NORRBÄRKE

576 arter

4076 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsrik skogsmark , 2013 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Hägnsnäset (artp.) (12F 2d , [6662660, 1468517] ) ,blåbärsblandskog gles lövrik barrskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ) ,klippbrant , 2009 (JJa)
Jansbo (artp.) (12F 1d , [6659190, 1469886] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Uvberget, Morgårds (artp.) (12F 4f , [6671690, 1475370] ) , , 2010 (Arvid Landgren)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679253, 1487600] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Ingevallsbo (artp.) (12F 6g , [6681612, 1482924] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Juha Autio)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bårudden smedjebacksvägen (artp.) (12F 4d , [6670929, 1469146] ) , ,noterad ,2016 (Annelie Thor, Sandra Nordquist)
Uvberget, Morgårds (artp.) (12F 4f , [6671690, 1475370] ) , , 2010 (Arvid Landgren)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Mellantjärnen, västra sidan (artp.) (12F 1e , [6655693, 1474257] ) ,tallskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Björsjö (artp.) (12F 1e , [6657208, 1473631] ) , ,noterad ,1984 (Martin Bergström)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
650-700 m N o i Kockola, eller 800 m SSO Älgkullen (12F 0d , [6654, 1465] ) ,översilad sluttning ,några få ex ,1982 (RNo)
Kransmossen ca 8 km SSV Smedjebacken (12F 2f , [6660, 1476] ) ,mosse , 1983 (RNo)
Kärr mellan Skakelberget och Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14867] ) ,rikkärr ,rikligt ,1986 (ALu)
Kärr nedanför Blåkullberget (12F 5h , [66766, 14862] ) ,rikkärr ,rikligt ,1986 (ALu)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,sjö , 2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Equisetum hyemale    Skavfräken
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,sank strandäng ,flertal ,1987 (HWk)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ) ,klippbrant , 2009 (JJa)
Långtjärnarna, Björsjö (artp.) (12F 1e , [6655947, 1474241] ) ,sandtallskog på ås ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägdike , 2012 (DABS)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärr ,rikligt ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668849, 1483312] ) ,i vallodling ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,alkärr och dikeskanter ,riklig ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärr ,rikligt ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål ,enst. ,1989 (JEd)
1 km N om Stollbergs gruva,vägskälet vid Vasksjön (12F 5e , [6675700, 1470750] ) ,torr vägslänt bland smultron ,10-tal ex ,2002 (IPt)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ) ,torr f.d.ängsmark o åkerrenar , 1989 (TLj & LBr)
Schisshyttan/Stollberg (artp.) (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,vägkant ,2 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Svartberget, Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677096, 1471024] ) , ,3 stjälkar/strån/skott, 3 simplex, 3 lunaria, 2 obestämda skumma ,2012 (Tomas Ljung)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683508, 1470566] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Lortpussen (12F 1e , [6655923, 1474796] ) ,mindre fuktäng vid liten vattensamling ,1 ex 2003 ,2003 (ALu)
Vid Lortpussen SO om Björsjö , 1980 (RYN.1980) (12F 1e , [66559, 14748] ) ,i tidvis översvämmad naturlig äng med bergrör ,14 stora ex ,1989 (TLj)
Lortpussen (artp.) (12F 1e , [6655929, 1474856] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Botrychium simplex    Dvärglåsbräken
Mellan Stollberg och Skisshyttan (SBT 1996 hft 3) ,tillkörd tätpackad vägkant ,20 ex. ,1996 (GWm)
Skisshyttan-Stollbergs gruva ,vägkant, upplagsplats ,3 ex. återfynd (2003) , ca 30 ex ,2004 (Paul Sand , IPt)
Svartberget, Skisshyttan ,vägkant ,2 små ex. 2 juli ,2008 (GEn & HEn)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
Snösjöns kalkbrott (artp.) (12F 1d , [6658940, 1468450] ) ,skog ,1 plantor ,2011 (Krister Fredriksson)
Snösjöns kalkbrott (artp.) (12F 1d , [6658940, 1468450] ) , ,1 bladskivor ,2012 (Krister Fredriksson)
Snösjöns kalkbrott (artp.) (12F 1d , [6658940, 1468450] ) ,skog ,plantor/tuvor ,2011 (Krister Fredriksson)
Snösjöns kalkbrott (artp.) (12F 1d , [6659141, 1468462] ) ,ytan där den växt helt uppbökad av vildsvin. ,ej återfunnen ,2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Snösjön i kalkbrott S om sjöns östände (koord 28 24 ?? ändrad till 41 35 IPt) (12F 1d , [66591, 14685] ) ,i gråalbestånd ,1 ex ,1989 (GEn)
Polypodium vulgare    Stensöta
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671415, 1483495] ) ,stenmur , 2017 (IPt & SNy)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygga med rörligt grundvatten ,rikligt ställvis ,1983 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ) ,vägkant mot skog , 2008 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrkblandskog , 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant,ängsmark , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ) ,skogsmark och strand mot tjärnen , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Asplenium ruta-muraria    Murruta
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,kalkklippor , 1987 (JEd)
Jätturn (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,kalkklippa , 2009 (IPt)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,klippbrant ,enstaka ,2009 (JJa)
Spräckla kalkbrott, ca 1900 (Dhn) = Limberget, ca 1920 (CED.1925) = Plogsbo kalkbrott, ca 1948 (Bj) * Hyttberget nära Jan-Ers, t. riklig 1973 (NYSTR.1974) * 1978 (RYN.1980) (12F 4e , [66724, 14720] ) ,östvänd hög kalkklippvägg ,riklig 1985 (JHn) * riklig ,1989 (LNo & ALu)
Jätturn, ca 1830 (Lsm: KRÖN.1843, CED.1925 o a) * 1978 (RYN.1980) * Jättkyrkan (12F 6e , [66835, 14707] ) ,nord-vänd kalkklippvägg med bl a grönbräken och fjällhällebräken ,ca 10 ex ,1989 (JHn o a)
Limnäsudden i sjön Plogen, på väggar i kalkbrott, 1973 (NYSTR.1974) (12F 4e , [66716, 14716] ) ,i stora brottet ,västvänd klippvägg ,4-5 ex 1986 (JHn) * ,1989 (LNo & ALu)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671546, 1471599] ) ,gruva kalkbrott ,1 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Asplenium septentrionale x trichomanes    
500 m SO Torrbo,nära kalkbrottet (12F 4g , [66710, 14832] ) ,torrbacke V-SV exponerad (riklig förekomst av föräldraarterna) ,1 ex ,1987 (LNo)
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens    Kalksvartbräken
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Saxån,500 m från utloppet i Saxen (12F 1e , [66591, 14712] ) ,åstrand ,riklig ,1983 (TLj)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Plogsbo,Limnäsudden (12F 4e , [66717, 14717] ) ,igenvuxet kalkbrott ,riklig flerst. ,1983 (TLj)
Sollen i Barken (artp.) (12F 3g , [6668310, 1481580] ) ,mossiga lodyta i bergsbrant ,10 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Sollen i Barken (artp.) (12F 3g , [6668448, 1481981] ) ,lågörtbarrskog med björkinslag i brant ,2 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Flogberget gruvor (artp.) (12F 4e , [6670106, 1472287] ) ,gruva f d kalkbrott ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671546, 1471599] ) ,gruva kalkbrott ,10 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.) (12F 4g , [6671105, 1483211] ) ,kalkmarksskog vid f d kalkbrott , 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677716, 1470703] ) ,granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor , 2014 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683508, 1470566] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Asplenium viride    Grönbräken
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,kalkklippor ,rikligt ,1987 (JEd)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ) ,klippbrant ,10-tal ,2009 (JJa)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Björsjö (artp.) (12F 1e , [6657208, 1473631] ) , ,noterad ,1980 (Martin Bergström)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ) ,varphögar i granskog ,spridd ,1988 (HWk)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,flera ex ,1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,riklig ,2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Limnäsudden, stora brottet (12F 4e , [6671540, 1471600] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676318, 1486341] ) ,sprickdal ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671063, 1471807] ) , , 2015 (Uno Skog)
Woodsia alpina    Fjällhällebräken
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,kalkklippor , 1987 (JEd)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,bergsbrant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2004 (IPt)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ) ,gammal hyttmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,röse , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676318, 1486341] ) ,sprickdal ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Blechnum spicant    Kambräken
Ca 1,5 km NO om Knipberget (12F 2f , [66630, 14759] ) ,gles sumpgranskog av vitmossetyp ,1 stor tuva ,1989 (JHn)
Nedre Göberget (artp.) (12F 3e , [6665264, 1474888] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs)
Larix decidua    Europeisk lärk
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Picea abies    Gran
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ungträd ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,enstaka små individ ,2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Pinus contorta    Contortatall
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Pinus sylvestris    Tall
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ungträd ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräs- och skogsmark ,flertal ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,enstaka små individ ,2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rösveden (artp.) (12F 2d , [6662385, 1469822] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Felix Johansson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Populus tremula    Asp
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig sly ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Salix aurita    Bindvide
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,spridd ,2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Salix fragilis    Knäckepil
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix pentandra    Jolster
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,damm , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668849, 1483312] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix phylicifolia    Grönvide
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Myrica gale    Pors
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ) ,bäckkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Blåkullberget, NÖ (artp.) (12F 5h , [6676735, 1486441] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dammänget (artp.) (12F 5h , [6677233, 1486458] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bladtjärn (artp.) (12F 6f , [6681201, 1479286] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Sockertoppen (artp.) (12F 6f , [6683747, 1478307] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Idtjärnen (artp.) (12F 6g , [6680693, 1483314] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Alnus glutinosa x incana    
Staren, O om sjön (artp.) (12F 4e , [6673980, 1472380] ) ,kalkbrott ,100 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
Alnus incana    Gråal
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Betula pendula    Vårtbjörk
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräs- och skogsmark ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,enstaka små buskar ,2006 (HWk)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Corylus avellana    Hassel
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Quercus robur    Ek
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,gammal granskog på gammalt kalkbrott ,1 buske ,1988 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturn (12F 6e , [6683500, 1470520] ) , ,spontanföryngrad spridd i bäckravin ,1999 (TLj)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683511, 1470491] ) , ,20 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683511, 1470491] ) ,örtrik kalkbarrskog ,plantor/tuvor ,2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Jätturn, brant (artp.) (12F 6e , [6683526, 1470487] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683578, 1470555] ) ,blandbarrskog med lövinslag ,plantor/tuvor ,2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683578, 1470555] ) , ,10 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Humulus lupulus    Humle
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,röse , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Urtica urens    Etternässla
Gubbo (12F 4e , [6673, 1473] ) ,ladugårdsbacke ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Kolares v.gården (12F 5f , [6678, 1478] ) ,potatis o. kål-land ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Bistorta vivipara    Ormrot
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund ,flera ex. ,1988 (HWk)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482050] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Övra Svarthyttan (artp.) (12F 6d , [6682691, 1468652] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant,ängsmark , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,i åkerkanter ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677150, 1481880] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig gräsmark ,flertal ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679361, 1487575] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Rumex crispus    Krusskräppa
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Atriplex patula    Vägmålla
Lernbo v "Gropens" gård (12F 3e , [6669, 1473] ) ,gårdsplan ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Chenopodium album    Svinmålla
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Cerastium arvense    Fältarv
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , kvarstående , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Simmelsjön 5,5 km SV Björsjö (12F 0e , [66546, 14701] ) ,gammal hackslog ,~20 ex. ,1986 (TLn)
