ORE

558 arter

8185 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ) ,bäckravin ,flerrst. ,1985 (TLj)
Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ) ,rikkärr i torvgravar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blockmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,blockmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67756, 14653] ) ,sumpig granskog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,fuktig granskog , 2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67859, 14657] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,barrskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,enstaka ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,sumpskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,väl spridd ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,väl spridd ,2012 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,barrskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,barrskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,barrskog ,riklig ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,på många ställen i skog , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,sumpskog ,rikligt ,2017 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,på många ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig skog ,spridd ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ) ,gles barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,blandskog vid gammalt järnbruk ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Håvaberget (artp.) (15F 4d , [6824599, 1465221] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,spridd ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Söder om Sjugelmyren (14F 5d , [67769, 14680] ) ,tallhed ,väl spridd ,2013 (GHa)
Åsen/Nissaänget (14F 6e , [67806, 14735] ) ,gammelskog ,glest bestånd ,2009 (GHa)
Strax V Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785050, 1464830] ) ,sandtallskog ,rätt rikligt inom några få kvadratmeter ,2011 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gles barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,skogsmark , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,barrskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,skogsmark , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hyggeskant ,spridd ,2013 (GHa)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Tallhed nära Oreälven (14E 7i , [6785770, 1441840] ) ,tallhed ,spridd i slänt ,2020 (LBr)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,gles barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
heden söder om Sjugelmyren (14F 5d , [67770, 14679] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Mitt mellan Ockeråns mynning och Orskavsberget (14F 5d , [67781, 14682] ) ,tallplantering ,flertal ,2013 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ) ,banvall i barrskog , 2010 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark ,2 m2 ,2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,flertal ,2012 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,torrare ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,torra ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,torra ställen i skog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SSV Lill-Trossmossjön (15F 1e , [6805390, 1470300] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ) ,ungskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljotkjeldbettjen (artp.) (14F 5c , [6778187, 1460288] ) ,gles tallskog ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Filingsåsen NB, norr vägen (artp.) (14F 9d , [6795177, 1468798] ) ,äldre gles tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Skogsväg O Notsjön (artp.) (15F 1c , [6805710, 1464102] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Ejheden, väg norrut (artp.) (15F 1e , [6806089, 1472588] ) , ,8 m2 ,2011 (Lars-ove Wikars)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,några tiotal ,2017 (GHa)
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67771, 14668] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,några tiotal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myr ,enstaka i många myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i många myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,i många myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Israeltjärnarna , V om Storejen (15F 2c , [6811618, 1464903] ) ,skogsmark översilad , 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Furudals bruk,dammen eft.Ore älv (14F 7d , [6786, 1465] ) ,stora kontgjorda sjöar/dammar ,flerst. ,1985 (TLj)
Furudals bruk,nya dammen (14F 7d , [67868, 14652] ) ,dammsjö (mkt grund) ,enstaka,lösdrivande ,1985 (TLj)
Oresjön vid Vindförberg (DFl-50) (14F 6d , [67830, 14650] ) ,ilandflutna ex. , 1986 (JEd)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,kanten av åker ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ) ,f.d. åker ,flertal ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14658] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67830, 14810] ) ,brant vägslänt ,tiotals ,2008 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Norr om Tranusjön (14F 7c , [67870, 14643] ) ,diken längs nybruten väg över hygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudaks bruk, bron vid Nysjön (14F 7d , [6787050, 1465370] ) ,tryckdamm ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,bakom uthus ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,runt källa och längs diken ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Bron över Andån (Sörbodavägen) (14F 5d , [6777240, 1466540] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.) (14F 5e , [6778450, 1470467] ) ,dikeskant ,29 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,tiotals ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vattensamling i djupt dike ,ganska många ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grunt vatten på sandbotten , 2008 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten ,flertal ,2011 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,fuktigt dike/källdråg ,tiotal ,2009 (GHa)
Vägskälet NV Lilltjärnen (14F 6f , [67828, 14772] ) , ~refl~ ,bäckravin ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,dike ,tiotals ,2014 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,källdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ) ,strand , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,rikligt ,2018 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,blöthål i myr ,tiotals ,2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,grund sjöbotten ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,liten loke i barrskogssluttning ,rikligt ,2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sjö ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,i sjöar och tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,rikligt ,2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,sjöar, tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,rikligt ,2013 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,kanten av tjärn ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,flertal ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,strandkant ,flertal ,2016 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14700] ) ,sumpig strand ,rikligt ,2017 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,flertal ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,flertal ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,väl spridd ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Tallhed nära Oreälven (14E 7i , [6785770, 1441840] ) ,tallhed ,sparsam i sandig slänt ,2020 (LBr)
600 m S Åskapen (14F 4c , [67727, 14600] ) ,barrskog i holme i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Källbrunnmyren ,S-ut (14F 5d , [6775, 1468] ) , , 1991 (BDr)
Ukerån S.Lintjärn (14F 5d , [6776, 1469] ) , , 1991 (BDr)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ) ,tallhed ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, v.Oresjön SO bron (14F 6c , [67833, 14640] ) ,sandig strandbrink-tallhed ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Vindförberg (14F 6c , [67837, 14648] ) ,sankmark i kanten av sandig ås ,flertal ,2013 (GHa)
Vindförbergs udde (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sandåssluttning , 1986 (JEd)
Tillhed (14F 6d , [67849, 14651] ) ,sandiga vägkanter ,rikl. ,1988 (TLj)
Nedersjön (14F 6g , [67846, 14807] ) ,strandsnår ,fåtal ,2014 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ) ,sandig slänt i tallskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67875, 14645] ) ,sandig sluttning ,enstaka ,2016 (GHa)
Tillhed (14F 7d , [67854, 14654] ) ,sandtallskog ,fåtal ,2011 (GHa)
Furudals bruk,nya dammens V-strand (14F 7d , [6786, 1469] ) ,sandiga vägkanter/strandkanter ,ymning,flerst. ,1985 (TLj)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,slänt på sandigt underlag ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,tallskogsslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalforsån/Storgåsen nära åmynningen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,f.d.ängsmark ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) ,flera kvadratmeter, rikligt, intill vägen ner mot badstranden , 2014 (Bengt Oldhammer)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ) ,bäckravin ,flertal ,2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,sumpskog utmed å ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,utdikad loke ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Dalbyn, söder om Brändan (14F 5d , [67750, 14677] ) ,gammal slog, nu sankmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Fjäckan,näraån (14F 5c , [67785, 14634] ) ,strandsumpskog med kalkslagg ,enstaka tuvor ,1985 (TLj)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14659] ) ,betat källflöde ,sparsam ,1988 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog,rikkärr ,rikligt o spridd ,1987 (JEd , TLj)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67771, 14670] ) ,tallskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,fuktig skog ,frekvent ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,fuktig blandskog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,sumpskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,kanten av en å ,spridd ,2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,övergiven myrlinda ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,sumpskog ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791280, 1461910] ) ,barrskog i kanten av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,fuktigare skog ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,myrdrag ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68095, 14677] ) ,sluttning ner mot sjö ,tiotals ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kojplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ) ,rikkärr ,riklig ,1985 (TLj)
Sjugelmyren,kärret SV myren (14F 5d , [67771, 14678] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog,rikkärr ,rikligt o spridd ,1987 (JEd)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Östanvik (artp.) (14F 6d , [6783168, 1468370] ) ,torr gräsmark torrbacke i sommarstugeträdgård ,12 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Östanvik (artp.) (14F 6d , [6783173, 1468377] ) ,gårdstun med torrängsvegetation ,11 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Fjäckan,kraftledningsgata (14F 5c , [6778, 1463] ) ,torrbackar o på kalkklippa v.forsen , 1985 (TLj)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, industriomr. (14F 6c , [67839, 14629] ) ,sandgrop v.f.d.lastområde ,enst. ,1987 (TLj)
Lill-Tranubäckens utlopp,1 km V Furudals bruk (14F 7c , [67871, 14647] ) ,gräsmark vid f.d. kalkbrott ,enstaka ,1985 (TLj)
Korsåsen (15F 0f , [68023, 14773] ) ,hackslog ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Wallins i Arvet (artp.) (14F 5c , [6779711, 1464992] ) ,torr gräsmark med buskar igenväxande gammal linda/slåttermark. ,30 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.) (14F 5e , [6777969, 1470098] ) ,ängs- och betesmark ,3 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Vitaspen, vid husgrund (14F 8h , [67922, 14893] ) ,sandig gräsmark ,5-10 ex ,1986 (RLu)
Polypodium vulgare    Stensöta
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,stora stenblock ,fåtal ,2015 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,flyttblock ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,lodrät bergvägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [6807940, 1464740] ) ,flyttblock ,enstaka ,2014 (GHa)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Moränget (14F 5c , [67798, 14624] ) ,hyggeskanter o gles skogsmark ,t.riklig ,1985 (TLj)
Tenninge (14F 7b , [6789, 1458] ) ,nära åutlopp , 1982 (JEd)
Tidbergstjärnen (14F 8f , [67911, 14794] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Dalforsån mellan Stocken och Göringsjön (14F 8f , [67915, 14769] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,ett rätt stort bestånd ,2014 (GHa)
1,5 km SO Hermansborg (14F 9c , [67970, 14637] ) ,diken ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,något tiotal ,2014 (GHa)
Gåsberget/Dalforsån (14F 9e , [6798, 1474] ) ,utmed ån , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,skogsbryn/vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,utmed bäck ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,sumpskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Sörboda, Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,blandskog ,enstaka ,2019 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
500 m NO Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Stridbäcken (14F 6e , [67806, 14709] ) ,utmed bäcken ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,fördämningsvall ,rikligt ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,bäckdråg ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ) ,stranden av å ,rikligt ,2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,kanten av bäck ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,längs bäck ,flertal ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ) ,fuktig skog längs bäck ,ymnigt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,fuktig, näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,rikligt ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,fuktigt snår ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,ymnigt ,2015 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,flertal ,2017 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,ymnigt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,sank skog vid gammalt järnbruk ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,bäckdråg ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67771, 14673] ) ,kanten av rikkärr ,flertal ,2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ) ,sumpskog ,tiotals ,2013 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,sumpskog ,flertal ,2013 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,väl spridd ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,flertal ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Svartesåsen (14F 9d , [67990, 14699] ) , ~refl~ ,fuktdrag i fäbodskog ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,all möjlig fuktig mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,plats för rivna stugor ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,sumpig skog söder om vägen ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,fuktigt hygge ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,gammal stenbro ,enstaka ,2014 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,stenmur ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,i stödmurar och stenmurar ,spridd i hela bruksområdet ,2009 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,stora stenar i en masugnsruin ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,mossbevuxen sten ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ) ,under utskjutande klippa ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,nedre kanten av stenmur ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Avmätarkojan (14F 4c , [67746, 14619] ) ,f.d. kojplats ,ymnigt ,2014 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Andån (14F 5d , [6779430, 1466170] ) ,sumpig skog längs ån ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,rikligt ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kyrkan (14F 6d , [67802, 14658] ) ,lövskogsslänt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg ,väl spridd ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,sumpskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,spridd ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,rikligt ,2017 (GHa)
Humoån (14F 7d , [6785610, 1468220] ) ,snår längs ån ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,rikligt ,2017 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,fåtal ,2017 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,lövsly ,rikligt ,2011 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,dike ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ) ,surdrag ,rikligt ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,fuktskog ,spridd ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,stensatt bäck-kant ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,övervuxna slagghögar ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,rrikligt ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,fuktig del av täkten ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,fuktig näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,nedanför lodrät bergvägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809470, 1467610] ) ,sänka med granskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,plats för rivna stugor ,enstaka ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt ,2012 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68151, 14627] ) ,skogsbryn ,väl spridd ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,sumpig skog söder om vägen ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,blandskog ,rätt trikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Gymnocarpium robertianum    Kalkbräken
Fjäckan invid ön (14F 5c , [67785, 14634] ) ,på kalkklippor och åstrand ,riklig ,1983 (SWe:LJUNG 1985)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67872, 14648] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Fjäcka (artp.) (14F 5c , [67784, 14634] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Moränget (14F 6c , [67805, 14625] ) ,blött rikkärr i skogsbryn ,1 best. ,1987 (TLj)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ) ,bäcksänka ,rikligt ,1990 (JEd)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ) ,fuktig skog längs bäck ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,dike från utdikad loke ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ) ,under utskjutande klippa ,enstaka ,2012 (GHa)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Åskapen (14F 4b , [67736, 14597] ) , ~refl~ ,å med omgivande stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öratjärnsbäcken (14F 5c , [67773, 14626] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Prästskvaltan (14F 5d , [67797, 14663] ) ,ungskog , 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,barrskogsslänt ,rikligt ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,lövsly ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14825] ) ,fäbodskog ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,fuktig gles granskog ,tiotals ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svartesåsen (14F 9d , [67992, 14699] ) ,fuktdråg i blandskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,fuktig granskog ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Grustag V Rustas (artp.) (14F 5d , [6777012, 1465172] ) ,odlingsrösen ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Dryopteris cristata    Granbräken
Moränget (14F 6c , [67804, 14624] ) ,öppet rikkärr , 2005 (BDr)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67774, 14677] ) ,sumpig barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,kanten av fuktigt dike/källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,blockrik tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,översilad sluttning med barrskog ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,fuktig del av täkten ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,lodrät bergvägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,fåtal ,2012 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,sumpskog ,enstaka ,2019 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [6777030, 1465200] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,barrskogsslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,lövsly ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788, 1478] ) ,odlingsrösen ,enstaka ,1985 (TLj)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,sumpskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,källdrag ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67996, 14652] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,några "strutar" ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ) ,lövrik västbrant, på ett stenblock av några m3 storlek ,några ex ,2009 (BOr)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,översilad sluttning med barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Sofflocksmyren (15F 0e , [68000, 14715] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,flertal ,2015 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Polystichum lonchitis    Taggbräken
Nära Storhälltjärn (14F 6f , [67822, 14784] ) ,gammal körväg ,en tuva ,1996 (BDr)
Blechnum spicant    Kambräken
Storhälltjärnen ,strax Ö-ut (14F 6f , [67821, 14784] ) ,kant av gammal skogskörväg ,1 stort fertilt ex ,1991 (BDr)
Larix decidua    Europeisk lärk
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,ett mycket kraftigt träd ,2017 (GHa)
Picea abies    Gran
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Mörttjärn (14F 7f , ) ,barrskog skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Stjälkviken (14F 7h , [67893, 14896] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,hygge ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14607] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,barrskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67957, 14840] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [6807, 1464] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68098, 14685] ) ,blockrik skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Spridd i hela rutan (15F 3d , ) ,barrskog skogsbildande ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Nordvik (artp.) (14F 6d , [6784104, 1466635] ) , , 2014 (Olof Hedgren)
Oreälv, Lindbodarna (artp.) (14F 8d , [6790500, 1465192] ) , , 2014 (Olof Hedgren)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hela rutan (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,sandig mo ,skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786, 1465] ) ,sandhed ,allmän, skogsbildande ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Mörttjärn (14F 7f , ) ,barrskog skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Stjälkviken (14F 7h , [67893, 14896] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,skogsbildande i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14607] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,srandskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67957, 14840] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,skogsbildande i hela rutan , frekvens allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (15F 1c ) , allmän ,2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68098, 14685] ) ,blockrik skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Långmyrberget (15F 1e , [68093, 14717] ) ,stenig skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14693] ) ,blockrik skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Älgmyren (15F 2e , [68113, 14710] ) ,stenig skogsmark ,skogsbildande ,2011 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Spridd i hela rutan (15F 3d , ) ,barrskog skogsbildande ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Lomvikstjärnarna (artp.) (14F 9e , [6795120, 1474632] ) ,äldre tallskog i kuperad mark, blockigt ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Juniperus communis ssp. communis    En
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,liten ö mitt i ån ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,strandsnår ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,flertal ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,tallskog ,väl spridd ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14810] ) ,kanten av myr ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67866, 14656] ) ,tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14720] ) ,kraftgata ,väl spridd ,2011 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,öppen blandskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,fåtal ,2012 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Dalfors, V om Hästtjärnen (14F 8f , [6793170, 1478290] ) ,längs en obetydlig bäck ,ca 10 meter högt och 30 cm i diameter i roten ,inponerande !! ,2004 (BOr)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Djursödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,tallskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,enstaka ex i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka exemplar i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,buskage längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,myrkant ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,enstaka exemplar i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14678] ) ,betesmark ,spridd ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,spridd ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14701] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Populus x canadensis    Kanadapoppel
Dalbyn Höstgatan (artp.) (14F 5d , [6778406, 1465272] ) , ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Populus tremula    Asp
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,skogsbryn, åkerkanter ,väl spridd ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67829, 14635] ) ,blandskog ,spridd i hela rutan ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,blandskog/hyggeskant ,enstaka ,2009 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,kojplats , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,rikligt ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,skogsbryn ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,gammal bosättning ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,öppen blandskog ,spridd över hela rutan ,2009 (GHa)
Härholmsmyrarna (14F 7g , [6787520, 1482970] ) ,blandskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,masugnsruin ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,rätt spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,blandskog ,spridd ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,stradbuskage ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,ställvis rikligt, ställvis enstaka ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,flertal grova träd ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,ställvis riklig, ställvis enstaka , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge ,många stora träd sparade runt foirnminne ,2015 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,strandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [6805680, 1466870] ) ,f.d. huggarläger ,trädet har en omkrets på 220 cm ,2016 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [6805710, 1466890] ) ,vid gammal flottningskoja ,mycket kraftigt träd ,2015 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,tiotals ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14676] ) ,betesmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt, flera mycket grova exemplar ,2015 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [6812340, 1472870] ) ,ödegård ,trädet har en omkrets på 340 cm ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt, flera grova exemplar ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Gåsbergets NR (artp.) (14F 9e , [6798600, 1474982] ) ,lövbränna , 1991 (MBm)
Håvaberget (artp.) (15F 4c , [6824286, 1464980] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flera mycket grova exemplar ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Salix aurita    Bindvide
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ) ,f.d. äng ,enstaka ,2013 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,enstaka i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka i hela området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ) , ~refl~ ,å med omgivande sanka stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [6778, 1463] ) ,lövskog i ravin ,spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,skogsbryn, åkerholmar etc ,allmän ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,flertal ,2018 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6781, 1463] ) ,skogsbryn, åkerkanter ,väl spridd ,2008 (GHa)
500 m NO Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,blandskog ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,kanten av sumpmark ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,skogsbryn (mot vägen) ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784580, 1480700] ) ,stugplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,flertal ,2019 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,lövdunge ,enstaka ,2010 (GHa)
Idån (14F 9c , [67993, 14603] ) ,längs skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,inslag i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,inslag i större delen av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,liten ravin på stort kalhygge ,ett kvarlämnat mindre träd ,2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,blandskog ,inslag i större delar av området ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,inslag i större delar av området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,något tiotal, flera mycket gamla ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,betesmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
2 km SO om Lannaberget (15F 3c , [6815501, 1464893] ) ,artrik skogsmark, vädefull skogsbäck , 2005 (JHe)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flera, även ett hamlat exemplarf ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,ett tiotal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Salix cinerea    Gråvide
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,utmed diken , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,strandsnår ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix lapponum    Lappvide
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark/myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67828, 14632] ) ,myr ,enstaka ,2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Skålmyra (14F 6d , [67843, 14669] ) ,sankmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,rikligt ,2015 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784510, 1480730] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ) ,strandsnår ,rikligt ,2009 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67903, 14656] ) ,sankmark troligen fd myrslog ,flertal ,2017 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,sankmark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,enstaka ,2016 (GHa)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,strandsnår ,några få buskar ,2016 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,källdrag ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2015 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ) , ~refl~ ,sankmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,rikligt ,2015 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,slänt mot sjö ,enstaka ,2013 (GHa)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ) ,längs ån ,rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Dalbyn, norr om Nördertjärn (14F 5d , [6778330, 1465090] ) ,sumpskog längs bäck ,enstaka ,2018 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,dikeskant ,2014 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,kanten av avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Salix myrsinites    Glansvide
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Salix myrtilloides    Odonvide
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67859, 14725] ) ,slänt mellan väg och myr ,fåtal ,2011 (GHa)
Salix pentandra    Jolster
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,enstaka ,2010 (GHa)
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
1500 m v Bäckmyren (artp.) (14F 5c , [6776056, 1464839] ) , ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viken (artp.) (14F 6c , [6780409, 1464649] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tranusjön Handicapfiskeplatsen (artp.) (14F 7c , [6786963, 1464603] ) , ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk Golfbanan (artp.) (14F 7d , [6785692, 1467130] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix phylicifolia    Grönvide
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Väg 301, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67755, 14658] ) ,hyggeskant ,spridd ,2007 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,kanten avåsgropstjärn ,enstaka ,2013 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,vägren ,välspridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,fåtal ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strandskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [6799, 1471] ) ,längs skogsbilvägar , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,diken ,spridd längs vägar och diken ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,spridd ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,utmed grusväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,tiotals ,2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,rikligt ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,ett par buskar ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2018 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,väl spridd ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14622] ) ,liten udde i sjö ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ) ,diken vid vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,kanten av sandstrand ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ) ,sandstrand ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal på Norens Ö-strand (14F 6c , [67837, 14638] ) ,sandstrand ,rikligt o snårbildande ,1990 (JEd)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ) ,sandig udde ,flertal ,2012 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ) ,sandig strandkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandkant ,flertal ,2017 (GHa)
Ärteråsen 1.5 km OSO fäboden (14F 8c , [67921, 14637] ) ,skogsvägkant ,1 ex ,1990 (JEd)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,rikligt ,1986 (LBr)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,sandtag ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
V änden av Sandnäsvägen (artp.) (14F 7c , [6785147, 1461125] ) ,sandstrand ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ) ,kalktallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14772] ) , ~refl~ ,kalhygge i brant östsluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ) ,gles barrskog ,flertal ,2011 (GHa)
Salix viminalis    Korgvide
Norrbodavägen vid Brändan (14F 5d , [67769, 14676] ) ,vägren, på ett par ställen ,enstaka (snökäppar som slagit rot ?) ,2014 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67829, 14682] ) ,vägren, på ett par ställen ,enstaka (snökäppar som slagit rot ?) ,2014 (GHa)
Myrica gale    Pors
Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ) ,kanten av å ,spridd ,2007 (GHa)
Draggkilen (14F 4b , [67730, 14594] ) ,kanten av kanal ,rikligt ,2019 (GHa)
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ) , ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ) ,kanten av tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,strandsnår ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ) ,bäckdråg/vägtrumma ,flertal ,2017 (GHa)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,enstaka ,2018 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ) ,stranden av bäck ,ymnigt ,2010 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67844, 14606] ) ,barrskog i kanten mot sandstrand ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ) ,strandkant ,rikligt ,2015 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67869, 14648] ) ,strand ,spridd längs hela sjön ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen ,rikligt ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,strandkant ,ymnigt ,2014 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,ymnigt ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,stenig strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,bäckdråg ,flertal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,längs stranden ,rikligt ,2009 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ) ,kanten av ångsamt flytande å ,ymnigt ,2016 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9f , [67959, 14798] ) ,sjöstrand ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,ymnigt ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,stenig strand ,flertal ,2012 (GHa)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,bäckdråg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Åskapen (14F 4b , [67738, 14597] ) ,sjöstrand ,spridd runt hela sjön ,2006 (GHa)
Åskapen ,den del av sjön som ligger inom kartbladet (14F 4c , [67735, 14600] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,längs liten bäck ,fyra, fem träd ,2014 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,strandsnår ,enstaka träd/buskar spridda runt hela sjön ,2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Näset, Tjärnmyren (14F 7c , [67867, 14625] ) ,bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
Kapellsbacken vid Laggarängsbäcken 1 km SV Sälens fäbod (14F 7d , [67889, 14689] ) ,bäckstrand.lövkärr ,rikligt spridd längs bäcken ,1988 (LBr)
S om Åkermo (14F 7f , [6787724, 1478404] ) ,en del med små socklar i kärr ,några lokaler ,2013 (BOr)
Midsommarforsen (14F 7g , [67850, 14806] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,diken ,flertal ,2018 (GHa)
Oxnäsån (14F 8h , [6790480, 1486900] ) ,utmed å ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Grundtjärnen (14F 9b , [67953, 14594] ) ,längs bäck ,flertal ,2014 (GHa)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,kärr ,spridd ,2015 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall vid sjö ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ) , ~refl~ ,kanten av sankmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i sumpskog, myrkanter och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,vanlig i sumpskog, myrkanter och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,sumpskog, myrkanter och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandssnår ,något tiotal ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,stranden av stor sjö ,enstaka ,2012 (GHa)
Långmyrberget (15F 1e , [68098, 14715] ) ,dike/bäckdråg ,flertal ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,kanten av myr ,flertal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,myrdrag ,några rätt grova träd ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68116, 14709] ) ,dike/bäckdråg ,flertal ,2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68152, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809579, 1467787] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
N Tansen (artp.) (15F 2c , [6810863, 1462783] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Väster Tjäderlekstjärnen (artp.) (15F 3c , [6819441, 1462780] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,snårskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Arvån (14F 6c , [6782620, 1463620] ) ,åstrand ,spridd ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,kanten av dike ,väl spridd ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,utmed ån ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67856, 14647] ) ,strandsnår ,spridd ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,skogsbryn ,flertal ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,rikligt längs ån ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,blandskog ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,allmän i surdråg, sumpskog, kolbottnar , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,sumpskog ,Alnus incana var. laciniata se SBT .81 1987 ,1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,surdråg, sumpskog, kolbottnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,enstaka ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,rikligt ,2012 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,surdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Korsåsen (15F 0f , [6801550, 1477600] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,spridd ,2013 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ) ,längs å ,rikligt ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,strandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,betesmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,strandskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,myrdrag ,spridd ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,strandsnår ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hökåsens sydsluttning (artp.) (14F 8h , [6790143, 1488908] ) ,tallskog på morän ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Betula nana    Dvärgbjörk
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776, 1460] ) ,myr ,rikligt ,2008 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67766, 14659] ) ,kanten av kärr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67828, 14632] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,myr ,rikkligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Humotjärnen (14F 7d , [67857, 14684] ) ,myr ,väl spridd ,2015 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,rikligt ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,myr ,mycket vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,flertal ,2016 (GHa)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67968, 14676] ) ,myr , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,myrar, myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,myrar och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand/myr ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och myrkanter , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,spridd ,2010 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,väl spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,väl spridd ,2016 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Betula pendula    Vårtbjörk
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,hol i myr ,enstaka ,2011 (GHa)
1 km NNV Jälltjärn (14F 4c , [67745, 14642] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14675] ) ,strandskog ,enstaka ,2015 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464340] ) ,mindre gammelskog kvarlämnad på kalhygge ,flertal ,2017 (GHa)
1 km S S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68029, 14606] ) ,kvarlämnad på hygge ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m NO Gråtåmyren (15F 0c , [68036, 14626] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m N Nyslogstjärnen (15F 0c , [68046, 14646] ) ,äldre blandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,delvis rikligt, delvis enstaka , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Hals (15F 2d , [68111, 14688] ) ,övergiven bosättning ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
7,3 km SO Dalfors, 1,2 km NNO Linåsen(f.d.fäb.) (14F 6g , [67828, 14829] ) ,stort inhägnat avkommeförsök med tall/contorta på gammal granmark ,1 st 2stammig ind. (f.crispa) ,1988 (PMi)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67866, 14658] ) ,hage ,väl spridd ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67850, 14806] ) ,strandskog ,spridd ,2014 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67955, 14599] ) ,kanten av sankmark i mycket blockrik skog ,enstaka ,2015 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,skog längs bäck , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,delvis rikligt, delvis enstaka , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,gårdsplats ,fletrtal ,frekvens allm. , 2013 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14676] ) ,betesmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14678] ) ,betesmark ,flertal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,kraftgata ,allmän ,2014 (GHa)
Spridd i hela rutan (15F 3d , ) ,blandskog rikligt ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,strandskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,stora stenar i en masugnsruin ,en buske ,2013 (GHa)
Cannabis sativa    Hampa
Furudal, bussgaraget (14F 6c , [67840, 14641] ) ,vägslänt vid busskur ,en planta ,2012 (GHa)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,jordhög nere i grustag ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Humulus lupulus    Humle
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,en krafig planta ,2017 (GHa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,vid källargrund ,enstaka ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn korsningen v301/Norrbodavägen (14F 5d , [67771, 14655] ) ,gårdsplats ,spridd ,2009 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,jordhög ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,vid uthusvägg ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ) ,trädgårdsutkast ,fåtal ,2010 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,tipp vid gammal vägbana ,enstaka ,2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vid uthusruin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,utmed husgrund , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,vid uthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vid husruin ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,vid uthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ) ,vägbank , 2009 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,rikligt ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,platsen för en riven koja ,10-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,vid husgrund ,något tiotal ,2016 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,vid husgrund ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2011 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,vid gammalt stall ,flertal ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,gammalt järnbruk ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt, vid husgrund ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vid gammalt fjus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Bistorta vivipara    Ormrot
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2019 (GHa)
Lindorna i Dalbyn (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,gammal väg ,flertal ,2014 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,kring sandig ägoväg ,ymnigt ,2009 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,grässvål i vägkant ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,längs gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14680] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,spridd ,2014 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,grässvål vid rivet hus ,fåtal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,ödegård ,spridd ,2012 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,utdikad loke ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6775730, 1465632] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776200, 1465929] ) ,längs vägen ner mot gården ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Nyåkern (14F 5d , [67776, 14692] ) ,havreåker ,ymnigt ,2013 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ) ,grunt vatten ,flertal ,2014 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,grunt vatten ,flertal ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudal/Oresjön, viken NV Vindförberg (14F 6c , [67839, 14647] ) ,grund vik ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,åker ,flertal ,2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,fåtal ,2011 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,fåtal ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786810, 1465810] ) ,beteshage ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,potatisåker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d sågplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ) ,åker ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Olaspers (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,grushög ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Polygonum aviculare    Trampört
