SÄFSNÄS

404 arter

1873 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6658282, 1423149] ) ,trögväxande granskog med tallöverståndare , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6662275, 1431177] ) ,mossigt stenblock i ån , 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6666929, 1417761] ) ,ca 5 m hög klippa i skogen , 2014 (Janolof Hermansson)
Kampberget (artp.) (12E 3f , [6665609, 1429584] ) ,stort mossigt stenblock i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674506, 1412282] ) ,lågörtgranskog källdråg på hylla parallelt med ån , 2014 (Janolof Hermansson)
Ol-Jansbäcken (artp.) (12E 4d , [6673320, 1417832] ) ,fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6676355, 1417345] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , , 1999 (GEn)
Vägskälet mot Julhöjden (12E 1h , [66563, 14357] ) , , 1999 (GEn)
Stentjärnsmossen vid Oxtjärnen (artp.) (12E 2e , [6660608, 1424060] ) ,vägdike ,1 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670014, 1430544] ) ,vägkant översilad vägkant av skogsbilväg som passerar liten myr , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellanfallstjärnen på Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675710, 1416000] ) ,strand , 1984 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662025, 1434481] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668418, 1423964] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670851, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674732, 1433185] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.) (12E 5g , [6677629, 1433273] ) ,nästan död sälg i granskog med inslag av lövträd , 2011 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.) (12E 6g , [6680262, 1432080] ) ,på stenblock i blockrik lövrik blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Vid Sackafallsbäcken (12E 2g , [6664950, 1433050] ) ,hygge ,rikligt ,2011 (MNo)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6658282, 1423149] ) ,trögväxande granskog med tallöverståndare , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Solbergstjärnsmyren (artp.) (12E 3e , [6668917, 1423465] ) ,ung barrskog med tallöverståndare , 2015 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6673648, 1412467] ) ,vägkant gammal skogsväg , 2014 (Janolof Hermansson)
Flökvarnsåsarna, S om vägen (artp.) (12E 4d , [6671604, 1418486] ) ,vägkant sandig mark kring vägen , 2014 (Janolof Hermansson)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6674664, 1415964] ) ,väg skoterspår i blåbärsbarrskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4g , [6670002, 1430501] ) ,gammal vändplan , 2011 (Janolof Hermansson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejberget, östra sidan (artp.) (12E 6d , [6680117, 1418047] ) ,blåbärsgranskog fuktig mark efter skogsmaskin , 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681911, 1418485] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6682127, 1416929] ) ,väg vändplan på skogsbilväg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.) (12E 6g , [6680150, 1431987] ) ,kanten av vändplan , 2011 (Janolof Hermansson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662025, 1434481] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Solbergstjärnsmyren (artp.) (12E 3e , [6668540, 1423972] ) ,lavtallskog sluttning med överståndare , 2015 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677340, 1433714] ) ,luckig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.) (12E 5g , [6677723, 1432975] ) ,störd mark i hyggeskant ,100 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6682127, 1416929] ) ,väg vändplan skogsbilväg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661058, 1419100] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661149, 1419255] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661228, 1419321] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662550, 1434334] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662631, 1434455] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665424, 1424888] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Säfssjön (artp.) (12E 3e , [6669960, 1422129] ) , ,noterad ,2018 (Fredrik Enoksson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,strand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ) ,vägkant ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Botrychium lunaria    Låsbräken
1,5 km väster om Fredriksberg, strax norr om västra brofästet över Liälven (12E 4d , [6670580, 1418260] ) ,vägkant ,67 ex. ,2015 (MNo)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672150, 1413515] ) , , 2014 (Uno Skog)
Polypodium vulgare    Stensöta
Bastuhöjden, ostsluttning (artp.) (12E 1e , [6656935, 1424904] ) , , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665387, 1433868] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665434, 1433868] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Ol-Jansbäcken (artp.) (12E 4d , [6673320, 1417832] ) ,fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672469, 1416881] ) ,nedanför hällmark och med gamla tallar , 2014 (Janolof Hermansson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Harkullhöjden (artp.) (12E 2e , [6660564, 1421809] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667059, 1417736] ) ,ca 5 m hög klippa i skogen , 2014 (Janolof Hermansson)
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672455, 1416863] ) ,granskog med inslag av gamla tallar och lövträd , 2014 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675351, 1416651] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Harkullhöjden (artp.) (12E 2e , [6660156, 1421649] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Blechnum spicant    Kambräken
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6681921, 1418467] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666693, 1428781] ) ,skiktad granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Fisklösen (artp.) (12E 4d , [6673918, 1417154] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670894, 1429466] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670908, 1429488] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670916, 1429410] ) ,blandbarrskog ,2 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680945, 1416859] ) ,stråk efter liten m e m underjordisk bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6d , [6681772, 1415023] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Picea abies    Gran
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668422, 1424007] ) ,intill bäck och kantzon till sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pinus contorta    Contortatall
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6661438, 1424559] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Dyröjseln (artp.) (12E 2h , [6663043, 1436016] ) , ,noterad ,2018 (Billy Lindblom)
Pinus sylvestris    Tall