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66569, 14725] ) ,gammalt bete ,~50 ex ,1986 (TLn)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,hällmark ,flertal ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,enstaka ,2006 (HWk)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt ,rikligt ,2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Herniaria glabra    Knytling
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ) ,gårdsplan ,rikligt ,2008 (IPt)
Bommersbo (12F 6g , [6680670, 1481600] ) ,vägkant o slänt ,t.riklig ,2003 (IPt)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Finnbo hytta (artp.) (12F 5f , [6676044, 1479270] ) , ,5 ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng i kanten mot gruvvarp ,spridd ,2006 (HWk)
Stollbergs gruvor (DF) (12F 4e , [6674290, 1470770] ) ,gruvvarp ,rikligt ,2004 (IPt)
Stollberget (artp.) (12F 4e , [6673520, 1470370] ) , , 2003 (Göran Persson)
Stollbergsgruvor (artp.) (12F 4e , [6674196, 1470684] ) ,ruderatmark översilad stenig mark nedanför varphögar , 2015 (Janolof Hermansson)
Stollbergsgruvor (artp.) (12F 4e , [6674241, 1470733] ) ,ruderatmark översilad stenig mark nedanför varphögar , 2015 (Janolof Hermansson)
Stollberg (artp.) (12F 5e , [6675489, 1470792] ) , ,noterad ,2007 (Krister Fredriksson)
Svartberget gruvområden (artp.) (12F 5e , [6677167, 1470512] ) ,gruva mellan hällar ,50 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [6673940, 1480380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ) ,vägslänter, efter nya vägen ,rikligt ,2003 (IPt)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,brant bergssida ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygga med rörligt grundvatten ,enstaka ,1983 (HWk)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sagina procumbens    Krypnarv
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,grusplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Silene dioica    Rödblära
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och barrskog , 2006 (HWk)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656686, 1463282] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Silene latifolia    Vitblära
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Silene rupestris    Bergglim
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Silene vulgaris    Smällglim
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,spridd ,2006 (HWk)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Spergularia rubra    Rödnarv
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [6677150, 1481880] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677067, 1486898] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Stellaria alsine    Källarv
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,källdråg vid bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Stellaria media    Våtarv
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nuphar lutea    Gul näckros
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,damm , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,sjö , 2008 (DABS)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683532, 1470769] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,sjö , 2008 (DABS)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683532, 1470769] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Actaea spicata    Trolldruva
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,gläntor i gammal granskog på varphögar vid gammalt kalkbrott ,rikligt ,1988 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,spridd ,2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i norr (12F 4e , [6671510, 1471680] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Stimmersbo (12F 4g , [6671513, 1484606] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ) ,vid gammalt kalkbrott,skogsmark , 1988 (THe)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog ,riklig ,2009 (JJa)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Kalkbrott Snösjön (artp.) (12F 1d , [6659049, 1468542] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
Storsveden, ostsluttning (artp.) (12F 2d , [6661143, 1468797] ) , ,1 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo, Smedjebackens kommun (artp.) (12F 2d , [6664923, 1467918] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Pjantbo, Smedjebackens kommun (artp.) (12F 2d , [6664952, 1467954] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Pjantbo, Smedjebackens kommun (artp.) (12F 2d , [6664962, 1467927] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664965, 1467925] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664985, 1467927] ) ,lågörtbarrskog gallrad sedan 2009 ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.) (12F 3e , [6669821, 1472016] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.) (12F 3e , [6669852, 1471970] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Barken (artp.) (12F 3g , [6668310, 1481580] ) ,barrskog i branter klippvägg i barrskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flogberget (artp.) (12F 4e , [6670070, 1472090] ) , ,noterad ,2019 (Krister Fredriksson)
Flogbergets gruva (artp.) (12F 4e , [6670240, 1472120] ) , ,5 ,2007 (Mikael Ohlson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670897, 1471524] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671254, 1471487] ) ,planterad granskog på kalkmark , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671404, 1471706] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671463, 1471625] ) ,kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Hyttberget (artp.) (12F 4e , [6672557, 1472086] ) ,kalklövskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Torrbo, S Vreten (artp.) (12F 4g , [6670832, 1483284] ) , , 2010 (Janolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.) (12F 4g , [6671065, 1483244] ) ,kalkmarksskog vid f d kalkbrott , 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Lustikullagruvan (artp.) (12F 5e , [6677789, 1470655] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677795, 1470705] ) ,granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor , 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676375, 1486380] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturns naturreservat (artp.) (12F 6e , [6683363, 1470543] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683508, 1470566] ) , ,noterad i mängd ,1981 (Bengt Oldhammer)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.) (12F 6f , [6684253, 1476523] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Snösjöns östra spets (12F 1d , [66595, 14685] ) ,skogsmark ,vid gammalt kalkbrott ,ymnigt ,2005 (IPt)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,rikligt ,1987 (HWk)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,riklig ,2010 (LBr)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog ,riklig ,2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Kalkbrott Snösjön (artp.) (12F 1d , [6659049, 1468542] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
S Lilla Snöån (artp.) (12F 2d , [6661428, 1468628] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1998 ((sks), Tomas Salander)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664965, 1467925] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664997, 1467914] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Finnberget (artp.) (12F 2e , [6662382, 1471235] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog vid små kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Finnberget (artp.) (12F 2e , [6662461, 1471324] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog vid små kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.) (12F 3d , [6669625, 1469189] ) ,kalkbarrskog / rasbrant , 2006 ((sks), Thomas Husing)
Norsbotten (artp.) (12F 3d , [6669721, 1469503] ) ,kalkbarrskog / , 2006 ((sks), Thomas Husing)
Norsberget (artp.) (12F 3d , [6669725, 1469378] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Tomtbacken (artp.) (12F 3e , [6668115, 1471192] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 2006 ((sks), Thomas Husing)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.) (12F 4d , [6671622, 1469568] ) , , 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.) (12F 4d , [6671637, 1469541] ) , , 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.) (12F 4d , [6671670, 1469581] ) , , 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.) (12F 4d , [6671694, 1469590] ) , , 2015 (Uno Skog)
Flogberget, O om vägen (artp.) (12F 4e , [6670052, 1472378] ) ,lågörtgranskog kalkmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Fiskarbo, ca 225 m NV om gården (artp.) (12F 4e , [6670385, 1470365] ) ,blandskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670869, 1471869] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671088, 1471706] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671092, 1471712] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671108, 1471783] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671124, 1471814] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671216, 1471748] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671463, 1471625] ) ,kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Dagkarsboberget (artp.) (12F 4e , [6671798, 1471195] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hyttberget (artp.) (12F 4e , [6672557, 1472086] ) ,kalklövskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Torrbo, S Vreten (artp.) (12F 4g , [6670846, 1483132] ) ,mossig blandskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Stimmerbo 175 m NO mynning Stimmerboån (artp.) (12F 4g , [6671500, 1484830] ) ,klippvägg av grönsten i lövskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677411, 1470655] ) ,granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor , 2014 (Janolof Hermansson)
Lustikullagruvan (artp.) (12F 5e , [6677789, 1470655] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Skisshyttan 200m söder (artp.) (12F 5e , [6677920, 1470867] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Huggarbo (artp.) (12F 5g , [6675953, 1483166] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.) (12F 5h , [6675795, 1486661] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Soltjärnsberget (artp.) (12F 5h , [6676077, 1486598] ) ,lövrik örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676277, 1486321] ) , ,rikligt ,2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676417, 1486385] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Orsbacken (artp.) (12F 5h , [6677206, 1487044] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Rävmossberget (artp.) (12F 5h , [6678546, 1486100] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Jätturn NR, N om Lilla Bråfall (artp.) (12F 6e , [6684272, 1471059] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.) (12F 6f , [6684253, 1476523] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräs- och skogsmark ,riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Caltha palustris    Kabbleka
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,dikeskant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,bäck genom gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräsmark och skogsmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677053, 1486950] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ) ,efter ån , 1989 (TLj & LBr)
Berberis vulgaris    Berberis
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Chelidonium majus    Skelört
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Hagen (artp.) (12F 3e , [6668416, 1470304] ) , ,noterad ,2017 (Krister Fredriksson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Flogbergets gruva (12F 4e , [6670130, 1472070] ) ,hällmark ,t.rikligt ,2011 (IPt & RNy)
Arabis glabra    Rockentrav
Bomansbo (12F 5g , [66772, 14822] ) ,vägkant ,enstaka ,1982 (TLj)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark med block , 2009 (IPt)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ) ,vägslänter, efter nya vägen ,massvis ,2003 (IPt)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,torräng ,enstaka ,1987 (JEd)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark med block , 2009 (IPt)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräsmark ,flera ex ,1987 (HWk)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ) ,upplagsplats , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Berteroa incana    Sandvita
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Brassica napus    Raps
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) , , 1983 (RNo)
Morgårdshammars industriers ladugård (12F 3f , [6669, 1476] ) ,ladugårdsbacke ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Hesperis matronalis    Hesperis
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ) ,bäckkant , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant ,många lokaler, rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Lernbo (12F 3e , [6669, 1472] ) , , 1983 (RNo)
Stimmerboån, vid nedre bron (12F 4g , [6671, 1484] ) ,åstrand , 1983 (RNo)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant,ängsmark , 2008 (DABS)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ) ,vägslänter, efter nya vägen ,rikligt ,2003 (IPt)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Stimmersbo (12F 4g , [6672180, 1484270] ) ,åker/äng/skräpmark , 2017 (IPt & SNy)
Subularia aquatica    Sylört
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Thlaspi arvense    Penningört
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Furbo hyttplats (12F 4F , [6673, 1479] ) ,hyttplats ,rikligt ,1983 (RNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmerbo (12F 4g , [6671, 1484] ) ,hyttplats ,rikligt ,1983 (RNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fängentjärn (artp.) (12F 4f , [6672100, 1475130] ) , ,olikfärgade plantor, endel röda, endel grön-gula. ,2004 (Göran Persson)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sedum acre    Gul fetknopp
