NÅS

402 arter

2776 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698360, 1419434] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [6705270, 1421880] ) ,blandskog , 2016 (HLe)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6682541, 1416917] ) ,blåbärsbarrskog mycket gles planterad barrträdsplantage ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6683688, 1416813] ) ,vägkant stor öppen vändplan ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6683752, 1417051] ) ,vägkant stor öppen vändplan ,25 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Tylasberget (artp.) (12E 6d , [6683752, 1417051] ) ,vägkant stor öppen vändplan ,10 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ) ,rikt fastmattekärr med småflarkar ,rikligt ,1988 (LBr)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ) ,ängsartad blandskog ,rikligt ,2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ) ,blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706373, 1426727] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698359, 1419499] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,stenblock , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,skogskant , 2015 (IPt)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ) , , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,stenmur , 2015 (IPt)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706373, 1426727] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704201, 1432423] ) ,fäbodstig , 2015 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Lindesnäs (12E 8f , [6691041, 1429347] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ) ,järnvägsbank i slänten , 2015 (IPt)
Picea abies    Gran
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688460, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Pinus sylvestris    Tall
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stormossen-Tjäderåsen 14 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6683363, 1421815] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688460, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704691, 1422729] ) ,dimensionshuggen stubbe, 240 cm omkrets ,1 ,2020 (Anders Lindholm)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Juniperus communis ssp. communis    En
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [6705270, 1421880] ) ,blandskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688410, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Populus tremula    Asp
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704797, 1422783] ) ,tiotalet inom 20 m radie, en mättes till 140 cm bho, mkt aspticka ,10 ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704847, 1422759] ) ,ca 50-60 cm bhd, 2 st, har inte sett ngn med lunglav av de aspar jag kollat närmare på. ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix aurita    Bindvide
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix cinerea    Gråvide
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Salix lapponum    Lappvide
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6703939, 1432377] ) ,fäbodstig , 2015 (IPt)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Salix pentandra    Jolster
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Salix phylicifolia    Grönvide
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6703939, 1432377] ) ,fäbodstig , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Myrica gale    Pors
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Alnus glutinosa    Klibbal
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Sågbyn (artp.) (12E 6b , [6682806, 1408940] ) , ,noterad ,2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Drafsbergsvägen (artp.) (13E 1g , [6706022, 1433001] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Anders Lindholm)
Alnus glutinosa x incana    
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Skansbacken ,"flikiga blad" (13E 0f , [6704211, 1426889] ) ,tomtmark ,6 träd samt några unga plantor ,2008 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688450, 1433400] ) ,vägdike, vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Betula nana    Dvärgbjörk
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704267, 1432517] ) ,myrkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Betula pendula    Vårtbjörk
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688470, 1433320] ) ,barrskog, mossig, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704685, 1422203] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Bistorta vivipara    Ormrot
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Polygonum aviculare    Trampört
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Rheum x cultorum    Rabarber
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark ,1 stor planta ,2015 (IPt)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Chenopodium album    Svinmålla
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Montia fontana    Källört
Ca 8 km NNO Nås k:a, S i Sågtjärnarna (13E 2g , [67125, 14316] ) , , 1990 (BEh)
Cerastium arvense    Fältarv
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ) ,linda, sandig körväg , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,gräsplan , 2015 (IPt)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Herniaria glabra    Knytling
P-platsen vid Nås IP (13E 0f , [67037, 14281] ) ,grus ,rikligt ,2014 (MNo)
Sagina procumbens    Krypnarv
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Storänget (13E 0f , [67036, 14281] ) ,grusplan ,några ex. ,2011 (MNo)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Silene dioica    Rödblära
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691238, 1429303] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706373, 1426727] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Silene vulgaris    Smällglim
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Spergularia rubra    Rödnarv
Ca 600 m V B i Björnmyran (13E 2f , [67103, 14277] ) , , 1990 (LBe)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Stellaria media    Våtarv
