RÄTTVIK

715 arter

9040 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Bondbodarna (14F 5g , [67785, 14803] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,vid hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Lintjärn (14F 1d , [67594, 14696] ) ,fuktig granskog ,spridd ,2011 (GHa)
NO Tranumyren (14F 1d , [6759640, 1467030] ) ,gles tallskog ,ymnigt ,2011 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,gles barrskog ,fåtal ,2016 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ) ,grovvuxen granskog ,enstaka ,2009 (GHa)
V om Sågmyren (14F 3f , [67684, 14768] ) ,barrskog vid kanten av myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (DABS)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67753, 14724] ) , ~refl~ ,fuktig blandskog ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
500 m S Berglöming (14F 5f , [67765, 14770] ) , ~refl~ ,bäckdråg genom granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751356, 1490094] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
500 m V Brunnarna (14F 1d , [67582, 14660] ) ,rätt fuktig gles barrskog ,spridd ,2011 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,skogsmark , 2010 (IPt)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,gles barrskog ,flertal ,2017 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Hedslund, Myrberg-Enån (artp.) (14F 1c , [6755210, 1463662] ) ,lingontallskog ,1 m▓ ,2019 (Janolof Hermansson)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,längs väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Springkällan (14F 1d , [67564, 14652] ) ,öppen barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
"Tyskens" gamla koja vid Enbärstjärn (14F 4c , [67705, 14620] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67769, 14785] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67795, 14810] ) , ~refl~ ,ungskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
S Myrberg (artp.) (14F 0c , [6754995, 1463502] ) ,sandbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Gunnarsbodtjärnen (artp.) (14F 0e , [6750765, 1471214] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ungsjöbo, norr Marnäs (artp.) (14F 0h , [6751446, 1489174] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Ungsjöbo, norr Marnäs (artp.) (14F 0h , [6751449, 1489156] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Enåns NR (artp.) (14F 1d , [6755604, 1465162] ) ,talldominerad sandbarrskog. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Enåns NR (artp.) (14F 1d , [6755756, 1465317] ) ,talldominerad sandbarrskog. ,5 m▓ ,2018 (Gillis Aronsson)
Väster om Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758234, 1478995] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad fäbodskog , 2008 (Stephen Mankelow)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,fuktig slåttermark,diken frekvens:m.a. ~4 lokaler ,1986 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Bingsjö v.Aborr-Einars (14F 3i , [67667, 14918] ) ,fuktig hackslog ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gunnarsbodarna (artp.) (14F 0d , [6750700, 1469030] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
IsoŰtes echinospora    Vekt braxengräs
Stifsgården, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753032, 1461462] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
IsoŰtes lacustris    Styvt braxengräs
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Storgatan, bakom "ganthuset" (14F 0c , [6752000, 1462810] ) ,spricka mellan asfalt och källarvägg ,tiotals ,2011 (GHa)
Rättvik, stora idustriområdet (14F 0c , [6753740, 1464390] ) ,bäckravin (sandiga kanter) ,enstaka ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ) ,övergivet sandtag ,fläckvis rikligt ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67572, 14684] ) ,torrbacke ,tiotals ,2011 (GHa)
Ingels (14F 1d , [6758870, 1469130] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,rikligt ,2019 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,vid uthusruin på f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67710, 14875] ) ,diken , 2008 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,runt uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Tina, nära Siljan (13F 9b , [6748070, 1459500] ) , , 2013 (BOr)
Stumsnäsvikens inre del (14F 0a , [6751130, 1453220] ) ,intill vägen ner mot vattnet , 2013 (BOr)
100 m V om Vikarbyns badplats (DF) (14F 0b , [67541, 14569] ) ,strandängar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,strand , 2015 (JJa)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ) ,bäckdråg centralt ,riklig ,2018 (LBr)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2016 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,utmed bäck ,ett stort bestånd ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,tjärn ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,grunt vatten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,spridd ,2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,strand , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67753, 14725] ) ,grustag ,flertal ,2019 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m NV Haglandsmyren (14F 5g , [67769, 14802] ) , ~refl~ ,surdrag i myr ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. fläckvis ymnigt. ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6752064, 1490173] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Enåbacken (14F 0c , [67532, 14641] ) ,sandig slänt ,rikligt ,2007 (GHa)
Mellan Genvägen och gamla järnvägen (14F 0c , [6753480, 1463730] ) ,sandig barrskog ,ymnigt ,2011 (GHa)
Österängsån (14F 0d , [67540, 14661] ) ,vägbank vid å ,stort bestånd ,1987 (MKp)
Vinterån (14F 1d , [67563, 14654] ) ,sandig kant av sakta rinnande å ,flertal ,2017 (GHa)
Badplatsen i Gärdsjön (14F 1d , [6756600, 1467870] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Vitlingsberget (14F 1d , [67579, 14659] ) ,tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
600 m SV Ingelskorsningen,v.Gärdsjöns Ö-strand (14F 1d , [67585, 14683] ) ,kalkpåv.fuktig strandtallskog ,mkt.riklig (grening form) ,1986 (TLj)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,skogsrikkärr ,enst. ,1991 (JEd & LBr)
Stumsnäsviken (artp.) (14F 0a , [6751130, 1453220] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,slänt mot ån ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilad dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762946, 1490349] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2011 (GHa)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Strax N Tranumyren (14F 1d , [6759960, 1466830] ) ,sumpskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Skålbergsmyren (14F 3f , [67676, 14769] ) ,kärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
1 km Ö Draggens sydspets (14F 4b , [67704, 14598] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67578, 14689] ) ,busksly i kanten av en ås ,enstaka ,2011 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Råbergsängarna (14F 0d , [6752, 1468] ) ,ängsmarksluttning, nu gran o lövbeskogad ,riklig ,1986 (TLj)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ) ,rikt källflöde i f.d.ängsmark ,flera tuvor ,1988 (TLj & LBr)
Gärdsjölindorna.1600 m S vägskälet i Ö.Gärdsjö (14F 1d , [67554, 14694] ) ,fuktig granskog på f.d.ängsmark ,t.riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14695] ) ,fuktig slåttermark ,riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjöns Ö-strand (14F 1d , [67585, 14683] ) ,fuktig kalkpåv.strandtallskog ,riklig ,1986 (TLj)
Knåparbodbäckens slutlopp före utloppet i Gryssen (14F 2c , [67619, 14644] ) ,sumpig lövskog kring bäcken ,riklig ,1986 (TLj)
Östra Born v.Ljugarns strand (14F 2e , [67606, 14718] ) ,kalkpåv.strandängar,nu mest förstörda gm schakt o tippar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758066, 1460494] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Strax N Tranumyren (14F 1d , [6759960, 1466830] ) ,sumpskog ,spridd ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14732] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Buskan (14F 3f , [67686, 14759] ) ,fuktig skof längs å ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Liten myr 400 m S Gravsjö (14F 3g , [67669, 14806] ) , ~refl~ ,kanten av myr , 2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770550, 1487570] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (DABS)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14897] ) ,brant, beskuggad bäckdäld granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. ymnigt ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,tallskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Lilla Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6758788, 1490639] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,bäckdråg ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754298, 1457635] ) ,strand , 2013 (BOr)
Djurviken i Sjurberg (14F 0b , [6754454, 1458922] ) , , 2013 (BOr)
Siljansstranden mln Rättviks k:a o Sjurberg (14F 0c , [67532, 14609] ) ,stening f.d.strandäng ,spridd flerst. ,1985 (TLj)
Gärdsjölindorna,1600 m S om vägskälet mot Blecket (14F 1d , [67554, 14694] ) ,fuktig granskog på f.d.lindor ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gärdsjölindorna,eft.vägen S om Södergårdarna (14F 1d , [67567, 14691] ) ,slåttermark,(ännu i bruk) ,enstaka ,1986 (TLj)
Nissobackens S-dike, 900 m SV Bornkorsningen (14F 1e , [67597, 14703] ) ,kalkrikt vägdike ,riklig ,1986 (TLj)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Brudviken (artp.) (14F 0b , [6754468, 1458928] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Norr om Industrigatan (14F 0c , [67540, 14641] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) ,vägkanter,torrbackar,slåttermark frekvens;m.a ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,vägkanter,torrbackar,slåttermark frekvens;allmän ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1e ) ,vägkanter,torrbackar,slåttermark frekvens;m.a ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 2c ) ,vägkanter,torrbackar,slåttermark frekvens;m.a ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 2d ) ,vägkanter,torrbackar,slåttermark frekvens;m.a ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 2e ) ,vägkanter,torrbackar,slåttermark frekvens;m.a ,1986 (TLj)
Sandvikens fäbodar (14F 2g , [6764, 1480] ) ,fäb.vall m.rödkämpar etc. ,på torrfläckar , 1989 (TLj & LBr)
Västbjörka, Rättviks s:n (artp.) (14F 1b , [6755918, 1455489] ) , ,11 plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Västbjörka, Rättviks s:n (artp.) (14F 1b , [6755920, 1455490] ) ,betesmark ,11 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758724, 1461571] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758549, 1487258] ) , ,30 stjälkar/strån/skott ,2008 (Stephen Manktelow)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen ,30 stänglar ,2008 (Stephen Mankelow)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [67626, 14637] ) ,kalkhälltallskog ,5 ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Polypodium vulgare    Stensöta
Baggetorp,Älgkullen (14F 1d , [67565, 14681] ) ,granbeväxta moränkullar ,enstaka,1 lok i rutan ,frekvens m.allm. , 1986 (TLj)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,stort stenblock ,enstaka ,2015 (GHa)
Stornäset, Carl Sparres väg (14F 1e , [67597, 14722] ) ,stort stenblock ,rikligt på blocket ,2011 (GHa)
Gräsbergsklövet (14F 1f , [67576, 14778] ) ,blockbrant ,flerst. ,1986 (TLj)
Lilla Orberget (14F 2g , [6761, 1483] ) ,blockbrant ,riklig ,1986 (TLj)
Haglingbergets östra brant (14F 5f , [67776, 14788] ) ,berg i dagen ,några tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ) ,flyttblock ,fåtal ,2014 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,bergsbrant ,flertal ,2015 (GHa)
Sandheden (14F 7i , [67851, 14917] ) ,flyttblock ,något tiotal ,2014 (GHa)
Knäbergets ostsluttning (artp.) (14F 1i , [6759322, 1490553] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67462, 14669] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2014 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ) ,blandskog i fd änge ,spridd runt gamla gruvhål ,2017 (GHa)
Granmor (14F 1b , [67571, 14582] ) ,vägslänter ,ymnigt ,2011 (GHa)
Backa, södra infarten (14F 1c , [67556, 14629] ) ,vägslänt ,ett stort bestånd ,2011 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [67564, 14660] ) ,f.d. slog ,ett stort och tätt bestånd ,2011 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67638, 14812] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2018 (GHa)
Haglingbergets östra brant (14F 5f , [67776, 14788] ) , ~refl~ ,körspår i mycket brant hygge ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Radaberget (14F 5i , [67773, 14901] ) ,skogsbryn i barrskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,flertal ,2019 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,beteshage ,enstaka ,2016 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,fuktig barrskog ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ) ,fuktig granskog ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,flertal ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,diken ,enstaka ,2015 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,flertal ,2017 (GHa)
Buskan (14F 3f , [67686, 14759] ) ,fuktig skof längs å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,vägrenar vid jaktkoja ,flertal ,2018 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,blockrik blandskog , 2008 (GHa)
1 km S Brandstjärn (14F 4e , [6773000, 1472790] ) ,bäckdråg i granskog ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2007 (DABS)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ) ,brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,kanten av fördämning ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Thelypteris palustris    Kärrbräken
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Asplenium ruta-muraria    Murruta
Östbjörka kalkbrott, 1897 (Arn, WISTR.1905, Sam o a),( 2438 och 2537), (14F 2c , [67624, 14638] ) , ,ca 80 ex ,1985 (TLj & JEd)
Kungshol, på två revkalkkullar 1979 (RYN.1982) ,(1143 och 1146), (14F 1c , [67561, 14646] ) , ,totalt ca 30 ex ,1985 (TLj)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [67626, 14637] ) , ,2.ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Asplenium viride    Grönbräken
Rättviksheden, 600 m NV Kungdhol (14F 1c , [67561, 14646] ) ,revkalkkulle,på V o N-sidorna ,~10 tuvor ,1985 (TLj)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ) ,klippskrevor ,4 ex ,2009 (IPt)
Kungshol - Springkällan (artp.) (14F 1c , [6756214, 1464698] ) ,mer blåbär än lingon , 2014 (Janolof Hermansson)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [67626, 14637] ) , ,2 tuvor ,1985 (Bengt Oldhammer)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,väl spridd ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14615] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,beteshage ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ) ,blandskog i fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14891] ) ,vid källa i grov granskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Tyskens" gamla koja vid Enbärstjärn (14F 4c , [67705, 14620] ) ,gammal kojplats ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
1 km S Brandstjärn (14F 4e , [6773000, 1472790] ) ,bäckdråg i granskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Oxåstjärnen (14F 5f , [67765, 14794] ) , ~refl~ ,sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14897] ) ,brant, beskuggad bäckdäld granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758981, 1489744] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Rättviks kyrka (14F 0c , [67528, 14615] ) ,västra och södra delen av kyrkogårdsmuren ,flertal ,2012 (GHa)
500 m NV Kungshol (14F 1c , [6756210, 1464670] ) ,springor i kalkklippa ,enstaka ,2017 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755340, 1466630] ) ,inkilad i stenar i gammal valvbro ,tiotals ,2011 (GHa)
Övre Gärdsjö. vägen mot Stenbacken (14F 1d , [6757950, 1469600] ) ,gammal jordkällare ,enstaka ,2016 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67596, 14687] ) ,stenmur ,enstaka ,2010 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,stenmur ,rikligt ,2008 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ) ,kyrkogårdsmur ,enstaka ,2018 (GHa)
Rockån, uppströms Rocktjärnen (14F 5h , [6779230, 1488750] ) ,bland stora stenar, tidigare del i nu riven fördämning ,tiotal ,2009 (GHa)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,stenmur/odlingsröse ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vät med sprängsten i grustag ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cystopteris montana    Finbräken
Tina vid f d Tinaby stn, 30 m V jvg, S vägkanten (13F 9c , [67475, 14612] ) ,snårig igenväxande lövskog ,riklig inom 5m2 ,1990 (ABj)
Östbjörka, 1897 (Arn: SAM.1910) * intill kalkbrottet (14F 2c , [67625, 14636] ) ,i ravinen ,ett tätt bestånd ca 1960 (BJÖRKL.1961) * intill bäcken ,endast ca 30 ex kvar ,1987 (TLj o a)
Utby station (artp.) (13F 9c , [6747578, 1461300] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,flertal ,2014 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,ymnigt ,2014 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,fuktig barrskog ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,spridd ,2013 (GHa)
Mellan Gärdsjön och Rösstjärn (14F 1d , [67558, 14670] ) ,kanten av å ,spridd ,2011 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Näsån (14F 1e , [6758740, 1472730] ) ,sumpskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,rikligt ,2013 (GHa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2011 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,buskage ,enstaka ,2012 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67642, 14891] ) ,vid en källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,dike ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ) ,stenmur ,rikligt ,2018 (GHa)
1 km S Brandstjärn (14F 4e , [6773000, 1472790] ) ,bäckdråg i granskog ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2007 (DABS)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ) , ~refl~ ,fuktig ungskog ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ) ,brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751434, 1490182] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758926, 1489655] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Utbybäcken.mln Rv70 o Altsarbyn (13F 9c , [67480, 14620] ) ,bäckravin m.lundveg. ,riklig ,1986 (TLj)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,dike i ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Vikarbyn, Morviken (14F 0b , [6754123, 1456688] ) , , 2013 (BOr)
Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14616] ) ,snårskog längs bäck ,tiotals ,2017 (GHa)
1 km NO Hedslund , V om Enån (14F 0c , [67549, 14637] ) ,djupt nedskuren bäckravin i issandslager ,riklig (4937-4738) ,1986 (TLj)
Salvån, 200 m uppströms bron (DF) (13F 9c , [67460, 14612] ) ,åbrinkar,delvis avverkade ,riklig ,1986 (TLj)
Sjurbergsstranden, nedom Persberg (DF) (14F 0c , [67536, 14600] ) ,strandlövsnår ,1 stort best. ,1986 (TLj)
Vädertuppsberget,bäckravin på ca 300 m. h. (DF) (14F 0i , [67518, 14901] ) ,flack bäckravin,delvis hygge ,t.riklig ,1986 (TLj)
Bingsjö,eft.Kvarnbäcken (DF) (14F 3i , [67666, 14913] ) ,bäckstränder o kvarndamm ,riklig ,1986 (TLj)
Utby (artp.) (13F 9c , [6748113, 1462386] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Getbrobäcken (artp.) (13F 9c , [6748244, 1460983] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Kalkbrottet (artp.) (14F 0c , [6753727, 1464593] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bäckdal mot Enån (artp.) (14F 0c , [6754892, 1463811] ) ,bäckdal / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hedsåsen (artp.) (14F 0d , [6752948, 1465176] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751418, 1490171] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751569, 1490143] ) , ,noterad ,2011 (Uno Skog, Torbjörn RynÚus, Urban Gunnarsson)
Ö-Kurragömmavägen (artp.) (14F 2b , [6764681, 1457383] ) ,barrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Svensbergsrönningen (artp.) (14F 4h , [6771558, 1485911] ) , , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lundbodarna (artp.) (14F 4h , [6771750, 1488607] ) ,alsumpskog / rikkärr/kalkkärr , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lundbodarna (artp.) (14F 4h , [6771907, 1488289] ) ,örtrika bäckdråg / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Lilla Orberget (14F 2g , [6761, 1483] ) ,blockig Ö-brant ,enstaka ,1986 (TLj)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2017 (GHa)
Lintjärn (14F 1d , [67594, 14696] ) ,fuktig granskog ,fåtal ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Barrskog 400 m S Gravsjö (14F 3g , [67669, 14806] ) , ~refl~ ,fuktig, blockig barrskog , 2008 (GHa)
1 km s Brandstjärn (14F 4e , [67727, 14728] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Kvarnbäcken (14F 4h , [67709, 14862] ) ,granskog ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751220, 1490164] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäbergets ostsluttning (artp.) (14F 1i , [6759372, 1490491] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755440, 1466720] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ) ,fuktig sänka i blandskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ) ,grovvuxen granskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Barrskog 400 m S Gravsjö (14F 3g , [67669, 14806] ) , ~refl~ ,fuktig, blockig barrskog , 2008 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ) ,barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67769, 14785] ) , ~refl~ ,kanten av sankmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14897] ) ,brant, beskuggad bäckdäld granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [6782620, 1486610] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758981, 1489744] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,stenröse ,enstaka ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) ,kulturpåv.skogsmark,stenrösen,etc frekvens:m.a. 4-6 lok ,1986 (TLj)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,stenröse ,enstaka ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) ,kulturpåv.skogsmark,stenrösen,etc frekvens:m.a. 4-6 lok ,1986 (TLj)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Atlasruta (14F 1d ) ,kulturpåv.skogsmark,stenrösen,etc frekvens:m.a. 4-6 lok ,1986 (TLj)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,stenröse ,enstaka ,2016 (GHa)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67622, 14651] ) ,stenröse ,enstaka ,2012 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14891] ) ,vid källa i grov granskog ,enstaka ,2013 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ) ,örtrik granskog , 1991 (JEd & LBr)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ) ,skogsmark , 2007 (DABS)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,blockrik blandskog , 2008 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67734, 14727] ) , ~refl~ ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ) ,avlägg ,enstaka ,2019 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ) , ~refl~ ,kanten av traktorväg ,några täta bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Larix decidua    Europeisk lärk
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,ungskog ,rikligt ,2017 (GHa)
NV Vilstadsberget (14F 4h , [67741, 14870] ) ,relativt fuktig barrskog ,10-tals ,2007 (DABS)
Picea abies    Gran
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,barrskog ,skogsbildande ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Brändkvarn (14F 1a , [67586, 14523] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Rejån (14F 1a , [67592, 14527] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67569, 14555] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Övre Gärdsjö,eft.ägoväg 250 m Ö Elov FjärsmanS (14F 1e , [67569, 14700] ) ,fuktig granskog,f.d betesmark ,1 ex ( f.viminalis ,slokgran ) ,1986 (TLj)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , ) , ,2010 (GHa)
Knollbodsberget (14F 2a , [67610, 14509] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67623, 14641] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Blomsterhol (14F 2f , [67626, 14785] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Tvärsån (14F 2g , [67611, 14805] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall ,frekvens allm. ,2001 (PSö)
Atlasruta (14F 3e ) , skogsbildande, allmän ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 4i ) , frekvens allm. ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Lassesåker (14F 4j , [6772, 1495] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [6776530, 1479260] ) , ~refl~ ,brant sluttning med gammal skog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,brant beskuggad granskog ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Amungsberget (14F 5i , [6776, 1491] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Sollen i Amungen (14F 6i , [6782, 1491] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753035, 1467757] ) , , 2008 (Björn Abelson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bleckaviken, 300 m O om (artp.) (14F 1e , [6758100, 1474361] ) ,lavrik tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Pinus contorta    Contortatall
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67717, 14794] ) , ~refl~ ,planterad barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Pinus sylvestris    Tall
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,barrskog ,skogsbildande ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Brändkvarn (14F 1a , [67586, 14523] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Rejån (14F 1a , [67592, 14527] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67569, 14555] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mitt mot vägen till Hemborn (14F 1e , ) ,barrskog skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , ) , ,2010 (GHa)
Knollbodsberget (14F 2a , [67610, 14509] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67623, 14641] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Blomsterhol (14F 2f , [67626, 14785] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Tvärsån (14F 2g , [67611, 14805] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14879] ) ,ungskog ,skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 3e ) , skogsbildande, allmän ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) , ,2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
500 m SO Gisslarbodbrändan, "Tyskens koja". (14F 4c , [67714, 14619] ) , ~refl~ ,gammal kolplats i frodig tall/gran skog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 4i ) , frekvens allm. ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Lassesåker (14F 4j , [6772, 1495] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens allm. , 2006 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Amungsberget (14F 5i , [6776, 1491] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Sollen i Amungen (14F 6i , [6782, 1491] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Siljansborgs stugby, Sjurberg (artp.) (14F 0b , [6754470, 1459970] ) , ,noterad ,2017 (Olle Holst)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753035, 1467757] ) , , 2008 (Björn Abelson)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bleckaviken, 300 m O om (artp.) (14F 1e , [6758100, 1474361] ) ,lavrik tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Juniperus communis ssp. communis    En
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Bysjön (13F 9d , [6749890, 1465060] ) ,rastplats i blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Massabäck (14F 0c , [67538, 14647] ) ,kraftgata ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14723] ) ,stenrösen ,spridd ,2009 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mitt mot vägen till Hemborn (14F 1e , [67595, 14702] ) ,kanten av gammal linda ,enstaka ,2017 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,fäbod ,spridd över vallen ,2010 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,gles blandskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ) ,kanten av å ,flertal ,2015 (GHa)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ) ,avlägg/hyggeskant ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
500 m NV Långtjärn (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,bäckgenomfluten myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,blandskog ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Siljansborgs stugby, Sjurberg (artp.) (14F 0b , [6754470, 1459970] ) , ,noterad ,2017 (Olle Holst)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,2 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Backavägen (artp.) (14F 2c , [6760583, 1463978] ) ,hygge ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,kantskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Populus tremula    Asp
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka, flera mycket grova ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,flertal ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,kanten av inäga ,flertal ,2014 (GHa)
Östbjörka naturreservat (14F 2c , [67627, 14637] ) ,blandskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67608, 14713] ) ,diken och stenrösen ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,strandskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,kanten av hygge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
S Berglöming (14F 5f , [67761, 14765] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka träd spridda över hela rutan ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67782, 14930] ) ,bland fritidshus ,flertal ,2014 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,sumpig skog i bergsbrant ,rikligt ,2015 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,strandskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,flertal ,2014 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.) (14F 0d , [6753915, 1466121] ) ,flera grova exemplar framför allt mitt mot vägen till hästhagarna ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754639, 1465131] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. många grova exemplar. ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt (många grova exemplar) ,2013 (GHa)
Salix aurita    Bindvide
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Avlassån (14F 4f , [67704, 14765] ) ,utmed ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6752064, 1490173] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,vid gammalt gruvhål ,enstaka ,2014 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67491, 14734] ) ,kanten av sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,flera grova exemplar ,2016 (GHa)
Rättvik, Enån vid Parken (14F 0c , [67530, 14641] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,åkerfåbod ,väl spridd ,2016 (GHa)
Råberget (14F 0d , [67518, 14691] ) ,hyggeskant ,ett par gamla träd ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ) ,blandskog i fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [6751, 1472] ) ,gamla betesmarker ,spridd ,2008 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Parkeringen vid Springkällan (14F 1c , [67564, 14648] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,enstaka ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,platsen för gammalt bruk ,enstaka ,2015 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67618, 14637] ) ,bymiljö ,väl spridd ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67608, 14713] ) ,diken och stenrösen ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67680, 14788] ) ,blandskog ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,längs gammal körväg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,dike ,frekvens t. allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,1 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Salix cinerea    Gråvide
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,kanten av körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Salix fragilis    Knäckepil
Tinaviken ,vid fågeltorn (13F 9c , [67493, 14604] ) ,strand ,1 ex ,1996 (MKp)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Salix lapponum    Lappvide
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,kanten av tjärn ,flertal ,2011 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,myr ,fåtal ,2016 (GHa)
Tranumyr, nära Båtstjärnen (14F 1d , [6758920, 1466560] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Tjällassen (14F 3g , [67651, 14842] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,flertal ,2018 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ) , ~refl~ ,dike i myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14727] ) , ~refl~ ,rivet huggarläger ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754528, 1465187] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix myrsinites    Glansvide
N delen av Tranumyren (14F 1d , [6759960, 1466830] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Salix pentandra    Jolster
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Utanför Parken (14F 0c , [67527, 14638] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Övre Gårdsjö, Årängsån (14F 1d , [67579, 14698] ) ,igenväxande ängsmark ,spridd längs ån ,2009 (GHa)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Skålbergsmyren (14F 3f , [67676, 14768] ) ,dikeskant ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Pålstjärnen (14F 5g , [67793, 14803] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Vägen S Rockån (14F 5h , [67790, 14866] ) ,skogsbryn ,ett par buskar ,2014 (GHa)
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) , ,noterad ,2010 (Bengt Oldhammer)
Österängarna vägen mot Hästhagen (artp.) (14F 0d , [6754015, 1466424] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg väster om Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758051, 1478903] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ösbjörka damm i norra änden av byn (artp.) (14F 2c , [6762526, 1463115] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix phylicifolia    Grönvide
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67559, 14697] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Skogsbilväg SO Ingelsberget (14F 2h , [6764200, 1487720] ) ,diken, vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Sågmyren (14F 3f , [67685, 14767] ) ,vägrrenar, diken ,spridd i hela rutan, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,2008 (GHa)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67775, 14802] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,spridd ,2013 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,kant mellan hygge och myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
500 m V Båtstjärnen ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67585, 14662] ) ,vägren i kanten av kalhygge ,enstaka ,2011 (GHa)
Motorbanan (14F 0c , [67544, 14647] ) ,kraftgata genom sandhed ,enstaka ,2013 (GHa)
Avlassens södra ände (14F 4f , [67703, 14765] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Myrica gale    Pors
Bysjön (13F 9c , [6749880, 1464960] ) ,strand ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,kanten av tjärn ,rikligt ,2011 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,strand/vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Lisskogsmyren (14F 0e , [67504, 14729] ) ,längs bäck ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,kanten av myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) ,skogskärr,myrkanter frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Brunnarna (14F 1d , [67583, 14668] ) ,sumpig strand ,flertal ,2017 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67585, 14723] ) ,myr ,ymnigt ,2013 (GHa)
Stornäset (14F 1e , [67588, 14728] ) ,strandkant ,rikligt ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ) ,kanten av å ,rikligt ,2015 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,ymnigt ,2009 (GHa)
Hansuskojan (14F 3c , [67676, 14618] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,bäck/dike genom myr ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,sumpig strand ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67670, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67687, 14914] ) ,stransnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Brandstjärn (14F 4e , [67736, 14726] ) , ~refl~ ,strandkant ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,Strand ,Enstaka ,2007 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ) ,strandbuskage ,flertal ,2014 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,strandkant ,flertal ,2014 (GHa)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.) (14F 1d , [6755550, 1466830] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mad vid sjö , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,strandkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,bäckdråg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,strand ,rikligt ,2008 (GHa)
Alnus glutinosa    Klibbal
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Östbjörka, Gryssens syöstra del (14F 2c , [6761600, 1464870] ) ,längs stränderna , 2013 (BOr)
Östbjörka, Gryssens nordvästra del (14F 2d , [6762430, 1465020] ) ,längs stränderna , 2013 (BOr)
Dådransjön,eft. Orbergsstranden (14F 2g , [6760, 1484] ) ,strandkärr,intill tallbränna,flera urgamla träd ,t.riklig,flerst. ,1985 (TLj)
Sandviksberget (14F 2g , [67638, 14812] ) ,bäckdråg ,flertal ,2018 (GHa)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,skogsrikkärr , 1991 (JEd & LBr)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,sumpskog ,sparsam ,2007 (LBr)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67670, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Brandsmyren (14F 4e , [6774910, 1472580] ) , ~refl~ ,diken längs väg ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Brandstjärnsmossen (14F 5e , [67751, 14725] ) , ~refl~ ,kärr/källdråg ,flertal täd av varierande ålder ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Stora Ljustjärn (14F 5f , [67761, 14791] ) , ~refl~ ,strandsnår ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Norra stranden av Pålstjärnen (14F 5g , [6775390, 1480310] ) , ~refl~ ,kanten av skogsstjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) ,kärr ,rikligt, många stora träd i kärret ,2009 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779520, 1489090] ) ,flottningsdamm ,enstaka ,2014 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Torrbergstjärn (14F 6h , [67809, 14867] ) ,sankmark ,flertal ,2015 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ) ,sumpskog ,enstaka ,2015 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [6782620, 1486610] ) ,diken ,ganska många småvuxna exemplar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751418, 1490171] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Orrhäll (artp.) (14F 1i , [6756519, 1490394] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Lilla Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759057, 1490789] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Alnus glutinosa x incana    
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
N Halltjärnsåsen (artp.) (14F 3c , [6765435, 1463098] ) ,barrträd / , 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Alnus incana    Gråal
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Bysjön (13F 9d , [6749890, 1465060] ) ,rastplats i blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,väl spridd ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Enån (14F 0c , [67534, 14634] ) ,kanten av ån ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,åkerfåbod ,väl spridd ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,vid hävdad äng ,rikligt ,2017 (GHa)
Österängsån (14F 0d , [6753980, 1466280] ) ,utmed å ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67506, 14729] ) ,vid bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,snårskog ,spridd ,2013 (GHa)
Ingels, Spångmyren (14F 1d , [67593, 14688] ) ,kanten av myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bjusvägen 1 km S Övre Gärdsjö (14F 1e , [67551, 14700] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,gles fuktig skog ,enstaka ,2013 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,flertal ,2013 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,surhål ,enstaka ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14732] ) ,kanten av myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Skogsbilväg SO Ingelsberget (14F 2h , [6764200, 1487720] ) ,diken ,väl spridd ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,strandskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Liten tjärn 500 m S Berglömings sydspets (14F 5f , [67765, 14765] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,kanten av myr ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67782, 14930] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ) ,sumpskog ,väl spridd ,2015 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. flera grova exemplar. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Långängsmyren, vägkant (artp.) (14F 1d , [6755581, 1469934] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbod ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Betula nana    Dvärgbjörk
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,myr/sumpig strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746390, 1467760] ) ,myrkant , 2008 (JJa & IPt)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lisskogsmyren (14F 0e , [67504, 14729] ) ,myr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,myr ,rikligt ,2010 (GHa)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ) ,bäckdråg centralt ,riklig ,2018 (LBr)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,ymnigt ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14746] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67826, 14874] ) ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,8 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) ,intermediär myr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,hygge ,enstaka äldre träd ,2013 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
S om Sågmyren (14F 3f , [67681, 14770] ) ,hygge med enstaka kvarlämnade träd ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67668, 14815] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Mjöbergsänget (14F 4b , [67713, 14592] ) , ~refl~ ,Vändplan på skogsbilväg med omgivande skog/hyggen , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Tusenbrödratjärnen SO Berglömming (14F 5f , [6776780, 1477000] ) ,strand ,enstaka ,2006 (GHa)
Tusenbrödratjärnen SO Berglömming (14F 5f , [6776800, 1477030] ) , ~refl~ ,liten tjärn med omgivande sankmarker , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ) , ~refl~ ,hygge ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67815, 14871] ) ,hygge ,väl spridd ,2015 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,åkerfåbod ,väl spridd ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14723] ) ,åkerkanter, skogsbryn mm ,allmän ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67623, 14641] ) ,blandskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,hygge ,väl spridd ,2013 (GHa)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ) ,hygge ,rikiligt ,2015 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14879] ) ,ungskog ,vanlig i hela rutan ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,strandskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [67693, 14867] ) ,hygge ,spridd ,2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 4i ) , frekvens allm. ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Lassesåker (14F 4j , [6772, 1495] ) ,blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Oxåberget NV delen (14F 5f , [6776740, 1479010] ) , ~refl~ ,grustag , frekvens allm. , 2006 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Amungsberget (14F 5i , [6776, 1491] ) ,blandskog ,väl sptridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,kraftgata ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) ,skogsbryn ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,kantskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Corylus avellana    Hassel
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (DF) (14F 1c , [67571, 14622] ) ,lundartad västslänt ,~15 gamla buskar + spridd föryngring i övre delen ,1988 (TLj & LBr)
Quercus robur    Ek
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754153, 1456948] ) ,strandzonen ,plantor spridda på flera ställen ,2013 (BOr)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg (13F 9d , [67454, 14688] ) ,vägkant eft.gamla landsv. ,viss föryngring ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
S Rättvik väg 70 (artp.) (14F 0c , [6750559, 1461807] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Cannabis sativa    Hampa
1 km SV kalkverket,f.d.sandtag (14F 0c , [67518, 14649] ) ,jordhög ,1 ex ,1985 (TLj)
Humulus lupulus    Humle
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka, klängande i skogstry ,2019 (GHa)
Västbjörka, vid "Tosstugu" (14F 1b , [67566, 14550] ) ,vid ladvägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749247, 1460631] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,vägren vid rastplats ,fåtal ,2010 (GHa)
Parkeringen vid gamla Posten (14F 0c , [6752160, 1462910] ) ,kommunal plantering ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,flertal ,2017 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14692] ) ,häck/tomt ,spridd ,2007 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67581, 14700] ) ,jordhög ,fåtal ,2010 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755270, 1484850] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,dyngstackar ,flertal ,2010 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,gårdsplatser ,rikligt ,2013 (GHa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,intill fähus ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,vid båthus ,enstaka ,2012 (GHa)
Undsättholmen (14F 2f , [67627, 14776] ) ,vid uthus ,rikligt ,2013 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,bakom uthus ,enstaka ,2015 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ) ,igenväxande fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rockviken (14F 5h , [6779630, 1489200] ) ,stugtomt ,fåtal ,2009 (GHa)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ) ,stugtomt ,enstaka ,2014 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,vid uthus ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Urtica urens    Etternässla
Utby (13F 9c , [67480, 14618] ) ,ladugårsbacke ,enstaka ,1986 (TLj)
Samhället ,eft.Vasagatan (14F 0c , [6752, 1462] ) ,jordhögar o trädgård ,2 lokaler ,1985 (TLj)
Övre Gärdsjö,Ollasgården (14F 1d , [67572, 14691] ) ,fägata o ladugårdsbacke ,11ex ,1986 (TLj)
Blecket (14F 1e , [67563, 14713] ) ,dyngstad o fägata ,ca 10 ex ,1986 (TLj)
Bistorta vivipara    Ormrot
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,vägren vid rastplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,körspår i hygge ,fåtal ,2017 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,längs gammal körväg ,flertal ,2014 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67511, 14724] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Ingels, Väg 301 vid 80-skylten (14F 1d , [67585, 14689] ) ,dike ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,enstaka ,2014 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6757797, 1464468] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,betad fäbodvall ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Fallopia japonica    Parkslide
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755270, 1484850] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Polygonum aviculare    Trampört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Domusparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2009 (GHa)
Rättvik, Kommunalkontoret (14F 0c , [6752090, 1462820] ) ,gräsmatta ,väl spridd ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757960, 1468370] ) ,gårdsplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,vid trädgårdsutkast (kurvan på ågatan) ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Rheum x cultorum    Rabarber
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,flertal ,2018 (GHa)
Ingels, väg 301 (14F 1d , [67593, 14689] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755130, 1484650] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14727] ) , ~refl~ ,rivet huggarläger (revs på 60 talet) ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ) ,avlägg ,flertal ,2019 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753254, 1461552] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,parkeringsyta ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.) (14F 3i , [6767141, 1491599] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,torr mark vid vägkant ,enstaka ,2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Tusenbrödratjärnen 300 m S Berglöming (14F 5f , [6776800, 1477030] ) , ~refl~ ,kanten av avlägg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.) (14F 1f , [6759519, 1476230] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ) ,bäck ,rikligt ,2017 (GHa)