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Vedön i Barken (artp.) (12F 3g , [6668568, 1480967] ) ,blockstrand vid sötvatten ,1 m² ,2018 (Janolof Hermansson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt , 2008 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Snösjöns östra spets, S brottet (12F 1d , [6659180, 1468530] ) ,skogsmark ,vid gammalt kalkbrott ,t.rikligt ,2005 (IPt)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,alkärr ,flertal ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Jansbo (artp.) (12F 1d , [6659147, 1469817] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Jansbo (artp.) (12F 1d , [6659202, 1469736] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Jansbo (artp.) (12F 1e , [6658946, 1470091] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Uvberget väster (artp.) (12F 4f , [6671640, 1477100] ) , ,talrik förekomst ,2004 (Göran Persson)
Skisshyttan (artp.) (12F 5e , [6678013, 1470754] ) ,fuktig högört ,25 m² ,2018 (Janolof Hermansson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,kärrmark ,spridd ,1988 (HWk)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Abborrtjärn (artp.) (12F 1d , [6656954, 1468085] ) ,vägkant ,10 stänglar ,2008 (Per Hedenbo)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657720, 1465280] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Ribes alpinum    Måbär
Ibbarbo 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66569, 14725] ) ,stenig ängsbacke ,hackslog/bete ,3 ex. ,1986 (TLn)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,fåtal ,2004 (IPt)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ) , ,rikligt ,1983 (RNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Stimmerbo (12F 4g , [6672, 1484] ) ,hyttplats , 1983 (RNo)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo (artp.) (12F 5g , [6675953, 1483166] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Furbo hyttplats (12F 4f , [6673, 1479] ) ,hyttplats , 1983 (RNo)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671290, 1471243] ) ,sluttande kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,glänta i gammal granskog på varphögar av kalksten ,enstaka ,1988 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1985 (HWk)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS, IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant , 2004 (JEd)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant ,rikligt ,2012 (DABS & IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp ,rikligt spridd ,2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg ,massvis, helt dominerande kåa ,2017 (IPt & SNy)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand ,fåtal ,2017 (IPt & SNy)
500 m SV om Trehörningen (12F 6d , [6682820, 1469310] ) ,vägkant gammal bruksväg ,ca 10 m2 ,2009 (IPt)
Sporrberg (artp.) (12F 1c , [6656455, 1463355] ) ,gräsmark vid körväg mot ödetomt , 2008 (Kjell Sundkvist)
Gammelbo, Södra Hällsjövägen (artp.) (12F 2d , [6660301, 1465221] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Sporrberg (artp.) (12F 1c , [6656455, 1463355] ) ,gräsmark vid körväg mot ödetomt , 2008 (Kjell Sundkvist)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [6652830, 1469510] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Flogberget (12F 4e , [6670340, 1472290] ) ,gräsmark vid parkering ,flertal ,2004 (IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
200 m SV om Trehörningen (12F 6d , [6682970, 1469540] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683340, 1470600] ) ,fuktig skogsmark , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Bommersbo (12F 6g , [6680750, 1481450] ) ,vägkant , 2003 (IPt)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS, IPt)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [6673940, 1480380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [6675700, 1470740] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,skogsvägkant , 2005 (JEd & IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683100, 1469850] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant , 2004 (JEd)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Abborrärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [6673940, 1480380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,skogsvägkant , 2005 (JEd & IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683110, 1469790] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant + stig (en ngt avvikande form belagd) , 2004 (JEd)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Abborrjärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Silfhyttan (12F 5e , [6677105, 1471029] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant , 2004 (JEd)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant ,rikligt ,2012 (DABS & IPt)
500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [6652830, 1469510] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt ,rikligt i hela rutan ,2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan ,rikligt ,2017 (DABS)
Flogberget (12F 4e , [6670068, 1472089] ) ,gammalt gruvområde ,fåtalig ,2004 (IPt)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS, IPt)
Torrbo kalkbrott (12F 4g , [6671, 1482] ) ,gammal körväg , 1983 (RNo)
Torrbo (12F 4g , [66716, 14825] ) ,vägslänt ,fåtalig ,2004 (IPt)
Stimmerbo (12F 4g , [6672, 1484] ) ,hyttplats , 1983 (RNo)
Stimmerbo (12F 4g , [6672, 1484] ) ,gräsmark vid slaggvarp , 1983 (RNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog ,rikligt i hela byn. dominerande kåpa ,2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo,vid gamla hyttan ,samt efter vägkanter (12F 4g , [66726, 14843] ) , ,rikligt ,2003 (IPt)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt gruvområde , 2008 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ) ,vägkanter ,rikligt ,2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683120, 1469910] ) ,vägkant gammal bruksväg ,spridd ,2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Sporrberg (artp.) (12F 1c , [6656455, 1463355] ) ,gräsmark vid körväg mot ödetomt , 2008 (Kjell Sundkvist)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant ,rikligt även i "Fäbodhagens" gamla igenvuxna vallar ,2004 (JEd)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [6675700, 1470740] ) ,vägkant gammal bruksväg ,5 ex ,2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
500 m SV om Trehörningen (12F 6d , [6682820, 1469310] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant , 2004 (JEd)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,skogsvägkant , 2005 (JEd & IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683110, 1469790] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6e , [6683140, 1470020] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ) ,skogsvägkant , 2004 (JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant ,enstaka ,2012 (DABS, IPt)
500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [6652830, 1469510] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ) ,körväg vid gammalt kalkbrott , 2005 (IPt)
Skakelbergets kalkbrott (12F 5h , [6675, 1486] ) ,kalkbrott , 1983 (RNo)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ) ,vägkanter , 2008 (IPt)
Gammelbo, Södra Hällsjövägen (artp.) (12F 2d , [6660301, 1465221] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Vanbo (12F 3g , [6666, 1481] ) ,bäckdalgång , 1983 (RNo)
Potentilla anserina    Gåsört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Skisshyttan (12F 5e , [6677880, 1470750] ) ,skogsmark, gamla gruvområden ,några stora ex. ,2009 (IPt)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ) ,upplagsplan , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,alkärr ,flertal ,1987 (HWk)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482050] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ) ,skogsmark och strand mot tjärnen , 2017 (SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stormossbäcken, kraftledningsgatan (artp.) (12F 3e , [6666217, 1471307] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683532, 1470769] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1984 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig gräsmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Gammelbo, Södra Hällsjövägen (artp.) (12F 2d , [6660301, 1465221] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Fragaria moschata    Parksmultron
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Torrbo v.affäran (12F 4g , [6671, 1482] ) ,f.d.tomt / dikeskanter , 1989 (TLj & LBr)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Fragaria vesca    Smultron
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,4 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683532, 1470769] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Geum rivale    Humleblomster
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ) ,vägren ,spridd ,1988 (HWk)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1985 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig gräsmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kärrgruvan (artp.) (12F 4e , [6674157, 1474257] ) , , 2003 (Göran Persson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Malus domestica    Apel
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog ,(troligen Stor femfingerört) ,2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ) ,gårdsplan ,rikligt ,2008 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,några ex ,1987 (HWk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark med block , 2009 (IPt)
Potentilla erecta    Blodrot
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästfallsberget (artp.) (12F 3d , [6668419, 1468961] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Rosa dumalis    Nyponros
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mårtes ovan gården (12F 6f , [6681, 1475] ) ,torr ängmark med klippor ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Rosa glauca    Daggros
Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ) ,bruksruin ,2 buskar ,2013 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Rosa x kamtschatica    Kamtjatkaros
Östanberg , mellan Stora och Lilla Gruvsjön (12F 5h , [6678400, 1487800] ) ,blandskog ,nära väg , kvarstående ( synonym R.x spaethiana 'Hollandica' , artbest. Liselotte Dahlin ) ,några buskar ,2008 (DABS)
Rosa rugosa    Vresros
Hällsjön (12F 1c , [6658730, 1463040] ) ,vägdike ,flera små buskar ,2013 (IPt)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ) ,vägkant skogsbilväg ,1 liten buske ,2004 (IPt)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark ,några buskar,kvarstående ,2008 (DABS)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ) ,odlingsrösen ,flera buskar ,1989 (TLj & LBr)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rubus arcticus    Åkerbär
Söppenmyran längs Kolbäcksån 300 m (12F 3f , [6669, 1477] ) ,strandskg / sumpskog ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Söppenmyren (artp.) (12F 3f , [6669330, 1476960] ) , , 2004 (Göran Persson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästfallsberget (artp.) (12F 3d , [6668419, 1468961] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Rubus idaeus    Hallon
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Rubus caesius    Blåhallon
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog ,stort snår ,2017 (IPt & SNy)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Sorbus intermedia    Oxel
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spiraea chamaedryfolia    Kvastspirea
Torrbo ,vsk till Torrbo handel (12F 4g , [6671, 1482] ) ,grustag ,stora snår ,1983 (RNo)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog ,stort snår ,2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ) ,upplagsplats , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Furbo , Sandåbergets sydsluttning (12F 4f , [6673, 1479] ) , ,1 ex. ,1983 (RNo)
Ovanför Ektjärn efter vägen (12F 5h , [66751, 14865] ) ,efter vägen, vid grustag ,2 plantor ,1986 (ALu)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Norra delen av byn Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) , , 2004 (Kent Leonardsson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lathyrus niger    Vippärt
Blåkullbergets V-sluttning (12F 5h , [6675974, 1485391] ) ,sv-sluttning luckig skog ,10 ex ,2003 (ALu)
Blåkullbergen, 1950-t (Nmn) * västra sidan (12F 5h , [66759, 14854] ) ,västsluttning i blandskog ,ca 15 ex ,1990 (ALu & TPe)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671095, 1471908] ) ,lågörtgranskog f d gruvområde , 2015 (Janolof Hermansson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräsmark ,flera ex ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,40 ,2010 (Magnus Stenmark)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,300 ,2010 (Magnus Stenmark)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66573, 14724] ) ,igenväxande betesmark ,~20 ex ,1986 (TLn)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,flertal ex ,1987 (HWk)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ) , ,ganska rikligt ,1983 (RNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i norr (12F 4e , [6671510, 1471680] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örteik blandskog ,massor ,2009 (JJa)
Finnberget (artp.) (12F 2e , [6662441, 1471307] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog vid små kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671383, 1471473] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog , 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Lustikullagruvan (artp.) (12F 5e , [6677789, 1470655] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Skisshyttan 200m söder (artp.) (12F 5e , [6677920, 1470867] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Övre Starbo (artp.) (12F 5e , [66781, 14716] ) , , 2004 (Göran Persson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.) (12F 5h , [6675795, 1486661] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676277, 1486321] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676375, 1486380] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturns naturreservat (artp.) (12F 6e , [6683363, 1470543] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683508, 1470566] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Lotus corniculatus    Käringtand