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Nuphar lutea    Gul näckros
Sjöviken (12E 8d , [6690138, 1415829] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,strand, älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,strand, vatten , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Sågtjärnarna (13E 1e , [6705150, 1421820] ) ,å , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vatten , 2016 (IPt)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Flera lokaler på sluttningarna på St Flen (12E 9g , [6698, 1432] ) , , 1990 (BEh)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Tjärnbergets N-sida (12E 9e , [66979, 14200] ) ,örtrikt fuktdråg i granskog,invid ett jätteflyttblock , 1990 (JEd & LBr)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704794, 1422734] ) ,naturblandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Axbacken, 300 m S T i Tällbergsdammen (13E 0f , [67022, 14268] ) , , 1990 (BEh)
Vråna, 300 m N e i Mellanborg (13E 1f , [67066, 14278] ) , , 1990 (BEh)
Borgheden, 200 m SO n i Borgheden (13E 1f , [67077, 14271] ) , , 1990 (LBe)
N om Överborg , S om vägen till Vålmyran (13E 1f , [67087, 14266] ) , ,8 ex ,2005 (Mats Jont)
Gullgråa, 800 m S ö i Strömsheden (13E 1f , [67098, 14259] ) , , 1990 (BEh)
Öråsen, 400 m S n i Jonttjärnen (13E 2g , [67127, 14312] ) , , 1990 (BEh)
Axbacken, S om Tällbergsdammen (artp.) (13E 0f , [6702200, 1426800] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Vråna, Mellanborg (artp.) (13E 1f , [6706600, 1427800] ) , ,noterad ,2017 (Hannah Brandin)
Borgheden (artp.) (13E 1f , [6707755, 1427155] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Överborg N-ut, S om vägen till Vålmyran (artp.) (13E 1f , [6708755, 1426655] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Gullgråa, 500 m S om Strömsheden (artp.) (13E 1f , [6709800, 1425900] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Jonttjärnen, 300 m OSO om (artp.) (13E 2g , [6713068, 1431624] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Bengt Ehnström)
Jonttjärnen, 300 m OSO om (artp.) (13E 2g , [6713068, 1431624] ) , ,32 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Heden (13E 1f , [6706513, 1426438] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Caltha palustris    Kabbleka
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,strand, älven , 2016 (IPt)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Fumaria officinalis    Jordrök
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Thlaspi arvense    Penningört
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Drosera anglica    Storsileshår
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Drosera intermedia    Småsileshår
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704267, 1432517] ) ,myrkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Klosstjärnsmyrarna 14 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6693824, 1417328] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (Thomas Rafstedt)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sedum acre    Gul fetknopp
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Sempervivum tectorum    Taklök
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688450, 1433400] ) ,vägdike, vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Ribes alpinum    Måbär
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,gräsplan , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ) , , 2016 (IPt)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1418949] ) ,vägkant ,fåtal ,2010 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ) ,vägkant ,sparsamt ,2006 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken ,massvis , dominerande kåpa ,2006 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ) ,vägdikesslänt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ) ,ängsmark / torpställe , 2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696540, 1419130] ) ,vägkant ,flera spridda lokaler ,2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696796, 1418982] ) ,gammal vall ,t. rikligt ,2010 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ) ,ängsmark o vägkant , 2007 (IPt)
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Närsen (12E 7e , [6689080, 1423000] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ) ,ängsmark / torpställe , 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [6691030, 1422880] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690680, 1429800] ) ,dikesslänter , 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696796, 1418982] ) ,gammal vall , 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699500, 1426980] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ) ,vägdikesslänt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [67052, 14218] ) ,blandskog , 2016 (HLe)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Malmsta (13E 1f , [6707300, 1426550] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ) ,ängsmark o vägkant , 2007 (IPt)
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Närsen (12E 7e , [6689080, 1423000] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ) ,ängsmark / torpställe , 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [6691030, 1422880] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690680, 1429800] ) ,dikesslänter , 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
500 m O om Lindesnäs (12E 8g , [6690450, 1430410] ) ,vägkant vid vägskäl , 2006 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699500, 1426980] ) ,vägslänt och dike , 2006 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ) ,vägdikesslänt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Malmsta (13E 1f , [6707300, 1426550] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ) ,ängsmark ,4 grupper om vardera ca 0,5 m2 ,2006 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ) ,ängsmark o vägkant , 2007 (IPt)
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ) ,vägkanter o diken ,rikligt ,2006 (IPt)
