ) ,väg vändplan skogsbilväg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.) (12E 1e , [6657876, 1424131] ) ,vägskärning med sippervatten ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661058, 1419100] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661149, 1419255] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661228, 1419321] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662550, 1434334] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662631, 1434455] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665424, 1424888] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673275, 1422631] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Säfssjön (artp.) (12E 3e , [6669960, 1422129] ) , ,noterad ,2018 (Fredrik Enoksson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,strand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,sjöbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,i tjärnens kant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjökant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,kanten av mossegöl ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ) ,vägkant ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,utmed bäcken i väster. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vattenstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 2f , [6663091, 1427534] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Kerronitt (artp.) (12E 2g , [6663009, 1431101] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,utmed grusväg ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Botrychium lunaria    Låsbräken
1,5 km väster om Fredriksberg, strax norr om västra brofästet över Liälven (12E 4d , [6670580, 1418260] ) ,vägkant ,67 ex. ,2015 (MNo)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672150, 1413515] ) , , 2014 (Uno Skog)
Lillåbron (artp.) (12E 4d , [6670552, 1418262] ) , ,10 ,2019 (Urban Gunnarsson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Polypodium vulgare    Stensöta
Bastuhöjden, ostsluttning (artp.) (12E 1e , [6656935, 1424904] ) , , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Nordtjärnen i V (artp.) (12E 2e , [6664060, 1424470] ) ,brant i granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663220, 1424650] ) ,barrskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665387, 1433868] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665434, 1433868] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen, söder om (artp.) (12E 3g , [6668729, 1434897] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kullertjärnen ost T-korset (artp.) (12E 5d , [6676396, 1417785] ) ,hygge ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,frisk betesmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660121, 1424283] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Palmhedens kalkbrott (artp.) (12E 3d , [6669790, 1419790] ) ,gruvområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården N om (artp.) (12E 3e , [6669420, 1421300] ) ,lövblandskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ol-Jansbäcken (artp.) (12E 4d , [6673320, 1417832] ) ,fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta , 2014 (Janolof Hermansson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672469, 1416881] ) ,nedanför hällmark och med gamla tallar , 2014 (Janolof Hermansson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,granskog ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm strand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,stenmur ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Harkullhöjden (artp.) (12E 2e , [6660564, 1421809] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667059, 1417736] ) ,ca 5 m hög klippa i skogen , 2014 (Janolof Hermansson)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672455, 1416863] ) ,granskog med inslag av gamla tallar och lövträd , 2014 (Janolof Hermansson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,barrskog på blockmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,dike vid vägen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,gransumpskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården N om (artp.) (12E 3e , [6669420, 1421300] ) ,lövblandskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,innanför strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675351, 1416651] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palmhedens kalkbrott (artp.) (12E 3d , [6669790, 1419790] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.) (12E 1e , [6657876, 1424131] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Harkullhöjden (artp.) (12E 2e , [6660156, 1421649] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullertjärnsbäcken (artp.) (12E 5d , [6676398, 1417855] ) ,sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck N (artp.) (12E 2g , [6661492, 1432292] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672713, 1412443] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd 500 m s om tyberget ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullertjärnsbäcken (artp.) (12E 5d , [6676398, 1417855] ) ,utmed bäcken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Blechnum spicant    Kambräken
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681921, 1418467] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Gäddsjöbergsvägen (artp.) (12E 1e , [6659435, 1422155] ) ,vägdike ,1 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666693, 1428781] ) ,skiktad granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fisklösen (artp.) (12E 4d , [6673918, 1417154] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670894, 1429466] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670908, 1429488] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670916, 1429410] ) ,blandbarrskog ,2 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680945, 1416859] ) ,stråk efter liten m e m underjordisk bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6d , [6681772, 1415023] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Picea abies    Gran
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668422, 1424007] ) ,intill bäck och kantzon till sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6676149, 1409577] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pinus contorta    Contortatall
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6661438, 1424559] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Dyröjseln (artp.) (12E 2h , [6663043, 1436016] ) , ,noterad ,2018 (Billy Lindblom)
Pinus sylvestris    Tall
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6658219, 1423420] ) ,trögväxande granskog med tallöverståndare , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660580, 1419929] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662746, 1415244] ) ,moss-lågört granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Harkullhöjden (artp.) (12E 2e , [6660519, 1421772] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Magnus J Magnusson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668491, 1423900] ) ,tallskog av lavtyp , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669481, 1422803] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6667393, 1428922] ) ,blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672435, 1416657] ) ,blåbärsblandskog med gamla tallar och lövträd - löbrännetyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672449, 1416869] ) ,brant rasmark nedanför klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670593, 1431010] ) ,med inslag av björk , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5c , [6675112, 1410045] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Stor Mörttjärnen (artp.) (12E 6c , [6681196, 1412760] ) ,riktigt gamla tall i blockig naturtallskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681424, 1414490] ) ,sådd blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681425, 1414502] ) ,sådd blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6682279, 1419347] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kojmossen-Ulvhällsmossen 16 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6681297, 1423406] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Juniperus communis ssp. communis    En
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Pojsa (artp.) (12E 2f , [6662840, 1425000] ) ,markvägkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Populus tremula    Asp
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,blandbarrskog utmed grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsens stugby (artp.) (12E 3e , [6669784, 1422898] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674525, 1432927] ) ,luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674626, 1432935] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sumpgranskog ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix aurita    Bindvide
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,sjökant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660121, 1424283] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck kant 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Kampberget (artp.) (12E 3f , [6665488, 1429883] ) ,granplantering , 2013 (Janolof Hermansson)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674338, 1433521] ) ,gammal sälg vid exponerade klippor högt upp i branten , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674435, 1432771] ) ,f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677340, 1433714] ) ,luckig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stor Mörttjärnen (artp.) (12E 6c , [6681043, 1413234] ) ,skiktad granskog med björk , 2014 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix cinerea    Gråvide
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,strandkant utmed vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myrkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Ö grustäkt (artp.) (12E 3d , [6665670, 1418024] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix lapponum    Lappvide
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Laxbäcken (artp.) (12E 2g , [6662528, 1431398] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Salix myrsinifolia    Svartvide
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackafallsbäcken, vid kalkdoseraren (artp.) (12E 3g , [6665007, 1433045] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck ovanför södra dammstranden ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix pentandra    Jolster
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,strandkant av vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen i SO (artp.) (12E 2e , [6663920, 1423030] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Skjutbana (artp.) (12E 4c , [6671174, 1412264] ) ,myrstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Salix phylicifolia    Grönvide
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank ,t.rikligt ,2018 (IPt & SNy)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Söder Gällingshöjden (artp.) (12E 1g , [6657268, 1430351] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Stentjärnen i SV (artp.) (12E 2e , [6661100, 1423850] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Tyfors (artp.) (12E 4c , [6670172, 1414925] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Myrica gale    Pors
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668679, 1424109] ) ,kärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,starrmad ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alnus glutinosa    Klibbal
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
NO stranden av Högsjön (12E 1h , [66551, 14353] ) , , 1997 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667710, 1417320] ) ,litet klibbalkärr i sänka , 2013 (Janolof Hermansson)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.) (12E 3d , [6668957, 1419839] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666057, 1428320] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Alnus glutinosa x incana    
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Alnus incana    Gråal
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,strandskog ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Höjdtjärnen N om (artp.) (12E 2e , [6660290, 1422160] ) ,tallmyr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674369, 1433564] ) ,klippbrant , 2011 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullertjärnen (artp.) (12E 5d , [6676590, 1418804] ) ,skog utmed liten bäck. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,bretesmark, sjöstrand ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660121, 1424283] ) ,myrkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark kotjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6678851, 1408762] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,högmosse ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,blandbarrskog utmed grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ö grustäkt (artp.) (12E 3d , [6665670, 1418024] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Skjutbana (artp.) (12E 4c , [6671174, 1412264] ) ,skogsmark tall ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Betula pubescens    Glasbjörk
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm strand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Corylus avellana    Hassel
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck dammstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Quercus robur    Ek
Palmhedens kalkbrott (artp.) (12E 3d , [6669790, 1419790] ) ,gruvområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Humulus lupulus    Humle
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Urtica urens    Etternässla
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6671078, 1429487] ) ,röse, nu hygge , 2013 (Janolof Hermansson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Pojsa (artp.) (12E 2f , [6662840, 1425000] ) ,markväg ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672122, 1413651] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusvägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Fallopia japonica    Parkslide