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,vägren ,spridd ,1988 (HWk)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten vid vägkant ,spridd ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,spridd ,2006 (HWk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,150 ,2012 (Magnus Stenmark)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jansbo (artp.) (12F 1e , [6659194, 1470273] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övra Svarthyttan (artp.) (12F 6d , [6682691, 1468652] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677067, 1486898] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Medicago lupulina    Humleluzern
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsomrde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) ,spårområde , 1983 (RNo)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Hällsjön (12F 1c , [6658730, 1463040] ) ,slänt mot väg ,rikligt ,2013 (IPt)
Trifolium aureum    Gullklöver
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,1000 ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ) ,upplagsplan , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trifolium repens    Vitklöver
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,spridd ,2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Jordbetåsen (12F 2d , [6661, 1466] ) ,torräng / vägkant , 1989 (TLj & LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ) ,trädesåker ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657720, 1465280] ) , ,50 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , ,20 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6664128, 1470207] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678798, 1469041] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatte vid vägkantn ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,rikligt ,1987 (HWk)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,t. rikligt ,2004 (IPt)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kraftledningsgata ,rikligt ,1987 (HWk)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ) , ,2 ex. ,1983 (RNo)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Blåkullsbergets kalkbrott (12F 5h , [66761, 14862] ) ,bredvid kalkbrott ,rikligt ,1986 (ALu)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ) ,vid gammalt kalkbrott,skogsmark , 1988 (THe)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664985, 1467927] ) ,lågörtbarrskog gallrad sedan 2009 ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670897, 1471524] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677795, 1470705] ) ,granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor , 2014 (Janolof Hermansson)
Övra Svarthyttan (artp.) (12F 6d , [6682691, 1468652] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,skogsmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679361, 1487575] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Kolares v.gården (12F 5f , [6678, 1478] ) ,potatis o. kål-land ,spridd ,1989 (TLj & LBr)
Geranium robertianum    Stinknäva
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Flatenbergs hytta (12F 3f , [6668, 1478] ) ,betade hyttravner , 1989 (TLj & LBr)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,t.riklig ,2004 (IPt)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Limnäsudden, stora brottet (12F 4e , [6671540, 1471600] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,stenmur , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676008, 1485372] ) ,blåbärsbarrskog liten rasbrant nedanför små klippor i brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1985 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668849, 1483312] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Övra Svarthyttan (artp.) (12F 6d , [6682691, 1468652] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Linum catharticum    Vildlin
Nyberget (12F 5e , [6675680, 1473590] ) ,vägkant ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2004 (IPt)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ) ,vägkant skogsbilväg ,rikligt ,2004 (IPt)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus ,t.rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657720, 1465280] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [6677370, 1482100] ) ,vägkant o slänt mot tomt ,riklig ,2003 (IPt)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Euphorbia esula    Vargtörel
Längs vägen mellan Åsmansbo-Bommarsbo (12F 5g , [66792, 14818] ) ,vägkant ,flertal ex. ,1987 (SSv)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund ,några ex. ,1988 (HWk)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg ,spridd ,2006 (HWk)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ) ,torr f.d.ängsmark o åkerrenar , 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657720, 1465280] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , ,50 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Stormossbäcken (artp.) (12F 3e , [6666224, 1471320] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Acer platanoides    Lönn
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,i gamla gruvhål ,enst.ungplantor ,1989 (JEd)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Västangårdsvägen 6 (artp.) (12F 3e , [6669214, 1472341] ) , ,noterad ,2020 (Linus Jern)
Norrbärke kyrka (artp.) (12F 3f , [6669250, 1478910] ) ,kyrkogård , 2009 (Ralf Lundmark)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670897, 1471524] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683653, 1470641] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683653, 1470641] ) ,blandbarrskog med lövinslag , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog ,enstaka ,2008 (DABS)
Frangula alnus    Brakved
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,enstakal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,enstaka ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Blåkullberget, NÖ (artp.) (12F 5h , [6676735, 1486441] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Tilia cordata    Lind
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ) , ,ganska många ,1983 (RNo)
Ö Blåkullatjärn (12F 5h , [66769, 14859] ) ,skogsmark,storblockigt,ett litet parti sparat på ett hygge.kan vara naturligt , 1988 (THe)
Östanberg (12F 5h , [66786, 14878] ) ,gammal gruvby , 1988 (THe)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670379, 1470352] ) ,barrskog igenväxt med gran ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Dagkarlsboberget, N om Sumpen (artp.) (12F 4e , [6670381, 1470351] ) ,kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Fiskarbo, ca 200 m NV om gården (artp.) (12F 4e , [6670385, 1470365] ) ,blandskog ,350 trädomkrets (cm) ,2009 (Janolof Hermansson)
Malva moschata    Myskmalva
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Daphne mezereum    Tibast
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,enstaka ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,flertal ex ,1987 (HWk)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,örtrik, lundartad skog , 1987 (JEd)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Getbovallen (artp.) (12F 2d , [6660158, 1469635] ) , , 2015 (Uno Skog)
Getbovallen (artp.) (12F 2d , [6660162, 1469610] ) , , 2015 (Uno Skog)
Lernboströmmen (artp.) (12F 3e , [6668673, 1472584] ) ,lågörtlövskog ,30 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Västangårdsvägen 6 (artp.) (12F 3e , [6669214, 1472341] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Linus Jern)
SO ppenmyren (artp.) (12F 3f , [6669330, 1476960] ) , ,en ensam buske, doftade ljuvligt ,2005 (Göran Persson)
Stollberg/Norra Hillbo (artp.) (12F 4d , [6673172, 1469871] ) , , 2015 (Uno Skog)
Stollberg/Norra Hillbo (artp.) (12F 4d , [6673291, 1469797] ) , , 2015 (Uno Skog)
Stollberg/Norra Hillbo (artp.) (12F 4d , [6673354, 1469781] ) , , 2015 (Uno Skog)
Ersbo Kattens (artp.) (12F 5d , [6676072, 1469855] ) , ,4 ex ,2015 (Uno Skog)
Ersbo Kattens (artp.) (12F 5d , [6676078, 1469895] ) , ,1 ex ,2015 (Uno Skog)
Ersbo Kattens (artp.) (12F 5d , [6676079, 1469904] ) , , 2015 (Uno Skog)
Lustikullagruvan (artp.) (12F 5e , [6677789, 1470655] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676375, 1486380] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig dikeskant ,flera ex ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten , 1984 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Viola epipsila    Mossviol
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,källdråg vid bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Viola mirabilis    Underviol
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,glänta i gammal granskog på varphögar av kalksten ,enstaka ,1988 (HWk)
Ibbarbo, i,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66573, 14724] ) ,igenväxande bete ,~20 ex. ,1986 (TLn)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,flertal ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,örtrik lundartad skog ,rikligt ,1987 (JEd)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog ,riklig ,2009 (JJa)
Jätturn efter Trehörningsbäcken (12F 6e , [6683500, 1470520] ) , , 1999 (TLj)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Dagkarsboberget (artp.) (12F 4e , [6672075, 1470805] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hyttberget (artp.) (12F 4e , [6672557, 1472086] ) ,kalklövskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lustikullagruvan (artp.) (12F 5e , [6677789, 1470655] ) ,lövnaturskog / kalklövskog , 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676277, 1486321] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676375, 1486380] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.) (12F 6f , [6684253, 1476523] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Viola palustris    Kärrviol
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygga med rörligt grundvatten vid kärrkant ,tämligen riklig ,1983 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig gräsmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656686, 1463282] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679253, 1487600] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräsmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Viola rupestris    Sandviol
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670170, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,fåtalig ,2004 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ) ,kalkklippa , 1987 (JEd)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Lernbo v.Gropens gård v.Leran (12F 3e , [6669, 1473] ) ,sjöstrand ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ) ,efter ån , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Hamnpromenaden (artp.) (12F 3f , [6669120, 1478600] ) , , 2004 (Göran Persson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Yllingsbäcken (artp.) (12F 5h , [6677922, 1485679] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,i botten på gammalt kalkbrott, gammal granskog ,några 10-tal ex. ,1988 (HWk)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671321, 1471379] ) ,örtrikt efter bäck , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Epilobium collinum    Backdunört
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Epilobium montanum    Bergdunört
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,fuktstråk i gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676318, 1486341] ) ,sprickdal ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägdike , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammänget (artp.) (12F 5h , [6677356, 1486460] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ) ,bruksruin ,stort bestånd ,2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2008 (DABS)
Bommersbo (12F 6g , [6680670, 1481600] ) ,vägslänt o lövdunge ,ymnigt ,2003 (IPt)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Aethusa cynapium    Vildpersilja
Vanhäll, S-ut (artp.) (12F 3g , [6666907, 1481807] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Ralf Lundmark)
Angelica sylvestris    Strätta
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Yllingsbäcken (artp.) (12F 5h , [6677922, 1485679] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Carum carvi    Kummin
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Conium maculatum    Odört
Smedjebacken (12F 3f , [66690, 14781] ) ,brinkarna vid forsen ,spridd längs 40 m ,1998 (GWm)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ) ,gammal hyttmark ,fåtal ex ,2004 (IPt)
Bergslagsodlingar (artp.) (12F 3e , [6668928, 1472387] ) , ,5 ,2017 (Krister Fredriksson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräsmark ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Myrrhis odorata    Körvel
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Simmelsjön (12F 0d , [66546, 14691] ) ,dikeskant-beteshage ,t.riklig ,1983 (TLj)
Spannbyn,3,5 km SV Björsjö (12F 0e , [66539, 14720] ) ,dikesrenar ,t.riklig ,1983 (TLj)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ) ,fuktigt vägdike ,enstaka ,1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,bäck genom gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,blandskog intill nedlagt kalkbrott ,spridd ,1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,spridd ,2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt ,rikligt ,2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Andromeda polifolia    Rosling
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,sandmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calluna vulgaris    Ljung
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,gles barrskog och vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Erica tetralix    Klockljung
550 m OSO Busjöns östspets (12F 2e , [66625, 14744] ) ,grustag ,en grupp 1981 (NORRSV.1983) * välmående ännu ,1989 (LBr & TLj)
Torpgärdet (artp.) (12F 2e , [6664523, 1470293] ) , , 2014 (Thorild Jonsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Snösjöns östra spets (12F 1d , [6659590, 1468570] ) ,skogsmark ,vid gammalt kalkbrott ,enstaka ,2005 (IPt)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,ca 30 ex ,1987 (HWk)
Snösjöns f.d. kalkbrott (artp.) (12F 1d , [6659072, 1468480] ) , , 2015 (Pelle AdenäsThorild Jonsson)
