ORSA

728 arter

9260 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Rensjövasseln (15E 3f , [6817330, 1428160] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,sparsam ,2015 (LBr)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Näverbrunnsmyren (14E 6j , [67825, 14471] ) ,dikad myr,i lösbottengölar ,t.rikligt ,1984 (JEd)
S om Jäsmyrarna ,Ö om riksvägen (14E 7h , [67855, 14388] ) , ,massvis ,2006 (BOr)
Brändåsen 1 km N-ut (14F 6a , [67824, 14506] ) ,dyfläckar i dikad myr ,riklig ,1990 (JEd & LBr)
Misan mot NV, vid dike (15E 0i , [6800, 1443] ) ,dikad myrmark,dypölar i rismossevegetation (ca.475 m.ö.h.) , 1987 (JEd)
Skålmyren (15F 1b , [68081, 14589] ) ,nakna torvytor ,några kvm ,1986 (LBr)
Flickeråsvägen (artp.) (15E 0i , [6802646, 1443466] ) , ,noterad ,2020 (Tim Hipkiss)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Tjåberget-Gävlu (artp.) (15E 2f , [6812654, 1429867] ) ,stigen mot gävlu, öster därom , 1997 (Bengt Oldhammer)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,spridd ,2014 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,skogsholme i myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,diken/vägslänter ,väl spridd ,2015 (GHa)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68202, 14211] ) ,diken/vägslänter ,väl spridd ,2015 (GHa)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ) ,granskog och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,bäckdäld ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,fuktig skog mot myr ,flertal ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,snårskog ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777576, 1436011] ) , ,500 m², grov uppskattning. vegetationsbildande på ett sätt som man sällan eller aldrig ser i denna omfattning ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad skog invid fäbodvall ,fullt utvecklade blad ,2013 (Claes Möre)
Ljothedsskog (artp.) (14E 8i , [6790159, 1444552] ) ,talldominerad kulle ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Koppången strax O väg E45 (artp.) (15E 1i , [6806038, 1444797] ) ,skogsbilvägkant mot skogsbryn , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Österåberget NR (artp.) (15E 2j , [6814138, 1446471] ) , ,noterad ,2020 (Tim Hipkiss)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,liten kulle, kanske huslämning ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ) ,ungskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Gällsjöberget åt öster (15E 4g , [6821950, 1430340] ) ,backkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ) ,vägkanter ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,sparsam ,2015 (LBr)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall nära barrskog ,vinterståndare ,2013 (Claes Möre)
Orsa björnpark, entrén (artp.) (14E 7g , [6789167, 1431737] ) , ,noterad ,2017 (Olle Holst)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Väster om Tennån (artp.) (14F 8b , [6792270, 1458027] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson)
Flickeråsen (artp.) (15E 0i , [6802237, 1444642] ) , ,ej ovanlig ,1988 (Bengt Oldhammer)
Väster Koppången-Svartvasseln (artp.) (15E 1i , [6807903, 1442435] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807526, 1446817] ) ,vägkant , 2010 (Hans Sundström)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Österåberget NR (artp.) (15E 2j , [6814182, 1446449] ) , ,noterad ,2020 (Tim Hipkiss)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788070, 1448470] ) ,tallbevuxen åsslänt ,spridd ,2012 (LBr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,litet bestånd ,2011 (LBr)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,skogsholme i myr ,flertal ,2012 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ) ,granskog och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,sparsam ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,sparsam ,2015 (LBr)
Skåltjärnarna åt N (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Orsa kommun (artp.) (14E 5h , [6775124, 1439329] ) , ,noterad ,2017 (Tommy Carlström)
Heden 8-km spåret (artp.) (14E 6h , [6783270, 1438246] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnsberget (artp.) (14E 7j , [6788115, 1447854] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Ljothedsskog (artp.) (14E 8i , [6790159, 1444552] ) ,talldominerad kulle ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794372, 1448264] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Glitjärnen, Grunuflot (artp.) (14F 5a , [6778414, 1451567] ) , , 2013 (Mats Eriksson)
Tenningbrändans naturreservat (artp.) (14F 9b , [6798588, 1457448] ) ,lövbränna 1896, gles lövrik tallskog, blockigt ,noterad ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Väster Koppången-Svartvasseln (artp.) (15E 1i , [6807903, 1442435] ) , ,rikligt på en fläck i skogen om 25 kvadratmeter ,2017 (Bengt Oldhammer)
Gällsjöberget (artp.) (15E 4f , [6821526, 1429969] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Gällsjöberget (artp.) (15E 4f , [6821894, 1429912] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Lannaberget, bränt ca 2014 (artp.) (15F 2c , [6814062, 1461405] ) ,kraftledningsgata, omgiven av tallskog, vildbränna ca 2014 ,noterad ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ) ,blötmyr och dy ,sparsam ,2015 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ) ,liten rikmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Österåberget NR (artp.) (15E 2j , [6814113, 1446478] ) , ,noterad ,2020 (Tim Hipkiss)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6823771, 1421863] ) , ,mycket rikligt på myr, hundratals ,2015 (Bengt Oldhammer)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.) (14E 4g , [6773887, 1434791] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.) (14E 5g , [67792, 14342] ) ,rikligt flytande in mot stranden , 1994 (Bengt Oldhammer)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,äng ,flertal ,2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,vägkant ,sparsamt ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67774, 14556] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Strax S Lisselhed efter vägen (14E 4h , [67735, 14351] ) ,vägdike o fuktgranskog,kalkpåv! (m. bägge föräldraarterna) , 1987 (JEd)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,fuktigt dike ,flertal ,2012 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14592] ) ,sjö med sumpiga stränder ,spridd ,2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67847, 14537] ) ,diken ,tiotals ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ) ,blötmyr och dy ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ) ,strandkant ,väl spridd ,2011 (GHa)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) ,bäck ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776603, 1436696] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,å ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,grund damm ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6783860, 1436610] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Lisselhed v vägen S-ut (14E 4h , [67735, 14351] ) ,vägkant i kalkpåv.granskog (med Equi.var+ Equi x tra) ,se rapportbladet ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen,sandomr kring älven, fl! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,sandslänter mot älven,stränder etc.. ,mkt.rikligt ,1986 (JEd)
Kallholen,sandomr kring älven, fl! (14E 6i , [6784, 1440] ) ,sandslänter mot älven,stränder etc. ,mkt.rikligt ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14440] ) ,tuvig sumpskogskant , 1989 (JEd & LBr)
Ämån S.Storstupet (14E 8j , [67900, 14458] ) ,åstrand , 1987 (JEd)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,älvstränder o kärr , 1989 (JEd & LBr)
Österåberget V Kvarnberg, på myren nedanför (15E 2j , [68146, 14465] ) ,backkärr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Kallholen-Mässbacken även Ämån S om Ljothed flerst. 0-1-,0-2-,1-1- (DF:Björken) (14E 7i , [6785, 1440] ) ,sandslänter mot älven,stränder etc. ,mkt.rikligt se rapportbladet ,1986 (JEd)
Ämån S om Ljothed, fl! (DF:Björken) (14E 7i , [6788, 1444] ) ,åstränder , 1985 (JEd)
Sandomr.kr.Oreälven o Ämån ,omkr. Skattungbyn, fl (DF:Skattungbyn) (14E 7j , [6785, 1445] ) ,sandslänter mot älven,stränder etc. ,.rikligt :se rapportbladet 1-1-,1-4-,2-3-,2-4-,3-0- ,1986 (JEd)
Oreälven-Heden (artp.) (14E 6h , [6782791, 1439077] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 6i , [6784837, 1440828] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Björken (artp.) (14E 7i , [6785819, 1442101] ) , ,noterad rikl ner mot älven ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Daglösviken (artp.) (14E 7j , [6787302, 1448878] ) , ,noterad rikligt i nipan och ner mot älven ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Sandomr. fr. Born-Heden,flerst! (åtm.5 lok.) (DF:Born,Heden) (14E 6h , [6782, 1439] ) ,sandmark:v.älven,vägkanter,banvallar,fuktskog etc. ,rikligt (se rapportbladet) ,1986 (JEd)
Sandomr. fr. Born-Heden,flerst! (åtm.5 lok.) 0-2-,2-4- (DF:Born,Heden) (14E 6h , [6782, 1438] ) ,sandmark:v.älven,vägkanter,banvallar,fuktskog etc. ,rikligt (se rapportbladet) ,1986 (JEd)
Sandomr. fr. Born-Heden,flerst! (åtm.5 lok.) 2-3,2-4- (DF:Born,Heden) (14E 6h , [6780, 1437] ) ,sandmark:v.älven,vägkanter,banvallar,fuktskog etc. ,rikligt (se rapportbladet) ,1986 (JEd)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Aven, vid utloppet mot Orsasjön (14E 6g , [6780020, 1433200] ) ,kärräng ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
400 m V Estkälda (artp.) (14F 5a , [6778546, 1454766] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Vångsgärde mot SO i 'däljorna' (14E 4h , [67731, 14361] ) ,örtrik bäckravin/'dälja' ,m.Circaea,skuggviol i kransmossa , 1988 (JEd)
Enån N om Näsgårdarna,fl! (14E 5h , [6777, 1437] ) ,fuktig kalkpåv.mossgranskog-bäckravin ,mkt.riklig ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Heden Ö-ut vid jv. (14E 6h , [67823, 14394] ) ,på sandig banvall ,rikl. och mattbildande ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck NV-ut ,V om vägen (14E 6i , [67809, 14403] ) ,rikkärrparti i fuktgranskog-ledningsgata (med Equi.var.) , 1986 (JEd)
Mickelvål i ledningsgata N_ut (14E 6i , [67825, 14421] ) ,rikt skogskärr i ledn.gata , 1986 (JEd)
Kallholen S_ut (14E 6i , [67833, 14414] ) ,sumpgranskog , 1986 (JEd)
Kallholen ca 700 m ONO Åbergtjärn, fl! (14E 6i , [67840, 14439] ) ,frisk kaklpåv.mossgranskog-kärrdråg ,rikligt ,1986 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängsgranskog , 1990 (JEd & LBr)
Björken S-ut (14E 6i , [67846, 14426] ) ,kant av mindre skogskärr , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora mor SO (14E 7i , [67850, 14449] ) ,rikkärr o ängsgranskog ,rikl.ö spridd ,1986 (JEd)
Skattungbyn v,Näsbäcken N om lv . fl! (14E 7j , [67862, 14473] ) ,(12 23) bäckravin resp. (12 25)små skogskärrdråg , 1985 (JEd)
Skattungbyn strax Ö Leshusänget (14F 6a , [67849, 14511] ) ,rikkärr o sumpgranskog , 1985 (JEd)
Skattungbyn ca 1.2 km O Leshusänget (14F 6a , [67849, 14521] ) ,kalkpåv. örtrik granskog , 1985 (JEd)
NO Leshusänget (14F 7a , [6785, 1452] ) ,skogskärr (rel.fattigt) , 1986 (JEd)
Granån ovan lv. (14F 7a , [6785, 1453] ) ,i mossa på kalkklippor/bäckravin ,rikl! ,1986 (JEd)
Vångsgärdr V-ut (DF) (14E 4h , [67745, 14356] ) ,lundartad örtgranskog ,mkt.riklig ,1987 (JEd)
Åbergvasseln NV Mickelvål (DF:Björken) (14E 6i , [67825, 14417] ) ,rik mossgranskog vid bäck , 1986 (JEd)
Enån (artp.) (14E 5h , [67776, 14372] ) ,vid källa strax norr gångbron arten växer annars ganska rikligt på flera ställen norrut i ravinen , 1994 (Bengt Oldhammer)
Kallholen N-ut(mln jv o älven) (14E 6i , [67846, 14410] ) ,örtrikt bäckdråg resp skogskårr (m.bl.a.lundarv o.gullpudra) ,fl! o rikligt ,1986 (JEd)
Orsbleck N-ut ,(mln.vägarna), (14E 6i , [67811, 14408] ) ,rikkärr o frisk kalkpåv.mossgranskog ,spr och rikl. ,1986 (JEd)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,rikligt ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458740] ) ,kanten av kärr ,rikligt ,2009 (GHa)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,längs å ,rikligt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815150, 1427940] ) ,vägslänter och hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,sumpskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Bredåviken strax S-ut vid Orsasjön (14E 4g , [67746, 14347] ) ,stenig grund dystrand ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Lisselhed S-ut v.vägen (14E 4h , [67735, 14351] ) ,kalkpåv.vägdike resp. frisk granskog (med Equi.x tra o Equi.hye.) , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67809, 14403] ) ,kalkpåv.frisk granskog, i små källkärr(m. bl. a.Equi sci.) , 1986 (JEd)
Björken v.tjärnen mot älven (14E 7i , [67858, 14426] ) ,något rik strandzon , 1987 (JEd)
Botrychium boreale    Nordlåsbräken
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 1994 (Erik Ljungstrand)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Hällbergs fäbodar (14E 8g , [67928, 14315] ) ,betad gräsmark ,1 ex ,1994 (BOr)
Högheds fäbod efter riksväg 81 (14E 8h , [67925, 14393] ) ,artrik slåtteräng ,1 ex ,1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga fäbod mot NV (14E 8j , [67946, 14484] ) ,i betad torrbacke ,17 ex ,1989 (JEd, BOr)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) , ,ett ex ,1994 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbodar (artp.) (14E 8g , [6792834, 1431705] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Skräddar Djurberga fäbodar (artp.) (14E 8j , [6794600, 1448501] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga fäbod (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) , ,4-5 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) ,ett ex , 1991 (Bengt Oldhammer)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ) ,slåtterängsrester ,c:a 10 kvm på 2 lokaler ,1987 (LBr)
NO om Heden (14E 6h , [67830, 14392] ) ,kalkpåv.sandvägkant ,rikl! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen ca 300 m S kalkbrottet (14E 6i , [67834, 14404] ) ,sandig vägkant ,1 ex. ,1987 (JEd)
Kallholen mot SO vid gård (14E 6i , [67836, 14413] ) ,torr kalkpåv.gräsmark vid väg ,enst! ,1987 (JEd)
Åberga ca 700 m Ö Åbergtjärn n.lv. (14E 6i , [67838, 14439] ) ,ängsväg,på äldre körväg ,enst! ,1984 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14411] ) ,kalkklippa ,2 ex! ,1987 (JEd)
Kallmora SO om sågen (14E 6i , [67846, 14438] ) ,i vägkanter o ängskant m.ljung o lingon , 1986 (JEd)
Nederberga S-ut (14E 6i , [67847, 14414] ) ,slåtterängsrester m.hårstarr,darrgräs,blåsuga ,etc. ,enst. ,1988 (JEd)
Kallmora N om sågen (14E 6i , [67849, 14438] ) ,i vägkanter o ängskant m.ljung o lingon , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora 400 N om sågen (14E 7i , [67853, 14437] ) ,ängsväg i vägkantgrus ,rikl! ,1986 (JEd)
Tallhed, flygfältet vd "gamla skjutbanan" (14E 7i , [6787176, 1442374] ) , , 2005 (LBr)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Skattungbyn v. jv.n. kraftverket (14E 7j , [67873, 14496] ) ,banvall o sandig gräsmark (m lingon,rölleka,etc.) ,t.rikl! ,1983 (JEd)
Ämån SO Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ) ,kalkpåv.S-exp.torrslänt (m. bl.a.sandviol) ,1 ex! ,1985 (JEd)
Hällbergs fäb. (14E 8g , [67928, 14315] ) ,mager fårbetad gräsmark på fäbodvall ,1 ex! ,1985 (JEd)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ) ,artrik hävdad slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ) ,artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete ,några ex ,1987 (LBr)
Storstupet på banvallen strax Ö om bron (14E 8j , [67906, 14456] ) ,torr banvalls-slänt m.kattfot ,2 ex. ,1988 (JEd)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,artrik torr betesmark ,c:a 5 ex ,1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ) ,betad torrbacke fäbodvall ,50 ex ,1989 (JEd & LBr)
Ö om Helvetesfallet n. jv. (14E 9i , [67952, 14434] ) ,på stig över torr berghäll intill jv. (m.bl. a. smultron o kattfot) ,8 ex! 1985 10 ex! ,1987 (JEd)
Skattungbyn Ö-utstrax Ö Leskuänget (14F 6a , [67849, 14513] ) ,kalktorrbacke i slåtteräng ,1 ex! ,1985 (JEd)
Granåns kalkklippor (14F 7a , [6785, 1453] ) ,på kalkklippor resp på stig ,ca 20 ex ,1984 (JEd)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ) ,torr artrik betesmark ,c:a 5 ex ,1987 (LBr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,ett ex ,2020 (LBr)
Kungshaga, öst (artp.) (14E 5h , [6775823, 1436624] ) , ,4 ,2014 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) ,vid naturskyddsföreningens slåtterdagh ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,5 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Tallheds flygplats (artp.) (14E 7i , [6787059, 1441869] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789837, 1444376] ) , ,noterad ,2020 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,mager torr -- frisk lågvuxen äng ,3 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789887, 1444354] ) ,orsa naturskyddsförenings slåtterdag. växte på 3-4 olika platser, stora ex, mer än 10 cm ,12 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) ,41932 ,41932 ,1994 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbodar (artp.) (14E 8g , [6792834, 1431705] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Höghed (artp.) (14E 8h , [67925, 14393] ) , ,10-tal ,1989 (Bengt Oldhammer)
Skräddar Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794558, 1448538] ) , ,1 ,2020 (Marie Björklund)
Skräddar Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794599, 1448515] ) ,slåttermark ,2 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skräddar Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794600, 1448501] ) ,torr gräsmark med enbuskar , 2015 (Tomas Ljung)
Skräddar Djurberga fäbodar (artp.) (14E 8j , [6794600, 1448501] ) , ,6 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Skräddar Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794611, 1448532] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Skräddar Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794613, 1448523] ) , ,8 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) ,fl ex , 1991 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794619, 1448495] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 1993 (Erik Ljungstrand)
Skräddar Djurberga fäbodar (artp.) (14E 8j , [6794600, 1448501] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ) ,betad torrbacke på fäbodvall ,1 ex ,1990 (JEd & LBr)
Polypodium vulgare    Stensöta
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ) ,sydbranter,klippavsatser ,sparsamt ,1988 (LBr)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Hornbera (14E 7h , [67879, 14358] ) ,S-vänd skogssluttning ,mkt.rikl! ,1987 (JEd)
Knölbäckens nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ) ,bäcksnår ,m.strutbräken,lundelm.etc ,rikl. ,1988 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67891, 14369] ) ,strandsnår i bäckravin , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån S Ljothed, fl! (14E 7i , [6788, 1443] ) ,strandsnår ,rikl.o.spr! ,1985 (JEd)
Ämån S Ljothed, fl! (14E 7i , [6788, 1444] ) ,strandsnår ,rikl.o.spr! ,1985 (JEd)
Ämån S Ljothed, fl! (14E 7j , [6788, 1445] ) ,strandsnår ,rikl.o.spr! ,1985 (JEd)
Nybodbergets N-sida v. Hällvasseln (14E 8g , [67911, 14339] ) ,frodiga bäcksnår m.granskog ,strutbräken,lundelm,bäckbräsma,etc. , 1988 (JEd)
Hällberg (14E 8g , [67929, 14312] ) ,S-vänd gransluttning n.fäbod (f.d. betesmark) ,rikl! ,1985 (JEd)
Rv.81 strax S Höghed (14E 8h , [6792, 1439] ) ,vägslänt ,rikl! ,1985 (JEd)
Skattungbyn Ö-ut ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 7a , [6785, 1452] ) ,örtrik frisk granskog ,rikl! ,1986 (JEd)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,fåtal ,2013 (GHa)
Tenningsjöns utlopp (14F 9b , [6795, 1455] ) ,mindre bäckravin , 1984 (JEd)
Gangsberget (15E 0g , [6804, 1430] ) ,S-exp. örtrik bäckdråg-gran/lövskog ,rikl! ,1986 (JEd & BOr)
SV om Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1427] ) ,S-vänd gransluttning m.bl.a.piprör , 1987 (JEd)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ) ,vägkanter ,flera ställen ,1999 (TLj)
Ivarsån V Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ) ,bäckdråg med ängsartad sumptallskog (äv. inslag av andra S-liga arter) , 1986 (JEd)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Risuhäll (15F 1b , [6807610, 1455240] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ) ,vägkanter ,flera ställen ,1999 (TLj)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ) ,S-exp.skogskärr vid bäck ,rikl! ,1986 (JEd)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg,vid skogsbilvägen i S (15F 3a , [68150, 14520] ) ,vägkant mot myr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng. på öppnare platser. ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6788804, 1438120] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (södra Orsa )-frekv t.a. [ 5h 46 29 , 43 22 ] (14E 5h , ) ,vägkanter, ängs- o åkerkanter,hyggen,gles skog etc. offta rikl! se rapport ,1987 (JEd)
Atlasruta (södra Orsa i bystråket)-frekv t.a. (14E 4h , ) ,vägkanter, ängs- o åkerkanter,hyggen,gles skog etc. offta rikl! ,1986 (JEd)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,utmed bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,källdrag ,enstaka ,2011 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,flertal ,2014 (GHa)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,bäckdråg i granskog , 2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775610, 1458780] ) ,klibbalskärr ,flertal ,2011 (GHa)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,längs å ,ymnigt ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,fläckvis rätt rikligt ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67854, 14573] ) ,barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,lövskogsdunge ,rikligt ,2011 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,kanten av liten å ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ) ,sydbranter,klippavsatser ,sparsamt ,1988 (LBr)
Athyrium distentifolium    Fjällbräken
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ) ,granskog , 1993 (SBD)
Korpmäki på 600 m höjd (15E 3h , [6815270, 1437830] ) ,där den avlöser majbräken , 1999 (TLj)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.) (15E 2h , [6814510, 1437819] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807282, 1447044] ) ,vid toppen , 2001 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,enstaka ,2014 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [67776, 14591] ) ,grovstammig, fuktig, barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Örvasseln (14F 6b , [67848, 14583] ) ,bäckravin ,rikligt ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,riklig ,2011 (LBr)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ) ,granskog , 1993 (SBD)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,sparsam ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Cystopteris montana    Finbräken
Björken mot älven ca 250 m Ö om bron (14E 7i , [67857, 14423] ) ,i två mindre bäcksänkor ,riklig ,1987 (JEd)
Enåns S-sida strax N.Näsgårdarna (DF (Trunna etc.); DBS) (14E 5h , [67776, 14375] ) ,kalkpåverkad källkärr m. skogsfräken,gullpudra,lundarv ,ett par 100 ex ,1985 (JEd)
”Orsa station i kärr vid Enån”, 1913 (ROSENDAHL i SBT 1913), troligen = Trunna, 1910-t (Ag) - nedom Stenberg, 1948 (Bj) * Enån 1980 (RYN.1984) * Enåns sydsida N om Näsgårdarna (2724 -2625), (14E 5h , [67777, 14374] ) ,i översilat kärr samt smågrupper i bäckkant ,ca 250 ex ,1987 (JEd o a)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [67775, 14378] ) ,3 lokaler i dalgången , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enåravinen (artp.) (14E 5h , [6777662, 1437585] ) ,ravin / sekundär lövnaturskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Nederberga (artp.) (14E 7i , [6785703, 1442297] ) , , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,utmed bäck ,väl spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,enstaka ,2014 (GHa)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,bäckdråg i granskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ) ,sumpskog ,väl spridd ,2010 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775610, 1458780] ) ,klibbalskärr ,rikligt ,2011 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Örvasseln (14F 6b , [67848, 14583] ) ,bäckravin ,flertal ,2014 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,dike ,fåtal ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67854, 14573] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtoso åt NV (15E 6h , [6831060, 1435680] ) ,fuktdråg i skog ,spridd ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14527] ) ,buskage i kanten av gamla åkrar ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,snårskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,stenrösen , 2013 (Claes Möre)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,längs liten bäck ,rikligt ,2014 (GHa)
Gymnocarpium dryopteris x robertianum    
Holen v.'Kuril' ,se tidigare rapport (DF ;DBS) (14E 5h , [67756, 14368] ) , ,hybriden finns på åtm.10 m2 -ganska rikl! ,1988 (JEd)
Holen vid Kuril n.lv. (Gymn.rob.som tidigare funnits här sågs ej till) (DF.70) (14E 5h , [67756, 14368] ) ,gråaldunge med viss kalkpåv. conf.J Sarvela [H] ,ett par m2 ,1988 (JEd)
Gymnocarpium robertianum    Kalkbräken
Holen ,lokalen noga genomsökt men arten återfanns ej! (DBS) (14E 5h , ) ,nu igenväxt av gråal,påverkat av trädg.utkast o.gm.exploatering intill startkt ändrad hydrologi 0! -utgången ,1988 (JEd)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Enån strax nedan lv (-Höglunda) (DF) (14E 5h , [67774, 14366] ) ,fuktäng mot åsänkan ,ett par m2 ,1986 (JEd & BOr)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ) , ,ett par ställen ,2006 (BOr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Nybodbergets N-sida v. Hällvasseln (14E 8g , [67911, 14339] ) ,frodiga bäcksnår m.granskog ,örnbräken,lundelm,etc. ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Ö om vägen S Hällbergs fäbod (14E 8g , [6792, 1432] ) ,fuktig bäckravin ,20-tal ex. ,1988 (BOr)
Ämån SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ) ,strandsnår på mjäla ,spr! ,1987 (JEd)
Djurbergsbäcken ca 1 km nedan Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [67936, 14482] ) ,bäcksnår ,spr! ,1983 (JEd)
Djurbergsbäckens ravin v.Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [67948, 14485] ) ,bäckravin ,spr! ,1985 (JEd)
Ångvasseln vid Vallsjöarna nedan dammen (14E 9j , [6797, 1446] ) ,bäck som breder ut sig ,flera ex ,1988 (BOr)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,stenig strand utmed å ,rikligt ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [6785960, 1453300] ) ,ruin efter vattentorn för ånglok ,rikligt ,2013 (GHa)
Granån V om Jogsel (DF / DF60) (14F 6a , [6784, 1454] ) ,strandsnår , 1985 (JEd)
Granån ,fl! (DF / DF60) (14F 7a , [6785, 1453] ) ,ästränder o snår på mjäla ,fl. o mkt. rikl! ,1986 (JEd)
Ämån S.Ljothed (DF) (14E 7j , [67887, 14453] ) ,strandsnår ,spr! ,1985 (JEd)
Strax ovan Storstupet v.ån (DF) (14E 8j , [67906, 14453] ) ,örtrika strandsnår , 1988 (JEd)
Knölbäcken (NO Hornberga) nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ) ,rika bäckkanter o.snår,m.örnbräken,Circaea,etc ,rikl! ,1988 (JEd)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [67774, 14360] ) ,rikligt vid enåns utlopp , 2014 (Bengt Oldhammer)
Enåutloppet (artp.) (14E 5h , [6777496, 1436180] ) ,sekundär strandskog / lövsumpskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784564, 1437864] ) ,300, ökande vid bäverdämmen/vattensamlingar , 2007 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784564, 1437864] ) ,ett par ställen. ej vanlig i bygden. hela området i denna trakt är fint med lövskog, klapperstensstrand, sumpskog mm , 2006 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,25 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.) (14E 7i , [6786975, 1443616] ) ,uppskattningsvis 1000 på 10-15 platser på svämsediment ,1000 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790857, 1437407] ) , ,25 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790954, 1437370] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindorna (artp.) (14E 8i , [6791195, 1443151] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [67945, 14485] ) ,i ravinen , 1985 (Bengt Oldhammer)
Slindorna (artp.) (14E 9h , [6798788, 1436808] ) ,gransumpskog / , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Koppången södra (artp.) (14E 9j , [6798200, 1446641] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån S Ljthed (14E 7i , [6788, 1444] ) ,klippbrant , 1985 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1427] ) ,klippbrant , 1987 (JEd)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ) ,sydbranter,klippavsatser ,sparsamt ,1988 (LBr)
Hällbergs klack (DF) (14E 8g , [67931, 14308] ) ,klippbrant , 1985 (JEd)
Ämån v. Storstupet (DF) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,kanjonklippvägg , 1985 (JEd)
Ämån v. Helvetesfallet (DF) (14E 9i , [6795, 1443] ) ,kanjonklippvägg , 1985 (JEd)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid utloppet mot Orsasjön (14E 6g , [6780020, 1433200] ) ,kärräng ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792310, 1453610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,fuktig skog mot myr ,flertal ,2014 (GHa)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [6775610, 1458780] ) ,ung, något fuktig, tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,spridd ,2011 (LBr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ) ,granskog , 1993 (SBD)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.) (15E 2h , [6814510, 1437819] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) ,skogsbilvägren , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,längs liten bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Arten har ej antecknats konsekvent i byarna på siluren,möjligen m.a. där,ej vanligare ( , ) ,följ.lok.antecknade - utaför siluren sällsynt ,1987 (JEd)
Holen v.'Kuril' ,fl. (14E 5h , [67754, 14369] ) ,odl.rösen,lövsnår ,enst ,1988 (JEd)
Holen v.'Kuril' ,fl. (14E 5h , [67756, 14367] ) ,odl.rösen,lövsnår ,enst ,1988 (JEd)
Nedan Åberga.flerst! (14E 6i , [6783, 1442] ) ,bäckdråg i granskog m.lundarv.trolldruva.blåsippa etc. resp:röse i rik lövlund ,enst! ,1987 (JEd)
Hornbera, fl! (14E 7h , [6787, 1435] ) ,skogsbackar,odl.rösen etc. , 1987 (JEd)
Kallmora vid g:la skolan (14E 7i , [6785, 1444] ) ,lövslänt mot väg ,enst! ,1987 (JEd)
S om Mässbacken ,vid slogboden (14E 7i , [6785211, 1443508] ) , ,flera lokaler ,2009 (BOr)
Skattungbyn 500 m SO kyrkan (14E 7j , [6785, 1448] ) ,vägkanter o.steniga lövsnår i byn , 1988 (JEd)
Ämåns O-sida SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ) ,nedan S-vänd älvslänt i granskog m.trolldruva,stinknäva etc. , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2018 (GHa)
Skattungbyns kalkbrott (14F 6a , [67847, 14507] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,S-exp.bäckdal m.örtrik gran/lövskog , 1986 (JEd & BOr)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774487, 1436479] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778427, 1437537] ) , ,spridd längs stigen och slänterna ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kåbäcksravinen (artp.) (14E 6h , [6780722, 1435746] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790685, 1437516] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,fäbod ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Blechnum spicant    Kambräken
Stopån, längs stigen ca 200 m från vändplanen (15E 2e , [6814760, 1421690] ) , ,1 ex ,1999 (TLj)
Stopån, N vändplan skogsbilväg (15E 2e , [6814788, 1421668] ) , ,20-30 blad ,2005 (BOr)
Stopån (15E 3e , [6815804, 1421442] ) ,granskogssluttning ,80 blad ,2012 (BOr)
Kajsbergets sydsluttning . 673 m.ö.h. (15E 3e , [6818034, 1420481] ) ,gles granskog ,10-tal gröna blsd ,2007 (BOr)
Korpmäki (15E 3h , [6815270, 1437830] ) ,östsluttningen ,11 tuvor ,1999 (TLj)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.) (15E 2h , [6814510, 1437819] ) , ,nya kraftiga ex med flera tjog blad ,1990 (Bengt Oldhammer)
Stopåns dalgång-Gravvaslan (artp.) (15E 3e , [6815184, 1421452] ) ,400 meter nordost om pricken ,12 tuvor cirka en halv kvadratmeter ,1983 (Bengt Oldhammer)
Stopåns dalgång-Gravvaslan (artp.) (15E 3e , [6815184, 1421452] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Stopån-Litåberget (artp.) (15E 3e , [6815804, 1421442] ) , ,30 blad ,2012 (Bengt Oldhammer)
Kajsberget (artp.) (15E 3e , [6817734, 1422002] ) , ,30 stjälkar/strån/skott ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kajsberget-Bjurdammsberget (artp.) (15E 3e , [6818103, 1421651] ) ,10-tal gröna blad i gles granskog ki kajsbergets sydsluttning 673 m.ö.h. 6818034/1420481 , 2007 (Bengt Oldhammer)
Norra Rensjöberget (artp.) (15E 3f , [6816909, 1427262] ) , ,50 blad varav 2 fertila ,2015 (Bengt Oldhammer & Kjell Hedmark)
Larix decidua    Europeisk lärk
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,planterad strax intill. förökar sig i vissa vägkanter i viborg , 2013 (Bengt Oldhammer)
Picea abies    Gran
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Abborrsundet (14E 8i , [6793880, 1443850] ) , ,allmän, skogsbildande ,2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,barrskog ,allmän, skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,holme i myr ,skogsbildande i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14545] ) ,grovstammig barrskog ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Mickelsjön (14F 9b , [6799, 1457] ) ,barrskog ,skogsbildabde i hela rutan ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Bössfallet (15E 0h , [6804, 1439] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [6801, 1442] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Bössfallsberget (15E 1h , [6806, 1438] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Äggsknoppen (15E 2g , [6811, 1434] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Lusboberget (15E 3g , [6816, 1430] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Vibergsåsen (15E 3h , [6819, 1437] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Kangasmäck (15E 3i , [6818, 1440] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [6820, 1429] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget (15E 4g , [6821, 1430] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ackamäck (15E 4h , [6821, 1435] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Tunaplutten (15F 0b , [6803, 1456] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Torsmobrändan (15F 1b , [6806, 1457] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) , ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,skogsbildande i hela rutan ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,naturskog , 2010 (Bo Karlsson)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Sundbäck (14E 4h , [6774271, 1437098] ) ,flera ex i området spridda från nåt större träd i närheten , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa idrottsplats (14E 5h , [6779084, 1435235] ) , ,spridda av sibirisk nötkråka ,1998 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2015 (Lars Bruks)
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6777994, 1435716] ) , ,5 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.) (14E 5h , [6779479, 1435488] ) , ,50 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Pinus contorta    Contortatall
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Långtjärnen (artp.) (15E 0i , [6804627, 1443697] ) ,planterad väster om vägen , 1988 (Bengt Oldhammer)
Väster Rovenlammsberg (artp.) (15E 2f , [6814686, 1428345] ) ,självspridd rund vändplanen och en bit in i skogen , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lövberget (artp.) (15E 2h , [6810701, 1438334] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Abborrsundet (14E 8i , [6793880, 1443850] ) , ,allmän, skogsbildande ,2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,barrskog ,allmän, skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,holme i myr ,skogsbildande i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,hygge ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Mickelsjön (14F 9b , [6799, 1457] ) ,barrskog ,skogsbildabde i hela rutan ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Bössfallet (15E 0h , [6804, 1439] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [6801, 1442] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Bössfallsberget (15E 1h , [6806, 1438] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Äggsknoppen (15E 2g , [6811, 1434] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Lusboberget (15E 3g , [6816, 1430] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Vibergsåsen (15E 3h , [6819, 1437] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Kangasmäck (15E 3i , [6818, 1440] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [6820, 1429] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget (15E 4g , [6821, 1430] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ackamäck (15E 4h , [6821, 1435] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Noppikoski (15E 4j , [68202, 14491] ) ,moränmark ,väl spridd i hela rutan ,2012 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,dominerande ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Tunaplutten (15F 0b , [68035, 14565] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68085, 14565] ) ,stenig skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2015 (GHa)
Östra Värmderåsen, norra delen (Skåltjärnarna) (artp.) (15F 1b , [6807646, 1458822] ) ,äldre, olikåldrig tallskog på blockig mark, gles ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Östra Värmderåsen, norra delen (Skåltjärnarna) (artp.) (15F 1b , [6807817, 1459080] ) ,äldre, olikåldrig tallskog på blockig mark, gles ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Orsa björnpark, entrén (artp.) (14E 7g , [6789167, 1431737] ) , ,noterad ,2017 (Olle Holst)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,skogsbildande i hela rutan ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Djurviken (artp.) (14F 7a , [6787586, 1451324] ) , ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807526, 1446817] ) ,vägkant , 2010 (Hans Sundström)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Östra Värmderåsen, södra delen (artp.) (15F 1b , [6805341, 1459730] ) ,äldre, olikåldrig tallskog, ibland lövrik, gles ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Östra Värmderåsen, södra delen (artp.) (15F 1b , [6805348, 1459732] ) ,äldre, olikåldrig tallskog, ibland lövrik, gles ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
V om Hästskotjärnen (artp.) (15F 1b , [6806244, 1456167] ) ,äldre grov barrskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
V om Hästskotjärnen (artp.) (15F 1b , [6806812, 1455940] ) ,äldre blandskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Juniperus communis ssp. communis    En
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,skogsslänt mot liten damm ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [67756, 14587] ) ,kanten av myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2013 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr , 2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,snårskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Populus tremula    Asp
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Östra kanten av Grunuflot (14F 5a , [67789, 14526] ) ,gammal kojplats ,flera storvuxna exemplar ,2019 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14594] ) ,sumpskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Larsberget åt SO (15E 5f , [6826000, 1428890] ) ,hygge mm ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,bäckdäld ,enstaka ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,sparsam ,2015 (LBr)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,lövskogsdunge ,rikligt ,2011 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) ,dunge med äldre aspar mitt i fäboden ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Värmderåsen (artp.) (15F 0c , [6804840, 1460009] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Salix aurita    Bindvide
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget åt öster (15E 4g , [6821950, 1430340] ) ,backkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtoso åt NV (15E 6h , [6831060, 1435680] ) ,fuktdråg i skog ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,vid en gammal såg ,enstaka ,2014 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,blandskog , 2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,gammal skog vid blästplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2013 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Digermorssveden (14F 6b , [67830, 14575] ) ,f.d. fäbodskog ,enstaka ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,enstaka ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,blandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,bäckdäld ,enstaka ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,sparsam ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14527] ) ,bymiljö ,enstaka ,2015 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,slänt i blandskog vid skogakoja ,enstaka ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat kulturlandskap i v-sluttning ,noterad ,2020 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Enåberg (artp.) (14E 6i , [6780103, 1444051] ) ,1,5 meter i bösthöjd ! , 2007 (Bengt Oldhammer)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807526, 1446817] ) ,vägkant , 2010 (Hans Sundström)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,fuktig skog nära källa ,enstaka ,2013 (GHa)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Salix cinerea    Gråvide
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,en buske ,2015 (LBr)
Salix herbacea    Dvärgvide
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Salix lapponum    Lappvide
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,strand , 2007 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [6782370, 1458580] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,strandäng ,enstaka ,2011 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ) ,övergiven odling ,flertal ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825760, 1428050] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,myr ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oreälven-utloppet (artp.) (14E 5g , [6779454, 1434039] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,myr ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,kanten av bäck ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.) (14F 5b , [6777074, 1455373] ) ,myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Koppången strax O väg E45 (artp.) (15E 1i , [6806038, 1444797] ) ,skogsbilvägkant mot skogsbryn , 2014 (Crister Albinsson)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,snårskog ,flertal ,2014 (GHa)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14594] ) ,sumpskog ,spridd ,2007 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Oreälven-utloppet (artp.) (14E 5g , [6779454, 1434039] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Salix myrtilloides    Odonvide
Djurbergsbäcken o Öradtjärn på S-sidan (14E 7j , [67889, 14490] ) ,kärrkant , 1990 (JEd & LBr)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Salix pentandra    Jolster
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Bondön (artp.) (14E 5g , [6776191, 1434750] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Laduholmen (artp.) (14E 5h , [6776350, 1435079] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad sumpskog vid älvkanten ,2020 (Bengt Oldhammer)
Salix phylicifolia    Grönvide
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ) ,längs bäck ,flertal ,2015 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,sandig vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Oreälven-utloppet (artp.) (14E 5g , [6779454, 1434039] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777029, 1436636] ) , ,noterad ,2019 (Björn Cederberg)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kullstjärnarna (artp.) (14E 7h , [6788239, 1437596] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Bredljån ( conf. Th.Karlsson,Lund) (14E 7j , [6788, 1446] ) ,sandstränder av skogstjärn i sandomr. ='Skattungbyfältet' ,rikl! ,1987 (JEd)
Orsasjön vid Lisselhed (14E 4g , [6774, 1434] ) ,stränder , 1989 (JEd & LBr)
Orsasjön vid Näset (14E 5g , [6775, 1434] ) ,stränder , 1989 (JEd & LBr)
Oreälvens utlopp i Orsasjön ,fl. (14E 5g , [6779, 1434] ) ,sandiga tallhedar o.stränder ,fl.o.rikl (allm.) ,1988 (JEd)
Oreälvens utlopp i Orsasjön ,fl. (14E 5h , [6779, 1435] ) ,sandiga tallhedar o.stränder ,fl.o.rikl (allm.) ,1988 (JEd)
Berget v. lv. mot Stackmora (14E 5h , [67793, 14376] ) ,kalkpåv.sandig vägkant ,( se rapportbladet) ,1987 (JEd)
Slättberg mot N (14E 5h , [67794, 14382] ) ,torr tallskog mln väg o.åker resp vägkant ,enst. ,1988 (JEd)
Heden v.lv.N-ut (14E 6h , [6782, 1439] ) ,vägkant i sandområde! ,enst! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67832, 14444] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Kallholen v.lv. (14E 6i , [6784, 1441] ) ,vägkant ,enst! ,1986 (JEd)
N. Åbergtjärn (14E 6i , [67840, 14431] ) ,vägdike på morän ,enst! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67850, 14442] ) ,gml.byväkkant ,1 stot buske ,1986 (JEd)
Ljothed 1 km S-ut (14E 7i , [67888, 14442] ) ,skogskärr på sand , 1990 (JEd & LBr)
NO Björntjärn (14E 7j , [67873, 14456] ) ,fuktigt sandikt vägdike i sandomr. ='Skattungbyfältet' ,enst! ,1987 (JEd)
Brändåsen 1 km N-ut (14F 6a , [67824, 14506] ) ,grusvägkant , 1990 (JEd & LBr)
Leskusänget mot NV (14F 7a , [67860, 14502] ) ,grusvägkant ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ) ,strandsnår ,enst. ,1990 (JEd & LBr)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,strandäng ,enstaka ,2011 (GHa)
Kyrkbyn v.Orsasjön (DF) (14E 5h , [6778, 1435] ) ,sandiga tallhedar o.stränder ,fl.o.rikl (allm.) ,1988 (JEd)
Sandtjärn (DF) (14E 7i , [6785, 1440] ) ,strand av skogstjärn i sandområde ='Stattungbyfältet' ,enst! ,1986 (JEd)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,en stor buske ,2015 (LBr)
Myrica gale    Pors
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,strandkanten av damm ,flertal buskar ,2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Ämmeråsen, Moldtjärnsbäcken (14F 5b , [67780, 14576] ) ,längs bäck ,rikligt ,2017 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,strand , 2007 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2012 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,flertal ,2013 (GHa)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,spridd ,2011 (LBr)
Trälsjön (15F 0b , [68026, 14567] ) ,strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Ivarsån (15F 1a , [6805, 1454] ) ,skogskärr längs bäck ,rikl! ,1986 (JEd)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ) ,gräsmyr m.Frangula (trol.f.d-slåttermyr) , 1988 (JEd)
Klockarbäcken Ö om Rosentorp, fl. (15F 1a , [6808, 1454] ) ,bäckdråg o.myrkanter, m.Frangula ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807070, 1459220] ) ,tjärn och strand ,spridd ,2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ) ,strandkant ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ) ,skogskärr längs bäck , 1986 (JEd)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tennåns västsida (artp.) (14F 8b , [6793097, 1458340] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Ljothed 1 km mot SSO (14E 7i , [67889, 14447] ) ,skogskärrkant ,både träd o buskar ,1989 (JEd & LBr)
Ljothed 400 m mot SSO (14E 7i , [67894, 14446] ) ,lövkärr, delvis bortgallrat ,enst. ,1989 (JEd & LBr)
Oreälven SO Björntjärn (14E 7j , [67867, 14456] ) ,älvstrand ,flera träd ,1990 (JEd & LBr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Skällmyren (14F 5b , [6775580, 1458730] ) ,kärr ,rikligt, många grova träd ,2009 (GHa)
Molda (14F 5b , [67787, 14595] ) ,utmed en å , 2007 (GHa)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,sandstränder ,flerst ,1989 (JEd & LBr)
Bredtjärnen (15F 0b , [68021, 14571] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Värmderåsberget år Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ) ,myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Långtjärnen (artp.) (14E 7j , [6788115, 1448373] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Bäck vid Pantängsmyren N Torsmo (artp.) (14F 8b , [6790243, 1455402] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Jätteblockskogen norr Torsmo (artp.) (14F 8b , [6792349, 1457643] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.) (14F 8b , [6794969, 1457837] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6805, 1458] ) ,vid sjön , 1994 (Bengt Oldhammer)
Alnus glutinosa x incana    
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6784590, 1441451] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Slindorna (artp.) (14E 9h , [6798788, 1436808] ) ,gransumpskog / , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784919, 1452235] ) ,lövängsrest / rikkärr/kalkkärr , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6795264, 1458149] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798608, 1459002] ) ,brandfält / , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6799204, 1457777] ) ,brandfält / sekundär lövnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
N Rosentorpsvägen (artp.) (15E 1j , [6809689, 1447644] ) , , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,längs å ,flertal ,2014 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67830, 14547] ) ,diken samt fuktig skog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Rensjövasseln (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr/myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ) ,strandkant ,spridd ,2011 (GHa)
Holmberget (15F 2b , [68111, 14598] ) ,hyggeskant ,flertal ,2015 (GHa)
S om Vångsgärde, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773410, 1436080] ) , ,20 träd ,2012 (Johan Svedholm)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oreälven-utloppet (artp.) (14E 5g , [6779454, 1434039] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,fuktig rasjord. ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778153, 1436247] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784902, 1450617] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Betula nana    Dvärgbjörk
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Trälsjön (15F 0b , [68026, 14567] ) ,sumpmark nära sjöstrand ,enstaka ,2014 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Rödsjöarna 12 km NV Orsa (artp.) (14E 7f , [6789946, 1429970] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Unnån gammal lavskog (artp.) (14E 8h , [6793677, 1435530] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Blomtäkt fäbod, 175 m SV (artp.) (15E 1j , [6805263, 1446310] ) ,myrkant , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [6775610, 1458780] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14581] ) ,blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,gammal skog vid blästplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807526, 1446817] ) ,vägkant , 2010 (Hans Sundström)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,blandskog ,spridd ,2014 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14594] ) ,sumpskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,väl spridd ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,myrkanter/hyggen ,vanlig ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,myrkanter/hyggen ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,hyggen ,rikligt ,2015 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat kulturlandskap i v-sluttning ,noterad ,2020 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,fuktigt till blött ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,gränsen mellan frisk och fuktig äng. ,1 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807516, 1446805] ) ,granskog , 2010 (Hans Sundström)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Corylus avellana    Hassel
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,nötter på planterade hasselbusken på tomten , 2005 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,spridd från odlad buske ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776459, 1437794] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776494, 1437774] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6778261, 1435595] ) , ,1 ex spridd av fågel antagligen ,2020 (Bengt Oldhammer)
Fagus sylvatica    Bok
Maggås (artp.) (14E 4h , [6771940, 1437506] ) ,vid bystugan i maggås står en ganska grov och stor bok som lär vara ganska gammal. mycket ovanligt med så stora bokar i dessa trakter, faktiskt den enda jag sett. vårdträd får man väl säga. , 2014 (Bengt Oldhammer)
Maggås (artp.) (14E 4h , [6771940, 1437506] ) , ,enstaka ollon på den gamla boken vid maggås bystuga ,2015 (Bengt Oldhammer)
Maggås (artp.) (14E 4h , [6771940, 1437506] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,planterad och överlever , 2014 (Bengt Oldhammer)
Quercus robur    Ek
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) ,5 m hög ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775791, 1438070] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2003 (Bengt Oldhammer)
Orsa kompanis väg (artp.) (14E 5h , [6776517, 1437323] ) , ,1, i vägkant cirka 2m hög ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nedre Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776603, 1437533] ) ,västsluttande kulturlandskap ,7 ,2019 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,på moränkulle i nästan helt naturaliserat ängslandskap ,1 ,2020 (Claes Möre)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777261, 1436046] ) , ,34 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777320, 1436031] ) ,troligen spridda av nötskrikor ,närmare tio små plantor ,2011 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777576, 1436011] ) , ,28 ,2016 ()
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6777717, 1435817] ) , ,4 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Blåsenborgsvägen (artp.) (14E 5h , [6777838, 1436868] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6777994, 1435716] ) , ,21 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,röjt lövslyrikt område i barrskog, nära idrottsanläggning. ,1 plantor/tuvor ,2016 (Claes Möre)
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6778261, 1435595] ) , ,14 ex.mest 1-2 år gamla men även några mer än meterhöga ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779130, 1435297] ) , ,4 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Skatelöv, Stora Nygård (artp.) (14E 8g , [6792201, 1430970] ) , ,1 ,2019 (Maria E Arvidsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775134, 1438096] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777652, 1436679] ) , ,10 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Cannabis sativa    Hampa
Hansjö -tillfällig (Ny för Orsa!) (14E 6h , [6782, 1437] ) ,vägkant i byn (n.bebyggelse) ,1 ex! ,1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,5 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6779101, 1436052] ) ,kompost , 1999 (Bengt Oldhammer)
Humulus lupulus    Humle
Kallholen S om brottet (14E 6i , [67838, 14412] ) ,åkerholme/odl.röse m.brännässla o. spirea , 1987 (JEd & TLj)
Hornberga (14E 7h , [6786, 1436] ) ,buskage i vägkant n.gård , 1987 (JEd)
Torsmo (14F 7b , [67872, 14557] ) ,gammal husgrund ,ett rätt stort bestånd även med "kottar" ,2010 (GHa)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [67747, 14371] ) ,på buskar och telefonstolpe vid skeer, men på norra sidan av vägen vid dike. hona. , 2006 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794534, 1448558] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,kvarstående vid gammalt fjus ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,utmed husväggar ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,vid fähus ,ymnigt ,2011 (GHa)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ) ,vid uthus ,spridd ,2010 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,rikligt ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,husgrund ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Noppikoski (15E 4j , [68202, 14490] ) ,utmed husgrund ,enstaka ,2012 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [68084, 14527] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,kalkfuktäng. bristande snötäcke. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,noterad ,2016 (Claes Möre)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778153, 1436247] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,noterad ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,på f d dyngstad. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid husgrund ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,vid uthus ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Urtica urens    Etternässla
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779817, 1439049] ) ,jordhög ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779876, 1439180] ) ,exemplar både innanför och utanför växthusen , 1998 (Bengt Oldhammer)
Asarum europaeum    Hasselört
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776808, 1437223] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Bistorta vivipara    Ormrot
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,stugtomt ,flertal ,2015 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,grässvål vid riiven skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ) ,igenvuxen äng ,flertal ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773798, 1437793] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776428, 1436142] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Gunhild Wallén)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ljåmyren (artp.) (14E 5i , [6775784, 1441721] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Knutargården (artp.) (14E 6h , [6781986, 1435385] ) ,mycket rikligt ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6780971, 1440456] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6782181, 1441811] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783026, 1443120] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.) (14E 6i , [6783093, 1444081] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Mässbacken Gruvbacksvägen (artp.) (14E 7i , [6785557, 1443353] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Nordväst Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785485, 1445256] ) ,massor ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,gammal åker ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grafskänget (artp.) (14F 6a , [6784960, 1451373] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6805873, 1445057] ) ,längs stigen till Blomtäkt , 1989 (Bengt Oldhammer)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) ,skogsbilvägren , 2014 (Crister Albinsson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,potatislandet, rikligt sedan många år , 2013 (Bengt Oldhammer)