Närsen (12E 7e , [6689080, 1423000] ) ,vägkant ,enstaka ,2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ) ,ängsmark / torpställe , 2010 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696779, 1418972] ) ,ängsvägkant ,sparsamt ,2010 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ) ,ängsmark o vägkant , 2007 (IPt)
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ) ,ängsmark / torpställe , 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [6691030, 1422880] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690680, 1429800] ) ,dikesslänter , 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ) ,vägdikesslänt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Malmsta (13E 1f , [6707300, 1426550] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ) ,vägdikesslänt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704340, 1431920] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704340, 1431920] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fragaria moschata    Parksmultron
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ) ,ängsmark ,riklgt ,2008 (IPt)
Fragaria vesca    Smultron
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,järnvägsbank nära landfäste bro , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Geum rivale    Humleblomster
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704340, 1431920] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ) ,linda, sandig körväg , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,järnvägsbank nära landfäste bro , 2015 (IPt)
Potentilla erecta    Blodrot
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698360, 1419434] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Lindesnäs (12E 8f , [6691184, 1429218] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ) ,linda, sandig körväg , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ) ,linda, sandig körväg , 1998 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Rosa rugosa    Vresros
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,järnvägskorsning ,ca 15 m2 ,2015 (IPt)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704267, 1432517] ) ,myrkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Klosstjärnsmyrarna 14 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6693824, 1417328] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (Thomas Rafstedt)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rubus saxatilis    Stenbär
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rubus idaeus    Hallon
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698360, 1419434] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ) ,järnvägsbank ,spridd efter järnvägen ,2015 (IPt)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Närsjö, 500 m SO ö i Närsjö (12E 9f , [66996, 14291] ) , , 1990 (BEh)
St Flen (12E 9g , [6698, 1432] ) , , 1990 (BEh)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706590, 1426470] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lotus corniculatus    Käringtand
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Trifolium medium    Skogsklöver
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ) ,järnvägsbank , 2015 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Trifolium pratense    Rödklöver
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Trifolium repens    Vitklöver
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Lisskvarngården, vid a i Malmsta (13E 1f , [67070, 14265] ) , , 1990 (BEh)
600 m N s i Gräsbergstjärn (13E 2g , [67106, 14305] ) , , 1990 (BEh)
Vicia cracca    Kråkvicker
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Vicia sepium    Häckvicker
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxalis acetosella    Harsyra
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Acer platanoides    Lönn
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706679, 1426440] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Frangula alnus    Brakved
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Daphne mezereum    Tibast
Skansbacken (13E 0f , [6704100, 1426595] ) ,ängsmark mot gräsmatteknt ,1 stor buske ,2008 (IPt)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704340, 1431920] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Viola arvensis    Åkerviol
Lindesnäs (12E 8f , [6691184, 1429218] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Viola epipsila    Mossviol
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Viola palustris    Kärrviol
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Viola riviniana    Skogsviol
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691184, 1429218] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Epilobium montanum    Bergdunört
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ) ,järnvägsbank ,spridd efter järnvägen ,2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Sågbyn (artp.) (12E 6b , [6682806, 1408940] ) , ,noterad ,2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kotjärnen 200 m V (artp.) (12E 6c , [6683687, 1412395] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog mot fritidshus , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Angelica sylvestris    Strätta
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,barrskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carum carvi    Kummin
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Myrrhis odorata    Körvel
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Håvbergets by (12E 6g , [6684931, 14344300] ) ,åkerholme , 2013 (SNy & LNi)
2 km V Håvberget (12E 7g , [66864, 14332] ) ,ännu öppen ängsmark,nära lada ,några m2 ,1988 (LBr)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706590, 1426470] ) ,vägslänt, ängsmark ,massvis på stora ytor ,2016 (IPt)
Gräsberget (artp.) (13E 2g , [6711120, 1430478] ) , ,noterad ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,strand, vatten , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Andromeda polifolia    Rosling
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704267, 1432517] ) ,myrkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Calluna vulgaris    Ljung