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6658219, 1423420] ) ,trögväxande granskog med tallöverståndare , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660580, 1419929] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662746, 1415244] ) ,moss-lågört granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Harkullhöjden (artp.) (12E 2e , [6660519, 1421772] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668491, 1423900] ) ,tallskog av lavtyp , 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669481, 1422803] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6667393, 1428922] ) ,blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672435, 1416657] ) ,blåbärsblandskog med gamla tallar och lövträd - löbrännetyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Kalvtjärnsberget (artp.) (12E 4d , [6672449, 1416869] ) ,brant rasmark nedanför klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670593, 1431010] ) ,med inslag av björk , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stor Mörttjärnen (artp.) (12E 6c , [6681196, 1412760] ) ,riktigt gamla tall i blockig naturtallskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681424, 1414490] ) ,sådd blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681425, 1414502] ) ,sådd blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.) (12E 6d , [6682279, 1419347] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kojmossen-Ulvhällsmossen 16 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6681297, 1423406] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Juniperus communis ssp. communis    En
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Populus tremula    Asp
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens stugby (artp.) (12E 3e , [6669784, 1422898] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674525, 1432927] ) ,luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674626, 1432935] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix aurita    Bindvide
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Kampberget (artp.) (12E 3f , [6665488, 1429883] ) ,granplantering , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674338, 1433521] ) ,gammal sälg vid exponerade klippor högt upp i branten , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674435, 1432771] ) ,f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677340, 1433714] ) ,luckig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stor Mörttjärnen (artp.) (12E 6c , [6681043, 1413234] ) ,skiktad granskog med björk , 2014 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix cinerea    Gråvide
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix pentandra    Jolster
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank ,t.rikligt ,2018 (IPt & SNy)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Myrica gale    Pors
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668679, 1424109] ) ,kärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alnus glutinosa    Klibbal
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
NO stranden av Högsjön (12E 1h , [66551, 14353] ) , , 1997 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667710, 1417320] ) ,litet klibbalkärr i sänka , 2013 (Janolof Hermansson)
Alnus glutinosa x incana    
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Alnus incana    Gråal
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674369, 1433564] ) ,klippbrant , 2011 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Betula nana    Dvärgbjörk
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Betula pubescens    Glasbjörk
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Urtica urens    Etternässla
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6671078, 1429487] ) ,röse, nu hygge , 2013 (Janolof Hermansson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Persicaria minor    Rosenpilört
Lisjöns N-ände.intill banvall (12E 4c , [66707, 14130] ) , ,1000-tals ex.bildande bård på naken dy (vid lågvatten) ,1998 (GEn & HEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Lernefalk)
Polygonum aviculare    Trampört
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Chenopodium album    Svinmålla
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
"Säfsbanan", fd. järnväg (12E 1h , [66578, 14373] ) ,vägkant, fd jv-bank , 1990 (GEn)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) ,vägkant, fd jv-bank , 1997 (GEn)
Cerastium arvense    Fältarv
Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) ,ödeåker ,. ,1998 (GEn)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Tyfors (12E 4c , [66713, 14116] ) ,vägkant ,foto ,2008 (IPt)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ) ,torrbackar längs vägen genom byn , 1997 (TLj)
Sagina procumbens    Krypnarv
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Silene dioica    Rödblära
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Silene vulgaris    Smällglim
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , , 2005 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Spergularia rubra    Rödnarv
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
N Nordsjön (12E 1h , [66554, 14382] ) ,nära landsvägen , 1999 (GEn)
Stellaria media    Våtarv
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Nuphar lutea    Gul näckros
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,å , 2016 (DABS)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662585, 1424088] ) ,i tjärnen , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,flarkgöl i lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Hagen (artp.) (12E 4g , [6673543, 1433557] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674467, 1432822] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674509, 1432878] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ol-Jansbäcken (artp.) (12E 4d , [6673320, 1417832] ) ,fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta , 2014 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674435, 1432771] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Nyhammar (artp.) (12E 5g , [6677933, 1430710] ) , ,blomning ,2013 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) ,beteshage ,enstaka sterilt ex. ,1990 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66589, 14375] ) ,invid jordkällare ,t. riklig ,1987 (PHe)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Caltha palustris    Kabbleka
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Hildas (artp.) (12E 5e , [6677882, 1421679] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trollius europaeus    Smörbollar
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Fumaria officinalis    Jordrök
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Alliaria petiolata    Löktrav
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Arabis glabra    Rockentrav
"Limstensvägen" , från Palahöjdens f.d. hållplats S-ut ca 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) ,kant av nygrävt lv-dike ,tillfällig ? ,1990 (GEn)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjdens hpl (12E 1h , [66580, 14380] ) , , 1990 (GEn)
N om Algots (12E 1h , [66590, 14367] ) ,ödeåker , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Drosera anglica    Storsileshår
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433652] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vittjärnen 200 m SO (artp.) (12E 5e , [6678557, 1421669] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Drosera intermedia    Småsileshår
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sedum acre    Gul fetknopp
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , 1990 (GEn)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655929, 1433727] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark , 1999 (GEn)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Lv mitt emot N Nordsjön (12E 1h , [66553, 14382] ) , , 1990 (GEn)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672700, 1433750] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ) ,vägslänt mot skog , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [6666980, 1425500] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ) ,vägslänt mot skog , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ) ,gårdstun , 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [6666980, 1425500] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ) ,gårdstun , 2007 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike ,enstaka ex. ,2006 (IPt)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