Fallopia japonica    Parkslide
Enån (artp.) (14E 5h , [6777577, 1438749] ) , ,2 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Tranmyrvägen 8 (artp.) (14E 5h , [6778156, 1436272] ) ,i jordhög deponi på grävkåhlen ab:s mark. två buketter med ca 30 m mellanrum ,noterad ,2020 (Per Ax)
Djungelstigen (artp.) (14E 5h , [6779497, 1435543] ) , ,noterad m² ,2020 (Susanne kemi)
Fallopia sachalinensis    Jätteslide
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775659, 1437119] ) , ,25 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775850, 1437140] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776429, 1437762] ) ,på tomten och under spridning, men hålls i schack av gräsklippning , 2013 (Bengt Oldhammer)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,stora bälten på grunt vatten ,2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
I km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ) ,liten vattensamling i barrskog (m.mannagräs o.gulkavle -ovanliga i dessa trakter) ,1 ex! ,1985 (JEd)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6776017, 1435736] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Kricksjöns utlopp (artp.) (14E 5h , [6778312, 1435532] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Polygonum aviculare    Trampört
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14528] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Rheum x cultorum    Rabarber
Orsa hamnen (artp.) (14E 5h , [6778445, 1435538] ) ,bestånd i diket cirka 200 meter före bron vid järnvägen, , 1996 (Bengt Oldhammer)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,grässvål vid riiven skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,spridd ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,parkering/vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark ,vägkant , 2011 (IPt)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,kojplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,kalkfuktäng. bristande snötäcke. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad fäbodvall , 2013 (Claes Möre)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd , 2013 (Claes Möre)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,fördämningsvall ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vålarna, vägen (artp.) (14F 4a , [6773009, 1454021] ) ,vägren ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,gammal åker ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,vägren vid f.d. skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,vägkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,15 m2 blottlagd stenig jord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,500 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Larsberget åt SO (15E 5f , [6826000, 1428890] ) ,hygge mm ,spridd ,2020 (LBr)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Stenberg mot Holen (14E 5h , [67761, 14369] ) ,i landsvägsdike , 1987 (JEd)
Höglunda S-ut n.lv. (14E 5h , [67764, 14369] ) ,vägdike , 1987 (JEd)
Orsasjön v. Småbåtshamnen (14E 5h , [67785, 14354] ) ,sjöstran , 1987 (JEd)
Mickelvål v.lv.V-ut (14E 6i , [67816, 14423] ) ,omkr mindre vattensamling intil lv. (m.b.a.Alisma) ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Oreälven ovan Kallholen (14E 6i , [67847, 14408] ) ,strandbank (m.skogssäv) , 1987 (JEd)
Näset (artp.) (14E 5h , [6775185, 1435283] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kricksjön västra delen (artp.) (14E 5h , [6778348, 1435577] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Oreälven (artp.) (14E 6h , [6783269, 1439656] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,2 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Enåns N-sida ovan Trunna (Ö om gångbron) (14E 5h , [67777, 14372] ) ,bäckdråg (m.skogssäv,mannagräs,kärrsilja etc.) , 1987 (JEd)
Rumex crispus    Krusskräppa
Orsa stn (14E 5h , [67787, 14361] ) ,spårområde ,1 ex. ,1988 (JEd)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,fåtal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775142, 1435504] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnskorsningen (artp.) (14F 5b , [6778175, 1459586] ) ,dike ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ) ,tomtmark , 2001 (BOr)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,spontant inkommen, blir större och större, på störd mark intill trädgård ,1 ex ,2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,1 ex i diket 50-75 meter från vårt hus. spridd från min tomt? , 2006 (Bengt Oldhammer)
Atriplex patula    Vägmålla
Orsa stn (14E 5h , [6778, 1437] ) , , 1986 (JEd)
Chenopodium album    Svinmålla
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig jord. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,naken jord ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,övergiven mindre odlng ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,ogräs i trädgårdsland, meterhögt, förgrenat med stora blad, 1 ex. ,2016 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775890, 1438060] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,ink.med hästgödsel (fr.Orsa ponnyklubb) tillfällig ej 1986 ,enst! ,1985 (JEd)
N om Åberga på 'bytipp' (NO Brajsmyren) tillfällig? (14E 6i , [6783, 1442] ) ,ink.med trädgårsavfall ,enst! ,1985 (JEd)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ) ,tomtmark, ( troligtvis med köpt jord ) ,flera ex ,2008 (BOr)
Montia fontana    Källört
Pettsbergets O-sida vid foten (15E 2g , [68142, 14308] ) ,öppen källa ,100-tal ,1989 (JHn)
Flickeråsen (artp.) (15E 0i , [6802237, 1444642] ) , ,norr fäboden ,1988 (Bengt Oldhammer)
Agrostemma githago    Klätt
Kämpebacken 9 (artp.) (14E 5h , [6775312, 1436810] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Vångsgärde nedom Skeer v.Geo-minnet (14E 4h , [67747, 14365] ) ,kalkklippor, delvis frilagda för Geo-minnet ,enst. ,1988 (JEd)
V Stackmora ,endast sedd på denna lokal! (14E 6h , [67800, 14387] ) ,torr åkermark mot odl.röse,på kalkgrus , 1987 (JEd)
Ämåns N-sida SO Ljothed (14E 7j , [67887, 14453] ) ,S-exp.skifferklippa, örtrikt m.sandviol,låsbräken,etc. klart inhemsk! ,enst. ,1988 (JEd)
Sundbäck, Gubbgården (artp.) (14E 4h , [6774, 1437] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 5h , [6775312, 1435789] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777112, 1437369] ) ,torr dikeskant ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Cerastium arvense    Fältarv
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,stugtomt ,enstaka ,2015 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,gammal väg ,flertal ,2014 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,banvall , 2009 (Ralf Lundmark)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid husgrund ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ) ,vägkorsning/rastplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,enstaka ,2012 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,banvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid husgrund ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Kallholen mot älven (14E 6i , [67844, 14408] ) ,i trädesåker/nybruten vall ,på fuktig muujord ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora 400 m NO skolan i trädgård (14E 7i , [67856, 14447] ) ,i äldre gräsmatta, grönsaks- resp. jordgubbsland ,rikl. ,1988 (JEd)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Vångsgärde S-ut (14E 4h , [67735, 14360] ) ,grusgårdsväg m. kalktorrängsveg. , 1988 (JEd)
Sundbäck , Turistvägen (14E 4h , [6774421, 1437077] ) ,vägkant ,rikligt ,2008 (BOr)
Sundbäck , Turistvägen (14E 4h , [6774847, 1437197] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (BOr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
V Stackmora ,fl! (14E 6h , [67800, 14388] ) ,torrängskulle' n.lv. , 1987 (JEd)
V Stackmora ,fl! (14E 6h , [67800, 14391] ) ,torrbacka mot lv. , 1987 (JEd)
V Stackmora N-ut (14E 6h , [67803, 14386] ) ,torrängsveg. i vägkant , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Mickelvål v. lv. (14E 6i , [67818, 14425] ) ,torrängsveg. i vägkant , 1986 (JEd)
Åberga (14E 6i , [67830, 14441] ) ,ängsmark itill byväg , 1986 (JEd)
N om Åberga strax Ö Brjsmyren (14E 6i , [67833, 14419] ) ,grusig schaktplan,ängsveg! , 1985 (JEd)
Kallholen S o brottet (14E 6i , [67838, 14412] ) ,kalkterräng ovan brottet , 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ) ,slåtterängsrest , 1989 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Mässbacken v.lv. (14E 7i , [67857, 14434] ) ,sandslänt mot vägen , 1987 (JEd)
Ljothed (14E 7i , [6789, 1444] ) ,ängsmark , 1990 (JEd & LBr)
Skattungbyn m.skolan o.kyrkan (14E 7j , [67860, 14479] ) ,torrängsveg.i vägkant , 1988 (JEd)
Skattungbyn v.lv. (14E 7j , [67861, 14481] ) ,grusig torrgräsbacke/vägslänt , 1987 (JEd)
Ångens fäbod (14E 8j , [67940, 14457] ) ,ängsmark , 1990 (JEd & LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ) ,betad torrbacke fäbodvall ,enst. ,1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest på odlingsröse , 1989 (JEd & LBr)
Hornberga (DF) (14E 7h , [67866, 14361] ) ,ängsmark på tomtmark , 1987 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , ,5 dm² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776702, 1437358] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,tunn stenig jord ,20 ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska torr äng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Orsa kompanis väg (artp.) (14E 5h , [6777023, 1437316] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777070, 1437893] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777479, 1436703] ) ,gammelgården , 1986 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777846, 1438267] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,stenig mager torr -- frisk lågvuxen äng ,100 stjälkar/strån/skott ,2017 (Claes Möre)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789887, 1444354] ) ,rikligt ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786071, 1447368] ) ,vid älvhöjdens café i fin äng ,20-30 ex ,1986 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787515, 1451209] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Herniaria glabra    Knytling
Orsa vid järnvägsstationen (14E 5h , [6778860, 1436260] ) , ,massvis ,2006 (BOr)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,3 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Storstupet på banvallen strax Ö bron (14E 8j , [67906, 14456] ) ,torr banvall ,1 tuva (m.5-6 blomstj.) ,1988 (JEd)
Söder Emådalen (14E 9i , [6798963, 1442592] ) ,järnvägsbanken ,massvis långa sträckor ,2013 (BOr)
Dyverklitt (Ny för Orsa sn!) (15E 1f , [68087, 14279] ) ,SV-vänd klippbrant m.bergglim o blågröe , 1987 (JEd & LBr)
Lisselhedsvägen/Ågågata (artp.) (14E 4h , [6774753, 1435524] ) , ,200 ,2018 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776487, 1436206] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,50 stjälkar/strån/skott ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776550, 1436200] ) , ,10 ,2017 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776550, 1436200] ) , ,70 ,2017 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776550, 1436200] ) , ,50 plantor/tuvor ,2018 (Lars Hansson)
Lindänget Orsa (artp.) (14E 5h , [6776573, 1436336] ) , ,på järnvägsvallen! ,2017 (Thomas Westin)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,20 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789837, 1444376] ) , ,150 ,2017 (Lars Hansson)
Abborrsundet (artp.) (14E 8i , [6794144, 1444285] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Storstupet-Ämådalen (artp.) (14E 8j , [6790488, 1445497] ) , ,10000 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790634, 1445692] ) , ,1000 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,500 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsövergången v. Ämådalen (artp.) (15E 0i , [6801812, 1441893] ) , ,1000 ,2017 (Lars Hansson, Thomas Westin)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778644, 1435947] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Ämmeråsen (14F 5b , [67774, 14555] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2012 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ) ,bäckdråg ,triotals ,2010 (GHa)
Granån/Orsavägen (14F 7a , [67856, 14531] ) ,dike ,ett stort bestånd ,2007 (GHa)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,fåtal ,2014 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776428, 1436142] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Gunhild Wallén)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776883, 1436240] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,gräsmarken vid p-platsen ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6782181, 1441811] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) ,på klapperstensön ,300 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) ,1 ex , 2008 (Bengt Oldhammer)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Kallmora Gruvbackar (14E 7i , [67853, 14436] ) ,sandstensbrott i granskog , 1986 (JEd)
Ämåns N-sida S om Ljothed (14E 7i , [6788, 1444] ) ,S-vänd älvslänt / åbrink , 1988 (JEd)
Ämån ca 400 m SO Storstupet (14E 8j , [67902, 14458] ) ,nedan V-vänd älvbrink , 1987 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,gamla odlingsrösen i skogen , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut i gamln kalkbrottet (DF) (14F 6a , [67847, 14507] ) ,granskog vid igenvuxet kalkbrott , 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Ljothed-Ämån (artp.) (14E 7i , [6788, 1443] ) ,besöktes i samband med botanikdagarna och tågstarren. , 1993 (Bengt Oldhammer)
Sagina nodosa    Knutnarv
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Sagina procumbens    Krypnarv
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,vägren vid f.d. skogskoja ,fåtal ,2009 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägkant ,rikligt ,2019 (GHa)
1 km N Djuptjärn (14F 5b , [67793, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,enstaka ,2012 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,vägkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,på schaktade jordhögar tillf ink? trol.med trädgårdsjord ,enst! ,1987 (JEd)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778033, 1438164] ) ,vägkanterna, ungefär i ringens västra och norra del på några plastser ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [67751, 14355] ) ,en hel del på vägen upp till höjden , 1993 (Bengt Oldhammer)
Silene dioica    Rödblära
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Norder-Icksjön (14F 4a , [67724, 14513] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,flertal ,2018 (GHa)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägren ,fåtal ,2017 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67782, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,fåtal ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,äng ,rikligt ,2014 (GHa)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,igenväxande änge ,flertal ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,fåtal ,2014 (GHa)
Noppikoski (15E 4j , [68202, 14490] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Norra änden av Kölsjövägen (15F 1a , [68075, 14539] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark ,vägkant , 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14528] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,fåtal ,2014 (GHa)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,gräsmark vid p-platsen ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Ö Slättberg, Orsa (artp.) (14E 5i , [6778394, 1442389] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776228, 1449466] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6781695, 1436677] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Westling)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,något gödselpåverkad ängsmarginal ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, vägen (artp.) (14F 4a , [6773009, 1454021] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,flerstädes ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806035, 1444819] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Koppången strax O väg E45 (artp.) (15E 1i , [6806038, 1444797] ) ,skogsbryn , 2014 (Crister Albinsson)
Blomtäkt, 500 m V om (artp.) (15E 1j , [6805440, 1445960] ) ,vägkant dikeskant ,noterad ,2016 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2013 (GHa)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,enstaka ,2014 (GHa)
Silene latifolia x dioica    
Mässbacken 200 m SV fotbollsplan (14E 7i , [67858, 14433] ) ,igenväx.åkerträda, m.vitblära ,på 1 fläck! ,1987 (JEd)
Silene latifolia    Vitblära
Kyrkbyn mot Lillån, fl! (14E 4h , [67740, 14358] ) ,trädg.utkast o. i sandslänt ,enst! ,1987 (JEd)
Ångbåtsudden (14E 5g , [6778740, 1434910] ) ,strandpromenaden ,flera bestånd ,2009 (BOr)
Sandhed samt Hansjö (14E 5h , [6775, 1436] ) ,ängsveg. ,1 ex. ,1987 (BOr)
Ön, på kyrkogdnns schakthögar (14E 5h , [67793, 14359] ) , ,enst! ,1987 (JEd)
Sandhed (14E 6g , [6780, 1434] ) ,dikeskant ,1 ex. ,1987 (BOr)
Sandhed samt Hansjö (14E 6h , [6780, 1435] ) ,dikeskant ,1+ 1 ex. ,1987 (BOr)
Born (14E 6h , [67812, 14377] ) ,åkerkant , 1990 (JEd & LBr)
Kallholen ovan kalkbrottet mot S (14E 6i , [67838, 14412] ) ,gräsmark (trol.f.d.trädgård) ,enst! ,1987 (JEd)
Nederberga (14E 7i , [67852, 14417] ) ,i gles kornåker ,enst! ,1987 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [67857, 14434] ) ,i igenväxande åkerträda ,rikl! ,1987 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [67858, 14438] ) ,i potatisland ,rikl! ,1987 (JEd)
Tallhed v.lv. strax S jv. (14E 7i , [67889, 14412] ) ,sandslänt i vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774749, 1435523] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa camping-Ångbåtsudden (artp.) (14E 5g , [6778720, 1434803] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vitblära i mängd på åkrarna och vägkanterna i oljonsbyn vid turistvägen , 1995 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6776188, 1436099] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.) (14E 5h , [6777376, 1436652] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.) (14E 5h , [6777376, 1436652] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777709, 1436913] ) , ,mer än tio vid före detta snickeriet ,2014 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ön (artp.) (14E 5h , [6779301, 1435550] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sandhed (artp.) (14E 6g , [6780581, 1434911] ) , ,några ex ,1987 (Bengt Oldhammer)
Hansjöåkrarna (artp.) (14E 6h , [6781508, 1436232] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Hansjöåkrarna (artp.) (14E 6h , [6781508, 1436232] ) ,vid branddammen , 1990 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.) (14E 7i , [6785938, 1442175] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Björken, fl! (mln.lv. o.jv.) (14E 7i , [6785, 1442] ) ,äkerkanter resp i havreåker ,enst! ,1987 (JEd)
Silene rupestris    Bergglim
Dyverklitt (15E 1f , [68087, 14279] ) ,SV-exp klippbrant m.blågröe ,rikl! ,1987 (JEd & LBr)
Kvarnberg, Hembergets öststup (15E 3j , [68158, 14497] ) ,klippor åt öster ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ) ,sydbranter,klippavsatser ,sparsamt ,1988 (LBr)
Hällbergs klack (DF) (14E 8g , [67931, 14308] ) ,SO-exp klippor ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Hällbergs klack (artp.) (14E 8g , [6793117, 1430936] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Silene vulgaris    Smällglim
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,färre än tio ,2014 (GHa)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,naken jord vid husgrund ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stellaria alsine    Källarv
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen S-ut (14E 6i , [67832, 14413] ) ,skogsdike ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Näsudden' 1 km V Fredshammar (14E 7i , [67865, 14434] ) ,strandsnår på sand , 1988 (JEd)
Ämåns N-sida S om Ljothed (14E 7i , [6788, 1444] ) ,källöversilade steniga åstränder , 1988 (JEd)
Ca 1 km Ö Leskusänget (14F 7a , [6785, 1452] ) ,skogsdike , 1986 (JEd)
Enån vid Trunna (DF) (14E 5h , [67777, 14372] ) ,bäckdråg mot ån , 1987 (JEd)
Skattungbyn nedom byn (DF) (14E 7j , [67863, 14480] ) ,bäckdråg m.gullpudra o.bäckbräsma , 1987 (JEd)
Storstupet (DF-60) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,källdråg , 1987 (JEd)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) ,skogsbilvägren , 2014 (Crister Albinsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ) ,grässvål, f.d. kojplats ,flertal ,2010 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenningån (14F 8b , [67948, 14576] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,väl spridd ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,parkeringsficka ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,fördämningsvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,gräsmatta ,flertal ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,S-vänd hyggesslänt ,m.Gal.tet. o.Gal.bif.) , 1988 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Aven n. Lisselbacka (14E 6g , [67806, 14332] ) ,dikad granskog , 1988 (JEd)
NV om Mickelvål (14E 6i , [6781, 1442] ) ,på gran-hygge , 1986 (JEd)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ) ,fuktgranskog , 1987 (JEd)
1 km SO om Ljothed (14E 7j , [6788, 1445] ) ,S-vänd skogssluttn. - hygge , 1988 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2010 (GHa)
Kallmora Gruvbackar (DF (=Kallmora)) (14E 7i , [6785, 1443] ) ,torrgräsmark på tall-hygge , 1987 (JEd)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stellaria media    Våtarv
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,naken jord vid husgrund ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stellaria nemorum    Lundarv
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ) ,fuktgranskog (m.gullpudra,bäckbräsma,trolldruva) , 1987 (JEd)
Kallholen mot SO (14E 6i , [67833, 14414] ) ,sumpgranskog-bäckdråg (m.gullpudra) ,rikl! ,1986 (JEd)
Kallholen mot älven (14E 6i , [67846, 14410] ) ,bäckdråg (gullpudra ,trådfräken) ,rikl! ,1987 (JEd)
Björken mot älven (14E 7i , [67857, 14423] ) ,bäcksänka m finbräken o bäckbräsma ,rikl! ,1987 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,örtgranskog , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut i f.d. kalkbrott (14F 6a , [67847, 14507] ) ,i skuggig fuktgranskog i brott.booten (m.gullpudra,trolldruva) ,rikl! ,1987 (JEd)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,sparsam ,2011 (LBr)
Orsbleck N-ut (DF 70) (14E 6i , [67812, 14408] ) ,fuktig lundartad löv/gransluttn/bäckdråg ,örtrikt! , 1985 (JEd & PJn)
Enån, fl! (DF) (14E 5h , [6777, 1437] ) ,rik fuktgranskog.källkärr etc. (m.gullpudra,dvärghäxört, etc) ,rikl! ,1987 (JEd)
Skattungbyn v. Näsbäcken (DF) (14E 7j , [6786, 1446] ) ,bäckravin (m. gullpudra,trolldruva) ,rikl! ,1985 (JEd)
Skattungbyn v. Näsbäcken 'Djupgrav' (DF) (14E 7j , [6786, 1447] ) ,bäckravin (m. gullpudra,trolldruva) ,rikl! ,1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,inplanterad från fulufjället och sprider sig i rabatt och häck samt på marken precis intill själva trädgården i snårmark , 2008 (Bengt Oldhammer)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [67775, 14378] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) ,ravinen intill , 1994 (Bengt Oldhammer)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.) (14F 6a , [6784783, 1450802] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784902, 1450617] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 0i , [6803476, 1444328] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807282, 1447044] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Bjurdammsberget (artp.) (15E 3e , [6818726, 1422438] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Orsasjön strax S om enåns utlopp (DF? =Lindänget) (14E 5h , [6777, 1436] ) ,strandkärrängar , 1984 (JEd)
Sundins äng-Näset (artp.) (14E 5h , [67757, 14353] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Nuphar lutea    Gul näckros
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67783, 14592] ) ,sjö ,enstaka ,2007 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ) ,bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Laxsjöns östra strand (15E 5f , [6827740, 1427000] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Björken (artp.) (14E 7i , [6785769, 1441936] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784310, 1436830] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Oreälven vid Björken (14E 7i , [67858, 14424] ) ,i lugnvatten (m. Nupf.lut.) , 1987 (JEd)
Norra Gällsjön (15E 6f , [6831, 1428] ) ,sjö , 2010 (BOr)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6776017, 1435736] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Djuptjärnen (14F 5b , [67783, 14592] ) ,sjö ,enstaka ,2007 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
500 m söder om Mickelsjön (14F 9b , [67984, 14581] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Trälsjön (15F 0b , [68025, 14566] ) ,sjö ,rikligt ,2014 (GHa)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807070, 1459220] ) ,tjärn och strand ,spridd ,2015 (LBr)
Unnån (artp.) (14E 9g , [6798871, 1431524] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,å ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,inplanterad från fulufjället och har spridit sig med frön i en häck , 2008 (Bengt Oldhammer)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Actaea spicata    Trolldruva
Enån nedom Slättberg (14E 5h , [6777, 1438] ) ,örtrik fuktgranskog /bäckravin , 1987 (JEd)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ) ,fuktgranskog , 1987 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hamberga (14E 7h , [6789, 1437] ) ,bäckravin , 1987 (EGu)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ) ,örtrik bäckravin , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora ca 450 m NO skolan (14E 7i , [67857, 14447] ) ,ängsartad örtrik granskog, f.d.åker ,enst. ,1988 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [67863, 14447] ) ,granskog , 1984 (JEd)
Skattungbyn nedom byn (14E 7j , [67863, 14480] ) ,fuktig löv/granskog (bl.a. f.d. kalkbrott) ,rikl! ,1987 (JEd)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ) ,frodig högörtgranskog ,enst. ,1988 (JEd)
Ämån SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ) ,granskog nedom S-vänd 'nipslänt' (m. träjon o stinknäva) , 1987 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,örtgranskog , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut vid f.d.kalkbrottet (14F 6a , [67847, 14507] ) ,m.bl.a.lundarv , 1986 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gran/lövskogssluttn. , 1986 (JEd & BOr)
Itavsberget (15E 2e , [6810, 1423] ) ,fuktig granskog ,4 ex ,1986 (BOr)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ) ,örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del ,1-2 ex ,1989 (BOr)
Granån (DF 60) (14F 7a , [6785, 1453] ) ,örtrik fuktgranskog , 1986 (JEd)
Hornberga (DF 70) (14E 7h , [67879, 14360] ) ,bäckdråg i stenig rel.örtrik granskog , 1987 (JEd)
Skattungbyn nedom vägen fl! (DF) (14E 7j , [67861, 14473] ) ,bäckravin ,fl.o.rikl! ,1985 (JEd)
Skattungbyn vid Näsbäcken 0 V-ut (DF) (14E 7j , [67861, 14476] ) ,lundartad löv/granskog ,fl.o. rikl! ,1987 (JEd)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779590, 1438696] ) ,örtrika bäckdråg / lövängsrest , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6781135, 1440806] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786229, 1444570] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786135, 1447347] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Abborrsundet (artp.) (14E 8i , [6794121, 1444289] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Ämån (artp.) (14E 8i , [6794127, 1444219] ) ,barrskog / kanjondal, kursudal , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Abborrsundet (artp.) (14E 8i , [6794144, 1444285] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790383, 1445765] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Leksusänget S-ut (artp.) (14F 6a , [6784750, 1450650] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Skattungbyn Ö-ut vid f.d.kalkbrottet (artp.) (14F 6a , [6784750, 1450751] ) , ,4 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Tällingsån SV Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784751, 1450450] ) , ,112 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6799204, 1457777] ) ,brandfält / sekundär lövnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.) (15E 0g , [6804257, 1430234] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Skrattabborrtjärn (artp.) (15E 0g , [6804406, 1430302] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814, 1446] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Lisselhed 1.5 km S-ut (14E 4h , [67722, 14351] ) , , 1989 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Bjursberget (14E 6g , [6784668, 1434028] ) , ,flera ex. ,2013 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängsgranskog , 1990 (JEd & LBr)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ) ,örtrik granskog,rikkärrkant,etc. , 1987 (JEd)
Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ) ,bäcksnår i örtrik ängsgranskog , 1988 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hamberga (14E 7h , [6789, 1437] ) ,bäckravin , 1987 (EGu)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67891, 14369] ) ,örtrik kalkpåv. bäckravin , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785048, 1443387] ) ,rikstråk , 2009 (BOr)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6786, 1447] ) ,örtrik granskog,1/2-öppen betesmark,bäckdråg , 1987 (JEd)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6786, 1448] ) ,örtrik granskog,1/2-öppen betesmark,bäckdråg , 1987 (JEd)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [6788, 1446] ) ,örtrik granskog,kalkbacke , 1985 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,örtgranskog , 1989 (JEd & LBr)
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6773564, 1435868] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Söder Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773705, 1437303] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Söder Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773755, 1437241] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Söder Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773755, 1437241] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed betad mark (artp.) (14E 4h , [6773988, 1435958] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) ,ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,sprider sig från inplanterade exemplar i naturlig vegetation , 2014 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776012, 1436667] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Högbacka (artp.) (14E 5h , [6776663, 1437157] ) ,lövskogslund / lövängsrest , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776822, 1438477] ) , ,1200 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776822, 1438477] ) , ,300 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776822, 1438477] ) , ,300 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [67776, 14372] ) , ,rikligt ,1994 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779590, 1438696] ) ,örtrika bäckdråg / lövängsrest , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780950, 1440540] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6781135, 1440806] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbläck,Orsa. (artp.) (14E 6i , [6781570, 1440984] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782027, 1440802] ) ,barrnaturskog / fuktäng , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn-Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782348, 1440883] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) ,massvis , 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.) (14E 7i , [6785030, 1444891] ) ,lövängsrest / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785468, 1443699] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785505, 1443826] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Oreäälven (artp.) (14E 7i , [67856, 14422] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Ångvasslan (artp.) (14E 7j , [6787904, 1448821] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Långtjärnen (artp.) (14E 7j , [6788115, 1448373] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
En route (artp.) (14E 7j , [6788249, 1447848] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Långtjärnsberget (artp.) (14E 7j , [6788292, 1447830] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Skattungbyn, kalkbrott vid Påvalsänget (artp.) (14F 6a , [6784706, 1450812] ) ,gruva igenväxt kalkbrott ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.) (14F 6a , [6784783, 1450802] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Storstupet (ned.bron) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,åbrinkar m.granskog o Carex digitata , 1987 (JEd)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,grässlänt mot bäck ,fåtal ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,ymnigt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Gävlu fäbod (15E 2f , [68125, 14298] ) ,gammal ängsmark. även vid Ämån ,rikligt ,1987 (LBr)
Ajtoso åt NV (15E 6h , [6831060, 1435680] ) ,fuktdråg i skog ,sparsam ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,rik förekomst i björkskog. sprider sig , 2013 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenvuxen fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
E45 Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777233, 1436754] ) , ,10 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Enåns naturreservat (artp.) (14E 5i , [6776900, 1442800] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad fäbodvall ,blomning ,2013 (Claes Möre)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.) (14E 7i , [6786975, 1443616] ) , ,noterad rikl ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Långfloten (artp.) (14E 9g , [6798240, 1431569] ) , ,rikl på flera ställen intill ån ,2017 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn, kalkbrott vid Påvalsänget (artp.) (14F 6a , [6784706, 1450812] ) ,gruva igenväxt kalkbrott ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Koppången (artp.) (15E 0j , [6804949, 1445463] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Vargladubäcken (artp.) (15E 1j , [6809388, 1447836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Norra Koppångens naturreservat (artp.) (15E 1j , [6809688, 1447567] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14557] ) ,fuktig skog nära källa ,ymnigt ,2013 (GHa)
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa
Trunna, i vägkant före kurvan (14E 5h , [6777931, 1436990] ) ,ingen trädgård med blommor precis intill, växte i gruset intill staket ,1 ex ,2014 (BOr & Birgitta Kvist)
Trunna (artp.) (14E 5h , [6777931, 1436690] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna (artp.) (14E 5h , [6777931, 1436690] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Anemone ranunculoides    Gulsippa
Västeråkern ,N om Kricksjön (14E 5h , [67785, 14356] ) ,björkdunge intill villaområde (spridd från odling ?) ,ett par bestånd ,1998 (ABr & BSi)
Orsa hamnen (artp.) (14E 5h , [6778445, 1435538] ) ,andrahandsuppgift. en minst 60 år gammal förekomst vid kricksjön (muntligt 1996 av lars hansson och anders bruks). , 1996 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) ,på ett par ställen i sydvästra slänten , 1999 (Bengt Oldhammer)
Anemone sylvestris    Tovsippa
Holen (14E 5h , [6775, 1436] ) ,naturaliserad i vägkant en bra bit från hus ,ca 10 ex. ,1994 (BOr)
Holen (67754) (14E 5h , [14362, 39000] ) ,naturaliserad. dock skrapades dessa vägkanter helt rena 2013, högst oklart om de överlevde , 1993 ()
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' t.a! (10 tal lok) (DF Björken,Mässbacken,Tallhed) (14E 7i , [67853, 14409] ) ,huvuds. S-(ibl.Ö-)vända sandslänter m tallungskog el.hygge ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Unnåbron Ö-ut vid fängsgroparna (14E 6h , [67823, 14379] ) ,tallungskog på sand S-exp ,enst! ,1985 (EGu)
Intill väg E45 ovan Hedens soptipp (14E 6h , [6784176, 1438567] ) ,tallås ,125-150 blommor ,2012 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'- S om Namnlösen fl! (14E 6i , [67845, 14404] ) , ,fl. o rikl! ,1986 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'- S om Namnlösen fl! (14E 6i , [67848, 14407] ) , ,fl. o rikl! ,1986 (JEd)
S om Jäsmyrarna ,Ö om riksvägen (14E 7h , [67855, 14388] ) ,vid dike ,3-4 ex ,2006 (BOr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67856, 14415] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67857, 14417] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' t.a! (14E 7i , [6786, 1443] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67860, 14410] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67862, 14413] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67864, 14428] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67875, 14412] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Tallhed S om Tranulökarna (14E 7i , [67875, 14413] ) ,tallungskog på sand S-exp ,fl. o f.rikligt ,1985 (EGu)
Tallhed S om Tranulökarna (14E 7i , [67877, 14414] ) ,tallungskog på sand S-exp ,fl. o f.rikligt ,1985 (EGu)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67877, 14443] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67879, 14440] ) , ,fl. o rikl! ,1987 (JEd)
Sandomr-N Mässbacken' NO Björntjärnen fl! (14E 7j , [67874, 14456] ) ,huvuds. S-(ibl.Ö-)vända sandslänter m tallungskog el.hygge ,fl. o rikl! ,1986 (JEd)
Sandomr-N Skattungbyn' - N om Brejljån (14E 7j , [67886, 14469] ) ,S-exp åsslänt,tallhygge ,enst! ,1987 (JEd)
Heden N-ut v.älvslänten Ö Ribbygget (DF? Heden?) (14E 6h , [67838, 14388] ) ,Ö-vänd sandsläntmungtallskog, (m.backstarr) ,enst! ,1987 (JEd)
Laggars (artp.) (14E 6h , [6782125, 1438013] ) , ,27 stjälkar/strån/skott ,2015 (Erik Danielsson)
Mosippeplatsen Hansjö (artp.) (14E 6h , [6782174, 1438050] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Daniel Lundin)
Unnåbron Ö-ut vid fångstgroparna (artp.) (14E 6h , [6782218, 1437985] ) , ,30 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lennart Bratt)
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6782300, 1437460] ) , ,6 ,2004 (Anders Hans)
Ribbygget Ö-ut i älvslänten (artp.) (14E 6h , [6783855, 1438855] ) ,ö-vänd sandslänt, ungtallskog (med backstarr) ,noterad ,1987 (Jan Edelsjö)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,37 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,65 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,104 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,86 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,25 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) ,110 mosippa , 2013 (Bengt Oldhammer)
Dikes slänt mot 45:an (artp.) (14E 6h , [6784204, 1438562] ) , ,blomning ,2013 (Magnus Bjurman)
Dikes slänt mot 45:an (artp.) (14E 6h , [6784204, 1438562] ) , ,70 stjälkar/strån/skott ,2013 (Magnus Bjurman)
Kallholen N om älven, 1 km SSV Namnlösen (artp.) (14E 6i , [6784555, 1440455] ) ,sandig tallhed ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Kallholen N om älven, 700 m S Namnlösen (artp.) (14E 6i , [6784855, 1440755] ) ,sandig tallhed ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Gamla tallhedsvägen (artp.) (14E 7i , [6785180, 1440690] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Gamla tallhedsvägen. (artp.) (14E 7i , [6785227, 1440252] ) , ,noterad ,1981 (Lars Bruks)
Kallholen N om älven, 200 m SSO Namnlösen (artp.) (14E 7i , [6785355, 1440955] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1987 (Jan Edelsjö)
Nederberga N om älven, 500 m Ö om Namnlösen (artp.) (14E 7i , [6785655, 1441555] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Nederberga N om älven, 800 m Ö om Namnlösen (artp.) (14E 7i , [6785755, 1441755] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Oreälven-Björken (artp.) (14E 7i , [6785769, 1441936] ) ,dessa ex sågs nära stigen då jag passerade ,50 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.) (14E 7i , [6786055, 1441055] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.) (14E 7i , [6786055, 1441055] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.) (14E 7i , [6786055, 1441055] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Nederberga N om älven, strax NV Sandtjärnen (artp.) (14E 7i , [6786255, 1441355] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,20 plantor/tuvor ,1985 (Jan Edelsjö)
Nederberga N om älven, strax NV Sandtjärnen (artp.) (14E 7i , [6786255, 1441355] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Björken N om älven, 200 m NO Fogdtjärnen (artp.) (14E 7i , [6786455, 1442855] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Tallhed S-ut, 500 m S Tranulökarna (artp.) (14E 7i , [6787555, 1441255] ) ,s-exp. sandslänt, tallhygge/ungskog ,noterad ,1987 (Jan Edelsjö)
Tallhed S-ut, 500 m S Tranulökarna (artp.) (14E 7i , [6787555, 1441255] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Tallhed S-ut, 300 m S Tranulökarna (artp.) (14E 7i , [6787700, 1441400] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Mässbacken N om älven, 300 m NV Ämåtrjärnen (artp.) (14E 7i , [6787755, 1444355] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Mässbacken N om älven, 300 m NV Ämåtrjärnen (artp.) (14E 7i , [6787755, 1444355] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Mässbacken N om älven, 700 m NV Ämåtrjärnen (artp.) (14E 7i , [6787955, 1444055] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,1 plantor/tuvor ,1985 (Jan Edelsjö)
Mässbacken N om älven, 700 m NV Ämåtrjärnen (artp.) (14E 7i , [6787955, 1444055] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Kallmora N om älven, 400 m NO Björntjärnen (artp.) (14E 7j , [6787455, 1445655] ) ,s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Kallmora N om älven, 400 m NO Björntjärnen (artp.) (14E 7j , [6787455, 1445655] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Skattungbyn N-ut, N om Bredljån (artp.) (14E 7j , [6788655, 1446955] ) ,s-exp åsslänt, tallhygge ,noterad ,1987 (Jan Edelsjö)
Skattungbyn N-ut, N om Bredljån (artp.) (14E 7j , [6788655, 1446955] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.) (14F 7a , [6787555, 1451155] ) , ,35 plantor/tuvor ,2016 (Lennart Bratt)
avk2019MITT3 (artp.) (14F 7a , [6787615, 1450900] ) ,bakslant ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT257 (artp.) (14F 7a , [6787619, 1450880] ) ,bakslant ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.) (14F 7a , [6787624, 1450878] ) , ,220 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.) (14F 7a , [6787624, 1450878] ) , ,86 stjälkar/strån/skott ,2019 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.) (14F 7a , [6787624, 1450878] ) , ,35 plantor/tuvor ,2016 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.) (14F 7a , [6787624, 1450878] ) ,sandig tallhed ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787626, 1450879] ) , ,50 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787626, 1450879] ) , ,200 ,2015 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787626, 1450879] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787626, 1450879] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Djurviken (artp.) (14F 7a , [6788010, 1451350] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Djurviken (artp.) (14F 7a , [6788010, 1451350] ) , ,noterad ,2014 (Bengt Oldhammer)
Ivarsnäs v.Torsmo-vägen (båda didor vägen) (14F 7a , [67875, 14511] ) ,gläntor i tallmo.sandomr! , 1986 (JEd)
SO om Ribbygget m. jv. o älven (se text rapport) (14E 6h , [67834, 14386] ) ,tallungskog på sand S-exp ,fl. o f.rikligt ,1985 (EGu)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) , , 2001 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784564, 1437864] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Nickusmyren (14F 4a , [67724, 14513] ) ,blött dike ,rikligt ,2009 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,diken ,enstaka ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ) ,blandskog vid bäck ,flertal ,2015 (GHa)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,diket , 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget Orsa (artp.) (14E 5h , [6776573, 1436336] ) , ,1 ,2019 (Thomas Westin)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,bäck ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången Rosentorpsvägen (artp.) (15E 1j , [6809361, 1447510] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Consolida regalis    Riddarsporre
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr, bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,fördämmningsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,grässvål vid riiven skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågvuxen torr -- fuktig äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,fåtal ,2014 (GHa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark ,vägkant , 2011 (IPt)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776704, 1436737] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Täktsberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14590] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Vattenmagasinet (artp.) (14E 8g , [6790881, 1432466] ) , ,25 ,2017 (John-Eric Thore)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Kyrkbyn i Lillån mot Bunk (14E 5g , [6779, 1434] ) ,eutrof å , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skattungbyn vid älven NV sågen (14E 7j , [6787, 1448] ) ,älv , 1989 (JEd & LBr)
Oreälven v. Fredshammar (DF) (14E 6i , [6781, 1444] ) ,lugnvatten i ränna intill älven , 1986 (JEd)
Oreälven ovan Kallholen ,fl! (DF) (14E 6i , [6784, 1440] ) ,små lugnvatten i älven , 1987 (JEd)
Oreälven (artp.) (14E 6i , [6784837, 1440828] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälv , Fredshammar , Orsa. (artp.) (14E 7i , [6786477, 1444288] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
-ca 300 m NO Heden (14E 6h , [67828, 14391] ) ,sandig skogsvägslänt (i närh.låsbräken,sandviol,skavfräken) ,10 ex! ,1987 (JEd)
Ca 600 m NO Heden (på 'Krokäng') (Ny för Orsa! Nordl i Dlr) (14E 6h , [67830, 14392] ) ,torr kalkpåv.vägkant på sand (m.rölleka,rödkämpar,rödklöver,i närh.äv. ängsgent.) ,4 ex! ,1986 (JEd)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr, bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,vid båthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,framgångsrikt ogräs , 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,riklig ,2013 (LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Oreälven-Heden (artp.) (14E 6h , [6782791, 1439077] ) ,rikl på sandig/dyig strand ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776526, 1436087] ) , ,både små och stora ex i mer dyiga delar av strandkantens yttre del samt i en gyttjepöl en bit in på strandängen. ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776694, 1436183] ) , ,50 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Hornberga (DF) (14E 7h , [6787, 1435] ) ,väg o åkerkanter, odl.rösen ,frekvens se rapport ,1987 (JEd)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.) (14E 5h , [6775908, 1436569] ) , ,10 ,2017 (Anders Haglund)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6776580, 1436279] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fuktäng no Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776729, 1436698] ) , ,2 ,2017 (Anders Haglund)
Ö Slättberg, Orsa (artp.) (14E 5i , [6778394, 1442389] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Trollius europaeus    Smörbollar
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,inplanterade gula vanliga, har spridit sig till jordhög via frön , 2013 (Bengt Oldhammer)
Knutarvägen (artp.) (14E 6h , [6781975, 1435380] ) , ,noterad ,2019 (Lars Hansson, Bengt Oldhammer)
Knutargården (artp.) (14E 6h , [6781986, 1435385] ) , ,100-tals ,2014 (Bengt Oldhammer)
Berberis vulgaris    Berberis
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,enstaka ex. ,2014 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) ,jordkällaren intill kyrkogården , 1999 (Bengt Oldhammer)
Mahonia aquifolium    Mahonia
skogs dunge ovanför villa området (artp.) (14E 5h , [6777400, 1436930] ) , ,1 ,2016 (Magnus Bjurman)
Höglunda,skogsdunge ovanför villaområde (artp.) (14E 5h , [6777400, 1436939] ) , ,1 ex. ,2016 (Magnus Bjurman)
Chelidonium majus    Skelört
Ångbåtsudden (14E 5g , [6778740, 1434910] ) ,strandpromenaden ,1 ex ,2009 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,sprider sig i dike vid kompost , 2014 (Bengt Oldhammer)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,inplanterad och besvärligt ogräs på diverse platser i trädgården , 2013 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776574, 1437275] ) , ,i dike utanför trädgård ,2015 (Bengt Oldhammer)
Fumaria officinalis    Jordrök
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,naken jord ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Bäckarängsvägen (artp.) (14E 4h , [6773394, 1436318] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Moravägen 170, Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6773470, 1435940] ) ,vägkant , 2014 (Johan Svedholm)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,på grusplan. ,ett fåtal senblommande ex. ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,gammal grusplan ,2 plantor/tuvor ,2018 (Claes Möre)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Holen , Wixnersvägen/Skeervägen (14E 5h , [6775292, 1436869] ) ,ruderatmark ,5 ex ,2008 (BOr)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) ,ruderatmark , 2008 (Bengt Oldhammer)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774639, 1435509] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisshed (artp.) (14E 4h , [6774754, 1435529] ) ,ruderatmark, jordhög, tippområde , 2008 (Bengt Oldhammer)
Orsa hamnen (artp.) (14E 5h , [6778445, 1435538] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Pseudofumaria lutea    Gul nunneört
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,inplanterad och ogräs på garageuppfart, rabatter etc , 2013 (Bengt Oldhammer)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
NV-om Mickelvål (14E 6i , [67823, 14417] ) ,i åkerträda på moränjord ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora mot SV (14E 6i , [67840, 14440] ) ,på nyblottad grus i vägbreddning (m.sandtrav) ,enst! ,1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 6j , [67849, 14450] ) ,i oplöjd stubbåker (rel.fuktigt) ,enst! ,1986 (JEd)
Helvetesfallet v.jv. intill stigen från Ö (14E 9i , [67952, 14434] ) ,hällmark n.jv. solexponerat! ,t.rikl! (Belägg!) ,1987 (JEd)
Mickelvål (i byn) (14E 6i , [6781, 1442] ) ,i buskrabatt v.gåtd ,enst ,1985 (JEd)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Arabis glabra    Rockentrav
V.Stackmora (14E 5h , [67797, 14383] ) ,torr vägslänt , 1990 (JEd & LBr)
V Stackmora v. landsvägen strax V 'Pensionatet' (DF 70) (14E 5h , [67797, 14382] ) ,kalkgrus-backe/röse mot lv-diket ,t.rikl! ,1986 (JEd & BOr)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779799, 1438348] ) ,minst ,200 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775588, 1437039] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778033, 1438164] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778033, 1438164] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,på erosionssand i botten av bäcksänka,näringsrikt m.mannagräs,bäckbräsma,knapptåg , 1988 (JEd)
Lindänget v.Lisselhed-vägen (14E 5h , [67768, 14363] ) ,vägdike n.sjön , 1987 (JEd)
Enån v.Trunna (14E 5h , [67777, 14372] ) ,å-strandsnår , 1987 (JEd)
Kyrkbyn v.Lillån (14E 5h , [6779, 1435] ) ,eutrofa å-stränder , 1987 (JEd)
Aven, vid utloppet mot Orsasjön (14E 6g , [6780020, 1433200] ) ,kärräng ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Oreälven v.'Näsudden' 1 km V Fredshammar (14E 7i , [67865, 14434] ) ,strandsnår på sand , 1988 (JEd)
Leskusänget vid ån (14F 7a , [67851, 14509] ) ,åkant o vägdike , 1989 (JEd & LBr)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776254, 1438144] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777471, 1436069] ) , ,5 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783800, 1440051] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven nedom Kallholen (v.Åbergvasselns utlopp) (14E 6i , [67833, 14400] ) ,bäck o.strandsnår ,enst. ,1987 (JEd)
Storstupet (Ämån) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,strandsnår , 1987 (JEd)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,stenröse ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Berteroa incana    Sandvita
Längs järnvägen (14E 5h , ) ,banvall bland stenar massvis ,1986 (BOr)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774740, 1435541] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,120 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lisshed (artp.) (14E 4h , [6774754, 1435529] ) ,massförekomst längs järnväg , 2007 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774757, 1435522] ) , ,70 plantor/tuvor ,2019 (Lars Hansson)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,örtgranskog , 1989 (JEd & LBr)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ) ,kärr vid bäck som korsar fäboden ,rikligt ,1987 (LBr)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6h , [6783202, 1439524] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Oljonsbyn (14E 5h , [6775882, 1438086] ) ,tomtmark, uppfart med småsten ,1 ex ,2012 (BOr)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,torr vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Norra sidan av älven vid bron NV Björken (14E 7i , [67858, 14420] ) ,sandhed ,rikligt ,2012 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [6778220, 1459370] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,fläckvis rikligt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,väl spridd ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Noppikoski (15E 4j , [68202, 14490] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14527] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,sandig vägslänt ,enstaka ,2011 (GHa)
Kvarnberg (15F 2a , [68145, 14500] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vägkant , 2014 (Bengt Oldhammer)
Åkrar öst plattform (artp.) (14E 5h , [6776543, 1436518] ) , ,i diket vid vägkanten. ,2017 (Fingal Gyllang, Ekoplan Ekologigruppen)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Jäsmyrarna, Orsa. (artp.) (14E 7h , [6785787, 1438908] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Unnängena (artp.) (14E 7h , [6786034, 1437491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786277, 1449206] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Koppången strax O väg E45 (artp.) (15E 1i , [6806038, 1444797] ) ,skogsbilvägkant mot skogsbryn , 2014 (Crister Albinsson)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Ön, Ö om kyrkogådren på dess schakthögar (DF 60 (=Nya kyrkogdn.)) (14E 5h , [67793, 14359] ) , ,enst! ,1987 (JEd)
Skeervägen (artp.) (14E 5h , [6775105, 1436903] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,ett ex på tomten ,2005 (Bengt Oldhammer)
Erophila verna    Nagelört
Orsa strandbad v.Lillåns V-ände (SÖ stranden) (14E 5g , [67792, 14344] ) ,på sandstrand v.bad, trol.inkommen med utlagd sand (något höstblommande!) ,t.rikl. på ca 10 m2 ,1988 (JEd)
Orsa campingen (artp.) (14E 5g , [6778990, 1434732] ) ,intill asfalten vid ångbåtsudden , 1995 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,banvall , 2009 (Ralf Lundmark)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777479, 1436703] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777479, 1436703] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777479, 1436703] ) ,södra tillfälliga parkeringen/öppna ytan vid hembygdsgården , 1999 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778888, 1436099] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Erysimum cheiranthoides ssp. altum    Storkårel
Lindänget v.Lisselhedsvägen (14E 5h , [67768, 14363] ) ,på schaktgrus i vägdike ,enst! ,1987 (JEd)
Kallholen O-NO kalkbrottet (14E 6i , [67844, 14413] ) ,nygrävda grusvägdiken ,rikl.spridd ca 500 m ,1990 (JEd & LBr)
Ljothed mot SV (14E 7i , [6789, 1444] ) ,nygrävda vägdiken , 1990 (JEd & LBr)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Hesperis matronalis    Hesperis
Holen (artp.) (14E 5h , [6775128, 1436361] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775470, 1436576] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräsaktig, men ursprungligen planterad i rabatt , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Orsa stn. (DF/DF 70) (14E 5h , [6778, 1436] ) ,spår-omr! , 1985 (JEd)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,riklig ,2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Subularia aquatica    Sylört
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ) ,strandsnår , 1990 (JEd & LBr)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ) ,älvstränder på sand , 1989 (JEd & LBr)
Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.) (14E 4g , [6773887, 1434791] ) , ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Thlaspi arvense    Penningört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skeervägen (artp.) (14E 5h , [6775105, 1436903] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,övergiven mindre odling ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Helvetesfallet v.jv (14E 9i , [6795, 1443] ) , , 1987 (JEd)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,stugtomt ,rikligt ,2015 (GHa)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,enstaka ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Torsmo fl! (14F 7b , [6787, 1455] ) ,se rapportblad om utbredning o frekvens ,rikl ,1987 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Enåbadet, Slättberg. (artp.) (14E 5h , [6778197, 1438197] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad fäbodvall ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2017 (Claes Möre)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786112, 1448513] ) , ,noterad ,2016 (Sten Svantesson)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,vid husgrunder ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid husgrund ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,gräsmattor ,väl spridd ,2013 (GHa)
Drosera anglica    Storsileshår