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,kompost ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd odlingslåda ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Persicaria minor    Rosenpilört
Lisjöns N-ände.intill banvall (12E 4c , [66707, 14130] ) , ,1000-tals ex.bildande bård på naken dy (vid lågvatten) ,1998 (GEn & HEn)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Lernefalk)
Polygonum aviculare    Trampört
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Rheum x cultorum    Rabarber
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,utmed grusvägen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Styggens stuga (artp.) (12E 5f , [6679819, 1427585] ) ,torpmiljö med gräsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Chenopodium album    Svinmålla
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) , ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Montia fontana    Källört
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
"Säfsbanan", fd. järnväg (12E 1h , [66578, 14373] ) ,vägkant, fd jv-bank , 1990 (GEn)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) ,vägkant, fd jv-bank , 1997 (GEn)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Cerastium arvense    Fältarv
Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) ,ödeåker ,. ,1998 (GEn)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,grusvägskant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6678851, 1408762] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Tyfors (12E 4c , [66713, 14116] ) ,vägkant ,foto ,2008 (IPt)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåttermark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671443, 1411940] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Herniaria glabra    Knytling
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,utmed järnvägsbanken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen (artp.) (12E 3d , [6669656, 1419386] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ) ,torrbackar längs vägen genom byn , 1997 (TLj)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sagina procumbens    Krypnarv
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) , ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Silene dioica    Rödblära
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Silene vulgaris    Smällglim
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , , 2005 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Lilla Bastutjärnen (artp.) (12E 1e , [6657028, 1424169] ) ,lilla bastujtjärnen.vägkant sv tjärnen 50 m n om landskapsgränsen ,noterad ,2017 (Lars Asklund, Kjell Sundkvist)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
hökberget (artp.) (12E 4c , [6673962, 1413907] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusvägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, nordvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670220, 1420140] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan slåttermark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Spergularia rubra    Rödnarv
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,rabatt ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stellaria alsine    Källarv
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663050, 1424960] ) ,skogsglänta ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
N Nordsjön (12E 1h , [66554, 14382] ) ,nära landsvägen , 1999 (GEn)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Stellaria media    Våtarv
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd odlingslåda ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Nuphar lutea    Gul näckros
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,å , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,sjöbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,i tjärnen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662585, 1424088] ) ,i tjärnen , 2013 (Janolof Hermansson)
Paskalamm (artp.) (12E 2g , [6662016, 1431673] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,i gölen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661213, 1419217] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,i tjärnen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,flarkgöl i lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Paskalamm (artp.) (12E 2g , [6662016, 1431673] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i göl ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck dammstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Hagen (artp.) (12E 4g , [6673543, 1433557] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672621, 1412550] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd rågång, mossig granskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
5m N om rågång (artp.) (12E 4c , [6672621, 1412550] ) , ,20 stjälkar/strån/skott ,2019 (Anders Erixon)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674467, 1432822] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674509, 1432878] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6662930, 1424970] ) ,markvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ol-Jansbäcken (artp.) (12E 4d , [6673320, 1417832] ) ,fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta , 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674435, 1432771] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Nyhammar (artp.) (12E 5g , [6677933, 1430710] ) , ,blomning ,2013 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) ,beteshage ,enstaka sterilt ex. ,1990 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66589, 14375] ) ,invid jordkällare ,t. riklig ,1987 (PHe)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Caltha palustris    Kabbleka
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vattenstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattigmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Leif Runeson, Lennart Persson, m.fl.)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,i frisk betesmark. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Strömsdals hembygdsgård damm (artp.) (12E 1g , [6655916, 1433804] ) ,anläggning i sjö och vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck kant 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6678851, 1408762] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hildas (artp.) (12E 5e , [6677882, 1421679] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,strand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,bar fy ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trollius europaeus    Smörbollar
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,350 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Lernefalk)
Chelidonium majus    Skelört
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,kompost ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Alliaria petiolata    Löktrav
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Arabis glabra    Rockentrav
"Limstensvägen" , från Palahöjdens f.d. hållplats S-ut ca 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) ,kant av nygrävt lv-dike ,tillfällig ? ,1990 (GEn)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Säfsen Resort (artp.) (12E 3e , [6669733, 1422677] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Thlaspi arvense    Penningört
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjdens hpl (12E 1h , [66580, 14380] ) , , 1990 (GEn)
N om Algots (12E 1h , [66590, 14367] ) ,ödeåker , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Anders Erixon, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Drosera anglica    Storsileshår
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, på dy. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433652] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Vittjärnen 200 m SO (artp.) (12E 5e , [6678557, 1421669] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, på dy. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sedum acre    Gul fetknopp
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 2f , [6663091, 1427534] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark fuktig grusplan 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ribes alpinum    Måbär
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,lövbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,centralt utmed bäcken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Villbäck N (artp.) (12E 2g , [6661492, 1432292] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671443, 1411940] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Nedre Polackhultet (artp.) (12E 4e , [6670532, 1420811] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,utkast ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Leif Runeson)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck N (artp.) (12E 2g , [6661492, 1432292] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , 1990 (GEn)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655929, 1433727] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark , 1999 (GEn)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn och dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Lv mitt emot N Nordsjön (12E 1h , [66553, 14382] ) , , 1990 (GEn)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672700, 1433750] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ) ,vägslänt mot skog , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [6666980, 1425500] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ) ,vägslänt mot skog , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ) ,gårdstun , 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [6666980, 1425500] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663050, 1424960] ) ,skogsglänta ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ) ,gårdstun , 2007 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike ,enstaka ex. ,2006 (IPt)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
S om Malmbrobäckens trumma under lv (12E 1h , [66570, 14376] ) ,på tor upplagsplats , 1999 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark , 1999 (GEn)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ) ,vägslänt mot skog , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ) ,gårdstun , 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,gräsmatta , 2007 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,innanför strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Potentilla anserina    Gåsört
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,sjökant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662348, 1424387] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6678913, 1426268] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 2f , [6663091, 1427534] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668453, 1424103] ) ,örtrik bäckkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm strand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark, p-plats mitt i byn. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Fragaria vesca    Smultron
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Geum macrophyllum    Amerikansk nejlikrot
Håen (12E 4e , [6674932, 1424987] ) ,vägkant ,förvildad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Geum rivale    Humleblomster
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670355, 1419996] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Malus domestica    Apel
Säfsnäs k:a SO om (artp.) (12E 3e , [6669530, 1423510] ) ,lövblandskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Potentilla erecta    Blodrot
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattigmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6661009, 1435018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöns Norra strand (artp.) (12E 3f , [6666551, 1426238] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Prunus avium    Sötkörsbär
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658944, 1420945] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rosa glauca    Daggros
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,lövbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671443, 1411940] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rosa rugosa    Vresros
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,gammal fodermak centralt i lokalen, söder om vägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1987 (LBr)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Nordtjärnen i V (artp.) (12E 2e , [6664060, 1424470] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Rubus idaeus    Hallon
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,utmed skogsbilväg ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tystupets kraftstation, brandfält NV om (artp.) (12E 3c , [6666914, 1412632] ) ,litet brandfält vid grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675351, 1416651] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Rubus subgen. Rubus    Björnbär
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsens stugby, nära stuga 124 (artp.) (12E 3e , [6669590, 1423131] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sorbus intermedia    Oxel
Gruvriset (artp.) (12E 3d , [6669805, 1419942] ) ,lövskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Spiraea x arguta    Brudspirea
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Spiraea chamaedryfolia    Kvastspirea
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,lövbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Spiraea japonica    Praktspirea
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,på norra sidan av järnvägsbanken, väster om stationshuset. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Hildas (artp.) (12E 5e , [6677882, 1421679] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lotus corniculatus    Käringtand
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,grusmark utmed skogsbilväg. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
vägkant, Säfsen (artp.) (12E 3e , [6669088, 1423451] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sandtag (artp.) (12E 4c , [6670504, 1413549] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd sandtag 2.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Medicago lupulina    Humleluzern