Åkernäsviken,kring Ammtjärnsåns utlopp i Siljan (14F 1b , [67551, 14588] ) ,strandkärr,sumpskog ,flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,sankare stränder o i anslutande sumpskog frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
S Rättvik väg 70 (artp.) (14F 0c , [6750559, 1461807] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Rumex crispus    Krusskräppa
Gärdebyn ,vid Lustigsgården (14F 0c , [67509, 14626] ) ,vägkant ,1 ex ,1986 (TLj)
Vikarbyn v.Vikarbygrillen (14F 1b , [67552, 14570] ) ,sandig vägkant ,1 ex. ,1988 (TLj)
Övre Gärdsjö,kring Södergårdarna (14F 1d , [67570, 14691] ) ,gödselstad o gammal vall ,enstaka ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67580, 14685] ) ,beteshage/dike ,ca 10 ex ,1986 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67531, 14641] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Övre Gärdsjö, vid missionshuset (14F 1d , [67576, 14696] ) ,dikeskant ,enstaka ,2011 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755270, 1484850] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,rikligt ,2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Rumex rugosus    Trädgårdssyra
Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ) , ca 200 m lång jordvall intill vägen ,rikligt ,2008 (BOr)
Pilgatan vid järnvägen (14F 0c , [6752920, 1462120] ) ,vägslänt ,10-20 tuvor ,2010 (BOr)
Rumex thyrsiflorus    Stor ängssyra
Ö.Kyrkvägen (artp.) (14F 0c , [6753336, 1461732] ) , ,1 bestånd vid cykelvägen + flera ex andra sidan gångtunneln vid betesmark ,2016 (Henry Gudmundsson)
Atriplex patula    Vägmålla
Rättviks centrum,bl.a.jvgstn o Storgatan (14F 0c , [6752, 1462] ) ,rabatter,trottoarkanter,gårdar ,flerst. ,1986 (TLj)
Råbergstippen, N-sidan (14F 0d , [6752, 1468] ) ,soptipp med rötslam ,2 stora snår ,1985 (TLj)
Ö om kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ) ,jordhögar ,flerst. ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67580, 14685] ) ,gammal dyngstad ,t.riklig ,1986 (TLj)
Chenopodium album    Svinmålla
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ) ,kommunal rabatt ,flertal ,2018 (GHa)
Torget/bankhuset (14F 0c , [6752330, 1462700] ) ,längs husgrund , 2009 (GHa)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ) ,jordhög ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,rikligt ,2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6761543, 1464084] ) ,åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Chenopodium bonus-henricus    Lungrot
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Järnvägs-stn (14F 0c , [67522, 14625] ) ,rabatter ,riklig ,1986 (TLj)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Atlasruta (14F 1d ) ,blottad sandmark o i byarna flerst.på trädor frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) ,sandig strandbrink ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Cerastium arvense    Fältarv
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ) ,snårigt buskage ,enstaka ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14642] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,beteshagar,dikesrenar,gamla vallar. etc frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763050, 1490140] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ) ,avlägg ,flertal ,2019 (GHa)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Övre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757439, 1469257] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål ,enstaka ,2008 (GHa)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,vägkant ,enstaka ,2019 (GHa)
Parkeringen vid gamla Posten (14F 0c , [6752160, 1462910] ) ,plantering ,fåtal ,2010 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Nävertjärn (14F 1d , [6759960, 1466830] ) ,grässvål i vägskäl/vändplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vid husgrund ,enstaka ,2015 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67668, 14815] ) , ~refl~ ,kanten av gammal körväg/fäbodstig ,enstaka ,2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770810, 1487320] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Utby 300 m V f.d. jvgstn (13F 9c , [67474, 14611] ) ,matjordshögar i gammal ängsmark ,enstaka ,1986 (TLj)
Gärdebyn (14F 0c , [67510, 14627] ) ,dike/bäckrännil på dy ,1 ex ,1986 (TLj)
Gärdsjön, vid Årängsåns delta (14F 1d , [67588, 14686] ) ,delvis albevuxna levÚer ,enstaka ,1986 (TLj)
Ingels (14F 1d , [67589, 14690] ) ,tidvis översvämmat sandfält på tomtmark ,enstaka ,1986 (TLj)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770810, 1487320] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,fåtal ,2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6752920, 1461740] ) ,slänt vid parkering ,något tiotal ,2017 (GHa)
Vikarbyn, norra delarna (14F 1b , [6755, 1457] ) ,kalktorrängar samt fl.i byn , 1987 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,främst vägkanter,även tottbackar frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ) ,vägslänt ,tiotals ,2015 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Getryggen (14F 5i , [6778380, 1493100] ) ,f.d. ängsmark ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Flytåsen (14F 7i , [67861, 14902] ) ,torräng ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gypsophila muralis    Grusnejlika
Rättviks centrum (14F 0c , [67524, 14625] ) ,nysådda gräsmattor, rabatter ,10 lokaler ,2006 (BOr)
Herniaria glabra    Knytling
Enådal - mässhallen eft.Centralgatan (14F 0c , [67526, 14637] ) ,blottad sand ,flera ex ,1986 (TLj)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) ,grusplan på idrottsplats ,75 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brändberget, nordsluttning (artp.) (14F 0g , [6754293, 1483304] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Tina (13F 9c , [6749, 1460] ) ,tättbygd by ,flertal ,2013 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,stora mängder ,2008 (JJa & IPt)
vid infarten till Ärtled (13F 9e , [67486, 14736] ) ,landsvägsdike ,tio-tals ,2007 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Stora industriområdet vid Skogsstyrelsen (14F 0c , [67532, 14642] ) ,landsvägsdike ,rikligt ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) ,f.d.ängsmark,vägkanter frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,stenröse ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Väg 301 vid infarten till Hästhagen (14F 0d , [67537, 14656] ) ,landsvägsdike ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
1 dryg km Ö om Gunnarsbodarna (14F 0e , [67508, 14701] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,1986 (PJo)
1 km S Berget, längs vägen mot Lisskog (14F 0e , [67533, 14711] ) ,landsvägsdike ,tio-tals ,2007 (GHa)
Vägen mellan Backa och Östbjörka, norr om Draggån (14F 1c , [67583, 14636] ) ,diken ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,f.d.ängsmark,vägkanter frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1e ) ,f.d.ängsmark,vägkanter frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2012 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Enskvarn,mln nedre dammen o Båtstjärn (14F 1d , [67585, 14670] ) ,fuktig lövskog eft.bäcken ,riklig ,1986 (TLj)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Sagina nodosa    Knutnarv
Övre Gärdsjö, efter Årängsån,åtm.dessa 700 m (14F 1d , [67581, 14698] ) ,eroderade åbrinkar på mjäla ,flerst. ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö, efter Årängsån,åtm.dessa 700 m (14F 1e , [67575, 14700] ) ,eroderade åbrinkar på mjäla ,flerst. ,1986 (TLj)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745549, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Storgatan (14F 0c , [6752090, 1462740] ) ,mellan stenplattor och längs husgrunder ,spridd ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,gångstig ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2007 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,enstaka ,2019 (GHa)
1 km NO Silvbergsbodarna (14F 4e , [6771990, 1473410] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (DABS)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) ,dubbla blommor, flera ex längs järnvägens banvall , 1996 (Bengt Oldhammer)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) ,sandblottor,trädesåker frekvens:sällsynt 3 lok. ,1986 (TLj)
Silene dioica    Rödblära
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,vägren vid rastplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,spridd ,2017 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,rikligt ,2017 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ) ,inägor ,rikligt ,2009 (GHa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsmark,dikesrenar,betesmark,vägkanter,etc frekvens:allmän > 10 lok. ,1986 (TLj)
100 m V Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ) ,åker ,ymnigt ,2010 (GHa)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike ,rikligt ,2009 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755130, 1484650] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67605, 14712] ) ,åkrar, diken,gårdsplatser ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,dike ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ) ,avlägg ,ymnigt, många väldigt ljusa exemplar ,2019 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67754, 14725] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Silene latifolia x dioica    
100 m V Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ) ,åker ,fåtal ,2010 (GHa)
Silene latifolia    Vitblära
Kyrkudden, Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,jordkulle ,flertal ,2017 (GHa)
Sjurberg (14F 0c , [67535, 14610] ) ,potatisland ,enst. ,1988 (TLj)
Stora Industriområdet (14F 0c , [6753570, 1464020] ) ,buskage ,enstaka ,2012 (GHa)
Vikarbyn, kalkbackarna o.byn (14F 1b , [6755, 1457] ) ,torrängar,vägkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Nittsjö (14F 1c , [6755, 1460] ) ,trädor o åkrar ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Nittsjö (14F 1c , [6756, 1460] ) ,trädor o åkrar ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ) ,potatisland ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsmark,dikesrenar,gårdar frekvens:m.a. 8 lokaler ,1986 (TLj)
Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ) ,åker ,ymnigt ,2010 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,vägkant ,enstaka ,2008 (IPt)
Getryggen (14F 5i , [6778380, 1493100] ) ,vägkanter o. f.d. ängsmark ,spridd fl. ,1988 (TLj & LBr)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Övre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757439, 1469257] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Silene noctiflora    Nattglim
Utby,300 m V f.d.jvgstn (13F 9c , [67474, 14611] ) ,uppschaktade matjordshögar i gammal ängsmark ,2 ex ,1986 (TLj)
Silene nutans    Backglim
Kungshol (14F 1c , [67554, 14648] ) ,sandig backe ,ca 25 ex ,1986 (TLj)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755440, 1466670] ) ,längs gammal väg ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö,byvägen mot talludden (14F 1d , [67567, 14679] ) ,sandåsskärning ,t.riklig ,1986 (TLj)
Returcontainrarna i Ingels (14F 1d , [67571, 14686] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Övre Gärdsjö,eft.väg 301 (14F 1d , [67576, 14688] ) ,torra ängsbackar/odlingsrösen ,t.riklig ,1986 (TLj)
500 m N om Ingels (14F 1d , [67593, 14689] ) ,torra vägkanter ,t.riklig ,1986 (TLj)
Ingels grustag (14F 1d , [67595, 14689] ) ,grusplan ,ett tiotal ,2010 (GHa)
N om Ingels (14F 1d , [67595, 14689] ) ,torra vägkanter ,t.riklig ,1986 (TLj)
Glistjärna (N om kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,kalkrik ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Påfart väg 70 (artp.) (13F 9c , [6749574, 1461843] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Silene vulgaris    Smällglim
Kyrkstallarna (14F 0c , [67529, 14614] ) ,intill husgrunder ,flertal ,2015 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14687] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,ymnigt ,2019 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Spergularia rubra    Rödnarv
Rättvik,jvg-stn (14F 0c , [67512, 14625] ) ,stenlagd perrong ,rikl. ,1987 (TLj)
Flymyren (14F 4e , [67734, 14742] ) , ~refl~ ,vändplan ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
400 m V Pusshålstjärn (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (DABS)
Stellaria alsine    Källarv
Rättviksheden ,1 km NO Hedslund (14F 0c , [67549, 14638] ) ,bäckravin med källflödesbotten ,t.riklig ,1986 (TLj)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ) ,torrlagt dige ,t.rikl. ,1990 (ABj)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog källpåverkad ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745549, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,vägren vid rastplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Konsumparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ) ,i plantering av Ölandstokar ,fåtal ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,betesmark ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,fåtal ,2017 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67596, 14687] ) ,vägslänt ,spridd ,2010 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vid bryggfäste ,flertal ,2015 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755130, 1484650] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,plats för övergiven begyggelse ,tiotals ,2010 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14727] ) , ~refl~ ,rivet huggarläger (revs på 60 talet) ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,flertal ,2014 (GHa)
Vid Årängsåns mynning (14F 1d , [67588, 14686] ) ,granskog sumpmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14703] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ) ,grovvuxen granskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog , 2008 (GHa)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,sparsamt ,2006 (RLu)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751356, 1490094] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stellaria media    Våtarv
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ) ,kommunal rabatt ,flertal ,2018 (GHa)
Centrum (14F 0c , [67521, 14627] ) ,gräsmattor och rabatter ,allmän ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ingels och Gärdsjö (14F 1d , [67590, 14693] ) ,rabatter och potatisland ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755270, 1484850] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,fläckvis rikligt ,2019 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Stellaria nemorum    Lundarv
Mellan Utby och Bäck (13F 9c , [67482, 14623] ) ,lundartad bäckravin ,rikligt ,1988 (MKp)
Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14616] ) ,i långsamt flytande bäck ,något tiotal ,2017 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6763930, 1489708] ) , , 2015 (Jörgen Sundin)
Trollberget/bodberget (artp.) (14F 2h , [6764029, 1489793] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2011 (GHa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,sjö ,enstaka ,2016 (GHa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,strand , 2015 (JJa)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ) ,sjö ,spridd ,2007 (GHa)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,tjärn ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67679, 14788] ) ,sjö ,relativt vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ) , ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.) (14F 1d , [6755550, 1466830] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759057, 1490789] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,relativt grund sjö ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,sjö ,flertal ,2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ) ,sjö ,spridd ,2007 (GHa)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Östbjörka, Gryssen (14F 2c , [67615, 14648] ) ,sjö ,flertal ,2016 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ) , ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bysjön SV (artp.) (13F 9c , [6749964, 1464819] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Göl S Binsjövägen (vid minnesstenen) (14F 3f , [67680, 14799] ) ,liten göl ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Aconitum napellus    Äkta stormhatt
"Vatturiset"=branten mot Ö bakom gamla mattfabriken (14F 0c , [67532, 14632] ) ,ravinbrant (fabriken ersatt med småhus 1986!) ,riklig ,1985 (TLj)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Stora industriområdet (14F 0c , [6753560, 1464090] ) ,jordhög i kraftgata ,enstaka ,2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,fuktstråk ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsbodarna 200 m Ö om fäb. (14F 0d , [67504, 14654] ) ,lövlund ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ) ,f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare ,spridd i lundarna ,1988 (TLj)
Östbjörka kalkravin (14F 2c , [67625, 14636] ) ,lundveg ,t.riklig ,1986 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14654] ) ,kalkberg ,flertal ,2014 (GHa)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ) ,skogsmark , 2007 (DABS)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ) ,surdråg , 1995 (RLu)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,sparsamt ,2006 (RLu)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,4 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751268, 1490205] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6762681, 1463741] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6762703, 1463605] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Matsbodarna (artp.) (14F 2c , [6763054, 1464812] ) ,lövträd / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Matsbodarna (artp.) (14F 2c , [6763070, 1464820] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762455, 1465278] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762502, 1465363] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Perolsbodarna (artp.) (14F 2i , [6763279, 1490371] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ) ,snårigt buskage ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ) ,blandskog i fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Nv Kungshol (14F 1c , [67563, 14645] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ) ,lundartad västslänt ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,lundveg, f.d. ängsmarker frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,estaka ,2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14691] ) ,vid bäck i barrskog ,något tiotal ,2017 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2010 (IPt)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ) ,ravin ,rikligt ,2009 (IPt)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ) ,grovvuxen granskog ,enstaka ,2009 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ) ,örtrik granskog ,riklig ,1991 (JEd & LBr)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ) ,skogsmark , 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67725, 14912] ) ,lundveg. i SV-sluttning ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ) ,surdråg , 1995 (RLu)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,spridd ,2006 (RLu)
Saluån (artp.) (13F 9c , [6746162, 1461115] ) ,ravin / , 2005 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Gärdebyn (artp.) (13F 9c , [6749684, 1462709] ) , ,5 ,2020 (Eric Sjöberg)
Gärdebyn (artp.) (13F 9c , [6749684, 1462709] ) , ,100 ,2020 (Eric Sjöberg)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
O Handsktyten (artp.) (14F 0d , [6754349, 1469425] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gunnarsbodarna (artp.) (14F 0e , [6750670, 1470208] ) ,sekundär lövnaturskog / lövträd , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N Råbergstjärn (artp.) (14F 0e , [6752043, 1470428] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Råbergsängena (artp.) (14F 0e , [6752681, 1470521] ) ,aspskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Nyberget fäbod, Dådran (artp.) (14F 0g , [6754892, 1484566] ) ,lågörtgranskog nära fäbod ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Trollskuruberget (artp.) (14F 1b , [6756478, 1458708] ) ,lövrik barrnaturskog / liten sprickdal i fasta berget , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Granmor (artp.) (14F 1b , [6756937, 1457964] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
S Granmor (artp.) (14F 1b , [6757084, 1457878] ) ,barrskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
S Granmor (artp.) (14F 1b , [6757119, 1457895] ) ,barrskog / , 2005 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hasselbacken, Backa (artp.) (14F 1c , [6757194, 1462259] ) ,lågörtlövskog med inslag av lönn och hassel , 2015 (Janolof Hermansson)
Amtjärn (artp.) (14F 1c , [6757887, 1460617] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
V Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761887, 1464525] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kalkberget Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6762724, 1463862] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762469, 1465332] ) ,lövnaturskog / lövängsrest , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762753, 1465243] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Långnäset (artp.) (14F 2f , [6761511, 1476922] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748, 1474] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2008 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikiligt ,2016 (GHa)
Rättvik vid brandstationen (14F 0c , [67529, 14641] ) ,vägslänt ,spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , ,2008 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,fårhage ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [6751, 1472] ) ,gamla betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Parkeringen vid Springkällan (14F 1c , [67564, 14648] ) ,kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,ymnigt ,2018 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,dungar ,rikligt ,2008 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,gammal vall ,rikligt ,2015 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,ängsmark ,rikligt ,2012 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,strandskog ,ymnigt ,2015 (GHa)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ) ,igenväxande fäbodtäkt ,ymnigt ,2014 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,stugtomt ,fåtal ,2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67710, 14875] ) ,betesmarker och dungar ,väl spridd ,2008 (GHa)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,sparsamt ,2006 (RLu)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander)
Gärdebyn (artp.) (13F 9c , [6749684, 1462709] ) , ,3 ,2020 (Eric Sjöberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Anemone sylvestris    Tovsippa
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,15 ,2018 (Anders Helander)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Rättviksheden kring kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ) ,solexp. åsbackar m.gles tallskog sammt flerst.på nyare hyggen ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Gärdsjöfältet, S om Österängsån (14F 1d , [67556, 14662] ) ,torr tallhed med täml.sluten skog ,~30 ex ,1986 (TLj)
Ca 500 m N Ingels ,skogsbilväg (14F 2d , [67608, 14687] ) ,rik tallhed ,t.rikligt ,1988 (LBr)
Kalkverksområdet (14F0d49) (artp.) (14F 0d , [6754732, 1465482] ) , ,noterad ,2006 (Lars-Olof Sarenmark)
Rättviksheden, NO Kalkverket (Gropen) (artp.) (14F 0d , [6754883, 1465974] ) ,sandtallskog ,1 plantor/tuvor ,2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
Furudals industriområde, 115 m VSV-SV Brändav x Industriv (artp.) (14F 0c , [6753638, 1463737] ) ,tallhed ,2 plantor/tuvor ,2011 (Joakim Ekman)
Rättviks industriområde vid Brända vägen (artp.) (14F 0c , [6753718, 1463649] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Enån (artp.) (14F 0c , [6754596, 1464982] ) ,kalkbarrskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rättvik öster om motorbanan (artp.) (14F 0c , [6754624, 1464919] ) , ,se artportalen ,2014 (Uno Skog)
Rättviksheden, 50 m Ö om Motorstadion (artp.) (14F 0c , [6754645, 1464938] ) ,tallhed, kalktallskog ,200 plantor/tuvor ,2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Nedre Rättviksfältet (artp.) (14F 0c , [6754650, 1463890] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Motorbanan (artp.) (14F 0c , [6754668, 1464932] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Rättviks motorbana (artp.) (14F 0c , [6754800, 1464950] ) , ,enstaka blad ,2004 (Uno Skog)
Rättviks motorbana (artp.) (14F 0c , [6754800, 1464950] ) , ,23 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Rättviks motorbana (artp.) (14F 0c , [6754800, 1464950] ) , ,noterad ,2004 (Uno Skog)
Rättviks Kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754080, 1465040] ) , ,60 ,2004 (Anders Asp)
SO Kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754228, 1465482] ) ,kalkbarrskog / sandbarrskog , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754281, 1465542] ) ,sandtallskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Kalkverksområdet (artp.) (14F 0d , [6754414, 1465276] ) , ,50 plantor/tuvor ,2015 (Anders Helander)
Rättviksheden (artp.) (14F 0d , [6754625, 1465630] ) ,sandtallskog kalkmarksskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6754702, 1465061] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6754728, 1465051] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Öster om motorbanan i Rättvik (artp.) (14F 0d , [6754772, 1465004] ) , ,7 plantor/tuvor ,2017 (Per Gustafsson)
Rättviksheden (artp.) (14F 1d , [6755313, 1466326] ) ,sandtallskog kalkmarksskog ,4 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Gärdsjöfältet, S om Österängsån (artp.) (14F 1d , [6755439, 1466184] ) , ,111 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Rättvik (artp.) (14F 1d , [6755465, 1465930] ) , ,2 ,2019 (Emma Billbäck)
Rättviksheden (artp.) (14F 1d , [6755629, 1465895] ) ,sandtallskog kalkmarksskog ,1 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
200 m SO Kungsholskvarn (öster om ån) (14F 1c , [67552, 14649] ) ,tallskog på sandhed ,enstaka ,2013 (GHa)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Tina (13F 9c , [6749, 1460] ) ,tättbygd by ,flertal även vita exemplar ,2013 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,enstaka ,2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Storgatan vid Södergården (14F 0c , [6751960, 1462800] ) ,gårdsinfart ,enstaka ,2011 (GHa)
Ågatan vid tunnbrödsbageriet (14F 0c , [67521, 14631] ) ,springa mellan asfalt och husgrund ,enstaka ,2011 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6752920, 1461740] ) ,slänt vid parkering ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,lundveg, f.d. ängsmarker frekvens:allmän ~10 lok ,1986 (TLj)
Ingels, längs Biingsjövägen (14F 1d , [67590, 14693] ) ,diken och vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m S Grötlösan (14F 2c , [67611, 14630] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,enstaka ,2019 (GHa)
Östra Born (14F 2e , [67603, 14717] ) ,vid båthus ,enstaka ,2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Lisskog, Rättviks kn (artp.) (14F 0e , [6750763, 1472855] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark i bäcksänka , 2008 (JJa & IPt)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,strand/vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Enån (14F 0c , [67520, 14632] ) ,stranden av en å ,ett relativt stort bestånd ,2009 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ) ,bäck ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67507, 14728] ) ,bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,bäck ,flertal ,2016 (GHa)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ) ,bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ) ,bäck ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,kanten av å ,flertal ,2015 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67627, 14637] ) ,bäck genom betesmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2012 (GHa)
Avlassån (14F 3f , [67680, 14789] ) ,åmynning ,spridd ,2007 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ) , ~refl~ ,sumpskog/strand ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67710, 14875] ) ,diken , 2008 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,vattendrag ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Lantbruksskolan - Siljan (14F 0c , [67528, 14618] ) ,träda o dikeskant,tidigare hästhage ,1000-tals, ( 10/6 upplöjd -alla borta!) ,1986 (TLj)
Kyrkan,mln sprutboden o gamla gravkapellet (14F 0c , [67529, 14614] ) ,torra Dicranum-flak på kyrkogårdsmuren ,~30 ex (lok.känd i minst 15 år,ABj) ,1986 (TLj)
Hästhagen, kring sommartallen (3 km Ö Rättvik) (14F 0d , [67526, 14661] ) ,bartrampad blötjord ,1000-tals ,1986 (TLj)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,väl spridd ,2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14643] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ) ,inägor ,väl spridd ,2009 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,rastplats ,spridd ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Nedre Gärdsjö norr om Bystugan (14F 1d , [67582, 14686] ) ,f.d. åker ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vid bryggfäste ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,gammal vall ,flertal ,2015 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Skärberget (14F 3h , [67664, 14877] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,vägren ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,kohage ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål , 2008 (GHa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Rättvik, Konsumparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ) ,l spricka mellan husgrund och asfalt ,enstaka ,2015 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ) ,igenväxande fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Brandstjärnen (14F 4e , [6774080, 1472130] ) , ~refl~ ,vägren på väg som korsar bred kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,gräsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ranunculus ficaria    Svalört
Övre Gärdsjö,Södergårdarna eft.byvägen (DBS) (14F 1d , [67571, 14692] ) ,ängsrest mot plank,mkt skyddad ,~10 ex ,1986 (TLj)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ) ,f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare ,enst. ,1988 (TLj)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,f.d.ängsmark,kalktorräng ,fl. ,1987 (TLj)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ) ,lundartad västslänt ,i öppnare partier o. rösen ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Kullbergs kalkbrott,Ö om brottet (14F 1c , [67572, 14619] ) ,i kalktallskogen o.f.d. ängsmark intill brottet ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,slåtterängar,öppnare lundar,odlingsrösen,vägrenar frekvens:m.a ~6 lok ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, väg 301 mitt mot Mössin (14F 1d , [67572, 14685] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Västra Born (14F 2e , [6760, 1470] ) ,torra ängsbackar,odlingsrösen ,flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Övre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757832, 1468894] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Rättvik, Kyrkudden (14F 0c , [67529, 14616] ) ,kanten av grusgångar ,enstaka ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14692] ) ,rabatt ,enstaka ,2010 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,rikligt ,2019 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Kyrkudden öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandkant ,flertal ,2017 (GHa)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Öjaviken,eft.stigen mot Lillö (14F 0b , [67540, 14557] ) ,strandsnår ,riklig ,1985 (TLj)
Gärdsjöfältet,eft.Österängsån (14F 1d , [67566, 14657] ) ,ängsveg. ,enstaka ,1985 (TLj)
Gryssbäcken från Tranumyren,åtm 1 km uppströms (14F 1d , [67591, 14664] ) ,f.d.ängsmark samt mer naturlig lövkärrsveg ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gryssbäcken från Tranumyren,åtm 1 km uppströms (14F 1d , [67595, 14662] ) ,f.d.ängsmark samt mer naturlig lövkärrsveg ,t.riklig ,1985 (TLj)
Långänget,SO Gryssberget (14F 2d , [67625, 14656] ) ,granbevuxna slogar ,enstaka ,1985 (TLj)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Stora industriområdet, vid Johanssons järn (14F 0c , [67531, 14641] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758150, 1460730] ) ,vägkant ,spridd ,2007 (IPt)
Atlasruta (14F 1d ) ,igenväxande fuktängar frekvens:allmän >10 lok ,1985 (TLj)
Sjöbrovägen (14F 1d , [6757440, 1468090] ) ,vägslänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Chelidonium majus    Skelört
Enån ,båthuset v.brandstn (14F 0c , [67519, 14630] ) ,murad strandskoning ,2 ex ,1985 (TLj)
Ågatan-Enån (14F 0c , [67522, 14632] ) ,brant åbrink med lövskog ,riklig ,1985 (TLj)
Rättviks samhälle, Ågatan, fd möbelaffären (14F 0c , [6752210, 1463160] ) ,i springa mellan trottoar och husvägg ,ett ex ,2017 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752148, 1463126] ) ,i en häck i centrala rättvik ner mot ån, inte långt från folkmusikens hus. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Fumaria officinalis    Jordrök
Rättvik, Kommunalkontoret (14F 0c , [6752090, 1462820] ) ,grävd grop i gräsmatta ,flertal ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ) ,gräsmatta/rabatt ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ) ,jordhög ,fåtal ,2010 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
700 m N Ingels eft.väg 301 (14F 1d , [67596, 14688] ) ,torr vägkant ,1 ex gult ,1985 (TLj)
Utby, Rättvik (artp.) (13F 9c , [6748117, 1461792] ) , , 1988 (Tiina LaanteeThomas Strid)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67557, 14573] ) ,jordhög intill tomt/vägkant ,10 ex. ,1987 (TLj)
150 m SV Glisstjärns S-spets (14F 1c , [67573, 14612] ) ,ruderathögar (jord) på tomtmark ,rikl. ,1988 (TLj)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Papaver somniferum    Opievallmo
Lantbruksskolan (14F 0c , [67538, 14620] ) ,ogräs i stråsäd ( väl ngn försöksodling) ,enstaka ,1985 (TLj)
Gärdsjön,Årängsåns delta (14F 1d , [67588, 14686] ) ,på sandbankarna! ( väl uppspolade frön, men varifrån?) ,enstaka i blom ca 10 cm höga ,1985 (TLj)
Alliaria petiolata    Löktrav
Vikarbyn, n.bystugan (14F 1b , [67597, 14576] ) ,häck mot trädgård ,1 ex. ,1987 (TLj)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Stiftsgården v. jvg-övergång (14F 0c , [67532, 14615] ) ,torr gräsplan ,1 bestånd ,1985 (TLj)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754599, 1465212] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Arabis glabra    Rockentrav
Jvg stn (14F 0c , [67521, 14626] ) ,bangård ,10-tal ,1990 (ABj)
Vikarbyn, vägen mot kalkbackarna (14F 1b , [67554, 14576] ) ,vägkant ,1 ex. ,1987 (TLj)
Vikarbyn, Kesollesgattu (14F 1b , [67594, 14571] ) ,torrbacke ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
1,5 km S Övre Gärdsjö,eft.vägen mot Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ) ,gammal schaktplats i skogen m.enst.matjordshögar ,flera ex. ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö,vid båthusbryggan i Gärdsjön (14F 1d , [67576, 14681] ) ,strandäng ,enstaka ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67578, 14684] ) ,åker ,enstaka ,2011 (GHa)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,kvadratmeterstor yta bakom skjul vid tipp ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
NO om kyrkan (14F 0c , [6753130, 1461690] ) ,våt ängsmark ,strand ,rikligt ,2016 (IPt)
Draggådammen 2 km NO Backa (14F 1c , [67577, 14642] ) ,uppschaktad dammvall ,t.riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,mark nära vatten,åstränder frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Rättviks socken, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752231, 1462495] ) ,strand , 1982 (Anders Svenson)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Tina vid Killingholmen (v. Siljan) (13F 9c , [6749, 1460] ) ,stränder , 1988 (JEd)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,fåtal ,2014 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ) ,gräsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14641] ) ,vägrenar ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14661] ) ,betesmark ,enstaka ,2008 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67587, 14692] ) ,hästhage ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,ängsmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,kohage ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,igenväxande äng ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ) ,kornåker ,spridd ,2011 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Stenbacken ,vägen österut (artp.) (14F 1e , [6758094, 1470155] ) ,åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Kalktippen (artp.) (14F 2c , [6762427, 1463944] ) ,jordhög ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Atlasruta (14F 1d ) ,åkerkanter,trädor,potatisland,etc frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Utby, Västgärdet (13F 9c , [6746, 1461] ) ,banvall ,ca 20 ex ,1986 (MKp)
Tina (13F 9c , [67468, 14617] ) ,banvall ,t.riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Altsarbyn (13F 9c , [6748, 1462] ) ,åkerkant , 1987 (JEd)
Utby (13F 9c , [67489, 14617] ) ,banvall ,t.riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Gärdebyn (13F 9c , [6749, 1462] ) ,vägslänt ,rikligt ,1987 (JEd)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ) ,vägslänt ,tiotals ,2010 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [67578, 14683] ) ,ängsmark ,fåtal ,2018 (GHa)
Bystugan i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14684] ) ,längs bäck/dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Kvarngatan ca 450 m söder om avtagsvägen från väg 301 (artp.) (14F 0c , [6752325, 1463580] ) ,vägkant , 2014 (Pär Dahlström)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753233, 1461608] ) ,jordhög, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ) ,ravin ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Klockarbäcken vid kyrkan (14F 0c , [67530, 14616] ) ,örtrik bäckravin ,massvis ,1986 (TLj)
Råbergsängarna (14F 0d , [6752, 1468] ) ,höljor på hygge ,riklig ,1986 (TLj)
Årängsån (14F 1d , [67588, 14686] ) ,strandsumpskog ,t.riklig ,1986 (TLj)
Prästbodarna vid Dådran (14F 1h , [67585, 14872] ) ,kraftig, betad källa ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Södra Vålberget (14F 2h , [67642, 14878] ) ,bäck/dike ,spridd ,2013 (GHa)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,fuktdrag i gles granskogs ,enstaka ,2007 (DABS)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) ,klibbalskärr ,fåtal ,2009 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Rättviks centrum (14F 0c , [67524, 14625] ) ,sensommar-rabatt , 2006 (BOr)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandäng ,fåtal ,2017 (GHa)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,längs gammal körväg ,något tiotal ,2014 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [6750900, 1471520] ) ,bäck ,något tiotal ,2016 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757890, 1468330] ) ,gräsmatta nära vattenbrynet ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,parkeringsficka ,flertal ,2014 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,fläckvis ymnigt ,2017 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Rättvik, Stora industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,fläckvis ymnigt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,ymnigt ,2017 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,ymnigt ,2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67588, 14690] ) ,sandiga slänter ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,spridd ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,parkering ,rikligt ,2016 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,grusväg ,rikligt ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,parkeringsplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ) ,grusplan ,flertal ,2013 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ) ,gammal linda ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ) ,avlägg ,ymnigt ,2019 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [6778600, 1489520] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67782, 14930] ) ,bland fritidshus ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Storgatan (artp.) (14F 0c , [6751988, 1462804] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Norr om kyrkan (artp.) (14F 0c , [6753009, 1461462] ) ,gräsmark ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Genvägen x Enån (artp.) (14F 0c , [6753414, 1463427] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,parkeringsyta ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,vändplan ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754499, 1465037] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,kanten av fäbodstig ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Bangårdsomr. o samhällets gator (14F 0c , [6752, 1462] ) ,rabatter,trottoarer,jordhögar ,etc ,flerst. ,1986 (TLj)
Rättviks samhälle, Ågatan, Hemköpsparkeringen (14F 0c , [6752120, 1463040] ) ,under staket ,flertal ,2017 (GHa)
Övre Gärdsjö,Södergårdarna (14F 1d , [67570, 14690] ) ,trädesåker , 1986 (TLj)
Storgatan X Ågatan (artp.) (14F 0c , [6751944, 1462840] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Erophila verna    Nagelört
Rättvik, kommunalhuset (14F 0c , [6752130, 1462780] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2016 (GHa)
Rättvik,Storgatan intill hemslöjden (14F 0c , [67523, 14626] ) ,trottoarkant ,~15 ex. ,1988 (TLj)
Kyrkogårdsmuren (14F 0c , [67527, 14616] ) , ,riklig ,1986 (TLj)
Vasastenen , Stiftsgården (14F 0c , [67531, 14615] ) ,gräsmattor,småbackar ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Travbanan (14F 0c , [67544, 14626] ) ,mager gräsmatta ,flertal ,2017 (GHa)
Enåbron (artp.) (14F 0c , [6751758, 1462685] ) ,massvis, helt vitt på 5-10 kvadrat vid stranden samt vid enåbron , 1998 (Bengt Oldhammer)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ) ,kornåker ,spridd ,2011 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Hesperis matronalis    Hesperis
Tina (13F 9c , [67490, 14618] ) ,banvall ,1 tuva ,1986 (MKp)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Lerdal - Gärdebyn (14F 0c , [6751, 1462] ) ,vägkanter,dikesrenar ,etc ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Rättvik, vid brandststionen (14F 0c , [6752910, 1464050] ) ,jordhög ,enorma mängder ,2016 (GHa)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,förvildad i stenröse inne i brakvedssnår ,rikl. ~15 m2 ,1987 (TLj)
1,5 km S Gärdsjö mot Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ) ,gammal schaktplats i skogen med jordhögar ,enstaka ,1986 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Vikarbyn (artp.) (14F 1b , [6755184, 1457055] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Rättviks stn ,SO lokstallet (14F 0c , [67526, 14622] ) ,bangård ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Atlasruta (14F 1d ) ,kornåkrar,trädor ,åkerrenar frekvens:allmän > 10 lok ,1986 (TLj)
Rorippa x armoracioides    Vägfräne
Ingels (14F 1d , [67589, 14690] ) ,tidvis översvämmad tomtmark ,flera ex ,1986 (TLj)
Rorippa palustris    Sumpfräne
OK macken vid Offerbacken (13F 9c , [67496, 14619] ) ,slänt ,mellan betongplattor ,2019 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Klockarbäckens utlopp i Siljan (14F 0c , [67530, 14614] ) ,bäckstrand ,flerst. ,1986 (TLj)
200 m Ö kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ) ,jordtipp ,flerst. ,1986 (TLj)
Draggådammen (14F 1c , [67577, 14642] ) ,uppschaktad dammvall ,t.riklig ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14688] ) ,sumpsvacka på vall ,riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjön,Årängsåns delta (14F 1d , [67588, 14686] ) ,sandbankar ,riklig ,1986 (TLj)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Knihsgatan vid f.d. Posten (14F 0c , [6752090, 1462820] ) ,jordremsa längs husgrund ,enstaka ,2009 (GHa)
200 m Ö kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ) ,jordtipp ,flerst. ,1986 (TLj)
Brändkvarn (14F 1a , [67588, 14520] ) ,naken jord i nygrävd kraftverkskanal ,enstaka ,2013 (GHa)
Stenbacken ,1 km SO Ingels (14F 1d , [67580, 14699] ) ,blomrabatt ,1 ex ,1986 (TLj)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Utby, 300 m V f.d.jvgstn (13F 9c , [67474, 14611] ) ,jordhögar på gammal äng ,enstaka ,1986 (TLj)
Lerdal (14F 0c , [67512, 14628] ) ,åkerkant,efter byvägen ,riklig ,1986 (TLj)
Stiftsgården-jvg (14F 0c , [67532, 14614] ) ,jordhögar ,2 ex ,1986 (TLj)
Hansells handelsträdgård (14F 0c , [67534, 14631] ) ,jordhögar ,enstaka ,1985 (TLj)
Subularia aquatica    Sylört
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Thlaspi arvense    Penningört
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ) ,gräsmatta/rabatt ,enstaka ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ) ,jordhög ,enstaka ,2010 (GHa)
Brändgatu i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14684] ) ,nyskapad gräsmatta ,rikligt ,2010 (GHa)
Stornäset, "Ledet" (14F 1e , [67582, 14708] ) ,åker ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,enstaka ,2019 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,gårdsplats ,spridd ,2016 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6761543, 1464084] ) ,åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2019 (GHa)
Rättvik vid brandstationen (14F 0c , [67529, 14641] ) ,vägslänt ,spridd ,2009 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ) ,gräsmark ,rikligt ,2017 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [67540, 14663] ) ,vägslänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ) ,vägrenar ,spridd ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,ymnigt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,torrbackar,betesmark,vägkanter,etc. frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,gårdsplaner, vägrenar ,väl spridd ,2008 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,flertal ,2013 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,gräsmatta ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2015 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2008 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ) ,gammal linda ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Torrberget (14F 6h , [6780490, 1485020] ) ,vid husgrund ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,vägkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sågmyren (14F 3f , [67685, 14770] ) ,myr ,vanlig ,2007 (GHa)
Svartmyren (14F 4f , [67704, 14752] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Tusenbrödratjärnen SO Berglömming (14F 5f , [6776760, 1477010] ) ,strand ,enstaka ,2006 (GHa)
Tusenbrödratjärnen SO Berglömming (14F 5f , [6776800, 1477030] ) , ~refl~ ,liten tjärn med omgivande sankmarker , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Drosera intermedia    Småsileshår
Lungsjöns strand (14F 0f , [67539, 14767] ) ,dy ,flertal ,1990 (ABj)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ) ,myr ,enst. ,1990 (ABj)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746390, 1467760] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Skogsbilväg SO Ingelsberget (14F 2h , [6764200, 1487720] ) ,sank grop vid sidan av vägen ,enstaka ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sågmyren (14F 3f , [67685, 14770] ) ,myr ,vanlig ,2007 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,enstaka ,2018 (GHa)
Svartmyren (14F 4f , [67704, 14752] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,uttorkande bäck/dike ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilad dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärdsjön, norra änden (artp.) (14F 1d , [6759320, 1468824] ) , ,noterad ,2017 (Liselotte Wetterstrand Waldenström)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sedum acre    Gul fetknopp
Altsarbyn (13F 9c , [67491, 14625] ) ,torr hällmarksäng ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,vid Södergårdarna (14F 1d , [6757, 1469] ) ,odlingsrösen o hällar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Ingels handel (14F 1d , [67589, 14691] ) ,sprickor i asfaltplan ,tio-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Västra Born (14F 2e , [6760, 1470] ) ,odlingsrösen ,t.riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,stenrösen ,enstak ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2010 (Anders Helander)
Stenbacken Bron över Årängsån (artp.) (14F 1d , [6758088, 1469941] ) ,gårdsinfart ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Sedum hispanicum    Blek fetknopp