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,spridd ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Trälsjön (15F 0b , [68026, 14567] ) ,strand ,väl spridd ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Flickeråsvägen (artp.) (15E 0i , [6802646, 1443466] ) , ,noterad ,2020 (Tim Hipkiss)
Koppången, strax N vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805658, 1445737] ) ,fattigmyr , 2014 (Crister Albinsson)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Andersåsbergets naturreservat (artp.) (15F 0a , [6800076, 1453556] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825760, 1428050] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ) ,blötmyr och dy ,spridd ,2015 (LBr)
Trälsjön (15F 0b , [68026, 14567] ) ,strand ,flertal ,2014 (GHa)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,sumpig strand ,spridd ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Flickeråsvägen (artp.) (15E 0i , [6802646, 1443466] ) , ,noterad ,2020 (Tim Hipkiss)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Majkölen 12 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 4f , [6824845, 1427146] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6805, 1458] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [6783, 1440] ) ,sandig väkkant n.hus (väl förvildad) , 1984 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ) ,vägkant (dock ej i direkt ansl.t.trdg!--vägspridd?) ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Mässbacken v.lv. (14E 7i , [6785, 1443] ) ,sandslänt v. trädgård (förvildad) , 1987 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67851, 14443] ) ,odl. röse n.gård (förvildad) ,enst ,1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6785, 1448] ) ,odl.röse i byn , 1984 (JEd)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6774318, 1437741] ) ,västra vägkanten 300 m från skolan , 2010 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) ,kalkhäll vid hus. växte där ända till 2013 då hällen täcktes över med jord - försvunnen? , 2006 (Bengt Oldhammer)
Orsa Vandrarhem STF (artp.) (14E 5h , [6778300, 1437741] ) , ,fält c:a 300 m o om stf ,2014 (Maud Andersson)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hansjö krafverk (artp.) (14E 6h , [6781033, 1436900] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Sedum album    Vit fetknopp
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775180, 1437290] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,10 dm² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Oreälven (artp.) (14E 6h , [6784171, 1439395] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Aven SV Lisselbäck (14E 6g , [6780, 1433] ) ,skogsdike , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,"Oasen" (14E 7i , [6785261, 1443168] ) , ,några lokaler ,2009 (BOr)
Mässbacken n.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14434] ) ,bäcksänka , 1987 (JEd)
Ämån V om Ämåtjärn (14E 7i , [6787, 1443] ) ,surdråg intill ån , 1985 (JEd)
Djurbergsbäckens ravin v. Skr.-Djurberga (14E 8j , [67948, 14485] ) ,bäckravin , 1985 (JEd)
Skattungbyn Ö-ut,i g:la kalkbrottet o. fl. omkr! (14F 6a , [6784, 1450] ) ,kalkbrottbotten,surdråg,blöta vägdiken etc, ,fl.o.rikl! ,1986 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,örtgranskog , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14507] ) ,gammalt kalkbrott ,ofantliga mängder ,2014 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,diken ,flertal ,2014 (GHa)
Bäckdrag m. Jogsel o, Fiskvik (14F 7b , [6785, 1455] ) , , 1986 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67855, 14573] ) ,källdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ) ,fuktigt bäckdrag genom fäboden ,sparsam ,1987 (LBr)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall ,rikligt på flera lokaler ,2011 (IPt)
Labb-Djurberga (14F 8a , [67942, 14507] ) ,källdrag i granskogen nedanför ,riklig ,1987 (LBr)
N Flickeråsvägen (15E 0i , [6803, 1444] ) , ,1000-tal ,1988 (BOr)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,spridd ,2011 (LBr)
Enån v. Stenberg fl! (DF) (14E 5h , [6777, 1437] ) ,åstränder,källkärr,småbäckar, etc (ofta med lundarv o bäckbräsma) ,fl. o. rikl! ,1987 (JEd)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6773448, 1435719] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa camping (artp.) (14E 5g , [6778757, 1434866] ) , ,10 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Småvatten 10 (artp.) (14E 5h , [6776627, 1436645] ) , ,noterad ,2017 (Fingal Gyllang)
Enåutloppet (artp.) (14E 5h , [6777496, 1436180] ) ,sekundär strandskog / lövsumpskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [67775, 14378] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (artp.) (14E 6h , [67839, 14364] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Unnängena (artp.) (14E 7h , [6786034, 1437491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Vargängsbäcken (artp.) (14E 9j , [6796357, 1446619] ) ,källpåverkad mark / barrskog , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Skattungbyn, kalkbrott vid Påvalsänget (artp.) (14F 6a , [6784706, 1450812] ) ,gruva igenväxt kalkbrott ,tusentals blommor ,2017 (Janolof Hermansson)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784902, 1450617] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 0i , [6803476, 1444328] ) ,bäck norr flickeråsen ,1000-tals ,1988 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn,fl.N om lv. (bl.a. Näsbäckens 'Djupgrav') även 7j 1-2- (DF) (14E 7j , [6786, 1446] ) ,bäckravin-bottnar,skogsbäckar o surdråg ,fl. o.rikl! ,1987 (JEd)
Fredshammar (se rapportblad om utbredning i 14E 6i) (DF) (14E 7i , [6786, 1444] ) ,bäckdråg,sumpskog.källkärr ,mkt.rikl! ,1986 (JEd)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Sundbäck , Turistvägen (14E 4h , [6774847, 1437197] ) ,ängsmark ,vissa år hundratals ,2008 (BOr)
Viborg (14E 5h , [6775318, 1437702] ) ,ängsmark ,i minst 2 ängar varav en med över 2000 ex ,2009 (BOr)
Oljondbyn (14E 5h , [6775639, 1438260] ) ,årligen betad ängsmark ,50-tal ex ,2009 (BOr)
Skattungbyn (14E 7j , [67852, 14483] ) ,kant av äldre åkervall (m.bl.a. prästkrage) ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Vångsgärde V-ut (DF 60) (14E 4h , [67746, 14356] ) ,vägkant mot åker ,enst! ,1987 (JEd)
Lindänget v.Lisselhed-vägen (DF) (14E 5h , [67768, 14363] ) ,igenväx.ängsmark ,1 ex! ,1987 (JEd)
Maggås (artp.) (14E 4h , [6771940, 1437506] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Maggås (artp.) (14E 4h , [6771940, 1437506] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Maggås (artp.) (14E 4h , [6772017, 1437367] ) , ,noterad 100-tals på linda växande intill varandra ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,20 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774171, 1436000] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774327, 1435860] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [67747, 14371] ) ,rikligt på ängarna , 2007 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774799, 1437166] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774799, 1437166] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774832, 1437272] ) , ,noterad 100-tals på lindor bredvid turistvägen ,2020 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775229, 1437678] ) ,två ängar med mandelblom varav en med cirka 2000 exemplar , 2009 (Bengt Oldhammer)
Bodins äng (artp.) (14E 5h , [6775661, 1438239] ) , ,50-tal ,2009 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 2015 (Gunnel WalldenLennart Walldén)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Ämmeråsen, Kråkrödningen (14F 5b , [67777, 14575] ) ,vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67830, 14547] ) ,diken ,väl spridd ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ) ,bymiljö ,rikligt ,2015 (GHa)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Harflot, Orsa (artp.) (14E 5i , [6775682, 1443798] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Ämån (artp.) (14E 9i , [6798502, 1442400] ) , ,noterad ,2018 (Petter Andreasson)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Grafskänget (artp.) (14F 6a , [6784960, 1451373] ) , ,100 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806035, 1444819] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ribes alpinum    Måbär
Holen n.'Kuril' (14E 5h , [67754, 14369] ) ,lövsnår , 1988 (JEd)
Höglunda (14E 5h , [67769, 14371] ) ,odl.röse ,enst! ,1987 (JEd)
Orsbleck n. lv. (14E 6i , [67805, 14408] ) ,odl.röse ,enst! ,1987 (JEd)
Mickelvål mot V (14E 6i , [6781, 1442] ) ,åkerkant ,enst ,1987 (JEd)
Åberga-Brändan N-ut (14E 6i , [67831, 14427] ) ,örtrik frisk löv/granskog-sluttning + i rikkärrkanter (vårärt,olvon,tibast,etc) , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67850, 14447] ) ,örtrik ängsgranskog , 1986 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14507] ) ,gammalt kalkbrott ,ymnigt ,2014 (GHa)
Granån n.lv. (14F 7a , [6785, 1453] ) ,fuktsnår , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (DF 70) (14E 6i , [67812, 14408] ) ,lundartad mkt.örtrik löv/gran-dunge (rikt buskskikt m.tibast,vårärt,etc) ,rikl! ,1987 (JEd & PJn)
Hornberga, fl! (DF 70) (14E 7h , [6787, 1435] ) ,örtrika skogsbackar,odl.rösen etc. ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Enån v. Stenberg,fl! (DF) (14E 5h , [6777, 1437] ) ,örtrik stening granskog,bäckravin ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.) (14E 5h , [6779479, 1435488] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ) ,liten skogsgöl n.väg, möjl.gmlt.trädg.utkast, nu helt naturaliserad , 1985 (JEd)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781910, 1460040] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,enstaka ,2013 (GHa)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778153, 1436247] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779590, 1438696] ) ,örtrika bäckdråg / lövängsrest , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6781135, 1440806] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785468, 1443699] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785505, 1443826] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,planterad men sprider sig även med bären och finns på många ställen i dikeskanter i byarna , 1996 (Bengt Oldhammer)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,noterad ,2016 (Claes Möre)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Kväkköl (14F 8a , [6792310, 1453610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,10 m2 markstörning m blottad sten o jordu ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,utmed stigar i barrskog och över sly-hyggen ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.) (14E 7i , [6786756, 1444369] ) ,markslag örtrik älvstrand. , 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Kallholen ovan kalkbrottet mot S (14E 6i , [67838, 14412] ) ,igenväx.gräsmark-ev.kvarstående. i. fd.trädgård ,1 buske ,1987 (JEd)
Kallmora N om kapellet (14E 6i , [67849, 14443] ) ,stenröse v.åkerväg ,1 ex! ,1987 (JEd)
Björken v.lv. (14E 7i , [67854, 14421] ) ,torr vägkant ,1 ex! ,1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [67863, 14480] ) ,på odl.röse ,1 ex! ,1987 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin ,1 ex ,1989 (JEd & LBr)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,nyligen framsmält källbäcksstrand omgiven av sammanhängande snötäcke ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad fäbodvall ,fullt utvecklade blad ,2013 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,fullt utvecklade blad ,2013 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Noppikoski (artp.) (15E 3j , [6819518, 1449586] ) ,skogsbilväg ca 1 km sö om noppikoski. ,noterad ,2018 (Johan Rova)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ) ,vägslänt , 2010 (IPt)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,mötesplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,dominerande kåpa enl.Roland Carlsson ,1993 (SBD, 2003 IPt)
Kväkköl (14F 8a , [6792430, 1453830] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,vägdike,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Kempebacken (artp.) (14E 5h , [6775340, 1436770] ) ,gräsmatta, villatomt , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2003 (IPt)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ) ,vägslänt , 2010 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775890, 1438060] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ) ,äldre gräsvall , 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ) ,vägslänt , 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ) ,fäbodvall ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Kempebacken (artp.) (14E 5h , [6775340, 1436770] ) ,gräsmatta, villatomt , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Orsa Grönklitt (artp.) (14E 7g , [6788680, 1431900] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,öppen gräsyta ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2011 (IPt)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Orsa Grönklitt (artp.) (14E 7g , [6788680, 1431900] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ) ,vägslänt , 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,flertal ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kempebacken (artp.) (14E 5h , [6775340, 1436770] ) ,gräsmatta, villatomt , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,flertal ,2014 (GHa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ) ,äldre gräsvall , 1986 (JEd)
Fredshammar S-ut nära landsvägen (14E 7i , [67858, 14444] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ) ,vägslänt , 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Furudalsvägen nära Ejmyren (14F 6b , [6783, 1456] ) ,torr vägkant , 1991 (JEd & LBr)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,ängsartade biotoper ,noterad ,2016 (Claes Möre)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Vångsgärde n.Geominnet (14E 4h , [6774, 1436] ) ,örtängssluttning (intill stig) ,enst! ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67850, 14447] ) ,snår i åkerkant , 1988 (JEd)
Norra sidan av älven vid bron NV Björken (14E 7i , [67858, 14420] ) ,sandhed ,rikligt ,2012 (GHa)
Fredshammar v.jvg. (14E 7i , [6786, 1444] ) ,grässlänt mot jvg. ,1 ex! ,1986 (JEd)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777713, 1437046] ) ,spridd ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Potentilla anserina    Gåsört
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,förvildad från tomt , 2014 (Bengt Oldhammer)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,strandkanten av damm ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,rikligt ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825760, 1428050] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ) ,strandkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784440, 1436770] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Enån (artp.) (14E 5h , [6777713, 1437046] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Potentilla fruticosa    Tok
Ishallen Orsa (artp.) (14E 5h , [6777866, 1437500] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tallås N Hedens återvinningscentral (artp.) (14E 6h , [6784707, 1438630] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,källdrag ,väl spridd ,2011 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 5a , [67788, 14526] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2012 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ) ,myr med gles tallskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,fuktig ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,på och utanför tomtmark ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,nyligen framsmält källbäcksstrand omgiven av sammanhängande snötäcke ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,kalkfuktäng. bristande snötäcke. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,fuktängen utgör en mycket liten del av hackgårdens fäbodäng/vall. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Fragaria moschata    Parksmultron
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Fredshammar i vägkant S om bron (DF 70) (14E 7i , [67863, 14444] ) , ,t.rikl. o. dlv.bärande! ,1986 (JEd)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6774336, 1437275] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776822, 1438477] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Frisks äng i Bjus (artp.) (14E 6h , [6784365, 1436213] ) , ,flera ex på några ställen ,2014 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Fragaria vesca    Smultron
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Norra sidan av älven vid bron NV Björken (14E 7i , [67858, 14420] ) ,sandhed ,rikligt ,2012 (GHa)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,fördämmningsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,välspridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,gammal vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,banvall ,spridd ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ribbtjärnsvägen (artp.) (14E 6h , [6781151, 1436643] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791015, 1437140] ) ,på svämsand i granskogen östra sidan av ån ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2013 (GHa)
Geum rivale    Humleblomster
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,ensta ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,tiotals ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,flertal ,2011 (GHa)
Torrvål/Stallet (artp.) (14E 4h , [6773658, 1437869] ) , ,100 ,2017 (John-Eric Thore)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776704, 1436737] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,fuktängen utgör en mycket liten del av hackgårdens fäbodäng/vall. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,grässvål ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Geum urbanum    Nejlikrot
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774630, 1436439] ) , ,10 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,10-tal ex ,2014 (Bengt Oldhammer)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Höglunda (+- sällsynt i Orsa) (14E 5h , [67769, 14371] ) ,odl.röse ,enst! ,1987 (JEd)
Vångsgärde S-ut strax Ö lv. (14E 4h , [67735, 14360] ) ,grusig gårdsväg m.kalktorrängsveg, (m.Dian. del.,Hypo.mac.,Briza) , 1988 (JEd)
Orsa stn. (14E 5h , [6778, 1436] ) ,spåromr.på sand , 1987 (JEd)
V.Stackmora (14E 5h , [67797, 14383] ) ,torr vägslänt , 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Mässbacken v.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ) ,torräng på sand ,enst! ,1987 (JEd)
Fredshammaqr 2 km NO-ut (14E 7j , [67879, 14459] ) ,torräng i sandig vägkant , 1990 (JEd & LBr)
Ivarsnäs gård (14F 7a , [67867, 14522] ) ,grusplan , 1990 (JEd & LBr)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Trunna (artp.) (14E 5h , [6777931, 1436690] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778876, 1436208] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Djuptjärnskorsningen (artp.) (14F 5b , [6778175, 1459586] ) ,torr vägren. småväxta exemplar. ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ) ,slåtterängsrest , 1989 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ) ,artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete ,sparsamt ,1987 (LBr)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Tallheds flygplats (artp.) (14E 7i , [6787059, 1441869] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Potentilla erecta    Blodrot
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,väl spridd ,2011 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,flertal ,2012 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67830, 14575] ) ,f.d. fäbodskog ,rikligt ,2019 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Gällsjöberget åt öster (15E 4g , [6821950, 1430340] ) ,backkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr/myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,sumpig strand ,spridd ,2014 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,dike vid f.d. skogskoja ,flertal ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6775932, 1439631] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6780971, 1440456] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6782181, 1441811] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr- o friskäng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,flerstädes ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Tennåns västsida (artp.) (14F 8b , [6793097, 1458340] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,parkering/vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Ön (artp.) (14E 5h , [6779301, 1435550] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Untorp (artp.) (15E 1f , [6808432, 1425476] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806035, 1444819] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Potentilla reptans    Revfingerört
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Stenberg v. g:la Postvägen (14E 5h , [67767, 14372] ) ,i gräsmatta/vägkant ,enst! (ej blom!) ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 6i , [67848, 14447] ) ,grusvägkant v.åker ,10-tal ex! ,1986 (JEd)
Kallmora 500 m NO skolan (14E 7i , [67856, 14449] ) ,vägkant ,t.rikl. (o.blommande) ,1988 (LBr & JEd)
NO om Fredshammar ,strax NO Björntjärn (14E 7j , [67873, 14456] ) ,i vägdike på sand ,ca 20 ex! ,1987 (JEd)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tallheds flygplats (artp.) (14E 7i , [6787059, 1441869] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallmora ca 200 m SV 'kapellet' (hos mig!) (14E 6i , [67845, 14443] ) ,äldre ännu hävdad åkervall (örtrik!) ,enst! ,1986 (JEd)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6773931, 1435826] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) ,en riktigt fin lund med dessa. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,sprider sig med rotskott. finns stora snår av den på många platser , 2014 (Bengt Oldhammer)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67733, 14581] ) , ~refl~ ,vid ett f.d. avlägg ,ett fåtal mindre träd ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,igenväxande änge ,enstaka ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14527] ) ,buskage i kanten av gamla åkrar ,enstaka ,2012 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat kulturlandskap i v-sluttning ,2 plantor/tuvor ,2020 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Rosa canina    Stenros
Enån (artp.) (14E 5h , [6777709, 1436913] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Rosa dumalis    Nyponros
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Rosa glauca    Daggros
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777011, 1437403] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,i högre delen av åkerlandskapet. ,noterad ,2016 (Claes Möre)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,igenväxande ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774799, 1437166] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2012 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,utmed stigar i barrskog och över sly-hyggen ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,stenröse ,fåtal ,2018 (GHa)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,husgrund ,enstaka ,2014 (GHa)
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775551, 1437422] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,buskage i stenröse vid gammal täktgata ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rosa rugosa    Vresros
Holen (artp.) (14E 5h , [6775077, 1436341] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775128, 1436361] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.) (14E 5h , [6777376, 1436652] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777506, 1436653] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777506, 1436653] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778138, 1436969] ) ,flera platser intill vägen och cykelstigen , 2014 (Bengt Oldhammer)
orsa strandpromenad (artp.) (14E 5h , [6778714, 1435069] ) , ,1,, 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778876, 1436208] ) , ,3 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.) (14E 5h , [6779377, 1436021] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Heden,Orsa. (artp.) (14E 6h , [6781662, 1438266] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,flertal ,2013 (GHa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
400 m V Estkälda (14E 6h , [6782450, 1438680] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,myr ,rikligt ,2019 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Täktsberg, Långmyren (14F 6b , [67819, 14587] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,enstaka ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Sillmäckö (15E 4g , [68209, 14312] ) ,myr ,ymnigt ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Myr vid Rödsjöarna 12 km NV Orsa (artp.) (14E 7f , [6789946, 1429970] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången (artp.) (15E 0j , [6804949, 1445463] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Koppången Rosentorpsvägen (artp.) (15E 1j , [6809361, 1447510] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Pettsberget (artp.) (15E 2g , [6813824, 1430776] ) , , 1995 (Bengt Oldhammer)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Djuptjärn (artp.) (15F 3c , [6817910, 1460863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rubus arcticus    Åkerbär
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,strax N om älven (14E 7i , [6786, 1443] ) ,strandkärr , 1986 (JEd)
Ämån SV Ljothed, fl! (14E 7i , [6788, 1443] ) ,åstränder (extremhögvattenzonen) ,fl. o. rikl! ,1985 (JEd)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad rikligt i strandkanten några meter från älven ,2020 (Bengt Oldhammer)
Rubus saxatilis    Stenbär
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,längs stigen ,enstaka ,2009 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458740] ) ,kanten av kärr ,enstaka ,2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ) ,hyggeskant ,fåtal ,2018 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,gammal vägbank ,rikligt ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,flertal ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,banvall ,flertal ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Norra änden av Kölsjövägen (15F 1a , [68075, 14539] ) ,vägren ,spridd ,2012 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Hälsingborg (15F 4b , [6820070, 1455260] ) ,gammal vägbank ,rikligt ,2014 (GHa)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd , 2013 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,t ex invid samma stenblock som mjölon. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Noppikoski (artp.) (15E 3j , [6819518, 1449586] ) ,skogsbilväg ca 1 km sö om noppikoski. ,noterad ,2018 (Johan Rova)
Rubus idaeus    Hallon
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67781, 14592] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,hygge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815150, 1427940] ) ,vägslänter och hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fördämningsvall ,rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,allmän ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,nederst i biotopen, mot vedstapel ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,utmed stigar i barrskog och över sly-hyggen ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Fryksåshygge (artp.) (14E 7g , [6786896, 1430860] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2020 (Claes Möre)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid husgrund ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,snårskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Rubus allegheniensis    Sammetsbjörnbär
Torrvål (14E 4h , [6774276, 1437098] ) ,vid sedan länge övergivet växthus,helt naturaliserad, (best.Erik Ljungstrand) , 2013 (BOr)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774271, 1437098] ) ,ursprungligen förmodligen planterad vid det nu sedan länge förfallna växthuset ,under spridning i det markerade området ,2014 (Bengt Oldhammer)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Enåns dalgång, strax öster om cykelbron , på släntens norra sida (14E 5h , [67777, 14375] ) ,vägslänt ,ca 200 m2 ,2007 (BOr)
Kallholen mot SV v.lv. (14E 6h , [67832, 14399] ) ,lv-kantv.rastplats (inkommen av okänd anl.) ,1 stort snår! ,1987 (JEd)
Skattungbyns stn (14F 7a , [67874, 14500] ) ,längs järnvägen ,rikligt ,2010 (GHa)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,50 m² ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lisshed (artp.) (14E 4h , [6774754, 1435529] ) ,intill vägen på gammal jordkällare/jordhög , 2007 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777454, 1436646] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,5 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777709, 1436913] ) ,100-talet kvadratmeter eller nåt sånt vid gångbron i enådalen , 2007 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777713, 1437046] ) ,nåt buskage vid infarten ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,massor i slänten ,1999 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,riklig ,2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa skans (artp.) (14E 6h , [6781749, 1437855] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Nordväst Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785485, 1445256] ) ,sprider sig från huset ,15 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,skogsslänt mot liten damm ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,blandskog , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,igenväxande ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,rikligt ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,allmän ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg (15E 6g , [6831480, 1434790] ) ,myr och kantskog ,enstaka ,2015 (LBr)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,lövskogsdunge ,flertal ,2011 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,slänt i blandskog vid skogakoja ,enstaka ,2015 (GHa)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14565] ) ,skogsbryn vid fordonsuppställningsplats ,spridd ,2011 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,15 m2 blottlagd stenig jord ,3 ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat kulturlandskap i v-sluttning ,noterad ,2020 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Fryksås (artp.) (14E 7g , [6787944, 1431150] ) , ,noterad ,2017 (Göran Toss)
Lassargården, Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6785371, 1448375] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Westling)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,stenrösen ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807516, 1446805] ) ,granskog , 2010 (Hans Sundström)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824232, 1422348] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sorbus intermedia    Oxel
Digerbergets skola ( , ) ,naturaliserad i avverkad lövskog ca 20 m från planterad oxel vid skolan 5-10 ex. av en meters höjd ,2008 (BOr)
Digerberget (artp.) (14E 5h , [6775306, 1437042] ) , ,små plantor som föryngrat sig i närheten av planterade träd. ,2008 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Spiraea chamaedryfolia    Kvastspirea
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) ,"hela vegetationen i området är ""onaturlig"". ibland röjs all ""sly"" ner med såg av anställda." ,massvis ,1999 (Bengt Oldhammer)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781910, 1460040] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,enstaka ,2013 (GHa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Ön mot S (14E 5h , [6779, 1435] ) ,nyschaktad vägkant ( m. bl. a. blåtry) , 1987 (JEd)
Kallholen strax S kalkbrottet (14E 6i , [67838, 14412] ) ,på åkerholme ,stort snår! ,1987 (JEd)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Ca 400 m S om Orsa stn. (14E 5h , [67782, 14361] ) ,banvall ,t.rikl. o.fl.grpr! ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
M. Born o.Heden v. Rv.81 (14E 6h , [67814, 14382] ) ,sandig vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Heden v.lv. (14E 6h , [67820, 14385] ) ,sandig vägkant ,enst! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen både v.jvg.o.längs lv. (14E 6i , [67837, 14406] ) ,spåromr,kalkrika sandslänter,kalkgrusplaner,kalktorrängsfragment med ängsgent! ,mkt.rikl! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Orsa flygplats mot S (14E 7i , [67861, 14420] ) ,sandiga vägkanter 'i sanddeltaomr!' (ev.inhemsk) ,t.rikl! ,1986 (JEd)
V om Tallhed v.Rv.81 (14E 7i , [6788, 1440] ) ,sandiga vägskärningar o.slänter 'i sandomr!' (ev inhemsk) ,rikl.o.spr.ngn.km! ,1986 (JEd)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776428, 1436142] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Gunhild Wallén)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,banvall , 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777090, 1436421] ) , ,kopiösa mängder bladrosetter längs järnvägen ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , ,längs järnvägen många platser ,2012 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.) (14E 7i , [6786756, 1444369] ) ,markslag ruderatmark, strandsluttning, frodig örtvegetation. , 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790634, 1445692] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 9g , [6798871, 1431524] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Orsa station 150 m S (artp.) (14E 5h , [6778436, 1436171] ) ,spårområde ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Nederbherga (artp.) (14E 6i , [6784835, 1441369] ) , ,noterad rikligt i norra vägslänten till och från under minst 100 meter, små och stora buskar ,2020 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Laburnum alpinum    Alpgullregn
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775791, 1438070] ) ,här stod ett malplacerat ex precis intill liten grusväg fem meter från asfaltvägen, till synes spontant spridd. blommade vackert. då det växte ut lite mot grusvägen var det nån som högg ner det. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Mässbacken (14E 7i , [67858, 14437] ) ,kant av äldre körväg-mager gräsmark i talldunge ,enst! ,1984 (JEd)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789837, 1444376] ) , ,noterad ,2020 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Täktsberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14590] ) ,ängsmark ,fåtal ,2013 (GHa)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,fåtal ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,tiotals ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Plattformen, Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776556, 1436223] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- fuktig äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Lathyrus vernus    Vårärt
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
NV om Mickelvål (14E 6i , [67825, 14416] ) ,örtrik granskog v.vägkant ,m.bl.a.skogsvicker ,enst! ,1987 (JEd)
Strax NV Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14427] ) ,kalkpåv.ängsgranskog.vid rikkärrkant,1/2skugga m.tvåblad ,t rikl ,1985 (JEd & PJn)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ) ,kalkåpv.bäckravin, m.skogsvicker,trolldruva, etc , 1988 (EGu & JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14511] ) ,ängsgranskog mot rikkärr m.skogsvicker,underviol,etc. ,t rikl ,1984 (JEd)
Orsbleck N-ut (DF 70) (14E 6i , [67812, 14408] ) ,kalkpåv.lundartad löv-granskog,1/2 skugga m.skogsvicker,underviol,blåsippa,etc. ,mkt.rikl,o spr! ,1985 (JEd & PJn)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,flera ex (25/5) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Lotus corniculatus    Käringtand
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,torr vägren ,ymnigt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,rikligt ,2012 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,banvall ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
500 m V Grundtjärnen (14F 9b , [67954, 14582] ) ,grustäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Värmderåsvägen (15F 1c , [68062, 14602] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Hälsingborg (15F 4b , [6820070, 1455260] ) ,gammal vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa (artp.) (14E 5h , [6777098, 1436200] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,stugtomt ,rikligt ,2015 (GHa)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ) ,längs fäbodgata ,fåtal ,2010 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Örvasseln (14F 6b , [67848, 14583] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ) ,bymiljö ,rikligt ,2015 (GHa)
Griffelån (15E 3h , [6819, 1437] ) ,vägren ,ett tiotal ,2014 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Larsbergets gård (15E 5f , [6826000, 1428890] ) ,vägkant mm ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68042, 14565] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Skåltjärnarna (15F 1b , [68072, 14597] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ökande i dikena , 2014 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tipp i Torsängsmyren (artp.) (14E 5h , [6777129, 1439665] ) ,tallkärr med närliggande volymfast tipp. ,1 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Nordväst Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785485, 1445256] ) ,etablerad i tidigare hävdad kalkäng där hävden upphört. borde återupptas ! ,40 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,gräsyta ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,på flera ställen ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,150 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Untorp (artp.) (15E 1f , [6808000, 1425900] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Medicago lupulina    Humleluzern
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ) ,spårområde , 2011 (BOr)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [67787, 14361] ) , , 2011 (Bengt Oldhammer)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Bunk n.Reningsverket (14E 5g , [6779, 1434] ) ,grusplan ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Oljonsbyn , Wiknersvägen (14E 5h , [6775633, 1437121] ) ,vägkant , 2008 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen v. jv. (14E 6i , [6783, 1440] ) ,spåromr ,1 ex.-trol.nyink! ,1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [67837, 14405] ) ,kalkbrukstomt ,flertal ,2014 (GHa)
Väg 296 N Täktsberget (14F 6b , [67828, 14596] ) ,dike/vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Orsa stn. (DF 70) (14E 5h , [6778, 1436] ) ,spåromr ,rikl! ,1985 (JEd)
Skeervägen (artp.) (14E 5h , [6775105, 1436903] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Skeerbacken (artp.) (14E 5h , [6775594, 1436867] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777709, 1436913] ) , ,några ex vid före detta snickeriet ,2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778413, 1436326] ) ,spridd i vägkant mot rondellen ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Lars Bruks)
Storgärdet (artp.) (14E 5h , [6778993, 1436595] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hansjö krafverk (artp.) (14E 6h , [6781033, 1436900] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Heden,Orsa. (artp.) (14E 6h , [6781662, 1438266] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Grustäkt vid Unnån (artp.) (14E 7h , [6786694, 1437447] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775674, 1437508] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775752, 1437514] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Trifolium arvense    Harklöver
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ) ,spårområde ,massförekomst ca 50 m spårlängd ,2011 (BOr)
Orsa vid järnvägsstationen (14E 5h , [6778860, 1436260] ) , ,massvis ,2006 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,grönsakslandet. har förmodligen kommit via kompostjorden där vi nog slängt några harklöver genom årens lopp ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) ,riklig till heltäckande på marken ,300 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [67787, 14361] ) , ,längs cirka 50 meter, massvis ,2011 (Bengt Oldhammer)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,4,50 m2 blottlagd stenig jord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Trifolium incarnatum    Blodklöver
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) ,åker gröngödslad där stigen/orsa kompanivägen korsar turistvägen. , 2002 (Bengt Oldhammer)
Trifolium medium    Skogsklöver
Holen (14E 5h , [67754, 14369] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ) ,traktorväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin, i strandäng , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget Ö-ut (14F 6a , [67849, 14512] ) ,vägkant , 1989 (JEd & LBr)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stenberg v. Högbacka-vägen (i Orsa sn.ej vanlig-detta hittils min enda lokal) (14E 5h , [67764, 14371] ) ,gräsbacke mot vägkant ,rikl! ,1987 (JEd)
Trifolium pratense    Rödklöver
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,fåtal ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,spridd ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,båtlänning ,enstaka ,2013 (GHa)
Ormvasslan (15E 0h , [6804, 1439] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,vägren vid f.d. skogskoja ,flertal ,2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) , ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) , ,noterad ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid husgrund ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,gammal åker ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,rikligt ,2014 (GHa)
Trifolium repens    Vitklöver
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67793, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,enstaka ,2012 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,flertal ,2014 (GHa)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Lindänget v. jvg. (14E 5h , [67768, 14363] ) ,jv-slänt m.ängsveg. ,enst! ,1987 (JEd)
V Stackmora (14E 6h , [67806, 14385] ) ,vägkant ,enst! ,1986 (JEd)
Kallmora-sågen fl.omkr.o S-ut (14E 6i , [6784, 1443] ) ,sandvägkanter ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora SV om kapellet, fl! (14E 6i , [6784, 1444] ) ,vägkant resp. nyinvandrad i igenväx.åker ,enst! ,1987 (JEd)
Strax NV.Åbergtjärn (14E 6i , [67840, 14431] ) ,sandvägkant i ängsveg. m.vildlin o. ängsgentiana ,enst! ,1985 (JEd)
Kallmora Ö om skolan (14E 7i , [67850, 14447] ) ,grusvägkant o, åkerkant ,enst! ,1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Kallmora Gruvbackar (14E 7i , [67855, 14431] ) ,ängsrest (v.gnl.hölada) ,enst! ,1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7j , [67850, 14451] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut n.lv. v.'Djupgrav' (14E 7j , [67859, 14467] ) ,ängsveg. i vägkant ,enst! ,1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut v.'Japanvägen' (14E 7j , [67861, 14459] ) ,ängsveg. i vägkant -ängsgentiana o, rosettjungfrulin ,enst! ,1985 (JEd)
Skattungbyn ca 400 m NNO kyrkan (14E 7j , [67864, 14480] ) ,ängsmark , 1987 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Strax Ö om Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,igenväx.ängsmark ,enst! ,1985 (JEd)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Rv81,vid avfarten till Rosentorp (15E 1j , [68095, 14468] ) ,vägkant ,några ex ,1988 (BOr)
Hagmark Ö Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775790, 1436649] ) , ,50 ,2017 (Anders Haglund)
Kungshaga, öst (artp.) (14E 5h , [6775806, 1436612] ) , ,noterad ,2014 (Ralf Lundmark)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776162, 1438013] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kallholn-Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782348, 1440883] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
avk2019MITT339 (artp.) (14F 7a , [6785956, 1452238] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Emådalen E45 (artp.) (15E 0i , [6800375, 1441859] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,100 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnen (artp.) (15E 0i , [6804627, 1443697] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Lusbostupet (artp.) (15E 2g , [6813823, 1431668] ) ,rikligt vägkanten , 2008 (Bengt Oldhammer)
Lusbostupet (artp.) (15E 2g , [6813823, 1431668] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Ämådalsvägen (artp.) (15E 4f , [6821904, 1427474] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vicia cracca    Kråkvicker
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,allmän ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,spridd ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,väl spridd ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,kanten av körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Skålbygget (15F 1b , [68091, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Plattformen, Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776556, 1436223] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,15 m2 blottlagd stenig jord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälv , Fredshammar , Orsa. (artp.) (14E 7i , [6786477, 1444288] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågvuxen torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ) ,tomtmark ,1 ex ,2008 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,på gödselstacken som kom från häststallet , 2005 (Bengt Oldhammer)
Vicia sepium    Häckvicker
Holen n.Rv 81 (14E 4h , [6774, 1436] ) ,ängs.o.vägkanter (f.d.vallar) ,rikl! (Frekvenser se rapportblad) ,1987 (JEd & Bor)
Västra Skavsåsens fäbod (14E 4i , [67718, 14425] ) ,övergiven ängsmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ) ,gårdsmiljö ,någon kvm ,1987 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Skattungbyn (14E 7j , [6785, 1448] ) ,friskäng - vägkant , 1988 (JEd)
Skattungbyn, fl! (14E 7j , [6786, 1447] ) ,i äldre åkervallar o ängsmark ,fl. o. rikl! ,1987 (JEd)
Skattungbyn, fl! (14E 7j , [6786, 1448] ) ,i äldre åkervallar o ängsmark ,fl. o. rikl! ,1987 (JEd)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ) ,S-exp örtrik torrslänt (kalkpåv?) mot ån,m.slåtterfibbla,blåsippa o vispstarr) ,enst! ,1985 (JEd)
Hållbergs fäbod (14E 8g , [67927, 14315] ) ,slåttrad tomtmark ,några ex ,1987 (LBr)
Täktsberg (14F 6b , [67822, 14592] ) ,gräsmark v.gård , 1988 (JEd)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest på odlingsröse , 1989 (JEd & LBr)
Mellansjön-Finnsjön (15F 1b , [68082, 14562] ) ,vägkant ,några ex ,1991 (BOr)
Hornberga fl! (DF) (14E 7h , [6787, 1436] ) ,gräsmark,ängsmark , 1987 (JEd)
Wixnersvägen (artp.) (14E 4h , [6774725, 1436224] ) , ,på flera platser och rikligt ,1986 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Mellansjön (artp.) (15F 1b , [6808, 1456] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Mellansjön (artp.) (15F 1b , [6808216, 1456247] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Holen , Wixnersvägen/Skeervägen (14E 5h , [6775292, 1436869] ) , , 2008 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ) ,kalkpåv.lundartad löv/granskog m.vårärt o underviol ,mkt.rikl! ,1987 (JEd & PJn)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67821, 14417] ) ,vägkant i örtrik granskog resp ledn.gata ,mkt.rikl! ,1987 (JEd)
Åberga v.lv.mot SV (14E 6i , [67823, 14432] ) ,vägkant m. örtrik kalkängsveg. ,rikl! ,1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67825, 14416] ) ,vägkant i örtrik granskog resp ledn.gata ,mkt.rikl! ,1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängsgranskog ,riklig ,1990 (JEd & LBr)
Björken S-ut (14E 6i , [67848, 14424] ) ,kalkpåv. 'torrängskulle' på hygge m blåsippa o fågelstarr ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 6j , [67848, 14451] ) ,frisk igenväx.ängsmark ,enst! ,1986 (JEd)
Hornberga nära kapellet (14E 7h , [67879, 14359] ) ,vägdike ,flera kraftiga ex. ,1987 (BOr)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ) ,kalkåpv.bäckravin, m.vårärt,trolldruva, etc , 1988 (EGu & JEd)
Skattungbyn Ö-ut strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14512] ) ,kalkpåv.örtrika vägkanter i ängsgranskog -delv.m. vårärt o underviol ,mkt.rikl! ,1986 (JEd)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ) ,vägkant , 1989 (JEd & LBr)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ) ,vägkant ,en krafig rugge ,1987 (BOr)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) ,vägkant , 2008 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775372, 1436932] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775588, 1437039] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad flera förekomster i södra delen ,2020 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776012, 1436667] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.) (14F 6a , [6784783, 1450802] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vicia villosa ssp.villosa    Luddvicker
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6781641, 1436757] ) , ,rikligt fröspridd från tidigare år gröngödslad åkermark ,2015 (Bengt Oldhammer)
Oxalis acetosella    Harsyra
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,fåtal ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [6831080, 1435880] ) ,grandäld ,spridd ,2015 (LBr)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fuktig skog nära brunn ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jaldänget (artp.) (15E 1g , [6806281, 1431253] ) ,vitt av harsyra i den örtrika sumpiga skogen , 1994 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,spontan vid gödselhögen och sedermera årlig i potatislandet , 2000 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [67787, 14361] ) ,vid hotellets södra del , 1997 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6779101, 1436052] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,flera stora ex ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hansjöåkrarna (artp.) (14E 6h , [6781508, 1436232] ) ,stor mängd vid branddammen i havreåkerskant , 1990 (Bengt Oldhammer)
Kyrkbyn strax V kyrkan (uppt. av FCa) (14E 5h , [67788, 14356] ) ,nybruten gräsmatta i vägkant ,ev ink. gm.gräsinsåning! , 1987 (JEd)
Geranium pratense    Ängsnäva
Bäcka v.lv. n. Dammen (14E 6g , [67804, 14323] ) ,vägkant , 1985 (JEd)
Born (14E 6h , [67812, 14376] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Born (14E 6h , [6781480, 1437970] ) ,vid höskallrelokalen ,vägkanter ,spridd ,2001 (TLj)
Heden, vid Filip (14E 6h , [6782450, 1438680] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Heden v.lv. Ö-ut (14E 6h , [67825, 14389] ) ,vägkant dock skadad 1986 av vägarbete ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen N-ut (14E 6i , [67845, 14414] ) ,vägkant , 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Nederberga (14E 7i , [67853, 14420] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Björken v.lv. (14E 7i , [67855, 14423] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora n.g:la skolan i väg-X (14E 7i , [67855, 14443] ) ,vägkant ,rikl! ,1985 (JEd)
Mässbacken (14E 7i , [6785690, 1443420] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Mässbacken (14E 7i , [67857, 14434] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Skattungbyn, korsningen Japanvägen och Rv 296 (14E 7j , [67858, 14458] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Kallmora Ö-ut i lv-backen (14E 7j , [67859, 14459] ) ,vägkant tydl.vägspridd! ,2 ex! ,1985 (JEd)
Skattungbyn v.lv.n.badhuset (14E 7j , [67860, 14485] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Skattungbyn, 200 m Ö vägen mot kyrkan (14E 7j , [67861, 14481] ) ,vägren ,ett litet bestånd ,2010 (GHa)
Born mot N v.lv. (DF 60 =m.Born o Heden) (14E 6h , [67811, 14375] ) ,vägkant , 1985 (JEd)
Bäcka bruk v.lv. (DF 70) (14E 6g , [67801, 14319] ) ,vägkant ,rikl! ,1985 (JEd)
Hansjö v.lv-skälet mot V (DF 70) (14E 6g , [67808, 14348] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Mässbacken v.lv. (DF) (14E 7i , [67857, 14433] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Fredshammar ,på båda sidor älven (DF) (14E 7i , [67863, 14443] ) ,vägkant ,mkt.rikl! ,1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775890, 1438060] ) , ,2 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa kompanis väg (artp.) (14E 5h , [6777023, 1437316] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777107, 1436785] ) ,3-5 ex längs e45 i höjd med lindänget , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778153, 1436247] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Hansjö (artp.) (14E 6g , [6780907, 1434911] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786304, 1444460] ) ,nävor överallt längs byggnadernas väggar ,500 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad riklig i vägkanten vid fredshammar, södra sidan av bron och söderut till herrgården ,2020 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.) (14E 7i , [6786756, 1444369] ) ,markslag frodig örtvegetation i strandskog, brofäste vid ore älv. , 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
Geranium robertianum    Stinknäva
Ämån SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ) ,nedom S-exp. nipslänt i skuggig blockrik granskog,m,träjon o trolldruva (sydbergskaraktär) , 1987 (JEd)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren , 2009 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775610, 1458770] ) ,grässvål vid riven skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,igenväxande änge ,rikligt, även många vita exemplar ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,rikligt, flera vita exemplar ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,flera (även vita exemplar) ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ) ,granskog och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rikligt, även många vita exemplar ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [6831080, 1435880] ) ,grandäld ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,sparsam ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,rätt rikligt, många helt vita exemplar ,2011 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,blomknopp ,2013 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,de flesta var helt vita, öppen yta vid kojor. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,påfallande hög andel av vita exemplar ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Linum catharticum    Vildlin
Höglunda n.Rv 81 ( s.k. 'Höglunda-ängen') (14E 5h , [67767, 14368] ) ,kalkfuktängsrest v.vägdike m. majviva,älväxing,brudsporre,rosettj.lin,fågel o hårstarr ,rikl! ( Frekvens se rapportblad) ,1987 (JEd & BOr)
Vångsgärde mot NV (14E 4h , [67746, 14358] ) ,kalkfuktängsrest v.vägdike m. majviva,älväxing,brudsporre,rosettj.lin,fågel o hårstarr ,rikl! ( Frekvens se rapportblad) ,1987 (JEd)
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ) ,hävdad slåtteräng ,massvis ,1986 (BOr)
M. Slättberg o. V.Stackmora (14E 5h , [67794, 14383] ) ,kalkfriskängsveg. i vägdike m.Briza , 1988 (JEd)
V Stackmora v.Heden-vägen (14E 6h , [67804, 14385] ) ,kalkfuktängsrest int.väg m.brudsporre,älväxing o rosettj.lin , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67822, 14417] ) ,sandig vägkant m.kalkterrängsveg m.ängsgentiana,rosettj.lin,rödkämpar ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Åberga-Brändan (14E 6i , [67827, 14430] ) ,vägkant m.kalkängsveg.m. ängsgentiana ,t.rikl! ,1986 (JEd)
M.Åberga o. Kallholen, strax NO Brajsmyren (14E 6i , [67834, 14422] ) ,kalkpåv.torra vägkanter m. mager gräsv. o.ängsgentiana , 1985 (JEd)
Kallholen kalkbrott (14E 6i , [67840, 14411] ) ,gräsmark på kalkgrus ,enst! ,1987 (JEd)
Strax NV Åbergtjärn (14E 6i , [67840, 14431] ) ,kalkpåv.vägkant m. ängsgentiana o brunklöver , 1985 (JEd)
Kallmora-sågen ca 500 m SO om d:o (14E 6i , [67842, 14439] ) ,vägkant m.ängsgentiana,rosettj.lin,brunklöver ,fåtalig! ,1987 (JEd)
Kallholen kalkbrott i väkkant NO o d:o (14E 6i , [67844, 14413] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Kallmora-sågen (14E 6i , [67848, 14436] ) ,kalkrig grusplan ,fåtalig ,1987 (JEd)
Rv81,vid avfarten till Rosentorp (15E 1j , [68095, 14468] ) ,vägkant ,några ex ,1988 (BOr)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) ,rikligt. ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774115, 1435942] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,1000 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774651, 1435803] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774651, 1435803] ) , ,massvis längs båda sidor av vägen ,2014 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774749, 1435523] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.) (14E 5h , [6775809, 1436702] ) , ,5000 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , ,100-tals ,2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776419, 1438416] ) , ,rikligt ,1999 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [67767, 14368] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , ,minst 100-tal ,1986 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,1 ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Rosentorp (artp.) (15F 1a , [68082, 14527] ) ,intill väg ,1 ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Linum usitatissimum    Lin
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777851, 1437821] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Heden n.lv. mot V (14E 6h , [67819, 14383] ) ,förvildad på mager sandig gräsmark int.trädgård , 1985 (JEd)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,enstaka ex. ,2014 (Bengt Oldhammer)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Lisselhed v.vägen (14E 4h , [67738, 14352] ) ,kalkfuktängsveg. i vägdiken, majviva etc. , 1987 (JEd)
Höglunda o Lindänget ,fl! (14E 5h , [6776, 1436] ) ,kalkfuktängsveg. resp.jv.slänter ,o ängdrest.(se vildlin etc.) ,lok.rikl! ,1987 (JEd)
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ) ,hävdad slåtteräng ,massvis ,1986 (BOr)
OK i Orsa (14E 5h , [6777, 1436] ) ,blottad jord ,tjogtals med rosetter ,1986 (BOr)
Höglunda o Lindänget ,fl! (14E 5h , [6777, 1436] ) ,kalkfuktängsveg. resp.jv.slänter ,o ängdrest.(se vildlin etc.) ,lok.rikl! ,1987 (JEd)
Höglunda o Lindänget ,fl! (14E 5h , [6777, 1437] ) ,kalkfuktängsveg. resp.jv.slänter ,o ängdrest.(se vildlin etc.) ,lok.rikl! ,1987 (JEd)
SO om Torsängsmyren i vägkant (14E 5h , [67770, 14396] ) ,kalktorrängsveg. m.Gent.ama.,Poa alp. ,rikl. ,1988 (JEd)
V Stackmora, fl! (14E 6h , [6780, 1438] ) ,kalkfuktängsveg m. majviva,brudsporre,darrgräs etc. , 1986 (JEd)