Jansbo (artp.) (12F 1e , [6658889, 1470249] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671254, 1471487] ) ,planterad granskog på kalkmark , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Stollberget vid stig O Kaserndammen (artp.) (12F 5e , [6675223, 1470945] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676277, 1486321] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Dagkarsboberget (artp.) (12F 4e , [6672166, 1470741] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Yllingsbäcken (artp.) (12F 5h , [6678050, 1485596] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,blandskog intill nedlagt kalkbrott ,spridd ,1988 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,torrare ställe i kärrkant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [6675666, 1470760] ) ,skogsmark ,2 ex ,2009 (IPt)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ) ,skogsmark ,fåtalig ,2004 (IPt)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rånäsudden (artp.) (12F 4g , [6670525, 1481554] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
Pyrola minor    Klotpyrola
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Stollberget vid stig O Kaserndammen (artp.) (12F 5e , [6675223, 1470945] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ledum palustre    Skvattram
Uvberget, Morgårds (artp.) (12F 4f , [6671690, 1475370] ) , , 2010 (Arvid Landgren)
Blåkullberget, NÖ (artp.) (12F 5h , [6676735, 1486441] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,gles barrskog , 2006 (HWk)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn, brant (artp.) (12F 6e , [6683526, 1470487] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Kvarnån (artp.) (12F 1d , [6659266, 1465512] ) , ,noterad ,2006 (Krister Fredriksson)
Uvberget, Morgårds (artp.) (12F 4f , [6671690, 1475370] ) , , 2010 (Arvid Landgren)
Dammänget (artp.) (12F 5h , [6677233, 1486458] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium uliginosum    Odon
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471000] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Ingevallsbo (artp.) (12F 6g , [6681612, 1482924] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Juha Autio)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,sumpskog längs bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ) ,bäckkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,bäck genom gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,sumpskog längs bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Yllingsbäcken (artp.) (12F 5h , [6677922, 1485679] ) ,skogsbäck ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och barrskog , 2006 (HWk)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Primula farinosa    Majviva
Nybergs gruvfält, ca 1900 (Dhn) — efter f d järnvägen (12F 5e , [66751, 14737] ) ,massvis 1983 (L. Wick-man) — avschaktad yta vid f d järnvägen med kalkpåverkad vattenöversilning ,1000-talet ex ,1990 (JHn)
Nyberget gruvan (artp.) (12F 5e , [6675170, 1473670] ) ,järnvägsbank ,500 ex ,2006 (Maj-Lis Helg-skog)
Primula veris    Gullviva
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,riklig ,1987 (HWk)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Hagen (artp.) (12F 3e , [6668416, 1470304] ) , ,noterad ,2017 (Krister Fredriksson)
Fraxinus excelsior    Ask
Knipberget, 4 km NNV Björsjö (12F 2f , [66615, 14752] ) ,igenväxande hagmarh ,~10 ex ,1986 (TLn)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Västangårdsvägen 6 (artp.) (12F 3e , [6669214, 1472341] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Linus Jern)
Eriksbergsvägen (artp.) (12F 3f , [6669743, 1476024] ) ,allé ofullständig blandallé ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Syringa vulgaris    Syrén
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark ,kvarstående ,2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Hagge 500 m SV Narvgården (12F 3e , [66665, 14700] ) ,kalktorrbacke ,ca 20 ex ,1984 (JHn)
Svartberget, Skisshyttan (12F 5e , [66770, 14710] ) ,vägkant med bl.a. Fältgentiana & Jungfrulin ,enstaka ,2008 (GEn & HEn)
Plogsbo, 1940-t (Bj) * kalkbrottet på Limnäsudden (12F 4e , [66717, 14716] ) ,kalkhäll , 1987 (JHn)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Svartberget, Skisshyttan (12F 5e , [66770, 14710] ) ,vägkant med bl.a. Ängsgentiana & Jungfrulin ,enstaka ,2008 (GEn & HEn)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ) ,skogsbilsvägkant ,1 stort ex ,2005 (IPt)
Klämsbo Gruvsjön (artp.) (12F 5d , [6675830, 1469990] ) ,vägkant ,100 plantor ,2008 (USg)
Schisshyttan/Stollberg (artp.) (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,vägkant ,460 plantor ,2008 (USg)
Schisshyttan/Stollberg (artp.) (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,vägkant ,20 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677113, 1471014] ) ,vägkant ,50 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671671, 1481364] ) ,skogsbruksväg , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,bäck genom gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ) ,skogsmark och strand mot tjärnen , 2017 (SNy)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683532, 1470769] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Vinca minor    Vintergröna
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Galium album    Stormåra
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1984 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,riklig ,2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,4 ,2012 (Magnus Stenmark)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Galium album x verum    
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679253, 1487600] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium boreale    Vitmåra
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig kalkrik betesmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Galium saxatile    Stenmåra
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Galium triflorum    Myskmåra
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,granskog i sluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671321, 1471379] ) ,blandsumpskog örtrikt efter bäck , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limes Norrlandicus (artp.) (12F 4e , [6671334, 1471375] ) , ,5 plantor/tuvor ,2015 (Caroline Greiser)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1984 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ) ,gårdsplan ,rikligt ,2008 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt ,rikligt ,2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Gubbo (12F 4e , [66738, 14730] ) ,på ladugårdsbacken ,1 bestånd ,1989 (LBr & TLj)
Stimmerbo (12F 4g , [66718, 14842] ) ,vägkant ,ganska rikligt ,1983 (RNo)
Ingevallsbo mitt i byn (12F 6g , [6682060, 1482690] ) ,norra vägkanten v byvägskorset ,riklig ,2001 (TLj)
Ingevallsbo (DBS) (12F 6g , [66822, 14827] ) ,vägkant ,ca 2 m2 ,1989 (BJn)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Kolares v.gården (12F 5f , [6678, 1478] ) ,potatis o. kål-land ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Borago officinalis    Gurkört
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,på dynghög ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Echium vulgare    Blåeld
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) ,spårområde ,några få ex. ,1983 (RNo)
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,torrbacke / vägkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ) ,bäckkant , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Ibbarbo (12F 1e , [66568, 14725] ) ,kanten av rostrata-kärr ,ymnig ,1989 (TLj & LBr)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Callitriche palustris    Smålånke
Rånäsberget (12F 4g , [6671671, 1481364] ) ,skogsbruksväg , 2017 (IPt & SNy)
Callitriche stagnalis    Dikeslånke
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670060, 1472080] ) ,gräsmark, mot parkering ,5 ex ,2004 (IPt)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Galeopsis bifida    Toppdån
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,spridd ,2006 (HWk)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Lamium album    Vitplister
Furbo hyttplats (12F 4f , [6673, 1479] ) , ,några få ex. ,1985 (RNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Lamium confertum    Mellanplister
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Lamium hybridum    Flikplister
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,i rabatt ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Lycopus europaeus    Strandklo
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Mentha x gentilis    Ädelmynta
Laggbyn ,vid norra gården ,potatisfält i sällskap med åkermynta ,t.riklig ,2001 (GEn & HEn)
Prunella vulgaris    Brunört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten, vägkant ,spridd ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Satureja acinos    Harmynta
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,spridd ,2010 (LBr)
Flogberget (12F 4e , [66702, 14721] ) ,gammalt gruvområde ,fåtalig ,2004 (IPt)
Scutellaria galericulata    Frossört
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Snösjöns östra spets, S brottet (12F 1d , [6659180, 1468530] ) ,skogsmark ,vid gammalt kalkbrott ,rikligt ,2005 (IPt)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,källdråg vid bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ) ,gammal hyttmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Solanum dulcamara    Besksöta
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668849, 1483312] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Linaria repens    Strimsporre
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) ,spårområde , 1983 (RNo)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Linaria repens x vulgaris    
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) ,spårområde , 1983 (RNo)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stimmersbo (12F 4g , [6672180, 1484270] ) ,åker/äng/skräpmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ) ,vägkant mot skog , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681625, 1475370] ) ,gammal åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Blåkullberget, NÖ (artp.) (12F 5h , [6676735, 1486441] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Sporrberg (12F 1c , [66564, 14633] ) ,f d finntorp, i hackslog ,sparsam ,1988 (GWm)
Scrophularia nodosa    Flenört
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ) , ,några få ex. ,1983 (RNo)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Gubbo (12F 4e , [6672924, 1473270] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Flatenbergs hytta (12F 3f , [6668, 1478] ) ,betade hyttravner , 1989 (TLj & LBr)
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,torrbacke / vägkant , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerby på åsen (12F 4g , [6671, 1484] ) ,torrbackar , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Veronica arvensis    Fältveronika
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677067, 1486898] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Veronica scutellata    Dyveronika
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kärrgruvan (artp.) (12F 4e , [6674157, 1474257] ) , , 2003 (Göran Persson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482050] ) ,bäck , 2008 (DABS)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Knipberget, 4 km NNV Björsjö (12F 2f , [66611, 14754] ) ,dikeskant ,~100 ex ,1986 (TLn)
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,vägkant ,1 ex ,2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681625, 1475370] ) ,gammal åkermark ,t.rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Plantago major    Groblad
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Plantago media    Rödkämpar
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund ,flertal ex. ,1988 (HWk)
Snösjöns östra spets (12F 1d , [66595, 14685] ) ,skogsmark ,vid gammalt kalkbrott ,några ex nära sjön ,2005 (IPt)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,gräsmark ,riklig ,2009 (JJa)
Flogbergets gruva (artp.) (12F 4e , [6670240, 1472120] ) , ,15 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Littorella uniflora    Strandpryl
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Linnaea borealis    Linnéa
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679253, 1487600] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,enstakal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2004 (IPt)
Dagkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ) , ,rikligt,stora snår ,1983 (RNo)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttplats (12F 4g , [6672, 1484] ) , , 1983 (RNo)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ) ,gammal hyttmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog ,riklig ,2009 (JJa)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664965, 1467925] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664985, 1467927] ) ,lågörtbarrskog gallrad sedan 2009 ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670897, 1471524] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671118, 1471855] ) ,lågörtgranskog sluttande, blockig kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671254, 1471487] ) ,planterad granskog på kalkmark , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671290, 1471243] ) ,sluttande kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671308, 1471280] ) ,lågörtgranskog kalkamrk ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Schisshyttan (artp.) (12F 5e , [6677795, 1470705] ) ,granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor , 2014 (Janolof Hermansson)
Soltjärnsberget (artp.) (12F 5h , [6676058, 1486575] ) ,lövrik örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Jätturn NR, N om Lilla Bråfall (artp.) (12F 6e , [6684272, 1471059] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant,ängsmark , 2008 (DABS)
Västangårdsvägen 6 (artp.) (12F 3e , [6669214, 1472341] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Linus Jern)
Viburnum opulus    Olvon
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig gräsmark och alkärr ,flertal ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,sumpskog längs bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482050] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kraftledningsgata ,flertal ,1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,efter brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Övra Svarthyttan (artp.) (12F 6d , [6682691, 1468652] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hjulviken, N om (artp.) (12F 0d , [6653061, 1467239] ) , ,noterad ,2016 (Åsa Forsberg, Michael Andersson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Sporrberg (12F 1c , [6656, 1463] ) ,i finnklintsreservatet ,enstaka ,1991 (PJo)