S om Malmbrobäckens trumma under lv (12E 1h , [66570, 14376] ) ,på tor upplagsplats , 1999 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark , 1999 (GEn)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ) ,vägslänt mot skog , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ) ,gårdstun , 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ) ,vägdikesslänt , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ) ,tomtmark,gräsplan , 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ) ,gräsmatta , 2007 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Potentilla anserina    Gåsört
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662348, 1424387] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.) (12E 5f , [6678913, 1426268] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668453, 1424103] ) ,örtrik bäckkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Fragaria vesca    Smultron
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Geum rivale    Humleblomster
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670355, 1419996] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Potentilla erecta    Blodrot
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6661009, 1435018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1987 (LBr)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rubus idaeus    Hallon
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675351, 1416651] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Säfsens stugby, nära stuga 124 (artp.) (12E 3e , [6669590, 1423131] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Hildas (artp.) (12E 5e , [6677882, 1421679] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Medicago lupulina    Humleluzern
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Thermopsis montana    Lupinväppling
1,5 km väster om Fredriksberg (12E 4d , [6670587, 1418465] ) ,vägkant ,c:a 4 kvm ,2015 (MNo)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium medium    Skogsklöver
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trifolium pratense    Rödklöver
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trifolium repens    Vitklöver
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Korsningen landsvägen - fd järnvägen ("Säfsbanan") (12E 1h , [66578, 14373] ) , , 1990 (GEn)
N Nordsjön (12E 1h , [66552, 14382] ) ,körväg , 1990 (GEn)
Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) , , 1990 (GEn)
Vicia cracca    Kråkvicker
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vicia sepium    Häckvicker
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Oxalis acetosella    Harsyra
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Hån (artp.) (12E 4e , [6674760, 1423730] ) , , 2008 (Janolof Hermansson)
Hån (artp.) (12E 4e , [6674760, 1423730] ) ,i potatisland i ålderdomlig odlingslandskap. , 1988 (Lennart Bratt,Tomas Ljung)
Geranium robertianum    Stinknäva
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670355, 1419996] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Linum catharticum    Vildlin
"Säfsbanan" ,fd järnväg (12E 1h , [66580, 14380] ) ,gammal jvg-bank ,flerst. ,1999 (GEn)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662640, 1434435] ) ,fastmattekärr med blåtåtel ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662647, 1434391] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Markusfallet (artp.) (12E 4c , [6672540, 1413663] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Acer platanoides    Lönn
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,rikligt ,2016 (DABS)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667000, 1417746] ) ,ca 5 m hög klippa i skogen , 2014 (Janolof Hermansson)
Bråthöjden (artp.) (12E 3g , [6665398, 1430193] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Sandsjöhöjden (artp.) (12E 4g , [6674409, 1432716] ) ,trädgård , 2014 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674435, 1432771] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674461, 1432834] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674485, 1432809] ) ,grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674509, 1432878] ) ,högstubbe i luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674521, 1432899] ) ,högstubbar i luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark ,3 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,massvis ,2016 (DABS)
Frangula alnus    Brakved
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Malva moschata    Myskmalva
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,rikligt ,2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Viola arvensis    Åkerviol
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Viola canina ssp. montana x riviniana    
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Viola palustris    Kärrviol
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Viola riviniana    Skogsviol
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675351, 1416651] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Epilobium collinum    Backdunört
N Nordsjön (12E 1h , [66551, 14381] ) ,körväg ,. ,1990 (GEn)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
SV om "Säfsbanan" , landsvägen X f.d. järnväg (12E 1h , [66578, 14371] ) , ,. ,1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66697, 14197] ) ,i vattenfyllda kalkbrott ,t.rikl. ,1991 (GEn & HEn)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Angelica sylvestris    Strätta
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carum carvi    Kummin
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Bråthöjdstorp (12E 2g , [66642, 14301] ) ,röse ,ett bestånd ,1997 (TLj)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,strand , 2016 (DABS)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660982, 1434881] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Andromeda polifolia    Rosling
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Calluna vulgaris    Ljung
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Kojmossen-Ulvhällsmossen 16 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6681297, 1423406] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681053, 1418371] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
300 m Ö om korsningen landsvägen - fd järnvägen ("Säfsbanan") (12E 1h , [66578, 14375] ) , , 1999 (GEn)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669664, 1423355] ) , ,5 ,2017 (Christina Bredin)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddarberget (artp.) (12E 2e , [6660879, 1420022] ) ,luckig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660816, 1434749] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Sandsjön - Smala Sandsjön (artp.) (12E 4g , [6674292, 1434383] ) ,ca 150-årig tallskog, mest blåbärris-ljung , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675816, 1416937] ) ,brant, mest mossig mark , 2014 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680002, 1418874] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Eskilsberget (artp.) (12E 1e , [6657312, 1423749] ) ,sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675779, 1416971] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Högsjön, nära vägen (12E 1h , [66551, 14354] ) , , 1990 (GEn)