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Klosstjärnsmyrarna 14 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6693824, 1417328] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704685, 1422203] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698359, 1419499] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696540, 1419130] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698359, 1419499] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergets norra fot, NV vägen (artp.) (13E 1e , [6706473, 1422827] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Anders Lindholm, Jonas Pehrs)
Pyrola media    Klockpyrola
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Pyrola minor    Klotpyrola
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Ledum palustre    Skvattram
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,litet skogsparty nära ån , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688460, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704267, 1432517] ) ,myrkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium uliginosum    Odon
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,litet skogsparty nära ån , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,litet skogsparty nära ån , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,strand, vatten , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand, vatten , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde ,rikligt över stoa ytor ,2016 (IPt)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Primula veris    Gullviva
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Syringa vulgaris    Syrén
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö ,flera små plantor ,2015 (IPt)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,strand, vatten , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Galium boreale    Vitmåra
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,järnvägsbank nära landfäste bro , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,järnvägskorsning , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Galium odoratum    Myskmadra
Tjärnbergets nordsluttning (12E 9e , [66979, 14200] ) ,örtrikt bäckdråg i granskog med bl a blåsippa ,riklig på ett par m2 ,1990 (JEd o a)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6703939, 1432377] ) ,fäbodstig , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,våt ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Galium triflorum    Myskmåra
Nåskilen (13E 2g , [67141, 14311] ) ,fuktig ravinbotten ,litet bestånd ,1992 (JJa o a)
Nåskilen (artp.) (13E 2g , [6714345, 1431153] ) , , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Galium verum    Gulmåra
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6691770, 1429460] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,järnvägsbank nära landfäste bro , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,vägslänt , 2015 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Polemonium caeruleum    Blågull
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget norra (artp.) (12E 7g , [6685118, 1434387] ) , ,1 ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Mentha arvensis    Åkermynta
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark,strand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Prunella vulgaris    Brunört
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Stachys palustris    Knölsyska
100 m S b i Mellanborg (13E 1f , [67061, 14282] ) , , 1990 (BEh)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Laxsjön (artp.) (12E 6b , [6682859, 1409674] ) ,ung asp-/björkskog , 2009 (Crister Albinsson, Jan-Olof Petersson)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706590, 1426470] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704685, 1422203] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,litet skogsparty nära ån , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Bysjöns strand vid Närsjö ca 700 m NNO ö i Närsjö (13E 0f , [67008, 14286] ) , , 1990 (BEh)
Utanhed, ca 600 m NO d i Utanhed (13E 0g , [67047, 14320] ) , , 1990 (BEh)
Nirö. 200 m V L Börtbergsflotten (13E 1f , [67060, 14290] ) , ,0 , utgången under 1960-talet ,1990 (BEh)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694480, 1418090] ) ,gammal vall / torpställe , 2010 (IPt)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , nästan helt överblommade 3/7 ,rikligt ,2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ) ,ängsmark o vägkant ,rikligt ,2007 (IPt)
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utankyrka nära sjukstugan (13E 0f , [67043, 14280] ) ,spridd i ett par lindor , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde ,1 stor planta ,2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis    Höskallra
Västerfallet (12E 7e , [66898, 14204] ) ,i gamla lindor, blommande 12/6 ,rikligt ,1991 (LBr)
Västerfallet (12E 7e , [6689850, 1420450] ) ,gammal vall, ängsmark ,blommande ex. bland rikligt med överblommade ( foto ) ,2007 (IPt)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,gräsplan , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Veronica officinalis    Ärenpris
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ) ,ängsartad blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Veronica scutellata    Dyveronika
Gräsberget, Lugnen ca 300m N om g i Lugnen (13E 2g , [67128, 14309] ) , , 1990 (BEh)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688450, 1433400] ) ,vägdike, vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688480, 1433280] ) ,vägdike, vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Plantago major ssp. intermedia    Åkergroblad
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Plantago major    Groblad
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Plantago maritima    Gulkämpar
Sälenvägen (13E 0g , [67046, 14321] ) ,vägkant ,1 tuva ,2018 (MNo)
Sälenvägen (13E 1g , [67054, 14326] ) ,vägkant ,1 tuva ,2018 (MNo)
Sälenvägen (13E 1g , [67059, 14335] ) ,vägkant ,1 tuva ,2018 (MNo)
Linnaea borealis    Linnéa
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,skogskant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706679, 1426440] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688410, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688440, 1433300] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688470, 1433320] ) ,barrskog, mossig, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698359, 1419499] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Lonicera caerulea    Blåtry
Från Nås hpl till Mellanborg (13E 1f , [67050, 14280] ) , , 1990 (BEh)
Från Nås hpl till Mellanborg (13E 1f , [67060, 14270] ) , , 1990 (BEh)
Från Nås hpl till Mellanborg (13E 1f , [67060, 14280] ) , ,mkt allmän ,1990 (BEh)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Viburnum opulus    Olvon
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6703939, 1432377] ) ,fäbodstig , 2015 (IPt)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Knautia arvensis    Åkervädd
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698360, 1419434] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Campanula glomerata    Toppklocka
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Campanula patula    Ängsklocka
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Achillea millefolium    Röllika
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Achillea ptarmica    Nysört
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Antennaria dioica    Kattfot
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704291, 1432468] ) ,järnvägsbank, vägövergång fäbodväg ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Arctium minus    Liten kardborre
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Arnica montana    Slåttergubbe
Nås (13E 0f , [6704120, 1426780] ) ,backslänt ,20 blommande ,2015 (MNo)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carduus crispus    Krustistel
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Cicerbita alpina    Torta
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
450 m N Hankao (12E 8e , [6692650, 1420426] ) ,skogsmark , 2009 (Sebastian Kirppu)
750 m NNV Hankao (12E 8e , [6692909, 1420121] ) ,skogsmark , 2009 (Sebastian Kirppu)
Gräsberget, Lugnen ca 700 m NV om L i Lugnen (13E 2g , [67130, 14304] ) , , 1990 (BEh)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Söder om Knästen, Vansbro kommun (artp.) (12E 8e , [6692650, 1420426] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Söder om Knästen, Vansbro kommun (artp.) (12E 8e , [6692909, 1420121] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Cirsium arvense    Åkertistel
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Cirsium helenioides    Brudborste
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706373, 1426727] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Crepis tectorum    Klofibbla
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ) ,linda, sandig körväg , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ) ,linda, sandig körväg , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,barrskog , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen 300 m V (artp.) (12E 6c , [6683613, 1412295] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704820, 1422298] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,barrskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ) ,ängsartad blandskog , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,järnvägsbank nära landfäste bro ,rikligt ,2015 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tomt privat (artp.) (12E 6g , [6684807, 1434426] ) ,ökar inte av sig! ,1 plantor/tuvor ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mycelis muralis    Skogssallat
Tjärnbergets N-sida (12E 9e , [66979, 14200] ) ,örtrikt fuktdråg i granskog,invid ett jätteflyttblock , 1990 (JEd & LBr)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ) ,järnvägsbank , 2015 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704291, 1432468] ) ,järnvägsbank, vägövergång fäbodväg , 2015 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Lindesnäs (12E 8f , [6691041, 1429347] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,järnvägskorsning , 2015 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698360, 1419434] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Haga (artp.) (13E 0f , [6703509, 1426917] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tanacetum vulgare    Renfana
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,järnvägskorsning , 2015 (IPt)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Tussilago farfara    Hästhov
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ) ,potatisland , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Paris quadrifolia    Ormbär
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,skogsstig , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,litet skogsparty nära ån , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688470, 1433320] ) ,barrskog, mossig, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Snöbergstjärnarna (13E 2f , [6713, 1429] ) , , 1990 (BEh)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ) ,ängsmark ,några ex ,2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Vid Laxtjärnen (12E 6b , [66827, 14095] ) ,bäck ,c:a 15 blommande ex. ,2011 (MNo)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Locusmossen, Vargåsen (12E 6g , [6683165, 1432880] ) , ,6-8 ex ,2012 (Lars-Erik Nilsson)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
St Flen, ca 600 m N om S i Stor-Flen (12E 9g , [66989, 14322] ) , , 1990 (BEh)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Mellanborg, ca 500 m N a i Mellanborg (13E 1f , [67069, 14280] ) , , 1990 (BEh)
Nirö, 600 m SO n i Gammalrösmyran (13E 1f , [67085, 14276] ) , , 1990 (BEh)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ) ,rikt fastmattekärr med småflarkar ,rikligt ,1988 (LBr)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
700 m O Borgheden (13E 1f , [6708040, 1427940] ) ,skogsmark, sumpskog intill bykälla ,1ex ,( ej sedd 2005 ) ,2004 (BEh enl. Kerstin Johansson)
Goodyera repens    Knärot
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Tjärnbergets N-sida (12E 9e , [66979, 14200] ) ,örtrikt fuktdråg i granskog,invid ett jätteflyttblock , 1990 (JEd & LBr)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Vid n Ångtjärnen, 7 km NNO Nås k:a (13E 2g , [6711, 1431] ) , , 1990 (BEh)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688410, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688430, 1433370] ) ,barrskog, mossig, fuktig ,35 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688440, 1433300] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688440, 1433320] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688450, 1433270] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688460, 1433280] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688470, 1433260] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688470, 1433320] ) ,barrskog, mossig, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.) (12E 7g , [6688480, 1433220] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704640, 1422240] ) ,barrskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704653, 1422293] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704656, 1422805] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704685, 1422203] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704701, 1422333] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704711, 1422755] ) ,rikligt 5 m2, ingen blomställning ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704711, 1422755] ) ,rikligt m bladrosetter ingen överblommad blomstängel. ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704747, 1422822] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704748, 1422377] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704759, 1422784] ) ,en m2, ingen blomstängel än heller, ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704775, 1422462] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704799, 1422750] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704816, 1422809] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704829, 1422810] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostberget NR, svacka (artp.) (13E 0e , [6704847, 1422095] ) , ,1 m² ,2019 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704877, 1422848] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704880, 1422768] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704884, 1422808] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704936, 1422211] ) , , 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.) (13E 0e , [6704954, 1422817] ) , ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets norra fot (artp.) (13E 1e , [6706389, 1422692] ) , ,1 m² ,2019 (Anders Lindholm)
Kusmyran (artp.) (13E 1f , [6706158, 1429558] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnbackarna, Vansbro kommun (artp.) (13E 2g , [6711441, 1432599] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Abborrtjärnbackarna, Vansbro kommun (artp.) (13E 2g , [6711600, 1432017] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Nåskilen (artp.) (13E 2g , [6714265, 1430965] ) , , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ) ,rikt fastmattekärr med småflarkar ,fåtalig ,1988 (LBr)
Snöbergstjärnarna (13E 2f , [6713, 1429] ) , , 1990 (BEh)
Gräsberget 300 m N g i Gräsberget (13E 2g , [67114, 14306] ) , , 1990 (BEh)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Listera cordata    Spindelblomster
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Listera ovata    Tvåblad
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Håvberget (12E 7g , [6685053, 1434419] ) ,utmagrad gammal åkermark ,1 ex ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
"Håvberget ""G:a åkern""" (artp.) (12E 7g , [6685076, 1434461] ) , ,12 stjälkar/strån/skott ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ) ,gräsbevuxen drumlin , 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
St Flen, uppe på toppen (12E 9g , [6698, 1432] ) , , 1990 (BEh)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704792, 1422295] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Sågtjärnarna (13E 1e , [6705150, 1421820] ) ,å , 2016 (HLe)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton natans    Gäddnate
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ) ,vatten , 2016 (IPt)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Juncus bufonius    Vägtåg
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Juncus bulbosus    Löktåg
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,strand, vatten , 2015 (IPt)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Juncus effusus    Veketåg
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Juncus filiformis    Trådtåg
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,våt ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Juncus stygius    Dytåg
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ) ,rikt fastmattekärr med småflarkar ,sparsamt ,1988 (LBr)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark ,rikligt på stora ytor ,2015 (IPt)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Lindesnäs (12E 8f , [6691238, 1429303] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Laxsjön (artp.) (12E 6b , [6682859, 1409674] ) ,ung asp-/björkskog , 2009 (Crister Albinsson, Jan-Olof Petersson)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Luzula pallescens    Blekfryle
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ) ,ängsartad blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Luzula pilosa    Vårfryle
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,barrskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Kotjärnen 200 m V (artp.) (12E 6c , [6683687, 1412395] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704685, 1422203] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex acuta    Vass-starr
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,strand, älven , 2016 (IPt)
Carex brunnescens    Nickstarr
NV Sjöviksberget (12E 8d , [6690438, 1416072] ) , ~refl~ ,tallskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Kotjärnen 200 m V (artp.) (12E 6c , [6683687, 1412395] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex canescens    Gråstarr
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Carex demissa    Grönstarr
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Carex dioica    Nålstarr
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex echinata    Stjärnstarr
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,våt ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704820, 1422298] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex flava    Knagglestarr
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex globularis    Klotstarr
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stormossen-Tjäderåsen 14 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6683363, 1421815] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex limosa    Dystarr
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex livida    Vitstarr
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex loliacea    Repestarr
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Carex magellanica    Sumpstarr
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex ovalis    Harstarr
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex pallescens    Blekstarr
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ) , ~refl~ ,sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ) ,ängsartad blandskog, älvstrand , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Carex panicea    Hirsstarr
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Carex pauciflora    Taggstarr
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [6705270, 1421880] ) ,blandskog , 2016 (HLe)
Kotjärnen 200 m V (artp.) (12E 6c , [6683687, 1412395] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Carex rostrata    Flaskstarr
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,strand, vatten , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ) ,vatten , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stormossen-Tjäderåsen 14 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6683363, 1421815] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ) ,fuktig sänka , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,naturskog , 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Utefter vägen mellan Sågen och Laxtjärn (12E 6b , [66828, 14089] ) ,vägdike ,c:a 10 ex ,2011 (MNo)
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ) ,rikt fastmattekärr med småflarkar ,t.riklig ,1988 (LBr)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6694010, 1428414] ) ,myr , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704267, 1432517] ) ,myrkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Klosstjärnsmyrarna 14 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6693824, 1417328] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rhynchospora alba    Vitag
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjö , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706583, 1426342] ) ,sjö , 2016 (IPt)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Schoenus ferrugineus    Axag
Fagermyren i N (12E 8d , [66905, 14179] ) ,bland trådstarr, tuvsäv, ängsnycklar och gräsull ,sparsam ,1987 (TRa)
Holmmossmyren, 1986 (RYN.1986) * (12E 6g , [66838, 14304] ) ,i källflöde bland gles vass ,sparsam ,1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,blandskog mot strand , 2015 (IPt)
Trichophorum alpinum    Snip
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ) ,myren vid Lamasfallet , 2013 (SNy & LNi)
Vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.) (12E 7d , [6687813, 1416593] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Klosstjärnsmyrarna 14 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6693824, 1417328] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (Thomas Rafstedt)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Agrostis canina    Brunven
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Agrostis capillaris    Rödven
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Agrostis gigantea    Storven
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Agrostis stolonifera    Krypven
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706470, 1426350] ) ,våt ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Moråsens fäbodar, övre husen (artp.) (12E 6f , [6684625, 1425221] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13E 1f , [6708310, 1426123] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Briza media    Darrgräs
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Tomt privat (artp.) (12E 6g , [6684807, 1434426] ) ,har ökat något. ,20 stjälkar/strån/skott ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.) (12E 7g , [6685061, 1434409] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698359, 1419499] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13E 0e , [6704685, 1422203] ) ,barrblandskog, barrdominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Lindesnäs (12E 8f , [6691238, 1429303] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706373, 1426727] ) ,ängsmark i blandskog ,ymnigt ,2016 (IPt)
Tjärnbergets naturreservat (artp.) (12E 9d , [6698360, 1419434] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Rotkattrömyren (artp.) (13E 1e , [6706946, 1423637] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696750, 1418930] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis stricta    Madrör
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark,strand , 2015 (IPt)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691238, 1429303] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696796, 1418982] ) ,gammal vall , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Danthonia decumbens    Knägräs
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ) ,vändplan , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Finnmarsleden, Åsändsmyren (12E 6f , [6681240, 1427980] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall , 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ) ,vändplan för skogsväg , 2007 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,vägkant och skog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Roegneria canina    Lundelm
Valnäset, 1200 m S om H i Hjulbäck (13E 0f , [67024, 14298] ) , , 1990 (BEh)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Elytrigia repens    Kvickrot
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691184, 1429218] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ) ,tomtmark/ ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Avenula pratensis    Ängshavre
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ) ,järnvägsbank ,spridd ,2015 (IPt)
Holcus mollis    Lentåtel
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Melica nutans    Bergslok
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ) ,skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr , 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ) ,granskog , 2016 (HLe)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skramsen 1 km O (artp.) (13E 1e , [6706142, 1423418] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Milium effusum    Hässlebrodd
St Flen, uppe på toppen (12E 9g , [66981, 14324] ) , , 1990 (BEh)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ) ,bäck/åfåra , 2019 (JJa)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,ängsmark i skog mot sjö , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ) ,fattigkärr , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Kotjärnen (artp.) (12E 6c , [6683570, 1412534] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hanses 9 km ONO Sågen (artp.) (12E 7d , [6686176, 1417602] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.) (12E 8d , [6690419, 1417527] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Rostbergsmyran N delen (artp.) (13E 1e , [6705138, 1423800] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.) (13E 1g , [6709865, 1432576] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Nardus stricta    Stagg
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,skogsmark , 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [6705270, 1421880] ) ,blandskog , 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ) ,strand , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vägkors till Närsen (artp.) (12E 8e , [6690788, 1422727] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.) (12E 9e , [6699590, 1424430] ) ,naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor , 2015 (Tom Sävström)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ) ,ängsmark nära älven, strand , 2016 (IPt)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ) , ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Phragmites australis    Vass
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ) ,strand , 2019 (JJa)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ) , ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ) ,myrmark , 2010 (DABS)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Sågtjärnarna (13E 1e , [6705150, 1421820] ) ,å , 2016 (HLe)
Stormossen-Tjäderåsen 14 km O Sågen (artp.) (12E 6e , [6683363, 1421815] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Långmölsen, östra stranden (artp.) (12E 6f , [6683004, 1425266] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.) (12E 7g , [6689251, 1433744] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Sågtjärnarna (artp.) (13E 1e , [6705170, 1421823] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15) (13E 1e , [6707140, 1422160] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Västerfallet S (artp.) (12E 7e , [6689493, 1420389] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Poa annua    Vitgröe
Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,gräsplan , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ) ,ängsmark / gräsmatta , 2016 (IPt)
Burtjärnens utlopp (artp.) (12E 6c , [6682450, 1410532] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.) (12E 7d , [6688266, 1418221] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.) (12E 7e , [6688609, 1422196] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.) (12E 7f , [6685448, 1425075] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.) (13E 1g , [6709912, 1432957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Poa compressa    Berggröe
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,järnvägsbank nära landfäste bro ,rikligt ,2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Poa nemoralis    Lundgröe
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ) ,lagun, strandkärr, skogsbryn , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Poa palustris    Sengröe
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ) ,ängsmark runt gammalt industrområde , 2016 (IPt)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ) ,gräsplan , 2015 (IPt)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ) ,sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand , 1998 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ) ,tomter, åkerkanter, brukningsvägar , 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens ej bedömd , 2003 (HLe)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ) ,gammal vall / ängsmark , 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ) ,artrik linda, vägkant, fint hästbete , 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ) ,kyrkomuren/omgivningen , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704431, 1432034] ) ,vägslänt dike mot blandskog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)
Burängsberget (artp.) (12E 6c , [6683327, 1411461] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.) (12E 6f , [6684811, 1425193] ) ,fäbodtäkt ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Poa supina    Trampgröe
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704201, 1432423] ) ,fäbodstig , 2015 (IPt)
Poa trivialis    Kärrgröe
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ) ,grusplanskant mot skog , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ) ,ängsmark / blandskog nära älven , 2016 (IPt)

Uppdaterad 2021-03-14