Rättviks Kyrka (artp.) (14F 0c , [6752912, 1461477] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,stenröse ,något tiotal ,2016 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67707, 14875] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,300 m SV Södergårdarna (14F 1d , [67564, 14689] ) ,odlingsröse i björkdunge ,riklig ,1986 (TLj)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,kalktorräng på klippor i dagen.fullständigt naturaliserad ,~25 ex. ,1987 (TLj)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Sempervivum tectorum    Taklök
Vikarbyn,Knutesvägen (14F 1b , [67552, 14575] ) ,gammal stenmur mot igenvuxen f.d.tomt ,hus etc.borta sedan länge ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Klockarbäcken, N om kyrkan (14F 0c , [67530, 14616] ) ,bäckravin ,massvis ,1986 (TLj)
1 km NO Hedslund (14F 0c , [67549, 14638] ) ,källflöden i ravinbotten ,riklig ,1986 (TLj)
Österängsån,Hästhagen (14F 0d , [67524, 14661] ) ,fuktäng ,riklig ,1986 (TLj)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ) ,fuktiga gräsmattor och lindor ,rikligt ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ö om Södra Berget,mot Vansbäcken (14F 0e , [67546, 14718] ) ,rik lundveg i f.d.slåtteräng ,t.riklig ,1986 (TLj)
Ingels, Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ) ,fuktig skog längs ån ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 1e ) ,översvämningsmark,diken lundveg. frekvens:m.a. 8 lokaler ,1986 (TLj)
Getbrobäcken (artp.) (13F 9c , [6748244, 1460983] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,500 ,2018 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , , 2015 (Anders Helander)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Hedsåsen (artp.) (14F 0d , [6752948, 1465176] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog/fuktigt , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lisskog (artp.) (14F 0e , [6750815, 1472610] ) , ,300 ,2016 (Kalle Bergström)
Trollskuruberget (artp.) (14F 1b , [6756478, 1458708] ) ,lövrik barrnaturskog / liten sprickdal i fasta berget , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Djupmyren (artp.) (14F 1b , [6756620, 1459296] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N om Granmor (artp.) (14F 1b , [6758800, 1458407] ) ,bäckdal / källpåverkad mark , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,skogsmark ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
S Gamla Larsbodarna (artp.) (14F 2b , [6764022, 1459951] ) ,gransumpskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gryssbäcken (artp.) (14F 2c , [6761367, 1464886] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Katrin Ekberg)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6763918, 1489702] ) , , 2015 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog källpåverkad ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Bingsjövägen (artp.) (14F 3h , [6768703, 1489437] ) , , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2017 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14725] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,f.d. myrlinda i kraftgata ,rikligt ,2014 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
300 m öster om Vargmyren (14F 5e , [67751, 14743] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,uttorkande bäck/dike ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lerdalsberget (artp.) (14F 0c , [6751259, 1464533] ) , ,noterad ,2016 (Rickard Jonsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751673, 1467276] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander)
Rättvik sopor (artp.) (14F 0d , [6751910, 1467728] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6758234, 1462392] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Finnbacka, längs skogsväg till byn (artp.) (14F 3h , [6769700, 1486550] ) ,skogsväg , 2014 (Ulla-Britt Andersson)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) ,vägren ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ribes alpinum    Måbär
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,stenröse ,enstaka ,2016 (GHa)
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ) ,f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare ,enst. ,1988 (TLj)
Backa (14F 1c , [67565, 14625] ) ,beteshage i rösen ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Gärdsjöfältet, eft.Österängsån (14F 1d , [67566, 14657] ) ,ravinkanter o bottnar ,flerst. ,1986 (TLj)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ) ,ravin ,flerst. ,2009 (IPt)
Gryssberget,vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67625, 14653] ) ,lundveg. o rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ) ,odlingsrösen,lövbryn o efter brukningsvägar ,flerst. ,1986 (TLj)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ) ,grusås mitt i odlingslandskap ,fåtal ,2011 (GHa)
Övre Gärdsjö, vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67579, 14697] ) ,stenröse/åkerkant ,rikligt ,2011 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,vid uthusruin i f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ) ,vägkant , 1991 (JEd & LBr)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,vid uthus ,en buske ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Enån (artp.) (14F 1d , [6755350, 1465049] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,blandskog ,en buske ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Österängsån (14F 1d , [67554, 14665] ) ,gamla slogar ,enstaka ,2011 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,gles barrskog ,en buske ,2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Sjurberg - kyrkan (14F 0c , [6753, 1460] ) ,banvallen ,flerst. ,1985 (TLj)
Vikarbyn,kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,torrängar i stenrösen ,flera stora buskar ,1987 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ) ,grusås mitt i odlingslandskap ,enstaka (långhåriga söta bär) ,2011 (GHa)
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ) ,vägkanter , 2009 (IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748710, 1474650] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt ,enstaka ,2007 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Mårtanberg längs gamla landsvägen ,vägskälet mot Igeltjärn (13F 9d , [6746390, 1467760] ) ,vägslänt ,ca 5 stora plantor i blomning ,2008 (JJa & IPt)
Röjeråsen, Flinkgårdarna (14F 1a , [6759060, 1454840] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ) ,vägkant och diken ,rikligt och spridd genom hela byn ,2006 (IPt)
Tammeråsen, vändplan (14F 2a , [6762660, 1452090] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ) ,vägkanter , 2009 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ) ,gräsmatta , 2011 (RCa)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,vägkanter o diken , 2009 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756670, 1456520] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken-Holen (14F 1b , [6757340, 1456190] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757610, 1468760] ) ,gräskulle mot åker , 2007 (IPt)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ) ,vägkant och diken , 2006 (IPt)
Ö Born (14F 2e , [6760100, 1470740] ) ,gammal körvägkant ,rikligt ,2008 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765290, 1459550] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770540, 1487320] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ) ,daggkåpeäng ,enstaka ,2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ) ,ravinbotten ,flerst. ,2009 (IPt)
Goliatvägen vid södra avfarten till Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ) ,gammal bruksväg ,massvis , 1000- tal ex ,2007 (IPt)
Born (artp.) (14F 2e , [6760140, 1470707] ) ,gammal körväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ) ,vägkant ,spridd ,2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ) ,vägkanter , 2009 (IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ) ,gräsmatta , 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,vägkanter o diken , 2009 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ) ,vägkant ,t.riklig ,2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ) ,daggkåpeäng ,massvis ,2006 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg ,fåtal ,2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ) ,vägkant och diken , 2006 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762760, 1463690] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ) ,gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765100, 1459410] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ) ,ängsmark , 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ) ,vägkanter , 2009 (IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ) ,gräsmatta , 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,vägkanter o diken , 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755240, 1457070] ) ,gammal vall ,rikligt ,2006 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ) ,daggkåpeäng ,massvis ,2006 (IPt)
Sätra - Backa (14F 1c , [6756340, 1462020] ) ,daggkåpeäng ,massvis ,2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755130, 1484650] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ) ,vägkant och diken , 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762760, 1463690] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765260, 1459580] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
S om Hållberget , vägskäl (14F 3h , [6768350, 1485860] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ) ,ängsmark , 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6751170, 1472400] ) ,torr ängsbacke ,sparsamt ,2009 (IPt)
1 km S Övre Gärdsjö (14F 0e , [67549, 14702] ) ,åkerkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765290, 1459550] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ) ,ängsmark , 2011 (RCa)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ) ,gräsmatta , 2011 (RCa)
Born (14F 2e , [6760960, 1471340] ) ,gammal bruksvägskant ,ca 3 m2 ,2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ) ,ängsmark , 2011 (RCa)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
SV om Sandarna (14F 1c , [6758180, 1460900] ) ,vägslänt ,ca 2 m2 ,2007 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745549, 1468920] ) ,gräsmark ,1 stor planta rikligt blommande ,2008 (JJa & IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,vägkanter o diken ,spridd ,2009 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ) ,vägkant ,spridd ,2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ) ,vägkanter , 2009 (IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,vägkanter o diken , 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755240, 1457070] ) ,gammal vall ,rikligt ,2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ) ,daggkåpeäng ,rikligt ,2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ) ,igenväxande odlingar ,rikligt ,2010 (GHa)
Övre Gärdsjö vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67579, 14696] ) ,gammal källarbacke ,ymnigt ,2010 (GHa)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ) ,vägkant och diken , 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ) ,gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ) ,f.d. fäbod ,väl spridd ,2009 (GHa)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765260, 1459580] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål vid fiskekoja , 2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,spridd ,2014 (GHa)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ) ,vägkanter , 2009 (IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ) ,gräsmatta , 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,vägkanter o diken , 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755240, 1457070] ) ,gammal vall ,rikligt ,2006 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ) ,vägkant ,t.riklig ,2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ) ,daggkåpeäng ,massvis, dominerande kåpa i Röjeråsen ,2006 (IPt)
Sätra - Backa (14F 1c , [67563, 14620] ) ,daggkåpeäng ,massvis ,2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757610, 1468760] ) ,gräskulle mot åker , 2007 (IPt)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ) ,vägkant och diken , 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762760, 1463690] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2007 (IPt)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ) ,gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
SV om Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763050, 1490140] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765260, 1459580] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
S om Hållberget , vägskäl (14F 3h , [6768350, 1485860] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ) ,ängsmark , 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Ärtled vid Sörskogsvägen (13F 9e , [6748, 1473] ) ,skogsvägkant , 1991 (JEd)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ) ,vägslänt ,enstaka ,2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ) ,landsvägskant , 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ) ,vägkant och diken ,Ęfåtalig ,2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Born (14F 2e , [6760960, 1471450] ) ,gammal bruksvägskant , 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765290, 1459550] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2007 (IPt)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Backa,100 m Ö Hosjön (14F 1c , [67567, 14621] ) ,torr ängsbacke ,1 snår ,1986 (TLj)
Västberg (14F 1c , [67573, 14612] ) ,ängsmark ,något tiotal ,2014 (GHa)
Ingels vid "Återvinningen" (14F 1d , [67591, 14690] ) ,tallskog ,> 20 buskar inom 200 kvadratmeter ,2009 (GHa)
Västra Born, Lokvägen (14F 2d , [6760170, 1469910] ) ,skogsbryn ,enstaka buskar ,2012 (GHa)
Potentilla anserina    Gåsört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,rikligt ,2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,flertal ,2014 (GHa)
Rättvik, Stora industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Atlasruta (14F 1d ) ,vägkanter,gårdar frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Ingels, Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14689] ) ,väg 301 ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Born (14F 2e , [67604, 14709] ) ,vägrenar ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2007 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,grusplan ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Östbjörka Kattbacksvägen (artp.) (14F 2c , [6762299, 1463216] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,kanten av kärr ,tiotals ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,kanten av myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2015 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,vattenbryn ,flertral ,2016 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,utmed bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,sumpig strand ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,strand ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Stora Ljustjärn (14F 5f , [67761, 14791] ) , ~refl~ ,strandzon ,spridd ,frekvens t.allm. , 2012 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779290, 1488780] ) ,sumpig strand ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Kärr 300 m N "Kontoret" (14F 6h , [67830, 14867] ) ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.) (14F 1d , [6755550, 1466830] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,1 ,2016 (Anders Helander)
N Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753243, 1461407] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Potentilla fruticosa    Tok
Backavägen (14F 0c , [67528, 14630] ) ,diket mellan körbanan och cykelbananens ,enstaka små buskar ,2009 (GHa)
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) ,vanligen i skarven mellan trottoaren och vägen ,mer än tio platser i centrala delarna ,2005 (Bengt Oldhammer)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,dike ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,1 plantor/tuvor, ett förvildat ex ,2019 (Olof Hedgren)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Bysjön (13F 9c , [6749890, 1464960] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2016 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,gammal slog/hygge ,ymnigt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,båtlänning ,flertal ,2014 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14615] ) ,snårskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Rättvik, st industriområdet. lastbilsparkeringen (14F 0c , [67532, 14641] ) ,diken ,spridd ,2007 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,sumpskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,2013 (GHa)
Ingels, Spångmyren (14F 1d , [67594, 14689] ) ,kanten av myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,f.d. myrlinda i kraftgata ,rikligt ,2014 (GHa)
Skommarrönningen (14F 1g , [67586, 14824] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2013 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,strandsnår ,flertal ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,fuktig beteshage ,enstaka ,2012 (GHa)
Born,Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,diken ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,utmed bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14787] ) ,sumpig strand ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770550, 1487570] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,vägdike ,spridd ,2014 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,spridd ,2014 (GHa)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758012, 1460474] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Matsbodarna (artp.) (14F 2c , [6763160, 1464900] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägren/fuktstråk , 2008 (Gunnel Sundberg)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Fragaria moschata    Parksmultron
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Övre Gärdsjö, 100 m S Södergårdarna (14F 1d , [67569, 14691] ) ,björkdunge ,~15 m2 (sterila) ,1986 (TLj)
Blecket,nära bystugan (14F 1e , [67563, 14713] ) ,grässlänt mot byvägen ,ett par ex ,1986 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Fragaria vesca    Smultron
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,spridd ,2014 (GHa)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14661] ) ,betesmark ,väl spridd ,2008 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkantglasbj , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67511, 14724] ) ,stenrösen och vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,tämligen rikligt ,2016 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,stenröse ,spridd ,2015 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,glänta i brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ) ,stugtomt ,flertal ,2014 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,gräsmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,dike ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Geum rivale    Humleblomster
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,spridd ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kvarngatan (14F 0c , [67525, 14637] ) ,diken ,spridd ,2011 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ) ,igenväxande odlingar ,enstaka ,2010 (GHa)
Ingels, Väg 301 vid 80-skylten (14F 1d , [67585, 14689] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,ängsmark ,fåtal ,2012 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lisskog, södra vägen (artp.) (14F 0e , [6750500, 1472900] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Geum urbanum    Nejlikrot
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
N polisstationen (14F 0c , [67524, 14627] ) ,torr gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Vid gamla Posten (14F 0c , [67533, 14631] ) ,plantering ,enstaka ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) ,torrbackar,beteshagar,vägrenar frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ) ,övergivet sandtag ,enstaka ,2011 (GHa)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ) ,avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,vid fritidshus ,enstaka ,2014 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättviks Kyrka (artp.) (14F 0c , [6752912, 1461477] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) ,torrbackar,beteshagar,vägrenar frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ) ,igenväxande grusplan ,tiotals ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67596, 14687] ) ,landsvägsdike ,tiotals ,2010 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2012 (GHa)
Nya Larsbodarna (14F 3b , [6766, 1458] ) ,ängsrester kring fäb. ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Potentilla erecta    Blodrot
Bysjön (13F 9c , [6749890, 1464960] ) ,rastplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,längs vältrampad stig ,flertal ,2014 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,spridd ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,vägren/dike vid rastplats ,tiotals ,2010 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,diken och vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,flertal ,2017 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ) ,myrkant ,fåtal ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67754, 14725] ) ,grustag ,enstaka ,2019 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,myr ,spridd ,2007 (DABS)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1a , [6756833, 1454305] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6757797, 1464468] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6758234, 1462392] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) ,myrkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägren/fuktstråk , 2008 (Gunnel Sundberg)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ) ,sandstrand ,enstaka ,2014 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67782, 14930] ) ,bland fritidshus ,enstaka ,2014 (GHa)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,vägren/dike , 2008 (GHa)
Potentilla recta    Styv fingerört
Vikarbyn, längs Rv 70 i norra skärningen omelbart V om bron till kalkberget (14F 1b , [6755, 1458] ) , ,rikligt ,2003 (TLj)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Flytåsen (14F 7i , [67865, 14902] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14530] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,stugområde ,spridd ,2014 (GHa)
Rättvik, Stora industriområdet (14F 0c , [67537, 14646] ) ,kraftgata ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67507, 14729] ) ,stenrösen, skogsbryn ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14723] ) ,stenrösen ,spridd ,2009 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,väl spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67607, 14712] ) ,diken/stenrösen/bryn ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Mellan Stora och Lilla Ljustjärn (14F 5f , [67758, 14789] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,strandsnår , 2008 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [6782730, 1486690] ) ,dike längs skogsbilväg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) ,skogsbryn ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rosa dumalis    Nyponros
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Rosa glauca    Daggros
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755300, 1457052] ) ,vägkant ,1 liten planta ,2006 (IPt)
Stenbacksvägen vid "Jungfrun" (14F 1d , [67579, 14696] ) ,stenröse ,en buske ,2017 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [6762290, 1452510] ) ,skogsmark, gammal äng ,ca 10 ex ,2006 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Busstationen (artp.) (14F 0c , [6752250, 1462562] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Tina (13F 9c , [67490, 14604] ) ,stenröse ,enstaka ,2013 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Österängsån (14F 1d , [6755420, 1466550] ) ,gamla slogar ,enstaka ,2011 (GHa)
Baggetorp (14F 1d , [67560, 14675] ) ,åkerkant ,flertal buskar ,2010 (GHa)
Övre Gärdsjö, vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67580, 14696] ) ,stenröse ,en buske ,2008 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,stenrösen ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67612, 14638] ) ,stenrösen ,flerstädes i byn ,2017 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,gles barrskog ,en buske ,2016 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,plats för övergiven begyggelse/stenröse ,enstaka ,2010 (GHa)
Brandtjärnsbäcken (14F 4e , [6774080, 1471870] ) , ~refl~ ,buskage längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Västbergmyren (14F 5h , [6779500, 1486960] ) ,vid gammalt krak i f.d. myrslog ,ett par buskar ,2014 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779520, 1489090] ) ,flottningsdamm ,enstaka ,2014 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Hedslund, Enån (artp.) (14F 0c , [6753682, 1463373] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Rosa rugosa    Vresros
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Backavägen (14F 0c , [6752940, 1463060] ) ,vägdike ,enstaka ,2009 (GHa)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ) ,jvg-slänt mot Siljan ,rikligt ,2006 (IPt)
Övre Gärdsjö, vägen vid Ollas Olles gården (14F 1d , [6757340, 1469370] ) ,landsvägsdike ,enstaka ,2009 (GHa)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles (14F 1d , [6757390, 1469380] ) ,vägren ,ett fåtal ,2019 (GHa)
Övre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757439, 1469257] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753377, 1467896] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,myr/sumpig strand ,enstaka ,2014 (GHa)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Lisskogsmyren (14F 0e , [67504, 14729] ) ,myr ,flertal ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,myr ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,litet fåtal ,2017 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bodmyren (14F 3g , [67651, 14805] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,enstaka ,2018 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ) ,myr ,flertal ,2015 (GHa)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rubus arcticus    Åkerbär
Bingsjö på 2 ställen (14F 3i , [6767, 1491] ) ,vägkanter mot ängsmark ,2 bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ) ,gammal linda ,rikligt ,2018 (GHa)
Finnbacka längs gamla byvägen i S (14F 4h , [67702, 14872] ) ,intill f.d. damm,numera igenväxt ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Flytåsen (14F 7i , [67865, 14902] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.) (14F 3i , [6767141, 1491599] ) , ,noterad ,2016 (Michael Löfroth)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikiligt ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2017 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,rikligt ,2014 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67627, 14634] ) ,bergssluttning ,spridd ,2016 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,längs husgrunder ,flertal ,2012 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Buskan (14F 3f , [67686, 14759] ) ,fuktig skog längs å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Långtjärn (14F 5e , [67759, 14742] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ) , ~refl~ ,kanten av traktorväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,bergsbrant ,spridd ,2015 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,f.d. uppställningsplats för arbetarbodar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,spridd ,2014 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) ,skogsbryn ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753254, 1461552] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) , ,10, 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751434, 1490182] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758798, 1489900] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,stenig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Rubus idaeus    Hallon
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Massabäck (14F 0c , [67536, 14647] ) ,kraftgata , 2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [6751, 1472] ) ,hyggen, vägslänter ,mycket rikligt ,2008 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,stenrösen ,spridd ,2013 (GHa)
Söder om Övre Gärdsjö (14F 1d , [67555, 14699] ) ,kraftgata ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,rikligt ,2013 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,flertal ,2014 (GHa)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,odlingsrösen ,rikligt ,2013 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67615, 14720] ) ,tallskogsbryn ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Undsättholmen (14F 2f , [67627, 14776] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,hygge ,spridd ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,sommarstugetomt ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,hyggen, diken ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67785, 14893] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,hyggeskant ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,ymnigt ,2014 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,kraftgata ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Sanguisorba minor ssp. polygama    Vingpimpinell
Altsarbyn ,gamla vägen (13F 9c , [67489, 14625] ) ,vägslänt ,några ex. ,1990 (ABj)
Sanguisorba officinalis    Blodtopp
Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ) , ca 200 m lång jordvall intill vägen ,1 ex. ,2008 (BOr)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Gärdsjömossen, mln Öv. o Ned.Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14684] ) ,skogskärr med gammal jordtipp ,ymniga snår ,1986 (TLj)
Ollas Olles gård (14F 1d , [67576, 14687] ) ,fuktig igenväxande ängsmark ,ett stort bestånd ,2011 (GHa)
Enskvarn (14F 1d , [67585, 14670] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Blecket, Berggatan (14F 1e , [67561, 14713] ) ,slänt mellan tomt och väg ,ett par kvadratmeter ,2011 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,flertal ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,stugområde ,flertal ,2014 (GHa)
Massabäck (14F 0c , [67523, 14635] ) ,lövskogsdunge ,fåtal ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,åkerfåbod ,väl spridd ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14723] ) ,stenrösen ,väl spridd ,2009 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,stenrösen, åkerkanter ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,flertal ,2018 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,flertal ,2013 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,kanten av inäga ,enstaka ,2014 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,fäbod ,flertal, även gamla träd ,2010 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,spridd ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,platsen för gammalt bruk ,enstaka ,2015 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67618, 14637] ) ,bymiljö ,väl spridd ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67607, 14712] ) ,diken/stenrösen ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,blandskog ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ritterkojan (14F 5f , [67770, 14784] ) ,f.d. huggarläger ,flertal ,2014 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,dike ,frekvens t. allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,rullstensås ,flertal ,2014 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,sumpig skog i bergsbrant ,flertal ,2015 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,flertal ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749247, 1460631] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.) (14F 0d , [6753915, 1466121] ) ,hyggeskant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67617, 14769] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Sorbus intermedia    Oxel
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen ,flera mycket gamla i byn ,2008 (JJa & IPt)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Ingels längs väg 301 (14F 1d , [67592, 14689] ) ,vägren/skogsbryn ,ymnigt ,2010 (GHa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Ingels, eft.Årängsån (14F 1d , [67589, 14689] ) ,f.d.ämsmark ,ymniga jättesnår ,1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Spiraea x vanhouttei    Bukettspirea
Rättvik N Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753243, 1461407] ) ,busksnår, vid jvg ,1 buske ,2016 (Henry Gudmundsson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
V301 vid Bilprovningen (14F 0c , [6753200, 1464210] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67537, 14638] ) ,torrt skosbryn ,ymnigt ,2009 (GHa)
Kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ) ,spårområde,kalkgrusytor ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Vägen mellan Backa och Östbjörka, norr om Draggån (14F 1c , [67583, 14636] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,torrbackar o vägslänter frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2007 (IPt)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Enån-Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753924, 1463421] ) ,jarlspåret 9 km , 1996 (Bengt Oldhammer)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751673, 1467276] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,dike/vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lisskog, Rättviks kn (artp.) (14F 0e , [6752629, 1472033] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,7500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,1 stort ex ,2008 (JJa & IPt)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Östbjörka NR (artp.) (14F 2c , [6762562, 1463752] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Östbjörka kalkbrott,mot ravinen (utanför reservatet) (14F 2c , [67625, 14637] ) ,V-vänd klipphylla ,mkt riklig ,1985 (TLj)
Astragalus penduliflorus    Smällvedel
Rättviks samhälle,vid det galmla industrispåret mot Österängarna (14F 0c , [6753110, 1462620] ) ,norra sidan av nedlagt industrispår ,1 relativt stort ex blommande ,1993 (Erik Ljungstrand)
Industriområde på tallhed med industrispår, längs vilka kalkgrus påförts. (14F 0c , [67536, 14639] ) ,torr makadam/grus längs industrispår med kalk. Tag väg 301 från Rättvik mot Boda kyrka. sista avtagsvägen i Rättvik åt väster mot industriområdet. därefter ca 700 m t. spåret ,50-250 ,1989 (TLj)
Stora industriområdet 2 km NO järnvägsstationen, 20 fertila ex samt talrika ungplantor 1982 (BJÖRKL.1983) * vid Hansells (14F 0c , [67536, 14637] ) ,på och vid industrispår, ymnig 1985 men kraftigt decimerad genom grävning ,minst ett 50-tal plantor 2000 (LBr) ,1985 (TLj)
Kungshol, rätt rikligt 1885 (O.V.Vahlin: WISTR.1905 o a) * öhär illa behandladö, blott ett par ex 1893 (Kk) * ännu 1911 (Vr: SAM.1913) * öutdöd, men flyttad till ett annat ställe där den ännu fortleverö, ca 1915 (Pn) (14F 1c , [6755, 1464] ) ,i ledningsgata ,ett par små ex ,1985 (ABj)
Industrivägen (artp.) (14F 0c , [6753566, 1463834] ) , ,1 ,2017 (Åke Berg)
Industrivägen, vid Rättviks elektriska (artp.) (14F 0c , [6753568, 1463831] ) , ,45 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Industrivägen (artp.) (14F 0c , [6753577, 1463857] ) , ,noterad ,2019 (Helena Lager)
Industrivägen, söder om stickspåret (artp.) (14F 0c , [6753580, 1463857] ) , ,83 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Industrivägen, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753588, 1463852] ) , ,noterad ,2020 (Mathias Theander)
Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753610, 1463820] ) , ,200 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Industrivägen, vid skylten Nordbet (artp.) (14F 0c , [6753623, 1463871] ) , ,218 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Industrivägen (artp.) (14F 0c , [6753657, 1463848] ) , ,28 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Industrivägen/Brända vägen Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753675, 1463850] ) , ,10 ,2019 (Teresia Holmberg)
Hörnet mellan Industrivägen och Brändavägen (artp.) (14F 0c , [6753701, 1463845] ) , ,40 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Brändavägen, norra vägkanten (artp.) (14F 0c , [6753719, 1463825] ) , ,26 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Caragana arborescens    Häckkaragan
N om Rösstjärn vid gammal husgrund (14F 1d , [67557, 14669] ) ,sandås med tall ,flera snår (expanderar) ,1986 (TLj)
Ingels,efter Årängsån (14F 1d , [67589, 14690] ) ,ängsbacke ,1 stort snår ,1986 (TLj)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751170, 1472400] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,ängsmark ,enstaka ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rocktjärn (14F 5h , [6779290, 1488780] ) ,stugtomt ,enstaka ,2009 (GHa)
Rockviken (14F 5h , [6779630, 1489200] ) ,stugtomt ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Grötnäset vid Amungen (14F 6h , [67838, 14871] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Stora industriområdet (14F 0c , [6753600, 1463800] ) ,längs banvall , 2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Bingsjövägen/Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på fäbodvallen , 2006 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Lathyrus vernus    Vårärt
Gärdsjölindorna,SV Övre Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14688] ) ,lövlundar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ) ,bäckdråg i sluttning på kalkberg ,flertal ,2014 (GHa)
Gryssberget,vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67626, 14653] ) ,örtrika lövängar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Ö Born (14F 2e , [67600, 14708] ) ,lövskog , längs gammal bruksväg ,rikligt ,2008 (IPt)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ) ,örtrik granskog ,ca 10 ex ,1991 (JEd & LBr)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
V Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761696, 1464501] ) , , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761887, 1464525] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762469, 1465332] ) ,lövnaturskog / lövängsrest , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762753, 1465243] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bodberget (artp.) (14F 2i , [6763506, 1490185] ) , , 2015 (Jörgen Sundin)
Lotus corniculatus    Käringtand
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,t.riklig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Rättvik, St indusriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,spridd ,2017 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ) ,vägren ,spridd ,2011 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Knollbodsberget (14F 2a , [67626, 14521] ) ,vägren på skogsbilväg ,rikligt ,2013 (GHa)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,rikligt ,2017 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,rikligt ,2018 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14787] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike/vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ) ,grusplan ,rikligt ,2013 (GHa)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67701, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,vändplan ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6757797, 1464468] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Enån (artp.) (14F 1d , [6755350, 1465049] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Atlasruta (13F 9c ) ,vägkanter,gräsytor intill byarna,flerst.riklig frekvens:allmän ,1985 (TLj)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67462, 14669] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,enstaka ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,fläckvis ymnigt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) ,vägkanter,gräsytor intill byarna,flerst.riklig frekvens:allmän ,1985 (TLj)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rösstjärns S-sida (14F 1d , [67555, 14669] ) ,tallhed, spridd från sommarstuga vid tjärnen ,ca 100 ex ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6758, 1469] ) ,ödetomter,diken o övergiven änsmark ,flerst. ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,diken ,rikligt ,2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67624, 14638] ) ,bymiljö ,väl spridd ,2016 (GHa)
Övre Arvtjärnen (14F 3f , [67667, 14758] ) ,landsvägsdike ,väl spridd ,2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [67653, 14843] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ) ,dike ,tiotals ,2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsinfart ,flertal ,2014 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,jordövertäckt tipp ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) ,vägkanter ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Medicago lupulina    Humleluzern
Järnvägstationen (14F 0c , [67534, 14644] ) ,banvall ,tämligen rikligt (har dock varit rikligare tidigare år) ,2009 (GHa)
Bystugan i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14684] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Enån vid Mässhallen (artp.) (14F 0c , [6752637, 1463521] ) ,grusplan ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,slänt vid återvinningsbyggnad ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Utanåker (13F 9c , [67470, 14630] ) ,förvildad på åker o.vägkant ,spridda ex. ,1989 (MKp)
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ) ,jordhög ,1 ex ,1985 (TLj)
Österängarnas gamla tipp (14F 0d , [67549, 14698] ) ,jord/rötslamhögar ,enstaka ,1985 (TLj)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vikarbyn, jvg (14F 0b , [67545, 14577] ) ,spåromr.f,d.bangård ,rikl. ,1987 (TLj)
Atlasruta (14F 0c ) ,vägkanter,jvg.täktgropar,tippar,etc frekvens:allmän > 10 lok. ,1985 (TLj)
Rv 70 nedanför Lerdal (14F 0c , [67515, 14625] ) ,slänt med grovt grus ,enstaka ,2010 (GHa)
Kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ) ,vägkanter,sandtag o jordtipp ,riklig,flerst. ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Vikarbyns bilskrot (14F 1b , [67554, 14566] ) ,grusplan ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,vägkanter,sandtag frekvens:m.a. 4 lok ,1985 (TLj)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ) ,jordhög ,enstaka ,2010 (GHa)
Busstationen (artp.) (14F 0c , [6752250, 1462562] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,vägren ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyheden (artp.) (14F 0c , [6752930, 1462592] ) ,ängsmark ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753275, 1461645] ) ,grusig vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,avfallsanläggning. ymnigt ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.) (14F 0d , [6753915, 1466121] ) ,landsvägsdike (möjligen en omblomning efter vägslåtter) ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754599, 1465212] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Stenbacken (artp.) (14F 1d , [6758082, 1469897] ) , ,8 ,2020 (Teresia Holmberg)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Utanåker (13F 9c , [67471, 14624] ) ,vägkant ,enst. ,1990 (ALu)
Söderås (artp.) (13F 9c , [6749246, 1462066] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Trifolium aureum    Gullklöver
700 m Ö om f.d.Västgärde stn (13F 9c , [67457, 14627] ) ,gammal banvall ,5 ex ,1986 (TLj)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,1 ex ,2008 (JJa & IPt)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,fåtal ,2017 (GHa)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14685] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Returcontainrarna i Ingels (14F 1d , [67571, 14686] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,plats för riven bebyggelse ,enstaka ,2009 (GHa)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen (artp.) (14F 0c , [6753573, 1463860] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Industrivägen (artp.) (14F 0c , [6753599, 1463830] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,dike/vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Trifolium medium    Skogsklöver
Bysjön (13F 9c , [6749890, 1464960] ) ,rastplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
1 km S Övre Gärdsjö (14F 0e , [67549, 14702] ) ,skogsbryn ,flertal ,2010 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,skogskant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,rastplats ,flertal ,2016 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ) ,gräsmatta/rabatt ,flertal ,2017 (GHa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,diken ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,betesmark ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2018 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,rikligt ,2014 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,flertal ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,vall ,väl spridd ,2010 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ) ,jaktkoja ,enstaka ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål ,spridd ,2008 (GHa)
Trifolium repens    Vitklöver
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,rastplats ,flertal ,2016 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746120, 1470900] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ) ,gräsmatta/rabatt ,rikligt ,2017 (GHa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,gräsmattor ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,betesmark ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2018 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,rikligt ,2014 (GHa)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike , 2009 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,vall ,spridd ,2010 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,rikligt ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,summarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,båtlänning ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754599, 1465212] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål ,spridd ,2008 (GHa)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
700 m Ö om f.d.Västgärde stn (13F 9c , [67457, 14627] ) ,gammal banvall ,enstaka ,1986 (TLj)
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,rastplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Jossbodarna fäbod ,vid vändplanen (13F 9e , [67485, 14701] ) ,vägkant vid nyanlagd skogsbilväg ,~15 ex ,1986 (TLj)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Rättvik,mln Stiftsgården o jvg (14F 0c , [67532, 14615] ) ,gräsplan,fotbollsplan o banvall ,flerst. ,1986 (TLj)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [6755, 1450] ) ,rel.torr vägslänt mot dike ,flerst. ,1989 (JEd)
Ingels (14F 1d , [67588, 14691] ) ,dikeskant ,1 ex / borta 1986 ,1985 (TLj)
Tvärsån (14F 2g , [67613, 14803] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Sågrönningen (14F 4e , [6774350, 1471380] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Goliatvägen vid södra avfarten till Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ) , ~refl~ ,vägren ,rikligt, båda sidoerna av vägen ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ångtjärnsvägen (artp.) (13F 9d , [6749894, 1468942] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 9e , [6749049, 1473509] ) ,vägkant ,noterad ca 15*1m ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lisskog, södra vägen (artp.) (14F 0e , [6750500, 1472900] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 1c , [6758986, 1464007] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767724, 1477645] ) ,vägkant ,noterad ca 1m^2 ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ) ,kommunal rabatt ,enstaka ,2018 (GHa)
Rättvik, St indusriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,längs gångväg ,spridd ,2013 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67595, 14688] ) ,vägslänt ,spridd i hela rutan ,2011 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vid bryggfäste ,tiotals ,2015 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,flertal ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rocktjärnen (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål vid fiskekoja , 2008 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67556, 14573] ) ,dike mot nyanlagd trädgård ,enst. ,1987 (TLj)
Vicia sepium    Häckvicker
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,tiotals ,2016 (GHa)
Kommunalhusparkeringen (14F 0c , [6752220, 1462670] ) ,insnärjd i häck ,enstaka ,2010 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,enstaka ,2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rocktjärn (14F 5h , [6779290, 1488780] ) ,stugtomt ,enstaka ,2009 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,f.d. uppställningsplats för arbetsbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,en stor planta ,2008 (JJa & IPt)
500 m SO om Getingslindorna (13F 9e , [67494, 14710] ) ,dike utmed skogstransportväg ,4 ex ,1986 (PJo)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Råbergsängarna (14F 0d , [67522, 14687] ) ,dike och sumpig granskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Gärdsjölindorna,mot Baggetorp (14F 1d , [6756, 1468] ) ,lundartade f.d.ängsbackar o beteshagar ,flerst. t.riklig ,1985 (TLj)
Gryssberget,vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67626, 14653] ) ,örtrik f.d.ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Oxalis acetosella    Harsyra