Pyrola minor    Klotpyrola
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669664, 1423355] ) , ,3 ,2017 (Christina Bredin)
Ledum palustre    Skvattram
Mellan Lövsjön-Lövsjötjärnen (12E 1h , [66558, 14354] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680222, 1416632] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Vittjärnen 200 m SO (artp.) (12E 5e , [6678557, 1421669] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6681109, 1418386] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,f.d järnvägsbank , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Säfsens slalombackar etc (artp.) (12E 3e , [6667829, 1423323] ) , ,noterad ,2017 (Jan Henriksson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Primula farinosa    Majviva
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Primula veris    Gullviva
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Annefors (artp.) (12E 3d , [6669960, 1419800] ) , , 1989 (Anna Yng)
Ulriksberg (artp.) (12E 4g , [6672620, 1433580] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Södra eller Norra Kvarnberget (artp.) (12E 5c , [6677500, 1410200] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Älgsjökullen (12E 3d , [66696, 14193] ) ,igenväxande slogmark ,t. riklig ,1991 (GKn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664899, 1434177] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667077, 1417567] ) ,svagt sluttande , 2014 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665427, 1424801] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665612, 1424748] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668492, 1424107] ) ,litet kärr intill bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kojmossen (artp.) (12E 6e , [6681195, 1423265] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Galium album    Stormåra
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Galium boreale    Vitmåra
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
500 m S om korsningen landsvägen - fd järnvägen (12E 1h , [66576, 14374] ) ,bäckkant , 1999 (GEn)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Galium verum    Gulmåra
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ) ,torrbackar längs vägen genom byn , 1997 (TLj)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Polemonium caeruleum    Blågull
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6671078, 1429487] ) ,röse, nu hygge , 2013 (Janolof Hermansson)
Echium vulgare    Blåeld
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , , 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66589, 14375] ) ,invid uthus , 1987 (PHe)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Galeopsis bifida    Toppdån
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ) ,kulturpåv. mark , 1991 (GEn & HEn)
Lamium purpureum    Rödplister
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Scutellaria galericulata    Frossört
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stachys palustris    Knölsyska
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ) ,kalkpåv. mark ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Gräshöjden, ostsluttning mot Djupdalsdammen (artp.) (12E 3f , [6667970, 1427610] ) ,lövrik granskog , 2002 (Janolof Hermansson)
Solanum dulcamara    Besksöta
Fredriksberg (12E 3d , [66699, 14197] ) ,vägbank ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Malmbrobäcken (12E 1h , [66572, 14376] ) , ,. ,1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665295, 1424930] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Pedicularis sylvatica    Granspira
Kärr mellan Nackarmossen och Nackarberg (12E 2h , [66642, 14359] ) ,intill berghäll ,några ex ,1988 (GKn)
Nackarbergets NV-del (12E 2h , [66649, 14361] ) , ,några ex ,1988 (GKn)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658840, 1437450] ) , , 1988 (Gunnar Karlsson)
Nackarberg, N om vägen (artp.) (12E 2h , [6664240, 1436350] ) ,vägkant , 1988 (Gunnar Karlsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Korsåhöjden mot SV vid vägskälet vid Sackafallsbäcken (12E 2g , [66643, 14332] ) ,vägkant ,tämligen rikligt ,1990 (GEn & HEn)
Markusfallet 1,5 km Ö-ut vid Malmbergsbäcken (12E 4c , [66719, 14145] ) ,vägkant ,rikligt ,1988 (JHn)
Malmbergsåsen (12E 4c , [66733, 14138] ) ,i linda ,rikligt ,1988 (JHn)
Mellanfallet (12E 4e , [66724, 14234] ) ,vägkant ,sparsamt ,1988 (JHn)
Markusfallet (DBS) (12E 4c , [66726, 14136] ) ,vägkant o.åkermark ,rikl. ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Fredriksberg vid Palmheden (DBS) (12E 4d , [6670250, 1419340] ) ,i vägdike m.m. ,rikl. ,1988 (JHn & TLj & LBr)
S om St. Lejen (DBS) (12E 5e , [66764, 14217] ) ,vägkant t, skogsbilväg , 1985 (SSv)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS) (12E 5f , [6676, 1425] ) ,fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc ,riklig o.spridd ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS) (12E 5f , [6677, 1425] ) ,fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc ,riklig o.spridd ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS) (12E 5f , [6678, 1426] ) ,fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc ,riklig o.spridd ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Frösaråsen (DBS) (12E 5f , [66790, 14262] ) ,i lindor o.slåtteräng ,rikl. ,1988 (JHn & TLj & LBr)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Malmbergsåsen (artp.) (12E 4c , [6673170, 1413860] ) ,i linda. , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Hån (artp.) (12E 4e , [6674800, 1423700] ) ,vägkant och åkermark. , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Kappilampi, efter vägen (artp.) (12E 5f , [6677500, 1425700] ) ,fuktig vägkanter gamla myrodlingar timmerupplagsplatser etc. , 1988 (Janolof Hermansson)
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis    Höskallra
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Veronica officinalis    Ärenpris
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667077, 1417567] ) ,svagt sluttande , 2014 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670345, 1419898] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,tjärn , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,tjärn , 2016 (DABS)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Plantago major    Groblad
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Plantago media    Rödkämpar
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Linnaea borealis    Linnéa
S om korsningen landsvägen - fd järnvägen ,vid bäckundergång (12E 1h , [66576, 14374] ) , , 1999 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6674789, 1416473] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 5d , [6679210, 1417508] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 5d , [6679727, 1419072] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 5d , [6679987, 1419330] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680248, 1419329] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680506, 1418550] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6681028, 1417250] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6681289, 1416729] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66695, 14197] ) ,örtrik granskog S om brotten ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676124, 1431559] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660575, 1419628] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661156, 1419215] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662426, 1424266] ) ,fastmattekärr efter bäck mellan tjärnarna , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665457, 1424876] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gusserholmen (artp.) (12E 4e , [6670133, 1422043] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680022, 1418650] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Campanula glomerata    Toppklocka