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Söder om Mörtjärn (artp.) (12E 1e , [6658882, 1424503] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Thermopsis montana    Lupinväppling
1,5 km väster om Fredriksberg (12E 4d , [6670587, 1418465] ) ,vägkant ,c:a 4 kvm ,2015 (MNo)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Älgsjökullen (artp.) (12E 3d , [6669656, 1419386] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trifolium pratense    Rödklöver
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Trifolium repens    Vitklöver
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen i SV (artp.) (12E 2e , [6661100, 1423850] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Korsningen landsvägen - fd järnvägen ("Säfsbanan") (12E 1h , [66578, 14373] ) , , 1990 (GEn)
N Nordsjön (12E 1h , [66552, 14382] ) ,körväg , 1990 (GEn)
Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) , , 1990 (GEn)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Vicia cracca    Kråkvicker
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen i SV (artp.) (12E 2e , [6661100, 1423850] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,gräs- och rismark i låglandet ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vicia sepium    Häckvicker
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fred (artp.) (12E 4e , [6670101, 1420532] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Oxalis acetosella    Harsyra
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
skogsparti, Säfsen (artp.) (12E 3e , [6669067, 1423355] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Hån (artp.) (12E 4e , [6674760, 1423730] ) , , 2008 (Janolof Hermansson)
Hån (artp.) (12E 4e , [6674760, 1423730] ) ,i potatisland i ålderdomlig odlingslandskap. , 1988 (Lennart Bratt,Tomas Ljung)
Geranium robertianum    Stinknäva
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Pojsa (artp.) (12E 2f , [6662840, 1425000] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670355, 1419996] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Linum catharticum    Vildlin
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
"Säfsbanan" ,fd järnväg (12E 1h , [66580, 14380] ) ,gammal jvg-bank ,flerst. ,1999 (GEn)
Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.) (12E 1e , [6657876, 1424131] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) ,upplagda torvmassor ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Radiola linoides    Dvärglin
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsen Alpin (artp.) (12E 3e , [6668196, 1423346] ) ,grusmark (uppställning för husvagnar) ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Skräddartorp, Säfsnäs (artp.) (12E 5g , [6678049, 1432675] ) , ,noterad växer rikligt i gammalt trädgårdsland ,2020 (Göran Johansson)
Euphorbia esula    Vargtörel
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662640, 1434435] ) ,fastmattekärr med blåtåtel ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662647, 1434391] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i flarkmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672540, 1413663] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Acer platanoides    Lönn
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,rikligt ,2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663050, 1424960] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667000, 1417746] ) ,ca 5 m hög klippa i skogen , 2014 (Janolof Hermansson)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,hembygdsgårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665398, 1430193] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stora Sandsjöhöjden (artp.) (12E 4g , [6674409, 1432716] ) ,trädgård , 2014 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674435, 1432771] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674461, 1432834] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674485, 1432809] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674509, 1432878] ) ,högstubbe i luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674521, 1432899] ) ,högstubbar i luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark ,3 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Acer pseudoplatanus    Tysklönn
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,massvis ,2016 (DABS)
vägkant, Säfsen (artp.) (12E 3e , [6669088, 1423451] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Frangula alnus    Brakved
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Klosstjärnsbäcken (artp.) (12E 3f , [6666900, 1425521] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Tilia cordata    Lind
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Malva moschata    Myskmalva
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Daphne mezereum    Tibast
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Skräddartorp, Säfsnäs (artp.) (12E 5g , [6678079, 1432658] ) , ,noterad växer i syrenhäck, stenrösen och gamla åkerkanter ,2020 (Göran Johansson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,rikligt ,2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663050, 1424960] ) ,skogsglänta ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, nordvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670220, 1420140] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Viola arvensis    Åkerviol
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663050, 1424960] ) ,skogsglänta ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Viola canina ssp. montana x riviniana    
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Viola palustris    Kärrviol
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,i frisk betesmark. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Lejberget NR, Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680171, 1418848] ) ,barrskog bäckdråg i produktionsskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Viola riviniana    Skogsviol
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftstation, brandfält NV om (artp.) (12E 3c , [6666914, 1412632] ) ,litet brandfält vid grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675351, 1416651] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Epilobium collinum    Backdunört
N Nordsjön (12E 1h , [66551, 14381] ) ,körväg ,. ,1990 (GEn)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672366, 1412286] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplats 1 km sv om toppen, grusväg, dike ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
SV om "Säfsbanan" , landsvägen X f.d. järnväg (12E 1h , [66578, 14371] ) , ,. ,1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hembygdsgård damm (artp.) (12E 1g , [6655916, 1433804] ) ,anläggning i sjö och vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672366, 1412286] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, dike, vändplats 1km osv om toppen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullertjärnen (artp.) (12E 5d , [6676590, 1418804] ) ,lövskog utmed liten bäck. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66697, 14197] ) ,i vattenfyllda kalkbrott ,t.rikl. ,1991 (GEn & HEn)
Cornus alba    Videkornell
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Angelica sylvestris    Strätta
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, nordvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670220, 1420140] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullertjärnen (artp.) (12E 5d , [6676590, 1418804] ) ,lövskog utmed liten bäck. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Carum carvi    Kummin
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Levisticum officinale    Libbsticka
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myrrhis odorata    Körvel
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Bråthöjdstorp (12E 2g , [66642, 14301] ) ,röse ,ett bestånd ,1997 (TLj)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,strand , 2016 (DABS)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vattenstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660982, 1434881] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Klosstjärnsbäcken (artp.) (12E 3f , [6666900, 1425521] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,å ovanför dammstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a SO om (artp.) (12E 3e , [6669530, 1423510] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sandtag (artp.) (12E 4c , [6670504, 1413549] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd sandtag 2.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Andromeda polifolia    Rosling
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,högmosse ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,högmosse ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658835, 1421105] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Skjutbana (artp.) (12E 4c , [6671174, 1412264] ) ,skogsmark tall ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671590, 1418440] ) ,grutag ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Calluna vulgaris    Ljung
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Skjutbana (artp.) (12E 4c , [6671174, 1412264] ) ,skogsmark tall ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,dike utmed vägen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Kojmossen-Ulvhällsmossen 16 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6681297, 1423406] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Väster om Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659103, 1424272] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, i högre partier. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
300 m Ö om korsningen landsvägen - fd järnvägen ("Säfsbanan") (12E 1h , [66578, 14375] ) , , 1999 (GEn)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669664, 1423355] ) , ,5 ,2017 (Christina Bredin)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddarberget (artp.) (12E 2e , [6660879, 1420022] ) ,luckig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660816, 1434749] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Sandsjön - Smala Sandsjön (artp.) (12E 4g , [6674292, 1434383] ) ,ca 150-årig tallskog, mest blåbärris-ljung , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675816, 1416937] ) ,brant, mest mossig mark , 2014 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680002, 1418874] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6657312, 1423749] ) ,sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,utmed skogsbilväg ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 2f , [6663091, 1427534] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675779, 1416971] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Högsjön, nära vägen (12E 1h , [66551, 14354] ) , , 1990 (GEn)
Pyrola media    Klockpyrola
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pyrola minor    Klotpyrola
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Väster om Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659103, 1424272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen, vägen Ö om vid vändplanen (artp.) (12E 2d , [6661577, 1419431] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,aspbacke ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåttermark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669664, 1423355] ) , ,3 ,2017 (Christina Bredin)
Ledum palustre    Skvattram
Mellan Lövsjön-Lövsjötjärnen (12E 1h , [66558, 14354] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680222, 1416632] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Vittjärnen 200 m SO (artp.) (12E 5e , [6678557, 1421669] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,barrskog på blockmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ludvika kommun, Dalarnas län (artp.) (12E 3d , [6667753, 1417291] ) , ,noterad ,2019 (Fredrik Enoksson)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681109, 1418386] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium uliginosum    Odon
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Skjutbana (artp.) (12E 4c , [6671174, 1412264] ) ,skogsmark tall ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6678851, 1408762] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Laxbäcken (artp.) (12E 2g , [6662528, 1431398] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm strand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullertjärnsbäcken (artp.) (12E 5d , [6676398, 1417855] ) ,utmed bäcken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,på de något högre partierna. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Karin Martinsson, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid skogsväg 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Primula farinosa    Majviva
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Primula veris    Gullviva
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Syringa vulgaris    Syrén
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Styggens stuga (artp.) (12E 5f , [6679819, 1427585] ) ,torpmiljö med gräsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Annefors (artp.) (12E 3d , [6669960, 1419800] ) , , 1989 (Anna Yng)
Ulriksberg (artp.) (12E 4g , [6672620, 1433580] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Södra eller Norra Kvarnberget (artp.) (12E 5c , [6677500, 1410200] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Älgsjökullen (12E 3d , [66696, 14193] ) ,igenväxande slogmark ,t. riklig ,1991 (GKn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,i tjärnen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664899, 1434177] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667077, 1417567] ) ,svagt sluttande , 2014 (Janolof Hermansson)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665427, 1424801] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665612, 1424748] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668492, 1424107] ) ,litet kärr intill bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myrkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,i gölen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kojmossen (artp.) (12E 6e , [6681195, 1423265] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vinca minor    Vintergröna