Björbo (12F 3g , [66653, 14806] ) ,på båda sidor av vägen ,ca 25 ex. ,1987 (ALu)
Björbo (Smedjebacken) (12F 3g , [6665282, 1480631] ) ,efter vägen på båda sidor gammal allé asp,björk ,40 ex ,2004 (ALu)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Dammsjögruvan (artp.) (12F 4e , [6674269, 1472019] ) , ,20 plantor/tuvor ,2009 (Bo Hultgren)
Campanula glomerata    Toppklocka
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Norsbergsvägen (artp.) (12F 4d , [6670110, 1468477] ) , ,34 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Campanula patula    Ängsklocka
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Syd västermoren (artp.) (12F 4e , [6670185, 1472452] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Nilsson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Uvberget, Morgårds (artp.) (12F 4f , [6671690, 1475370] ) , , 2010 (Arvid Landgren)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
1 km V om Flatenberg (12F 3f , [66675, 14781] ) ,lövdunge med rik gräsväxt ,några ex. ,1987 (SSv)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Stimmerby på åsen (12F 4g , [6671, 1484] ) ,torrbackar ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ) ,vid gammalt kalkbrott,skogsmark , 1988 (THe)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671665, 1471772] ) , , 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Torrbo, S Vreten (artp.) (12F 4g , [6670892, 1483241] ) , ,2 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.) (12F 5h , [6675795, 1486661] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676277, 1486321] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Achillea millefolium    Röllika
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Oxhagsvägen (artp.) (12F 2e , [6664341, 1470379] ) , ,1 ,2020 (Sören Andersson)
Oxhagsvägen (artp.) (12F 2e , [6664341, 1470379] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Sören Andersson)
Antennaria dioica    Kattfot
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Arctium minus    Liten kardborre
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Artemisia absinthium    Malört
Flatenbergs hytta (12F 3f , [6668, 1478] ) ,betade hyttravner , 1989 (TLj & LBr)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bellis perennis    Tusensköna
Skisshyttan (12F 5e , [6678040, 1470700] ) ,gräsmark nära vägen ,rikligt ,2007 (IPt)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Bidens tripartita    Brunskära
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Carduus crispus    Krustistel
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter ,rikligt ,2008 (DABS)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ) ,vägslänter, efter nya vägen ,spridd ,2003 (IPt)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Centaurea jacea    Rödklint
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,efter brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Centaurea montana    Bergklint
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Centaurea phrygia ssp. phrygia    Finnklint
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Sporrberget, mest kring gamla odlingar liggande för fäfot, massförekomst, 10-100 000-tals ex 1964 (Gunhild Jonasson o a) * (12F 1c , [66564, 14633] ) ,f d gårdstun, lindor, åkrar och ängsmark ,några 1000 ex ,1989 (GWm)
V Slogberg, i vägdike, några ex 1964 (Gunhild Jonasson) * ca 50 m från det sista huset i Hällsjön (12F 1c , [66583, 14632] ) ,vägdike ,några bestånd ,1989 (Torsten Fredriksson)
Ö Sporrberg (artp.) (12F 1c , [6656431, 1463290] ) , ,100 ,2017 (Bengt Lundborg)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656686, 1463282] ) , ,21 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Slogberg (artp.) (12F 1c , [6658380, 1463387] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Per Eljans (artp.) (12F 1c , [6658410, 1463400] ) , ,200 plantor ,2012 (Göran Israelsson)
Sundet, SO om (artp.) (12F 2e , [6661455, 1470255] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Urban Gunnarsson)
SÖ om Sundet, rikligt i lövskogssluttning (igenväxt slogmark) och sparsamt på vägkant nedanför, 1948-59 (Bj) * 1960-t (Sture Malmrud) * (12F 2e , [66614, 14702] ) ,i f d slogmark och hage, försvunnen från vägkanten ,100-tals ,1989 (JHn, Sture Malmrud, o a)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Smedjebacken mot Morgårdshammar (12F 3f , [6669, 1477] ) ,gamla landsvägens kanter ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gubbo (12F 4e , [6673, 1473] ) ,torräng/ vägkant , 1989 (TLj & LBr)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ) ,upplagsplats , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ) ,gårdsplan ,rikligt ,2008 (IPt)
Kolares i ledn.gata (12F 5f , [6678, 1478] ) ,sandig torrbacke , 1989 (TLj & LBr)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Cirsium arvense    Åkertistel
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,dike vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ) ,upplagsplats , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) ,spårområde , 1983 (RNo)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,140 ,2012 (Magnus Stenmark)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,sumpskog längs bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ) ,bäckkant , 2013 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ) ,skogsmark och strand mot tjärnen , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark ,t.riklig ,2017 (IPt & SNy)
Crepis tectorum    Klofibbla
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten skogsvägkant ,spridd ,1987 (HWk)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677067, 1486898] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1987 (HWk)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,äldre fritidshus i skogsmiljö , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679361, 1487575] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övra Svarthyttan (artp.) (12F 6d , [6682691, 1468652] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Hieracium gr. Prenanthea    Sallatsfibblor
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan 150 m S om herrgården (12F 5e , [66779, 14706] ) ,skogsbryn ,10-tal ex ,1997 (SBm)
Skisshyttan (12F 5e , [6677947, 1470704] ) ,gammal bruksväg ,lövskog ,t.rikligt, (foto 21/8) ,2017 (IPt)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,efter brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679361, 1487575] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Bredsjö hytta, SV Björsjö (12F 0d , [66526, 14677] ) ,granskog,på kolstybb o.slagg ,5 ex. ,1986 (TLn)
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66572, 14724] ) ,gammalt bete ,~5 ex ,1986 (TLn)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Mårtes ovan gården (12F 6f , [6681, 1475] ) ,torr ängmark med klippor ,15 ex. ,1989 (TLj & LBr)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663790, 1470194] ) ,vägkant ,21 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663795, 1470176] ) ,vägkant ,2 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663810, 1470185] ) ,vägkant ,11 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663822, 1470168] ) ,vägkant ,18 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663843, 1470159] ) ,vägkant ,18 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663882, 1470163] ) ,vägkant ,2 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663894, 1470165] ) ,vägkant ,23 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663918, 1470156] ) ,vägkant ,3 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663938, 1470163] ) ,vägkant ,2 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lactuca serriola    Taggsallat
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lapsana communis    Harkål
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677067, 1486898] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ,1985 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg ,spridd ,2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 179 (artp.) (12F 6d , [6682902, 1468209] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,3 ,2010 (Magnus Stenmark)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mycelis muralis    Skogssallat
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ) ,bruksruin , 2013 (IPt)
Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ) ,gamla varphögar i gammal granskog ,tämligen rikligt ,1988 (HWk)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ) ,gammalt gruvområde ,spridd ,2004 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,riklig ,2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ) ,skogsmark och strand mot tjärnen , 2017 (SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677150, 1481880] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Vanhäll (artp.) (12F 3g , [6666934, 1481724] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Nyberget (12F 5e , [6675630, 1473540] ) ,vägkant ,gammalt gruvområde ,rikligt ,2004 (IPt)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt ,rikligt ,2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Scorzonera humilis    Svinrot
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog ,ca 8 m2 ,2008 (DABS)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679361, 1487575] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Senecio vulgaris    Korsört
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Blåkullberget, NÖ (artp.) (12F 5h , [6676735, 1486441] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.) (12F 3f , [6668741, 1477750] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668849, 1483312] ) ,längs väg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656686, 1463282] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Sonchus asper    Svinmolke
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ) ,upplagsplats , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Smedjebacken (artp.) (12F 3f , [6668706, 1477807] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1985 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräsplan , 2013 (DABS)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ) ,upplagsplats , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ) ,vägkant, ruderatmark, sjöstrand , 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Snöån (artp.) (12F 1e , [6659141, 1470163] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tussilago farfara    Hästhov
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1985 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,källdråg vid bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670897, 1471524] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Huggarbo, väst (artp.) (12F 5g , [6675464, 1482054] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,gläntor i gammal granskog vid nedlagt kalkbrott ,flertal ex. ,1988 (HWk)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund ,flera ex. ,1988 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,dikeskant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ) ,blandskog i västsluttning ,flertal ex ,1987 (HWk)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog ,riklig ,2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Kalkbrott Snösjön (artp.) (12F 1d , [6659049, 1468542] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
Jansbo (artp.) (12F 1d , [6659146, 1469867] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670897, 1471524] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn, brant (artp.) (12F 6e , [6683526, 1470487] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.) (12F 6f , [6684253, 1476523] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,flertal ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Pjantbo (artp.) (12F 2d , [6664985, 1467927] ) ,lågörtbarrskog gallrad sedan 2009 ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.) (12F 4g , [6671111, 1483240] ) ,gruva f d kalkbrott , 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Huggarbo (artp.) (12F 5g , [6675953, 1483166] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägslänt mot skog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Jätturn, brant (artp.) (12F 6e , [6683526, 1470487] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Furubo hyttplats (12F 4f , [6673, 1479] ) ,busk-och nässelsnår ,1 ex. ,1983 (RNo)
Furbo hyttplats (12F 4f , [66730, 14791] ) ,bäckravin ,1 ex 1986 (Rune Norrsveden), ej återfunnen, igenvuxet och förslyat ,1989 (LBr & TLj)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Polygonatum odoratum    Getrams
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66720, 14696] ) ,brant bergsluttning i kraftledningsgata ,stort bestånd ,1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i norr (12F 4e , [6671510, 1471680] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ) ,vid gammalt kalkbrott,skogsmark , 1988 (THe)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671308, 1471280] ) ,lågörtgranskog kalkamrk ,15 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671383, 1471473] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog , 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671463, 1471625] ) ,kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden i Plogen (artp.) (12F 4e , [6671779, 1471708] ) ,lågörtbarrskog kalkmarksbarrskog , 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.) (12F 4g , [6671092, 1483227] ) ,f d kalkbrott , 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.) (12F 4g , [6671105, 1483211] ) ,kalkmarksskog vid f d kalkbrott , 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.) (12F 5h , [6675795, 1486661] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Soltjärnsberget (artp.) (12F 5h , [6676058, 1486575] ) ,lövrik örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676277, 1486321] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Mårtes ovan gården (12F 6f , [6681, 1475] ) ,f.d.hagmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681290, 1476670] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Lernbo v "Gropens" gård (12F 3e , [6669, 1473] ) ,åstrand ,2-3 best. ,1989 (TLj & LBr)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Spräkla (12F 4e , [6673, 1472] ) ,i bäck i skogsbryn ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Iris sibirica    Strandiris