V Stackmora, fl! (14E 6h , [67804, 14385] ) ,kalkfuktängsveg m. majviva,brudsporre,darrgräs etc. , 1986 (JEd)
V Stackmora, fl! (14E 6h , [67807, 14389] ) ,kalkfuktängsveg m. majviva,brudsporre,darrgräs etc. , 1986 (JEd)
Heden mot NO (14E 6h , [67831, 14393] ) ,sandig kalkrik vägkant m.ängsgent.rödkämpar.låsbräken , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV , fl" (14E 6i , [67822, 14417] ) ,kalkpåv.torra sandvägkanter, m.ängsgent.sandviol,vildlin ,enst! ,1987 (JEd)
Åberga mot Ö (14E 6i , [67831, 14440] ) ,kalkäng - vägkant , 1988 (JEd)
Kallholen mot S, fl! (14E 6i , [67832, 14408] ) ,igenväx.kalkfuktäng resp vägkant,m.majviva,backruta etc. , 1986 (JEd)
Kallholen mot S, fl! (14E 6i , [67835, 14411] ) ,igenväx.kalkfuktäng resp vägkant,m.majviva,backruta etc. , 1986 (JEd)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Kallholen mot NO (14E 6i , [67844, 14413] ) ,grusvägkant m. majvivao vildlin , 1987 (JEd)
Kallmora, fl! (14E 6i , [67845, 14442] ) ,kalkgrusplan , 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängskant , 1990 (JEd & LBr)
Nederberga S-ut n.lv. (14E 6i , [67847, 14414] ) ,vägkant mot slåtteräng ,enst. ,1988 (JEd)
S om Björken (14E 6i , [67848, 14425] ) ,kalkgrusväg m.ängsgent.o fågelstarr , 1985 (JEd)
Kallmora, fl! (14E 6i , [67848, 14436] ) ,kalkängsrest i vägkant , 1987 (JEd)
S om Skattungbyn strax NV Torgeltjärn (14E 6j , [67829, 14473] ) ,vägdike m,majviva o ängsgentiana , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar, fl (14E 7i , [6785, 1443] ) ,kalkrika sandvägkanter, m,låsbräken,ängsgentiana , 1987 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Ljothed mod SV i vägkanter ,fl. (14E 7i , [6789, 1443] ) ,kalkpåv.vägkanter m.ängsgentiana ,rikl. ,1988 (JEd)
Ljothed strax S-ut (14E 7i , [67896, 14443] ) ,skogstraktorväg ,rikl. ,1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn V-ut fl" (14E 7j , [67861, 14459] ) ,kalkpåv.vägkanter , 1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut v'Japanvägen' (14E 7j , [67862, 14464] ) ,kalkpåv.vägkanter , 1985 (JEd)
Skattungbyn mot NV v'Japanvägen' (14E 7j , [67863, 14472] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,dike ,flertal ,2011 (GHa)
Leskusänget Ö-ut (14F 6a , [67849, 14513] ) ,grusvägkant , 1990 (JEd & LBr)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ) ,vägkant , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest på odlingsröse , 1989 (JEd & LBr)
Söder Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773755, 1437241] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Söder Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6773775, 1437239] ) ,i dikena båda sidorna ,50 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6773841, 1435230] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,18 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774692, 1435570] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindängsvägen (artp.) (14E 5h , [6775802, 1436710] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.) (14E 5h , [6775809, 1436702] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775831, 1436635] ) , ,4 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Brunängs i Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776164, 1437441] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776208, 1436700] ) , ,3 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776704, 1436737] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 2015 (Gunnel WalldenLennart Walldén)
Enån norr Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777220, 1439307] ) , ,500 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) ,vid vägkant på ok-området , 1986 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,noterad rikligt längs beteshagen västra kant ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Söder Enån E45 mot gamla OK (artp.) (14E 5h , [6777420, 1436655] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785084, 1445119] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Untorpsvägen (artp.) (14E 8h , [6790791, 1437470] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde fl! (åtm 4 lok.) (14E 4h , [6774, 1435] ) ,kalkfuktängsrester o torra vägkanter ,Frekvens se rapportblad ,1987 (JEd)
Vångsgärde fl! (åtm 4 lok.) (14E 4h , [6774, 1436] ) ,kalkfuktängsrester o torra vägkanter ,Frekvens se rapportblad ,1987 (JEd)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Acer platanoides    Lönn
Enån v. Stenberg (14E 5h , [6777, 1437] ) ,örtrik ravinbotten, förvildad! ,småplantor,spr.fr.byn! ,1985 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar ,enstaka ex. ,2009 (BOr)
Tenningsbrändan N-ut åtm 3 grupper (14F 9b , [6798, 1457] ) ,lövbrända ,fl. o f.rikligt ,1986 (EGu)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ) ,bymiljö ,flertal ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774219, 1436635] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774487, 1436479] ) , ,50 stjälkar/strån/skott ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.) (14E 5g , [6779286, 1434240] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,sprider sig från planterade träd. ökad föryngring i diken och många andra platser sista 10-20 åren i orsa. , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775890, 1438060] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6776395, 1437103] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat kulturlandskap i v-sluttning ,noterad ,2020 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) ,sprider sig alltmer i terrängen ,25 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777576, 1436011] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777713, 1437046] ) ,spridd, främst unga 2-5 m men även grövre, som mest 30 cm i diameter ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kallholn kalkbrott (artp.) (14E 6i , [6783962, 1441222] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,liten buske i skogsdunge ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) ,i lövbrända längs örtrik och gräsrik bäck ,mer än 27 ex, 1985 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) ,längs tre bäckar ,totalt något 100 lönnar ,1993 (Bengt Oldhammer)
Acer tataricum ssp. Ginnala    Ginnalalönn
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778872, 1435785] ) , ,på flera platser i orsa centrum ,2015 (Bengt Oldhammer)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Skattungbyn, intill bron över älven (14E 3g , [67665, 14335] ) ,trädgårdsutkast ,tiotals ,2010 (GHa)
Lindänget (14E 5h , [6776, 1436] ) ,längs diken ,på spridning ,2008 (BOr)
Mässbacken (14E 7i , [67859, 14447] ) ,kalhygge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,något tiotal ,2013 (GHa)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775050, 1437075] ) ,längs bäcken massor ,500 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Skeervägen (artp.) (14E 5h , [6775105, 1436903] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) ,massor längs bäcken ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , ,200 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
N Holen (artp.) (14E 5h , [6775407, 1436475] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) ,bäcken knökfull ,1000 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775579, 1435865] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6775786, 1435523] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,i diket ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,framgångsrikt ogräs, även i dike och på gödselhög , 2014 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen norra (artp.) (14E 5h , [6776242, 1437394] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lid Annas vägslänt (artp.) (14E 5h , [6776390, 1436943] ) ,bäcksidor utmed väg. ,100 ,2019 (Claes Möre)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa kompanis väg (artp.) (14E 5h , [6776517, 1437323] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,15 m2 blottlagd stenig jord ,ej återfunnen ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska torr, sandig, störd gräsmark. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Claes Möre)
Lisselhedsvägen 31 (artp.) (14E 5h , [6776754, 1436353] ) , ,1000 plantor/tuvor ,2018 (Per Ax)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777264, 1436602] ) , ,100 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777384, 1436979] ) ,andrahandsuppgift från Elise Göransson Larsson ,noterad ,2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) ,längs bäcken spridd ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,300 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777479, 1436703] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777506, 1436653] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Skogsbacken, Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777524, 1436813] ) , ,1000 plantor/tuvor ,2018 (Per Ax)
Enåkvarn, Stenberg, Orsa (artp.) (14E 5h , [6777666, 1437146] ) , ,200 ,2020 (Fiffi Myrström)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Öster Kricksjön (artp.) (14E 5h , [6778437, 1435889] ) , ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
orsa strandpromenad (artp.) (14E 5h , [6778714, 1435069] ) ,rikligt i strandkanten , 2007 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Ulasgatan 10, Orsa (artp.) (14E 5h , [6779035, 1435346] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Karin Thonpson-Svanfeldt)
Frangula alnus    Brakved
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ) ,rikkärr , 1987 (JEd)
Knölbäcken NO Hornberga, fl. (14E 7h , [6788, 1437] ) ,örtrika bäcksnår , 1988 (JEd)
Knölbäcken NO Hornberga, fl. (14E 7h , [6789, 1436] ) ,örtrika bäcksnår , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
1 km SSV Ljothed (14E 7i , [67888, 14439] ) ,örtrikt skogskärr , 1985 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,längs å ,enstaka ,2014 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,enstaka ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ) ,bäckdråg m ängstallskog , 1986 (JEd)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ) ,myrkant ,f.d. slåttermyr, (äv.Myrica) , 1988 (JEd)
Klockarbäcken Ö om Rosentorp (15F 1a , [6808, 1454] ) ,bäcksnår o myrkanter (äv.Myrica) ,rikl.o.fl. ,1988 (JEd)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,några ex ,2015 (LBr)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ) ,kärrmark v.bäck , 1986 (JEd)
Oreälven-utloppet (artp.) (14E 5g , [6779454, 1434039] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777576, 1436011] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 7i , [6785764, 1442123] ) , ,noterad flera trädformade ex i älvkanten vid sumpmark ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Tilia cordata    Lind
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,två grova ex vid grannen och små ex på min tomt. alla planterade. mina exemplar hämtade från råningen i venjan där de växer vilda. , 2014 (Bengt Oldhammer)
Tilia x vulgaris    Parklind
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775972, 1436622] ) ,allé med större parklindar , 2014 (Bengt Oldhammer)
Abutilon theophrasti    Lindmalva
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ) ,tomtmark , 2006 (BOr)
Malva moschata    Myskmalva
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Daphne mezereum    Tibast
Hansjö mot Ö ,nära älven (14E 6h , [67816, 14369] ) ,lövslänt ,tämligen riklig. minst 10 ex ,1987 (EGu)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ) , , 2006 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [6781, 1440] ) ,ört-o buskrik lundartad löv-granskog m.rikkärrdråg , 1985 (JEd)
Åberga-Brändan N-ut fl! (14E 6i , [6783, 1442] ) ,rikkärr o omgiv.lundart,löv-granskog , 1986 (JEd)
Kallholen n.brottet (14E 6i , [6784, 1441] ) ,örtgranskog , 1986 (JEd)
Skattungbyn S-ut (14E 6j , [6780, 1448] ) ,bäckdråg , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Leskusänget mot Ö (14F 6a , [6784, 1452] ) ,rikkärr/ängsgranskog , 1985 (JEd)
Granån (14F 7a , [6785, 1453] ) ,granskog , 1985 (JEd)
Gangsberget (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik SV-exp.bäcksänka , 1986 (JEd & BOr)
2 km S om Österåberget (15E 2j , [6811, 1446] ) ,fuktstråk, ungskog ,1-2 ex. ,1987 (EGu)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ) ,bäckdråg , 1986 (JEd)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ) ,bäckdråg , 1986 (JEd)
Ovan Storstupet (DF) (14E 8j , [67906, 14453] ) ,högört-strandsnår , 1988 (JEd)
Björken v. älven (N-sidan) (14E 7i , [6785, 1441] ) ,dike mot älven , 1985 (JEd)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777402, 1437237] ) , ,1 ,2020 (Anton Björk)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,20 ,2016 (Lars-Göran Hansson, Lars Hansson, Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777471, 1436069] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsbron över Enån , Orsa. (artp.) (14E 5h , [6777559, 1436354] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Hembygdsgården Orsa (artp.) (14E 5h , [6777561, 1436739] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777576, 1436255] ) , ,25 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784564, 1437864] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Kallholn-Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782348, 1440883] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnängena (artp.) (14E 7h , [6786034, 1437491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.) (14E 7i , [6786975, 1443616] ) , ,noterad flera platser, tiotals ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791504, 1435740] ) , ,3 ,2020 (Peter Turander)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Ämån (artp.) (14E 8i , [6793711, 1444403] ) ,rasbrant / barrnaturskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ämån (artp.) (14E 8i , [6794127, 1444219] ) ,barrskog / kanjondal, kursudal , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Abborrsundet (artp.) (14E 8i , [6794144, 1444285] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.) (14F 8b , [6794880, 1457544] ) , ,2 ,2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6799204, 1457777] ) ,brandfält / sekundär lövnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Koppången (artp.) (15E 0j , [6804949, 1445463] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,enstaka ,2009 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,ymnigt ,2014 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Västra Grunubergs fäbodar (artp.) (14E 5j , [6775244, 1447059] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Ribbtjärnsvägen (artp.) (14E 6h , [6781151, 1436643] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6h , [6783685, 1439126] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kajsberges fäb (artp.) (15E 3e , [6817846, 1421341] ) , ,rikl ,2015 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,rikligt ,2014 (GHa)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778876, 1436208] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Viola arvensis    Åkerviol
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776623, 1436377] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,naken jord vid husgrund ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787002, 1431471] ) , ,noterad ,1987 (Johan Abenius)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,vall mot stenröse ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,barrskogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägren ,tiotal ,2017 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Ämån (artp.) (14E 7i , [6788800, 1443600] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Viola epipsila    Mossviol
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Viola mirabilis    Underviol
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Ö om Skattunbyn strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14511] ) ,1/2- skuggig frisk granskog mot rikkärr,m.bl.a.vårärt ,några m2 ,1985 (JEd)
Gangsberets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,frisk örtrik bäcksänka ,enst ,1986 (JEd & BOr)
Mickelvål mot NV (DF) (14E 6i , [67818, 14421] ) ,kalkpåv.lundartad löv-granskog,vägkant o friskäng ,m. blåsippa ,rikl! ,1987 (JEd)
Orsbleck N-ut (FÄRJE.73) (14E 6i , [67812, 14408] ) ,örtrik lundartad löv-granskog 1/2skugga m. vårärt o skogsvicker ,rikl o spr! ,1985 (JEd & PJn)
Öster Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776012, 1436667] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Viola palustris    Kärrviol
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Örvasseln (14F 6b , [67848, 14583] ) ,bäckravin ,rikligt ,2014 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ) ,diken ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67855, 14573] ) ,källdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rensjövasseln (15E 3f , [6817330, 1428160] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,fuktig skog mot myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenvuxen fuktäng ,3 ,2019 (Claes Möre)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6793549, 1435646] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,på fördämningsvall ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,gammalt änge/bäckdråg ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Täktsberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14590] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Viola riviniana    Skogsviol
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Tenningbrändan åt N (14F 9b , [6798690, 1457570] ) ,barrnaturskog ,sparsam i rikdråg i barrskog ,2020 (LBr)
Norra änden av Kölsjövägen (15F 1a , [68075, 14539] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Viola rupestris    Sandviol
Enån S om Slättberg (14E 5h , [67775, 14380] ) ,igenväx.torr ängsmark ,enst! ,1987 (JEd)
Heden mot NO (14E 6h , [67829, 14392] ) ,sandig vägkant m.kalktorrängsveg:låsbräken,rosettj.lin,rödkämpar ,enst! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ) ,mager gräsveg. på sandkulle,kalkpåv. o.solexp! ,enst! ,1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67822, 14417] ) ,kalkpåv.sandig vägkant,m.ängsgent.,vildlin,rosettj.lin , 1987 (JEd)
Kallholens kalkbruk S-ut (14E 6i , [67837, 14406] ) ,kalkgrus-'torräng', m. ängsgent.getväppl.o.rödkämpar , 1988 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14411] ) ,kalkklippor ,enst! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Mässbacken v.vägen gm. Gruvbackarna (14E 7i , [67853, 14436] ) ,kalkpåv.sandvägkant,m.låsbräken o rosettj.lin ,enst! ,1987 (JEd)
Mässbacken v.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ) ,sandig torräng m.vårfingerört,femfingerört ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [67865, 14443] ) ,sandig torräng m.backryta,backstarr,vårfingerört ,enst! ,1985 (JEd)
Ämån SO Ljuthed (14E 7j , [67887, 14451] ) ,S-exp. örtrik torräng/ kalkklippslänt ,enst! ,1985 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Bäcka 200 m SV damm-utloppet (DF-60) (14E 6g , [67802, 14321] ) ,S-exp.torrbacke ,10-tal ex. ,1988 (JEd)
Wixnersvägen norra (artp.) (14E 5h , [6776242, 1437394] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.) (14E 5h , [6777626, 1436701] ) , ,rikligt på fin torrbacke ,2017 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.) (14E 5h , [6777626, 1436701] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.) (14E 5h , [6777626, 1436701] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.) (14E 5h , [6777626, 1436701] ) , ,110 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Viola selkirkii    Skuggviol
Vångsgärde S-ut i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,i botten av örtrika bäckdäljor med dvärghäxört och tråd-fräken , 1988 (JEd)
Orsbleck, 1,5 km N-ut (14E 6i , [67819, 14408] ) ,fuktig örtrik granskog intill bäck ,1 kv-m ,1994 (LBr)
Stenberg vid Enån, 1900-t (Bk) och Slättberg vid Enån, 1950-t (Bj) * Enån flerstädes (14E 5h , [67775, 14380] ) ,steniga och skuggiga strandsnår, ofta med dvärghäxört ,riklig och spridd ,1987 (JEd)
Stenberg vid Enån, 1900-t (Bk) och Slättberg vid Enån, 1950-t (Bj) * Enån flerstädes (14E 5h , [67777, 14372] ) ,steniga och skuggiga strandsnår, ofta med dvärghäxört ,riklig och spridd ,1987 (JEd)
Enån fr.Näsgårdarna(Stenberg) fl. upp till Slättberg,båda sidor ån,åtm 5 lok! (DF,DF 60,DBS) (14E 5h , [67776, 14374] ) ,skuggiga,steniga strandsnår,fl.med Circaea ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6773118, 1436107] ) , , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [67775, 14378] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [6777577, 1437812] ) ,vid denna tidpunkt en ny lokal i ravinen på liten ö omskuren av bäckar , 1999 (Bengt Oldhammer)
Enåravinen (artp.) (14E 5h , [6777662, 1437585] ) ,ravin / sekundär lövnaturskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782027, 1440802] ) ,barrnaturskog / fuktäng , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,väl spridd ,2011 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,grässvål vid riiven skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Viola x wittrockiana    Pensé
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6777994, 1435716] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Cucurbita pepo    Pumpa
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775835, 1437532] ) ,dynghög ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Orsasjön vid Lisselhed (14E 4g , [6774, 1434] ) ,stränder , 1989 (JEd & LBr)
Orsasjön vid Näset (14E 5g , [6775, 1434] ) ,stränder , 1989 (JEd & LBr)
Bondön (artp.) (14E 5g , [6776191, 1434750] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sundins äng-Näset (artp.) (14E 5h , [6775747, 1435336] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Vångsgärde mot S i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,rik bäcksänka,skugga, m.skuggviol ,äv.delv.i huggen del av sänkan ,mkt.rikl. - mattbildande ,1988 (JEd)
Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ) ,fuktgropar i bäcksnår ,örtrikt o skuggigt . med strutbräken ,etc ,enst. ,1988 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ) ,källdråg i kalkpåv.bäckravin , 1988 (JEd)
S om Mässbacken ,"Oasen" (14E 7i , [6785261, 1443168] ) , ,ganska rikligt ,2009 (BOr)
Tenningsbrändan nedan Åsängsbäckens fall (14F 9b , [67984, 14575] ) ,frodigt, fuktigt ,massor ,1986 (EGu)
Enån fr.Näsgårdarna(Stenberg) fl. upp till Slättberg (DF) (14E 5h , [67775, 14380] ) ,strandsnår resp källkärr,kalkrikt,ofta m.skuggviol o lundarv ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Enån fr.Näsgårdarna(Stenberg) fl. upp till Slättberg (DF) (14E 5h , [67777, 14372] ) ,strandsnår resp källkärr,kalkrikt,ofta m.skuggviol o lundarv ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Enåutloppet (artp.) (14E 5h , [6777496, 1436180] ) ,sekundär strandskog / lövsumpskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enåravinen (artp.) (14E 5h , [6777662, 1437585] ) ,ravin / sekundär lövnaturskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.) (14F 6a , [6784783, 1450802] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,riklig, vitblommig ,2013 (LBr)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) ,flera platser ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vanlig i diken och rabatter , 2013 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776254, 1438144] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786324, 1443774] ) ,rikligt intill två källdrog som mynnar i oreälven ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Unnängena (artp.) (14E 7h , [6786034, 1437491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,skogsbryn mm ,rikligt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren ,väl spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67781, 14592] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,spridd ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,ymnigt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ) ,vägrenar ,ymnigt ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,flertal ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831260, 1434200] ) ,blockig, lövrik sluttning ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,vägren ,väl spridd ,2011 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Hälsingborg (15F 4b , [6820070, 1455260] ) ,gammal vägbank ,rikligt ,2014 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,hyggeskant ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,noterad ,2016 (Claes Möre)
Berget, Orsa (artp.) (14E 5h , [6778301, 1436585] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd , 2013 (Claes Möre)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.) (14E 7i , [6786756, 1444369] ) , , 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806035, 1444819] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807526, 1446817] ) ,vägkant , 2010 (Hans Sundström)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Vångsgärde v.Rv 81, fl. (14E 4h , [6773, 1435] ) ,vägdiken ,fl.o.rikl. - mkt.rikl. ,1988 (JEd)
Vångsgärde v. Rv 81,fl! (14E 4h , [6774, 1436] ) ,vägdiken ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Lindänget , intill Orsasjön (14E 5h , [6776584, 1436144] ) ,dyig strandkant några meter från vattnet ,spridd ,2012 (BOr)
Born N-ut (14E 6h , [6781, 1437] ) ,väg- o. åkerkanter , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SO (14E 7i , [67889, 14447] ) ,bäcksnår , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn nedan lv. (14E 7j , [67863, 14480] ) ,bäckdråg bl.nässlor ,rikl! ,1987 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [6784, 1450] ) ,vägdiken , 1989 (JEd & LBr)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776694, 1436183] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa soptipp NV Heden (både vit o.rödblommig) (14E 6h , [6782, 1438] ) ,soptipp - schaktmassor ,rikl. ,1988 (JEd)
V Stackmora (rödbl!) (14E 6h , [6780, 1438] ) ,vägdike ,(Frekvens se rapportblad) ,1987 (JEd)
Hornberga (rödbl!) (14E 7h , [6787, 1435] ) ,vägdike o spr.ut i ett kärr (i kanten) ,enst! ,1987 (JEd)
Epilobium collinum    Backdunört
Mässbacken på udden i Oreälven (14E 7i , [67865, 14434] ) ,sandälvstrand ,sparsamt ,1990 (JEd & LBr)
Djuptjärnskorsningen (artp.) (14F 5b , [6778175, 1459586] ) ,torr mötesplats(vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,rikt bäckdråg ,enst! ,1986 (JEd & BOr)
V Untorp i sydsluttning (15E 1e , [6808, 1424] ) ,rikt bäcksrtåg ,flera ex. ,1987 (BOr)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ) ,källdrag i örtrik granskog - hygge , m.repestarr , 1988 (JEd)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,spridd ,2011 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Epilobium montanum    Bergdunört
Ämåns S-sida SO Ljothed ( s.k.'Ämågruvan') (14E 7j , [67886, 14454] ) ,f.d.sandstensbrott,nu i skuggig mossgranskog ,t.rikl! ,1987 (JEd)
V.Stackmora vid pensionatet (14E 5h , [67798, 14384] ) ,tomtmark , 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora mot SV n.lv. (14E 6i , [67840, 14439] ) ,på äldre 'skogstraktorväg' i blåbärsgranskog , 1984 (JEd)
Fryksås (14E 7g , [6787, 1431] ) ,byvägkanter , 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar (14E 7i , [67852, 14437] ) ,i sandstensbrott i fuktig granskog , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ) ,på jordhög-trol.tillf! , 1986 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin , 1989 (JEd & LBr)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ) ,i vått dike ,flera ex. ,1987 (BOr)
Enån ovan Trunna (DF60 (väl=Trunna)?) (14E 5h , [67777, 14372] ) ,blockig fuktskog n. ån , 1987 (JEd)
Skattungbyn Ö-ut i f.d. kalkbrottet (DF?) (14F 6a , [67847, 14507] ) ,f.d.kalksbrott,nui blockig skuggig mossgranskog,m. träjon etc! , 1987 (JEd)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779817, 1439049] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,källdrag ,fåtal ,2011 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,4 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oenothera biennis    Nattljus
Born (artp.) (14E 6h , [6780264, 1437178] ) ,vid kvarnen , 2000 (Bengt Oldhammer)
Oenothera rubricaulis    Pricknattljus
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) ,100-tals, ökande, även blommande ex ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778876, 1436208] ) , ,stark spridning från södra banområdet till norra. minst 100 torkade blomställningar, troligen fler. antalet bladrosetter betydligt fler ,2018 (Bengt Oldhammer)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.) (14E 4g , [6773887, 1434791] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6776017, 1435736] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Skrattabbortjärn (artp.) (15E 0f , [6804499, 1429254] ) , ,1 ,2019 (Peter Turander)
Unnån Trullbo (artp.) (15E 0g , [6800092, 1430822] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784440, 1436770] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
V Stackmora ( i kraftledn.gata) (14E 6h , [67807, 14391] ) ,litet starrkärr , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ) ,eutroft skogskärr , 1985 (JEd)
Oreälven vid o.ovan Kallholen fl" (DF) (14E 6i , [6783, 1440] ) ,sandiga lugnvatten , 1987 (JEd)
Oreälven vid o.ovan Kallholen fl" (DF) (14E 6i , [6784, 1440] ) ,sandiga lugnvatten , 1987 (JEd)
Åbergtjärn (FÄRJE 73) (14E 6i , [6783, 1443] ) ,1/2-eutrof tjärn bl.gul näckros , 1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776694, 1436183] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777174, 1436243] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 6i , [6784837, 1440828] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Grönklitt (artp.) (14E 7g , [6788701, 1431958] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallbolsfloten (artp.) (14E 8f , [6792976, 1429122] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Cornus alba    Videkornell
Lindänget (artp.) (14E 5h , [67774, 14360] ) ,spridd i gråalskogen, sågs på åtminstone 5 plater. även vid stora fågeltornet , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777559, 1436155] ) , ,massiv spridning längs ån ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget-Skitolabäcken (artp.) (14E 5h , [6778390, 1435825] ) , ,noterad mycket riklig i den sumpiga blöta marken intill vattnet ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.) (14E 5h , [6779479, 1435488] ) , ,1000 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Cornus suecica    Hönsbär
Täktbergsvägen (14F 6b , [6782147, 1459466] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Skattungens S sida, nöra Oregränsen, Larsrönningen (14F 6b , [67845, 14599] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781960, 1460177] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,ymnigt ,2013 (GHa)
Skattungens S-sida v. Ejmyrbäckens utlopp (DF) (14F 7b , [6785900, 1456570] ) ,alstrandsnår , 1984 (JEd)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Lisselhed (14E 4h , [67740, 14352] ) ,vägkant ,frekvens i Orsa se rapportblad ,1987 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,liten kulle, kanske huslämning ,spridd ,2018 (LBr)
V Stackmora (14E 6h , [6780, 1438] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Åberga v.lv. V'ut (14E 6i , [6782, 1443] ) ,vägkant,gräsmark ,rikl! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Kallmora Ö-ut v.lv-skälet (14E 7j , [6785, 1445] ) ,gräsmark v.tomt / vägkant ,rikl! ,1987 (JEd)
Skattungbyn, fl- (14E 7j , [6786, 1448] ) ,vägkanter ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Kallmora v.lv. (BJÖRKM.57) (14E 6i , [6784, 1444] ) ,gräsmark mot vägen ,rikl! ,1986 (JEd)
Nederberga- Mässbacken o Kallmora,fl! v.lv. (DF Mässbacken) (14E 7i , [6785, 1441] ) ,gräsmark mot vägen ,spr.rikl! ,1986 (JEd)
Nederberga- Mässbacken o Kallmora,fl! v.lv. (DF Mässbacken) (14E 7i , [6785, 1444] ) ,gräsmark mot vägen ,spr.rikl! ,1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,alltför framgångsrikt ogräs , 2014 (Bengt Oldhammer)
NÖ Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776131, 1436691] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Enån norr Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777220, 1439307] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) ,under spridning på några ställen ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Frekv:t.a! (åtm.6 lok!) Stenberg-Höglunda-Kyrkbyn-Dtackmora (DF) (14E 5h , ) ,vägkanter, där ofta i gräsmattor ofta rikl! ,1987 (JEd)
Angelica sylvestris    Strätta
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Burtsvasseln (14F 5a , [67788, 14526] ) ,bäckdråg ,fåtal ,2012 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67782, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,enstaka ,2011 (GHa)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Berget, Orsa (artp.) (14E 5h , [6778301, 1436585] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.) (14E 7i , [6786756, 1444369] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd frodig ruderatmark ,noterad ,2015 (Maud Andersson)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,grässvål vid riiven skogskoja ,riklig ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,ymnigt ,2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,ymnigt ,2018 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,spridd ,2011 (GHa)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Berget, Orsa (artp.) (14E 5h , [6778301, 1436585] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,frisk äng. gick i frö i sämre hävdad äng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,rikligt ,2014 (GHa)
Carum carvi    Kummin
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [67751, 14355] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vägkant , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Högheds fäbod. (artp.) (14E 8h , [6792809, 1439360] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Cicuta virosa    Sprängört
Lillån (artp.) (14E 5g , [6779417, 1434537] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776526, 1436087] ) , ,100-tals ,1997 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,1980 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777174, 1436243] ) , ,2 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Kricksjön västra delen (artp.) (14E 5h , [6778348, 1435577] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779074, 1435631] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779104, 1435779] ) ,å ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Daucus carota ssp. carota    Vildmorot
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779746, 1438197] ) ,invid torr solbelyst uppfartsväg vid husknut. vid uppgrävning av ett ex var roten vit och seg. okänt hur den kommit dit. ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ängar och gräsmattor ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Trunna NNV (artp.) (14E 5h , [6778316, 1436160] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Levisticum officinale    Libbsticka
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778153, 1436247] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Myrrhis odorata    Körvel
Stenberg v. Högbackavägen (14E 5h , [67761, 14369] ) ,spr.i tomtgräns , 1987 (JEd)
Skeerbacken (artp.) (14E 5h , [6775020, 1436910] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,inplanterad på tomten och under spridning under buskar och liknande. , 1995 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776227, 1437891] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776238, 1437016] ) ,vildväxande i vägkanten, på västra sidan. , 1995 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6776395, 1437103] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776861, 1437680] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776861, 1437680] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Fryksås (14E 7g , [6787, 1431] ) ,fäbodtun , 1990 (JEd & LBr)
Fryksås, vid infarten till hotellet (14E 7g , [67871, 14314] ) ,f.d. fäbod ,två kraftiga fertila bestånd ,2011 (GHa)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fuktigt lövsnår vid vallen ,mycket rikligt ,1987 (LBr)
Rutberg (14F 6b , [67810, 14583] ) ,stenröse ,ett stort "snår" ,2015 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,planterad från åsens fäbod i venjan där den växer rikligt, inte långt från åsklikten , 2000 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [6794421, 1448559] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Skräddar-Djurberga (artp.) (14E 8j , [67945, 14485] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Aven SV Lisselbäcka (14E 6g , [67805, 14333] ) ,t.rikt blött kärr , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14436] ) ,kärrdråg , 1989 (JEd & LBr)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,älvstränder o kärr , 1989 (JEd & LBr)
Enån v. Torsängsmyren (DF) (14E 5h , [6777, 1439] ) ,åstränder o.kärr ,rikl. ,1988 (JEd)
Enåns N-sida ovan Trunna (DF) (14E 5h , [67777, 14372] ) ,litet strandkärr ,enst! ,1987 (JEd)
Lillån (artp.) (14E 5g , [6779417, 1434537] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,å ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [67837, 14405] ) ,kalkbrukstomt ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,mager äng, snabbnaturaliserad ur gräsmatta ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ribbtjärnsvägen (artp.) (14E 6h , [6781151, 1436643] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oresjöns västra sida. Furudal, 3,6 km VSV. (artp.) (14F 6c , [6782528, 1460475] ) ,vägslänt ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Andromeda polifolia    Rosling
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Täktsberg, Långmyren (14F 6b , [67819, 14587] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Myr vid Rödsjöarna 12 km NV Orsa (artp.) (14E 7f , [6789946, 1429970] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Majkölen 12 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 4f , [6824845, 1427146] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Djuptjärn (artp.) (15F 3c , [6817910, 1460863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,ängens magraste fläckar. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,kanten av myr ,flertal ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,barrskog ,spridd ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,banvall ,väl spridd ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [6799, 1457] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Bössfallet (15E 0h , [6804, 1439] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [6801, 1442] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Bössfallsberget (15E 1h , [6806, 1438] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Äggsknoppen (15E 2g , [6811, 1434] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,barrskog ,vanlig ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Lusboberget (15E 3g , [6816, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Vibergsåsen (15E 3h , [6819, 1437] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Kangasmäck (15E 3i , [6818, 1440] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,barrskog ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [6820, 1429] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget (15E 4g , [6821, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ackamäck (15E 4h , [6821, 1435] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,riklig ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Tunaplutten (15F 0b , [6803, 1456] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68085, 14565] ) ,stenig skogsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,hyggen ,rikligt ,2015 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,fläckar av sämre jord. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807516, 1446805] ) ,granskog , 2010 (Hans Sundström)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [6799, 1457] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,barrskog ,vanlig ,2015 (GHa)
Lusboberget (15E 3g , [6816, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Vibergsåsen (15E 3h , [6819, 1437] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Kangasmäck (15E 3i , [6818, 1440] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,barrskog ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [6820, 1429] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget (15E 4g , [6821, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ackamäck (15E 4h , [6821, 1435] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Tunaplutten (15F 0b , [6803, 1456] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Torsmobrändan (15F 1b , [6806, 1457] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,hyggen ,rikligt ,2015 (GHa)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [6775600, 1458790] ) ,sumpskog , 2004 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [67775, 14378] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Backänget (artp.) (14E 6g , [6782330, 1434532] ) , , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,30 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberg (artp.) (15E 0g , [6804183, 1430315] ) ,sekundär lövnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Kajsberget-Bjurdammsberget (artp.) (15E 3e , [6818103, 1421651] ) , ,rikligt på något ställe ,1993 (Bengt Oldhammer)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6823971, 1422058] ) ,på grov sälglåga , 2015 (Bengt Oldhammer)
Monotropa hypopitys var. glabra    Kal tallört
En route (artp.) (14E 7i , [6786411, 1442345] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Berget v.elljusspåret ( enl Lars Malmberg! ) (14E 5h , [6778, 1437] ) ,tallskog , 1987 (JEd)
Skattungbyn n.Gässi ( enl. Ylva Larsson ) (14F 7a , [6787, 1450] ) ,tallskog , 1987 (JEd)
Fjället österut (14F 8b , [6792576, 1457534] ) ,lavrik tallskog ,3 ex ,2011 (LBr)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784171, 1438518] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Kallholn kalkbrott (artp.) (14E 6i , [6783962, 1441222] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnsberget (artp.) (14E 7j , [6787652, 1447815] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Fjällets östsluttning (artp.) (14F 8b , [6792356, 1457162] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson)
Jätteblockskogen norr Torsmo (artp.) (14F 8b , [6792541, 1457192] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Finnsjön (artp.) (15F 1b , [6808368, 1455928] ) ,barrnaturskog / , 2005 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Lannaberget, bränt ca 2014 (artp.) (15F 2c , [6814131, 1461128] ) ,äldre tallskog, vildbränna ca 2014 ,noterad, en enda planta ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,torr vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren , 2009 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67830, 14547] ) ,diken ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ) ,blandskog vid bäck ,flertal ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827620, 1427150] ) ,vägkant mm ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,bäckdäld ,spridd ,2015 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [6831080, 1435880] ) ,grandäld ,spridd ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68042, 14565] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) , ,noterad ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Norr Heden, längs E45 (artp.) (14E 6h , [6784283, 1438527] ) , ,noterad ,2017 (Fingal Gyllang)
Hansjö (artp.) (14E 7h , [6786878, 1439251] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ) ,tallhed ,enst! ,1984 (JEd)
Björken S-ut (14E 6i , [67847, 14425] ) ,glänta i mossgranskog m.bl.a.knärot ,enst! ,1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,en liten fläck ,2011 (LBr)
Skällmyren (14F 5b , [6775610, 1458820] ) ,skogsbryn i tallskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [67776, 14591] ) ,grovstammig, fuktig, barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Brändåsen (14F 6a , [67814, 14506] ) ,tallskog , 1990 (JEd & LBr)
Oreälven (artp.) (14E 6h , [6783530, 1439971] ) , ,3 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Ca 2 km S Storstupet S om ån (n.'Ämågruvan') (14E 7j , [67886, 14454] ) ,blåbärs-granskog i NO.lutn ,enst! ,1987 (JEd)
Pyrola media    Klockpyrola
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Pyrola minor    Klotpyrola
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ) ,sumpskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [6831080, 1435880] ) ,grandäld ,spridd ,2015 (LBr)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnskorsningen (artp.) (14F 5b , [6778175, 1459586] ) ,vägslänt ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6823971, 1422058] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785048, 1443387] ) ,rikstråk , 2009 (BOr)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458740] ) ,kanten av kärr ,enstaka ,2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [67776, 14591] ) ,grovstammig, fuktig, barrskog ,flertal ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Kvarndammen (artp.) (14E 4h , [6772943, 1439267] ) , ,15 ,2017 (John-Eric Thore)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Ledum palustre    Skvattram
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,hygge ,rikligt ,2018 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,myr ,enstaka ,2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,kanten av myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,sparsamt ,2015 (LBr)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Bultbodfloten-Sälgtjärnbäcken (artp.) (15E 1g , [6808100, 1431948] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,holme i myr ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67854, 14573] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [6799, 1457] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Bössfallet (15E 0h , [6804, 1439] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [6801, 1442] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,rikligt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Bössfallsberget (15E 1h , [6806, 1438] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Äggsknoppen (15E 2g , [6811, 1434] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,barrskog ,vanlig ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Lusboberget (15E 3g , [6816, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Vibergsåsen (15E 3h , [6819, 1437] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Kangasmäck (15E 3i , [6818, 1440] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,barrskog ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [6820, 1429] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget (15E 4g , [6821, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ackamäck (15E 4h , [6821, 1435] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,riklig ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Tunaplutten (15F 0b , [6803, 1456] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Norra änden av Kölsjövägen (15F 1a , [68075, 14539] ) ,gles barrskog ,väl spridd i hela rutan ,2012 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad skog invid fäbodvall , 2013 (Claes Möre)
Fryksåshygge (artp.) (14E 7g , [6786896, 1430860] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2020 (Claes Möre)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Orsa björnpark, entrén (artp.) (14E 7g , [6789167, 1431737] ) , ,noterad ,2017 (Olle Holst)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807516, 1446805] ) ,granskog , 2010 (Hans Sundström)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr/myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [68111, 14598] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,myr ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6778175, 1435753] ) , ,rikligt på denna lilla myrplätt ,2019 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , , 1983 (Lars Bruks)
Myr vid Rödsjöarna 12 km NV Orsa (artp.) (14E 7f , [6789946, 1429970] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,myr ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum ssp. alpinum    Fjällodon
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Vaccinium uliginosum    Odon
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,myrkant ,fåtal ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,surdrag ,fåtal ,2009 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,igenväxande ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,myrkanter ,vanlig ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,myrkanter ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,liten tjärn med gungflyn ,riklig ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,sankmark , 2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [68111, 14598] ) ,sankt hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,myrkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Rödsjöarna 12 km NV Orsa (artp.) (14E 7f , [6789946, 1429970] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) , ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vid damm ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,stenröse ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Blomtäkt fäbod, 175 m SV (artp.) (15E 1j , [6805263, 1446310] ) ,myrkant , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807516, 1446805] ) ,granskog , 2010 (Hans Sundström)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,snårskog ,spridd ,2014 (GHa)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,blandskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 4b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,holme i myr ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,hygge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,banvall ,rikligt ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [6799, 1457] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Bössfallet (15E 0h , [6804, 1439] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [6801, 1442] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Bössfallsberget (15E 1h , [6806, 1438] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Äggsknoppen (15E 2g , [6811, 1434] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,hyggen ,vanlig ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Lusboberget (15E 3g , [6816, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Vibergsåsen (15E 3h , [6819, 1437] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Kangasmäck (15E 3i , [6818, 1440] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,hyggen ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [6820, 1429] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget (15E 4g , [6821, 1430] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Ackamäck (15E 4h , [6821, 1435] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,riklig ,2015 (LBr)
Stora Ajtomägg (15E 6h , [6831490, 1435010] ) ,brant sydslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Tunaplutten (15F 0b , [6803, 1456] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Torsmobrändan (15F 1b , [6806, 1457] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68085, 14565] ) ,stenig skogsmark ,ymnigt ,2011 (GHa)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,hyggen ,rikligt ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad skog invid fäbodvall ,fullt utvecklade blad ,2013 (Claes Möre)
Avtagsväg Laggars (artp.) (14E 6h , [6782192, 1438056] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Westling)
Fryksåshygge (artp.) (14E 7g , [6786896, 1430860] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2020 (Claes Möre)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,fullt utvecklade blad ,2013 (Claes Möre)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Orsa björnpark, entrén (artp.) (14E 7g , [6789167, 1431737] ) , ,noterad ,2017 (Olle Holst)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,marare jordfläckar. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807516, 1446805] ) ,granskog , 2010 (Hans Sundström)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräs i rabatter på diverse ställen , 2011 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6776954, 1436814] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,tiotals ,2013 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,spridd i många stenrösen över hela fäbpden ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,göl i liten å ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6h , [6783685, 1439126] ) , ,noterad massor i gamla meanderbågar ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,kanten av damm ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) ,rikligt ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.) (14F 9b , [6795063, 1457028] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,grov barrskog , 2009 (GHa)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,längs å ,fåtal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,spridd ,2015 (LBr)
Stora Ajtomäggs sydsluttning (15E 6h , [6831130, 1435190] ) ,hygge ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,snårskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,snårskog ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,snårskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,skogsbryn ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14557] ) ,fuktig skog nära källa ,tiotals ,2013 (GHa)
Täktsberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14590] ) ,granskog ,tämligen rikligt ,2013 (GHa)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776487, 1436206] ) ,söder om övergången till plattformen ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) ,växer även längs järnvägen några meter söder om övergången till plattformen med några ex ,längre norrut vissa kvadratmetrar med cirka 100 ex. absolut under spridning ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,200 stjälkar/strån/skott ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,900 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776558, 1436240] ) , ,noterad 12 blommande ex söder om övergången till plattformen. norr därom massvis, många hundra ex. verkar ha ökat ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776669, 1436293] ) , ,noterad blomning påbörjad hos enstaka ex ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776669, 1436293] ) , ,3300 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget Orsa (artp.) (14E 5h , [6776766, 1436346] ) , ,noterad rikligt med blommor efter järnvägen ,2020 (Yngve Johansson)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777179, 1436429] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Primula farinosa    Majviva
Lisselhed (14E 4h , [67738, 14352] ) ,vägkanter ,riklig ,1985 (JEd)
Torrvål 200 m NO om bystugan (14E 4h , [67738, 14379] ) ,fuktig betesmark ,sparsam ,1990 (LBr & TLj)
Vångsgärde intill riksvägen (14E 4h , [67739, 14359] ) ,fuktig hackslog ,t.riklig ,1990 (LBr & TLj)
Sundbäck 400 m Ö om Skeriol (14E 4h , [67745, 14371] ) ,fuktig hackslog ,t.riklig ,1990 (TLj)
Vångsgärde V-ut (14E 4h , [67746, 14357] ) ,vägdike ,enstaka ex ,1987 (JEd)
Holen ovan riksvägen (14E 5h , [67752, 14365] ) ,fuktig hackslog med bl a fjällruta ,riklig ,1990 (LBr)
Oljonsbyn 400 m V om bystugan (14E 5h , [67762, 14374] ) ,f d ängsmark och vägkant ,enstaka ,1990 (H. Sjörs)
Lindänget mot N (14E 5h , [67766, 14367] ) ,dike i beteshage ,enstaka ,1986 (JEd)
Oljonsbyn vid Högbacka (14E 5h , [67766, 14370] ) ,fuktig hackslog på tomt ,t.riklig ,1990 (TLj & LBr)
Höglunda ”Lundins äng” nära riksvägen (14E 5h , [67767, 14368] ) ,liehävdad kalkfuktäng på tomt ,1000-tals ex 1986- ,1991 (BOr o a)
Lindänget i ”Knutar-Einars äng” (14E 5h , [67770, 14366] ) ,liehävdad kalkfuktäng ,ca 50 ex ,1991 (FCa o a)
Höglunda vid Blåtryvägen (14E 5h , [67771, 14371] ) ,kalkfuktängsrest i ledningsgata ,enstaka ex ,1985 (JEd)
Höglunda vid OK-macken (14E 5h , [67774, 14366] ) ,fuktiga vägdiken ,1000-tals ex ,1986 (BOr, JEd)
Born Ö om Plattfabriken (14E 6h , [6780, 1437] ) ,i kraftledningsgata ,100-tals ex ,1991 (BOr)
V. Stackmora N-ut (14E 6h , [67807, 14389] ) ,fuktängsrest ,100-tals ex ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67813, 14408] ) ,vägdike ,enstaka ex ,1985 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67819, 14421] ) ,på äldre jordtäkt ,t.riklig ,1987 (JEd)
Åberga NV om Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ) ,skogsrikkärr förr troligen hävdat ,enstaka ex ,1986 (JEd)
Åberga N om Brändan (14E 6i , [67833, 14429] ) ,vägkant och blöt traktorväg ,enstaka ex ,1987 (JEd)
Kallholen S-ut längs Åbergavägen flerstädes (14E 6i , [67834, 14408] ) ,väg- och ängskanter ,t.riklig ,1986 (JEd)
Kallmora mot SV (14E 6i , [67840, 14441] ) ,länsväg/dike ,enstaka ex ,1986 (JEd)
Strax N om Åbergatjärn (14E 6i , [67841, 14431] ) ,vägdike ,enstaka ex ,1986 (JEd)
Kallholen mot NO (14E 6i , [67844, 14413] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Kallmora 200 m SV kapellet (14E 6i , [67845, 14442] ) ,grusvägkant mot äng ,enstaka ex ,1988 (JEd)
Skattungbyn S-ut strax NV Torgeltjärn (14E 6j , [67829, 14473] ) ,grusvägdike ,enstaka ex ,1985 (JEd)
NO om Hornberga vid Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67890, 14374] ) ,förr hävdad kärräng ,enstaka ex ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ) ,skogsrikkärr ,tämligen riklig ,1986 (JEd)
Björken mot SO (14E 7i , [67854, 14429] ) ,kalkkärrkant ,enstaka ex ,1986 (JEd)
Kallmora Ö-ut 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ) ,hävdad kalkfuktäng ,enstaka ex ,1988 (FCa o a)
Kallmora Ö-ut vid lv-skälet (14E 7j , [67857, 14452] ) ,fuktäng mot vägdike ,enstaka ex ,1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut vid ”Japan-vägen” (14E 7j , [67862, 14464] ) ,vägdike ,tämligen riklig ,1985 (JEd)
Ca 1 km NO Heden (2 grupper), (även 6h 31 46) (DBS) (14E 6h , [67831, 14393] ) ,grusväg på kalkpåv.sand ,2 mindre lok! ,1986 (JEd)
Berget v.lv.mot Stackmora ,i backen under kraftl (DBS) (14E 5h , [67793, 14374] ) ,vägkant m.gräsveg. ,rikl! ,1987 (JEd)
V om Kallholen N om älven ca 2 km SV Namnlösen (DBS) (14E 6h , [67842, 14391] ) ,sandig vägkant m,mager gräsveg. ,mkt.rikl längs ca 20 m ,1987 (JEd)
Mickelvål mot NV (DBS) (14E 6i , [67822, 14417] ) ,grusvägkant m,kalktorrängsveg,(Polygala,Linum,rödkämpar,sandviol) ,spr.o.rikl! ,1987 (JEd)
Åberga-Brändan strax S-ut (DBS) (14E 6i , [67828, 14430] ) ,vägkant m.bl.a.Linum ,enst ,1986 (JEd)