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Galium album    Stormåra
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Galium album x verum    
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium aparine    Snärjmåra
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Galium boreale    Vitmåra
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,lövbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
3 km nv om Tyfors (artp.) (12E 4c , [6674345, 1410412] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laxbäcken (artp.) (12E 2g , [6662528, 1431398] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
500 m S om korsningen landsvägen - fd järnvägen (12E 1h , [66576, 14374] ) ,bäckkant , 1999 (GEn)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,utmed vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan slåttermark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Galium verum    Gulmåra
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ) ,torrbackar längs vägen genom byn , 1997 (TLj)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Polemonium caeruleum    Blågull
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen (artp.) (12E 3d , [6669656, 1419386] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a SO om (artp.) (12E 3e , [6669530, 1423510] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6671078, 1429487] ) ,röse, nu hygge , 2013 (Janolof Hermansson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Echium vulgare    Blåeld
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.) (12E 3d , [6668957, 1419839] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Säfsnäs k:a SO om (artp.) (12E 3e , [6669390, 1423510] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66589, 14375] ) ,invid uthus , 1987 (PHe)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark centralt i lokalen, söder om vägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Callitriche hamulata    Klolånke
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Galeopsis bifida    Toppdån
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark, p-plats mitt i byn. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck ovanför södra dammstranden ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ) ,kulturpåv. mark , 1991 (GEn & HEn)
Lamium purpureum    Rödplister
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Nedre Polackhultet (artp.) (12E 4e , [6670532, 1420811] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Prunella vulgaris    Brunört
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Leif Runeson, Lennart Persson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,i diket utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Scutellaria galericulata    Frossört
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,utmed liten bäck ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag strand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stachys palustris    Knölsyska
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ) ,kalkpåv. mark ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Gräshöjden, ostsluttning mot Djupdalsdammen (artp.) (12E 3f , [6667970, 1427610] ) ,lövrik granskog , 2002 (Janolof Hermansson)
Lycopersicon esculentum    Tomat
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Solanum dulcamara    Besksöta
Fredriksberg (12E 3d , [66699, 14197] ) ,vägbank ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gäddsjöberget (artp.) (12E 3d , [6665623, 1419114] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Malmbrobäcken (12E 1h , [66572, 14376] ) , ,. ,1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,utmed grusväg ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,utmed grusväg ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen i SV (artp.) (12E 2e , [6661100, 1423850] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
SO Pillinitt (artp.) (12E 2g , [6664521, 1430857] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Linaria repens    Strimsporre
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Väster om Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659103, 1424272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,dikeskant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.) (12E 3d , [6668957, 1419839] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665295, 1424930] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,kärr, åkant, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Pedicularis sylvatica    Granspira
Kärr mellan Nackarmossen och Nackarberg (12E 2h , [66642, 14359] ) ,intill berghäll ,några ex ,1988 (GKn)
Nackarbergets NV-del (12E 2h , [66649, 14361] ) , ,några ex ,1988 (GKn)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658840, 1437450] ) , , 1988 (Gunnar Karlsson)
Nackarberg, N om vägen (artp.) (12E 2h , [6664240, 1436350] ) ,vägkant , 1988 (Gunnar Karlsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackafallsbäcken, vid kalkdoseraren (artp.) (12E 3g , [6665007, 1433045] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackafallsbäcken, vid kalkdoseraren (artp.) (12E 3g , [6668729, 1434897] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck dammstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Korsåhöjden mot SV vid vägskälet vid Sackafallsbäcken (12E 2g , [66643, 14332] ) ,vägkant ,tämligen rikligt ,1990 (GEn & HEn)
Markusfallet 1,5 km Ö-ut vid Malmbergsbäcken (12E 4c , [66719, 14145] ) ,vägkant ,rikligt ,1988 (JHn)
Malmbergsåsen (12E 4c , [66733, 14138] ) ,i linda ,rikligt ,1988 (JHn)
Mellanfallet (12E 4e , [66724, 14234] ) ,vägkant ,sparsamt ,1988 (JHn)
Markusfallet (DBS) (12E 4c , [66726, 14136] ) ,vägkant o.åkermark ,rikl. ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Fredriksberg vid Palmheden (DBS) (12E 4d , [6670250, 1419340] ) ,i vägdike m.m. ,rikl. ,1988 (JHn & TLj & LBr)
S om St. Lejen (DBS) (12E 5e , [66764, 14217] ) ,vägkant t, skogsbilväg , 1985 (SSv)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS) (12E 5f , [6676, 1425] ) ,fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc ,riklig o.spridd ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS) (12E 5f , [6677, 1425] ) ,fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc ,riklig o.spridd ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS) (12E 5f , [6678, 1426] ) ,fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc ,riklig o.spridd ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Frösaråsen (DBS) (12E 5f , [66790, 14262] ) ,i lindor o.slåtteräng ,rikl. ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , , 1990 (GEn)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Malmbergsåsen (artp.) (12E 4c , [6673170, 1413860] ) ,i linda. , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Malmbergsåsen (artp.) (12E 4c , [6673230, 1413818] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusvägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hån (artp.) (12E 4e , [6674800, 1423700] ) ,vägkant och åkermark. , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejen (artp.) (12E 5e , [6679254, 1421207] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Kappilampi, efter vägen (artp.) (12E 5f , [6677500, 1425700] ) ,fuktig vägkanter gamla myrodlingar timmerupplagsplatser etc. , 1988 (Janolof Hermansson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen (artp.) (12E 3d , [6669656, 1419386] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6663050, 1424960] ) ,skogsglänta ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Veronica longifolia    Strandveronika
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Veronica officinalis    Ärenpris
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Veronica scutellata    Dyveronika
Nedre Tällbergssjön, Ö stranden (artp.) (12E 2d , [6660957, 1418551] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,kyrkogård ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan slåttermark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,blottad jord i frisk betesmark. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fuktig fattig grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen i SV (artp.) (12E 2e , [6661100, 1423850] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667077, 1417567] ) ,svagt sluttande , 2014 (Janolof Hermansson)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark fuktig grusplan 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670345, 1419898] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,i diket utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Utricularia australis    Sydbläddra
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,hölja ,1 ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,tjärn , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,vattenbärande höljor. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,vägkant blöt mark i dike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i flark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,höljor ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,vattenbärande höljor. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,hölja ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,tjärn , 2016 (DABS)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck dammstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Plantago major ssp. intermedia    Åkergroblad
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Plantago major    Groblad
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fuktig fattig grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Plantago media    Rödkämpar
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark i sv hörnet av byggdegården. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Littorella uniflora    Strandpryl
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673275, 1422631] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Linnaea borealis    Linnéa
S om korsningen landsvägen - fd järnvägen ,vid bäckundergång (12E 1h , [66576, 14374] ) , , 1999 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,barrskog på blockmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.) (12E 3c , [6667647, 1412012] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid skogsväg 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6674789, 1416473] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejberget (artp.) (12E 5d , [6679210, 1417508] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 5d , [6679727, 1419072] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 5d , [6679987, 1419330] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680248, 1419329] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680506, 1418550] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6681028, 1417250] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6681289, 1416729] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,bakom ladan i norra ändan av lokalen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gruvriset (artp.) (12E 3d , [6669805, 1419942] ) ,lövskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,kompost ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyberget (artp.) (12E 4c , [6672405, 1412388] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hygge 800 m s om tyberget ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Nedre Polackhultet (artp.) (12E 4e , [6670532, 1420811] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66695, 14197] ) ,örtrik granskog S om brotten ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Viburnum opulus    Olvon
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658944, 1420945] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullertjärnen (artp.) (12E 5d , [6676590, 1418804] ) ,lövskog utmed liten bäck. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ryberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676124, 1431559] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knautia arvensis    Åkervädd
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,grusmark utmed skogsbilväg. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Väster om Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659103, 1424272] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660575, 1419628] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661156, 1419215] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662426, 1424266] ) ,fastmattekärr efter bäck mellan tjärnarna , 2013 (Janolof Hermansson)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665457, 1424876] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Gusserholmen (artp.) (12E 4e , [6670133, 1422043] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680022, 1418650] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Campanula glomerata    Toppklocka
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Campanula glomerata ssp. glomerata    Ängstoppklocka
Söder Gällingshöjden (artp.) (12E 1g , [6657268, 1430351] ) ,vägkant ,1 stjälkar/strån/skott ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Campanula patula    Ängsklocka
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark, dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,gräsmark ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Palahöjden (vitblommig) (12E 1h , [66588, 14375] ) ,ängsmark S om torpen ,1 ex ,1987 (PHe)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658835, 1421105] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Högsjön (12E 1h , [66551, 14353] ) ,körväg , 1990 (GEn)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) ,fd.järnvägsområde , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark, dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Hösjöns Norra strand (artp.) (12E 3f , [6666551, 1426238] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Achillea millefolium    Röllika
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark/ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663520, 1423280] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Achillea ptarmica    Nysört