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplan i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,enstaka ,2017 (GHa)
Ukerån (14F 5d , [67767, 14687] ) ,åker ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67771, 14654] ) ,hästhage ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,utmed husgrund ,tiotals ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,kanten av gångväg ,fåtal ,2009 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,gårdsplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åkerkant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,grusplan ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rheum x cultorum    Rabarber
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2008 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,åker ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,längs gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal åker ,fåtal ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ) , ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [6776120, 1470300] ) , ~refl~ ,igenväxande åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,grusyta i avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,gammal vägbana ,enstaka ,2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14781] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grusplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,fåtal ,2011 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,fördämningsvall ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg , 2008 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Digerholsmyren (14F 5d , [6775740, 1469020] ) ,vändplan ,några tiotal ,2013 (GHa)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,åsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ) ,vattenbryn ,ca tio stycken ,2012 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors,N om Sågvik (14F 7f , [67883, 14784] ) ,vassbevuxen strandkant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,enstaka ,2016 (GHa)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Jälltjärnberget (14F 4c , [67746, 14645] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,rikligt ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ) ,betesmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779600, 1467500] ) ,badplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark/betesmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Järnvägen mot Edsbyn (14F 6c , [67839, 14641] ) ,banvall ,enstaka ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk ,spridd ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14606] ) ,jordhög/vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fd fäbod ,frekvent ,2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,fåtal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,hästhage ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,slänt vid mariakapellet ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Långbodarna (f.d. fäbod) (14F 6g , [67835, 14835] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Chenopodium album    Svinmålla
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,flertal ,2013 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ) ,jordhög ,flertal ,2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,rabatt , 2009 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Dalbyn, nära Thunbergskurvan (14F 5d , [67768, 14681] ) ,vid dyngstack ,flertal ,2014 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,vid dyngstack ,ymnigt ,2018 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cerastium arvense    Fältarv
Djupgrav (14F 5c , [67783, 14642] ) ,tipp ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,stenröse ,enstaka ,2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,båtplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ) ,jordövertäckt f.d. tipp ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal grund ,enstaka ,2010 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,flertal ,2016 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,gräsmatta ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudals bruk Golfbanan (artp.) (14F 7d , [6785692, 1467130] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplan i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14688] ) ,parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,dike/vändplan ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,öppen sand ,enstaka ,2015 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats/källarbacke ,enstaka ,2015 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67870, 14653] ) ,vägren ,ett tiotal ,2019 (GHa)
Väg 301 1 km V Dupptjätrnen (14F 7e , [67854, 14704] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,fåtal ,2011 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,fåtal ,2012 (GHa)
Djursjöån (14F 9c , [67998, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk Golfbanan (artp.) (14F 7d , [6785692, 1467130] ) ,vägren ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465610] ) ,vägren ,några tiotal ,2019 (GHa)
Skarpa kurvan i Sörboda (14F 5e , [67757, 14732] ) ,torr vägslänt ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,gammal bruksväg ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,åkerrenar, diken ,flerstädes ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14661] ) ,torrbacke-vägslänt ,riklig ,1985 (TLj)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,tiotals ,2010 (GHa)
Dalfors f.d. järnvägsstationen (14F 7f , [67882, 14786] ) ,vägren ,några tiotal ,2015 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67886, 14783] ) ,vägkant,torrbacke ,enstaka-spridd ,1985 (TLj)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven åker på sandjord ,rikligt ,2010 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67959, 14841] ) ,f.d.ängsmark o vägkant ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,torräng ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Arvet, gamla Orsavägen (artp.) (14F 6c , [6780164, 1463855] ) ,vägslänt ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Herniaria glabra    Knytling
Sunden (14F 4c , [6774080, 1461960] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudal stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,hårdtrampad sans ,~10 blaffor ,1987 (TLj)
Skattungen/Larsrönningen (14F 6c , [67845, 14604] ) ,banvall ,fåtal (< 10) ,2009 (GHa)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Arvet , Kalkänget väg 296 (14F 6c , [6781360, 1462300] ) ,vägkant ,ca 1 km från närmaste bebyggelse ,10-tal ex. ( har funnits på platsen i flera år) ,2010 (GHa)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Dalbyn, söder om Lukaskällan (14F 5d , [6779910, 1465160] ) ,kanten av gammal kvarndamm ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvet, väg 296 nära Kalkänget (14F 6c , [67811, 14625] ) ,fuktigt vägdike ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Kyrkudden, vid parkeringen (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,ymnigt ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67809, 14686] ) ,åker ,rikligt ,2012 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781920, 1466910] ) ,bäck genom åkrar ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Väg 301 (14F 7e , [67853, 14701] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Väg 301 vid avfarten till vindkraftsparken (14F 7e , [67866, 14745] ) ,diken ,ett par rika fläckar ,2012 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67882, 14785] ) ,f.d.ängsmark/vägkant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776200, 1465929] ) ,längs vägen ner mot gården ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Furudal, Arvheden (14F 6c , [6782950, 1463550] ) ,torr vägren ,färre än tio ,2016 (GHa)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,på block ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Sagina procumbens    Krypnarv
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,grusyta i vändplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägbana ,enstaka ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,fåtal ,2009 (GHa)
Storhällstjärnen (14F 6f , [67818, 14783] ) , ~refl~ ,mycket torr vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784670, 1480830] ) ,grov i bilväg ,enstaka ,2007 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grusplan ,fåtal ,2012 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [6785030, 1471970] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen (14F 8h , [67921, 14886] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Norr om Tarmtjärnen (14F 9b , [67983, 14596] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Abborrtjärnarna (14F 9c , [6799150, 1464440] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,2014 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68037, 14623] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,parkeringsplats ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,parkeringsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Norrboda 300 m N Gammelstan (14F 5e , [67784, 14700] ) ,åkerkant S vägskärning ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Silene dioica    Rödblära
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,vägren ,ganska många vita exemplar ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
Arvån (14F 6c , [67810, 14630] ) ,vägrenar speciellt på "nygrävda" ställen ,ymnigt ,2009 (GHa)
Vindförbergsudden vid förskolan (14F 6c , [67836, 14645] ) ,jordhög ,flertal varav en majoritet vita ,2017 (GHa)
Notskålen (14F 6d , [67822, 14673] ) ,åker ,tusentals ,2010 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,båtplats ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägrenar/diken ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2014 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,flertal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Notsjöberget (14F 9e , [67971, 14714] ) , ~refl~ ,gammal kojplats ,flertal ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [6799140, 1471140] ) ,vägren ,flertal vita exemplar ,2012 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,gräsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,spridd ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,talrk ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Silene vulgaris    Smällglim
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,rikligt ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,vägrenar/stenrösen ,spridd ,2011 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [6776120, 1470300] ) , ~refl~ ,igenväxande åker ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerkant ,enstaka ,2018 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åkerkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan, numera delvis översvämmad ,tiotals ,2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) ,hygge/ängsrelik ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rävoändan (artp.) (14F 6d , [6780752, 1467814] ) ,stora mängder fröställningar i slagen åker. ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatans södra ände (14F 5d , [67771, 14661] ) ,dike vid vändplan ,ymnigt ,2018 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67772, 14655] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,åker ,ymnigt ,2011 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Viken (14F 6c , [67803, 14648] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ) ,längs husvägg ,flertal ,2016 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 6d , [67800, 14651] ) ,åker ,flertal ,2014 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,tiotals ,2011 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67822, 14681] ) ,åker ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Spergularia rubra    Rödnarv
Draggkilen (14F 4b , [6772920, 1459060] ) , ~refl~ ,vändplan ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,vägren ,flertal ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Stellaria alsine    Källarv
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,rikligt ,2015 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,kallkälla ,flertal ,2014 (GHa)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2008 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2017 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,parkeringsyta ,fåtal ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,flertal ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,väl spridd ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,avlägg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,flertal ,2012 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,kanten av åker ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Källbrunnmyren (14F 5d , [67764, 14683] ) ,skogsbryn ,fåtal ,2012 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) ,dike ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stellaria media    Våtarv
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplan i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,längs uthusvägg ,spridd ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,vid husgrunder ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Näcken (14F 6c , [6783690, 1463930] ) ,utmed husgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,gårdsplaneri i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stellaria nemorum    Lundarv
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,bäck från kallkälla ,ymnigt ,2010 (GHa)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Sunnanhed, Lilltjärnen (14F 5d , [6779910, 1468200] ) ,sluttning från väg ner mot tjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,vatten , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, alldeles norr om Nördertjärn (14F 5d , [6778250, 1465120] ) ,bäck vidgad medelst grävning ,rikligt ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten i badvik ,enstaka ,2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67821, 14774] ) , ~refl~ ,tjärn ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,grund sjö ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,långsamt flytande älv ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors/Sågvik (14F 7f , [67880, 14786] ) ,vik av stor sjö ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [6788200, 1476310] ) ,liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tjärn ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,åmynning ,enstaka ,2013 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,bredare partier av ån ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14623] ) ,relativt grund sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67989, 14602] ) ,sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14812] ) ,sjö ,flertal ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,tjärn ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,grunda tjärnar ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,2015 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,liten tjärn ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ) ,i en å ,enstaka ,2015 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14624] ) ,sjö ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,sel i ån ,enstaka ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ) ,tjärn ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,sjö ,fåtal ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,sjö ,tiotals ,2013 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ) ,tjärn ,rikligt ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,tjärn ,flertal ,2017 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,å ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,långsamt flytande älv ,flertal ,2014 (GHa)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ) ,långsamt flytande å ,enstaka ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,tjärn , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1473] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,enstaka ,2016 (GHa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Sötrönningstjärn (14F 4c , [6772460, 1460260] ) ,skogstjärn ,flertal ,2010 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,flertal ,2014 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [6776600, 1469500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,vatten , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Prästtjärn (14F 6c , [67840, 14642] ) ,tjärn ,tiotals ,2010 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten i badvik ,fåtal ,2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67821, 14774] ) , ~refl~ ,tjärn ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,liten tjärn ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786080, 1473260] ) ,liten tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalfors/Sågvik (14F 7f , [67880, 14786] ) ,vik av stor sjö ,flertal ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Rödingstjärnen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,skogstjärn ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,liten tjärn ,tiotals ,2013 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,liten tjärn ,flertal ,2015 (GHa)
Hålåtjärnen (14F 9c , [67967, 14604] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ) ,tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ) ,långsamt flytande å ,ymnigt ,2016 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67991, 14654] ) ,sjö ,relativt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sjö , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,tjärn , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Abborrtjärnen (15F 0b , [68003, 14596] ) ,skogstjärn ,tiotals ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,tjärn ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1473] ) ,tjärnar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,långsamt flytande å ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ) ,i en å ,flertal ,2015 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,sel i ån ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,sjö ,enstaka ,2016 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ) ,tjärn ,enstaka ,2016 (GHa)
Storejen (15F 1d , [68096, 14677] ) ,grund vik ,flertal ,2011 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,å ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,kanten av damm ,färre än tio ,2014 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk. källarbacke ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet, Särnagårdsvägens ände (artp.) (14F 6c , [6781922, 1464185] ) ,kraftiga exemplar i troligt gammalt utkast ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Actaea spicata    Trolldruva
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,lövsly ,enstaka ,2011 (GHa)
Källbrunnsmyren (14F 5d , [67765, 14684] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14678] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778442, 1463401] ) ,ravin ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778474, 1463362] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Källbrunnsmyren (artp.) (14F 5d , [6776550, 1468450] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777250, 1467851] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,flertal ,2017 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67771, 14673] ) ,kanten rikkärr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2010 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777304, 1467866] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1997 ((sks), Staffan Larsson)
Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777329, 1467717] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Staffan Larsson)
V Sjugelmyren (artp.) (14F 5d , [6777428, 1467476] ) ,kalkbarrskog / , 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
Ärteråsberget 1 (artp.) (14F 8c , [6793522, 1463499] ) ,barrskog / , 1998 ((sks), Staffan Larsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ) ,snårskog/gammalt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmarker ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67808, 14673] ) ,lövskogar ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fabod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,ymnigt ,2017 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,gräsmattor/diken ,rikligt ,2015 (GHa)
Furudals bruk vid majstången (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,slänt ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lömån (14F 7e , [67852, 14702] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67884, 14780] ) ,diken ,väl spridd ,2009 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,rikligt ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åsjöbo (14F 8g , [6793950, 1481090] ) ,grässlänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Oreälven 2 km SSO Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,strandsnår ,glest bestånd ,2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,ängsmark gammalt järnbruk ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa
Brändan (14F 5d , [6776920, 1467693] ) ,vägkant ,ett tiottal i tre små grupper med tio meters lucka ,2019 (GHa)
Brändan norr om (artp.) (14F 5d , [6776907, 1467711] ) ,fyra plantor efter vägen längs en 50 m lång sträcka. ,4 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Eldsmor, söder om (artp.) (14F 5d , [6776999, 1467535] ) , ,noterad andrahandsuppgift från anne björliind. noterade ett bestånd längs vägen. ungefärlig lokalangivelse. foto finns. ,2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775570, 1468410] ) ,gles tallskog ,26 stycken uppdelat i två grupper ,2009 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775720, 1468150] ) ,gles tallskog ,13 stycken i en spridd grupp ,2009 (GHa)
Vindörberg (14F 6c , [6783544, 1464861] ) ,tallskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudal (14F 7c , [67856, 14647] ) , ,rikligt ,2005 (Ingrid Karlstrand)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787050, 1464940] ) ,sandig slänt i tallskog ,cirka 20 st ,2009 (GHa)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67861, 14665] ) , , 2005 (Göte Nyström , Ingrid Karlstrand)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67864, 14668] ) , ,några ex. ,2005 (Ingrid Karlstrand)
NV om Furudals bruk , Kalkberget vid Nysjön (14F 7d , [6787070, 1465030] ) ,vägkant ,enstaka ex. ,2005 (Laila Helmersson)
N om Furudals bruk , Djuptjärnsbacken (14F 8c , [6792250, 1464520] ) ,tallskog vid stig mot tjärnen ,enstaka ex. ,2005 (Laila Helmersson)
N om Furudals bruk , Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (14F 8c , [67932, 14644] ) ,tallskog ,tidigare massvis nu ? ,2005 (Laila Helmersson)
Dalbyn vid brändan åt SO (artp.) (14F 5d , [6775570, 1468409] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Dalbyn vid Brändan (artp.) (14F 5d , [6775726, 1468144] ) , ,12 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Vindförberg NR (artp.) (14F 6c , [6783545, 1464878] ) , ,1 ,2018 (Bjarne Tutturen)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785619, 1464798] ) ,vägkant ,noterad 20+ plantor (ca 4st i vägområdet). ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785635, 1464808] ) ,vägkant ,noterad 5 plantor. ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,350 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,200 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,5 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,100 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.) (14F 7c , [6785655, 1464755] ) , ,10 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.) (14F 7c , [6787110, 1464979] ) , ,7 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk, golfbanan (artp.) (14F 7d , [6786100, 1466500] ) ,tallhed , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Furudals bruk, golfbanans S-sida (artp.) (14F 7d , [6786155, 1466555] ) , ,16 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Furudals bruk, golfbanans S-sida (artp.) (14F 7d , [6786155, 1466555] ) , ,200 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furdals golfbana (artp.) (14F 7d , [6786190, 1466502] ) , ,275 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Furudals bruk, golfbanans Ö-sida (artp.) (14F 7d , [6786455, 1466855] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Lennart Bratt)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,63 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,25 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,45 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,5 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.) (14F 7d , [6787075, 1465035] ) , ,30 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Furuhälls bruk (artp.) (14F 7d , [6787103, 1465016] ) , ,noterad ,2018 (Johan Möllegård)
Furuhälls bruk (artp.) (14F 7d , [6787103, 1465016] ) , ,noterad ,2018 (Johan Möllegård)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787105, 1465016] ) , ,97 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk N-ut, Djuptjärnsbacken (artp.) (14F 8c , [6792255, 1464525] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnsbacken (artp.) (14F 8c , [6792255, 1464525] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk N-ut, Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (artp.) (14F 8c , [6793255, 1464455] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Hökåsens sydsluttning (artp.) (14F 8h , [6790143, 1488908] ) ,tallskog på morän ,4 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hermansborg (artp.) (14F 9c , [6798029, 1462833] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778360, 1464300] ) ,tipp ,enstaka, alla blå ,2019 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ) ,diken ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14656] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,bondgård ,enstaka ,2017 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Dalbyn, Fjäckavägen (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,igenväxande grustag ,enstaka, alla vita ,2019 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Furudal Timmervägen (artp.) (14F 6c , [6784566, 1463572] ) ,vägren ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,blad och blomställningar på ödetomt ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Caltha palustris    Kabbleka
Fjäckan (14F 5c , [6778450, 1463280] ) ,kanten av en å ,fåtal ,2011 (GHa)
Andån vid Sörbodavägen (14F 5d , [67772, 14665] ) ,långsamt flytande å ,rikligt ,2019 (GHa)
Andån/Digerholsvägen (14F 5d , [6779430, 1466150] ) ,kanten av å ,enstaka ,2009 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [6777880, 1470130] ) , ~refl~ ,längs en bäck ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Furudal, Prästtjärnsbäcken (14F 6c , [6783960, 1464620] ) ,liten bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,vattenbryn ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,diken ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789230, 1478090] ) ,f.d. damm ,flertal ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,damm ,enstaka ,2009 (GHa)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkant ,fåtal ,2011 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67804, 14712] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Lilltjärnen (14F 6f , [67828, 14777] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,diken ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,örtrikt dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ) ,vid vägtrumma ,enstaka ,2010 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,vanlig ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank ,väl spridd ,2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,fåtal ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,grässvål ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Lilltjärn (14F 5d , [67772, 14659] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) ,slåtteräng ,tiotals ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67809, 14624] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,åkerkant ,enstaka ,2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ) ,hävdad f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2008 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,kanten av åker ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785620, 1471950] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Furudals bruk, nya dammen (14F 7d , [67869, 14653] ) ,dämd strand ,flera ex. ,1985 (TLj)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,bäck (söder om vägen) ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,tipp för halm mm ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,jordhög i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, V Tranubäcken (14F 6c , [67842, 14636] ) ,villa tomt ,spridd ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats ,fåtal ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,högst upp i ett källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,vägren vid gammakl bosättning ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,gårsplan ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,längs stranden ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ) ,vattenbryn vid båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandstrand ,fåtal ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,bland lågt ris på strandäng ,rikligt ,2008 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ) ,sandstrand ,rikligt ,2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ) ,grunda gölar omgivna av sand ,fåtal ,2012 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,rikligt ,2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ) ,sandstrand ,fåtal ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,flera tiotal ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,vattenbryn med småstenar ,spridd ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,på sand i vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,något tiotal ,2014 (GHa)
Gravjugastjärnen (15F 0c , [6804610, 1461060] ) ,strand med småsten och sand ,fåtal ,2017 (GHa)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,sytandkant ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Andån (14F 5d , [67755, 14670] ) ,stranden av en å ,tiotals ,2012 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466650] ) ,kant av å i hög gräs- och örtvegetation ,spridd ,2007 (LBr)
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,gräsmark intill sandstrand ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,utkanten av gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ) ,slänt ner mot bäcken ,rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67860, 14656] ) ,dike vid gångväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,ofantliga mängder ,2010 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,tiotals ,2012 (GHa)
Trollius europaeus    Smörbollar
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,fler än 100 ,2010 (GHa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Dalbyb/"Kalkugnarna" (14F 5d , [67769, 14661] ) ,körspår ,enstaka ,2009 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,flertal ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,åker ,väl spridd ,2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ) ,gårdsplats , 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,enstaka ,2010 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,potatisland ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,åker ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ) ,perrong/bangård ,rätt rikligt ,2019 (GHa)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,jordhög ,ca 5 exemplar ,2016 (GHa)
Göringen station (artp.) (14F 8f , [6790130, 1476810] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Arvet (14F 7e , [6786080, 1473260] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Arvet, v.Oresjön (1-4- ,2-4-) (14F 6c , [6782, 1464] ) ,stränder,bäckbrinkar ,spridd ,1987 (TLj)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,liten damm ,flertal ,2014 (GHa)
Dalfors,damm nära vägen (14F 7f , [67887, 14783] ) ,dämd strand ,flera ex ,1985 (TLj)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
N Nördertjärn (14F 5d , [6778330, 1465100] ) ,dikeskant ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvet, vägskälet 301/296 (14F 6c , [67812, 14638] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14642] ) ,åker ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Ukeränget (14F 5d , [67768, 14687] ) ,åker ,rikligt ,2013 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67815, 14638] ) ,åker ,ymnigt ,2017 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,åker ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Hedansänget (14F 5c , [6775390, 1463990] ) ,källdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Söder om Brändan (14F 5d , [67751, 14675] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ) ,dike som rinner ut i ån ,rikligt ,2012 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,liten bäck ,tiotals ,2009 (GHa)
Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ) ,källflödespåv.bäckravin ,t.riklig ,1985 (TLj)
Dalbäck (14F 5d , [6775960, 1466230] ) ,snårskog längs bäck ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ) ,bäckfåra ,flertal ,2013 (GHa)
300 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67773, 14651] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,spridd ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,bäck ,rikligt ,2012 (GHa)
Andån vid Järpbacken (14F 5d , [6777410, 1466530] ) ,sumpskog längs å ,flertal ,2013 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,bäck från kallkälla ,rikligt ,2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,källdrag ,spridd ,2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
2 kim V Bäckmyren (14F 5c , [6775460, 1463890] ) ,dike/bäck från källa ,rikligt ,2018 (GHa)
Södersjön, Norrboda badplats (14F 5d , [6778270, 1468720] ) ,kanten mellan sandstrand och grässvål ,ca tio stycken ,2012 (GHa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vägkanter ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,vägrenar ,enstaka ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,vägrenar, gårdsplatser ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan , 2017 (GHa)
Furudal jvgstn (14F 6c , [6783920, 1464010] ) ,banvall ,ymnigt ,2017 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,vägren ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,rikligt ,2009 (GHa)
Storhällstjärnen (14F 6f , [67818, 14783] ) , ~refl~ ,mycket torr vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ) ,fördämningsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren , 2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [6787030, 1464870] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Gamla vägen, S Porsgravarna (14F 7e , [67857, 14701] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67884, 14780] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67888, 14784] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,fördämningsvall ,rikligt ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,runt husgrunder ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ) ,vägkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
400 m N Stalingrad (14F 8c , [67938, 14637] ) ,avlägg ,ofantliga mängder ,2019 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,gångstig vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,vägbank ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,banvall ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Idån (15F 0c , [68006, 14609] ) ,kanten av skogsbilväg ,flertal ,2014 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809500, 1467610] ) ,kyrkogård ,rikligt ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,2013 (GHa)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ) ,asfaltkant ,fåtal ,2009 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åker ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hesperis matronalis    Hesperis
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ) ,vägren ,ett mindre bestånd ,2011 (GHa)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,rabatt ,enstaka ,2009 (GHa)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2011 (GHa)
Thlaspi arvense    Penningört
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777220, 1465530] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkant ,flertal ,2010 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,vägrenar, gårdsplaner ,allmän ,2008 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,grässvål ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Furudal, vid gamla konsum (14F 6c , [6783930, 1464030] ) ,gräsmatta ,spridd ,2011 (GHa)
Östanvik. Knackbacken (14F 6d , [67833, 14684] ) ,gårdsplats ,ett tiotal ,2019 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,ymnigt ,2017 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786870, 1466030] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67888, 14784] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,runt husgrunder ,rikligt ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,väl spridd ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,flertal ,2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Drosera anglica    Storsileshår
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,myr ,spridd ,2013 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,tiotals ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,fåtal ,2010 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,båtlänning ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,flertal ,2011 (GHa)
Drosera intermedia    Småsileshår
Idbomyren (14F 7h , [67891, 14886] ) ,rikt flarkkärr ,rikligt ,1988 (LBr)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ) ,medelrika fastmattor ,riklig ,1988 (LBr)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs liten bäck ,enstaka ,2010 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,kanten av gungflyn ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,vändplan ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr NO Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14702] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Idåsen (15F 0c , [68004, 14603] ) ,vändplan ,flertal ,2016 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,kanten av mötesplats ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Sedum acre    Gul fetknopp
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465910] ) ,stenmur ,rikligt ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,stenmur ,fåtal ,2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors, Bygdegården (14F 7f , [6788930, 1478300] ) ,grusplan under trappa ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.) (14F 5d , [6777226, 1465490] ) ,vid husvägg ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,grustag ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,stenmur ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Sunnanhed (14F 5d , [67794, 14690] ) ,jordkällare ,tiotals ,2013 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465880] ) ,stenmur ,rikligt ,2010 (GHa)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Dalbyn, Strandbergsgatan (14F 5d , [67775, 14658] ) ,stenmur ,fåtal ,2017 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465910] ) ,stenmur ,ymnigt ,2010 (GHa)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
400 m S Orskaven (14F 5d , [6776960, 1468880] ) ,bäckravin nära väg, troligen trädgårdsutkast ,några tiotal ,2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Dalbyn, Vikbäcken/Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [6777880, 1470130] ) , ~refl~ ,längs en bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465190] ) ,längs en bäck ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Dalfors (artp.) (14F 7f , [6788577, 1478119] ) , ,noterad ,2019 (Björn Cederberg)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,längs skogsbilväg ,rikligt ,2010 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [67793, 14642] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ) ,torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog ,flertal ,2018 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,diken och vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ) ,övergivna åkrar ,flertal ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerkant ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägrenar, diken ,väl spridd ,2008 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägrenar och diken ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Flotvägen (14F 6e , [67820, 14726] ) ,vägrenar och diken ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,flertal ,2012 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,några tiotal ,2017 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,rikligt ,2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792150, 1464580] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1473] ) ,i kärr och längs ån , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägrenar ,enstaka ,2016 (GHa)
Israeltjärnarna , V om Storejen (15F 2c , [6811618, 1464903] ) ,skogsmark översilad , 2005 (JHe)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,utdikad loke ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6775730, 1465632] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6776943, 1465040] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Norr Orskaven (artp.) (14F 5d , [6778226, 1468860] ) ,igenväxande slåttermyr ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787043, 1465129] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Ribes alpinum    Måbär
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,fuktig skog/rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,skogsbryn/stenröse ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Andån/Digerholsvägen (14F 5d , [6779430, 1466150] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ) , ~refl~ ,odlingsröse ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67852, 14657] ) ,slänt i tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Fjäckan (14F 5c , [6778490, 1463410] ) ,fuktig dunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,vid f.d. båthus ,ett par buskar ,2013 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783780, 1464450] ) ,slänt mellan parkeringsplats och sankmark ,ett par buskar ,2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ) ,jordövertäckt f.d. tipp ,ett tiotal buskar ,2010 (GHa)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) ,dike ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [6776720, 1469080] ) ,slänt mellan väg och å ,ett par buskar ,2013 (GHa)
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ) ,snårskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,kvarstående vid riven gård ,fåtal ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,slänt vid mariakapellet ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,ruiner vid gammalt järnbruk ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors, Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,enstaka ,2019 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,en buske ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Sörboda (14F 5d , [67770, 14698] ) ,odlingsröse ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ) , ~refl~ ,odlingsröse ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,en buske ,2016 (GHa)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,ymnigt ,2012 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,kanten av parkeringsficka ,enstaka ,2011 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,kring sandig ägoväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark ,fåtal ,2010 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,dikesslänt ,rikligt ,2010 (IPt)
Håven (15F 4d , [6822380, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (IPt & JJa & BCa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,längs gångväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ) ,fuktig gräsmatta ,riklig ,1990 (JEd)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark ,två plantor mot klippt gräsmatta, ( foto ) ,2013 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (IPt & JJa & BCa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,grässvål ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,rikligt ,2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (IPt & JJa & BCa)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,gräsmatta ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780433, 1465821] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780433, 1465821] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,spridd ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,väl spridd ,2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,dike/vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (IPt & JJa & BCa)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,gräsmatta ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,grässvål ,spridd ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal bruksväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ) ,tomtmark,ängsmark , 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håven (15F 4d , [6822330, 1465900] ) ,gräsmark ,enstaka ,2009 (IPt & JJa & BCa)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780433, 1465821] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,grässvål ,spridd ,2014 (GHa)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Dalbyn (14F 5d , [6778730, 1465110] ) ,ängsmark vid gammalt torp ,1 ex. ,2005 (IPt)
Arvet (14F 6c , [67814, 14638] ) ,odlingsröse ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [6784000, 1463770] ) ,lövskogsbuskage ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Potentilla anserina    Gåsört
Lusbrändan (14F 5c , [6778270, 1464780] ) ,dikeskant ,väl spridd ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Vägskälet 301/Norrbodavägen (14F 5d , [67772, 14655] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,parkeringsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Väg 301 i Arvet (14F 6c , [67813, 14638] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,gångväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Näset (14F 7c , [67856, 14619] ) ,vägrenar ,vanlig längs de flesta vägar i byn ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,tipp ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Potentilla palustris    Kråkklöver
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,enstaka ,2017 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,f.d. torvtäkt ,spridd ,2013 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,surdrag ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark/myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,liten damm ,flertal ,2014 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ) ,bäckdråg/vägtrumma ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,stranden av sumpig vik ,rikligt ,2009 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,flertal ,2014 (GHa)
Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ) ,betat sumpkärr , 1986 (LBr)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
V301 bron över Oreälven (14F 6d , [67843, 14659] ) ,kanten av älven ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,flera tiotal ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vattenfyllt dike ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,strandkant ,flertal ,2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,kanten av grund vik ,rikligt ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67903, 14656] ) ,sankmark troligen fd myrslog ,ensaka ,2017 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,liten loke i barrskogssluttning ,enstaka ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sjökant ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,kärrdråg och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,kärrdråg och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vattenbryn ,fåtal ,2013 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,kärrdråg och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,strandkant ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,stranden av stor sjö ,väl spridd ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,vattenbryn ,rätt väl spridd ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [68149, 14631] ) ,bäck ,tiotals ,2016 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Brändan (14F 5d , [67768, 14681] ) ,gles tallskog, nära kolbotten ,en liten buske ,2014 (GHa)