Söppenmyran längs Kolbäcksån 300 m (12F 3f , [6669, 1477] ) ,strandskg / strandbeteskärr ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Bredsjö hytta, SV Björsjö (12F 0d , [66526, 14677] ) ,granskog,på kolstybb o.slagg ,~10 ex. ,1986 (TLn)
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,gammal granskog på gammalt kalkbrott ,flertal ex. ,1988 (HWk)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund ,flera ex. ,1988 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,ca 100 ex ,1987 (HWk)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrkblandskog ,enstaka ,2009 (JJa)
Flogbergets gruva (artp.) (12F 4e , [6670240, 1472120] ) , ,2 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Flogberget (artp.) (12F 4e , [6670247, 1472271] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2019 (Pelle Adenäs)
Flogberget (artp.) (12F 4e , [6670250, 1472160] ) ,gräsmark gruva ,3 ex ,2006 (Maj-Lis Helg-skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6670869, 1471869] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,på tuvor i kärr ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Jansbo (artp.) (12F 1d , [6658974, 1469866] ) , ,noterad ,2016 (Niina Sallmén)
Tolvsboberg (artp.) (12F 1f , [6658920, 1477370] ) , ,8 ,2005 (Krister Fredriksson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677053, 1486950] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Kransmossen (12F 2f , [6660, 1476] ) , , 1983 (RNo)
Kärr nedanför Blåkullberget (12F 5h , [66766, 14862] ) ,rikkärr ,1 ex ,1986 (ALu)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Bredsjö hytta, SV Björsjö (12F 0d , [66526, 14677] ) ,granskog,på kolstybb o.slagg ,~10 ex. ,1986 (TLn)
Kärr mellan Skakelberget och Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14866] ) ,rikkärr ,enstaka ,1986 (ALu)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1984 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [66770, 14710] ) ,vägren och gles barrskog ,vägdike skogsbilväg ,2006 (HWk)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ) ,upplagsplan , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Kärr nedanför Blåkullberget (12F 5h , [66766, 14862] ) ,rikkärr ,4 ex ,1986 (ALu)
Epipactis atrorubens    Purpurknipprot
Flogbergets gruvor (12F 3e , [66699, 14721] ) ,vägkant ,ca 50 ex ,1988 (JHn)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,ett 10-tal ,2010 (LBr)
Hyttbergets östsluttning nära Jan-Ers (12F 4e , [6672, 1472] ) ,torrbacke på kalk ,11 ex 1973 (NYSTR.1974) * ca 10 ex ,1988 (JHn)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.) (12F 3e , [6669795, 1472102] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Flogberget (artp.) (12F 4e , [6670164, 1472147] ) ,fyra på vanliga stället och en ovanför stentrappen. ,5 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs)
Flogbergets gruva (artp.) (12F 4e , [6670240, 1472120] ) , ,10 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Flogberget (artp.) (12F 4e , [6670247, 1472271] ) , ,14 stjälkar/strån/skott ,2019 (Pelle Adenäs)
Flogberget, Smedjebacken, stigen från öster (artp.) (12F 4e , [6670322, 1472228] ) , ,11 plantor/tuvor ,2020 (Thorild Jonsson)
Limberget, Späklan (artp.) (12F 4e , [6672560, 1472030] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,spridd ,2010 (LBr)
1 km N om Stollbergs gruva,vägskälet vid Vasksjön (12F 5e , [6675700, 1470750] ) ,torr vägslänt ,rikligt ,2002 (IPt)
Mellan Skisshyttan och Stollbergs gruva (12F 5e , [66770, 14710] ) ,torr vägslänt ,rikligt ,2002 (IPt)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägdike och gles barrskog ,spridd ,2006 (HWk)
N om St.Blåkullberget (12F 5h , [66767, 14862] ) ,rikkärr ,6 ex ,1986 (TPe)
Flogbergsvägen (artp.) (12F 3e , [6669765, 1472163] ) , ,10 ,2020 (Anders Eriksson)
Damsjögruvan (artp.) (12F 5e , [6675380, 1470720] ) , ,noterad ,2019 (Krister Fredriksson)
Stollberg (artp.) (12F 5e , [6675489, 1470792] ) , ,noterad ,2007 (Krister Fredriksson)
Schisshyttan/Stollberg (artp.) (12F 5e , [6677090, 1471010] ) ,vägkant ,100 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Goodyera repens    Knärot
200 m S Trolltjärn (12F 1d , [66589, 14660] ) ,barrskog vid gångstig ,1 ex ,1989 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,dagbrott, igenvuxet ,några ex ,2010 (LBr)
Runt omkring Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14866] ) ,blåbärsgranskog ,rikligt ,1986 (ALu)
1 km norr om Hagge (artp.) (12F 3e , [6668070, 1470040] ) ,sank gles tallskog ,20 stänglar ,2010 (David Cederlund)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.) (12F 4e , [6670029, 1471610] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671103, 1471749] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671108, 1471748] ) , , 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671128, 1471776] ) ,kalkmarksgranskog , 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.) (12F 4e , [6671153, 1471812] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog med inslag av tall , 2015 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Dagkarsboberget (artp.) (12F 4e , [6671739, 1471051] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Dagkarsboberget (artp.) (12F 4e , [6671824, 1471008] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Rånäsudden (artp.) (12F 4g , [6670525, 1481554] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Tomas Salander)
Blåkulleberget (artp.) (12F 5h , [6675979, 1485484] ) ,mindre bestånd i fin gammal granskog ,1 dm² ,2020 (Lennart Bratt)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676079, 1485495] ) ,mest mossa i brant sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676154, 1486234] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Rävmossberget (artp.) (12F 5h , [6678395, 1486102] ) ,blandskog ,5 dm2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Rävmossberget (artp.) (12F 5h , [6678700, 1486025] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Sockertoppen (artp.) (12F 6f , [6683763, 1478251] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Knipberget, 4 km NNV Björsjö (12F 2f , [66611, 14754] ) ,dikeskant ,~20 ex ,1986 (TLn)
Skakelberget (artp.) (12F 5h , [6675420, 1486990] ) ,kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Listera cordata    Spindelblomster
3 km S Hällsjön (12F 1c , [66557, 14632] ) ,barrskog ,ca 40 ex ,1989 (HWk)
50 m V Sälktjärn (12F 1d , [66583, 14654] ) ,sank barrskog vid bäckutlopp ,1 ex ,1989 (HWk)
Starboskogen (artp.) (12F 5e , [6677278, 1470907] ) , ,5 ,2008 (Krister Fredriksson)
Starboskogen (artp.) (12F 5e , [6677278, 1470907] ) , ,4 ,2000 (Krister Fredriksson)
Listera ovata    Tvåblad
Simmelsjön 5,5 km SV Björsjö (12F 0e , [66546, 14701] ) ,gammal hackslog ,1 ex. ,1986 (TLn)
Snösjöns östra spets (12F 1d , [66595, 14685] ) ,skogsmark ,vid gammalt kalkbrott ,ca 20 ex.nära sjön ,2005 (IPt)
Aspmoren, 4 km SV Björsjö (12F 1e , [66559, 14701] ) ,fuktig björkmark,tidigare bete ,~50 ex ,1986 (TLn)
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66573, 14724] ) ,igenväxande betesmark ,~10 ex ,1986 (TLn)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,riklig ,2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Kärr mellan Skakelberget och Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14867] ) ,rikkärr ,50 ex ,1986 (ALu)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.) (12F 4e , [6670235, 1471338] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Flogbergets gruva (artp.) (12F 4e , [6670240, 1472120] ) , ,10 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Hyttberget (artp.) (12F 4e , [6672557, 1472086] ) ,kalklövskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.) (12F 5h , [6675795, 1486661] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Soltjärnsberget (artp.) (12F 5h , [6676135, 1486595] ) ,hygge med entsaka aspar vid grönstensklippa ,10 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Jätturns naturreservat (artp.) (12F 6e , [6683363, 1470543] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ) ,gammal granskog på gammalt kalkbrott ,några ex. ,1988 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,13 ex ,1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,dagbrott, igenvuxet ,ca 5 stora ex ,2010 (LBr)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i vikbottnen (12F 4e , [6671460, 1471500] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Soltjärnsbergets Ö-sida (12F 5h , [66758, 14865] ) ,i blandskog ,rikligt ,1986 (ALu)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671068, 1471785] ) ,kalkgranskog ,6 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671307, 1471789] ) , , 2015 (Uno Skog)
Dagkarsboberget (artp.) (12F 4e , [6671918, 1471020] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Stollberget vid stig O Kaserndammen (artp.) (12F 5e , [6675223, 1470945] ) , ,3 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget, S om S-änden St. Blåkulltjärnen (artp.) (12F 5h , [6676340, 1485410] ) ,gallrad örtrik blandbarrskog ,15 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
Acorus calamus    Kalmus
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Björsjö,Bomanstjärn (DF) (12F 1e , [66577, 14729] ) ,stränder ,riklig ,1983 (TLj)
Calla palustris    Missne
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkärr bland tallar ,några ex. ,1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,alkärr ,rikligt ,1987 (HWk)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Elodea canadensis    Vattenpest
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Potamogeton natans    Gäddnate
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Potamogeton praelongus    Långnate
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus articulatus    Ryltåg
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Juncus bulbosus    Löktåg
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammänget (artp.) (12F 5h , [6677356, 1486460] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus compressus    Stubbtåg
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägdike , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och dike , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus effusus    Veketåg
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus filiformis    Trådtåg
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,dike , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1985 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula pallescens    Blekfryle
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Luzula pilosa    Vårfryle
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ) ,skogsmark , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Carex acuta    Vass-starr
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärr ,enstaka ex ,1987 (HWk)
Ektjärn vid inloppet i sjön (12F5h0015), riklig förekomst 1985 (JHn&ALu) * (12F 5h , [66750, 14865] ) ,i strandkärr ,riklig ,1987 (LNo o a)
Mellan Båren och Hillbo, 1950-t (Bj) * strax söder om Hillbo (12F 4d , [66722, 14693] ) ,trädbevuxet kärr ,fåtal ex ,1987 (GWm & HWk)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten surdrag ,spridd ,1983 (HWk)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten surdrag ,spridd ,1983 (HWk)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Lernbo v.Gropens gård v.Leran (12F 3e , [6669, 1473] ) ,sjöstrand ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Söppenmyran längs Kolbäcksån 300 m (12F 3f , [6669, 1477] ) ,strandskg / strandbeteskärr ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Carex canescens    Gråstarr
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1984 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Kolares i ledn.gata (12F 5f , [6678, 1478] ) ,sandig torrbacke , 1989 (TLj & LBr)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker ,3 stora tuvor ,2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,bäck genom gammalt hyttområde ,några tuvor ,2008 (DABS)
Carex demissa    Grönstarr
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652620, 1467710] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
200 m NO Ektjärn (12F 5h , [66751, 14866] ) ,skogsmark, delvis hygge ,sparsam ,1987 (LNo)
Carex diandra    Trindstarr
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Carex digitata    Vispstarr
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten surdrag ,spridd ,1983 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,fuktig gräsmark ,flera ex ,1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,riklig ,2010 (LBr)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ) ,fuktdråg i skogsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ) ,örtrik blandskog , 2009 (JJa)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Jätturn (artp.) (12F 6e , [6683508, 1470566] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Carex dioica    Nålstarr
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Carex disperma    Spädstarr
100 m N Lilla Blåkullatjärnen (12F 5h , [66761, 14867] ) ,sumpskog ,riklig inom ca 4 m2 ,1987 (LNo)
800 m NV Lilla Blåkullatjärnen (12F 5h , [66766, 14862] ) ,sumpskogsdråg ,enstaka ,1987 (LNo)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679253, 1487600] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex echinata    Stjärnstarr
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,dikesren ,flera ex ,1988 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Carex elata    Bunkestarr
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,åstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Carex elongata    Rankstarr
Lernbo v.Gropens gård v.Leran (12F 3e , [6669, 1473] ) ,sjöstrand ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Limnäsudden i vikbottnen (12F 4e , [6671460, 1471500] ) ,strandmiljö ,spridd ,2018 (LBr)