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Campanula patula    Ängsklocka
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Palahöjden (vitblommig) (12E 1h , [66588, 14375] ) ,ängsmark S om torpen ,1 ex ,1987 (PHe)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Högsjön (12E 1h , [66551, 14353] ) ,körväg , 1990 (GEn)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) ,fd.järnvägsområde , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Achillea millefolium    Röllika
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Achillea ptarmica    Nysört
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Antennaria dioica    Kattfot
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668550, 1424117] ) ,vägkant/dike , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) ,hällmarksbarrskog mitt i vändplan finns en liten häll och bredvid vändplan en större häll, samt spridda block av gabbro , 2015 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
S om Malmobrobäcksundergången (12E 1h , [66570, 14376] ) ,upplagsplats , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Centaurea jacea    Rödklint
Landsvägen vid avtaget mot Kockaåsen (12E 1h , [66584, 14375] ) , ,. ,1998 (GEn)
Cicerbita alpina    Torta
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 4g , [6674439, 1432821] ) , ,14 plantor/tuvor ,2015 (Caroline Greiser)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674441, 1432917] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674441, 1432917] ) ,örtrik granskog med blåsippa , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,örtrik granskog med blåsippa , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Fredriksberg (12E 3d , [66699, 14197] ) ,vägbank - trädgårdsutkast? ,några m2 ,1991 (GEn & HEn)
Säfsbyn (12E 3e , [6669980, 1423170] ) ,vägkant ,rikligt ,2007 (IPt)
Cirsium arvense    Åkertistel
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Ryberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676124, 1431559] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Strömsdal,intill Hyttsjödammen (12E 1g , [66559, 14339] ) ,gräsmark ,stort bestånd ,1997 (TLj)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) , ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670898, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lapsana communis    Harkål
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Ö. Lövsjön - Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) ,vägmaterialdepå ,. ,2005 (GEn)
Gäddbäckshölden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,kulturmark ,. ,1999 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Mycelis muralis    Skogssallat
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Scorzonera humilis    Svinrot
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658640, 1437910] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Senecio vulgaris    Korsört
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
300 m S om Ängstjärnen, längs skogsbilvägen (artp.) (12E 2f , [6660833, 1428497] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668589, 1424183] ) ,kärr efter bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Tanacetum vulgare    Renfana
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden , (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Taraxacum vulgare    Maskros
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Paris quadrifolia    Ormbär
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660727, 1419698] ) ,klibbalkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksberg (artp.) (12E 4d , [6670355, 1419996] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,örtrik granskog med blåsippa , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.) (12E 4g , [6674474, 1432822] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sumparna (artp.) (12E 5g , [6677196, 1430877] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Dunderberget (artp.) (12E 3f , [6666398, 1429091] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674543, 1412328] ) ,källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6671068, 1429268] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674350, 1433536] ) ,fuktig jord på exponerade klippor högt upp i branten , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675293, 1416542] ) ,blåbärsgranskog brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Ryberget (artp.) (12E 5g , [6675907, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hökberget (artp.) (12E 4c , [6673990, 1413873] ) ,äldre granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.) (12E 4c , [6674028, 1412095] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675779, 1416971] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Kanraberget, strax V om vändplan (artp.) (12E 6d , [6680000, 1418600] ) ,nära bäcken , 1984 (Janolof Hermansson)
Utbyberg, nära bäcken V om gården (artp.) (12E 6g , [6682770, 1433300] ) ,fuktig ung sumpskog , 1984 (Janolof Hermansson)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Lilla Kullerberget (artp.) (12E 4d , [6674630, 1416353] ) ,litet källkär i blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lagalammsberget (artp.) (12E 5c , [6679933, 1413235] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677636, 1423868] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677755, 1423875] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677171, 1433880] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677206, 1433881] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Smaltjärnsbäcken (12E 1h , [66599, 14356] ) ,myr ,. ,1990 (GEn)
Hökfallet ,längs vägen (12E 4g , [6673790, 1430530] ) ,backkärr , 1997 (TLj)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662580, 1434442] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662644, 1434352] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Högsjön intill vägen (12E 1h , [66551, 14353] ) ,strand ,. ,2005 (GEn)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660549, 1419661] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667070, 1417603] ) ,lågörtgranskog svagt sluttande fuktdråg , 2014 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668448, 1423940] ) ,glest trädbevuxen fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668679, 1424109] ) ,kärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665005, 1433952] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Kullerberget (artp.) (12E 4d , [6674630, 1416353] ) ,källkärr litet källkär i blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670851, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670898, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Hildas (artp.) (12E 5e , [6677882, 1421679] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675173, 1426555] ) ,flack myr med tuvsäv , 2014 (Janolof Hermansson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681124, 1423051] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665532, 1424837] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen (artp.) (12E 3g , [6666820, 1431702] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674920, 1426632] ) ,flack myr med tuvsäv , 2014 (Janolof Hermansson)