Potentilla fruticosa    Tok
Sunnanhed, Vargstugubacken (14F 5d , [6779670, 1469010] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Arvet vid återvinningsstationen (14F 6c , [67831, 14630] ) ,vid returcontainrar ,ett par små exemplar ,2009 (GHa)
Parkeringen vid Näcken (14F 6c , [6783760, 1463920] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal,V delen av samh. (14F 6c , [6784, 1463] ) ,sandiga vägkanter,förvildad o under spridning! ,flerst. ,1985 (TLj)
Furudal 100 meter N Isladan (14F 6c , [6784340, 1464140] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Vägen mot Fjäcka (14F 5c , [67783, 14638] ) ,dike ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,skogssluttning mot sjö ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, längs vägen (14F 5e , [67769, 14702] ) , ~refl~ ,vägrenar/diken ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,bäckdråg ,ganska vanlig i hela rutan ,2008 (GHa)
Finnbacken (14F 6d , [67823, 14674] ) ,strandsnår ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Rismyren (14F 6e , [6782080, 1472690] ) ,myr/kraftgata ,rikligt ,2009 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,enstaka ,2017 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,kanten av grund vik ,ymnigt ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,lite surare skog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2012 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,sankmark ,väl spridd i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14625] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,surdråg, sumpskog och längs ån , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,slänt mot sjö ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,längs dike ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,spridd ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,väl spridd ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Ore kyrkstrand (artp.) (14F 6d , [6780472, 1465843] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,kanten av damm ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Fragaria moschata    Parksmultron
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,gammal stenbro ,enstaka ,2014 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67809, 14686] ) ,vägren ,spridd längs något tiotals meter längs vägen ,2012 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788520, 1478230] ) ,stenröse ,rikligt inom några kvadratmeter ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,rikligt inom några kvadratmeter ,2012 (GHa)
Fragaria vesca    Smultron
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2019 (GHa)
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike ,flertal ,2019 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,gammal bruksväg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägrenar och björksly ,rikligt ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Oresjön vid väg 301 (14F 6d , [67843, 14652] ) ,grässlänt vid rastplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,vid kalkugnsruin ,tiotals ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Gamla vägen, S Porsgravarna (14F 7e , [67857, 14701] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,vägren ,spridd ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,spridd ,2009 (GHa)
Brännvinsberget (14F 8c , [6794690, 1464100] ) ,diken ,enstaka ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ) ,dike ,flertal ,2019 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Källberget (14F 9c , [6796040, 1463470] ) ,fåror i plöjt hygge, nära kolbotten ,enstaka ,2011 (GHa)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ) ,vägren ,fåtal ,2017 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,tiotals ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,åstranden samt en träkolshög , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,ymnigt ,2012 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,grässvål ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Geum rivale    Humleblomster
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776620, 1465590] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14622] ) ,ängsrest ,fåtal ,2010 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14642] ) ,dike ,fåtal ,2015 (GHa)
SV Humotjärnsmyren (14F 6c , [67848, 14644] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,längs gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,avlägg ,flertal ,2013 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fläckvis i näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fläckvis på näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fläckvis i näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,fåtal ,2015 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,sandig ägoväg ,rikligt ,2009 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ) ,banvall , 2009 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Skålmyra (14F 6d , [67843, 14669] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt ,2012 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,grusplan , 2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.) (14F 5d , [6777226, 1465490] ) ,övergiven gårdsplats ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,grusplan (småväxta exemplar) ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvheden, v.Sion-kapellet (14F 6c , [67831, 14637] ) ,torr gräsmark ,rikl. ,1987 (TLj)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal bruksväg ,tiotals ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Potentilla erecta    Blodrot
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,sumpig skog i kanten av myr ,spridd ,2008 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Stridbäcken (14F 6e , [67806, 14709] ) ,utmed bäcken ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal åker ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,lite fuktigare skog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,kanten av myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,riligt ,2014 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,dike vid skogsbilväg ,spridd ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,grässvål vid sjöstarnd ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67983, 14680] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,myr ,rikligt i somliga myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,längs bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,spridd ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,spridd ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6775730, 1465632] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6776943, 1465040] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7d , [6786279, 1465303] ) ,sandig mark ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785672, 1471878] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,ödetomt ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ) ,grässvål vid gångstig , 2008 (GHa)
Sunnanhed, Lilltjärnen (14F 5d , [6779910, 1468200] ) ,sluttning från väg ner mot tjärn ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Arvheden vid fotbollsplanen (14F 6c , [67826, 14636] ) ,grushög ,enstaka ,2019 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan ,fåtal ,2015 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,parkeringsficka ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,fåtal ,2009 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,båtlänning ,tiotals ,2012 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) ,sandig kulle i kalhygge, tidigare äng. ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Fjäckan (14F 5c , [6778, 1463] ) ,runt de f.d. åkrarna ,spridd ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,tidigare jordbruk nu sommarbostad ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Norrboda (14F 5d , [67778, 14694] ) ,igenväxt änge ,enstaka ,2019 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,skogsbryn/stenröse ,flertal ,2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,skogsbryn, åkerholmar ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkanter och skogsbryn ,flertal ,2011 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67808, 14673] ) ,åkerkanter ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,mellan hus ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788, 1478] ) ,bybebyggelse ,rikligt ,2009 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,gammalt järnbruk ,enstaka ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792170, 1464550] ) ,kanten av hygge ,enstaka ,2019 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,ett träd ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall ,två träd/buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,gammal vägbank ,enstaka ,2013 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,i buskform i kärr/surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,ödeby ,enstaka ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,vid rivna stugor ,ett exemplar ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,rikligt ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Rosa glauca    Daggros
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2010 (GHa)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Dalbyn (14F 5c , [6777060, 1464990] ) ,stenröse ,enstaka ,2008 (GHa)
Nyåkern (14F 5d , [6777500, 1469290] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,skogsbryn/stenröse ,enstaka ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778310, 1468680] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,lövsly i skogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
V om Oreälven 2 km s Hermansborg (14F 6c , [67808, 14642] ) ,hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ) ,slänt mot å ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67827, 14634] ) ,stenröse ,enstaka ,2008 (GHa)
Vindförberg, Ö stranden (14F 6d , [67833, 14650] ) ,strandsnår ,en buske ,2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,snårskogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog nära banvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge vid gammal boplats ,ymnigt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,slänt bakom hus ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,en buske ,2016 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) , ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,igenvuxet änge ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Humotjärnsbäcken (artp.) (14F 7d , [6785580, 1468322] ) ,skogskant vid väg ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Dalbyn (14F 5d , [6777180, 1465550] ) ,tomtmark, gammal ,10-tal buskar lågväxande ,2013 (IPt)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,övergiven gårdsplats ,flertal ,2013 (GHa)
Vindförbergsudden nära skolan (14F 6c , [67836, 14645] ) ,kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,storblockigt område (utfyllnad) ,rikligt ,2012 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Rosa rugosa    Vresros
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780310, 1463860] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ) ,vägren ,en buske ,2009 (GHa)
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,kanten av banvall ,enstaka ,2010 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe ,kvarstående ,2012 (IPt)
Rubus chamaemorus    Hjortron
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,fåtal ,2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776, 1460] ) ,myr ,rikligt ,2008 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Skrovelhällsmyren (14F 5d , [67757, 14674] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myr ,vanlig i hela rutan ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Nisasaänget (14F 6e , [67804, 14736] ) ,myr ,väl spridd ,2010 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67854, 14684] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,myr ,fåtal ,2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,fåtal ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,myr ,rät5t rikli8gt5 ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Kanalmyren (14F 8g , [67939, 14834] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,enstaka ,2016 (GHa)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67968, 14676] ) ,myr ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vanlig i somliga myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
500 m N Nyslogstjärnen (15F 0c , [68045, 14647] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,enstaka ,2010 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand/myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,riklig i somliga myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Bladtjärnen (15F 0e , [6804560, 1472720] ) ,surdrag ,enstaka ,2019 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,fåtal ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,flertal ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,fåtal ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Rubus arcticus    Åkerbär
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,rikligt ,2014 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67855, 14756] ) ,sumpdrag på hygge ,sparsamt ,1985 (LBr)
Dalfors,damm nära vägen (14F 7f , [67887, 14783] ) ,strandskog ,t.riklig ,1985 (TLj)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ) ,fuktig,ännu öppen ängsmark ,riklig ,1988 (LBr)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,gammal vägbank ,rikligt ,2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ) ,igenväxande ängsmark o.strandskog ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,grässvål ,några tiotal ,2012 (GHa)
Lernäs (udde i Oresjön) (14F 6d , [67827, 14670] ) ,björksumpskog ,rätt rikligt ,1985 (LBr)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dikeskant ,väl spridd ,2019 (GHa)
Avmätarkojan (14F 4c , [67746, 14619] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,flertal ,2015 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,torr barrskog/gammalt kalkbrott ,flertal ,2010 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,rikligt ,2016 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14681] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,flertal ,2017 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,avlägg ,rikligt ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vid gammal husgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,odlingsrösen ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,flertal ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
"Stalingrad" strax V Svensvålsforsen (14F 8c , [6793620, 1463840] ) ,grässvål vid f.d. huggarkoja ,fåtal ,2010 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,torrare partier av den öppna täkten i f.d. fäbod ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i löv och blockområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,flertal ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,löv- och blockområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [6795520, 1481350] ) ,fördämningsvall ,väl spridd ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ) ,gammal vägbank ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68036, 14609] ) ,utmed bäcken ,flertal ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,fläckvis ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,löv- och blockområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68001, 14714] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,ymnigt ,2012 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1474] ) ,blandskog ,vanlig i löv- och blockområden ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,väl spridd ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,flertal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,väl spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,vägren ,väl spridd ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777038, 1467370] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,kanten av slagen åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Rubus idaeus    Hallon
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,ymnigt ,2014 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Väg 3012, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67755, 14658] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2017 (GHa)
300 m SV Skrocktjärnen (14F 5e , [67772, 14731] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ) ,slänt ner mot bäcken ,enstaka ,2009 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,hyggeskant ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14661] ) ,kanten av parkering , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ) ,hygge ,rikligt ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,hygge ,flertal ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,stugtomt ,spridd ,2014 (GHa)
Idån (14F 9c , [67993, 14603] ) ,vid vägtrumma ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67993, 14653] ) ,jordvall ,frekvent ,2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,hygge ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,blockmarker , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,rikligt ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,hygge ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,blockmarker , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,flertal ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,kanten av avlägg ,fåtal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,hygge ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,slänt ner mot älv ,väl spridd ,2014 (GHa)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67784, 14643] ) ,gammal gårdsplats ,ett stort buskage ,2014 (GHa)
Knackbacken (14F 6d , [67839, 14677] ) ,utanför fritidshustomt ,ett mindre bestånd ,2011 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägens början (14F 7c , [67854, 14623] ) ,risigt buskage ,ett mindre bestånd ,2012 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67890, 14785] ) ,bland stora stenblock ,ett buskage ,2011 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,vid fäbodstuga ,enstaka ,2013 (GHa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Fjäckan (14F 5c , [6778, 1463] ) ,runt de f.d. åkrarna ,spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,skogsbryn, gårdsplatser ,väl spridd ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,flertal ,2018 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkanter och skogsbryn ,flertal ,2011 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,båtplats ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,kanten av sumpmark ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,sumpskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,flertal ,2017 (GHa)
Vid golfserveringen (14F 7d , [67867, 14661] ) ,skogsbacke ,många små plantor ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,blandskog ,väl spridd i hela Dalfors ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,ungskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog ,mycket riklig i plantform ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,enstaka ,2017 (GHa)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,myrkant ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,skogsbryn vid vägskäl ,flertal ,2011 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,väl spridd ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14678] ) ,betesmark ,flertal ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,fåtal ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Spjutmyraberget (15F 2e , [68128, 14720] ) ,hyggen ,väl spridd ,2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ) ,ungskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,hol med gles barrskog ,estaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flera gamla exemplar ,2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,kanten av täkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ) ,jordhög i grustag ,flertal ,2013 (GHa)
Spiraea chamaedryfolia    Kvastspirea
Furudal ,v Tranubäckens utlopp (14F 6c , [67839, 14625] ) ,sandig banvall ,stora snår ,1987 (TLj)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777210, 1465530] ) ,källarbacke i ödegård ,rikligt ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe ,kvarstående ,2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Spiraea x vanhouttei    Bukettspirea
Östanvik Jvgkorsningen (artp.) (14F 7d , [6785121, 1468935] ) ,kraftigt buskage på jordhög som tippats norr om järnvägen ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14625] ) ,vägren ,väl spridd ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14693] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67790, 14747] ) , ~refl~ ,traktorväg på hårdbacke ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Orsavägen S Botalbäcken (14F 6c , [67813, 14623] ) ,vägkant ,rikligt ,1990 (JEd)
Arvheden, n.Orevallen eft v.301 (14F 6c , [67826, 14636] ) ,sandiga vägkanter ,rikl. ,1987 (TLj)
Furudal v.vägen S-ut (14F 6c , [6783, 1463] ) ,sandiga vägkanter ,rikligt ,1987 (JEd)
Furudal (14F 6c , [67837, 14639] ) ,sandig vägkant , 1986 (JEd)
Vindförberg (14F 6c , [67837, 14646] ) ,sandig vägkant , 1986 (JEd)
Furudal , Ö vattentornet (14F 6d , [67843, 14651] ) ,parkeringsficka vid badstrand ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Tillhedstjärn ,vägen N om (14F 7d , [6785, 1465] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,sandig slänt ,ymnigt ,2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (15F 1c , [68062, 14613] ) ,vägren ,rikligt ,2015 (GHa)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Furudal vid skolan nära Vindförberg (14F 6c , [67836, 14646] ) ,delvis trampsliten sandig tallhed ,ca 50 ex ,1988 (TLj)
Furudals industriområde mot Orsa-banan (14F 6c , [67839, 14624] ) ,äldre sandtag i gles tallhed ,1000-tals ex ,1987 (TLj)
Tillhedsvägen (14F 6c , [67843, 14643] ) ,torr barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Vägen upp till vattentornet (14F 6c , [67843, 14645] ) ,torr barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren (Längs hela Timmervägen) ,massvis ,2010 (GHa)
Bruket, stora vägen längs älven (14F 7d , [67875, 14656] ) ,vägren ,spridd i små grupper längs vägen ,2010 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,ymnigt längs 200 m av vägen ,2009 (GHa)
Lindbodarna V om älven (14F 8d , [67904, 14651] ) ,torra vägrenar ,ett par mindre bestånd ,2009 (GHa)
Furudal,industromr.1 km V stn (DBS) (14F 6c , [67834, 14628] ) ,sandfält,delvis m.ungtallskog,f.d.upplagsplats ,~1 ha rikl. ,1987 (TLj)
Furudal (artp.) (14F 7d , [6787576, 1465625] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Ärteråsens fäbodar mot N i bergets S-sluttn. (14F 8c , [67932, 14621] ) ,hygge med brandfläckar efter risbränning ,i brandfläck ,säkerligen fröreserv! ,enst.ungplantor ,1990 (JEd)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Furudal,Som bron mot Arvet eft. v.301 (14F 6c , [67833, 14638] ) ,sandigt vägdike ,ymning förvildad ,1987 (TLj)
Furudal, vid "Furan" dvs gamla bion (14F 6c , [6783940, 1463290] ) ,sandhed ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Furudal vid "Furan" dvs gamla bion (14F 6c , [6783950, 1463310] ) ,sandhed ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786860, 1466010] ) ,brofundament ,en buske ,2009 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810190, 1468990] ) ,övergiven gård ,tre kvarstående buskar ,2016 (GHa)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalfors,Sågvik (14F 7f , [67882, 14785] ) ,vägkant,ängsbacke ,enstaka ,1985 (TLj)
Dalfors,vid dammen (14F 7f , [67886, 14783] ) ,strandskog ,enstaka ,1985 (TLj)
Kapellbacken (14F 7f , [6788604, 1478708] ) , ,rikligt ,2013 (BOr)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,blandskog ,enstaka ,2019 (GHa)
Ärteråsens fäbodar mot N (14F 8c , [67932, 14621] ) ,fäbodvall , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,ängsmark gammalt järnbruk ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,björksly ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67778, 14654] ) ,åkerkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,vägrenar/stenrösen ,enstaka ,2011 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan/dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudals bruk Golfbanan (artp.) (14F 7d , [6785692, 1467130] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Lathyrus vernus    Vårärt
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,strandsnår-lundveg kring forsen ,riklig ,1985 (TLj)
Arvet (14F 5c , [67787, 14627] ) ,f.d. skogsmark med buskar ,få ex ,1980 (MKp)
Eldsmor (14F 5d , [6777280, 1467630] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,färre än tio ,2017 (GHa)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780015, 1462551] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
Lotus corniculatus    Käringtand
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2019 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67751, 14686] ) ,vändplan på kalhygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Fläksmyren (14F 5f , [6777240, 1475200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Furudal vid skolan nära Vindförberg (14F 6c , [6783660, 1464740] ) ,kanten av parkeringsplats ,tämligen ymnigt ,2009 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,längs vägar ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ) ,bruksväg över uppschaktad sand ,rikligt ,2009 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,gångväg ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdiken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,rikligt ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ) ,vändplan ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ) ,vägslänt ,rikligt ,2010 (GHa)
1 km N Ingsttjärnarna (15F 0c , [68035, 14614] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2013 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7d , [6786279, 1465303] ) ,sandig mark ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Åskapen (14F 4c , [67733, 14600] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2016 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67771, 14670] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67842, 14667] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784580, 1480700] ) ,stugplats ,rikligt ,2013 (GHa)
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ) ,vägrenar ,några mindre bestånd ,2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ) ,jordövertäckt f.d. tipp ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,rikligt ,2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14616] ) ,parkering ,enstaka ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,några tiotal ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67983, 14680] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,2014 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vid uthusgavel ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Långbodarna (f.d. fäbod) (14F 6g , [67835, 14835] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Andtjärnsheden (14F 5c , [67762, 14642] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Thunbergskurvan (14F 5d , [67785, 14654] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Väg 296 vid Orsagränsen (14F 6c , [67822, 14611] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvheden vid fotbollsplanen (14F 6c , [67826, 14636] ) ,grushög ,flertal ,2019 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [6782940, 1463600] ) ,naken sand (längs avloppsgrävning) ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,spårområde ,riklig ,1985 (TLj)
Furudal, Linjevägen (14F 6c , [67849, 14626] ) ,sandiga vägrenar ,väl spridd ,2012 (GHa)
Dalfors, vägen mot Göringen (14F 7f , [67893, 14785] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,dike vid parkeringsplats ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,kanten av åker ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67778, 14654] ) ,åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åkerkant ,flertal ,2014 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) ,måste ha legat i fröbanken och kommit fram då man bröt väg över gammal odling. ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d. sågplats ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Trifolium medium    Skogsklöver
Klysenhol (14F 5d , [67762, 14660] ) ,vändplan ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2019 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,fåtal ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplatser ,tämligen rilkligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal vid turistbyrån (14F 6c , [67838, 14638] ) ,grässvål ,spridd ,2007 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,väl spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,väl spridd ,2009 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,gårdsplats ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,fåtal ,2012 (GHa)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,2008 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,flertal ,2016 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,fåtal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Trifolium repens    Vitklöver
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,gräsmattor ,väl spridd ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal stationsområdet (14F 6c , [67839, 14639] ) ,sand/grus yta ,spridd ,2007 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,flertal ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,rikligt ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,rastplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Dalbyn, Lusbrändan V om Nördertjärn (14F 5c , [67780, 14648] ) ,vägkant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778380, 1464270] ) ,tipp ,flertal ,2019 (GHa)
1 km Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14652] ) ,längs skogsbilväg ,ymnigt ,2010 (GHa)
Orskavsberget (14F 5d , [67781, 14684] ) ,sandtag ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779890, 1465060] ) ,hävdad äng ,några tiotal ,2016 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,sluttning mot hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6782, 1463] ) ,ängskanter/vägkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,ett fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Grustaget norr om Gåsberget (artp.) (15F 0e , [6802970, 1473283] ) , ,50 plantor/tuvor ,2016 (jakob wallin, Rolf Lundqvist, Sebastian Kirppu, Andreas Öster)
Vicia cracca    Kråkvicker
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,botten av gammalt grustag ,rikligt ,2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67788, 14748] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Fläksmyren (14F 5f , [6777240, 1475200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägslänt ,enstaka ,2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ) ,vägren ,spridd längs hela gamla vägen ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,väl spridd ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2020 (LarsErik Johansson)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Vicia sepium    Häckvicker
Dalbyn, Genvägen (14F 5c , [67751, 14647] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,längs gärdsgårdar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vägen mot Sälen 2 km N järnvägen (14F 7d , [67884, 14691] ) ,grushög vid liten stickväg ,tiotals ,2013 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ) ,vid gamml stuga ,fletal ,2019 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,slänt mot väg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ) ,vägrenar o. ängsmark ,fl.i byn ,1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,fåtal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
1 km V Fjäckan (14F 5c , [67784, 14623] ) ,vägkant ,enstaka ,2019 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67760, 14653] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14625] ) ,öppnare skogsmark ,flerst.riklig ,1985 (TLj)
Wallingatan, norra änden (14F 6d , [6780160, 1465050] ) ,trädbevuxen hage ,enstaka ,2014 (GHa)
Oxalis acetosella    Harsyra
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ) ,längs skogsbilväg ,flertal ,2010 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Norrboda (14F 5d , [67778, 14694] ) ,gammal husgrund ,rikligt ,2019 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ) ,snårskog/gammalt änge ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,blandskog , 2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,tiotals ,2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67778, 14701] ) ,kanten av äng ,fåtal ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog ,flertal ,2015 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fabod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,lövsly ,spridd ,2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,slaggvarp ,ymnigt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ) ,dike ,flertal ,2017 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,fuktig granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ) ,fuktig skog längs bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,spridd ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,rikligt ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,sumpig skog söder om vägen ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,fläckvis ymnigt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Ärteråsen strax ovanför fäboden (14F 8c , [67932, 14621] ) ,på hygge med brännfläckar ,minst 100 ex ,1990 (BDr, JEd)
Geranium pratense    Ängsnäva
Böle (14F 7f , [6788970, 1478620] ) ,vägren ,något tiotal ,2013 (GHa)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,flertal ,2014 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,kraftgata ,många vita exemplar ,2009 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [67790, 14734] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,f.d åker ,rikligt, även många vita exemplar ,2011 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,diken, lövsly ,spridd ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,vid kalkugnsruin ,väl spridd ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14657] ) ,hästhage ,tiotals ,2011 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,övergiven odling ,väl spridd ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,skogsdunge , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,jaktkoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6791410, 1470310] ) , ~refl~ ,jaktkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog och fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,rikligt ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog och fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [67994, 14754] ) ,vägrenar ,mängder av helvita exemplar ,2012 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ) ,vid vägtrumma ,ymnigt ,2010 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,övergivna odlingar ,mängder av helvita exemplar ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen samt lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,rikligt ,2012 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
Trollmosseskogen (15F 1d , [68052, 14692] ) ,vägrenar ,mängder av helvita exemplar ,2012 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,ruiner efter gård ,enstaka ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777173, 1467383] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,grässvål ,rikligt ,2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Linum catharticum    Vildlin
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,fåtal ,2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67756, 14657] ) ,kalkgrusad skogsbilväg ,rikligt ,2009 (GHa)
Dalbyn, Brändan , vägen mot Sörboda (14F 5d , [67768, 14677] ) ,vägren ,väl spridd ,2013 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [6777, 1465] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ) ,vägren vid parkeringsficka ,enstaka ,2010 (GHa)
Brabodmyrens V-ände (14F 7e , [67870, 14746] ) ,längs gammal körväg,trol.kalkgrusad ,riklig ,1988 (LBr)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ) ,grusskogväg ,rikligt ,1990 (JEd)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Furudal mitt emot Hockeyborg (14F 6c , [67838, 14643] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Euphorbia esula    Vargtörel
Norrboda (14F 5d , [67786, 14696] ) ,vägkant ,3 ex ,2001 (TLj)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,kanten av mötesplats ,2017 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,körväg i gles barrskog ,flertal ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ) ,vägren/dike ,spridd längs vägen, fläckvis rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Orskavsberget (14F 5d , [6778170, 1468410] ) ,sandtag ,rikligt ,2014 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandig slänt ,flertal ,2014 (GHa)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
SV Humotjärnsmyren (14F 6c , [67848, 14644] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,spridd längs 100-tals meter. Fläckvis rätt rikligt ,2010 (GHa)
3 km Ö Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14672] ) ,vägren ,flertal ,2015 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [6787060, 1465300] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,väl spridd ,2018 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,avlägg ,flertal ,2013 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67859, 14724] ) ,vägren ,ymnigt ,2011 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägrenar ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,kojplats ,tiotals ,2013 (GHa)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vändplan ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Fjäcka (artp.) (14F 5c , [67784, 14634] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787043, 1465129] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Acer platanoides    Lönn
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67772, 14656] ) ,skogsbryn ,fåtal buskar ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,bondgård ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67805, 14638] ) ,slänt mot väg ,en liten buske ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,ett par kraftiga träd ,2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2000 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,tiotals ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,buskage i skogsbryn (nära sågplatsen) ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Landsvägen (artp.) (14F 6d , [6781869, 1468126] ) ,spridd längs landsvägen ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
S Bladtjärnen (artp.) (15F 0e , [68036, 14727] ) ,lönn vid kalkautomaten i t-korset. lunglav på dem , 1998 (Bengt Oldhammer)
S Bladtjärnen (artp.) (15F 0e , [6803682, 1472797] ) ,lönn vid kalkautomaten i t-korset. lunglav på dem , 1998 (Bengt Oldhammer)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ) ,trädgårdsutkast ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal, infarten till biblioteket (14F 6c , [6783890, 1464520] ) ,vid husvägg ,ett stort bestånd ,2014 (GHa)
Östansjövägen, Ö om stora diket (artp.) (14F 6d , [6780868, 1468176] ) ,vägren/dike med jordhög/utkast ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Frangula alnus    Brakved
Draggkilen (14F 4b , [67730, 14594] ) ,kanten av kanal ,enstaka ,2019 (GHa)
Sundtjärn (14F 4c , [6774790, 1461380] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,risigt buskage i kanten av plöjt hygge ,en buske ,2008 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ) ,stranden av en å ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn,kring Nörder-o Södertjärn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,strandveg. ,flerst. ,1985 (TLj)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Kvarnbäcken, 500 meter N Uvberget (14F 5e , [6776171, 1472535] ) ,på gammal kvarndamm ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2010 (GHa)
Lill-Tranubäcken (14F 7c , [67873, 14646] ) ,bäckravin ,ett par buskar ,2016 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,fuktig skog ,enstaka ,2014 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ) ,längs å ,enstaka ,2019 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67936, 14678] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,strandsnår ,fåtal ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ) ,stranden av å ,flertal ,2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,lövbuskage längs fördämningen ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,längs ån , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,fuktig sandmark vid bäck ,enstaka ,1986 (LBr)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,nipliknande slänt ,ymnigt ,2015 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,blandskog nära koja ,enstaka ,2014 (GHa)
Bäcken från Sandåstjärnarna (15F 1d , [68063, 14660] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,sumpskog ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,bäckdråg ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Malva moschata    Myskmalva
Återvinningscentralen i Arvet (14F 6c , [67832, 14629] ) ,intill sopcontainer ,enstaka ,2017 (GHa)
Daphne mezereum    Tibast
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ) ,rikkärr/skogskärr ,flerst. ,1985 (TLj)
200 m V Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14677] ) ,kanten av övergiven åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Kapellsbacken vid Laggarängsbäcken 1 km SV Sälens fäbod (14F 7d , [67889, 14689] ) ,bäckstrand.lövkärr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägren ,< 10 ,2010 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Dalforsån/Storgåsen (14F 9e , [67978, 14742] ) , ~refl~ ,kanten av ån ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2018 (LarsErik Johansson)
Ejheden (artp.) (15F 0c , [6803482, 1464581] ) , ,1 ,2016 (Malin Norderman)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,längs nybruten väg ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,fåtal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,jordhög i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67811, 14778] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,ganska rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,åkerrenar ,flerstädes ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,gårdsplats ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven, västra sidan mitt mot Lindbodarna (14F 8c , [67913, 14647] ) ,stenig strand ,enstaka ,2018 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,tämligen rikligt ,2013 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,ymnigt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,fåtal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,väl spridd ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,åkerkant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,några tiotal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Viola arvensis    Åkerviol
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67772, 14655] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,vid dyngstack ,enstaka ,2018 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67839, 14638] ) ,grusbädd ,fåtal ,2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åker ,rikligt ,2014 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,flertal ,2011 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,potatisåker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
100 m NV Lintjärnen (mellan Dalbyn och Sörboda) (14F 5d , [67767, 14694] ) ,åkerkant ,rikligt ,2013 (GHa)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,enstaka ,2019 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) ,slåtteräng ,rikligt ,2017 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795820, 1463320] ) ,åsgrop ,tiotals ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,kanten av gjuten damm ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,flertal ,2019 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,kraftgata ,enstaka ,2009 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,övergiven/riven bondgård ,snårskog ,2011 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,tiotals ,2017 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67868, 14644] ) ,kojplats ,flertal ,2016 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,flertal ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,fåtal ,2012 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,flertal ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,ängsmark gammalt järnbruk ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Viola epipsila    Mossviol
Draggkilen (14F 4b , [6772940, 1459050] ) , ~refl~ ,sumpigt dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67830, 14810] ) ,surdrag med järnockra ,många ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Viola mirabilis    Underviol
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14678] ) ,kanten av rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog ,enstaka ,1987 (JEd)
Viola palustris    Kärrviol
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedänget, längs ån (14F 5d , [67751, 14667] ) ,ängsmark vid strömmande å ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,utmed bäck ,tiotals ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67802, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Noren (14F 6c , [6783790, 1463820] ) ,strand ,tiotals ,2011 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67830, 14810] ) ,kanten av myr ,fåtal ,2008 (GHa)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67875, 14645] ) ,bäckravin ,flertal ,2016 (GHa)
Humotjärnen (14F 7d , [67857, 14684] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Stångbrunnmyren (14F 7e , [67869, 14727] ) ,fuktiga diken ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789230, 1478090] ) ,kanten av damm ,rikligt ,2019 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,sumpskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,fåtal ,2015 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,vid källa i f.d. fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67997, 14652] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,längs bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,spridd ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,ymnigt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Viola riviniana    Skogsviol
Dalbäck (14F 5d , [6775730, 1465630] ) ,kraftgata ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ) ,kanten av fäbodstäkten ,enstaka ,2008 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ) ,sluttning mot ån ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,lite sumpig skog nära utdikad loke. ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Viola rupestris    Sandviol
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ) ,kalkstensblock i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ) ,lodrät vägg gammalt kalkbrott ,enstaka ,2015 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,gammal bruksväg genom tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [6787060, 1465300] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Fjäcka (artp.) (14F 5c , [67784, 14634] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,åker ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [6776120, 1470300] ) , ~refl~ ,igenväxande åker ,flera tiotal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,vid dyngstack ,flertal ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanvik, Brunnbäcksvägen (14F 6d , [67827, 14677] ) ,diken ,väl spridd ,2010 (GHa)