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sandtag (artp.) (12E 4c , [6670504, 1413549] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd sandtag 2.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,grusig vägkant mot lammtjärn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Antennaria dioica    Kattfot
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668550, 1424117] ) ,vägkant/dike , 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) ,hällmarksbarrskog mitt i vändplan finns en liten häll och bredvid vändplan en större häll, samt spridda block av gabbro , 2015 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
S om Malmobrobäcksundergången (12E 1h , [66570, 14376] ) ,upplagsplats , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Bellis perennis    Tusensköna
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Bidens tripartita    Brunskära
Solberga (artp.) (12E 4e , [6674058, 1424230] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Carduus crispus    Krustistel
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Centaurea jacea    Rödklint
Landsvägen vid avtaget mot Kockaåsen (12E 1h , [66584, 14375] ) , ,. ,1998 (GEn)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Centaurea montana    Bergklint
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Chrysanthemum segetum    Gullkrage
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Cicerbita alpina    Torta
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 4g , [6674439, 1432821] ) , ,14 plantor/tuvor ,2015 (Caroline Greiser)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674441, 1432917] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674441, 1432917] ) ,örtrik granskog med blåsippa , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,örtrik granskog med blåsippa , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Fredriksberg (12E 3d , [66699, 14197] ) ,vägbank - trädgårdsutkast? ,några m2 ,1991 (GEn & HEn)
Säfsbyn (12E 3e , [6669980, 1423170] ) ,vägkant ,rikligt ,2007 (IPt)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,utkast ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fred (artp.) (12E 4e , [6670101, 1420532] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Cirsium arvense    Åkertistel
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Stora Bastutjärnens norra del, V om vid vägen (artp.) (12E 1e , [6657627, 1424166] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Norr om kroktjärn (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Ö Bergstjärnen (artp.) (12E 2g , [6663738, 1430213] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Ryberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676124, 1431559] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Strömsdal,intill Hyttsjödammen (12E 1g , [66559, 14339] ) ,gräsmark ,stort bestånd ,1997 (TLj)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cirsium palustre    Kärrtistel
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,utmed vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,sjöstrand, gräsmark, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Lejberget NR, Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680171, 1418848] ) ,barrskog bäckdråg i produktionsskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Nedre Polackhultet (artp.) (12E 4e , [6670532, 1420811] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Crepis tectorum    Klofibbla
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Doronicum orientale    Gemsrot
Tybyn (artp.) (12E 4c , [6672513, 1412620] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark, utmed den gamla järnvägsbanken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672420, 1412584] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusstig 700 m s om tyberget ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671670, 1418160] ) ,grustag ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,sumpdrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan slåttermark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gruvriset (artp.) (12E 3d , [6669805, 1419942] ) ,lövskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Torpet Mörttjärnen 4 (artp.) (12E 1e , [6659071, 1424985] ) ,vägkant/skogsbryn ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672429, 1412427] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägdike ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670898, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Anders Erixon, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Holmfallet, 250 m SV om (artp.) (12E 4c , [6670997, 1411388] ) ,kraftledningagata ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Anders Erixon, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lapsana communis    Harkål
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,lövbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6678851, 1408762] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd odlingslåda ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,grusmark utmed skogsbilväg. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Ö. Lövsjön - Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) ,vägmaterialdepå ,. ,2005 (GEn)
Gäddbäckshölden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,kulturmark ,. ,1999 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hembygdsgård damm (artp.) (12E 1g , [6655916, 1433804] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Mycelis muralis    Skogssallat
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Nordost om Kroktjärnsberget (artp.) (12E 1e , [6658625, 1421935] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palmhedens kalkbrott (artp.) (12E 3d , [6669790, 1419790] ) ,gruvområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Petasites hybridus    Pestskråp
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,järnvägsbank öster om den gamla stationen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Strömsdals hembygdsgård damm (artp.) (12E 1g , [6655916, 1433804] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,järnvägsbank i östra änden. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddsjön SV om (artp.) (12E 2e , [6663930, 1420230] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark, utmed järnvägsbanken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Pojsa (artp.) (12E 2f , [6662840, 1425000] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.) (12E 3c , [6667647, 1412012] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag n om dammen, bystuga ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6678468, 1416085] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Scorzonera humilis    Svinrot
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658640, 1437910] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Senecio vulgaris    Korsört
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) , ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670366, 1421249] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.) (12E 2d , [6663429, 1416696] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
skogsparti, Säfsen (artp.) (12E 3e , [6669067, 1423355] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Lejberget NR, Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680171, 1418848] ) ,barrskog bäckdråg i produktionsskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sonchus arvensis    Åkermolke
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tanacetum vulgare    Renfana
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden , (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,strax so om bygdegården. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ö grustäkt (artp.) (12E 3d , [6665670, 1418024] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a N om (artp.) (12E 3e , [6669970, 1423300] ) ,gräsmark ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669870, 1420490] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671335, 1411773] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, nordvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670220, 1420140] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Tussilago farfara    Hästhov
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671443, 1411940] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Paris quadrifolia    Ormbär
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670355, 1419996] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nedre Polackhultet (artp.) (12E 4e , [6670532, 1420811] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,örtrik granskog med blåsippa , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sumparna (artp.) (12E 5g , [6677196, 1430877] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Höjdtjärnen N om (artp.) (12E 2e , [6660240, 1422090] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,blandbarrskog utmed grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666398, 1429091] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674543, 1412328] ) ,källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6671068, 1429268] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674350, 1433536] ) ,fuktig jord på exponerade klippor högt upp i branten , 2011 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675293, 1416542] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Ryberget (artp.) (12E 5g , [6675907, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675779, 1416971] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Lejberget NR, Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680171, 1418848] ) ,barrskog bäckdråg i produktionsskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kanraberget, strax V om vändplan (artp.) (12E 6d , [6680000, 1418600] ) ,nära bäcken , 1984 (Janolof Hermansson)
Utbyberg, nära bäcken V om gården (artp.) (12E 6g , [6682770, 1433300] ) ,fuktig ung sumpskog , 1984 (Janolof Hermansson)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
S Laxtjärnshöjden (artp.) (12E 2g , [6663011, 1430523] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Söder Gällingshöjden (artp.) (12E 1g , [6657268, 1430351] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden N (artp.) (12E 3d , [6668739, 1419139] ) ,ängsblandskog halvöppen skog runt äldre finnbosättning ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lilium martagon    Krollilja
Säfsnäs k.a (artp.) (12E 3e , [6669820, 1423360] ) ,lövbryn ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vattenstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Norr om Kroktjärnsberget (artp.) (12E 1e , [6658728, 1421269] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Pojsa (artp.) (12E 2e , [6662960, 1424820] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lilla Kullerberget (artp.) (12E 4d , [6674630, 1416353] ) ,litet källkär i blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lagalammsberget (artp.) (12E 5c , [6679933, 1413235] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677636, 1423868] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677755, 1423875] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677171, 1433880] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677206, 1433881] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Smaltjärnsbäcken (12E 1h , [66599, 14356] ) ,myr ,. ,1990 (GEn)
Hökfallet ,längs vägen (12E 4g , [6673790, 1430530] ) ,backkärr , 1997 (TLj)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661213, 1419217] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662580, 1434442] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662644, 1434352] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Högsjön intill vägen (12E 1h , [66551, 14353] ) ,strand ,. ,2005 (GEn)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norr om Kroktjärnsberget (artp.) (12E 1e , [6658728, 1421269] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,barrskog på blockmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.) (12E 1f , [6658328, 1427825] ) ,grusig skogsbilväg och fuktigt dike. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660549, 1419661] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,utmed vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667070, 1417603] ) ,lågörtgranskog svagt sluttande fuktdråg , 2014 (Janolof Hermansson)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668448, 1423940] ) ,glest trädbevuxen fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668679, 1424109] ) ,kärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665005, 1433952] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lilla Kullerberget (artp.) (12E 4d , [6674630, 1416353] ) ,källkärr litet källkär i blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Säfsen (artp.) (12E 4e , [6670123, 1423645] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2019 (per taube)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670851, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670898, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Hildas (artp.) (12E 5e , [6677882, 1421679] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675173, 1426555] ) ,flack myr med tuvsäv , 2014 (Janolof Hermansson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681124, 1423051] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658944, 1420945] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665532, 1424837] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen (artp.) (12E 3g , [6666820, 1431702] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669391, 1434795] ) ,i flarkmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674920, 1426632] ) ,flack myr med tuvsäv , 2014 (Janolof Hermansson)
Ryssmossen (artp.) (12E 5e , [6679293, 1423758] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661058, 1419100] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661115, 1419269] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661228, 1419321] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662640, 1434435] ) ,fastmattekärr med blåtåtel ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665295, 1424930] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665350, 1424903] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665427, 1424801] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665457, 1424876] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665506, 1424828] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424773] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665045, 1425064] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665131, 1425060] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665400, 1425400] ) ,rikkärr , 1985 (Lennart Bratt)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Goodyera repens    Knärot