SO Kallholen n. Brajsmyren (DBS) (14E 6i , [67834, 14422] ) ,torr vägkant m Polygala,Linum etc. ,även spridd ut på grusplan ,spr.o rikl! ,1987 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (DBS) (14F 6a , [67849, 14511] ) ,rikkärr (Gymnadenia,List.ova.) , 1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6773841, 1435230] ) , ,100 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [67740, 14353] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774692, 1435570] ) , ,5 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) ,på ängen söder gråalravinen (nu nerröjd) där pricken sitter, öster om vägen alltså , 2001 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775785, 1436676] ) , ,6 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775798, 1436632] ) , ,3 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775801, 1436665] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindängsvägen (artp.) (14E 5h , [6775802, 1436710] ) , ,8 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.) (14E 5h , [6775809, 1436702] ) , ,3 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775844, 1436651] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , ,18 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.) (14E 5h , [6775908, 1436569] ) , ,1 ,2017 (Anders Haglund)
Nordöst Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776192, 1436729] ) , ,6 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776194, 1436721] ) , ,68 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776319, 1436715] ) , ,5 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776339, 1436725] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [67767, 14368] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,200 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,200 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776793, 1436714] ) , ,130 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776795, 1436717] ) , ,60 ,2016 (Bengt Oldhammer)
NÖ Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776796, 1436713] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776937, 1436747] ) , ,100 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 2015 (Gunnel WalldenLennart Walldén)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777112, 1436483] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) , ,17 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) ,i diket vid ok, ,minst 500 ex ,1986 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.) (14E 5h , [6777381, 1436645] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,10 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) ,de har precis börjat blomma, kan finnas fler ex i vägkanten och stigen länge beteshagen ,12 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT1 (artp.) (14E 6i , [6782820, 1440752] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT44 (artp.) (14E 6i , [6782832, 1440757] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT252 (artp.) (14E 6i , [6782844, 1440749] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT480 (artp.) (14E 6i , [6782851, 1440752] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT577 (artp.) (14E 6i , [6782875, 1440743] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT343 (artp.) (14E 6i , [6782877, 1440737] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT553 (artp.) (14E 6i , [6782890, 1440736] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT144 (artp.) (14E 6i , [6784004, 1444064] ) ,hela vagsidan ,12 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT381 (artp.) (14E 6i , [6784016, 1444087] ) ,innerslänt ,12 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT387 (artp.) (14E 6i , [6784134, 1440813] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785084, 1445119] ) , ,100 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) , ,150 ,2016 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT494 (artp.) (14E 7j , [6785850, 1445734] ) ,innerslänt ,10 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Primula veris    Gullviva
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Lisselhed betad mark (artp.) (14E 4h , [6773988, 1435958] ) , ,100 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,naturaliserad i gräsmatta ,30 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784902, 1450617] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift
2 km S Noppikoski,längs en sträcka av 25 m (15F 3a , [68185, 14500] ) ,vägkant ,9 tuvor,en av tuv.med fler än 20 blommor ,1987 (BOr)
Fraxinus excelsior    Ask
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
avk2019MITT218 (artp.) (14E 6i , [6782364, 1443262] ) , ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Skattungbyn ca 1,5 km V-ut 2 lokaler (0911, 1109), (14E 7j , [67859, 14461] ) ,vägkanter ,t. riklig ,1985 (JEd)
Höglunda nära Rv 81 (14E 5h , [67767, 14368] ) ,liehävdad kalkfuktäng på tomtmark ,riklig ,1988 (BOr, LBr o a)
Höglunda i ”Knutar Einars äng” (14E 5h , [67770, 14366] ) ,liehävdad örtrik slåtteräng ,enstaka ,1990 (JEd)
SO om Torsängsmyren (14E 5h , [67770, 14396] ) ,torr vägkant ,enstaka ,1988 (JEd)
V om Kallholen vid vägen SV Namnlösen (14E 6h , [67842, 14391] ) ,sandvägkanter ,riklig ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67822, 14417] ) ,grusvägkant ,spridd och riklig ,1987 (JEd)
Åbergabrändan mot S (14E 6i , [67828, 14430] ) ,vägkant ,enstaka ,1986 (JEd)
Vägen mellan Kallholen-Brändan fl. (14E 6i , [67834, 14422] ) , ,spridd och riklig ,1987 (JEd)
V om Kallholen vid vägen SV Namnlösen (14E 6i , [67846, 14400] ) ,sandvägkanter ,riklig ,1987 (JEd)
Nederberga S-ut (14E 6i , [67847, 14414] ) ,grusvägkant ,riklig ,1988 (JEd)
Björken S-ut (14E 6i , [67848, 14425] ) ,gruskörväg ,enstaka ,1985 (JEd)
Kallmora vid sågen (14E 6i , [67848, 14436] ) ,grusplan och vägkanter ,spridd och riklig ,1987 (JEd)
Åberga Ö-ut vid Näverbrunnsmyren (14E 6j , [67826, 14470] ) ,vägkanter och ängsrest ,riklig ,1985 (JEd)
Åberga Ö-ut 600 m SV Ässtjärn (14E 6j , [67829, 14451] ) ,grusvägkant ,riklig ,1985 (JEd)
Åberga mot NO (14E 6j , [67829, 14473] ) ,vägkanter och ängsrest ,riklig ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken , nära Sjukallgruvan (14E 7i , [6785231, 1443742] ) ,vägkant vid parkering ,några tjog plantor ,2009 (BOr)
Kallmora Gruvbackar längs vägen fl. (14E 7i , [67853, 14436] ) ,sandvägkanter ,riklig ,1986 (JEd)
Nederberga strax NO bron (14E 7i , [67858, 14421] ) ,sandig gräsmark mot väg ,t. riklig ,1988 (JEd)
Mässbäcken vid fotbollsplanen fl. (14E 7i , [67859, 14435] ) ,sandig gräsmark och plan ,t. riklig ,1987 (JEd)
Orsa flygfält (14E 7i , [67866, 14416] ) , ,uppskattningsvis 10000-20000 fjolårsstänglar ,2005 (BOr)
Orsa flygplats i NO-delen (14E 7i , [67870, 14418] ) ,sandig gräsmark ,t. riklig ,1988 (JEd & BOr)
Ljothed strax S-ut (14E 7i , [67896, 14443] ) ,skogstraktorväg , 1989 (JEd & LBr)
1 km N Brändåsen (14F 6a , [67824, 14506] ) ,skogsbilväg ,riklig ,1989 (JEd)
Leskusänget Ö-ut (14F 6a , [67849, 14513] ) ,grusvägkant , 1990 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest ,riklig ,1989 (JEd)
4 km N Ämådalen nära Rv 81 (15E 0i , [6804, 1443] ) ,vägkant ,ca 100 ex ,1988 (BOr,)
Unnåvägen 2,5 km SO Untorp (15E 1f , [68068, 14275] ) ,vägkant ,t. riklig ,1987 (JEd)
Blomtäktsvägen 100 m från Rv 81 (15E 1i , [68060, 14448] ) ,grusvägkant ,enstaka ,1989 (BOr)
St Tunturibergets topp (15E 1j , [6807, 1447] ) ,vägkant ,ca 20 ex ,1988 (BOr)
Långtjärn (15E 1j , [6809, 1446] ) ,vägkant till contortabestånd ,rikligt ,1988 (BOr)
1 km NO Heden (3143-3146), (14E 6h , [67831, 14393] ) ,sandig skogskörväg ,sparsam ,1986 (JEd)
Vägen mellan flygpl. och Ljothed fl. (3228, 4-3-, 4-4-), (14E 7i , [67882, 14428] ) ,sandiga vägkanter ,spridd och riklig ,1988 (JEd)
NV resp NO Åbergtjärn (4031, 4039) (14E 6i , [67840, 14431] ) ,grusvägkanter ,riklig ,1986 (JEd)
NV om Slättberg 2 lokaler (4229, 4324), (14E 5h , [67792, 14379] ) ,torra vägkanter ,riklig ,1988 (JEd)
Leskusänget längs skogsbilvägen Ö-ut fl. (4621, 4913), (14F 6a , [67846, 14521] ) ,grusvägkanter ,riklig ,1990 (JEd)
Skattunge kalkbruk, 1950-t (Bj) * Kallholen S kalkbruket (14E 6i , [67837, 14406] ) ,ängsartad kalkgrusmark vid väg ,riklig ,1986 (JEd)
Åberga ca 400 m ONO Åbergtjärn (DBS) (14E 6i , [67840, 14437] ) ,i kalkgrus på liten körväg ,enst ,1986 (JEd)
SV om Ljothed i vägkanter ,fl. (DBS) (14E 7i , [6789, 1443] ) ,kalkrika vägkanter, m Poly.ama. ,fl.o.mkt.rikl. (spr.åtm.längs 400 m) ,1988 (JEd)
Skattungbyn V-ut strax V o NV om 'Skattungby-björken' (DBS) (14E 7j , [67861, 14459] ) ,vägkanter ,fl.rikl! ,1985 (JEd)
Vattnäs, 1950-t (GRAN.1984) * försvunnen men återinförd 1988 i Kalkberget (14E 4h , [6771, 1435] ) ,slåtter-äng med återupptagen liehävd ,enstaka ,1989 (BOr)
Sundins äng-Näset (artp.) (14E 5h , [6775747, 1435336] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Vägren lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777346, 1436580] ) , ,2 ,2016 (Magnus Bjurman)
Kallholn-Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782348, 1440883] ) , ,30 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.) (14E 6i , [6783093, 1444081] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Mässbacken Gruvbacksvägen (artp.) (14E 7i , [6785557, 1443353] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786495, 1443564] ) ,mittsträngen av vägen ,40 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält Tallhed (artp.) (14E 7i , [6786794, 1441776] ) , ,10000 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält (artp.) (14E 7i , [6786838, 1441587] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygplats (artp.) (14E 7i , [6787160, 1441970] ) ,flygplats , 2011 (Tommy Karlsson)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789887, 1444354] ) ,vägkant intill slåtterängen som naturskyddsföreningen slog idag ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785084, 1445119] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (artp.) (14F 7a , [6785880, 1450025] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gårdsplan ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Djurviken (artp.) (14F 7a , [6788052, 1451346] ) ,längs vägkanten , 2012 (Bengt Oldhammer)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,5 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnen (artp.) (15E 0i , [6804627, 1443697] ) ,längs vägen ,några dussin ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Unntorpsvägen (artp.) (15E 1f , [6807466, 1426540] ) , ,1000 ,2016 (Magnus Bjurman)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6805873, 1445057] ) ,längs stigen till Blomtäkt , 1989 (Bengt Oldhammer)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [68072, 14470] ) ,toppen, vid vändplanen , 1988 (Bengt Oldhammer)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807282, 1447044] ) , ,10 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Storstupet (mot N) (artp.) (14E 8j , [6791892, 1445562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Torrvål ”Riskitten” (14E 4h , [67738, 14378] ) ,torr, delvis betad ängsmark ,1000-tals ,1990 (TLj&LBr)
Torrvål (14E 4h , [6773846, 1437910] ) ,ängsmark, hästbete ,17 x 15 m , 144 ex. ,2004 (MPn)
Torrvål (14E 4h , [6773850, 1437913] ) ,ängsmark, hästbete ,1 x 1m , 4 ex ,2004 (MPn)
Höglunda ”Knutar Einars äng” (14E 5h , [67770, 14366] ) ,örtrik slåtteräng ,ca 100 ex ,1990 (LBr&TLj o a)
Kallmora "Wests änge" (14E 6i , ) ,hackslog mer än 100 ex. ,1998 (ABr & BSi)
Åberga (14E 6i , [67831, 14440] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Åberga (14E 6i , [67831, 14440] ) ,i ängsrest ,100-300 ex 1985- ,1988 (JEd)
Skattungbyn vid Harabacken (14E 7j , [6785330, 1447964] ) ,f.d. hackslog , nu betesmsrk ,1 x 1m , 6 ex ,2004 (MPn)
Skattungbyn vid Harabacken (14E 7j , [67862, 14479] ) ,fårbetad f d hackslog ,25 ex ,1990 (LBr)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773781, 1437906] ) ,vi hittade 34 arter kärlväxter på en kvadratmeter. rikligt med fältgentiana , 1994 (Bengt Oldhammer)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773798, 1437791] ) , ,21 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773801, 1437815] ) , ,41 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Torrvål, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773831, 1437901] ) ,ängs- och betesmark ,66 plantor ,2012 (Bo Norell)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773832, 1437904] ) , ,25 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Riskitten (artp.) (14E 4h , [6773844, 1437880] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Cecilia Fahlén)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773878, 1437966] ) , ,10 plantor/tuvor ,2015 (Maja Wressel)
Torrvål, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773887, 1437902] ) ,ängs- och betesmark ,1 plantor ,2012 (Bo Norell)
Torrvål, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773917, 1437856] ) ,ängs- och betesmark ,1 plantor ,2012 (Bo Norell)
Torrvål, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773947, 1437856] ) ,ängs- och betesmark ,43 plantor ,2012 (Bo Norell)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 2012 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777033, 1436634] ) , ,40 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Knut Einars äng, Orsa s:n (artp.) (14E 5h , [6777034, 1436630] ) ,betesmark ,28 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777036, 1436659] ) ,fuktig, kalkrik slåtteräng. ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Knutaräng (artp.) (14E 5h , [6777043, 1436586] ) , ,30 ,2017 (Anders Haglund)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777045, 1436587] ) , ,43 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Knut Einars äng, Orsa s:n (artp.) (14E 5h , [6777046, 1436611] ) ,betesmark ,12 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Frisks äng i Bjus (artp.) (14E 6h , [6784365, 1436213] ) , ,60 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Frisks äng (artp.) (14E 6h , [6784370, 1436208] ) , ,30 ,2020 (Lars Hansson)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443011] ) ,rapporterade av roland öjeskog ,6 ,2020 ((Rapportör) Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,6 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.) (14E 6i , [6783089, 1444088] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Åberga, Orsa s:n (artp.) (14E 6i , [6783090, 1444093] ) ,betesmark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Räsgården (artp.) (14E 6i , [6783132, 1444016] ) , ,10 ,2018 (Maja Wressel)
Wests änge Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785475, 1445351] ) ,mer än 100, betydligt mer, även små ex. svårt att uppskatta antalet. mest i östra delen av ängen ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785477, 1445344] ) , ,1871 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) , ,50 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge, Ore s:n (artp.) (14E 7j , [6785484, 1445334] ) ,betesmark ,56 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) ,"rekordmånga. växande på den gamla vanliga ""fläcken""" ,60 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) , ,2 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) , ,10 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbodar (artp.) (14E 8g , [6792834, 1431705] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Skattungbyn (artp.) (14F 7a , [6785880, 1450025] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gårdsplan ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Knut Einars äng (även 6777029 , 1436631) (14E 5h , [6777050, 1436603] ) ,välskött ståtteräng ,5 x 3m ,29 ex samt 6x2m , 8 ex ,dessutom spridda 7 ex ,2004 (MPn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,fuktigt dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,myr ,enstaka ,2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,bäckdråg i myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Täktsberg, Långmyren (14F 6b , [67819, 14587] ) ,fuktig myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,enstaka ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Jamtmot (15E 4e , [68207, 14204] ) ,göl ute i myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr/myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,kanten av myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,göl i liten å ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777362, 1436015] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784310, 1436830] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ) ,grässvål ,rikligt ,2010 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,enstaka ,2012 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2018 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ) ,bymiljö ,enstaka ,2015 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska torr gräsmatta, delar skötta som äng. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,nederst i biotopen, nedom vedstapeln ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,alll icke alltför stenig jord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,nyligen framsmält källbäcksstrand omgiven av sammanhängande snötäcke ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,noterad ,2016 (Claes Möre)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Galium album x verum    
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775319, 1437371] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Galium aparine    Snärjmåra
Oljonsbyn , (14E 5h , [6775834, 1437952] ) ,trädgårdsogräs , 2008 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,i rabatten, storvuxen , 2008 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775890, 1438060] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,kompost ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lillåskogen (artp.) (14E 5h , [6779377, 1436021] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Galium boreale    Vitmåra
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ) ,vägkorsning/rastplats ,flertal ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,källdrag ,fåtal ,2011 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
V Stackmora (14E 6h , [67800, 14386] ) ,åkerkant ,mkt ogräsrik:flyghavre o veronika-arter , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,f.d.potatisåker (m. åkerveronika) , 1985 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67871, 14362] ) ,ogräsrik trädesåker (m.åker- o.fältveronika) , 1987 (JEd)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6779101, 1436052] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Björken v.älven (14E 7i , [67858, 14424] ) ,strandkärr , 1987 (JEd)
Långfloten (artp.) (14E 9g , [6797813, 1431881] ) , ,tillsammans med sumpmåra. förbisedd under inventeringen av unnån 2018 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,myrkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg ,29 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Galium verum    Gulmåra
Bystråket upp till Skattungbyn - t.allm! (14E 5h , ) ,torr gräsmark,vägkanter,odl.rösen,åkerkanter,jv-bankar,etc. ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ångens fäbod (14E 8j , [67940, 14457] ) ,ängsmark , 1990 (JEd & LBr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,artrik, torr betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Rv 296 strax väster om sockengränsen till Ore (14F 6c , [67824, 14607] ) ,vägren ,något tiotal ,2014 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ej ovanlig i vägkanterna längs turistvägen exempelvis , 1995 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Täktberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14591] ) ,gårdsplats ,flertal ,2018 (GHa)
Polemonium caeruleum    Blågull
Trunna (14E 5h , [67778, 14367] ) ,vägkant intill tomtmark ,enst! ,1987 (JEd)
Kyrkbyn (14E 5h , [6779, 1435] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67832, 14444] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Björken v. lv. (14E 7i , [67855, 14423] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ) ,ängskant ,ett litet bestånd ,1987 (LBr)
Rutberg (14F 4d , [6773620, 1465020] ) ,ängsmark ,tiotals ,2016 (GHa)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod. alla exemplaren var vita. ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Calystegia pulchra    Rosenvinda
Blåsenborgsvägen (artp.) (14E 5h , [6777838, 1436868] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777846, 1438267] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778033, 1438164] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Digerberget (artp.) (14E 5h , [6775306, 1437042] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Trunna, fl! (14E 5h , [6777, 1436] ) ,trädg.komposter (skärblommig) , 1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ) ,trädg.komposter (skärblommig) , 1987 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774639, 1435509] ) , ,10 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Lunden (14E 5h , [6775, 1435] ) ,på hallon,nässlor o backruta ,riklig ,1995 (A.Bruks)
Viborg,S om bystugan intill Siljansleden (14E 5h , [67751, 14381] ) , , 1995 (BOr)
Stackmora (14E 5h , [67796, 14395] ) ,i slänt vid betesvall ,enstaka ,1990 (R. Öjeskog)
Slättberg, 1910-t (Ag) * vid bystugan (14E 5h , [67782, 14382] ) ,i röse ,riklig ,1990 (TLj)
Bunk (artp.) (14E 5g , [6779687, 1434228] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6776012, 1435699] ) , ,noterad ,1984 (Lars Bruks)
Amsinckia micrantha    Gullört
Oljonsbyn (14E 5h , [6776, 1437] ) ,besvärligt ogräs i hallonhäck sedan 1995 , 1998 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Asperugo procumbens    Paddfot
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräs i rabatt, och sedan denna tid årlig på diverse platser i trädgården, ibland massivt förekommande med meterlånga revor , 1998 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum, Intill Strandvillan (artp.) (14E 5h , [6779125, 1436042] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Echium vulgare    Blåeld
Ångbåtsudden (14E 5g , [6778740, 1434910] ) ,strandpromenaden ,1 ex ,2009 (BOr)
OK i Orsa (14E 5h , [6777, 1436] ) ,vägkant ,8 ex. ,1989 (BOr)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774651, 1435803] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Digerbergets skola (artp.) (14E 5h , [6775156, 1436929] ) , ,4 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) , ,7-8 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Centrala Orsa (artp.) (14E 5h , [6778473, 1436294] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778691, 1436219] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
E45 (artp.) (14E 5h , [6779387, 1436902] ) ,nåntsans här ungefär ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hansjö kraftverk (artp.) (14E 6h , [6780770, 1436393] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786071, 1447368] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,4 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [6775610, 1458780] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [67751, 14355] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778876, 1436208] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Digermorssveden (14F 6b , [67830, 14575] ) ,f.d. fäbodskog ,enstaka ,2019 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,flertal ,2013 (GHa)
Nonea versicolor    Nonnea
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräs i landen, mängdvis varje år ,mängdvis varje år ,1998 (Bengt Oldhammer)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6781747, 1436664] ) ,insådd och spridd ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skattungbyn V-ut lv.v. 'Djupgrav' (14E 7j , [67859, 14467] ) ,vägkantsnår ,enst! ,1985 (JEd)
Skattungbyn n.lv. (14E 7j , [67860, 14488] ) ,på dyngstack ,rikl! ,1987 (JEd)
Åberga v.lv. mot N (FÄRJE-73) (14E 6i , [67837, 14438] ) ,vägkant/dike ,rikl! ,1987 (JEd)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775588, 1437039] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,grymt ogräs i trädgård och dike , 2013 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6776360, 1437695] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776549, 1437863] ) , ,10 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,vägkant mm i kulturlandskap ,noterad klarblå blommor. några rejäla bestånd ,2020 (Claes Möre)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437750] ) , ,5 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,kulturlandskap ,noterad klarblå blommor.flera stora bestånd utmed liten väg strax s lokalen ,2020 (Claes Möre)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,vid husgavel ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Verbena bonarience    Jätteverbena
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,3 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,fröspridd, ej planterad, i kållandet ,1 ex ,2016 (Bengt Oldhammer)
Callitriche palustris    Smålånke
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776526, 1436087] ) , , 2016 (Bengt Oldhammer)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Märkligt nog har jag aldrig sett arten i Orsa,helt klart att den nu är sällsynt i bystråket upp till Skattungbyn ( , ) , ,1987 (JEd)
Östra Skavsåsen (14E 4i , [67720, 14434] ) ,slaget ängsparti vid hus ,några ex ,1987 (LBr)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ) ,slåtterängsrester ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Nederberga S-ut strax Ö lv.i 2 näraliggande ängar (14E 6i , [67847, 14414] ) ,slåtterängar (åtm.den ena ängen i hävd) ,enst.resp.t.rikl. ,1988 (FCa & JEd)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ) ,artrik hävdad slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ) ,artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete ,några ex ,1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,artrik, torr betesmark ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ) ,fäbodvall , 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67946, 14484] ) ,fäbodvall, torr gräsmark samt i skogsbryn ,mer än 30 ex. några ex. 20 cm höga ,2003 (IPt)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2015 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,ett fåtal ,2020 (LBr)
Söder Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773705, 1437303] ) ,östra sidan av vägen, östra dikeskanten ,30 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , ,9 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,enstaka i gräsmattan samt 20-30 ex i grannens (100 m åt nv) gräsmatta som klipps med vanlig gräsklippare. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Skräddar-Djurberga (attatä Jonsstuggui) (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,> 100 ,2011 (GHa)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,kanten av stenrösen ,flerstädes ,2013 (GHa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778730, 1437693] ) , ,noterad ,2020 (Anna Lesse)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,stenröse ,rikligt ,2018 (GHa)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,S-vänt granskogshygge, m.Gale.bif. o.Stel. lon. , 1988 (JEd)
Stenberg v.Högbacka-vägen (14E 5h , [67761, 14369] ) ,blött vägdike (m.Amerikansk dunört) , 1987 (JEd)
Kyrkbyn m.folkskolan o Lillån (14E 5h , [67790, 14358] ) ,vägslänt m.blottad sand , 1987 (JEd)
Stackmora N-ut (14E 6h , [6781, 1438] ) ,i nässelsnår vid dike , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1443] ) ,på blottad jord i dike , 1986 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1444] ) ,nässelsnår o tomtmark , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ) ,på jordhög m.nässlor , 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [67863, 14480] ) ,i nässelsnår v.bäck (m.Galium bifida) , 1987 (JEd)
Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [6790, 1445] ) ,i nässelsnår v.fägata , 1987 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ) ,vägkorsning/rastplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Skattungbyn Ö-ut n.kalkbrottet (14F 6a , [6784, 1450] ) ,blottad jord i nyl.grävt vägdike (m.Galium bifida) , 1986 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Unnängena (artp.) (14E 7h , [6786034, 1437491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,stenröse ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Glechoma hederacea    Jordreva
Lisselhed (14E 4h , [67737, 14351] ) ,gräsmatta (vid tomt) , 1987 (JEd)
Vångsgärde V-ut (14E 4h , [67745, 14356] ) ,naturaliserad! örtrik lundartad lövdunge trol spr.längs bäck fr.bebyggelse , 1987 (JEd)
Näset (14E 5g , [67751, 14349] ) ,trädgårdstipp i skogen , 1989 (JEd & LBr)
Näsgårdarna (14E 5h , [6777, 1437] ) ,gräsmatta , 1987 (JEd)
Enåns N-sida ovan Trunna (14E 5h , [67777, 14372] ) ,naturaliserad! snårig fuktlövskog nära ån ,rikl ,1987 (JEd)
Kyrkbyn mot 'campingen' (14E 5h , [6778, 1435] ) ,villagräsmatta - vägkant , 1988 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67818, 14421] ) ,på odl.röse i åkerkant , 1987 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67832, 14444] ) ,ängsmark v.hölada ,enst! ,1987 (JEd)
Kallholen ovan brottet (14E 6i , [67838, 14412] ) ,f.d.ängsmark , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ) ,gräsmatta mot vägkant , 1985 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2011 (GHa)
Mässbacken v.lv. (DF) (14E 7i , [67857, 14431] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,väldigt vanlig på tomten i rabatter och ute i terrängen strax intill. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,10 m2 blottlagd stenig jord ( ej under kungsljusen) ,noterad ,2019 (Claes Möre)
NÖ Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776796, 1436713] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Enån norr Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777220, 1439307] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bjustjärnen (artp.) (14E 6h , [67839, 14364] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ) ,gräsmattor ,väl spridd ,2013 (GHa)
Slättberg N-ut,fl. (åtm. 3 lok.) (14E 5h , [6779, 1438] ) ,åkerdike,tomtgräns resp.vägkant ,fl. ,1988 (JEd)
Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum    Praktgulplister
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad några kvadratmeter ,2020 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lamium album    Vitplister
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,framgångsrik ogräs i trädgården som sprider sig , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Hansjö (14E 6h , [6781, 1435] ) ,potatisåker , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn (DF) (14E 7j , [67855, 14483] ) ,i trädgård /åkerkant , 1987 (JEd)
Lamium confertum    Mellanplister
Kungsbacka (14E 5h , [6775972, 1436622] ) ,höstsådd åker , 2014 (BOr)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775972, 1436622] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lamium purpureum    Rödplister
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,10 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Mentha arvensis    Åkermynta
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,liten kulle, kanske huslämning ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräs på diverse ställen på tomten , 2013 (Bengt Oldhammer)
Hansjö (artp.) (14E 6h , [67816, 14367] ) ,synnerligen rikligt på evas ekologiska odlingar , 1991 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Oljonsbyn , Turistvägen (14E 5h , [6776119, 1437915] ) ,dikeskant ,1 planta med 10 stänglar ,2008 (BOr)
E45 Orsa (artp.) (14E 4h , [6774553, 1436084] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Prunella vulgaris    Brunört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Djuptjärn (14F 3d , [67663, 14672] ) ,utanför vägkant i vägskäl ,enstaka ,2017 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,vägren ,spridd ,2018 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ) ,vägren vid kalkningstorn ,rikligt ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd ,blomknopp ,2013 (Claes Möre)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,gräsmatta ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,i gräsmatta ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Scutellaria galericulata    Frossört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6776049, 1435699] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776526, 1436087] ) , ,riklig, flera tjog ,1997 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Heden (artp.) (14E 6h , [6782196, 1438378] ) ,strandkanten ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Krokäng (artp.) (14E 6h , [6783647, 1439067] ) ,på västra sidan, en bit in från stranden. ,noterad ,2020 (Stefan Rystedt, Anna Lesse)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad enstaka ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775791, 1438070] ) ,intill vägen en bit från hus , 2013 (Bengt Oldhammer)
Öster Kricksjön (artp.) (14E 5h , [6778437, 1435889] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6782975, 1443116] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stachys palustris    Knölsyska
Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ) ,åkerkant , 1986 (JEd)
Mickelvål (14E 6i , [67821, 14430] ) ,åkerkant ,enst! ,1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,på nyschaktade jordhögar ,enst! ,1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6786, 1436] ) ,i gles ärt/havre-åker ,enst! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [6785, 1443] ) ,i igenväx.åker resp.i.potatisland ,rikl! ,1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776623, 1436377] ) , ,rikligt i kanten till majsfält ,2018 (Bengt Oldhammer)
Storänget (artp.) (14E 7h , [6786036, 1437491] ) , ,flera kvadratmeter ,2019 (Bengt Oldhammer)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Fredshammar (bakom kontoret) (14E 7i , [6786, 1444] ) ,tillf.inkommen! - på jordhög m.bl.a.Lactuca muralis ,enst! ,1986 (JEd)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Kämpebacken 9 (artp.) (14E 5h , [6775313, 1436810] ) ,insådd i äng intill vägen , 2015 (Bengt Oldhammer)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,i grönsakslandet ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Oljonsbyn (14E 5h , [6775890, 1438070] ) ,hästgödselstack ,1 ex ,2008 (BOr)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775835, 1437532] ) ,dynghög ,30 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Physalis alkekengi    Japansk lykta
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778033, 1438164] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775835, 1437532] ) ,dynghög ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Solanum dulcamara    Besksöta
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6777355, 1436588] ) ,på jordhög vid före detta okq8 ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778807, 1436049] ) ,2 platser i häckar som klippts ner ,2 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Oljonsbyn (14E 5h , [6775882, 1438086] ) ,trädgårdsland ,1 ex. ej planterad ,2012 (BOr)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778872, 1435785] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa Stackmoravägen (artp.) (14E 5h , [6779105, 1436882] ) ,ruderatmark ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Bartsia alpina    Svarthö
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Ämån SO om Ljothed (14E 7j , [67887, 14452] ) ,strandängar o snår ,enst! ,1985 (JEd)
Ämån S om Ljothed,fl! (DF 60) (14E 7i , [67886, 14444] ) ,strandängar o snår ,åtm 2 gr:enst.+ 40 ex! OBS! blommande ,1985 (JEd)
Ämån S om Ljothed,fl! (Df 60) (14E 7i , [67885, 14449] ) ,strandängar o snår ,åtm 2 gr:enst.+ 40 ex! OBS! blommande ,1985 (JEd)
Tjåberget (artp.) (15E 2g , [6811962, 1432997] ) ,växer på flera ställen längs ämån , 1993 (Bengt Oldhammer)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Ca 1 km NV Kallholen ,trol tillf! (14E 6h , [67844, 14396] ) ,rel.nyanlagd skogsväg i kanten-har nor hållit sig kvar åtm, några år ,rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora tillf. ink! (14E 6i , [67845, 14443] ) ,nyschaktat jordupplag ,enst! ,1986 (JEd)
Orsa stn. (DF 70) (14E 5h , [6778, 1437] ) ,spåromr. ,rikl! ,1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Brantuddens dagis (artp.) (14E 5h , [6778370, 1435576] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) , , 2001 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776613, 1437307] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta. 15 m2 ,11 ,2019 (Claes Möre)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776822, 1438477] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Bäcka 100 m SV om damm-utloppet conf.T.Karlsson (14E 6g , [67802, 14321] ) ,torr gräsmark på gammal grusväg ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Orsa stn. Det.T.Karlsson,Lund (Ny för Orsa!) (14E 5h , [6778, 1437] ) ,spåromr! ,rikl. på några m2 ,1987 (JEd)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Heden v.Orsa soptipp conf.T.Karlsson (14E 6h , [6782, 1438] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Trunna v.Rv 81 n.Enån Det. T.Karlsson,Lund (Ny för Orsa!) (14E 5h , [67777, 14365] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,tiotals ,2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14581] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Larsrönningen nära Skattungens S sida (14F 6b , [67846, 14599] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,allmän ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,vägslänt ,ymnigt ,2017 (GHa)
Värmderåsvägen (15F 1c , [68062, 14602] ) ,vägren ,ymnigt ,2015 (GHa)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Storstupet (mot N) (artp.) (14E 8j , [6791892, 1445562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Höglunda i 'KnuterEinars äng' (14E 5h , [67770, 14366] ) ,hävdad kalkpåv.slåtteräng (Conf.TKa) , 1990 (JEd)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,sandig övergång från skogsbilväg mot fäbodtun (äng). ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Linaria repens    Strimsporre
Krokäng (artp.) (14E 6h , [6783647, 1439067] ) ,när stranden på västra sidan. ,4 ,2020 (Stefan Rystedt, Anna Lesse)
Labb-Djurberga (artp.) (14F 8a , [6794431, 1450746] ) , ,200 plantor/tuvor ,2018 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén, Christina Jönsson)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,200 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,flertal ,2013 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
400 m S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,sandig vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Kricksjön,Böneskogen (artp.) (14E 4h , [6772431, 1435579] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) , ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkrödningen (artp.) (14F 5b , [6777670, 1457367] ) ,vägren ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,fåtal ,2014 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren , 2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [67756, 14587] ) ,grässvål , 2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,vägkant ,sparsamt ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) ,skogsbilvägren , 2014 (Crister Albinsson)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,enstaka ,2014 (GHa)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ) ,traktorväg ,fåtal ,2009 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ) ,vägkanter ,spridd ,2020 (LBr)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,barrskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Lisshed (artp.) (14E 4h , [6774754, 1435529] ) , ,längs traktorväg över rälsen ,2007 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777011, 1437403] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,strandäng ,tiotals ,2011 (GHa)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6793549, 1435646] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Svedvasseln (artp.) (15E 2f , [6813768, 1425910] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Grunuflot v. Rosenbäcken (14E 6j , [6780, 1449] ) ,kärräng intill bäck , 1984 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Oreälven ovan Fredshammar, fl! (14E 7i , [6786, 1444] ) ,strandängar etc.-snår , 1985 (JEd)
Ämån S Ljothed (14E 7i , [67886, 14444] ) ,strandäng , 1985 (JEd)
Ämån S Ljothed (14E 7j , [67887, 14452] ) ,strandäng , 1985 (JEd)
3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791117, 1435546] ) ,myr ,en grupp på 15 spiror ,2008 (Ingemar Gustafsson)
Ämån ovan Storstupet (14E 8j , [67906, 14453] ) ,åstrand , 1988 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,fuktigt dike ,ca 100 stycken ,2012 (GHa)
Strax Ö leskusänget (14F 6a , [67849, 14513] ) ,rikkärrkant mot äng (ev.f.d.slåtteräng) ,10-tal ex! ,1985 (JEd)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ) ,strandsnår , 1990 (JEd & LBr)
Skarungsmyren-Mattsåsmyren (15E 1j , [6808, 1448] ) , , 1993 (SBD)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Skinnaränget (artp.) (14E 5i , [6777221, 1444404] ) ,vid nuvarande reservatet , 1999 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot (artp.) (14E 5j , [6778303, 1446812] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,2 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 6i , [6783918, 1440190] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) ,älvkant ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6793137, 1435936] ) , ,50 ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6793199, 1435915] ) , ,6 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6793549, 1435646] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
vägen mot granåns kalkdoserare (artp.) (14F 5a , [6778741, 1453498] ) ,artificiell miljö vägdike , 2015 (Magnus Bjurman)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.) (14F 5b , [6777074, 1455373] ) ,dike vid myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grafskänget (artp.) (14F 6a , [6784960, 1451373] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tennåns västsida (artp.) (14F 8b , [6793097, 1458340] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson)
Emådalen E45 (artp.) (15E 0i , [6800375, 1441859] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Skarungsmyren (artp.) (15E 1j , [6808, 1447] ) , ,100-tals ,1988 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Norra Koppångens naturreservat (artp.) (15E 1j , [6809688, 1447567] ) , ,6 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814, 1446] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,traktorväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ) ,vägren vid kalkningstorn ,enstaka ,2015 (GHa)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815100, 1428100] ) ,vägslänter ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ) ,vägkanter ,spridd ,2020 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Orsa Grönklitt (artp.) (14E 7g , [6788680, 1431900] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,enstaka ,2014 (GHa)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Orsasjön, vid Näset (14E 5h , [6775, 1435] ) ,strandbete , 1998 (ABr & BSi)
Verbascum chaixii    Franskt kungsljus
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6776079, 1437265] ) ,vägkant, ingeväxande , 2015 (Bengt Oldhammer)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Orsasjön, vid Lunden (14E 5h , [67759, 14357] ) ,kring båtbrygga , 1998 (ABr & BSi)
Born vid landsvägen N-ut (14E 6h , [67812, 14377] ) ,åker- och vägkant ,rikligt ,1988 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774058, 1435314] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt frisk äng. verkar gynnad av vissa mosaikegenskaper. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Verbascum chaixii    Franskt kungsljus
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Scrophularia nodosa    Flenört
Oljonsbyn , (14E 5h , [6775693, 1437520] ) ,längs turistvägen ,ca 30 stora ex. samt mer än 100 små plantor ,2008 (BOr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Ämån S om Ljothed (DF 60) (14E 7i , [67887, 14441] ) ,S-exp nipslänt mot ån i gråalsnår ,(OBS! ursprunglik lok. med bl. a.skogsklocka) ,100-tals ex! ,1985 (JEd)
Söder Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773755, 1437241] ) , ,12 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774215, 1436001] ) , ,åtskilliga 100-tals ex vid stenrösen och igenvuxen ängsmark, cirka 100 meter längs e45, västra sidan ,2016 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775674, 1437508] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775674, 1437508] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776337, 1437813] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776337, 1437813] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Ljothed-Ämån (artp.) (14E 7i , [6788, 1443] ) ,besöktes i samband med botanikdagarna och tågstarren. , 1993 (Bengt Oldhammer)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Stenberg (14E 5h , [6776, 1437] ) ,naturtomt ,spridd ,2002 (BOr)
Oljonsbyn , Wiknersvägen (14E 5h , [6776103, 1437274] ) ,ruderatmark intill vägen ,5 ex ,2008 (BOr)
Oljonsbyn , Wiknersvägen (14E 5h , [6776103, 1437274] ) ,ruderatmark intill vägen ,2 ex , OBS vitblommiga ,2008 (BOr)
wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6776079, 1437265] ) ,växer på en liten utfylld ruderatmark sedan flera år , 2013 (Bengt Oldhammer)
Orsa, Högbackavägen. (artp.) (14E 5h , [6776638, 1437333] ) ,förvildad på jordhög ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Stenberg v.Högbackavägen (14E 5h , [67766, 14372] ) ,förvildad i vägkant (odlad intill) ,enst! ,1987 (JEd)
Trunna (14E 5h , [6777, 1436] ) ,inkommen i potatisland ,enst! ,1986 (JEd)
Orsa järnvägsstation (14E 5h , [67787, 14362] ) ,spårområdet ,c:a 10 ,2006 (MNo)
Hansjö (14E 6h , ) ,vägkant några ex ,1988 (BOr)
Orsa soptipp NV Heden (14E 6h , [6782, 1438] ) ,schaktmassor på soptipp ,enst. ,1988 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,inkommen i trädgårdsland ,ej odlad ,enst! ,1986 (JEd)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67854, 14453] ) ,vägkant intill trädgård ->trädg.flykting! (väl?) ,enst. ,1988 (JEd)
Ämåns N-sida SO Ljothed (Ny för Orsa) (14E 7j , [67887, 14453] ) ,S-vänd grusmark nedom klippa mot ån (OBS! inhemsk) ,minst 10-tal ex! ,1987 (JEd)
Bäckarängsvägen (artp.) (14E 4h , [6773609, 1436228] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775104, 1436267] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775855, 1436603] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen norra (artp.) (14E 5h , [6776242, 1437394] ) , ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776613, 1437307] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776613, 1437307] ) , ,70 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776613, 1437307] ) , ,30 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa, Högbackavägen. (artp.) (14E 5h , [6776638, 1437333] ) ,förvildad på jordhög ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,på blottad sandjord ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,15 m2 blottlagd stenig jord ,31 ,2019 (Claes Möre)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) ,jordhög ,5 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Enån vid Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6777623, 1438368] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnväg (artp.) (14E 5h , [6779193, 1436229] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Stackmoravägen (artp.) (14E 5h , [6779221, 1437073] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnväg (artp.) (14E 5h , [6779298, 1436285] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hansjöåkrarna (artp.) (14E 6h , [6781508, 1436232] ) ,dike , 1988 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6787869, 1438117] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.) (14E 7i , [6785938, 1442175] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Hansjö (14E 6h , [6781, 1435] ) ,potatisåker , 1989 (JEd & LBr)
Mickelvål (14E 6i , [67818, 14425] ) ,i trädg-land (m Vero.arv.) , 1987 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67831, 14442] ) ,trädg.land (grönsaker) ,rikl. ,1988 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67871, 14362] ) ,i ogräsrik åkerträda (m.Vero.arv. o Gali.vai.) , 1987 (JEd)
Nederberga (14E 7i , [67852, 14417] ) ,åkerogräs i gles kornåker , 1987 (JEd)
Fredshammar S-ut (14E 7i , [67860, 14443] ) ,igenv.åkerträda ,rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora (DF) (14E 6i , [6784, 1444] ) ,i åkerträda ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Skattungbyn (DF) (14E 7j , [67859, 14487] ) ,trädgårsland ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Veronica arvensis    Fältveronika
Orsa stn (14E 5h , [67787, 14361] ) ,spårområde ,enst. ,1988 (JEd)
Mickelvål (14E 6i , [67818, 14425] ) ,trädg.land (m. Vero.agr.) , 1987 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 6i , [6784, 1444] ) ,åkerträda o.i trädg.land , 1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67871, 14362] ) ,ogräsrik åkerträda (m Vero.agr. o Gali vai) , 1987 (JEd)
Kallmora 400 m NO skolan (14E 7i , [67856, 14447] ) ,trädg.land (grönsaker) ,enst. ,1988 (JEd)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2011 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,stugtomt ,enstaka ,2015 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ) ,grässvål, f.d. kojplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,allmän ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågvuxen torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Untorpsvägen (artp.) (14E 8h , [6790791, 1437470] ) , ,1 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,vägkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,grässvål ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kajsberges fäb (artp.) (15E 3e , [6817846, 1421341] ) , ,rikl ,2015 (Bengt Oldhammer)
Veronica longifolia    Strandveronika
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) ,20-40 meter från närmaste hus i vägkant , 1996 (Bengt Oldhammer)
Veronica officinalis    Ärenpris
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,enstaka ,2009 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,vägren ,spridd ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6788804, 1438120] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,extra lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnskorsningen (artp.) (14F 5b , [6778175, 1459586] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Veronica scutellata    Dyveronika
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr, bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Mässbacken på udden i Oreälven (14E 7i , [67865, 14434] ) ,sandälvstrand ,sparsamt ,1990 (JEd & LBr)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14440] ) ,öppet dykärr , 1989 (JEd & LBr)
Måste väl i Orsa sn. vara sällsynt (?),då jag själv aldrig hittat den här! ( , ) , ,1987 (JEd)
Djuptjärnens S-sida (SO Gravberg) (14F 5b , [67782, 14589] ) ,grusiga dystränder (stor vattenståndsamplitud),naturligt växtsamhälle m.ärtstarr o löktåg ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783800, 1440051] ) , ,noterad klapperstensstrand med sand ,2020 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786324, 1443774] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6786635, 1443245] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Lusbostupet (artp.) (15E 2g , [6813823, 1431668] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,kanten av gångväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Moldtjärnen (14F 5b , [67776, 14573] ) ,bäckdråg ,spridd ,2010 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,sparsam ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ) ,dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ) ,liten rikmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6775932, 1439631] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fuktäng NO Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776819, 1436723] ) , ,5 ,2017 (Anders Haglund)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777044, 1439924] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Ö Slättberg, Orsa (artp.) (14E 5i , [6778394, 1442389] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Kruppavägen mot Kruppa (artp.) (14E 7j , [6785233, 1449812] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Eva-Lena Bjursten)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.) (14F 5b , [6777074, 1455373] ) ,vägen ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Noppikoski (artp.) (15E 3j , [6819518, 1449586] ) ,skogsbilväg ca 1 km sö om noppikoski. ,noterad ,2018 (Johan Rova)
myrmosaik NO Jordikamäck (artp.) (15E 4f , [6824256, 1429362] ) ,barrsumpskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
N om Majkölen (artp.) (15E 5f , [6826240, 1427810] ) ,barrsumpskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Stormyren N om Luderbygget (artp.) (15F 1b , [6809814, 1457987] ) , ,noterad ,2020 (Tommy Löfgren)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
400 m V Estkälda (14E 6h , [6782450, 1438680] ) ,surdrag ,tiotals ,2012 (GHa)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,dike i kanten av myr ,enstaka ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807120, 1459400] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1443] ) ,vattenveg.rik tjärn , 1986 (JEd)
Oreälven v.Björken (14E 7i , [6785, 1442] ) ,lugnvatten , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ) ,älvstränder på sand , 1989 (JEd & LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Digerbergets skola (artp.) (14E 5h , [6775143, 1436966] ) , ,100 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Digerbergets skola (artp.) (14E 5h , [6775156, 1436929] ) , ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6781641, 1436757] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Plantago major    Groblad
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,körväg ,flertal ,2014 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,fåtal ,2009 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,vägbank ,enstaka ,2011 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,spridd ,2014 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,tiotals ,2013 (GHa)
Larsrönningen nära Skattungens S sida (14F 6b , [67846, 14599] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,flertal ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14565] ) ,fordonsuppställningsplats ,flertal ,2011 (GHa)
Värmderåsvägen (15F 1c , [68062, 14602] ) ,vägren ,fåtal ,2015 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,parkeringsficka ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,väl spridd ,2014 (GHa)
Plantago maritima    Gulkämpar
NO om Born efter väg E45 (14E 6h , [6781214, 1438094] ) ,vägkant ,2 truvor ,2012 (BOr)
Holen (artp.) (14E 4h , [6774923, 1436277] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6775725, 1436789] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Born E45 (artp.) (14E 6h , [6780980, 1438014] ) , ,en tuva ,2014 (Bengt Oldhammer)
Plantago media    Rödkämpar
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Tallhed, flygfältet vd "gamla skjutbanan" (14E 7i , [6787176, 1442374] ) , , 2005 (LBr)
Fredshammaqr 2 km NO-ut (14E 7j , [67879, 14459] ) ,torräng i sandig vägkant , 1990 (JEd & LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,artrik, torr betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ) ,vägkant , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest på odlingsröse , 1989 (JEd & LBr)
Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.) (14E 4g , [6773887, 1434791] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773798, 1437793] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Oreälv , Fredshammar , Orsa. (artp.) (14E 7i , [6786477, 1444288] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Orsa flygfält (artp.) (14E 7i , [6786838, 1441587] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,vägren ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784902, 1450617] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Linnaea borealis    Linnéa
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar ,rikligt ,2009 (BOr)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,bäckdråg , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,grov barrskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ) ,ungskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ) ,granskog och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,bäckdäld ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,barrskog , 2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,snårskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777660, 1437556] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) ,rikliga och vackra förekomster ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fuktig skog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6805037, 1444118] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6809540, 1447317] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814190, 1445865] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814193, 1446306] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814631, 1445864] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814631, 1446306] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814633, 1445424] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Korpimäki (artp.) (15E 3h , [6815510, 1437945] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Korpimäki (artp.) (15E 3h , [6816392, 1437504] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Korpimäki (artp.) (15E 3h , [6816834, 1437064] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 3j , [6815072, 1445864] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 3j , [6815511, 1445865] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Kyrkbyn på Ön (14E 5h , [6779, 1435] ) ,schaktmark i vägkant m, Spirea (inkommen-subspontant) , 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängsgranskog .fuktsvacka ,spridda buskar ,1990 (JEd & LBr)
Nederberga S-ut v.lv. (14E 6i , [67849, 14415] ) ,vägkantsnår (subspontan?) ,1 stor buske! ,1987 (JEd)
Enån mln Trunna o Slättberg (DF) (14E 5h , [6777, 1437] ) ,kalkrik granskog i bäckravin ,fl.spr.buskar! ,1985 (JEd)
Digerberget (artp.) (14E 4h , [6774989, 1437196] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bunk (artp.) (14E 5g , [6779641, 1434533] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
N Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776792, 1436888] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