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ) ,ängsmark ,spridd ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,grusplan ,fåtal ,2009 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,fåtal ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.) (14F 5e , [6778450, 1470467] ) ,intill eldhus ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,fåtal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens m.allm. , 2013 (GHa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av liten damm ,< tio ,2018 (GHa)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ) ,f.d. äng (tillsammans med Trollius) ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,flertal ,2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,strand med småsten ,spridd ,2012 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,källdrag ,enstaka ,2014 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren vid myr ,flertal ,2018 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,strand ,enstaka ,2014 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,väg genom tallskog ,väl spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ) ,grusplan ,rikligt ,2010 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,grustag ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd i hela rutan ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,väl spridd över hela rutan ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,längs gammal väg ,rikligt ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,rilkigt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,väl spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,hygge ,flertal ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,vägslänt vid jaktkoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norr om Tarmtjärnen (14F 9b , [67983, 14596] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blockmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,skogsbryn ,väl spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,kalhygge ,flertal ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,hygge ,väl spridd ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,riklig ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,enstaka i blockmark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68056, 14626] ) ,längs skogsbilväg ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,rikligt ,2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,hygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,rikligt ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrkstrand (artp.) (14F 6d , [6780472, 1465843] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2020 (LarsErik Johansson)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,spridd ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Epilobium collinum    Backdunört
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ) ,banvall ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalbyn. Djupgrav (artp.) (14F 5c , [6778376, 1464287] ) ,tipp ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,flertal ,2015 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,fåtal ,2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778280, 1468870] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,fuktig betesmark ,fåtal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandkant ,flertal ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,damm ,tiotals ,2018 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,fåtal ,2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,käll- och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,käll- och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,sumpskog ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,käll- och surdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,utdikad loke ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,srandzon ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,långsamt flytande å ,tiotals ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myriophyllum spicatum    Axslinga
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ) ,meandrande å ,flertal ,2013 (GHa)
Furudals bruk,N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ) ,grunt vatten i dämda gölar o sanka stränder ,flerst. ,1985 (TLj)
Rundtjärn vid Övre Långån (15F 0e , [6803330, 1472000] ) ,skogså vid myr ,sparsamt ,2007 (LBr)
NO om Lannaberget (15F 3c , [6816402, 1463796] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Cornus suecica    Hönsbär
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ) ,tallskogsdunge vid strand ,rikligt inom några kvadratmeter ,2012 (GHa)
Skattungen/Larsrönningen (utmed järnvägen) (14F 6c , [6784400, 1460550] ) ,dike/banvallsslänt ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [67783, 14642] ) ,tipp ,rikligt ,2016 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14648] ) ,stenröse ,ymnigt ,2019 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ) ,vägslänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Arvet, "Getgården" (14F 6c , [67817, 14637] ) ,dyngstack ,flertal ,2018 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Håven (15F 4d , [68225, 14656] ) ,dike v.gård ,1 stort bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Angelica sylvestris    Strätta
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,spridd längs skogsbilvägar i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Stridbäcken (14F 6d , [67809, 14695] ) ,utmed bäcken ,enstaka ,2009 (GHa)
Flotvägen (14F 6e , [67820, 14726] ) ,vägrenar och diken ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Bondbodsdammen (14F 6g , [67801, 14802] ) ,vägdike ,enstaka ,2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ) ,bäck/vägtrumma med liten uppdämning ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven, 2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795910, 1463560] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder, kärr, fuktiga näringrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,enstaka ,2013 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder, kärr, näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,kanten av damm ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67768, 14702] ) , ~refl~ ,landsvägsdiken, tomter, åkerkanter ,rätt allmän ,2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,ymnigt ,2015 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,gårdsplatser ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,rikligt ,2009 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,diken ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,tiotals ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,väl spridd ,2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2010 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,ymnigt ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,riklig ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,grässvål ,rikligt ,2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Carum carvi    Kummin
Sörboda (14F 5e , [6776890, 1470200] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778442, 1463401] ) ,gårdsplats ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cicuta virosa    Sprängört
Dalfors,Amungen (14F 7f , [67883, 14784] ) ,vass-strand ,enstaka ,1985 (TLj)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Bäckmyren (14F 5d , [6776640, 1465610] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ) ,vägrenar ,spridd ,2011 (GHa)
Sörboda vid skarpa vägkröken (14F 5e , [6776620, 1470200] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67831, 14637] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,åkerkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,flertal ,2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vägrenar ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet, Särnagårdsvägens ände (artp.) (14F 6c , [6781922, 1464185] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,tipp ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,kanten av damm ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Levisticum officinale    Libbsticka
Dalbyn,vid ödegård (14F 5d , [67779, 14655] ) ,igenvuxet gårdstun,kvarstående sedan mkt länge ,1 stort ex ,1985 (TLj)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandkant intill badplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandkant ,rikligt ,2018 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ) ,strand , 1990 (JEd)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,spridd ,2014 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,fåtal ,2012 (GHa)
Furudals bruk,damm N bruket (14F 7d , [6787, 1465] ) ,sanka dämda stränder ,riklig flerst. ,1985 (TLj)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,strandäng ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors,dammens Ö-sida (14F 7f , [67890, 14782] ) ,sanka stränder ,flerst. ,1985 (TLj)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,flertal ,2018 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,bäckdråg ,tiotal längs bäcken mellan tjärnarna ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,flertal ,2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder, kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,sumpkärr ,enstaka ,1986 (LBr)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder och kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68092, 14677] ) ,kanalkant mot sjön ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,strandzon ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
200 m Ö Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14648] ) ,vägren/grässvål mitt i vägen ,enstaka ,2011 (GHa)
Thunbergskurvan (14F 5d , [6778380, 1465390] ) ,grusig slänt ,flertal ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Sörboda, längs vägen vid gamla skolan (14F 5e , [67769, 14702] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Näcken (14F 6c , [6783700, 1463930] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Vindförberg, vid gravarna (14F 6d , [67833, 14650] ) ,blottad morän ,enstaka ,2009 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67855, 14648] ) ,torr vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälens fäbod (14F 7d , [67897, 14699] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,tiotals ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägkanter ,spridd ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven, 2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795910, 1463560] ) ,campingplats ,enstaka ,2007 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudals bruk (artp.) (14F 7d , [6786864, 1465980] ) ,vägkant ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Andromeda polifolia    Rosling
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,tidvis översvämmad strand ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,ymnigt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myr ,ganska vanlig ,2008 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ) ,stranden av bäck ,fåtal ,2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,fåtal ,2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67820, 14774] ) , ~refl~ ,myr runt tjärn ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67854, 14684] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,flertal ,2011 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,flertal ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,ymnigt ,2016 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,rikkigt ,2018 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,spridd i de flesta myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,strand ,2010 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,strandssnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,tiotals ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68111, 14711] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,myr ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,myr ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Lintjärnen i Sörboda (14F 5d , [6776530, 1469520] ) ,torr vägslänt ,fåtal ,2011 (GHa)
Skjutbanan i Arvheden (14F 6c , [67830, 14631] ) ,sandig slänt ,flertal kvadratmeter ,2010 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ) ,banvall i barrskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,spridd ,2013 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,torr tallskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67856, 14648] ) ,vägslänt/torrt hygge ,väl spridd ,2009 (GHa)
1 km SV Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14651] ) ,vägslänt/torrt hygge ,spridd ,2009 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
1 kim N Kärrplatsen (14F 7d , [67889, 14673] ) ,tallskog ,enstaka ,2019 (GHa)
I km N Torraksmyren (14F 7d , [67896, 14655] ) ,sandtag ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ) ,torr moränsluttning ,flertal ,2010 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,torr barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ) ,torr vägslänt ,flertal ,2017 (GHa)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,enstaka ,2012 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67965, 14633] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,banvall ,spridd ,2013 (GHa)
Grav Jugastjärnen (15F 0c , [68046, 14607] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråsjöfjärden (15F 1c , [68051, 14605] ) ,torr vägslänt ,spridd ,2013 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,sandig slänt ,flertal ,2015 (GHa)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,grustag ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Svartviksbadet (artp.) (14F 6d , [6780755, 1467154] ) ,sandig slänt ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,tallskog på en ås ,spridd ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Källan (14F 7e , [67857, 14720] ) ,gles tallskog ,allmän i hela rutan ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,ungskog ,rikligt ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , dominerande på tallhed, i övrigt spridd ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (15F 1c ) , allmän ,2010 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68074, 14689] ) ,hygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68098, 14685] ) ,blockrik skogsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67830, 14633] ) ,tallhed ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [67854, 14653] ) ,tallhed ,väl spridd ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,flertal ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,spridd ,2014 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tuvor i myr ,flertal ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,flertal ,2013 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ~refl~ , ,2008 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,barrskog ,rikligt ,frekvens allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,spridd i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,spridd i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,spridd i området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,spridd i hela området , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [6807, 1464] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,kanten av myr ,fletal ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,väl spridd ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809500, 1467610] ) ,kyrkogård ,spridd ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,flertal ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,flertal ,2017 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Loiseleuria procumbens    Krypljung
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandsnår ,flertal ,2015 (GHa)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,kanten av åsgropsgöl ,flertal ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6777240, 1466540] ) ,sumpskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Tallhed vid Sandtjärn (14E 6i , [6784950, 1440260] ) ,tallhed ,spridda bestånd ,2020 (LBr)
800 m N Jälltjärn (14F 4c , [67746, 14647] ) ,gles barrskog ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ) ,kalktallskog ,fåtal ,2014 (GHa)
mellan Klysenhol och Klosshavet (14F 5d , [6776530, 1465910] ) ,barrskog ,ca 20 st inom ett par kvadratdecimeter ,2010 (GHa)
Dalbyn "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6776910, 1466700] ) ,tallskog ,15 stycken ,2013 (GHa)
Storhälltjärnen (14F 6f , [6782, 1478] ) , ,rikligt o flerst. ,1991 (BDr)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,tallskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,barrskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
1 km SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813042, 1464580] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Mellan Långjämnaren och N. Ormtjärnen (15F 2c , [6814290, 1464639] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
NV om Långjämnaren (15F 2c , [6814877, 1464802] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810332, 1465636] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Strax V om Långjämnaren (15F 2d , [6813692, 1465218] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815769, 1463968] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Nordspetsen av Ovanjämnaren (15F 3d , [6816701, 1465150] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Djursjön 700m SV (artp.) (14F 9c , [6797743, 1464705] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vägkanter ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67794, 14620] ) ,vägren ,spridd ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,spridd ,2013 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [6787050, 1465060] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ) ,banvall ,flertal ,2014 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ) ,slaggvarp ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,dike ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,enstaka ,2012 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,kanten av körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike till skogsbilväg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ) , ~refl~ ,torr mark i kanten av avlägg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktiga, skuggiga ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga, skuggiga ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ) ,banvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga,skuggiga ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,enstaka ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,tiotals ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14701] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,rikligt ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,fläckvis ymnigt ,2013 (GHa)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
N Åskapen (14F 4c , [67744, 14603] ) ,vägkant till gammal körväg ,2 ex. ,1998 (GHa)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ) ,tallhed, på sand , 1985 (JEd)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803, 1471] ) ,gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803518, 1471522] ) ,idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Pyrola minor    Klotpyrola
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,sumpig snårskog längs ån ,fåtal ,2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67779, 14651] ) ,kanten av gammal körväg ,fåtal ,2013 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14802] ) ,barrskog ,på ett par ställen mellan vägen och sjön ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors strax Ö Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,vägren ,flertal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,dike till skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,källdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,enstaka ,2017 (GHa)
Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776200, 1465929] ) ,längs vägen ner mot gården ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ) ,gles tallskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,skogsbryn ,spridd ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,fuktig granskog ,fåtal ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,ymnigt ,2015 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ) ,källdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,källdråg, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Humotjärnsbäcken (15F 1c , [68062, 14613] ) ,vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,enstaka ,2012 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,enstaka ,2017 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,gflertal ,2013 (GHa)
Ledum palustre    Skvattram
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67757, 14693] ) ,fuktiga ställen på tallhed ,spridd ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67758, 14718] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ) ,f.d. torvtäkt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Äsplok (14F 6c , [67822, 14610] ) ,myr ,ofantliga mängder ,2011 (GHa)
Stormyren (14F 6d , [67827, 14696] ) ,myr ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ) ,strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [67830, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14810] ) ,myr , 2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,strandsnår/myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Näset, Tjärnmyren (14F 7c , [67867, 14625] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,rikligt ,2017 (GHa)
Hundtjärnen (14F 7f , [67890, 14797] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myrkant ,rikligt ,2018 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791270, 1461900] ) ,barrskog i kanten av myr ,flertal ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Hålåheden (14F 9b , [67955, 14599] ) ,surdtrag i blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,surdtrag i blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder och myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,strandsnår ,fåtal ,2014 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,stränder, myrkanter , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Bladtjärnen (15F 0e , [6804560, 1472720] ) ,surdrag ,rätt rikligt ,2019 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,gles tallskog vid tjärn ,ymnigt ,2010 (GHa)
Mellam Bondjämnaren och Svartjämnaren (15F 2d , [6811278, 1465850] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,flertal ,2012 (GHa)
Mellan Lång- och Ovanjämnaren (15F 3d , [6815488, 1465067] ) ,skogsmark , värdefull skogsbäck , 2005 (JHe)
St.Jerkolamm (15F 3d , [6818583, 1465262] ) ,skogsmark översvämning , 2005 (JHe)
Fjäckån Ö Gubbmyren (artp.) (14F 5c , [6779066, 1460810] ) ,myr ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,myrkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Löming (artp.) (14F 6d , [6783453, 1469494] ) ,skvattramtallskog längs hela strandkanten ,cirka 10-20 meter bret ,2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6d , [6784533, 1469485] ) ,skvattramtallskog på flera ställen , 2014 (Bengt Oldhammer)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,kanten av myr ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nordväst om Stor-Ejen (artp.) (15F 2d , [6814216, 1466699] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,väl sptridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,enstaka ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,barrskog , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,ställvis dominerande, spridd i övrigt ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [6807, 1464] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,ymnigt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ) ,sank strandäng ,spridd ,2008 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ) ,myr ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67820, 14774] ) , ~refl~ ,myr runt tjärn ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,sumpiga stränder ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,spridd ,2011 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,rikligt ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,ymnigt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Rärmyren (14F 8e , [67916, 14713] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,rikligt ,2016 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67968, 14676] ) ,myr , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,vanlig i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,myr ,talrikt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Stjälkmyrarna (15F 0f , [6800, 1475] ) ,myrar , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,flertal ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,sankmark ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,myr ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,myr ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vaccinium uliginosum    Odon
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,gles barrskog ,spridd ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark ,enstaka ,2008 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,spridd ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myrkant ,väl spridd ,2008 (GHa)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,flertal ,2018 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [67838, 14703] ) ,kanten av sumpmark ,spridd ,2008 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67820, 14774] ) , ~refl~ ,myr runt tjärn ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,skogsbryn (sumpskog) ,tiotals ,2010 (GHa)
Östanvik, Stormyren (14F 7e , [67856, 14719] ) ,kanten av myr ,väl spridd ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,spridd ,2017 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,kant av myr ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ) ,myr ,fkertal ,2017 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Hålåtjärnen (14F 9c , [67967, 14604] ) ,hygge mot tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr kring tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar och sumpstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,myrar och sumpstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,myr ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand/myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,myrliknande strand ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,slänt mot tjärn ,tiotals ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,kanten av myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,strandzon ,fåtal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Hals (15F 2d , [68111, 14688] ) ,kanten av hygge ,ymnigt ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ) ,skogsbryn ,ymnigt ,2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ) ,myrkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,myrkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,kanten av myr ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ) ,tallskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,ymnigt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7d ) , ,2009 (GHa)
Furudaks bruk, golfbanan (14F 7d , [67865, 14663] ) ,talldunge ,rikligt ,2013 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67866, 14656] ) ,tallhed ,ymnigt ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Källan (14F 7e , [67857, 14720] ) ,gles tallskog ,allmän i hela rutan ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,hygge ,flertal ,2018 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,blandskog ,rikligt ,2018 (GHa)
Ormberget (14F 7i , [67891, 14912] ) ,hygge ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9b , [67956, 14599] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ) ,blockrik tallskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 9e ) , rikligt på tallhed, i övrigt spridd ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (15F 1c ) , allmän ,2010 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68085, 14691] ) ,kalhygge ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,barrskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,ymnigt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,barrskog ,väl spridd ,2016 (GHa)
N Ormtjärnen (15F 2c , [6813, 1463] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [6816, 1462] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [6817, 1465] ) ,blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68152, 14702] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778340, 1464650] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Åskapen ,den del av sjön som ligger inom kartbladet (14F 4c , [67735, 14600] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ) ,bäck/dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,strandkant ,flertal ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,vassbälte ,spridd ,2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandkant , 2008 (GHa)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,flertal ,2018 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2018 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ) ,vattenbryn i vassbälte ,enstaka ,2014 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ) ,strandkant ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,spridd längs hela sjön ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ) ,strandkant ,ganska rikligt ,2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stranden av ån , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,fåtal ,2011 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,strandzon ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,strandkant ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,strandkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,lövskog längs stranden ,enstaka ,2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,öppen blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,vid källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14681] ) ,övergiven odling ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fåtal i hyggeskanten ,2012 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,fuktig skog ,flertal ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,spridd ,2013 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795820, 1463320] ) ,åsgrop ,flertal ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,fuktskog ,flertal ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,flerstädes i skog och myr ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ) ,flerstädes, vanlig i skog och myr , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,strandskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,granskog , 2008 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,flertal ,2012 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68148, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kanten av kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,blandskog ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,granskog ,ymnigt ,2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gles blandskog ,fåtal ,2012 (GHa)
Primula farinosa    Majviva
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2019 (GHa)
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,enstaka ,2019 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,körväg i gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget flerstädes (14F 5c , [67799, 14625] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (TLj, BOr o a)
Klosshavet (14F 5d , [67766, 14659] ) ,kanten av kärr ,fåtal (två ställen längs västra kanten) ,2010 (GHa)
Dalbyn Ö-ut (14F 5d , [67771, 14658] ) ,betade kalkfuktängar ,sparsamt ,1989 (TLj & LBr)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777590, 1465180] ) , , 2008 (LBr)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka, (tidigare en rik lokal men nu igenväxt) ,2017 (GHa)
Moränget (DBS) (14F 5c , [67798, 14625] ) ,rikkärrskant,på stig ,enst. ,1987 (TLj)
Dalbyn vid Nördertjärn, tuvigt rikkärr, 1973 (WALDÉN.1976) — (14F 5d , [67781, 14651] ) ,betade kalkfuktängar ,spridd ,1985 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780212, 1462539] ) ,100-tals på hygge där gruset blottats , 1987 (Bengt Oldhammer)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780559, 1462699] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Primula veris    Gullviva
Fjäcka (14F 5c , [67784, 14633] ) ,äldre vall ,enstaka ,1986 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14654] ) ,vägrenar ,rikligt ,2017 (GHa)
Norrboda (14F 5d , [67778, 14694] ) ,vägren ,ett tiotal ,2019 (GHa)
Orestrand (14F 6d , [6780380, 1465500] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2009 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ) ,gräsmattor ,spridd ,2015 (GHa)
Syringa vulgaris    Syrén
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,kvarstående vid riven gård ,ett stort buskage ,2011 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,ett rätt kraftigt buskage (kvarstående) ,2014 (GHa)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Längs skogsvägen mln Sälens fäbod o Porsmyren ca 4 km (0-4- till 4-4-) (DBS) (14F 7d , [6787, 1469] ) ,kalkmakadamsbelagda vägrenar ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Vägen Porsmyren-Sälens fäbodar fl. (0-4-, 4-4-), (14F 7d , [6785, 1469] ) ,kalkgrusvägkanter ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,enstaka ,2019 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ) ,längs skogsbilväg ,fåtal ,2010 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775920, 1460730] ) ,vägren ,något tiotal ,2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,flera tiotal ,2011 (GHa)
1 km Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14652] ) ,längs skogsbilväg ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ) ,torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Klysenhol (14F 5d , [67762, 14660] ) ,vändplan ,rikligt ,2013 (GHa)
Östra delen av Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ) ,åkerväg ,enstaka ,2013 (GHa)
Järpbacken, gamla landsvägen (14F 5d , [67773, 14666] ) ,igenväxande vägren ,ymnigt ,2013 (GHa)
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ) ,vägren ,tiotals ,2013 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,ägoväg ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,botten av gammalt grustag ,flertal ,2009 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Hälla (14F 5e , [67798, 14748] ) ,skogsbilväg, kalkmakadam ,glest spridd längs vägen ,2017 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ) ,grusgång ,ymnigt ,2016 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Flotvägen vid kraftledningen (14F 6e , [67820, 14726] ) ,torr vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Morkarlfloten (14F 6e , [67821, 14731] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan ,några tiotal ,2015 (GHa)
Furudal/Tranusjön (14F 7c , [6785630, 1464710] ) ,grusplan ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön/Nysjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786950, 1464650] ) ,vägren ,flertal ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14650] ) ,vägkanter och torr gräsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Källan (14F 7e , [6785720, 1471910] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Vägen mellan Källan och Sotbron (14F 7e , [67860, 14726] ) ,vägrenar ,spridd längs hela vägen ,2010 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,flertal ,2010 (GHa)
Brabodmyrens V-ände vid vägen (14F 7e , [67870, 14746] ) ,kalkgrusad körväg ,ca 100 ex ,1988 (LBr)
Säliåsen längs vägen (14F 7e , [6789, 1470] ) ,kalkgrusade vägrenar ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan, kalkmakadam ,några tiotal ,2012 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ) ,vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Vägen S Ärteråsen vid Sländholsmyren (14F 8c , [6791, 1462] ) ,kalkgrusade vägrenar ,t.riklig ,1988 (TLj)
SO Ärteråsen 300 m S om S Djuptjärn (14F 8c , [67918, 14643] ) ,skogsgrusväg ,enstaka ,1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,grusig skogsväg ,enstaka ,1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792150, 1464580] ) ,torr vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Blidbergets fäbodar (14F 8d , [67920, 14683] ) ,kalkgrusad fäbodväg ,mycket riklig ,1988 (LBr & TLj)
V om Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67956, 14635] ) ,gammal vägbana ,något tiotal ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14623] ) ,grässvål på parkeringsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [6797130, 1471420] ) ,avlägg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
2 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798070, 1470210] ) , ~refl~ ,sämre skogsbilväg, kalkmakadam ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (Gha)
2 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798090, 1470310] ) ,sämre skogsbilväg, kalkmakadam ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (Gha)
Östansjö vid Byviken fl. (1918, 2119), (14F 6d , [67819, 14668] ) ,vägkanter ,riklig 1986- ,1988 (TLj & LBr)
Östansjö NV om Byviken (DBS) (14F 6d , [67821, 14669] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,vägren ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Löming (artp.) (14F 6e , [6784882, 1470367] ) ,flera ex, vinterståndare i snön där vägkanten plogats , 2014 (Bengt Oldhammer)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,vägrenar ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
400 m NV Lindbodarna (artp.) (14F 8c , [6791486, 1464737] ) , ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oreälven Navarskaftet (artp.) (14F 8d , [6790467, 1465145] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,utkanten av gårdsplats ,tiotals ,2015 (GHa)
Norrboda gammelstad (14F 5e , [67779, 14703] ) ,i slåtterslänt ,20 ex ,1989 (LBr, TLj, RLu)
Lukohol gårdsplan (artp.) (14F 5d , [6779386, 1465645] ) ,andrahandsuppgift från åsa rydell ,20 plantor/tuvor ,2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Luckoholsvägen (artp.) (14F 5d , [6779386, 1465650] ) , ,290 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Dalbyn 179:1 ängsmark mot Vikbäck (artp.) (14F 5d , [6779717, 1465114] ) , ,blomning ,2013 (Urban Gunnarsson)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,55 plantor/tuvor ,2006 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,35 plantor/tuvor ,2014 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,100 plantor/tuvor ,2015 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779728, 1465128] ) , ,50 plantor/tuvor ,2004 (Maja Wressel)
Wallins i Arvet, ängsmark (artp.) (14F 5d , [6779881, 1465071] ) , ,blomning ,2013 (Urban Gunnarsson)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,ej återfunnen ,2014 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.) (14F 5d , [6779890, 1465087] ) , ,40 plantor/tuvor ,2002 (Maja Wressel)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777963, 1470095] ) , ,15 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.) (14F 5e , [6777964, 1470095] ) ,ängs- och betesmark ,13 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470094] ) , ,noterad ,2020 (Patric Engfeldt)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778018, 1470238] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.) (14F 5e , [6778026, 1470237] ) ,ängs- och betesmark ,12 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norrboda, däljan (artp.) (14F 5e , [6778039, 1470255] ) , ,6 ,2020 (Patric Engfeldt)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,vattensamling i myr ,väl spridd ,2013 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Andån vid Sörbodavägen (14F 5d , [67772, 14665] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,2019 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [67808, 14673] ) ,grund tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,bäck/dike i myrdrag ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,strandzon ,tiotals ,2011 (GHa)
Dammen i Furudals bruk (14F 7d , [6786950, 1465440] ) ,vattenbryn ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr/liten tjärn ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,ymnigt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,tjärn ,rikligt ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,blöthål i myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,kanten av ån ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Göringån, näta Göringens station (14F 8f , [6790520, 1477330] ) ,lugnvatten ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,vattenbryn ,flertal ,2013 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,sumpig strand ,rikligt ,2015 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14653] ) ,sumpig strand , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stranden av ån och våta myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,kanten av myr ,rikligt ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,våt mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,flertal ,2013 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,ymnigt ,2017 (GHa)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,liten tjärn ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,ymnigt ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,fuktig myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [68012, 14735] ) , ~refl~ ,liten tjärn ,vanlig i sjöar och våt myr ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ) ,blöt strand till litet vattendrag ,rikligt ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,blöthål i myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,flertal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14700] ) ,sumpig strand ,flertal ,2017 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68152, 14629] ) ,bäckdråg ,ymnigt ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,å ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Galium album    Stormåra
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,vid ödehus ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, Brändan , vägen mot Sörboda (14F 5d , [67768, 14677] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed gärdsgårdar ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ) ,dike ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,frodigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ) ,kanten av vändplan ,fåtal ,2011 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fåbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Galium boreale    Vitmåra
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,strandsnår ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,kalkugnsruin ,rikligt ,2010 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägen (14F 7c , [67855, 14623] ) ,torr ängsmark ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,vid kalkugnsruin ,enstaka ,2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,spridd ,2014 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,kanten av slagen åker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,väl spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ) ,sandstrand ,fåtal ,2009 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,sumpskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,bäckdråg ,tiotals ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795820, 1463320] ) ,åsgrop ,rikligt ,2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,stillastående vatten i bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
200 m Ö Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14648] ) ,diken (tillsammans med smultron) ,enstaka ,2011 (GHa)
400 m Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14651] ) ,diken (tillsammans med smultron) ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ) ,runt uthus ,flertal ,2013 (GHa)
1500 m v Bäckmyren (artp.) (14F 5c , [6776056, 1464839] ) ,diken ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,dikeskanter ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ö änden av Sandnäsvägen (artp.) (14F 7c , [6785595, 1462017] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,ödetomt ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ) ,sank strandäng , 2008 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,strand med småsten ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,surdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14778] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,längs dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig blandskog i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Galium verum    Gulmåra
Dalbyn, Höstgatan (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Väg 301, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67752, 14660] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Dalbyn, väg 301 vid G iftings (14F 5d , [67768, 14655] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda, längs vägen vid gamla skolan (14F 5e , [67769, 14702] ) , ~refl~ ,vägren ,rätt rikligt ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780330, 1463860] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [6781290, 1462290] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [6785600, 1464760] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,rikligt ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägrenar ,flera ställen i byn ,2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,vägren ,fåtal ,2012 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Phlox paniculata    Höstflox
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ) ,källarbacke , 2011 (GHa)
Polemonium caeruleum    Blågull
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,ödegård ,flertal , både blå och vita exemplar ,2014 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,övergiven gårdsplats ,ett antal vita exemplar ,2013 (GHa)
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ) ,källarbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ) ,vägren ,ca ett tiotal (både vita och blå) ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14708] ) ,källarbacke ,flera tiotal ,2019 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,stenröse ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470170] ) ,ängsmark ,både blå o vita ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [6778420, 1470510] ) ,tipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [6778420, 1470520] ) ,tipp för gammalt hö ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Furudal vid Oreborg (14F 6c , [6783, 1464] ) ,igenväxt ängsmark ,enstaka ,1986 (JEd)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,stenröse ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,stenröse ,enstaka ,2011 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
1 km Ö Stallmyrskojan (15F 4c , [68202, 14624] ) ,vägren ,något tiotal ,2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vägren ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ) ,källarbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Olaspers (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,slänt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2010 (GHa)
Echium vulgare    Blåeld
Arvheden vid fotbollsplanen (14F 6c , [67826, 14636] ) ,grushög ,enstaka ,2019 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,sandig slänt ,tiotal ,2009 (GHa)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ) ,åker ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ) ,kanten av hästhage ,flertal ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,sumpigt snår längs å ,flertal ,2013 (GHa)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) ,strand ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,bäckmynning ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Dalbyn, Kalkugnarna (14F 5c , [67792, 14647] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, Dammsveden (14F 5d , [6779070, 1465040] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14708] ) ,gårdsplats ,flertal ,2019 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats/källarbacke ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,spridd ,2012 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ) ,bakom uthus ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vägkanter och gamla dyngstackar. flera ställen ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,damm ,flertal ,2014 (GHa)
Callitriche hamulata    Klolånke
Furudals bruk,damm vid bron (14F 7d , [67869, 14653] ) ,damm ,enstaka ,1985 (TLj)
Callitriche palustris    Smålånke
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,dike/bäck ,riklig fläck ,2014 (GHa)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Dalbyn, Dammsveden (14F 5d , [6779070, 1465040] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,ängsmark i fäbodvall ,ca 10 ex ,1987 (RLu)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ) ,gammal bruksväg ,enstaka ,2019 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,betesmark ,c:a 10 ex ,1987 (LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [67931, 14622] ) ,fäbodens idag enda slagna hackslog! ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ) ,torr,ännu öppen ängsmark ,några ex ,1988 (LBr)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67960, 14842] ) ,torrt dike ,1 mini-ex. ,1988 (TLj & LBr)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,hävdad fäbodsvall ,något tiotal ,2000 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Galeopsis bifida    Toppdån