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,ymnigt ,2014 (GHa)
Bysjön (13F 9d , [6749880, 1465110] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2016 (GHa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,fuktstråk ,rikligt ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ) ,snårigt buskage ,flertal ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,fårhage ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Nv Kungshol (14F 1c , [67563, 14645] ) ,gles barrskog ,riklligt ,2017 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Ingels, Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ) ,fuktig skog längs ån ,tiotals ,2010 (GHa)
Näsån (14F 1e , [6758740, 1472730] ) ,sumpskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ) ,skogskmark , 2010 (IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,björkdunge ,spridd ,2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67767, 14787] ) , ~refl~ ,på stenar i bäckdråg (f.d. slog ?) ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2012 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ) ,brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Torrberget (14F 6h , [6780490, 1485020] ) ,vid källa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalen-Hökolsberget naturreservat (artp.) (14F 0c , [6750453, 1463756] ) ,blåbärsbarrskog skiktad med margranar ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,stenrösa på fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758737, 1489712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Västgärde (13F 9c , [67463, 14622] ) ,kant av trädesåker ,~100 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Utanåker (13F 9c , [67470, 14630] ) ,åkermark i havre ,spridda ex. ,1989 (MKp)
Vikarbyn (14F 0b , [67549, 14571] ) ,potatisland ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Lerdal, Kvarngatan (14F 0c , [6751590, 1462910] ) ,brant vägslänt ,enstaka ,2011 (GHa)
Nittsjö ovan keramikfab. (14F 1c , [67565, 14602] ) ,kornåker o.vägkant ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ) ,potatisland ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Övre o Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ) ,åkerkanter,kornåkrar,potatisland ,flerst. riklig ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ) ,kanten av kornåker ,fåtal ,2011 (GHa)
Västra Born (14F 2e , [67606, 14700] ) ,kornåker ,riklig ,1985 (TLj)
Geranium pratense    Ängsnäva
Utby (13F 9c , [6748, 1461] ) ,vägkanter ,talrik efter bygatorna ,1990 (ABj)
Utby,kring wärdshusets ladugård o bäcken (13F 9c , [67480, 14618] ) ,gräsmark,vägkant ,bäckstrand ,riklig ,1986 (TLj)
Lerdal, vägen mot Gärdebyn (14F 0c , [67506, 14626] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Vid f.d.sågvergsområdet (14F 0c , [6751, 1462] ) , ,enst. kvar sedan många år ,1990 (ABj)
Rättviks samhälle (14F 0c , [67525, 14635] ) ,vägkant ,några ex. sedan många år ,1990 (ABj)
50 m V Enåbron ,nära mässhallen (14F 0c , [67526, 14635] ) ,vägkant/grässlänt ,~50 ex ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [67578, 14683] ) ,ängsmark ,något tiotal ,2018 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Kommunalhuset (14F 0c , [6752270, 1462660] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2010 (GHa)
Geranium robertianum    Stinknäva
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,revkalkklipphylla o brott ,flerst. ,1986 (TLj)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,ymnigt ,2014 (GHa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,vägren vid rastplats ,fåtal ,2010 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ) ,inägor ,rikligt ,2009 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,rastplats ,flertal ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike ,flertal ,2009 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755130, 1484650] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2010 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,fäbodvall ,väl spridd ,2011 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenväxande f.d. fäbodsvall ,rikligt, även många vita exemplar ,2013 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark ,rikligt ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Uvberget (14F 5e , [67754, 14725] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägren ,spridd ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,gräsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,dike. de flesta var vita exemplar ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.) (14F 3i , [6767141, 1491599] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,skogkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Linum catharticum    Vildlin
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Rättvik, Stiftsgården (14F 0c , [6753080, 1461460] ) ,längs gångväg ,några tiotal ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskog N-ut v. 'Sörskogsvägen' (14F 0e , [6752, 1472] ) ,vägkanter m. kalkängsveg. ,rikl. ,1988 (JEd)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Kullbergs kalkbrott,intill kanten av brottet i Ö (14F 1c , [67572, 14619] ) ,längre tillbaka avschaktade kalkhällar,idag m.torr kalkstäppflora +-ängshavreäng! ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,fuktig ängsmakk,översilad slåttermark,diken frekvens:m.a.-allmän ca 10 lok ,1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ) ,gammal väg på grusås mitt i odlingslandskap ,flertal ,2011 (GHa)
Ingels, väg 301 södra 80-skylten (14F 1d , [67584, 14689] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,kalkslam i brottets botten ,enstaka ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ) ,fuktig kalkmark intill brottet ,spridd ,2015 (LBr)
Sandviken (14F 2f , [67645, 14798] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,vägkant ,fåtal ,2010 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Nära Brandstjärn (14F 4e , [6774060, 1472130] ) ,vägren i kraftgata ,enstaka ,2019 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [6774310, 1471390] ) ,vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Vargmyren (14F 4e , [67746, 14744] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
500 m Ö Äsplok (14F 4e , [6774640, 1471120] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skogsväg väster om Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758051, 1478903] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vägren, kalkmakadam ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Rättviks kalkverk (14F 0d , [67543, 14656] ) ,botten av sandtag ,tätt inom en kvadratmeter ,2008 (GHa)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755250, 1458830] ) ,jvg-slänt mot Siljan ,rikligt ,2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ) ,vägkant ,t.riklig ,2006 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1493970] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Euphorbia esula    Vargtörel
Tina (13F 9c , [67490, 14618] ) ,banvall ,1 tuva ,1986 (MKp)
Utby - Tina (1817-3917) (13F 9c , [67468, 14617] ) ,torr banvall ,flerst.riklig ,1985 (TLj)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Atlasruta (14F 1d ) ,åkerkanter,potatisland,trädor frekvens:allmän > 10 lok ,1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ) ,kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14687] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Anders Helander)
Rättviks Centrum (artp.) (14F 0c , [6752243, 1462749] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6761543, 1464084] ) ,åker ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Kalkbruksjärnvägen vid Genvägen (14F 0c , [67534, 14638] ) ,banvall ,flertal ,2013 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,kalktorrängar ,rikl. ,1987 (TLj)
Kullbergs kalkbrott,intill kanten av brottet i Ö (14F 1c , [67572, 14619] ) ,längre tillbaka avschaktade kalkhällar,idag m.torr kalkstäppflora +-ängshavreäng! ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
1km NV Backa (14F 1c , [67578, 14624] ) ,fuktig vägkant och dike ,rikligt ,2011 (MNo)
Atlasruta (14F 1d ) ,odlingslandskapets alla backar,rösen,beteshagar o även vissa fuktängar frekvens:allmän > 10 lok ,1986 (TLj)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ) ,kanten av odlingsväg ,ymnigt ,2010 (GHa)
Ingels, Väg 301 vid 80-skylten (14F 1d , [67585, 14689] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ) ,fuktig kalkmark intill brottet ,spridd ,2015 (LBr)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ) ,skogsbilväg ,sparsamt ,2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760130, 1470710] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2008 (IPt)
Västra Born (14F 2e , [67604, 14701] ) ,ängsbackar,odlingsrösen ,riklig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Brandstjärnen (14F 4e , [6774080, 1472130] ) ,vägren på väg som korsar bred kraftledningsgata ,rikligt ,2012 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,vändplan ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754599, 1465212] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Acer platanoides    Lönn
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Enån (14F 0c , [67535, 14640] ) ,dunge med lövsly ,enstaka ,2011 (GHa)
S.Berget, S om Blecket (14F 0e , [67546, 14718] ) ,lundartad f.d.slåttermark ,flerst. små ex ,1986 (TLj)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,gårdsplatser ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,f.d ängsmark,björkdungar frekvens:m.a. ~5 lok ,1986 (TLj)
Blecket, Berggatan (14F 1e , [67561, 14713] ) ,väg genom by ,spridd längs hela bygatan ,2011 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ) ,f.d ängs- o betesbackar ,flerst. små ex ,1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norr om kyrkan (artp.) (14F 0c , [6753009, 1461462] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Kvarngatan (14F 0c , [67514, 14628] ) ,vägslänt ,flertal ,2014 (GHa)
NO Hvilan (14F 0c , [6751870, 1462960] ) ,slänt mot ån ,mycket rikligt inom 10 kvadratmeter ,2010 (GHa)
Genvägen (14F 0c , [67534, 14632] ) ,kommunal jordtipp ,ymnigt ,2012 (GHa)
N travbanan (14F 1c , [6755030, 1462930] ) ,skogsbryn ,ymnigt ,2019 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Tuvlittja (14F 1d , [67559, 14682] ) ,tipp med trädgårdsavfall ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,flera tiotal ,2016 (GHa)
Stifsgården, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753067, 1461503] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Stifsgården, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753067, 1461503] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Stenbacken (14F 1e , [6758310, 1470050] ) ,vid parkeringsplats ,enstaka ,2019 (GHa)
Frangula alnus    Brakved
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,fåtal ,2014 (GHa)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755330, 1466660] ) ,snårskog längs å ,enstaka ,2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,strandsnår ,ett mindre antal buskar ,2011 (GHa)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ) ,surdrag i bred kraftgata ,enstaka ,2014 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,sumpskog ,sparsam ,2007 (LBr)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,nstaka ,2008 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [6770070, 1476690] ) , ~refl~ ,sumpskog (vid f.d. sågplats) ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Mellan Stora och Lilla Ljustjärn (14F 5f , [67758, 14789] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,snårskog vid bäck ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vitis vinifera    Vin
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ) ,rötslam/jordhög (tydligt grott ur druvkärna!) ,1 kraftigt ex. ,1985 (TLj)
Malva moschata    Myskmalva
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Daphne mezereum    Tibast
Ärtled (13F 9e , [6748710, 1474650] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67572, 14684] ) ,igenväxande ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Östbjörka naturreservat (14F 2c , [67627, 14637] ) ,blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ) ,vägkant ,enst. ,1991 (JEd & LBr)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ) ,sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [6770070, 1476690] ) , ~refl~ ,sumpskog (vid f.d. sågplats) ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka NO Backtjärnen (14F 4h , [67713, 14876] ) ,lundartad ostsluttning ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,strandsnår ,en buske ,2008 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,vid uthus ,två små plantor ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Saluån (artp.) (13F 9c , [6746162, 1461115] ) ,ravin / , 2005 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Söder S Gärdsjö, Rättviks kn (artp.) (14F 0d , [6753117, 1467983] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762469, 1465332] ) ,lövnaturskog / lövängsrest , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762753, 1465243] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Rättvik,mln Knihsgatan o ån (14F 0c , [67525, 14633] ) ,vägkant- gammalängsmark-åstrand,sprider sig snabbt ,rikliga bestånd ,1986 (TLj)
Ingels (14F 1d , [67588, 14690] ) ,vägkant-dike (spåridd vegetativt från skolan,mkt expansiv!) ,t.riklig ,1986 (TLj)
HippophaŰ rhamnoides    Havtorn
Enåns utlopp i Rättviken (14F 0c , [6751770, 1462650] ) ,vid cykelväg intill järnvägen ,under spridning sedan många år ,2008 (BOr)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751692, 1462642] ) ,ett stort ex som spridit sig flera meter längs staketet och cykelvägen. vissa år röjdes det ner. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,gammal slag ,flertal ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,körspår i hygge ,flertal ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,fåtal ,2017 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755420, 1466550] ) ,gamla slogar ,enstaka ,2011 (GHa)
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,rikligt ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ) ,igenväxande fäbodtäkt ,ymnigt ,2014 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ) ,fäbodvall ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1a , [6756833, 1454305] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Viola arvensis    Åkerviol
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ) ,kornåker ,flertal ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14687] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Övre Gärdsjö, Stenbacken (14F 1e , [67580, 14700] ) ,åker ,enstaka ,2011 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6761543, 1464084] ) ,åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gumsberg, Blecket (artp.) (14F 0f , [6753350, 1477800] ) ,betad fäbodvall , 2008 (Stephen Mankelow)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Råberget (14F 0d , [67527, 14685] ) ,dike vid sumpskog ,tiotal ,2017 (GHa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Ingels, väg 301 (14F 1d , [67593, 14689] ) ,vägren/skogsbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,gammal vall ,enstaka ,2015 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,strandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viola epipsila    Mossviol
Atlasruta (14F 1d ) ,sumpig skogsmark,lundveg,stränder frekvens:m.a. 4 lok ,1986 (TLj)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ) ,skogskant mot bäck , 2010 (IPt)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751439, 1490183] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Viola mirabilis    Underviol
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ) ,lundartad västslänt ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsbackar mbjörkdungar,lundveg,även torrare backar frekvens:allmän ~10 lok ,1986 (TLj)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,V-vänd klipphylla m.sydbergsveg. ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ) ,delvis lundartade gamla ängsmarker ,t.riklig ,1985 (TLj)
Viola palustris    Kärrviol
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,sumpskog ,flertal ,2016 (GHa)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ) ,fuktig basrrskog ,flertal ,2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
500 m NO Vitlingberget (14F 1d , [67586, 14662] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ) ,skogskant mot bäck , 2010 (IPt)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,kanten av å ,flertal ,2015 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,fuktstråk i ängsmark ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67642, 14878] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ) , ~refl~ ,myr/sumpskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,källa ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [67830, 14867] ) ,dike ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,dike ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog.. fläckvis ymnigt, ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758981, 1489744] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Viola persicifolia    Strandviol
Rättvik på Siljans steniga stränder, 1893 (Kk) * Siljans strand nedom Persborg (14F 0c , [67535, 14603] ) ,gräsbevuxen strand med grus, tillsammans med norrlandsviol och mellanformer ,tämligen rikligt ,1989 (TLj)
Viola riviniana    Skogsviol
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67507, 14729] ) ,f.d. betesmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [67703, 14870] ) ,brant lutande barrskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Rockån (14F 5h , [67791, 14863] ) ,fuktig blandskog utmed ån ,enstaka ,2009 (GHa)
Kärr 300 m N "Kontoret" (14F 6h , [67830, 14867] ) ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gruvvägen övre (artp.) (13F 9c , [6748122, 1462334] ) , ,20 ,2020 (Eric Sjöberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norr Ollasbodarna (artp.) (14F 0g , [6751906, 1481191] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Viola rupestris    Sandviol
Rättvik k:a (14F 0c , [67529, 14614] ) ,kyrkogårdsmuren ,flerst. ,1985 (TLj)
Enån, S om Hedslund (14F 0c , [6753800, 1463321] ) , ,60 blommande ex ,2004 (BOr)
Hästhagen (14F 0d , [67524, 14661] ) ,torrbackar/slänter ,t.riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,torrbackar,beteshagar,vägsläntersamt enst.på sandiga skogsvägar frekvens:allmän > 10 lok ,1986 (TLj)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [6757793, 1465641] ) ,sprickor i gammalt kalkbrott ,ett tiotal ,2018 (GHa)
Ingels vid "Återvinningen" (14F 1d , [67591, 14690] ) ,naken sand vid igenlagd rörgrav ,fåtal ,2009 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,på kalkklippor ,flerst. ,1985 (TLj)
Ca 500 m N Ingels ,skogsbilväg (14F 2d , [67608, 14687] ) ,rik tallhed ,sparsamt ,1988 (LBr)
Gryssberget (14F 2d , [67627, 14652] ) ,V-vänd bergsbrant (revkalk) ,t.riklig ,1985 (TLj)
Västra Born (14F 2e , [67604, 14701] ) ,torrbackar o odlingsrösen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Viola selkirkii    Skuggviol
Sätra 1 km S-ut, 200 m V Alstjärnen (14F 0c , [67549, 14612] ) ,skuggig fuktlövskog intill bäck ,t. rikligt ,1985 (TLj)
Råbergsängarna (14F 0d , [67529, 14680] ) ,eroderad och vattensjuk stig i rik skogssluttning ,enstaka ,1985 (TLj)
100m V Alstjärnen (14F 1c , [67550, 14612] ) ,röjd skogsglänta av lövrik barrskog. ,t. rikl ,1995 (Kers Karin)
Ammtjärnsåns dalgång 600 m V Västberg (14F 1c , [67577, 14606] ) ,fuktiga lövkärr nära ån ,flerstädes ,1985 (TLj)
Knåparbodbäcken 200 m V Gryssen (14F 2c , [67619, 14644] ) ,översilad, skuggig fuktlövskog intill en bäck ,talrik ,1985 (TLj)
200 m VGryssen, eft Kasperbodbäcken (DBS) (14F 0c , [67519, 14644] ) ,översilad skuggig fuktlövskog ,talrik ,1985 (TLj)
Enån-Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753924, 1463421] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Alstjärnen (artp.) (14F 0c , [6754955, 1461255] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761887, 1464525] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14643] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Rättviksheden (14F 0d , [67547, 14660] ) ,grässvål längs väg ,fåtal ,2008 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ingels, stora vägkorsningen (14F 1d , [67588, 14690] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,gräsmatta ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,flertal ,2013 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,flertal ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,flertal ,2016 (GHa)
Skärberget (14F 3h , [67664, 14877] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
500 m Ö Äsplok (14F 4e , [67745, 14712] ) , ~refl~ ,vägren ,vägren ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,ängsmark ,enstaka ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Öradtjärnen (14F 5f , [67754, 14762] ) , ~refl~ ,kanten av mötesplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67782, 14930] ) ,bland fritidshus ,flertal ,2014 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,gräsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål , 2008 (GHa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Siljan mln Sjurberg o kyrkan (14F 0c , [67535, 14605] ) ,stenig strand ,3 ex ,1985 (TLj)
Siljan mln Sjurberg o kyrkan (14F 0c , [67536, 14601] ) ,strandsnår ,3 ex ,1985 (TLj)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Salvån ,500 m V väg70 (13F 9c , [67462, 14610] ) ,bäckravin ,t.riklig ,1985 (TLj)
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ) ,bäckravin ,flerst. ,1985 (TLj)
200 m V Alstjärnen (14F 0c , [67549, 14612] ) ,skuggig fuktlövskog vid bäck ,~3 m2 ,1985 (TLj)
Vädertuppsberget (14F 0i , [67513, 14901] ) ,bäckravin ,spridd (1302-1801) ,1985 (TLj)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751434, 1490182] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Rösstjärnen (14F 1d , [67557, 14671] ) ,myrliknande strandzon ,enstaka ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, 100 m S bystugan (14F 1d , [6756600, 1467870] ) ,bäck/dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.) (14F 1f , [6759519, 1476230] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,längs vältrampad stig ,enstaka ,2014 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Massabäck (14F 0c , [67536, 14647] ) ,kraftgata ,spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,stenröse ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,stenrösen ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14703] ) ,kanten av inäga ,flertal ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Skommarrönningen (14F 1g , [67586, 14824] ) ,vägrenar ,rikligt ,2013 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2016 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67615, 14720] ) ,tallskogsbryn ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,diken ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,hyggen, diken ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike/vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ) ,jaktkoja ,rikligt ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,parkeringsficka , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens allm. , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67785, 14893] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,hygge ,väl spridd ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Söderås 2 km Ö (artp.) (13F 9d , [6747806, 1465110] ) ,hygge ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753254, 1461552] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.) (14F 0d , [6753915, 1466121] ) ,hygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6752064, 1490173] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,skogskant , 2008 (Gunnel Sundberg)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ) ,vägdike ,rikligt ,2007 (IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vikarbyn (14F 0b , [6754, 1457] ) ,vägdiken,häckar ,fl.i byn ,1987 (TLj)
Klockarbäcken ovan lantbruksskolan (14F 0c , [67533, 14620] ) ,näringsrikt dike ,riklig ,1985 (TLj)
Lisskog N-ut v. 'Sörskogsvägen' (14F 0e , [6752, 1472] ) ,vägdiken , 1988 (JEd)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [67552, 14510] ) ,hygge mot lv , 1989 (JEd)
200 m S Västra Born (14F 1e , [67599, 14700] ) ,vattensjukt gammalt sandtag ,få ex ,1985 (TLj)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Epilobium collinum    Backdunört
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ) ,stenig slänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vät med sprängstenar i grustag ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Rösstjärnen ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67557, 14671] ) ,myrliknande strandzon ,enstaka ,2011 (GHa)
Epilobium hirsutum    Rosendunört
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Storgatan mitt emot apoteket (14F 0c , [6752160, 1462670] ) ,buskplantering ,enstaka ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ) ,myrlinda ,enstaka ,2014 (GHa)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ) ,avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. fläckvis ymnigt. ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gärdsjömyren (artp.) (14F 1d , [6759206, 1468779] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,bäck ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,kanten av bäck ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,strand , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skäftringen (14F 1d , [6757500, 1466600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stifsgården, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753032, 1461462] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Sjurberg (14F 0c , [67543, 14601] ) ,vägdike i vatten (riksvägen) ,få ex ,1985 (MKp)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Genvägen x Enån (artp.) (14F 0c , [6753414, 1463427] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cornus suecica    Hönsbär
Längs vägen mot Dådran öster om Svartacksen (14F 0e , [6752610, 1473090] ) , ,spridd i skogen ,1994 (TLj)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Karlsvik (14F 0c , [67516, 14626] ) ,vägslänt ,rikligt ,2009 (GHa)
O om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ) ,vägslänt ,massvis ,2006 (IPt)
Hedsåsbodarna (14F 0d , [6750, 1465] ) ,björkhage n. fäboden ,stort best. ,1988 (TLj & LBr)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö, kring Södergårdarna (14F 1d , [6757, 1469] ) ,eft.byyvägen,på jordkällare o i ängskanter ,ymnig ,1986 (TLj)
Blecket (14F 1e , [67563, 14712] ) ,vägkanter ,t.riklig ,1986 (TLj)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,slänter ,rikligt ,2012 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,rikligt ,2019 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,5000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Angelica sylvestris    Strätta
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2017 (GHa)
Hästhagsvägen (14F 0d , [67529, 14660] ) ,diken/vägrenar ,väl spridd ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,enstaka ,2014 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka/Gryssen (14F 2c , [67613, 14647] ) ,diken och vägrenar ,spridd ,2012 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67656, 14745] ) ,vägbank över myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Flera lokaler längs Bingsjövägen (14F 3f , [67681, 14788] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [67653, 14843] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Svartmyren (14F 4f , [67702, 14752] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Goliatvägen (14F 5g , [67752, 14809] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Nyberget, 300 m N "Kontoret" (14F 6h , [67831, 14867] ) ,diken ,enstaka ,2009 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,vid stig genom sumpskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,skogsbryn ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,ymnigt ,2017 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , ,2008 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ) ,diken, skogsbryn ,rikligt ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,hygge ,ymnigt ,2015 (GHa)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike ,rikligt ,2009 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Skommarrönningen (14F 1g , [67586, 14824] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2013 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,ängsmark ,rikligt ,2012 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Uvberget (14F 5e , [67754, 14725] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2014 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,gräsmark ,tämligen riklig ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Astrantia major    Stjärnfloka
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Carum carvi    Kummin
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Glisstjärn (14F 1c , [6757, 1461] ) ,eutrofa stränder ,riklig ,1985 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ) ,torrlagt dige ,t.rikl. ,1990 (ABj)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Offerbacken (13F 9c , [67494, 14619] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Ärtleds fäbod (13F 9e , [6748, 1474] ) ,ymnig på fäbodtunen o.i hagar o f.d. ängsmarker o vägkanter! ,ymnig! ,1988 (TLj & LBr)
Vikarbyn (14F 0b , [67547, 14578] ) ,lövsnår ,1 stort best. ,1987 (TLj)
Offerbacken (artp.) (13F 9c , [6749229, 1462096] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Offerbacken (artp.) (13F 9c , [6749229, 1462096] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Anders Helander)
Gärdebyn (artp.) (13F 9c , [6749684, 1462709] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Eric Sjöberg)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Karlsvik (14F 0c , [67516, 14626] ) ,vägslänt ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Kyrkudden, väster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14615] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,strandsnår ,enstaka ,2016 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [67653, 14843] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,skogsbryn ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Levisticum officinale    Libbsticka
Altsarbyn v.spruthuset (13F 9c , [67488, 14624] ) ,gammal tomtmark, nu hägg-alsnår ,1 stort bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Myrrhis odorata    Körvel
Sjurberg N om 'P' i Persborg (14F 0c , [67538, 14603] ) ,slyskog på f.d. ängsmark ,1 stort best. ,1988 (TLj)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
1 km S kalkverket (14F 0c , [67518, 14649] ) ,f.d sandtag ,använt som avfallstipp ,1 ex ,1985 (TLj)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Ärtleds fäbod (13F 9e , [67485, 14742] ) ,björkdunge eft. stig ,1 best.~2 m2 ,1988 (TLj & LBr)
Ärtled (13F 9e , [6748570, 1474230] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,flertal, även fertila ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,flertal även fertila ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,intill stuga ,10 - 20 kvadratmeter ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,två gårdsplatser ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Hedsåsbodarna (14F 0d , [67503, 14654] ) ,gammal betesmark intill gärsgård v. stigen mln husen ,ca 3 m2 ,1988 (TLj & LBr)
ollasbodarna (artp.) (14F 0g , [6751416, 1481344] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ollasbodarna (artp.) (14F 0g , [6751424, 1481287] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,vid fäbodstuga ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,strand/vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Siljans mln k:an o Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ) ,strandkärr ,flerst.riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,Gärdsjöfältets sjöar,riklig i strandvassar frekvens:m.a. 5-10 lok ,1985 (TLj)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755380, 1466670] ) ,kanten av ån ,rikligt ,2011 (GHa)
Rösstjärnen (14F 1d , [67557, 14671] ) ,vattenbryn ,ymnigt ,2011 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ) ,åstrand , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark,fuktstråk , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd ,2007 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67569, 14683] ) ,vägskärning ,väl spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike , 2009 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14638] ) ,kalkstensskravel ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1493970] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6758234, 1462392] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67572, 14686] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Hansuskojan (14F 3c , [67676, 14618] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67826, 14874] ) ,myr ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ) ,torr tallskog ,rätt stora mattor ,2010 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Ingels längs väg 301 (14F 1d , [67591, 14689] ) ,sandig vägskärning ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Calluna vulgaris    Ljung
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,hygge ,väl spridd ,2013 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14879] ) ,ungskog nära myr ,väl spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67675, 14611] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,tallskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,hyggen ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Oxåberget NV delen (14F 5f , [6776740, 1479010] ) , ~refl~ ,grustag , frekvens allm. , 2006 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67785, 14893] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,oklippt del av villa tomt (kurvan på ågatan) ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bleckaviken, 300 m O om (artp.) (14F 1e , [6758100, 1474361] ) ,lavrik tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (14F 0d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,gles barrskog ,flertal ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14733] ) ,barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14746] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,tallskog på morän kulle ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens allm. , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67785, 14893] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [6777720, 1493220] ) ,rullstensås ,rikligt ,2014 (GHa)
Grötnäset (14F 6h , [67836, 14869] ) ,ungskog ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754499, 1465037] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Bleckaviken, 300 m O om (artp.) (14F 1e , [6758100, 1474361] ) ,lavrik tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,enstaka ,2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,igenväxt fäbodslog ,flertal ,2011 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ) ,blandskog i fd änge ,fläckvis rätt rikligt ,2017 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,fuktig granskog ,fläckvis rikligt ,2014 (GHa)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,enstaka ,2006 (RLu)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753119, 1467948] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Enoksson)
Söder S Gärdsjö, Rättviks kn (artp.) (14F 0d , [6753164, 1467959] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Råberget (artp.) (14F 0e , [6751625, 1470886] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kyrkberget (artp.) (14F 0f , [6751619, 1479778] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Norr Ollasbodarna (artp.) (14F 0g , [6751906, 1481191] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kungsholskvarn 100 m V (artp.) (14F 1c , [6755496, 1464777] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758012, 1460474] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6763993, 1489757] ) , , 2015 (Jörgen Sundin)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Vitlingsberget ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [6758000, 1466050] ) ,tallskog ,ca tio ,2011 (GHa)
300 mk s Östar Djuptjärnen (14F 1d , [67564, 14663] ) ,tallhed ,fåtal ,2011 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,tallskog på morän kulle ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67757, 14732] ) , ~refl~ ,äldre barrskog med stora flyttblock ,ca. tio stycken ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ) ,brant skuggig barrskog ,ca 10 stycken ,2010 (GHa)
Enån (artp.) (14F 1d , [6755350, 1465049] ) , ,25 ,2020 (Anders Helander)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6763440, 1488873] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,igenväxt fäbodslog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,kanten av gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,blandskog ,enstaka ,2015 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Skärberget, Kvarnstensbrottet (14F 3h , [67665, 14883] ) ,hällmark ,väl spridd ,2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägren ,spridd ,2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753377, 1467896] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Brändberget (artp.) (14F 0g , [6754055, 1481726] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,kanten av stig ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad fäbodskog , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Gjersgruvan (14F 1d , [6755450, 1466680] ) ,granskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 1d , [67558, 14671] ) ,tallskog ,cirka tio exemplar ,2018 (GHa)
200 m V Rosstjärnen (14F 1d , [67559, 14666] ) ,tallhed ,ett tiotal ,2009 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,under stora granar ,färre än tio ,2015 (GHa)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Rättvik, öster om motorbanan (artp.) (14F 0c , [6754660, 1464934] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755885, 1465857] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Pyrola media    Klockpyrola
Lisskogsmyren (artp.) (14F 0e , [6750014, 1473262] ) , ,5 ,2017 (Andreas Grabs)
Dalhalla (artp.) (14F 1c , [6759387, 1462171] ) , ,noterad ,2016 (Rune HixÚn)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,spridd ,2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Norr om Industrigatan (14F 0c , [67540, 14641] ) ,gles tallskog ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Strax N Tranumyren (14F 1d , [6759960, 1466830] ) ,sumpskog ,enstaka ,2011 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ) ,barrskog ,enstaka ,2018 (GHa)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,dike ,enstaka ,2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67768, 14788] ) , ~refl~ ,kanten av traktorväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Dalhalla (artp.) (14F 1c , [6759496, 1462071] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755885, 1465857] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762946, 1490349] ) ,kantskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ) ,gräsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,rikligt ,2017 (GHa)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ) ,dike vid avlägg ,flertal ,2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ingels (14F 1d , [67596, 14687] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2010 (GHa)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ) ,granskog ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike , 2009 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ) ,blandskog ,enstaka ,2015 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,dike ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753377, 1467896] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Dalhalla (artp.) (14F 1c , [6759496, 1462071] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Born mot Furudal (artp.) (14F 2e , [6762308, 1472561] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ledum palustre    Skvattram
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,gles barrskog nära tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746390, 1467760] ) ,myr ,t.rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Högolsberget (14F 0c , [67503, 14639] ) ,gles barrskog ,flertal ,2014 (GHa)
Nedre Gärdsjö, "Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,rikligt ,2010 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67670, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ) ,myrkant ,enstaka ,2013 (GHa)
"Tyskens" gamla koja vid Enbärstjärn (14F 4c , [67705, 14620] ) ,gles tallskog ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67826, 14874] ) ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson.. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Vålsveden (14F 0c , [67520, 14641] ) ,blandskog , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,fårhage ,flertal ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67592, 14527] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Parkeringen vid Springkällan (14F 1c , [67564, 14648] ) ,barrskog ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67637, 14631] ) ,blandskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14732] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall ,frekvens allm. ,2001 (PSö)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norr om Gravsjön (14F 3f , [67682, 14798] ) ,blandskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,blandskogar ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67684, 14914] ) ,blandskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,brant beskuggad granskog ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skallberget (artp.) (14F 0h , [6751169, 1489841] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Bleckaviken, 300 m O om (artp.) (14F 1e , [6758100, 1474361] ) ,lavrik tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,myr/sumpig strand ,flertal ,2014 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,spridd ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14746] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Skålbergsmyren (14F 3f , [67676, 14769] ) ,kärr ,relativt rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,rikligt ,2018 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779290, 1488780] ) ,sumpig strand ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6752064, 1490173] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vaccinium uliginosum    Odon
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,gles barrskog nära tjärn ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,kanten av myr ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751170, 1472400] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67572, 14686] ) ,myrkant ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,skogsbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14732] ) ,kanten av myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,fuktstråk i gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14756] ) ,kanten av myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770550, 1487570] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,rullstensås ,spridd ,2014 (GHa)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,strandskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Ågatan (14F 0c , [67518, 14631] ) ,slänt ,en liten buske ,2010 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14638] ) ,talldunge ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,fårhage ,flertal ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ) ,barrskogar ,2008 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751170, 1472400] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67592, 14527] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Parkeringen vid Springkällan (14F 1c , [67564, 14648] ) ,barrskog ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall ,frekvens allm. ,2001 (PSö)
V Halstjärnen (14F 3c , [67675, 14611] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norr om Gravsjön (14F 3f , [67681, 14797] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,hyggen ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Oxåberget NV delen (14F 5f , [6776740, 1479010] ) , ~refl~ ,grustag , frekvens allm. , 2006 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67785, 14893] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skallberget (artp.) (14F 0h , [6751169, 1489841] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Bleckaviken, 300 m O om (artp.) (14F 1e , [6758100, 1474361] ) ,lavrik tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,skogsdunge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ) ,vägdike ,rikligt ,2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Altsarbyn (13F 9c , [67490, 14625] ) ,torr hällmarksäng ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Enån, vid f.d.Hvilan (14F 0c , [67518, 14628] ) ,gammal igenväxt trädgård,kraftigt expanderande i gräsveg. ,riklig ,1985 (TLj)
Klockarbäcken 200 m N k:an (DF) (14F 0c , [67530, 14616] ) ,lundartad bäckdäld ,enstaka ,1986 (TLj)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ) ,vägkant ,t.riklig ,2006 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [6761543, 1464084] ) ,åkerkant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Bysjön (13F 9c , [6749880, 1464960] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Gärdsjön (14F 1d , [6756330, 1466590] ) ,strandkant ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Gärdsjön vid Årängsåns mynning (14F 1d , [67588, 14686] ) ,risig strandzon ,rikligt ,2010 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vattenbryn ,fåtal ,2015 (GHa)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,rikligt ,2018 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67713, 14759] ) ,stenig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Enån vid Mässhallen (artp.) (14F 0c , [6752637, 1463521] ) ,kanten av ån ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,strandkant ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Siljan,nedom Persborg (14F 0c , [67532, 14609] ) ,strandsnår ,5 ex. ,1985 (TLj)
Stugusbäckgölen,NO Backa (14F 1c , [67571, 14632] ) ,strandäng intill övergödd damm ,enstaka ,1985 (TLj)
Gärdsjöns V-strand (14F 1d , [67573, 14678] ) ,strandslänt ,t.riklig ,1985 (TLj)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,skogsmark , 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,ungskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,flertal ,2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67592, 14688] ) ,gles tallskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Kalkberget (14F 1d , [67597, 14691] ) ,granskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,fuktstråk i ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
V om Sågmyren (14F 3f , [67684, 14768] ) ,barrskog vid kanten av myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skärberget, Kvarnstensbrottet (14F 3h , [67665, 14883] ) ,hällmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ) ,brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,snårskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751220, 1490164] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755885, 1465857] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,blandskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Gärdebyn vid semesterhemmet, 1954 (O. Lind:BJÖRKL.1961) ( , ) ,kalkpåverkad torräng, ca 1975 (RYN.1976) 0? ,1987 (ABj & TLj)
Hottonia palustris    Vattenblink
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Primula farinosa    Majviva
Västgärde 400 m Ö f d station (13F 9c , [67458, 14625] ) ,kalkrikt dike vid gamla banvallen ,enstaka ,1986 (TLj)
Utanåker (13F 9c , [67470, 14625] ) ,fuktäng ,enstaka ,1989 (TLj & LBr)
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ) ,vägkant och ängsmark, ,spridd ,1989 (TLj & LBr)
600 m N om avfarten till Ärtleds fäbod (13F 9e , [6749270, 1473490] ) ,vägdike , 2013 (Gunlög Isaksson)
Gubberget (13F 9e , [67493, 14734] ) ,vägdike ,tiotals ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Vägen mellan Sörskog och Ingels (13F 9e , [6749430, 1473500] ) ,vägkant ,massor ,2018 (JJa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,längs gammal körväg ,fåtal ,2014 (GHa)
Öv. Gärdsjö (14F 0d , [6754238, 1469706] ) ,kraftledningsgata ,rikligt ,2012 (Lars-Erik Nilsson)
1km NV Backa (14F 1c , [67578, 14624] ) ,fuktig vägkant och dike ,rikligt ,2011 (MNo)
Gärdsjölindorna 1 km S Södergårdarna (14F 1d , [67559, 14692] ) ,fårbetad fuktäng ,enstaka ex ,1986 (TLj)
Gärdsjölindorna 500 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ) ,hävdad hackslog ,enstaka ex ,1985 (TLj)
Gärdsjömossen 200 m mot SO (14F 1d , [67570, 14686] ) ,f d ängsmark vid dike ,ymnigt ,1986 (ABj & TLj)
Övre Gärdsjö 300 m NV bystugan (14F 1d , [67576, 14693] ) ,dike i ängsmark ,enstaka ex ,1986 (TLj)
1 km S Ingels (14F 1d , [67582, 14695] ) ,fuktig betesmark med huvud- och hårstarr ,riklig ,1986 (TLj)