Kullerberget , 450 m NV Kvarntlärnarna (12E 4d , [6673488, 1416212] ) ,skogsmark , natura 2000 , 2008 (Ville Pokela)
L.Kullerberget (12E 4d , [6674789, 1416473] ) ,skogsmark , natura 2000 , 2008 (Ville Pokela)
Älgtjärnshöjden, Stora Kroktjärnen (artp.) (12E 1g , [6655549, 1431663] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662645, 1415299] ) ,lågört granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662666, 1415269] ) ,moss-lågört granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662947, 1415225] ) ,på stenblock och på marken i mossig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662972, 1415202] ) ,mossig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsberget (artp.) (12E 2g , [6661370, 1431677] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661515, 1431032] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661515, 1431032] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661557, 1431141] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661558, 1431258] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661613, 1431002] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661741, 1430924] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661741, 1430924] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661745, 1430946] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661745, 1430946] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667770, 1417034] ) ,mossig blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
NB öst Lisjön (artp.) (12E 3d , [6667860, 1417134] ) , ,1 m˛ ,2019 (Fredrik Enoksson)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6673488, 1416212] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6674789, 1416473] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670330, 1430798] ) ,blandbarrskog ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670650, 1430960] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676679, 1431191] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget (artp.) (12E 5g , [6676682, 1431180] ) ,mossigt stenblock i granskog i sluttning , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676744, 1430905] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676953, 1430531] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677270, 1433273] ) ,mossigt stenblock i gammal granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677822, 1433196] ) ,gammal blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681871, 1414784] ) ,mossig sådd ogallrad skiktad blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680433, 1419361] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1997 (GEn)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet,Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) , , 1997 (GEn)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658944, 1420945] ) ,myr ,2 ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661149, 1419255] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,8 plantor/tuvor ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665400, 1425400] ) ,rikkärr , 1985 (Lennart Bratt)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Listera cordata    Spindelblomster
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Jägaråsen (artp.) (12E 2h , [6662066, 1436073] ) , ,1 ,2018 (Billy Lindblom)
Jägaråsen (artp.) (12E 2h , [6662180, 1436076] ) , ,10 ,2018 (Billy Lindblom)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434350] ) , , 2015 (Gunnar ErikssonJanolof Hermansson, Thorild Jonsson)
245 (artp.) (12E 4e , [6671633, 1423551] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Christina Bredin)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670851, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Kullertjärnsbäcken (artp.) (12E 5d , [6676398, 1417855] ) ,granskog ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677603, 1423913] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677701, 1424015] ) ,litet sumpdråg , 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677755, 1423875] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677779, 1423894] ) , ,5 ,2020 (Ulf Risberg)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677249, 1433871] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677317, 1433846] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Listera ovata    Tvåblad
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1999 (GEn)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark, snett emot bygdegården. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lillåbron (artp.) (12E 4d , [6670552, 1418262] ) ,ängsmark vid vägen ,3 ,2019 (Urban Gunnarsson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Platanthera bifolia    Nattviol
Stentjärnen i SV (artp.) (12E 2e , [6661100, 1423850] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Drafsen (artp.) (12E 2f , [6661343, 1425418] ) ,glänta , 2014 (Janolof Hermansson)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669664, 1423355] ) , ,9 ,2017 (Christina Bredin)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674307, 1433531] ) ,gles blandlövbestånd nedanför klippor , 2011 (Janolof Hermansson)
Calla palustris    Missne
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,sumpgranskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.) (12E 4c , [6671332, 1411944] ) ,damm strand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lemna minor    Andmat
Klosstjärnsbäcken (artp.) (12E 3f , [6666900, 1425521] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,sjöbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,höljor ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6660465, 1433815] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433652] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Paskalamm (artp.) (12E 2g , [6662016, 1431673] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Lilla Bastutjärnen, S om (artp.) (12E 1e , [6657022, 1424200] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Utloppet Vittjärn/vägen (artp.) (12E 5e , [6678500, 1421442] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Potamogeton natans    Gäddnate
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,vattenstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Palmhedens kalkbrott (artp.) (12E 3d , [6669790, 1419790] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn, samt området Ö därom (12E 1h , [66599, 14356] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,i bäcken i väster. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,liten bäck med hårdbotten. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Villbäck (artp.) (12E 2g , [6661212, 1432332] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668563, 1424129] ) ,i bäcken , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668620, 1424230] ) ,i bäcken , 2013 (Janolof Hermansson)
Klosstjärnsbäcken (artp.) (12E 3f , [6666900, 1425521] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ryberget (artp.) (12E 5g , [6676932, 1430751] ) ,i bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,höljor ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i kanten av vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673275, 1422631] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palmhedens kalkbrott (artp.) (12E 3d , [6669790, 1419790] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671448, 1411955] ) ,vattendrag strandkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Säfsen Resort, norra utfarten (artp.) (12E 4e , [6670378, 1423156] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Ulf Swenson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,på dy i bäcken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullertjärnsbäcken (artp.) (12E 5d , [6676398, 1417855] ) ,utmed grusvägen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Juncus articulatus    Ryltåg
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,på dy i bäcken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
SO Pillinitt (artp.) (12E 2g , [6664521, 1430857] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Östra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6665894, 1428771] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Karin Martinsson, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck ovanför södra dammstranden ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn (12E 1h , [66599, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Väster om Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659103, 1424272] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck dammstrand ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672366, 1412286] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplats 1 km sv om toppen, grusväg, dike ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673350, 1417650] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Juncus effusus    Veketåg
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyfors (artp.) (12E 4c , [6671900, 1412389] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägdike 1 km ono om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors (artp.) (12E 4c , [6671900, 1412389] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägdike 1 km ono om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Juncus stygius    Dytåg
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, på dy i höljor. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,kanten av mossegöl ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Juncus tenuis    Syltåg
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Hembygdsgården N om (artp.) (12E 3e , [6669420, 1421300] ) ,ängslövskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fred (artp.) (12E 4e , [6670101, 1420532] ) ,tomtmark och park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,grusmark utmed skogsbilväg. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Luzula pallescens    Blekfryle
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Luzula pilosa    Vårfryle
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,barrskog på blockmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,dike vid vägen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660076, 1424460] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) ,grusväg, vägkant och vägdiken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tystupets kraftstation, brandfält NV om (artp.) (12E 3c , [6666914, 1412632] ) ,litet brandfält vid grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671213, 1411987] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Luzula sudetica    Svartfryle
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Carex acuta    Vass-starr
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Sandtag (artp.) (12E 4c , [6670504, 1413549] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd sandtag 2.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671670, 1418160] ) ,grustag ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex canescens    Gråstarr
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667077, 1417567] ) ,svagt sluttande , 2014 (Janolof Hermansson)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a SO om (artp.) (12E 3e , [6669390, 1423510] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Carex capillaris    Hårstarr
Ovan LarsHansmossen (12E 1h , [66579, 14370] ) , ,. ,2005 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) ,hagmark ,. ,1990 (GEn)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Norr om Kroktjärnsberget (artp.) (12E 1e , [6658728, 1421269] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Carex demissa    Grönstarr
S om korsningen landsväg X f.d. järnväg, vid första tvärande bäck (12E 1h , [66577, 14374] ) ,belägg finns ,. ,1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Carex diandra    Trindstarr
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661452, 1434030] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661595, 1433865] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex digitata    Vispstarr
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Carex dioica    Nålstarr
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, särskilt i västra delen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i flark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673290, 1422716] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Carex echinata    Stjärnstarr
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.) (12E 1f , [6659600, 1427534] ) ,frisk naturbetesmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k:a SO om (artp.) (12E 3e , [6669390, 1423510] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Carex flava    Knagglestarr
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Norr om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6659207, 1420551] ) ,våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660121, 1424283] ) ,bäckstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660786, 1427392] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Carex globularis    Klotstarr
V-ut från N. Nordsjön (12E 1h , [66552, 14381] ) ,körväg ,. ,1999 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Lilla Bastutjärnen, S om (artp.) (12E 1e , [6657022, 1424200] ) ,myrskog ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, i högre partier, med kråkbär. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 2e , [6660457, 1421981] ) , ,1 m˛ ,2015 (Caroline Greiser)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665725, 1426045] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 3f , [6668584, 1429516] ) , ,3 m˛ ,2015 (Caroline Greiser)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669391, 1434795] ) ,myrkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex hostiana x oederi    Ängsstarr x ärtstarr