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,dike vid vändplan ,tiotals ,2017 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,hygge ,väl spridd ,2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,rishög på hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,gammal inäga + kalhygge ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ) ,sly bakom uthus ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,havreåker ,enstaka ,2013 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14624] ) ,stenröse ,fåtal ,2010 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,rishög ,tiotals ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galeopsis speciosa    Hampdån
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,åkerkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ) ,åker ,flertal ,2011 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) ,fuktig åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) , ~refl~ ,åker ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14624] ) ,åkerkant ,ymnigt ,2010 (GHa)
Ore, Kyrkudden (14F 6d , [67803, 14659] ) ,kornåker ,flertal ,2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,äker ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,åkerkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatans södra ände (14F 5d , [67771, 14661] ) ,dike vid vändplan ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,skogsbacke ,enstaka ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Glechoma hederacea    Jordreva
Dalbyn (14F 5c , [6778680, 1464630] ) ,gräsmatta ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ) ,f.d. åker ,flertal ,2014 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ) ,övergiven gårdsplats ,fåtal ,2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed uthusväggar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ) ,fuktig gräsmatta , 1990 (JEd)
Kyrkan (14F 6d , [67804, 14659] ) ,gräsmatta ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,ängsmark i fäbodvall ,ca 10 ex ,1987 (RLu)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,utmed husgrund ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789230, 1478090] ) ,gammal bruksväg ,enstaka ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,grustag ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,i gräsmatta ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lamium hybridum    Flikplister
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,enstaka ,2010 (GHa)
Mentha arvensis    Åkermynta
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ) ,dike ,flertal ,2013 (GHa)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,kanten av damm ,flertal ,2014 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,utmed husgrund ,rikligt ,2009 (GHa)
Oreälven, västra sidan mitt mot Lindbodarna (14F 8c , [67913, 14647] ) ,stenig strand ,rätt rikligtl ,2018 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Dalbyn, Vikbäcken, "Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,kanten av gammal stenbro ,enstaka ,2014 (GHa)
Prunella vulgaris    Brunört
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,sumpig skog i gammalt änge ,flertal ,2015 (GHa)
Dalbyn, stigen mot Södertjärn (14F 5d , [67778, 14653] ) ,fuktig gråssvål ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbyn, Bystugan (14F 5d , [67783, 14654] ) ,gräsmatta ,flertal ,2014 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,sandig slänt ,fåtal ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,längs gångväg , 2009 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Stjälkviken (14F 7h , [6788990, 1489830] ) ,gräsbevuxet vägskäl ,flertal ,2013 (GHa)
Aspmyren (14F 7h , [6789010, 1489830] ) ,vägskäl ,flertal ,2013 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk, stig ,enstaka ,2017 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,flertal ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14682] ) ,gräsmatta ,10-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) ,hygge/ängsrelik ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Scutellaria galericulata    Frossört
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,strandkant ,ymnigt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,bland tallrötter vid eroderad strand ,fåtal ,2011 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,enstaka ,2012 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vid fundament för laxtrappa ,ett rätt stort bestånd ,2009 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2014 (GHa)
Norr Orskaven (artp.) (14F 5d , [6778226, 1468860] ) ,igenväxande slåttermyr ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Stachys palustris    Knölsyska
Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6777070, 1466670] ) ,kanten av damm ( f.d. fiskodling) ,något tiotal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,kanten av lergrop i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ) ,dike ,ett tiotal ,2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Finnbacken (14F 6d , [67823, 14677] ) ,åker ,ymnigt ,2009 (GHa)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Furudals bruk, Kättingsmedjan (14F 7d , [6786910, 1465890] ) ,gräsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Furudal, S om bron (14F 6c , [67834, 14639] ) ,sandbottnar n.vägen på tallhed ,vida mattor ,1987 (TLj)
Några 100 m V om Ore camping (14F 6d , [67843, 14652] ) ,sandstrand/parkeringsficka ,någon kvadratmeter ,2010 (GHa)
Vägen N tillhedstjärnen (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vägren ,några kvadratdecimeters yta ,2015 (GHa)
NV om Furudals bruk ,efter vägen mot Näset (14F 7c , [67870, 14649] ) ,sandig vägkant ,t.rikl. ,1996 (IPt)
Vägen N tillhedstjärnen (14F 7d , [6785720, 1465050] ) ,vägren ,några kvadratdecimeters yta ,2015 (GHa)
Kalkberget (14F 7d , [6787050, 1465020] ) ,i gammal körväg ,rikligt ,2009 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Oreälven, S bron till Stråbodarna (15F 0c , [6804710, 1461270] ) ,älvbrink ,en stor "kudde" ,2000 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [6784336, 1465237] ) ,riklig blomning vid sandstranden , 1998 (Bengt Oldhammer)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785685, 1464905] ) ,vägkant ,noterad ca 5m lång population, norra vägkanten. ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7d , [6785767, 1465165] ) ,vägkant ,noterad ca 25m lång population, norra vägkanten. ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Solanum dulcamara    Besksöta
Dalfors (14F 7f , [6789030, 1478270] ) ,mellan uthus ,enstaka ,2018 (GHa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Furudals jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,spårområde ,t.riklig ,1986 (TLj)
Furudal, Bruksvägen/Prästtjärnsvägen (14F 6c , [6784000, 1464070] ) ,springa mellan husgrund och asfalt ,något tiotal ,2016 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [6784450, 1460530] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,2009 (GHa)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,väl spridd ,2011 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [6775740, 1469020] ) ,vändplan ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,rikligt längs skogsbilvägar i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,skogsbilväg ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägren ,spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors/Böle, vid masugnsruinen (14F 7f , [67886, 14786] ) ,vägren ,spridd ,2013 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,ymnigt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,parkering/avlägg ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,riklig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Notsjöberget (14F 9e , [6797460, 1471290] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68037, 14623] ) ,skogsbilväg ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,gammal kojplats ,väl spridd ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,gårdsplats ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,tipp ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,parkeringsplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Furumyren (14F 5c , [6777840, 1463310] ) ,grustag ,flertal ,2018 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67766, 14701] ) , ~refl~ ,vägrenar och gårdsplaner ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,gårdsplats ,flertal ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,fåtal ,2017 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,ymnigt ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67807, 14709] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägen (14F 7c , [67855, 14623] ) ,torr ängsmark ,flertal ,2011 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km N Torraksmyren (14F 7d , [67892, 14656] ) ,fåror i plöjt hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,enstaka ,2010 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk. vid kompost ,flertal ,2017 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,jordhög ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,igenväxande åker ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Ö Klosshavet (artp.) (14F 5d , [6776713, 1466257] ) ,stora mängder och ovanligt storväxta på ett hygge. måste ha legat i fröbanken sedan området för länge sedan var ett änge. ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Östanvik. Landsvägen (artp.) (14F 6d , [6781869, 1468126] ) ,spridd längs landsvägen ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d. sågplats ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d. sågplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ö änden av Sandnäsvägen (artp.) (14F 7c , [6785595, 1462017] ) ,ängsmark ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,ödetomt ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Sunnanhed (14F 5d , [6779940, 1468930] ) ,längs byvägen mitt emot åkerskallrelokalen ,ett stort bestånd förvildat i vägren 1988- ,2007 (TLj)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,spridd ,2010 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67804, 14712] ) ,vägren ,spridd ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,lövskogsdunge ,fåtal ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,barrskog ,spridd ,2012 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,jaktkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog ,rikligt i lövskog, spridd i övrigt ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,avlägg/vändplan ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,avlägg ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,spridd ,2015 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,parkering ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,båtlänning ,enstaka ,2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,väl spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,körspår i kalhygge ,spridd ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,skogsbryn ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,strandsnår ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,grässvål ,flertal ,2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ) ,tallskog , 2009 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,blandskog ,fåtal ,2015 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,spridd ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,mest spridd i torrare partier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,spridd i området, mest torrare platser , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68056, 14626] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809500, 1467610] ) ,kyrkogård ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2020 (LarsErik Johansson)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,flertal ,2013 (GHa)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,fuktig strandäng ,tiotals ,2009 (GHa)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,strandkant ,flertal ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,vattenbryn vid fördämningsvall ,enstaka ,2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,flera tiotal ,2016 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67770, 14673] ) ,barrskog sluttande mot rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14624] ) ,öppet rikkärr , 2005 (BDr)
Moränget (14F 6c , [67805, 14625] ) ,rikkärr i hyggeskant ,c:a 100 ex. ,1987 (TLj)
Furudal SV om bron v.Noren (14F 6c , [6783400, 1463670] ) ,sjöstrand , 1988 (IPt)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783580, 1464390] ) ,sandstrand ,något tiotal ,2013 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,sjöstrand ,fåtal ,2009 (GHa)
Moränget, centrala delen av reservatet (artp.) (14F 6c , [6780065, 1462599] ) , ,2 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Sörudden (artp.) (14F 6d , [6780140, 1467760] ) ,skogsbrant vid strand ,15 plantor ,2012 (Oléa Stenberg)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,längs skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777450, 1466580] ) ,vägrenar ,rikligt ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67755, 14725] ) ,vändplan ,enstaka ,2010 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,flertal ,2010 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68009, 14746] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åkerkant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Änderarvet, Gamla vägen (artp.) (14F 6c , [6781285, 1462300] ) ,mänga fröställningar längs vägkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Rhinanthus serotinus ssp. apterus    Åkerskallra
Sunnanhed, 300 m NO Södersjön (14F 5d , [67798, 14689] ) ,trädesåker ,(fröna saknar helt vingkant) ,ca 50 kraftiga ex 1988 och ,1990 (TLj& LBr, kontr. TKa)
Sunnanhed (14F 6d , [6780, 1469] ) ,gammal linda och vägkant ,rikt bestånd ,1998 (LBr, ÅRy)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Rustaskojan (14F 5c , [6775410, 1462470] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,tiotals ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,åkerkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.) (14F 5d , [6777226, 1465490] ) ,kvarstående på gårdsplats. gården revs för länge sedan.. ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Dalbyn, Tunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Furudals bruk, mitt emot veteranmuseet (14F 7d , [67868, 14661] ) ,vägslänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14627] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn (14F 5c , [6778680, 1464630] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67811, 14778] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,väl spridd ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål vid övergivet uthus ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,grässvål vid huggarkoja ,flertal ,2012 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,gårdsplats ,flertal ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Veronica officinalis    Ärenpris
Jälltjärnberget (14F 4c , [67746, 14645] ) ,dike vid vändplan ,fåtal ,2009 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,fåtal ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,vägren ,2008 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,stig ,enstaka ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,lövskog , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,gårdsplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,enstaka ,2019 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Ljotkällbäcken (14F 5c , [67782, 14608] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,dike ,spridd ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ) ,kanten av bäck ,tiotals ,2009 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del , 2008 (LBr)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,dike/vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14642] ) ,dike ,rikligt ,2015 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grässvål ovanför strand ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,dike ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Tranusjön (artp.) (14F 7d , [6787043, 1465129] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Sötrönningstjärn (14F 4c , [6772460, 1460260] ) ,sudrag i myr ,flertal ,2010 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,flertal ,2014 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67777, 14690] ) ,torvtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,vatten , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67781, 14651] ) ,mycket sumpig strand ,tiotals ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandäng ,flertal ,2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14625] ) ,sankmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,vattensamling i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ) ,källdrag i myr ,några tiotal ,2013 (GHa)
Utricularia ochroleuca    Blekbläddra
2 km S om Dansbodarna , SS0 Storsjön (14F 6g , [6780947, 1481015] ) ,blöt myr , 2010 (RLu)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ) ,spridd i våta kärr och vattendrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Plantago major    Groblad
Fjäckan (14F 5c , [6778430, 1463460] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [6778560, 1474800] ) , ~refl~ ,vändplan ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,parkering ,spridd ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,vändplan/parkering ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,stig ,tiotals ,2015 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,parkeringsplats , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,flertal ,2017 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,väl spridd ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,bruksväg ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fd fäbod ,frekvent ,2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gråtåmyren (15F 0c , [68037, 14623] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,gårdsplats ,flertal ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark ,riklig ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Plantago media    Rödkämpar
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,botten av gammalt grustag ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,grusig skogsväg , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ) ,gammal ängsmark ,1 m2 ,2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67960, 14841] ) ,f.d.ängsmark o.gräsmtta ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Korsåsen (15F 0f , [68023, 14773] ) ,torr hackslog ,spridd ,1988 (TLj & LBr)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,torrängar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,grustag ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åkerväg ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,dike ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik (artp.) (14F 6d , [6783173, 1468377] ) ,gårdstun med torrängsvegetation ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
nordväst Furudals bruk, bränt 2007 (artp.) (14F 7c , [6788388, 1464804] ) ,vildbränna, ungskog och äldre tall på sand, bränt 2007 ,noterad ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Humotjärnsbäcken (artp.) (14F 7d , [6785580, 1468322] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk Golfbanan (artp.) (14F 7d , [6785692, 1467130] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linnaea borealis    Linnéa
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,väl spridd ,2010 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67794, 14620] ) ,gles tallskog ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ) ,tallskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,ymnigt ,2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,granskog ,rätt allmän ,2008 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,fuktig grässvål ,flertal ,2015 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,gles tallskog ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,blandskog/hyggeskant ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt i hyggeskanten ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,tallskog ,ymnigt ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,barrskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,spridd på många håll , frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9f , [67959, 14798] ) ,granskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ) , ,1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,flertal ,2016 (GHa)
Ormtjärnsberget (15F 2c , [68121, 14618] ) ,hygge ,flertal ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,gles tallskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,spridd ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,flertal ,2017 (GHa)
Håvaberget (artp.) (15F 4c , [6824319, 1464918] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles tallskog ,fläckvis ymnigt ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Lonicera caerulea    Blåtry
Hedänget, längs ån (14F 5d , [67751, 14667] ) ,ängsmark vid strömmande å ,flertal ,2012 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ) ,stranden av en å ,enstaka ,2012 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466650] ) ,kant av å i hög gräs- och örtvegetation ,en grov buske, mkt gammal ,2007 (LBr)
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ) ,sluttning mot meandrande å ,flertal ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [6776810, 1468860] ) ,slänter längs å ,flertal buskar ,2013 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ) ,bäckdråg ,fler än tio buskar ,2013 (GHa)
Sörboda n.Ukerån v.Lundgården (14F 5e , [67760, 14705] ) ,skogsbryn eft.gml ängsväg ,2 stora buskar ,1988 (TLj)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Sörboda (DFl-49) (14F 5e , [67775, 14700] ) ,åkerholmar, skog ,ca 100 buskar ,1990 (RLu)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Söder om Brändan (14F 5d , [67752, 14674] ) ,sumpig blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalbyn, Nörder-Södertjärn (3101-2601) (14F 5d , [67781, 14651] ) ,strandskog ,flerst. ,1985 (TLj)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,dikeskant ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,ett par buskar ,2017 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67784, 14704] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Arvheden, V om skjutbanan (14F 6c , [67830, 14628] ) ,tipp för trädgårdsavfall och byggbråte ,flertal ,2015 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ) ,hygge ,fåtal ,2011 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ) ,stora stenar i en masugnsruin ,enstaka ,2013 (GHa)
Lillmyrtjärnen (14F 7f , [67894, 14792] ) ,längs gammal väg ,spridd ,2015 (GHa)
Tidberget (14F 8g , [67907, 14800] ) ,längs gammal väg ,spridd ,2015 (GHa)
Brändan f.d. kyrkskiftet (artp.) (14F 5d , [6775220, 1467242] ) ,på jättehygge ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.) (14F 5e , [6778450, 1470467] ) ,stenröse ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Viburnum opulus    Olvon
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67800, 14640] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2019 (GHa)
Arvet, v.Oresjöns strand (14F 6c , [6781, 1464] ) ,strandsnår ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,strandsnår ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,skogsbryn vid vägskäl ,en buske ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,en buske ,2014 (GHa)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,flertal ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,diken ,flertal ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,sumpskog längs ån , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,diken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67830, 14703] ) ,vägkant ,flertal ,2015 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,spridd ,2015 (GHa)
Lill-Tranubäcken (14F 7c , [67873, 14646] ) ,bäckravin ,tiotals ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,utmed älven , 2009 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Oxnäsån (14F 8h , [6790500, 1486900] ) ,snårskog längs å ,flertal ,2013 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,surdrag och vid åstranden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkån (14F 9f , [6798030, 1478890] ) , ~refl~ ,snårskog längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,gammalt avlägg ,tiotal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,vägren ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,tiotals ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,bäckdråg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Knautia arvensis    Åkervädd
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459230] ) , ~refl~ ,avlägg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6778, 1465] ) ,åkerkanter ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,dike ,flertal ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudals järnvägsstation (14F 6c , [67839, 14637] ) ,grässvål vid f.d. lastkaj ,enstaka ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,lövskogsdunge , 2009 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbod i bruk ,flertal ,2017 (GHa)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,fåtal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [6813360, 1471740] ) ,övergivet nybygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,kanten av åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Dalfors (artp.) (14F 7f , [6788590, 1478172] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Kvarnlöf, Karin Kvarnlöf)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67757, 14682] ) ,avlägg längs skogsbilväg ,flertal ,2012 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Norudden (14F 5d , [6778, 1465] ) ,grässvål utmed gångstig , 2008 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägslänter ,väl spridd längs vägar ,2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67830, 14703] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,rikligt ,2012 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,fåtal ,2015 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,rikligt ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,älvbrink ,rikligt ,2012 (GHa)
Oreälven, 2 km S Hermansborg (14F 9c , [6795910, 1463560] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ) ,stranden av å ,rikligt ,2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
Fjäckån Ö Gubbmyren (artp.) (14F 5c , [6779066, 1460810] ) ,längs en å ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6775730, 1465632] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6776943, 1465040] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6e , [67846, 14703] ) ,längs hela östra stranden från söder till norr, ganska rikligt , 2014 (Bengt Oldhammer)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Campanula glomerata    Toppklocka
Dalhed (14F 5c , [67793, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6776640, 1465610] ) ,övergiven tomt ,enstaka ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,insnärjd i vinbärsbuske ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14638] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Campanula patula    Ängsklocka
Duskdiken (14F 4c , [67745, 14603] ) ,vändplan ,rikligt ,2014 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,dike ,flertal ,2015 (GHa)
Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778, 1464] ) ,igenväxande betesmarker ,rikligt ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,rikligt ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67764, 14659] ) ,gammal gårdsplats ,spridd ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Lilltjärnen (14F 6f , [67828, 14777] ) , ~refl~ ,hyggeskant ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Bondbodsdammen (14F 6g , [67801, 14802] ) ,vägren/mötesplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,ängsmark ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,gammal bosättning ,fåtal ,2017 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Svartesåsen (14F 9d , [6798170, 1469880] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Svartesåsen (14F 9e , [6799410, 1470160] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [6799950, 1471590] ) , ~refl~ ,vägren vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sofflocksmyren (15F 0e , [68000, 14715] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,ödegård ,spridd ,2012 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778003, 1470107] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,åker ,7 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,(måste vara en omblomning) ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Lindorna i Dalbyn (14F 5c , [67782, 14647] ) ,vägren ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,fåtal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778380, 1464270] ) ,tipp ,enstaka ,2019 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,gammal inäga + kalhygge ,ofantliga mängder ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ) ,diken ,spridd ,2013 (GHa)
Norrbodabadet (14F 5d , [67783, 14688] ) ,gräsbevuxen parkering ,enstaka ,2018 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67790, 14656] ) ,stenrösen ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14700] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,gräsmatta , 2009 (GHa)
Dalbyn, Ö Klosshavet (artp.) (14F 5d , [6776713, 1466257] ) ,stora mängder och ovanligt storväxta på ett hygge. måste ha legat i fröbanken sedan området för länge sedan var ett änge. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,kanten av grustag ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Moränget (14F 5c , [67798, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed gångvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67802, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,åkerkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67817, 14709] ) ,vägrenar ,fåtal ,2009 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67862, 14653] ) ,bruksväg över uppschaktad sand ,fåtal ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål i övergiven gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785710, 1471970] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats ,enstaka ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,tiotals ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,väl spridd ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens ej bedömd , 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,längs gammal väg ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,fåtal ,2012 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 5d , [6775730, 1465632] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778003, 1470107] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,åker ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,fåtal ,2014 (GHa)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,fuktig sand samt grunt vatten ,ymnigt ,2011 (GHa)
Digerhols båtlänning (14F 5d , [67795, 14674] ) ,på grunt vatten vid stenig strand ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Vindförbergs V-strand (14F 6c , [6783, 1464] ) ,grund dystrand på sand ,rikligt ,1986 (JEd)
Furudals bruk,damm N bruket (14F 7d , [6787, 1465] ) ,gammal dammsjö ,flerst. ,1985 (TLj)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2017 (GHa)
Achillea millefolium    Röllika
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,kring sandig ägoväg ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ) ,åkerkant ,flertal ,2018 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gammal väg ,flertal ,2013 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,rikligt ,2017 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787480, 1475700] ) ,vägren ,tiotals, flertal helt skära ,2011 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,entaka ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,vägbank ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
1 km N Ingsttjärnarna (15F 0c , [68035, 14614] ) ,skogsbilväg ,flertal ,2017 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,avlägg ,rikligt ,2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,väl spridd ,2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,ymnigt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,spridd ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,gräsmatta ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,ymnigt ,2014 (GHa)
Achillea ptarmica    Nysört
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,kanten av lergrop i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14688] ) ,grässlänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,kanten av liten myr ,fåtal ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [6785120, 1472070] ) ,banvall ,spridd ,2014 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,vägren ,väl spridd ,2017 (GHa)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,rikligt i äker ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,odetomt ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ) ,torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog ,cirka 20 ,2018 (GHa)
Antennaria dioica    Kattfot
Tallhed nära Oreälven (14E 7i , [6785770, 1441840] ) ,tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67770, 14675] ) ,torrt hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Björnmyrvägens bägge ändar (14F 5d , [67781, 14696] ) ,torra vägrenar ,flertal ,2011 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [6778340, 1468880] ) ,torr gräsbacke ,något tiotal ,2013 (GHa)
4-500 m N Bompasset (14F 5f , [67796, 14776] ) , ~refl~ ,kanten av naken berggrund ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Tillhedsvägen (14F 6c , [67848, 14644] ) ,tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,torr slänt i tallskog ,tiotals ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,tiotals ,2016 (GHa)
3 km Ö Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14672] ) ,vägren ,några tiotal ,2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786880, 1465480] ) ,vägslänt ,tiotals ,2009 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7d , [6787070, 1465030] ) ,skogsbryn i torr tallskog ,tiotals ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14667] ) ,sandiga fåror i plöjt hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Hermansborgsvägen N Stalingrad (14F 8c , [6794690, 1464100] ) ,vägren ,några t5iotal ,2017 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,vägslänt ,fåtal ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,torr slänt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6798956, 1483314] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2012 (IPt)
1 km S S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68029, 14606] ) ,slänt mot vägen ,en stor grupp ,2010 (GHa)
600 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ) ,slänt mot vägen ,flera små grupper ,2010 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,vägren ,spridd ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814940, 1463040] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68151, 14627] ) ,vändplan ,flera tiotal ,2016 (GHa)
1 km V Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778332, 1462120] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6778025, 1470242] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik (artp.) (14F 6d , [6783173, 1468377] ) ,gårdstun med torrängsvegetation ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,vägren ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
nordväst Furudals bruk, bränt 2007 (artp.) (14F 7c , [6788388, 1464804] ) ,vildbränna, ungskog och äldre tall på sand, bränt 2007 ,noterad ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7d , [6786279, 1465303] ) ,sandig mark ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7d , [6787321, 1465333] ) ,annan ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gåsberget (artp.) (14F 9e , [6798545, 1474979] ) , ,5 dm² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Arctium lappa    Stor kardborre
Arvet (14F 6c , [6781550, 1463740] ) ,lövhög ,ett kraftigt exemplar ,2010 (GHa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Dalbyhemmet (14F 5c , [67792, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn vid Rustas (14F 5d , [6779910, 1465160] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ) ,bondgård ,flertal ,2017 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,jordhög ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,kanten av parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,vändplan/dike ,ymnigt ,2015 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ) ,vägrenar , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,jordhög i vägkant ,enstaka ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors, vägen mot Göringen (14F 7f , [67893, 14785] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,fåtal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Furudal, Sahara (artp.) (14F 6c , [6784387, 1463937] ) ,grustag ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d. sågplaats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Bellis perennis    Tusensköna
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,tipp ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Bidens cernua    Nickskära
Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ) ,betat sumpkärr ,enstaka ,1986 (LBr)
Carduus crispus    Krustistel
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Centaurea jacea    Rödklint
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67786, 14648] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2018 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatan (14F 5d , [67775, 14658] ) ,ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14640] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2018 (GHa)
Näcken (14F 6c , [67836, 14639] ) ,vägslänt ner mot strand ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Centaurea montana    Bergklint
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14632] ) ,vid sommarhus ,fåtal ,2019 (GHa)
Arvet, Genvägen (14F 6c , [67802, 14641] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Tvärbäcken (14F 6d , [6781250, 1468340] ) ,bäckdråg ,några tiotal ,2012 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ) ,stenröse ,enstaka ,2017 (GHa)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,"vägren/dike (vid ""avfarten"" mot båtlänningen)" ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cicerbita alpina    Torta
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,tiotals ,2010 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14625] ) ,rikare blandskog ,1 bestånd ,1985 (TLj)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,några tiotal ,2015 (GHa)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ) ,avskrädeshög ,ymnigt ,2015 (GHa)
Östanvik Finnbacken (artp.) (14F 6d , [6782669, 1467643] ) ,vägren ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cirsium arvense    Åkertistel
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14689] ) ,åkerkant ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ) , ~refl~ ,fuktig åker ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Myränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,dike vid avlägg ,enstaka ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,vändplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,kojplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Cirsium helenioides    Brudborste
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2019 (GHa)
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike ,rikligt ,2019 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägrenar och diken ,rätt allmän ,2008 (GHa)
Längs Norrbodavägen i Dalbyn (14F 5d , [67771, 14662] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Äsplok, längs väg 296 (14F 6c , [67820, 14614] ) ,vägrenar ,spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vägren inom fd fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån nära utloppet (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stranden av ån , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68009, 14746] ) ,vägren ,tiotals ,2016 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,ödeomt ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,sumpskog ,flertal ,2019 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775420, 1465600] ) ,längs liten bäck ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14701] ) , ~refl~ ,bäck i f.d. betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Stridbäcken (14F 6d , [67810, 14695] ) ,längs en bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,fuktigt dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67813, 14802] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,strandkant , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14585] ) ,lite surare skog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,dike/kanten av myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,slänt mot sjö ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68009, 14746] ) ,vägren ,spridd ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,flertal ,2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ) ,dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,flertal ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Brändan (14F 5d , [67757, 14682] ) ,avlägg längs skogsbilväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalbyn, 500 m S Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,kanten av trampad yta vid ruinen ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalbyn. Djupgrav (artp.) (14F 5c , [6778376, 1464287] ) ,tipp ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) ,sandig kulle i kalhygge, tidigare äng. ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,dike vid parkeringsplats ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d. sågplats ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ) ,bäckravin ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Eldsmor (14F 5d , [6777280, 1467630] ) ,rikkärr ,spridd ,2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,sumpskog ,tiotals ,2013 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ) , ~refl~ ,diken och vägrenar ,spridd längs hela vägen ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka vid källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka vid källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) , ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777173, 1467383] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,igenväxande änge ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Tranusjön (14F 7d , [67862, 14653] ) ,bruksväg över uppschaktad sand , 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,fåtal ,2014 (GHa)
Crepis tectorum    Klofibbla
Furudals station (14F 5c , [67751, 14647] ) ,bangård ,enstaka ,2018 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,packad morän i stort avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Doronicum orientale    Gemsrot
Dalbyn, Retinggården (14F 5d , [6777160, 1465480] ) ,gårdsplats övergiven sedan slutet av 1970-talet ,ymnigt ,2017 (GHa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, Norrbodavägen (14F 5d , [67772, 14663] ) ,torr vägslänt ,ett tiotal ,2009 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sörboda, Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,timringsplats ,spridd ,2019 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14627] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal , Ö vattentornet (14F 6d , [67843, 14651] ) ,parkeringsficka vid badstrand ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ) ,åkerrenar ,spridd längs vägen ,2010 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67870, 14653] ) ,vägren ,ett tiotal ,2019 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,trampad yta vid ruinen ,enstaka ,2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ) ,perrong/bangård ,enstaka ,2019 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,parkering/avlägg ,tiotals ,2009 (GHa)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,gårdsplats ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Norr om Jälltjärn (14F 4c , [67745, 14645] ) ,vägslänt ,enstaka ,2017 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [6775410, 1462470] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ) ,vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
500 m norr om Långtjärn (14F 5e , [67766, 14736] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,grässvål i gammalt avlägg ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781750, 1480210] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [67823, 14809] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784750, 1480670] ) ,vägren ,tiotals ,2013 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67926, 14619] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,vägkant ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ) , ~refl~ ,gammalt avlägg ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) ,strandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,körspår i gles barrskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Spjutmyraberget (15F 2e , [68128, 14720] ) ,vägren/avlägg ,enstaka ,2011 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Jälltjärberget (14F 4c , [67745, 14645] ) ,naken jord vid avlägg ,tiotals ,2008 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn/Herråker (14F 5d , [67798, 14651] ) ,fuktig åker ,flertal ,2014 (GHa)
Furudal vid Oreborg (14F 6c , [6783, 1464] ) ,i gräsmatta ,enstaka ,1986 (JEd)
Furudal, vid bageriet (14F 6c , [6783860, 1463990] ) ,springa mellan kantsten och asfalt ,enstaka ,2015 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [6782470, 1480900] ) ,blöt vägkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ) ,båtlänning ,flertal ,2012 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Helianthus annuus    Solros
Arvet (14F 6c , [6781550, 1463740] ) ,lövhög ,ymnigt ,2010 (GHa)
Sunnanhed vid Flotvägen (14F 6d , [67808, 14687] ) ,åkerkant ,fåtal ,2010 (GHa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Digerhol (14F 5d , [6779560, 1467600] ) ,uppställningsplats för sopkärl , 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779600, 1467500] ) ,badplats ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet, återvinningscentralen (14F 6c , [67833, 14628] ) ,sandig vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,plats för jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,uppställningsplats , 2009 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786060, 1472960] ) ,kraftgata ,tiotals ,2010 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,vägslänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,körspår i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68054, 14611] ) ,vägkant ,enstaka ,2015 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,fåtal ,2016 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vägrenar ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Åskapen (14F 4b , [67736, 14597] ) , ~refl~ ,å med omgivande stränder , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67756, 14653] ) ,sumpig granskog ,rikligt ,2010 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,kanten av dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,diken/sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,blandskog ,väl spridd ,2013 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,dike ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,granskog vid källa ,spridd ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt granskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog utmed bäck ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,lövskogar , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka spridda exemplar i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka exemplar spridda i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,blandskog nära koja ,enstaka ,2014 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68082, 14692] ) ,kalhygge, f.d. fäbod ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,dike ,tiotals ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,spridd ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,sumpig skogsdunge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,avlägg ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ) ,diken, vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,utmed ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalbyn. Djupgrav (artp.) (14F 5c , [6778376, 1464287] ) ,tipp ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,lövskogar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka spridda exemplar i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka exemplar spridda i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777993, 1470096] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ärteråsen (14F 8c , [6792, 1462] ) ,fäbodens idag enda slagna hackslog! samt i övr.spridd på fäb. ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,betesmark ,c:a 5 ex ,1987 (LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [6793, 1462] ) ,fäbodens idag enda slagna hackslog! samt i övr.spridd på fäb. ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ) ,lövrik västbrant ,10-tal ex ,2009 (BOr)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,spridd, ofta gruppvis i lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd, ofta gruppvis i lövskogar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,spridd, ofta gruppvis lövskogar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Hökåsens sydsluttning (artp.) (14F 8h , [6790143, 1488908] ) ,tallskog på morän ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lapsana communis    Harkål