Ingels, Väg 301 vid 80-skylten (14F 1d , [67585, 14689] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Ingels efter väg 301 (14F 1d , [67596, 14690] ) ,fuktig ängsmark ,flerst. ,1986 (TLj)
Gärdsjö Ö-ut (14F 1e , [67569, 14701] ) ,översilad f d ängsmark i kraftledningsgata ,rikligt ,1986 (TLj)
Ingels Ö-ut (14F 1e , [67594, 14706] ) ,f d ängsmark i kraftledningsgata ,rikligt ,1986 (TLj)
Fisklösen 200 m NV-ut (14F 1e , [67595, 14710] ) ,fuktig körväg vid rikkärr ,riklig ,1992 (LBr)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ) ,surdrag i bred kraftgata ,massvis ,2014 (GHa)
Gryssen (14F 2d , [67615, 14651] ) ,ängsmark i bred kraftgata ,fåtal ,2014 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ) ,bäckdråg i sluttning på kalkberg ,enstaka ,2014 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ) ,översilningskärr ,enstaka ex ,1985 (TLj)
V. Born (14F 2e , [67600, 14705] ) ,fuktig gräsmatta ,riklig ,1991 (LBr)
Born (14F 2e , [6760040, 1470820] ) ,gammal körväg ,rikligt ,2008 (IPt)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,ängsmark ,rikligt inom några få kvadratmeter ,2012 (GHa)
Öja V-ut v. Rv70 (DBS) (14F 0b , [6754, 1455] ) ,lv-dike , 1987 (JEd)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , , 2015 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,30 ,2016 (Anders Helander)
Lisskogsmyren (artp.) (13F 9e , [6749780, 1473400] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753166, 1467908] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Enoksson)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,dike vid vändplan och kraftgata ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö, kraftledning (artp.) (14F 1e , [6756160, 1470030] ) ,kraftledningsgata, fuktig mark ,plantor/tuvor blomning ,2011 (Klas Jonsson)
Övre Gärdsjö, kraftledning (artp.) (14F 1e , [6756160, 1470030] ) ,kraftledningsgata, fuktig mark ,50 plantor ,2011 (Klas Jonsson)
Primula veris    Gullviva
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen ,spridd ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark ,rikligt ,2011 (IPt)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,stugområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Rättviks kyrka (14F 0c , [67528, 14615] ) ,mellan kyrkogårdsmuren och Siljan ,flertal ,2012 (GHa)
Övre Gärdsjö,150 m Ö om Högskäret (14F 1d , [67566, 14698] ) ,skogsbryn mot ängsmark ,1 ex ,1986 (TLj)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ) ,kanten av odlingsväg ,enstaka ,2010 (GHa)
"Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ) ,längs gammal bruksväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Nedre Gärdsjö, väg 301 n avtaget mot Blecket (14F 1d , [67577, 14688] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Övre Gärdsjö,200 m V missionshuset (14F 1d , [67577, 14693] ) ,odlingsröse i åkerkant ,3 ex ,1986 (TLj)
Ingels (14F 1d , [67588, 14691] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2009 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,vägkant ,enstaka ,2008 (IPt)
Gryssen (14F 2d , [67615, 14651] ) ,ängsmark i bred kraftgata ,enstaka ,2014 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ) ,gräsmatta ,fåtal ,2012 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14727] ) , ~refl~ ,rivet huggarläger (revs på 60 talet) ,tiotal (kvarstånde sedan 60 talet) ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67712, 14875] ) ,gräsmatta (trädgårdsrymling ?) ,enstaka ,2008 (GHa)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,kohage ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Fraxinus excelsior    Ask
Söderås v. N.Bäck infarten (13F 9c , [67476, 14631] ) ,aspdunge ,~15 ex.(ca 5 m) ,1988 (TLj & LBr)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Söderås fl. i byarna längs Rv 80 (13F 9c , [6747, 1463] ) ,vägkanter ,riklig ,1988 (TLj)
Mårtanberg mot Igeltjärn (13F 9d , [6746290, 1467330] ) ,vägrenar ,spridd längs skogsväg ,2017 (LBr)
Rättvik i järnvägsskärning vid Lantbruksskolan (14F 0c , [67530, 14620] ) ,hällmark, höstform? ,enstaka ,1985 (TLj)
Vägen mot Kalkverket nära väg 301 (14F 0c , [67537, 14649] ) ,sandig vägkant ,höstform enstaka ,1985 (TLj)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,spridd ,2017 (GHa)
S om Gärdsjön, vid och omkring väg 301 (14F 0d , [6754, 1466] ) ,sandiga vägkanter och omgivande tallhed ,flerst. ,1985 (TLj)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [67555, 14506] ) ,vägslänter ,riklig ,1989 (JEd)
Kullsbergs kalkbrott (14F 1c , [67572, 14619] ) ,kalktorrängsvegetation på avschaktade kalkhällar ,riklig ,1988 (TLj)
Ammtjärns kalkbrott (14F 1c , [67577, 14606] ) ,på kalkgrus i brottbottnen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Skålbergets kalkbrott (14F 1c , [67586, 14615] ) ,kalkgrusschaktplaner ,ca 20 ex ,1988 (LBr)
Gärdsjö, Gärdsjölindorna 600 m SO Baggetorp (14F 1d , [67557, 14681] ) ,hävdad hackslog ,t.riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjö, Fjärsmansflyten 800 m S Södergårdarna (14F 1d , [67559, 14692] ) ,fårbetad fuktäng ,t.riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjö, Gärdsjölindorna 1 km ONO Baggetorp (14F 1d , [67565, 14687] ) ,torr lieslagen slåttermark ,riklig 1985- ,1991 (TLj)
Gärdsjö, Gärdsjölindorna 500 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ) ,fuktig hackslog ,t.riklig ,1986 (TLj)
500 m v Brunnarna (14F 1d , [67581, 14660] ) ,vägrenar ,fåtal ,2011 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67586, 14687] ) ,vägkant ,c:a 30 ex ,1987 (MKp)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ) ,igenväxande grusplan ,flera tiotal ,2011 (GHa)
100 m V Tranumyren (14F 1d , [6759210, 1466430] ) ,vägrenar ,mycket rikligt ,2011 (GHa)
Knollbodsberget (14F 2a , [67626, 14521] ) ,vägren på skogsbilväg ,enstaka ,2013 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,vägren ,glest spridd längs vägen ,2017 (GHa)
Östbjörka fl. (14F 2c , [6761, 1463] ) ,vägkanter ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2007 (IPt)
V Born fl. (14F 2d , [6760, 1469] ) ,vägkanter och torrängsfragment , 1986 (TLj & LBr)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ) ,körväg ,flertal ,2012 (GHa)
V Born fl. (14F 2e , [6760, 1470] ) ,vägkanter och torrängsfragment , 1986 (TLj)
Ö Born nära sågen (14F 2e , [6760, 1471] ) ,vid körväg ,enstaka ,1989 (TLj & LBr)
Ö Born vid båthusen (14F 2e , [67606, 14718] ) ,torr gräsmark , 1985 (TLj)
Born Ö-ut vid lv (14F 2e , [6761, 1471] ) ,vägkanter ,enstaka ,1987 (JEd)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Bingsjö vid rastplatsen nära vägkorsning (14F 3i , [67675, 14914] ) ,gräsmatta ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Förrmyren (14F 4e , [6770710, 1474900] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m Ö Äsplok (14F 4e , [6774640, 1471120] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,tiotals ,2011 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Grötlösan, 500 m SV Östbjörka (DBS) (14F 2c , [67611, 14630] ) ,torr kalkgrusmark eft.ägoväg ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Gärdsjö, 1844 (H.v.P.) * här ösärskilt mycketö, ca 1910-t (Bg) * omkring Gärdsjö och Ingels (14F1d), tämligen allmän (över 10 lokaler) (14F 1d , ) ,grusiga-sandiga vägkanter, slåtterängar (redovisas nedan) ofta riklig ,1989 (TLj)
Anderstjärnen N (artp.) (13F 9c , [6749922, 1464494] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Brändberget (artp.) (14F 0g , [6754098, 1482062] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gamla larsbodarna (artp.) (14F 2b , [6764873, 1458844] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Olov Tranberg)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Trollberget (artp.) (14F 2i , [6764701, 1491231] ) , ,noterad ,2017 (Jörgen Sundin)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Västbjörka (14F 1b , [67559, 14555] ) ,i slåtteräng ,ca 30 ex 1985- ,1988 (ABj, LBr o a)
Östbjörka (14F 2c , [67625, 14638] ) ,i hälltallskog ,5 ex ,1986 (ABj)
Öjavägen (artp.) (14F 1b , [6755916, 1455501] ) , ,569 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Västbjörka, Rättviks s:n (artp.) (14F 1b , [6755918, 1455499] ) ,betesmark ,77 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,vattenbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,kärr ,rikligt ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,sjö , 2015 (JJa)
"Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,ymnigt ,2010 (GHa)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ) ,bäckdråg centralt ,dominerande ,2018 (LBr)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vattenbryn ,flertal ,2015 (GHa)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ) ,grund vik ,rikligt ,2013 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,strand ,vanlig, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,rikligt ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
500 m NV Långtjärn (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,bäckgenomfluten myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,strandkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,strand , 2008 (GHa)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67531, 14641] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,flertal ,2018 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,flertal ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Born, (14F 2e , [67614, 14718] ) ,gräsmattor, diken ,vanlig, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Galium album x verum    
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Karlehags handelsträdgård,bakom växthusen (14F 0c , [67534, 14631] ) ,komposthögar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik Kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754, 1465] ) ,i vägkanten vid liten skräphög , 1998 (Bengt Oldhammer)
Rättvik Kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754716, 1465874] ) ,i vägkanten vid liten skräphög , 1998 (Bengt Oldhammer)
Galium boreale    Vitmåra
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd ,2007 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,vid hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,enstaka ,2017 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,vägrenar ,enstaka ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ) ,bäckkant ,tiotals ,2017 (GHa)
Lisskogsmyren (14F 0e , [67504, 14729] ) ,längs bäck ,enstaka ,2010 (GHa)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,rismyr ,spridd ,2010 (GHa)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,f.d. myrlinda i kraftgata ,spridd ,2014 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,rikligt ,2017 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67615, 14718] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14787] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,rikligt ,2018 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Ångtjärnsvägen (artp.) (13F 9d , [6749894, 1468942] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,rabatter ,flertal ,2013 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ) ,obligatorisk i byns potatisland,även i åkerkanter,komposthögar,etc ,flerst,mkt riklig ,1986 (TLj)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ) ,igenväxande grusplan ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,surdrag ,enstaka ,2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,diken ,enstaka ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) , ~refl~ ,klibbalskärr ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,kanten av ån , 2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog, ymnigt. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Galium verum    Gulmåra
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Kyrkstallarna (14F 0c , [67529, 14614] ) ,intill husgrunder ,spridd ,2015 (GHa)
Rättvik, St indusriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,torra gräsmarker,odlingsrösen etc. frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Ingelsd, återvinningsstationen (14F 1d , [67593, 14690] ) ,vägslänt ,fåtal ,2015 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,ymnigt ,2014 (GHa)
Arvstjärnsberget (14F 3f , [6766240, 1475340] ) ,vägren ,några tiotal ,2018 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,vägslänter ,enstaka ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stenbacken ,vägen österut (artp.) (14F 1e , [6758094, 1470155] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Polemonium caeruleum    Blågull
Tina (13F 9c , [6749, 1460] ) ,tättbygd by ,flertal, även många vita exemplar ,2013 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,enstaka ,2016 (GHa)
Tina (14F 0c , [67542, 14606] ) ,igenväxande åker ,10-20 ex. ,1986 (OAb)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ) ,f.d.ängsmark mot beteshage i utkanten av 'hassellunden' ,1 best. ,1988 (TLj & LBr)
Backa ,vid Stugusbäcken (14F 1c , [67571, 14632] ) ,gammal ängsmark ,med flera trädgårdsrymlingar ,enstaka ,1985 (TLj)
Övre Gärdsjö,100 m Ö missionshuset (14F 1d , [67577, 14696] ) ,stenröse i åkerkant ,enstaka ,1985 (TLj)
Enskvarn (14F 1d , [67585, 14670] ) ,vägren ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Blecket (14F 1e , [6756, 1471] ) ,vägkant,betesmark ,t.riklig ,1985 (TLj)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67613, 14648] ) ,fuktig ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Bingsjö (14F 3i , [67666, 14913] ) ,beteshage ,riklig ,1985 (TLj)
Dalstuga V byn (14F 4i , [6771, 1493] ) ,vägkanter ,t.rikl. på 2 ställen ,1988 (TLj & LBr)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Östbjörka Kattbacksvägen (artp.) (14F 2c , [6762299, 1463216] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67625, 14637] ) ,staket ,enstaka ,2016 (GHa)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Ågatan (14F 0c , [67523, 14636] ) ,klättrande i telefonstolpe ,enstaka ,2010 (GHa)
Enådal. 100 m Ö ålderdomshemmet (14F 0c , [67528, 14632] ) ,sandig ravinslänt med kompost ,få ex.i blom ,1985 (TLj)
Gärdsjön, kring båthuset-bystugan (14F 1d , [67576, 14681] ) ,beteshage ,t.riklig ,1986 (TLj)
Enskvarn,nedom damman (14F 1d , [67586, 14670] ) ,bäckravin,på div buskar i åbrinken ,t.riklig ,1986 (TLj)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ) ,kornåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Västergrav (13F 9c , [67465, 14629] ) ,i trädgård på svarta vinbär, syrÚn m m ,riklig ,1988 (M. Lind:TLj)
Övre Gärdsjö vid Sörgårdarna (14F 1d , [67571, 14690] ) ,i vägren på diverse örter ,riklig ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö SO majstången (14F 1d , [67573, 14681] ) , ,1 stort bestånd ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö kring Högbackarna (14F 1d , [67576, 14688] ) ,(2638-2839-3341), i rösen på hallon m m ,ymnig ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (DBS) (14F 1d , [6757850, 1468980] ) ,S-vänd backe med odlingsröse ,mkt.riklig > 50 m2 ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (DBS) (14F 1d , [67583, 14691] ) ,stenröse på vitmåra ,~5m2 ,1986 (TLj)
Vikarbyn ,1920-t (Sam:Bot.Not.1928) * (14F 0b , [67544, 14574] ) ,på hallon m m i dike ,sparsam ,1987 (TLj)
Lindorna (artp.) (14F 1d , [6758148, 1469131] ) , ,3 ,2018 (Teresia Holmberg)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Utanåker (13F 9c , [6747, 1462] ) ,vägkant ,mågra ex. ,1990 (ABj)
Utanåker (13F 9c , [67470, 14630] ) ,åkermark i havre ,spridda ex. ,1989 (MKp)
Vikarbyn (14F 0b , [67549, 14571] ) ,potatisland ,rikl. ,1987 (TLj)
200 m N jvgstn,HSB-husen, mot Storgatan (14F 0c , [67524, 14625] ) ,rabatter ,~10 ex ,1986 (TLj)
Industriområdet, bakom Hansells (14F 0c , [67537, 14640] ) ,jordhögar ,1 ex ,1985 (TLj)
Kalkverket,jordtippen (14F 0d , [67544, 14656] ) ,jordhögar ,enstaka ,1986 (TLj)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ) ,potatisland, m.Vero.agr,Stac. pal,Sile,lati,Erodium! ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö, vid bystugan (14F 1d , [67575, 14696] ) ,grusmark ,25 ex ,1986 (TLj)
Stenbacken,v Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ) ,åkerkant nära kompost ,1 ex ,1986 (TLj)
Västra Born (14F 2e , [67606, 14700] ) ,kornåker ,t.riklig ,1985 (TLj)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Asperugo procumbens    Paddfot
Övre Gärdsjö ( , ) ,utkasthög på skogstipp riklig ,1998 (TLj)
Över Gärdsjö längs Sörskogsvägen (14F 1d , [6757, 1469] ) ,rikligt i trädgårdsutkast 1999 MJo ,riklig ,2003 (LBr)
Övre Gärdsjölokalen utan paddfot i år (DBS) (14F 1d , ) ,ev.igenväxning med nässlor se rapportbladet ,1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö,100 m Ö f.d.mejeriet (DBS) (14F 1d , [67574, 14693] ) ,gammal jord- o trädg.tipp i åkerkant ,~10 ex i blom ,1986 (TLj)
Borago officinalis    Gurkört
Lerdal (14F 0c , [67515, 14628] ) ,gammal kompost mln trädg. o vägdike,bland nässlor ,4 ex ,1986 (TLj)
Echium vulgare    Blåeld
Vidablick (13F 9b , [6746540, 1459280] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Vikarbyn f.d.jvg-stn (14F 0b , [67545, 14577] ) ,gammal bangård ,~50 ex. ,1987 (TLj)
Siljansbadets camping (14F 0c , [6752554, 1462134] ) ,sandstrand , några meter från vatnet , 2012 (BOr)
Lokstallarna,spårområdet (14F 0c , [67526, 14622] ) ,grusplaner,grushögar ,flerst. ,1986 (TLj)
Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ) , ca 200 m lång jordvall intill vägen ,rikligt ,2008 (BOr)
Industrispåret mot kalkverket (14F 0c , [67533, 14633] ) ,banvall ,~50 ex ,1986 (TLj)
Lisskog (14F 0e , [6752060, 1472320] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles gård (14F 1d , [6757420, 1469370] ) ,kanten av grusad gårdsplan ,fåtal ,2009 (GHa)
Nedre Gärdsjö 100 m S bystugan (14F 1d , [6757980, 1468430] ) ,vägren ,enstaka, (troligen trädgårdsrymling) ,2009 (GHa)
Ingels åt N (14F 1d , [6759610, 1466860] ) ,vägkant ,spridd ,2018 (LBr)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter ,enstaka ,2007 (DABS)
Jvg stn ,nu spr även till industrspåret (DF-70) (14F 0c , [67526, 14623] ) ,bangård ,rikligt ,kvar sedan årtionden ,1990 (ABj)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) , ,100-tals ,1996 (Bengt Oldhammer)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,t.rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [67528, 14615] ) ,mellan kyrkogårdsmuren och Siljan ,enstaka ,2012 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
100 m V Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ) ,åker ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,kohage ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,surdrag ,fåtal ,2016 (GHa)
Gärdsjön (14F 1d , [6757850, 1468300] ) ,strandkant ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Stifsgården, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753032, 1461462] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Kyrkogatan.mln lantbrukskolan o Siljan (14F 0c , [67528, 14618] ) ,torr vägslänt ,~15 ex ,1986 (TLj)
Rättvik,nära stiftsgården (14F 0c , [67532, 14615] ) ,jordhögar ,~10 kraftiga ex ,1986 (TLj)
Gärdsjölindorna,100 m SV Forsmansgården (14F 1d , [67571, 14690] ) ,slänt ,torrbacke ,enstaka ,1986 (TLj)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,kring Södergårdarna (14F 1d , [6757, 1469] ) ,gammal ängsmark nära gårdar,beteshagar,vägkanter ,flerst. ,1986 (TLj)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen ,stora mängder i byn ,2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Vikarbyn (14F 0b , [6754, 1457] ) ,vägkanter,ödetomter ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Enån,Hvilanträdgården (14F 0c , [67518, 14628] ) ,igenväxt park,sedan länge ohävdad o förvildad ,ymnig ,1985 (TLj)
Vikarbyn,Gärdet (14F 1b , [67555, 14566] ) ,vid gårdsväg ,stort bestånd ,1988 (TLj)
Övre Gärdsjö, eft.vägen till Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ) ,jordhögar i skogen ,rikt förvildad ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ) ,f.d. tipp ,rikligt ,2007 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14691] ) ,intill gammal smedja ,~25 m2 ,1986 (TLj)
Östbjörka (14F 2c , [67614, 14637] ) ,fd dyngstackar och diken ,flerstädes i byn ,2017 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Östbjörka, Kalktippen (artp.) (14F 2c , [6762427, 1463944] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Callitriche palustris    Smålånke
Hästhagarna (artp.) (14F 0d , [6752287, 1466141] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Finnbacka (0-2-,1-2-) (14F 4h , [6770, 1487] ) ,ännu hävdade ängsmarker ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Jossbodarna, nära fäboden (13F 9d , [67489, 14696] ) ,fäbodstig ,1 ex ,1986 (TLj)
Ärtleds fäbod (13F 9e , [67486, 14741] ) ,intill fäbodstuga på slaget tun ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Övre Gärdsjö,eft.vägen mot Bjursås (14F 1d , [67559, 14697] ) ,klipphyllor i vägskärning ,2 ex ,1986 (TLj)
Prästbodarna vid Dådran (14F 1h , [67585, 14872] ) ,kraftig, betad källa ,ett tio-tal ,1987 (LBr)
Långänget,500 m Ö Gryssens N-spets (14F 2d , [67625, 14656] ) ,f.d.slåtterängar,nu granplanterade ,enstaka ,1986 (TLj)
Ö Born (14F 2e , [6760440, 1471510] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Sandvikens fäbodar (14F 2g , [6764, 1480] ) ,fäb.vall m.rödkämpar etc. ,massvis ,1989 (TLj & LBr)
Bingsjö ,Aborrgården (14F 3i , [6766, 1491] ) ,hackslog ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Bingsjö nedom Peckosgården (14F 3i , [6767, 1491] ) ,hackslog ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Gumsberg, Blecket (artp.) (14F 0f , [6753350, 1477800] ) ,betad fäbodvall , 2008 (Stephen Mankelow)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,vid fäbodväg ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad fäbodskog och betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Ajuga reptans    Revsuga
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Galeopsis bifida    Toppdån
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,röjd betesmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Östbjörka, Kalktippen (artp.) (14F 2c , [6762427, 1463944] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Badplatsen i Gärdsjön (14F 1d , [6756600, 1467870] ) ,hopsamlingsplats för gräsklipp ,enstaka ,2011 (GHa)
Övre Gärdsjö, Stenbacken (14F 1e , [67580, 14700] ) ,åker ,tiotals ,2011 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751268, 1490205] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Östbjörka, Kalktippen (artp.) (14F 2c , [6762427, 1463944] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Siljan, nedom Persborg (14F 0c , [67535, 14606] ) ,strandgrus ,1 ex (bortspolat av höstfloden) ,1985 (TLj)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ) ,komposthögar ,riklig ,1986 (TLj)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Glechoma hederacea    Jordreva
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,vägkant ,rikligt ,2019 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Vikarbyn (14F 0b , [6754, 1457] ) ,vägkanter,tomtkanter,f.d.ängsmark ,fl. ,1987 (TLj)
Atlasruta (14F 0c ) ,Rättvik,samhället.gräsmattor,parkytor,planteringar frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ) ,gräsmatta/rabatt ,flertal ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Rättviksheden (14F 0d , [67547, 14660] ) ,grässvål längs väg ,fåtal ,2008 (GHa)
Enskvarn,mln dammen o Båtstjärnen (14F 1d , [67585, 14670] ) ,röjd lundveg.f.d.betesmark ,ymnig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Ingels, stora vägkorsningen (14F 1d , [67588, 14690] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67581, 14700] ) ,jordhög ,täikligtmligen r ,2010 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2015 (GHa)
Grötlösan , 500 m SV Östbjörka (14F 2c , [67609, 14630] ) ,björkdunge m.stenrösen ,ymnig ,1988 (TLj & LBr)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Nissabacken,300m nedom Bornkorsningen (14F 2e , [67602, 14707] ) ,vägkanter ,riklig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Sandvikens fäbodar (14F 2g , [6764, 1480] ) ,fäb.vall m.rödkämpar etc. ,vid stugor , 1989 (TLj & LBr)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67724, 14912] ) ,gammal ängsmark (numera slagen m.snöre n. husen) ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lamium album    Vitplister
Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ) ,slänt mot ån, möjligen gödslad med rötslam ,rikligt ,2018 (GHa)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Övre o Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ) ,trädesåkrar o åkerkanter ,enst.flerst ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ) ,kanten av kornåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Lamium confertum    Mellanplister
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67570, 14684] ) ,trädesåker ,flera ex ,1985 (TLj)
Lamium purpureum    Rödplister
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Mentha arvensis    Åkermynta
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755330, 1466660] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2011 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2010 (GHa)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Prunella vulgaris    Brunört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67575, 14690] ) ,dikeskant mot åker ,3 m2 (hela beståndet med helvita blommor) ,1986 (TLj)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,väl spridd ,2013 (GHa)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,vägkant ,vitblommig ~40 ex med enst.normala ,1986 (TLj)
Sandviken (14F 2f , [67645, 14798] ) ,vändplan ,tiotals ,2018 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,gräsmatta ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brandtjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ) ,vägren/f.d. vägskäl ,enstaka ,2019 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Nedre dammen (14F 5h , [6779310, 1488740] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Örjasrönningen (14F 6g , [6780430, 1481490] ) ,gammalt avlägg ,tiotals ,2014 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) ,gräsmatta ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Satureja acinos    Harmynta
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67570, 14683] ) ,vägslänt m.torrängsveg,samt enst på trädesåker ,ca 30 ex.i blom ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö.V om väg 301 (14F 1d , [67572, 14683] ) ,torr hackslog i åkerholmekant ,ca 50 ex. ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö.V om väg 301 (14F 1d , [67572, 14685] ) ,torrbackar m.kalkslagg från gammalt kalkbrott ,ca 50 m2,1000-tals ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757274, 1468570] ) ,kalkgrus ,500 plantor/tuvor ,2019 (Pär Dahlström)
Scutellaria galericulata    Frossört
Gjersgruvan (14F 1d , [6755380, 1466670] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2011 (GHa)
Gärdsjön (14F 1d , [6756330, 1466590] ) ,strandkant ,tiotals ,2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,strandkant ,fåtal ,2011 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2015 (GHa)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.) (14F 1d , [6755550, 1466830] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Stachys palustris    Knölsyska
Enåns mynning, "Hälsingland" (14F 0c , [67517, 14626] ) ,utmed gångväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, västra änden av Sjöbron (14F 1d , [6757440, 1468000] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [6757960, 1468330] ) ,runt bottenvarvet på timmerbyggnad ,rikligt ,2014 (GHa)
Enån-Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753924, 1463421] ) ,vid stränder , 1996 (Bengt Oldhammer)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Västgärde,mot Kullsbjörken ,nära Salvån (13F 9c , [67461, 14612] ) ,skuggig lundveg ,t.riklig ,1986 (TLj)
Kullsbjörken vid Saluån (13F 9c , [67463, 14608] ) ,hygge i bäckravin ,rikligt ,1986 (LBr)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ) ,f.d.ängsmark intill beteshage o.rikt fuktdråg ,några 100 ,1988 (TLj & LBr)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ) ,kanten av kornåker ,fåtal ,2011 (GHa)
Ingels, Spångmyren (14F 1d , [67594, 14689] ) ,vägbank/jordtipp ,enstaka ,2007 (GHa)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Ingels, 1928 (Bg & Lr) * efter vägen mot Born 300 m Ö Ingels kafÚ (14F 1d , [67590, 14693] ) ,villatomt med gräsmatteslänt mot vägdiket ,ca 5 m2 1989 ,1989 (TLj)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Röjeråsen (14F 1b , [6759, 1455] ) ,på jordhög ,4 ex ,1993 (ABj)
Backa vid vägkorsningen SV byn (14F 1c , [67558, 14633] ) ,på utkasthög ,några ex ,1990 (ABj)
Backa (14F 1c , [67570, 14625] ) ,i rabatt ,1 ex sedermera bortrensat ,1985 (I. Jernefalk)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Solanum dulcamara    Besksöta
Tina, Eldskäret (13F 9b , [6749118, 1459166] ) ,bland stenar längs stranden , 2013 (BOr)
Kalkverksvägen (14F 0c , [67518, 14649] ) ,jordhögar i f.d.sandtag ,t.riklig ,1986 (TLj)
Kolonilotterna, SV Mässhallen (14F 0c , [67525, 14633] ) ,kolonitäppor ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Röjeråsen (14F 1a , [67591, 14547] ) ,kring stall o hästhage ,t.riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ) ,inslingrad i häck ,enstaka ,2007 (GHa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Västgärde f.d jvgstn (13F 9c , [67460, 14621] ) ,banvall ,enstaka ,1986 (TLj)
Västgärde (13F 9c , [67462, 14620] ) ,sandig mark nära banvallen ,c:a 30 ex. ,1988 (MKp)
Altsarbyn - Tina (13F 9c , [67495, 14618] ) ,vägkant/grässlänt ,enstaka ,1986 (TLj)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Rätttvik, Ågatan (14F 0c , [6752010, 1462950] ) ,spricka mellan husgrund och asfalt ,flertal ,2018 (GHa)
Rättvik, Vasagatan/Torggatan (14F 0c , [6752170, 1462930] ) ,springa mellan husgrund och asfalt ,enstaka ,2016 (GHa)
Jvgstn (14F 0c , [67526, 14620] ) ,sandig ruderatmark ,c:a 5 ex ,1987 (MKp)
Rättvik jvgstn (14F 0c , [67526, 14622] ) ,bangård ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Storgatan (artp.) (14F 0c , [6751988, 1462804] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Kyrkudden, Stiftsgårdens parkering (14F 0c , [67531, 14615] ) ,slänt ,rikligt ,2017 (GHa)
Stora industriområdet/Börjes lager (14F 0c , [67539, 14640] ) ,ridstig ,rikligt ,2010 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ) ,igenväxande grusplan ,rikligt ,2011 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,väl spridd ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2016 (GHa)
Bingsjövägen vid Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14733] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,tio-tal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,båtlänning ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsinfart ,flertal ,2014 (GHa)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linaria repens    Strimsporre
Rättviks samhälle, Ågatan, Hemköpsparkeringen (14F 0c , [6752120, 1463040] ) ,under staket ,enstaka ,2017 (GHa)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,t.riklig ,2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ) ,kommunal rabatt ,rikligt ,2018 (GHa)
Rättvik, Stora industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , ,2007 (GHa)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ) ,parkering/grusplan ,enstaka ,2015 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Flera lokaler längs Bingsjövägen (14F 3f , [67681, 14788] ) ,vägren ,vanlig, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Lerdalsberget (artp.) (14F 0c , [6751259, 1464533] ) , ,noterad ,2016 (Rickard Jonsson)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
N om Gärdsjömyren (14F 1d , [67594, 14687] ) ,gles tallskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skärberget (14F 3h , [67664, 14877] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Brandtjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ) ,vägren/f.d. vägskäl ,flertal ,2019 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,vändplan ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) ,skogsbryn ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig här och där ,2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,f.d. kojplats ,flertal ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Skärberget, Kvarnstensbrottet (14F 3h , [67665, 14883] ) ,relativt fuktig barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Berglöming (14F 5f , [67768, 14766] ) , ~refl~ ,blandskog vid strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751434, 1490182] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758737, 1489712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,skogskant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Söderås (13F 9c , [6747, 1463] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Söderås v.skolan (13F 9c , [67477, 14629] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Utby (13F 9c , [6748, 1461] ) ,vägkanter,gårdar,gräsmarker,banvall ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ) ,slåttermark ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Vikarbyn,nedom Öje (14F 0b , [67540, 14558] ) ,trampad stig i strandskogen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Vikarbyn (14F 0b , [67545, 14575] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Gärdebyn - Lerdal (14F 0c , [6750, 1462] ) ,vägkanter längs byvägarna ,riklig,flerst. ,1985 (TLj)
Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (TLj)
Rättvik,mln handelträdgård o Enån (14F 0c , [67534, 14632] ) ,gräsbeväxt plats m.enst.jordhögar,kommunal snötipp ,mkt.riklig ,1985 (TLj)
Sjurberg (14F 0c , [6754, 1460] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (TLj)
Österängarna - Mårtanberg,nära vägen mot Gunnarboda (14F 0d , [67505, 14680] ) ,vägkant ,enstaka ,1986 (TLj)
Söder om Sätra (14F 1c , [67550, 14618] ) ,gammal täktschaktning,nu plan med 'agren'+ gräs ,några bestånd ,1988 (APs)
Österängstippen (14F 1c , [67550, 14649] ) ,gräsmark kring f.d.sopstn ,riklig ,1985 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ) ,surdrag i bred kraftgata ,enstaka ,2014 (GHa)
Avlassens södra ände (14F 4f , [6770470, 1476560] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,100 plantor/tuvor ,2017 (Anders Helander)
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Öster Östbjörka (artp.) (14F 2d , [6761484, 1465168] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Eljasberget (artp.) (14F 2i , [6764387, 1492948] ) , ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Ickån (14F 1a , [6755050, 1453950] ) ,gammal blöt körväg längsmed ån ,ca 50 ex 1989- ,2001 (TLj)
Nordväst om Västbjörka vid Ickån (14F 1a , [67576, 14527] ) ,stranden av Ickån,(tidigare ståttermark) , 1988 (APs)
Rejån,mln Röjeråsen o Tammeråsen (14F 2a , [67608, 14535] ) ,skogskärr vid ån ,~10 ex ,1985 (TLj)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,t.riklig ,2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,hårdbacke vid rastkoja ,enstaka ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,spridd ,2017 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14725] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Nedre Gärdsjö, östra änden av Sjöbron (14F 1d , [6757410, 1468090] ) ,grässvål ,enstaka ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ) ,ladvall ,flertal ,2014 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,sommarstugetomt ,tio-tal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen (14F 3g , [67650, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Örjasrönningen (14F 6g , [6780430, 1481490] ) ,gammalt avlägg ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2011 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1a , [6756833, 1454305] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6758234, 1462392] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,6 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460920] ) ,vägslänt ,sparsamt ,2007 (IPt)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ) ,ladvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ) ,vid kraftledningsgata ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Brandtjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ) ,vägren/f.d. vägskäl ,enstaka ,2019 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [6774350, 1471380] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Kvarnbäcken (14F 4h , [67709, 14862] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) ,kanten av avlägg ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Verbascum chaixii    Franskt kungsljus
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) ,utkast ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ) ,igenväxande grusplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Scrophularia nodosa    Flenört
Kalkverket,jordtippen (14F 0d , [67544, 14656] ) ,matjord,vägfyllnad,slam,m.m ,3 ex bortschaktade 4/8 ,1986 (TLj)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Nyheden (artp.) (14F 0c , [6752930, 1462592] ) ,ängsmark ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,avfallsanläggning ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Altsarbyn (13F 9c , [67481, 14626] ) ,vägkant ,enstaka ,1986 (TLj)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Jvg stn (14F 0c , [67522, 14625] ) ,bangård ,enst. ,1990 (ABj)
Rättviks jvgstn (14F 0c , [67526, 14622] ) ,torr bangård ,25-30 ex ,1985 (TLj)
Stora industriområdet, Rättviks elektriska (14F 0c , [6753510, 1463840] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Vikarbyn (14F 1b , [6755, 1457] ) ,vägkanter,torrt kalkgrus ,fl. ,1987 (TLj)
Österängstippen (14F 1c , [67550, 14649] ) ,sandslänter intill sopstn ,enstaka ,1985 (TLj)
Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ) ,övergivet sandtag ,enstaka ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67578, 14684] ) ,torrbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,i brotten o solexp.klipphyllor ,flerst. ,1985 (TLj)
Rättviks strand (artp.) (14F 0c , [6752242, 1462371] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Övre gärdsjö landsväg (artp.) (14F 1d , [6758211, 1469424] ) ,vägkant ,2 ,2019 (Teresia Holmberg)
Dådran (artp.) (14F 1h , [6758274, 1485685] ) ,gräsmatta nära smedjan ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Hvilanparken ,vid paviljongen (14F 0c , [67518, 14628] ) ,jordhögar ,enstaka ,1985 (TLj)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ) ,potatisland ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ) ,potatisland,trädesåkrar o i några åkrar ,flerst. t.riklig ,1986 (TLj)
Veronica arvensis    Fältveronika
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
Enån (artp.) (14F 1d , [6756656, 1465802] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Anders Helander)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,enstaka ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ) ,gräsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14642] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2007 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenväxande f.d. fäbodsvall ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67734, 14727] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [6778610, 1489520] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67814, 14866] ) ,vändplan ,tiotals ,2015 (GHa)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,gräsmatta ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
500 m SO Gisslarbodbrändan, "Tyskens koja". (14F 4c , [67714, 14619] ) , ~refl~ ,gammal kolplats i frodig tall/gran skog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Gisslarbodbrändan (14F 4c , [6771900, 1461560] ) ,gammal vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,glänta i brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gumsberg, Blecket (artp.) (14F 0f , [6753350, 1477800] ) ,betad fäbodvall , 2008 (Stephen Mankelow)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751418, 1490171] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,vändplan ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Draggåforsen,1,5 km ONO Backa (14F 1c , [67577, 14643] ) ,blöt traktorväg i skogen ,enstaka ,1985 (TLj)
S om Spångmyren (14F 1d , [67594, 14698] ) ,stenlagd vinterväg på sank skogsmark ,t.riklig ,1985 (TLj)
Östergårdsdammen (14F 1e , [67552, 14720] ) ,strand ,flerst. ,1986 (TLj)
1 km SO Blecket (14F 1e , [67555, 14718] ) ,dyig körväg i skogen ,flerst. ,1986 (TLj)
200 m S om Västra Born (14F 1e , [67599, 14700] ) ,vattensjukt gammalt sandtag ,enstaka ,1985 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Veronica verna    Vårveronika
Gärdsjölindorna,1 km S Södergårdara (14F 1d , [67559, 14692] ) ,torrbacke/hällparti i beteshage ,riklig ,1985 (TLj)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,rastplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ) ,kanten av odlingsväg ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14638] ) ,lite fuktigare parti av botten av gammalt kalkbrott ,fåtal ,2012 (GHa)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ) ,fuktig kalkmark intill brottet ,spridd ,2015 (LBr)
Sandviken (14F 2f , [67645, 14798] ) ,vändplan ,rikligt ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67642, 14878] ) ,kanten av gångväg ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Sågrönningen (14F 4e , [6774350, 1471380] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Öradtjärnen (14F 5f , [67754, 14762] ) , ~refl~ ,kanten av mötesplats ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,uttorkande bäck/dike ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Ångtjärnsvägen (artp.) (13F 9d , [6749894, 1468942] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.) (14F 0c , [6750019, 1461497] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,vägren ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lisskog, södra vägen (artp.) (14F 0e , [6750500, 1472900] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilad dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Dyngbergsvägen (artp.) (14F 2h , [6760328, 1487700] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Lena Berg)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ) ,rikkärr ,rikligt ,2010 (GHa)
Brandsmyren (14F 4e , [6774100, 1472890] ) , ~refl~ ,bäckdråg i myr ,rikligt längs bäcken ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Spångmyren, 1 km NO Ingels (14F 1d , [67593, 14696] ) ,torvtäktgropar ,enstaka ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Gärdsjöfältet, Brunnarna (14F 1d , [67582, 14669] ) ,dammsjö ,enstaka ,1986 (TLj)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö ,rikligt med stora ex. ,2006 (Therese Carlsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Gärdebyn (14F 0c , [67500, 14626] ) ,nyligen hävdad ängsmark,delvis påv.av insåning ,delvis vårbroddäng m. prästkrage,etc. ,rikl. ,1988 (TLj)
Siljansbadets camping (14F 0c , [6752310, 1462410] ) ,gräsmatta och insådd jordvall ,rikligt ,2012 (BOr)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Plantago major    Groblad
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2019 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,flertal ,2017 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,flertal ,2014 (GHa)
Kyrkudden, bland kyrkstallarna (14F 0c , [6752970, 1461450] ) ,grässvål ,tiotals ,2017 (GHa)
Vid gamla Posten (14F 0c , [67533, 14631] ) ,plantering , 2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,flertal ,2018 (GHa)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ) ,gårdsplats ,spridd ,2007 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,gångvägar och gårdsplatser ,rikligt ,2010 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,parkering ,flertal ,2016 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,båtlänning ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1493970] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14749] ) , ~refl~ ,parkeringsficka , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2014 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,naken jord ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Plantago media    Rödkämpar
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark , 2011 (IPt)
Vid gamla Posten (14F 0c , [67533, 14631] ) ,plantering ,enstaka ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsbackar,beteshagar,vägkantero gårdar frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,tiotals ,2018 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755270, 1484850] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,spridd ,2019 (GHa)
Born (14F 2e , [67608, 14713] ) ,vägrenar ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Nya Larsbodarna (14F 3b , [6766, 1458] ) ,ängsrester kring fäb.i staggäng ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Brandstjärn (14F 4e , [67739, 14705] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [6778380, 1493100] ) ,vägkanter o. f.d. ängsmark ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Flytåsen (14F 7i , [67861, 14902] ) ,kring gårdarna i byn o vägar ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norr om kyrkan (artp.) (14F 0c , [6753009, 1461462] ) ,gräsmark ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,dike/vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjö Täpp gården (artp.) (14F 1d , [6757135, 1468168] ) , ,noterad ,2016 (Michael Löfroth)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,vägren ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Kalktippen (artp.) (14F 2c , [6762427, 1463944] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka Rättvik (artp.) (14F 2d , [6761540, 1465120] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linnaea borealis    LinnÚa
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,fårhage ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ) ,blandskog i fd änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,tallskog sluttande mot myr ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,under granar ,rikligt ,2015 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ) ,skogskmark , 2010 (IPt)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2013 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ) ,grovvuxen granskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ) ,barrskog ,ymnigt ,2013 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ) ,barrskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (DABS)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ) , ~refl~ ,blandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kyrkberget (artp.) (14F 0f , [6751621, 1479826] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.) (14F 0f , [6751821, 1479203] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.) (14F 0f , [6751827, 1479412] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.) (14F 0f , [6751827, 1479614] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751439, 1490183] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) ,barrskog ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755885, 1465857] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,skogsdunge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Lonicera caerulea    Blåtry
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14654] ) ,kalkberg ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpskog ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ) ,f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ) ,lundartad västslänt ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsbackar,beteshagar,rösen,samt flerst.i skog frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
"Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ) ,lövskog i kanten av gammal torvtäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ) ,grusås mitt i odlingslandskap ,ymnigt ,2011 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ) ,ravin ,flerst. ,2009 (IPt)
Östbjörka naturreservat (14F 2c , [67627, 14637] ) ,blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ) ,f.d. betesmark o äng,karaktärsart för traktens öppna odlingsbyggder ,riklig ,1985 (TLj)
Hasselbacken, Backa (artp.) (14F 1c , [6757353, 1462337] ) ,lågörtlövskog med inslag av lönn och hassel , 2015 (Janolof Hermansson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,gammal slog/hygge ,enstaka ,2019 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Enån/Väg 301 (14F 0c , [6752560, 1463470] ) ,blandskogsdunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Kyrkudden, väster om kyrkan (14F 0c , [67528, 14614] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Rättvik, stora industriområdet (14F 0c , [67536, 14647] ) ,kraftgata ,enstaka ,2007 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,vid hävdad äng ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Rättviks gamla soptipp (14F 1c , [67550, 14649] ) ,övertäkt soptipp ,enstaka ,2013 (GHa)
Glisstjärna (14F 1c , [67574, 14615] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67561, 14696] ) ,avstjälpningsplats ,ganska många buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67627, 14637] ) ,buskage i betesmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Bingsjö, Klockargårdens torklada (14F 3i , [67669, 14915] ) ,utmed husgrund ,en buske ,2013 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [67815, 14871] ) ,kalhygge ,flertal ,2015 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67827, 14867] ) ,hygge ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,kohage ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Röjeråsen,bilskroten (enda noterade lok. av många i s:n) (14F 1b , [67588, 14557] ) ,mellan framsäten i VW.buss,sträckande sina grenar långt ut gm sidofönstren ,1 stor buske ,1984 (TLj)