Stora Kroktjärn (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,kärr, kant av gungfly tillsammans med vitag ,minst 15 strån, artbestämd av Lars Fröberg ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,sjökant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662426, 1424266] ) ,fastmattekärr efter bäck mellan tjärnarna , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660982, 1434881] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433652] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,starrmad och gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Carex limosa    Dystarr
Norr om Kroktjärnsberget (artp.) (12E 1e , [6658728, 1421269] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, på dy och gungfly. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Nordtjärnen i N (artp.) (12E 2e , [6664200, 1424530] ) ,gungfjy ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Carex livida    Vitstarr
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, på dy och gungfly. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662220, 1424467] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Nordtjärnen i N (artp.) (12E 2e , [6664200, 1424530] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665457, 1424876] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i flark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ryssmossen (artp.) (12E 5e , [6679162, 1423577] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Carex loliacea    Repestarr
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vattendragsbotten blöt mark kring liten bäck ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex magellanica    Sumpstarr
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn, samt området Ö därom (12E 1h , [66599, 14356] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Norr om Kroktjärnsberget (artp.) (12E 1e , [6658728, 1421269] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
SO Pillinitt (artp.) (12E 2g , [6664521, 1430857] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665532, 1424837] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kojmossen (artp.) (12E 6e , [6681195, 1423265] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673350, 1417650] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr
Tyfors (12E 4c , [66713, 14116] ) ,vägkant ,foto ,2008 (IPt, GEn)
Carex ovalis    Harstarr
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Norr Strömsdal (artp.) (12E 1g , [6656962, 1433897] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex pallescens    Blekstarr
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.) (12E 3c , [6667354, 1412136] ) ,skogsbäck i brant sluttning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671590, 1418440] ) ,grustag ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex panicea    Hirsstarr
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Väster om Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659103, 1424272] ) ,lerstrand vid sötvatten ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr intill bäcken i väster. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662620, 1434335] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Carex pauciflora    Taggstarr
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661228, 1419321] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662220, 1424467] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433709] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,blandmyr (aapamyr) svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675832, 1416740] ) ,myr hängmyr i naturskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Åsmossen, vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675850, 1426694] ) ,sträng-flarkmyr med tall , 2014 (Janolof Hermansson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Nordtjärnen i V (artp.) (12E 2e , [6664060, 1424470] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
tyberget (artp.) (12E 4c , [6672405, 1412388] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hygge 800 m s om tyberget ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Tyfors, Lysjön (12E 4c , [6670680, 1413020] ) ,dyig stenig strand ,foten av dammen ,foto ,2008 (IPt)
Lisjöns N-ände (12E 4c , [66707, 14130] ) ,i dyig o stenig strandkant o på dyholmar ,4-5 tuvor ,1998 (GEn & HEn)
Lisjön, början av Rackardammen vid Tyfors (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) ,kärr nedanför dammen , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex rostrata    Flaskstarr
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661275, 1419275] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662585, 1424088] ) ,lösmattor o gungfly intill tjärn , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Gällingsdammen (artp.) (12E 2g , [6662258, 1430789] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,i kanten av gölen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex vaginata    Slidstarr
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658944, 1420945] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr, i de högre partierna med kråkbär och blåtåtel. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661124, 1419210] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Laxbäcken (artp.) (12E 2g , [6662528, 1431398] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673290, 1422716] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Björntjärnen i SO (artp.) (12E 2e , [6663790, 1423020] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661938, 1425724] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,nedströms dämmet ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670214, 1420429] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661222, 1419352] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662426, 1424266] ) ,fastmattekärr efter bäck mellan tjärnarna , 2013 (Janolof Hermansson)
SO Pillinitt (artp.) (12E 2g , [6664521, 1430857] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665400, 1424895] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,myr ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,starrmad ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Eriophorum gracile    Kärrull
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Hökfallet ,längs vägen (12E 4g , [6673790, 1430530] ) ,backkärr , 1997 (TLj)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660575, 1419628] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661089, 1419124] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661156, 1419215] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.) (12E 2d , [6661162, 1419527] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662631, 1434455] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665400, 1424895] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i flarkmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kviddtjärnen (artp.) (12E 3d , [6668268, 1417603] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Riskaliberget (artp.) (12E 4d , [6673114, 1417476] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kojmossen-Ulvhällsmossen 16 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6681297, 1423406] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rhynchospora alba    Vitag
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Mellan Lövsjön-Lövsjötjärnen (12E 1h , [66558, 14354] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,på gungfly i fattigmyr. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662585, 1424088] ) ,lösmattor o gungfly intill tjärn , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662672, 1434349] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665775, 1426066] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665397, 1434125] ) ,kärr vid tjärn ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Sackamossen (artp.) (12E 3g , [6666768, 1432006] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, högmosse (artp.) (12E 5d , [6679166, 1419327] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Kojmossen (artp.) (12E 6e , [6681195, 1423265] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661131, 1419275] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.) (12E 3g , [6669121, 1434761] ) ,i flark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lilla Lejen (artp.) (12E 5d , [6678273, 1418908] ) ,höljor ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,i vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Säfssjön, söder om byn (artp.) (12E 3e , [6669617, 1421114] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck bron väst om dammen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
S Kerronitt (artp.) (12E 2g , [6663009, 1431101] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trichophorum alpinum    Snip
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,något rikare myrmark. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stora Kroktjärn (artp.) (12E 1g , [6656342, 1431772] ) ,vägkant blöt mark i dike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Oxtjärnen (artp.) (12E 2e , [6660608, 1424060] ) ,vägdike , 2013 (Janolof Hermansson)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Öster om Kroktjärnen (artp.) (12E 1e , [6658944, 1420945] ) ,myr ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Örtmossen (artp.) (12E 2d , [6661965, 1418425] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Flymosse (artp.) (12E 2g , [6664700, 1431987] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöhöjden (artp.) (12E 3d , [6668388, 1419140] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669660, 1422070] ) ,myr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675832, 1416740] ) ,myr hängmyr i naturskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Agrostis canina    Brunven
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigkärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,myrkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672099, 1413605] ) ,våtmark koltjärnen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.) (12E 4d , [6673070, 1417320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,sluttande kärr och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Agrostis capillaris    Rödven
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.) (12E 5c , [6676528, 1410649] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Agrostis gigantea    Storven
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sörvik (artp.) (12E 2f , [6661757, 1425727] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) ,fabriksområde ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.) (12E 3d , [6669312, 1419152] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Peckaberget (artp.) (12E 4e , [6673971, 1424365] ) ,gammalt torpställe ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,myrmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbacken (artp.) (12E 3d , [6669761, 1418360] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) , ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyberget (artp.) (12E 4c , [6672420, 1412584] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusstig 700 m s om tyberget ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,intill väg mot lagårdstun ,stort bestånd ,1990 (GEn)
Briza media    Darrgräs
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ) ,hällmark intill brottet ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660076, 1424460] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668453, 1424103] ) ,örtrik bäckkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Hembygsgården N om (artp.) (12E 3e , [6669420, 1421300] ) ,lövblandskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,i diket utmed vägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön/Ljustjärn (artp.) (12E 3d , [6667464, 1416785] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665502, 1430415] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark med vägdiken. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Bergmossen (artp.) (12E 2g , [6664937, 1431389] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
hökberget (artp.) (12E 4c , [6673962, 1413907] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusvägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hökberget O (artp.) (12E 5c , [6676082, 1410907] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kullertjärnen (artp.) (12E 5d , [6676590, 1418804] ) ,lövskog utmed liten bäck. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis stricta    Madrör
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671306, 1412027] ) ,bäck ovanför södra dammstranden ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673290, 1422716] ) ,myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Täppan, 100 m söder om (artp.) (12E 2f , [6662241, 1425432] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674492, 1424301] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660121, 1424283] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.) (12E 3c , [6665506, 1411840] ) ,grusväg, vägkant och diken ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.) (12E 1g , [6659238, 1432835] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,vägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664511, 1430187] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftstation, brandfält NV om (artp.) (12E 3c , [6666914, 1412632] ) ,litet brandfält vid grusväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668620, 1424230] ) ,bäckkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) , ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6674915, 1410178] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,intill vägen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Roegneria canina    Lundelm
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Elytrigia repens    Kvickrot
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ö Lövsjön - Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) ,vägkant ,. ,2005 (GEn)
"Säfsbanan" , landsvägen X f.d. järnväg (12E 1h , [66578, 14373] ) , ,. ,1997 (GEn)
Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) ,vägkant ,. ,1998 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Styggens stuga (artp.) (12E 5f , [6679819, 1427585] ) ,torpmiljö med gräsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Festuca ovina    Fårsvingel
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedre Tällbergssjön, Ö stranden (artp.) (12E 2d , [6660957, 1418551] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.) (12E 3c , [6667647, 1412012] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Skjutbana (artp.) (12E 4c , [6671174, 1412264] ) ,skogsmark tall ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,utmed grusvägen. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Festuca pratensis    Ängssvingel
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
V om Palahöjden (12E 1h , [66584, 14374] ) ,vägkant ,storväxt ,1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Leif Runeson)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.) (12E 3e , [6669360, 1421260] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Lernefalk)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.) (12E 3c , [6666870, 1412086] ) , ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartbäcken (artp.) (12E 3d , [6666991, 1419470] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.) (12E 3f , [6665224, 1426159] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hävdad gräsmark ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hembygdsgård damm (artp.) (12E 1g , [6655916, 1433804] ) ,anläggning i sjö och vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.) (12E 2d , [6663626, 1416959] ) ,utmed vattendrag ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.) (12E 2e , [6660870, 1423900] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gällingens kraftverk (artp.) (12E 2g , [6661636, 1430866] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.) (12E 3d , [6667763, 1416981] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sackafallsbäcken, vid kalkdoseraren (artp.) (12E 3g , [6665007, 1433045] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.) (12E 4e , [6673338, 1422496] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullertjärnsbäcken (artp.) (12E 5d , [6676398, 1417855] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Utloppet Vittjärn/vägen (artp.) (12E 5e , [6678500, 1421442] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681715, 1414636] ) ,sjöstrand , 2013 (Janolof Hermansson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Gravendal (12E 1f , [6658690, 1428450] ) ,damm , 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Avenula pratensis    Ängshavre
Gravendal (artp.) (12E 1f , [6658842, 1428258] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Avenula pubescens    Luddhavre
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjdens hpl. (12E 1h , [66580, 14380] ) , , 1997 (GEn)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1997 (GEn)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , , 1997 (GEn)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Holcus lanatus    Luddtåtel
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Holcus mollis    Lentåtel
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet,Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) ,ödeåker , 1998 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ,rikl.steril ,1999 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Säfssjön i S (artp.) (12E 3e , [6669640, 1421960] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Leymus arenarius    Strandråg
Fredriksberg (12E 3e , [6669830, 1420040] ) ,vägkant ,ett dussintal tuvor i vägkant 1995 & ,2007 (TLj)
500 m V Fredriksberg, vid väg 245 (12E 4d , [6670, 1419] ) ,vägkant ,flera tuvor ,1994 (LBr)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Melica nutans    Bergslok
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.) (12E 1g , [6656060, 1433609] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig skogsmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,granskog ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.) (12E 3c , [6667688, 1412118] ) ,skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675268, 1409954] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Stora Låsen (artp.) (12E 5f , [6676123, 1428103] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Lejberget NR, Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680171, 1418848] ) ,barrskog bäckdråg i produktionsskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Bastuhöjden (artp.) (12E 1e , [6657446, 1424680] ) ,övergiven gård , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.) (12E 1f , [6659103, 1428961] ) ,fattigmyr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.) (12E 1g , [6656506, 1433272] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660575, 1419628] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661364, 1419359] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660086, 1424200] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.) (12E 2f , [6660285, 1427382] ) ,skogsmyr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6661009, 1435018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.) (12E 3c , [6665970, 1411503] ) ,mosse, gungfly vid sjö ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668679, 1424109] ) ,kärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Svartälven (artp.) (12E 4c , [6670119, 1414925] ) ,å åkant 3.5 km nv om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6673270, 1417820] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.) (12E 4e , [6672396, 1422199] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675832, 1416740] ) ,myr hängmyr i naturskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.) (12E 5f , [6675605, 1427312] ) ,vägkant, dike, myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nardus stricta    Stagg
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattigmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöklinten (artp.) (12E 3d , [6669075, 1419131] ) ,barrskog i branter ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6667984, 1423378] ) ,skidpist ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672627, 1413629] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusvägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsens nyckelbiotop (artp.) (12E 5d , [6677182, 1416863] ) ,sluttningskärr med sumpgranskog. ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680022, 1418650] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ,odlingsrest ,1990 (GEn)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Stentjärnen NV om (artp.) (12E 2e , [6661660, 1423680] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662348, 1424387] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.) (12E 3d , [6668957, 1419839] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665474, 1430241] ) ,gårsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.) (12E 4c , [6673898, 1410837] ) ,skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670180, 1420330] ) ,vägkant i samhället ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sten (artp.) (12E 4e , [6673341, 1422587] ) ,gamla vägen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1997 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6658982, 1424285] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.) (12E 1g , [6656351, 1434030] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660038, 1427251] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.) (12E 3f , [6666216, 1425905] ) ,gräsmark och tomt ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Solberga (artp.) (12E 4e , [6674058, 1424230] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Solberga (artp.) (12E 4e , [6674058, 1424230] ) ,gårdsplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Phragmites australis    Vass
Smaltjärn (12E 1h , [66599, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Söder Gällingshöjden (artp.) (12E 1g , [6657268, 1430351] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.) (12E 2d , [6663060, 1416533] ) ,i tjärnen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.) (12E 2e , [6660120, 1424070] ) ,kärr ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Björntjärnen SO om (artp.) (12E 2e , [6663390, 1423290] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lövtjärnsmossen (artp.) (12E 2f , [6663507, 1427281] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660982, 1434881] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661302, 1434018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662672, 1434349] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664899, 1434177] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6661009, 1435018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665427, 1424801] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665536, 1424771] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665612, 1424748] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.) (12E 3g , [6665435, 1434276] ) ,vändplan och myr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen (artp.) (12E 3g , [6666820, 1431702] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.) (12E 4d , [6671460, 1418710] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.) (12E 4e , [6673092, 1422307] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.) (12E 5d , [6679189, 1419232] ) ,sluttningskärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675173, 1426555] ) ,flack myr med tuvsäv , 2014 (Janolof Hermansson)
Åsmossen, vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675850, 1426694] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.) (12E 5f , [6678097, 1428535] ) ,sjökant, myr, åkant, sumpskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6d , [6681890, 1415226] ) ,källmyr , 2013 (Janolof Hermansson)
Poa alpina    Fjällgröe
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ) ,torrbackar längs vägen genom byn , 1997 (TLj)
Poa annua    Vitgröe
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,fattig grusmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjden torpet (artp.) (12E 2f , [6661117, 1427360] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6664093, 1434667] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.) (12E 2g , [6664268, 1430077] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.) (12E 4e , [6670230, 1420340] ) ,strandkant ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Poa compressa    Berggröe
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ) ,hällmark intill brottet ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Poa nemoralis    Lundgröe
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Älghöjdens sydsluttning (artp.) (12E 2f , [6660866, 1427467] ) ,granskog, gamal odlingsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tystupets kraftverk (artp.) (12E 3c , [6666816, 1412728] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,vattendrag kärleksholmen ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Poa palustris    Sengröe
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659118, 1424803] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.) (12E 1f , [6659023, 1428730] ) ,järnvägsbank ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.) (12E 4e , [6670113, 1420376] ) ,bebyggelse park ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant, dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Norra Burhöjden (artp.) (12E 1e , [6659901, 1423073] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659110, 1424217] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.) (12E 1f , [6659119, 1427543] ) ,kulturmark/strandzon ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.) (12E 1g , [6655941, 1433927] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.) (12E 2d , [6663070, 1415823] ) ,dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röda ladan (artp.) (12E 2f , [6660002, 1427296] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Väster Äckerhöjden (artp.) (12E 2g , [6663903, 1434097] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.) (12E 3d , [6669870, 1419339] ) ,restmarker tippområde med bland annat rötslam ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.) (12E 3e , [6668090, 1423390] ) ,ruderat ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.) (12E 3e , [6669960, 1420450] ) ,villamiljö ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.) (12E 3f , [6665956, 1426004] ) ,vägkant och sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.) (12E 3g , [6669957, 1433501] ) ,ängsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, vägkant ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.) (12E 4d , [6670191, 1419890] ) , ,noterad ,2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674932, 1424087] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.) (12E 5b , [6675618, 1409808] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.) (12E 5c , [6675983, 1411225] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.) (12E 5d , [6679096, 1418980] ) ,kulturmark ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6679014, 1426215] ) ,betesmark, vägkant och dike ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Poa supina    Trampgröe
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Poa trivialis    Kärrgröe
S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ) ,vägkant, vägdiken mot skogsmark , 2019 (IPt)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Mörttjärn (artp.) (12E 1e , [6659041, 1424260] ) ,kultiverad mark ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Hembygdsgården NNO om (artp.) (12E 3e , [6669520, 1421370] ) ,dike ,noterad ,2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666242, 1427872] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.) (12E 3g , [6669877, 1433520] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.) (12E 4c , [6671339, 1411931] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd odlingslåda ,noterad ,2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.) (12E 4e , [6674875, 1424076] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)

Uppdaterad 2021-03-14