Ryssmossen (artp.) (12E 5e , [6679293, 1423758] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661058, 1419100] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661115, 1419269] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661228, 1419321] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662640, 1434435] ) ,fastmattekärr med blåtåtel ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665295, 1424930] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665350, 1424903] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665427, 1424801] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665457, 1424876] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665506, 1424828] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424773] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665045, 1425064] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665131, 1425060] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665400, 1425400] ) ,rikkärr , 1985 (Lennart Bratt)
Goodyera repens    Knärot
Kullerberget , 450 m NV Kvarntlärnarna (12E 4d , [6673488, 1416212] ) ,skogsmark , natura 2000 , 2008 (Ville Pokela)
L.Kullerberget (12E 4d , [6674789, 1416473] ) ,skogsmark , natura 2000 , 2008 (Ville Pokela)
Älgtjärnshöjden, Stora Kroktjärnen (artp.) (12E 1g , [6655549, 1431663] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662645, 1415299] ) ,lågört granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662666, 1415269] ) ,moss-lågört granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662947, 1415225] ) ,på stenblock och på marken i mossig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.) (12E 2d , [6662972, 1415202] ) ,mossig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsberget (artp.) (12E 2g , [6661370, 1431677] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661515, 1431032] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661515, 1431032] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661557, 1431141] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661558, 1431258] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661613, 1431002] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661741, 1430924] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661741, 1430924] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661745, 1430946] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.) (12E 2g , [6661745, 1430946] ) ,mossig mark i blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667770, 1417034] ) ,mossig blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6673488, 1416212] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Kullerbergen (artp.) (12E 4d , [6674789, 1416473] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670330, 1430798] ) ,blandbarrskog ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Äckusberget (artp.) (12E 4g , [6670650, 1430960] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676679, 1431191] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget (artp.) (12E 5g , [6676682, 1431180] ) ,mossigt stenblock i granskog i sluttning , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676744, 1430905] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676953, 1430531] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677270, 1433273] ) ,mossigt stenblock i gammal granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån (artp.) (12E 5g , [6677822, 1433196] ) ,gammal blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681871, 1414784] ) ,mossig sådd ogallrad skiktad blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680206, 1419359] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Lejberget (artp.) (12E 6d , [6680433, 1419361] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1997 (GEn)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet,Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) , , 1997 (GEn)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661149, 1419255] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3f , [6665400, 1425400] ) ,rikkärr , 1985 (Lennart Bratt)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Listera cordata    Spindelblomster
Jägaråsen (artp.) (12E 2h , [6662066, 1436073] ) , ,1 ,2018 (Billy Lindblom)
Jägaråsen (artp.) (12E 2h , [6662180, 1436076] ) , ,10 ,2018 (Billy Lindblom)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434350] ) , , 2015 (Gunnar ErikssonJanolof Hermansson, Thorild Jonsson)
Lallermorberget (artp.) (12E 4f , [6670851, 1429543] ) ,fattigt skogskärr i blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677603, 1423913] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677701, 1424015] ) ,litet sumpdråg , 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5e , [6677755, 1423875] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677249, 1433871] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.) (12E 5g , [6677317, 1433846] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Listera ovata    Tvåblad
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1999 (GEn)
Platanthera bifolia    Nattviol
Drafsen (artp.) (12E 2f , [6661343, 1425418] ) ,glänta , 2014 (Janolof Hermansson)
Säfsbyn (artp.) (12E 3e , [6669664, 1423355] ) , ,9 ,2017 (Christina Bredin)
Styggberget nordostsluttning (artp.) (12E 4g , [6674307, 1433531] ) ,gles blandlövbestånd nedanför klippor , 2011 (Janolof Hermansson)
Calla palustris    Missne
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6660465, 1433815] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433652] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Utloppet Vittjärn/vägen (artp.) (12E 5e , [6678500, 1421442] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton natans    Gäddnate
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjö , 2018 (IPt & SNy)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn, samt området Ö därom (12E 1h , [66599, 14356] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668563, 1424129] ) ,i bäcken , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668620, 1424230] ) ,i bäcken , 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget (artp.) (12E 5g , [6676932, 1430751] ) ,i bäck , 2013 (Janolof Hermansson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Juncus bulbosus    Löktåg
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn (12E 1h , [66599, 14356] ) , , 1999 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Juncus effusus    Veketåg
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Juncus filiformis    Trådtåg
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.) (12E 1g , [6656149, 1432741] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Juncus stygius    Dytåg
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Luzula pilosa    Vårfryle
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Luzula sudetica    Svartfryle
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Carex canescens    Gråstarr
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Stackberget (artp.) (12E 3d , [6667077, 1417567] ) ,svagt sluttande , 2014 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex capillaris    Hårstarr