Marieberg (12F 4f , [6671, 1479] ) ,fuktäng, betad av highland cattle ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ) ,strandkärr , 1989 (TLj & LBr)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679283, 1487601] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex flava    Knagglestarr
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,delvis vattenfyllt vägdike ,spridd ,1988 (HWk)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,enstaka ,1984 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sälktjärnsberget (artp.) (12F 1d , [6657760, 1465142] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677108, 1486935] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14685] ) ,sjöstrand ,flera ex ,1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex limosa    Dystarr
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex livida    Vitstarr
Kransmossen (12F 2f , [6660, 1476] ) , , 1983 (RNo)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkärr med tall o. delvis öppet vatten ,några ex. ,1988 (HWk)
Limnäsudden (artp.) (12F 4e , [6671678, 1471680] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,dikesren ,spridd ,1988 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679253, 1487600] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex ovalis    Harstarr
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656686, 1463282] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacksvägen (artp.) (12F 5h , [6677053, 1486950] ) ,myr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Carex pallescens    Blekstarr
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1984 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,flertal ex ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,spridd ,2010 (LBr)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,vägdike delvis vattenfyllt ,några ex ,1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,dammen , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Carex spicata    Piggstarr
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,hästhage ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ) ,vägkant , 1989 (TLj & LBr)
Carex vaginata    Slidstarr
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärrkant ,rikligt ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ) ,gräsmark/sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Dammänget (artp.) (12F 5h , [6677356, 1486460] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,alkärr ,flertal ex ,1987 (HWk)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ) ,kärr ,dominant i kärret ,1987 (HWk)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ) ,sumpskog längs bäck ,spridd ,2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum alpinum    Snip
Jutbotjärn (artp.) (12F 5h , [6679355, 1487758] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Agrostis canina    Brunven
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652620, 1467710] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1985 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Agrostis capillaris    Rödven
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten , 1987 (HWk)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ) ,vägkant, vägskäl , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Agrostis gigantea    Storven
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Agrostis stolonifera    Krypven
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Agrostis vinealis    Bergven
Stollberg (12F 4e , [66742, 14707] ) ,torr gruvbacke ,rikligt ,1997 (SBm)
Stollbergs gruva (12F 4e , [6674320, 1470650] ) ,torrbacke med slagghhögar , 2009 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,ängsmark/blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,gräsmark ,flertal ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Avena sativa    Havre
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Briza media    Darrgräs
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ) ,strandkant,gles blandskog på kalkberggrund ,flertal ,1988 (HWk)
Ibbarbo, i,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66568, 14725] ) ,tidvis översv.betesmark ,rikl. ,1986 (TLn)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,kalkrik betesmark ,flertal ,1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ) ,kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål , 1989 (JEd)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Morgårshammar (12F 3f , [6669710, 1475750] ) ,vägkant ,t.rikl. ,2002 (IPt)
Vanhäll, järnvägsövergången (12F 3g , [6666, 1481] ) ,banvall ,rikligt ,1983 (RNo)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan/blandskog , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,spridd ,2018 (LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.) (12F 2e , [6661453, 1470306] ) ,frisk tät granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,kärrmark ,rikligt ,1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,efter brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Stimmerby på åsen Ö om ån (12F 4g , [6671, 1484] ) , ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jutbotjärnsbäcken (artp.) (12F 5h , [6679361, 1487575] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Calamagrostis stricta    Madrör
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,vägslänt , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Danthonia decumbens    Knägräs
Ibbarbo (12F 1e , [6656860, 1472500] ) ,örtrik slänt vid gården , 1996 (TLj)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,strandhäll ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,sank strandäng ,flertal ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,tämligen riklig ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren och gles barrskog , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Roegneria canina    Lundelm
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Hyttberget vid Jan-Ers (12F 4e , [6672, 1472] ) ,kalkbrott , 1983 (RNo)
Spräkla (12F 4e , [6673, 1472] ) ,beteshage,lundveg. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ) ,slaggvarp / bäckravin , 1989 (TLj & LBr)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
S om Västmoren, W637 (artp.) (12F 4e , [6670191, 1472310] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,vägkant , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ) ,kulturmark , 2017 (IPt & SNy)
Festuca ovina    Fårsvingel
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ) ,torrbacke ,slänt ,rikligt ,2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681290, 1476670] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.) (12F 2e , [6663762, 1470189] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.) (12F 4f , [6670596, 1479286] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.) (12F 4g , [6673031, 1480476] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672631, 1484489] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ) ,mager mark på slagg , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dammänget (artp.) (12F 5h , [6677356, 1486460] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,mindre sjö , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482050] ) ,ängsmark , 2008 (DABS)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676606, 1486370] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn, stig , 2009 (Bo Karlsson)
Avenula pratensis    Ängshavre
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ) ,gruvbacke ,en mindre fläck ,2010 (LBr)
Gubbo (12F 4e , [6673, 1473] ) ,torräng/ vägkant , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerby på åsen (12F 4g , [6671, 1484] ) ,torrbackar ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Avenula pubescens    Luddhavre
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ) ,kalkbrott , 2013 (DABS)
Stollbergs gruvor (12F 4e , [6674200, 1470800] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2004 (IPt)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng ,riklig ,2006 (HWk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ) ,lövskog/tomtmark ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ) ,vägkant/ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ) ,vägkant,ängsmark , 2008 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [66773, 14821] ) ,vägkant ,enstaka ,2003 (IPt)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Bommersbo (12F 6g , [6680670, 1481600] ) ,torr gräsmark ,t.riklig ,2003 (IPt)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,efter brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ) ,spårområde , 1983 (RNo)
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ) ,grusplan vid affären ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Uvberget (artp.) (12F 4f , [6670591, 1477729] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Melica nutans    Bergslok
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,blandskog intill nedlagt kalkbrott ,tämligen riklig ,1988 (HWk)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ) ,gammal ängsmark i blandskog , 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,riklig ,1985 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ) ,vägkant och dike mot blandskog , 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ) ,ängsmark , 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656686, 1463282] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken, norr om (artp.) (12F 3g , [6668489, 1483258] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarbo (artp.) (12F 4e , [6670230, 1470300] ) ,slänt mot väg , 2014 (Håkan Gustafson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.) (12F 4e , [6672566, 1472139] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen, vägkanter (artp.) (12F 6e , [6683343, 1470284] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.) (12F 6e , [6683400, 1470700] ) ,barrnaturskog kalkrik , 2009 (Bo Karlsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Blåkullberget (artp.) (12F 5h , [6676417, 1486385] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ) ,blandskog intill nedlagt kalkbrott ,spridd ,1988 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ) ,sjöstrand ,flertal ,1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,fuktig gräsmark , 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.) (12F 1d , [6656171, 1468123] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nardus stricta    Stagg
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hästfallsberget (artp.) (12F 3d , [6668419, 1468961] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Stora Stenen, SÖ (artp.) (12F 3e , [6665238, 1470911] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.) (12F 5d , [6678657, 1469122] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.) (12F 6d , [6683080, 1469820] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Furbo hyttplats (12F 4f , [66734, 14791] ) ,slaggvarp , 1983 (RNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ) ,lövskog/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ) ,sluttning på hygge med rörligt grundvatten ,spridd ,1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672585, 1484398] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ) ,vägren vid skogsbilväg , 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,vägkant & slänter , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6668936, 1483725] ) ,brukningsväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Phragmites australis    Vass
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ) ,i vatten , 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ) ,upplagsplan , 2017 (IPt & SNy)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ) ,sjöstrand , 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ) ,sjö , 2008 (DABS)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.) (12F 3g , [6668841, 1483704] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.) (12F 5h , [6678856, 1486789] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Poa annua    Vitgröe
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ) ,vägkant/dike mot åker , 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ) ,vägkant mot åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Spjutsbovägen (artp.) (12F 5h , [6678883, 1486894] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.) (12F 6d , [6683190, 1468540] ) ,vägslänt , 2009 (Bo Karlsson)
Poa compressa    Berggröe
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Poa nemoralis    Lundgröe
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,jordhög , 2013 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ) ,bäck genom gammalt hyttområde , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Poa palustris    Sengröe
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ) ,vägslänt , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant & gräsplan mot lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ) ,röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk , 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ) ,gårdsplan , 2017 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ) ,öppen äng , 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad skogsväg , 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ) ,ladugårdsbacke , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681625, 1475370] ) ,gammal åkermark , 2017 (IPt & SNy)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.) (12F 1c , [6656449, 1463336] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.) (12F 3g , [6669123, 1483766] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nybygget (artp.) (12F 3g , [6669711, 1483954] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ) ,vägkanter mot blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ) ,skogsbilvägkant/äldre fritidshus , 2017 (IPt & SNy)
Poa trivialis    Kärrgröe
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ) ,naturminne, f.d. finntorp , 2013 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ) ,gammal hyttruin , 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ) ,gräskantad grusväg , 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ) ,vägkant/tomtmark , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ) ,ladugårdsbacke, ängsmark , 2008 (DABS)
Trisetum flavescens    Gullhavre
Ibbarbo "Hindriks" (12F 1e , [66568, 14724] ) ,liten slåtterbacke v.gården ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)

Uppdaterad 2021-03-14