Viburnum opulus    Olvon
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67564, 14660] ) ,f.d. slog ,enstaka ,2011 (GHa)
Utby (13F 9c , [67475, 14617] ) ,buskage längs gamla Falujärnvägen ,enstaka ,2009 (GHa)
Kyrkudden, väster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14615] ) ,strandäng ,ett par mycket småväxta buskar ,2017 (GHa)
Siljan,mln kyrkan o Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ) ,strandsnår ,flerst. ,1985 (TLj)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14640] ) ,kraftgata ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,åkerholme ,enstaka ,2016 (GHa)
Gärdsjö - Bjursås ,nedom Råbergsklacken (14F 0e , [67532, 14711] ) ,vägkanter ,enstaka ,1986 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67554, 14665] ) ,gamla slogar ,enstaka ,2011 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,strandsnår , 2008 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,gammal slag ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ) ,bäckkant ,tiotals ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,flertal ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ) ,sumpskog ,flertal ,2010 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14617] ) ,strandsnår ,enstaka ,2017 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Uvberget (14F 5e , [67754, 14725] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,kanten av ån , 2008 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. ymnigt. ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägren/fuktstråk , 2008 (Gunnel Sundberg)
Cephalaria gigantea    Jättevädd
Hvilanparken, mlellan paviljongen o Enån (14F 0c , [67518, 14628] ) ,igenvuxen park,best.troligen mkt gammatl och akut hotat an byggplaner! ,1 best.kvarstående ,1986 (TLj)
Knautia arvensis    Åkervädd
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,diken ,enstaka ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsbackar,dikesrenar,hagmarker frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,enstaka ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Gälmyren (14F 2e , [6763610, 1473060] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67700, 14872] ) ,äng ,enstaka ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753254, 1461552] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67564, 14660] ) ,f.d. slog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Enåns mynning, "Hälsingland" (14F 0c , [67517, 14626] ) ,utmed gångväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14692] ) ,landsvägsdike ,enstaka ,2007 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ) ,myrlinda ,flertal ,2014 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ) ,strandsnår ,flertal ,2016 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Tvärsån (14F 2g , [67613, 14803] ) ,kanten av vattendrag ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,vägbank över myr ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ) ,åstrand , 2007 (DABS)
500 m NV Långtjärn (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,bäckgenomfluten myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6757797, 1464468] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål ,enstaka ,2008 (GHa)
Campanula glomerata    Toppklocka
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,stenröse ,enstaka ,2016 (GHa)
Backa (14F 1c , [67570, 14626] ) ,vägkanter,dikesslänter,viss torrängsveg. ,mkt.riklig.flerst.våldsamt expanderande ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67565, 14696] ) ,vägrenar ,enstaka ,2010 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67615, 14640] ) ,bybebyggelse ,spridd ,2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752940, 1462647] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
längs Nisvägen i Backa (artp.) (14F 1c , [6757020, 1462720] ) ,rikligt ett par ställen i vägslänt ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.) (14F 3i , [6767141, 1491599] ) , ,noterad ,2016 (Michael Löfroth)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Campanula patula    Ängsklocka
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
vägen mot Gunnarsbodarna (14F 0e , [67531, 14712] ) ,vägrenar ,enstaka ,2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,inäga ,flertal ,2014 (GHa)
Skommarrönningen (14F 1g , [67586, 14824] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Gälmyren (14F 2e , [6763610, 1473060] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,flertal ,2018 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Uvberget (14F 5e , [67754, 14725] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Haglandsmyren (14F 5g , [67770, 14803] ) ,vägdikel ,enstaka ,2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752940, 1462647] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Rättviks golfklubb (artp.) (14F 0c , [6753450, 1462143] ) , ,1 ,2016 (Lennart Iselius)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1a , [6756833, 1454305] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Dalhalla (artp.) (14F 1c , [6759496, 1462071] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Vikarbyn (14F 0b , [67545, 14576] ) ,ängsrest mot gård ,3 ex. ,1987 (TLj)
Vålsveden (14F 0c , [67525, 14639] ) ,vägrenar ,enstaka ,2011 (GHa)
Massarbäck (14F 0c , [67527, 14638] ) ,vägslänt ,flertal helt vita exemplar ,2017 (GHa)
Prästskogen/längs Backavägen (14F 0c , [67533, 14631] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Nissabacken,1200 m Ö Ingels (14F 1e , [67597, 14702] ) ,kalkrika vägslänter ,7 ex ,1986 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
NV sidan on lv.till Born (14F 1e , [67598, 14704] ) ,skogsäng intillvägen ,enst. ,1990 (ABj)
Gälmyren (14F 2e , [6763610, 1473060] ) ,vägren ,cirka tio exemplar ,2018 (GHa)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stora industriområdet (14F 0c , [6753600, 1463800] ) ,längs banvall ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,vägrenar ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,vägkanter,ängsbackar,åkerkanter frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Östbjörka by (14F 2c , [6761, 1463] ) ,lite fuktigare parti av botten av gammalt kalkbrott ,väl spridd längs byvägarna ,2012 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,enstaka ,2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,flertal ,2017 (GHa)
Vålsveden (14F 0c , [67524, 14637] ) ,vägslänt ,fåtal ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägren ,fåtal ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,inäga ,flertal ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,flertal ,2017 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14638] ) ,lite fuktigare parti av botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
Gälmyren (14F 2e , [6763610, 1473060] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2014 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6757797, 1464468] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Stifsgården, Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753032, 1461462] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Achillea millefolium    Röllika
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Rättvik, St indusriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Hästhagsvägen (14F 0d , [67529, 14660] ) ,diken/vägrenar ,väl spridd ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,vägrenar ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,vägrenar ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,rilkigt ,2016 (GHa)
Rättvik, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Haglandsmyren (14F 5g , [67770, 14803] ) ,vägdike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2014 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ) ,f.d. uppställningsplats för arbetsbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754422, 1465063] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Achillea ptarmica    Nysört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,gammal slag ,rikligt ,2019 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Ingels, Spångmyren (14F 1d , [67594, 14689] ) ,vägbank/jordtipp ,enstaka ,2007 (GHa)
Vägen V Tranumyren (14F 1d , [67595, 14665] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14703] ) ,odlingsväg ,väl spridd ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Skogsbilväg SO Ingelsberget (14F 2h , [6764200, 1487720] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,plats för riven bebyggelse ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67755, 14725] ) , ~refl~ ,dike till skogsbilväg ,spridd i små grupper längs vägen ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,6 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Rättvik, Sjövillan (14F 0c , [6752150, 1462480] ) ,sandig slänt ,några tiotal ,2016 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0c , [67538, 14649] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ingels (14F 1d , [6759700, 1468730] ) ,gräsbevuxen f.d. vägbana ,tiotals ,2010 (GHa)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,något tiotal ,2017 (GHa)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ) ,hol i kraftgata ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbodbrändan (14F 4c , [6771900, 1461560] ) ,gammal vändplan ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67795, 14810] ) , ~refl~ ,brant slänt i tallskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Enån-Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753924, 1463421] ) ,jarlspåret 9 km , 1996 (Bengt Oldhammer)
Motorbanan (artp.) (14F 0c , [6754668, 1464932] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Rättvik, öst om motorbanan (artp.) (14F 0c , [6754690, 1464936] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rättvik Kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754, 1465] ) , , 1998 (Bengt Oldhammer)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754281, 1465542] ) ,sandtallskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Rättvik Kalkverket (artp.) (14F 0d , [6754716, 1465874] ) , , 1998 (Bengt Oldhammer)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad fäbodskog , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Rv 70 nedanför Lerdal (14F 0c , [67515, 14625] ) ,slänt med grovt grus ,tiotals ,2010 (GHa)
Vikarbyn, eft. väg 70 (14F 1b , [6755, 1457] ) ,torr vägslänt ,riklig ,1985 (TLj)
Draggån/Östbjörkavägen (14F 1c , [67594, 14627] ) ,torr slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,vägkanter,torrbackar frekvens:m.a. 4 lok ,1986 (TLj)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14638] ) ,kalkstensskravel ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Glistjärna (N om kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,kalkrik ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Busstationen (artp.) (14F 0c , [6752250, 1462562] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Raggen stenbrott (artp.) (14F 1c , [6758270, 1461934] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,hygge ,18 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Matsbodarna (artp.) (14F 2c , [6763160, 1464900] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Matsbodarna (artp.) (14F 2c , [6763295, 1464365] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander, Klara Helander)
Arctium lappa    Stor kardborre
Lerdal (14F 0c , [6751203, 1462918] ) ,tomtmark ,1 ex. ,2010 (BOr)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,4 plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Utby,vid bron över bäcken (13F 9c , [67480, 14618] ) ,välgödslade vägkanter o stallbacke intill storladugård ,t.riklig ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 0c ) ,vägkanter,tipp-platser,byggplatser,travområdet frekvens:m.a 6 lok ,1985 (TLj)
Rättviks prästgård (14F 0c , [6753000, 1461730] ) ,vägkant ,ett stort ex ,2010 (JJa)
Kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ) ,jordtipp ,t.riklig ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Artemisia absinthium    Malört
Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ) , ca 200 m lång jordvall intill vägen ,rikligt ,2008 (BOr)
Vikarbyn, eft.väg 70 nedom Hjortgården (14F 1b , [67554, 14581] ) ,vägkant ,flera ex ,1985 (TLj)
Vikarbyn (DF) (14F 0b , [6754, 1457] ) ,torra vägkanter,torrbackar ,fl.i byn ,1987 (TLj)
Vikarbyn (DF) (14F 1b , [6755, 1457] ) ,torra vägkanter,torrbackar ,fl.i byn ,1987 (TLj)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746120, 1470900] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,flertal ,2017 (GHa)
Ickholmen (14F 0a , [67547, 14540] ) ,vid husgrund ,flertal ,2015 (GHa)
Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ) ,slänt mot ån ,flertal ,2018 (GHa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,allehanda kulurmark frekvens:allmän >10 lok ,1985 (TLj)
Enskvarn (14F 1d , [67585, 14670] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67607, 14712] ) ,diken/gårdsplatser ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,avfallsanläggning ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Aster novi-belgii    Höstaster
Rättvik, mellan stiftsgården o jvg (14F 0c , [67531, 14615] ) ,vägkant o ruderatmark (spridd från kyrkogården) ,t.riklig flerst. ,1986 (TLj)
Bidens tripartita    Brunskära
Siljan,Rättviks camping (14F 0c , [67527, 14619] ) ,strandsnår vid bäckoset ,enstaka ,1986 (TLj)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ) ,torrlagt dige ,rikl. ( första gången i omr. -82) ,1990 (ABj)
Carduus crispus    Krustistel
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Stiftgården (14F 0c , [6753120, 1461450] ) ,som ogräs i rabatter ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ) ,vägkant ,t.riklig ,2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Ingels (14F 1d , [67589, 14691] ) ,vägrenar ,enstaka ,2008 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ) ,vägkant ,spridda ex ,2006 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter ,flerstädes ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Centaurea cyanus    Blåklint
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Centaurea jacea    Rödklint
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ) ,slänt mot ån, möjligen gödslad med rötslam ,rikligt ,2018 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14644] ) ,vägslänt ,fåtal ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängar,backar,dikesrenar frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Vägen mellan Stenbacken och Ljugaren (14F 1e , [67581, 14705] ) ,kanten av slagen linda ,flertal ,2015 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,rätt rikligt ,2019 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Gälmyren (14F 2e , [6763610, 1473060] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Centaurea montana    Bergklint
Gärdebyn (13F 9c , [67497, 14618] ) ,vägrenar, slänter ,enstaka ,2009 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vikarbyn, mot Öja (14F 0b , [67547, 14578] ) ,gammal ängsmark på stenmur o.häggbuskage,spr.fr.trädg. ,~50 ex. ,1987 (TLj)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ) ,vägslänt ,fåtal ,2010 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Backa, vid Stugusbäckdammen (14F 1c , [67571, 14632] ) ,f.d.ängsmark med flera kulturflyktingar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Misugatu (14F 1d , [67570, 14681] ) ,bäckdråg ,några tiotal ,2012 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ) ,runt kyrkogården ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
N Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753243, 1461407] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Gärdsjölindorna,ca 300 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ) ,hackslog,intill ängslada ,1 stort best. ,1986 (TLj)
Cicerbita alpina    Torta
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,dike/sumpskog ,flertal ,2019 (GHa)
Råbergsklackens ostsluttning (14F 0e , [6752, 1470] ) , ,1 ex ,1986 (PJo)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ) ,grovvuxen granskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Finnbackavägen (14F 3h , [67686, 14866] ) ,sumpskog ,10-tals ,2005 (GHa)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758737, 1489712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lundbodarna (artp.) (14F 4h , [6771907, 1488289] ) ,örtrika bäckdråg / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Gärdebyn - Lerdal, "Dalen" (14F 0c , [67508, 14628] ) ,björkbevuxen bäckravin i betesområde,nära villaomr. ,riklig ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Täpphansholarna (14F 1d , [67563, 14686] ) ,tipp med trädgårdsavfall ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Cirsium arvense    Åkertistel
Söderås (13F 9c , [67473, 14632] ) ,åkerren , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Vålsveden (14F 0c , [67524, 14637] ) ,obebyggd tomtmark , 2009 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67531, 14615] ) ,slänt ,flertal ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,åkrar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,inäga ,rikligt ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Svarttjärnsvägen nära Flymyren (14F 4e , [67723, 14741] ) , ~refl~ ,vägren vid kalhygge ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Malmberget (14F 6h , [6782740, 1486700] ) ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Cirsium helenioides    Brudborste
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Vålsveden (14F 0c , [67524, 14637] ) ,obebyggd tomtmark , 2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,körspår i hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,flertal ,2013 (GHa)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles gård (14F 1d , [6757420, 1469370] ) ,gårdsplats ,flertal ,2009 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2018 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,inäga ,väl spridd ,2014 (GHa)
Östbjörka, längs vägen mot Boda (14F 2c , [67612, 14638] ) ,diken ,rikligt ,2017 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Avlassens södra ände (14F 3f , [67695, 14763] ) ,vägren ,spridd ,2012 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,dike ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14615] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Massabäck (14F 0c , [67536, 14647] ) ,snårskog i kanten av kraftgata ,spridd ,2011 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ingels (14F 1d , [67584, 14689] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,f.d. myrlinda i kraftgata ,rikligt ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,surhål ,flertal ,2016 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67615, 14718] ) ,sankmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,busksnår utmed stig ,enstaka ,2009 (GHa)
Skålbergsmyren (14F 3f , [67675, 14769] ) ,kärr ,enstaka ,2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Svartmyren (14F 4f , [67703, 14752] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,vägdike ,spridd ,2014 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget, 300 m N "Kontoret" (14F 6h , [67831, 14867] ) ,diken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Rättvik vid Enån (14F 0c , [67519, 14630] ) ,bäckstrand ,rikligt ,2008 (Erika Nygårds)
Storgatan X Vasagatan (artp.) (14F 0c , [6752162, 1462689] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ) ,rastplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,bäcksängka ,riklig ,2008 (JJa & IPt)
Bysjön (13F 9d , [6749880, 1465110] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751170, 1472400] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67767, 14787] ) , ~refl~ ,bäckdråg (f.d. slog ?) ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,vid bäck ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758798, 1489900] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Trollberget/bodberget (artp.) (14F 2h , [6764026, 1489774] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Eljasberget (artp.) (14F 2i , [6763980, 1492886] ) , ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Lundbodarna (artp.) (14F 4h , [6771907, 1488289] ) ,örtrika bäckdråg / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Halgonberget (artp.) (14F 5f , [6777654, 1479897] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Österängsån (nedre lopp) (artp.) (14F 1d , [6756640, 1466110] ) ,frodig strandskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Uanåker (13F 9c , [67470, 14625] ) ,slåtteräng ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Mln Tina o.Rv 70 (13F 9c , [67493, 14614] ) ,vägslänt ,ca 50 ex. ,1992 (MKp)
Gärdebyn mot gamla väg 70 på flera ställen (14F 0c , [6750390, 1461730] ) ,ängsrest , 1995 (TLj)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,enstaka ,2007 (GHa)
700 m S Övre Gärdsjö, efter Bjursåsvägen (14F 1d , [67561, 14696] ) ,torr vägkant ,enstaka ,1986 (TLj)
Gravsjön (14F 3f , [67682, 14790] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Crepis tectorum    Klofibbla
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ) ,avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Rättviks Centrum (artp.) (14F 0c , [6752243, 1462749] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,några ex ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Konsumparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ) ,i plantering av Ölandstokar ,fåtal ,2010 (GHa)
N polisstationen (14F 0c , [67524, 14627] ) ,torr gräsmatta ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6752920, 1461740] ) ,slänt vid parkering ,fåtal ,2017 (GHa)
Norr om Industrigatan (14F 1d , [67577, 14687] ) ,parkering ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,enstaka ,2017 (GHa)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754507, 1465157] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,grustag ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galinsoga ciliata    Hårgängel
Samhället (14F 0c , [6752, 1462] ) ,planteringar o dyl. ,flerst. ,1994 (ABj , BOr)
Övre Gärdsjö, Levins trädgård (artp.) (14F 1e , [6758293, 1470062] ) ,trädgård, inne i växthusen och utanför ,mängder ,1999 (Bengt Oldhammer)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Knollbodsberget (14F 2a , [67626, 14521] ) ,vägren på skogsbilväg ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ) ,avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
1 km s Brandstjärn (14F 4e , [6772850, 1472850] ) ,avlägg ,flertal ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,2012 (GHa)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ) , ~refl~ ,vägren ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
400 m V Pusshålstjårnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (DABS)
Oremyren (14F 5h , [6779520, 1485960] ) ,mitt i vägen ,enstaka ,2014 (GHa)
Vidablick O (artp.) (13F 9c , [6749927, 1463718] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Vädertupp (artp.) (14F 0h , [6751040, 1489757] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,(nyligen) terrasserad sluttning (bakom biltvätten) ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Helianthus annuus    Solros
Rättviks samhälle, Ågatan, Dalagården (14F 0c , [6752120, 1463040] ) ,rivningstomt ,ett kraftigt exemplar ,2017 (GHa)
Ingels (14F 1d , [6758840, 1469130] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Stora industriområdet (vid BeCa) (14F 0c , [6753520, 1464340] ) ,sandigt dike ,2 ex ,2010 (GHa)
Helianthus x laetiflorus    Präriesolros
Lerdal, Märgatu (14F 0c , [6750840, 1462620] ) ,hundrastgård ,enstaka ,2018 (GHa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67592, 14690] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ) ,fuktig blandskog ,spridd ,2014 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14879] ) ,buffringsväg genom ungskog ,enstaka ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,plats för riven bebyggelse ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Skärberget, Kvarnstensbrottet (14F 3h , [67665, 14883] ) ,relativt fuktig barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67702, 14872] ) ,barrskogsdunge ,enstaka ,2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14897] ) ,brant, beskuggad bäckdäld granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [6782620, 1486610] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Born (14F 2e , [67604, 14709] ) ,vägrenar, gårdsplatser ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2007 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753242, 1461630] ) ,grusig vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ) ,övergivet sandtag ,enstaka ,2011 (GHa)
Born (14F 2e , [67604, 14709] ) ,vägrenar, gårdsplatser ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Rättviks kyrka, V om Vasamonumentet (artp.) (14F 0c , [6752757, 1461550] ) ,ängsmark nära sjöstrand ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758737, 1489712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål , 2008 (GHa)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,ganska många stora ex ,2008 (JJa & IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Inula helenium    Ålandsrot
Lerdal, Märgatu (14F 0c , [6751370, 1463130] ) ,vägren ,ett kraftigt exemplar ,2017 (GHa)
Lapsana communis    Harkål
Utbybäckens ravin mln Utby o Bäck (13F 9c , [67480, 14620] ) ,skuggiga vägkanter o slänter ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
OK macken vid Offerbacken (13F 9c , [67496, 14619] ) ,slänt ,flertal ,2019 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Lerdalssågen vid Siljan (14F 0c , [67513, 14622] ) ,vägkanter kring sågen ,t.riklig ,1986 (TLj)
1 km S kalkverget (14F 0c , [67518, 14649] ) ,gammalt sandtag, använt som tipp ,enstaka ,1985 (TLj)
O om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ) ,vägslänt ,massvis ,2006 (IPt)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Rosstjärn - Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ) ,gammalt sandtag, delvis igenvuxet ,enstaka ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Tuvlittja (14F 1d , [67559, 14682] ) ,tipp med trädgårdsavfall ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Enån vid Mässhallen (artp.) (14F 0c , [6752637, 1463521] ) ,grässlänt ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,grässvål ,väl spridd ,2013 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67589, 14691] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,väl spridd ,2014 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,flertal ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,vägren ,2013 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,rikligt ,2016 (GHa)
Bingsjövägen/Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,vägren ,väl spridd ,2013 (GHa)
Ingelsberget (14F 2h , [6764220, 1487750] ) ,bilväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,väg/stugtomt ,10-tals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,båtlänning , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,parkeringsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [6782620, 1486610] ) ,vägrenar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753259, 1461623] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,jordhögar ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 600 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756572, 1487480] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [6761720, 1477140] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Storgatan (14F 0c , [67519, 14627] ) ,jordplätt vid lyktstolpe ,enstaka ,2013 (GHa)
Rättvik, vid OK macken (14F 0c , [67527, 14622] ) ,grus vid lastkaj ,enstaka ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67578, 14683] ) ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Jarlstugan (artp.) (14F 0c , [6753627, 1463136] ) ,längs husgrund ,10 ,2019 (Gunnar Hagelin)
Jarlstugan (artp.) (14F 0c , [6753627, 1463136] ) ,vid husgrund ,enstaka ,2019 (GHa)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Söderås (13F 9c , [67473, 14632] ) ,åkerren , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,rikligt ,2014 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67482, 14739] ) ,dike/väglänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,rikligt ,2017 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,rikligt ,2014 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67536, 14643] ) ,vägrenar, slänter ,väl spridd ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,vägrenar ,rikligt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67511, 14724] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2018 (GHa)
Ingels, väg 301 södra 80-skylten (14F 1d , [67584, 14689] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,inäga, hävdad för några år sedan ,rikligt ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14638] ) ,kalkstensskravel ,spridd ,2012 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Avlassens södra ände (14F 3f , [67695, 14763] ) ,vägren ,spridd ,2012 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike ,flertal ,2018 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,vägdike ,enstaka ,2014 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ) ,vid fritidshus ,flertal ,2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752218, 1462560] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Finnbacka (artp.) (14F 4h , [6770640, 1487040] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Risåsa (13F 9e , [6746120, 1470900] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Brändkvarn (14F 1a , [67588, 14520] ) ,vändplan ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,sandig kulturmark,vägkanter frekvens:allmän >10 lok. ofta massvis ,1986 (TLj)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,diken/vägrenar vid vägskäl ,flertal ,2017 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2016 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,gårdsinfart ,rikligt ,2014 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,grusplan ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,körväg. massförekomst ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mycelis muralis    Skogssallat
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ) ,lundartade sluttningar i bäckravin ,flerst. ,1986 (TLj)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Djurviken i Sjurberg (14F 0b , [6754500, 1458922] ) , , 2013 (BOr)
Lerdal, nya "slingervägen" upp mot Fyrklövern (14F 0c , [67516, 14630] ) ,diken med grovsten ,flertal ,2011 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [6753600, 1463800] ) ,längs banvall ,flertal ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,stenröse ,ett tiotal ,2016 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Vädertuppsberget (14F 0i , [67513, 14901] ) ,bäckravin vid klippor ,enstaka ,1985 (TLj)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ) , , 2013 (BOr)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ) ,i brotten o på klipphylla ,t.riklig ,1985 (TLj)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,rikligt ,2006 (RLu)
Brudviken (artp.) (14F 0b , [6754468, 1458928] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog. fläckvis ymnigt. ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Petasites hybridus    Pestskråp
Tina (14F 0c , [6750212, 1461356] ) ,under spridning vid strandkant , 2013 (BOr)
Algutskällan, vid Kvarngatan (14F 0c , [6751690, 1462970] ) ,slänt vid kallkälla ,några tiotal ,2012 (GHa)
Sjurberg,Persborg,i skogen V om stugbyn (14F 0c , [67537, 14604] ) ,rikare dråg i skog,spridd från trädgård ,ymnig på ca 200 m2 ,1985 (TLj)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
S om Tina (14F 0c , [67538, 14606] ) ,åkerren ,25-50 ex. ,1986 (OAb)
Vikarbyn, eft.vägen mot Stensbäcken (14F 1b , [67554, 14570] ) ,tomtmark med slåttad ängsrest,"Rödfibbleäng!" (insådd??) ,~50 m2 ,1987 (TLj)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,tiotals ,2017 (GHa)
Röjeråsen v.gamla skolan (14F 1b , [67584, 14551] ) ,vägdike mot hästhage ,~15 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ) ,runt kyrkogården ,spridd ,2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen ,spridd ,2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67531, 14616] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Ingels, stora vägkorsningen (14F 1d , [67588, 14689] ) ,torr vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, längs vägen mot Boda (14F 2c , [67612, 14638] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.) (14F 1f , [6759519, 1476230] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,hårdbacke vid rastkoja ,enstaka ,2016 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,grusmark , 2016 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Nedre Gärdsjö, väg 301 mitt mot Mössin (14F 1d , [67572, 14685] ) ,vägslänt ,rikligt ,2010 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
So om Glistjärna (artp.) (14F 1c , [6757206, 1461759] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rudbeckia laciniata    Höstrudbeckia
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) ,på avstjälpningsplats för trädgårdsavfall ,1 plantor/tuvor ,2018 (Anders Helander)
Senecio jacobaea    Stånds
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Vid Kulturhuset (14F 0c , [6751940, 1462910] ) ,grässlänt ,enstaka ,2011 (GHa)
"Mösin" i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67564, 14660] ) ,bruksväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ) ,vägrenar ,rikligt ,2013 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [67815, 14871] ) ,plöjspår i hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,(nyligen) terrasserad sluttning (bakom biltvätten) ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.) (14F 0d , [6753915, 1466121] ) ,hygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Rättvik samhället (14F 0c , [67537, 14604] ) ,jvgstn o sporomr, vägkanter,gator o torg ,flerst. ,1985 (TLj)
Gärdsjö ,ca 1 km mot Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ) ,jordtipp o vägkant ,enstaka ,1986 (TLj)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Senecio vulgaris    Korsört
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ickholmen (14F 0a , [67547, 14540] ) ,vid husgrund ,enstaka ,2015 (GHa)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ) ,kommunal rabatt ,enstaka ,2018 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Baggetorp (14F 1d , [67560, 14676] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Nyheden (artp.) (14F 0c , [6752930, 1462592] ) ,ängsmark ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,tipp ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Silybum marianum    Mariatistel
Västra Born (14F 2d , [67604, 14699] ) ,skogsbacke med påförd jord , besått med gräsfrö ,1 stort ex. ,upptäckt av markägarna :Folke Stenback och Birgitta Hedlund ,1989 (ABj)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ) ,slänt mot ån ,flertal ,2018 (GHa)
Rättvik, jvgspåret bakom RP Bil (14F 0c , [67527, 14622] ) ,banvall ,ett litet bestånd ,2009 (GHa)
Springkällan (14F 1c , [67564, 14648] ) ,kraftledningsgata ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14690] ) ,utanför tomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,ymnigt ,2016 (GHa)
1 km s Brandstjärn (14F 4e , [6772850, 1472850] ) ,fåra i plöjt hygge ,ett exemplar ,2018 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Nyheden (artp.) (14F 0c , [6752930, 1462592] ) ,ängsmark ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ) ,diken och vägrenar ,väl spridd ,2010 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ingels, Återvinningscentralen (14F 1d , [67593, 14690] ) ,gles tallskog ,spridd ,2011 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,inäga ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Skommarrönningen (14F 1g , [67586, 14824] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,rikligt ,2019 (GHa)
Tvärsån (14F 2g , [67613, 14803] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Bingsjövägen (14F 3f , [67682, 14789] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Lassesåker (14F 4j , [67723, 14961] ) ,vägdike ,rikligt ,2014 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [6776530, 1479260] ) , ~refl~ ,brant sluttning med gammal skog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ) ,hyggeskant ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758981, 1489744] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,snårskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Atlasruta (14F 0c ) ,åkrar,dikesrenar,vägkanter frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,åkrar,dikesrenar,vägkanter frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [6757860, 1468300] ) ,strandremsa ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67604, 14709] ) ,vägrenar, gårdsplatser ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög. osedvanligt kraftiga exemplar. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Sonchus asper    Svinmolke
Västergrav hos Maria Lind (13F 9c , [67465, 14620] ) ,i rabatt o.kompost ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Hvilanparken vid Enån (14F 0c , [67518, 14628] ) ,gammal kompost ,flera ex ,1985 (TLj)
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ) ,soptipp på div.substrat (även på övriga soptippar i Rättvik) ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Lussigatu (14F 1d , [67573, 14681] ) ,trädgårdsland ,enstaka ,2012 (GHa)
Blecket (14F 1e , [67562, 14715] ) ,potatisland ,flerst. ,1986 (TLj)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,(nyligen) terrasserad sluttning (bakom biltvätten) ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Rättviks samhälle, Konsumparkeringen (14F 0c , [6751960, 1462780] ) ,längs husvägg ,fåtal ,2019 (GHa)
Karlehags handelsträdgård (14F 0c , [67534, 14631] ) ,jord o komposthögar ,flerst. ,1985 (TLj)
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ) ,soptipp ,talrik ,1985 (TLj)
Enåkvarnen,700 m SV Rättviksparken (14F 0d , [67521, 14673] ) ,vägkanter,ruderatmark ,riklig ,1985 (TLj)
Övre Gärdsjö,vid Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ) ,kompost ,enstaka ,1986 (TLj)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Kyrkudden, Stiftsgårdens parkering (14F 0c , [67531, 14615] ) ,slänt ,flertal ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , ,2007 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67594, 14688] ) ,vägren ,spridd längs vägar i hela rutan ,2011 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,längs bilväg ,fåtal ,2010 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ) ,trädgårdstipp ,rikligt ,2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67608, 14713] ) ,Bingsjövägen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3f , [67674, 14765] ) ,vägrenar ,spridd längs hela vägen, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö/Bingsjövägen (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [67827, 14866] ) ,diken ,flera tiotal ,2015 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6751592, 1462608] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Rättvik vid tennisbanan (artp.) (14F 0c , [6752900, 1462290] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,vägrenar ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.) (14F 1f , [6759519, 1476230] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Söderås (13F 9c , [67472, 14632] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,parkeringsficka ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,flertal ,2014 (GHa)
Rättvik vid f.d. Lantmanna (14F 0c , [67534, 14634] ) ,vägslänt ,väl spridd ,2009 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14661] ) ,betesmark ,väl spridd ,2008 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Glisstjärna (14F 1c , [67573, 14616] ) ,industrifastighet ,spridd ,2014 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67578, 14684] ) ,diken, vägslänter och gårdsplatser ,allmän ,2011 (GHa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14592] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,vid båthus ,rikligt ,2012 (GHa)
500 m Ö Äsplok (14F 4e , [67745, 14712] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Offerbacken, OKQ8-macken (13F 9c , [67495, 14619] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,rikligt ,2016 (GHa)
Rättvik, Konsumparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ) ,sprickor i asfalten ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2016 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,tomtinfart ,spridd ,2007 (GHa)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754422, 1465063] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) ,gräsmattor ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Västgärdet (13F 9c , [67462, 14618] ) ,banvall ,2 ex ,1986 (MKp)
Altsarbyn nedom landsväg (13F 9c , [6748, 1462] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Tina (13F 9c , [67490, 14604] ) ,vägbank över bäck ,enstaka ,2013 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Ickholmen vid Rv 70 (14F 0a , [6754, 1454] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Vikarbyn V-t (14F 0b , [6754, 1456] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Atlasruta (14F 0c ) ,vägkanter,åkerrenar,diken frekvens:allmän >10 lok ,1986 (TLj)
Lerdal, uppfarten till Lerdalshöjden (14F 0c , [6751080, 1462850] ) ,vägren ,ett kraftigt bestånd ,2011 (GHa)
Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ) ,slänt mot ån ,enstaka ,2018 (GHa)
Lilla industriområdet (14F 0c , [67527, 14623] ) ,insnärjd i staket vid grusplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67531, 14616] ) ,vägslänt ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [6753510, 1463850] ) ,längs banvall ,tiotals ,2009 (GHa)
Vikarbyn Ö-ut (14F 1b , [6755, 1458] ) ,vägkant o banvall , 1987 (JEd)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ) ,vägkant ,t.riklig ,2006 (IPt)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67578, 14695] ) ,vägren ,enstaka ,1986 (TLj)
Stenbacken/Årängsån (14F 1d , [6758050, 1469870] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67583, 14693] ) ,dike ,fåtal ,2011 (GHa)
Ingels, Faluvägen (14F 1d , [6758750, 1469220] ) ,dike ,fåtal ,2011 (GHa)
Ingels vid bro (14F 1d , [67589, 14690] ) ,vägren-åbrink ,riklig ,1986 (TLj)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Glisstjärna (artp.) (14F 1c , [6757228, 1461568] ) ,torr kalkgräsmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ) ,kommunal rabatt ,rikligt ,2018 (GHa)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ) ,vägrenar ,spridd ,2007 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ) ,jordhög ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,gårdsplatser ,spridd ,2013 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,jordhög ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården, stranden (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461443] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.) (14F 4i , [6771771, 1494312] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Tussilago farfara    Hästhov
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,parkeringsficka ,spridd ,2014 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748, 1474] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2008 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Rättvik, väg 301 vid Bilprovningen (14F 0c , [67530, 14641] ) ,vägslänt ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14661] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2008 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [6751, 1472] ) ,vägren ,rikligt ,2008 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rejån (14F 1a , [6759530, 1453120] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
V om Sågmyren (14F 3f , [67683, 14769] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67768, 14788] ) , ~refl~ ,traktorväg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2012 (GHa)
Rockån (14F 5h , [67791, 14863] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [6782880, 1486690] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gruvvägen (artp.) (13F 9c , [6748082, 1462122] ) , ,1 ,2020 (Eric Sjöberg)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754499, 1465037] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754639, 1465131] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751220, 1490164] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Glistjärna vid vägen (artp.) (14F 1c , [6756830, 1461526] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stenbacken (artp.) (14F 1e , [6758307, 1470034] ) ,vägkanter ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,vägkant ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758798, 1489900] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,flertal ,2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6746120, 1470900] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Stumsnäs (14F 0a , [6751980, 1454130] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14615] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Gångvägen mot Springkällan (14F 1c , [6756500, 1464970] ) ,strandsnår ,enstaka ,2017 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755330, 1466660] ) ,snårskog längs å ,enstaka ,2011 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Ingels, Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ) ,fuktig skog längs ån ,enstaka ,2010 (GHa)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ) ,f.d. fabod ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,fuktstråk i ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ) ,granskog vid f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ) ,skogsmark , 2007 (DABS)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ) ,igenväxande fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
1 km S Brandstjärn (14F 4e , [6773000, 1472790] ) ,bäckdråg i granskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67767, 14787] ) , ~refl~ ,bäckdråg (f.d. slog ?) ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,sparsamt ,2006 (RLu)
Torrberget (14F 6g , [6780470, 1484970] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Torrberget (14F 6h , [6780490, 1485020] ) ,vid källa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tina Rättvik (artp.) (13F 9c , [6749410, 1460740] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Dalen (artp.) (14F 0c , [6750667, 1463038] ) ,bäckdal / lövskogslund , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,sumpig snårskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
SO SVS-Kontoret (artp.) (14F 0c , [6752318, 1464732] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
St:davidsgården (artp.) (14F 0c , [6753971, 1461109] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hedsåsens Fäbodar (artp.) (14F 0d , [6750226, 1465639] ) ,aspskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Råbergsängarna (artp.) (14F 0d , [6752992, 1468156] ) ,lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lisskog (artp.) (14F 0e , [6751154, 1472568] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ollasbodarna (artp.) (14F 0g , [6751420, 1481361] ) ,äldre blandskog med asp ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Norr Ollasbodarna (artp.) (14F 0g , [6751906, 1481191] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
S Granmor (artp.) (14F 1b , [6756937, 1457964] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
S Granmor (artp.) (14F 1b , [6757084, 1457878] ) ,barrskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Sätraskogen (artp.) (14F 1c , [6755810, 1462459] ) ,barrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Rösstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755404, 1466694] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Djupviken (artp.) (14F 1e , [6757615, 1474895] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fuktig skog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jerusalemsbacken (artp.) (14F 1g , [6759806, 1484090] ) ,barrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,igenväxande äng ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
V Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761887, 1464525] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.) (14F 2d , [6762469, 1465332] ) ,lövnaturskog / lövängsrest , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Mossamyren NV om (artp.) (14F 2i , [6762889, 1490323] ) ,fuktig granskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Vikarbyberget (artp.) (14F 6h , [6780567, 1486681] ) ,barrnaturskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikiligt ,2016 (GHa)
Kyrkudden, väster om kyrkan (14F 0c , [67528, 14614] ) ,strandäng ,tiotals ,2017 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0c , [67538, 14649] ) ,snårskog/bågskyttebana ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67627, 14634] ) ,bergssluttning ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,diken/lövskogsdungar ,spridd ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,sumpig skog i bergsbrant ,flera tiotal ,2015 (GHa)