Ovan LarsHansmossen (12E 1h , [66579, 14370] ) , ,. ,2005 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) ,hagmark ,. ,1990 (GEn)
Carex demissa    Grönstarr
S om korsningen landsväg X f.d. järnväg, vid första tvärande bäck (12E 1h , [66577, 14374] ) ,belägg finns ,. ,1990 (GEn)
Carex diandra    Trindstarr
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661452, 1434030] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661595, 1433865] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex flava    Knagglestarr
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Carex globularis    Klotstarr
V-ut från N. Nordsjön (12E 1h , [66552, 14381] ) ,körväg ,. ,1999 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 2e , [6660457, 1421981] ) , ,1 m² ,2015 (Caroline Greiser)
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 3f , [6668584, 1429516] ) , ,3 m² ,2015 (Caroline Greiser)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662426, 1424266] ) ,fastmattekärr efter bäck mellan tjärnarna , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660982, 1434881] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433652] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex limosa    Dystarr
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662382, 1424360] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex livida    Vitstarr
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662220, 1424467] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665457, 1424876] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Ryssmossen (artp.) (12E 5e , [6679162, 1423577] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex magellanica    Sumpstarr
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn, samt området Ö därom (12E 1h , [66599, 14356] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661493, 1434076] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665532, 1424837] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vittjärnen utlopp (artp.) (12E 5e , [6678694, 1421475] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kojmossen (artp.) (12E 6e , [6681195, 1423265] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex ovalis    Harstarr
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex pallescens    Blekstarr
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex panicea    Hirsstarr
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662620, 1434335] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex pauciflora    Taggstarr
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661228, 1419321] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662220, 1424467] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.) (12E 2g , [6661269, 1433709] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) ,blandmyr (aapamyr) svag sluttande myr med blåtåtel , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675832, 1416740] ) ,myr hängmyr i naturskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen, vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675850, 1426694] ) ,sträng-flarkmyr med tall , 2014 (Janolof Hermansson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Tyfors, Lysjön (12E 4c , [6670680, 1413020] ) ,dyig stenig strand ,foten av dammen ,foto ,2008 (IPt)
Lisjöns N-ände (12E 4c , [66707, 14130] ) ,i dyig o stenig strandkant o på dyholmar ,4-5 tuvor ,1998 (GEn & HEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön, början av Rackardammen vid Tyfors (artp.) (12E 4c , [6670731, 1413001] ) ,kärr nedanför dammen , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661275, 1419275] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662585, 1424088] ) ,lösmattor o gungfly intill tjärn , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ulvhålsmossen (artp.) (12E 6e , [6681145, 1423042] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex vaginata    Slidstarr
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661222, 1419352] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662426, 1424266] ) ,fastmattekärr efter bäck mellan tjärnarna , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665400, 1424895] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Hökfallet ,längs vägen (12E 4g , [6673790, 1430530] ) ,backkärr , 1997 (TLj)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660575, 1419628] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661089, 1419124] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661156, 1419215] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662631, 1434455] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665400, 1424895] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665408, 1434277] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kojmossen-Ulvhällsmossen 16 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6681297, 1423406] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rhynchospora alba    Vitag
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Mellan Lövsjön-Lövsjötjärnen (12E 1h , [66558, 14354] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662585, 1424088] ) ,lösmattor o gungfly intill tjärn , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662672, 1434349] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6660932, 1435005] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665558, 1424784] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Sackamossen (artp.) (12E 3g , [6666768, 1432006] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kojmossen (artp.) (12E 6e , [6681195, 1423265] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661131, 1419275] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Trichophorum alpinum    Snip
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnsmossen vid Oxtjärnen (artp.) (12E 2e , [6660608, 1424060] ) ,vägdike , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Örtmossen (artp.) (12E 2d , [6661965, 1418425] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.) (12E 2g , [6661384, 1434409] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675832, 1416740] ) ,myr hängmyr i naturskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Gamla dammen (artp.) (12E 5e , [6678285, 1421587] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Agrostis canina    Brunven
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,gungflystrand , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Agrostis capillaris    Rödven
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Agrostis gigantea    Storven
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten , frekvens ej bedömd , 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ) , ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) ,intill väg mot lagårdstun ,stort bestånd ,1990 (GEn)
Briza media    Darrgräs
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ) ,hällmark intill brottet ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668453, 1424103] ) ,örtrik bäckkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Svartälven, Lövensås (artp.) (12E 5b , [6676437, 1409349] ) ,svacka med lågört mellan hällmarker och svartälven , 2014 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen 500 m S (artp.) (12E 5e , [6676297, 1421652] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675972, 1416702] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670536, 1412871] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.) (12E 2f , [6663688, 1426699] ) ,glest trädbevuxen myr , 2011 (Måns Svensson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis stricta    Madrör
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ) ,blandskog , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
250 m S om Korptjärnen (artp.) (12E 2f , [6662182, 1428394] ) ,tallplantering, ca 30 år , 2011 (Måns Svensson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668620, 1424230] ) ,bäckkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Elytrigia repens    Kvickrot
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ö Lövsjön - Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ) ,vägkant ,. ,2005 (GEn)
"Säfsbanan" , landsvägen X f.d. järnväg (12E 1h , [66578, 14373] ) , ,. ,1997 (GEn)
Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) ,vägkant ,. ,1998 (GEn)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Festuca ovina    Fårsvingel
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
V om Palahöjden (12E 1h , [66584, 14374] ) ,vägkant ,storväxt ,1990 (GEn)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Lernefalk)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
Utloppet Vittjärn/vägen (artp.) (12E 5e , [6678500, 1421442] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6c , [6681715, 1414636] ) ,sjöstrand , 2013 (Janolof Hermansson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Gravendal (12E 1f , [6658690, 1428450] ) ,damm , 2018 (IPt & SNy)
Avenula pubescens    Luddhavre
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Palahöjdens hpl. (12E 1h , [66580, 14380] ) , , 1997 (GEn)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ) , , 1997 (GEn)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , , 1997 (GEn)
Holcus mollis    Lentåtel
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet,Algots (12E 1h , [66589, 14367] ) ,ödeåker , 1998 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ) , ,rikl.steril ,1999 (GEn)
Leymus arenarius    Strandråg
Fredriksberg (12E 3e , [6669830, 1420040] ) ,vägkant ,ett dussintal tuvor i vägkant 1995 & ,2007 (TLj)
500 m V Fredriksberg, vid väg 245 (12E 4d , [6670, 1419] ) ,vägkant ,flera tuvor ,1994 (LBr)
Melica nutans    Bergslok
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Bastuhöjden (artp.) (12E 1e , [6657446, 1424680] ) ,övergiven gård , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Molinia caerulea    Blåtåtel
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,strand av å , 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ) ,myr , 2016 (DABS)
Skräddarberget (artp.) (12E 2d , [6660575, 1419628] ) ,källkärr med klibbal , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.) (12E 2d , [6661220, 1419293] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662259, 1424468] ) ,fastmattemosse , 2013 (Janolof Hermansson)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.) (12E 2f , [6661980, 1428327] ) ,skogsbilväg , 2011 (Måns Svensson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662616, 1434450] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664838, 1434180] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6661009, 1435018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kattsundet (artp.) (12E 3c , [6669206, 1411170] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
V om Paskaberget (artp.) (12E 3e , [6668679, 1424109] ) ,kärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.) (12E 3g , [6666507, 1431996] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 4f , [6674904, 1426692] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.) (12E 5d , [6675832, 1416740] ) ,myr hängmyr i naturskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.) (12E 5g , [6676989, 1430651] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skräddarberget, nedanför västsluttningen (artp.) (12E 5g , [6677411, 1431161] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.) (12E 6e , [6681893, 1420255] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nardus stricta    Stagg
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,vägkant mot skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kanraberget (artp.) (12E 6d , [6680022, 1418650] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ) , ,odlingsrest ,1990 (GEn)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ) ,vägkant diken mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ) ,sjöstrand , 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.) (12E 2e , [6662348, 1424387] ) ,lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.) (12E 2f , [6663661, 1426879] ) ,vägkant , 2011 (Måns Svensson)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1997 (GEn)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Phragmites australis    Vass
Smaltjärn (12E 1h , [66599, 14356] ) , , 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandsog , 2016 (DABS)
Knipmossen (artp.) (12E 2g , [6660982, 1434881] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Husmossen (artp.) (12E 2g , [6661302, 1434018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.) (12E 2g , [6662672, 1434349] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 2g , [6664899, 1434177] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.) (12E 2h , [6661009, 1435018] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665427, 1424801] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665536, 1424771] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.) (12E 3e , [6665612, 1424748] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.) (12E 3g , [6665341, 1434287] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen (artp.) (12E 3g , [6666820, 1431702] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3h , [6668869, 1435268] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675173, 1426555] ) ,flack myr med tuvsäv , 2014 (Janolof Hermansson)
Åsmossen, vid Östra Palmhöjden (artp.) (12E 5f , [6675850, 1426694] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.) (12E 6d , [6681890, 1415226] ) ,källmyr , 2013 (Janolof Hermansson)
Poa alpina    Fjällgröe
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ) ,torrbackar längs vägen genom byn , 1997 (TLj)
Poa annua    Vitgröe
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ) ,utfyllnad på fritidstomt , 2016 (DABS)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lejdammen (artp.) (12E 5e , [6677219, 1421676] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Poa compressa    Berggröe
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ) ,hällmark intill brottet ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Poa nemoralis    Lundgröe
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Poa palustris    Sengröe
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ) ,vägkant blandskog , 2016 (DABS)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ) ,ängsmark delvis hävdad , 2018 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ) ,vägkanter planer i blandskog , 2018 (IPt & SNy)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.) (12E 4c , [6670740, 1413080] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.) (12E 5e , [6676640, 1421707] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Poa supina    Trampgröe
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ) ,campingplats , 2016 (DABS)
Poa trivialis    Kärrgröe
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ) , , 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ) ,ängsmark i blandskog nära sjö , 2016 (DABS)

Uppdaterad 2018-11-06