skogs dunge ovanför villa området (artp.) (14E 5h , [6777400, 1436930] ) , ,3 ,2016 (Magnus Bjurman)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6777465, 1437154] ) , ,6 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Enån-Orsa (artp.) (14E 5h , [67775, 14378] ) ,längs stigen , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777660, 1437556] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Stenbergsvägen vid Enån (artp.) (14E 5h , [6777663, 1436941] ) , ,några buskar i södra slänten mot vägen ,2015 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777713, 1437046] ) ,rikligt spridd i skogen, närmast invasivt ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6777994, 1435716] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa hamnen (artp.) (14E 5h , [6778445, 1435538] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778474, 1438252] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) ,massvis av blåtry på ön, längs cykelstigarna mfl platser, mest unga exemplar. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,massvis ,2014 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.) (14E 5h , [6779479, 1435488] ) , ,2000 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.) (14E 5h , [6779479, 1435488] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.) (14E 5h , [6779498, 1435996] ) ,lågt räknat ,20 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kåbäcksravinen (artp.) (14E 6h , [6780722, 1435746] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Åbergvasseln (artp.) (14E 6i , [6783440, 1440227] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 6i , [6784837, 1440828] ) , ,noterad högst 10 m från älven, 1,5 m höga buskar ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholen ovan kalkbrottet (kvarstående!) (14E 6i , [67838, 14412] ) ,grusvägkant- trol.kvarst.fr.gammal sedan länge försvunnen gård ,kraftiga buskar! ,1987 (JEd)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Enån ovan Trunna (14E 5h , [6777, 1437] ) ,örtrik granskog i bäckravin , 1985 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ) ,kalkrik örtgranskog m.vårärt,måbär ,rikl! ,1985 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin , 1989 (JEd & LBr)
Granån (14F 7a , [6785, 1453] ) ,kalkpåv.granskog m.lövinslag i bäcksänka ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) ,stora fina höga buskar i gamla kalkbrottet ,20 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,1 ,2019 (Claes Möre)
Storån vid Ön (artp.) (14E 5h , [6779479, 1435488] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Kallmoraberget V om Skattungbyn (14E 5h , [6775, 1436] ) ,granskogshygge ,fl.buskar! ,1985 (JEd)
Rutberg (14F 6b , [67812, 14583] ) ,kalhygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Trunna, fl! (DF 70) (14E 5h , [6777, 1436] ) ,vägkanter o lövsnår n.bebyggelse , 1987 (JEd)
Enån ovan Trunna ,fl! (DF) (14E 5h , [6777, 1437] ) ,vägkanter o lövsnår n.bebyggelse,även i bäckravinsnår , 1987 (JEd)
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774487, 1436479] ) , ,20 ,2018 (Bengt Oldhammer)
N Holen (artp.) (14E 5h , [6775407, 1436475] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6776079, 1437265] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
NÖ Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776131, 1436691] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,15 m2 blottlagd stenig jord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6777465, 1437154] ) , ,30 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778427, 1437537] ) , ,spridd ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.) (14E 5h , [6779377, 1436021] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786335, 1444346] ) , ,ett buskage om några meter ,2020 (Bengt Oldhammer)
Viburnum opulus    Olvon
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789058, 1438365] ) , ,spridd i svämskogen längs och intill sidoåns västra sida på en sträck av iallafall 25 meter. ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.) (14E 7i , [6786975, 1443616] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,bäckdråg , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,enstaka ,2014 (GHa)
Burtsvasseln (14F 5a , [67788, 14526] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Moldtjärnen (14F 5b , [67776, 14573] ) ,bäckdråg ,flertal ,2010 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67782, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Larsrönningen nära Skattungens S sida (14F 6b , [67846, 14599] ) ,dike , 2009 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ) ,övergiven odling ,spridd ,2014 (GHa)
Lugnet (15E 3g , [68160, 14305] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skåltjärnarna (15F 1b , [68072, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad rikl ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindvasslan (artp.) (14E 8i , [6794084, 1442092] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Knautia arvensis    Åkervädd
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ) ,stugtomt ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,enstaka ,2011 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,3 ,2016 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6780971, 1440456] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågvuxen friskäng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Högheds fäbod. (artp.) (14E 8h , [6792809, 1439360] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ) ,längs bäck ,rikligt ,2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,fåtal ,2009 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,strandäng ,enstaka ,2011 (GHa)
Tenningbrändan åt N (14F 9b , [6799120, 1457610] ) ,kant av lok ,sparsam ,2020 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,vägslänt ,rikligt ,2017 (GHa)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , ,1000 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794930, 1433932] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oresjöns västra sida. Furudal, 3,6 km VSV. (artp.) (14F 6c , [6782528, 1460475] ) ,vägslänt ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Vångsgärde ,mot Lisselhed , intill väg 45 (14E 4h , [6774125, 1435946] ) , ,ca 50 ex på en sträcka av 40 m ,dessutom massor av bladrosetter ,2007 (BOr)
Ämån S om Ljothed (DF 60) (14E 7i , [67887, 14441] ) ,S-exp t.örtrik nipslänt mot ån,gråalsnår resp.torrängsbacke ,ca 50 blom.ex! ,1985 (JEd o a)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774115, 1435942] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,267 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,384 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,252 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,196 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,224 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,5 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,231 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,289 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) ,mest i södra diket ,272 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Väg ner till lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774185, 1435708] ) , , 2015 (Magnus Bjurman)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774193, 1435709] ) , ,8 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774193, 1435709] ) , ,6 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Lisseljed (artp.) (14E 4h , [6774244, 1435652] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774247, 1435643] ) , ,17 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774639, 1435509] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed-Ämån (artp.) (14E 7i , [6788, 1443] ) ,besöktes i samband med botanikdagarna och tågstarren. , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipslänt i direkt sydläge ner mot Ämån (artp.) (15E 0i , [6803000, 1440000] ) ,övrig/nipslänt ,52 plantor ,2004 (Sbf Årets Växt)
Campanula glomerata    Toppklocka
Björken vid lv. (14E 7i , [6785, 1442] ) ,vägkant i byn ,se rapportbladet ,1987 (JEd)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67854, 14453] ) ,vägkant n.trädg. -> trädg.flykting ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Skattungbyn, kafe Älvhöjden (14E 7j , [67861, 14475] ) ,vägren ,enstakia ,2012 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Moravägen 170, Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6773470, 1435940] ) , ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräs sprider sig i tomtgränsen , 2013 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,i stenröse ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777033, 1437064] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Campanula patula    Ängsklocka
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67782, 14587] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Väg 296 500 m V kommungränsen (14F 6c , [67825, 14602] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Tenningån (14F 8b , [67948, 14576] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,enstaka ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,fåtal ,2014 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Skålbygget (15F 1b , [68091, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
S om Vångsgärde, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773410, 1436080] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775972, 1436622] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,1 ,2016 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776526, 1449379] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Ribbtjärnsvägen (artp.) (14E 6h , [6781151, 1436643] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 6h , [6783269, 1439656] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,bördigare kant av friskäng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Lindor (artp.) (14E 8i , [6791336, 1440826] ) , ,15 plantor/tuvor ,2016 (Christina Torstenson, Tomas Torstenson)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Emådalens järnvägsstation (artp.) (15E 0i , [6801308, 1442153] ) , ,5 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,flertal ,2014 (GHa)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Oljonsbyn (14E 5h , [6775756, 1438055] ) ,intill väg ,20 ex ,2008 (BOr)
Kallmora vid väg-X strax Ö sågen (14E 6i , [67848, 14438] ) ,grässlänt mln.byväg o åker ,ca 50 ex på några m2! ,1986 (JEd)
Viborg (artp.) (14E 4h , [6774898, 1437969] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776324, 1438283] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776419, 1438416] ) , ,6 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776419, 1438416] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776494, 1437774] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Orsa kompanis sten (artp.) (14E 5h , [6776884, 1437295] ) , ,4 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6777465, 1437154] ) ,vita blommor. östra sidan av vägen ,5 dm² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778669, 1436883] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779074, 1435631] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779475, 1438941] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,ogräs på diverse ställen, inte minst i rabatter , 2014 (Bengt Oldhammer)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
1 km S Avlaskatjärn (14F 5a , [67796, 14533] ) ,vändplan/dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775600, 1458760] ) ,grässvål/f.d. kojplats ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2019 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Tenningån (14F 8b , [67948, 14576] ) ,rastplats ,frlertal ,2014 (GHa)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ) ,rastplats i barrskog nära sjö ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Bredtjärnen (15F 0b , [68021, 14571] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,enstaka ,2011 (GHa)
Skåltjärnarna åt Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Luderbygget (15F 1b , [6808810, 1458880] ) ,gräsmatta vid fritidshus ,enstaka ,2011 (GHa)
Skålbygget (15F 1b , [68091, 14587] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) ,massor längs turistvägen , 1994 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,tunn jord, aldrig skuggigt ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ängar samt något naturaliserade gräsmattor ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat kulturlandskap i v-sluttning ,100 plantor/tuvor ,2020 (Claes Möre)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,3 ,2016 (Claes Möre)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Jäsmyrarna, Orsa. (artp.) (14E 7h , [6785787, 1438908] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,mager torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6805873, 1445057] ) ,längs stigen till Blomtäkt , 1989 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,sandstränder ,flerst ,1989 (JEd & LBr)
Achillea millefolium    Röllika
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775610, 1458770] ) ,vägren vid riven skogskoja ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,rikligt ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,rikligt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,vägren ,väl spridd ,2011 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,rätt rikligt i dike ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14565] ) ,fordonsuppställningsplats ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) , ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandjordblottor ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14581] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ) ,dike ,fåtal ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,fåtal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska sandig gräsmark. ,1 m² ,2018 (Claes Möre)
Orsa björnpark (artp.) (14E 7g , [6789529, 1431524] ) , ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d.fäbod ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ) ,tomtmark , 2001 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) ,samma åker som den med blodklöver ,5-10 ex, meterhöga ,2002 (Bengt Oldhammer)
Antennaria dioica    Kattfot
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar , 2009 (BOr)
Norra sidan av älven vid bron NV Björken (14E 7i , [67858, 14420] ) ,sandhed ,rikligt ,2012 (GHa)
Skattungbyn, Kruppavägen, vid affären (14E 7j , [67859, 14489] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831260, 1434200] ) ,blockig, lövrik sluttning ,sparsam ,2015 (LBr)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773798, 1437793] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6776127, 1436122] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,jordtäckt stenblock i kalkfuktäng. sprickande snötäcke. ,1 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
campingen (artp.) (14E 5h , [6778877, 1435029] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
campingen (artp.) (14E 5h , [6778877, 1435029] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Heden (artp.) (14E 6h , [6782217, 1438584] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,någon kvadratmeter eller mer ,2015 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,50 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.) (14E 6i , [6783093, 1444081] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,30 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Björken (artp.) (14E 7i , [6785819, 1442101] ) , ,noterad båda sidor vägen ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält Tallhed (artp.) (14E 7i , [6786794, 1441776] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält (artp.) (14E 7i , [6786838, 1441587] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Tallheds flygplats (artp.) (14E 7i , [6787059, 1441869] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält-skjutbana (artp.) (14E 7i , [6787099, 1441999] ) , ,noterad rikl ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) ,vägkanterna , 1994 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794129, 1434912] ) , ,7 dm² ,2018 (Bengt Oldhammer)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790634, 1445692] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Norr Torsmo (artp.) (14F 8b , [6792629, 1458240] ) , ,10 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Ämådalen (artp.) (15E 1h , [6808228, 1436603] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lusbostupet (artp.) (15E 2g , [6813823, 1431668] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Noppikoski (artp.) (15E 3j , [6819518, 1449586] ) ,skogsbilväg ca 1 km sö om noppikoski. ,noterad ,2018 (Johan Rova)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Holen (14E 5h , [67757, 14369] ) ,kulturmark på grus (v.hustomt) ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen ,fl! (14E 6i , ) ,kalkpåv.sandslänter,kalkgrusmark,kalkbrott,etc. mkt.rikl! ,1986 (JEd)
Kallholen ,fl! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,kalkpåv.sandslänter,kalkgrusmark,kalkbrott,etc. ,mkt.rikl! ,1986 (JEd)
Mln Åberga o Kallholen (14E 6i , [6783, 1442] ) ,ruderat-grusplan ,rikl! ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ) ,ängskant under igenväxn. , 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6787, 1449] ) ,ogräs i igenväxande trädg.land, tillfällig! ej sedd efter -85 , 1985 (JEd)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774799, 1437166] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775229, 1436819] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Skeerbacken (artp.) (14E 5h , [6775594, 1436867] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Skeerbacken (artp.) (14E 5h , [6775594, 1436867] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vägkant och biluppfart med grus , 2014 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777577, 1438749] ) , ,20 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777577, 1438749] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778033, 1438164] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Storgärdet (artp.) (14E 5h , [6778993, 1436595] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Abborrsundet (artp.) (14E 8i , [6794144, 1444285] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Arctium lappa    Stor kardborre
Oljonsbyn (14E 5h , [6775897, 1438097] ) ,intill kompost ,1 ex. (kontr. Erik Ljungstrand ) ,2010 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Torrvål (14E 4h , [6774, 1437] ) ,vägkant ,enst! ,1986 (JEd)
Holen n.jvg. (14E 5h , [6775, 1435] ) ,gårdsplan ,enst! ,1986 (JEd)
Trunna (14E 5h , [67778, 14367] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [6784, 1440] ) ,gräsmark v.gårdsplan , 1986 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 6i , [6784, 1444] ) ,gårdsplaner, vägkanter,äldre åkervallar,etc. ,rikl! ,1986 (JEd)
Näverbrunnsmyren (14E 6j , [6782, 1447] ) ,gml gårsplan mot väg (=myrodling) ,enst ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [6786, 1444] ) ,vägkant ,rikl! ,1986 (JEd)
Skattungbyns västra del längs riksvägen (14E 7j , [67860, 14476] ) ,husgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
V Stackmora ,fl! (DF) (14E 5h , [6779, 1438] ) ,vägkanter , 1987 (JEd)
Hornberga fl! (DF) (14E 7h , [6787, 1435] ) ,vägkanter , 1987 (JEd)
Skattungbyn, fl! (DF) (14E 7j , [6786, 1448] ) ,väg o åkerkanter ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Digerberget (artp.) (14E 4h , [6774989, 1437196] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776756, 1437708] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,1 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786304, 1444460] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Arnica montana    Slåttergubbe
Storstupet, 1 grupp 1956 (At) * ca 200 m Ö om bron (14E 8j , [67906, 14456] ) ,torr sandig banvall ,en 0,5 m2 stor fläck med tät matta av rosetter och enstaka blomstjälkar ,1988 (JEd)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790634, 1445692] ) , ,80 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Heden (14E 6h , [67822, 14381] ) ,vägren ,flertal ,2015 (GHa)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6776580, 1436279] ) ,i dikeskant här och var , 2013 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig mark. ,2 m² ,2018 (Claes Möre)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Högheds fäbod. (artp.) (14E 8h , [6792809, 1439360] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Aster novi-belgii    Höstaster
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775841, 1438358] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Bellis perennis    Tusensköna
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,sprider sig duktigt i gräsmatten på tomten , 2013 (Bengt Oldhammer)
Bidens cernua    Nickskära
Lindänget , vid Orsasjön (14E 5h , [67765, 14361] ) ,längst ut på landtungan ,några ex. ,2008 (BOr)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,riklig på små ytor ,2013 (LBr)
Lindänget , intill Orsasjön (14E 5h , [6776584, 1436144] ) ,dyig strandkant några meter från vattnet ,100-tals blommande längs en sträcka på 100-200 m ,2012 (BOr)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776526, 1436087] ) , ,massvis längs dyig strandkant längs en lång sträcka. har ökat betydligt. många hundra ex. ,2016 (Bengt Oldhammer)
Bidens tripartita    Brunskära
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Carduus crispus    Krustistel
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Enån (artp.) (14E 5h , [6777709, 1436913] ) , ,rikligt, här och längs många vägkanter i orsa ,2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Ö Slättberg, Orsa (artp.) (14E 5i , [6778394, 1442389] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786135, 1448587] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Sten Svantesson)
Centaurea cyanus    Blåklint
Hansjö mot Ö (14E 6h , [67815, 14368] ) ,rågåker -nybruten vall (har funnits där tidigare 60-70 talet) ,8-10 plantor ,1987 (EGu)
Hansjö, strax SO avtagsvägen mot Hornberga mellan vägen och älven (14E 6h , [67816, 14366] ) ,i rågåker ,20 - 30 ex ,1989 (EGu & JHn)
Hansjöåkrarna (artp.) (14E 6h , [6781508, 1436232] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Centaurea jacea    Rödklint
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778206, 1436181] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Centaurea montana    Bergklint
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,1 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775128, 1436361] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775588, 1437039] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775588, 1437039] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775642, 1437128] ) , ,200 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad rikligt i södra delen ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,dike. , 2014 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779799, 1438348] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6782975, 1443116] ) ,i diket, flera meter ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,på flera ställen i fäboden ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Kämpebacken 9 (artp.) (14E 5h , [6775313, 1436810] ) ,insådd i äng intill vägen , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783792, 1440711] ) , ,15 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784457, 1441027] ) ,minst 30-50 ex spridd i vägkanten och vägrenen ungefär här ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Cicerbita alpina    Torta
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ) ,örtrika bäcksnår,högörtsgranskog ,m.Milium,Matteucica,etc ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Hällberg (14E 8g , [67929, 14312] ) ,frisk granskog , 1985 (JEd)
Ämån ovan Storstupet (14E 8j , [67906, 14453] ) ,högört-granskog / strandsnår ,rikl. ,1988 (JEd)
Ångvasseln 1 km S Ångens fäbod (14E 8j , [67932, 14456] ) ,granskog ,riklig ,1990 (JEd & LBr)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,enstaka ,2014 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2018 (GHa)
Moldtjärnen (14F 5b , [67776, 14571] ) ,granskog ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Gangsbergets SV-sluttnnig (15E 0g , [6804, 1430] ) ,bäcksänka m. högörtsgranskog ,rikl! ,1986 (JEd & BOr)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,spridd ,2011 (LBr)
SO om Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1428] ) ,granskog , 1987 (JEd)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ) ,granskog , 1993 (SBD)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ) ,skogsbäck , 1988 (JEd)
Granån V om Jogsel (DF 60) (14F 6a , [6784, 1453] ) ,fuktgranskog v.ån , 1986 (JEd)
Hornberga (DF) (14E 7h , [67879, 14358] ) ,örtrikt skogskärrdråg , 1987 (JEd)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) ,ravinen intill , 1994 (Bengt Oldhammer)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ämån (artp.) (14E 9i , [6798502, 1442400] ) , ,noterad ,2018 (Petter Andreasson)
Fjäsko (artp.) (15E 0j , [6803650, 1448852] ) ,grovt uppskattat. ,500 plantor/tuvor ,2020 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén)
Jaldänget (artp.) (15E 1g , [6806281, 1431253] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805652, 1445579] ) ,granskog , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Norra Koppångens naturreservat (artp.) (15E 1j , [6809688, 1447567] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Itavsberget (artp.) (15E 2e , [6810811, 1423758] ) ,bergbrant / barrskog , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Öster Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814360, 1446704] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Heden vid Filips (14E 6h , [67825, 14388] ) ,dike/vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Viborg (artp.) (14E 4h , [6774898, 1437969] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna (artp.) (14E 5h , [6777802, 1436626] ) , ,20 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Cichorium intybus    Cikoria
Kämpebacken 9 (artp.) (14E 5h , [6775313, 1436810] ) ,insådd i äng , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,blommande ex i vägkanten, dock nedslagna vid slåttern 10 augusti , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vägkant och uppfart med grus. ursprungligen inplanterad i trädgården , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Cirsium arvense    Åkertistel
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,ödetomt ,enstaka ,2014 (GHa)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Kricksjön västra delen (artp.) (14E 5h , [6778348, 1435577] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Heden,Orsa. (artp.) (14E 6h , [6781662, 1438266] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cirsium helenioides    Brudborste
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,flertal ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,väl spridd ,2012 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2018 (GHa)
V296 (14F 6b , [67846, 14599] ) ,diken ,spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,sparsam ,2012 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
S om Vångsgärde, Orsa (artp.) (14E 4h , [6773410, 1436080] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Plattformen, Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776556, 1436223] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa (artp.) (14E 5h , [6777098, 1436200] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Enåutloppet (artp.) (14E 5h , [6777496, 1436180] ) ,sekundär strandskog / lövsumpskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,lund, blandskog på ravinjord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Enåravinen (artp.) (14E 5h , [6777662, 1437585] ) ,ravin / sekundär lövnaturskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779590, 1438696] ) ,örtrika bäckdråg / lövängsrest , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsa (artp.) (14E 5i , [6775940, 1442599] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6781555, 1440557] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782027, 1440802] ) ,barrnaturskog / fuktäng , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785468, 1443699] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785505, 1443826] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Högheds fäbod. (artp.) (14E 8h , [6792809, 1439360] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806035, 1444819] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Öster Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814360, 1446704] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776399, 1437794] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776429, 1437762] ) ,växer vilt i diket sedan många år. , 2013 (Bengt Oldhammer)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,dike/vägren ,spridd i hela rutan ,2012 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ) ,bäckdråg ,tiotals ,2010 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67847, 14537] ) ,diken ,enstaka ,2011 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67830, 14575] ) ,f.d. fäbodskog ,enstaka ,2019 (GHa)
V296 (14F 6b , [67846, 14599] ) ,diken ,spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lid Annas vägslänt (artp.) (14E 5h , [6776390, 1436943] ) ,utmed vägslänt ovan lidannas väg. ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,fuktängen utgör en mycket liten del av hackgårdens fäbodäng/vall. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, vägen (artp.) (14F 4a , [6773009, 1454021] ) ,dike ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,kanten av bäck ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774487, 1436479] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775134, 1438096] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776704, 1436737] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Söder Enån E45 mot gamla OK (artp.) (14E 5h , [6777420, 1436655] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ) ,spårområde , 2011 (BOr)
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [67787, 14361] ) , , 2011 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778872, 1435785] ) , ,5 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778872, 1435785] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [6831080, 1435880] ) ,grandäld ,spridd ,2015 (LBr)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån (artp.) (14E 7i , [6788800, 1443600] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Oreälven-Djupgravs utlopp (artp.) (14E 7j , [6786616, 1446768] ) , ,noterad rikligt hela bäckfåran ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Öster Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814360, 1446704] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
avk2019MITT146 (artp.) (14F 7a , [6788023, 1451354] ) ,innerslänt ,10 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Crepis tectorum    Klofibbla
Orsa järvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778701, 1436198] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.) (14E 5h , [6778876, 1436208] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.) (14E 7i , [6785938, 1442175] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Doronicum orientale    Gemsrot
Kricksjön (artp.) (14E 5h , [6778486, 1435918] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,6-8 kvadratdecimeter ,1999 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.) (14E 7i , [6785938, 1442175] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [67837, 14405] ) ,kalkbrukstomt ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ) ,banvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6776580, 1436279] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,banvall , 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
M.Dyverklitt o Unån (15E 1f , [6807, 1427] ) ,på äldre skogsväg i granskog ,enst! ,1987 (JEd & LBr)
Ö om Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1429] ) ,bäckdråg ,enst! ,1987 (JEd & LBr)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) ,skogsbilvägren , 2014 (Crister Albinsson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,körväg ,flertal ,2014 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,rikligt ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,traktorväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Ämmeråsen, Kråkrödningen (14F 5b , [67777, 14575] ) ,vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67837, 14541] ) ,vägrenar ,spridd längs hela vägen ,2011 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815150, 1427940] ) ,vägslänter och hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ) ,vägkanter ,spridd ,2020 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Lisselhed S-ut (14E 4g , [6772, 1434] ) ,åkerogräs , 1989 (JEd & LBr)
Kyrkbyn o Orsasjön. fl! (14E 5h , [6778, 1435] ) ,srtandkanter på mjäla o lera, i åkrar,rabatter etc. mkt.kulturgynnad , 1987 (JEd)
Kyrkbyn o Orsasjön. fl! (14E 5h , [6779, 1435] ) ,srtandkanter på mjäla o lera, i åkrar,rabatter etc. mkt.kulturgynnad , 1987 (JEd)
Orsa soptipp NV Heden (14E 6h , [6782, 1438] ) ,schaktmark , 1988 (JEd)
1 km NV Kallholen (14E 6h , [67844, 14396] ) ,grusad sandväg ,inkommen i gruset tills. m.småsporre , 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6j , [6784, 1445] ) ,blöt igenväx.åker , 1987 (JEd)
Björken mot älven (14E 7i , [6785, 1442] ) ,i gles kornåker på mjäla intill älven ,rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora mot NO (14E 7i , [67856, 14447] ) ,träg.land , 1988 (JEd)
Bäcka mot NV n.lv. (DF-60 :DBS) (14E 6g , [67804, 14323] ) ,blöt igenv.nyschaktad åkermark ,rikl. ,1988 (JEd)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ) ,vägkorsning/rastplats ,rikligt ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ) ,vägren vid kalkningstorn ,enstaka ,2015 (GHa)
Nedre Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778057, 1437774] ) ,åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog. ,10 ,2016 (Claes Möre)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,bäckdråg , 2009 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,spridd ,2014 (GHa)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,grov barrskog , 2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775610, 1458780] ) ,klibbalskärr ,enstaka ,2011 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,barrskog ,spridd ,2013 (GHa)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827620, 1427150] ) ,vägkant mm ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Vångsgärde S-ut strax Ö lv. (14E 4h , [67735, 14360] ) ,kalktorrängsveg.mot grusväg, m.Pote.arg. o Briza ,enst. ,1988 (JEd)
Enåns N-sida N om Näsgårdarna (14E 5h , [67777, 14373] ) ,liten torräng intill ån ,t.rikl! (se rapportbladet) ,1987 (JEd)
V.Stackmora mot Heden (14E 6h , [67804, 14385] ) ,kalkfuktängsrest slåtter m.älväxing,brudsporre,hårstarr,etc ,enst. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kallholen S-ut n.lv. (14E 6i , [6783, 1440] ) ,kalkpåv.torräng på sand , 1987 (JEd)
SO Kallholen n.Åberga-vägen (14E 6i , [67834, 14415] ) ,örtrik gräsäng i skogssvacka ,enst! ,1987 (JEd)
SV Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ) ,vägkant m torrängsveg-kalkpåv.sand ,enst! ,1987 (JEd)
Kallholen v.jvg,fl! (14E 6i , [67844, 14409] ) ,jv-bank ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängskant , 1990 (JEd & LBr)
Kallholen v.jvg,fl! (14E 6i , [67847, 14411] ) ,jv-bank ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Nederberga S-ut strax Ö lv. (14E 6i , [67847, 14413] ) ,slåtteräng, m.hårstarr,darrgräs,låsbräken,blåsuga ,enst. ,1988 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67879, 14358] ) ,S-exp. örtrik skogsglänta, m.piprör o örnbräken , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,vid slogboden (14E 7i , [6785211, 1443508] ) , ,2 ex. ,2009 (BOr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,5 ex ,2011 (LBr)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ) ,torrängsveg.i S-exp kalkklippa mot ån (Sydväxtbergs-flora!) ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ) ,artrik hävdad slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ) ,torräng som betas ,rikligt ,1987 (LBr)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774131, 1437097] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774131, 1437097] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga, öst (artp.) (14E 5h , [6775839, 1436627] ) , ,3 plantor/tuvor ,2014 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,tämligen stenig, skogsbunden övergiven tomt i ängslandskap ,1 plantor/tuvor ,2019 (Claes Möre)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Frisks äng i Bjus (artp.) (14E 6h , [6784365, 1436213] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT566 (artp.) (14E 6i , [6781559, 1442313] ) ,ytterslänt ,5 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT154 (artp.) (14E 6i , [6782564, 1443478] ) ,ytterslänt ,5 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6782975, 1443116] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783434, 1440669] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784982, 1441345] ) ,någonstans här längs järnvägen växte de koncentrerat ,120 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790634, 1445692] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lapsana communis    Harkål
V Stackmora (14E 6h , [67800, 14386] ) ,i kornåker (m.bl.a.flyghavre) , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,åkerogräs i träda-tillf! ,enst! ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Mässbacken (14E 7i , [6785, 1443] ) ,igenväx.åker ,enst! ,1986 (JEd)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6785, 1448] ) ,ogräs i 'giftfri'grönsaksodling resp i vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6786, 1447] ) ,vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774487, 1436479] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775588, 1437039] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,vanligt ogräs på tomten i rabatterna , 2005 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776419, 1438416] ) , ,10 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776613, 1437307] ) , ,100 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777033, 1437064] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777846, 1438267] ) , ,30 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,körväg ,flertal ,2014 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,enstaka ,2009 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Unndalskölen (15E 3e , [6819560, 1421150] ) ,vägar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820160, 1421140] ) ,vägar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ) ,fritidsstugetomter ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Hälsingborg (15F 4b , [6820070, 1455260] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandig gräsmark. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren , 2009 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
1 km S Avlaskatjärn (14F 5a , [67796, 14533] ) ,vändplan/dike ,fåtal ,2012 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775600, 1458760] ) ,grässvål/f.d. kojplats ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,fåtal ,2009 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ) ,rastplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tenningån (14F 8b , [67948, 14576] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
1 km V Grundtjärnen (14F 9b , [67954, 14578] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68042, 14565] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [68081, 14528] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,rätt rikligt i dike ,2014 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Skålbygget (15F 1b , [68091, 14587] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunubergsvasseldammen (artp.) (14E 4j , [6772662, 1448093] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Plattformen, Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776556, 1436223] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,omfördelar sig på ”gräsmatta” trots skyddsåtgärder, i olika grad av förtätning. obs torrår 2018. ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,naturaliserad i gräsmatta ,50 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,4,50 m2 blottlagd stenig jord ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,jordtäckt stenblock i kalkfuktäng. sprickande snötäcke. ,1 plantor/tuvor ,2017 (Claes Möre)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike/vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6782181, 1441811] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6787857, 1438575] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Vålarna, vägen (artp.) (14F 4a , [6773009, 1454021] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,fäbod ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6785476, 1453240] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7a , [6786114, 1450097] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Djuptjärn (14F 3d , [67663, 14672] ) ,vägbana i vägskäl ,enstaka ,2017 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775610, 1458770] ) ,vägren vid riven skogskoja ,fåtal ,2009 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Larsrönningen nära Skattungens S sida (14F 6b , [67846, 14599] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,rikligt ,2013 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Värmderåsvägen (15F 1c , [68062, 14602] ) ,vägren ,flertal ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775835, 1437532] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6781607, 1436818] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Tallhed (artp.) (14E 7i , [6785938, 1442175] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,vägen ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Chamomilla recutita    Kamomill
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,spontan förekomst i trädgården , 1994 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Mycelis muralis    Skogssallat
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774487, 1436479] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (bakom huvudbyggnaden) (14E 7i , [6786, 1444] ) ,tillfälligt inkommen på jordhög .v.gårdrn (m.stinksyska) ,1 ex! ,1986 (JEd)
Petasites hybridus    Pestskråp
Högbäcksvägen (14E 5h , [6775050, 1437075] ) ,ravin ,12 blad ,2009 (BOr)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775050, 1437075] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Hansjö (artp.) (14E 6g , [6781071, 1434590] ) ,har spritt sig nedanför hus på öppen mark mot skog. ,flera tiotals kvadratmeter ,2014 (Bengt Oldhammer)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Kallmora n.g:la skolan (14E 7i , [67854, 14444] ) ,vägkant (ej sedd i trädg men väl? ändå gammal trädg.flykting ,enst! ,1987 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ) ,förvildad i ängsmark ,drygt 1000 ,1986 (BOr)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778053, 1438350] ) , ,500 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Untorp (artp.) (15E 1f , [6808432, 1425476] ) ,förvildad ,fler än 1000 ex ,1986 (Bengt Oldhammer)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,vägren ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ) ,vägkanter ,spridd ,2020 (LBr)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,traktorväg ,fläckvis rikligt ,2009 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,vägkant ,några tiotal ,2014 (GHa)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) , ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776228, 1449466] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Saussurea alpina    Fjällskära
Längs Stopåvägen, längs Stopån (15E 2e , [6814, 1422] ) ,vägkant, åkant ,100-tals ,1986 (BOr)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ) ,kärr , 1999 (TLj)
Hornberga ,fl! (DF) (14E 7h , [67879, 14358] ) ,örtrikt skogskärr ,i bäckdråg , 1987 (JEd)
Ämån v.Stirstupet (DF) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,strandsnår v.källsprång ,enst! ,1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (DF) (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrika skogskärr ,enst! ,1986 (JEd & BOr)
Ämån S om Ljothed (DF-60) (14E 7i , [6788, 1444] ) ,översiln.mark i stranden, m.bl.a.Bartsia , 1988 (JEd)
Hornberga (artp.) (14E 7h , [6788142, 1435907] ) , ,ganska rikligt i diket på västra sidan av vägen ,2014 (Bengt Oldhammer)
Ämån (artp.) (15E 2g , [68130, 14322] ) ,norr stugan med hängbron, östra sidan, flera ex , 2013 (Bengt Oldhammer)
Stopåns dalgång-Gravvaslan (artp.) (15E 3e , [6815184, 1421452] ) ,3-4 ex. inget minne av platsen, men det står stopån i anteckningsboken. ,3-4 ex. inget minne av platsen, men det står stopån i anteckningsboken. ,1983 (Bengt Oldhammer)
Senecio jacobaea    Stånds
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Granåvägen (14F 6a , [67830, 14547] ) ,rishög i hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Höglunda v.Rv 81 (14E 5h , [67776, 14366] ) ,sandig vägslänt ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Trunna v.'Enå-gångbron' (14E 5h , [67777, 14371] ) ,vägkant på nyblottad jord ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Kyrkbyn fl! (14E 5h , [6778, 1436] ) ,ruderatmark,etc. ofta rikl.spridd längs nyschaktade vägkanter ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Kyrkbyn fl! (14E 5h , [6779, 1436] ) ,ruderatmark,etc. ofta rikl.spridd längs nyschaktade vägkanter ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kricksjön västra delen (artp.) (14E 5h , [6778348, 1435577] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa stn. (ursprungslokalen! nu även fl. i omgivn.) (DF, DF60) (14E 5h , [6778, 1437] ) , ,rikl! ,1986 (JEd)
Senecio vulgaris    Korsört
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Heden (14E 6h , [67822, 14381] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Östra kanten av Grunuflot (14F 5a , [67789, 14526] ) ,gammal kojplats ,ymnigt ,2019 (GHa)
Skeervägen (artp.) (14E 5h , [6775105, 1436903] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,100 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775372, 1436932] ) , ,enstaka ex ,2010 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775603, 1437920] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775764, 1437607] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6776371, 1438362] ) , ,enstaka ex ,2010 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.) (14E 5h , [6776422, 1437136] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.) (14E 5h , [6776494, 1437774] ) , ,enstaka ex ,2010 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778138, 1436969] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778427, 1437537] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6778471, 1438276] ) , ,300 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Rondellen Orsa (artp.) (14E 5h , [6778531, 1436111] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.) (14E 5h , [6779377, 1436021] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779876, 1439180] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786230, 1444444] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,spridd ,2014 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ) ,vägren , 2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775600, 1458760] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ) ,hyggeskant ,flertal ,2018 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,fåtal ,2012 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ormvasslan (15E 0h , [6804, 1439] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,vägkant ,sparsamt ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831260, 1434200] ) ,blockig, lövrik sluttning ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,spridd ,2011 (GHa)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,kojplats ,flertal ,2015 (GHa)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,enstaka ,2014 (GHa)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Kallmora (artp.) (14E 6i , [6783544, 1443913] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776623, 1436377] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (v.'Holmstrands') (14E 6i , [6784, 1444] ) ,igenväxande åkermark,m.huvudarten ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Sonchus asper    Svinmolke
Kyrkbyn n.Ångbåtsudden (14E 5h , [67787, 14350] ) ,jordhög ,enst! ,1987 (JEd)
Ö Stackmora (14E 6h , [6780, 1439] ) ,potatisland , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ) ,i trädg.land ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774639, 1435509] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775870, 1438070] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tanacetum vulgare    Renfana
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,spridd ,2011 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67793, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,vändplan intill kalkningstorn ,flertal ,2012 (GHa)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Värmderåsvägen (15F 1c , [68062, 14602] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
Kricksjön,Böneskogen (artp.) (14E 4h , [6772431, 1435579] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Berget, Orsa (artp.) (14E 5h , [6778301, 1436585] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778707, 1436180] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Orsa station (artp.) (14E 5h , [6778723, 1436193] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Taraxacum vulgare    Maskros
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,vägren ,spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ) , ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,ymnigt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Lindsborg, Ämådalen (artp.) (15E 0i , [6800965, 1442458] ) ,vägren , 2012 (Crister Albinsson)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Lisselhedsvägen samt Lundkallgatan (14E 5h , [6775, 1435] ) ,vägkant, samt efter järnvägen ,flera hundra ex ,2009 (BOr)
Holen v. 'Kuril' n.Rv 81 (14E 5h , [67756, 14367] ) ,torrängsmark n.vägen , 1988 (JEd)
Lindänget (14E 5h , [6776, 1436] ) ,v.jvg.o.i vägkanter fl! ,rikl. o.spridd ,1986 (JEd)
Stenberg v Högbacka-vägen (14E 5h , [67761, 14369] ) , ,enst! ,1987 (JEd)
Höglunda v.jv.o. Rv 81 (14E 5h , [6777, 1436] ) ,banvall o vägkant ,enst! ,1985 (JEd)
OK-macken (14E 5h , [67772, 14365] ) ,vägkant , 1988 (BOr)
Hansjö v.Orsa.vägen (14E 6h , [6781, 1435] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (JEd)
Skattungbyn v.lv. (14E 7j , [67860, 14484] ) ,vägkanter ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Skattuingbyn (14E 7j , [6786114, 1448488] ) ,vägkanter ,flera lokaler ,2012 (BOr)
Ågågata (artp.) (14E 4h , [6774651, 1435803] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774651, 1435803] ) , ,mer än tio längs vägen upp mot e45 ,2014 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775077, 1436341] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775319, 1437371] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.) (14E 5h , [6775319, 1437371] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 ((Rapportör) Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.) (14E 5h , [6777376, 1436652] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.) (14E 5h , [6777388, 1436600] ) , ,några ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.) (14E 5h , [6777846, 1438267] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnväg (artp.) (14E 5h , [6779193, 1436229] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bornvägen (artp.) (14E 5h , [6779867, 1436505] ) ,längs vägen ,15 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784050, 1440787] ) , ,noterad spridd i vägkanten ,2020 (Bengt Oldhammer)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [67860, 14477] ) ,vägrenar, åkrar, gårdsplatser ,väl spridd i hela byn ,2012 (GHa)
Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6775835, 1437532] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6775859, 1435952] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776623, 1436377] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,sandplan. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) ,skräpmark ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Västeråkern, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778811, 1435500] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hansjö (artp.) (14E 6h , [6781607, 1436818] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Jäsmyrarna, Orsa. (artp.) (14E 7h , [6785787, 1438908] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Tussilago farfara    Hästhov
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,riklig i vägkanterna , 2013 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775890, 1438060] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6777479, 1436703] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.) (14E 5h , [6778193, 1436225] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,stenröse ,överblommad ,2013 (Claes Möre)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Paris quadrifolia    Ormbär
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14512] ) ,fuktig blandskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Moravägen 170, Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6773470, 1435940] ) , ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
N Holen (artp.) (14E 5h , [6775407, 1436475] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776012, 1436667] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6777095, 1438243] ) ,igenväxande fuktäng. på öppnare, bördigare platser. ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Stackmora (artp.) (14E 5h , [6779590, 1438696] ) ,örtrika bäckdråg / lövängsrest , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785468, 1443699] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [6785505, 1443826] ) ,kalkbarrskog / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ljothed (artp.) (14E 7i , [6789831, 1444377] ) , ,noterad ,2017 (Petter Andreasson)
Ämån (artp.) (14E 8i , [6793711, 1444403] ) ,rasbrant / barrnaturskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ämån (artp.) (14E 8i , [6794127, 1444219] ) ,barrskog / kanjondal, kursudal , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790864, 1445252] ) ,barrnaturskog / kanjondal, kursudal , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6791632, 1445172] ) ,barrnaturskog / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tandberg (artp.) (14E 9g , [6797032, 1434460] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Ämån (artp.) (14E 9i , [6798502, 1442400] ) , ,noterad ,2018 (Petter Andreasson)
Emådalen (artp.) (14E 9i , [6799461, 1441663] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningberget (artp.) (14F 9a , [6795260, 1453348] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6799204, 1457777] ) ,brandfält / sekundär lövnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Itavsberget (artp.) (15E 2e , [6810811, 1423758] ) ,bergbrant / barrskog , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Tjåberget (artp.) (15E 2g , [6811432, 1432402] ) ,barrnaturskog / rasbrant , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Barkberget (artp.) (15F 3a , [6817817, 1452145] ) , ,noterad ,2020 (Maria Hindemo)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Skålbygge (13F 4h , [6723080, 1489430] ) ,vid liten göl ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67733, 14581] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ) ,igenväxt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,strandsnår ,fåtal ,2014 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ) ,grässlänt ,flertal ,2011 (GHa)
Skåltjärnarna (15F 1b , [68072, 14597] ) ,övergiven myrodling ,flertal ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,slänt i blandskog vid skogakoja ,tiotals ,2015 (GHa)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,rikligt och sprider sig i stora bestånd ,2013 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,noterad rikl i vissa älvslänter ,2020 (Bengt Oldhammer)
N Fryksås fäbodar (artp.) (14E 7g , [6787240, 1431410] ) ,fäbodvall låg hävd , 2013 (Claes Möre)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,fläckvis rikligt ,2011 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,bäckravin ,flertal ,2014 (GHa)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ) ,grov barrskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ) ,ungskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ) ,granskog och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ajtomäggs sydsluttning (15E 6h , [6831130, 1435190] ) ,hygge ,spridd ,2015 (LBr)
Norra änden av Kölsjövägen (15F 1a , [68075, 14539] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,sumpskog ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776519, 1449378] ) , , 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Ämån (artp.) (14E 9i , [6798502, 1442400] ) , ,noterad ,2018 (Petter Andreasson)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,skogsbryn ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) ,vid jordkällaren , 1999 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,20 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams
Kallholen N-ut (14E 6i , [67846, 14414] ) ,gräsmark intill väg. trol.trädg.utkast ,en liten fläck ,1990 (JEd & LBr)
Polygonatum odoratum    Getrams
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Gangsbergets S-sida (15E 0g , [6804, 1430] ) ,S-exp högörtsgran-sluttn.n. bäckdråg ,t.rikl! ,1986 (JEd & BOr)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ) ,örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del ,flerst. ,1989 (BOr)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.) (15E 0g , [6804282, 1430212] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Öster Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814360, 1446704] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6782020, 1442836] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Chionodoxa luciliae    Vårstjärna
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775642, 1437128] ) , ,noterad dikeskant, spridd från tomt. ,2020 (Bengt Oldhammer)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Lisselhed betad mark (artp.) (14E 4h , [6773988, 1435958] ) , ,5 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kricksjön (artp.) (14E 5h , [6778486, 1435918] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,fyra kvadratmeter med blad, små lökar på de flesta ,1999 (Bengt Oldhammer)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Björktjärnen (14E 7i , [6785330, 1443360] ) ,myr , 2009 (BOr)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Österåmyren (15E 2j , [68146, 14465] ) ,backkärr med källpåverkan ,sparsamt ,1988 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ) ,kärr , 1999 (TLj)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ) ,blötmyr och dy ,sparsam ,2015 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,sprider sig i trädgården i gräsmattan osv , 2013 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.) (14E 5h , [6778872, 1435785] ) ,massor i tingshusparken. , 2008 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) , ,riklig i området ,2013 (Bengt Oldhammer)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ) ,gammalt grustag nu trädgårdstipp ,enstaka ,2013 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,fåtal ,2014 (GHa)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777033, 1437064] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.) (15E 0i , [6801433, 1442162] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lilium martagon    Krollilja