Gruvvägen övre (artp.) (13F 9c , [6748122, 1462334] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Eric Sjöberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751268, 1490205] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ) ,f.d. fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,rikligt ,2014 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,flertal ,2016 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ) ,blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2013 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,flertal ,2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67592, 14688] ) ,gles tallskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,fåtal ,2013 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,under granar ,enstaka ,2015 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,kanten av å ,under grova granar ,2015 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,skogsbryn ,fåtal ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Hansuskojan (14F 3c , [67676, 14618] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Buskan (14F 3f , [67686, 14759] ) ,fuktig skog längs å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ) ,barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67769, 14785] ) , ~refl~ ,blandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ) ,brant, beskuggad granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,strandskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Dalen-Hökolsberget naturreservat (artp.) (14F 0c , [6750453, 1463756] ) ,blåbärsbarrskog skiktad med margranar ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758737, 1489712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams
Utby,vid bäcken n.riksv. Ö sida (13F 9c , [67481, 14620] ) ,igenväx.snårig löcskog ,1 ex. ,1990 (ABj)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Ingels, eft väg 301 (14F 1d , [67588, 14689] ) ,kalkgrusig vägbank ,2 tuvor i blom ,1986 (TLj)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,komposthög ,enstaka ,2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Rättvik, Stiftsgården vid stranden av Siljan (artp.) (14F 0c , [6753080, 1461451] ) ,insjöstrand ,1 plantor/tuvor ,2016 (Anders Svenson)
Stiftsgården Rättvik (artp.) (14F 0c , [6753117, 1461471] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14696] ) ,gammal slåttermark,nu betad o dikad ,enstaka ,1986 (TLj)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ) ,rikkärr ,spridd över stora delar av myren ,2010 (GHa)
Spångmyren (14F 1d , [67593, 14696] ) ,rikare dypartier ,ej riklig men flerst. ,1986 (TLj)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,rätt sparsam ,1986 (LBr)
Fisklösen, S om tjärn (14F 1e , [67589, 14711] ) ,rikare myrparti ,t.riklig ,1986 (TLj)
Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,spridd ,1986 (LBr)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ) ,myr ,fåtal ,1990 (ABj)
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Gärdsjön, N om (artp.) (14F 1d , [6759201, 1468735] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gärdsjön, norra änden (artp.) (14F 1d , [6759320, 1468824] ) , ,noterad ,2017 (Liselotte Wetterstrand Waldenström)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gagea lutea    Vårlök
Ingels, Bingsjövägen (14F 1d , [6759090, 1469230] ) ,dike/vägren ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Rättvik (artp.) (14F 0c , [6752223, 1462686] ) ,i rabatt vid kommunalhuset , 1998 (Bengt Oldhammer)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Vikarbyn (14F 1b , [67553, 14576] ) ,dike i byns utkant ,t.rikl ,1987 (TLj)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67558, 14576] ) ,torräng ,4 ex. ,1987 (TLj)
Vikarbyn,Stensbäcken (14F 1b , [67563, 14568] ) ,igenvuxen o sedan länge övergiven äppelodling m.husgrunder ,enstaka ,1984 (TLj)
Vägen mot Skäftringen, vid ån (14F 1d , [6755820, 1467080] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Nedre Gärdsjö, efter v301 (14F 1d , [67568, 14682] ) ,torr backslänt ,1 ex ,1986 (TLj)
400 m Ö Ingels,eft.Bingsjövägen (14F 1d , [67591, 14696] ) ,dike ,1 ex ,1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,dike ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lilium martagon    Krollilja
Tina (13F 9c , [6749, 1460] ) ,tättbygd by ,spridd ,2013 (GHa)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ) ,gräsmark utmed grusvägen , 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ) ,igenväxande tomtmark ,rikligt ,2011 (IPt)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ) ,f.d.ängsmark intill beteshage o.rikt fuktdråg ,spridd i ängen (~50 ex?) ,1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö,mln byvägen o gamla vattentornet (14F 1d , [67574, 14693] ) ,f.d.trädgårdstipp i åkerkant, kvarstående ,1 ex ,1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Nedre Gärdsjö, östra änden av Sjöbron ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [6757410, 1468090] ) ,vattenbryn ,färre än tio ,2011 (GHa)
Enån (14F 0c , [67518, 14628] ) ,åstrand ,flera bestånd ,1985 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Enåbron (artp.) (14F 0c , [6751758, 1462685] ) , ,precis vid enåns utlopp på norra sidan en grupp svärdsliljor på stenig strand sedan många år. ,2010 (Bengt Oldhammer)
Iris versicolor    Brokiris
Tina, Salunäset (13F 9b , [6748248, 1459361] ) ,flack strand nära slåttrad äng ,10 lokaler ,2013 (BOr)
Tina, Salunäset (13F 9b , [6748433, 1459290] ) ,flack strand nära slåttrad äng ,10 lokaler ,2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6750834, 1453670] ) , , 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6750858, 1453520] ) , , 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6751054, 1454175] ) , , 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6752283, 1454695] ) , , 2013 (BOr)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754180, 1457020] ) ,strand , 2013 (BOr)
Ickviken (14F 0b , [6754203, 1455109] ) , , 2013 (BOr)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754298, 1457635] ) ,strand , 2013 (BOr)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754307, 1457468] ) ,strand , 2013 (BOr)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Råberget (14F 0d , [67527, 14685] ) ,dike vid sumpskog ,fåtal ,2017 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,ett par ex. ,2006 (RLu)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753035, 1467757] ) , , 2008 (Björn Abelson)
Östbjörka (artp.) (14F 2c , [67626, 14637] ) , ,rilkigt ,1985 (Bengt Oldhammer)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,fåtal ,2014 (GHa)
Tranumyr (14F 1d , [6759550, 1466940] ) ,myrkant ,en liten grupp ,2018 (LBr)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Grunan vid vägen mot Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ) ,bäck fylld med järnockra ,flertal ,2015 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) ,klibbalskärr ,fåtal ,2009 (GHa)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754077, 1464288] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,5 ,2018 (Per Johansson)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753035, 1467757] ) , , 2008 (Björn Abelson)
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,6 stjälkar/strån/skott ,2018 (Anders Helander)
Glisstjärn (artp.) (14F 1c , [6757435, 1461454] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Anders Helander)
Hemra-Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757052, 1478984] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Born / Ingels , , 2009 (JJa & IPt)
Born, ca 1910-t (Sam) , ca 250 ex ,1986 (FCa)
Råberget ,dike vid sumpskog ,mindre grupper spridda längs 100 meter av vägen ,2017 (GHa)
Råbergsängarna , , 1995 (Sarenmark Lars-Olov)
Råbergsängarna ,dike och sumpig granskog ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Råbergsängarna , , 1990 (Berg Erik)
Råbergsängarna, ca 1900-t (Bg) , ca 3500 ex ,1987 (FCa)
Utanåker , ca 250 ex ,1986 (FCa)
Utanåker , ,250 ex ,1986 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar
Nissabacken SV om Born (14F 1e , [67597, 14703] ) ,södra landsvägsdiket, av vägverket slåttrad dikesslänt med guckusko och majviva ,fåtalig 1985 (TLj) * 6 ex ,1990 (FCa)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd över hela myren ,2007 (LBr)
1,5 km S Gärdsjö,eft Bjursåsvägen (14F 1d , [67554, 14698] ) ,kraftledningsgata m.översilning ,enstaka ,1986 (TLj)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Ingels, väg 301 södra 80-skylten (14F 1d , [67584, 14689] ) ,dike ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Ingels, efter väg 301 (14F 1d , [67586, 14690] ) ,f.d.fuktäng överg.i vägslänt,båda sidor av vägen ,ca 15 ex. ,1986 (TLj)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ) ,rikkärr ,rikligt ,2010 (GHa)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,spridd här och var ,1986 (LBr)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ) ,bäckdråg centralt ,riklig ,2018 (LBr)
Tranumyren. N-ändan (14F 1d , [67597, 14669] ) ,buskkärr ,enstaka ,1985 (TLj)
Östergårdsdammen,1 km SO Blecket (14F 1e , [67552, 14720] ) ,myrkant ,6 ex ,1986 (TLj)
Fisklösen, S-kanten (14F 1e , [67589, 14711] ) ,fastmattekärr ,flerst. ,1986 (TLj)
Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ) ,gungfly ,spridd ,1986 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 N om vägkröken (14F 4b , [67704, 14588] ) ,myr ,enst. ,1990 (ABj)
Brandsmyren (14F 4e , [6774100, 1472890] ) ,f.d. slåttermyr ,enstaka ,2011 (GHa)
Handskflyten (artp.) (14F 0d , [6754268, 1468307] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärn (artp.) (14F 1c , [6757435, 1461454] ) , ,100 ,2020 (Anders Helander)
Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757296, 1468687] ) ,fuktmarker gamla lertäckter ,10 plantor/tuvor ,2019 (Pär Dahlström)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyr (artp.) (14F 1d , [6759531, 1466765] ) ,rikkärr , 2010 (Henrik Weibull)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza lapponica    Lappnycklar
Gärdsjön, N om (artp.) (14F 1d , [6759201, 1468735] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759609, 1466783] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Jossbodarna fäbod, nära vändplanen (13F 9c , [67489, 14600] ) ,fuktdråg o dike ,enstaka ,1986 (TLj)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,igenväxt fäbodslog ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,flertal ,2017 (GHa)
Prästbodarna vid Dådran (14F 1h , [67585, 14872] ) ,kraftig, betad källa ,ett par ex ,1987 (LBr)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,skogsrikkärr ,rikligt ,1991 (JEd & LBr)
Sågrönningen (14F 4e , [67741, 14714] ) ,sankmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,ängsmark ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753377, 1467896] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,stora mängder ,2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,myr/sumpig strand ,enstaka ,2014 (GHa)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,igenväxt fäbodslog ,enstaka ,2011 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67482, 14739] ) ,dike/väglänt ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14653] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6753910, 1468780] ) ,kanten av vändplan/avlägg ,tiotals ,2011 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,surhål ,enstaka ,2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ) ,fuktig skog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14879] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ) ,surdrag i granskog vid f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ) ,surdrag i barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [67693, 14867] ) ,dike ,enstaka ,2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ) , ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ritterkojan (14F 5f , [67770, 14784] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,myr ,spridd ,2007 (DABS)
Lerdalsberget (artp.) (14F 0c , [6751259, 1464533] ) , ,noterad ,2016 (Rickard Jonsson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lisskog, Rättviks sn (artp.) (14F 0e , [6752629, 1472033] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,8 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,svagt beteshävdat kärr ,30 stänglar ,2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bodberget (artp.) (14F 2i , [6763723, 1490185] ) , , 2015 (Jörgen Sundin)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,myr ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 N om vägkröken (14F 4b , [67704, 14588] ) ,myr ,rätt många ,1990 (ABj)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
S:t Davidsgården (14F 0c , [6753850, 1461200] ) ,blandskog ,10-20 ex. ,2015 (GHa)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
NV om Nittsjö, "Trollskuru" (14F 1b , [6756, 1459] ) ,liten ravin i barrskog ,ca 20 ex. ,1980 (IPt)
Trollskuru (14F 1b , [6756, 1459] ) ,fuktig granskog intill ravinmynningen ,vissa år riklig ,1996 (J.Hammarkvist)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ) ,surdråg ,några få ex. ,1995 (RLu)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [6778715, 1489704] ) ,brant, beskuggad bäckdäld granskog ,< 10 ex ,2007 (DABS)
Österängarna, 1970 (A.Haga) = Råbergsängarna (14F 0d , [6751, 1468] ) ,på flera ställen i högörtgranskog ,1-20 ex 1985- ,1987 (ABj o.a)
Goodyera repens    Knärot
Jossbodarna 750 m SV (13F9d31) (artp.) (13F 9d , [6748275, 1469679] ) , , 2007 (Skogsstyrelsen (sks))
V om Alstjärnen, 1 km S Sätra (14F 0c , [67549, 14612] ) ,barrblandskog i fuktigare moss-stråk ,riklig,flerst. ,1985 (TLj)
Råbergsängarna (14F 0d , [6751, 1468] ) ,rik barrblandskog if.d.ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,örttrik granskog ,sparsamt ,2007 (LBr)
Kyrkberget (14F 0f , [6751621, 1479826] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Norr Hjortgården i Östra Vikarbyn (14F 1b , [67571, 14589] ) ,barrskog längs Siljansleden ,enstaka ,1988 (APs)
Norr om Röjeråsen (14F 1b , [67599, 14562] ) ,gammal granskog , 1988 (APs)
Söder om Backa (14F 1c , [67553, 14622] ) ,barrskog (äldre skog) ,spridd över skogen ,1988 (APs)
Atlasruta (14F 1d ) ,tallhedar,på fuktigare ställen frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755450, 1466680] ) ,granskog ,flertal ,2011 (GHa)
200 m V Rosstjärnen (14F 1d , [67559, 14666] ) ,tallhed ,flertal ,2009 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [67564, 14660] ) ,brant sluttning med tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, västra änden av Sjöbron (14F 1d , [6757480, 1468020] ) ,tallskog mot sjön ,färre än tio ,2011 (GHa)
Norr om Industrigatan (14F 1d , [67577, 14687] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,granskog ,sparsam ,2007 (LBr)
Halgonberget (14F 5f , [6777353, 1477982] ) ,skogsmark , 2003 (Rolf Lundqvist)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,sparsamt ,2006 (RLu)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,granskog i bergsbrant ,cirka tio exemplar ,2015 (GHa)
Rättviksheden, norr om spisbrödsfabriken (artp.) (14F 0c , [6753749, 1463777] ) ,sandtallskog ,noterad ,2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.) (14F 0c , [6753976, 1464789] ) ,sandtallskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754157, 1464274] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog ,3 stjälkar ,2008 (Gunnel Sundberg)
Kyrkberget (artp.) (14F 0f , [6751621, 1479826] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Kungsholskvarn 100 m V (artp.) (14F 1c , [6755496, 1464777] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Enåns NR (artp.) (14F 1d , [6755385, 1465160] ) ,talldominerad sandbarrskog. ,noterad, litet bestånd, (bara bladrosetter). ,2018 (Gillis Aronsson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755885, 1465857] ) , ,25 ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
V Gryssbäcken (artp.) (14F 1d , [6759514, 1465802] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Ö om Gräsbergsklövet (artp.) (14F 1f , [6757049, 1479091] ) ,barrnaturskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Gräsbergsklövet (artp.) (14F 1f , [6757168, 1477912] ) ,lågörtgranskog brandpräglad lövrik naturskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758587, 1489978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Orrhäll (artp.) (14F 1i , [6756654, 1490331] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758673, 1490013] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäbergets ostsluttning (artp.) (14F 1i , [6759322, 1490553] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Ö-Kurragömmavägen (artp.) (14F 2b , [6764681, 1457383] ) ,barrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6763519, 1489095] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eljasberget (artp.) (14F 2i , [6764023, 1492993] ) , ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Halgonberget (artp.) (14F 3i , [6766387, 1490976] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Sollen i Amungen (artp.) (14F 6i , [6781279, 1491952] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Amungen (artp.) (14F 6i , [6781327, 1491923] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Amungen (artp.) (14F 6i , [6781339, 1491909] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Söderås Ö-ut v.Rv 80 (13F 9c , [6747, 1464] ) ,vägdiken , 1988 (JEd)
Mårtanberg N-ut (13F 9d , [6745, 1468] ) ,landsvägs-slänt , 1987 (JEd)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,stora mängder ,2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Vikarbyn, mot Öja (14F 0b , [67548, 14568] ) ,kalkfuktäng ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskog söder om Klittavägen (14F 0e , [67525, 14721] ) ,skogsbryn/dike ,rikligt ,2010 (GHa)
Lisskog vid Klittavägen (14F 0e , [67527, 14719] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Gärdsjölindorna,200 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ) ,hackslog ,enstaka ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö mot Ingels (14F 1d , [67582, 14695] ) ,hackslog/beteshage ,~5 ex ,1986 (TLj)
Kraftledningsgatan,Ö om Gärdsjö mot Born (14F 1e , [67569, 14701] ) ,översilade ängsrester ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Kraftledningsgatan,Ö om Gärdsjö mot Born (14F 1e , [67594, 14706] ) ,översilade ängsrester ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 1e , [67597, 14703] ) ,ängsmarker o dikeskanter ,riklig ,1986 (TLj)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ) ,fuktig kalkmark intill brottet ,5 stora ex ,2015 (LBr)
Västanå-Östbjörka (14F 2d , [6761, 1465] ) ,vägdiken i skogen ,flerst. ,1986 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 2e , [67602, 14707] ) ,ängsmarker o dikeskanter ,riklig ,1986 (TLj)
Östra Born, vid Ljugarn (14F 2e , [67606, 14718] ) ,kalkrika strandängar kring båthusen ,enstaka ,1986 (TLj)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brandstjärn, nära Rotbackkällan (14F 4e , [67740, 14721] ) ,vägren, kalkmakadam ,ca 200 exemplar ,2012 (GHa)
Brandstjärnen (14F 4e , [6774190, 1470430] ) , ~refl~ ,vägren med kalkmakadam ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Gunnarsbodarna (artp.) (14F 0d , [6750700, 1469030] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753035, 1467757] ) , , 2008 (Björn Abelson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Matsbodarna (artp.) (14F 2c , [6763160, 1464900] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Born mot Furudal (artp.) (14F 2e , [6762308, 1472561] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,mycket fuktig myr nästan gungfly ,fler än hundra ,2011 (GHa)
Gärdsjömyren (14F 1d , [6759194, 1468754] ) ,sank del av myren ,> 50 ,2011 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,25 ,2020 (Anders Helander)
Gärdsjömyren (artp.) (14F 1d , [6759206, 1468779] ) , , 2015 (Anders Helander)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,4 ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759057, 1490789] ) ,intermediärt kärr ,2 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Listera cordata    Spindelblomster
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6753035, 1467757] ) , , 2008 (Björn Abelson)
Kalleråsmyren (artp.) (14F 1e , [6758944, 1472356] ) ,blandsumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758798, 1489900] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Trollberget/bodberget (artp.) (14F 2h , [6763869, 1489726] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6763920, 1489700] ) , , 2015 (Jörgen Sundin)
Trollberget/bodberget (artp.) (14F 2h , [6764029, 1489775] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.) (14F 2h , [6764062, 1489852] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Bodberget (artp.) (14F 2h , [6764196, 1489847] ) ,källdråg , 2015 (Jörgen Sundin)
Eljasberget (artp.) (14F 2i , [6763934, 1492885] ) , ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Listera ovata    Tvåblad
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ) ,bäckravin m.lundveg. ,riklig ,1986 (TLj)
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,spridd ,2008 (JJa & IPt)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,stora mängder ,2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Jossbodarna fäbod (13F 9e , [67489, 14700] ) ,f.d.ängsmark ,flerst. ,1986 (TLj)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Kyrkudden, väster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14615] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,flertal ,2017 (GHa)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,örttrik granskog ,sparsamt ,2007 (LBr)
Södra berget,mln byn o Vansbäcken (14F 0e , [67546, 14718] ) ,örtrik ängslövskog,f.d.slåtterängar ,riklig ,1986 (TLj)
Väster Liden i Röjeråsen (14F 1a , [67584, 14545] ) ,igenväxta slogmarker i lövskog , 1988 (APs)
Söder Röjeråsen (14F 1b , [67583, 14556] ) ,igenväxt slogmark, lövskog/fårhage ,enstaka ,1988 (APs)
Gärdsjölindorna, mln Södergårsarna o väg 301 (14F 1d , [67572, 14688] ) ,lundveg. på f.d.betsmark o slog ,riklig ,1986 (TLj)
Gärdsjö - Blecket (14F 1e , [67563, 14702] ) ,kalkpåv. vägdike ,t.riklig ,1986 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 1e , [67597, 14703] ) ,ängsmarker o dikeskanter ,flerst ,1986 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ) ,landsvägsdike ,flertal ,2009 (GHa)
Gryssberget,vid Gryssens N-ände (14F 2d , [67626, 14653] ) ,lundveg.i f.d.ängsmark,revkalk ,flerst. ,1985 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 2e , [67602, 14707] ) ,ängsmarker o dikeskanter ,riklig ,1986 (TLj)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,skogsrikkärr ,rikl. ,1991 (JEd & LBr)
1 km Ö Draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) ,rikkärr ,enstaka ,2007 (GHa)
Brandstjärn (14F 4e , [6774060, 1472150] ) , ~refl~ ,dike/vägren i kraftgata, tillsammans med brudsporrar ,något tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Utby (artp.) (13F 9c , [6747856, 1461862] ) , ,2 ,2017 (Fredrik Enoksson)
Råbergsängarna (artp.) (14F 0d , [6752992, 1468156] ) ,lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753377, 1467896] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Risröd (artp.) (14F 0d , [6753377, 1467896] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Lisskog, Rättviks kn (artp.) (14F 0e , [6750763, 1472855] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
S-Rösstjärn (artp.) (14F 1d , [6755382, 1467005] ) ,sandbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Microstylis monophyllos    Knottblomster
N om Storflyten vid Rv-70 ca 400 m från Moragränsen (14F 1a , [67555, 14506] ) ,vägslänt mot dike ,5 ex tätt samlade ,1989 (JEd)
Platanthera bifolia    Nattviol
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67482, 14739] ) ,dike/väglänt ,fåtal ,2010 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,örttrik granskog ,sparsamt ,2007 (LBr)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ) ,vid traktorspår ,enstaka ,2016 (GHa)
1 km N Lisskog (14F 0e , [67525, 14721] ) ,vägren ,hundratals ,2016 (GHa)
Gärdsjö - Bjursås (14F 0e , [6754, 1470] ) ,gammal ängsmark mot vägen ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,fuktig ängsmark/lundveg frekvens:m.a ,1986 (TLj)
Heden söder om Baggetorp (14F 1d , [67553, 14673] ) ,tallhed ,enstaka ,2007 (GHa)
Västanå - Östbjörka (14F 2d , [6761, 1465] ) ,vägdiken i skogen,delvis rikpåverkade ,flerst. ,1986 (TLj)
Gryssberget, vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67626, 14653] ) ,örtrika f.d.ängar ,flerst. ,1986 (TLj)
Ljugaren v.Sandviken (14F 2g , [6764, 1480] ) ,i skogsmark ,4 ex. ,1992 (MKp)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ) ,sumpig skog i bergsbrant ,enstaka ,2015 (GHa)
Flytåsen (14F 7i , [6787, 1490] ) ,i skogen (enl. Fru Grälls) ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.) (14F 0c , [6753976, 1464789] ) ,sandtallskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Rättvik, öster om motorbanan (artp.) (14F 0c , [6754660, 1464934] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Risröds naturreservat (artp.) (14F 0d , [6752885, 1468076] ) , ,4 ,2018 (Per Johansson)
Risröd NR (artp.) (14F 0d , [6753090, 1468390] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6754702, 1465061] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Öster om motorbanan i Rättvik (artp.) (14F 0d , [6754772, 1465004] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Per Gustafsson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lisskog, Rättviks kn (artp.) (14F 0e , [6752629, 1472033] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751304, 1489937] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751418, 1490171] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Kungsholskvarn 100 m V (artp.) (14F 1c , [6755496, 1464777] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,10 ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Dalhalla (artp.) (14F 1c , [6759387, 1462171] ) , ,4 ,2016 (Rune HixÚn)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäbergets ostsluttning (artp.) (14F 1i , [6759372, 1490491] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,tallskogsdunge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.) (14F 1d , [6757210, 1468690] ) ,näringsrik fuktig lövskog ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Skräddargården (14F 0a , [67523, 14542] ) ,blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ) ,torr tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0c , [6753830, 1464880] ) ,gles tallskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Norr om Industrigatan (14F 0c , [67540, 14641] ) ,gles barrskog ,något tiotal ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,flertal ,2017 (GHa)
Råbergsängarna (14F 0d , [67522, 14687] ) ,dike och sumpig granskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ) ,gles tallskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Lisskog söder om Klittavägen (14F 0e , [67525, 14721] ) ,skogsbryn/dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Vägen mot Gunnarsbodarna (14F 0e , [67531, 14712] ) ,dike/väglänt ,fåtal ,2010 (GHa)
Söder om Gärdsjön (14F 1d , [67558, 14666] ) ,gles tallskog ,> 500 st längs 600 m av vägen ,2011 (GHa)
200 m V Rosstjärnen (14F 1d , [67559, 14666] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67596, 14687] ) ,tallskog ,16 st ,2010 (GHa)
Motorstadion (artp.) (14F 0d , [6751634, 1467279] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Stora Kungsholstjärnen (artp.) (14F 1d , [6755885, 1465857] ) , ,100 ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Gärdsjön V (artp.) (14F 1d , [6755986, 1466599] ) ,minst. mycket vanlig i området och även längs väg 301. ,100 ,2020 (Anders Helander)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746500, 1467520] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,??? ,2008 (JJa & IPt)
Calla palustris    Missne
S Vålberget (14F 2h , [67642, 14891] ) ,mycket fuktigt källdrag ,rikligt ,2009 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Lemna minor    Andmat
Gärdsjölindorna,SO Baggetorp (14F 1d , [67563, 14686] ) ,vattengrop intill brukningsväg o åkerrösen ,ymnig ,1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67565, 14690] ) ,dike ,riklig ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, "Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ) ,dike i f.d. torvtäkt ,fåtal ,2010 (GHa)
Mellan Draggen och Mjöbergsänget (14F 4b , [67715, 14591] ) ,sönderkörd källa i kalhygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Butomus umbellatus    Blomvass
"Nokitten" i Nedre Gärdsjö/Gärdsjön (14F 1d , [6757800, 1468290] ) ,sumpig vik ,ca tio ,2011 (GHa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Enån, Ö järnvägsbron (14F 0c , [6751770, 1462740] ) ,långsamt flytande å ,fåtal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,sjöstränder,översvämmade strandängar,skogskärr,etc frekvens:m.a. 5-10 lok ,1986 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67564, 14660] ) ,långsamt flytande å ,enstaka ,2011 (GHa)
Vinteråkvarn (14F 1d , [6757020, 1465830] ) ,kvarndamm ,spridd ,2011 (GHa)
Brunnarna (14F 1d , [67583, 14668] ) ,grund sjö ,rikligt ,2017 (GHa)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ) ,grund vik ,flertal ,2013 (GHa)
Gravsjön, Avlassåns mynning (14F 3f , [67681, 14788] ) ,å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ) ,åstrand , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Tvärån (artp.) (14F 3i , [6768678, 1492212] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Elodea canadensis    Vattenpest
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ) , , 2013 (BOr)
Glisstjärn (14F 1c , [6757, 1461] ) ,eutrof sjö ,riklig i hela sjön ,1985 (TLj)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amtjärn (14F 1c , [6758200, 1460700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Halgonberget, ristningsholen (14F 5f , [67766, 14779] ) ,myr ,flertal ,2019 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Atlasruta (14F 1d ) ,rikare myrar, kärr o stränder frekvens:m.a. ~5 lok ,1986 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ) ,bäckdråg i sluttning på kalkberg ,enstaka ,2014 (GHa)
Mårtanberg (artp.) (13F 9d , [6745892, 1469448] ) , , 2015 (Anders Helander)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,uttorkande bäck/dike ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Genvägen x Enån (artp.) (14F 0c , [6753414, 1463427] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,vattendragsbotten av sand-grus ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Potamogeton filiformis    Trådnate
Storacksen (14F 1d , [6757, 1467] ) ,kalkpåv.sjö i sandområde , 1989 (JEd & LBr)
Storacksen, 1930-tal (LOH.1938) * sydänden vid badplatsen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,på grund gyttjebotten ,rikligt på grunt vatten 1972- ,1987 (ABj)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton friesii    Uddnate
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,strand , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) ,grundare bottnar i vikar o kring utlopp flerst.riklig, frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skäftringen (14F 1d , [6757500, 1466600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton gramineus x lucens    
Gärdsjöns SO-strand (14F 1d , [67563, 14674] ) ,grunda bottnar ,väldiga svärmar (sterila) ,1986 (TLj)
Potamogeton lucens    Grovnate
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storacksen (14F 1d , [6757, 1467] ) ,kalkpåv.sjö i sandområde , 1989 (JEd & LBr)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Enskvarn,mln dammarna (14F 1d , [67587, 14671] ) ,kalkoligotrof sjö, uppdämt pari,ca 1 m djup ,riklig ,1986 (TLj)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gryssen,nära V-stranden (14F 2c , [67619, 14646] ) ,grund dybotten,kalkpåv. ,riklig ,1986 (TLj)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,strand , 2015 (JJa)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ) ,sjö ,spridd ,2007 (GHa)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skäftringen (14F 1d , [6757500, 1466600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gravsjön (14F 3f , [67679, 14788] ) ,sjö ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) , ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,tjärn , 2008 (GHa)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Potamogeton praelongus    Långnate
Glisstjärn, ("Bysjön") (14F 1c , [6757, 1461] ) ,igenväxande rik sjö ,mkt allmän ,1986 (TLj)
Siljan, ilandspolade ex.v. Rättviks k:a (14F 0c , [67532, 14611] ) , ,enstaka ,1986 (TLj)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amtjärn (14F 1c , [6758200, 1460700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
300 m V Tranumyren (14F 1d , [6759160, 1466380] ) ,meandrande bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Sparganium emersum    Igelknopp
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ) , , 2013 (BOr)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nittsjöån v.bron (14F 1c , [67559, 14602] ) ,näringsrik å ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Igeltjärnsbäcken nedom 'Hasselbacken' (14F 1c , [67570, 14621] ) ,extremt näringsrik å/bäck ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Nedre Gärdsjö, Mösin (14F 1d , [67572, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,spridd ,2011 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Bysjön SV (artp.) (13F 9c , [6749964, 1464819] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Väg 70 mln Tinavägen o hantverksbyn (13F 9c , [6749, 1462] ) ,vägdiken ,t.riklig ,1986 (TLj)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ) ,botten av bergtäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott, vattensamling , 2018 (JJa)
Enån (14F 0c , [6752300, 1463320] ) ,bakvatten ,enstaka ,2014 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [6751320, 1472540] ) ,fuktigt landsvägsdike ,enstaka ,2009 (GHa)
Bjusvägen, 200 m N vägen till GunnarsbodarnaSSö (14F 0e , [67534, 14710] ) ,fuktigt landsvägsdike ,enstaka ,2009 (GHa)
Backa (14F 1c , [6756770, 1462790] ) ,dike ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.) (14F 0d , [6753915, 1466121] ) ,hygge ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö ,riklig ,2006 (Therese Carlsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2007 (GHa)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Söderås 2 km österut (artp.) (13F 9d , [6747780, 1465334] ) ,uttorkande bäck/dike ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,vid vattenpöl på hopschaktad jord ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Badplatsen i Gärdsjön (14F 1d , [6756600, 1467870] ) ,sandstrand ,fåtal ,2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,vägkant ,tiotals ,2011 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ) ,skogskant mot bäck , 2010 (IPt)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ) ,fuktig sönderkörd körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,vid vattenpöl på utschaktad jord ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Juncus bufonius    Vägtåg
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,vid vattenpöl på hopschaktad jord ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Juncus bulbosus    Löktåg
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ) ,åstrand , 2007 (DABS)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Juncus compressus    Stubbtåg
OK/Q8 vid Offerbacken/Hantverksbyn (13F 9c , [6749550, 1461920] ) ,grusbädd i slänt ,enstaka ,2011 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ) ,diken,vägkanter,gårdsplaner,etc ,fl. ,1988 (TLj)
Sjurberg (14F 0c , [6754, 1460] ) ,diken,vägkanter,gårdsplaner,etc ,fl. ,1988 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ) ,vägkanter,diken,gårdsplaner,etc ,riklig ,1986 (TLj)
V.Born, 500 m S om byn eft.vägen (14F 1e , [67596, 14701] ) ,botten av sandtäkt , 1985 (TLj)
Vidablick O (artp.) (13F 9c , [6749927, 1463718] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
N Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753243, 1461407] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
OK/Q8 vid Offerbacken/Hantverksbyn (13F 9c , [6749550, 1461920] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
1 km NV Ärtled (13F 9e , [67494, 14734] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2007 (GHa)
Lantbruksskolan (14F 0c , [67535, 14618] ) ,dike ,t.riklig ,1985 (TLj)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Råberget,vid infarten till tippen (14F 0d , [6753, 1469] ) ,blött dike ,t.riklig ,1985 (TLj)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [6755, 1450] ) ,dike ,flerst. ,1989 (JEd)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mjöbergsänget (14F 4b , [67713, 14592] ) , ~refl~ ,Vändplan på skogsbilväg med omgivande skog/hyggen , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67704, 14765] ) ,utmed ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ) , ~refl~ ,dike i myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,dike ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,sankmark ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) ,dike ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus effusus    Veketåg
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Rejån,intill Tammeråsvägen (14F 2a , [67607, 14535] ) ,sandiga åbrinkar ,riklig ,1985 (TLj)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Juncus filiformis    Trådtåg
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,f.d. myrlinda i kraftgata ,flertal ,2014 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,strand , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67753, 14725] ) ,grustag ,flertal ,2019 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ) , ~refl~ ,diken ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Långbromyren (artp.) (13F 9d , [6749486, 1468254] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1h , [6758798, 1489900] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,vattenbryn ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus stygius    Dytåg
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,sparsamt ,1986 (LBr)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,skogsrikkärr , 1991 (JEd & LBr)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ) ,myr ,rikl. ,1990 (ABj)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Juncus tenuis    Syltåg
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Dådran (14F 1h , [6758, 1485] ) ,i vägslänt längs landsvägen ,ett 10-tal m2 ,ännu 2004 ,2000 (LBr)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,spridd ,2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Goliatvägen vid södra avfarten till Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14816] ) ,vid kojruin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
1 km NO Silvbergsbodarna (14F 4e , [6771990, 1473410] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,vändplan ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0h , [6751059, 1489972] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751356, 1490094] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Ingels (14F 1d , [67588, 14689] ) ,körväg ,fåtal ,2010 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67668, 14815] ) , ~refl~ ,kanten av gammal körväg/fäbodstig ,enstaka ,2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ) ,avlägg ,enstaka ,2019 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Rättviksheden (artp.) (14F 0c , [6754104, 1464290] ) ,lavtallhed ,noterad ,2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Lisskog, Rättviks kn (artp.) (14F 0e , [6750763, 1472855] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Luzula pilosa    Vårfryle
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,flertal ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,flertal ,2016 (GHa)
Rättviksheden (14F 0d , [67547, 14660] ) ,barrskog på ås ,väl spridd ,2008 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67507, 14729] ) ,f.d. betesmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Nedre Gärdsjö, "Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,spridd ,2010 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,skogskant ,enstaka ,2015 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,gles tallskog ,fåtal ,2008 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,längs gammal körväg , 2008 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Tusenbrödratjärnen 300 m S Berglöming (14F 5f , [6776800, 1477030] ) , ~refl~ ,kanten av avlägg/mötesplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,ungskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,tallskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Jossbodarna, vid vändplanen (13F 9e , [67485, 14701] ) ,nybruten skogsbilvägkant nära fäbod ,enstaka ,1986 (TLj)
S om Bjursåsvägen,kraftledningsgata (14F 1d , [67554, 14698] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,1986 (TLj)
Årängsmyran (14F 1e , [67564, 14701] ) ,kraftledningsgata på fuktig ängsmark ,enstaka ,1986 (TLj)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,utschaktad jord ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vägren ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex acuta    Vass-starr
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Gärdsjö, intill väg 301 (14F 1d , [67572, 14686] ) ,litet kärr ,fåtalig ,1989 (SBm)
Västsidan av Brunnarna (14F 1d , [67579, 14665] ) ,sjöstrand ,enstaka tuvor ,1985 (TLj)
Mellan Båtstjärn och Brunnarna (14F 1d , [67585, 14666] ) ,sjöstrand ,fåtalig ,1989 (SBm)
Per-Olsbodarna 200 m SO-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,rikkärr med träd ,ett 10-tal tuvor ,1991 (JEd & BCa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,mkt få, troligen utgående pga dikning ,2007 (LBr)
Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757242, 1468645] ) ,bäckkant ,3 plantor/tuvor ,2019 (Pär Dahlström)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Enån vid f.d.Hvilan (14F 0c , [67517, 14628] ) ,åstrand ,t.riklig ,1985 (TLj)
Carex brunnescens    Nickstarr
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,torr mark vid vägkant ,fåtal ,2008 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2011 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751146, 1489851] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Gärdsjön, SO-stranden vid badplatsen (14F 1d , [67563, 14674] ) ,albevuxna strandkanter ,flerst. ,1986 (TLj)
Spångmyren (14F 1d , [67593, 14696] ) ,rikare dyholmar ,~15 ex ,1986 (TLj)
Gryssens V-sida, vid Knåparbäckens utlopp (14F 2c , [67619, 14646] ) ,strandmader ,enstaka tuvor ,1985 (TLj)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Östbjörka, Gryssens norra del (14F 2d , [6762408, 1465177] ) ,vid kraftlening och bäck , 2013 (BOr)
Carex canescens    Gråstarr
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Björnbergsgruvan (13F 9d , [67467, 14664] ) ,snårskog ,fåtal ,2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,surare ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Ingels (14F 1d , [6759250, 1469000] ) ,hjulspår i fuktig skog ,tiotals ,2011 (GHa)
Lintjärn (14F 1d , [67594, 14696] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,bryggfäste ,enstaka ,2015 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,strandskog ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ) ,barrskog ,fåtal ,2013 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,rikligt ,2018 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Nävertjärn (14F 5e , [67750, 14749] ) , ~refl~ ,strandzon ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67753, 14725] ) ,grustag ,flertal ,2019 (GHa)
Tusenbrödratjärnen 300 m S Berglöming (14F 5f , [6776800, 1477030] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skallberget (artp.) (14F 0h , [6751169, 1489841] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751268, 1490205] ) ,gråalkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,sankmark ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,vattenfyllt traktorspår ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex capillaris    Hårstarr
Kalkbruksjärnvägen vid Genvägen (14F 0c , [67534, 14638] ) ,banvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ) ,rikt källflöde i f.d.ängsmark ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Kullbergs kalkbrott,Ö om brottet (14F 1c , [67572, 14619] ) ,fuktsvackor i kalkängen ,enst ,1988 (TLj & LBr)
1km NV Backa (14F 1c , [67578, 14624] ) ,fuktig vägkant och dike ,enstaka ,2011 (MNo)
Gärdsjölindorna, 300 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ) ,hackslog,ännu hävdad ,t.riklig ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67571, 14680] ) ,friskäng,sporadiskt slåttrad,fuktigare partier ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö,mot Ingels,mln byvägen o Årängsån (14F 1d , [67582, 14696] ) ,fuktig slåttermark ,riklig ,1986 (TLj)
Kraftledningsgatan mln Gärdsjö o Fisklösen,flera lokaler (14F 1e , [67569, 14701] ) ,översilad f.d.ängsmark i ledningsgata ,riklig ,1986 (TLj)
Kraftledningsgatan mln Gärdsjö o Fisklösen,flera lokaler (14F 1e , [67594, 14706] ) ,översilad f.d.ängsmark i ledningsgata ,riklig ,1986 (TLj)
Nissabacken, mln Ingels o Born (14F 1e , [67597, 14703] ) ,vägdike m.rikkärrsveg. ,riklig ,1985 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ) ,fuktig kalkmark intill brottet ,spridd ,2015 (LBr)
Gryssberget, vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67625, 14653] ) ,rikkärr/översilningsmark , 1985 (TLj)
Östra Born (14F 2e , [67606, 14718] ) ,kalkpåv.strandängar kring båthusen ,flerst. ,1985 (TLj)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Carex capitata    Huvudstarr
Övre Gärdsjö,mot Ingels mln byvägen o Årängsån (14F 1d , [67582, 14696] ) ,fuktig hackslog ,flera tuvor ,1986 (TLj)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ) ,slåttermark ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Kyrkogatan,mln lantbruksskolan o Siljan (14F 0c , [67528, 14618] ) ,torra vägslänter o dikesrenar ,flerst. ,1986 (TLj)
NO om kyrkan (14F 0c , [6753014, 1461724] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,kalktorrängar ,fl. ,1987 (TLj)
Gärsjölindorna,SÖ delen (14F 1d , [67564, 14693] ) ,torr ängsmark ,flerst. ,1986 (TLj)
Gärsjölindorna,300 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ) ,hackslog ,enstaka ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67571, 14684] ) ,torr björkbacke ,2 ex ,1986 (TLj)
V.Born,på högsta backen (14F 2e , [67604, 14701] ) ,torr ängsmark m.odlingsrösen ,t.riklig ,1986 (TLj)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Tjällassen (14F 3g , [67651, 14842] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Carex diandra    Trindstarr
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Draggåforsen,på näset N om vägen (14F 1c , [67577, 14643] ) ,starkt järnockrahaltigt skogskärr ,t.riklig ,1986 (TLj)
Östra Djuptjärnen (14F 1d , [67566, 14663] ) ,sumpig strand ,fåtal ,2011 (GHa)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
Gärdsjölindorna, 200 m Ö "Mossen" (14F 1d , [67572, 14688] ) ,sumpig svacka i åker ,riklig ,1986 (TLj)
Ensens Ö-sida (14F 1d , [67593, 14677] ) ,starrmader-strandkärr ,riklig ,1986 (TLj)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,lokalt rikligt ,1986 (LBr)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ) ,bäckdråg centralt ,spridd ,2018 (LBr)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Carex digitata    Vispstarr
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ) ,snårigt buskage ,fåtal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,ängsbackar o lövlundar,vissa torrbackar frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67572, 14684] ) ,igenväxande ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ) ,örtrik granskog , 1991 (JEd & LBr)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ) ,brant, beskuggad bäckdäld i granskog ,spridd ,2006 (RLu)
Utby (artp.) (13F 9c , [6748186, 1461608] ) , ,noterad ,1997 (Ola Elleström)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.) (14F 1c , [6758730, 1461525] ) ,gammalt kalkbrott ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
Gärdsjömyren (14F 1d , [67572, 14686] ) ,myrkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14667] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14746] ) ,myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,enstaka ,2018 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67753, 14723] ) , ~refl~ ,bäckdråg i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ) , ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,myrdrag ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Carex disperma    Spädstarr
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,örttrik granskog ,sparsamt ,2007 (LBr)