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn, vid Andån (14F 5d , [67771, 14664] ) ,äker ,rätt rikligt ,2018 (GHa)
Dalbyn, Tunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Arvet, vägskälet väg 301/Orsavägen (14F 6c , [67812, 14638] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Vikbäcken/Rv301 (artp.) (14F 5d , [6778754, 1465111] ) ,vägren ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ) ,längs skogsbilväg ,rikligt ,2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,kanten av parkeringsplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [6778560, 1474800] ) , ~refl~ ,vändplan ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,vägren ,rätt allmän ,2008 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Hedbodberget (14F 6f , [67838, 14762] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,parkeringsplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14587] ) ,bruksväg ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,flertal ,2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,vägren ,väl spridd längs vägar i hela rutan ,2008 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,parkeringsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,väg i fd fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,flertal ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ) ,vändplan ,rikligt ,2016 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,körspår i hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68054, 14611] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,skogsbilväg ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägrenar ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,grusplan ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,avlägg ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [67771, 14654] ) ,hästhage ,enstaka ,2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ) ,åker ,rikligt ,2013 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ) ,potatisåker ,rikligt ,2018 (GHa)
Vindförbergsudden vid förskolan (14F 6c , [67836, 14645] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,jordhög ,fåtal ,2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67833, 14684] ) ,rabatt ,enstaka ,2016 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,stugtomt ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ) ,vägren ,väl spridd ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,ymnigt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,fåtal ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvån (14F 6c , [67811, 14631] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,grässvål i gammalt avlägg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14802] ) ,vägren ,flerstädes längs vägen ,2009 (GHa)
Tranusjön/Kalkberget (14F 7c , [6787010, 1464910] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,enstaka ,2016 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14653] ) ,fuktig mark vid mångvägskäl ,rikligt ,2009 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Gamla vägen, S Porsgravarna (14F 7e , [67857, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,tiotals ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ) ,bruksväg ,fåtal ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,fåtal ,2012 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,biluppställningsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,ymnigt ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Åsbergsdammen (14F 9e , [6799740, 1473880] ) ,jordvall , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Kringelmyren (14F 9f , [6798670, 1478730] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,spridd ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,tiotal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,fåtal ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,rikligt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,vägren ,spridd ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778003, 1470107] ) , ,noterad ,2017 (Michael Löfroth)
Östanvik (artp.) (14F 6d , [6783173, 1468377] ) ,gårdstun med torrängsvegetation ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,flertal ,2014 (GHa)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ) ,gångstig ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn, Thunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ) ,grusplan ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ) ,grusväg ,väl spridd ,2010 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ) ,parkering ,fåtal ,2017 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,gångstig vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67996, 14606] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
1 km N Ingsttjärnarna (15F 0c , [68035, 14614] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
Nedre Sandåtjärnarna (15F 1d , [68054, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68151, 14616] ) ,vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mycelis muralis    Skogssallat
500 m V Pundsmyr (14F 4c , [6774910, 1464280] ) ,vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14648] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,vägren i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,enstaka ,2017 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2014 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Dalbyn, Dalbäck, nedre delen (artp.) (14F 5d , [6776034, 1466669] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Ö Klosshavet (artp.) (14F 5d , [6776713, 1466257] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,utkanten av gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2018 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Digerhol (14F 5d , [6779560, 1467600] ) ,uppställningsplats för sopkärl , 2008 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67810, 14697] ) ,vägrenar ,enstaka men spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67817, 14709] ) ,vägrenar ,enstaka men spridd längs hela vägen ,2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Pundsmyr (artp.) (14F 5c , [6775360, 1464604] ) ,dike ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
S Sjugelmyren ,eft.Sörbodavägen (14F 5d , [67769, 14676] ) ,torra dikesbackar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Norrboda, Gammelstan. (artp.) (14F 5e , [6777976, 1470118] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.) (14F 5d , [6777226, 1465490] ) ,stenfot till riven gård ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Öst-om-ån (artp.) (14F 5d , [6777267, 1466669] ) ,gräsmatta ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,en liten "matta" ,2014 (GHa)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Sörboda, Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,spridd ,2019 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed bruksväg ,ett rätt stort bestånd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ) ,gammalt avlägg för flottningstimmer ,spridd ,2012 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Östanvik (artp.) (14F 6d , [6783173, 1468377] ) ,gårdstun med torrängsvegetation ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,dike vid vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,rishögar i hygge ,rikligt ,2015 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67776, 14630] ) ,grustag ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [6784360, 1460530] ) ,dike vid vändplan ,tiotals ,2009 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,fåror i plöjt hygge ,tiotals ,2014 (GHa)
Ärteråsens fäbodar mot N i bergets S-sluttn. (14F 8c , [67932, 14621] ) ,hygge med brandfläckar efter risbränning , 1990 (JEd)
Källberget (14F 9c , [6796040, 1463470] ) ,fåror i plöjt hygge, nära kolbotten ,enstaka ,2011 (GHa)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,vägkant ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn, Dalbäck, nedre delen (artp.) (14F 5d , [6776034, 1466669] ) ,hygge ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,gårdsplats ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,f.d. sågplats ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Furudal jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,på sand ,riklig ,1985 (TLj)
Senecio vulgaris    Korsört
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778380, 1464270] ) ,tipp ,enstaka ,2019 (GHa)
Dalbyn, Thunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ) ,vägren ,flertal ,2013 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ) ,jordhög ,enstaka ,2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [68015, 14742] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Dalbyn, Thunbergs (14F 5d , [6778460, 1465330] ) ,grässvål utanför tomt ,fåtal ,2013 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ) ,trädgårdsutkast ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ) ,trädgårdsutkast ,flertal ,2013 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,ödetomt ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,ymnigt ,2019 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,vägren ,rätt väl spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2011 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67767, 14702] ) , ~refl~ ,vägrenar och gårdsplatser ,spridd ,frekvens t.allm. , 2012 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägrenar, hyggen mm ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,flertal ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,utmed älven , 2009 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786060, 1472960] ) ,kraftgata ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ) ,älvbrink ,enstaka ,2007 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fd fäbod , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,spridd på många håll ,enstaka ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,hygge vid gammal boplats ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,spridd ,2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,kalhygge ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777173, 1467383] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,spridd ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14654] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Furudals bruk, Kättingsmedjan (14F 7d , [6786910, 1465890] ) ,kanten av parkering ,fåtal ,2011 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,längs riksvägen ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet Orsavägen (artp.) (14F 6c , [6781228, 1463878] ) ,längs väg 301 ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Storåkern NÖ hörnet (artp.) (14F 6d , [6780741, 1468073] ) ,dike vid kåhage ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,kanten av damm ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
Furudal, turistbyrån (14F 6c , [6783820, 1463950] ) ,vägslänt ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Sonchus asper    Svinmolke
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,tipp/utkast ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tanacetum vulgare    Renfana
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67762, 14642] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6778, 1465] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Sörboda vid skarpa vägkröken (14F 5e , [6776620, 1470200] ) ,vägren ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ) ,kanten av parkering ,enstaka ,2009 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,vägren ,tiotals ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vägkanter ,flerstädes i hela byn ,2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Taraxacum vulgare    Maskros
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplatser ,tämligen rilkligt ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,gårdsplatser, åkrar ,vanlig ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,gårdsplatser, åkrar mm ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67839, 14638] ) ,grusbädd ,väl spridd ,2010 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ) ,gårdsplatser ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,väl spridd ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67815, 14794] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,vägren ,fläckvis ymnigt ,2010 (GHa)
Furudal, vid gamla Näcken (14F 7d , [6786, 1465] ) ,grässlänt ,väl spridd ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67859, 14724] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vändplan ,enstaka ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6791410, 1470310] ) , ~refl~ ,jaktkoja ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67988, 14657] ) , ~refl~ ,rastplats ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,rastplats ,flertal ,2014 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,rikligt ,2014 (GHa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778442, 1463401] ) ,gårdsplats ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.) (14F 5e , [6778450, 1470467] ) ,ängsmark ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal samhället (artp.) (14F 6c , [6783889, 1463946] ) ,vägkanter ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.) (14F 6d , [6781358, 1467019] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
F.d. Dinosarieparken (artp.) (14F 6d , [6784179, 1467343] ) ,övergiven parkeringsplats ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Näset (artp.) (14F 7c , [6786154, 1461470] ) ,vägkanter ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk (artp.) (14F 7d , [6786864, 1465980] ) ,vägkanter ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,gräsmatta ,1 ex ,1991 (BOr)
Dalfors (14F 7f , [67883, 14784] ) ,vägkant ,flera ex ,1985 (TLj)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.) (14F 5d , [6777226, 1465490] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk (artp.) (14F 7d , [67867, 14661] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777220, 1465530] ) ,övergiven gårdsplats ,flertal ,2013 (GHa)
Näcken (14F 6c , [6783640, 1463970] ) ,vägslänt ,tiotals ,2009 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ) ,grässlänt ,spridd ,2012 (GHa)
Oreälven vid Vangsjöklikten (14F 9c , [6796170, 1463710] ) ,vägren vid brofäste ,några tiotal ,2012 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Dalbyn. Djupgrav (artp.) (14F 5c , [6778376, 1464287] ) ,tipp ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tussilago farfara    Hästhov
Draggkilen (14F 4b , [67733, 14594] ) , ~refl~ ,vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ) ,vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,diken, vägrenar ,vanlig ,2008 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [6776, 1470] ) , ~refl~ ,vägrenar, diken ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Arvheden, v301 (14F 6c , [67832, 14637] ) ,vägren ,väl spridd längs vägar i hela rutan ,2010 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67808, 14673] ) ,vägkanter ,väl spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ) ,vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ) ,längs bygata i öppet landskap ,ymnigt ,2017 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,flertal ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ) ,vägrenar ,flertal ,2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67884, 14780] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,vägren ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägdiken ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Oreälven 2 km SSO Hermansborg (14F 9c , [67961, 14637] ) ,vägren ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67988, 14657] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,vägren ,ganska ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Paris quadrifolia    Ormbär
Lusbrända (14F 5c , [67781, 14648] ) ,f.d. åker, nu ungskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog i ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67771, 14650] ) ,lövskog ,enstaka ,2014 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14651] ) ,sumpskog ,tiotals ,2013 (GHa)
Andån, gamla bron (14F 5d , [6777450, 1466540] ) ,strandsnår ,tiotals ,2010 (GHa)
Nyåkern (14F 5d , [6777500, 1469290] ) ,bäckravin ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,sumpskog ,fåtal ,2013 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ) ,snårskog/gammalt änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,skogskant ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14623] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2013 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,lövsly ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,överväxt husgrund ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,ängsmark vid gammalt järnbruk ,enstaka ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,fuktig gles granskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,f.d. finnby och fäbod ,enstaka ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,på näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,källdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,sumpskog ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777038, 1467370] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Starbo (artp.) (14F 6c , [6780747, 1464194] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Knacknäs (artp.) (14F 7f , [6789192, 1478181] ) ,slyskog vid gammalt järnbruk ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2017 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775570, 1468410] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Kvarnbäcken, 500 meter N Uvberget (14F 5e , [6776171, 1472535] ) ,på gammal kvarndamm ,flertal ,2018 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67778, 14701] ) ,fd änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67822, 14636] ) ,åkerren ,rikligt ,2010 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14777] ) , ~refl~ ,fäbodskog ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,ymnigt ,2016 (GHa)
Sälens fäbod (14F 7d , [67897, 14699] ) ,vägren ,väl spridd ,2008 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,fåtal ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
"Stalingrad" strax V Svensvålsforsen (14F 8c , [6793620, 1463840] ) ,grässvål vid f.d. huggarkoja ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,strandskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,fåtal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,fuktig skog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,lövbuskage längs ån ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,örtrikt dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,vid husgrund ,enstaka ,2016 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,granskog, tidigare kolupplag ,tiotals ,2013 (GHa)
Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68036, 14609] ) ,utmed bäcken ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,flertal ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,odlingsrösen ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,rikligt ,2012 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ) ,strandsnår ,rikligt ,2015 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,fletal ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Hökåsen (15F 1f , [68056, 14757] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,ruiner efter gård ,enstaka ,2011 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,spridd ,2015 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,gles skog vid källa ,flertal ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777038, 1467370] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.) (14F 5e , [6778450, 1470467] ) ,skogsbryn ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodtäkt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,några tiotal ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,fåtal ,2014 (GHa)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,sumpskog ,rikligt ,2019 (GHa)
Avmätarkojan (14F 4c , [67746, 14619] ) ,f.d. kojplats ,ymnigt ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,risigt buskage längs bäck ,tiotals ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,tallskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2019 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [6778940, 1473200] ) , ~refl~ ,sumpskog ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,banvall ,flertal ,2015 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ) ,strandsnår ,spridd ,2013 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,vid källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Öst om Löming (14F 6e , [67838, 14703] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,blandskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Tillhed (14F 7d , [67851, 14653] ) ,blandskog ,flertal ,2011 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,öppen blandskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,fuktig skog ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,blandskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ) ,snårskog vid gammal båtlänning ,flertal ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ) ,fuktskog ,väl spridd ,2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,granskog vid fd fäbod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,granskog, tidigare kolupplag ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,slänt mot liten tjärn ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,flertal ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,vanlig i lövområden, eljest sparsam , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gråbergsvarp ,enstaka ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sumpskog ,flertal ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,plats för huggarkojor ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,spridd ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stalingrad (artp.) (14F 8c , [6793622, 1463853] ) , ,noterad ,2017 (LarsErik Johansson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,granskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,flertal ,2014 (GHa)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,utkast/tipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn. Djupgrav (artp.) (14F 5c , [6778376, 1464287] ) ,trädgårdsutkast ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,i gräsmattor och häckar ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ) ,strand med småsten ,några tiotal ,2012 (GHa)
Vindförbergs Ö-strand (14F 6d , [67834, 14650] ) ,grusstrand ,3 tuvor ,1986 (JEd)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ) ,sandstrand ,två plantor ,2009 (GHa)
Furudals bruk,nära bron ,V om kanalen (14F 7d , [67868, 14659] ) ,kanalkanterna på grus o slagg,sedan länge etabl. o expanderande ,mkt.riklig ,1985 (TLj)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) ,strandkant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14654] ) ,källarbacke ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67773, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn. Djupgrav (artp.) (14F 5c , [6778376, 1464287] ) ,trädgårdsutkast ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ) ,rikkärr o dråg i skogen ,flerst. ,1985 (TLj)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,relativt rikligt ,2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,några tiotal ,2013 (GHa)
Södertjärnarna (14F 5d , [67776, 14652] ) ,rikkärr/flarkkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del , 2008 (LBr)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly ,foto ,2010 (IPt)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärnarna (14F 5d , [67781, 14650] ) ,rikkärr/flarkkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Floten (14F 9c , [67951, 14622] ) ,fastmattekärr ,sparsamt ,1986 (LBr)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Gagea lutea    Vårlök
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,i gräsmattor ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ) ,vägren, (liljorna senatre avrättade av Vägverket) ,fåtal ,2013 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,< tio ,2016 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,ca. tio ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,grässvål ,flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ) ,strandkant vid brofäste ,färre än tio ,2018 (GHa)
Furudal vid turistbyrån (14F 6c , [67838, 14638] ) ,kanten av damm ,ett litet bestånd ,2007 (GHa)
Tranubäcken (14F 6c , [67841, 14636] ) ,lugnvatten ,ett stort bestånd ,2010 (GHa)
Dalfors. Skolhusdammen (14F 7f , [67888, 14783] ) ,strand ,Tio-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14678] ) ,kanal ,något tiotal ,2016 (GHa)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,kanten av ån ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Iris sibirica    Strandiris
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rik skogsmark o rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,bergets västsluttning ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1983 (RLu)
Ärteråsens fäbodar Dalarna (artp.) (14F 7c , [6787352, 1464603] ) , ,3 ,2017 (Lillemor Tanered)
Ärteråsens fäbodar Dalarna (artp.) (14F 7c , [6787352, 1464603] ) , ,3 ,2017 (Lillemor Tanered)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Moränget (14F 5c , [67798, 14624] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rik skogsmark o rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [67790, 14734] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myrdrag i björkskog ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr NO Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67997, 14707] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,surdråg och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,surdrag och sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14711] ) ,myr, fd myrslog ,enstaka ,2018 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,enstaka ,2016 (GHa)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark, artrik våtmark , 2005 (JHe)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,kanten av kallkälla ,enstaka ,2015 (GHa)
400 m NV om Håvatjärnen (15F 3c , [6818566, 1463166] ) ,artrik skogsmark, översilad , 2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ) ,artrik lövrik skogsmark,översilad , 2005 (JHe)
300 m N om Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1463545] ) ,skogsmark, våtmark , 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Håven (15F 4d , [6822380, 1465770] ) ,vägkant ,3 ex ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall, vid källa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Arvet, Lindensänget ,sumpig skog i f.d. änge ,några tiotal ,2015 (GHa)
Arvet, ca 1900 (Hbm o a: SAM.1910) , 2 lokaler med sammanlagt 234 ex ,1986 (FCa)
Arvet, ca 1900 (Hbm o a:SAM.1910). + Morängen ca 1840 (KRÖN.1843 o a) , ,234 ex ,1986 (FCa)
Bos väg V Dalhed ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,färre än tio ,2017 (GHa)
Eldsmor ,rikkärr ,25 st ,2010 (GHa)
Hedänget , ,79 ex ,1990 (FCa)
Hedänget, 1985 (TRy) , 79 ex ,1989 (FCa)
Morängen, ca 1840 (KRÖN.1843 o a) * 1897 (TOLF 1898) , 998 ex ,1990 (FCa)
Moränget ,fuktig blandskog ,ca 100 ,2010 (GHa)
Moränget,S om (DBS) ,barrskogskärr ,t.riklig,flera tuvor ,1985 (TLj)
Söder om Brändan ,fuktig blandskog ,< 20 ,2012 (GHa)
Söder om Råmossmyren ,fuktig blandskog ,< 10 ,2012 (GHa)
Travargtatans förlängning ,gles barrskog ,fem stycken ,2014 (GHa)
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779880, 1465080] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2016 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Sötrönningstjärnen (14F 4c , [67724, 14602] ) ,f.d.myrslog ,tiotal ,1998 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,enstaka ,2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig, 100-tals ,2007 (LBr)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,sankmark vid åsgropsgöl ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,fåtalig ,2007 (LBr)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,rikligt ,2013 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,väl spriddd ,2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,spridd ,2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,tiotals ,2015 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr ,enstaka ,1987 (JEd)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ) ,medelrika fastmattor ,enstaka ,1988 (LBr)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
400 m V Bäckmyren (artp.) (14F 5d , [6776353, 1465223] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,rätt rikligt ,2019 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ) ,dike ,ymnigt ,2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ) ,dike/sumpskog ,flera vita exemplar ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,flertal ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,flertal, även många helvita exemplar ,2017 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr i ängsgranskog ,rikligt ,1987 (JEd)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ) ,fuktigt dike ,tiotals ,2009 (GHa)
Brabodmyren (14F 7f , [67869, 14750] ) ,diken ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fuktig del av fäbodtäkt ,något tiotal ,2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gammelvallsmyren (15F 1e , [68095, 14705] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
2 km SO om Lannaberget (15F 3c , [6815431, 1464591] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
2 km NO om Lannaberget (15F 3c , [6817232, 1464591] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka vitt exemplar ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,tiotals ,2017 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [67754, 14640] ) ,myr på kalhygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,kanten av myr ,flera tiotal ,2011 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,flertal ,2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ) ,bäckdråg/vägtrumma ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,myrkant ,enstaka ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Väg 301 1 km V Dupptjätrnen (14F 7e , [67854, 14704] ) ,vägren/dike ,tiotals ,2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ) ,vid bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,sankmark utmed bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ) ,källdrag ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vanlig i myr och fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar och fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ) ,fuktdrag ,rikligt ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ) ,vändplan ,enstaka ,2016 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,myrar och fuktstråk ,spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68002, 14705] ) ,surdrag i barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Småmyrarna (15F 1d , [68092, 14695] ) ,gamla myrlindor ,något tiotal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,flera tiotal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,myrdrag ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,rikligt ,2017 (GHa)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819667, 1464150] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ärteråsen (artp.) (14F 8c , [6793373, 1462625] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Ärteråsen (artp.) (14F 8d , [6793969, 1465806] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Ejheden (artp.) (15F 0c , [6803381, 1461298] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktig del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,ca 10 ,2017 (GHa)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Moränget (DF) (14F 5c , [67799, 14625] ) ,rikkärr ,2 ex ,1987 (JEd , TLj)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,ängsgranskog,rikkärrskant ,enstaka ,1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [67803, 14622] ) ,skogskanter,översilade enbackar, (1 best. m strimmiga blad o.ett helvitt ex.) ,flera olika grupper ,1987 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.) (14F 6c , [67802, 14625] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Moränget mot NV (14F 6c , [67801, 14625] ) ,sumpig högörtblandskog på f.d. ängsmark med bl.a. guckusko ,1 ex ,1991 (BDr)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790690, 1462730] ) ,genomsilad våt sluttning ,7 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790704, 1462727] ) ,genomsilad våt sluttning ,2 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790729, 1462709] ) ,genomsilad våt sluttning ,2 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790758, 1462720] ) ,genomsilad våt sluttning , flera lokaler ,6 ex. ,2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vid bäckdråg i lövbränna med björk ,4-50 ex 1983-84 (LUNDQ.1986) - kraftigt varierande antal 1987- ,1990 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,ca 10 ,2017 (GHa)
Gåsbergets NR (artp.) (14F 9e , [6799021, 1474580] ) , ,1 plantor/tuvor ,2008 (Uno Skog)
Goodyera repens    Knärot
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,spridd i ravinen, fläckvis rikligt ,2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67757, 14654] ) ,brant sluttning i granskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67774, 14677] ) ,sumpig barrskog ,några tiotal ,2013 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [6780830, 1467700] ) ,grovstammig barrskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Vindförbergs naturreservat (14F 6d , [67837, 14650] ) ,i tallskogen på åsen i naturreservatet ,några stycken ,1988 (APs)
Nisasaänget (14F 6e , [6780990, 1473690] ) ,granskog ,60 st i en grupp ,2010 (GHa)
Strax V Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785050, 1464830] ) ,sandtallskog ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67990, 14623] ) ,gammal skog på åsrygg ,enstaka ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,i brandrefugier ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,brandrefugier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464340] ) ,mindre gammelskog kvarlämnad på kalhygge ,5 exemplar ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,sumpskog ,< 10 ,2017 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka i brandrefugier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Skärtjärnsudden, O om Tansen (15F 1c , [6809039, 1464895] ) ,skogsmark,översvämmad , 2005 (JHe)
Lilla Trollmosseberget, SV-sluttningen (15F 1d , [6806637, 1469811] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
Skärtjärnsudden, O om Tansen (15F 1d , [6808318, 1465074] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Lilla Trollmosseberget ,O om Härfläckmyrarna (15F 1e , [6806804, 1470998] ) ,skogsmark , 2003 (Magnus Andersson)
Lilla Trollmosseberget ,NO-.sluttningen (15F 1e , [6807300, 1470396] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
V om Svartjämnaren (15F 2c , [6812112, 1464674] ) ,skogsmark,artrik ,allmän inom rutan ca 20 lokaler ,2005 (JHe)
1 km NO om N.Ormtjärnen (15F 2c , [6814744, 1464446] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ) ,skogsmark, artrik ,allmän inom rutan ,2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark,våtmark, artrikt , 2005 (JHe)
Storejen NV (15F 2d , [6814610, 1465943] ) ,skogsmark , 2005 (Sebastian Kirppu)
Satriset ,300 m Ö om Långängestjärns östra strand (15F 2e , [6811721, 1470577] ) ,asprik skog , 2003 (Magnus Andersson)
SO om Lannaberget (15F 3c , [6815769, 1463968] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815923, 1464614] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815946, 1464338] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815950, 1464777] ) ,skogsmark,artrik ,stora mängder, allmän inom rutan ,ca 40 lokaler ,2005 (JHe)
NO om Lannaberget (15F 3c , [6816402, 1463796] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ) ,artrik skogsmark,värdfull skogsbäck ,10000-tals ex. ,2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817369, 1464559] ) ,artrik skogsmark,lövrik ,100-tals ex. ,2005 (JHe)
2 km NO om Lannaberget (15F 3c , [6818275, 1464282] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
N om Överjämnaren (15F 3d , [6816701, 1465150] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
V om Snottasundet (15F 3d , [6817721, 1467129] ) ,skogsmark ,allmän i rutan, mer än 15 lokaler ,2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Lillhåvasjön (15F 4c , [6820064, 1464068] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
V om Lillhåvasjön (15F 4c , [6820116, 1463632] ) ,skogsmark, översvämning , 2005 (JHe)
Lillhåvasjöns NV spets (15F 4c , [6820242, 1463728] ) ,skogsmark, översvämning , 2005 (JHe)
800 m SSV S. Fräkentjärn (15F 5d , [6826034, 1466150] ) ,skogsmark,ogallrad talldominerad , 2003 (Magnus Andersson)
Fräkentjärnarna (15F 5d , [6826332, 1465589] ) ,blöt granskog , 2003 (Magnus Andersson)
400 m V om N. Fräkentjärn (15F 5d , [6827312, 1465991] ) ,tallskog , 2003 (Magnus Andersson)
Moränget, skogsmark SÖ om reservatet (artp.) (14F 5c , [6779651, 1462454] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
Gundåsmoren (artp.) (14F 6e , [6780908, 1474685] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Dalfors (artp.) (14F 7f , [6788723, 1477309] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Notsjöberget (artp.) (14F 8e , [6794882, 1473241] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Vangsjöklikten (artp.) (14F 9c , [6796610, 1461951] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
Vangsjöklikten (artp.) (14F 9c , [6796714, 1461969] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
Gåsberget (artp.) (14F 9f , [6798556, 1475106] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
N Råmåsjön (artp.) (15F 0d , [6804226, 1465537] ) , ,noterad ,2018 (Marcus Arnesson)
N Råmåsjön (artp.) (15F 0d , [6804250, 1465588] ) , ,2 m² ,2018 (Bjarne Tutturen)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803, 1471] ) ,gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803518, 1471522] ) ,idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Ejheden (artp.) (15F 1c , [6808923, 1464570] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
avverkningsanmäld tallskog söder om Holmberget (artp.) (15F 1c , [6809457, 1461232] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6805978, 1468021] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.) (15F 1e , [6807522, 1470570] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.) (15F 2c , [6810227, 1462520] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.) (15F 2c , [6810777, 1463701] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.) (15F 2c , [6810831, 1463673] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.) (15F 2d , [6811693, 1465712] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
öster om Långängestjärn (artp.) (15F 2e , [6811874, 1470798] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821191, 1467920] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821223, 1467938] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821228, 1467928] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821231, 1467934] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821235, 1467876] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821239, 1467912] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.) (15F 4d , [6821355, 1467799] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog på Granbergsboberget (artp.) (15F 5d , [6825483, 1466453] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ) ,dike ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [6779270, 1463880] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig, 100-tals ,2007 (LBr)
Sjugelmyren,kärret Sv myren (14F 5d , [67771, 14678] ) ,rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd, ca 100 ex ,2007 (LBr)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,rikligt ,2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,ängsrest ,fåtal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2015 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr , 1987 (JEd)
V om Arvet v.Orsa-vägen n.Botalbäck (14F 6c , [6781, 1462] ) ,kalkpåv.vägkanter , 1988 (JEd)
Arvet, eft.v.301 (14F 6c , [67825, 14636] ) ,vägkant ,enst. ,1987 (TLj)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777038, 1467370] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Moränget (14F 6c , [67803, 14626] ) ,tuva i rikkärr ,enstaka ,1991 (BDr)
Idbomyren (14F 7h , [67891, 14886] ) ,rikt flarkkärr ,spridd ,1988 (LBr)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ) ,medelrika fastmattor ,t.riklig ,1988 (LBr)
Moränget (artp.) (14F 5c , [6779939, 1462723] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Listera cordata    Spindelblomster
Sunden (14F 4c , [6773470, 1462330] ) ,källdråg ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
N om Skärjämnaren (15F 2c , [6810476, 1464632] ) ,lövrik skogsmark,översvämmad , 2005 (JHe)
1 km SO om S. Ormtjärnen (15F 2c , [6811500, 1463734] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
SO om S.Ormtjärnen (15F 2c , [6811595, 1464172] ) ,skogsmark,våtmark , 2005 (JHe)
800 m SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813453, 1464235] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark,våtmark, artrikt , 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark, artrik våtmark , 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ) ,artrik skogsmark,värdfull skogsbäck , 2005 (JHe)
N om Lannaberget , S om Havatjärnen (15F 3c , [6817883, 1463601] ) ,artrik lövrik skogsmark,översilad , 2005 (JHe)
500 m NV Havatjärnen (15F 3c , [6818735, 1463121] ) ,artrik skogsmark ,allmän i rutan, mer än 10 lokaler ,2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ) ,artrik lövrik skogsmark,översilad , 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Gåsbergets naturreservat (artp.) (14F 9f , [6798434, 1475600] ) , ,noterad ,2017 (Julia Pettersson)
Listera ovata    Tvåblad
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67757, 14641] ) ,frodig bäckravin ,några tiotal ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ) ,rikkärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67757, 14654] ) ,fuktig granskog ,< 10 ,2010 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,ca 5 ex ,2007 (LBr)
Eldsmor (14F 5d , [6777198, 1467809] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Norrboda v."gammelstan" (14F 5e , [67779, 14702] ) ,efter bäcken i slåttermark m.kärrsälting,rödkämpar m.m. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr i ängsgranskog , 1987 (JEd)
Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776200, 1465929] ) ,längs vägen ner mot gården ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
400 m V Bäckmyren (artp.) (14F 5d , [6776353, 1465223] ) , ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777038, 1467370] ) ,fuktig blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Eldsmor (artp.) (14F 5d , [6777198, 1467809] ) , ,10 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,i en grupp i igenväxande änge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Platanthera bifolia    Nattviol
Dalbyn-Gulleråsen ,efter väg 301 (14F 5d , [67750, 14661] ) ,skogsmark ,flerst. ,2003 (IPt)
Slipstensudden (14F 5d , [67793, 14672] ) ,gles tallskog ,flertal ,2009 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Mellan isladan och Saharavägen (14F 6c , [6784320, 1464120] ) ,torr slänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,dike vid jaktkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Guldsmedsmyren (14F 8g , [67907, 14842] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,karaktärsart i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ) ,lövrik västbrant , 2009 (BOr)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,vanlig i lövområden , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14713] ) ,översilad sluttning ,enstaka ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
NV om Skärjämnaren (15F 2c , [6810509, 1464525] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
1 km SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813042, 1464580] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
1 km NO om N.Ormtjärnen (15F 2c , [6814744, 1464446] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ) ,övergiven bosättning ,enstaka ,2016 (GHa)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
NV om Bondjämnaren (15F 2d , [6811533, 1465539] ) ,skogsmark, artrik ,allmän inom rutan ,2005 (JHe)
V om Långjämnaren (15F 2d , [6814324, 1465060] ) ,skogsmark, artrik , 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ) ,skogsmark,våtmark, artrikt , 2005 (JHe)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,björkbacke ,enstaka ,2015 (GHa)
OSO om Lannaberget (15F 3c , [6815923, 1464614] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815950, 1464777] ) ,skogsmark,artrik ,100 plantor ,2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6816266, 1464618] ) ,skogsmark,artrik , 2005 (JHe)
2 km O om Lannaberget (15F 3c , [6816434, 1464855] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
V om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819731, 1463394] ) ,artrik skogsmark , 2005 (JHe)
Snottasundet (15F 3d , [6817616, 1467627] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
V om Snotten (15F 3d , [6817721, 1467129] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Snottasundet (15F 3d , [6817951, 1467695] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
V om Snotten (15F 3d , [6817967, 1467087] ) ,skogsmark , 2005 (JHe)
Håven (15F 4d , [6822400, 1465900] ) ,skogsmark på tomtmark ,1 ex ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Arvet, v.Oresjön (25 37-20 41) (14F 6c , [67820, 14641] ) ,strandskog ,fl. ,1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön (25 37-20 41) (14F 6c , [67825, 14637] ) ,strandskog ,fl. ,1987 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780142, 1462457] ) , , 2015 (Uno Skog)
avk2019MITT482 (artp.) (14F 6c , [6781857, 1462144] ) ,innerslänt ,10 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
nordan om Flingeåsen (artp.) (14F 9d , [6795595, 1468677] ) , ,20 plantor/tuvor ,2016 (Andreas Öster)
Tarveroxberget, hyggen söder NR (artp.) (15F 5c , [6828819, 1464862] ) ,tallungskog 20 år, spar efter avverkning i lövrik naturskog ,noterad ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Tarveroxbergets NR (artp.) (15F 5c , [6829048, 1464905] ) ,naturskog, brandpåverkad ,1 ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Dalhed (14F 5c , [6779270, 1463880] ) ,gles barrskog ,flertal ,2017 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [67794, 14641] ) ,torr tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67764, 14657] ) ,tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779880, 1465080] ) ,hävdad äng ,ca 150 exemplar ,2016 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [6781190, 1462460] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,torr barrskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67831, 14636] ) ,torr tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67850, 14645] ) ,lite fuktigare mark i tallhed ,cirka 50 st ,2009 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,väg/vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalfors strax Ö Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,vägren ,rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn Kattkvänngatan (artp.) (14F 5d , [6779336, 1466682] ) ,finns spridd längs vägen som är mer än en km lång ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal Bruksvägen (artp.) (14F 7c , [6785133, 1464557] ) ,finns spridd längs hela vägen ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk Golfbanan (artp.) (14F 7d , [6785692, 1467130] ) ,slänt mot väg. mycket rik lokal ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Calla palustris    Missne
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,sumpig vik ,rikligt ,2009 (GHa)
Våtmark spång Furudal (artp.) (14F 6c , [6783719, 1464369] ) , ,noterad ,2019 (Karin Hanze)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,bäckmynning ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lemna minor    Andmat
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2013 (GHa)
Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6777070, 1466670] ) ,damm ( f.d. fiskodling) ,rikligt ,2013 (GHa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Lintjärn (14F 5d , [6776620, 1469480] ) ,grunt vatten i åsgropstjärn ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ) ,grund å ,tiotals ,2015 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [6783780, 1463860] ) ,i kanalen mellan loken och Oresjön ,enstaka ,2008 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67840, 14664] ) ,grunt vatten bland vass ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors, Djurviken (14F 7f , [6787816, 1478484] ) ,strand ,enstaka ,2013 (BOr)
Framnäs (14F 7f , [6788488, 1478828] ) ,strand ,enstaka ,2013 (BOr)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,grund sjö/damm ,några tiotal ,2013 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,rikligt ,2010 (GHa)
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,ymnigt ,2011 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Råmossmyren (14F 5d , [67755, 14676] ) ,myr ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Hemtjärnen (14F 5e , [67760, 14733] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,gungflyn ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,sumpiga stränder ,mycket rikligt ,2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,ymnigt ,2011 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,kanten av liten tjärn ,enstaka ,2015 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,enstaka ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,rikligt ,2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i många myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,rikligt ,2010 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,fuktig myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14718] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,enstaka ,2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,fuktig sand ,flertal ,2011 (GHa)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,långsamt flytande å ,rikligt ,2013 (GHa)
Rundtjärn vid Övre Långån (15F 0e , [6803330, 1472000] ) ,skogså vid myr ,sparsamt ,2007 (LBr)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandbotten ,enstaka ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14695] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2013 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [6776600, 1469500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,grund sjö ,spridd ,2009 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67993, 14653] ) ,sjö ,frekvent ,2007 (GHa)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,i de flesta vatten , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i de flesta vatten , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Holmtjärnarna (15F 0e , [6800, 1473] ) ,sjöar, tjärnar ,vanlig i de flesta vatten ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,grund vik ,fåtal ,2015 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,sjö ,flertal ,2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Östanviken, vid bron (artp.) (14F 6d , [6782426, 1467439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,damm ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,damm, massförekomst ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,vik av amungen ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,lugnvatten i å ,spridd ,2013 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,sandbotten ,enstaka ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Oxmyrbäcken (14F 5c , [6778440, 1461560] ) ,liten bäck ,ett litet, tätt, bestånd ,2011 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Kliktbäcken (14F 9c , [67966, 14606] ) ,bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Idån (artp.) (15F 0c , [6800244, 1460168] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton praelongus    Långnate
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km V Furudals bruk, N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ) ,vattenfylld grop ,riklig flerst. ,1985 (TLj)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14695] ) ,åsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [67779, 14681] ) ,långsamflytande å ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ) ,långsamflytande bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Svarttjärn (14F 5f , [67781, 14775] ) , ~refl~ ,skogstjärn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
N Furudals bruk,gamla dammen (14F 7d , [67870, 14659] ) ,damm ,riklig flerst. ,1985 (TLj)
Sparganium emersum    Igelknopp
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,något tiotal ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,långsamflytande å ,flertal ,2013 (GHa)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ) ,strandkant ,< 10 ,2016 (GHa)
Dalbyn Vikbäcken/Rv301 (artp.) (14F 5d , [6778754, 1465111] ) ,bäck ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,1 plantor/tuvor ,2018 (Kerstin Frostberg)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,bäck ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ) , ~refl~ ,å med omgivande sanka stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
1 km V Furudals bruk, N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ) ,vattenfylld grop ,t.riklig ,1985 (TLj)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67854, 14754] ) ,bäck ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbäcken (14F 9b , [67969, 14594] ) ,meandrande bäck ,enstaka ,2015 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [68149, 14631] ) ,bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Orrmyrskojan (14F 5c , [6775890, 1460680] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14648] ) ,dike ,något tiotal ,2018 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,djupt dike ,rikligt ,2008 (GHa)
Söder om Brändan (14F 5d , [67750, 14677] ) ,dike längs nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Klysenhol (14F 5d , [6775810, 1466720] ) ,dike i hygge ,något tiotal ,2018 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäcken (14F 5d , [6779870, 1468990] ) ,damm ,några tiotal ,2017 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,flertal ,2018 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,liten damm ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ) ,vik avsnörd av vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals golfbana (14F 7d , [67865, 14664] ) ,vattenhinder i banan ,rikligt ,2017 (GHa)
Päjerhedarna (15F 1e , [68054, 14726] ) ,vät i kalhygge ,ett tiotal ,2018 (GHa)
Brändan f.d. kyrkskiftet (artp.) (14F 5d , [6775220, 1467242] ) ,diken och vattensamlingar på stort hygge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67751, 14647] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,flertal ,2015 (GHa)
Furumyren (14F 5c , [6777810, 1463320] ) ,bäck genom grustag ,enstaka ,2018 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,dike , 2008 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [6775740, 1465620] ) ,bäckfåra genom kraftgaata ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,naken jord i nyrensat dike ,flertal ,2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,rikligt ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,fuktigt dike/källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67816, 14818] ) ,dike/vändplan ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,grässvål ovanför strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,spridd ,2011 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandkant ,flertal ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus articulatus    Ryltåg
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ) ,längs skogsbilväg ,(den krypande varianten), flera täta mattor ,2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,rikligt ,2015 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778370, 1468940] ) ,dike med sandig botten ,ymnigt ,2009 (GHa)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) ,boten av vattenfyllt dike med järnockra ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus bufonius    Vägtåg
Dalbyn, S Brändan (14F 5d , [67753, 14677] ) ,dike i nybruten fäg ,ymnigt ,2016 (GHa)
Dalbyn, stigen mot Södertjärn (14F 5d , [67778, 14653] ) ,fuktig gråssvål ,ymnigt ,2015 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,naken jord i nyrensat dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,sand/gräsyta vid badplats ,enstaka ,2011 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,fåtal ,2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,gångväg/kanten av liten myr ,fåtal ,2009 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,rikligt ,1986 (LBr)
Juncus bulbosus    Löktåg
Andtjärnsheden (14F 5d , [6775750, 1465610] ) ,naken jord vid bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,sandbotten ,enstaka ,2011 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Juncus compressus    Stubbtåg
Furudal, 1 km V stn v industiomr. (14F 6c , [67839, 14629] ) ,sandgrop v.jvg ,enst.tuvor ,1987 (TLj)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,nyupptaget dike ,tiotal ,2010 (GHa)
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,något tiotal ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67761, 14642] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,flertal ,2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Svartbäcken (14F 5f , [67799, 14757] ) ,vägdike ,tiotals ,2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67812, 14623] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Morkarlfloten (14F 6e , [67821, 14731] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,något tiotal ,2014 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [6782470, 1480900] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ) ,kanten av dammen , 2009 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14759] ) ,körspår i hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,flertal ,2011 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ) ,dike ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike ,rätt bstort bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,dike ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Svartesåsen (14F 9d , [67984, 14698] ) ,diken ,rikligt ,2014 (GHa)
2,5 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798150, 1470320] ) ,dike ,enstaka ,2014 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ) ,dike ,flertal ,2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68006, 14748] ) , ~refl~ ,vägdike , 1986 (RLu)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ) ,dike ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Klockarbäcksänget (artp.) (14F 5c , [6777386, 1462779] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) , ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus effusus    Veketåg
Storåkern NÖ hörnet (artp.) (14F 6d , [6780741, 1468073] ) ,område på 100x100 meter i åker/betesmark ,1000 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus filiformis    Trådtåg
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,diken ,rikligt ,2018 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,kanten av damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,fuktig grässvål ,flertal ,2015 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ) ,dike ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,flertal ,2015 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784650, 1480680] ) ,längs gångväg ,flertal ,2013 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
1 km SO Vangsjöklitten (14F 7c , [67873, 14646] ) ,dödisgrop ,flertal ,2016 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785720, 1471910] ) ,övergiven odling ,rikligt ,2010 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ) ,diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg ,tiotals ,2011 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,kanten av grund vik , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14625] ) ,vattenbryn ,spridd ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,srand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Idåsen (15F 0c , [68004, 14603] ) ,dike ,ymnigt ,2016 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,gammal körväg ,rikligt ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,sankmark ,flertal ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,skogsbryn ,fåtal ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Strand (artp.) (14F 6d , [6780361, 1465488] ) ,strandkant ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,flertal ,2014 (GHa)
Juncus stygius    Dytåg
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,kanten av periodvis översvämmad strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ) ,dyigt strandkärr , 1990 (JEd)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Vikbäcken (14F 5d , [67798, 14652] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed gammal bruksväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägslänt ,enstaka ,2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,f.d. kojplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fäbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,några tiotal ,2011 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål i parkeringsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,kanten av uppställningsplats på nybruten skogsbilväg ,enstaka ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sunnanhed, väg W965 (artp.) (14F 5d , [6779961, 1468937] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, väg W972 (artp.) (14F 7c , [6785667, 1464873] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudals bruk (artp.) (14F 7d , [6786864, 1465980] ) ,gräsmattekant ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Luzula pallescens    Blekfryle
Furumyren (14F 5c , [67778, 14632] ) ,grustag ,enstaka ,2018 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,tiotals ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,sandig fåra i plöjt hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ) , ~refl~ ,dike/vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14629] ) ,kanten av avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodsvall, fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ) ,vändplan ,entaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,lövbuskage längs ån ,trampad yta/gångstig ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ) ,vid f.d. huggarkoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Öster om Klysenhol (artp.) (14F 5d , [6776214, 1466308] ) ,sandig kulle i kalhygge. tidigare äng. ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.) (14F 5d , [6777226, 1465490] ) ,övergiven gårdsplats ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,gångväg ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) , ~refl~ ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Luzula pilosa    Vårfryle
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,barrskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67770, 14675] ) ,torrt hygge ,ymnigt ,2009 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,kanten av hygge ,tiotals ,2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,öppen blandskog , 2010 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,ungskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,tallskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67811, 14778] ) , ~refl~ ,barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Furudaks bruk, golfbanan (14F 7d , [67865, 14663] ) ,talldunge ,flertal ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka i omgivande granskog ,2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ) ,blandskog ,flertal ,2019 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,ungskog ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ) ,hyggeskant ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2014 (GHa)
Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ) ,dike ,entaka ,2019 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
V om Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67956, 14635] ) ,hygge ,flertal ,2015 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,tallskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,blandskog ,rikligt, spec. i lövområden ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,allmän, speciellt i lövområden , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801680, 1464430] ) ,skogsrest ,enstaka ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,allmän spec. i lövområden , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ) ,gammal gråbergsvarp ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,björkbacke ,enstaka ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,gles barrskog ,tiotals ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,sluttning med blandskog ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,björkbacke ,spridd ,2015 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ) ,skogsholme i kalhygge ,enstaka ,2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.) (14F 5e , [6778450, 1470467] ) ,skogsbryn ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,spridd ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Luzula sudetica    Svartfryle
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,barmark i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,ladvall ,flertal ,2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67815, 14774] ) , ~refl~ ,sandtag ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,fåtal ,2014 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,mötesplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.) (14F 6d , [6780215, 1465742] ) ,vägkant ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,en tuva ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,i myrdike mellan rikkärr och myr, flera tuvor 1985 (TLj) * på dikat rik-kärr ,talrikt ,1987 (DABS)
Sjugelmyren mot SV (DBS) (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Moränget, centrala delen av reservatet (artp.) (14F 6c , [6780065, 1462599] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ) ,fuktig betesmark ,enstaka ,2013 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,blockrik tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2013 (GHa)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Arvet, v.Oresjön (14F 6c , [67814, 14642] ) ,strandskog/videsnår ,spridd ,1987 (TLj)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,källflöde ,fåtal ,2015 (GHa)
Arvet, v.Oresjön fr.Arvån c:a 800 m S-ut (25 37-21 41) (14F 6c , [67821, 14641] ) ,strandskog/strandkärr ,spridd fl. ,1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön fr.Arvån c:a 800 m S-ut (25 37-21 41) (14F 6c , [67825, 14637] ) ,strandskog/strandkärr ,spridd fl. ,1987 (TLj)
Carex canescens    Gråstarr
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,rätt rikligt ,2019 (GHa)
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,rikligt ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,flertal ,2015 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,spridd ,2008 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ) ,bäckravin ,enstaka ,2017 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ) ,f.d. torvtäkt ,spridd ,2010 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ) ,betat sumpkärr , 1986 (LBr)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,fuktigt dike/källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ) ,vägkant ,enstaka ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,kanten av gammal åker ,tiotals ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787440, 1475700] ) ,dike ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,flertal ,2014 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2013 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Djursjöberget (14F 9d , [67974, 14665] ) , ~refl~ ,surhål i hyggeskant ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,i fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,fuktig del av täkten ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,enstaka ,2015 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,sumpskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,surdrag ,flertal ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Mörtsjön (15F 2e , [68147, 14700] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,uttorkad loke ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktig del av övergiven fäbodtäkt ,några mindre grupper ,2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,källdrag ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Carex capillaris    Hårstarr
Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5c , [67780, 14649] ) ,vitmosstuva i källdrag ,enstaka ,1985 (TLj)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14659] ) ,betat källflöde ,sparsam ,1988 (LBr)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,dikeskant ,enstaka ,2015 (GHa)
Norrboda v."gammelstan" (14F 5e , [67779, 14702] ) ,efter bäcken i slåttermark m.kärrsälting,rödkämpar m.m. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr ,rikligt o flerst. ,1987 (JEd)
Änderarvet (14F 6c , [6781190, 1462460] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex capitata    Huvudstarr
SO Moränget,kraftledningsgata (14F 5c , [67793, 14632] ) ,sankhölja i f.d.ängmark ,~10 tuvor ,1985 (TLj)
Sjugelmyren,kärr SV (14F 5d , [67771, 14678] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,fåtalig i de övre delarna ,2007 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,sluttande rikkärr ,åtm.2 lokaler, t.riklig ,1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [67803, 14622] ) ,backkärr ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Moränget (artp.) (14F 6c , [67802, 14625] ) ,diverse arter denna dag , 1987 (Bengt Oldhammer)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Sunden (14F 4c , [6773470, 1462330] ) ,myr ,enstaka ,2010 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ) ,myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,snårig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta myrpartier , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i våta myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,våta myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Carex demissa    Grönstarr
Oxmyrbäcken (14F 5c , [6778440, 1461560] ) ,kanten av dike/bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,fåra i plöjt hygge ,enstaka ,2008 (GHa)
Carex diandra    Trindstarr
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14625] ) ,rikkärrkant ,enst. ,1987 (TLj)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ) ,kanten av åsgropsgöl ,flertal ,2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,bäck ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2013 (GHa)
Nördertjärn v.Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ) ,rikare kärr ,flerst. ,1985 (TLj)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,sluttande rikkärr , 1987 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,dominerande i vissa myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,dominerande i vissa myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Moränget (artp.) (14F 6c , [67802, 14625] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Carex digitata    Vispstarr
Furumyren (14F 5c , [6777860, 1463300] ) ,dike ,enstaka ,2018 (GHa)
Lusbrända (14F 5c , [67781, 14648] ) ,f.d. åker, nu ungskog ,fåtal ,2013 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,snårskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ) ,lövskog i brant ravin ,enstaka ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,utmed skogsbilväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,sumpskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,kanten en bäck ,enstaka ,2010 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,torr barrskog/gammalt kalkbrott ,enstaka ,2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,blandskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,betesmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,skogsmark i sluttning, även på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,skogsmark i sluttning, även på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ) ,gammal fäbodsvall ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex dioica    Nålstarr
Skorverhällsmyren (14F 5d , [67763, 14672] ) ,fuktigt parti av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,kanten av periodvis översvämmad strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,kärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,utdikad loke ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,enstaka ,2010 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ) ,källdrag i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6799, 1473] ) ,klibbalskärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
1 km NNV Långjämnaren (15F 3c , [6815494, 1464632] ) ,artrik skogsmark, källa , 2005 (JHe)
1 km SV om Håvatjärnen (15F 3c , [6817880, 1462576] ) ,artrik skogsmark, värdefull skogsbäck , 2005 (JHe)
700 m V om Håvatjärnen (15F 3c , [6818442, 1462819] ) ,artrik skogsmark, översilad , 2005 (JHe)
Carex echinata    Stjärnstarr
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ) ,myr med järnockra ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ) ,längs dike från kallkälla ,ymnigt ,2015 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [6775680, 1464360] ) ,liten bäck ,rikligt ,2010 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Furumyren (14F 5c , [6777810, 1463320] ) ,bäck genom grustag ,enstaka ,2018 (GHa)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777410, 1466530] ) ,sumpigt f.d. änge ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ) ,botten av tömd damm ,enstaka ,2016 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,dike ,tiotals ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,barrskog nära källa ,enstaka ,2014 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,enstaka ,2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,ensaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike ,väl sprided i hela rutan ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,myr, i våtare partier ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14703] ) ,myr ,flertal ,2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,i många våta partier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,källflöde ,tiotals ,2015 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,båtlänning ,enstaka ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Ljotkjeldbettjen (artp.) (14F 5c , [6778187, 1460288] ) ,bäckdråg ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brännvinsberget (artp.) (14F 9d , [6799072, 1465664] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Carex elata    Bunkestarr
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,ett litet bestånd ,2008 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,grunt vatten i åsgropstjärn ,rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,åsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [67808, 14673] ) ,grund tjärn ,rikligt ,2008 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,dike med järnockra ,en tuva ,2014 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ) ,liten loke i barrskogssluttning ,fåtal ,2017 (GHa)
Carex ericetorum    Backstarr
Furudal, eft.jvg 1 km V stn (14F 6c , [67839, 14630] ) ,öppna sandslänter på tallheden ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ) ,i gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ) ,brandfält ,något tiotal ,2016 (GHa)
Kalkberget (14F 7d , [6787050, 1465020] ) ,i gammal körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Carex flava    Knagglestarr
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ) ,dike , 2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,liten bäck ,fåtal ,2009 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,dike i kanten av rikkärr ,spridd ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Rismyrbäcken (14F 6e , [6782080, 1472690] ) ,utmed bäck ,flertal ,2009 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,utmed ån ,fåtal ,2007 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,traktorspår på hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,spridd i vattenbrynet ,2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Idån (14F 9c , [67993, 14603] ) ,vid vägtrumma ,flertal ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,2016 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Carex globularis    Klotstarr
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,barrskog intill myr ,enstaka ,2013 (GHa)
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,kanten av myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [67754, 14640] ) ,myr på kalhygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,ungskog ,rikligt ,2018 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [6779520, 1466330] ) ,myr ,ymnigt ,2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67788, 14748] ) , ~refl~ ,ungskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67830, 14636] ) ,sumpskog ,rikligt ,2010 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ) ,fuktig grässvål ,flertal ,2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ) ,gles barrskog nära källa ,tiotals ,2014 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rikligt ,2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,kanten av myr ,tiotals ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Myr väster om gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791270, 1461900] ) ,barrskog i kanten av myr ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,spridd ,2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ) ,blockrik tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,fuktig skogsmark, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktig skogsmark, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,kanten av barrskog mot myr ,tiotals ,2010 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,fuktig skogsmark, sumpskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ) ,fuktig blandskog ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,flertal ,2016 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14701] ) ,kanten av myr ,väl spridd ,2017 (GHa)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ) ,vändplan/avlägg ,ymnigt ,2019 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäck ,enstaka ,2008 (GHa)
Skorverhällsmyren (14F 5d , [67763, 14672] ) ,fuktigt parti av myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Prästtjärn (14F 6c , [67839, 14642] ) ,kanten av tjärn ,väl spridd ,2010 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,grunt vatten ,tiotals ,2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,strandsnår ,ymnigt ,2009 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784510, 1480640] ) ,vattenbryn ,flertal ,2013 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67868, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Tillhedstjärn (14F 7d , [67853, 14652] ) ,strandzon ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandkant ,flertal ,2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,kanten av bäck ,rikligt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,sjökant ,flertal ,2018 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,stranden av ån ,stora bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,vattenbryn ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Hermansborg Lushavet (14F 9c , [67980, 14628] ) ,sumpig strand ,flertal ,2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,sank strandzon ,rikligt ,2009 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,sank strand ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,srand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,flertal ,2018 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,rikligt ,2017 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,flertal ,2017 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,kanten av tjärn ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vattenbryn ,ymnigt ,2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,strandkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,rikligt ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,flertal ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,strandkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2016 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [68121, 14728] ) ,kanten av göl i myr ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,flertal ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,väl spridd ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,damm ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795336, 1462179] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Carex jemtlandica    Jämtstarr
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,flertal ,2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig (ej helt säkert bestämd) ,2007 (LBr)
Sörboda, liten tjärn nordväst om byn. (14F 5d , [67769, 14698] ) ,sparsamt i gungfly. ,sparsamt ,1988 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14674] ) , ,stor population ,1990 (M. Hedrén)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly ,foto ,2010 (IPt)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn, palude calc., 1935 (Palmgr. 1959) * Södertjärnens östsida (14F 5d , [67777, 14652] ) ,i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr ,flera ex 1985 (TLj) * mellan Nörder- och Södertjärnarna, riklig ,1990 (M. Hedrén)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,lokalen är fylld av starrar av flera olika arter. efter mycket letande hittadejag 3 jämtstarrar. antagligen har det funnits många fler där innan loken dikades ut. ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex limosa    Dystarr
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775890, 1460660] ) ,dike/bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ) ,rikkärr ,enstaka ,2013 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,fåtal ,2017 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,blöthål i myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,vattenbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,dike i myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar och mellanrikkärr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,gungfly ,enstaka ,2013 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [68121, 14728] ) ,kanten av göl i myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,tiotals ,2011 (GHa)
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ) ,myr ,fläckvis rikligt ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,våta partier i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ) ,längs bäck i djup ravin ,tiotals ,2010 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ) ,sumpskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin ,riklig ,1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,dike i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lillhåvasjöns NV spets (15F 4c , [6820242, 1463728] ) ,skogsmark, översvämning , 2005 (JHe)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,videsnår nära strand ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803, 1471] ) ,gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.) (15F 0e , [6803518, 1471522] ) ,. idag är det reservat. , 1998 (Bengt Oldhammer)
Carex magellanica    Sumpstarr
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,surdrag i myr ,flertal ,2011 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ) ,surdrag i blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myrlaggar ,flertal ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,myrflark ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,fåtal ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,dike i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,spridd ,2013 (GHa)
Kallberg (15F 2e , [68121, 14728] ) ,kanten av göl i myr ,enstaka ,2015 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,tiotals ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotkjeldbettjen (artp.) (14F 5c , [6778187, 1460288] ) ,bäckdråg ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,myr ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,kanten av liten göl ,fåtal ,2011 (GHa)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Holmlindorna (14F 5d , [67769, 14665] ) ,sankmark längs ån ,flertal stora "tuvor" ,2009 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67802, 14629] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäcken ,ett par tuvor ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Kringelmyren (14F 9f , [67987, 14786] ) , ~refl~ ,myr (f.d. damm) ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,två kraftiga tuvor på b0ptten av utorrlagd loke ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Strand (artp.) (14F 6d , [6780361, 1465488] ) ,strandkant ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,flertal ,2019 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,dike ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,grässvål vid badsplats ,spridd ,2008 (GHa)
Sörboda, Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2019 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,flertal ,2015 (GHa)
V301 bron över Oreälven (14F 6d , [67843, 14659] ) ,kanten av älven ,enstaka ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,lövsly längs ån ,enstaka ,2007 (GHa)
Kalkberget, norr om Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67852, 14657] ) ,slänt i tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788060, 1466750] ) ,snårskog längs bäck ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,spridd ,2012 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ) ,gårdsplats ,flertal ,2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ) ,strandkant ,rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,spridd ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,kanten av myr ,väl spridd ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ) ,myrkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Orrtjärnsbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) , ~refl~ ,längs bäck , frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myrar, surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,kanten av övergivna åkrar ,flertal ,2012 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar, surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ) ,längs kanal ,rikligt ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) , ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktigare del av övergiven fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ) ,nära forsen,kalkskravel ,enstaka ,1985 (TLj)
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ) ,kalkblock i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ) ,dikat rikkärr , 1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,änsgranskog ,enstaka ,1987 (JEd)
Carex ovalis    Harstarr
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ) ,källa med järnockra i vägdike ,enstaka ,2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ) ,gammal väg ,flertal ,2014 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ) ,vändplan ,flertal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,barmark i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67755, 14725] ) , ~refl~ ,skogsbilväg över kalhygge ,flertal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ) ,vändplan ,enstaka ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ) ,kanten av liten damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ) ,vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ) ,avlägg/vändplan ,enstaka ,2015 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,körväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,vägren , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,f.d. finnby och fäbod ,fåtal ,2012 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,kanten av avlägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Carex pallescens    Blekstarr
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ) ,dike/vändplan ,flertal ,2019 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,tiotals ,2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [6775780, 1465610] ) ,kanten av skogsväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ) ,hävdad äng ,flertal ,2015 (GHa)
Sörboda, Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,spridd ,2019 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fuktig del av fäbodtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,enstaka ,2015 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,utdikad loke ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785669, 1471960] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 7e , [6785672, 1471878] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Carex panicea    Hirsstarr
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,enstaka ,2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ) ,rikkärr ,rikligt ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandäng ,tiotals ,2018 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,enstaka ,2015 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,vid källa ,enstaka ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,övergiven myrlinda ,flertal ,2010 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka ,2012 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktig del av täkten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,f.d. finnby och fäbod ,enstaka ,2012 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Mellanholmtjärnen (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrslog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,källflöde ,enstaka ,2015 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Carex pauciflora    Taggstarr
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Dalbyn, 500 m SSV Lintjärnen (14F 5d , [67760, 14692] ) ,myr/torvtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,rikligt ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ) ,myr ,väl spridd ,2015 (GHa)
1 km SSO Svartesåsen (14F 9d , [67983, 14699] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
1 km SSO Svartesåsen (14F 9e , [6798490, 1470030] ) ,myr ,spridd ,2014 (GHA)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Myr strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ) ,myr , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,ymnigt ,2017 (GHa)
Sefasttjärnen (15F 0d , [68005, 14697] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,spridd ,2016 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,myr ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,myr ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Flugunäs (14F 6c , [67844, 14606] ) ,sandstrand ,enstaka ,2008 (GHa)
Carex rostrata    Flaskstarr
Duskdiken (14F 4c , [67745, 14603] ) ,bäck ,ymnigt ,2014 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,dike ,spridd ,2008 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,f.d. torvtäkt ,enstaka ,2013 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ) ,grunt vatten i åsgropstjärn ,rikligt ,2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,liten damm ,rikligt ,2014 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ) ,sandstrand ,fåtal ,2011 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,fåtal ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vattenbryn ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ) ,kanten av å ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,strand ,enstaka ,2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ) ,strandkant , 2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ) ,sankmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ) ,källdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [67862, 14733] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [67863, 14732] ) ,bäverdämd å ,ymnigt ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,tiotals ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vattenbryn , 2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Brännvinsberget (14F 8c , [6794690, 1464100] ) ,loke ,rikligt ,2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,stand ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ) ,strandkant ,enstaka ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Djursödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,sumpig strand , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,dominerande i vissa myrpartier , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,rikligt ,2018 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [68012, 14735] ) , ~refl~ ,myr ,dominerande i vissa myrpartier ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,strandkant ,tiotals ,2010 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,spridd ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ) ,kanal ,enstaka ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,kanten av tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Udden vid Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780454, 1465860] ) , ,2 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Brännvinsberget (artp.) (14F 9d , [6799072, 1465664] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex vaginata    Slidstarr
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,dike ,enstaka ,2015 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,sumpig skog utmed å ,enstaka ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,strandäng ,tiotals ,2009 (GHa)
Wallins äng (14F 5d , [6779990, 1465050] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Ljotbäcken (14F 5f , [67779, 14755] ) ,källa ,enstaka ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2009 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ) ,fuktig mark vid brunn/källa ,enstaka ,2008 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,övergiven myrlinda ,fåtal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ) ,strandäng ,enstaka ,2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt del av öppen täkt i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,fuktiga näringsrika ställen på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,fuktiga näringsrika ställen på block , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ) ,kärr ,enstaka ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777973, 1470092] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ) ,vattenytor i f.d. torvtäkt ,tiotals ,2010 (GHa)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ) ,öppet skogskärr , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,några ruggar ,1986 (LBr)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,surdrag , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,kanten av torrlagd loke ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ejheden (artp.) (15F 1d , [6809339, 1467686] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Carex viridula var. bergrothii    Ävjestarr
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly ,foto ,2010 (IPt)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ) ,strandkant ,flertal ,2018 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,sandstrand ,fåtal ,2015 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande stränder , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,enstaka ,2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ) ,traktorspår på hygge ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,"tidvis vattenfylls ""lok""" ,rikligt ,1986 (LBr)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,strandkant ,fåtal ,2015 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) ,bäckdråg ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,sandbotten vid notblomster ,enstaka ,2011 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ) ,sjöbotten vid sandstrand ,flertal ,2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ) ,grunda gölar omgivna av sand ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandkant ,flertal ,2015 (GHa)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,lergrop i f.d. motorbana ,rikligt ,2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ) ,damm ,flertal ,2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ) ,djupt och brett dike ,rikligt ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2018 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ) ,lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför ,något tiotal ,2012 (GHa)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467600] ) ,sandig strand ,enstaka ,2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2018 (GHa)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,sparsam ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [6778420, 1463300] ) ,kärr ,tiotals ,2011 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,strandäng ,fåtal ,2009 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,tiotals ,2017 (GHa)
Rödmyr (14F 6c , [67829, 14637] ) ,kärr med stor öppen vattensamling ,ymnigt ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Floten (artp.) (14F 9c , [6795104, 1462355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Eriophorum gracile    Kärrull
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäck i kanten av hygge ,enstaka ,2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,strandäng ,enstaka ,2011 (GHa)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ) ,rikkärr ,tiotals ,2010 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,flertal ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ) ,torvtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,myrdrag ,enstaka ,2008 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,något tiotal ,2017 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ) ,dike i myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.) (14F 5c , [6779900, 1462732] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget (artp.) (14F 6c , [6780111, 1462524] ) ,barrskog / rikkärr/kalkkärr , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ) ,myr ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,sumpmark/myr ,enstaka ,2008 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,flertal ,2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ) ,myrkant , 2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,fåtal ,2009 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,myrdrag , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Humotjärnsbäcken (14F 7d , [67855, 14681] ) ,övergiven odling ,enstaka ,2015 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,spridd ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ) ,myr ,spridd ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikli ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ) ,myr ,flertal ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,myr ,väl sspridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr ,spridd ,2008 (GHa)
Slaggbromyren (14F 8g , [67948, 14833] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark mot myr , 2013 (IPt)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ) ,myrdrag ,rikligt ,2010 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14654] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14802] ) ,myr ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Idåsen (15F 0c , [68004, 14603] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) ,surdrag i kalhygge ,flertal ,2012 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,sumpig strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Bladtjärnen (15F 0e , [6804560, 1472720] ) ,surdrag ,väl spridd ,2019 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ) ,strandkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ) ,sumpig omgivning till liten tjärn ,fåtal ,2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,sumpig strand/myr ,flertal ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68075, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,enstaka ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,rikligt ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ) ,surdrag ,enstaka ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ) ,övergiven odling på myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14628] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,sumpmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Östanvik Jannesmyren (artp.) (14F 6d , [6784617, 1468712] ) ,myr ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ) ,sankt buskage ,enstaka ,2012 (GHa)
Rhynchospora alba    Vitag
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14621] ) ,dikeskant i myr ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,myr ,fåtal ,2013 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ) ,myr med göl ,enstaka ,2014 (GHa)
NV Södertjärn (14F 5d , [67777, 14651] ) ,Myr/torvtäkt ,flertal ,2015 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,tiotals ,2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,kanten av gungflyn ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ) ,sumpiga stränder ,rikligt ,2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ) ,sumpig strandzon/myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,myr ,enstaka ,2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,myr som omger en liten tjärn ,väl spridd ,2008 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ) ,kanten av liten göl ,flertal ,2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ) ,myr vid göl ,flertal ,2018 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ) ,källa med omgivande våtmark ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ) ,myr med liten göl ,ymnigt ,2010 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ) ,fuktig myr ,flertal ,2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,enstaka ,2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,flertal ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14718] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Nördertjärn - Södertjärn (3100-2602) (14F 5d , [67781, 14650] ) ,torrare myrpartier ,mkt.riklig ,1985 (TLj)
400 m V Bäckmyren (artp.) (14F 5d , [6776353, 1465223] ) ,myr ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1986 (LBr)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ) ,relativt grund sjö ,spridd ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,grunt vatten ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14687] ) ,sjö, utanför vassbältet ,ett antal mindre bestånd ,2009 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södersjön, utanför Skarabacken (14F 5d , [67793, 14688] ) ,sjö ,rikligt ,2009 (GHa)
Oresjön/Furudal (14F 6c , [6783630, 1464040] ) ,utanför vassbältet ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Oresjön, viken norr om Vindförberg (14F 6c , [6783800, 1464890] ) ,sjö ,sparsamt ,2013 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67823, 14674] ) ,sjöstrand ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Vindförberg i Oresjön (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sjöstrand , 1986 (JEd)
Löming vid Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,sjö ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2015 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,långsamt flytande älv ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors, Djurviken (14F 7f , [6787816, 1478484] ) ,sjö , 2013 (BOr)
Dalfors,Amungen (14F 7f , [6788, 1478] ) ,sjö ,t.riklig ,1985 (TLj)
Dalforsån (14F 7f , [67880, 14787] ) ,lugnvatten ,ett stort bestånd ,2009 (GHa)
Löming (artp.) (14F 6d , [67832, 14698] ) ,2 bestånd här, ett vid udden och ett 100 meter österut , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [6784033, 1466142] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6d , [6784861, 1469906] ) , ,en större rugge ,2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6e , [67833, 14703] ) ,två partier på denna sträcka , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.) (14F 6e , [67846, 14703] ) ,ett par hundra meter längs stranden , 2014 (Bengt Oldhammer)
Schoenus ferrugineus    Axag
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ) ,rikkärr ,sparsam ,1993 (M.Löfroth)
Voxnan N om Lappstreken (15F 6d , [6830, 1465] ) , ,litet bestånd ,1984 (GÄBS 1988)
Holmmyren Ö om Dalbyn, 1978 (RYN.1982) * (14F 5d , [67767, 14663] ) , ,sparsamt ,1987 (TLj)
Nördertjärn vid Dalbyn, 1978 (RYN.1982) * (14F 5d , [67781, 14650] ) , ,sparsamt ,1987 (LBr)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) , ,noterad några tuvor i sluttande kärr som genomkorsas av skogsbilväg. ,2020 (Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ) ,sluttning mot meandrande å ,tiotals ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,å-strand ,flertal ,2013 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ) ,botten av tömd damm ,mycket ymnigt ,2016 (GHa)
Lundgården i Sörboda (14F 5e , [67759, 14704] ) ,grusig bäckstrand ,några 10-tal kvm ,1985 (LBr)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ) ,kärr och vid åstranden , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
700 m VNV om Gajulamm (15F 3c , [6817791, 1463000] ) ,artrik skogsmark, översilad , 2005 (JHe)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ) ,vägren/dike ,flertal ,2017 (GHa)
Trichophorum alpinum    Snip
300 m N Öradtjärn (14F 5c , [67752, 14625] ) ,myr ,rikligy ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,bäckdråg , 2008 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ) ,myr ,rikligt ,2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ) ,gungfly vid tjärnens NO del ,riklig ,2008 (LBr)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ) ,fuktig strandäng ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67797, 14675] ) ,strandäng , 2008 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,myr ,väl spridd ,2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,enstaka ,2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ) ,kärr ,flera tiotal ,2017 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14662] ) ,myr ,rikligt ,2018 (GHa)
Dupptjärnen (14F 7e , [67852, 14715] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ) ,blöt myr vid liten tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ) ,myr ,flertal ,2018 (GHa)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ) ,myr ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) , ~refl~ ,myr ,välo spridd ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Risungsmyren (14F 9d , [67967, 14677] ) , ~refl~ ,myr ,spridd över hela myren ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,dike ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,i mindre antal i några myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,myr ,rikligt ,2014 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,myr ,spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,myr ,mycket rikligt ,2016 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ) ,myr ,ymnigt ,2016 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,myr ,flertal ,2015 (GHa)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,botten av torrlagd loke ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777107, 1467369] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,vanlig i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,vanlig i myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,flera tuvor på botten av torrlagd loke ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.) (14F 5d , [6777255, 1467388] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Agrostis canina    Brunven
Dalbyn (14F 5c , [6779, 1464] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6781, 1463] ) ,vägrenar ,spridd ,2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta näringsrika partier , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,näringsrika kärr , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,parkeringsficka ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Agrostis capillaris    Rödven
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ) , ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ) ,vändplan ,spridd ,2015 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ) ,vägrenar ,spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,vägren ,flerstädes längs vägen ,2009 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ) , ~refl~ ,vägren/mötesplats ,spridd ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ) ,vägslänt ,väl spridd ,2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,spridd på näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,spridd på näringsrik mark , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,vägbank ,flertal ,2014 (GHa)
1500 m v Bäckmyren (artp.) (14F 5c , [6776056, 1464839] ) ,vägrenar ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Abessinien (artp.) (14F 7f , [6788249, 1477477] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,vägren/avlägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Agrostis gigantea    Storven
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark , 2009 (GHa)
Agrostis stolonifera    Krypven
Dalbyn, Bystugan (14F 5d , [6778350, 1465390] ) ,landsvägsdike intill åker ,enstaka ,2013 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,våta näringsrika partier , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67784, 14646] ) ,åker ,fuktig del av åkern ,2011 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ) ,surhål i f.d. motorbana ,enstaka ,2013 (GHa)
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,äkerväg ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
F.d. Dinosarieparken (artp.) (14F 6d , [6784179, 1467343] ) ,övergiven parkeringsplats ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Lukohol (14F 5d , [67791, 14656] ) ,vät i en åker ,tiotals ,2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ) ,f.d åker ,fåtal ,2011 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ) ,slänt ner mot sjön ,enstaka ,2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67897, 14699] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbodtäkt ,spridd ,2014 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ) ,beteshage ,flertal ,2011 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ) ,vid gamml stuga ,enstaka ,2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ) ,f.d. fäbod ,rikligt ,2014 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,åkerkant ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Pundsmyr (14F 5c , [67751, 14647] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,fåtal ,2011 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,utmed skogsbilväg ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,äng ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ) , ~refl~ ,övergivet huggarläger ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ) ,dike ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärbäcken (14F 6e , [6783, 1470] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,enstaka ,2007 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ) ,blandskog ,väl spridd ,2010 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,grässvål ,enstaka ,2013 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ) ,vägren vid parkeringsficka ,fåtal ,2010 (GHa)
Stångbrunnmyren (14F 7e , [67869, 14727] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [6787480, 1475700] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ) ,grässvål ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ) ,f.d. fäbod ,ymnigt ,2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,tiotals ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,öppen täkt i f.d. fäbod ,vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67987, 14748] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Bölsbo (14F 9f , [6799260, 1476090] ) ,f.d. fäbod , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ) ,ängsmark ,flertal ,2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,lövskog , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ) ,fäbod ,flertal ,2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,väl spridd ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,enstaka ,2016 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,ymnigt ,2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,vägren ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,flertal ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,grässvål ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,flertal ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Briza media    Darrgräs
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ) ,kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ) ,ödetomt ,fåtal ,2013 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 5d , [67799, 14651] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14708] ) ,källarbacke ,enstaka ,2019 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 6d , [67800, 14651] ) ,ängsmark ,spridd ,2014 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ) ,vägren vid parkeringsficka ,enstaka ,2010 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderarvet, Gamla vägen (artp.) (14F 6c , [6781285, 1462300] ) ,vägkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Bromus inermis    Foderlosta
Furudal, eft. väg 296 (14F 6c , [6783, 1463] ) ,vägkanter ,flerst. ,1986 (TLj)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ) ,åkerkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
100 m NV Lintjärnen (mellan Dalbyn och Sörboda) (14F 5d , [67767, 14694] ) ,åkerkant ,flertal ,2013 (GHa)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Bäckmyren (14F 5c , [67754, 14645] ) ,hygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67752, 14651] ) ,hygge ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,hygge ,flertal ,2014 (GHa)
Skommarheden (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,kalhygge ,spridd över hela rutan ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67831, 14811] ) ,hyggeskant , 2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786060, 1472960] ) ,kraftgata ,rikligt ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,dike ,spridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens allm. , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,jordvall , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,ställvis dominerande, ställvis saknas , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,ställvis dominerande , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ) ,gammal bruksvägkant mot skog , 2012 (IPt)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,hygge ,enstaka ,2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ) ,bäckdråg från kallkälla i ungskog ,rrikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,all slags skog ,ställvis dominerande, ställvis saknas ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ) ,ställvis dominerande , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,hyggeskant ,flertal ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,flertal ,2011 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,väl spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,gles tallskog ,flertal ,2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68157, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ) ,fd huggarläger ,enstaka ,2017 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780429, 1465881] ) ,skogsbryn ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hökåsens sydsluttning (artp.) (14F 8h , [6790143, 1488908] ) ,tallskog på morän ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles tallskog ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ) ,sandrevel mellan myr och sjö ,enstaka ,2013 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Bäcken från Husesänget (artp.) (14F 5d , [6776425, 1466283] ) ,sankt område i kalhygge/f.d. änge ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Udden vid Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780454, 1465860] ) , ,2 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ) ,längs nybruten väg ,flertal ,2015 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67769, 14674] ) ,hyggeskant ,flertal ,2010 (GHa)
Arvet 1 km V-ut efter Orsa-vägen (14F 6c , [6781, 1462] ) ,torra vägkanter ,rikl. ,1988 (JEd)
Sunnanhed (14F 6d , [6780, 1469] ) ,sandiga vägkanter,etc ,fl. ,1988 (TLj)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sandstränder ,rikligt och spridd ,1986 (JEd)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67854, 14656] ) ,vägren genom sandtallskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Dalfors V-ut v.lv. (14F 7f , [6787, 1475] ) ,vägkanter ,fl. ,1988 (JEd)
Åssjön v.lv. (14F 8g , [6793, 1480] ) ,vägkanter , 1988 (JEd)
Åssjöbo Ö-ut v.lv. (14F 8g , [6793, 1482] ) ,vägkanter , 1988 (JEd)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ) ,ängsmark på sand ,sparsamt ,1988 (LBr)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ) ,vägslänt ,rikligt ,2015 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ) ,sandig bäckslänt ,något 10-tal ,1986 (LBr)
Ejheden (15F 1d , [68095, 14678] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,grusig slänt ,enstaka ,2014 (GHa)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ) ,snårskog utmed å ,spridd ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,sumpskog längs ån ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,dike ,flertal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,ett rätt kraftigt bestånd ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67819, 14739] ) ,fuktigt dike ,ett par stora bestånd ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,vattenfyllt dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,utmed älven , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,vattenbryn vid fördämningsvall ,enstaka ,2017 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ) ,strandäng ,rikligt ,2017 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,vid fundament för laxtrappa , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,enstaka ,2012 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,strand ,10-tals ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,ställvis vanlig i fuktstråk , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2017 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,längs bäck ,enstaka ,2012 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,bäck ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Udden vid Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780454, 1465860] ) , ,1 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Östanvik. Kvarndammen (artp.) (14F 6d , [6783917, 1468737] ) ,strandkant ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,fuktig del av övergiven fäbodtäkt ,flertal ,2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,kanten avåsgropstjärn ,spridd ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67797, 14675] ) ,strandäng bland gråal , 2008 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,rätt fuktig strandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2008 (GHa)
Ore kyrka (artp.) (14F 6d , [6780469, 1465804] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,dike , 2009 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet Orsavägen (artp.) (14F 6c , [6781228, 1463878] ) ,vägren/åkerkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Strand (artp.) (14F 6d , [6780361, 1465488] ) ,gårdsplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Klockarbäcksänget (14F 5c , [67773, 14626] ) ,grustag ,enstaka ,2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,väl spridd ,2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,grässvål vid badplats , 2008 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,väl spridd ,2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,fuktdrag i hygge ,väl spridd ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ) ,surdrag genomflutet av bäck ,flertal ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,rikligt ,2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14585] ) ,hyttruin ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,spridd ,2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ) , ~refl~ ,vägrenar, öppen skog ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ) ,vägren ,flertal ,2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,barrskog ,rikligt, utom i våtmark ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,allmän, utom i våtmark , 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ) ,parkering ,tiotals ,2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ) ,vägbank/damm ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,sank betesmark ,spridd ,2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ) ,ruiner efter gård ,enstaka ,2011 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14693] ) ,gammal odling ,flertal ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt ,2012 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.) (14F 6c , [6782463, 1463338] ) ,gårdsplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,igenväxande åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,övergiven fäbodtäkt ,ymnigt ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,fäbodtäkt ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,slänt ner mot älv ,enstaka ,2014 (GHa)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta (14F 5c ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 5d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5e ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 6d ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6f ) , ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 6g ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [67869, 14646] ) ,hygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14666] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 7e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 7f ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Midsommarforsen (14F 7g , [67851, 14807] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,rikligt ,2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14589] ) ,hygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Atlasruta (14F 8d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 8e ) , ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8f ) , ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Atlasruta (14F 9c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Djursjöberget (14F 9d , [67968, 14665] ) ,hygge , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Notsjöberget (14F 9e , [6797, 1471] ) ,hygge ,fläckvis ymnigt ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 9f ) , ,1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Atlasruta (15F 0c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (15F 0d ) , ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,hyggen, vägrenar ,riklig ,frekvens allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (15F 0f ) , ,1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,väl spridd ,2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,hygge ,rikligt ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,gles tallskog ,ymnigt ,2016 (GHa)
Törnsberget (15F 2d , [68103, 14692] ) ,barrskog ,rikligt ,2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ) ,ödegård ,rikligt ,2012 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ) ,hygge ,rikligt ,2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68152, 14701] ) ,hygge ,flertal ,2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777575, 1470108] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.) (14F 7c , [6787980, 1460376] ) ,hygge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.) (14F 9g , [6795261, 1483674] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67815, 14827] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles tallskog ,flertal ,2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) ,hygge ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,slänt ner mot älv ,väl spridd ,2014 (GHa)
Roegneria canina    Lundelm
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14665] ) ,bäckdråg ,flertal ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,å-strand ,tiotals ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ) ,längs ån ,flertal ,2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,längs bäck ,tiotals ,2014 (GHa)
Arvheden ,eft. väg 301 (14F 6c , [6782, 1463] ) ,vägkanter ,enst. ,1987 (TLj)
Dalbyn Snubbalok (artp.) (14F 5c , [6778289, 1464210] ) ,sumpskog ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) , ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Elytrigia repens    Kvickrot
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,utmed uthusväggar ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudals järnvägsstation (14F 6c , [67839, 14637] ) ,grässvål vid f.d. lastkaj ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ) ,banvall ,flertal ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,f.d. åker ,rikligt ,2019 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ) ,rastplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,ängsmark ,flertal ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,enstaka ,2014 (GHa)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Arvheden ,v.Orevallen (14F 6c , [67826, 14636] ) ,sandig vägkant ,enst. ,1987 (TLj)
Festuca ovina    Fårsvingel
Brändan (14F 5d , [67757, 14677] ) ,grässträng mitt i väg ,enstaka ,2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,flertal ,2017 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ) , ~refl~ ,skogsbilväg ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Östanvik, Stormyren (14F 6d , [6783240, 1469430] ) ,skogsväg ,enstaka ,2017 (GHa)
V301 bron över Oreälven (14F 6d , [67843, 14659] ) ,vändplan ,enstaka ,2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,gammal väg ,enstaka ,2007 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,älvbrink, strandäng ,enstaka vid rastplats ,2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2015 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [68018, 14642] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,rätt många tuvor ,2008 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ) ,körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,avlägg ,enstaka ,2013 (GHa)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Sörbodavägen vid Andån (14F 5d , [67772, 14665] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Jälltjärberget (14F 4c , [67746, 14644] ) ,dike vid vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6778, 1465] ) ,vägrenar mm ,väl spridd ,2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ) ,vägkant , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,kanten av en å ,enstaka ,2013 (GHa)
Andån/Oresjön (14F 5d , [67795, 14664] ) ,åmynning ,flertal ,2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ) ,grund å ,enstaka ,2015 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [6783780, 1463860] ) ,i kanten av kanalen mellan loken och Oresjön ,enstaka ,2008 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,strandzon ,tiotals ,2014 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) , ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Avenula pubescens    Luddhavre
Tungsen (14F 9g , [67960, 14841] ) ,gammal äng ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ) ,längs gammal körväg ,enstaka ,2015 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Leymus arenarius    Strandråg
Näset i Skattungen (14F 7c , [6785408, 1461143] ) ,naturlig erosionsbrant, (inplanterad ??) , 2013 (BOr)
Melica nutans    Bergslok
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,hygge ,väl spridd ,2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ) ,blandskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67808, 14627] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ) ,sumpig skog i f.d. änge ,rikligt ,2015 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Rismyrbäcken (14F 6e , [6782080, 1472690] ) ,blandskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ) ,sumpskog, tidigare änge ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ) ,blandskog ,flertal ,2019 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ) ,hygge, möjligen gammal kojplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14653] ) ,fördämningsvall , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,enstaka ,2011 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lövstackarna (14F 7f , [67855, 14756] ) ,igenvuxna fäbodängar ,enstaka ,1985 (LBr)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,mindre bäckravin , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,källdråg , frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ) ,f.d. gårdsplats ,tiotals ,2015 (GHa)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Draggkilen (14F 4b , [67728, 14599] ) ,myr ,rikligt ,2011 (GHa)
Draggkilen (14F 4b , [67730, 14594] ) ,kanten av kanal ,fåtal ,2019 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ) ,myr ,väl spridd ,2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ) ,rikkärr ,väl spridd ,2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ) ,utmed en å ,flertal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ) ,strandkant , 2008 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ) ,botten av tömd damm ,flertal ,2016 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,myr/bäckdråg ,rikligt ,2017 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ) ,stranden av bäck ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ) ,stranden av sumpig vik ,enstaka ,2009 (GHa)
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2012 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ) ,strandskog ,fåtal ,2017 (GHa)
Rismyren (14F 6e , [6780990, 1473690] ) ,surdrag i kraftgata ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ) ,strandsnår ,tiotals ,2015 (GHa)
Bondbodsdammen (14F 6g , [67801, 14803] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Tranusjön/Nysjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786950, 1464650] ) ,strand ,fåtal ,2011 (GHa)
Lömån nära väg 301 (14F 7e , [67853, 14705] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Oreälven mitt mot Lindbodarna (14F 8d , [67909, 14650] ) ,älvbrink ,flertal ,2012 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67916, 14708] ) , ~refl~ ,dike genom myr ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Göringån, näta Göringens station (14F 8f , [6790520, 1477330] ) ,åstrand ,enstaka ,2011 (GHa)
Oreälven 1 km S bron (14F 9c , [67950, 14636] ) ,älvbrink ,väl spridd ,2012 (GHa)
Djursjdammen (14F 9d , [67994, 14652] ) ,fördämmningsvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ) ,allmän i vissa myrar , 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67993, 14714] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,allmän i vissa myrar , 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,flertal ,2017 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ) ,liten strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ) ,myr ,väl spridd ,2018 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ) ,myrar ,rikig i vissa myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ) ,surdrag i hygge ,enstaka ,2015 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ) ,myr ,enstaka ,2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ) ,vattenbryn ,spridd ,2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ) ,sumpskog (f.d. betesmark) ,enstaka ,2016 (GHa)
Fjäckån Ö Gubbmyren (artp.) (14F 5c , [6779066, 1460810] ) ,längs en å ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.) (14F 6c , [6780235, 1462646] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Gosängsudden (artp.) (14F 6c , [6780799, 1464439] ) ,strand ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Botalbäck (artp.) (14F 6c , [6781515, 1462184] ) ,bäckdråg ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [67841, 14664] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
V änden av Sandnäsvägen (artp.) (14F 7c , [6785147, 1461125] ) ,strand ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Affären i Böle (artp.) (14F 7f , [6788841, 1478457] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.) (15F 3d , [6819260, 1465191] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Norudden (14F 5d , [67796, 14675] ) ,grässvål ,enstaka ,2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ) ,fäbodvall ,spridd ,2013 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven finnby/fäbod ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ) ,gammal kojplats ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ) , ~refl~ ,igenväxande vändplan/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777980, 1470120] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvåsen (f.d. fäbod) (14F 9d , [67982, 14681] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Norrboda v.gård (14F 5e , [67779, 14704] ) ,vägkant intill dyngstack ,1 rugge ,1988 (TLj)
Dalbyn, Dalbäck, nedre delen (artp.) (14F 5d , [6776034, 1466669] ) ,ett par kvadratmeter helt täckt av örten. lite udda lokal men har kanske kommit dit med de maskiner som grävt diken över hygget ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,spridd ,2017 (GHa)
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ) ,grustag ,enstaka ,2013 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ) ,vändplan ,enstaka ,2017 (GHa)
Arvet, v.Arvåns utlopp (14F 6c , [67822, 14639] ) ,gräsmark ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ) ,gammal vägbana ,enstaka ,2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2013 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ) ,f.d. fäbod ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ) ,öppen täkt i fd fäbod ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,kanten av åker ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,gårdsplats ,vanlig ,2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ) ,ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad ,flertal ,2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ) ,diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ) ,vägren ,rikligt ,2009 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ) ,vändplan ,rikligt ,2017 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ) ,ohävdad ängsmark ,flertal ,2017 (GHa)
Furudals järnvägsstation (14F 6c , [67839, 14637] ) ,grässvål vid f.d. lastkaj ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ) ,vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ) ,parkeringsplats , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ) ,bruksområde ,rikligt ,2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ) ,gammal åker ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67880, 14787] ) ,badplats , 2009 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ) ,vägren ,flertal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ) , ~refl~ ,grässvål vid jaktkoja ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ) , ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa ,flertal ,2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Kroktjärnsberget (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2011 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6777992, 1470127] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ö änden av Sandnäsvägen (artp.) (14F 7c , [6785595, 1462017] ) ,dike ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ) ,f.d. fäbodstäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ) , ~refl~ ,fåbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,bebodd gård ,rikligt ,2014 (GHa)
Phragmites australis    Vass
Draggkilen (14F 4b , [67728, 14599] ) ,myr ,spridd ,2011 (GHa)
500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ) ,vattensamling i myr ,enstaka ,2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ) ,sjöstrand,gungfly ,riklig ,2008 (LBr)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2008 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ) ,fd myrslog ,enstaka ,2017 (GHa)
Furudal/Oresjön (14F 6c , [67839, 14646] ) ,grund vik ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67823, 14674] ) ,strand ,rikligt ,2009 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ) ,sjö ,väl spridd ,2008 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14774] ) , ~refl~ ,kanten på tjärn ,spridd ,frekvens m.allm. , 2015 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ) ,grunt vatten ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ) ,grund vik ,ymnigt ,2009 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14818] ) ,tjärn ,fåtal ,2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ) ,surdrag i myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Liten tjärn 500 m Ö Rödingstjärnen (14F 8e , [67940, 14736] ) , ~refl~ ,skogstjärn ,tätt bestånd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ) ,tjärn ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Grundtjärnen (14F 9b , [67953, 14594] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Hålåtjärnen (14F 9c , [67967, 14604] ) ,strandkant ,rikligt ,2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ) ,tjärn ,spridd ,2014 (GHa)
Djursjöån (14F 9c , [67998, 14648] ) ,liten tjärn genomfluten av ån ,rikligt ,2010 (GHa)
"Bassängen" (14F 9d , [67974, 14657] ) ,tjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ) ,stränder , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Stånkån (14F 9f , [6798030, 1478890] ) , ~refl~ ,snårskog längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Abborrtjärnen (15F 0b , [68003, 14596] ) ,skogstjärn ,fåtal ,2014 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ) ,fd myrslog ,flertal ,2017 (GHa)
Råmåsjön (15F 0d , [68033, 14660] ) , ~refl~ ,grund sjö ,ett antal mindre ruggar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ) ,tjärn ,flertal ,2014 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,sel i ån ,ymnigt ,2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ) ,grunt vatten i tjärn ,tiotals ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ) ,strandkant ,enstaka ,2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ) ,tjärn ,väl spridd ,2017 (GHa)
Oresjön (artp.) (14F 6d , [6784033, 1466142] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.) (14F 7f , [6788852, 1475077] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.) (14F 7h , [6786975, 1488183] ) ,rikare myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ) ,vändplan/avlägg ,spridd ,2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ) ,grusyta i vändplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ) ,fuktig beteshage , 1989 (TLj & LBr)
Arvet efter Botalbäcken (14F 6c , [67821, 14632] ) ,hackslog ,enst. ,1988 (TLj)
Furudal,spåromr. (14F 6c , [6783, 1463] ) ,järnvägsgrus-sand ,rikl. ,1987 (TLj)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ) ,parkering ,spridd ,2012 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ) ,skogsbryn vid sandstrand ,enstaka ,2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788640, 1479140] ) ,vägkant ,rikligt ,2010 (IPt)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ) ,vägren ,enstaka ,2018 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ) ,grusig skogsväg , 1990 (JEd)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ) ,grusskogväg , 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ) ,vändplan ,enstaka ,2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ) ,vägren ,spridd ,2014 (GHa)
Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ) ,perrong/bangård ,flertal ,2019 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ) ,vägbank ,tiotals ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ) ,torrbacke ,enstaka ,2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Poa annua    Vitgröe
Åskapen (14F 4b , [67735, 14597] ) , ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ) ,åkerväg ,flertal ,2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ) ,parkeringsplats ,fåtal ,2011 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2018 (GHa)
Krytsmyrrannet (14F 5e , [6779120, 1473550] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67830, 14631] ) ,skjutbana ,fåtal ,2010 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ) ,parkeringsyta ,fåtal ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,flertal ,2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ) ,väg ,enstaka ,2014 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ) ,trampad mark ,enstaka ,2009 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ) ,gammal väg ,enstaka ,2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ) ,"bärplockarcamping" ,rikligt ,2015 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,vändplan i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ) ,grusväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,väg/vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14677] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ) ,vägren ,flertal ,2016 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.) (14F 5c , [6778466, 1464692] ) ,gårdsplaner ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda, Gammelstan (artp.) (14F 5e , [6778028, 1470099] ) ,gårdsplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvet Lindensänget (artp.) (14F 6c , [6780828, 1464192] ) ,vägkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2014 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ) , ~refl~ ,gårdsplats ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Poa compressa    Berggröe
Dalbyn (14F 5d , [67773, 14658] ) ,f.d.grustäkt el.dyl. nu betad ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Furudal, spårförgreningen vid Hedlunds (14F 6c , [67839, 14629] ) ,sandtallskog ,flertal ,2011 (GHa)
Furudals f.d.jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ) ,på grus o sand ,riklig ,1986 (TLj)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ) ,sandstränder ,rikligt och spridd ,1986 (JEd)
Poa nemoralis    Lundgröe
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ) ,näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ) ,enstaka näringsrikare ställen , frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Poa palustris    Sengröe
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67763, 14674] ) ,gles kalktallskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6778520, 1465460] ) ,sumpig strandskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ) ,strandsnår ,enstaka ,2013 (GHa)
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ) ,fuktigt parti av täkten i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Fjäckan (artp.) (14F 5c , [6778442, 1463401] ) ,ravin ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Vikbäcken/Rv301 (artp.) (14F 5d , [6778754, 1465111] ) ,sumpig skog vid f.d. branddamm ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda Gammelstad (artp.) (14F 5e , [6777977, 1470107] ) ,skogsbryn ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Vikbäckens mynning (artp.) (14F 6d , [6780261, 1465243] ) ,skogsdunge ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
F.d. Dinosarieparken (artp.) (14F 6d , [6784179, 1467343] ) ,övergiven parkeringsplats ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.) (14F 7c , [6785427, 1461379] ) ,kanten av damm ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.) (14F 7f , [6788513, 1478553] ) ,runt plats för valborgsbål ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ) ,längs brukningsväg ,flertal ,2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ) ,f.d. åker ,rikligt ,2019 (GHa)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ) ,vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja ,enstaka ,2011 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ) ,parkering ,enstaka ,2013 (GHa)
Furudal, Näcken (14F 6c , [67838, 14639] ) ,"park" ,enstaka ,2019 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67801, 14651] ) ,åkerkant ,väl spridd ,2010 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ) ,grässvål vid jaktkoja ,flertal ,2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ) , ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ) ,fäbodvall fortfarande i hävd ,spridd ,2007 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ) ,grässvål ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ) ,förr fäbod nu kalhygge ,väl spridd ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ) ,skogsbacke ,spridd ,2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ) ,gräsmark , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,gårdsplats ,väl spridd ,2014 (GHa)
Poa remota    Storgröe
Långboheden (14F 6g , [67834, 14821] ) ,bäckupprinnelse vid kallkälla på kalhygge , 1986 (RLu)
Poa supina    Trampgröe
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ) ,gårdstun ,någon kvm ,1987 (LBr)
Poa trivialis    Kärrgröe
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ) ,kanten avåsgropstjärn ,flertal ,2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ) ,fuktig skog nära bäck ,flertal ,2014 (GHa)
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ) ,strandsnår ,enstaka ,2012 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67811, 14743] ) ,dike ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Gruvbäcken (14F 9e , [67960, 14715] ) , ~refl~ ,sumpskog längs bäck ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ) ,gammalt boställe , 2012 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)

Uppdaterad 2021-03-14