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,spridd från trädgård i terrängen , 2014 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775972, 1436622] ) ,intill avfart mot kungshaga vid e45 , 2008 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,självspridd på tomtmark ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777033, 1437064] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Enåberg (artp.) (14E 6i , [6780103, 1444051] ) , i diket ,1 ex ,2007 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6790244, 1437399] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Kyrkbyn v.Lillån V-ut -spontan el. inplanterad ? (14E 5g , [6779, 1434] ) ,näringsrik å. på stränderna ,fl.spr.grupper ,1988 (JEd)
Lillån (artp.) (14E 5g , [6779417, 1434537] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Storån (artp.) (14E 5g , [6779615, 1434131] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,1 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum, Lillån (artp.) (14E 5h , [6778872, 1435785] ) ,flera bestånd som vuxit där flera årtionden, troligen planterad och sedan spridd , 2013 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779074, 1435631] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Vångsgärde n Geo-minnet (14E 4h , [6774, 1436] ) ,kalkpåv.friskängsveg. ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ) ,slåtterängsrester ,2 ex ,1987 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [6781, 1442] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67813, 14408] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67831, 14427] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67836, 14413] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67842, 14437] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67844, 14413] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67848, 14425] ) , , 1987 (JEd)
Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ) ,bäcksnår,örtrikt - trol.f.d.slåtteräng ,enst. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Mässbacken S-ut (14E 7i , [6785, 1443] ) ,kalkpåv.ängsveg. i vägkant (m bl. a. ängsgentiana) ,fl.o.t.rikl! ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67851, 14449] ) ,frisk ängsmark o i rikkärr ,fl.o.t.rikl! ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Östermalm (14E 7i , [6785213, 1443772] ) ,på båda sidor om vägen ,13 ex ,2009 (BOr)
Ljothed 200 m SV-ut (14E 7i , [67895, 14441] ) ,vägdike mot örtgranskog ,enst. ,1989 (JEd & LBr)
Täktsberg längs vägen Ö-ut (14F 6b , [67822, 14592] ) ,friskängsveg. i vägkant ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Torrvål 1 km SV (artp.) (14E 4h , [6773155, 1437505] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,1995 (Björn Cederberg)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Frekv:m.a! (åtm 7 lok.) på siluren.Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , ) ,oftast i kalkängsveg.i vägkanter,rikkärrkanter, ängsveg.i ledningsgatot etc. ,frekvens t.allm. , 1987 (JEd)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Vångsgärde mot SO i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,bäcksänka , 1988 (JEd)
Enån v.Torsängsmyren (14E 5h , [6777, 1439] ) ,kärrkantero.fuktlövskog , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67831, 14406] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67834, 14403] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67842, 14437] ) , , 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67845, 14414] ) , , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar Mässbacken, fl! (14E 7i , [6785, 1443] ) ,fuktskog , väkkanter , 1987 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14438] ) ,tuvig sumpskogskant , 1989 (JEd & LBr)
Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) ,granskog , 1988 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Kväksel fäb. (14F 8a , [6792, 1453] ) ,fuktgranskog ,enst! ,1983 (JEd)
Gangsberets SV-sida (15E 0g , [6804, 1430] ) ,fuktgranskog , 1988 (JEd)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807330, 1459270] ) ,björksumpskog ,sparsamt ,2015 (LBr)
NO om Hornberga v.Knölbäcksravinen o.Långmyrarna (=2 lok.) (14E 7h , [6789, 1437] ) ,bäcksnår resp. intermediärkärr , 1988 (JEd)
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6784590, 1441451] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) ,en lokal ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Grunuflot (artp.) (14F 5a , [6778964, 1452277] ) , ,3 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784919, 1452235] ) ,lövängsrest / rikkärr/kalkkärr , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberg (artp.) (15E 0g , [6804183, 1430315] ) ,sekundär lövnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Pettsberget (artp.) (15E 2g , [6813824, 1430776] ) , , 1995 (Bengt Oldhammer)
Frekv:m.a! (åtm 6 lok) Kallholen-Kallmora (14E 6i , ) ,fuktskog ,kalkpåv.ängsveg.fuktsvackor i tallmo,kärrkanter ,frekvens t.allm. , 1987 (JEd)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Granån, ett mindre bestånd, 1970-t (Erik Svensson) , 98 ex ,1989 (FCa)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet ,örtrik ängsgranskog ,sparsamt ,1990 (JEd & LBr)
Kallmora , ,137 ex ,1990 (FCa)
Kallmora, ca 1890-t (Cgn) * 1930-t (R. Hasmats) , 137 ex ,1990 (FCa)
Kungshaga, 1930-t (Olle Gräv) , 12 ex 1988 * 0! helt borta ,1990 (FCa)
Kuril ,i trädgård 37 ex ,1989 (FCa)
Mickelvål, ca 1920-t (Bk) , 15 ex 1959 (Tr) * 164 ex ,1989 (FCa)
Nederberga , ,4ex ,1989 (FCa)
Skattungbyn vid Leskusänget , ,466 ex ,1989 (FCa)
Stenberg , ,50 ex ,1990 (FCa)
Stenberg, ca 1900 (Bg) , 50 ex ,1990 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Hästfloten i NO (14E 4j , [6771470, 1445930] ) ,rikkärr ,sparsam, ofta blek form ,2007 (LBr)
400 m V Estkälda (14E 6h , [6782450, 1438680] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Brajsmyren (14E 6i , [67833, 14418] ) ,mellankärr' ,enst! ,1985 (JEd)
V om Rosenheden (14E 6j , [67807, 14466] ) ,mellankärr' ,enst! ,1985 (JEd)
Långmyrarna N om Hornberga (14E 7h , [67893, 14364] ) ,intermediärkärr , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SO (14E 7i , [67889, 14447] ) ,bäcksnår , 1989 (JEd & LBr)
Ljothed 600 m mot SO (14E 7i , [67893, 14447] ) ,kärr ,enst. ,1989 (JEd & LBr)
3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791117, 1435546] ) ,myr ,30-tal ex ,2008 (Ingemar Gustafsson)
Långmyrarna 3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791142, 1435781] ) ,myr ,8 vitblommande ex. ,2007 (Ingemar Gustafsson)
Långmyrarna 3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791209, 1435813] ) ,myr ,ca 10 ex. ,2007 (Ingemar Gustafsson)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,myr ,enstaka ,2019 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,enstaka ,2019 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Skarungsmyren-Mattsåsmyren (15E 1j , [6808, 1448] ) , , 1993 (SBD)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ) ,mellankärr' ,enst! ,1985 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776883, 1436240] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot (artp.) (14F 5a , [6778964, 1452277] ) , ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyren N om Luderbygget (artp.) (15F 1b , [6809791, 1458189] ) , ,noterad ,2020 (Tommy Löfgren)
Kallmora mot SO (mörkbladig, ev ssp cruenta) (14E 7i , [67850, 14449] ) ,rikkärr ,5 ex. ej i blom! ,1985 (JEd)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2009 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ) ,bäckdråg ,rätt många, även vita exemplar ,2010 (GHa)
Ca 1,3 km Ö om Leskusänget (14F 6a , [67847, 14520] ) ,rikkärr,vägkanter o örtrik sumpgranskog ,spr. o.rikl.! ,1985 (JEd)
Ca 1,3 km Ö om Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ) ,rikkärr,vägkanter o örtrik sumpgranskog ,spr. o.rikl.! ,1985 (JEd)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2016 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik översilad gransluttning ,enst! ,1986 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (49 11 - 49 13) (14F 6a , [67849, 14511] ) ,rikkärr,vägkanter o örtrik sumpgranskog ,spr. o.rikl.! ,1985 (JEd)
Råtjärnen (artp.) (14E 7g , [67891, 14328] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Koppången, nära Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805873, 1445057] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
myrmosaik NO Jordikamäck (artp.) (15E 4f , [6824256, 1429362] ) ,barrsumpskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
N om Majkölen (artp.) (15E 5f , [6825996, 1428126] ) ,barrnaturskog vid bäck ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
N om Majkölen (artp.) (15E 5f , [6826240, 1427810] ) ,barrsumpskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6805, 1458] ) ,södra delen av sjön , 1991 (Bengt Oldhammer)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,bäckdråg ,flertal ,2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,myr ,rikligt ,2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775560, 1458730] ) ,myr , 2007 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ) ,myr med gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,myr ,väl spridd ,2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2016 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Torrvål 1 km SV (artp.) (14E 4h , [6773155, 1437505] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Storkättsvägen (artp.) (14E 4h , [6774283, 1436299] ) , ,1 ,2016 (Cecilia Fahlén)
Kempebacken (artp.) (14E 5h , [6775319, 1436816] ) , ,1 ,2016 (Lars Hansson)
Kempebacken (artp.) (14E 5h , [6775319, 1436816] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Lars Hansson)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn-Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782348, 1440883] ) , ,2000 ,2020 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT352 (artp.) (14E 7j , [6785843, 1445775] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.) (14F 5b , [6777074, 1455373] ) ,dike vid myr. påfallande många vita exemplar. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Anderåsberget (artp.) (14F 9a , [6799807, 1453620] ) , ,noterad ,2018 (Anton Björk)
Unnån Trullbo (artp.) (15E 0g , [6800092, 1430822] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Abborrtjärnheden (artp.) (15E 4g , [6822819, 1430005] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
300 m NV Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ) ,kant av rikkärr,i 1/2-skugga o högörtsveg. ,1 ex! ,1986 (JEd)
Kallmora 600 m SSO sågen (14E 6i , [67842, 14440] ) ,kant av gmn.skogsväg i örtrik frisk tallskog (m.tvåblad,hårstarr,etc.)1/2-skugga! ,1 blom + 2 sterila ex! ej sedd varken -85 el.-86 ,1984 (JEd)
Skattungbyn Ö-ut ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14522] ) ,örtrik högört/ängs-granskog (m. guckussko,brudsporre,tibast,etc.) ,enst ,1986 (JEd)
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6782606, 1443041] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Brändan (artp.) (14E 6i , [6782917, 1442984] ) , ,30 plantor/tuvor ,2017 (Ingemar Gustafsson)
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6784590, 1441451] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784919, 1452235] ) ,lövängsrest / rikkärr/kalkkärr , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Storstupet söder om ån nära gångbron (14E 8j , [67905, 14454] ) ,i källdråg ,1 ex ,1987 (JEd)
Helvetesfallet (14E 9i , [67952, 14434] ) ,precis intill stigen ,58 ex. ,2002 (Roland Öjeskog)
Djupgrav (14E7j02) (artp.) (14E 7j , [6786105, 1446945] ) , , 2001 (Skogsstyrelsen (sks))
Granån (14F 7a , [67853, 14522] ) ,barrblandskog nära guckuskolokal ,1 ex ,1988 (FCa)
GRANÅN (14F7a02) (artp.) (14F 7a , [6785180, 1452084] ) , , 1994 (Skogsstyrelsen (sks))
SKATTUNGBYN (14F7a05) (artp.) (14F 7a , [6785258, 1452253] ) , , 1997 (Skogsstyrelsen (sks))
BJOKTJÄRNSBÄCKEN (15E1i03) (artp.) (15E 1i , [6805127, 1441552] ) , , 1995 (Skogsstyrelsen (sks))
Goodyera repens    Knärot
Lisselhed S-ut (14E 4h , [6772, 1435] ) ,fuktgranskog ,flerst. o riklig ,1989 (JEd & LBr)
V Stackmora (14E 6h , [67808, 14388] ) ,mossgranskog ,ca 10 ex! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen mot älven, fl! (14E 6i , [6784, 1440] ) ,blåbärsbarrskog,ofta i glätor ,fl. o. rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora Gruvbackar, fl! (14E 6i , [6784, 1442] ) ,mossgranskog (blåbärs-d:o),ofta i gläntor ,spr. o. rikl! ,1986 (JEd)
Rosenheden Ö-ut (14E 6j , [6780, 1448] ) ,mossgranskog ,enst! nu försvunnen eft.kalhuggning 1985! ,1984 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken , Vålgruvan (14E 7i , [6785045, 1443415] ) , ,flerstädes ,2009 (BOr)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [6786, 1444] ) ,mossgranskog ,enst! ,1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788070, 1448480] ) ,tallbevuxen åsslänt ,riklig ,2012 (LBr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ) ,granskog , 1988 (JEd)
Storstupet nära jvg (14E 8j , [6790, 1445] ) ,blåbärsgranskog , 1990 (JEd & LBr)
Ångvasseln 1 km S Ångens fäbod (14E 8j , [67932, 14456] ) ,granskog ,riklig ,1990 (JEd & LBr)
Skällmyren (14F 5b , [6775580, 1458730] ) ,klibbalskärr ,rikligt ,2009 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [6783430, 1454550] ) ,grovstammig barrskog ,fler än 200 ,2011 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [6782500, 1458420] ) ,relativt grovstammig blandskog ,ett tiotal ,2013 (GHa)
Leskusänget, fl! (14F 7a , [6785, 1451] ) ,blåbärsblandskog,+på ristuvor i sumpgranskog ,spr! ,1986 (JEd)
Ivarsnäs (14F 7a , [6786, 1452] ) ,granskog ( enl. CGu ) ,spr! ,1987 (JEd)
Jogsel N-ut fl! (14F 7b , [6785, 1455] ) ,mossgranskog ,spr! ,1986 (JEd)
Tenningbrändan åt N (14F 9b , [6798690, 1457570] ) ,barrnaturskog ,tvåmindre bestånd i skiftena utanför reservatet ,2020 (LBr)
Gangsberget,fl! (15E 0g , [6804, 1430] ) ,granskog ,fl.o.rikl! ,1986 (JEd)
Dyverklitt fl.omkr! (15E 1f , [6808, 1427] ) ,granskog ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ) ,örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del ,några ex på något torrare mark ,1989 (BOr)
Österåberget (15E 2j , [6814193, 1446306] ) ,skogsmark , naturreservat , 2008 (Ville Pokela)
Österåberget (15E 2j , [6814633, 1445424] ) ,skogsmark , naturreservat , 2008 (Ville Pokela)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ) ,barrblandskog ,enst! ,1986 (JEd)
Värmderåsberget (15F 1b , [6805600, 1458400] ) , ,fåtalig ,2003 (TRy)
Kerrosmägg (15F2a03) (artp.) (15F 2a , [6814243, 1451895] ) , , 2005 (Skogsstyrelsen (sks))
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kråkgårdarna (artp.) (14E 4h , [6772941, 1435606] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Elljusspåret (artp.) (14E 5h , [6778943, 1437131] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsa skans (artp.) (14E 6h , [6780359, 1438493] ) , , 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Hornberga (artp.) (14E 7h , [6788373, 1436217] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Ingemar Gustafsson)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789058, 1438365] ) , ,2 blommande och 2 kvadratdecimeter blad därintill ,2019 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Granåsveden (artp.) (14F 6a , [6782758, 1454392] ) ,gransumpskog / källpåverkad mark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784919, 1452235] ) ,lövängsrest / rikkärr/kalkkärr , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
S Skattungen (artp.) (14F 6b , [6784379, 1459100] ) ,barrnaturskog / , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6799204, 1457777] ) ,brandfält / sekundär lövnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Itavsberget (artp.) (15E 2e , [6810811, 1423758] ) ,bergbrant / barrskog , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814193, 1446306] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814633, 1445424] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814633, 1445424] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lutåsmäki (artp.) (15E 3j , [6818092, 1445213] ) , ,noterad tre platser, några kvadratdecimeter på varje plats ,2020 (Bengt Oldhammer)
Väsinjärvi (artp.) (15E 4h , [6821378, 1435513] ) ,bergbrant / barrnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Värmderåsen (artp.) (15F 0b , [6803466, 1458167] ) , ,1 plantor/tuvor ,2001 (Lars Bruks)
Bengtarkilen (artp.) (15F 1a , [6806272, 1454224] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.) (15F 1b , [6806328, 1458997] ) ,granskog i mindre ravin med örtrikt fuktdråg , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.) (15F 1b , [6806346, 1459049] ) ,granskog i mindre ravin med örtrikt fuktdråg , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.) (15F 1b , [6806347, 1459070] ) ,granskog i mindre ravin med örtrikt fuktdråg , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806369, 1458927] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806389, 1458953] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806698, 1458654] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.) (15F 1b , [6806733, 1458672] ) ,brandpräglad blandbarrskog , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806740, 1458647] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806762, 1458690] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806816, 1458698] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6806836, 1458707] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6807352, 1458695] ) , ,noterad ,2015 (Ville Pokela)
Barkbergsknopparna NR (artp.) (15F 2a , [6814793, 1452863] ) , , 2012 (Henrik Weibull)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Holen (14E 5h , [67755, 14369] ) ,ängsrest, igenväxande ,m.tvåblad ,enst. ,1988 (JEd)
V Stackmora efter Heden-vägen (14E 6h , [67804, 14385] ) ,kalkfuktängsrester m. Sesleria etc. ,enst! ,1986 (JEd)
V Stackmora efter Heden-vägen (14E 6h , [67806, 14384] ) ,kalkfuktängsrester m. Sesleria etc. ,enst! ,1986 (JEd)
V Stackmora N-ut (14E 6h , [67810, 14387] ) ,igenväx.ängsparti vid hölada ,enst!-på utgående! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ) ,örtrikt kärrdråg i ängsgranskog ,enst. ,1988 (JEd)
NV om Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ) ,rikkärr m. majviva ,enst! ,1986 (JEd)
Åberga mot Ö (14E 6i , [67831, 14440] ) ,kalkrika vägkanter/ ängsrester , 1988 (JEd)
SV Åbergtjärn, i vägkant (14E 6i , [67837, 14430] ) ,kalkängsveg. i vägkant , 1984 (JEd)
Kallmora v. lv. mot SV (14E 6i , [67840, 14440] ) ,kalkpåv.veg.i vägkant ,enst! ,1984 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ) ,rikkärr (m.guckusko,majviva,etc.) ,åtm,20-t. ex! ,1986 (JEd)
SO om Björken (14E 7i , [67854, 14429] ) ,örtrik kärrkant (m.bl.a. majviva,hårstarr,dvärglummer) , 1986 (JEd)
Kallmora mot Ö 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ) ,slåtter - kalkfuktäng ,m.älväxing,majviva,etc ,rikl. ,1988 (JEd)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67857, 14454] ) ,vägdike , 1987 (JEd)
Strax Ö.Leskusänget, 2 lok! (14F 6a , [67849, 14511] ) ,rikkärr (m.skogsnyclar,trådfräken) ,rikl! ,1987 (JEd)
Strax Ö.Leskusänget, 2 lok! (14F 6a , [67849, 14513] ) ,kalkfukt-slåtteräng (m. låsbräken,hårstarr,dvärglummer) ,rikl! ,1987 (JEd)
Ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ) ,rikkärr / örtrik frisk ängsgranskog , 1985 (JEd)
N om Täktberg v. lv. (14F 6b , [6782, 1459] ) ,vägkanter , 1988 (JEd)
Strax Ö om Joksäl v.lv. (14F 6b , [6784, 1455] ) ,vägkanter/ -diken ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Hornberga V om kapellet (DF) (14E 7h , [6787, 1435] ) ,kalkpåv.örtrikt 'källkärr' (m.bl.a. tvåblad) ,enst! ,1985 (JEd)
Torrvål 1 km SV (artp.) (14E 4h , [6773155, 1437505] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Torrvål 1 km SV (artp.) (14E 4h , [6773155, 1437505] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Sundbäck, Gubbgården (artp.) (14E 4h , [6774370, 1437129] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.) (14E 5h , [6775908, 1436569] ) , ,9 ,2017 (Anders Haglund)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,15 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , ,150-200 ex, vissa halvmeterhöga ,1986 (Bengt Oldhammer)
N Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776792, 1436888] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Knut Einars äng, Orsa s:n (artp.) (14E 5h , [6777040, 1436630] ) ,betesmark ,11 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,10 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783026, 1443120] ) ,ett stråk med fin ängsmark utmed vägen, cirka 1-5 meter från diket och 20 meter längs diket ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga, Orsa s:n (artp.) (14E 6i , [6783090, 1444093] ) ,betesmark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784769, 1441446] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Wests änge Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785475, 1445351] ) ,minst. mycket riklig blomning i år ,300 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) , ,200 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) , ,15 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nordväst Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785485, 1445256] ) ,äng där hävden upphört. borde återupptas ! ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge, Ore s:n (artp.) (14E 7j , [6785490, 1445340] ) ,betesmark ,21 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Hällbergs fäbodar (artp.) (14E 8g , [6792910, 1431730] ) ,nyetablering på fäboden, enligt roland öjeskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Grafskänget (artp.) (14F 6a , [6784960, 1451373] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.) (15E 0g , [6804282, 1430212] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Kallmora (hemma hos mig!) (14E 6i , [67845, 14442] ) ,kalkfuktängsrest i vägkant (m. rosettjunfrulin,majviva,fågelstarr,etc.) ,enst! ,1987 (JEd)
Höglunda n.Rv.81 (s.k. ''Höglundaängen') (14E 5h , [67767, 14368] ) ,ännu hävdad kalkfuktäng ac Sesleria/Majviva-typ ,massvis! ,1986 (JEd)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Långmyrarna 3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791074, 1435787] ) ,myr , 2007 (Ingemar Gustafsson)
Skarungsmyren-Mattsåsmyren (15E 1j , [6808, 1448] ) , , 1993 (SBD)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Långmyrarna (artp.) (14E 8h , [6791305, 1435964] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Ingemar Gustafsson)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Listera cordata    Spindelblomster
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ) ,granskog , 1993 (SBD)
Österåberget (15E 2j , [6814631, 1445864] ) ,skogsmark , naturreservat , 2008 (Ville Pokela)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ) ,blandskog vid bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ) ,kärr , 1999 (TLj)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,några få ,2015 (LBr)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807330, 1459270] ) ,björksumpskog ,sparsamt ,2015 (LBr)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Nybodberget (artp.) (14E 8g , [6792925, 1431779] ) ,barrskog / betad hagmark , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Flickeråsen (artp.) (15E 0i , [6802237, 1444642] ) , ,ej ovanlig i skogen ,1988 (Bengt Oldhammer)
Skarungsmyren (artp.) (15E 1j , [6807254, 1447180] ) ,barrnaturskog / , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807471, 1447105] ) ,flera ex ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807497, 1447182] ) ,2 ex i blom. övriga endast blad. ,50 plantor/tuvor ,2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6809012, 1446723] ) ,barrnaturskog / , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Korpimäki (artp.) (15E 2h , [6813295, 1437869] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Öster Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814360, 1446704] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814631, 1445864] ) , ,noterad ,2008 (Ville Pokela)
Bjurdammsberget (artp.) (15E 3e , [6818522, 1422677] ) ,äldre granskog ,noterad ,2018 (Tony Svensson, Claes Ingvert, Mats Karlsson, Sofia Lund)
Stor-Trondhatten (artp.) (15E 5e , [6826053, 1424122] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Listera ovata    Tvåblad
Skeervägen (14E 4h , [6774374, 1437102] ) ,dike , samt på änge N om vägorsningen ,några ex ,2008 (BOr)
Skeervägen (14E 4h , [6774480, 1439470] ) ,dike ,20 ex ,2008 (BOr)
Holen (14E 5h , [67755, 14369] ) ,ängsrest m.brudsporre ,ca 20 ex. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ) ,frisk lundartad lövgran-skog (m.vårärt,skogsvicker,underviol,trådfräken) , 1985 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67819, 14421] ) ,friskängsveg.v. f.d.kärrväg i granskog ,enst! ,1987 (JEd)
N om Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14427] ) ,rikkärr ,t.rikl! ,1985 (JEd)
N om Åberga-Brändan (14E 6i , [67833, 14429] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1986 (JEd)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ) ,vägkant m. kalkängsveg. , 1985 (JEd)
Kallmora mot SV (14E 6i , [67842, 14439] ) ,igenväx.kalkfuktäng,1/2-skugga ,rikl! ,1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ) ,rikkärr,1/2-skugga , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Gruvbackarna , vid slogboden (14E 7i , [6785228, 1443499] ) , , 2009 (BOr)
S om Mässbacken, mellan Malungsgruvan och Östermalm (14E 7i , [6785299, 1443758] ) ,på båda sidor om vägen , 2009 (BOr)
Nederberga v. lv. (14E 7i , [67854, 14421] ) ,fuktigt vägdike , 1987 (JEd)
Kallmora mot Ö 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ) ,slåtter - kalkfuktäng ,rikl. ,1988 (JEd)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67858, 14456] ) ,lv.-dike , 1987 (JEd)
Skattungbyn mot V (14E 7j , [67861, 14473] ) ,fuktig rik granskog ,enst! ,1987 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14511] ) ,rikkärr (vårärt,underviol,etc.) , 1985 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14513] ) ,kalkfuktäng (brudsporre,hårstarr) , 1986 (JEd)
Ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ) ,rikkärr-örtrik frisk ängsgranskog (m.bl.a.guckusko) , 1985 (JEd)
Öst om Lissberget (14F 9b , [67981, 14573] ) ,myr ,1 ex. ,1985 (EGu)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik kärrkant (m gräsull o. fjällskära) ,rikl ,1986 (JEd & BOr)
V Untorp i sydsluttning (15E 1e , [6808, 1424] ) ,rikt bäcksrtåg , 1987 (BOr)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ) ,örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del ,några ex ,1989 (BOr)
Österåberget mot SO (15E 2j , [68140, 14464] ) ,myr ,minst 2 ex. ,1987 (EGu)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
Hornberga (DF) (14E 7h , [67879, 14357] ) ,rikt källkärr (m.bl.a. brudsporre o. fjällskära) , 1985 (JEd)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773798, 1437793] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6774336, 1437275] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck, Gubbgården (artp.) (14E 4h , [6774370, 1437129] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774370, 1437129] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.) (14E 4h , [6774370, 1437129] ) , ,6 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6774748, 1435553] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6780940, 1440545] ) , ,20-tal ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn-Orsbleck (artp.) (14E 6i , [6782348, 1440883] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT92 (artp.) (14E 6i , [6782564, 1443478] ) ,ytterslänt ,10 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT288 (artp.) (14E 6i , [6782588, 1443500] ) ,ytterslänt ,10 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6782606, 1443041] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,30 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783026, 1443120] ) , ,15 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783376, 1440641] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783779, 1440325] ) , ,200 ,2020 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT250 (artp.) (14E 6i , [6783975, 1444030] ) ,hela vagsidan ,50 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT13 (artp.) (14E 6i , [6784012, 1444082] ) ,hela vagsidan ,20 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Mickelvål (artp.) (14E 6i , [6784590, 1441451] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge, Ore s:n (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) ,betesmark ,50 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nordväst Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785485, 1445256] ) ,äng där hävden upphört. borde återupptas ! ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (artp.) (14F 6a , [6784919, 1452235] ) ,lövängsrest / rikkärr/kalkkärr , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Grafskänget (artp.) (14F 6a , [6784960, 1451373] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6799204, 1457777] ) ,brandfält / sekundär lövnaturskog , 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , rik växtlokal, dels nere vid vägen och sedan längs bäckar upp mot berget där det är lövbrända. ,100-tals ,1986 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.) (15E 0g , [6804175, 1430244] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Koppången N (artp.) (15E 1j , [6809517, 1447011] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814, 1446] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Bengtarkilen (artp.) (15F 1a , [6805, 1454] ) ,ett ex , 1991 (Bengt Oldhammer)
Bengtarkilen (artp.) (15F 1a , [6805821, 1454716] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Platanthera bifolia    Nattviol
V Stackmora (14E 6h , [67806, 14386] ) ,igenväx.friskängsmark i ledn.gata ,rikl ,1986 (JEd)
M. Hansjö o. Bjurs i vägkant (14E 6h , [6783, 1436] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [6781, 1440] ) ,örtrik gran/asp-skog ,enst. ,1988 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [6781, 1442] ) ,ängsveg. i barrskogsglänta ,enst! ,1987 (JEd)
Kallholen fl.omkr! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,örtrik granskog,kråkrished :kalkpåv.tallskog,vägkanter ,fl.o.t.rikl! ,1987 (JEd)
SO om Kallholen (14E 6i , [67836, 14413] ) ,kalkängsveg. påhygge resp i vägkant ,rikl! ,1986 (JEd)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [67837, 14430] ) ,kalkpåv.vägkant , 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar , fl! (14E 6i , [6784, 1443] ) ,vägkanter etc. , 1985 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1444] ) ,kalkpåv.ängsrester,i vägkanter , 1985 (JEd)
NO Kallholen (14E 6i , [67844, 14413] ) ,grusvägkanter , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ) ,kant av rikkärr , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ) ,skogsstigar ,flera lokaler ,2009 (BOr)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ) ,tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2016 (GHa)
Gangsbergets SV-sidam fl. (15E 0g , [6804, 1430] ) ,granskogssluttning mot SV, örtrikt ,fl. ,1988 (JEd)
Värmderåsens reservat ,vid sjöns sydspets (15F 0b , [6804, 1458] ) ,f.d.brunnen skog mrd lövinslag ,20-tal ex ,1991 (BOr)
Hällberg (DF) (14E 8g , [6792, 1431] ) ,S-vänd örtrik gransluttning , 1985 (JEd)
Enåberg (artp.) (14E 6i , [6780103, 1444051] ) ,10 i aspskogen , 2007 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783376, 1440641] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783627, 1440287] ) , ,noterad rikligt längs vägen ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783779, 1440325] ) , ,200 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bjus (artp.) (14E 7h , [6785714, 1436729] ) , ,50 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bjus (artp.) (14E 7h , [6785714, 1436729] ) , ,30 ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT325 (artp.) (14F 7a , [6787605, 1450920] ) ,hela vagsidan ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Tenningbrändan (artp.) (14F 9b , [6798467, 1457212] ) ,i lövbrända här och där , 1985 (Bengt Oldhammer)
Åsängsbäcken (artp.) (14F 9b , [6798473, 1457477] ) , ,1 ,2018 (Anton Björk)
Bengtarkilen (artp.) (15F 1a , [6805494, 1454433] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6805, 1458] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Östra Värmderåsen, södra delen (artp.) (15F 1b , [6805009, 1459232] ) ,naturskogsartad barrblandskog, lövrik, urskogselement ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783030, 1440683] ) ,spridd längs vägen en längre sträcka och då 100 eller mer ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783402, 1440434] ) ,längs båda sidor av denna vägstump, främst söder om vägen ,100 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Calla palustris    Missne
Ribb-Anderstjärnen (artp.) (14E 6h , [6781057, 1436277] ) ,massor i diket, båda sidor vägen ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Jäsbäcken (artp.) (14E 7h , [6786450, 1437745] ) , ,noterad ,2016 (Anders Bruks)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784440, 1436770] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lemna minor    Andmat
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,riklig ,2013 (LBr)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776526, 1436087] ) , , 1997 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.) (14E 5h , [6777994, 1435716] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.) (14E 5h , [6778186, 1435722] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Lemna trisulca    Korsandmat
Lillsjön, Lindänget (14E 5h , [6777332, 1436227] ) , ,rikligt. ,2013 (BOr)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Lillån vid kyrkbyn ( upp till 87) (14E 5h , [6779, 1435] ) ,strandkärräng , 1987 (JEd)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,spridd ,2013 (LBr)
Trunna v.Rv.81 (14E 5h , [6777, 1436] ) ,i vägdike ,rikl! ,1987 (JEd)
Mickelvål v.lv. mot V (14E 6i , [67816, 14423] ) ,i 'pöl' intill landsvägen , 1987 (JEd)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,älvstränder o kärr , 1989 (JEd & LBr)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6784001, 1440511] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.) (14E 6i , [6784514, 1440786] ) , ,3 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Kyrkbyn v.Lillån mot Bunk (DF) (14E 5g , [6779, 1434] ) ,näringsrika åstränder ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.) (14E 4g , [6773887, 1434791] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Lillån (artp.) (14E 5g , [6779417, 1434537] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lunden (artp.) (14E 5h , [6776017, 1435736] ) , ,50 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Elodea canadensis    Vattenpest
Kyrkbyn v.Lillån mot V (14E 5g , [6779, 1434] ) ,näringsrik å, rik på vattenveg. ,1 ex.uppspolat -säkert växande i ån ,1988 (JEd)
Orsa småbåtshamn (14E 5h , [67785, 14354] ) ,näringsrik hamnbassäng bl.Potamogeton ,t.rikl! ,1987 (JEd)
Bjurdammstjärn (artp.) (15E 3e , [6817719, 1423028] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,väl spridd ,2009 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Djuptjärn (artp.) (15F 3c , [6817910, 1460863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776704, 1436737] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kallholn kalkbrott (artp.) (14E 6i , [6783962, 1441222] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr, bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ) ,älvstränder på sand , 1989 (JEd & LBr)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton natans    Gäddnate
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,å ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån , Orsa. (artp.) (14E 5h , [6779580, 1436156] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Lars Bruks)
Oreälven-Björken (artp.) (14E 7i , [6785769, 1441936] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 9g , [6798871, 1431524] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6783860, 1436610] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Holens badplats (artp.) (14E 5g , [6775461, 1434764] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784440, 1436770] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ) ,liten bäck ,enstaka ,2019 (GHa)
Potamogeton praelongus    Långnate
Kyrkbyn i Lillån mot Bunk (14E 5g , [6779, 1434] ) ,näringsrik å , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Åbergtjärn (DF 60) (14E 6i , [6783, 1443] ) ,vass o vattenveg.rik tjärn m. rel.högt.ptf. , 1986 (JEd)
Sparganium emersum    Igelknopp
Draggens norra ände (14F 4b , [67726, 14577] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
1 km V Snyggflot (14F 5a , [67795, 14534] ) ,dike ,enstaka ,2019 (GHa)
1 km SO Rutberg (14F 6c , [67802, 14601] ) ,dike ,flertal ,2019 (GHa)
400 m V Estkälda (artp.) (14F 5a , [6778546, 1454766] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Lindänget vid Orsasjöns strand (14E 5h , [6776350, 1436000] ) ,strandkärr ,ett mindre bestånd ,2012 (LBr)
Lindänget vid Enåns utlopp i Orsasjön (14E 5h , [6777380, 1435960] ) ,strandkärr ,ett mindre bestånd ,2012 (LBr)
Kyrkbyn ca 300 m SO stn. (14E 5h , [6778, 1436] ) ,eutrof åker/vägdike ,t.rikl.! ,1987 (JEd)
S Holen (artp.) (14E 4g , [67749, 14349] ) , ,stora ruggar ,2012 (Bengt Oldhammer)
Kricksjön,Böneskogen (artp.) (14E 4h , [6772431, 1435579] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6773413, 1435776] ) , ,20 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa camping (artp.) (14E 5g , [6779062, 1434539] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5g , [6779417, 1434537] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777146, 1435941] ) , ,400 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.) (14E 5h , [6778138, 1436969] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.) (14E 5h , [6779067, 1435700] ) ,å ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån , Orsa. (artp.) (14E 5h , [6779580, 1436156] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Lars Bruks)
Orsa skans (artp.) (14E 6h , [6781966, 1437845] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholn kalkbrott (artp.) (14E 6i , [6783962, 1441222] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,grusig dystrand ,enstaka ,2007 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Juncus articulatus    Ryltåg
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Juncus bufonius    Vägtåg
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Juncus bulbosus    Löktåg
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,grusig dystrand ,spridd ,2007 (GHa)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren (15F 1b , [68081, 14589] ) ,i bäck ,rikligt ,1986 (LBr)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794930, 1433932] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.) (14E 8h , [6791360, 1437168] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Juncus compressus    Stubbtåg
Orsa camping (14E 5g , [67789, 14349] ) ,på sliten gräsmark på campingen , 1987 (JEd)
Lunden v.Orsasjön (14E 5h , [67759, 14356] ) ,sliten gräsmark v.båtupläggn.plats ,enst. ,1988 (JEd)
Stenberg v,LidAnnas väg (14E 5h , [67762, 14369] ) ,täml. nyanlagt vägdike , 1987 (JEd)
Höglunda i vägkant n.OK (14E 5h , [67774, 14366] ) ,på blottad blöt kalkpåv.jord, mjäla i vägdige (+majviva,ärtstarr etc.) ,rikl! ,1987 (JEd)
Orsa småbåtshamn (14E 5h , [67785, 14354] ) ,grusig vägkant , 1987 (JEd)
Kallmora, fl! (14E 6i , [6784, 1444] ) ,på 2 olika gårdsplaner, torr 'grusig' gräsmark ,enst! ,1985 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Trunna n. gångbron över Enån ( kulturspr.!) (14E 5h , [67777, 14371] ) ,på igenvuxen gammal kärrväg ned i daleb ,1 stot tuva! ,1987 (JEd & BOr)
Lisselhed S-ut (14E 4h , [67725, 14350] ) ,skogskärr , 1989 (JEd & LBr)
Vångsgärde mot SO i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,bäcksänka m.mannagräs,bäckbräsma,dvärghäxört,etc ,rikl. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Söder om Snyggflot (14F 5a , [67796, 14533] ) ,vägdike ,några tiotal ,2012 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Ivarsån V om Ivarstjärnarna (inhemsk?) (15F 1a , [6805, 1454] ) ,bäckdråg,ängsartad sunptallskog m. fl. S-liga arter ,t.rikl! ,1986 (JEd & BOr)
Juncus filiformis    Trådtåg
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Finnsjödammen (14F 4c , [6773180, 1464860] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2015 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,grusig dystrand ,spridd ,2007 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,dike ,rikligt ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,strandäng ,flertal ,2011 (GHa)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815100, 1428100] ) ,vägslänter ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Sillmäckö (15E 4g , [68209, 14312] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827620, 1427150] ) ,vägkant mm ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,sumpig strand ,fåtal ,2014 (GHa)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bultbodfloten-Sälgtjärnbäcken (artp.) (15E 1g , [6808100, 1431948] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805894, 1445013] ) ,skogsbilvägren , 2014 (Crister Albinsson)
Juncus minutulus    Pysslingtåg
Rondellen (14E 5h , [6778300, 1436600] ) ,i cykelvägkant ,riklig (conf. LBr) ,1995 (BOr)
Orsa (artp.) (14E 5h , [6778372, 1436587] ) ,längs cykelvägen , 1995 (Bengt Oldhammer)
Juncus stygius    Dytåg
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,sparsam ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Österåberget V Kvarnberg, på myren nedanför (15E 2j , [68146, 14465] ) ,ockrakärr,källpåverkade ,sparsamt ,1988 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren (15F 1b , [68081, 14589] ) ,lösbottenytor ,rikligt ,1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814, 1446] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Emådalens järnvägsstation (15E 0i , [6801290, 1442160] ) ,vägslänt , 2013 (BOr)
Heden v. jv-bron över Oreälven (DF) (14E 6h , [67818, 14379] ) ,banvall ,rikl! ,1985 (JEd)
Jv. ca 300 m NO Storstupet (DF) (14E 8j , [67907, 14457] ) ,banvall ,rikl. o. fl! ,1985 (JEd)
Storstupet (artp.) (14E 8j , [6790634, 1445692] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827620, 1427150] ) ,vägkant mm ,spridd ,2020 (LBr)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Stormyren, (Söpder om Rutberg) (14F 6c , [67802, 14602] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,parkeringsyta ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,fäbod ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,avlägg ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
400 m V Estkälda (artp.) (14F 5a , [6778546, 1454766] ) ,vägren ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Luzula pallescens    Blekfryle
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
N om Stor-Trondhatten (artp.) (15E 5e , [6826600, 1423350] ) ,barrskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Luzula pilosa    Vårfryle
Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ) ,barrskogs ,spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67854, 14573] ) ,barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815100, 1428100] ) ,vägslänter ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Larsberget åt SO (15E 5f , [6826000, 1428890] ) ,hygge mm ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,bäckdäld ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Näset, Orsa. (artp.) (14E 5g , [6775368, 1434857] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Ö Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776920, 1449420] ) ,betad skog invid fäbodvall ,blomning ,2013 (Claes Möre)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,snårskog ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14557] ) ,fuktig skog nära källa ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Luzula sudetica    Svartfryle
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815100, 1428100] ) ,vägslänter ,spridd ,2018 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
400 m V Estkälda (artp.) (14F 5a , [6778546, 1454766] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnskorsningen (artp.) (14F 5b , [6778175, 1459586] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.) (15E 1j , [6807340, 1447020] ) ,grandominerad naturskog, vägslänter , 2010 (Bo Karlsson)
Carex acuta    Vass-starr
Oreälvens utlopp, fl! (14E 5g , [6779, 1434] ) ,sandstränder (ofta med jättegröe) ,rikl.o.spr! ,1986 (JEd)
Orsasjön nedom Höglunda (14E 5h , [6777, 1436] ) ,eutrof vik/strandkärr ,rikl.! ,1986 (JEd)
Aven SV Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ) ,dikat mellanrikt kärr (äv.myr-o norrlansstarr) , 1986 (JEd)
Oreälven nedom Kallholen (14E 6i , [6783, 1440] ) ,älvstrand - mjäla , 1987 (JEd)
Oreälven v.Björken (14E 7i , [6785, 1442] ) ,strandkärr , 1987 (JEd)
Storån (artp.) (14E 5g , [6779615, 1434131] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776441, 1436292] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Aven SV Lisselbäcka (DF 70 (Lisselbäcken)) (14E 6g , [6780, 1433] ) ,dikat mellanrikt kärr , 1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex brunnescens    Nickstarr
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815150, 1427940] ) ,vägslänter och hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ) ,granskog och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Larsberget åt SO (15E 5f , [6826000, 1428890] ) ,hygge mm ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806041, 1444788] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Höglunda n.Rv81 ((DF)? (Stenberg)) (14E 5h , [67767, 14368] ) ,kalk-fuktslåtteräng mot byväg-kant ,några m2 ,1986 (JEd & BOr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
1 km S vändplanen vid Stopåvägen-Kaljomäck (15E 2e , [6814, 1422] ) ,längs ett bäckdrag och ett kärr ,1000-tals ,1986 (BOr)
I km SSV Ljothed (DF-60 (Ljothed)?) (14E 7i , [67888, 14439] ) ,skogskärr ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Nedan Gangsberget v.Untorp-vägen,400 m SO Skrattaborrtjärn (DF-60 (Ljothed)?) (15E 0f , [68039, 14299] ) ,kärrkant ,rikl! ,1986 (JEd & BOr)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775449, 1436210] ) ,rikligt på ängen söder gråalravinen (nu nerröjd) där pricken sitter, öster om vägen alltså , 2001 (Bengt Oldhammer)
Sundins äng-Näset (artp.) (14E 5h , [6775747, 1435336] ) ,lyste även rött av tusentals kärrspira och gökblomster. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Fuktäng no Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776729, 1436698] ) , ,noterad ,2017 (Anders Haglund)
Blåsippevägen (artp.) (14E 5h , [6776812, 1436894] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776883, 1436240] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , ,10-tals ,2012 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.) (14E 5h , [6777233, 1436754] ) , ,i östra diket, 70 längdmeter rikligt ,2016 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1km SSV-ut (artp.) (14E 7i , [6788850, 1443950] ) ,skogskärr ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,myr , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Unnåns V-sida v. Trullbo (15E 0g , [68001, 14308] ) ,bäckdråg mot ån ,enst ,1987 (JEd & LBr)
Carex canescens    Gråstarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,fåtal ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,dike ,väl spridd ,2012 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14594] ) ,sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ) ,blandskog vid bäck ,flertal ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,f.d. skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,dike ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,längs liten bäck ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Carex capillaris    Hårstarr
Höglunda n.lv. (14E 5h , [67767, 14368] ) ,ännu liehävdad kalkfukt-slåtteräng (m älväxing,majviva,rosettjungfrulin,fågelstarr) ,rikl! ,1986 (JEd & BOr)
M.V.Stackmora o.Heden efter vägen (14E 6h , [67804, 14385] ) ,kalkfuktängsrest , f.d.slåtteräng, m. Sesleria, Gymnocar.etc. , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora 600 m SSO sågen (14E 6i , [67842, 14439] ) ,frisk kalkängsveg. i gles tallskog ,enst! ,1986 (JEd)
NO Kallholen (14E 6i , [67844, 14413] ) ,i grusvägskanter,(m.majviva,vildlin,fågelstarr,rosettjungfrulin) , 1987 (JEd)
Nederberga S-ut n.lv. (14E 6i , [67847, 14414] ) ,slåtteräng ännu rel.öppen, m.Briza,Ajuga,Botr.lun. etc ,enst. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora mot NO (14E 7i , [67850, 14449] ) ,kalkfuktängsveg.i rikkärrkant (majviva,dvärglummer,tvåblad,trådfräken) ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Björken mor SO (14E 7i , [67854, 14429] ) ,kant av skogskärr (m.dvärglummer,majviva o brudsporre) ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Kallmora mot Ö 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ) ,kalkrik slåtteräng ännu rel.öppen, m.älväxing,majviva,brudsporre. etc ,rikl. ,1988 (JEd)
Skattungbyn V-ut v. 'Japanvägen' (14E 7j , [67862, 14464] ) ,fuktig kalkpåv.vägdike (majviva,rosettjungfrulin,fågelstarr) ,enst! ,1985 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14513] ) ,kalkpåv.slåtteräng-hävdad (dvärglummer,låsbräken,brudsporre,backruta) ,enst! ,1985 (JEd)
Sundbäck, Gubbgården (artp.) (14E 4h , [6774370, 1437129] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallmora (artp.) (14E 7i , [6785050, 1444950] ) ,rikkärr ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Strax S Björken, fl (även 48 24) (14E 6i , [67848, 14425] ) ,kalkgrusad skogskörväg, resp i kalkängsveg på hyggesbacke ,fl. enst! ,1985 (JEd)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Brunängs i Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776164, 1437441] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825760, 1428050] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex diandra    Trindstarr
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Aven SV Lisselbäck (14E 6g , [67805, 14333] ) ,dikak kärr (m.myr- o norrl.starr) ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar, ca 500 m NO Björktjärn (14E 6i , [67849, 14430] ) ,mln-kärr', strandzon av göl , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken i 'Gruvbacktjärn' (14E 7i , [67853, 14433] ) ,mln-kärr' i kant av tjärnen ,rikl! ,1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Björktjärnen (14E 7i , [6785330, 1443360] ) , ,rikligt ,2009 (BOr)
Strax SO Björken (14E 7i , [67854, 14429] ) ,mln-kärr' i gölkanter ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Björken v. liten tjärn mot älven (14E 7i , [67858, 14426] ) ,täml.rikt strandkärr ,rnst! ,1987 (JEd)
Åbergtjärn (DF-70) (14E 6i , [67838, 14431] ) ,strandkärr-tjärnkant , 1986 (JEd)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774123, 1435927] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,10 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Björken SO-ut (artp.) (14E 7i , [6785450, 1442950] ) ,kärrgölkant ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Carex digitata    Vispstarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
NO Hornberga i Knölbäckens ravin o.nedom denna (14E 7h , [6789, 1436] ) ,örtrik bäckravin o.bäcksnår ,fl. ,1988 (JEd)
NO Hornberga i Knölbäckens ravin o.nedom denna (14E 7h , [6789, 1437] ) ,örtrik bäckravin o.bäcksnår ,fl. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785048, 1443387] ) ,rikstråk ,många tuvor ,2009 (BOr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån SO Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ) ,S-vänd örtrik torränssluttn. (m.låsbräken,prästkrage,sandviol,blåsippa,etc) , 1985 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik bäcksänka mot SV ,enst! ,1986 (JEd & BOr)
Dyverklitt (15E 1f , [68087, 14279] ) ,gransluttn.nedan SV-branten , 1987 (JEd & LBr)
Tjåberget (15E 2g , [68114, 14323] ) ,östbrant med rasmaterial ,några ex ,1987 (LBr)
Storstupet (DF-60) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,granskogsslänter mot ån + klippbranter , 1987 (JEd)
På siluren t.a-lok.allm! (N om älven snabbt avtagande) ( , ) ,örtrik granskog,lövdungar,örtrika ängsartade kantzoner ,1987 (JEd)
Kråkgårdarna E45 (artp.) (14E 4h , [6772917, 1435606] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.) (14E 5h , [6775655, 1437035] ) , ,noterad flera platser i söder ,2020 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Helvetesfallet (båda sidor ån) (14E 9i , [67950, 14434] ) ,granskog m. lövinslag i branter mot ån , 1987 (JEd)
Carex dioica    Nålstarr
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Knölbäcken strax nedom ravinen (14E 7h , [67891, 14374] ) ,fuktdråg i bäcksänka, m.repestarr , 1988 (JEd)
Strax NV Knölbäckens ravin (14E 7h , [67892, 14368] ) ,liten fuktsvacka i granskog (nu hygge) m.repestarr , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14438] ) ,tuvig sumpskogskant ,flerst.o riklig ,1989 (JEd & LBr)
Ämåns N-sida SO Ljothed (14E 7j , [67886, 14450] ) ,skogsfräken-granskog' v.litet bäckdråg mot ån , 1985 (JEd)
Ljothed-Ämån (artp.) (14E 7i , [6788, 1443] ) ,vid tågstarrlokalen , 1993 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1 km SSV om (artp.) (14E 7i , [6788814, 1443640] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Ljothed SO-ut, N Ämån (artp.) (14E 7j , [6788650, 1445050] ) ,sumpskog, längs bäck ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Gässi (artp.) (14F 7a , [6785628, 1454281] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Koppångens NR (artp.) (15E 1i , [6805910, 1444934] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Anders Waldenström)
Carex echinata    Stjärnstarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,fuktigt dike ,flertal ,2012 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,ganska rikligt ,2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775560, 1458730] ) ,myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,rikligt ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandkant ,flertal ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815150, 1427940] ) ,vägslänter och hygge ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtoso åt NV (15E 6h , [6831060, 1435680] ) ,fuktdråg i skog ,sparsam ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,sankmark ,rikligt ,2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.) (14F 5b , [6777074, 1455373] ) ,dike ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex elata    Bunkestarr
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6784860, 1436610] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex elongata    Rankstarr
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14443] ) ,sumpskog ,15-tal tuvor ,1989 (JEd & LBr)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774293, 1436010] ) , ,200 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex ericetorum    Backstarr
:sandomr. V Kallholen, fl! (14E 6h , [6784, 1439] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6785, 1440] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6785, 1441] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6786, 1441] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6786, 1442] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [67865, 14443] ) ,örtrik sandteräng m. sandviol,vårfingerört,backruta etc , 1985 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6787, 1441] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6787, 1444] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Fredshammar 1,5 km NO-ut S. Kallbäcksmyren (14E 7j , [67868, 14458] ) ,grusvägkant ,enst. ,1990 (JEd & LBr)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6787, 1445] ) ,sandslänter,vägkantermsandblottor etc. , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6787, 1447] ) ,sandslänter,vägkantermsandblottor etc. , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6788, 1445] ) ,sandslänter,vägkantermsandblottor etc. , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6788, 1446] ) ,sandslänter,vägkantermsandblottor etc. , 1987 (JEd)
:sandomr. NV Kallholen, fl! (N om älven) (14E 6i , [6784, 1440] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1986 (JEd)
Brunängs i Oljonsbyn (artp.) (14E 5h , [6776164, 1437441] ) ,några ex ,några ex ,1999 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Kyrkogården-Ön (artp.) (14E 5h , [6779283, 1435620] ) ,gräsmatta vid grusgång/gravplats ,3 ex ,1999 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.) (14E 6h , [6784196, 1438563] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Heden 8-kmspåret (artp.) (14E 6h , [6784373, 1438555] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tallås N Hedens återvinningscentral (artp.) (14E 6h , [6784707, 1438630] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Öster Orsa flygfält (artp.) (14E 7i , [6786450, 1442807] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786650, 1444350] ) ,torräng, med bl a backruta ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787584, 1451286] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.) (14F 7a , [6787584, 1451286] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
:sandomr. V Kallholen, fl! (älvens N-sida) (14E 6h , [67838, 14388] ) ,sandslänter,vägkanter,etc ,fl.o.rikl! ,1987 (JEd)
Carex flava    Knagglestarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Ivringsmyrsholen (14F 4b , [67737, 14587] ) , ~refl~ ,skogsklädd hol i myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2010 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,strandkant ,flertal ,2014 (GHa)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774131, 1435873] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Västra Stackmora (artp.) (14E 6h , [6780650, 1438850] ) ,blottad jord i dike ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppångens NR (artp.) (15E 1i , [6805910, 1444934] ) , ,noterad ,2020 (Anders Waldenström)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806035, 1444819] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex globularis    Klotstarr
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Draggens norra ände (14F 4b , [67727, 14576] ) , ~refl~ ,barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,tiotals ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1 km SSV om (artp.) (14E 7i , [6788814, 1443640] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1i , [6806041, 1444788] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Carex heleonastes    Myrstarr
Lisselbäcka, dyhål i dikad myrmark, 1960-t (Bj) * SV om Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ) ,i blötpartier i dikat kärr med starkt björkuppslag, ,sparsam ,1986 (JEd)
Aven SV Lisselbäcka (DF-70) (14E 6g , [67805, 14333] ) ,dikat kärr (i små surpölar,i övr.starkt björkinslag) m.Carec diandra etc , 1986 (JEd)
Lisselbäcka, SV om (artp.) (14E 6g , [6780555, 1433355] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Lennart Bratt)
Carex hostiana    Ängsstarr
Holen, strax ovan riksvägen (14E 5h , [67752, 14365] ) ,hävdad slåtteräng med bl a älväxing och fjällruta ,sparsamt ,1990 (LBr)
Lindänget (14E 5h , [6776, 1436] ) ,Lundins äng ,ännu kvar trots schaktningar ,1994 (BOr)
Lindänget, vid Stenbergsbyn där landsvägen genomskär kalkängarna, ca 1900 (JOH.1900) * ca 1950 (BJÖRKM.1957) *, (14E 5h , [67767, 14368] ) ,i ohävdad kalkrik slåtteräng, 5 ex 1986 (LBr) * ännu 1989, på hösten uppfördes dock ett hus på platsen varför arten sannolikt är försvunnen , 1989 (LBr ,JEd ,BOr)
Lundins äng (artp.) (14E 5h , [6776730, 1436901] ) , ,20 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda nära landsvägen (artp.) (14E 5h , [6776750, 1436850] ) ,hävdad kalkfuktäng ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Björktjärnen (14E 7i , [6785330, 1443360] ) , ,rikligt ,2009 (BOr)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,fuktigt dike ,flertal ,2012 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,riklig ,2011 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Jamtmot (15E 4e , [68207, 14204] ) ,göl ute i myr ,flertal ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget åt öster (15E 4g , [6821950, 1430340] ) ,backkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825760, 1428050] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) ,bäck ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
400 m V Estkälda (artp.) (14F 5a , [6778546, 1454766] ) ,blöt myr ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4e , [6822380, 1423951] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Djuptjärn (artp.) (15F 3c , [6817910, 1460863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex limosa    Dystarr
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Kallmora V om (artp.) (14E 6i , [6784000, 1443000] ) ,sphagnum-myr ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar vid Vallsjöarna 22 km NO Orsa (artp.) (14E 9j , [6798527, 1446967] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex livida    Vitstarr
Hästfloten i NO (14E 4j , [6771470, 1445930] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,dike i kanten av myr ,flertal ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ) ,blötmyr och dy ,spridd ,2015 (LBr)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807120, 1459400] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , ,sbf, botanikdagarna ,1993 (Lennart Karlén)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Lusbodammen ca 400 m SSO (artp.) (15E 2g , [6814170, 1431270] ) ,intermediär till fattig myr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6805, 1458] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Knölbäcken strax nedom ravinen (14E 7h , [67891, 14374] ) ,fuktdråg i bäcksänka, m.spädstarr , 1988 (JEd)
Strax NV Knölbäckens ravin (14E 7h , [67892, 14368] ) ,liten fuktsvacka i granskog (nu hygge) m.spädstarr , 1988 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14441] ) ,sumpskog , 1989 (JEd & LBr)
SO Ljothed strax N Ämån (14E 7j , [6788, 1445] ) ,bäckdråg, sönderkört vid avverkning ,enst! ,1985 (JEd)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ) ,örtrik fuktig granskog - i fuktdråg - nu hygge , 1988 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd & LBr)
Gangsbergets SV-sida (15E 0g , [6804, 1430] ) ,källdråg i örtrik granskog , 1988 (JEd)
Ljothed-Ämån (artp.) (14E 7i , [6788, 1443] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1.2 km SO-ut (artp.) (14E 7j , [6788500, 1445500] ) ,granfuktskog ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Carex magellanica    Sumpstarr
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ivringsmyrsholen (14F 4b , [67737, 14587] ) , ~refl~ ,skogsklädd hol i myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,dike ,tiotals ,2011 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Kallmora V om (artp.) (14E 6i , [6784000, 1443000] ) ,sphagnum-myr ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Koppången, strax N vägen mot Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805658, 1445737] ) ,fattigmyr , 2014 (Crister Albinsson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vattenbryn ,en "stylta" ,2014 (GHa)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rensjövasseln (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjöns östra strand (15E 5f , [6827740, 1427000] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Fröbäcken/Moränget (artp.) (14F 4a , [6773196, 1454537] ) ,dike ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr, bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Molda (14F 5b , [67787, 14595] ) ,utmed en å , 2007 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,vid liten damm ,flertal ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa socken, Fryksås,2400 m NO (artp.) (14E 7g , [6789150, 1432850] ) ,våtmark intill en bäck ,noterad ,1998 (Janne Andersson)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex norvegica ssp. inferalpina    Taigastarr
Ljothed 200 m SV-ut (14E 7i , [67895, 14441] ) ,vägdike mot örtgranskog ,några m2 ,1989 (JEd & LBr)
Storstupet på fuktig klippa n.gångbron på åns Ö-sida (14E 8j , [67906, 14454] ) ,vid timmerrännan, förr trol. i stänkzonen från fallet ,m.fjällven ,20-tal ex. ,1988 (ANi & JEd)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Vångsgärde V-ut (14E 4h , [67745, 14356] ) ,örtrik lundartad ängsgranskog,trol.f.d.ängsmark , 1987 (JEd)
Höglunda n.OK,fl! (14E 5h , [67774, 14366] ) ,fuktiga vägdiken (majviva,rosettjungfrulin,älväxing,liljekonvalj) , 1986 (JEd)
Slättberg N-ut (14E 5h , [67794, 14386] ) ,granbryn mot åker ,20-tal ex. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallholen mot S, fl! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,kalkpåv.fuktiga vägkanter o ängskanter,oftast solöppet ,fl. o.rikl! ,1986 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14410] ) ,kalktorrängsveg. m.bl.a. vispstarr , 1987 (JEd)
Kallhole mot NO (14E 6i , [67844, 14413] ) ,grusvägkanter (majviva,rosettjungfrulin,vildlin.grönkulla) , 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ) ,kalkfuktängsveg.mln.åker o väg (m. majviva,brudsporre,darrgräs, etc) ,enst! ,1986 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängskant , 1990 (JEd & LBr)
Kallmora mot SO (14E 7j , [67851, 14450] ) ,dike igenväxt.fuktäng ,enst! ,1986 (JEd)
Kallmora v. vägskälet mot Ö (14E 7j , [67857, 14452] ) ,kalkfuktängs-rest intill vägdike (majviva etc) , 1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut v.'Japanvägen' (14E 7j , [67862, 14464] ) ,vägdike (majviva,rosettjungfrulin,hår-o.vispstarr) ,enst! ,1985 (JEd)
Björken S-ut, f! (2 lok) (14E 6i , [67848, 14425] ) ,kalkgrus-vägkant resp. liten torrbacke på hygge ,enst! ,1985 (JEd)
Lisselhed (DF-70) (14E 4h , [67738, 14352] ) ,vägkanter med majviva,älväxing,vårfngerört,rosettjungfrolin ,t.rikl ,1987 (JEd)
Vångsgärde V-ut.fl! (DF-70) (14E 4h , [67746, 14358] ) ,kalkfuktängsrest/vägdiken , 1987 (JEd)
Höglunda n.OK,fl! (DF-70) (14E 5h , [67772, 14365] ) ,fuktiga vägdiken (majviva,rosettjungfrulin,älväxing,liljekonvalj) , 1986 (JEd)
Lisselhed betad mark (artp.) (14E 4h , [6773988, 1435958] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) ,ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.) (14E 4h , [6774293, 1436010] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.) (14E 5h , [6775809, 1436702] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vägkant Ö Kungshaga (artp.) (14E 5h , [6775846, 1436621] ) , ,1 ,2017 (Anders Haglund)
NÖ Lindängets gård (artp.) (14E 5h , [6776796, 1436713] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.) (14E 5h , [6777381, 1436645] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Söder Enån E45 mot gamla OK (artp.) (14E 5h , [6777420, 1436655] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kallholen ovan kalkbrottet (artp.) (14E 6i , [6784050, 1441050] ) , ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Kallmora (artp.) (14E 7j , [6785480, 1445330] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (n.Blåtryvägen) (DF-70) (14E 5h , [67771, 14371] ) ,kalkfuktängsrest i ledn.gata med majviva,rosettjungfrulin,älväxing ,enst! ,1985 (JEd)
Höglunda n Rv81 (s.k.'Höglundaängen) (DF-70) (14E 5h , [67767, 14368] ) ,ännu lie-hävdad kalkfuktäng m. bl. a. majviva,älväxing, etc ,mkt.rikl! ,1986 (JEd)
Carex ovalis    Harstarr
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,körväg ,flertal ,2014 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,traktorväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex pallescens    Blekstarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2011 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ) ,vägkant ,enstaka ,2019 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67782, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,grässvål i mindre väg ,enstaka ,2014 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6775932, 1439631] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6780971, 1440456] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784259, 1443758] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7j , [6786334, 1446925] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Carex panicea    Hirsstarr
Hästfloten i NO (14E 4j , [6771470, 1445930] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,enstaka ,2019 (GHa)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ) ,skogsdunge i sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) ,ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 6i , [6784461, 1443939] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Oreälven-Fredshammar (artp.) (14E 7i , [6786465, 1444744] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Täktsberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14590] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Carex pauciflora    Taggstarr
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ) ,myr ,rikligt ,2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775560, 1458730] ) ,myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Sillmäckö (15E 4g , [68209, 14312] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar vid Vallsjöarna 22 km NO Orsa (artp.) (14E 9j , [6798527, 1446967] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppångens NR (artp.) (15E 0j , [6804563, 1445678] ) , ,noterad ,1993 (Sofia Lund)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Blomtäkt fäbod, 175 m SV (artp.) (15E 1j , [6805263, 1446310] ) ,myrkant , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Majkölen 12 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 4f , [6824845, 1427146] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Höglunda n.Rv81 ('Höglundaängen') (14E 5h , [67767, 14368] ) ,ännu hävdad kalkfuktäng ,sesleria/majviva ,enst ,1986 (JEd)
Vångsgärde mot SO n.däljorna (14E 4h , [67732, 14361] ) ,på skogskörväg , 1988 (JEd)
Vångsgärde S-ut strax Ö lv. (14E 4h , [67735, 14360] ) ,örtrik beteshage , 1988 (JEd)
Mässbacken v.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ) ,torr gräsbacke på sand (m,femfingerört,bergrör etc) ,enst! ,1987 (JEd)
Kallmorbergets N-sida ca 500 m S 'Skattungsbjörken' (14E 7j , [67855, 14463] ) ,kant av skogsväg (nu igenväxande) ,enst! ,1985 (JEd)
Hällbergs fäb. (14E 8g , [67928, 14315] ) ,betad mager fäbodvall ( Nardus-hed m.låsbräken) ,enst! ,1985 (JEd)
Leskusänget (14F 7a , [67852, 14502] ) ,igenväxande frisk mark ,enst! ,1985 (JEd)
Kajsbergets fäb. (15E 3e , [6817, 1422] ) ,fäbodvall ,några tjog ,1986 (BOr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Torrvål (artp.) (14E 4h , [6773781, 1437906] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck, Gubbgården (artp.) (14E 4h , [6774370, 1437129] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,banvall , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Östra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6776526, 1449379] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Kajsberget-Bjurdammsberget (artp.) (15E 3e , [6818103, 1421651] ) ,dussinvis på torrfläckar vid kajsbergets fäbod , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex rostrata    Flaskstarr
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,grusig dystrand ,spridd ,2007 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ) ,myr ,spridd ,2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Råstensbäcken (15E 3e , [68198, 14206] ) ,bäckdråg ,flertal ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Jamtmot (15E 4e , [68207, 14204] ) ,bäckdråg ,flertal ,2015 (GHa)
Jamtmot (15E 4e , [68210, 14202] ) ,bäckdråg ,flertal ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Värderåskojan (15F 1b , [6806090, 1457390] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,myrkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794429, 1434346] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Myrar vid Vallsjöarna 22 km NO Orsa (artp.) (14E 9j , [6798527, 1446967] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Majkölen 12 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 4f , [6824845, 1427146] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,längs liten bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14E 6h , [6783860, 1436610] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex tenuiflora    Tågstarr
1 km SSV Ljothed (14E 7i , [67888, 14436] ) ,sumpskog mot skogsrikkärr ,riklig och spridd i ett ca 500 m långt stråk (3836-3841) ,1989 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14438] ) ,tuvig sumpskogskant ,riklig. spridd åtm.400 m ,1989 (JEd & LBr)
Ljothed-Ämån (artp.) (14E 7i , [6788, 1443] ) ,besöktes under årets botanikdagar , 1993 (Bengt Oldhammer)
Ämån (artp.) (14E 7i , [6788800, 1443600] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Ljothed 1 km SSV om (artp.) (14E 7i , [6788814, 1443640] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,tuvig sumpskog, tall-björk , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Carex vaginata    Slidstarr
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ) ,sankmark ,rikligt ,2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rensjövasseln (15E 3f , [6817330, 1428160] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,fuktig äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Eberget (artp.) (15E 4e , [6824677, 1422659] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14440] ) ,öppet dykärr ,rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,älvstränder o kärr , 1989 (JEd & LBr)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
400 m V Estkälda (artp.) (14F 5a , [6778546, 1454766] ) ,myr ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Bredljån (i 'Skattungby-fältet') (14E 7j , [67883, 14464] ) ,när.fattig tjärn i sandomr - på ca 0,5 m djup (till stor del steril) ,enst! ,1987 (JEd)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,strandäng ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Unnån v.Trullbo (15E 0g , [68001, 14308] ) ,strandäng m.tätört o knagglestarr , 1987 (JEd)
Västra Stackmora (artp.) (14E 6h , [6780600, 1438800] ) ,blottad jord i dike ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Djuptjärnens S-sida SO Gravberg (14F 5b , [67782, 14589] ) ,grusiga dystränder m stot vattenståndsamplitud m.dyveronica,löktåg =nat.ursprung ,rikl. ,1988 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Holens badplats (artp.) (14E 5g , [6775461, 1434764] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776883, 1436240] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783800, 1440051] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786324, 1443774] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Bredåviken strax S-ut vid Orsasjön (14E 4g , [67746, 14347] ) ,stenig grund dystrand , 1989 (JEd & LBr)
Kyrkbyn v.Lillån mot Bunk (14E 5g , [6779, 1434] ) ,dystrand v. eutrof å, m.Callitriche sp. , 1988 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67783, 14594] ) ,grunt vatten ,flertal ,2017 (GHa)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ) ,älvstränder på sand , 1989 (JEd & LBr)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776520, 1436190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Ljothed 1 km S-ut (14E 7i , [67888, 14442] ) ,skogskärr på sand ,i bäck , 1990 (JEd & LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Höglunda vid OK (14E 5h , [67773, 14366] ) ,kalkrikt vägdike , 1990 (JEd & LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ) ,blandskog vid bäck ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2014 (GHa)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
Oreälven-Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786841, 1447867] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tennåns västsida (artp.) (14F 8b , [6793097, 1458340] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Kristina Palmgren)
Blomtäkt fäbod, 175 m SV (artp.) (15E 1j , [6805263, 1446310] ) ,myrkant , 2014 (Crister Albinsson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Lusbodammen ca 400 m SSO (artp.) (15E 2g , [6814170, 1431270] ) ,intermediär till fattig myr , 2010 (Urban Gunnarsson)
S om Hemra Rensjön (artp.) (15E 3f , [6815920, 1427120] ) ,myr ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum gracile    Kärrull
Andersåsbergets naturreservat (artp.) (15F 0a , [6800076, 1453556] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrikla översiln.kärr ,rikl! ,1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Noppikoski (15E 4j , [68201, 14492] ) ,vägdike , 2016 (MNo)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ) ,liten rikmyr ,spridd ,2015 (LBr)
S om Barkbergsknopparna (15F 3a , [6815, 1452] ) ,kärr (m.dytåg,dvärglummer,björnbrodd etc.) ,rikl! ,1986 (JEd)
Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783779, 1440325] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.) (14E 9i , [6798783, 1442760] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Grafskänget (artp.) (14F 6a , [6784960, 1451373] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4e , [6822380, 1423951] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820194, 1449129] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren N om Luderbygget (artp.) (15F 1b , [6809818, 1457988] ) , ,100 plantor/tuvor ,2020 (Tommy Löfgren)
Eriophorum scheuchzeri    Polarull
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ) ,frodigt sumpkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,hygge ,rikligt ,2018 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14594] ) ,sumpig strand ,spridd ,2007 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ) ,myrar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,sankmark , 2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) ,myr ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grönklitt, Rädsjön (artp.) (14E 7g , [6788890, 1431330] ) ,myr och vägkant ,noterad ,2020 (Monica Andersson)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Myrar vid Vallsjöarna 22 km NO Orsa (artp.) (14E 9j , [6798527, 1446967] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.) (14F 6b , [6783375, 1455461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Blomtäkt fäbod, 175 m SV (artp.) (15E 1j , [6805263, 1446310] ) ,myrkant , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.) (15E 1j , [6805356, 1446226] ) ,myr ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Lusbodammen ca 400 m SSO (artp.) (15E 2g , [6814170, 1431270] ) ,intermediär till fattig myr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Laxsjövägen (artp.) (15E 3f , [6815284, 1426462] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
SO Björken (14E 7i , [67854, 14429] ) ,mellankärr,i lösbottengölar o. gungflyn ,rikl! ,1986 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Stockholmstjärn vid Brändåsen (14F 6a , [6781, 1450] ) , , 1990 (JEd & LBr)
Brändåsen 1 km N-ut (14F 6a , [67824, 14506] ) ,dyfläckar i dikad myr ,riklig ,1990 (JEd & LBr)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14293] ) ,myr ,ymnigt ,2014 (GHa)
Sillmäckö (15E 4g , [68209, 14312] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ) ,blötmyr och dy ,spridd ,2015 (LBr)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ) ,lösbottengölar i Molinia-kärr , 1986 (JEd)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ) ,tjärn med gungflyn ,spridd ,2015 (LBr)
S om Barkbergsknopparna (15F 3a , [6815, 1452] ) ,lösbottengölar i 'mellankärr' , 1986 (JEd)
Lillåsfloten (artp.) (14E 4j , [6773313, 1446852] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lillåsfljot (artp.) (14E 4j , [6773534, 1446389] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Österåberget (artp.) (15E 2j , [6814, 1446] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Andersåsbergets naturreservat (artp.) (15F 0a , [6800076, 1453556] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.) (15F 1b , [6808324, 1455498] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Djuptjärn (artp.) (15F 3c , [6817910, 1460863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ) ,liten rikmyr ,ett litet bestånd ,2015 (LBr)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jan Schröder)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Enåns N-sida N om Näsgårdarna (14E 5h , [67777, 14372] ) ,blötdråg n.ån ,en rugge! ,1987 (JEd)
S om Ångbåtsudden mot Orsasjön (14E 5h , [67786, 14351] ) ,strandsnår , 1987 (JEd)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ) , ,flerst. ,2006 (BOr)
Oreälven SV om Kallholen, fl! (14E 6h , [67835, 14391] ) ,sandiga älvstränder ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Oreälven vid Kallholen, fl" o spr. ett par km! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,strandbackar ,fl. o. t.rikl! ,1987 (JEd)
Oreälven vid Kallholen, fl" o spr. ett par km! (14E 6i , [6784, 1440] ) ,strandbackar ,fl. o. t.rikl! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Oreälven nedom Björken, fl! (14E 7i , [6785, 1442] ) ,älvstränder på mläla , 1987 (JEd)
Ämåns nedre del fl! (14E 7i , [6786, 1443] ) ,stränder , 1986 (JEd)
Ämån S Ljothed , fl! (14E 7i , [6788, 1444] ) ,stränder ,rikl ,1985 (JEd)
Granåvägen (14F 7a , [67852, 14532] ) ,i bäckdråg/vägdike ,enst! ,1986 (JEd)
Ämån nedom Storstupet. fl! (DF70) (14E 7j , [6788, 1445] ) ,stränder ,rikl ,1985 (JEd)
Holen (artp.) (14E 5h , [6775104, 1436267] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Trunna NNV (artp.) (14E 5h , [6778316, 1436160] ) ,dike ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Strandpromenaden Orsa camping (artp.) (14E 5h , [6778694, 1435096] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Heden (artp.) (14E 6h , [6782196, 1438378] ) ,rikl längs strandkanterna ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Heden (artp.) (14E 6h , [6782791, 1439077] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.) (14E 6h , [6783269, 1439656] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6783919, 1437931] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784564, 1437864] ) ,rikligt , 2006 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad massor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6787857, 1438575] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6788804, 1438120] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,flera platser ,1996 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.) (14E 7i , [6786975, 1443616] ) , ,noterad extremt riklig i svämområdet och längs bäckarna/åarna/ängarna ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Tenningån norr Torsmo (artp.) (14F 8b , [6793957, 1458023] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.) (14F 9b , [6795063, 1457028] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Trichophorum alpinum    Snip
Hästfloten i NO (14E 4j , [6771470, 1445930] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Björktjärnen (14E 7i , [6785330, 1443360] ) , ,rikligt ,2009 (BOr)
Fageråsen (14F 5b , [6775560, 1458730] ) ,myr , 2007 (GHa)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ) ,strandsnår ,spridd ,2013 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ) ,sumpig strand ,flertal ,2014 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,sankmark , 2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Kolmyren (artp.) (14E 4j , [6773532, 1447451] ) ,brett dike ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 5h , [6776882, 1439777] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gunsänget (artp.) (14E 5j , [6775918, 1447634] ) ,dike ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6787857, 1438575] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) , ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Tjärvasslan (artp.) (14E 7i , [6787683, 1442606] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8g , [6794930, 1433932] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 8h , [6791994, 1436653] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Unnån Djupnäs (artp.) (14E 9g , [6796501, 1432633] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Noppikoski (artp.) (15E 3j , [6819518, 1449586] ) ,skogsbilväg ca 1 km sö om noppikoski. ,noterad ,2018 (Johan Rova)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4e , [6822380, 1423951] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 5f , [6826891, 1429060] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Värmderåsen (artp.) (15F 1b , [6805, 1458] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Hästfloten i NO (14E 4j , [6771470, 1445930] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ) ,granskog och myrkant ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg (15E 6g , [6831480, 1434790] ) ,myr och kantskog ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ljothed, 1 km SSV (artp.) (14E 7i , [6788855, 1443655] ) ,rikmyr med omgivande sumpskog , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Tranufloten 21 km NV Orsa (artp.) (14E 9f , [6797788, 1427521] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar vid Vallsjöarna 22 km NO Orsa (artp.) (14E 9j , [6798527, 1446967] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Storflot 17 km S Älvho (artp.) (14E 9j , [6799703, 1445082] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Koppången 13 km S Älvho (artp.) (15E 1i , [6807663, 1444865] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Blomtäkt fäbod, 175 m SV (artp.) (15E 1j , [6805263, 1446310] ) ,myrkant , 2014 (Crister Albinsson)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.) (15E 1j , [6807782, 1447706] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1993 (LBr)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6808100, 1447200] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.) (15E 3i , [6817459, 1444998] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.) (15E 3j , [6815064, 1446734] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4e , [6822380, 1423951] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Majkölen 12 km VSV Svartnäs (artp.) (15E 4f , [6824845, 1427146] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren (artp.) (15F 1b , [6809547, 1458166] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.) (15F 3c , [6817542, 1460444] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Agrostis canina    Brunven
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Tures äng (artp.) (14E 5h , [6776770, 1436893] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,frisk äng paradoxalt nog på krönet av en fuktighetsgradient ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Bultbodfloten-Sälgtjärnbäcken (artp.) (15E 1g , [6808100, 1431948] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Agrostis capillaris    Rödven
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819560, 1421150] ) ,vägar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68200, 14210] ) ,vägar ,väl spridd ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Värmderåsvägen (15F 1c , [68062, 14602] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Agrostis gigantea    Storven
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ) ,hävdad slåtteräng ,ej ovanlig ,1986 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Hornberga. fl! (14E 7h , [6787, 1436] ) ,i vallar o ängsmark , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Orsa flygfält,fl! (14E 7i , [6786, 1441] ) ,insådd gräsmark på sand , +- allmän i bystråket upp till Skattungbyn ,1987 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Kallmora (artp.) (14E 6i , [6783544, 1443913] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Agrostis mertensii    Fjällven
Ämåns N-sida S om Ljothed (14E 7i , [6788, 1444] ) ,steniga åstränder , 1988 (JEd)
Ämåns v.Storstupet n.gångbron (14E 8j , [67906, 14454] ) ,fuktig klippa vid ån (n.taigastarren) ,20-tal ex. ,1988 (JEd)
Agrostis stolonifera    Krypven
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ) ,betad strandäng ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Djupgravs utlopp (artp.) (14E 7j , [6786616, 1446768] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Agrostis vinealis    Bergven
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ) ,mindre skogskärr -på grunt vatten m.bl.a.mannagräs o. vattenpilört , 1985 (JEd)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Holens badplats (artp.) (14E 5g , [6775461, 1434764] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Norrbacken dammen (artp.) (14E 8g , [6790902, 1432639] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Untorp (artp.) (15E 1f , [6808432, 1425476] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska torr gräsmatta skött som äng. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,kalkfuktäng. bristande snötäcke. ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Claes Möre)
Enådalen mitt (artp.) (14E 5h , [6777657, 1437724] ) ,gräsmark vid p-platsen. ,noterad ,2019 (Claes Möre)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,frisk -- fuktig äng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ) ,vägren/dike ,flertal ,2009 (GHa)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) ,diken/vägrenar vid gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
1 km S Avlaskatjärn (14F 5a , [67796, 14533] ) ,vändplan/dike ,flertal ,2012 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,gammalt avlägg ,fåtal ,2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2018 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ) ,fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ) ,vägren/dike ,flertal ,2016 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777029, 1436636] ) , ,noterad ,2019 (Björn Cederberg)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,lågväxt torr -- frisk äng ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.) (14F 4a , [6772726, 1452556] ) ,öppen gräsyta ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,fäbod ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,vägren ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,ymnigt i fäbodvall ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ) ,grässvål ,rikligt ,2014 (GHa)
Avena fatua    Flyghavre
Ön (14E 5h , [67792, 14358] ) ,i kornåker ,fläckvis t.rikl! ,1987 (JEd)
V Stackmora (14E 6h , [67800, 14386] ) ,i kornåker , 1987 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 7i , [67850, 14442] ) ,i havreåker (mest i kanten) och i gles kornåker ,enst! ,1987 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 7i , [67852, 14444] ) ,i havreåker (mest i kanten) och i gles kornåker ,t.rikl ,1987 (JEd)
Avena sativa    Havre
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) ,bland hästdynga i gödselhögen , 2001 (Bengt Oldhammer)
Briza media    Darrgräs
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ) ,slåtterängsrest , 1989 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ) ,vägkant , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest på odlingsröse , 1989 (JEd & LBr)
Rv81,vid avfarten till Rosentorp (15E 1j , [68095, 14468] ) ,vägkant,spridd med slåttervägmaskin?? ,några ex ,1988 (BOr)
Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.) (14E 4g , [6773887, 1434791] ) , , 2014 (Johan Svedholm)
Torrvål 1 km SV (artp.) (14E 4h , [6773155, 1437505] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Grivgatan (artp.) (14E 4h , [6773798, 1437793] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) ,rikligt. ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.) (14E 5h , [6775551, 1437422] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6776660, 1436470] ) ,hackslåtteräng , 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [67770, 14366] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777024, 1436630] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,kalkfuktäng. bristande snötäcke. ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Claes Möre)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.) (14E 6i , [6782113, 1440932] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783009, 1443056] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.) (14E 6i , [6783026, 1443120] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.) (14E 6i , [6783093, 1444081] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Kallmora, Wests änge (artp.) (14E 7j , [6785478, 1445349] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rosentorp (artp.) (15F 1a , [68082, 14527] ) ,intill väg ,4 ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Bromus inermis    Foderlosta
Lisselhed 1.5 km S-ut (14E 4h , [67722, 14351] ) ,åkerkant , 1989 (JEd & LBr)
Vångsgärde v.Rv 81 (14E 4h , [6773, 1435] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Kyrkbyn mot Ångbåtsudden (14E 5h , [67788, 14350] ) ,igenvuxen ängsmark n.väg ,enst! ,1985 (JEd)
Ön vid g:la Hansjöbron (14E 5h , [6779, 1435] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1985 (JEd)
Skattungbyn n.lv. mot Ö (14E 7j , [6786, 1449] ) ,i äldre vall (tydligt/ förr insådd) ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Vångsgärde (artp.) (14E 4h , [6774037, 1435927] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 5h , [6776580, 1436279] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bromus secalinus    Råglosta
"Skattungbyn... Kåre Olsson driver folkhögskolekursen ""resursbevarande försörjning"". utsäde från Kalle Källander." (14E 7j , [67855, 14483] ) ,utsädet från Katrineholm. rågen odlas runt om i Skattungbyn, sedan några år. ,Riklig ,1988 (JEd)
Kallmora, i trädgård . Tillfälligt inkommen (DBS) (14E 7i , [67856, 14447] ) ,på halmkompost- halmen från rågodling i Skattungbyn (se rapport) ,50-tal vippor! * enstaka strån 1988 men 1989 helt borta ,1987 (JEd)
Skattungbyn (artp.) (14E 7j , [6786058, 1448716] ) ,i rågåker som odlades av skattungbykursen. 100-tals vippor , 1988 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,spridd ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Ämmeråsen, Kråkrödningen (14F 5b , [67777, 14575] ) ,dikesslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,hygge ,väl spridd ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Tenningbrändan åt N (14F 9b , [6798690, 1457570] ) ,barrnaturskog ,sparsam i rikdråg i barrskog ,2020 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ) ,sydbranter,klippavsatser ,sparsamt ,1988 (LBr)
Calamagrostis arundinacea x epigejos    
NV Bredjlån (i sandomr.N Skattungbyn) conf.TH.Karlsson.LD (14E 7j , [67886, 14462] ) ,på ås-sand med piprör,lingon,mjölon etc. ,enst! ,1987 (JEd)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Trunna NNV (artp.) (14E 5h , [6778316, 1436160] ) ,dike ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Näset (14E 5h , [6775, 1435] ) ,jvgbank o vägkanter , 1989 (JEd & LBr)
Heden v.'Orsa soptipp' (14E 6h , [67824, 14381] ) ,sandig schaktmark , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Kallholen mot SV, fl! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,till synes inhemsk i åssandslänt,annars i vägkant / banvall , 1987 (JEd)
Kallholen N-ut, fl! (14E 6i , [6784, 1441] ) ,vägkanter o sandig gräsmark ,enst! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Mässbacken v. fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ) ,sandig gräsmark , 1987 (JEd)
Ämåns nedre del (14E 7i , [6786, 1443] ) ,åstränder , 1986 (JEd)
Kallmora mot Ö,fl! (14E 7j , [6785, 1445] ) ,vägkanter , 1985 (JEd)
Skattungbyn vid älven NV sågen (14E 7j , [6787, 1448] ) ,sandiga S-exp älvslänter ,rikl. ,1989 (JEd & LBr)
Ödarvsklitten (14E 9i , [6795, 1444] ) ,div.skogsmark,oftast S-exp. ,riklig o spridd ,1990 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut mot Leskusänget (14F 6a , [6784, 1450] ) ,vägkant , 1985 (JEd)
Ö om Leskusänget (14F 6a , [6784, 1452] ) ,vägkant , 1986 (JEd)
Skattungbyn v.lv. Ö-ut (14F 7a , [6786, 1450] ) ,torra vägkanter i barrskog ,rikl.i 2 intilliggande åkrar ,1988 (JEd)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,älvstränder o kärr , 1989 (JEd & LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,sparsamt ,2015 (LBr)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg,vid skogsbilvägen i S (15F 3a , [68150, 14520] ) ,vägkant mot myr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Born v.jv. (DF 60) (14E 6h , [67808, 14373] ) ,sandig gräsmark / banvall ,enst! ,1987 (JEd)
NO Björntjärn (Skattungby-fältet) (14E 7j , [67883, 14464] ) ,vägkant på åssand , 1987 (JEd)
Trunna NNV (artp.) (14E 5h , [6778316, 1436160] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ) ,längs liten bäck ,enstaka ,2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [6775580, 1458730] ) ,klibbalskärr ,rikligt ,2009 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67830, 14547] ) ,diken ,enstaka ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ) ,högstammig granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Vålarna, vägen (artp.) (14F 4a , [6773009, 1454021] ) ,dike ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ivringsmyren (artp.) (14F 4b , [6773814, 1458698] ) ,dike ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Calamagrostis stricta    Madrör
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blött intermediärt kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Hargsåker (artp.) (14E 5h , [6776058, 1435945] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776558, 1436242] ) , ,noterad ,2016 (Johan Svedholm)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776883, 1436240] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Dactylis glomerata    Hundäxing
allm.i bystråket upp till Skattungbyn ( , ) ,vallar,äldre ängsmark,ängs-o.vägkanter ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,vägren ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ) ,hygge ,rikligt ,2018 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,spridd ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827620, 1427150] ) ,vägkant mm ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ) ,källdråg i skogen ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Skeer (artp.) (14E 4h , [6774818, 1436706] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.) (14E 4j , [6774619, 1447474] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.) (14E 5h , [6777041, 1436586] ) ,kalkfuktäng. bristande snötäcke. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.) (14E 7i , [6789883, 1444353] ) ,frisk -- fuktig äng. ,noterad ,2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.) (14F 5b , [6777368, 1455471] ) ,fäbodvall ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta (14E 4j ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780430, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
1 km S Avlaskatjärn (14F 5a , [67796, 14533] ) ,hygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 5b ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ) ,hygge ,rikligt ,2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ) ,vägren/dike ,spridd ,2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,spridd ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ) ,hyggen ,vanlig ,2015 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jaktstugetomt, vägslänter och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ) ,hyggen ,vanlig ,2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ) ,fuktig granskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ) ,tallskog med myrstråk ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ) ,bäckdal ,spridd ,2015 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Holmberget (15F 2b , [6811, 1459] ) ,hyggen ,rikligt ,2015 (GHa)
Hättberg Natrurminnet (artp.) (14E 4j , [6772645, 1447899] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Västra Grunuberg (artp.) (14E 5j , [6775217, 1447077] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vålarna, fäboden (artp.) (14F 4a , [6772477, 1454055] ) ,f.d. fäbodvall ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
N om Gravberg (artp.) (14F 6b , [6783650, 1456580] ) ,vägkanter ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6807316, 1447049] ) , ,noterad ,2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Oljonsbyn (14E 5h , [6775874, 1438075] ) ,ogräs i trädgården, rabatt i söderlåge ,1 ex ,2011 (BOr)
Roegneria canina    Lundelm
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ) ,hävdad slåtteräng ,ej ovanlig ,1986 (BOr)
M. Slättberg o.V.Stackmora (14E 5h , [67794, 14383] ) ,vägkant (i örtrik skog) ,enst. ,1988 (JEd)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ) , , 2006 (BOr)
Oreälven ovan Heden, fl! (14E 6h , [6783, 1439] ) ,strandsnår ,rikl. o spr! ,1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Mickelvål V-ut (14E 6i , [6781, 1442] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Oreälven vid Kallholen o omkr. fl! (14E 6i , [6783, 1440] ) ,strandsnår,banvall,etc. ,rikl. o. spr! ,1987 (JEd)
M. Åberga o Kallholen (14E 6i , [6783, 1442] ) ,delvis som ruderat på grusplan , 1985 (JEd)
Oreälven vid Kallholen o omkr. fl! (14E 6i , [6784, 1440] ) ,strandsnår,banvall,etc. ,rikl. o. spr! ,1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ) ,örtrik ängsgranskog , 1990 (JEd & LBr)
Hornberga, fl! (14E 7h , [6787, 1436] ) ,frisklövsnår,vägkanter , 1987 (JEd)
Knölbäckens NO Hornberga, nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ) ,örtrika bäcksnår ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Nederberga-Björken-Mässbacken,mest kring älven ,fl! (14E 7i , [6785, 1442] ) ,älvsnår,vägkanter,även som ruderat i sandtag ,fl. o.rikl! ,1987 (JEd)
Nederberga-Björken-Mässbacken,mest kring älven ,fl! (14E 7i , [6785, 1443] ) ,älvsnår,vägkanter,även som ruderat i sandtag ,fl. o.rikl! ,1987 (JEd)
Kallmora 400 m NO skolan (14E 7i , [67856, 14447] ) ,gräsmark mot gårdsmur/trädgård , 1988 (JEd)
Fredshammar vid älven (14E 7i , [6786, 1444] ) ,strandsnår , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SO (14E 7i , [67889, 14447] ) ,bäcksnår , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn V-ut, fl! (14E 7j , [6786, 1446] ) ,örtrik granskog,vägkanter etc. ,fl. o. rikl! ,1985 (JEd)
Ämån S Ljuthed (14E 7j , [6788, 1445] ) ,strandsnår , 1985 (JEd)
Nybodbergets N-sida v. Hällvasseln (14E 8g , [67911, 14339] ) ,frodiga bäcksnår i.granskog , 1988 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Granån,fl! (14F 7a , [6785, 1453] ) ,strandsnår ,rikl. o.spr! ,1986 (JEd)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ) ,torrängsrest på odlingsröse , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget vid ån (14F 7a , [67851, 14509] ) ,åkant o vägdike , 1989 (JEd & LBr)
Mellan Fiskvik o. Jogsel (14F 7b , [6785, 1455] ) ,bäcksänka i granskog , 1986 (JEd)
Unnån vid Trullbo (15E 0g , [6800, 1430] ) ,strandsnår , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,rik högörtgranskog , 1986 (JEd)
Enån v.Trunna, fl! (DF) (14E 5h , [6777, 1437] ) ,rika lövsnår,vägkanter,etc. ,rikl. o spr! ,1987 (JEd)
Stackmora,fl! (DF) (14E 6h , [6780, 1438] ) , ,rikl. o spr! ,1987 (JEd)
Stackmora,fl! (DF) (14E 6h , [6780, 1439] ) , ,rikl. o spr! ,1987 (JEd)
Ämån mot älven,fl! (DF) (14E 7i , [6786, 1443] ) ,strandsnår ,fl. o.rikl! ,1986 (JEd)
Ämån S Ljuthed (DF) (14E 7i , [6788, 1444] ) ,strandsnår , 1985 (JEd)
Ämån v Storstupet o S-ut,fl! (DF) (14E 8j , [6790, 1445] ) ,strandsnår ,fl. o. rikl! ,1987 (JEd)
Omkr.Skattungbyns kalkbrott, fl! (DF) (14F 6a , [6784, 1450] ) ,rik fuktgranskog,vägkanter ,fl. o. rikl! ,1986 (JEd)
Granån,fl! (DF) (14F 6a , [6784, 1453] ) ,strandsnår ,rikl. o.spr! ,1986 (JEd)
Granån,fl! (DF) (14F 6a , [6784, 1454] ) ,strandsnår ,rikl. o.spr! ,1986 (JEd)
Höglunda, fl! (Färje -73) (14E 5h , [6776, 1436] ) ,rika lövsnår,vägkanter,etc. , 1987 (JEd)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784142, 1437799] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 6h , [6784564, 1437864] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6785344, 1437836] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnängena (artp.) (14E 7h , [6786034, 1437491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.) (14E 7h , [6789054, 1437466] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6789068, 1438460] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786324, 1443774] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.) (14E 8h , [6791851, 1436584] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gangsberget (artp.) (15E 0g , [68041, 14303] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Elytrigia repens    Kvickrot
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.) (14E 5h , [6776863, 1436400] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.) (14F 4b , [6773705, 1455370] ) ,f.d. fäbod ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Noppikoski (artp.) (15E 4j , [6820343, 1448935] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Born (14E 6h , [67813, 14378] ) ,i vägkant , 1986 (JEd)
Jv. SO om Heden (14E 6h , [6782, 1439] ) ,banvall , 1986 (JEd)
Kallholen SO-ut (14E 6i , [67834, 14414] ) ,sandig vägkant ,enst! ,1987 (JEd)
Omkr.Orsa flygplats fl! (14E 7i , [6786, 1441] ) ,insådda vägskärningar på blottad sand ,rikl. o. fl! ,1986 (JEd)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6777469, 1436372] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält Tallhed (artp.) (14E 7i , [6786794, 1441776] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Festuca ovina    Fårsvingel
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458780] ) ,vägren vid f.d. skogskoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ) ,grässvål i mindre väg ,enstaka ,2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ) ,fattig- och rikmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Mellansjödammen (15F 1b , [68081, 14562] ) ,kanten av körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Orsa centrum vid jvgstn (artp.) (14E 5h , [6778562, 1436167] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,jordhög ,sparsamt ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ) ,kulturmark ,spridd ,2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ) ,lindor och ängskanter, småodlingar ,spridd ,2020 (LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ) ,vägslänt ,riklig ,2015 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.) (14E 5h , [6776744, 1437140] ) ,ganska torr gräsmatta skött som äng. ,noterad ,2018 (Claes Möre)
Orsa vid Lillåvallen (artp.) (14E 5h , [6779056, 1435241] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Festuca vivipara    Groddsvingel
E45 Orsa (artp.) (14E 5h , [6779080, 1436786] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
E45 Orsa (artp.) (14E 5h , [6779080, 1436786] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Vångsgärde mot SO i däjlorna (14E 4h , [67731, 14361] ) ,rikt bäckdråg m.bl.a.dvärghäxört , 1988 (JEd)
Kyrkbyn v.Lillån V-ut (14E 5g , [6779, 1434] ) ,näringsrik å , 1988 (JEd)
Enån vid Trunna (14E 5h , [67777, 14372] ) ,rikt bäckdråg , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ) ,kalkpåv.bäckravin ,enstaka ,1989 (JEd & LBr)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ) ,strandsnår , 1990 (JEd & LBr)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ) ,älvstränder o kärr , 1989 (JEd & LBr)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ) ,strandkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Orsa camping-Ångbåtsudden (artp.) (14E 5g , [6778720, 1434803] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786324, 1443774] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786513, 1443511] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (n,Kallholen-vägen) (14E 6i , [67834, 14421] ) ,liten vattenveg-rik skogsgöl , 1985 (JEd)
Glyceria maxima    Jättegröe
Orsasjön v.Ångbåtsudden (14E 5g , [6778, 1434] ) ,strand , 1988 (JEd)
Lindänget vid Enåns utlopp i Orsasjön (14E 5h , [6777380, 1435960] ) ,strandkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Orsasjön v. Småbåtshamnen (14E 5h , [67785, 14354] ) ,sjöstrand , 1986 (JEd)
Oreälven v.Sandhed (DF 70) (14E 5h , [6779, 1435] ) ,eutrofa stränder ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Orsa campingen (artp.) (14E 5g , [6778990, 1434732] ) ,på stranden ner mot ångbåtsuddenhållet, ,3 gånger 3 meter ,1982 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.) (14E 5g , [6779286, 1434240] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.) (14E 5g , [6779286, 1434240] ) ,rikligt vid oreälvens utlopp på flera platser och längs stranden , 1982 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.) (14E 5h , [6776600, 1436160] ) ,strandäng , 2009 (Ralf Lundmark)
Kricksjön västra delen (artp.) (14E 5h , [6778348, 1435577] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Storån (artp.) (14E 5h , [6779383, 1435105] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Boggviken (artp.) (14E 5h , [6779666, 1435884] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälvens utlopp i Orsasjön, fl! (äv. vid badet) (14E 5g , [6779, 1434] ) ,stränder (på sand) ,rikl o. spr! ,1986 (JEd)
Avenula pubescens    Luddhavre
Lindänget längs Lisselheds-vägen , fl! ( minst 3 lok ) (14E 5h , [67755, 14358] ) ,vägkanter o.i en torrbacke intill vägen , 1986 (JEd)
Lindänget längs Lisselheds-vägen , fl! ( minst 3 lok ) (14E 5h , [67761, 14361] ) ,vägkanter o.i en torrbacke intill vägen , 1986 (JEd)
Lindänget längs Lisselheds-vägen , fl! ( minst 3 lok ) (14E 5h , [67767, 14363] ) ,vägkanter o.i en torrbacke intill vägen , 1986 (JEd)
Höglunda, fl! (14E 5h , [67769, 14371] ) ,äldre ängsmark resp åkerkant ,fåtalig! ,1987 (JEd)
V Stackmora, n.lv. vid 'Heden-avfarten' (14E 6h , [67800, 14388] ) ,solexp torrängsbacke mot åkrar ,t-rikl! ,1986 (JEd)
V Stackmora,längs 'Hedenvägen' ca 500 m N lv. (14E 6h , [67804, 14385] ) ,ängsrest/ Sesleriafuktäng n.vägen (äv. m. brudsporre et.) ,några m2 ,1986 (JEd)
Vångsgärde n.'Geo-minnet' (DF) (14E 4h , [67746, 14365] ) ,solexp.kalktorräng , 1985 (JEd)
Holen n. landsvägen,fl! (DF) (14E 4h , [67747, 14361] ) ,öppen gräsmark- äv.i. Sesleriaäng ,t.rikl. o. fl! ,1986 (JEd)
Stenberg v. Högbacksvägen (DF) (14E 5h , [67764, 14371] ) ,vägslänt (med bl.a. skogsklöver) , 1987 (JEd)
Wixnersvägen (artp.) (14E 4h , [6774725, 1436224] ) ,längs wixnersvägen i stor myckenhe , 1986 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) ,rikligt vissa ställen längs turistvägen, på ängar och vägkanter , 1994 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.) (14E 5h , [6776010, 1437726] ) ,riklig längs turistvägen. , 2013 (Bengt Oldhammer)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens m.allm. , 1986 (JEd)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Born v.lv. (14E 6h , [67811, 14376] ) ,torräng på kalkpåv. sand/mjäla , 1986 (JEd)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67851, 14451] ) ,frisk f.d.slåtteräng , 1986 (JEd)
Vägen Furudal-Skattungbyn,nära Gravbergs-avfarten (14F 6c , [6782, 1460] ) ,på myrstack , 1987 (LBr)
Lisselhedsvägen (artp.) (14E 4h , [6773841, 1435230] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.) (14E 6i , [6783994, 1440419] ) ,precis vid älvkanten ,20 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.) (14E 7i , [6786570, 1443473] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
V,Stackmora, fl. (åtm. 2 lok.) (14E 6h , [6780, 1438] ) ,ängsmark o.igenvuxen ängsmark , 1986 (JEd)
Holcus mollis    Lentåtel
Östra Grunuberg (14E 5j , [67768, 14463] ) ,betad, f.d.vall ,c:a 10 kvm ,1987 (LBr)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ) ,äng som nu betas ,några kvm ,1987 (LBr)
Flickeråsens fäbod (15E 0i , [6802, 1444] ) ,fäbodmark, igenväxande ,flera m2 ,1988 (BOr)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ) ,f.d. ängsmark ,10-tals kvm ,1986 (BOr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ) , ,10-tals m2 ,1996 (BOr & PJn)
Blomtäkts fäbod (15E 1j , [6805, 1446] ) ,fäbodvall ,vegetationsbildande på ca 30 % av arealen ,1989 (BOr)
Flickeråsen (artp.) (15E 0i , [68022, 14446] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.) (15E 1j , [6805873, 1445057] ) ,vid Blomtäkts fäbod ,riklig ,1989 (Bengt Oldhammer)
Leymus arenarius    Strandråg
Koppången,Ö-sidan av riks-81 (15E 1i , [6806, 1444] ) ,vägkant ,ca 2 m2 (1989 BOr)--ännu ,1994 (LBr)
Rv 81 ,Ö sidan (15E 2j , [6810, 1447] ) ,vägkant ,2 m2 ,1989 (BOr)
Heden (artp.) (14E 6h , [6782217, 1438584] ) ,öster om heden , 1996 (Bengt Oldhammer)
E45 Koppången (artp.) (15E 2j , [6810584, 1447476] ) , ,två kvadratmeter ,1989 (Bengt Oldhammer)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.) (14E 5h , [6775884, 1438079] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Grönklitt (14E 7g , [67895, 14318] ) ,vägkant insåning ,rikligt ,2010 (MNo)
Melica nutans    Bergslok
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ) ,åsslänt mot tjärn ,sparsam ,2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67782, 14595] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ) ,igenväxande ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ) , , 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ) ,vägslänt ,flertal ,2014 (GHa)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Skåltjärnarna åt Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ) ,vägslänt ,spridd ,2015 (LBr)
Näsudden,Orsa (artp.) (14E 7i , [6786525, 1443484] ) , ,noterad ,2017 (Lars Bruks)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Milium effusum    Hässlebrodd
Bjursvasseln NO Fryksås (14E 7g , [6788, 1432] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd & LBr)
S om Mässbacken ,vid slogboden (14E 7i , [6785211, 1443508] ) , , 2009 (BOr)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ) ,fuktig örtrik granskog/hygge ,rikl. ,1988 (JEd)
Djurbergsbäcken v. Skr.-Djurberga (14E 8j , [67948, 14485] ) ,bäckravin m. frodig granskog , 1985 (JEd)
Ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67846, 14522] ) ,vägkant resp. fuktskog ,t.rikl! ,1986 (JEd)
Labb-Djurberga (14F 8a , [67943, 14507] ) ,övergiven ängsmark ,några kvm ,1987 (LBr)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ) ,källdråg ,sparsam ,2011 (LBr)
Österåberget V Kvarnberg (15E 2j , [68145, 14462] ) ,ängsgranskog ,rikligt ,1988 (LBr)
Granån V om Jogsel (DF 60) (14F 6a , [6784, 1453] ) ,fuktgranskog i bäckravin ,enst! ,1986 (JEd)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.) (15E 2h , [6814510, 1437819] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.) (14E 7i , [67853, 14435] ) ,slogboden ,(nogr. 400 m) ,2007 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.) (14E 8g , [6792781, 1431586] ) ,ravinen intill , 1994 (Bengt Oldhammer)
Labb-Djurberga (artp.) (14F 8a , [6794447, 1450740] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.) (15E 0i , [6803476, 1444328] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Jaldänget (artp.) (15E 1g , [6806281, 1431253] ) , , 1994 (Bengt Oldhammer)
Blomtäkt fäbod (artp.) (15E 1j , [6805410, 1446426] ) ,igenväxande f d slåtter-/betesmark , 2014 (Crister Albinsson)
Stora Tunturiberget (artp.) (15E 1j , [6807282, 1447044] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Atlasruta (14E 5h ) , ,frekvens ej bedömd , 1986 (JEd)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ) ,blöt blandskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ) , ,frekvens ej bedömd , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ) , ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ) , , 1987 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ) ,surdrag ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ) , , 1989 (JEd)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ) ,intermediärrikt fastmattekärr ,riklig ,2011 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ) ,örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ) ,rikdråg med ockra i stormyr ,spridd ,2013 (LBr)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ) ,rika backkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ) ,myrkant ,spridd ,2018 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ) ,vägkanter, barrskog och strand ,spridd ,2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ) ,öppen stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ) ,fuktig granskog och småmyrar ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Ajtomyran (15E 6h , [6831440, 1435980] ) ,fattigmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ) ,sankmark ,riklligt ,2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ) ,fuktigt hygge/fd sumpskog ,spridd ,2015 (LBr)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ) ,strandkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Oreälven-Kallholn öar (artp.) (14E 6i , [6783713, 1440041] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.) (14E 7h , [6786138, 1437693] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.) (14E 7i , [6786626, 1443562] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.) (14E 8f , [6792892, 1428640] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar vid Vallsjöarna 22 km NO Orsa (artp.) (14E 9j , [6798527, 1446967] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Kwännbettjen (artp.) (14F 5b , [6777968, 1456687] ) ,bäckdråg, f.d. änge ,28 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6778339, 1457235] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.) (14F 5b , [6779457, 1459883] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.) (14F 6a , [6780452, 1450572] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.) (14F 7a , [6789354, 1451923] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.) (15E 0j , [6803127, 1446672] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
K