ORE

547 arter

7493 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ) ,bäckravin ,flerrst. ,1985 (TLj)
Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ) ,rikkärr i torvgravar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blockmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,blockmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67756, 14653] ) ,sumpig granskog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,fuktig granskog , 2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67859, 14657] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,barrskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,sumpskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,väl spridd ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,väl spridd ,2012 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,barrskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,barrskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,barrskog ,riklig ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,på många ställen i skog , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,sumpskog ,rikligt ,2017 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,på många ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig skog ,spridd ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ) ,gles barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,spridd ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Söder om Sjugelmyren (14F 5d , [67769, 14680] ) ,tallhed ,väl spridd ,2013 (GHa)
Åsen/Nissaänget (14F 6e , [67806, 14735] ) ,gammelskog ,glest bestånd ,2009 (GHa)
Strax V Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785050, 1464830] ) ,sandtallskog ,rätt rikligt inom några få kvadratmeter ,2011 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gles barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,skogsmark , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,barrskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,skogsmark , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hyggeskant ,spridd ,2013 (GHa)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,gles barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
heden söder om Sjugelmyren (14F 5d , [67770, 14679] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Mitt mellan Ockeråns mynning och Orskavsberget (14F 5d , [67781, 14682] ) ,tallplantering ,flertal ,2013 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ) ,banvall i barrskog , 2010 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark ,2 m2 ,2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,flertal ,2012 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,torrare ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,torra ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,torra ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SSV Lill-Trossmossjön (15F 1e , [6805390, 1470300] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ) ,ungskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Skogsväg O Notsjön (artp.) (15F 1c , [6805710, 1464102] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Ejheden, väg norrut (artp.) (15F 1e , [6806089, 1472588] ) , ,8 m2 ,2011 (Lars-ove Wikars)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,några tiotal ,2017 (GHa)
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67771, 14668] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,några tiotal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myr ,enstaka i många myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i många myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,i många myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Israeltjärnarna , V om Storejen (15F 2c , [6811618, 1464903] ) ,skogsmark översilad , 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Furudals bruk,dammen eft.Ore älv (14F 7d , [6786, 1465] ) ,stora kontgjorda sjöar/dammar ,flerst. ,1985 (TLj)
Furudals bruk,nya dammen (14F 7d , [67868, 14652] ) ,dammsjö (mkt grund) ,enstaka,lösdrivande ,1985 (TLj)
Oresjön vid Vindförberg (DFl-50) (14F 6d , [67830, 14650] ) ,ilandflutna ex. , 1986 (JEd)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,kanten av åker ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ) ,f.d. åker ,flertal ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14658] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67830, 14810] ) ,brant vägslänt ,tiotals ,2008 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Norr om Tranusjön (14F 7c , [67870, 14643] ) ,diken längs nybruten väg över hygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudaks bruk, bron vid Nysjön (14F 7d , [6787050, 1465370] ) ,tryckdamm ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,bakom uthus ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,runt källa och längs diken ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Bron över Andån (Sörbodavägen) (14F 5d , [6777240, 1466540] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,tiotals ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vattensamling i djupt dike ,ganska många ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grunt vatten på sandbotten , 2008 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten ,flertal ,2011 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,fuktigt dike/källdråg ,tiotal ,2009 (GHa)
Vägskälet NV Lilltjärnen (14F 6f , [67828, 14772] ) , ~refl~ ,bäckravin ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,dike ,tiotals ,2014 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,källdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ) ,strand , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,rikligt ,2018 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,blöthål i myr ,tiotals ,2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,grund sjöbotten ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,liten loke i barrskogssluttning ,rikligt ,2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sjö ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,i sjöar och tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,rikligt ,2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,sjöar, tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,rikligt ,2013 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,kanten av tjärn ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,flertal ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,strandkant ,flertal ,2016 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14700] ) ,sumpig strand ,rikligt ,2017 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,flertal ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,flertal ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,väl spridd ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Equisetum hyemale    Skavfräken
600 m S Åskapen (14F 4c , [67727, 14600] ) ,barrskog i holme i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Källbrunnmyren ,S-ut (14F 5d , [6775, 1468] ) , , 1991 (BDr)
Ukerån S.Lintjärn (14F 5d , [6776, 1469] ) , , 1991 (BDr)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ) ,tallhed ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, v.Oresjön SO bron (14F 6c , [67833, 14640] ) ,sandig strandbrink-tallhed ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Vindförberg (14F 6c , [67837, 14648] ) ,sankmark i kanten av sandig ås ,flertal ,2013 (GHa)
Vindförbergs udde (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sandåssluttning , 1986 (JEd)
Tillhed (14F 6d , [67849, 14651] ) ,sandiga vägkanter ,rikl. ,1988 (TLj)
Nedersjön (14F 6g , [67846, 14807] ) ,strandsnår ,fåtal ,2014 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ) ,sandig slänt i tallskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67875, 14645] ) ,sandig sluttning ,enstaka ,2016 (GHa)
Tillhed (14F 7d , [67854, 14654] ) ,sandtallskog ,fåtal ,2011 (GHa)
Furudals bruk,nya dammens V-strand (14F 7d , [6786, 1469] ) ,sandiga vägkanter/strandkanter ,ymning,flerst. ,1985 (TLj)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,slänt på sandigt underlag ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,tallskogsslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalforsån/Storgåsen nära åmynningen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,f.d.ängsmark ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) ,flera kvadratmeter, rikligt, intill vägen ner mot badstranden , 2014 (Bengt Oldhammer)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ) ,bäckravin ,flertal ,2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,sumpskog utmed å ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Dalbyn, söder om Brändan (14F 5d , [67750, 14677] ) ,gammal slog, nu sankmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Fjäckan,näraån (14F 5c , [67785, 14634] ) ,strandsumpskog med kalkslagg ,enstaka tuvor ,1985 (TLj)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14659] ) ,betat källflöde ,sparsam ,1988 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog,rikkärr ,rikligt o spridd ,1987 (JEd , TLj)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67771, 14670] ) ,tallskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,fuktig skog ,frekvent ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,fuktig blandskog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,sumpskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,kanten av en å ,spridd ,2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,övergiven myrlinda ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,sumpskog ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791280, 1461910] ) ,barrskog i kanten av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,fuktigare skog ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,myrdrag ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68095, 14677] ) ,sluttning ner mot sjö ,tiotals ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kojplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ) ,rikkärr ,riklig ,1985 (TLj)
Sjugelmyren,kärret SV myren (14F 5d , [67771, 14678] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog,rikkärr ,rikligt o spridd ,1987 (JEd)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Fjäckan,kraftledningsgata (14F 5c , [6778, 1463] ) ,torrbackar o på kalkklippa v.forsen , 1985 (TLj)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, industriomr. (14F 6c , [67839, 14629] ) ,sandgrop v.f.d.lastområde ,enst. ,1987 (TLj)
Lill-Tranubäckens utlopp,1 km V Furudals bruk (14F 7c , [67871, 14647] ) ,gräsmark vid f.d. kalkbrott ,enstaka ,1985 (TLj)
Korsåsen (15F 0f , [68023, 14773] ) ,hackslog ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.) (14F 5e , [6777969, 1470098] ) ,ängs- och betesmark ,3 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Vitaspen, vid husgrund (14F 8h , [67922, 14893] ) ,sandig gräsmark ,5-10 ex ,1986 (RLu)
Polypodium vulgare    Stensöta
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,stora stenblock ,fåtal ,2015 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,flyttblock ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,lodrät bergvägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [6807940, 1464740] ) ,flyttblock ,enstaka ,2014 (GHa)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Moränget (14F 5c , [67798, 14624] ) ,hyggeskanter o gles skogsmark ,t.riklig ,1985 (TLj)
Tenninge (14F 7b , [6789, 1458] ) ,nära åutlopp , 1982 (JEd)
Tidbergstjärnen (14F 8f , [67911, 14794] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Dalforsån mellan Stocken och Göringsjön (14F 8f , [67915, 14769] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,ett rätt stort bestånd ,2014 (GHa)
1,5 km SO Hermansborg (14F 9c , [67970, 14637] ) ,diken ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,något tiotal ,2014 (GHa)
Gåsberget/Dalforsån (14F 9e , [6798, 1474] ) ,utmed ån , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,utmed bäck ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,sumpskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
500 m NO Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Stridbäcken (14F 6e , [67806, 14709] ) ,utmed bäcken ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,bäckdråg ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ) ,stranden av å ,rikligt ,2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,kanten av bäck ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,längs bäck ,flertal ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ) ,fuktig skog längs bäck ,ymnigt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,fuktig, näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,rikligt ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,fuktigt snår ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,ymnigt ,2015 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,flertal ,2017 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,ymnigt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,bäckdråg ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67771, 14673] ) ,kanten av rikkärr ,flertal ,2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ) ,sumpskog ,tiotals ,2013 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,sumpskog ,flertal ,2013 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,väl spridd ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,flertal ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Svartesåsen (14F 9d , [67990, 14699] ) , ~refl~ ,fuktdrag i fäbodskog ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,plats för rivna stugor ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,fuktigt hygge ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,gammal stenbro ,enstaka ,2014 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,stenmur ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,i stödmurar och stenmurar ,spridd i hela bruksområdet ,2009 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,stora stenar i en masugnsruin ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,mossbevuxen sten ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ) ,under utskjutande klippa ,enstaka ,2012 (GHa)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Avmätarkojan (14F 4c , [67746, 14619] ) ,f.d. kojplats ,ymnigt ,2014 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Andån (14F 5d , [6779430, 1466170] ) ,sumpig skog längs ån ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,rikligt ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kyrkan (14F 6d , [67802, 14658] ) ,lövskogsslänt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,sumpskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,spridd ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,rikligt ,2017 (GHa)
Humoån (14F 7d , [6785610, 1468220] ) ,snår längs ån ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,rikligt ,2017 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,fåtal ,2017 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,lövsly ,rikligt ,2011 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,dike ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ) ,surdrag ,rikligt ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,fuktskog ,spridd ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,stensatt bäck-kant ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,övervuxna slagghögar ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,rrikligt ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,fuktig del av täkten ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,nedanför lodrät bergvägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809470, 1467610] ) ,sänka med granskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,plats för rivna stugor ,enstaka ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt ,2012 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68151, 14627] ) ,skogsbryn ,väl spridd ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,blandskog ,rätt trikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Gymnocarpium robertianum    Kalkbräken
Fjäckan invid ön (14F 5c , [67785, 14634] ) ,på kalkklippor och åstrand ,riklig ,1983 (SWe:LJUNG 1985)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67872, 14648] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Fjäcka (artp.) (14F 5c , [67784, 14634] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Moränget (14F 6c , [67805, 14625] ) ,blött rikkärr i skogsbryn ,1 best. ,1987 (TLj)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ) ,bäcksänka ,rikligt ,1990 (JEd)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ) ,fuktig skog längs bäck ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ) ,under utskjutande klippa ,enstaka ,2012 (GHa)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Åskapen (14F 4b , [67736, 14597] ) , ~refl~ ,å med omgivande stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öratjärnsbäcken (14F 5c , [67773, 14626] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Prästskvaltan (14F 5d , [67797, 14663] ) ,ungskog , 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,barrskogsslänt ,rikligt ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,lövsly ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14825] ) ,fäbodskog ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,fuktig gles granskog ,tiotals ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svartesåsen (14F 9d , [67992, 14699] ) ,fuktdråg i blandskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,fuktig granskog ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Dryopteris cristata    Granbräken
Moränget (14F 6c , [67804, 14624] ) ,öppet rikkärr , 2005 (BDr)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67774, 14677] ) ,sumpig barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,kanten av fuktigt dike/källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,blockrik tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,översilad sluttning med barrskog ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,fuktig del av täkten ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,lodrät bergvägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,fåtal ,2012 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [6777030, 1465200] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,barrskogsslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,lövsly ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788, 1478] ) ,odlingsrösen ,enstaka ,1985 (TLj)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,sumpskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,källdrag ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67996, 14652] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,några "strutar" ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ) ,lövrik västbrant, på ett stenblock av några m3 storlek ,några ex ,2009 (BOr)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,översilad sluttning med barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Sofflocksmyren (15F 0e , [68000, 14715] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,flertal ,2015 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Polystichum lonchitis    Taggbräken
Nära Storhälltjärn (14F 6f , [67822, 14784] ) ,gammal körväg ,en tuva ,1996 (BDr)
Blechnum spicant    Kambräken
Storhälltjärnen ,strax Ö-ut (14F 6f , [67821, 14784] ) ,kant av gammal skogskörväg ,1 stort fertilt ex ,1991 (BDr)
Larix decidua    Europeisk lärk
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,ett mycket kraftigt träd ,2017 (GHa)
Picea abies    Gran
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mörttjärn (14F 7f , ) ,barrskog skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Stjälkviken (14F 7h , [67893, 14896] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,hygge ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14607] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,barrskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67957, 14840] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [6807, 1464] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68098, 14685] ) ,blockrik skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Spridd i hela rutan (15F 3d , ) ,barrskog skogsbildande ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Nordvik (artp.) (14F 6d , [6784104, 1466635] ) , , 2014 (Olof Hedgren)
Oreälv, Lindbodarna (artp.) (14F 8d , [6790500, 1465192] ) , , 2014 (Olof Hedgren)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hela rutan (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,sandig mo ,skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786, 1465] ) ,sandhed ,allmän, skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Mörttjärn (14F 7f , ) ,barrskog skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Stjälkviken (14F 7h , [67893, 14896] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,skogsbildande i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14607] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,srandskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67957, 14840] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,skogsbildande i hela rutan , frekvens allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (15F 1c ) , allmän ,2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68098, 14685] ) ,blockrik skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Långmyrberget (15F 1e , [68093, 14717] ) ,stenig skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14693] ) ,blockrik skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Älgmyren (15F 2e , [68113, 14710] ) ,stenig skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Spridd i hela rutan (15F 3d , ) ,barrskog skogsbildande ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Juniperus communis ssp. communis    En
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,liten ö mitt i ån ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,strandsnår ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,flertal ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,tallskog ,väl spridd ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14810] ) ,kanten av myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67866, 14656] ) ,tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14720] ) ,kraftgata ,väl spridd ,2011 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,öppen blandskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,fåtal ,2012 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Dalfors, V om Hästtjärnen (14F 8f , [6793170, 1478290] ) ,längs en obetydlig bäck ,ca 10 meter högt och 30 cm i diameter i roten ,inponerande !! ,2004 (BOr)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Djursödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,tallskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,enstaka ex i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka exemplar i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,buskage längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,myrkant ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,enstaka exemplar i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14678] ) ,betesmark ,spridd ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,spridd ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14701] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Populus tremula    Asp
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,skogsbryn, åkerkanter ,väl spridd ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67829, 14635] ) ,blandskog ,spridd i hela rutan ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,blandskog/hyggeskant ,enstaka ,2009 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,kojplats , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,rikligt ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,skogsbryn ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,gammal bosättning ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,öppen blandskog ,spridd över hela rutan ,2009 (GHa)
Härholmsmyrarna (14F 7g , [6787520, 1482970] ) ,blandskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,masugnsruin ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,rätt spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,blandskog ,spridd ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,stradbuskage ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,ställvis rikligt, ställvis enstaka ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,flertal grova träd ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,ställvis riklig, ställvis enstaka , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge ,många stora träd sparade runt foirnminne ,2015 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,strandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [6805680, 1466870] ) ,f.d. huggarläger ,trädet har en omkrets på 220 cm ,2016 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [6805710, 1466890] ) ,vid gammal flottningskoja ,mycket kraftigt träd ,2015 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,tiotals ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14676] ) ,betesmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt, flera mycket grova exemplar ,2015 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [6812340, 1472870] ) ,ödegård ,trädet har en omkrets på 340 cm ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt, flera grova exemplar ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Gåsbergets NR (artp.) (14F 9e , [6798600, 1474982] ) ,lövbränna , 1991 (MBm)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flera mycket grova exemplar ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Salix aurita    Bindvide
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ) ,f.d. äng ,enstaka ,2013 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,enstaka i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka i hela området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ) , ~refl~ ,å med omgivande sanka stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [6778, 1463] ) ,lövskog i ravin ,spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,skogsbryn, åkerholmar etc ,allmän ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,flertal ,2018 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6781, 1463] ) ,skogsbryn, åkerkanter ,väl spridd ,2008 (GHa)
500 m NO Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,blandskog ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,kanten av sumpmark ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,skogsbryn (mot vägen) ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784580, 1480700] ) ,stugplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,lövdunge ,enstaka ,2010 (GHa)
Idån (14F 9c , [67993, 14603] ) ,längs skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,inslag i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,inslag i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,liten ravin på stort kalhygge ,ett kvarlämnat mindre träd ,2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,blandskog ,inslag i större delar av området ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,inslag i större delar av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,något tiotal, flera mycket gamla ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,betesmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
2 km SO om Lannaberget (15F 3c , [6815501, 1464893] ) ,artrik skogsmark, vädefull skogsbäck , 2005 (JHe)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flera, även ett hamlat exemplarf ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,ett tiotal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Salix cinerea    Gråvide
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,utmed diken , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Salix lapponum    Lappvide
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark/myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67828, 14632] ) ,myr ,enstaka ,2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Skålmyra (14F 6d , [67843, 14669] ) ,sankmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,rikligt ,2015 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784510, 1480730] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ) ,strandsnår ,rikligt ,2009 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67903, 14656] ) ,sankmark troligen fd myrslog ,flertal ,2017 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,sankmark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,enstaka ,2016 (GHa)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,strandsnår ,några få buskar ,2016 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,källdrag ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2015 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ) , ~refl~ ,sankmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,rikligt ,2015 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,slänt mot sjö ,enstaka ,2013 (GHa)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ) ,längs ån ,rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Dalbyn, norr om Nördertjärn (14F 5d , [6778330, 1465090] ) ,sumpskog längs bäck ,enstaka ,2018 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,dikeskant ,2014 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,kanten av avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Salix myrsinites    Glansvide
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Salix myrtilloides    Odonvide
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67859, 14725] ) ,slänt mellan väg och myr ,fåtal ,2011 (GHa)
Salix pentandra    Jolster
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,enstaka ,2010 (GHa)
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Salix phylicifolia    Grönvide
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Väg 301, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67755, 14658] ) ,hyggeskant ,spridd ,2007 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,kanten avåsgropstjärn ,enstaka ,2013 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,vägren ,välspridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,fåtal ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strandskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [6799, 1471] ) ,längs skogsbilvägar , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,diken ,spridd längs vägar och diken ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,spridd ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,utmed grusväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,tiotals ,2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,rikligt ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,ett par buskar ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2018 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,väl spridd ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14622] ) ,liten udde i sjö ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ) ,diken vid vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,kanten av sandstrand ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ) ,sandstrand ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal på Norens Ö-strand (14F 6c , [67837, 14638] ) ,sandstrand ,rikligt o snårbildande ,1990 (JEd)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ) ,sandig udde ,flertal ,2012 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ) ,sandig strandkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandkant ,flertal ,2017 (GHa)
Ärteråsen 1.5 km OSO fäboden (14F 8c , [67921, 14637] ) ,skogsvägkant ,1 ex ,1990 (JEd)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,rikligt ,1986 (LBr)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ) ,kalktallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14772] ) , ~refl~ ,kalhygge i brant östsluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ) ,gles barrskog ,flertal ,2011 (GHa)
Salix viminalis    Korgvide
Norrbodavägen vid Brändan (14F 5d , [67769, 14676] ) ,vägren, på ett par ställen ,enstaka (snökäppar som slagit rot ?) ,2014 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67829, 14682] ) ,vägren, på ett par ställen ,enstaka (snökäppar som slagit rot ?) ,2014 (GHa)
Myrica gale    Pors
Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ) ,kanten av å ,spridd ,2007 (GHa)
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ) , ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ) ,kanten av tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,strandsnår ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ) ,bäckdråg/vägtrumma ,flertal ,2017 (GHa)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,enstaka ,2018 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ) ,stranden av bäck ,ymnigt ,2010 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67844, 14606] ) ,barrskog i kanten mot sandstrand ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ) ,strandkant ,rikligt ,2015 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67869, 14648] ) ,strand ,spridd längs hela sjön ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen ,rikligt ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,strandkant ,ymnigt ,2014 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,ymnigt ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,stenig strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,bäckdråg ,flertal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,längs stranden ,rikligt ,2009 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ) ,kanten av ångsamt flytande å ,ymnigt ,2016 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9f , [67959, 14798] ) ,sjöstrand ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,ymnigt ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,stenig strand ,flertal ,2012 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Åskapen (14F 4b , [67738, 14597] ) ,sjöstrand ,spridd runt hela sjön ,2006 (GHa)
Åskapen ,den del av sjön som ligger inom kartbladet (14F 4c , [67735, 14600] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,längs liten bäck ,fyra, fem träd ,2014 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,strandsnår ,enstaka träd/buskar spridda runt hela sjön ,2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Näset, Tjärnmyren (14F 7c , [67867, 14625] ) ,bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
Kapellsbacken vid Laggarängsbäcken 1 km SV Sälens fäbod (14F 7d , [67889, 14689] ) ,bäckstrand.lövkärr ,rikligt spridd längs bäcken ,1988 (LBr)
S om Åkermo (14F 7f , [6787724, 1478404] ) ,en del med små socklar i kärr ,några lokaler ,2013 (BOr)
Midsommarforsen (14F 7g , [67850, 14806] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,diken ,flertal ,2018 (GHa)
Oxnäsån (14F 8h , [6790480, 1486900] ) ,utmed å ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Grundtjärnen (14F 9b , [67953, 14594] ) ,längs bäck ,flertal ,2014 (GHa)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,kärr ,spridd ,2015 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall vid sjö ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ) , ~refl~ ,kanten av sankmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i sumpskog, myrkanter och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,vanlig i sumpskog, myrkanter och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,sumpskog, myrkanter och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandssnår ,något tiotal ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,stranden av stor sjö ,enstaka ,2012 (GHa)
Långmyrberget (15F 1e , [68098, 14715] ) ,dike/bäckdråg ,flertal ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,kanten av myr ,flertal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,myrdrag ,några rätt grova träd ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68116, 14709] ) ,dike/bäckdråg ,flertal ,2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68152, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809579, 1467787] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
N Tansen (artp.) (15F 2c , [6810863, 1462783] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Väster Tjäderlekstjärnen (artp.) (15F 3c , [6819441, 1462780] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,snårskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Arvån (14F 6c , [6782620, 1463620] ) ,åstrand ,spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,kanten av dike ,väl spridd ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,utmed ån ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67856, 14647] ) ,strandsnår ,spridd ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,skogsbryn ,flertal ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,rikligt längs ån ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,blandskog ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,sumpskog ,Alnus incana var. laciniata se SBT .81 1987 ,1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,allmän i surdråg, sumpskog, kolbottnar , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,surdråg, sumpskog, kolbottnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,enstaka ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,rikligt ,2012 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,surdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Korsåsen (15F 0f , [6801550, 1477600] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,spridd ,2013 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ) ,längs å ,rikligt ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,strandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,betesmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,strandskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,myrdrag ,spridd ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Betula nana    Dvärgbjörk
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776, 1460] ) ,myr ,rikligt ,2008 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67766, 14659] ) ,kanten av kärr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67828, 14632] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,myr ,rikkligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Humotjärnen (14F 7d , [67857, 14684] ) ,myr ,väl spridd ,2015 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,rikligt ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,myr ,mycket vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,flertal ,2016 (GHa)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67968, 14676] ) ,myr , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,myrar, myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,myrar och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand/myr ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och myrkanter , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,spridd ,2010 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,väl spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,väl spridd ,2016 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Betula pendula    Vårtbjörk
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,hol i myr ,enstaka ,2011 (GHa)
1 km NNV Jälltjärn (14F 4c , [67745, 14642] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14675] ) ,strandskog ,enstaka ,2015 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464340] ) ,mindre gammelskog kvarlämnad på kalhygge ,flertal ,2017 (GHa)
1 km S S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68029, 14606] ) ,kvarlämnad på hygge ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m NO Gråtåmyren (15F 0c , [68036, 14626] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m N Nyslogstjärnen (15F 0c , [68046, 14646] ) ,äldre blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,delvis rikligt, delvis enstaka , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Hals (15F 2d , [68111, 14688] ) ,övergiven bosättning ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
7,3 km SO Dalfors, 1,2 km NNO Linåsen(f.d.fäb.) (14F 6g , [67828, 14829] ) ,stort inhägnat avkommeförsök med tall/contorta på gammal granmark ,1 st 2stammig ind. (f.crispa) ,1988 (PMi)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67866, 14658] ) ,hage ,väl spridd ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67850, 14806] ) ,strandskog ,spridd ,2014 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67955, 14599] ) ,kanten av sankmark i mycket blockrik skog ,enstaka ,2015 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,skog längs bäck , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,delvis rikligt, delvis enstaka , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,gårdsplats ,fletrtal ,frekvens allm. , 2013 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14676] ) ,betesmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14678] ) ,betesmark ,flertal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,kraftgata ,allmän ,2014 (GHa)
Spridd i hela rutan (15F 3d , ) ,blandskog rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,stora stenar i en masugnsruin ,en buske ,2013 (GHa)
Cannabis sativa    Hampa
Furudal, bussgaraget (14F 6c , [67840, 14641] ) ,vägslänt vid busskur ,en planta ,2012 (GHa)
Humulus lupulus    Humle
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,en krafig planta ,2017 (GHa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,vid källargrund ,enstaka ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn korsningen v301/Norrbodavägen (14F 5d , [67771, 14655] ) ,gårdsplats ,spridd ,2009 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,jordhög ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,vid uthusvägg ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ) ,trädgårdsutkast ,fåtal ,2010 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,tipp vid gammal vägbana ,enstaka ,2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vid uthusruin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,utmed husgrund , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,vid uthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vid husruin ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,vid uthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ) ,vägbank , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,platsen för en riven koja ,10-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,vid husgrund ,något tiotal ,2016 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,vid husgrund ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2011 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,vid gammalt stall ,flertal ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt, vid husgrund ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vid gammalt fjus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Bistorta vivipara    Ormrot
Lindorna i Dalbyn (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,gammal väg ,flertal ,2014 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,kring sandig ägoväg ,ymnigt ,2009 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,grässvål i vägkant ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,längs gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14680] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,spridd ,2014 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,grässvål vid rivet hus ,fåtal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,ödegård ,spridd ,2012 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Nyåkern (14F 5d , [67776, 14692] ) ,havreåker ,ymnigt ,2013 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ) ,grunt vatten ,flertal ,2014 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,grunt vatten ,flertal ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudal/Oresjön, viken NV Vindförberg (14F 6c , [67839, 14647] ) ,grund vik ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,åker ,flertal ,2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,fåtal ,2011 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,fåtal ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786810, 1465810] ) ,beteshage ,enstaka ,2011 (GHa)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ) ,åker ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Olaspers (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,grushög ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Polygonum aviculare    Trampört
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplan i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,enstaka ,2017 (GHa)
Ukerån (14F 5d , [67767, 14687] ) ,åker ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67771, 14654] ) ,hästhage ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,utmed husgrund ,tiotals ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,kanten av gångväg ,fåtal ,2009 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rheum x cultorum    Rabarber
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2008 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,åker ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,längs gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal åker ,fåtal ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ) , ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [6776120, 1470300] ) , ~refl~ ,igenväxande åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,grusyta i avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,gammal vägbana ,enstaka ,2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14781] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grusplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,fåtal ,2011 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,fördämningsvall ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg , 2008 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Digerholsmyren (14F 5d , [6775740, 1469020] ) ,vändplan ,några tiotal ,2013 (GHa)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,åsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ) ,vattenbryn ,ca tio stycken ,2012 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors,N om Sågvik (14F 7f , [67883, 14784] ) ,vassbevuxen strandkant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,enstaka ,2016 (GHa)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Jälltjärnberget (14F 4c , [67746, 14645] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,rikligt ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ) ,betesmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779600, 1467500] ) ,badplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark/betesmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Järnvägen mot Edsbyn (14F 6c , [67839, 14641] ) ,banvall ,enstaka ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk ,spridd ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14606] ) ,jordhög/vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fd fäbod ,frekvent ,2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,fåtal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Långbodarna (f.d. fäbod) (14F 6g , [67835, 14835] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Chenopodium album    Svinmålla
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,flertal ,2013 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ) ,jordhög ,flertal ,2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,rabatt , 2009 (GHa)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Dalbyn, nära Thunbergskurvan (14F 5d , [67768, 14681] ) ,vid dyngstack ,flertal ,2014 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,vid dyngstack ,ymnigt ,2018 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,enstaka ,2013 (GHa)
Cerastium arvense    Fältarv
Djupgrav (14F 5c , [67783, 14642] ) ,tipp ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,stenröse ,enstaka ,2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,båtplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ) ,jordövertäckt f.d. tipp ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal grund ,enstaka ,2010 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,flertal ,2016 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplan i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14688] ) ,parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,dike/vändplan ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,öppen sand ,enstaka ,2015 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats/källarbacke ,enstaka ,2015 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Väg 301 1 km V Dupptjätrnen (14F 7e , [67854, 14704] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,fåtal ,2011 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,fåtal ,2012 (GHa)
Djursjöån (14F 9c , [67998, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Skarpa kurvan i Sörboda (14F 5e , [67757, 14732] ) ,torr vägslänt ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,gammal bruksväg ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,åkerrenar, diken ,flerstädes ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14661] ) ,torrbacke-vägslänt ,riklig ,1985 (TLj)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,tiotals ,2010 (GHa)
Dalfors f.d. järnvägsstationen (14F 7f , [67882, 14786] ) ,vägren ,några tiotal ,2015 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67886, 14783] ) ,vägkant,torrbacke ,enstaka-spridd ,1985 (TLj)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven åker på sandjord ,rikligt ,2010 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67959, 14841] ) ,f.d.ängsmark o vägkant ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,torräng ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Herniaria glabra    Knytling
Sunden (14F 4c , [6774080, 1461960] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudal stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,hårdtrampad sans ,~10 blaffor ,1987 (TLj)
Skattungen/Larsrönningen (14F 6c , [67845, 14604] ) ,banvall ,fåtal (< 10) ,2009 (GHa)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Arvet , Kalkänget väg 296 (14F 6c , [6781360, 1462300] ) ,vägkant ,ca 1 km från närmaste bebyggelse ,10-tal ex. ( har funnits på platsen i flera år) ,2010 (GHa)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Dalbyn, söder om Lukaskällan (14F 5d , [6779910, 1465160] ) ,kanten av gammal kvarndamm ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvet, väg 296 nära Kalkänget (14F 6c , [67811, 14625] ) ,fuktigt vägdike ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Kyrkudden, vid parkeringen (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,ymnigt ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67809, 14686] ) ,åker ,rikligt ,2012 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781920, 1466910] ) ,bäck genom åkrar ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Väg 301 (14F 7e , [67853, 14701] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Väg 301 vid avfarten till vindkraftsparken (14F 7e , [67866, 14745] ) ,diken ,ett par rika fläckar ,2012 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67882, 14785] ) ,f.d.ängsmark/vägkant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Furudal, Arvheden (14F 6c , [6782950, 1463550] ) ,torr vägren ,färre än tio ,2016 (GHa)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,på block ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Sagina procumbens    Krypnarv
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,grusyta i vändplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägbana ,enstaka ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,fåtal ,2009 (GHa)
Storhällstjärnen (14F 6f , [67818, 14783] ) , ~refl~ ,mycket torr vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784670, 1480830] ) ,grov i bilväg ,enstaka ,2007 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grusplan ,fåtal ,2012 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [6785030, 1471970] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen (14F 8h , [67921, 14886] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Norr om Tarmtjärnen (14F 9b , [67983, 14596] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Abborrtjärnarna (14F 9c , [6799150, 1464440] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,2014 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68037, 14623] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,parkeringsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Norrboda 300 m N Gammelstan (14F 5e , [67784, 14700] ) ,åkerkant S vägskärning ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Silene dioica    Rödblära
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,vägren ,ganska många vita exemplar ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
Arvån (14F 6c , [67810, 14630] ) ,vägrenar speciellt på "nygrävda" ställen ,ymnigt ,2009 (GHa)
Vindförbergsudden vid förskolan (14F 6c , [67836, 14645] ) ,jordhög ,flertal varav en majoritet vita ,2017 (GHa)
Notskålen (14F 6d , [67822, 14673] ) ,åker ,tusentals ,2010 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,båtplats ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägrenar/diken ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2014 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,flertal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Notsjöberget (14F 9e , [67971, 14714] ) , ~refl~ ,gammal kojplats ,flertal ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [6799140, 1471140] ) ,vägren ,flertal vita exemplar ,2012 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,gräsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,spridd ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,talrk ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Silene vulgaris    Smällglim
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,rikligt ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,vägrenar/stenrösen ,spridd ,2011 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [6776120, 1470300] ) , ~refl~ ,igenväxande åker ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerkant ,enstaka ,2018 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åkerkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan, numera delvis översvämmad ,tiotals ,2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatans södra ände (14F 5d , [67771, 14661] ) ,dike vid vändplan ,ymnigt ,2018 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67772, 14655] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,åker ,ymnigt ,2011 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Viken (14F 6c , [67803, 14648] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ) ,längs husvägg ,flertal ,2016 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 6d , [67800, 14651] ) ,åker ,flertal ,2014 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,tiotals ,2011 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67822, 14681] ) ,åker ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Spergularia rubra    Rödnarv
Draggkilen (14F 4b , [6772920, 1459060] ) , ~refl~ ,vändplan ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,vägren ,flertal ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Stellaria alsine    Källarv
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,rikligt ,2015 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,kallkälla ,flertal ,2014 (GHa)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2008 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2017 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,parkeringsyta ,fåtal ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,flertal ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,väl spridd ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,flertal ,2012 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Källbrunnmyren (14F 5d , [67764, 14683] ) ,skogsbryn ,fåtal ,2012 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stellaria media    Våtarv
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplan i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,längs uthusvägg ,spridd ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,vid husgrunder ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Näcken (14F 6c , [6783690, 1463930] ) ,utmed husgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,gårdsplaneri i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Stellaria nemorum    Lundarv
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,bäck från kallkälla ,ymnigt ,2010 (GHa)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Sunnanhed, Lilltjärnen (14F 5d , [6779910, 1468200] ) ,sluttning från väg ner mot tjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,vatten , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, alldeles norr om Nördertjärn (14F 5d , [6778250, 1465120] ) ,bäck vidgad medelst grävning ,rikligt ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten i badvik ,enstaka ,2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67821, 14774] ) , ~refl~ ,tjärn ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,grund sjö ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,långsamt flytande älv ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors/Sågvik (14F 7f , [67880, 14786] ) ,vik av stor sjö ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [6788200, 1476310] ) ,liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tjärn ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,åmynning ,enstaka ,2013 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,bredare partier av ån ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14623] ) ,relativt grund sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67989, 14602] ) ,sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14812] ) ,sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,tjärn ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,grunda tjärnar ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,2015 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,liten tjärn ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ) ,i en å ,enstaka ,2015 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14624] ) ,sjö ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,sel i ån ,enstaka ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ) ,tjärn ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,sjö ,fåtal ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,sjö ,tiotals ,2013 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ) ,tjärn ,rikligt ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,tjärn ,flertal ,2017 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,å ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,långsamt flytande älv ,flertal ,2014 (GHa)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ) ,långsamt flytande å ,enstaka ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,tjärn , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1473] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,enstaka ,2016 (GHa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Sötrönningstjärn (14F 4c , [6772460, 1460260] ) ,skogstjärn ,flertal ,2010 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,flertal ,2014 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [6776600, 1469500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,vatten , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Prästtjärn (14F 6c , [67840, 14642] ) ,tjärn ,tiotals ,2010 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten i badvik ,fåtal ,2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67821, 14774] ) , ~refl~ ,tjärn ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,liten tjärn ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786080, 1473260] ) ,liten tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalfors/Sågvik (14F 7f , [67880, 14786] ) ,vik av stor sjö ,flertal ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Rödingstjärnen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,skogstjärn ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,liten tjärn ,tiotals ,2013 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,liten tjärn ,flertal ,2015 (GHa)
Hålåtjärnen (14F 9c , [67967, 14604] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ) ,tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ) ,långsamt flytande å ,ymnigt ,2016 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67991, 14654] ) ,sjö ,relativt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,tjärn , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Abborrtjärnen (15F 0b , [68003, 14596] ) ,skogstjärn ,tiotals ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,tjärn ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1473] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,långsamt flytande å ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ) ,i en å ,flertal ,2015 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,sel i ån ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,sjö ,enstaka ,2016 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ) ,tjärn ,enstaka ,2016 (GHa)
Storejen (15F 1d , [68096, 14677] ) ,grund vik ,flertal ,2011 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,å ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,kanten av damm ,färre än tio ,2014 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk. källarbacke ,enstaka ,2017 (GHa)
Actaea spicata    Trolldruva
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,lövsly ,enstaka ,2011 (GHa)
Källbrunnsmyren (14F 5d , [67765, 14684] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14678] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778474, 1463362] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Källbrunnsmyren (artp.) (14F 5d , [6776550, 1468450] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777250, 1467851] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67771, 14673] ) ,kanten rikkärr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2010 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777304, 1467866] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1997 ((sks), Staffan Larsson)
Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777329, 1467717] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Staffan Larsson)
V Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777428, 1467476] ) ,kalkbarrskog / , 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
Ärteråsberget 1 (artp.) (14F 8c , [6793522, 1463499] ) ,barrskog / , 1998 ((sks), Staffan Larsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ) ,snårskog/gammalt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmarker ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67808, 14673] ) ,lövskogar ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fabod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,ymnigt ,2017 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,gräsmattor/diken ,rikligt ,2015 (GHa)
Furudals bruk vid majstången (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,slänt ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lömån (14F 7e , [67852, 14702] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67884, 14780] ) ,diken ,väl spridd ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åsjöbo (14F 8g , [6793950, 1481090] ) ,grässlänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Oreälven 2 km SSO Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,strandsnår ,glest bestånd ,2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775570, 1468410] ) ,gles tallskog ,26 stycken uppdelat i två grupper ,2009 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775720, 1468150] ) ,gles tallskog ,13 stycken i en spridd grupp ,2009 (GHa)
Vindörberg (14F 6c , [6783544, 1464861] ) ,tallskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudal (14F 7c , [67856, 14647] ) , ,rikligt ,2005 (Ingrid Karlstrand)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787050, 1464940] ) ,sandig slänt i tallskog ,cirka 20 st ,2009 (GHa)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67861, 14665] ) , , 2005 (Göte Nyström , Ingrid Karlstrand)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67864, 14668] ) , ,några ex. ,2005 (Ingrid Karlstrand)
NV om Furudals bruk , Kalkberget vid Nysjön (14F 7d , [6787070, 1465030] ) ,vägkant ,enstaka ex. ,2005 (Laila Helmersson)
N om Furudals bruk , Djuptjärnsbacken (14F 8c , [6792250, 1464520] ) ,tallskog vid stig mot tjärnen ,enstaka ex. ,2005 (Laila Helmersson)
N om Furudals bruk , Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (14F 8c , [67932, 14644] ) ,tallskog ,tidigare massvis nu ? ,2005 (Laila Helmersson)
Dalbyn vid brändan åt SO (artp.) (14F 5d , [6775570, 1468409] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Dalbyn vid Brändan (artp.) (14F 5d , [6775726, 1468144] ) , ,12 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Vindförberg NR (artp.) (14F 6c , [6783545, 1464878] ) , ,1 ,2018 (Bjarne Tutturen)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,5 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,350 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,200 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,100 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,10 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.) (14F 7c , [6787110, 1464979] ) , ,7 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk, golfbanan (artp.) (14F 7d , [6786100, 1466500] ) ,tallhed , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Furudals bruk, golfbanans S-sida (artp.) (14F 7d , [6786155, 1466555] ) , ,200 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furudals bruk, golfbanans S-sida (artp.) (14F 7d , [6786155, 1466555] ) , ,16 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Furdals golfbana (artp.) (14F 7d , [6786190, 1466502] ) , ,275 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Furudals bruk, golfbanans Ö-sida (artp.) (14F 7d , [6786455, 1466855] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Lennart Bratt)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,63 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,5 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,30 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,45 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,25 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787105, 1465016] ) , ,97 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk N-ut, Djuptjärnsbacken (artp.) (14F 8c , [6792255, 1464525] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnsbacken (artp.) (14F 8c , [6792255, 1464525] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk N-ut, Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (artp.) (14F 8c , [6793255, 1464455] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Hermansborg (artp.) (14F 9c , [6798029, 1462833] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ) ,diken ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14656] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,bondgård ,enstaka ,2017 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Caltha palustris    Kabbleka
Fjäckan (14F 5c , [6778450, 1463280] ) ,kanten av en å ,fåtal ,2011 (GHa)
Andån/Digerholsvägen (14F 5d , [6779430, 1466150] ) ,kanten av å ,enstaka ,2009 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [6777880, 1470130] ) , ~refl~ ,längs en bäck ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Furudal, Prästtjärnsbäcken (14F 6c , [6783960, 1464620] ) ,liten bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,vattenbryn ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,diken ,enstaka ,2015 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,damm ,enstaka ,2009 (GHa)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkant ,fåtal ,2011 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67804, 14712] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Lilltjärnen (14F 6f , [67828, 14777] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,diken ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,örtrikt dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ) ,vid vägtrumma ,enstaka ,2010 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,vanlig ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank ,väl spridd ,2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,fåtal ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,grässvål ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Lilltjärn (14F 5d , [67772, 14659] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) ,slåtteräng ,tiotals ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67809, 14624] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,åkerkant ,enstaka ,2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ) ,hävdad f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2008 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,kanten av åker ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785620, 1471950] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Furudals bruk, nya dammen (14F 7d , [67869, 14653] ) ,dämd strand ,flera ex. ,1985 (TLj)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,tipp för halm mm ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,jordhög i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, V Tranubäcken (14F 6c , [67842, 14636] ) ,villa tomt ,spridd ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats ,fåtal ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,högst upp i ett källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,vägren vid gammakl bosättning ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ) ,vattenbryn vid båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandstrand ,fåtal ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,bland lågt ris på strandäng ,rikligt ,2008 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ) ,sandstrand ,rikligt ,2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ) ,grunda gölar omgivna av sand ,fåtal ,2012 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,rikligt ,2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ) ,sandstrand ,fåtal ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,flera tiotal ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,vattenbryn med småstenar ,spridd ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,på sand i vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,något tiotal ,2014 (GHa)
Gravjugastjärnen (15F 0c , [6804610, 1461060] ) ,strand med småsten och sand ,fåtal ,2017 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Andån (14F 5d , [67755, 14670] ) ,stranden av en å ,tiotals ,2012 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466650] ) ,kant av å i hög gräs- och örtvegetation ,spridd ,2007 (LBr)
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,gräsmark intill sandstrand ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,utkanten av gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ) ,slänt ner mot bäcken ,rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67860, 14656] ) ,dike vid gångväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,ofantliga mängder ,2010 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,tiotals ,2012 (GHa)
Trollius europaeus    Smörbollar
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,fler än 100 ,2010 (GHa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Dalbyb/"Kalkugnarna" (14F 5d , [67769, 14661] ) ,körspår ,enstaka ,2009 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,flertal ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,åker ,väl spridd ,2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,enstaka ,2010 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,potatisland ,enstaka ,2015 (GHa)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,jordhög ,ca 5 exemplar ,2016 (GHa)
Göringen station (artp.) (14F 8f , [6790130, 1476810] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Arvet (14F 7e , [6786080, 1473260] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Arvet, v.Oresjön (1-4- ,2-4-) (14F 6c , [6782, 1464] ) ,stränder,bäckbrinkar ,spridd ,1987 (TLj)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,liten damm ,flertal ,2014 (GHa)
Dalfors,damm nära vägen (14F 7f , [67887, 14783] ) ,dämd strand ,flera ex ,1985 (TLj)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
N Nördertjärn (14F 5d , [6778330, 1465100] ) ,dikeskant ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvet, vägskälet 301/296 (14F 6c , [67812, 14638] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14642] ) ,åker ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Ukeränget (14F 5d , [67768, 14687] ) ,åker ,rikligt ,2013 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67815, 14638] ) ,åker ,ymnigt ,2017 (GHa)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Hedansänget (14F 5c , [6775390, 1463990] ) ,källdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Söder om Brändan (14F 5d , [67751, 14675] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ) ,dike som rinner ut i ån ,rikligt ,2012 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,liten bäck ,tiotals ,2009 (GHa)
Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ) ,källflödespåv.bäckravin ,t.riklig ,1985 (TLj)
Dalbäck (14F 5d , [6775960, 1466230] ) ,snårskog längs bäck ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ) ,bäckfåra ,flertal ,2013 (GHa)
300 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67773, 14651] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,bäck ,rikligt ,2012 (GHa)
Andån vid Järpbacken (14F 5d , [6777410, 1466530] ) ,sumpskog längs å ,flertal ,2013 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,bäck från kallkälla ,rikligt ,2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,källdrag ,spridd ,2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
2 kim V Bäckmyren (14F 5c , [6775460, 1463890] ) ,dike/bäck från källa ,rikligt ,2018 (GHa)
Södersjön, Norrboda badplats (14F 5d , [6778270, 1468720] ) ,kanten mellan sandstrand och grässvål ,ca tio stycken ,2012 (GHa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vägkanter ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,vägrenar ,enstaka ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,vägrenar, gårdsplatser ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan , 2017 (GHa)
Furudal jvgstn (14F 6c , [6783920, 1464010] ) ,banvall ,ymnigt ,2017 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,vägren ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,rikligt ,2009 (GHa)
Storhällstjärnen (14F 6f , [67818, 14783] ) , ~refl~ ,mycket torr vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ) ,fördämningsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren , 2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [6787030, 1464870] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Gamla vägen, S Porsgravarna (14F 7e , [67857, 14701] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67884, 14780] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67888, 14784] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,runt husgrunder ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ) ,vägkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,gångstig vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,vägbank ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,banvall ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Idån (15F 0c , [68006, 14609] ) ,kanten av skogsbilväg ,flertal ,2014 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809500, 1467610] ) ,kyrkogård ,rikligt ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,2013 (GHa)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ) ,asfaltkant ,fåtal ,2009 (GHa)
Hesperis matronalis    Hesperis
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ) ,vägren ,ett mindre bestånd ,2011 (GHa)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,rabatt ,enstaka ,2009 (GHa)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
Thlaspi arvense    Penningört
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777220, 1465530] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkant ,flertal ,2010 (GHa)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,vägrenar, gårdsplaner ,allmän ,2008 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,grässvål ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Furudal, vid gamla konsum (14F 6c , [6783930, 1464030] ) ,gräsmatta ,spridd ,2011 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,ymnigt ,2017 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67888, 14784] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,runt husgrunder ,rikligt ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,väl spridd ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,flertal ,2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Drosera anglica    Storsileshår
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,myr ,spridd ,2013 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,tiotals ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,fåtal ,2010 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,båtlänning ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Drosera intermedia    Småsileshår
Idbomyren (14F 7h , [67891, 14886] ) ,rikt flarkkärr ,rikligt ,1988 (LBr)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ) ,medelrika fastmattor ,riklig ,1988 (LBr)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs liten bäck ,enstaka ,2010 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,kanten av gungflyn ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,vändplan ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr NO Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14702] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Idåsen (15F 0c , [68004, 14603] ) ,vändplan ,flertal ,2016 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,kanten av mötesplats ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Sedum acre    Gul fetknopp
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465910] ) ,stenmur ,rikligt ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,stenmur ,fåtal ,2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors, Bygdegården (14F 7f , [6788930, 1478300] ) ,grusplan under trappa ,flertal ,2017 (GHa)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Sunnanhed (14F 5d , [67794, 14690] ) ,jordkällare ,tiotals ,2013 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465880] ) ,stenmur ,rikligt ,2010 (GHa)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Dalbyn, Strandbergsgatan (14F 5d , [67775, 14658] ) ,stenmur ,fåtal ,2017 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465910] ) ,stenmur ,ymnigt ,2010 (GHa)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
400 m S Orskaven (14F 5d , [6776960, 1468880] ) ,bäckravin nära väg, troligen trädgårdsutkast ,några tiotal ,2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Dalbyn, Vikbäcken/Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [6777880, 1470130] ) , ~refl~ ,längs en bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465190] ) ,längs en bäck ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,längs skogsbilväg ,rikligt ,2010 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [67793, 14642] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ) ,torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog ,flertal ,2018 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,diken och vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ) ,övergivna åkrar ,flertal ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerkant ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägrenar, diken ,väl spridd ,2008 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägrenar och diken ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Flotvägen (14F 6e , [67820, 14726] ) ,vägrenar och diken ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,flertal ,2012 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,några tiotal ,2017 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,rikligt ,2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792150, 1464580] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1473] ) ,i kärr och längs ån , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägrenar ,enstaka ,2016 (GHa)
Israeltjärnarna , V om Storejen (15F 2c , [6811618, 1464903] ) ,skogsmark översilad , 2005 (JHe)
Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787043, 1465129] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Ribes alpinum    Måbär
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,fuktig skog/rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,skogsbryn/stenröse ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Andån/Digerholsvägen (14F 5d , [6779430, 1466150] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ) , ~refl~ ,odlingsröse ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67852, 14657] ) ,slänt i tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Fjäckan (14F 5c , [6778490, 1463410] ) ,fuktig dunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,vid f.d. båthus ,ett par buskar ,2013 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783780, 1464450] ) ,slänt mellan parkeringsplats och sankmark ,ett par buskar ,2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ) ,jordövertäckt f.d. tipp ,ett tiotal buskar ,2010 (GHa)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [6776720, 1469080] ) ,slänt mellan väg och å ,ett par buskar ,2013 (GHa)
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ) ,snårskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,kvarstående vid riven gård ,fåtal ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,en buske ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Sörboda (14F 5d , [67770, 14698] ) ,odlingsröse ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ) , ~refl~ ,odlingsröse ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,en buske ,2016 (GHa)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,ymnigt ,2012 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,kanten av parkeringsficka ,enstaka ,2011 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,kring sandig ägoväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark ,fåtal ,2010 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,dikesslänt ,rikligt ,2010 (IPt)
Håven (15F 4d , [6822380, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (IPt & JJa & BCa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,längs gångväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ) ,fuktig gräsmatta ,riklig ,1990 (JEd)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark ,två plantor mot klippt gräsmatta, ( foto ) ,2013 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (IPt & JJa & BCa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,grässvål ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,rikligt ,2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (IPt & JJa & BCa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780433, 1465821] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780433, 1465821] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,spridd ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,väl spridd ,2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,dike/vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (IPt & JJa & BCa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,grässvål ,spridd ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal bruksväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håven (15F 4d , [6822330, 1465900] ) ,gräsmark ,enstaka ,2009 (IPt & JJa & BCa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780433, 1465821] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,grässvål ,spridd ,2014 (GHa)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Dalbyn (14F 5d , [6778730, 1465110] ) ,ängsmark vid gammalt torp ,1 ex. ,2005 (IPt)
Arvet (14F 6c , [67814, 14638] ) ,odlingsröse ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [6784000, 1463770] ) ,lövskogsbuskage ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Potentilla anserina    Gåsört
Lusbrändan (14F 5c , [6778270, 1464780] ) ,dikeskant ,väl spridd ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Vägskälet 301/Norrbodavägen (14F 5d , [67772, 14655] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,parkeringsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Väg 301 i Arvet (14F 6c , [67813, 14638] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,gångväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Näset (14F 7c , [67856, 14619] ) ,vägrenar ,vanlig längs de flesta vägar i byn ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Potentilla palustris    Kråkklöver
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,enstaka ,2017 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,f.d. torvtäkt ,spridd ,2013 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,surdrag ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark/myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,liten damm ,flertal ,2014 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ) ,bäckdråg/vägtrumma ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,stranden av sumpig vik ,rikligt ,2009 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,flertal ,2014 (GHa)
Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ) ,betat sumpkärr , 1986 (LBr)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
V301 bron över Oreälven (14F 6d , [67843, 14659] ) ,kanten av älven ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,flera tiotal ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vattenfyllt dike ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,strandkant ,flertal ,2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,kanten av grund vik ,rikligt ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67903, 14656] ) ,sankmark troligen fd myrslog ,ensaka ,2017 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,liten loke i barrskogssluttning ,enstaka ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sjökant ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,kärrdråg och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,kärrdråg och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vattenbryn ,fåtal ,2013 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,kärrdråg och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,strandkant ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,stranden av stor sjö ,väl spridd ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,vattenbryn ,rätt väl spridd ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [68149, 14631] ) ,bäck ,tiotals ,2016 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Brändan (14F 5d , [67768, 14681] ) ,gles tallskog, nära kolbotten ,en liten buske ,2014 (GHa)
Potentilla fruticosa    Tok
Sunnanhed, Vargstugubacken (14F 5d , [6779670, 1469010] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Arvet vid återvinningsstationen (14F 6c , [67831, 14630] ) ,vid returcontainrar ,ett par små exemplar ,2009 (GHa)
Parkeringen vid Näcken (14F 6c , [6783760, 1463920] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal,V delen av samh. (14F 6c , [6784, 1463] ) ,sandiga vägkanter,förvildad o under spridning! ,flerst. ,1985 (TLj)
Furudal 100 meter N Isladan (14F 6c , [6784340, 1464140] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Vägen mot Fjäcka (14F 5c , [67783, 14638] ) ,dike ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,skogssluttning mot sjö ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, längs vägen (14F 5e , [67769, 14702] ) , ~refl~ ,vägrenar/diken ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,bäckdråg ,ganska vanlig i hela rutan ,2008 (GHa)
Finnbacken (14F 6d , [67823, 14674] ) ,strandsnår ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Rismyren (14F 6e , [6782080, 1472690] ) ,myr/kraftgata ,rikligt ,2009 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,enstaka ,2017 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,kanten av grund vik ,ymnigt ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,lite surare skog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2012 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,sankmark ,väl spridd i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14625] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,surdråg, sumpskog och längs ån , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,slänt mot sjö ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,längs dike ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,spridd ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,väl spridd ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Ore kyrkstrand (artp.) (14F 6d , [6780472, 1465843] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Fragaria moschata    Parksmultron
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,gammal stenbro ,enstaka ,2014 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67809, 14686] ) ,vägren ,spridd längs något tiotals meter längs vägen ,2012 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788520, 1478230] ) ,stenröse ,rikligt inom några kvadratmeter ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,rikligt inom några kvadratmeter ,2012 (GHa)
Fragaria vesca    Smultron
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,gammal bruksväg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägrenar och björksly ,rikligt ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Oresjön vid väg 301 (14F 6d , [67843, 14652] ) ,grässlänt vid rastplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,vid kalkugnsruin ,tiotals ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Gamla vägen, S Porsgravarna (14F 7e , [67857, 14701] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,vägren ,spridd ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,spridd ,2009 (GHa)
Brännvinsberget (14F 8c , [6794690, 1464100] ) ,diken ,enstaka ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Källberget (14F 9c , [6796040, 1463470] ) ,fåror i plöjt hygge, nära kolbotten ,enstaka ,2011 (GHa)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ) ,vägren ,fåtal ,2017 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,tiotals ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,åstranden samt en träkolshög , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,ymnigt ,2012 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,grässvål ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Geum rivale    Humleblomster
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776620, 1465590] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14622] ) ,ängsrest ,fåtal ,2010 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14642] ) ,dike ,fåtal ,2015 (GHa)
SV Humotjärnsmyren (14F 6c , [67848, 14644] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,längs gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,avlägg ,flertal ,2013 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fläckvis i näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fläckvis på näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fläckvis i näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,fåtal ,2015 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,sandig ägoväg ,rikligt ,2009 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ) ,banvall , 2009 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Skålmyra (14F 6d , [67843, 14669] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt ,2012 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,grusplan , 2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvheden, v.Sion-kapellet (14F 6c , [67831, 14637] ) ,torr gräsmark ,rikl. ,1987 (TLj)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal bruksväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Potentilla erecta    Blodrot
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,sumpig skog i kanten av myr ,spridd ,2008 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Stridbäcken (14F 6e , [67806, 14709] ) ,utmed bäcken ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal åker ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,lite fuktigare skog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,kanten av myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,riligt ,2014 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,dike vid skogsbilväg ,spridd ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,grässvål vid sjöstarnd ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67983, 14680] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,myr ,rikligt i somliga myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,längs bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,spridd ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,spridd ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ) ,grässvål vid gångstig , 2008 (GHa)
Sunnanhed, Lilltjärnen (14F 5d , [6779910, 1468200] ) ,sluttning från väg ner mot tjärn ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan ,fåtal ,2015 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,fåtal ,2009 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,båtlänning ,tiotals ,2012 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Fjäckan (14F 5c , [6778, 1463] ) ,runt de f.d. åkrarna ,spridd ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,tidigare jordbruk nu sommarbostad ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,skogsbryn/stenröse ,flertal ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,skogsbryn, åkerholmar ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkanter och skogsbryn ,flertal ,2011 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67808, 14673] ) ,åkerkanter ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,mellan hus ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788, 1478] ) ,bybebyggelse ,rikligt ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,ett träd ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall ,två träd/buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,gammal vägbank ,enstaka ,2013 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,i buskform i kärr/surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,ödeby ,enstaka ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,vid rivna stugor ,ett exemplar ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Rosa glauca    Daggros
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2010 (GHa)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Dalbyn (14F 5c , [6777060, 1464990] ) ,stenröse ,enstaka ,2008 (GHa)
Nyåkern (14F 5d , [6777500, 1469290] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,skogsbryn/stenröse ,enstaka ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778310, 1468680] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,lövsly i skogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
V om Oreälven 2 km s Hermansborg (14F 6c , [67808, 14642] ) ,hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ) ,slänt mot å ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67827, 14634] ) ,stenröse ,enstaka ,2008 (GHa)
Vindförberg, Ö stranden (14F 6d , [67833, 14650] ) ,strandsnår ,en buske ,2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,snårskogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog nära banvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge vid gammal boplats ,ymnigt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,slänt bakom hus ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,en buske ,2016 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Dalbyn (14F 5d , [6777180, 1465550] ) ,tomtmark, gammal ,10-tal buskar lågväxande ,2013 (IPt)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,övergiven gårdsplats ,flertal ,2013 (GHa)
Vindförbergsudden nära skolan (14F 6c , [67836, 14645] ) ,kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,storblockigt område (utfyllnad) ,rikligt ,2012 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Rosa rugosa    Vresros
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780310, 1463860] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ) ,vägren ,en buske ,2009 (GHa)
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,kanten av banvall ,enstaka ,2010 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe ,kvarstående ,2012 (IPt)
Rubus chamaemorus    Hjortron
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,fåtal ,2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776, 1460] ) ,myr ,rikligt ,2008 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Skrovelhällsmyren (14F 5d , [67757, 14674] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myr ,vanlig i hela rutan ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Nisasaänget (14F 6e , [67804, 14736] ) ,myr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67854, 14684] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,myr ,fåtal ,2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,fåtal ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,myr ,rät5t rikli8gt5 ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Kanalmyren (14F 8g , [67939, 14834] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,enstaka ,2016 (GHa)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67968, 14676] ) ,myr ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vanlig i somliga myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
500 m N Nyslogstjärnen (15F 0c , [68045, 14647] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,enstaka ,2010 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand/myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,riklig i somliga myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,fåtal ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,flertal ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,fåtal ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Rubus arcticus    Åkerbär
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,rikligt ,2014 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67855, 14756] ) ,sumpdrag på hygge ,sparsamt ,1985 (LBr)
Dalfors,damm nära vägen (14F 7f , [67887, 14783] ) ,strandskog ,t.riklig ,1985 (TLj)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ) ,fuktig,ännu öppen ängsmark ,riklig ,1988 (LBr)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,gammal vägbank ,rikligt ,2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,igenväxande ängsmark o.strandskog ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,grässvål ,några tiotal ,2012 (GHa)
Lernäs (udde i Oresjön) (14F 6d , [67827, 14670] ) ,björksumpskog ,rätt rikligt ,1985 (LBr)
Rubus saxatilis    Stenbär
Avmätarkojan (14F 4c , [67746, 14619] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,flertal ,2015 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,torr barrskog/gammalt kalkbrott ,flertal ,2010 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,rikligt ,2016 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14681] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,flertal ,2017 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,avlägg ,rikligt ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vid gammal husgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,odlingsrösen ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,flertal ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
"Stalingrad" strax V Svensvålsforsen (14F 8c , [6793620, 1463840] ) ,grässvål vid f.d. huggarkoja ,fåtal ,2010 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,torrare partier av den öppna täkten i f.d. fäbod ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i löv och blockområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,flertal ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,löv- och blockområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [6795520, 1481350] ) ,fördämningsvall ,väl spridd ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,gammal vägbank ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68036, 14609] ) ,utmed bäcken ,flertal ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,fläckvis ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,löv- och blockområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68001, 14714] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,ymnigt ,2012 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1474] ) ,blandskog ,vanlig i löv- och blockområden ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,väl spridd ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,flertal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,väl spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,vägren ,väl spridd ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Rubus idaeus    Hallon
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,ymnigt ,2014 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Väg 3012, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67755, 14658] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2017 (GHa)
300 m SV Skrocktjärnen (14F 5e , [67772, 14731] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ) ,slänt ner mot bäcken ,enstaka ,2009 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,hyggeskant ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14661] ) ,kanten av parkering , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ) ,hygge ,rikligt ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,hygge ,flertal ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,stugtomt ,spridd ,2014 (GHa)
Idån (14F 9c , [67993, 14603] ) ,vid vägtrumma ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67993, 14653] ) ,jordvall ,frekvent ,2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,hygge ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,blockmarker , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,rikligt ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,hygge ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,blockmarker , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,flertal ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,kanten av avlägg ,fåtal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,hygge ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,slänt ner mot älv ,väl spridd ,2014 (GHa)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67784, 14643] ) ,gammal gårdsplats ,ett stort buskage ,2014 (GHa)
Knackbacken (14F 6d , [67839, 14677] ) ,utanför fritidshustomt ,ett mindre bestånd ,2011 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägens början (14F 7c , [67854, 14623] ) ,risigt buskage ,ett mindre bestånd ,2012 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67890, 14785] ) ,bland stora stenblock ,ett buskage ,2011 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,vid fäbodstuga ,enstaka ,2013 (GHa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Fjäckan (14F 5c , [6778, 1463] ) ,runt de f.d. åkrarna ,spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,skogsbryn, gårdsplatser ,väl spridd ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,flertal ,2018 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkanter och skogsbryn ,flertal ,2011 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,båtplats ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,kanten av sumpmark ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,sumpskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,flertal ,2017 (GHa)
Vid golfserveringen (14F 7d , [67867, 14661] ) ,skogsbacke ,många små plantor ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,blandskog ,väl spridd i hela Dalfors ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,ungskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog ,mycket riklig i plantform ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,enstaka ,2017 (GHa)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,myrkant ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,skogsbryn vid vägskäl ,flertal ,2011 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,väl spridd ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14678] ) ,betesmark ,flertal ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,fåtal ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Spjutmyraberget (15F 2e , [68128, 14720] ) ,hyggen ,väl spridd ,2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ) ,ungskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,estaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flera gamla exemplar ,2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,kanten av täkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ) ,jordhög i grustag ,flertal ,2013 (GHa)
Spiraea chamaedryfolia    Kvastspirea
Furudal ,v Tranubäckens utlopp (14F 6c , [67839, 14625] ) ,sandig banvall ,stora snår ,1987 (TLj)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777210, 1465530] ) ,källarbacke i ödegård ,rikligt ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe ,kvarstående ,2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14625] ) ,vägren ,väl spridd ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14693] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67790, 14747] ) , ~refl~ ,traktorväg på hårdbacke ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Orsavägen S Botalbäcken (14F 6c , [67813, 14623] ) ,vägkant ,rikligt ,1990 (JEd)
Arvheden, n.Orevallen eft v.301 (14F 6c , [67826, 14636] ) ,sandiga vägkanter ,rikl. ,1987 (TLj)
Furudal v.vägen S-ut (14F 6c , [6783, 1463] ) ,sandiga vägkanter ,rikligt ,1987 (JEd)
Furudal (14F 6c , [67837, 14639] ) ,sandig vägkant , 1986 (JEd)
Vindförberg (14F 6c , [67837, 14646] ) ,sandig vägkant , 1986 (JEd)
Furudal , Ö vattentornet (14F 6d , [67843, 14651] ) ,parkeringsficka vid badstrand ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Tillhedstjärn ,vägen N om (14F 7d , [6785, 1465] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,sandig slänt ,ymnigt ,2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (15F 1c , [68062, 14613] ) ,vägren ,rikligt ,2015 (GHa)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Furudal vid skolan nära Vindförberg (14F 6c , [67836, 14646] ) ,delvis trampsliten sandig tallhed ,ca 50 ex ,1988 (TLj)
Furudals industriområde mot Orsa-banan (14F 6c , [67839, 14624] ) ,äldre sandtag i gles tallhed ,1000-tals ex ,1987 (TLj)
Tillhedsvägen (14F 6c , [67843, 14643] ) ,torr barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Vägen upp till vattentornet (14F 6c , [67843, 14645] ) ,torr barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren (Längs hela Timmervägen) ,massvis ,2010 (GHa)
Bruket, stora vägen längs älven (14F 7d , [67875, 14656] ) ,vägren ,spridd i små grupper längs vägen ,2010 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,ymnigt längs 200 m av vägen ,2009 (GHa)
Lindbodarna V om älven (14F 8d , [67904, 14651] ) ,torra vägrenar ,ett par mindre bestånd ,2009 (GHa)
Furudal,industromr.1 km V stn (DBS) (14F 6c , [67834, 14628] ) ,sandfält,delvis m.ungtallskog,f.d.upplagsplats ,~1 ha rikl. ,1987 (TLj)
Furudal (artp.) (14F 7d , [6787576, 1465625] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Ärteråsens fäbodar mot N i bergets S-sluttn. (14F 8c , [67932, 14621] ) ,hygge med brandfläckar efter risbränning ,i brandfläck ,säkerligen fröreserv! ,enst.ungplantor ,1990 (JEd)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Furudal,Som bron mot Arvet eft. v.301 (14F 6c , [67833, 14638] ) ,sandigt vägdike ,ymning förvildad ,1987 (TLj)
Furudal, vid "Furan" dvs gamla bion (14F 6c , [6783940, 1463290] ) ,sandhed ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Furudal vid "Furan" dvs gamla bion (14F 6c , [6783950, 1463310] ) ,sandhed ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786860, 1466010] ) ,brofundament ,en buske ,2009 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810190, 1468990] ) ,övergiven gård ,tre kvarstående buskar ,2016 (GHa)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalfors,Sågvik (14F 7f , [67882, 14785] ) ,vägkant,ängsbacke ,enstaka ,1985 (TLj)
Dalfors,vid dammen (14F 7f , [67886, 14783] ) ,strandskog ,enstaka ,1985 (TLj)
Kapellbacken (14F 7f , [6788604, 1478708] ) , ,rikligt ,2013 (BOr)
Ärteråsens fäbodar mot N (14F 8c , [67932, 14621] ) ,fäbodvall , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,björksly ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67778, 14654] ) ,åkerkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,vägrenar/stenrösen ,enstaka ,2011 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan/dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Lathyrus vernus    Vårärt
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,strandsnår-lundveg kring forsen ,riklig ,1985 (TLj)
Arvet (14F 5c , [67787, 14627] ) ,f.d. skogsmark med buskar ,få ex ,1980 (MKp)
Eldsmor (14F 5d , [6777280, 1467630] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,färre än tio ,2017 (GHa)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780015, 1462551] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
Lotus corniculatus    Käringtand
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67751, 14686] ) ,vändplan på kalhygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Fläksmyren (14F 5f , [6777240, 1475200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Furudal vid skolan nära Vindförberg (14F 6c , [6783660, 1464740] ) ,kanten av parkeringsplats ,tämligen ymnigt ,2009 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,längs vägar ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ) ,bruksväg över uppschaktad sand ,rikligt ,2009 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,gångväg ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdiken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,rikligt ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ) ,vändplan ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ) ,vägslänt ,rikligt ,2010 (GHa)
1 km N Ingsttjärnarna (15F 0c , [68035, 14614] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2013 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Åskapen (14F 4c , [67733, 14600] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2016 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67771, 14670] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67842, 14667] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784580, 1480700] ) ,stugplats ,rikligt ,2013 (GHa)
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ) ,vägrenar ,några mindre bestånd ,2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ) ,jordövertäckt f.d. tipp ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,rikligt ,2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14616] ) ,parkering ,enstaka ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,några tiotal ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67983, 14680] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,2014 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Långbodarna (f.d. fäbod) (14F 6g , [67835, 14835] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Andtjärnsheden (14F 5c , [67762, 14642] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Thunbergskurvan (14F 5d , [67785, 14654] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Väg 296 vid Orsagränsen (14F 6c , [67822, 14611] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [6782940, 1463600] ) ,naken sand (längs avloppsgrävning) ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,spårområde ,riklig ,1985 (TLj)
Furudal, Linjevägen (14F 6c , [67849, 14626] ) ,sandiga vägrenar ,väl spridd ,2012 (GHa)
Dalfors, vägen mot Göringen (14F 7f , [67893, 14785] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,kanten av åker ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67778, 14654] ) ,åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åkerkant ,flertal ,2014 (GHa)
Trifolium medium    Skogsklöver
Klysenhol (14F 5d , [67762, 14660] ) ,vändplan ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,fåtal ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplatser ,tämligen rilkligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal vid turistbyrån (14F 6c , [67838, 14638] ) ,grässvål ,spridd ,2007 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,väl spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,väl spridd ,2009 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,gårdsplats ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,fåtal ,2012 (GHa)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,flertal ,2016 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,fåtal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Trifolium repens    Vitklöver
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,gräsmattor ,väl spridd ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal stationsområdet (14F 6c , [67839, 14639] ) ,sand/grus yta ,spridd ,2007 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,flertal ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,rikligt ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,rastplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Dalbyn, Lusbrändan V om Nördertjärn (14F 5c , [67780, 14648] ) ,vägkant ,t.riklig ,1985 (TLj)
1 km Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14652] ) ,längs skogsbilväg ,ymnigt ,2010 (GHa)
Orskavsberget (14F 5d , [67781, 14684] ) ,sandtag ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779890, 1465060] ) ,hävdad äng ,några tiotal ,2016 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,sluttning mot hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6782, 1463] ) ,ängskanter/vägkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,ett fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Grustaget norr om Gåsberget (artp.) (15F 0e , [6802970, 1473283] ) , ,50 plantor/tuvor ,2016 (jakob wallin, Rolf Lundqvist, Sebastian Kirppu, Andreas Öster)
Vicia cracca    Kråkvicker
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,botten av gammalt grustag ,rikligt ,2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67788, 14748] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Fläksmyren (14F 5f , [6777240, 1475200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägslänt ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ) ,vägren ,spridd längs hela gamla vägen ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,väl spridd ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Vicia sepium    Häckvicker
Dalbyn, Genvägen (14F 5c , [67751, 14647] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,längs gärdsgårdar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vägen mot Sälen 2 km N järnvägen (14F 7d , [67884, 14691] ) ,grushög vid liten stickväg ,tiotals ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,slänt mot väg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ) ,vägrenar o. ängsmark ,fl.i byn ,1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,fåtal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67760, 14653] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14625] ) ,öppnare skogsmark ,flerst.riklig ,1985 (TLj)
Wallingatan, norra änden (14F 6d , [6780160, 1465050] ) ,trädbevuxen hage ,enstaka ,2014 (GHa)
Oxalis acetosella    Harsyra
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ) ,längs skogsbilväg ,flertal ,2010 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ) ,snårskog/gammalt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,blandskog , 2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,tiotals ,2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67778, 14701] ) ,kanten av äng ,fåtal ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog ,flertal ,2015 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fabod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,lövsly ,spridd ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,slaggvarp ,ymnigt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ) ,dike ,flertal ,2017 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,fuktig granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ) ,fuktig skog längs bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,spridd ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,rikligt ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Ärteråsen strax ovanför fäboden (14F 8c , [67932, 14621] ) ,på hygge med brännfläckar ,minst 100 ex ,1990 (BDr, JEd)
Geranium pratense    Ängsnäva
Böle (14F 7f , [6788970, 1478620] ) ,vägren ,något tiotal ,2013 (GHa)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,flertal ,2014 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,kraftgata ,många vita exemplar ,2009 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [67790, 14734] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,f.d åker ,rikligt, även många vita exemplar ,2011 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,diken, lövsly ,spridd ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,vid kalkugnsruin ,väl spridd ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14657] ) ,hästhage ,tiotals ,2011 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,väl spridd ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,skogsdunge , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,jaktkoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6791410, 1470310] ) , ~refl~ ,jaktkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog och fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,rikligt ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog och fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [67994, 14754] ) ,vägrenar ,mängder av helvita exemplar ,2012 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ) ,vid vägtrumma ,ymnigt ,2010 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,övergivna odlingar ,mängder av helvita exemplar ,2012 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen samt lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,rikligt ,2012 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
Trollmosseskogen (15F 1d , [68052, 14692] ) ,vägrenar ,mängder av helvita exemplar ,2012 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,ruiner efter gård ,enstaka ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,grässvål ,rikligt ,2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Linum catharticum    Vildlin
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,fåtal ,2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67756, 14657] ) ,kalkgrusad skogsbilväg ,rikligt ,2009 (GHa)
Dalbyn, Brändan , vägen mot Sörboda (14F 5d , [67768, 14677] ) ,vägren ,väl spridd ,2013 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [6777, 1465] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ) ,vägren vid parkeringsficka ,enstaka ,2010 (GHa)
Brabodmyrens V-ände (14F 7e , [67870, 14746] ) ,längs gammal körväg,trol.kalkgrusad ,riklig ,1988 (LBr)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ) ,grusskogväg ,rikligt ,1990 (JEd)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Furudal mitt emot Hockeyborg (14F 6c , [67838, 14643] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Euphorbia esula    Vargtörel
Norrboda (14F 5d , [67786, 14696] ) ,vägkant ,3 ex ,2001 (TLj)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,kanten av mötesplats ,2017 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,körväg i gles barrskog ,flertal ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ) ,vägren/dike ,spridd längs vägen, fläckvis rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Orskavsberget (14F 5d , [6778170, 1468410] ) ,sandtag ,rikligt ,2014 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandig slänt ,flertal ,2014 (GHa)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
SV Humotjärnsmyren (14F 6c , [67848, 14644] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,spridd längs 100-tals meter. Fläckvis rätt rikligt ,2010 (GHa)
3 km Ö Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14672] ) ,vägren ,flertal ,2015 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,väl spridd ,2018 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,avlägg ,flertal ,2013 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67859, 14724] ) ,vägren ,ymnigt ,2011 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,kojplats ,tiotals ,2013 (GHa)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vändplan ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Fjäcka (artp.) (14F 5c , [67784, 14634] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787043, 1465129] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Acer platanoides    Lönn
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67772, 14656] ) ,skogsbryn ,fåtal buskar ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,bondgård ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67805, 14638] ) ,slänt mot väg ,en liten buske ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,ett par kraftiga träd ,2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2000 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,tiotals ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
S Bladtjärnen (artp.) (15F 0e , [68036, 14727] ) ,lönn vid kalkautomaten i t-korset. lunglav på dem , 1998 (Bengt Oldhammer)
S Bladtjärnen (artp.) (15F 0e , [6803682, 1472797] ) ,lönn vid kalkautomaten i t-korset. lunglav på dem , 1998 (Bengt Oldhammer)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ) ,trädgårdsutkast ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal, infarten till biblioteket (14F 6c , [6783890, 1464520] ) ,vid husvägg ,ett stort bestånd ,2014 (GHa)
Frangula alnus    Brakved
Sundtjärn (14F 4c , [6774790, 1461380] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,risigt buskage i kanten av plöjt hygge ,en buske ,2008 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ) ,stranden av en å ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn,kring Nörder-o Södertjärn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,strandveg. ,flerst. ,1985 (TLj)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Kvarnbäcken, 500 meter N Uvberget (14F 5e , [6776171, 1472535] ) ,på gammal kvarndamm ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2010 (GHa)
Lill-Tranubäcken (14F 7c , [67873, 14646] ) ,bäckravin ,ett par buskar ,2016 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,fuktig skog ,enstaka ,2014 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67936, 14678] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,strandsnår ,fåtal ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ) ,stranden av å ,flertal ,2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,lövbuskage längs fördämningen ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,längs ån , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,fuktig sandmark vid bäck ,enstaka ,1986 (LBr)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,nipliknande slänt ,ymnigt ,2015 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,blandskog nära koja ,enstaka ,2014 (GHa)
Bäcken från Sandåstjärnarna (15F 1d , [68063, 14660] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Malva moschata    Myskmalva
Återvinningscentralen i Arvet (14F 6c , [67832, 14629] ) ,intill sopcontainer ,enstaka ,2017 (GHa)
Daphne mezereum    Tibast
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ) ,rikkärr/skogskärr ,flerst. ,1985 (TLj)
200 m V Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14677] ) ,kanten av övergiven åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Kapellsbacken vid Laggarängsbäcken 1 km SV Sälens fäbod (14F 7d , [67889, 14689] ) ,bäckstrand.lövkärr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägren ,< 10 ,2010 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Dalforsån/Storgåsen (14F 9e , [67978, 14742] ) , ~refl~ ,kanten av ån ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (artp.) (15F 0c , [6803482, 1464581] ) , ,1 ,2016 (Malin Norderman)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,längs nybruten väg ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,fåtal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,jordhög i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67811, 14778] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,ganska rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,åkerrenar ,flerstädes ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,gårdsplats ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven, västra sidan mitt mot Lindbodarna (14F 8c , [67913, 14647] ) ,stenig strand ,enstaka ,2018 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,tämligen rikligt ,2013 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,ymnigt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,fåtal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,väl spridd ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,några tiotal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Viola arvensis    Åkerviol
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67772, 14655] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,vid dyngstack ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67839, 14638] ) ,grusbädd ,fåtal ,2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åker ,rikligt ,2014 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,flertal ,2011 (GHa)
100 m NV Lintjärnen (mellan Dalbyn och Sörboda) (14F 5d , [67767, 14694] ) ,åkerkant ,rikligt ,2013 (GHa)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) ,slåtteräng ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795820, 1463320] ) ,åsgrop ,tiotals ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,kanten av gjuten damm ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,kraftgata ,enstaka ,2009 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,övergiven/riven bondgård ,snårskog ,2011 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,tiotals ,2017 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67868, 14644] ) ,kojplats ,flertal ,2016 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,fåtal ,2012 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,flertal ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Viola epipsila    Mossviol
Draggkilen (14F 4b , [6772940, 1459050] ) , ~refl~ ,sumpigt dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67830, 14810] ) ,surdrag med järnockra ,många ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Viola mirabilis    Underviol
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14678] ) ,kanten av rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog ,enstaka ,1987 (JEd)
Viola palustris    Kärrviol
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedänget, längs ån (14F 5d , [67751, 14667] ) ,ängsmark vid strömmande å ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,utmed bäck ,tiotals ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67802, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Noren (14F 6c , [6783790, 1463820] ) ,strand ,tiotals ,2011 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67830, 14810] ) ,kanten av myr ,fåtal ,2008 (GHa)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67875, 14645] ) ,bäckravin ,flertal ,2016 (GHa)
Humotjärnen (14F 7d , [67857, 14684] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Stångbrunnmyren (14F 7e , [67869, 14727] ) ,fuktiga diken ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,sumpskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,fåtal ,2015 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67997, 14652] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,längs bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,spridd ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,ymnigt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Viola riviniana    Skogsviol
Dalbäck (14F 5d , [6775730, 1465630] ) ,kraftgata ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ) ,kanten av fäbodstäkten ,enstaka ,2008 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ) ,sluttning mot ån ,enstaka ,2010 (GHa)
Viola rupestris    Sandviol
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ) ,kalkstensblock i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,lodrät vägg gammalt kalkbrott ,enstaka ,2015 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal bruksväg genom tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
Fjäcka (artp.) (14F 5c , [67784, 14634] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,åker ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [6776120, 1470300] ) , ~refl~ ,igenväxande åker ,flera tiotal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,vid dyngstack ,flertal ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanvik, Brunnbäcksvägen (14F 6d , [67827, 14677] ) ,diken ,väl spridd ,2010 (GHa)
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ) ,ängsmark ,spridd ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,grusplan ,fåtal ,2009 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,fåtal ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,fåtal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens m.allm. , 2013 (GHa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av liten damm ,< tio ,2018 (GHa)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ) ,f.d. äng (tillsammans med Trollius) ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,flertal ,2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,strand med småsten ,spridd ,2012 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,källdrag ,enstaka ,2014 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren vid myr ,flertal ,2018 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,strand ,enstaka ,2014 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,väg genom tallskog ,väl spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,grusplan ,rikligt ,2010 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,grustag ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd i hela rutan ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,väl spridd över hela rutan ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,längs gammal väg ,rikligt ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,rilkigt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,väl spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,hygge ,flertal ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,vägslänt vid jaktkoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norr om Tarmtjärnen (14F 9b , [67983, 14596] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blockmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,skogsbryn ,väl spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,kalhygge ,flertal ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,hygge ,väl spridd ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,riklig ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68056, 14626] ) ,längs skogsbilväg ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,rikligt ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,hygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ore kyrkstrand (artp.) (14F 6d , [6780472, 1465843] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,spridd ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Epilobium collinum    Backdunört
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ) ,banvall ,enstaka ,2009 (GHa)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,flertal ,2015 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,fåtal ,2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778280, 1468870] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,fuktig betesmark ,fåtal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandkant ,flertal ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,damm ,tiotals ,2018 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,fåtal ,2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,käll- och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,käll- och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,sumpskog ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,käll- och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,långsamt flytande å ,tiotals ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myriophyllum spicatum    Axslinga
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ) ,meandrande å ,flertal ,2013 (GHa)
Furudals bruk,N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ) ,grunt vatten i dämda gölar o sanka stränder ,flerst. ,1985 (TLj)
Rundtjärn vid Övre Långån (15F 0e , [6803330, 1472000] ) ,skogså vid myr ,sparsamt ,2007 (LBr)
NO om Lannaberget (15F 3c , [6816402, 1463796] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Cornus suecica    Hönsbär
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ) ,tallskogsdunge vid strand ,rikligt inom några kvadratmeter ,2012 (GHa)
Skattungen/Larsrönningen (utmed järnvägen) (14F 6c , [6784400, 1460550] ) ,dike/banvallsslänt ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [67783, 14642] ) ,tipp ,rikligt ,2016 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ) ,vägslänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Arvet, "Getgården" (14F 6c , [67817, 14637] ) ,dyngstack ,flertal ,2018 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Håven (15F 4d , [68225, 14656] ) ,dike v.gård ,1 stort bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Angelica sylvestris    Strätta
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,spridd längs skogsbilvägar i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Stridbäcken (14F 6d , [67809, 14695] ) ,utmed bäcken ,enstaka ,2009 (GHa)
Flotvägen (14F 6e , [67820, 14726] ) ,vägrenar och diken ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Bondbodsdammen (14F 6g , [67801, 14802] ) ,vägdike ,enstaka ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven, 2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795910, 1463560] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder, kärr, fuktiga näringrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,enstaka ,2013 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder, kärr, näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67768, 14702] ) , ~refl~ ,landsvägsdiken, tomter, åkerkanter ,rätt allmän ,2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,ymnigt ,2015 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,gårdsplatser ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,rikligt ,2009 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,diken ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,tiotals ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,väl spridd ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2010 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,ymnigt ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,riklig ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,grässvål ,rikligt ,2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Carum carvi    Kummin
Sörboda (14F 5e , [6776890, 1470200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cicuta virosa    Sprängört
Dalfors,Amungen (14F 7f , [67883, 14784] ) ,vass-strand ,enstaka ,1985 (TLj)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Bäckmyren (14F 5d , [6776640, 1465610] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ) ,vägrenar ,spridd ,2011 (GHa)
Sörboda vid skarpa vägkröken (14F 5e , [6776620, 1470200] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67831, 14637] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,åkerkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,flertal ,2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,enstaka ,2013 (GHa)
Levisticum officinale    Libbsticka
Dalbyn,vid ödegård (14F 5d , [67779, 14655] ) ,igenvuxet gårdstun,kvarstående sedan mkt länge ,1 stort ex ,1985 (TLj)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandkant intill badplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandkant ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ) ,strand , 1990 (JEd)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,spridd ,2014 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,fåtal ,2012 (GHa)
Furudals bruk,damm N bruket (14F 7d , [6787, 1465] ) ,sanka dämda stränder ,riklig flerst. ,1985 (TLj)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,strandäng ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors,dammens Ö-sida (14F 7f , [67890, 14782] ) ,sanka stränder ,flerst. ,1985 (TLj)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,flertal ,2018 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,bäckdråg ,tiotal längs bäcken mellan tjärnarna ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,flertal ,2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder, kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,sumpkärr ,enstaka ,1986 (LBr)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder och kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68092, 14677] ) ,kanalkant mot sjön ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
200 m Ö Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14648] ) ,vägren/grässvål mitt i vägen ,enstaka ,2011 (GHa)
Thunbergskurvan (14F 5d , [6778380, 1465390] ) ,grusig slänt ,flertal ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Sörboda, längs vägen vid gamla skolan (14F 5e , [67769, 14702] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Näcken (14F 6c , [6783700, 1463930] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Vindförberg, vid gravarna (14F 6d , [67833, 14650] ) ,blottad morän ,enstaka ,2009 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67855, 14648] ) ,torr vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälens fäbod (14F 7d , [67897, 14699] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,tiotals ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägkanter ,spridd ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven, 2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795910, 1463560] ) ,campingplats ,enstaka ,2007 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Andromeda polifolia    Rosling
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,tidvis översvämmad strand ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,ymnigt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myr ,ganska vanlig ,2008 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ) ,stranden av bäck ,fåtal ,2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,fåtal ,2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67820, 14774] ) , ~refl~ ,myr runt tjärn ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67854, 14684] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,flertal ,2011 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,flertal ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,ymnigt ,2016 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,rikkigt ,2018 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,spridd i de flesta myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,strand ,2010 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandssnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,tiotals ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68111, 14711] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Lintjärnen i Sörboda (14F 5d , [6776530, 1469520] ) ,torr vägslänt ,fåtal ,2011 (GHa)
Skjutbanan i Arvheden (14F 6c , [67830, 14631] ) ,sandig slänt ,flertal kvadratmeter ,2010 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ) ,banvall i barrskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,spridd ,2013 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,torr tallskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67856, 14648] ) ,vägslänt/torrt hygge ,väl spridd ,2009 (GHa)
1 km SV Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14651] ) ,vägslänt/torrt hygge ,spridd ,2009 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
I km N Torraksmyren (14F 7d , [67896, 14655] ) ,sandtag ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ) ,torr moränsluttning ,flertal ,2010 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,torr barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ) ,torr vägslänt ,flertal ,2017 (GHa)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,enstaka ,2012 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67965, 14633] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,banvall ,spridd ,2013 (GHa)
Grav Jugastjärnen (15F 0c , [68046, 14607] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråsjöfjärden (15F 1c , [68051, 14605] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,sandig slänt ,flertal ,2015 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,tallskog på en ås ,spridd ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Källan (14F 7e , [67857, 14720] ) ,gles tallskog ,allmän i hela rutan ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,rikligt ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , dominerande på tallhed, i övrigt spridd ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (15F 1c ) , allmän ,2010 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68074, 14689] ) ,hygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68098, 14685] ) ,blockrik skogsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67830, 14633] ) ,tallhed ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [67854, 14653] ) ,tallhed ,väl spridd ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,flertal ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,spridd ,2014 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tuvor i myr ,flertal ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,flertal ,2013 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ~refl~ , ,2008 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,barrskog ,rikligt ,frekvens allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,spridd i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,spridd i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,spridd i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,spridd i hela området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [6807, 1464] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,kanten av myr ,fletal ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,väl spridd ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809500, 1467610] ) ,kyrkogård ,spridd ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,flertal ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,flertal ,2017 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Loiseleuria procumbens    Krypljung
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandsnår ,flertal ,2015 (GHa)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,kanten av åsgropsgöl ,flertal ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6777240, 1466540] ) ,sumpskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
800 m N Jälltjärn (14F 4c , [67746, 14647] ) ,gles barrskog ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ) ,kalktallskog ,fåtal ,2014 (GHa)
mellan Klysenhol och Klosshavet (14F 5d , [6776530, 1465910] ) ,barrskog ,ca 20 st inom ett par kvadratdecimeter ,2010 (GHa)
Dalbyn "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6776910, 1466700] ) ,tallskog ,15 stycken ,2013 (GHa)
Storhälltjärnen (14F 6f , [6782, 1478] ) , ,rikligt o flerst. ,1991 (BDr)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,tallskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,barrskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
1 km SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813042, 1464580] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Mellan Långjämnaren och N. Ormtjärnen (15F 2c , [6814290, 1464639] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
NV om Långjämnaren (15F 2c , [6814877, 1464802] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810332, 1465636] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Strax V om Långjämnaren (15F 2d , [6813692, 1465218] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815769, 1463968] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Nordspetsen av Ovanjämnaren (15F 3d , [6816701, 1465150] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Djursjön 700m SV (artp.) (14F 9c , [6797743, 1464705] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vägkanter ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67794, 14620] ) ,vägren ,spridd ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,spridd ,2013 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [6787050, 1465060] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,slaggvarp ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,dike ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,enstaka ,2012 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,kanten av körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike till skogsbilväg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ) , ~refl~ ,torr mark i kanten av avlägg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktiga, skuggiga ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga, skuggiga ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,banvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga,skuggiga ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,enstaka ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,tiotals ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14701] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,rikligt ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,fläckvis ymnigt ,2013 (GHa)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
N Åskapen (14F 4c , [67744, 14603] ) ,vägkant till gammal körväg ,2 ex. ,1998 (GHa)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ) ,tallhed, på sand , 1985 (JEd)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803, 1471] ) ,gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803518, 1471522] ) ,idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Pyrola minor    Klotpyrola
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,fåtal ,2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,kanten av gammal körväg ,fåtal ,2013 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14802] ) ,barrskog ,på ett par ställen mellan vägen och sjön ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors strax Ö Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,vägren ,flertal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,dike till skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,källdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,enstaka ,2017 (GHa)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ) ,gles tallskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,skogsbryn ,spridd ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,fuktig granskog ,fåtal ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,ymnigt ,2015 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,källdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Humotjärnsbäcken (15F 1c , [68062, 14613] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,enstaka ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,gflertal ,2013 (GHa)
Ledum palustre    Skvattram
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67757, 14693] ) ,fuktiga ställen på tallhed ,spridd ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67758, 14718] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ) ,f.d. torvtäkt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Äsplok (14F 6c , [67822, 14610] ) ,myr ,ofantliga mängder ,2011 (GHa)
Stormyren (14F 6d , [67827, 14696] ) ,myr ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [67830, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14810] ) ,myr , 2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,strandsnår/myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Näset, Tjärnmyren (14F 7c , [67867, 14625] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,rikligt ,2017 (GHa)
Hundtjärnen (14F 7f , [67890, 14797] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myrkant ,rikligt ,2018 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791270, 1461900] ) ,barrskog i kanten av myr ,flertal ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Hålåheden (14F 9b , [67955, 14599] ) ,surdtrag i blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,surdtrag i blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,strandsnår ,fåtal ,2014 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder, myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,gles tallskog vid tjärn ,ymnigt ,2010 (GHa)
Mellam Bondjämnaren och Svartjämnaren (15F 2d , [6811278, 1465850] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,flertal ,2012 (GHa)
Mellan Lång- och Ovanjämnaren (15F 3d , [6815488, 1465067] ) ,skogsmark , värdefull skogsbäck , 2005 (JHe)
St.Jerkolamm (15F 3d , [6818583, 1465262] ) ,skogsmark översvämning , 2005 (JHe)
Löming (artp.) (14F 6d , [6783453, 1469494] ) ,skvattramtallskog längs hela strandkanten ,cirka 10-20 meter bret ,2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6d , [6784533, 1469485] ) ,skvattramtallskog på flera ställen , 2014 (Bengt Oldhammer)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nordväst om Stor-Ejen (artp.) (15F 2d , [6814216, 1466699] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,väl sptridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,barrskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,ställvis dominerande, spridd i övrigt ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [6807, 1464] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,ymnigt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ) ,sank strandäng ,spridd ,2008 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ) ,myr ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67820, 14774] ) , ~refl~ ,myr runt tjärn ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,sumpiga stränder ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,spridd ,2011 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,rikligt ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,ymnigt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Rärmyren (14F 8e , [67916, 14713] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,rikligt ,2016 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67968, 14676] ) ,myr , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,vanlig i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,myr ,talrikt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Stjälkmyrarna (15F 0f , [6800, 1475] ) ,myrar , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,flertal ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,sankmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Vaccinium uliginosum    Odon
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,gles barrskog ,spridd ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark ,enstaka ,2008 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,spridd ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myrkant ,väl spridd ,2008 (GHa)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,flertal ,2018 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [67838, 14703] ) ,kanten av sumpmark ,spridd ,2008 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67820, 14774] ) , ~refl~ ,myr runt tjärn ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Östanvik, Stormyren (14F 7e , [67856, 14719] ) ,kanten av myr ,väl spridd ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,skogsbryn (sumpskog) ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,spridd ,2017 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,kant av myr ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,fkertal ,2017 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Hålåtjärnen (14F 9c , [67967, 14604] ) ,hygge mot tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar och sumpstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,myrar och sumpstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand/myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,slänt mot tjärn ,tiotals ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,kanten av myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,strandzon ,fåtal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Hals (15F 2d , [68111, 14688] ) ,kanten av hygge ,ymnigt ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ) ,skogsbryn ,ymnigt ,2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ) ,myrkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,ymnigt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Furudaks bruk, golfbanan (14F 7d , [67865, 14663] ) ,talldunge ,rikligt ,2013 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67866, 14656] ) ,tallhed ,ymnigt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Källan (14F 7e , [67857, 14720] ) ,gles tallskog ,allmän i hela rutan ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,hygge ,flertal ,2018 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,blandskog ,rikligt ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , rikligt på tallhed, i övrigt spridd ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (15F 1c ) , allmän ,2010 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,barrskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778340, 1464650] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Åskapen ,den del av sjön som ligger inom kartbladet (14F 4c , [67735, 14600] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ) ,bäck/dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,strandkant ,flertal ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,vassbälte ,spridd ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandkant , 2008 (GHa)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,flertal ,2018 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2018 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,enstaka ,2014 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ) ,strandkant ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,spridd längs hela sjön ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ) ,strandkant ,ganska rikligt ,2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stranden av ån , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,fåtal ,2011 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,lövskog längs stranden ,enstaka ,2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,öppen blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,vid källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14681] ) ,övergiven odling ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fåtal i hyggeskanten ,2012 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,fuktig skog ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,spridd ,2013 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795820, 1463320] ) ,åsgrop ,flertal ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,fuktskog ,flertal ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,flerstädes i skog och myr ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,flerstädes, vanlig i skog och myr , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,granskog , 2008 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,flertal ,2012 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kanten av kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,granskog ,ymnigt ,2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gles blandskog ,fåtal ,2012 (GHa)
Primula farinosa    Majviva
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,körväg i gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget flerstädes (14F 5c , [67799, 14625] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (TLj, BOr o a)
Klosshavet (14F 5d , [67766, 14659] ) ,kanten av kärr ,fåtal (två ställen längs västra kanten) ,2010 (GHa)
Dalbyn Ö-ut (14F 5d , [67771, 14658] ) ,betade kalkfuktängar ,sparsamt ,1989 (TLj & LBr)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777590, 1465180] ) , , 2008 (LBr)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka, (tidigare en rik lokal men nu igenväxt) ,2017 (GHa)
Moränget (DBS) (14F 5c , [67798, 14625] ) ,rikkärrskant,på stig ,enst. ,1987 (TLj)
Dalbyn vid Nördertjärn, tuvigt rikkärr, 1973 (WALDÉN.1976) — (14F 5d , [67781, 14651] ) ,betade kalkfuktängar ,spridd ,1985 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780212, 1462539] ) ,100-tals på hygge där gruset blottats , 1987 (Bengt Oldhammer)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780559, 1462699] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Primula veris    Gullviva
Fjäcka (14F 5c , [67784, 14633] ) ,äldre vall ,enstaka ,1986 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14654] ) ,vägrenar ,rikligt ,2017 (GHa)
Orestrand (14F 6d , [6780380, 1465500] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2009 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,gräsmattor ,spridd ,2015 (GHa)
Syringa vulgaris    Syrén
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,kvarstående vid riven gård ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,ett rätt kraftigt buskage (kvarstående) ,2014 (GHa)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Längs skogsvägen mln Sälens fäbod o Porsmyren ca 4 km (0-4- till 4-4-) (DBS) (14F 7d , [6787, 1469] ) ,kalkmakadamsbelagda vägrenar ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Vägen Porsmyren-Sälens fäbodar fl. (0-4-, 4-4-), (14F 7d , [6785, 1469] ) ,kalkgrusvägkanter ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ) ,längs skogsbilväg ,fåtal ,2010 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775920, 1460730] ) ,vägren ,något tiotal ,2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,flera tiotal ,2011 (GHa)
1 km Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14652] ) ,längs skogsbilväg ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ) ,torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Klysenhol (14F 5d , [67762, 14660] ) ,vändplan ,rikligt ,2013 (GHa)
Östra delen av Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,åkerväg ,enstaka ,2013 (GHa)
Järpbacken, gamla landsvägen (14F 5d , [67773, 14666] ) ,igenväxande vägren ,ymnigt ,2013 (GHa)
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ) ,vägren ,tiotals ,2013 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,ägoväg ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,botten av gammalt grustag ,flertal ,2009 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Hälla (14F 5e , [67798, 14748] ) ,skogsbilväg, kalkmakadam ,glest spridd längs vägen ,2017 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ) ,grusgång ,ymnigt ,2016 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Flotvägen vid kraftledningen (14F 6e , [67820, 14726] ) ,torr vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Morkarlfloten (14F 6e , [67821, 14731] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan ,några tiotal ,2015 (GHa)
Furudal/Tranusjön (14F 7c , [6785630, 1464710] ) ,grusplan ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön/Nysjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786950, 1464650] ) ,vägren ,flertal ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14650] ) ,vägkanter och torr gräsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Källan (14F 7e , [6785720, 1471910] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Vägen mellan Källan och Sotbron (14F 7e , [67860, 14726] ) ,vägrenar ,spridd längs hela vägen ,2010 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,flertal ,2010 (GHa)
Brabodmyrens V-ände vid vägen (14F 7e , [67870, 14746] ) ,kalkgrusad körväg ,ca 100 ex ,1988 (LBr)
Säliåsen längs vägen (14F 7e , [6789, 1470] ) ,kalkgrusade vägrenar ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,några tiotal ,2012 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ) ,vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Vägen S Ärteråsen vid Sländholsmyren (14F 8c , [6791, 1462] ) ,kalkgrusade vägrenar ,t.riklig ,1988 (TLj)
SO Ärteråsen 300 m S om S Djuptjärn (14F 8c , [67918, 14643] ) ,skogsgrusväg ,enstaka ,1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,grusig skogsväg ,enstaka ,1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792150, 1464580] ) ,torr vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Blidbergets fäbodar (14F 8d , [67920, 14683] ) ,kalkgrusad fäbodväg ,mycket riklig ,1988 (LBr & TLj)
V om Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67956, 14635] ) ,gammal vägbana ,något tiotal ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14623] ) ,grässvål på parkeringsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [6797130, 1471420] ) ,avlägg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
2 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798070, 1470210] ) , ~refl~ ,sämre skogsbilväg, kalkmakadam ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (Gha)
2 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798090, 1470310] ) ,sämre skogsbilväg, kalkmakadam ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (Gha)
Östansjö vid Byviken fl. (1918, 2119), (14F 6d , [67819, 14668] ) ,vägkanter ,riklig 1986- ,1988 (TLj & LBr)
Östansjö NV om Byviken (DBS) (14F 6d , [67821, 14669] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Löming (artp.) (14F 6e , [6784882, 1470367] ) ,flera ex, vinterståndare i snön där vägkanten plogats , 2014 (Bengt Oldhammer)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,utkanten av gårdsplats ,tiotals ,2015 (GHa)
Norrboda gammelstad (14F 5e , [67779, 14703] ) ,i slåtterslänt ,20 ex ,1989 (LBr, TLj, RLu)
Luckoholsvägen (artp.) (14F 5d , [6779386, 1465650] ) , ,290 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Dalbyn 179:1 ängsmark mot Vikbäck (artp.) (14F 5d , [6779717, 1465114] ) , ,blomning ,2013 (Urban Gunnarsson)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,100 plantor/tuvor ,2015 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,50 plantor/tuvor ,2004 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,55 plantor/tuvor ,2006 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,35 plantor/tuvor ,2014 (Maja Wressel)
Wallins i Arvet, ängsmark (artp.) (14F 5d , [6779881, 1465071] ) , ,blomning ,2013 (Urban Gunnarsson)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,40 plantor/tuvor ,2002 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,ej återfunnen ,2014 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Maja Wressel)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777963, 1470095] ) , ,15 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.) (14F 5e , [6777964, 1470095] ) ,ängs- och betesmark ,13 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778018, 1470238] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.) (14F 5e , [6778026, 1470237] ) ,ängs- och betesmark ,12 plantor ,2012 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,vattensamling i myr ,väl spridd ,2013 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [67808, 14673] ) ,grund tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,bäck/dike i myrdrag ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,strandzon ,tiotals ,2011 (GHa)
Dammen i Furudals bruk (14F 7d , [6786950, 1465440] ) ,vattenbryn ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr/liten tjärn ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,ymnigt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tjärn ,rikligt ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,blöthål i myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av ån ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Göringån, näta Göringens station (14F 8f , [6790520, 1477330] ) ,lugnvatten ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,vattenbryn ,flertal ,2013 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,sumpig strand ,rikligt ,2015 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14653] ) ,sumpig strand , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stranden av ån och våta myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,kanten av myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,våt mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,flertal ,2013 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,ymnigt ,2017 (GHa)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,liten tjärn ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,ymnigt ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,fuktig myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [68012, 14735] ) , ~refl~ ,liten tjärn ,vanlig i sjöar och våt myr ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ) ,blöt strand till litet vattendrag ,rikligt ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,blöthål i myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,flertal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14700] ) ,sumpig strand ,flertal ,2017 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68152, 14629] ) ,bäckdråg ,ymnigt ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,å ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Galium album    Stormåra
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, Brändan , vägen mot Sörboda (14F 5d , [67768, 14677] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed gärdsgårdar ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,dike ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ) ,kanten av vändplan ,fåtal ,2011 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fåbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Galium boreale    Vitmåra
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,strandsnår ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,kalkugnsruin ,rikligt ,2010 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägen (14F 7c , [67855, 14623] ) ,torr ängsmark ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,vid kalkugnsruin ,enstaka ,2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,spridd ,2014 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,väl spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ) ,sandstrand ,fåtal ,2009 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,bäckdråg ,tiotals ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795820, 1463320] ) ,åsgrop ,rikligt ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,stillastående vatten i bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
200 m Ö Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14648] ) ,diken (tillsammans med smultron) ,enstaka ,2011 (GHa)
400 m Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14651] ) ,diken (tillsammans med smultron) ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ) ,runt uthus ,flertal ,2013 (GHa)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ) ,sank strandäng , 2008 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,strand med småsten ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14778] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,längs dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig blandskog i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Galium verum    Gulmåra
Dalbyn, Höstgatan (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Väg 301, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67752, 14660] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Dalbyn, väg 301 vid G iftings (14F 5d , [67768, 14655] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda, längs vägen vid gamla skolan (14F 5e , [67769, 14702] ) , ~refl~ ,vägren ,rätt rikligt ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780330, 1463860] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [6781290, 1462290] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [6785600, 1464760] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,rikligt ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägrenar ,flera ställen i byn ,2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,vägren ,fåtal ,2012 (GHa)
Phlox paniculata    Höstflox
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ) ,källarbacke , 2011 (GHa)
Polemonium caeruleum    Blågull
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,ödegård ,flertal , både blå och vita exemplar ,2014 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,övergiven gårdsplats ,ett antal vita exemplar ,2013 (GHa)
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ) ,källarbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ) ,vägren ,ca ett tiotal (både vita och blå) ,2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,stenröse ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470170] ) ,ängsmark ,både blå o vita ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [6778420, 1470510] ) ,tipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [6778420, 1470520] ) ,tipp för gammalt hö ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Furudal vid Oreborg (14F 6c , [6783, 1464] ) ,igenväxt ängsmark ,enstaka ,1986 (JEd)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,stenröse ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,stenröse ,enstaka ,2011 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
1 km Ö Stallmyrskojan (15F 4c , [68202, 14624] ) ,vägren ,något tiotal ,2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ) ,källarbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Olaspers (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,slänt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2010 (GHa)
Echium vulgare    Blåeld
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,sandig slänt ,tiotal ,2009 (GHa)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,åker ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ) ,kanten av hästhage ,flertal ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,sumpigt snår längs å ,flertal ,2013 (GHa)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Dalbyn, Kalkugnarna (14F 5c , [67792, 14647] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, Dammsveden (14F 5d , [6779070, 1465040] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats/källarbacke ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,spridd ,2012 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,bakom uthus ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,damm ,flertal ,2014 (GHa)
Callitriche hamulata    Klolånke
Furudals bruk,damm vid bron (14F 7d , [67869, 14653] ) ,damm ,enstaka ,1985 (TLj)
Callitriche palustris    Smålånke
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,dike/bäck ,riklig fläck ,2014 (GHa)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Dalbyn, Dammsveden (14F 5d , [6779070, 1465040] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,ängsmark i fäbodvall ,ca 10 ex ,1987 (RLu)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,betesmark ,c:a 10 ex ,1987 (LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [67931, 14622] ) ,fäbodens idag enda slagna hackslog! ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ) ,torr,ännu öppen ängsmark ,några ex ,1988 (LBr)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67960, 14842] ) ,torrt dike ,1 mini-ex. ,1988 (TLj & LBr)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,hävdad fäbodsvall ,något tiotal ,2000 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Galeopsis bifida    Toppdån
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,dike vid vändplan ,tiotals ,2017 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,hygge ,väl spridd ,2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,rishög på hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,gammal inäga + kalhygge ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ) ,sly bakom uthus ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,enstaka ,2013 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14624] ) ,stenröse ,fåtal ,2010 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,rishög ,tiotals ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Galeopsis speciosa    Hampdån
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,åkerkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,åker ,flertal ,2011 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) ,fuktig åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) , ~refl~ ,åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkant ,ymnigt ,2010 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,flertal ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,åkerkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatans södra ände (14F 5d , [67771, 14661] ) ,dike vid vändplan ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,skogsbacke ,enstaka ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Glechoma hederacea    Jordreva
Dalbyn (14F 5c , [6778680, 1464630] ) ,gräsmatta ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ) ,f.d. åker ,flertal ,2014 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ) ,övergiven gårdsplats ,fåtal ,2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed uthusväggar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ) ,fuktig gräsmatta , 1990 (JEd)
Kyrkan (14F 6d , [67804, 14659] ) ,gräsmatta ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,ängsmark i fäbodvall ,ca 10 ex ,1987 (RLu)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,utmed husgrund ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lamium hybridum    Flikplister
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,enstaka ,2010 (GHa)
Mentha arvensis    Åkermynta
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ) ,dike ,flertal ,2013 (GHa)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,kanten av damm ,flertal ,2014 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,utmed husgrund ,rikligt ,2009 (GHa)
Oreälven, västra sidan mitt mot Lindbodarna (14F 8c , [67913, 14647] ) ,stenig strand ,rätt rikligtl ,2018 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Dalbyn, Vikbäcken, "Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,kanten av gammal stenbro ,enstaka ,2014 (GHa)
Prunella vulgaris    Brunört
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,flertal ,2015 (GHa)
Dalbyn, stigen mot Södertjärn (14F 5d , [67778, 14653] ) ,fuktig gråssvål ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbyn, Bystugan (14F 5d , [67783, 14654] ) ,gräsmatta ,flertal ,2014 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,sandig slänt ,fåtal ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,längs gångväg , 2009 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Stjälkviken (14F 7h , [6788990, 1489830] ) ,gräsbevuxet vägskäl ,flertal ,2013 (GHa)
Aspmyren (14F 7h , [6789010, 1489830] ) ,vägskäl ,flertal ,2013 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk, stig ,enstaka ,2017 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,flertal ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14682] ) ,gräsmatta ,10-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Scutellaria galericulata    Frossört
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,strandkant ,ymnigt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,bland tallrötter vid eroderad strand ,fåtal ,2011 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,enstaka ,2012 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vid fundament för laxtrappa ,ett rätt stort bestånd ,2009 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2014 (GHa)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Stachys palustris    Knölsyska
Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6777070, 1466670] ) ,kanten av damm ( f.d. fiskodling) ,något tiotal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,kanten av lergrop i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ) ,dike ,ett tiotal ,2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Finnbacken (14F 6d , [67823, 14677] ) ,åker ,ymnigt ,2009 (GHa)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Furudals bruk, Kättingsmedjan (14F 7d , [6786910, 1465890] ) ,gräsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Furudal, S om bron (14F 6c , [67834, 14639] ) ,sandbottnar n.vägen på tallhed ,vida mattor ,1987 (TLj)
Några 100 m V om Ore camping (14F 6d , [67843, 14652] ) ,sandstrand/parkeringsficka ,någon kvadratmeter ,2010 (GHa)
Vägen N tillhedstjärnen (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vägren ,några kvadratdecimeters yta ,2015 (GHa)
NV om Furudals bruk ,efter vägen mot Näset (14F 7c , [67870, 14649] ) ,sandig vägkant ,t.rikl. ,1996 (IPt)
Vägen N tillhedstjärnen (14F 7d , [6785720, 1465050] ) ,vägren ,några kvadratdecimeters yta ,2015 (GHa)
Kalkberget (14F 7d , [6787050, 1465020] ) ,i gammal körväg ,rikligt ,2009 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Oreälven, S bron till Stråbodarna (15F 0c , [6804710, 1461270] ) ,älvbrink ,en stor "kudde" ,2000 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [6784336, 1465237] ) ,riklig blomning vid sandstranden , 1998 (Bengt Oldhammer)
Solanum dulcamara    Besksöta
Dalfors (14F 7f , [6789030, 1478270] ) ,mellan uthus ,enstaka ,2018 (GHa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Furudals jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,spårområde ,t.riklig ,1986 (TLj)
Furudal, Bruksvägen/Prästtjärnsvägen (14F 6c , [6784000, 1464070] ) ,springa mellan husgrund och asfalt ,något tiotal ,2016 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [6784450, 1460530] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,2009 (GHa)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,väl spridd ,2011 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [6775740, 1469020] ) ,vändplan ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,rikligt längs skogsbilvägar i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,skogsbilväg ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägren ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors/Böle, vid masugnsruinen (14F 7f , [67886, 14786] ) ,vägren ,spridd ,2013 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,ymnigt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,parkering/avlägg ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,riklig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Notsjöberget (14F 9e , [6797460, 1471290] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68037, 14623] ) ,skogsbilväg ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,gammal kojplats ,väl spridd ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,parkeringsplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Furumyren (14F 5c , [6777840, 1463310] ) ,grustag ,flertal ,2018 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67766, 14701] ) , ~refl~ ,vägrenar och gårdsplaner ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,gårdsplats ,flertal ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,fåtal ,2017 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,ymnigt ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67807, 14709] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägen (14F 7c , [67855, 14623] ) ,torr ängsmark ,flertal ,2011 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km N Torraksmyren (14F 7d , [67892, 14656] ) ,fåror i plöjt hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,enstaka ,2010 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk. vid kompost ,flertal ,2017 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,jordhög ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Sunnanhed (14F 5d , [6779940, 1468930] ) ,längs byvägen mitt emot åkerskallrelokalen ,ett stort bestånd förvildat i vägren 1988- ,2007 (TLj)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,spridd ,2010 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67804, 14712] ) ,vägren ,spridd ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,lövskogsdunge ,fåtal ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,jaktkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog ,rikligt i lövskog, spridd i övrigt ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,avlägg/vändplan ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,avlägg ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,spridd ,2015 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,väl spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,körspår i kalhygge ,spridd ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,grässvål ,flertal ,2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ) ,tallskog , 2009 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,blandskog ,fåtal ,2015 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,spridd ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,mest spridd i torrare partier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,spridd i området, mest torrare platser , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68056, 14626] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809500, 1467610] ) ,kyrkogård ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,fuktig strandäng ,tiotals ,2009 (GHa)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,strandkant ,flertal ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,vattenbryn vid fördämningsvall ,enstaka ,2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,flera tiotal ,2016 (GHa)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67770, 14673] ) ,barrskog sluttande mot rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14624] ) ,öppet rikkärr , 2005 (BDr)
Moränget (14F 6c , [67805, 14625] ) ,rikkärr i hyggeskant ,c:a 100 ex. ,1987 (TLj)
Furudal SV om bron v.Noren (14F 6c , [6783400, 1463670] ) ,sjöstrand , 1988 (IPt)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783580, 1464390] ) ,sandstrand ,något tiotal ,2013 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,sjöstrand ,fåtal ,2009 (GHa)
Moränget, centrala delen av reservatet (artp.) (14F 6c , [6780065, 1462599] ) , ,2 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Sörudden (artp.) (14F 6d , [6780140, 1467760] ) ,skogsbrant vid strand ,15 plantor ,2012 (Oléa Stenberg)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,längs skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777450, 1466580] ) ,vägrenar ,rikligt ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67755, 14725] ) ,vändplan ,enstaka ,2010 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,flertal ,2010 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68009, 14746] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Rhinanthus serotinus ssp. apterus    Åkerskallra
Sunnanhed, 300 m NO Södersjön (14F 5d , [67798, 14689] ) ,trädesåker ,(fröna saknar helt vingkant) ,ca 50 kraftiga ex 1988 och ,1990 (TLj& LBr, kontr. TKa)
Sunnanhed (14F 6d , [6780, 1469] ) ,gammal linda och vägkant ,rikt bestånd ,1998 (LBr, ÅRy)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Rustaskojan (14F 5c , [6775410, 1462470] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,tiotals ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Dalbyn, Tunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Furudals bruk, mitt emot veteranmuseet (14F 7d , [67868, 14661] ) ,vägslänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn (14F 5c , [6778680, 1464630] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67811, 14778] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,väl spridd ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål vid övergivet uthus ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,grässvål vid huggarkoja ,flertal ,2012 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Veronica officinalis    Ärenpris
Jälltjärnberget (14F 4c , [67746, 14645] ) ,dike vid vändplan ,fåtal ,2009 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,fåtal ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,vägren ,2008 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,stig ,enstaka ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,dike ,spridd ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,kanten av bäck ,tiotals ,2009 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del , 2008 (LBr)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,dike/vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14642] ) ,dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grässvål ovanför strand ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,dike ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787043, 1465129] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Sötrönningstjärn (14F 4c , [6772460, 1460260] ) ,sudrag i myr ,flertal ,2010 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,flertal ,2014 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67777, 14690] ) ,torvtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,vatten , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67781, 14651] ) ,mycket sumpig strand ,tiotals ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandäng ,flertal ,2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14625] ) ,sankmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,vattensamling i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ) ,källdrag i myr ,några tiotal ,2013 (GHa)
Utricularia ochroleuca    Blekbläddra
2 km S om Dansbodarna , SS0 Storsjön (14F 6g , [6780947, 1481015] ) ,blöt myr , 2010 (RLu)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,spridd i våta kärr och vattendrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Plantago major    Groblad
Fjäckan (14F 5c , [6778430, 1463460] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [6778560, 1474800] ) , ~refl~ ,vändplan ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,parkering ,spridd ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,stig ,tiotals ,2015 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,parkeringsplats , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,flertal ,2017 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,väl spridd ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,bruksväg ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fd fäbod ,frekvent ,2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gråtåmyren (15F 0c , [68037, 14623] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,gårdsplats ,flertal ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,riklig ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Plantago media    Rödkämpar
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,botten av gammalt grustag ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,grusig skogsväg , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark ,1 m2 ,2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67960, 14841] ) ,f.d.ängsmark o.gräsmtta ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Korsåsen (15F 0f , [68023, 14773] ) ,torr hackslog ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,torrängar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
nordväst Furudals bruk, bränt 2007 (artp.) (14F 7c , [6788388, 1464804] ) ,vildbränna, ungskog och äldre tall på sand, bränt 2007 ,noterad ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Linnaea borealis    Linnéa
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,väl spridd ,2010 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67794, 14620] ) ,gles tallskog ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ) ,tallskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,ymnigt ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,granskog ,rätt allmän ,2008 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,fuktig grässvål ,flertal ,2015 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,gles tallskog ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,blandskog/hyggeskant ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt i hyggeskanten ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,tallskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,barrskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,spridd på många håll , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9f , [67959, 14798] ) ,granskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,flertal ,2016 (GHa)
Ormtjärnsberget (15F 2c , [68121, 14618] ) ,hygge ,flertal ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,gles tallskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,spridd ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,flertal ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles tallskog ,fläckvis ymnigt ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Lonicera caerulea    Blåtry
Hedänget, längs ån (14F 5d , [67751, 14667] ) ,ängsmark vid strömmande å ,flertal ,2012 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ) ,stranden av en å ,enstaka ,2012 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466650] ) ,kant av å i hög gräs- och örtvegetation ,en grov buske, mkt gammal ,2007 (LBr)
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ) ,sluttning mot meandrande å ,flertal ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [6776810, 1468860] ) ,slänter längs å ,flertal buskar ,2013 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ) ,bäckdråg ,fler än tio buskar ,2013 (GHa)
Sörboda n.Ukerån v.Lundgården (14F 5e , [67760, 14705] ) ,skogsbryn eft.gml ängsväg ,2 stora buskar ,1988 (TLj)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Sörboda (DFl-49) (14F 5e , [67775, 14700] ) ,åkerholmar, skog ,ca 100 buskar ,1990 (RLu)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Söder om Brändan (14F 5d , [67752, 14674] ) ,sumpig blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalbyn, Nörder-Södertjärn (3101-2601) (14F 5d , [67781, 14651] ) ,strandskog ,flerst. ,1985 (TLj)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,ett par buskar ,2017 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67784, 14704] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Arvheden, V om skjutbanan (14F 6c , [67830, 14628] ) ,tipp för trädgårdsavfall och byggbråte ,flertal ,2015 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ) ,hygge ,fåtal ,2011 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,stora stenar i en masugnsruin ,enstaka ,2013 (GHa)
Lillmyrtjärnen (14F 7f , [67894, 14792] ) ,längs gammal väg ,spridd ,2015 (GHa)
Tidberget (14F 8g , [67907, 14800] ) ,längs gammal väg ,spridd ,2015 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Viburnum opulus    Olvon
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet, v.Oresjöns strand (14F 6c , [6781, 1464] ) ,strandsnår ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,skogsbryn vid vägskäl ,en buske ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,en buske ,2014 (GHa)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,flertal ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,diken ,flertal ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,sumpskog längs ån , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,diken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67830, 14703] ) ,vägkant ,flertal ,2015 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,spridd ,2015 (GHa)
Lill-Tranubäcken (14F 7c , [67873, 14646] ) ,bäckravin ,tiotals ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,utmed älven , 2009 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Oxnäsån (14F 8h , [6790500, 1486900] ) ,snårskog längs å ,flertal ,2013 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,surdrag och vid åstranden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkån (14F 9f , [6798030, 1478890] ) , ~refl~ ,snårskog längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,gammalt avlägg ,tiotal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,vägren ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,tiotals ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Knautia arvensis    Åkervädd
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459230] ) , ~refl~ ,avlägg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6778, 1465] ) ,åkerkanter ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,dike ,flertal ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudals järnvägsstation (14F 6c , [67839, 14637] ) ,grässvål vid f.d. lastkaj ,enstaka ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk ,flertal ,2017 (GHa)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,fåtal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [6813360, 1471740] ) ,övergivet nybygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67757, 14682] ) ,avlägg längs skogsbilväg ,flertal ,2012 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Norudden (14F 5d , [6778, 1465] ) ,grässvål utmed gångstig , 2008 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägslänter ,väl spridd längs vägar ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67830, 14703] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,rikligt ,2012 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,fåtal ,2015 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,rikligt ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,älvbrink ,rikligt ,2012 (GHa)
Oreälven, 2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795910, 1463560] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ) ,stranden av å ,rikligt ,2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6e , [67846, 14703] ) ,längs hela östra stranden från söder till norr, ganska rikligt , 2014 (Bengt Oldhammer)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Campanula glomerata    Toppklocka
Dalbyn (14F 5d , [6776640, 1465610] ) ,övergiven tomt ,enstaka ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,insnärjd i vinbärsbuske ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14638] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Campanula patula    Ängsklocka
Duskdiken (14F 4c , [67745, 14603] ) ,vändplan ,rikligt ,2014 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,dike ,flertal ,2015 (GHa)
Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67764, 14659] ) ,gammal gårdsplats ,spridd ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Lilltjärnen (14F 6f , [67828, 14777] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Bondbodsdammen (14F 6g , [67801, 14802] ) ,vägren/mötesplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,gammal bosättning ,fåtal ,2017 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Svartesåsen (14F 9d , [6798170, 1469880] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svartesåsen (14F 9e , [6799410, 1470160] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [6799950, 1471590] ) , ~refl~ ,vägren vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sofflocksmyren (15F 0e , [68000, 14715] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,ödegård ,spridd ,2012 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778003, 1470107] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Lindorna i Dalbyn (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,fåtal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,gammal inäga + kalhygge ,ofantliga mängder ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ) ,diken ,spridd ,2013 (GHa)
Norrbodabadet (14F 5d , [67783, 14688] ) ,gräsbevuxen parkering ,enstaka ,2018 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67790, 14656] ) ,stenrösen ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14700] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Moränget (14F 5c , [67798, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed gångvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67802, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,åkerkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67817, 14709] ) ,vägrenar ,fåtal ,2009 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67862, 14653] ) ,bruksväg över uppschaktad sand ,fåtal ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785710, 1471970] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,tiotals ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,väl spridd ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,längs gammal väg ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,fåtal ,2012 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778003, 1470107] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Digerhols båtlänning (14F 5d , [67795, 14674] ) ,på grunt vatten vid stenig strand ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,fuktig sand samt grunt vatten ,ymnigt ,2011 (GHa)
Vindförbergs V-strand (14F 6c , [6783, 1464] ) ,grund dystrand på sand ,rikligt ,1986 (JEd)
Furudals bruk,damm N bruket (14F 7d , [6787, 1465] ) ,gammal dammsjö ,flerst. ,1985 (TLj)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2017 (GHa)
Achillea millefolium    Röllika
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,kring sandig ägoväg ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerkant ,flertal ,2018 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gammal väg ,flertal ,2013 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,rikligt ,2017 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787480, 1475700] ) ,vägren ,tiotals, flertal helt skära ,2011 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,entaka ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,vägbank ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
1 km N Ingsttjärnarna (15F 0c , [68035, 14614] ) ,skogsbilväg ,flertal ,2017 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,avlägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,väl spridd ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,ymnigt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,spridd ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,ymnigt ,2014 (GHa)
Achillea ptarmica    Nysört
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,kanten av lergrop i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14688] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,kanten av liten myr ,fåtal ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [6785120, 1472070] ) ,banvall ,spridd ,2014 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,vägren ,väl spridd ,2017 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ) ,torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog ,cirka 20 ,2018 (GHa)
Antennaria dioica    Kattfot
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67770, 14675] ) ,torrt hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Björnmyrvägens bägge ändar (14F 5d , [67781, 14696] ) ,torra vägrenar ,flertal ,2011 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [6778340, 1468880] ) ,torr gräsbacke ,något tiotal ,2013 (GHa)
4-500 m N Bompasset (14F 5f , [67796, 14776] ) , ~refl~ ,kanten av naken berggrund ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Tillhedsvägen (14F 6c , [67848, 14644] ) ,tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,torr slänt i tallskog ,tiotals ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,tiotals ,2016 (GHa)
3 km Ö Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14672] ) ,vägren ,några tiotal ,2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786880, 1465480] ) ,vägslänt ,tiotals ,2009 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7d , [6787070, 1465030] ) ,skogsbryn i torr tallskog ,tiotals ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14667] ) ,sandiga fåror i plöjt hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Hermansborgsvägen N Stalingrad (14F 8c , [6794690, 1464100] ) ,vägren ,några t5iotal ,2017 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,vägslänt ,fåtal ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,torr slänt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6798956, 1483314] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2012 (IPt)
1 km S S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68029, 14606] ) ,slänt mot vägen ,en stor grupp ,2010 (GHa)
600 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ) ,slänt mot vägen ,flera små grupper ,2010 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,vägren ,spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814940, 1463040] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68151, 14627] ) ,vändplan ,flera tiotal ,2016 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
nordväst Furudals bruk, bränt 2007 (artp.) (14F 7c , [6788388, 1464804] ) ,vildbränna, ungskog och äldre tall på sand, bränt 2007 ,noterad ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Arctium lappa    Stor kardborre
Arvet (14F 6c , [6781550, 1463740] ) ,lövhög ,ett kraftigt exemplar ,2010 (GHa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Dalbyhemmet (14F 5c , [67792, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn vid Rustas (14F 5d , [6779910, 1465160] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,bondgård ,flertal ,2017 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,kanten av parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan/dike ,ymnigt ,2015 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,vägrenar , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors, vägen mot Göringen (14F 7f , [67893, 14785] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,fåtal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Bidens cernua    Nickskära
Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ) ,betat sumpkärr ,enstaka ,1986 (LBr)
Carduus crispus    Krustistel
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Centaurea jacea    Rödklint
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67786, 14648] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2018 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatan (14F 5d , [67775, 14658] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14640] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2018 (GHa)
Näcken (14F 6c , [67836, 14639] ) ,vägslänt ner mot strand ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn vid Sågen (15F 1c , [68054, 14611] ) ,grässvål ,tiotals ,2015 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Centaurea montana    Bergklint
Arvet, Genvägen (14F 6c , [67802, 14641] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tvärbäcken (14F 6d , [6781250, 1468340] ) ,bäckdråg ,några tiotal ,2012 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,stenröse ,enstaka ,2017 (GHa)
Cicerbita alpina    Torta
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,tiotals ,2010 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14625] ) ,rikare blandskog ,1 bestånd ,1985 (TLj)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,några tiotal ,2015 (GHa)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ) ,avskrädeshög ,ymnigt ,2015 (GHa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14689] ) ,åkerkant ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Myränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,dike vid avlägg ,enstaka ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,vändplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,kojplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Cirsium helenioides    Brudborste
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägrenar och diken ,rätt allmän ,2008 (GHa)
Längs Norrbodavägen i Dalbyn (14F 5d , [67771, 14662] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Äsplok, längs väg 296 (14F 6c , [67820, 14614] ) ,vägrenar ,spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vägren inom fd fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån nära utloppet (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stranden av ån , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68009, 14746] ) ,vägren ,tiotals ,2016 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775420, 1465600] ) ,längs liten bäck ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14701] ) , ~refl~ ,bäck i f.d. betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Stridbäcken (14F 6d , [67810, 14695] ) ,längs en bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67813, 14802] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,strandkant , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,lite surare skog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,dike/kanten av myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,slänt mot sjö ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68009, 14746] ) ,vägren ,spridd ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Brändan (14F 5d , [67757, 14682] ) ,avlägg längs skogsbilväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalbyn, 500 m S Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,kanten av trampad yta vid ruinen ,enstaka ,2009 (GHa)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ) ,bäckravin ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Eldsmor (14F 5d , [6777280, 1467630] ) ,rikkärr ,spridd ,2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,sumpskog ,tiotals ,2013 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,spridd längs hela vägen ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka vid källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka vid källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Tranusjön (14F 7d , [67862, 14653] ) ,bruksväg över uppschaktad sand , 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,fåtal ,2014 (GHa)
Crepis tectorum    Klofibbla
Furudals station (14F 5c , [67751, 14647] ) ,bangård ,enstaka ,2018 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,packad morän i stort avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Doronicum orientale    Gemsrot
Dalbyn, Retinggården (14F 5d , [6777160, 1465480] ) ,gårdsplats övergiven sedan slutet av 1970-talet ,ymnigt ,2017 (GHa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, Norrbodavägen (14F 5d , [67772, 14663] ) ,torr vägslänt ,ett tiotal ,2009 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14627] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal , Ö vattentornet (14F 6d , [67843, 14651] ) ,parkeringsficka vid badstrand ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,åkerrenar ,spridd längs vägen ,2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,trampad yta vid ruinen ,enstaka ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,parkering/avlägg ,tiotals ,2009 (GHa)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Norr om Jälltjärn (14F 4c , [67745, 14645] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [6775410, 1462470] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ) ,vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
500 m norr om Långtjärn (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,grässvål i gammalt avlägg ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781750, 1480210] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [67823, 14809] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784750, 1480670] ) ,vägren ,tiotals ,2013 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67926, 14619] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,gammalt avlägg ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,körspår i gles barrskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Spjutmyraberget (15F 2e , [68128, 14720] ) ,vägren/avlägg ,enstaka ,2011 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Jälltjärberget (14F 4c , [67745, 14645] ) ,naken jord vid avlägg ,tiotals ,2008 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn/Herråker (14F 5d , [67798, 14651] ) ,fuktig åker ,flertal ,2014 (GHa)
Furudal vid Oreborg (14F 6c , [6783, 1464] ) ,i gräsmatta ,enstaka ,1986 (JEd)
Furudal, vid bageriet (14F 6c , [6783860, 1463990] ) ,springa mellan kantsten och asfalt ,enstaka ,2015 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [6782470, 1480900] ) ,blöt vägkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,båtlänning ,flertal ,2012 (GHa)
Helianthus annuus    Solros
Arvet (14F 6c , [6781550, 1463740] ) ,lövhög ,ymnigt ,2010 (GHa)
Sunnanhed vid Flotvägen (14F 6d , [67808, 14687] ) ,åkerkant ,fåtal ,2010 (GHa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Digerhol (14F 5d , [6779560, 1467600] ) ,uppställningsplats för sopkärl , 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779600, 1467500] ) ,badplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet, återvinningscentralen (14F 6c , [67833, 14628] ) ,sandig vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,plats för jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786060, 1472960] ) ,kraftgata ,tiotals ,2010 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,körspår i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68054, 14611] ) ,vägkant ,enstaka ,2015 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,fåtal ,2016 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Åskapen (14F 4b , [67736, 14597] ) , ~refl~ ,å med omgivande stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67756, 14653] ) ,sumpig granskog ,rikligt ,2010 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,kanten av dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,blandskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,granskog vid källa ,spridd ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog utmed bäck ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,lövskogar , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka spridda exemplar i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka exemplar spridda i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,blandskog nära koja ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,dike ,tiotals ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,spridd ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ) ,diken, vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,utmed ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,lövskogar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka spridda exemplar i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka exemplar spridda i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777993, 1470096] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ärteråsen (14F 8c , [6792, 1462] ) ,fäbodens idag enda slagna hackslog! samt i övr.spridd på fäb. ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,betesmark ,c:a 5 ex ,1987 (LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [6793, 1462] ) ,fäbodens idag enda slagna hackslog! samt i övr.spridd på fäb. ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ) ,lövrik västbrant ,10-tal ex ,2009 (BOr)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,spridd, ofta gruppvis i lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd, ofta gruppvis i lövskogar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,spridd, ofta gruppvis lövskogar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lapsana communis    Harkål
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn, vid Andån (14F 5d , [67771, 14664] ) ,äker ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Dalbyn, Tunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Arvet, vägskälet väg 301/Orsavägen (14F 6c , [67812, 14638] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,längs skogsbilväg ,rikligt ,2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [6778560, 1474800] ) , ~refl~ ,vändplan ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,rätt allmän ,2008 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,parkeringsplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14587] ) ,bruksväg ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,flertal ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,väl spridd längs vägar i hela rutan ,2008 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,parkeringsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,väg i fd fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,flertal ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ) ,vändplan ,rikligt ,2016 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,körspår i hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68054, 14611] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,skogsbilväg ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägrenar ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,avlägg ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67771, 14654] ) ,hästhage ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,åker ,rikligt ,2013 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Vindförbergsudden vid förskolan (14F 6c , [67836, 14645] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,fåtal ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67833, 14684] ) ,rabatt ,enstaka ,2016 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,fåtal ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvån (14F 6c , [67811, 14631] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,grässvål i gammalt avlägg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14802] ) ,vägren ,flerstädes längs vägen ,2009 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,rikligt ,2009 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Gamla vägen, S Porsgravarna (14F 7e , [67857, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,tiotals ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,fåtal ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,fåtal ,2012 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,ymnigt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Åsbergsdammen (14F 9e , [6799740, 1473880] ) ,jordvall , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Kringelmyren (14F 9f , [6798670, 1478730] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,tiotal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,fåtal ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,vägren ,spridd ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778003, 1470107] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ) ,gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn, Thunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,grusplan ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,grusväg ,väl spridd ,2010 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ) ,parkering ,fåtal ,2017 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,gångstig vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14606] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km N Ingsttjärnarna (15F 0c , [68035, 14614] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68151, 14616] ) ,vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mycelis muralis    Skogssallat
500 m V Pundsmyr (14F 4c , [6774910, 1464280] ) ,vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14648] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vägren i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,enstaka ,2017 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,utkanten av gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Digerhol (14F 5d , [6779560, 1467600] ) ,uppställningsplats för sopkärl , 2008 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägrenar ,enstaka men spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67817, 14709] ) ,vägrenar ,enstaka men spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
S Sjugelmyren ,eft.Sörbodavägen (14F 5d , [67769, 14676] ) ,torra dikesbackar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,en liten "matta" ,2014 (GHa)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed bruksväg ,ett rätt stort bestånd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,spridd ,2012 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,dike vid vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,rishögar i hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67776, 14630] ) ,grustag ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [6784360, 1460530] ) ,dike vid vändplan ,tiotals ,2009 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,fåror i plöjt hygge ,tiotals ,2014 (GHa)
Ärteråsens fäbodar mot N i bergets S-sluttn. (14F 8c , [67932, 14621] ) ,hygge med brandfläckar efter risbränning , 1990 (JEd)
Källberget (14F 9c , [6796040, 1463470] ) ,fåror i plöjt hygge, nära kolbotten ,enstaka ,2011 (GHa)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Furudal jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,på sand ,riklig ,1985 (TLj)
Senecio vulgaris    Korsört
Dalbyn, Thunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ) ,jordhög ,enstaka ,2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [68015, 14742] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Thunbergs (14F 5d , [6778460, 1465330] ) ,grässvål utanför tomt ,fåtal ,2013 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ) ,trädgårdsutkast ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ) ,trädgårdsutkast ,flertal ,2013 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren ,rätt väl spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2011 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67767, 14702] ) , ~refl~ ,vägrenar och gårdsplatser ,spridd ,frekvens t.allm. , 2012 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägrenar, hyggen mm ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,flertal ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,utmed älven , 2009 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786060, 1472960] ) ,kraftgata ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fd fäbod , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,spridd på många håll ,enstaka ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge vid gammal boplats ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,spridd ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,spridd ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14654] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Furudals bruk, Kättingsmedjan (14F 7d , [6786910, 1465890] ) ,kanten av parkering ,fåtal ,2011 (GHa)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
Furudal, turistbyrån (14F 6c , [6783820, 1463950] ) ,vägslänt ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Tanacetum vulgare    Renfana
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67762, 14642] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6778, 1465] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Sörboda vid skarpa vägkröken (14F 5e , [6776620, 1470200] ) ,vägren ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,kanten av parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägkanter ,flerstädes i hela byn ,2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Taraxacum vulgare    Maskros
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplatser ,tämligen rilkligt ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,gårdsplatser, åkrar ,vanlig ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,gårdsplatser, åkrar mm ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67839, 14638] ) ,grusbädd ,väl spridd ,2010 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,gårdsplatser ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,väl spridd ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,fläckvis ymnigt ,2010 (GHa)
Furudal, vid gamla Näcken (14F 7d , [6786, 1465] ) ,grässlänt ,väl spridd ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67859, 14724] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vändplan ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6791410, 1470310] ) , ~refl~ ,jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67988, 14657] ) , ~refl~ ,rastplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta ,1 ex ,1991 (BOr)
Dalfors (14F 7f , [67883, 14784] ) ,vägkant ,flera ex ,1985 (TLj)
Furudals bruk (artp.) (14F 7d , [67867, 14661] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777220, 1465530] ) ,övergiven gårdsplats ,flertal ,2013 (GHa)
Näcken (14F 6c , [6783640, 1463970] ) ,vägslänt ,tiotals ,2009 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,spridd ,2012 (GHa)
Oreälven vid Vangsjöklikten (14F 9c , [6796170, 1463710] ) ,vägren vid brofäste ,några tiotal ,2012 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Tussilago farfara    Hästhov
Draggkilen (14F 4b , [67733, 14594] ) , ~refl~ ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,diken, vägrenar ,vanlig ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,vägrenar, diken ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Arvheden, v301 (14F 6c , [67832, 14637] ) ,vägren ,väl spridd längs vägar i hela rutan ,2010 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67808, 14673] ) ,vägkanter ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,ymnigt ,2017 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,flertal ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,vägrenar ,flertal ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67884, 14780] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdiken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 2 km SSO Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67988, 14657] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,vägren ,ganska ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Paris quadrifolia    Ormbär
Lusbrända (14F 5c , [67781, 14648] ) ,f.d. åker, nu ungskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67771, 14650] ) ,lövskog ,enstaka ,2014 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14651] ) ,sumpskog ,tiotals ,2013 (GHa)
Andån, gamla bron (14F 5d , [6777450, 1466540] ) ,strandsnår ,tiotals ,2010 (GHa)
Nyåkern (14F 5d , [6777500, 1469290] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,sumpskog ,fåtal ,2013 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ) ,snårskog/gammalt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,skogskant ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14623] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2013 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,lövsly ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,överväxt husgrund ,enstaka ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,fuktig gles granskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,f.d. finnby och fäbod ,enstaka ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,på näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Starbo (artp.) (14F 6c , [6780747, 1464194] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775570, 1468410] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Kvarnbäcken, 500 meter N Uvberget (14F 5e , [6776171, 1472535] ) ,på gammal kvarndamm ,flertal ,2018 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67778, 14701] ) ,fd änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67822, 14636] ) ,åkerren ,rikligt ,2010 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14777] ) , ~refl~ ,fäbodskog ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,ymnigt ,2016 (GHa)
Sälens fäbod (14F 7d , [67897, 14699] ) ,vägren ,väl spridd ,2008 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,fåtal ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
"Stalingrad" strax V Svensvålsforsen (14F 8c , [6793620, 1463840] ) ,grässvål vid f.d. huggarkoja ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,strandskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,fåtal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,fuktig skog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,lövbuskage längs ån ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,örtrikt dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,vid husgrund ,enstaka ,2016 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,granskog, tidigare kolupplag ,tiotals ,2013 (GHa)
Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68036, 14609] ) ,utmed bäcken ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,flertal ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,rikligt ,2012 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,strandsnår ,rikligt ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,fletal ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Hökåsen (15F 1f , [68056, 14757] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,ruiner efter gård ,enstaka ,2011 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,spridd ,2015 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,gles skog vid källa ,flertal ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,några tiotal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,fåtal ,2014 (GHa)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Avmätarkojan (14F 4c , [67746, 14619] ) ,f.d. kojplats ,ymnigt ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,risigt buskage längs bäck ,tiotals ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,tallskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,banvall ,flertal ,2015 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,spridd ,2013 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,vid källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,blandskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Tillhed (14F 7d , [67851, 14653] ) ,blandskog ,flertal ,2011 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,öppen blandskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,fuktig skog ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,blandskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,flertal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,fuktskog ,väl spridd ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,granskog vid fd fäbod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,granskog, tidigare kolupplag ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,slänt mot liten tjärn ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,flertal ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,vanlig i lövområden, eljest sparsam , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,enstaka ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,spridd ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,granskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,utkast/tipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,strand med småsten ,några tiotal ,2012 (GHa)
Vindförbergs Ö-strand (14F 6d , [67834, 14650] ) ,grusstrand ,3 tuvor ,1986 (JEd)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ) ,sandstrand ,två plantor ,2009 (GHa)
Furudals bruk,nära bron ,V om kanalen (14F 7d , [67868, 14659] ) ,kanalkanterna på grus o slagg,sedan länge etabl. o expanderande ,mkt.riklig ,1985 (TLj)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14654] ) ,källarbacke ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67773, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ) ,rikkärr o dråg i skogen ,flerst. ,1985 (TLj)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,relativt rikligt ,2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,några tiotal ,2013 (GHa)
Södertjärnarna (14F 5d , [67776, 14652] ) ,rikkärr/flarkkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del , 2008 (LBr)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly ,foto ,2010 (IPt)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärnarna (14F 5d , [67781, 14650] ) ,rikkärr/flarkkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Floten (14F 9c , [67951, 14622] ) ,fastmattekärr ,sparsamt ,1986 (LBr)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,vägren, (liljorna senatre avrättade av Vägverket) ,fåtal ,2013 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,< tio ,2016 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,ca. tio ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,grässvål ,flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,färre än tio ,2018 (GHa)
Furudal vid turistbyrån (14F 6c , [67838, 14638] ) ,kanten av damm ,ett litet bestånd ,2007 (GHa)
Tranubäcken (14F 6c , [67841, 14636] ) ,lugnvatten ,ett stort bestånd ,2010 (GHa)
Dalfors. Skolhusdammen (14F 7f , [67888, 14783] ) ,strand ,Tio-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14678] ) ,kanal ,något tiotal ,2016 (GHa)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Iris sibirica    Strandiris
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rik skogsmark o rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,bergets västsluttning ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1983 (RLu)
Ärteråsens fäbodar Dalarna (artp.) (14F 7c , [6787352, 1464603] ) , ,3 ,2017 (Lillemor Tanered)
Ärteråsens fäbodar Dalarna (artp.) (14F 7c , [6787352, 1464603] ) , ,3 ,2017 (Lillemor Tanered)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Moränget (14F 5c , [67798, 14624] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rik skogsmark o rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [67790, 14734] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myrdrag i björkskog ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr NO Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67997, 14707] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,surdrag och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14711] ) ,myr, fd myrslog ,enstaka ,2018 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,enstaka ,2016 (GHa)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark, artrik våtmark , 2005 (JHe)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,kanten av kallkälla ,enstaka ,2015 (GHa)
400 m NV om Håvatjärnen (15F 3c , [6818566, 1463166] ) ,artrik skogsmark, översilad , 2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ) ,artrik lövrik skogsmark,översilad , 2005 (JHe)
300 m N om Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1463545] ) ,skogsmark, våtmark , 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Håven (15F 4d , [6822380, 1465770] ) ,vägkant ,3 ex ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall, vid källa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Arvet, Lindensänget ,sumpig skog i f.d. änge ,några tiotal ,2015 (GHa)
Arvet, ca 1900 (Hbm o a: SAM.1910) , 2 lokaler med sammanlagt 234 ex ,1986 (FCa)
Arvet, ca 1900 (Hbm o a:SAM.1910). + Morängen ca 1840 (KRÖN.1843 o a) , ,234 ex ,1986 (FCa)
Bos väg V Dalhed ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,färre än tio ,2017 (GHa)
Eldsmor ,rikkärr ,25 st ,2010 (GHa)
Hedänget , ,79 ex ,1990 (FCa)
Hedänget, 1985 (TRy) , 79 ex ,1989 (FCa)
Morängen, ca 1840 (KRÖN.1843 o a) * 1897 (TOLF 1898) , 998 ex ,1990 (FCa)
Moränget ,fuktig blandskog ,ca 100 ,2010 (GHa)
Moränget,S om (DBS) ,barrskogskärr ,t.riklig,flera tuvor ,1985 (TLj)
Söder om Brändan ,fuktig blandskog ,< 20 ,2012 (GHa)
Söder om Råmossmyren ,fuktig blandskog ,< 10 ,2012 (GHa)
Travargtatans förlängning ,gles barrskog ,fem stycken ,2014 (GHa)
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779880, 1465080] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2016 (GHa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Sötrönningstjärnen (14F 4c , [67724, 14602] ) ,f.d.myrslog ,tiotal ,1998 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,enstaka ,2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig, 100-tals ,2007 (LBr)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,sankmark vid åsgropsgöl ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,fåtalig ,2007 (LBr)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,rikligt ,2013 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,väl spriddd ,2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,spridd ,2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,tiotals ,2015 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr ,enstaka ,1987 (JEd)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ) ,medelrika fastmattor ,enstaka ,1988 (LBr)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ) ,dike ,ymnigt ,2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ) ,dike/sumpskog ,flera vita exemplar ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal, även många helvita exemplar ,2017 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr i ängsgranskog ,rikligt ,1987 (JEd)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,fuktigt dike ,tiotals ,2009 (GHa)
Brabodmyren (14F 7f , [67869, 14750] ) ,diken ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fuktig del av fäbodtäkt ,något tiotal ,2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gammelvallsmyren (15F 1e , [68095, 14705] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
2 km SO om Lannaberget (15F 3c , [6815431, 1464591] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
2 km NO om Lannaberget (15F 3c , [6817232, 1464591] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka vitt exemplar ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,tiotals ,2017 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [67754, 14640] ) ,myr på kalhygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,kanten av myr ,flera tiotal ,2011 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,flertal ,2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ) ,bäckdråg/vägtrumma ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,myrkant ,enstaka ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Väg 301 1 km V Dupptjätrnen (14F 7e , [67854, 14704] ) ,vägren/dike ,tiotals ,2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vanlig i myr och fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar och fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,fuktdrag ,rikligt ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ) ,vändplan ,enstaka ,2016 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,myrar och fuktstråk ,spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68002, 14705] ) ,surdrag i barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Småmyrarna (15F 1d , [68092, 14695] ) ,gamla myrlindor ,något tiotal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,flera tiotal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,myrdrag ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,rikligt ,2017 (GHa)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819667, 1464150] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Ärteråsen (artp.) (14F 8c , [6793373, 1462625] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Ärteråsen (artp.) (14F 8d , [6793969, 1465806] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Ejheden (artp.) (15F 0c , [6803381, 1461298] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktig del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,ca 10 ,2017 (GHa)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Moränget (DF) (14F 5c , [67799, 14625] ) ,rikkärr ,2 ex ,1987 (JEd , TLj)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog,rikkärrskant ,enstaka ,1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [67803, 14622] ) ,skogskanter,översilade enbackar, (1 best. m strimmiga blad o.ett helvitt ex.) ,flera olika grupper ,1987 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.) (14F 6c , [67802, 14625] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Moränget mot NV (14F 6c , [67801, 14625] ) ,sumpig högörtblandskog på f.d. ängsmark med bl.a. guckusko ,1 ex ,1991 (BDr)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790690, 1462730] ) ,genomsilad våt sluttning ,7 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790704, 1462727] ) ,genomsilad våt sluttning ,2 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790729, 1462709] ) ,genomsilad våt sluttning ,2 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790758, 1462720] ) ,genomsilad våt sluttning , flera lokaler ,6 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vid bäckdråg i lövbränna med björk ,4-50 ex 1983-84 (LUNDQ.1986) - kraftigt varierande antal 1987- ,1990 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,ca 10 ,2017 (GHa)
Gåsbergets NR (artp.) (14F 9e , [6799021, 1474580] ) , ,1 plantor/tuvor ,2008 (Uno Skog)
Goodyera repens    Knärot
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,spridd i ravinen, fläckvis rikligt ,2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67757, 14654] ) ,brant sluttning i granskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67774, 14677] ) ,sumpig barrskog ,några tiotal ,2013 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [6780830, 1467700] ) ,grovstammig barrskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Vindförbergs naturreservat (14F 6d , [67837, 14650] ) ,i tallskogen på åsen i naturreservatet ,några stycken ,1988 (APs)
Nisasaänget (14F 6e , [6780990, 1473690] ) ,granskog ,60 st i en grupp ,2010 (GHa)
Strax V Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785050, 1464830] ) ,sandtallskog ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67990, 14623] ) ,gammal skog på åsrygg ,enstaka ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,i brandrefugier ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,brandrefugier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464340] ) ,mindre gammelskog kvarlämnad på kalhygge ,5 exemplar ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,sumpskog ,< 10 ,2017 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka i brandrefugier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Skärtjärnsudden, O om Tansen (15F 1c , [6809039, 1464895] ) ,skogsmark,översvämmad , 2005 (JHe)
Lilla Trollmosseberget, SV-sluttningen (15F 1d , [6806637, 1469811] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
Skärtjärnsudden, O om Tansen (15F 1d , [6808318, 1465074] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Lilla Trollmosseberget ,O om Härfläckmyrarna (15F 1e , [6806804, 1470998] ) ,skogsmark , 2003 (Magnus Andersson)
Lilla Trollmosseberget ,NO-.sluttningen (15F 1e , [6807300, 1470396] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
V om Svartjämnaren (15F 2c , [6812112, 1464674] ) ,skogsmark,artrik ,allmän inom rutan ca 20 lokaler ,2005 (JHe)
1 km NO om N.Ormtjärnen (15F 2c , [6814744, 1464446] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ) ,skogsmark, artrik ,allmän inom rutan ,2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark,våtmark, artrikt , 2005 (JHe)
Storejen NV (15F 2d , [6814610, 1465943] ) ,skogsmark , 2005 (Sebastian Kirppu)
Satriset ,300 m Ö om Långängestjärns östra strand (15F 2e , [6811721, 1470577] ) ,asprik skog , 2003 (Magnus Andersson)
SO om Lannaberget (15F 3c , [6815769, 1463968] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815923, 1464614] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815946, 1464338] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815950, 1464777] ) ,skogsmark,artrik ,stora mängder, allmän inom rutan ,ca 40 lokaler ,2005 (JHe)
NO om Lannaberget (15F 3c , [6816402, 1463796] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ) ,artrik skogsmark,värdfull skogsbäck ,10000-tals ex. ,2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817369, 1464559] ) ,artrik skogsmark,lövrik ,100-tals ex. ,2005 (JHe)
2 km NO om Lannaberget (15F 3c , [6818275, 1464282] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
N om Överjämnaren (15F 3d , [6816701, 1465150] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
V om Snottasundet (15F 3d , [6817721, 1467129] ) ,skogsmark ,allmän i rutan, mer än 15 lokaler ,2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Lillhåvasjön (15F 4c , [6820064, 1464068] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
V om Lillhåvasjön (15F 4c , [6820116, 1463632] ) ,skogsmark, översvämning , 2005 (JHe)
Lillhåvasjöns NV spets (15F 4c , [6820242, 1463728] ) ,skogsmark, översvämning , 2005 (JHe)
800 m SSV S. Fräkentjärn (15F 5d , [6826034, 1466150] ) ,skogsmark,ogallrad talldominerad , 2003 (Magnus Andersson)
Fräkentjärnarna (15F 5d , [6826332, 1465589] ) ,blöt granskog , 2003 (Magnus Andersson)
400 m V om N. Fräkentjärn (15F 5d , [6827312, 1465991] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
Moränget, skogsmark SÖ om reservatet (artp.) (14F 5c , [6779651, 1462454] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
Gundåsmoren (artp.) (14F 6e , [6780908, 1474685] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Dalfors (artp.) (14F 7f , [6788723, 1477309] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Notsjöberget (artp.) (14F 8e , [6794882, 1473241] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Vangsjöklikten (artp.) (14F 9c , [6796610, 1461951] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
Vangsjöklikten (artp.) (14F 9c , [6796714, 1461969] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
Gåsberget (artp.) (14F 9f , [6798556, 1475106] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
N Råmåsjön (artp.) (15F 0d , [6804250, 1465588] ) , ,2 m² ,2018 (Bjarne Tutturen)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803, 1471] ) ,gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803518, 1471522] ) ,idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
avverkningsanmäld tallskog söder om Holmberget (artp.) (15F 1c , [6809457, 1461232] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
öster om Långängestjärn (artp.) (15F 2e , [6811874, 1470798] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821191, 1467920] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821223, 1467938] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821228, 1467928] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821231, 1467934] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821235, 1467876] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821239, 1467912] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821355, 1467799] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog på Granbergsboberget (artp.) (15F 5d , [6825483, 1466453] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ) ,dike ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [6779270, 1463880] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig, 100-tals ,2007 (LBr)
Sjugelmyren,kärret Sv myren (14F 5d , [67771, 14678] ) ,rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd, ca 100 ex ,2007 (LBr)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,rikligt ,2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,ängsrest ,fåtal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2015 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr , 1987 (JEd)
V om Arvet v.Orsa-vägen n.Botalbäck (14F 6c , [6781, 1462] ) ,kalkpåv.vägkanter , 1988 (JEd)
Arvet, eft.v.301 (14F 6c , [67825, 14636] ) ,vägkant ,enst. ,1987 (TLj)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Moränget (14F 6c , [67803, 14626] ) ,tuva i rikkärr ,enstaka ,1991 (BDr)
Idbomyren (14F 7h , [67891, 14886] ) ,rikt flarkkärr ,spridd ,1988 (LBr)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ) ,medelrika fastmattor ,t.riklig ,1988 (LBr)
Listera cordata    Spindelblomster
Sunden (14F 4c , [6773470, 1462330] ) ,källdråg ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
N om Skärjämnaren (15F 2c , [6810476, 1464632] ) ,lövrik skogsmark,översvämmad , 2005 (JHe)
1 km SO om S. Ormtjärnen (15F 2c , [6811500, 1463734] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
SO om S.Ormtjärnen (15F 2c , [6811595, 1464172] ) ,skogsmark,våtmark , 2005 (JHe)
800 m SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813453, 1464235] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark,våtmark, artrikt , 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark, artrik våtmark , 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ) ,artrik skogsmark,värdfull skogsbäck , 2005 (JHe)
N om Lannaberget , S om Havatjärnen (15F 3c , [6817883, 1463601] ) ,artrik lövrik skogsmark,översilad , 2005 (JHe)
500 m NV Havatjärnen (15F 3c , [6818735, 1463121] ) ,artrik skogsmark ,allmän i rutan, mer än 10 lokaler ,2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ) ,artrik lövrik skogsmark,översilad , 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Gåsbergets naturreservat (artp.) (14F 9f , [6798434, 1475600] ) , ,noterad ,2017 (Julia Pettersson)
Listera ovata    Tvåblad
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67757, 14641] ) ,frodig bäckravin ,några tiotal ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67757, 14654] ) ,fuktig granskog ,< 10 ,2010 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,ca 5 ex ,2007 (LBr)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Norrboda v."gammelstan" (14F 5e , [67779, 14702] ) ,efter bäcken i slåttermark m.kärrsälting,rödkämpar m.m. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr i ängsgranskog , 1987 (JEd)
Eldsmor (14F 6d , [67803, 14658] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Platanthera bifolia    Nattviol
Dalbyn-Gulleråsen ,efter väg 301 (14F 5d , [67750, 14661] ) ,skogsmark ,flerst. ,2003 (IPt)
Slipstensudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,gles tallskog ,flertal ,2009 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Mellan isladan och Saharavägen (14F 6c , [6784320, 1464120] ) ,torr slänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,dike vid jaktkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Guldsmedsmyren (14F 8g , [67907, 14842] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,karaktärsart i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ) ,lövrik västbrant , 2009 (BOr)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14713] ) ,översilad sluttning ,enstaka ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
NV om Skärjämnaren (15F 2c , [6810509, 1464525] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
1 km SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813042, 1464580] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
1 km NO om N.Ormtjärnen (15F 2c , [6814744, 1464446] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,enstaka ,2016 (GHa)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
NV om Bondjämnaren (15F 2d , [6811533, 1465539] ) ,skogsmark, artrik ,allmän inom rutan ,2005 (JHe)
V om Långjämnaren (15F 2d , [6814324, 1465060] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark,våtmark, artrikt , 2005 (JHe)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,björkbacke ,enstaka ,2015 (GHa)
OSO om Lannaberget (15F 3c , [6815923, 1464614] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815950, 1464777] ) ,skogsmark,artrik ,100 plantor ,2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6816266, 1464618] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
2 km O om Lannaberget (15F 3c , [6816434, 1464855] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
V om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819731, 1463394] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Snottasundet (15F 3d , [6817616, 1467627] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
V om Snotten (15F 3d , [6817721, 1467129] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Snottasundet (15F 3d , [6817951, 1467695] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
V om Snotten (15F 3d , [6817967, 1467087] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Håven (15F 4d , [6822400, 1465900] ) ,skogsmark på tomtmark ,1 ex ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet, v.Oresjön (25 37-20 41) (14F 6c , [67820, 14641] ) ,strandskog ,fl. ,1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön (25 37-20 41) (14F 6c , [67825, 14637] ) ,strandskog ,fl. ,1987 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
nordan om Flingeåsen (artp.) (14F 9d , [6795595, 1468677] ) , ,20 plantor/tuvor ,2016 (Andreas Öster)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Dalhed (14F 5c , [6779270, 1463880] ) ,gles barrskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [67794, 14641] ) ,torr tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67764, 14657] ) ,tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779880, 1465080] ) ,hävdad äng ,ca 150 exemplar ,2016 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [6781190, 1462460] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,torr barrskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67831, 14636] ) ,torr tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67850, 14645] ) ,lite fuktigare mark i tallhed ,cirka 50 st ,2009 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalfors strax Ö Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
Calla palustris    Missne
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,sumpig vik ,rikligt ,2009 (GHa)
Lemna minor    Andmat
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6777070, 1466670] ) ,damm ( f.d. fiskodling) ,rikligt ,2013 (GHa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Lintjärn (14F 5d , [6776620, 1469480] ) ,grunt vatten i åsgropstjärn ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ) ,grund å ,tiotals ,2015 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [6783780, 1463860] ) ,i kanalen mellan loken och Oresjön ,enstaka ,2008 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67840, 14664] ) ,grunt vatten bland vass ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors, Djurviken (14F 7f , [6787816, 1478484] ) ,strand ,enstaka ,2013 (BOr)
Framnäs (14F 7f , [6788488, 1478828] ) ,strand ,enstaka ,2013 (BOr)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,några tiotal ,2013 (GHa)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,rikligt ,2010 (GHa)
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,ymnigt ,2011 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Råmossmyren (14F 5d , [67755, 14676] ) ,myr ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Hemtjärnen (14F 5e , [67760, 14733] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,gungflyn ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,sumpiga stränder ,mycket rikligt ,2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,ymnigt ,2011 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,kanten av liten tjärn ,enstaka ,2015 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,enstaka ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,rikligt ,2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i många myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,rikligt ,2010 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,fuktig myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14718] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,fuktig sand ,flertal ,2011 (GHa)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,långsamt flytande å ,rikligt ,2013 (GHa)
Rundtjärn vid Övre Långån (15F 0e , [6803330, 1472000] ) ,skogså vid myr ,sparsamt ,2007 (LBr)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandbotten ,enstaka ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14695] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2013 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [6776600, 1469500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,grund sjö ,spridd ,2009 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67993, 14653] ) ,sjö ,frekvent ,2007 (GHa)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,i de flesta vatten , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i de flesta vatten , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Holmtjärnarna (15F 0e , [6800, 1473] ) ,sjöar, tjärnar ,vanlig i de flesta vatten ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,grund vik ,fåtal ,2015 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,sjö ,flertal ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,lugnvatten i å ,spridd ,2013 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandbotten ,enstaka ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Oxmyrbäcken (14F 5c , [6778440, 1461560] ) ,liten bäck ,ett litet, tätt, bestånd ,2011 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Kliktbäcken (14F 9c , [67966, 14606] ) ,bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Idån (artp.) (15F 0c , [6800244, 1460168] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton praelongus    Långnate
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km V Furudals bruk, N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ) ,vattenfylld grop ,riklig flerst. ,1985 (TLj)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14695] ) ,åsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [67779, 14681] ) ,långsamflytande å ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,långsamflytande bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Svarttjärn (14F 5f , [67781, 14775] ) , ~refl~ ,skogstjärn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
N Furudals bruk,gamla dammen (14F 7d , [67870, 14659] ) ,damm ,riklig flerst. ,1985 (TLj)
Sparganium emersum    Igelknopp
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,något tiotal ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,långsamflytande å ,flertal ,2013 (GHa)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,strandkant ,< 10 ,2016 (GHa)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,1 plantor/tuvor ,2018 (Kerstin Frostberg)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,bäck ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ) , ~refl~ ,å med omgivande sanka stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
1 km V Furudals bruk, N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ) ,vattenfylld grop ,t.riklig ,1985 (TLj)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67854, 14754] ) ,bäck ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbäcken (14F 9b , [67969, 14594] ) ,meandrande bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [68149, 14631] ) ,bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Orrmyrskojan (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14648] ) ,dike ,något tiotal ,2018 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,djupt dike ,rikligt ,2008 (GHa)
Söder om Brändan (14F 5d , [67750, 14677] ) ,dike längs nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Klysenhol (14F 5d , [6775810, 1466720] ) ,dike i hygge ,något tiotal ,2018 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäcken (14F 5d , [6779870, 1468990] ) ,damm ,några tiotal ,2017 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,flertal ,2018 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,liten damm ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vik avsnörd av vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals golfbana (14F 7d , [67865, 14664] ) ,vattenhinder i banan ,rikligt ,2017 (GHa)
Päjerhedarna (15F 1e , [68054, 14726] ) ,vät i kalhygge ,ett tiotal ,2018 (GHa)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67751, 14647] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,flertal ,2015 (GHa)
Furumyren (14F 5c , [6777810, 1463320] ) ,bäck genom grustag ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,dike , 2008 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [6775740, 1465620] ) ,bäckfåra genom kraftgaata ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,naken jord i nyrensat dike ,flertal ,2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,rikligt ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,fuktigt dike/källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67816, 14818] ) ,dike/vändplan ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grässvål ovanför strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,spridd ,2011 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandkant ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Juncus articulatus    Ryltåg
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ) ,längs skogsbilväg ,(den krypande varianten), flera täta mattor ,2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778370, 1468940] ) ,dike med sandig botten ,ymnigt ,2009 (GHa)
Juncus bufonius    Vägtåg
Dalbyn, S Brändan (14F 5d , [67753, 14677] ) ,dike i nybruten fäg ,ymnigt ,2016 (GHa)
Dalbyn, stigen mot Södertjärn (14F 5d , [67778, 14653] ) ,fuktig gråssvål ,ymnigt ,2015 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,naken jord i nyrensat dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,sand/gräsyta vid badplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,fåtal ,2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,gångväg/kanten av liten myr ,fåtal ,2009 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,rikligt ,1986 (LBr)
Juncus bulbosus    Löktåg
Andtjärnsheden (14F 5d , [6775750, 1465610] ) ,naken jord vid bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,sandbotten ,enstaka ,2011 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Juncus compressus    Stubbtåg
Furudal, 1 km V stn v industiomr. (14F 6c , [67839, 14629] ) ,sandgrop v.jvg ,enst.tuvor ,1987 (TLj)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,nyupptaget dike ,tiotal ,2010 (GHa)
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,något tiotal ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67761, 14642] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,flertal ,2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Svartbäcken (14F 5f , [67799, 14757] ) ,vägdike ,tiotals ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67812, 14623] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Morkarlfloten (14F 6e , [67821, 14731] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,något tiotal ,2014 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [6782470, 1480900] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14759] ) ,körspår i hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,flertal ,2011 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,dike ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike ,rätt bstort bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,dike ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Svartesåsen (14F 9d , [67984, 14698] ) ,diken ,rikligt ,2014 (GHa)
2,5 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798150, 1470320] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ) ,dike ,flertal ,2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68006, 14748] ) , ~refl~ ,vägdike , 1986 (RLu)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ) ,dike ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,diken ,rikligt ,2018 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,fuktig grässvål ,flertal ,2015 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ) ,dike ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,flertal ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784650, 1480680] ) ,längs gångväg ,flertal ,2013 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,flertal ,2016 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785720, 1471910] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2010 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,tiotals ,2011 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,kanten av grund vik , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14625] ) ,vattenbryn ,spridd ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,srand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Idåsen (15F 0c , [68004, 14603] ) ,dike ,ymnigt ,2016 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,gammal körväg ,rikligt ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,sankmark ,flertal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,skogsbryn ,fåtal ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Juncus stygius    Dytåg
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,kanten av periodvis översvämmad strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Vikbäcken (14F 5d , [67798, 14652] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed gammal bruksväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägslänt ,enstaka ,2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,några tiotal ,2011 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål i parkeringsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Luzula pallescens    Blekfryle
Furumyren (14F 5c , [67778, 14632] ) ,grustag ,enstaka ,2018 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,tiotals ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,sandig fåra i plöjt hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,dike/vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14629] ) ,kanten av avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ) ,vändplan ,entaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,lövbuskage längs ån ,trampad yta/gångstig ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Luzula pilosa    Vårfryle
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,barrskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67770, 14675] ) ,torrt hygge ,ymnigt ,2009 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,kanten av hygge ,tiotals ,2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,öppen blandskog , 2010 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,ungskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,tallskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67811, 14778] ) , ~refl~ ,barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudaks bruk, golfbanan (14F 7d , [67865, 14663] ) ,talldunge ,flertal ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka i omgivande granskog ,2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
V om Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67956, 14635] ) ,hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,tallskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,rikligt, spec. i lövområden ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,allmän, speciellt i lövområden , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,enstaka ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,allmän spec. i lövområden , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gammal gråbergsvarp ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,björkbacke ,enstaka ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,gles barrskog ,tiotals ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,björkbacke ,spridd ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,spridd ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Luzula sudetica    Svartfryle
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,barmark i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,ladvall ,flertal ,2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67815, 14774] ) , ~refl~ ,sandtag ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,mötesplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,en tuva ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,i myrdike mellan rikkärr och myr, flera tuvor 1985 (TLj) * på dikat rik-kärr ,talrikt ,1987 (DABS)
Sjugelmyren mot SV (DBS) (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Moränget, centrala delen av reservatet (artp.) (14F 6c , [6780065, 1462599] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,fuktig betesmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,blockrik tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2013 (GHa)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Arvet, v.Oresjön (14F 6c , [67814, 14642] ) ,strandskog/videsnår ,spridd ,1987 (TLj)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,källflöde ,fåtal ,2015 (GHa)
Arvet, v.Oresjön fr.Arvån c:a 800 m S-ut (25 37-21 41) (14F 6c , [67821, 14641] ) ,strandskog/strandkärr ,spridd fl. ,1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön fr.Arvån c:a 800 m S-ut (25 37-21 41) (14F 6c , [67825, 14637] ) ,strandskog/strandkärr ,spridd fl. ,1987 (TLj)
Carex canescens    Gråstarr
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,rikligt ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,flertal ,2015 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,spridd ,2008 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ) ,f.d. torvtäkt ,spridd ,2010 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ) ,betat sumpkärr , 1986 (LBr)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,fuktigt dike/källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,vägkant ,enstaka ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,kanten av gammal åker ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,dike ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Djursjöberget (14F 9d , [67974, 14665] ) , ~refl~ ,surhål i hyggeskant ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,i fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,fuktig del av täkten ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,surdrag ,flertal ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14700] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktig del av övergiven fäbodtäkt ,några mindre grupper ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,källdrag ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Carex capillaris    Hårstarr
Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5c , [67780, 14649] ) ,vitmosstuva i källdrag ,enstaka ,1985 (TLj)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14659] ) ,betat källflöde ,sparsam ,1988 (LBr)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,dikeskant ,enstaka ,2015 (GHa)
Norrboda v."gammelstan" (14F 5e , [67779, 14702] ) ,efter bäcken i slåttermark m.kärrsälting,rödkämpar m.m. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr ,rikligt o flerst. ,1987 (JEd)
Änderarvet (14F 6c , [6781190, 1462460] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex capitata    Huvudstarr
SO Moränget,kraftledningsgata (14F 5c , [67793, 14632] ) ,sankhölja i f.d.ängmark ,~10 tuvor ,1985 (TLj)
Sjugelmyren,kärr SV (14F 5d , [67771, 14678] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,fåtalig i de övre delarna ,2007 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,sluttande rikkärr ,åtm.2 lokaler, t.riklig ,1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [67803, 14622] ) ,backkärr ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [67802, 14625] ) ,diverse arter denna dag , 1987 (Bengt Oldhammer)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Sunden (14F 4c , [6773470, 1462330] ) ,myr ,enstaka ,2010 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,snårig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta myrpartier , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i våta myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,våta myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Carex demissa    Grönstarr
Oxmyrbäcken (14F 5c , [6778440, 1461560] ) ,kanten av dike/bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,fåra i plöjt hygge ,enstaka ,2008 (GHa)
Carex diandra    Trindstarr
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14625] ) ,rikkärrkant ,enst. ,1987 (TLj)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,kanten av åsgropsgöl ,flertal ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärn v.Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ) ,rikare kärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,sluttande rikkärr , 1987 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,dominerande i vissa myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,dominerande i vissa myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget (artp.) (14F 6c , [67802, 14625] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Carex digitata    Vispstarr
Furumyren (14F 5c , [6777860, 1463300] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Lusbrända (14F 5c , [67781, 14648] ) ,f.d. åker, nu ungskog ,fåtal ,2013 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,lövskog i brant ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,utmed skogsbilväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,kanten en bäck ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,torr barrskog/gammalt kalkbrott ,enstaka ,2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,blandskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,betesmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,skogsmark i sluttning, även på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,skogsmark i sluttning, även på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex dioica    Nålstarr
Skorverhällsmyren (14F 5d , [67763, 14672] ) ,fuktigt parti av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,kanten av periodvis översvämmad strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ) ,källdrag i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6799, 1473] ) ,klibbalskärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
1 km NNV Långjämnaren (15F 3c , [6815494, 1464632] ) ,artrik skogsmark, källa , 2005 (JHe)
1 km SV om Håvatjärnen (15F 3c , [6817880, 1462576] ) ,artrik skogsmark, värdefull skogsbäck , 2005 (JHe)
700 m V om Håvatjärnen (15F 3c , [6818442, 1462819] ) ,artrik skogsmark, översilad , 2005 (JHe)
Carex echinata    Stjärnstarr
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,ymnigt ,2015 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [6775680, 1464360] ) ,liten bäck ,rikligt ,2010 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Furumyren (14F 5c , [6777810, 1463320] ) ,bäck genom grustag ,enstaka ,2018 (GHa)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777410, 1466530] ) ,sumpigt f.d. änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ) ,botten av tömd damm ,enstaka ,2016 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,dike ,tiotals ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,barrskog nära källa ,enstaka ,2014 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,ensaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike ,väl sprided i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,myr, i våtare partier ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14703] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i många våta partier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,källflöde ,tiotals ,2015 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,båtlänning ,enstaka ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Brännvinsberget (artp.) (14F 9d , [6799072, 1465664] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Carex elata    Bunkestarr
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,ett litet bestånd ,2008 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,grunt vatten i åsgropstjärn ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,åsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [67808, 14673] ) ,grund tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,dike med järnockra ,en tuva ,2014 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,liten loke i barrskogssluttning ,fåtal ,2017 (GHa)
Carex ericetorum    Backstarr
Furudal, eft.jvg 1 km V stn (14F 6c , [67839, 14630] ) ,öppna sandslänter på tallheden ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,i gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,något tiotal ,2016 (GHa)
Kalkberget (14F 7d , [6787050, 1465020] ) ,i gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Carex flava    Knagglestarr
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,dike , 2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,liten bäck ,fåtal ,2009 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,dike i kanten av rikkärr ,spridd ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Rismyrbäcken (14F 6e , [6782080, 1472690] ) ,utmed bäck ,flertal ,2009 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,utmed ån ,fåtal ,2007 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,traktorspår på hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,spridd i vattenbrynet ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Idån (14F 9c , [67993, 14603] ) ,vid vägtrumma ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Carex globularis    Klotstarr
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,barrskog intill myr ,enstaka ,2013 (GHa)
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,kanten av myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [67754, 14640] ) ,myr på kalhygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,ungskog ,rikligt ,2018 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [6779520, 1466330] ) ,myr ,ymnigt ,2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67788, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,sumpskog ,rikligt ,2010 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,fuktig grässvål ,flertal ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,gles barrskog nära källa ,tiotals ,2014 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,kanten av myr ,tiotals ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Myr väster om gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791270, 1461900] ) ,barrskog i kanten av myr ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,spridd ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,blockrik tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktig skogsmark, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktig skogsmark, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,kanten av barrskog mot myr ,tiotals ,2010 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,fuktig skogsmark, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,flertal ,2016 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14701] ) ,kanten av myr ,väl spridd ,2017 (GHa)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäck ,enstaka ,2008 (GHa)
Skorverhällsmyren (14F 5d , [67763, 14672] ) ,fuktigt parti av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Prästtjärn (14F 6c , [67839, 14642] ) ,kanten av tjärn ,väl spridd ,2010 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten ,tiotals ,2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,strandsnår ,ymnigt ,2009 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784510, 1480640] ) ,vattenbryn ,flertal ,2013 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67868, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Tillhedstjärn (14F 7d , [67853, 14652] ) ,strandzon ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandkant ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,kanten av bäck ,rikligt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,sjökant ,flertal ,2018 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,stranden av ån ,stora bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,vattenbryn ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,sumpig strand ,flertal ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,sank strandzon ,rikligt ,2009 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,srand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,flertal ,2018 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,rikligt ,2017 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,kanten av tjärn ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vattenbryn ,ymnigt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,rikligt ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,flertal ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,strandkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2016 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [68121, 14728] ) ,kanten av göl i myr ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,flertal ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,väl spridd ,2017 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Carex jemtlandica    Jämtstarr
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,flertal ,2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sörboda, liten tjärn nordväst om byn. (14F 5d , [67769, 14698] ) ,sparsamt i gungfly. ,sparsamt ,1988 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14674] ) , ,stor population ,1990 (M. Hedrén)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly ,foto ,2010 (IPt)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, palude calc., 1935 (Palmgr. 1959) * Södertjärnens östsida (14F 5d , [67777, 14652] ) ,i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr ,flera ex 1985 (TLj) * mellan Nörder- och Södertjärnarna, riklig ,1990 (M. Hedrén)
Carex limosa    Dystarr
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775890, 1460660] ) ,dike/bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,blöthål i myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,vattenbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,dike i myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och mellanrikkärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,gungfly ,enstaka ,2013 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [68121, 14728] ) ,kanten av göl i myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,tiotals ,2011 (GHa)
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ) ,myr ,fläckvis rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,tiotals ,2010 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin ,riklig ,1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,dike i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lillhåvasjöns NV spets (15F 4c , [6820242, 1463728] ) ,skogsmark, översvämning , 2005 (JHe)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803, 1471] ) ,gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803518, 1471522] ) ,. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Carex magellanica    Sumpstarr
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,flertal ,2011 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myrlaggar ,flertal ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,myrflark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,fåtal ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,dike i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,spridd ,2013 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [68121, 14728] ) ,kanten av göl i myr ,enstaka ,2015 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,tiotals ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,kanten av liten göl ,fåtal ,2011 (GHa)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Holmlindorna (14F 5d , [67769, 14665] ) ,sankmark längs ån ,flertal stora "tuvor" ,2009 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67802, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäcken ,ett par tuvor ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Kringelmyren (14F 9f , [67987, 14786] ) , ~refl~ ,myr (f.d. damm) ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,dike ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,grässvål vid badsplats ,spridd ,2008 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,flertal ,2015 (GHa)
V301 bron över Oreälven (14F 6d , [67843, 14659] ) ,kanten av älven ,enstaka ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget, norr om Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67852, 14657] ) ,slänt i tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,spridd ,2012 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,flertal ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,spridd ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,kanten av myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myrkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Orrtjärnsbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) , ~refl~ ,längs bäck , frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar, surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,kanten av övergivna åkrar ,flertal ,2012 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar, surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,rikligt ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,nära forsen,kalkskravel ,enstaka ,1985 (TLj)
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,änsgranskog ,enstaka ,1987 (JEd)
Carex ovalis    Harstarr
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,gammal väg ,flertal ,2014 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,barmark i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67755, 14725] ) , ~refl~ ,skogsbilväg över kalhygge ,flertal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ) ,vändplan ,enstaka ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,avlägg/vändplan ,enstaka ,2015 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,f.d. finnby och fäbod ,fåtal ,2012 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,kanten av avlägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Carex pallescens    Blekstarr
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [6775780, 1465610] ) ,kanten av skogsväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,flertal ,2015 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fuktig del av fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex panicea    Hirsstarr
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,enstaka ,2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,rikkärr ,rikligt ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandäng ,tiotals ,2018 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,vid källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,övergiven myrlinda ,flertal ,2010 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig del av täkten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,f.d. finnby och fäbod ,enstaka ,2012 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Mellanholmtjärnen (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrslog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,källflöde ,enstaka ,2015 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Carex pauciflora    Taggstarr
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn, 500 m SSV Lintjärnen (14F 5d , [67760, 14692] ) ,myr/torvtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,myr ,väl spridd ,2015 (GHa)
1 km SSO Svartesåsen (14F 9d , [67983, 14699] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
1 km SSO Svartesåsen (14F 9e , [6798490, 1470030] ) ,myr ,spridd ,2014 (GHA)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,ymnigt ,2017 (GHa)
Sefasttjärnen (15F 0d , [68005, 14697] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,spridd ,2016 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Flugunäs (14F 6c , [67844, 14606] ) ,sandstrand ,enstaka ,2008 (GHa)
Carex rostrata    Flaskstarr
Duskdiken (14F 4c , [67745, 14603] ) ,bäck ,ymnigt ,2014 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,dike ,spridd ,2008 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,f.d. torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,grunt vatten i åsgropstjärn ,rikligt ,2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,liten damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,fåtal ,2011 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,fåtal ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,kanten av å ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ) ,strandkant , 2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,källdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [67862, 14733] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [67863, 14732] ) ,bäverdämd å ,ymnigt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,tiotals ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vattenbryn , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Brännvinsberget (14F 8c , [6794690, 1464100] ) ,loke ,rikligt ,2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,stand ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Djursödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,dominerande i vissa myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,rikligt ,2018 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [68012, 14735] ) , ~refl~ ,myr ,dominerande i vissa myrpartier ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,strandkant ,tiotals ,2010 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,spridd ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,enstaka ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Udden vid Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780454, 1465860] ) , ,2 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Brännvinsberget (artp.) (14F 9d , [6799072, 1465664] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex vaginata    Slidstarr
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,sumpig skog utmed å ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,strandäng ,tiotals ,2009 (GHa)
Wallins äng (14F 5d , [6779990, 1465050] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotbäcken (14F 5f , [67779, 14755] ) ,källa ,enstaka ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ) ,fuktig mark vid brunn/källa ,enstaka ,2008 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,övergiven myrlinda ,fåtal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt del av öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777973, 1470092] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ) ,vattenytor i f.d. torvtäkt ,tiotals ,2010 (GHa)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ) ,öppet skogskärr , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,några ruggar ,1986 (LBr)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Carex viridula var. bergrothii    Ävjestarr
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly ,foto ,2010 (IPt)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandkant ,flertal ,2018 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,sandstrand ,fåtal ,2015 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,traktorspår på hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,rikligt ,1986 (LBr)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandkant ,fåtal ,2015 (GHa)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,sandbotten vid notblomster ,enstaka ,2011 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ) ,sjöbotten vid sandstrand ,flertal ,2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ) ,grunda gölar omgivna av sand ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandkant ,flertal ,2015 (GHa)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,flertal ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,djupt och brett dike ,rikligt ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2018 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,något tiotal ,2012 (GHa)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467600] ) ,sandig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2018 (GHa)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,sparsam ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [6778420, 1463300] ) ,kärr ,tiotals ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,strandäng ,fåtal ,2009 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67829, 14637] ) ,kärr med stor öppen vattensamling ,ymnigt ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Eriophorum gracile    Kärrull
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäck i kanten av hygge ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandäng ,enstaka ,2011 (GHa)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,tiotals ,2010 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,myrdrag ,enstaka ,2008 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,något tiotal ,2017 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,dike i myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark/myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myrkant , 2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,fåtal ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myrdrag , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14681] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2015 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,spridd ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,myr ,spridd ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikli ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,myr ,väl sspridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr ,spridd ,2008 (GHa)
Slaggbromyren (14F 8g , [67948, 14833] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,myrdrag ,rikligt ,2010 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14654] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14802] ) ,myr ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Idåsen (15F 0c , [68004, 14603] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,surdrag i kalhygge ,flertal ,2012 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,strandkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,fåtal ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,flertal ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,surdrag ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,sankt buskage ,enstaka ,2012 (GHa)
Rhynchospora alba    Vitag
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14621] ) ,dikeskant i myr ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,myr ,fåtal ,2013 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,enstaka ,2014 (GHa)
NV Södertjärn (14F 5d , [67777, 14651] ) ,Myr/torvtäkt ,flertal ,2015 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,tiotals ,2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,kanten av gungflyn ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,sumpiga stränder ,rikligt ,2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,väl spridd ,2008 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,flertal ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,flertal ,2018 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,ymnigt ,2010 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,fuktig myr ,flertal ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14718] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Nördertjärn - Södertjärn (3100-2602) (14F 5d , [67781, 14650] ) ,torrare myrpartier ,mkt.riklig ,1985 (TLj)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,relativt grund sjö ,spridd ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,grunt vatten ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14687] ) ,sjö, utanför vassbältet ,ett antal mindre bestånd ,2009 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södersjön, utanför Skarabacken (14F 5d , [67793, 14688] ) ,sjö ,rikligt ,2009 (GHa)
Oresjön/Furudal (14F 6c , [6783630, 1464040] ) ,utanför vassbältet ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Oresjön, viken norr om Vindförberg (14F 6c , [6783800, 1464890] ) ,sjö ,sparsamt ,2013 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67823, 14674] ) ,sjöstrand ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Vindförberg i Oresjön (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sjöstrand , 1986 (JEd)
Löming vid Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,sjö ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2015 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,långsamt flytande älv ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors, Djurviken (14F 7f , [6787816, 1478484] ) ,sjö , 2013 (BOr)
Dalfors,Amungen (14F 7f , [6788, 1478] ) ,sjö ,t.riklig ,1985 (TLj)
Dalforsån (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lugnvatten ,ett stort bestånd ,2009 (GHa)
Löming (artp.) (14F 6d , [67832, 14698] ) ,2 bestånd här, ett vid udden och ett 100 meter österut , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [6784033, 1466142] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6d , [6784861, 1469906] ) , ,en större rugge ,2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6e , [67833, 14703] ) ,två partier på denna sträcka , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6e , [67846, 14703] ) ,ett par hundra meter längs stranden , 2014 (Bengt Oldhammer)
Schoenus ferrugineus    Axag
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr ,sparsam ,1993 (M.Löfroth)
Voxnan N om Lappstreken (15F 6d , [6830, 1465] ) , ,litet bestånd ,1984 (GÄBS 1988)
Holmmyren Ö om Dalbyn, 1978 (RYN.1982) * (14F 5d , [67767, 14663] ) , ,sparsamt ,1987 (TLj)
Nördertjärn vid Dalbyn, 1978 (RYN.1982) * (14F 5d , [67781, 14650] ) , ,sparsamt ,1987 (LBr)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ) ,sluttning mot meandrande å ,tiotals ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,å-strand ,flertal ,2013 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ) ,botten av tömd damm ,mycket ymnigt ,2016 (GHa)
Lundgården i Sörboda (14F 5e , [67759, 14704] ) ,grusig bäckstrand ,några 10-tal kvm ,1985 (LBr)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,kärr och vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
700 m VNV om Gajulamm (15F 3c , [6817791, 1463000] ) ,artrik skogsmark, översilad , 2005 (JHe)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Trichophorum alpinum    Snip
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,rikligy ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,fuktig strandäng ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67797, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,väl spridd ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,flera tiotal ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,välo spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67967, 14677] ) , ~refl~ ,myr ,spridd över hela myren ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,i mindre antal i några myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,mycket rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,myr ,flertal ,2015 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vanlig i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,vanlig i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Agrostis canina    Brunven
Dalbyn (14F 5c , [6779, 1464] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6781, 1463] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta näringsrika partier , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Agrostis capillaris    Rödven
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ) , ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,vändplan ,spridd ,2015 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,vägren ,flerstädes längs vägen ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vägren/mötesplats ,spridd ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,vägslänt ,väl spridd ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd på näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,spridd på näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,vägren/avlägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Agrostis gigantea    Storven
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Agrostis stolonifera    Krypven
Dalbyn, Bystugan (14F 5d , [6778350, 1465390] ) ,landsvägsdike intill åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta näringsrika partier , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67784, 14646] ) ,åker ,fuktig del av åkern ,2011 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Lukohol (14F 5d , [67791, 14656] ) ,vät i en åker ,tiotals ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,f.d åker ,fåtal ,2011 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ) ,slänt ner mot sjön ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,spridd ,2014 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,beteshage ,flertal ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Pundsmyr (14F 5c , [67751, 14647] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,fåtal ,2011 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,utmed skogsbilväg ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,blandskog ,väl spridd ,2010 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,grässvål ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ) ,vägren vid parkeringsficka ,fåtal ,2010 (GHa)
Stångbrunnmyren (14F 7e , [67869, 14727] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787480, 1475700] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,grässvål ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,tiotals ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67987, 14748] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,väl spridd ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,ymnigt ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,grässvål ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Briza media    Darrgräs
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,ödetomt ,fåtal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 5d , [67799, 14651] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 6d , [67800, 14651] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ) ,vägren vid parkeringsficka ,enstaka ,2010 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bromus inermis    Foderlosta
Furudal, eft. väg 296 (14F 6c , [6783, 1463] ) ,vägkanter ,flerst. ,1986 (TLj)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åkerkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
100 m NV Lintjärnen (mellan Dalbyn och Sörboda) (14F 5d , [67767, 14694] ) ,åkerkant ,flertal ,2013 (GHa)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Bäckmyren (14F 5c , [67754, 14645] ) ,hygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67752, 14651] ) ,hygge ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Skommarheden (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,kalhygge ,spridd över hela rutan ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67831, 14811] ) ,hyggeskant , 2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786060, 1472960] ) ,kraftgata ,rikligt ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,dike ,spridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens allm. , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8c ) , ,1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,ställvis dominerande, ställvis saknas , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,ställvis dominerande , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,rrikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,all slags skog ,ställvis dominerande, ställvis saknas ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,ställvis dominerande , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,hyggeskant ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,flertal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,gles tallskog ,flertal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,enstaka ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles tallskog ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,sandrevel mellan myr och sjö ,enstaka ,2013 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Udden vid Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780454, 1465860] ) , ,2 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,längs nybruten väg ,flertal ,2015 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67769, 14674] ) ,hyggeskant ,flertal ,2010 (GHa)
Arvet 1 km V-ut efter Orsa-vägen (14F 6c , [6781, 1462] ) ,torra vägkanter ,rikl. ,1988 (JEd)
Sunnanhed (14F 6d , [6780, 1469] ) ,sandiga vägkanter,etc ,fl. ,1988 (TLj)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sandstränder ,rikligt och spridd ,1986 (JEd)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67854, 14656] ) ,vägren genom sandtallskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors V-ut v.lv. (14F 7f , [6787, 1475] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (JEd)
Åssjön v.lv. (14F 8g , [6793, 1480] ) ,vägkanter , 1988 (JEd)
Åssjöbo Ö-ut v.lv. (14F 8g , [6793, 1482] ) ,vägkanter , 1988 (JEd)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ) ,ängsmark på sand ,sparsamt ,1988 (LBr)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,vägslänt ,rikligt ,2015 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,sandig bäckslänt ,något 10-tal ,1986 (LBr)
Ejheden (15F 1d , [68095, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,snårskog utmed å ,spridd ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,sumpskog längs ån ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,dike ,flertal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,ett rätt kraftigt bestånd ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,fuktigt dike ,ett par stora bestånd ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vattenfyllt dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,utmed älven , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,vattenbryn vid fördämningsvall ,enstaka ,2017 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vid fundament för laxtrappa , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,10-tals ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,ställvis vanlig i fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,längs bäck ,enstaka ,2012 (GHa)
Udden vid Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780454, 1465860] ) , ,1 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktig del av övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,kanten avåsgropstjärn ,spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67797, 14675] ) ,strandäng bland gråal , 2008 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,rätt fuktig strandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,dike , 2009 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,väl spridd ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,väl spridd ,2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,väl spridd ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,rikligt ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,spridd ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägrenar, öppen skog ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,barrskog ,rikligt, utom i våtmark ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,allmän, utom i våtmark , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,parkering ,tiotals ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,spridd ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,ruiner efter gård ,enstaka ,2011 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14693] ) ,gammal odling ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt ,2012 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,slänt ner mot älv ,enstaka ,2014 (GHa)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14666] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Notsjöberget (14F 9e , [6797, 1471] ) ,hygge ,fläckvis ymnigt ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,hyggen, vägrenar ,riklig ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,väl spridd ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,gles tallskog ,ymnigt ,2016 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68152, 14701] ) ,hygge ,flertal ,2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles tallskog ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,hygge ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,slänt ner mot älv ,väl spridd ,2014 (GHa)
Roegneria canina    Lundelm
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14665] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,å-strand ,tiotals ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,längs ån ,flertal ,2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,längs bäck ,tiotals ,2014 (GHa)
Arvheden ,eft. väg 301 (14F 6c , [6782, 1463] ) ,vägkanter ,enst. ,1987 (TLj)
Elytrigia repens    Kvickrot
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed uthusväggar ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudals järnvägsstation (14F 6c , [67839, 14637] ) ,grässvål vid f.d. lastkaj ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,flertal ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,flertal ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Arvheden ,v.Orevallen (14F 6c , [67826, 14636] ) ,sandig vägkant ,enst. ,1987 (TLj)
Festuca ovina    Fårsvingel
Brändan (14F 5d , [67757, 14677] ) ,grässträng mitt i väg ,enstaka ,2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,skogsbilväg ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Östanvik, Stormyren (14F 6d , [6783240, 1469430] ) ,skogsväg ,enstaka ,2017 (GHa)
V301 bron över Oreälven (14F 6d , [67843, 14659] ) ,vändplan ,enstaka ,2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,gammal väg ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka vid rastplats ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,rätt många tuvor ,2008 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,avlägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Sörbodavägen vid Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Jälltjärberget (14F 4c , [67746, 14644] ) ,dike vid vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6778, 1465] ) ,vägrenar mm ,väl spridd ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,kanten av en å ,enstaka ,2013 (GHa)
Andån/Oresjön (14F 5d , [67795, 14664] ) ,åmynning ,flertal ,2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ) ,grund å ,enstaka ,2015 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [6783780, 1463860] ) ,i kanten av kanalen mellan loken och Oresjön ,enstaka ,2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,tiotals ,2014 (GHa)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Avenula pubescens    Luddhavre
Tungsen (14F 9g , [67960, 14841] ) ,gammal äng ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Leymus arenarius    Strandråg
Näset i Skattungen (14F 7c , [6785408, 1461143] ) ,naturlig erosionsbrant, (inplanterad ??) , 2013 (BOr)
Melica nutans    Bergslok
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,hygge ,väl spridd ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,blandskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Rismyrbäcken (14F 6e , [6782080, 1472690] ) ,blandskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,fördämningsvall , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lövstackarna (14F 7f , [67855, 14756] ) ,igenvuxna fäbodängar ,enstaka ,1985 (LBr)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,tiotals ,2015 (GHa)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Draggkilen (14F 4b , [67728, 14599] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,väl spridd ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,utmed en å ,flertal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandkant , 2008 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ) ,botten av tömd damm ,flertal ,2016 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ) ,stranden av bäck ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,stranden av sumpig vik ,enstaka ,2009 (GHa)
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2012 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,strandskog ,fåtal ,2017 (GHa)
Rismyren (14F 6e , [6780990, 1473690] ) ,surdrag i kraftgata ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,tiotals ,2015 (GHa)
Bondbodsdammen (14F 6g , [67801, 14803] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Tranusjön/Nysjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786950, 1464650] ) ,strand ,fåtal ,2011 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,flertal ,2012 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike genom myr ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Göringån, näta Göringens station (14F 8f , [6790520, 1477330] ) ,åstrand ,enstaka ,2011 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Djursjdammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,fördämmningsvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,allmän i vissa myrar , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,allmän i vissa myrar , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,flertal ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,väl spridd ,2018 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,rikig i vissa myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,enstaka ,2016 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Norudden (14F 5d , [67796, 14675] ) ,grässvål ,enstaka ,2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbodvall ,spridd ,2013 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvåsen (f.d. fäbod) (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Norrboda v.gård (14F 5e , [67779, 14704] ) ,vägkant intill dyngstack ,1 rugge ,1988 (TLj)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,spridd ,2017 (GHa)
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ) ,grustag ,enstaka ,2013 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet, v.Arvåns utlopp (14F 6c , [67822, 14639] ) ,gräsmark ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,gammal vägbana ,enstaka ,2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,flertal ,2017 (GHa)
Furudals järnvägsstation (14F 6c , [67839, 14637] ) ,grässvål vid f.d. lastkaj ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,parkeringsplats , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal åker ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,flertal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2011 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fåbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,rikligt ,2014 (GHa)
Phragmites australis    Vass
Draggkilen (14F 4b , [67728, 14599] ) ,myr ,spridd ,2011 (GHa)
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,vattensamling i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2008 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal/Oresjön (14F 6c , [67839, 14646] ) ,grund vik ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67823, 14674] ) ,strand ,rikligt ,2009 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,sjö ,väl spridd ,2008 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14774] ) , ~refl~ ,kanten på tjärn ,spridd ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,grunt vatten ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,grund vik ,ymnigt ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14818] ) ,tjärn ,fåtal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,surdrag i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Liten tjärn 500 m Ö Rödingstjärnen (14F 8e , [67940, 14736] ) , ~refl~ ,skogstjärn ,tätt bestånd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,tjärn ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Grundtjärnen (14F 9b , [67953, 14594] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Hålåtjärnen (14F 9c , [67967, 14604] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ) ,tjärn ,spridd ,2014 (GHa)
Djursjöån (14F 9c , [67998, 14648] ) ,liten tjärn genomfluten av ån ,rikligt ,2010 (GHa)
"Bassängen" (14F 9d , [67974, 14657] ) ,tjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkån (14F 9f , [6798030, 1478890] ) , ~refl~ ,snårskog längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Abborrtjärnen (15F 0b , [68003, 14596] ) ,skogstjärn ,fåtal ,2014 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,grund sjö ,ett antal mindre ruggar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sel i ån ,ymnigt ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ) ,grunt vatten i tjärn ,tiotals ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,strandkant ,enstaka ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,tjärn ,väl spridd ,2017 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [6784033, 1466142] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Poa alpina    Fjällgröe
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,spridd ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,grusyta i vändplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Arvet efter Botalbäcken (14F 6c , [67821, 14632] ) ,hackslog ,enst. ,1988 (TLj)
Furudal,spåromr. (14F 6c , [6783, 1463] ) ,järnvägsgrus-sand ,rikl. ,1987 (TLj)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,parkering ,spridd ,2012 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,skogsbryn vid sandstrand ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788640, 1479140] ) ,vägkant ,rikligt ,2010 (IPt)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,grusig skogsväg , 1990 (JEd)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ) ,grusskogväg , 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vändplan ,enstaka ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,tiotals ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,enstaka ,2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Poa annua    Vitgröe
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ) ,åkerväg ,flertal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,parkeringsplats ,fåtal ,2011 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Krytsmyrrannet (14F 5e , [6779120, 1473550] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67830, 14631] ) ,skjutbana ,fåtal ,2010 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,parkeringsyta ,fåtal ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,flertal ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,väg ,enstaka ,2014 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gammal väg ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,grusväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Poa compressa    Berggröe
Dalbyn (14F 5d , [67773, 14658] ) ,f.d.grustäkt el.dyl. nu betad ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Furudal, spårförgreningen vid Hedlunds (14F 6c , [67839, 14629] ) ,sandtallskog ,flertal ,2011 (GHa)
Furudals f.d.jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,på grus o sand ,riklig ,1986 (TLj)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sandstränder ,rikligt och spridd ,1986 (JEd)
Poa nemoralis    Lundgröe
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Poa palustris    Sengröe
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67763, 14674] ) ,gles kalktallskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,sumpig strandskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt parti av täkten i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ) ,längs brukningsväg ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,parkering ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,väl spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,flertal ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,spridd ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Poa remota    Storgröe
Långboheden (14F 6g , [67834, 14821] ) ,bäckupprinnelse vid kallkälla på kalhygge , 1986 (RLu)
Poa supina    Trampgröe
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,gårdstun ,någon kvm ,1987 (LBr)
Poa trivialis    Kärrgröe
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,kanten avåsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)

Uppdaterad 2019-02-06