Östbjörka,200 m V Gryssen (14F 2c , [67620, 14644] ) ,lövskogskärr vid bäck ,enstaka ,1985 (TLj)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ) ,surdråg , 1995 (RLu)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) , ~refl~ ,klibbalskärr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746390, 1467760] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14653] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ) ,sumpig bruksväg ,flertal ,2013 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14879] ) ,buffringsväg genom ungskog ,enstaka ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,strandskog ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ) ,vägdike , 2007 (DABS)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Brandtjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ) ,sankmark ,väl spridd ,2019 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,båtlänning , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,kanten av kallkälla ,enstaka ,2007 (DABS)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Halgonberget, ristningsholen (14F 5f , [67766, 14779] ) ,myr ,flertal ,2019 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m NV Haglandsmyren (14F 5g , [67769, 14802] ) , ~refl~ ,surdrag i myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14897] ) ,brant, beskuggad bäckdäld granskog ,spridd ,2007 (DABS)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751146, 1489851] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,sankmark ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) ,intermediär myr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex elata    Bunkestarr
Salvån,vid f.d.jvg-bron (13F 9c , [67457, 14630] ) ,näringsrik å med starrkärr ,riklig ,1986 (TLj)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
Enån, Ö järnvägsbron (14F 0c , [6751770, 1462740] ) ,vattenbryn ,två ruggar ,2011 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (14F 0c , [6753080, 1461460] ) ,sandstrand ,några tiotal ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ) ,kvarndamm ,enstaka ,2017 (GHa)
Gärdsjöns ,kring utloppet i Rösstjärn (14F 1d , [67559, 14670] ) ,kalkdigotrof sjöstrand ,flerst. ,1986 (TLj)
Gärdsjöns SO-strand (14F 1d , [67563, 14674] ) ,kalkdigotrof sjöstrand ,flerst. ,1985 (TLj)
Gärdsjön (14F 1d , [6756330, 1466590] ) ,strandkant ,ett par ruggar ,2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,strandkant ,ett par ruggar ,2011 (GHa)
Brunnarnas V-sida (14F 1d , [67581, 14664] ) ,lagunartad vik ,enst.tuvor ,1985 (TLj)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2015 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,vattenbryn ,ett par "ruggar" ,2012 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,grunt vatten ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex elongata    Rankstarr
Österängsån,åtm sista 1500 m till utloppet i Brunnarna ,(0812-1711) (14F 1d , [67558, 14662] ) ,albevuxna åbrinkar ,riklig ,1986 (TLj)
Österängsån,åtm sista 1500 m till utloppet i Brunnarna ,(0812-1711) (14F 1d , [67567, 14661] ) ,albevuxna åbrinkar ,riklig ,1986 (TLj)
Tinaviken vid bron (13F 9c , [67490, 14604] ) ,nära vatten ,1 tuva ,1988 (MKp)
I skogen nära åkerfälten (14F 0c , [67533, 14627] ) ,torrlagt dige ,enst.tuvor ,1990 (ABj)
Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6757296, 1468687] ) ,fuktmarker gamla lertäckter ,noterad ,2019 (Pär Dahlström)
Österängsån (nedre lopp) (artp.) (14F 1d , [6756640, 1466110] ) ,frodig strandskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Carex ericetorum    Backstarr
Rättviks k:a (14F 0c , [67529, 14614] ) ,kyrkmuren ,ca 20 ex. ,1986 (TLj)
Nedom Jarlstugan n.Enån (14F 0c , [67537, 14632] ) ,sandig gles tallhed ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Rättviksheden kring kalkverket (14F 0d , [6752, 1465] ) ,tallhed på glacifluvialt sandfält ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Ingels, mitt emot skolan (14F 1d , [67588, 14690] ) ,sandfält ,1 tuva ,1986 (TLj)
Ingels ,V om vägkorset (14F 1d , [6758840, 1468950] ) ,torr slänt ,ca 10 tuvor ,2003 (IPt)
200 m N Lintjärn (14F 1d , [67598, 14697] ) ,torrbacke på gml betesmark ,t.riklig ,1986 (TLj)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ) ,tallhed ,enstaka ,2010 (GHa)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14591] ) ,torr ängsmark ,ett par tuvor ,1987 (LBr)
Nedre Rättviksfältet (artp.) (14F 0c , [6754650, 1463890] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Carex flava    Knagglestarr
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark ,t.riklig ,2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14653] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ) ,bruksväg ,enstaka ,2013 (GHa)
Ingels, väg 301 södra 80-skylten (14F 1d , [67584, 14689] ) ,dike ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,enstaka ,2007 (LBr)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ) ,fuktig sönderkörd körväg ,fåtal ,2012 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Bondbodarna (14F 5g , [67785, 14803] ) , ~refl~ ,vattensamling i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,kanten av ån , 2008 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Bysjön SV (artp.) (13F 9c , [6749964, 1464819] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.) (14F 0e , [6751843, 1472341] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745549, 1468920] ) ,fuktig gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogsmyren (14F 0e , [67504, 14729] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [6750900, 1471520] ) ,fuktig barrskog ,något tiotal ,2016 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67592, 14688] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,tallskog sluttande mot myr ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ) ,barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Flymyren (14F 4e , [67731, 14737] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Oxåberget NV delen (14F 5f , [6776740, 1479010] ) , ~refl~ ,grustag , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67826, 14874] ) ,dike/vägren/myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) ,myrkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,barrskog ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,tallskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex heleonastes    Myrstarr
Tranumyr (14F 1d , [6759600, 1466820] ) ,i övre delen bland småbjörkar,gräsull ock jämtstarr ,ca 10 ex, även 2005 ,2002 (LBr)
Tranumyr (artp.) (14F 1d , [6759600, 1466820] ) , ,18 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lennart Bratt)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759609, 1466783] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Tranomyren, Nedre Gärdsjö, Rättviks kommun (artp.) (14F 1d , [6759679, 1466949] ) , ,noterad ,2019 (Helena Lager)
Tanumyren (artp.) (14F 1d , [6759684, 1466932] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , ,ej återfunnen ,2011 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Bysjön (13F 9c , [6749880, 1464960] ) ,vattenbryn ,spridd ,2016 (GHa)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Tranumyr, nära Båtstjärnen (14F 1d , [6758920, 1466560] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,strand ,vanlig, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Södra stranden av Mullassen (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockrik strand , 2008 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67674, 14915] ) ,strand till sänkt sjö ,rikligt ,2018 (GHa)
Brandstjärn (14F 4e , [67736, 14726] ) , ~refl~ ,strandkant ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,vattenbryn ,spridd ,2007 (GHa)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Tusenbrödratjärnen SO Berglömming (14F 5f , [6776800, 1477030] ) , ~refl~ ,liten tjärn med omgivande sankmarker , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mad vid sjö , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,strandkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,vattenbryn ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,strand , 2008 (GHa)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex jemtlandica    Jämtstarr
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Handskflyten (14F 0d , [67544, 14683] ) ,blötpartier i skogbevuxet rikkärr ,sparsamt 1978 och ,1986 (ABj, LBr konf M. HedrÚn)
Ö Born, både söder o. norr om (14F 1c , [6759, 1460] ) ,dikeskanter,små sankmarker på fleta ställen ,t.rikl. ,1989 (SBm)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67574, 14688] ) ,i dytag ,liten population ,1990 (M. HedrÚn)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ) ,rikkärr ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Tranumyr (14F 1d , [6759600, 1466820] ) , , 2005 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,lokalt bestånd ,1986 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Nära Nävertjärn, 1940 (SJÖRS1948) = Tranumyr (14F 1d , [67594, 14668] ) ,lokalt riklig i det centrala blötdråget ,sparsamt 1978 och ,1986 (LBr)
Gärdsjö, ca 1910-t (Sam) * in palude fertili, 1935 (A. Palmgren) (S) * Gärdsjöns nordspets (14F 1d , [67592, 14687] ) ,blött extremrikkärr ,tämligen riklig 1988- ,1990 (ABj, LBr o a konf. M. HedrÚn)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Tranumyr, nära Båtstjärnen (14F 1d , [6758920, 1466560] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,kanten av fuktiga partier av myr ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,surhål i myr ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex livida    Vitstarr
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,våtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
Råbergsängarna (14F 0d , [6752, 1468] ) ,hygge i sankhöljor ,riklig ,1986 (TLj)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,örttrik granskog ,sparsamt ,2007 (LBr)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ) ,fuktig basrrskog ,fåtal ,2016 (GHa)
Vädertuppsberget (14F 0i , [67512, 14901] ) ,bäckravin ,enstaka ,1985 (TLj)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) , ~refl~ ,klibbalskärr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751146, 1489851] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp, Rättviks sn (artp.) (14F 0h , [6751295, 1489927] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751359, 1489959] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Carex magellanica    Sumpstarr
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14787] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Förrmyren (14F 4e , [67711, 14741] ) , ~refl~ ,mycket sumpigt dike ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,svagt beteshävdat kärr ,10 strån ,2008 (Stephen Mankelow)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.) (14F 5f , [6776721, 1477017] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Lisskogsmyren (13F 9e , [67499, 14733] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Rösstjärnen (14F 1d , [6755660, 1466830] ) ,sumpskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Vid Årängsåns mynning (14F 1d , [67588, 14686] ) ,sumpmark ,några tuvor ,2010 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779520, 1489090] ) ,flottningsdamm ,flertal ,2014 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Bysjön (13F 9c , [6749890, 1464960] ) ,strandsnår ,enstaka ,2016 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Björnbergsgruvan (13F 9d , [67467, 14664] ) ,vid gammalt gruvhål ,ratt rikligt ,2014 (GHa)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,fuktstråk ,rikligt ,2016 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ) ,badplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,dike ,fåtal ,2015 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ) ,vid båthus ,enstaka ,2012 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14878] ) ,busksnår utmed stig ,enstaka ,2009 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14787] ) ,dike ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1,5 km SV om Finnbacka by (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ) ,båtlänning ,enstaka ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Nävertjärn (14F 5e , [67750, 14749] ) , ~refl~ ,båtlänning ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ) ,myr ,spridd ,2007 (DABS)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2012 (Anders Helander)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,traktorspår ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilat dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6752064, 1490173] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,surdrag ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ) ,fuktig slåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,kalktorrängar ,fl. ,1987 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,slåtterängar,torrbackar,slänter frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ) ,tallhed ,enstaka ,2010 (GHa)
V.Born (14F 2d , [6760, 1469] ) ,solexponerade ängsbackar/torrbackar ,flerst. ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ) ,örtrik ängsmark , frekvens allm. , 1986 (TLj)
Carex ovalis    Harstarr
OK/Q8 vid Offerbacken/Hantverksbyn (13F 9c , [6749550, 1461920] ) ,vägslänter ,fåtal ,2011 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,spridd ,2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746120, 1470900] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott, vattensamling , 2018 (JJa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,körspår i hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen byväg , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,längs stig ,enstaka ,2015 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,vägren vid f.d. kojplats ,fåtal ,2013 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,odlingsvägar ,flertal ,2013 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,dike ,fåtal ,2016 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (DABS)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,29 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751146, 1489851] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.) (14F 2c , [6760000, 1464148] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,tiotals ,2014 (GHa)
Björnbergsgruvan (13F 9d , [67467, 14664] ) ,vid gammalt gruvhål ,enstaka ,2014 (GHa)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,igenväxt fäbodslog ,enstaka ,2011 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,vid hävdad äng ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,körspår i hygge ,flertal ,2017 (GHa)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ) ,längs traktorväg ,flertal ,2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Österängsån (14F 1d , [6755420, 1466550] ) ,gamla slogar ,spridd ,2011 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,dike ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.) (14F 0h , [6751146, 1489851] ) , , 2015 (Anders Waldenström)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1b , [6759967, 1458566] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6758234, 1462392] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) ,igenväxande äng ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex panicea    Hirsstarr
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd över hela myren ,2007 (LBr)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,sparsam ,2013 (LBr)
Tranumyr, nära Båtstjärnen (14F 1d , [6758920, 1466560] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,traktorspår ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 1c , [6757797, 1464468] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Carex pauciflora    Taggstarr
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Sågmyren (14F 3f , [67685, 14770] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
1 km Ö Draggens sydspets (14F 4b , [67704, 14598] ) ,myr ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ) , ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Halgonberget, ristningsholen (14F 5f , [67766, 14779] ) ,myr ,flertal ,2019 (GHa)
Ritterkojan (14F 5f , [67770, 14784] ) ,myr ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ) , ~refl~ ,klibbalskärr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
100 m V Gryssberget (14F 2d , [67626, 14651] ) ,ledningsgata i f.d.betesmark ,enstaka ,1986 (TLj)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754512, 1465283] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.) (14F 0d , [6754577, 1465227] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Carex rostrata    Flaskstarr
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,vattenbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ) ,kvarndamm ,rikligt ,2017 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd över hela myren ,2007 (LBr)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,strand , 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [6759530, 1453120] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,surhål ,enstaka ,2016 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Skålbergsmyren (14F 3f , [67676, 14769] ) ,kärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ) ,surdrag ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.) (14F 1d , [6756589, 1466264] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gryssen (artp.) (14F 2c , [6761477, 1464816] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Bingsjön (artp.) (14F 3i , [6768892, 1491318] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (LBr)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Österängsån (nedre lopp) (artp.) (14F 1d , [6756640, 1466110] ) ,frodig strandskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Carex vaginata    Slidstarr
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67584, 14689] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ) ,källdråg i sumpskog vid myrkanten ,spridd ,2018 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770550, 1487570] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,källa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Utby (artp.) (13F 9c , [6748186, 1461608] ) , ,noterad ,1997 (Ola Elleström)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Anders Helander)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Österängsån (nedre lopp) (artp.) (14F 1d , [6756640, 1466110] ) ,frodig strandskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14667] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
200 m S Västra Born (14F 1e , [67599, 14700] ) ,vattensjukt gammalt sandtag ,riklig ,1986 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2013 (Anders Helander)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,vattenbryn ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
S om Rättviks kyrkogård vid Siljan (14F 0c , [6752760, 1461710] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2006 (IPt)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ) ,grusig bäckstrand ,enstaka ,2013 (GHa)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ) ,fuktig kalkmark intill brottet ,spridd ,2015 (LBr)
Uvberget (14F 5e , [67753, 14725] ) ,grustag ,enstaka ,2019 (GHa)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,dike ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Norra vändplanen (artp.) (14F 0d , [6753493, 1469622] ) ,vägren ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.) (14F 2c , [6760806, 1463373] ) ,vattenfyllt traktorspår ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,sandig sjöbotten ,fåtal ,2011 (GHa)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ) ,strandäng ,något tiotal i två grupper ,2017 (GHa)
Enskvarn,mln dammarna (14F 1d , [67586, 14671] ) ,grund damm, ca 0,5 m djup ,riklig ,1986 (TLj)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.) (14F 1f , [6759519, 1476230] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ) ,torrlagt dige ,enst. ,1990 (ABj)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Nissabacken, 800 m SV vägkorset i Born (14F 1e , [67597, 14703] ) ,kalkrikt vägdike ,enstaka ,1986 (TLj)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Gärdsjön, N om (artp.) (14F 1d , [6759201, 1468735] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759609, 1466783] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,1 ex ,2008 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ) ,rikkärr ,spridd ,2010 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ) ,sankmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Brandstjärn (14F 4e , [67736, 14726] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ritterkojan (14F 5f , [67770, 14784] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Glisstjärn (artp.) (14F 1c , [6757435, 1461454] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,surdrag ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,20 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762946, 1490349] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Eriophorum gracile    Kärrull
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ) ,veg.öar i lösbottenytor ,sparsamt ,1986 (LBr)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,myr ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ) , ~refl~ ,blockig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,sparsam i väster ,2007 (LBr)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ) ,f.d. torvtäkt ,rikligt ,2010 (GHa)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Tranumyr (14F 1d , [6759600, 1466820] ) , , 2005 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
500 m SV Grötlösan (14F 2c , [67604, 14625] ) ,fuktigt dike ,tiotals ,2017 (GHa)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ) ,skogsrikkärr ,sparsamt ,1991 (JEd & LBr)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759609, 1466783] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ) ,fuktig mark vid vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ) ,myr/sumpig strand ,enstaka ,2014 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott, vattensamling , 2018 (JJa)
Lisskogsmyren (13F 9e , [67497, 14733] ) ,kanten av kärr ,rikligt ,2010 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ) ,myr ,väl spridd ,2010 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,flertal ,2017 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ) ,surhål ,enstaka ,2016 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ) ,sumpig strand ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bodmyren (14F 3g , [67651, 14805] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Liten myr 400 m S Gravsjö (14F 3g , [67669, 14806] ) , ~refl~ ,myr , 2008 (GHa)
Flymyren (14F 4e , [67731, 14737] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Kärr 300 m N "Kontoret" (14F 6h , [67830, 14867] ) ,kärr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Bäcken (artp.) (14F 1g , [6755227, 1484822] ) ,myrdrag ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,sluttande kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (LBr)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rhynchospora alba    Vitag
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,riklig i västra delen ,2007 (LBr)
Mörttjärnen (14F 3g , [67696, 14814] ) , ~refl~ ,runt göl ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ) ,myr ,t.rikl. ,1990 (ABj)
Brandsmyren (14F 4e , [6774100, 1472890] ) , ~refl~ ,bäckdråg i myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ) , ~refl~ ,liten tjärn ute i myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.) (14F 2b , [6763525, 1456159] ) ,svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,myr ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rhynchospora fusca    Brunag
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Spångmyren,600 m NO Ingels (14F 1d , [67593, 14696] ) ,rikare dypartier nära vattengravar ,ca 50 ex ,1986 (TLj)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Enån (14F 0c , [6751900, 1462960] ) ,lugnvatten ,en kraftig rugge ,2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,strand , 2015 (JJa)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ) , , 2013 (BOr)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amtjärn (14F 1c , [6758200, 1460700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ) ,rätt grund sjö ,fåtal ,2011 (GHa)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [67585, 14683] ) ,sjö ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gravsjön,kring Avlassåns utlopp (14F 3f , [67680, 14788] ) ,sjövik ,riklig ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6755830, 1460480] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15) (14F 1c , [6757580, 1461460] ) ,näringsrik sjö ,riklig ,2006 (Therese Carlsson)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15) (14F 1d , [6757510, 1467690] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Schoenus ferrugineus    Axag
Fisklösen, S-kanten (14F 1e , [67584, 14711] ) ,fastmattekärr m sniptuvor ,t.riklig ,1986 (TLj)
Kalleråsmyren åt söder (14F 1e , [6758630, 1472440] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,mycket riklig ,2007 (LBr)
Kalleråsmyren (14F 1e , [6759150, 1471970] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Ingels, 1888 (G. Wikström & S. Källström) * trol = Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ) ,på gungflyt N om sjön bland pors och jämtstarr ,riklig ,1986 (LBr)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vassmyren (artp.) (14F 1f , [6758195, 1479279] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Atlasruta ( , ) , rikl.i vattendrag o.kärr i närheten avSiljan ,1990 (ABj)
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67564, 14660] ) ,kanten av å ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, östra änden av Sjöbron ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [6757410, 1468090] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
Österängsån, åtm sista 2 km före utloppet (0812-1711) (14F 1d , [67558, 14662] ) ,albevuxna leveer närmast ån ,ymning ,1986 (TLj)
Österängsån, åtm sista 2 km före utloppet (0812-1711) (14F 1d , [67567, 14661] ) ,albevuxna leveer närmast ån ,ymning ,1986 (TLj)
Tina, vid ån i gränsen mot Leksand (13F 9b , [6747882, 1459506] ) ,örtrikt , 2013 (BOr)
Enån, Ö järnvägsbron (14F 0c , [6751770, 1462740] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
N om Rättviksparken,vid bilprovningen (14F 0c , [67529, 14640] ) ,vägdike ,t.riklig ,1986 (TLj)
Rättvik, Stiftsgården (14F 0c , [6753080, 1461460] ) ,längs bäck ,några tiotal ,2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ) ,kvarndamm ,tiotals ,2017 (GHa)
Enån, vid Kungshol (14F 1c , [6755, 1464] ) ,åbrinkar o strandsumpskog ,riklig ,1986 (TLj)
Vinteråkvarn (14F 1d , [67570, 14657] ) ,badplats/äng ,ymnigt ,2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67574, 14680] ) ,dike ,riklig ,1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67580, 14685] ) ,strand ,riklig ,1985 (TLj)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ) ,åstrand , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.) (14F 0c , [6752258, 1463373] ) ,stränder ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Enån (artp.) (14F 0c , [6753795, 1463343] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2018 (Anders Helander)
Österängsån (nedre lopp) (artp.) (14F 1d , [6756640, 1466110] ) ,frodig strandskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Trichophorum alpinum    Snip
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746390, 1467760] ) ,myrkant , 2008 (JJa & IPt)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67508, 14714] ) ,myr ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ) ,myr ,väl spridd ,2009 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Hansuskojan (14F 3c , [67676, 14618] ) ,myr ,ymnigt ,2014 (GHa)
Bodmyren (14F 3g , [67651, 14805] ) ,myr ,fletal ,2018 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67753, 14723] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ) ,ockrakärr ,riklig ,2007 (LBr)
Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.) (13F 9c , [6745113, 1464976] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Grissen (artp.) (13F 9d , [6747801, 1467084] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Råtjärnmyren (artp.) (14F 0d , [6750827, 1466189] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilad dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759510, 1466700] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tranumyren (artp.) (14F 1d , [6759700, 1466940] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.) (14F 1i , [6759131, 1490829] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2b , [6760257, 1457670] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nävertjärn (artp.) (14F 5e , [6775056, 1474930] ) ,myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
300 m SV Öratjärn (artp.) (14F 5f , [6775409, 1475950] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ) ,liten myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.) (13F 9d , [6749395, 1467601] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.) (14F 1c , [6759053, 1464519] ) ,obestämbar myr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.) (14F 1d , [6759250, 1468780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.) (14F 1d , [6759387, 1466740] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.) (14F 1e , [6758577, 1472070] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.) (14F 1f , [6757886, 1478031] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.) (14F 1g , [6758412, 1480977] ) ,våtmarkskomplex/mad vid sjö , 1988 (LBr)
Mossamyren (artp.) (14F 2i , [6762875, 1490448] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.) (14F 3b , [6767221, 1455497] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.) (14F 3c , [6767741, 1461999] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.) (14F 4b , [6771015, 1458127] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (LBr)
Agrostis canina    Brunven
Stora industriområdet (14F 0c , [6753, 1464] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [6753, 1466] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ) ,strand , 2015 (JJa)
Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770550, 1487570] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751476, 1490163] ) ,sumpskog längs bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.) (14F 1f , [6759235, 1477732] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759057, 1490789] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Agrostis capillaris    Rödven
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
1 km NO Silvbergsbodarna (14F 4e , [6771990, 1473410] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,parkeringsficka ,spridd ,2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ) , ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.) (14F 1c , [6757458, 1461781] ) ,åkerkanter, grusväg ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tina (artp.) (13F 9c , [6749430, 1460700] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Råberget Tippen (artp.) (14F 0d , [6752059, 1467775] ) ,vägrenar ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751356, 1490094] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,vägren ,29 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Agrostis clavata    Köseven
Vädertupp i bäckdal, 1918 (ALMQ.1920, berget hörde då till Leksand) * 1954 (Bj&Tr) (RYN.1985b) (14F 0i , [67513, 14901] ) , ,sparsamt ,1988 (RYN o.a)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751418, 1490171] ) , ,7 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.) (14F 0i , [6751439, 1490183] ) ,dyigt sidkärr till liten bäck ,7 plantor/tuvor ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751500, 1490166] ) , ,7 plantor/tuvor ,2011 (Uno Skog, Torbjörn RynÚus, Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Kyrkan o lantbruksskolan (14F 0c , [6752, 1463] ) ,åkerkanter,vallar,gräsytor v.camping,etc ,flerst.riklig ,1986 (TLj)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67573, 14690] ) ,åkerkant,kvävegödda jätteex! ,t.riklig ,1986 (TLj)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763050, 1490140] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Amtjärnsbrottet (artp.) (14F 1c , [6758048, 1460482] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles gård (14F 1d , [6757420, 1469370] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2009 (GHa)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.) (14F 1c , [6758173, 1460904] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Agrostis vinealis    Bergven
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Råbergstippen (14F 0d , [6753, 1469] ) ,på o omkring gamla rötslamhögar ,riklig ,1985 (TLj)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Rättvik, Kyrkdammen (artp.) (14F 0c , [6753123, 1461745] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753248, 1461584] ) ,gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Brändkvarn (14F 1a , [67588, 14520] ) ,naken jord i nygrävd kraftverkskanal ,enstaka ,2013 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ) ,ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan ,spridd ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Gruvberget (13F 9d , [6745980, 1465540] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ) ,gammalt kalkbrott/marmorbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus ,flertal ,2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Nedre Gärdsjö norr om Bystugan (14F 1d , [67582, 14686] ) ,f.d. åker ,enstaka ,2010 (GHa)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ) ,gammal vall ,enstaka ,2015 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Orbergskyrkan (14F 2g , [67606, 14808] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ) ,vändplan ,flertal ,2018 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ) ,vändplan på skogsbilväg ,fåtal, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Skärberget (14F 3h , [67664, 14877] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ) ,ängsmark ,spridd ,2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Amungen/Grötnäset (14F 6h , [67838, 14871] ) ,vändplan ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.) (14F 1g , [6755413, 1484558] ) ,rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson. ,10 ,2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Avena fatua    Flyghavre
Övre o Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ) ,korn o havreåkrar ,flerst. ,1986 (TLj)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67564, 14660] ) ,f.d.slog ,enstaka ,2011 (GHa)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ) ,torrängar,f.d.slåtterängar på kalk ,vida best. ,1987 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67561, 14661] ) ,lund/fuktängsveg ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67565, 14660] ) ,lund/fuktängsveg ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Gärdsjölindorna,300 m SO Södergårdarna (14F 1d , [67567, 14692] ) ,f.d.äng,bland björkar ,ca 20 m2 ,1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö,450 m S majstången (14F 1d , [67570, 14680] ) ,gammal ängsmark ,t.riklig,flera bestånd ,1986 (TLj)
Briza media    Darrgräs
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ) ,fuktig slåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade ,många ex ,2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ) ,gräsmark ,tiotals ,2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,f.d.slåttermark,enst.i dikeskanter frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ) , , 2001 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Bingsjö 200 m SO kapellet (14F 3i , [67672, 14917] ) ,hackslog ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 0c , [6752835, 1464654] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.) (14F 1e , [6756367, 1470219] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6761581, 1465170] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 2d , [6763356, 1465243] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.) (14F 2e , [6760347, 1470831] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.) (14F 3f , [6767738, 1477391] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Söderås (13F 9c , [67473, 14632] ) ,åkerren , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Atlasruta (14F 0c ) ,vägkanter,efter jvg frekvens:allmän ,1986 (TLj)
Kniihsgatan/väg 301 (14F 0c , [6752560, 1463400] ) ,grus/gräsplan ,enstaka ,2010 (GHa)
Övre Gärdsjö, mot Ingels (14F 1d , [67580, 14689] ) ,vägkant/åkerren ,t.riklig ,1986 (TLj)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ) ,bymiljö ,enstaka ,2019 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.) (14F 0c , [6752627, 1462679] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Enån vid Mässhallen (artp.) (14F 0c , [6752637, 1463521] ) ,slänt mellan parkering och ån ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.) (14F 0c , [6753154, 1461723] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753275, 1461645] ) ,grusig vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Vikarbyn, eft.jvg (14F 1b , [67596, 14579] ) ,gräsbevuxna banvallar (gammal insåning?) ,fl. ,1987 (TLj)
Enskvarn, v.övre dammen (14F 1d , [67586, 14672] ) ,besådd grusplan ,enstaka ,1986 (TLj)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ) ,fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,spridd ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67491, 14735] ) ,hygge ,spridd ,2007 (GHa)
Infarten till kalkbruket (14F 0c , [67537, 14648] ) ,ungskog ,spridd i stora delar av rutan ,2009 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ) ,skogsbryn ,flertal ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67568, 14680] ) ,gles barrskog ,spridd ,2011 (GHa)
Nävertjärn (14F 1d , [6759960, 1466830] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14705] ) ,inäga ,enstaka ,2014 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Östra Tvärsen (14F 1g , [67579, 14814] ) ,hygge ,flertal ,2013 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,längs bilväg ,spridd ,2010 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ) ,diken ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
S om Sågmyren (14F 3f , [67681, 14770] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,ungskog, diken ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Skärberget, Kvarnstensbrottet (14F 3h , [67665, 14883] ) ,öppen barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,kanten av hygge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
300 m söder om Hemtjärn (14F 5e , [67756, 14735] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Västra sluttningen av Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ) , ~refl~ ,relativt brant parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
400 m SV Pusshålstjärnen (14F 5h , [67784, 14896] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Grötnäset (14F 6h , [67836, 14869] ) ,ungskog ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756549, 1487575] ) ,skogsstig i hyggeskant ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Brändbergets östsluttning (artp.) (14F 1i , [6758571, 1490015] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Kalktippen (artp.) (14F 2c , [6762427, 1463944] ) ,skogsbryn ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67617, 14769] ) ,f.d. fäbodtäkt ,väl spridd ,2013 (GHa)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67554, 14665] ) ,gamla slogar ,rikligt ,2011 (GHa)
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)) (14F 1d , [67564, 14660] ) ,f.d.slog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Österängarna,kring f.d. soptipp (14F 0c , [67538, 14649] ) ,tallhed m isälvsand ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ) ,alkärr,strandsumpskog på isälvsubstrat frekvens:m.a. 3-5 lok ,1986 (TLj)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751134, 1490093] ) ,gråalkärr efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.) (14F 2h , [6764203, 1487755] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ) ,torrlagt dige ,rikl. ,1990 (ABj)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Västgärdet (13F 9c , [67458, 14615] ) ,längs banvall ,några få ex ,1985 (MKp)
Stora industriområdet (14F 0c , [67537, 14643] ) ,vägrenar och torra slänter ,tämligen talrikt ,2009 (GHa)
Baggetorp (14F 1d , [67559, 14672] ) ,övergivet sandtag ,enstaka ,2011 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Flymyren (14F 4e , [67731, 14737] ) , ~refl~ ,runt myrstack i brant sluttning vid kalhygge ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.) (14F 0c , [6753614, 1463863] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ) ,gräsmark i bäcksänka , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,körspår i hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ) ,strand , 2015 (JJa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ) , ~refl~ ,vägskäl, diken , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Rotbackkällan (14F 4e , [6774000, 1472400] ) ,kallkälla ,rikligt ,2019 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67703, 14766] ) ,utmed ån ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1493970] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ) ,skogsbilvägkant , 2007 (DABS)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ) , ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
sandtag Ö om kalkverk (artp.) (14F 0d , [6754420, 1465840] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Lilla Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6758788, 1490639] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nävertjärnsbäcken (artp.) (14F 5e , [6775432, 1474301] ) ,bäckdråg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ingels, dammen vid bageriet (lst rapport W 2005:7) (14F 1d , [6758920, 1469060] ) ,slänt ner mot en å ,flertal ,2011 (GHa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ) ,rikkärr och sjöstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.) (14F 0c , [6753254, 1461552] ) ,grusig mark i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Cinna latifolia    Sötgräs
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751220, 1490164] ) ,gråalkärr efter bäck ,1 stjälkar/strån/skott ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,blandskog ,15 strån ,2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751251, 1490202] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751268, 1490205] ) ,gråalkärr ,2 stjälkar/strån/skott ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp i bäckravin, 1918 (hörde då till Leksand, At) * 1954 (Bj, Tr) * ca 1974 (GTr, SNy) * nära bäcken, rikligt men luckigt spridd nästan 400 m (14F0i1201-1301), 1976 (RYN.1985b) * (14F 0i , [67512, 14901] ) ,mest på stenblock nära botten av djup örtrik bäckravin ,* starkt minskade, åtm. antalet blommande strån, trol. p g a ökad konkurrens i fältskiktet efter kalhuggningen 1967/68, 1988 (RYN)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Söderås (13F 9c , [67473, 14632] ) ,åkerren , 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
"Genvägen" vid Enån (14F 0c , [67534, 14633] ) ,vägrenar, slänter ,väl spridd ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ) ,åkerren ,enstaka ,2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ) ,bymiljö ,enstaka ,2017 (GHa)
Backa, vid Blanks glas (14F 1c , [67575, 14625] ) ,åkerkanter ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ) ,kulturmark frekvens:allmän >10 lok ,1985 (TLj)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ) ,diken vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ) ,ängsmark , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ) ,gräsmark, vägkanter , 2007 (DABS)
Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.) (13F 9c , [6748123, 1462565] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Lisskogsmyren (artp.) (13F 9e , [6749780, 1473400] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Rättvik, Stiftsgården (artp.) (14F 0c , [6753279, 1461556] ) ,gräsmark, gårdplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.) (14F 0c , [6753372, 1463196] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Råberget Skjutbanorna (artp.) (14F 0d , [6751634, 1468084] ) ,parkeringsyta ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Motorbanan (artp.) (14F 0d , [6751867, 1467513] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärn parkering (artp.) (14F 1c , [6758154, 1460854] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Blecket (artp.) (14F 1e , [6755586, 1471317] ) ,kulturmark , 2014 (Hans Rydberg)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Lisskog, Rättviks sn (artp.) (14F 0e , [6752629, 1472033] ) , , 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ) ,vägkanter och tomter , 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (GHa)
Enån/Parken (14F 0c , [67525, 14634] ) ,lövskog längs ån ,ymnigt ,2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ) ,ängsmark ,flertal ,2016 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ) ,rätt sumpigt blandskog på fd änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lindorna Ö Baggetorp (14F 1d , [67561, 14696] ) ,gamla lindor ,spridd ,2007 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2018 (GHa)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ) ,f.d. myrlinda i kraftgata ,väl spridd ,2014 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ) ,vall ,rikligt ,2010 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ) , ~refl~ ,längs gammal körväg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769350, 1486740] ) ,vägkant , 2007 (DABS)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ) ,sjöstrand , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.) (14F 0a , [6754684, 1454169] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Norra sida Kyrkudden (artp.) (14F 0c , [6753046, 1461467] ) ,strandområde ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.) (14F 0h , [6751221, 1489153] ) ,fuktig översilad dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.) (14F 0i , [6751045, 1490062] ) ,efter bäck ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.) (14F 0i , [6751240, 1490199] ) ,bäckravin , 2011 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.) (14F 1c , [6758157, 1460735] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.) (14F 1g , [6755104, 1484606] ) ,fäbodvall ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.) (14F 1h , [6756544, 1487617] ) ,grusig vändplan ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.) (14F 3i , [6767141, 1491599] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ) ,grässvål , 2008 (GHa)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ) ,gräsbevuven vägkant ,vanlig ,2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ) ,stenbrott , 2018 (JJa)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ) ,f.d. fäbod ,spridd ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ) ,fd fäbod ,ymnigt ,2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67491, 14735] ) ,hygge ,spridd ,2007 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ) ,Vägkant , 2018 (JJa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ) ,hygge ,ymnigt ,2017 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ) ,vägkors , 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Östra Tvärsen (14F 1g , [67579, 14814] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67615, 14720] ) ,tallskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ) ,igenvuxen fäbodvall , 2001 (PSö)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ) ,plats för riven bebyggelse ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3g ) ,hyggen ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ) ,hyggeskant ,flertal ,2018 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [67693, 14867] ) ,hygge ,spridd ,2007 (DABS)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ) ,slåtterlindor , 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ) ,ängsmark, vägkant , 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ) ,gräsmark , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ) ,stränder vid Amungen och vägkanter , 2012 (SNy)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67785, 14893] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [67784, 14931] ) ,skogsbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 6h ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67815, 14871] ) ,kalhygge ,ymnigt ,2015 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ) ,skogskant ,rikligt ,2014 (GHa)
Massarbäck (artp.) (14F 0c , [6752740, 1463918] ) ,hygge (bakom biltvätten) ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.) (14F 0g , [6754828, 1484623] ) ,fäbodskog ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skallberget (artp.) (14F 0h , [6751169, 1489841] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
baggetorp-w (artp.) (14F 1d , [6755864, 1467323] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräsbergets Fäbodar (artp.) (14F 1f , [6758014, 1476254] ) , ,noterad ,2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.) (14F 1g , [6755036, 1484529] ) ,fäbodskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755910, 1487880] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.) (14F 1h , [6755948, 1487837] ) ,ung tallskog ,noterad ,2017 (Hans Rydberg)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.) (14F 1h , [6758425, 1487174] ) ,gräsmark , 2014 (Hans Rydberg)
Prästbodarna (artp.) (14F 1h , [6758550, 1487260] ) ,betad hage på vallen , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.) (14F 1i , [6759264, 1490654] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvis