MORA

683 arter

6046 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Siljansfors försökspark ,370 m NNO Rådlösavägens infart från Davalsvägen (14E 0e , [6751500, 1422530] ) ,fuktig skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m VSV Kratersjön (14E 0e , [6753000, 1420910] ) ,fuktig skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hällbäcken 300 m SSO dess utlopp i Ryssån (14E 0e , [6753760, 1423230] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,700 m OSO Leksbergsvägens infart,30 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754180, 1421520] ) ,skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,150 m V Lavadammens N ände (14E 0e , [6754380, 1421450] ) ,skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,930 m N landsvägsbron över Ryssån , 200 m O kärret mellan Leksberget o Nickobacken (14E 1e , [6755070, 1422740] ) ,fuktig -sumpig skogsmark , 1982 (Göran Thor)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Budasmyren Mora (artp.) (14E 2h , [6762715, 1438120] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Åsmyren, 300 m SE (artp.) (14E 5c , [6775533, 1414128] ) ,granskog , 2009 (Ralf Lundmark)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829832, 1421697] ) ,myr ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Siljansfors försökspark ,S stranden av Båtviken (14E 0e , [6751670, 1421930] ) ,öppet kärr , 1982 (Göran Thor)
N om sjön Ätjärnen , c:a 4 km VNV om Bonäs (14E 5f , [6775355, 1425480] ) ,sankmark , 2005 (RCa & LKs)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Bösjövarden (15E 0e , [68009, 14210] ) ,vard, kalfjällshed ,partivis rikligt ,1986 (BOr)
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ) ,vard, kalfjällshed ,rikligt ,1986 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ) ,kring topphällarna , 1999 (TLj)
Bösjövarden (artp.) (15E 0e , [6800965, 1421006] ) , ,2 revor ,1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , ,troligen minskat ,2005 (Bengt Oldhammer)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk barrskog och våta vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig barrskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ) , ~refl~ ,tallskog , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67713, 14563] ) , ~refl~ ,gransumpskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Acksi, söder om Ryssån (artp.) (14E 1d , [6755071, 1415033] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
N Ryssa, Mora (artp.) (14E 1f , [6757835, 1427889] ) ,frisk gräsmark fd. kraftledningsgata ,finns på flera platser i den fd. kraftledningsgatan ,2016 (Felicia Alriksson)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) , ,50 ,2011 (Timo Melakari)
Oxeråsen so nr 6 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401182] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.) (14E 4a , [6771116, 1401321] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,torr barrskog och torra vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ) , ~refl~ ,tallskog , 2010 (SJo)
Garsås NV (artp.) (14E 1j , [6758229, 1445008] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Västertjärnen S (artp.) (14E 2i , [6760779, 1443082] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Hemus, NV om skidstation (artp.) (14E 3f , [6766520, 1429275] ) ,tallskog på sandmark ,noterad ,2018 (Tony Svensson, Mats Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Lisshed, Alderängarna (artp.) (14E 4e , [6771024, 1424575] ) ,tallhed ,1 m2 ,2011 (Joakim Ekman)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6771072, 1426553] ) ,tallskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771171, 1425639] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
vägkant, bösjön (artp.) (15E 0d , [6802389, 1417508] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,torr mossrik barrskog och vid traktorvägar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig barrskog ,spridd ,2018 (LBr)
Norr Selbäck mot Hemulån (14E 3f , [6766450, 1425760] ) ,tallhed ,spridd ,2017 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ) , ~refl~ ,tallskog , 2010 (SJo)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774350, 1427448] ) ,äldre sandtallskog ,noterad, rikligt ,2019 (Olof Hedgren)
Andupptjärnsberget (artp.) (14E 2c , [6764973, 1414809] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Ulf Lindenbaum, Maria Hindemo)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Lisshed, Alderängarna (artp.) (14E 4e , [6771024, 1424575] ) ,tallhed ,5 m2 ,2011 (Joakim Ekman)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [67711, 14265] ) , ,(nogr. 400 m) ,2010 (Bengt Oldhammer)
Bösjövarden (artp.) (15E 0e , [6800965, 1421006] ) , ,rikligt ,1986 (Bengt Oldhammer)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774853, 1425980] ) ,äldre sandtallskog ,noterad, rikligt ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774890, 1426010] ) ,äldre sandtallskog ,noterad, rikligt ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774921, 1426030] ) ,äldre sandtallskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774957, 1426067] ) ,äldre sandtallskog ,noterad, enstaka ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 5f , [6775065, 1426088] ) ,äldre sandtallskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 5f , [6775150, 1426170] ) ,äldre sandtallskog ,noterad, enstaka ,2019 (Olof Hedgren)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Siljansfors försökspark ,Älsjöns NV strand (14E 0d , [6754420, 1419850] ) ,sjöstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lissbäcken 300 m och 120 m NV dess korsning med Asundenvägen (14E 0e , [6753050, 1423660] ) ,rikkärr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,NV stranden av Lavasdammen (14E 0e , [6754320, 1421680] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754850, 1421250] ) , , 1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
N om sjön Ätjärnen , c:a 4 km VNV om Bonäs (14E 5f , [6775415, 1425510] ) ,sankmark , 2005 (RCa & LKs)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770825, 1425556] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Södra Fåsjön (artp.) (14E 4h , [6770980, 1439836] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Siljansfors försökspark ,Jugan (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö på grusig till sandig botten ,riklig ,1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter, bäckar , sjö- och åstränder samt i fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763353, 1449164] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,skogsbilväg , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Näset Bonäs (artp.) (14E 5f , [6775943, 1429095] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Alderängarnas källor (14E 4f , [6770, 1426] ) ,mossig strandkant ,vanlig ,1986 (BOr)
Dynggrav (14E 4f , [6770520, 1426750] ) ,vatten ,rikligt ,2011 (BOr)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6770994, 1426524] ) ,på älvbrink ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjöar , åar , bäckar o kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ) ,myrholme med lagg ,spridd ,2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Siljansfors försökspark ,Ryssåns S strand och 500-550 m OSO Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754040, 1422240] ) ,fuktig och sandig skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Vasslarängarna (14E 3h , [6767740, 1435900] ) ,bäckkant , 2011 (SJo)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770825, 1425556] ) ,. , 1986 (Bengt Oldhammer)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771009, 1426523] ) , , 2011 (Bengt Oldhammer)
Skuråstelet-Glöddalsbäcken (artp.) (15E 5e , [6825869, 1420705] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Rövarberget-Sexan (artp.) (15E 6d , [6831982, 1419427] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr ,samt vid bäckar , vägkanter ,sjö- och åstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,Skogsmuséet (14E 0e , [6753490, 1422240] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Vasslarängarna (14E 3h , [6767740, 1435900] ) ,bäckkant , 2011 (SJo)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Stor-Trondhatten (artp.) (15E 5e , [6827555, 1422555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ) ,myrholme ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [6767395, 1429846] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769569, 1431101] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769579, 1431109] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Siljansfors försökspark ,Gamla landsvägen 120 m NO dess fd bro över Ryssån (14E 0e , [6754020, 1422550] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors (DBS) (14E 0e , [6753, 1422] ) ,gamla landsvägen 120 m från f.d. bron i mittremsan av vägen ,5 ex (0 ex 1989 BOr) ,1983 (GTh)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Siljansfors försökspark ,Vid masugnen (14E 0e , [6753430, 1422320] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors,gamla landsvägen i mittsträng (14E 0e , [67540, 14225] ) , ,15-20 ex ,1989 (BOr)
Siljansfors försökspark ,Gamla landsvägen 100 m NO dess fd bro över Ryssån (14E 0e , [6754000, 1422530] ) , , 1982 (Göran Thor)
N om Alderängarna (14E 4f , [67716, 14255] ) ,intill fornminne på stig i tallheden ,1 ex ,1988 (BOr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Siljansfors (artp.) (14E 0e , [6754064, 1422530] ) ,frisk silikatgräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Siljansfors Kolvägen (artp.) (14E 0e , [6754070, 1422544] ) ,väg igenväxande skogsväg/färdled genom lövrik barrblandskog ,6 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [67657, 14352] ) ,på järnvägsbank , 1988 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773303, 1428990] ) , ,noterad ,2019 (Sarah Lagerberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771816, 1435261] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke ,25 ,2009 (Ralf Lundmark)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
Vattnäs lövängar, 1 ex 1970 (Grt) * 1 km N Vattnäs by (14E 4h , [67717, 14352] ) ,i örtrik f d kalkfuktäng med gran och gråal ,3 fertila ex 1979-89 ,1989 (GRAN.1981, BOr o a)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [67716, 14352] ) , ,5 ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [67716, 14352] ) ,3 ex, varav 2 fertila. ,3 ex, varav 2 fertila. såg ut att lida i värmen ,1989 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , ,4 fertila ex. 20 juni även ett sterilt ex, alltså 5 ex ,1995 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , ,noterad ,1984 (Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) ,fem ex på vanliga platsen , 1984 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771702, 1435270] ) , ,noterad notering i min krok & almquist. ,1989 (Uno Unger)
Vattnäs, Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771755, 1435255] ) ,frisk blandskog ,2 plantor/tuvor ,1987 (Jörgen Josefsson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,blockig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ) ,skogsmark , 2011 (SJo)
Östra foten av Söderberget (14E 4d , [67730, 14164] ) , ~refl~ ,rik sydsluttning , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,öppen skogsmark och på kalhyggen allmän ,1982 (Göran Thor)
Bergkarlås (14E 3h , [6769900, 1436890] ) , ~refl~ ,dikeskant , 2011 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6766210, 1444070] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Fyriberg (DFl-50) (14E 6f , [6784, 1427] ) ,lövrik mark , 1985 (JEd)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk till fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,skogsmark , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,strandsnår (längs å) ,flertal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant 250 SO Leksbergets S topp ,15 m SV rågången (14E 1e , [67551, 14233] ) ,bergspringor , 1982 (Göran Thor)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km SV om Bergkalrås (14E 3h , [6768940, 1435230] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 7 (artp.) (14E 4a , [6771100, 1401146] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Siljansfors försökspark ,Jugåns Ö strand ,120 m NO Jugens utlopp (14E 0e , [6752300, 1421850] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,masugnen (14E 0e , [6753390, 1422340] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67550, 14222] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksberget (14E 1e , [6755820, 1423420] ) , , 1982 (Göran Thor)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,skogsmark , 2011 (SJo)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ) , ~refl~ ,rik sydsluttning , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,stenskravel ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk till fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km SV om Bergkalrås (14E 3h , [6768940, 1435230] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,fuktig granskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67713, 14563] ) , ~refl~ ,gransumpskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 6 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401182] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
V om Stickosäls fäbod v.Lindlokarna (14E 0d , [67523, 14181] ) ,bördig blandskog ,t.rikl. ,1992 (ULi)
Jugans utlopp (14E 0e , [67522, 14218] ) ,i bäckravin ,spars. ,1992 (ULi)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Turbäcken (artp.) (14E 0b , [6751921, 1406939] ) ,örtrika bäckdråg / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dammansberget (artp.) (14E 0c , [6752376, 1410459] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Sionsvägen (artp.) (14E 2h , [6763128, 1436052] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Hemus (artp.) (14E 3g , [6766154, 1430437] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771019, 1425528] ) ,bryn mot gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Siljansfors försökspark ,Leksberget (14E 1e , [67551, 14233] ) ,bergspringor , 1982 (Göran Thor)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [67693, 14174] ) ,2 ställen i branten , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) ,diabasklippa i myrkant , 2015 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Siljansfors försökspark ,Skogsmuseet (14E 0e , [6753510, 1422240] ) ,skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763296, 1449045] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ) , ~refl~ ,rik sydsluttning , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,fuktig granskog ,flertal ,2014 (GHa)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Oxeråsen so nr 5 (artp.) (14E 4a , [6771114, 1401196] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,masugnen (14E 0e , [6753390, 1422340] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,800 m O Leksbergsvägens infart ca 200 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754760, 1422020] ) ,skogsklädd sydvänd mossig blockmark , 1982 (Göran Thor)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,skogsmark , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,riklig ,2004 (LBr)
Fyriberg (14E 6f , [6784, 1427] ) ,örtrik lövskog , 1985 (JEd)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Blechnum spicant    Kambräken
N. Garberg ca 200 m mot NV längs stigen (14E 3c , [67681, 14135] ) ,mossrik blåbärsgranskog , 1988 (BCe)
Dyverdalen (15E 2d , [6810, 1419] ) ,gles blandskog ,ett 10-tal ,1986 (BOr)
Dyverdalen (15E 2d , [6811, 1418] ) ,gammal körväg ,ett 10-tal ,1986 (BOr)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,1 plantor/tuvor ,1988 (Björn Cederberg)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) ,på gammal körväg med sidlågor ,10 sterila blad och två fertila ,1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Picea abies    Gran
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) , allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14481] ) ,skogsbildande ,väl spridd i hela rutan ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763680, 1448930] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Intill Ryssån (artp.) (14E 0e , [6754996, 1424875] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Acksi, söder om Ryssån (artp.) (14E 1d , [6755071, 1415033] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759685, 1415792] ) ,naturgranskog, sumpskog , 1991 (MBm)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxbäcken (artp.) (14E 2e , [6763601, 1422981] ) ,gransumpskog efter bäck , 1991 (MBm)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,fäbodvall ,50 träd ,2011 (Timo Melakari)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen s nr 1 (artp.) (14E 4a , [6770003, 1401355] ) ,skogsmark talldominerad blandskog ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) ,skogsmark talldominerad blandskog ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 16 (artp.) (14E 4a , [6771136, 1400850] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Rövarberget, nedre sluttning i söder (artp.) (15E 6e , [6830030, 1421750] ) ,naturskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) ,småplantor i sanden , 2019 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , ,flera små ex i lövskogen ,2015 (Bengt Oldhammer)
Pinus contorta    Contortatall
Skuråsen (artp.) (15E 5d , [6826086, 1417275] ) ,hygge norr om vägen finns ett parti contorta , 2013 (Bengt Oldhammer)
Pinus sylvestris    Tall
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) , allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14481] ) ,skogsbildande ,väl spridd i hela rutan ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763680, 1448930] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Intill Ryssån (artp.) (14E 1e , [6755000, 1424875] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.) (14E 2f , [6763850, 1428297] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,fäbodvall ,10 träd ,2011 (Timo Melakari)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen so nr 12 (artp.) (14E 4a , [6771212, 1401008] ) ,skogsmark talldominerad blandskog ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 13 (artp.) (14E 4a , [6771245, 1400987] ) ,skogsmark talldominerad blandskog ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens NR, söder om (artp.) (14E 4f , [6771482, 1427785] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Bonäsfältet, väst Frostkitt (artp.) (14E 4f , [6771778, 1428001] ) ,äldre sandtallskog, olikåldrig ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsfältet, Svinvallens NR (artp.) (14E 4f , [6772443, 1428478] ) ,äldre sandtallskog, olikåldrig ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsfältet, Svinvallens NR (artp.) (14E 4f , [6772443, 1428478] ) ,äldre sandtallskog, olikåldrig ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
höjd S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829577, 1421733] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829647, 1422368] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,öppen skogsmark,ängsmark och hällmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,fäbodvall ,10 träd ,2011 (Timo Melakari)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Populus alba    Silverpoppel
Långholen (artp.) (14E 5d , [6776969, 1416203] ) , ,15 m2 ,2016 (Ralf Lundmark)
Populus tremula    Asp
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,öppen skogsmark,bergbranter,strandsnår och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763495, 1449153] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oxeråsen S om (artp.) (14D 4j , [6770586, 1399897] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Filiberg, göl 300m Ö toppen (artp.) (14E 4b , [6773451, 1407196] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix aurita    Bindvide
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrkanter,sjöstränder, fuktig skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk till fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix cinerea    Gråvide
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrkanter,sjöstränder, fuktig skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763379, 1449241] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Salix daphnoides ssp. acutifolia    Spetsbladigt daggvide
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767209, 1429930] ) ,strand , krypande längs backen samt vissa ex 3 meter höga ,2010 (BOr)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767358, 1429906] ) ,strand ,t.rikligt , krypande längs backen samt vissa ex 3 meter höga ,2010 (BOr)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ) ,revel i älven , 2010 (BOr)
Sandholmen (14E 3g , [67652, 14332] ) , ,flera kraftiga buskar 1971 (AGr, GRAN.1984) * rikligt ,1989 (EOl)
Alderängarna (14E 4f , [67703, 14262] ) ,klapperstrand vid älven ,1 ex 1982 och ,1988 (BOr)
Sanda vid badplatsen, 1 ex 1971 (AGr, GRAN.1984) * 0! 1986 (AGr) * strax intill N infarten till båtplat-sen i Sanda (14E 3g , [6765, 1433] ) ,sjökant ,1 ex 2 m högt ,1990 (BOr)
Sandängarna, ca 1840 (FRIES 1840, ZETT.1842, KRÖN.1843 o a) * ”ymnigt nog men mest i buskform och m l m lågväxt”, ca 1890 (Hng) * vid Tuvans bostadsområde (14E 3g , [6767, 1431] ) , ,flera småbuskar men betydligt decimerad 1971 (AGr) * vid brofästet och vid Tuvans kiosk, enstaka ,1989 (EOl)
Östnor vid älven, 1960-t (Fe) * ovan vattenverket vid Riset (14E 3f , [6769, 1426] ) , ,ett dussin ex varav några stora 1971 (AGr, GRAN.1984) * svårt skadad av bäver 1986 (AGr) * ca 7 ex ,1989 (EOl)
Älven nedom Selja, 1960-t (Fe) * Åränget vid stranden mittemot Öna (14E 3f , [67675, 14296] ) , ,mest småbuskar och fläckvis rikligt längs 500 m 1971 (AGr, GRAN.1984) * ,1989 (EOl)
Öna, 1960-t (Fe) * älvstranden S Gödslan (14E 3g , [67666, 14303] ) , ,1 stor och flera små buskar 1971 (AGr, GRAN. 1984) * ca 15 buskar hårt skattade av röjning ,1989 (EOl)
Kråkberg vid Orsasjön, ca 1910-t (Sam, FLOD.1931) * från norra Sandängarna till Vensnäsudden (14E 3g , [6769, 1431] ) ,spridd och riklig med både större och mindre buskar 1971 (AGr) * sandstrand strax nedanför högvattenlinjen ,rikligt ,1989 (LBr, EOl)
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [67673, 14298] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [6767395, 1429846] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark på sandbotten ,100 plantor/tuvor ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Sandholmen naturreservat (artp.) (14E 3g , [6765111, 1433271] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Per Ax)
Sandholmen naturreservat (artp.) (14E 3g , [6765155, 1433321] ) , ,300 plantor/tuvor ,2020 (Per Ax)
Sandholmen naturreservat (artp.) (14E 3g , [6765328, 1433166] ) , ,100 ,2020 (Per Ax)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Orsasjön, Kråkberget (artp.) (14E 3g , [6769488, 1431092] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,5 plantor/tuvor ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769562, 1431115] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769562, 1431116] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769569, 1431101] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769579, 1431109] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Salix lapponum    Lappvide
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrkanter,sjöstränder, fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,fåtalig ,2018 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,snår längs å ,spridd ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Prästholmen (Moraparken) (artp.) (14E 3g , [6766748, 1431262] ) ,i ett bälte nära stranden ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrkanter,sjöstränder, fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763379, 1449241] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Salix pentandra    Jolster
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,450 m SV herrgården (14E 0e , [67524, 14220] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m NNO herrgården (14E 0e , [67530, 14224] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavasdammens V strand (14E 0e , [67543, 14215] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1370 m ONO landsvägsbron över Ryssån , 5 m N gamla landsvägen (14E 0e , [67546, 14239] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m N Äjsjöns Ö ände (14E 0e , [67547, 14203] ) ,kärräng , 1982 (Göran Thor)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Långlet (artp.) (14E 3f , [6769039, 1425886] ) , ,2 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix phylicifolia    Grönvide
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrkanter,sjöstränder, fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Siljansfors försökspark , Äjsjöns NV strand (14E 0d , [6754420, 1419850] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugens NV del (14E 0e , [6751560, 1420270] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [6753210, 1423530] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,170 m NNV Nybruket (14E 0e , [6753780, 1422330] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 80 m V landsvägsbron (14E 0e , [6753980, 1422630] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,330 m SO Lavasdammen (14E 0e , [6754020, 1421850] ) ,stig , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens V-S strand (14E 0e , [67542, 14216] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 100 m VNV Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754860, 1421140] ) , , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,spridd över myren ,2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg , 2011 (IPt)
Färnäs mot NO (14E 3h , [6766390, 1437190] ) ,tjärnkant , 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Myrica gale    Pors
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö- och åstränder och kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
400 m N Bredänget (14F 4b , [6771000, 1456350] ) ,myr , 2000 (DABS)
Prästholmen (Moraparken) (artp.) (14E 3g , [6766748, 1431262] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Stickosälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754166, 1419432] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Saxviken Mora (artp.) (14E 3g , [6766223, 1431924] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Alnus glutinosa    Klibbal
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö- och åstränder,bäckar och kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås 1.8 km Ö-ut strax S om Rv (14E 1j , [67560, 14491] ) ,utdikat skogskärr ,enst. ,1989 (JEd)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ) ,myrholme med lagg ,spridd ,2017 (LBr)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Järpboda (artp.) (14E 1a , [6756559, 1404144] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Acksi, söder om Ryssån (artp.) (14E 1d , [6755071, 1415033] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kråkberskärret (artp.) (14E 1d , [6759631, 1415826] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6770147, 1400374] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6775966, 1421525] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Alnus glutinosa x incana    
Dammansberget (artp.) (14E 0c , [6752376, 1410459] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.) (14E 2d , [6761304, 1419098] ) ,örtrika bäckdråg / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hemulsjön (artp.) (14E 3c , [6765322, 1411017] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö- och åstränder,bäckar och kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km SV om Bergkalrås (14E 3h , [6768940, 1435230] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,snår längs å ,flertal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6770994, 1426524] ) ,på älvbrink ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Betula nana    Dvärgbjörk
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mossar och skogskärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Gummusänget (14E 3h , [6765840, 1439210] ) ,skogsväg , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens allm. , 2007 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.) (14E 2f , [6763850, 1428297] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Brynnbärsmoren (artp.) (15E 4c , [6822887, 1412087] ) ,vid högfljot stora bestånd och buskage av hybriden, vegetationsbildande , 2000 (Bengt Oldhammer)
Högfljot med Kräckelbäcken (artp.) (15E 4c , [6824004, 1413890] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Blandtjärnsåsen (artp.) (15E 6d , [6832555, 1417555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Rövarberget söder Tvonnet (artp.) (15E 6e , [6831267, 1422524] ) , , 2015 (Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Betula pendula    Vårtbjörk
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,torr skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark ,sumpskog och mossar allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14481] ) ,ängsmark ,väl spridd i hela rutan ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763495, 1449153] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Quercus robur    Ek
Selja (14E 3f , [6767363, 1429768] ) ,sandig tallskpg ganska långt från bebyggelse ,8 plantor ,2011 (BOr)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767484, 1429653] ) ,sandtallsog ,självföryngrad planta 25 cm hög ,2010 (BOr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Canadaområdet (artp.) (14E 2f , [6764955, 1429869] ) , ,2 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,1 ,2017 (Roger Gran)
Bältervik (artp.) (14E 2h , [6764204, 1435436] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.) (14E 3f , [6766153, 1429473] ) , ,30 cm stort ex i ren tallhed i mossan/laven ,2015 (Bengt Oldhammer)
Åränget (artp.) (14E 3f , [67672, 14297] ) ,längs törnkviststigen längs älven 8-10 ekplantor. , 2011 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.) (14E 3g , [6766154, 1430437] ) , ,meterhög ,2015 (Bengt Oldhammer)
Bonäsheden (artp.) (14E 4f , [6774585, 1428712] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Cannabis sativa    Hampa
Färnäs (14E 3g , [6765, 1434] ) ,vägkant ,1 ex. ,1987 (BOr)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) ,nånstans i noret , 1987 (Bengt Oldhammer)
Humulus lupulus    Humle
O Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763685, 1436128] ) ,dikeskant ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6768651, 1431057] ) ,snärjande i nässlor , 1988 (Bengt Oldhammer)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ruderatmark,tomtmark och näringsrik skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [6756200, 1446850] ) ,gårdsplatser ,enstaka ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,vid uthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,massor ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter ,2 stora plantor ,2017 (IPt & SNy)
Bistorta vivipara    Ormrot
Siljansfors försökspark ,Jugens utlopp (14E 0e , [6752220, 1421770] ) ,fukrig ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,masugnen (14E 0e , [6753410, 1422330] ) ,fukrig ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergsstigen 200-500 m NV dess start från landsvägen (14E 0e , [6754840, 1422960] ) ,stig , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Garsås området (artp.) (14E 1j , [6755950, 1446794] ) , , 2015 (Sverker HultengrenFreddy Persson, David Andersson)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2020 (Åke Berg, Hannah Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Alderängarnas NR (artp.) (14E 4f , [6770968, 1425602] ) ,slåtteräng ,noterad ,2020 (Örjan Fritz, Karin Hernborg)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771122, 1425758] ) , ,noterad ,2020 (Johan Wallander)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,vägkant ,500 stjälkar/strån/skott ,2016 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753290, 1422540] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Fallopia japonica    Parkslide
Hermanssons (artp.) (14E 3g , [6769042, 1431459] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2019 (Per Jobs)
Bonäs-Björkavägen (artp.) (14E 4f , [6773675, 1428112] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,skogsväg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Mora station västerut (artp.) (14E 3g , [6766565, 1432467] ) ,stationsområde , 2014 (Kerstin Frostberg)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Fudalsviken vid Siljan (14E 1i , [67592, 14408] ) ,strandäng ,1 ex. ,1985 (BOr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753290, 1422540] ) ,dike , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767180, 1435170] ) , ~refl~ ,jordhög , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Polygonum aviculare    Trampört
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753290, 1422540] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753600, 1422370] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Hindriksheden (14E 3h , [6767180, 1435170] ) , ~refl~ ,jordhög , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rheum x cultorum    Rabarber
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [6766870, 1436300] ) ,jordhög , 2011 (SJo)
O Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763685, 1436128] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter, mullrik skogsmark,ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,spridd ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och torrbackar allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vika (artp.) (14E 1f , [6759653, 1427048] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Garsås fd station (artp.) (14E 1j , [6755610, 1446516] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Knarrnäsudden vid Siljan (14E 1i , [6755, 1444] ) ,strandkärr , 1989 (JEd)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6766271, 1432079] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6771933, 1423360] ) , ,1 ex i klapperstenen bredvid älven ,2014 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6770985, 1426496] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Rumex crispus    Krusskräppa
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter, ruderatmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [6756200, 1446850] ) ,gårdsplatser ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ) , ~refl~ ,vägkant trekorsväg , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,fåtal ,2014 (GHa)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ) ,vägkant trekorsväg , 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Atriplex patula    Vägmålla
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) ,några platser enligt anteckningsboken ,några platser enligt anteckningsboken ,1985 (Bengt Oldhammer)
Chenopodium album    Svinmålla
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422400] ) ,tomtmark ,allmän ,1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) , ~refl~ ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,ett ex 2 meter högt ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.) (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Montia fontana    Källört
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Siljansfors försökspark ,Slagghögen och masugnen (14E 0e , [6753420, 1422350] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Cerastium alpinum    Fjällarv
Alderängarna (14E 4f , [6770386, 1426013] ) , nära slogboden , första fyndet 1982 ,1 tuva , nu efter nästan 30 år ,6 tuvor på ursprungsplatsen samt 30 m söderut 6 mindre tuvor ,2009 (BOr & Birgitta Kvist)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cerastium arvense    Fältarv
Siljansfors försökspark ,50 m V banvaktarstugan (14E 0e , [6752520, 1422790] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark, ruderatmark. tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766820, 1436280] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Prästholmen (Moraparken) (artp.) (14E 3g , [6766748, 1431262] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Cerastium tomentosum    Silverarv
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ) ,dikeskant , 2010 (SJo)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,1 ,2019 (Ralf Lundmark)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Siljansfors försökspark ,200 m NNO herrgården (14E 0e , [6752920, 1422370] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,120 m SSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422410] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753600, 1422370] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ) , ~refl~ ,vägkant trekorsväg , 2010 (SJo)
Fulåberg 2 (artp.) (14E 1d , [6759695, 1419801] ) , ,8 ,2016 (Bus Lina Magnusson)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770360, 1425958] ) ,sandig, stenig älvstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6770414, 1426370] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Gypsophila fastigiata    Såpört
Omkring Rv-70 Ö om Östnorsvägen 2 lokaler (0929, 0932), (14E 4f , [67709, 14279] ) , ,100-t ex ,1989 ()
Selja V om Klapperheden (14E 3f , [67666, 14283] ) ,på nipkrön, 1978 (CED.1982) * ,ca 10 ex ,1989 (Timo Melakari)
Selja vid fotbollsplanen på Klapperheden S om vägen (14E 3f , [67666, 14286] ) , ,5 ex ,1989 (Timo Melakari)
Bonäs, NV om Myren (14E 4f , [67711, 14285] ) , ,ca 400 ex ,1989 ()
Bonäs, Svinvallen, ca 200 m S ishockeyplanen (14E 4f , [67725, 14287] ) , ,ca 50 ex utspritt ,1989 ()
Bonäs,Svinvallen omkring ishockeyplanen (14E 4f , [67728, 14287] ) , ,rikligt 100-tals ex ,1989 ()
V om centrala Bonäs (14E 4f , [6773, 1428] ) , ,minst sju spridda lokaler, totalt ca 400 ex ,1989 ()
Mellan Bonäs och Heden (14E 4f , [6774, 1428] ) , ,minst fem spridda lokaler, totalt drygt 100 ex ,1989 ()
Heden (14E 5f , [67750, 14288] ) , ,ca 25 ex ,1989 ()
Östnor vid Lv N-ut, 1960-t (Fe) * (14E 4f , [67706, 14279] ) ,igenväxande med ljung ,enstaka ex ,1989 ()
Östnor, ca 1880-t (Zm o a) * 2 lokaler 1909 (SAM.1910) * 1 km NNV Östnor (14E 3f , [67698, 14279] ) ,i sydvänd nipsluttning mot väg ,ca 200 ex, nu trängd av hyggesvegetation, strax efter avverkningen rikligare ,1989 ()
Seljanabben (artp.) (14E 3f , [6766320, 1428560] ) , ,1 plantor ,2008 (TMi)
seljanabben (artp.) (14E 3f , [6766540, 1428200] ) ,sand ,1 plantor ,2011 (Timo Melakari)
Svinvallen NR (artp.) (14E 4f , [6772153, 1428499] ) ,öppen lavrik sandmark i tallskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Svinvallen NR (artp.) (14E 4f , [6772176, 1428512] ) ,sandmark ,noterad ,2009 (Jan Andersson)
Svinvallen (artp.) (14E 4f , [6772358, 1428313] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bonäs ishockeyplan (artp.) (14E 4f , [6772800, 1428700] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs hockeyplan (artp.) (14E 4f , [6772889, 1428688] ) , ,noterad riklig ,2020 (Lennart Sundh)
Bonäs hockeyrink (artp.) (14E 4f , [6772896, 1428691] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Bonäs, ishockeybana. (artp.) (14E 4f , [6772899, 1428677] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6772933, 1428694] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6772933, 1428694] ) , ,noterad, riklig, även blommande ex ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bonäs ishockeyplan (artp.) (14E 4f , [6772950, 1428690] ) , ,noterad ,2005 (Björn Cederberg)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773592, 1428243] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773592, 1428243] ) , ,50 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773620, 1428520] ) ,på tallbevuxen fossil flygsandsdyn ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Bonäs-Björkavägen (artp.) (14E 4f , [6773675, 1428112] ) , ,300 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Bonäs, i V kanten av radbyn (artp.) (14E 4f , [6774011, 1428853] ) ,öppen sand sandig slänt med gles vegetation , 2015 (Håkan Pleijel)
Herniaria glabra    Knytling
Mora, Norets köpcentrum (14E 3g , [67664, 14341] ) ,i sprickor mellan gatsten och i vägkanter ,rikligt ,2018 (MNo)
Mora centrum (artp.) (14E 3g , [6766195, 1431644] ) , ,12 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Siljansfors försökspark ,250 m VSV Nickobacken 250 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754960, 1421700] ) ,glest tallbevuxen torr lavrik hällmark , 1982 (Göran Thor)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ) ,revel i älven ,rikligt ,2010 (BOr)
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [67673, 14298] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [6767395, 1429846] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6771933, 1423360] ) , ,klappersten vid älven, några tiotal överblommade ,2014 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,noterad ,2020 (Åke Berg, Hannah Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Österdalälven SV Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770390, 1425367] ) , ,30 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Alderängarnas naturreservat, Laxholmen (artp.) (14E 4f , [6770402, 1425932] ) ,klapperstensfält , 2011 (Joakim Ekman)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770408, 1425939] ) ,klapperstenfält ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770421, 1426142] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Laxholmen, Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770438, 1425996] ) ,torr-frisk hed ,noterad ,2020 (Gabriel Tjernberg)
Alderängarna, klapperstensvallarna (artp.) (14E 4f , [6770508, 1425979] ) , ,10 plantor/tuvor ,1996 (Peter Streith, Claes Urban Eliasson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770830, 1425737] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,5 ,2019 (Ralf Lundmark)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Garsås (14E 1j , [67562, 14481] ) ,diken ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ) , ~refl~ ,dikeskant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Vikavägen (artp.) (14E 2f , [6762004, 1428561] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Zorns gammelgård (artp.) (14E 3g , [6765363, 1431956] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771019, 1425528] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ) , ,flerst. ,1982 (Göran Thor)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ) , ~refl~ ,dikeskant , 2010 (SJo)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Dynggrav (14E 4f , [6770520, 1426750] ) ,slänt mot vattnet ,några tiotal ,2011 (BOr)
Brunnsänget (artp.) (14E 4f , [6770655, 1425856] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6770985, 1426496] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771009, 1426523] ) , ,några tiotal ,2011 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771009, 1426523] ) ,rikligt i sandslänt , 2010 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6771017, 1426512] ) , ,20 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6771017, 1426512] ) ,minst, har ökat starkt, västra delen ,50 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754770, 1422740] ) ,näringsrikt kalhygge nära bäck , 1982 (Göran Thor)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6773222, 1415877] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sagina procumbens    Krypnarv
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,stigar och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
1 km VNV om Bergkarlås (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,kalhygge , 2011 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Wasastugan (14E 3g , [67659, 14316] ) ,jvg mellan spåren ,enstaka ,1986 (TLj)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Silene dioica    Rödblära
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,gårdsplatser ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,fåtal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Silene latifolia    Vitblära
Färnäs (14E 3g , [6766, 1434] ) ,jordhög i dikeskant ,1 ex. ,1987 (BOr)
Mellan jvgstn o.Wasastugan (14E 3g , [67665, 14323] ) ,vägkant ,några ex. ,1987 (BOr)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765770, 1435710] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Färnäs (14E 3h , [6766, 1436] ) ,dikeskant ,1 ex ,1986 (BOr)
Vattnäs nedom kalkberget (14E 4h , [67716, 14350] ) ,sandiga åkrar / potatisland ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) , ,1 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6766065, 1436308] ) ,dike , 1986 (Bengt Oldhammer)
Silene noctiflora    Nattglim
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) , ,1 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Silene rupestris    Bergglim
Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ) , ,flerst. ,1982 (Göran Thor)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6773222, 1415877] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Silene vulgaris    Smällglim
Siljansfors försökspark ,400 m S herrgården (14E 0e , [6752350, 1422230] ) ,vägkant ,flerst. ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Skogsmuseet (14E 0e , [6753510, 1422250] ) ,torr ängsmark ,flerst. ,1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765770, 1435710] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) ,torrbacke , 1990 (Bengt Oldhammer)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Siljansfors försökspark ,banvaktarstugan (14E 0e , [6752480, 1422840] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753590, 1422370] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Spergularia rubra    Rödnarv
Siljansfors försökspark ,180 m V banvaktarstugan (14E 0e , [6752520, 1422640] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,utmed landsvägen (14E 0e , [6753, 1422] ) ,vägkant ,spridd ,1982 (Göran Thor)
Mora v.Saxvikens V-spets (14E 3g , [6765, 1431] ) ,ruderatmark ,enstaka ,1987 (JEd)
Kajen Mora (artp.) (14E 3g , [6766008, 1431659] ) ,i centrum vid posten ,3 ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) ,gräsmatta , 1982 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , ,flera ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Stellaria alsine    Källarv
Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753260, 1422560] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422240] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,600 m VSV Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754010, 1421030] ) ,källa , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754290, 1421550] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,gårdsplatser , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770975, 1425541] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hållbäcken 500 m NNV banvaktarstugan (14E 0e , [6752950, 1422660] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 500 m SV Lavasdammens V ände (14E 0e , [6753930, 1421200] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754290, 1421550] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns S strand i Ö änden (14E 0e , [6754450, 1420300] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksbergsvägen 270 m NNO dess infart (14E 1e , [6755030, 1421330] ) ,fuktig mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Stellaria media    Våtarv
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,masugnen , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422350] ) ,tomtmark , ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 350 m N landvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754340, 1422750] ) ,kallhygge , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,vid uthus ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Stellaria nemorum    Lundarv
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,mullril skog , 1982 (Göran Thor)
Atlasruta (15E 2d , [6810, 1415] ) ,intill bäck,sumpig granskogssluttning ,några ex ,1986 (BOr)
Dammansberget (artp.) (14E 0c , [6752376, 1410459] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Myckelberg (artp.) (14E 4d , [6771251, 1415912] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ) ,strandkärr , 1985 (JEd)
Nuphar lutea    Gul näckros
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjöar , skogstjärnar ,åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Vålångstjärnen (14E 3h , [6767650, 1437060] ) , ~refl~ ,tjärnkant , 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Åmåsäng (artp.) (14E 2g , [6763225, 1433013] ) , ,1 ,2016 (Rune Hixén)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjöar , skogstjärnar ,åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Stenlokarna O om söderberget (14E 4d , [67738, 14173] ) , ~refl~ ,skogstjärn , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766190, 1436510] ) ,utkast , 2011 (SJo)
Hemus (artp.) (14E 3g , [6766154, 1430437] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Actaea spicata    Trolldruva
Siljansfors försökspark, Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,mullrik skog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 -200 m N Nybruket,Jugån (14E 0e , [67537, 14224] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Söderbergets sydsluttning (14E 4d , [67730, 14164] ) ,lövrik, örtrik sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Söderbergets NO-sluttning (14E 4d , [67747, 14163] ) ,fuktigt alsnår , 1988 (BOr, CAp o a)
Fyriberg (DFl-50) (14E 6f , [6784, 1427] ) ,f.d.betad fäbodskog , 1985 (JEd)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Leksbergsvägslutet (artp.) (14E 1e , [6755681, 1424307] ) ,bäckdal / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
S Hemulberg (artp.) (14E 3d , [6766522, 1417966] ) ,bergbrant / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Filiberg (artp.) (14E 4b , [6774620, 1406966] ) , , 1995 ( Lars Ambrosiusson)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs, kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771720, 1435220] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771816, 1435261] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Fyriberg (artp.) (14E 6f , [6784500, 1427500] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stormyrbäcken (artp.) (15E 2e , [6810501, 1421501] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Siljansfors försökspark, 120 m SV Jugens utlopp (14E 0e , [6752170, 1421640] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 630 m VNV herrgården (14E 0e , [6752870, 1421750] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 170 m NO Asundenvägens korsning med Lissbäcken,90 m N-80 m S (14E 0e , [67530, 14240] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67545, 14227] ) ,mullrik skogsmark ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,650 OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754690, 1421860] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,930 m NNO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754890, 1422890] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,250 m NNV Leksbergsvägens infart 2 lokaler 50 m mellen (14E 0e , [67549, 14210] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
N. Garberg ca 200 m mot NV längs stigen (14E 3c , [67681, 14135] ) ,mossrik blåbärsgranskog , 1988 (BCe)
Östra foten av Söderberget (14E 4d , [67730, 14164] ) , ~refl~ ,rik sydsluttning , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Fyriberg (DFl-50) (14E 6f , [6784, 1427] ) ,f.d.betad fäbodskog , 1985 (JEd)
Leksbergsvägslutet (artp.) (14E 1e , [6755681, 1424307] ) ,bäckdal / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,frisk skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
S Hemulberg (artp.) (14E 3d , [6766522, 1417966] ) ,bergbrant / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
S Söderberget (artp.) (14E 4d , [6773205, 1416019] ) ,bergbrant / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) ,vid lindarna och längs klippan norrut ,rikligt ,1985 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771816, 1435261] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776721, 1421658] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg, SV (artp.) (14E 5e , [6776839, 1421049] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2004 (Ralf Lundmark)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [67771, 14221] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Sollerösundet (artp.) (14E 1g , [6758603, 1432055] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770885, 1425552] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Eberget-Jämtån (artp.) (15E 5e , [6825150, 1421112] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Eberget-Jämtån (artp.) (15E 5e , [6825150, 1421112] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Skuråstelet-Glöddalsbäcken (artp.) (15E 5e , [6825869, 1420705] ) ,blommande vid bäckar och myrar på näringsrik mark i alla områden i norra mora kommun ,ej så sällsynt som man tidigare antagit ,2000 (Bengt Oldhammer)
Anemone ranunculoides    Gulsippa
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Vinäsheden (14E 3e , [67690, 14245] ) ,tallhed ,2 plantor ,2005 (Birgit Bysell)
2 km V om Långlet, Uluberg (14E 3e , [67692, 14246] ) ,tallhed på sandfält ,spridda över stor yta ,2005 (Lennart Finn)
S om Alderängarna (14E 4f , [6770, 1425] ) ,tallhed ,10-tal avknipsade blommor (hare/rådjur) ,2004 (BOr)
Vinäs Mora (artp.) (14E 2g , [6761938, 1430895] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Vinäsheden (artp.) (14E 2g , [6762298, 1430259] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 ((Rapportör) Uno Skog)
Vinäsheden (artp.) (14E 2g , [6762299, 1430260] ) , ,3 ,2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Vinäsheden (artp.) (14E 2g , [6762299, 1430260] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Vinäsheden (artp.) (14E 2g , [6763000, 1430900] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Uluberg, 2 km V om Långlet (artp.) (14E 3e , [6769255, 1424655] ) , ,ej återfunnen ,2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt)
Uluberget, 2 km V om Långlet (artp.) (14E 3e , [6769255, 1424655] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Uluberg, 2 km V om Långlet (artp.) (14E 3e , [6769255, 1424655] ) ,tallhed på sandfält ,noterad ,2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Läde O stora grustaget (artp.) (14E 4e , [6772123, 1422696] ) , ,222 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt)
Läde Ö Stora grustaget (artp.) (14E 4e , [6772123, 1422696] ) , ,40 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bjöns Lars-Erik)
Läde NO (artp.) (14E 4e , [6772200, 1422550] ) , ,50 plantor/tuvor ,1990 (Björn Cederberg)
Salunäbb (artp.) (14E 4f , [6770885, 1426265] ) , ,4 ,2017 (Tommy Carlström)
Salunäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770894, 1426255] ) ,sandbarrskog på ås , 2012 (Janolof Hermansson)
Bonäsfältet (artp.) (14E 4f , [6770897, 1428857] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Bonäsfältet (artp.) (14E 4f , [6770897, 1428857] ) , ,noterad ,1989 (Bengt Oldhammer)
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.) (14E 4f , [6771230, 1425910] ) , ,5 plantor ,2011 (Dalarna Floraväktarna)
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.) (14E 4f , [6771230, 1425910] ) , ,ca 25 kraftiga blommor på tre fina plantor samt ett par sterila småplantor ,2011 ()
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.) (14E 4f , [6771230, 1425910] ) , ,5 plantor/tuvor ,2011 (Lennart Bratt)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6771254, 1425903] ) ,sandbarrskog på ås ,6 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6771255, 1425899] ) ,sandbarrskog på ås , 2012 (Janolof Hermansson)
Söder om Knutsdal (artp.) (14E 4f , [6773588, 1428409] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Söder om Knutsdal (artp.) (14E 4f , [6773600, 1428402] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Bojset (artp.) (14E 5e , [6776650, 1421080] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Bjöset (artp.) (14E 5e , [6776650, 1421080] ) , ,4 ex ,2008 (TMi)
Grönsberg, SV (artp.) (14E 5e , [6776744, 1421076] ) , ,5 plantor/tuvor ,2004 (Ralf Lundmark)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6777110, 1422133] ) , ,noterad ,1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6777110, 1422133] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Bergkarlås, genomfartsvägen (14E 3h , [6769510, 1435990] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Caltha palustris    Kabbleka
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder,kärrängar,sumpskog allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Turistvägen Bergkarlås (artp.) (14E 3h , [6769276, 1435831] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Westin)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Näset Bonäs (artp.) (14E 5f , [6775943, 1429095] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,äng- och tomtmark , vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,gårdsplatser ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,älvstrand , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Storflyten (artp.) (14F 0a , [6754522, 1450418] ) , ,noterad ,2008 (Lars Erik Norbäck)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422370] ) ,mullrika skogsbryn och ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmueet (14E 0e , [6753490, 1422260] ) ,mullrika skogsbryn och ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö- och åstränder samt i kärr och sumpskogar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [67660, 14328] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) ,torrbacke ,100-talet ,1990 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,äng- och tomtmark , sjö- och åstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,gårdsplatser , 2012 (GHa)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,trädgårdsland ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Siljansfors försökspark ,Jugens stränder (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö- och åstränder ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754480, 1420300] ) ,sjö- och åstränder ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Åränget (artp.) (14E 3f , [6767940, 1429991] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771122, 1425758] ) , ,noterad ,2020 (Johan Wallander)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Siljansfors försökspark, 300 m ONO Jugens utlopp (14E 0e , [6752340, 1422030] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 250 m SSV masugnen (14E 0e , [6753210, 1422240] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422580] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 450 m NV Nybruket (14E 0e , [6753940, 1422060] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753980, 1422810] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 350 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754060, 1423060] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766960, 1436290] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ) ,örtrik lövskog ,riklig ,2011 (LBr)
Ulvsjön vid Härjedalsgränsen (15E 6c , [6834, 1413] ) ,f.d.ängsmarks som brukats ,nu igenväxande , 1986 (BOr)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770830, 1425737] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770902, 1425678] ) ,slåtteräng , 2011 (Joakim Ekman)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Trollius europaeus    Smörbollar
Siljansfors försökspark, 350 m S herrgården (14E 0e , [6752610, 1422270] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 350 m S masugnen (14E 0e , [6753070, 1422310] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Vika (14E 1f , [6759775, 1427122] ) ,längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler) ,flera 100-tals blommor ,2012 (BOr)
N Vika (14E 2f , [6760884, 1427174] ) ,längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler) ,30-tal blommor ,2012 (BOr)
Norra Vika (14E 2f , [6761130, 1427192] ) ,längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler) ,enstaka ,2012 (BOr)
Norra Vika (14E 2f , [6761423, 1427172] ) ,längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler) ,ett par hundra blommor ,2012 (BOr & PJo)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Chelidonium majus    Skelört
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant ,1 ex. ,2010 (SJo)
Dicentra formosa    Fänrikshjärta
Bergkarlås (14E 3h , [6769730, 1436770] ) ,markvägskant , utkast , 2011 (SJo)
Fumaria officinalis    Jordrök
Siljansfors försökspark, herrgården (14E 0e , [6752730, 1422370] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753630, 1422400] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ) , ~refl~ ,jordhög , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,trädgårdsland ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Lamprocapnos spectabilis    Löjtnantshjärta
Gödslan vid Broåkern (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , ,en blommande planta på avskrädeshög med ris och gräs ,2015 (Bengt Oldhammer)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769530, 1435990] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [6765700, 1437070] ) ,jordhögar , 2011 (SJo)
Morastrand -Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765707, 1431675] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6765700, 1431617] ) ,strandkant , 1996 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , ,mycket pepparrot här tidigare ,1996 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ) ,strandkant , 1982 (Göran Thor)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ) ,dikeskant , 2010 (SJo)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6770985, 1426496] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6770994, 1426524] ) ,i strandkant ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark,250 m ONO Jugens utlopp (14E 0e , [6752300, 1421970] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,120 m SSO masugnen (14E 0e , [6753260, 1422360] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Berteroa incana    Sandvita
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Brassica napus    Raps
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ) ,nygrävt dike på fd åkermark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753630, 1422400] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Siljansfors försökspark, Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Ryssån ,350 m OSO Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754240, 1420560] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,550 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754380, 1423120] ) ,strand av tjärn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 1150 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754530, 1423750] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,längs bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ) ,dikeskant , 2010 (SJo)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig ängs-och skogsmark, strandängar allmän ,1982 (Göran Thor)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ruderatmar, tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,vägrenar , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Morkarlby/Utmeland, Mora (artp.) (14E 3g , [6765685, 1431135] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Westling)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769569, 1431101] ) , ,10 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6770994, 1426524] ) ,på älvbrink ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773620, 1428520] ) ,på tallbevuxen fossil flygsandsdyn ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Descurainia sophia    Stillfrö
Wasastugan (14E 3g , [67660, 14316] ) ,jvg mellan spåren ,enstaka ,1986 (TLj)
Erophila verna    Nagelört
Mora (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) , ,massvis vid järnvägen, vitt på flera kvadratmeter ,1997 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) ,vid värmekulvert ,blommande i massor ,1993 (Bengt Oldhammer)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Siljansfors försökspark, 280 m S herrgården (14E 0e , [6752450, 1422300] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753590, 1422380] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 450 m NV Nybruket (14E 0e , [6753880, 1422030] ) , , 1982 (Göran Thor)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Hesperis matronalis    Hesperis
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,gårdsplatser ,enstaka ,2012 (GHa)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Bangårds- o stnlastområde (14E 3g , [67661, 14317] ) , ,spridd flerst. ,1986 (TLj)
Mora stn. (DFl-50) (14E 3g , [6766, 1432] ) ,järnvägsspår på grus ,rikligt ,1985 (JEd)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , ,ymnigt ,1981 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) ,vägkant. desto vanligare vid järnvägsstationen i mora , 1991 (Bengt Oldhammer)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ) ,nygrävt dike på fd åkermark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, skogsmuseet (14E 0e , [6753480, 1422240] ) ,fuktig mark vid kolmila , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766650, 1436350] ) ,intill gödselhög , 2011 (SJo)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Siljansfors försökspark, 250 m S masugnen (14E 0e , [6753130, 1422310] ) ,jordhög nära vägkanten , 1982 (Göran Thor)
Vasatorget vid staket (14E 3g , [67660, 14316] ) ,tomtmark-trottoar ,flera ex. ,1986 (TLj)
Subularia aquatica    Sylört
Siljansfors försökspark, Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö , på grunda bottnar ,riklig ,1982 (Göran Thor)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ) ,dystrand i hästhage ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Thlaspi arvense    Penningört
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753700, 1422440] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket ,skogsmuseet, masugnen (14E 0e , [6753610, 1422380] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,gårdsplatser ,rikligt ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ) , ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770235, 1452961] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Drosera anglica    Storsileshår
Siljansfors försökspark ,150 m O Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754240, 1419820] ) ,starnd , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,NV stranden av Älsjön (14E 0d , [6754430, 1419860] ) ,gungfly , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,S Båtviken i Jugen (14E 0e , [6751600, 1421930] ) ,kärr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lisstjärnen (14E 0e , [6754000, 1423400] ) ,gungfly , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,V stranden av Lavasdammen (14E 0e , [6754320, 1421560] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Södra Fåsjön (artp.) (14E 4h , [6770980, 1439836] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ätjärnen (artp.) (14E 5f , [6775351, 1425465] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Högfljot (artp.) (15E 4c , [6823758, 1414077] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Drosera intermedia    Småsileshår
Siljansfors försökspark ,NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754430, 1419870] ) ,på bar dy i kärr , 1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ätjärnen (artp.) (14E 5f , [6775351, 1425465] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mossar, vitmossekärr,stränder,fuktiga vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
400 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6767170, 1438320] ) ,våt vägkant , 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Louise Grundeus)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ätjärnen (artp.) (14E 5f , [6775351, 1425465] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Crassula aquatica    Fyrling
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ) ,dystrand i hästhage ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Sedum acre    Gul fetknopp
1 km V om Bergkarlås (14E 3h , [6769230, 1435780] ) ,vägkant ,1 ex ,2010 (SJo)
Oxberg, vid ån från Pellsjön (14E 5c , [6779354, 1411928] ) , , 2012 (BOr)
Risa (artp.) (14E 4h , [6770519, 1437914] ) ,vägkant , 2011 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.) (14E 4h , [6770519, 1437914] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771192, 1435452] ) ,söder om orsas kommungräns mot vattnäs , 1998 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771278, 1435348] ) , ,rikligt längs asfaltvägens östra kant ,2016 (Bengt Oldhammer)
Hylotelephium spectabile x telephium ssp. maximum    Höstkärleksört
Saxnäsviken (artp.) (14E 3g , [6765637, 1431935] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs v.kalkberget (14E 4h , [67718, 14354] ) ,kalkstenshäll vid torrbacke ,nga ex.. ,1988 (BOr)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [67716, 14352] ) ,vid kalkstenen vid torrbacken. inplanterad eller spontan? ,några ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) ,vägkant, utkast , 2015 (Ralf Lundmark)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,bäckstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,600 m VSV Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754040, 1421020] ) ,källa , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754280, 1421560] ) , , 1982 (Göran Thor)
V.Bossån S om Rostberg (14E 2d , [67624, 14198] ) ,gransumpskog ,t.rikl. ,1992 (ULi)
Stikåsälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754071, 1419604] ) ,örtrik gammal gransumpskog vid bäck , 1994 (MBm)
Rotsjöbäcken (artp.) (14E 1b , [6756104, 1405738] ) ,naturlig skogsbäck / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svarttjärnsberget (artp.) (14E 1c , [6756456, 1411611] ) ,gransumpskog / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svinberget, Axi (artp.) (14E 1c , [6758902, 1414494] ) ,gransumpskog / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Måbäcksänget (artp.) (14E 2d , [6761492, 1417095] ) ,naturlig skogsbäck / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Karlsberg (artp.) (14E 2e , [6764516, 1422947] ) ,blandsumpskog / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fågelgravarna (artp.) (14E 3c , [6769722, 1414106] ) ,skogliga småvatten / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6771151, 1402088] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771570, 1435090] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Heden Bonäs (artp.) (14E 5f , [6775708, 1429250] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Näset Bonäs (artp.) (14E 5f , [6775943, 1429095] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Nedanför Kalkberget, Vattnäs (14E 4h , [67717, 14350] ) ,vägkant ,12 ex ,1986 (BOr)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [67716, 14352] ) ,4-5 platser i vattnäs by , 1989 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [67716, 14352] ) ,vid större vägen i vattnäs på flera ställen , 1993 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar och bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765670, 1442890] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762908, 1427184] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Selja badplats (artp.) (14E 3f , [6767673, 1428503] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,1 ,2016 (Thomas Westin)
Södra Bomansberg-Brunnvasselbo (artp.) (14E 3i , [6767350, 1444800] ) ,vägkant , 2014 (Ulla-Britt Andersson)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6770147, 1400374] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 19 (artp.) (14E 4a , [6771153, 1401250] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Ribes alpinum    Måbär
Siljansfors försökspark, herrgården och 70 m NO (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,rikligt ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsbryn och mullrik skuggig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Garsås (14E 1j , [6756200, 1446850] ) ,gårdsplatser ,väl spridd ,2012 (GHa)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ) ,ängsmark ,enstaka ,2005 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,massvis med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2017 (IPt & SNy)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753340, 1422260] ) ,skogsmark ,enstaka ,2005 (IPt)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753340, 1422260] ) ,skogsmark ,enstaka ,2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763353, 1449164] ) ,ängsmark, fäbodvall ,rikligt ,2011 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,massvis med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Siljansfors försökspark,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422230] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ) , , 1982 (Göran Thor)
Vinäs (14E 2g , [6762900, 1431700] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,massvis med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [6768460, 1426450] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,massvis med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Färnas (14E 3h , [6766030, 1435190] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753370, 1422300] ) ,ängsmark,vägkant ,enstaka ,2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall ,flera plantor ,2011 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767107, 1434362] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJo)
N om Nord i byn Färnäs (14E 3h , [6766514, 1436391] ) ,vägkant och ängsmark ,t.rikligt ,2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter ,riklgt i hela södra delen av vallen ,2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Bonäs, i byn (14E 4f , [67729, 14288] ) ,gräsmark , 1993 (RCa)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (IPt & SNy)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753460, 1422330] ) ,vägkant, parkering ,enstaka ,2005 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
N om Nord i byn Färnäs (14E 3h , [6766095, 1436549] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (IPt & SJo)
N om Nord i byn Färnäs (14E 3h , [6766636, 1436347] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter ,rikligt spridd ,2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753370, 1422300] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [6768460, 1426450] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,massvis med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Färnas (14E 3h , [6766030, 1435190] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Siljansfors försökspark,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422230] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, vid landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753990, 1422720] ) ,gräsmark , 1982 (Göran Thor)
Vinäs (14E 2g , [6762900, 1431700] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ) ,dike mellan bilväg och gång cykelväg ,massvis med 8 arter kåpor ,2011 (IPt)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Siljansfors försökspark, 110 m S banvaktarstugan (14E 0e , [6752390, 1422820] ) ,ängartad vegetation vid stig i tallskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ) ,ängsmark ,flerst. ,2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [6768460, 1426450] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770235, 1452961] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) ,älvkanten , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6774661, 1428878] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Potentilla anserina    Gåsört
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,sjöstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763495, 1449153] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Budasmyren Mora (artp.) (14E 2h , [6762715, 1438120] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6767030, 1434360] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder , kärr och längs bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Budsjöfljoten-Stormyren 8 km SV hhemulsjö (artp.) (14E 2b , [6761402, 1406094] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Budasmyren Mora (artp.) (14E 2h , [6762715, 1438120] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Acksimyrarna 15 km s Älvdalen (artp.) (14E 5a , [6775955, 1404396] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla fruticosa    Tok
Alderängarna (14E 4f , [6770, 1426] ) ,på sandbanken ,1 ex 1978, ännu kvar ,1994 (AGr)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766220, 1431700] ) ,vägkant ,1 plantor ,2007 (Andreas Wållberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) ,växte så fint och naturligt bland klaperstenen , 1982 (Bengt Oldhammer)
Potentilla rupestris    Trollsmultron
800 m NO om Isunda, vägskäl (14E 1g , [6759130, 1431140] ) ,skogkant ,få ,2008 (AAd)
Rödmyren (14E 3g , [6767, 1434] ) ,trädgård, uppgrävd från dike 1988 vid Rödmyrens industriomr.av Eva Ollars ,1 kraftigt ex. ,1989 (BOr)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogs-och ängsmark ,stränder och kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,diken , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,snår längs å ,rikligt ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770196, 1452909] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.) (14E 1b , [6758795, 1409574] ) ,topogent kärr/mad vid vattendrag , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Garsås området (artp.) (14E 1j , [6755950, 1446794] ) , , 2015 (Sverker HultengrenFreddy Persson, David Andersson)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Gabriel Tjernberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fragaria moschata    Parksmultron
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fragaria vesca    Smultron
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mullrig skogsmark,torrbackar,ängs- och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,diken , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Leksberget (artp.) (14E 1e , [67555, 14236] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,rikl ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,skogsbilväg , 2010 (Hans Rydberg)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776721, 1421658] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Geum rivale    Humleblomster
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829931, 1420905] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422380] ) ,torr ängsmark ,sällsynt ,1982 (Göran Thor)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6768651, 1431057] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängs- och skogsmark,stränder,myr,tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,70 m OSO Jugens utlopp (14E 0e , [6752220, 1421790] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422580] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket , skogsmuseet (14E 0e , [6753610, 1422380] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,75 m SV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753940, 1422670] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,250 m SO Lavadammen vid stig till Nybruket (14E 0e , [6754030, 1421920] ) , , 1982 (Göran Thor)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ) , ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Potentilla erecta    Blodrot
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,kojplats ,flertal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens allm. , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762665, 1426993] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768557, 1438057] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Wasastugan o mot lastområde (14E 3g , [67660, 14317] ) ,banvall ,spridd flerst. ,1986 (TLj)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Heden, mot Båsris (14E 5f , [67755, 14290] ) ,på sand i vägkant ,enstaka ,1985 (JEd)
Mora flygplats (artp.) (14E 2f , [6760840, 1429685] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) ,flera ex längs järnvägen, vanlig enligt anteckningsboken, vilket förefaller något överdrivet. , 1985 (Bengt Oldhammer)
Mora station västerut (artp.) (14E 3g , [6766519, 1432365] ) ,stationsområde , 2014 (Kerstin Frostberg)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769560, 1430930] ) ,i vägkant ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs, ishockeybana. (artp.) (14E 4f , [6772899, 1428677] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Bonäs, Svinvallens ishockeyplan (artp.) (14E 4f , [6772899, 1428691] ) ,grusplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Siljansfors försökspark , Skogsmuseet och slagghögen (14E 0e , [6753500, 1422250] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [6766870, 1436300] ) ,jordhög , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Mora flygplats (artp.) (14E 2f , [6760840, 1429685] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422580] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 300 m NNO Nybruket gamla landsvägen (14E 0e , [6753850, 1422560] ) ,landsvägskant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1200 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754800, 1423600] ) ,landsvägskant , 1982 (Göran Thor)
Prunus cerasus    Surkörsbär
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mullrik skogsmark , strndsnår allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ) ,örtrik lövskog ,riklig ,2011 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [67693, 14174] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771019, 1425528] ) ,bryn mot gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776939, 1415849] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Rosa glauca    Daggros
Mora folkhögskola (artp.) (14E 3g , [6765163, 1431960] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Spjutmo kraftstation (artp.) (14E 5d , [6775063, 1419952] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776939, 1415849] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766840, 1436400] ) ,skogsväg , 2010 (SJo)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771080, 1425638] ) ,örtrik skogsmark, stigkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsbryn, vägkanter ,stenig skogsmark ,åstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,vägren/stenröse ,enstaka ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ) , ~refl~ ,vägkant ,vägkant, cykelväg ,rondell ,2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ) ,örtrik lövskog ,spridd ,2011 (LBr)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Österdalälven SV Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770390, 1425367] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (artp.) (14E 5c , [6779260, 1411900] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Rosa rugosa    Vresros
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall ,flera ex. ,2017 (IPt & SNy)
Hållindan, huset norr om vägen (artp.) (14E 1b , [6756541, 1407085] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756733, 1446583] ) ,flera ställen längs vägen , 1999 (Bengt Oldhammer)
Moraklockan (artp.) (14E 2h , [6764786, 1437760] ) ,fynd vid moraklockan längs vägen. pricken på kartan symbolisk, ej exakta platsen längs vägen , 1999 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) ,vägkant, vid och i närheten av rondellen ,flera ex. ,1999 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs E45 (artp.) (14E 4h , [6770387, 1435075] ) ,mellan södra och norra infarten på östra sidan ,1 ex ,2000 (Bengt Oldhammer)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.) (14E 4h , [6770519, 1437914] ) ,vägkant , 2011 (Bengt Oldhammer)
Långholen (artp.) (14E 5d , [6776969, 1416203] ) ,sandtag ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Färnäs mot NO (14E 3h , [6766390, 1437190] ) ,jordhögar ,utkast ,flera ex ,2011 (SJo)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6774661, 1428878] ) , ,6 m² ,2018 (Bengt Oldhammer)
Rubus parviflorus    Nutkahallon
Hållindan, huset norr om vägen (artp.) (14E 1b , [6756541, 1407085] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mossar,skogskärr och sumpskog allmän ,1982 (Göran Thor)
Gummusänget (14E 3h , [6765840, 1439210] ) ,skogsväg , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens allm. , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rubus arcticus    Åkerbär
Siljansfors försökspark ,250 m O Jugens utlopp (14E 0e , [6752220, 1422020] ) ,myrodling , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Hållbäcken stig 350 m NO herrgården (14E 0e , [6752890, 1422640] ) ,stig , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Stormossen flera ställen (14E 0e , [67537, 14228] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Hållbäckens utlopp i Ryssån (14E 0e , [6754020, 1423100] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 40 m SV Lissbäckens utlopp i Ryssån (14E 0e , [6754120, 1423280] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Ulvsjöns samhälle (15E 6c , [68327, 14141] ) ,intill sjö,myrmark , 1986 (BOr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Långlet (artp.) (14E 3f , [6769039, 1425886] ) , ,noterad ,2018 ((Rapportör) Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6772653, 1422610] ) , ,100-tals ,1984 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770885, 1425552] ) ,västra delen vid källorna på ett hygge, nu igenväxt. , 1984 (Bengt Oldhammer)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rubus saxatilis    Stenbär
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
1 km V om Bergkarlås (14E 3h , [6769230, 1435780] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Rubus idaeus    Hallon
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsbryn, vägkanter och kalhyggen allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,vägrenar , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Norets köpcenter (14E 3g , [67665, 14335] ) ,rondell ,enstaka ,2010 (GHa)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall ,stort snår ,2017 (IPt & SNy)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hamngatan (artp.) (14E 3g , [6766162, 1431718] ) ,övergångsställe ,1 plantor/tuvor ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,öppen skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km SV om Bergkalrås (14E 3h , [6768940, 1435230] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kråkberskärret (artp.) (14E 1d , [6759631, 1415826] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,fäbodvall ,10 träd ,2011 (Timo Melakari)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Sorbus intermedia    Oxel
Siljans strand, 3 km S om Garsås (14E 0j , [6753367, 1447884] ) ,10 m från strand ,1 ex 3 m högt ,2012 (BOr)
S Garsås (artp.) (14E 0j , [6753367, 1447884] ) ,helt förvildad spontan förekomst mitt ute i terrängen en liten bit från siljans strand. inget planterat. , 2012 (Bengt Oldhammer)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773620, 1428520] ) ,på tallbevuxen fossil flygsandsdyn ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Siljansfors försökspark,gamla landsvägen (14E 0e , [6753480, 1422270] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Garsås mot NV längs Rv70 (14E 1i , [6758, 1443] ) ,vägdike,sand ,t.riklig ,1987 (JEd)
Mora lasarett strax N-ut vid Rv (14E 3g , [6767, 1434] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Vattnäs,längs jvg (14E 4g , [6771, 1434] ) ,jvgbank ,flera ex ,1989 (BOr)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Läde (artp.) (14E 4e , [6771460, 1421818] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) ,vid lindarna , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark,ruderatmark och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
1 km V om Bergkarlås (14E 3h , [6769230, 1435780] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770196, 1452909] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Morkarlby/Utmeland, Mora (artp.) (14E 3g , [6765685, 1431135] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Westling)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,430 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lathyrus vernus    Vårärt
Siljansfors försökspark , 750 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754750, 1422700] ) ,kalhygge nära bäck (tidigare mullrik örtrik granskog) , 1982 (Göran Thor)
Lotus corniculatus    Käringtand
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,torr ängsmark och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vika (artp.) (14E 1f , [6759653, 1427048] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Morkarlby/Utmeland, Mora (artp.) (14E 3g , [6765685, 1431135] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Westling)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,diken , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Hållindan, huset norr om vägen (artp.) (14E 1b , [6756541, 1407085] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kabelbrovägen, Fulåberg, Mora kommun (artp.) (14E 1d , [6759797, 1419771] ) , ,50 m² ,2019 (Björn Cederberg)
Garsås fd station (artp.) (14E 1j , [6755610, 1446516] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Solviken (artp.) (14E 2h , [6764676, 1435017] ) ,spridd nedanför båthusen ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6771017, 1426512] ) , ,noterad har slagit rot i strandbrinken, enstaka ex ,2020 (Bengt Oldhammer)
Medicago lupulina    Humleluzern
Brudtallsvägen Mora (artp.) (14E 3g , [6767608, 1431355] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6765737, 1431604] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) ,rikligt ,rikligt ,1985 (Bengt Oldhammer)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
E45 (artp.) (14E 4h , [6771944, 1435480] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Färnäsängarna (14E 3h , [6767030, 1436320] ) ,upplagsplats ,trekorsväg ,10 ex. ,2010 (SJo)
Björka fäbod (14E 4e , [6774432, 1421314] ) ,fäbodvall ,förvildad ,några tiotal kvadratmeter ,2011 (BOr)
Björka fäbodar (artp.) (14E 4e , [6774500, 1421551] ) ,förvildad några tiotals kvadratmeter vid fäboden , 2011 (Bengt Oldhammer)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Siljansfors försökspark, herrgården (14E 0e , [6752730, 1422350] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422250] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753690, 1422460] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Trifolium medium    Skogsklöver
Siljansfors försökspark , mellan herrgården och banvaktarstugan (14E 0e , [6752570, 1422540] ) ,öppen skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Österängarna mot SO vid Rv (14E 1j , [6756, 1449] ) ,vägkanter , 1989 (JEd)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Trifolium pratense    Rödklöver
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,gårdsplatser ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,rikligt ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,örtrik skogsmark, bäckslänt ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Garsåsflyten (artp.) (14F 1a , [6755537, 1450033] ) , , 2010 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,gårdsplatser ,väl spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,örtrik skogsmark, stigkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Siljansfors försökspark, skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422250] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,gamla landsvägen 140 m NO Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754140, 1422800] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,Ryssbergsvägen 275 m NNV gamla landsvägen (14E 0e , [6754370, 1422600] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,gamla landsvägen 850 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754540, 1423370] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Österängarna mot SO vid Rv (14E 1j , [6756, 1449] ) ,vägkanter , 1989 (JEd)
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,vägkant ,enst. ,1987 (BOr)
Färnäs (14E 3h , [6766, 1436] ) ,dikeskant ,några ex ,1986 (BOr)
Bergkarlås, Åsenvägen (14E 3h , [6769690, 1435670] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , ,enstaka ex i vägkant ,2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6767030, 1434360] ) , ,flera platser/observationer ,1988 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6766065, 1436308] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771525, 1435423] ) ,vägkant ,10 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vicia cracca    Kråkvicker
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark,ängsmark och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,ängsmark , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ) , ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,flertal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vika (artp.) (14E 1f , [6759653, 1427048] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Garsås området (artp.) (14E 1j , [6755950, 1446794] ) , , 2015 (Sverker HultengrenFreddy Persson, David Andersson)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Garsåsflyten (artp.) (14F 1a , [6755537, 1450033] ) , , 2010 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ) ,jordhög , 2010 (SJo)
Vicia angustifolia var. angustifolia    Liten sommarvicker
Saxnäs vårdcentral (14E 3g , [6765, 1431] ) ,ruderatmark med jordhögar och grässåning ,5 ex. ,1987 (BOr)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6765700, 1431617] ) ,lerområde ,5 ex ,1987 (Bengt Oldhammer)
Vicia sepium    Häckvicker
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , banvaktarstugan (14E 0e , [6752480, 1422820] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 90 m N herrgården (14E 0e , [6752820, 1422360] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 750 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754750, 1422700] ) ,kalhygge nära bäck (tidigare mullrik örtrik granskog) , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,ängsmark , 2012 (GHa)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ) , ~refl~ ,jordhög , 2010 (SJo)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6765700, 1431617] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation västerut (artp.) (14E 3g , [6766516, 1432449] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vicia villosa ssp.villosa    Luddvicker
Gummusänget (14E 3h , [6765840, 1439210] ) ,jordhög ,1 ex ,2010 (SJo)
Oxalis acetosella    Harsyra
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67713, 14563] ) , ~refl~ ,gransumpskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 5 (artp.) (14E 4a , [6771114, 1401196] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771377, 1425622] ) ,örtrik skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Näset Bonäs (artp.) (14E 5f , [6775943, 1429095] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ) ,jordhög , 2010 (SJo)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [67657, 14352] ) ,arne granerots tomt , 1985 (Bengt Oldhammer)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756396, 1446804] ) ,vanlig ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Mora, vid Wasastugan (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Geranium pratense    Ängsnäva
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765770, 1435710] ) ,vägkant ,vitblommig ,2010 (SJo)
Färnäs (DFl) (14E 3h , [6765, 1436] ) ,längs byvägen ,ca 10 ex ,2001 (TLj)
Färnäs (DFl-50) (14E 3h , [67660, 14353] ) ,vägkanter mot åker ,mkt. rikligt ,1986 (JEd)
Hemus (artp.) (14E 3f , [6766137, 1429865] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Solgärdsvägen, Mora (artp.) (14E 3g , [6765722, 1433798] ) ,frisk vägkant ,blomning ,2013 (Per Johansson)
Noret vid Hållansvägen nr 8 (artp.) (14E 3g , [6766100, 1433806] ) , ,50 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Noret vid Hållansvägen nr 8 (artp.) (14E 3g , [6766100, 1433806] ) , ,50 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Noret (artp.) (14E 3g , [6766501, 1433326] ) , ,gott om vit ängsnäva ,1989 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6765502, 1436427] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Färnäs bygata (artp.) (14E 3h , [6765503, 1436427] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6766050, 1435330] ) ,vägkanter ,1000 plantor ,2011 (Ralf Lundmark)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Färnäs (artp.) (14E 3h , [67657, 14352] ) ,på granerots tomt i början/norra färnäs , 1985 (Bengt Oldhammer)
Geranium robertianum    Stinknäva
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk skogs- och ängsmark ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,frlerftal, även vita exemplar ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Linum catharticum    Vildlin
Vattnäs, Kalkberget (14E 4h , [6771, 1435] ) ,uppröjd slåtteräng som sköts av Naturskyddsföreningen i Mora ,10-20 ex (inplanterad 1988) ,1989 (BOr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Vattnäs E45 (artp.) (14E 4h , [6770387, 1435075] ) ,vägkant vid vägverket ,rikligt ,1990 (Bengt Oldhammer)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Bergkarlås, genomfartsvägen (14E 3h , [6769510, 1435990] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ) ,åkerkant , 2011 (SJo)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Nusnäs (artp.) (14E 2h , [67613, 14368] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,en tuva ,1988 (Bengt Oldhammer)
Acer platanoides    Lönn
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,bybebyggelse ,enstaka ,2012 (GHa)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) , ,50 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) ,längs bäcken, många små men även ett ex som var 30-40 cm i diameter. , 1985 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776939, 1415849] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Färnäsängarna (14E 3h , [6767030, 1436320] ) , ~refl~ ,upplagsplats ,trekorsväg ,1000 -tal ex. i rutan ,2010 (SJo)
Klockarhagen Fasanvägen (artp.) (14E 2g , [6764334, 1432397] ) , ,200 m² ,2019 (Jonas Kihlgren)
Klockarhagen Fasanvägen (artp.) (14E 2g , [6764334, 1432397] ) , ,400 m² ,2020 (Jonas Kihlgren)
Mora kommun, Svealand, Käsgatu, Nusnäs, Färnäs, Dalarnas län (artp.) (14E 2h , [6760683, 1436872] ) , ,1000 plantor/tuvor ,2020 (Elinore Eriksson)
Färnäs-Nusnäs (artp.) (14E 2h , [6763442, 1436082] ) ,symbolisk prick. på hygge mellan färnäs och nusnäs 1000-tals som dominerade hyggesbilden. , 2007 (Bengt Oldhammer)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,massor i lövskogen intill vägen men även spridd bort mot järnvägen ,3000 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bryggeribacken , Mora (artp.) (14E 3f , [6765996, 1429825] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (peter tallbo)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.) (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sanda, Mora (artp.) (14E 3g , [6765308, 1433797] ) ,flera bestånd vid dike mellan båthamn och timmerupplag ,noterad ,2020 (Anders Paulsrud)
Lisselby (artp.) (14E 3g , [6766318, 1431287] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Moraparken (artp.) (14E 3g , [6766490, 1431549] ) ,jordhög ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , ,rikligt ,2015 (Bengt Oldhammer)
Bjornäsvägen, Mora (artp.) (14E 3g , [6768259, 1430116] ) , ,40 m² ,2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773592, 1428243] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Frangula alnus    Brakved
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogsmark ,bäckar, kärrkanter och strandsnår allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [67693, 14174] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771021, 1425617] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tilia cordata    Lind
Siljansfors försökspark , 320 m SO Rävbergets topp (14E 0e , [6752610, 1420080] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksberget 5 m utanförförsöksparken (14E 1e , [67550, 14236] ) ,stenig mullrik sydvänd bergsluttning , 1982 (Göran Thor)
Saxviken Mora (artp.) (14E 3g , [6766223, 1431924] ) , ,20 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Bastubacksbron (artp.) (14E 3g , [6766609, 1431814] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Söderberget SO (artp.) (14E 4d , [6773190, 1416380] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Althaea officinalis    Läkemalva
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , ,några få ex. trooligen förvildad från trädgård ,2014 (Urban Gunnarsson)
Malva alcea    Rosenmalva
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ) ,kulturmark v.gård ,en hel del ,1989 (TLj & LBr)
Malva moschata    Myskmalva
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Daphne mezereum    Tibast
Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken (14E 0e , [6750700, 1421700] ) , ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,75 m NO herrgården (14E 0e , [6752790, 1422400] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssån 10-300 m O Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754260, 1422090] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [6765320, 1435680] ) ,snårskog , 2011 (SJo)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.) (14E 3g , [6766154, 1430437] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767082, 1433070] ) , ,noterad ,2020 (Anton Björk)
Oxeråsen (artp.) (14E 4a , [6770146, 1400375] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6770147, 1400374] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6772855, 1422502] ) ,barrnaturskog / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829931, 1420905] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,frisk skogs- och ängsmark ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,ängsmark , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Hemus bryggeri (14E 3f , [6766, 1429] ) ,ängsmark vid vägkant ,50-tal ,1991 (BOr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Canadaområdet (artp.) (14E 3f , [6765421, 1429646] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6767419, 1436150] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Jämtån (artp.) (15E 5e , [6825028, 1421077] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762665, 1426993] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Viola arvensis    Åkerviol
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422350] ) ,ruderatmark och trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stenig skogsmark och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Vasslarängarna (14E 3h , [6767740, 1435900] ) ,körvägskant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Viola epipsila    Mossviol
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark, Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 70 m V Nybruket (14E 0e , [6753600, 1422280] ) ,mullrik skogsmark nära bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,340 m NNO Leksbergsvägens infart (14E 1e , [6755100, 1421370] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Viola mirabilis    Underviol
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) ,vid lindarna , 1985 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6771720, 1434491] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771816, 1435261] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Viola palustris    Kärrviol
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sumpskogar ,bäckar, kärrr och stränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767100, 1436830] ) , ~refl~ ,kärrkant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,fuktig granskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.) (14E 1b , [6758795, 1409574] ) ,topogent kärr/mad vid vattendrag , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771171, 1425639] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Viola persicifolia    Strandviol
Mellan Mora och Garsås, 1961 (GRAN.1984) * vid Siljan nära Knarrnäsudden (14E 1i , [67562, 14442] ) ,stenig strand ,2 ex och ett stort antal hybrider ,1989 (BOr)
Knarrnäsudden (artp.) (14E 1i , [67558, 14447] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Viola riviniana    Skogsviol
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Viola rupestris    Sandviol
Siljansfors,gamla landsvägen i mittsträng (14E 0e , [67540, 14225] ) , , 1989 (BOr)
Siljansfors försökspark ,Äjsjötorpet (14E 0e , [67543, 14202] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Noret, Sjukhusparkeringen (14E 3g , [67672, 14340] ) ,sandig slänt ,något tiotal ,2017 (GHa)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771192, 1435452] ) ,söder om orsas kommungräns vid vägen , 1998 (Bengt Oldhammer)
Viola selkirkii    Skuggviol
Vika nära Berihol (14E 2f , [67620, 14260] ) ,? , 1995 (AGr)
N Garberg (14E 3c , [67681, 14135] ) ,mossrik blåbärsgranskog med bl a blåsippa och kambräken ,två grupper, ca 60 ex ,1988 (BCe)
Söderbergets NO-sluttning (14E 4d , [67747, 14163] ) ,fuktigt alsnår med trolldruva, dvärghäxört mm ,några dussin ex ,1988 (BOr, CAp o a)
Färnäs, 1950 (GRAN.1962) * i Vinbäcksänget (14E 2h , [67644, 14375] ) ,i torr barrskog med lövinslag tillsammans med underviol ,rikligt ,1988 (CAp, BOr o a)
Vattnäs lövängar, sparsamt 1952 (GRAN.1962) * vid Kalkberget (14E 4h , [67715, 14352] ) ,intill vägen i lövskog på mulljord ,spridd ,1988 (CAp, BOr o a)
Vika nära Berihol, 1951 (GRAN.1962) - (14E 2f , [67631, 14268] ) ,bäckstrand i lundvegetation ,100-tals ex ,1987 (TLj)
Gopshusberget, 1960 (Grt) * bergets O-sluttning (14E 5d , [6775, 1416] ) ,i alsnår i grund bäckravin med stinksyska, ravinen avverkad men alen återuppväxt ,några få ex ,1988 (BOr)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6757673, 1417510] ) , , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Norra Garberg (artp.) (14E 3c , [6767969, 1413583] ) , , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Norra Garberg (artp.) (14E 3c , [6768155, 1413555] ) ,mossrik blåbärsgranskog med bl a blåsippa och kambräken ,60 plantor ,1988 (Björn Cederberg)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,60 plantor/tuvor, 10-tal bladrosetter 150m vnv eldpallkojan och 50-tal 300m vnv längs stigen ,1988 (Björn Cederberg)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771570, 1435090] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771570, 1435090] ) ,flera ex sågs, ej ovanlig ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ruderatmark och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,gårdsplatser ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Budasmyren Färnäs (artp.) (14E 2h , [67626, 14385] ) ,100-tals kvadratmeter i före detta torvbrytningsområde , 2012 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Näset Bonäs (artp.) (14E 5f , [6775943, 1429095] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Viola x wittrockiana    Pensé
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Elatine hydropiper    Slamkrypa
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ) ,dystrand i hästhage ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Vattnäs,viken S om näset (DFl) (14E 4g , [67704, 14342] ) , ,t.a. ,1982 (BOr)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , ,t.a. ,1982 (Bengt Oldhammer)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ) ,strnden på udden ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ) ,mullrik skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Söderbergets NO-sluttning (14E 4d , [67747, 14163] ) ,fuktigt alsnår , 1988 (BOr, CAp o a)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.) (14E 4d , [6774697, 1416205] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
2 km O om Färnäs (14E 3h , [6765110, 1439350] ) ,skogsdikeskant , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark, vägkanter och kalhyggen allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,längs körväg ,väl spridd ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,fäbodvall ,50 plantor ,2011 (Timo Melakari)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,760 ,2010 (Magnus Stenmark)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6765786, 1435273] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Storflyten (artp.) (14F 0a , [6754522, 1450418] ) , ,noterad ,2008 (Lars Erik Norbäck)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , ,15-20 ex. ,2015 (Bengt Oldhammer)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Fåsmyr, 400 m S Fagerdal (artp.) (14E 2i , [6760200, 1444656] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört
Siljansfors försökspark , 600 m VSV Lavadammens SV ände (14E 0e , [6754100, 1420990] ) ,källa , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 290 m NNV Leksbergsvägens infart (14E 1e , [6755050, 1421060] ) ,källa , 1982 (Göran Thor)
Epilobium montanum    Bergdunört
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422350] ) ,stenig skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753480, 1422250] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,bäckar, kärrr och källor allmän ,1982 (Göran Thor)
2 km O om Färnäs (14E 3h , [6765110, 1439350] ) ,skogsdikeskant , 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Oxeråsen so nr 14 (artp.) (14E 4a , [6771292, 1400907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken nära utloppet i Ryssån (14E 0d , [6754170, 1419660] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hållbäckens utloppet i Ryssån (14E 0e , [6754040, 1423110] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammen (14E 0e , [67543, 14216] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 900 och 830 m ONO landsvägsbron (14E 0e , [6754380, 1423480] ) , , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771171, 1425639] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771186, 1425592] ) , ,riklig i kwaisle ,2019 (Bengt Oldhammer)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754170, 1419660] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 450 m S Aborrtjärn (14E 0e , [6751750, 1420220] ) ,tjärn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Kratersjön (14E 0e , [6753100, 1421190] ) ,sjö , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 450-350 m OSO Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754310, 1420700] ) , , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Cornus alba    Videkornell
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , ,riklig ,2015 (Bengt Oldhammer)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776939, 1415849] ) , ,4 m2 ,2017 (Ralf Lundmark)
Cornus suecica    Hönsbär
Siljans strand, vid rågången Rättvik - Mora (14E 0j , [6751900, 1448575] ) ,nära stranden , 2012 (BOr)
Aegopodium podagraria    Kirskål
1,5 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768700, 1435430] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Angelica sylvestris    Strätta
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder, fuktängar allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768700, 1435430] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 600 m S Digerklitt (14E 4c , [6771080, 1414200] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (MNo)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,längs körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Laxholmen, Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770442, 1425955] ) ,torr-frisk hed ,noterad ,2019 (Gabriel Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark,tomtmark,ruderatmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,diken ,rikligt ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Carum carvi    Kummin
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422380] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ) , ~refl~ ,dikeskant , 2010 (SJo)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Cicuta virosa    Sprängört
Siljansfors försökspark , 200 m V båthuset på Äjsjöns S strand (14E 0d , [6754230, 1419920] ) ,i vatten , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754250, 1421890] ) ,i vatten , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , vid båthuset på Äjsjöns S strand (14E 0e , [6754260, 1420080] ) ,i vatten , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns utlopp S stranden (14E 0e , [6754470, 1420330] ) ,i vatten , 1982 (Göran Thor)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ) ,strnden på udden ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Grundsjön (artp.) (14E 2b , [6760923, 1405074] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Öndalen (artp.) (14E 0c , [6750061, 1413524] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Siljansfors försökspark , gamla landsvägen 300 m ONO Jugens utlopp (14E 0e , [6752320, 1422030] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 240 m S masugnen (14E 0e , [6753140, 1422340] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753600, 1422370] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,diken ,enstaka ,2012 (GHa)
1,5 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768700, 1435430] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Myrrhis odorata    Körvel
Färnäsängarna (14E 3h , [6767060, 1436350] ) ,vägkant , jordhög , 2011 (SJo)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Siljansfors försökspark , 300 m N herrgården (14E 0e , [6753030, 1422310] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Kabelbrovägen, Fulåberg, Mora kommun (artp.) (14E 1d , [6759797, 1419771] ) , ,100 m² ,2019 (Björn Cederberg)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Myckelberg (artp.) (14E 4d , [6771251, 1415912] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , ,25 m2 ,2009 (Ralf Lundmark)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder, kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Knarrnäsudden vid Siljan (14E 1i , [6755, 1444] ) ,strandkärr , 1989 (JEd)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ) ,strandkärr , 1985 (JEd)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.) (14E 1b , [6758795, 1409574] ) ,topogent kärr/mad vid vattendrag , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6770985, 1426496] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,120 m SSO masugnen (14E 0e , [6753270, 1422370] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422380] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,vägrenar , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762665, 1426993] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762908, 1427184] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Andromeda polifolia    Rosling
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,mossar,starrmyrar och gungflyn allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stickosälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754166, 1419432] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Acksimyrarna 15 km s Älvdalen (artp.) (14E 5a , [6775955, 1404396] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroppåsmyren och myrar längs Prästsättbäcken 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5c , [6827362, 1413640] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Bösjövarden (15E 0e , [68009, 14210] ) ,vard, kalfjällshed ,rikligt ,1986 (BOr)
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ) ,vard, kalfjällshed ,rikligt ,1986 (BOr)
Fisklösvarden (15E 2d , [68131, 14198] ) ,vard, kalfjällshed ,rikligt ,1986 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [68134, 14184] ) , ,rikligt vid toppen ,2005 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ) ,kring topphällarna , 1999 (TLj)
Bösjövarden (artp.) (15E 0e , [6800965, 1421006] ) ,rikligt på toppen , 1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , ,massor, marktäckande över flera kvadratmeter ,1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) ,rikligt på toppen med flera ställen , 2005 (Bengt Oldhammer)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,torr öppen skogsmark och sandiga till grusiga vägskärningar allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås fd station (artp.) (14E 1j , [6755610, 1446516] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Bonäsheden (artp.) (14E 4f , [6770965, 1427784] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Bonäsfältet (artp.) (14E 4f , [6770990, 1427778] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6771021, 1426511] ) ,i barrskogsslänt ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calluna vulgaris    Ljung
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,skogsmark och myrar allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.) (14E 2f , [6763850, 1428297] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,älvstrand , 2010 (Hans Rydberg)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen so nr 10 (artp.) (14E 4a , [6771180, 1401040] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,myrar och hedartad skogsmark och klippor allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Bonäsheden (artp.) (14E 4f , [6770965, 1427784] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Erica tetralix    Klockljung
Söderberget (14E 4d , [67736, 14158] ) ,ungskogskant mot myr ,en tuva ,1990 (Timo Melakari)
Loiseleuria procumbens    Krypljung
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ) ,vard, kalfjällshed ,rikligt ,1986 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [68134, 14184] ) , , 2005 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ) ,kring topphällarna med klynnetåg, ripbär och fjällummer , 1999 (TLj)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) ,som tidigare ,som tidigare ,2005 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) ,vanlig på olika ställen runt toppen , 1986 (Bengt Oldhammer)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Siljansfors försökspark ,Stickosälsvägen (14E 0d , [67539, 14196] ) ,frisk skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753490, 1422290] ) ,frisk skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,400 m SV om Ö änden av Lavadammen (14E 0e , [6753920, 1421480] ) ,frisk skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,190 m V om landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753960, 1422520] ) ,frisk skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m O om kärret mellan Leksberget och Nickobacken (14E 1e , [6755030, 1422800] ) ,frisk skogsmark , 1982 (Göran Thor)
Dammansberget (artp.) (14E 0c , [6752376, 1410459] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
1 Km V S Garberg (artp.) (14E 2d , [6760808, 1417130] ) ,källpåverkad mark / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.) (14E 3c , [6765987, 1411336] ) ,barrnaturskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna, sydost (artp.) (14E 4f , [6770815, 1425727] ) ,frisk gräsmark i skogskanten vid foten av en granhögstubbe. ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , ,rikligt på nåt ställe, 100-tal ,1986 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Siljansfors försökspark , 200 m NNV Jugens NV ände (14E 0d , [6751820, 1419960] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 550 m SO Aborrtjärn (14E 0e , [6751880, 1420690] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 75 m N Gusseltjärnens NV hörn (14E 0e , [6752590, 1420900] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NV Rävbergets topp (14E 0e , [6752930, 1420300] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Harkonbergets ostsluttning ca 200 m OSO dess N topp (14E 0e , [6753080, 1421550] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobackens sydsluttning (14E 0e , [67548, 14222] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Rotsjön , 900 m NO Hållindan fäbod (14E 1b , [6756530, 1408080] ) ,skogsmark ,fåtal ex. ,2011 (Agneta Eriksson)
Siljansfors försökspark ,350 m NV Leksbergets infart (14E 1e , [6755040, 1420960] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck mot Hemulån (14E 3f , [6766450, 1425760] ) ,tallhed ,spridd ,2017 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767440, 1435310] ) ,tallskog , 2010 (SJo)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771540, 1425610] ) ,tallhed , 2011 (LBr)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774260, 1427409] ) ,äldre sandtallskog ,40, spridda ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774347, 1427320] ) ,äldre sandtallskog ,12 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774370, 1427364] ) ,äldre sandtallskog ,6 ,2019 (Olof Hedgren)
Patronvägen (artp.) (14E 2e , [6763768, 1423628] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Canadaområdet (artp.) (14E 3f , [6765078, 1429343] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Långlet (artp.) (14E 3f , [6767736, 1427235] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Bonäsfältet (artp.) (14E 4e , [6774976, 1424759] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771217, 1425608] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Bonäsheden (artp.) (14E 4f , [6771543, 1427809] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog, Dan Broström)
Bonäsfältet, väst Frostkitt (artp.) (14E 4f , [6771778, 1428001] ) ,äldre sandtallskog, olikåldrig ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsfältet, Svinvallens NR (artp.) (14E 4f , [6772442, 1428501] ) ,äldre sandtallskog, olikåldrig ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsfältet, Svinvallens NR (artp.) (14E 4f , [6772446, 1428478] ) ,äldre sandtallskog, olikåldrig ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773592, 1428243] ) , ,100 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Bonäsfältet (artp.) (14E 5e , [6775020, 1424368] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Bonäsfältet (artp.) (14E 5e , [6775050, 1424775] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Rädbjörka (artp.) (14E 6f , [6783668, 1429378] ) , ,40 ,2020 (Stefan Rystedt, Anna Lesse)
Bonäsheden (ca 600 m sydost Bengttjärnen) (artp.) (14E 4f , [6772660, 1427775] ) ,äldre sandtallskog ,15, spridda ex ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (ca 600 m sydost Bengttjärnen) (artp.) (14E 4f , [6772679, 1427958] ) ,äldre sandtallskog ,7 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774353, 1426082] ) ,äldre sandtallskog ,2 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774521, 1425974] ) ,äldre sandtallskog ,9 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774928, 1426022] ) ,äldre sandtallskog ,5 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (sydväst Ätjärnen) (artp.) (14E 4f , [6774187, 1425509] ) ,äldre tallskog ,4 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (väst Djupviken) (artp.) (14E 4f , [6772536, 1425786] ) ,äldre sandtallskog ,1 ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (väst Djupviken) (artp.) (14E 4f , [6772676, 1425645] ) ,äldre sandtallskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (väst Djupviken) (artp.) (14E 4f , [6772755, 1425815] ) ,äldre sandtallskog ,1 ,2019 (Olof Hedgren)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , ) ,frisk skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Prästholmen (Moraparken) (artp.) (14E 3g , [6766748, 1431262] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Läde (artp.) (14E 4e , [6771460, 1421818] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna, sydost (artp.) (14E 4f , [6770815, 1425727] ) ,frisk gräsmark i skogskanten vid foten av en granhögstubbe. ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Alderängarna, Mora (artp.) (14E 4f , [6771026, 1425703] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , [67532, 14213] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nickobackens sydsluttning (14E 0e , [67548, 14222] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1000 m NNO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754910, 1422970] ) ,torr barrskog , 1982 (Göran Thor)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Bonäsheden, grustag N om vägen (artp.) (14E 4f , [6771005, 1427708] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6771017, 1426512] ) , ,15 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2019 (Thomas Westin)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6771072, 1426553] ) ,tallskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [67711, 14265] ) , ,(nogr. 400 m) ,2010 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771122, 1425758] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Johan Wallander)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771138, 1426541] ) ,i den branta slänten med ungtall ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771186, 1425592] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771202, 1425614] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Näcksjövarden (artp.) (15E 0d , [6804557, 1418911] ) , ,noterad ,2006 (Ville Pokela)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Pyrola minor    Klotpyrola
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , ) ,frisk mullrik skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , ) ,frisk tämligen mullrik skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Ledum palustre    Skvattram
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,myrar och sumpskog allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763680, 1448930] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Draggflot (14F 4b , [67715, 14571] ) ,rismosse , 2000 (DABS)
Budsel (artp.) (14E 1f , [6755981, 1426836] ) , ,noterad ,2004 (Kim Falck)
Vikavägen (artp.) (14E 2f , [6762004, 1428561] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.) (14E 2f , [6763850, 1428297] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Zornvägen (artp.) (14E 2g , [6763486, 1431894] ) , ,noterad ,2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lisshed, Alderängarna (artp.) (14E 4e , [6771024, 1424575] ) ,tallhed ,3 m2 ,2011 (Joakim Ekman)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Siljansfors försökspark, Aboortjärnen (14E 0e , [6752240, 1420320] ) ,myrar och gungflyn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m NO Leksbergets infart (14E 0e , [6754820, 1421260] ) ,myrar och gungflyn ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Draggflot (14F 4b , [67715, 14571] ) , ~refl~ ,rismosse med flarkdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771355, 1425973] ) ,sluttande gammal älvbrink i blandskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jenny Lonnstad)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,myrar och gungflyn allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens t.allm. , 2007 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Stickosälsbäcken (artp.) (14E 0d , [6754166, 1419432] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Timmervägen Hånåkni (artp.) (14E 2f , [6764744, 1429733] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) ,skogsmark grandominerad blandskog, naturlig bäck ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium uliginosum    Odon
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,mager skogsmark och myr allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.) (14E 2f , [6763850, 1428297] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Åränget (artp.) (14E 3f , [6767940, 1429991] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Bonäsheden (artp.) (14E 4f , [6770965, 1427784] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Siljansfors försökspark (14E 0d , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kråkberskärret (artp.) (14E 1d , [6759631, 1415826] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Louise Grundeus)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Bonäsfältet (artp.) (14E 4f , [6770990, 1427778] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens NR, söder om (artp.) (14E 4f , [6771558, 1427992] ) , ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Anagallis arvensis f. azurea    Rödmire
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771191, 1435456] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lysimachia nummularia    Penningblad
NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ) ,åkerkant , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder,kärr,sumpskog allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Långlet, älvkröken (artp.) (14E 3f , [6769029, 1426001] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771032, 1425583] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,fuktig granskog ,spridd ,2014 (GHa)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771355, 1425973] ) ,sluttande gammal älvbrink i blandskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Primula farinosa    Majviva
Nusnäs intill fotbollsplanen (14E 2h , [67613, 14368] ) ,dike ,enstaka ex ,1986 (BOr)
Budasmyren (14E 2h , [6762, 1438] ) , ,20-tal ex ,1986 (BOr)
Färnäs i Vinbäcksänget (14E 2h , [6764, 1437] ) ,dike , 1986 (BOr)
Västertjärn (14E 2i , [67617, 14421] ) ,myrmark mot nybyggd väg ,10-tal ex ,1991 (BOr)
Vattnäs vid Kalkberget (14E 4h , [67715, 14352] ) ,dikeskant ,enstaka ex 1985- ,1989 (BOr)
Nusnäs (artp.) (14E 2h , [67613, 14368] ) ,vägkanten intill bygdegården ,300-400 ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [67716, 14352] ) ,i dikena , 1993 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Primula veris    Gullviva
Siljansfors försökspark ,banvaktstugan (14E 0e , [6752470, 1422840] ) ,gräsmatta , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,gräsmatta , 1982 (Göran Thor)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) ,vägkant ,1 ex. ,2010 (SJo)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
avk2019MITT575 (artp.) (14E 5c , [6778867, 1412597] ) , ,1, 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift
norr Garsås (artp.) (14E 1i , [6758853, 1442710] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Längs Riksväg 45 ( , ) , ,1989 (BOr)
S om Vattnäs längs riksvägen vid Vasslarängsbäcken (14E 3g , [67695, 14346] ) ,vägkant ,1-2 m från asfaltkant ,1 planta med 10-20 blommor ,1989 (BOr)
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756733, 1446583] ) ,vägkant norr garsås , 2011 (Bengt Oldhammer)
Vattnäsrakan (artp.) (14E 3g , [6769757, 1434710] ) ,vägkant ,en planta med 10-20 blommor. ,1989 (Bengt Oldhammer)
Fraxinus excelsior    Ask
avk2019MITT460 (artp.) (14E 4h , [6770485, 1437918] ) ,bakslant ,2 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder,kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 2008 (Bengt Oldhammer)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Galium album    Stormåra
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753290, 1422540] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422380] ) ,vägkanter,ängsmark ,spridd ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,diken ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Galium aparine    Snärjmåra
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752730, 1422330] ) ,trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756396, 1446804] ) ,vanlig i potatisland ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Galium boreale    Vitmåra
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark, tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ) , ~refl~ ,torpruin , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ) ,örtrik lövskog ,riklig ,2011 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder,kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Vattnäs nedom kalkberget (14E 4h , [67716, 14350] ) ,sandiga åkrar / potatisland ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , banvaktarstugan (14E 0e , [6752480, 1422830] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Jugån vid masugnen (14E 0e , [6753390, 1422330] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 300 m NNV Nybruket (14E 0e , [6753820, 1422150] ) ,fuktig ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 330 m SSO Lekbergsvägens infart 40 m N Ryssån (14E 0e , [6754520, 1421380] ) ,fuktig ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Galium verum    Gulmåra
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , gamla landsvägen 100 n O Jughens utlopp (14E 0e , [6752220, 1421850] ) ,vägkanter,ängsmark, tomtmark ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket - masugnen (14E 0e , [6753520, 1422370] ) ,vägkanter,ängsmark ,spridd ,1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Polemonium caeruleum    Blågull
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast ,vit och blå ,2010 (SJo)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Nusnäs (14E 2h , [67608, 14375] ) ,komposthög , 1989 (TLj & LBr)
Färnäs ,1981-88 (14E 2h , [6764, 1436] ) ,2 rika vägkantförekomster , 1988 (GRAN.1984a, WIS.&MOR.1987)
Färnäs ,Kål Margits väg (14E 3h , [6765118, 1436691] ) ,tomtmark , dels på nässla men även på svarta vinbär , 2010 (Agneta Arnesson-Westerdahl)
Färnäs ,1981-88 (14E 3h , [6766, 1435] ) ,2 rika vägkantförekomster , 1988 (GRAN.1984a, WIS.&MOR.1987)
Bergkarlås N sågen (14E 3h , [67694, 14369] ) ,på nässlor ,riklig ,1989 (TLj & LBr)
Fåsås fäbod (DBS) (14E 2j , [67617, 14458] ) , ,flera best. ,1987 (G.Jalking:FCa)
Garsås, ca 1910-t (Sam) * NV skolan (14E 1j , [67566, 14464] ) , ,5 bestånd ,1988 (CAp)
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756396, 1446804] ) ,rikligt båda sidor om vägen i nässlor, kråkvicker, timotei, stormåra, gråbo och kvickrot ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6765502, 1436427] ) ,finns på två lokaler. längs vägkant och dike på en sträcka av flera 100 m. växande i det mesta. , 1988 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [67657, 14352] ) ,Färnäs kvarn vid bygatan ,(nogr. 400 m) ,1989 (Bengt Oldhammer)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,nysådd gräsmatta ,1-2 ex ,1986 (BOr)
Sundet (artp.) (14E 1g , [6758672, 1431852] ) , ,20 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Asperugo procumbens    Paddfot
Pumpstn vid avtagsväg till Kråkberg (14E 3g , [67687, 14312] ) ,trädgårdsavfallshög ,3 stora ex. ,1987 (BOr)
Kråkberg ,intill busshållplatsen (14E 3g , [67689, 14309] ) ,tipp med trädgårdsavfall vid vägkant , 1992 (LBr)
Kråkberg ,intill busshållplatsen (14E 3g , [67689, 14309] ) ,tipp med trädgårdsavfall vid vägkant ,100 ex ,1988 (BOr)
Echium vulgare    Blåeld
Siljanssågen (14E 3g , [6765420, 1434340] ) ,vägslänt ,sparsam ,2017 (LBr)
Oxberg, vid ån från Pellsjön (14E 5c , [6779354, 1411928] ) , ,10-tals ,2012 (BOr)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) ,fyra platser intill spåret vid järnvägsstationen, 25 cm höga , 1985 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , ,bladrosetter vid järnvägsspåret plattform 1 intill stationshuset ,2015 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Bergkarlås (artp.) (14E 3h , [6769372, 1437534] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bergkarlås (artp.) (14E 4h , [6770134, 1438061] ) , ,100 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen Risa (artp.) (14E 4h , [6770286, 1438049] ) , ,3 ,2016 (Thomas Westin)
Risa (artp.) (14E 4h , [6770519, 1437914] ) ,vägkant , 2011 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (artp.) (14E 5c , [6779260, 1411900] ) ,vägkanter , 2009 (Ralf Lundmark)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752730, 1422350] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 300 m S masugnen (14E 0e , [6753100, 1422310] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Bergkarlås (14E 3h , [6769000, 1437470] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753330, 1422540] ) ,nygrävt dike på fd åkermark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , sammanflödet Ryssån- Jugån till landsvägsbron (14E 0e , [6753940, 1422600] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Bergkarlås (14E 3h , [6769000, 1437470] ) ,dike , 2011 (SJo)
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Färnas , Nord i byn (14E 3h , [6766530, 1436360] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763296, 1449045] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Intill Mora lasarett (14E 3g , [6767, 1434] ) ,på jordhög ,några ex ,1986 (BOr)
Symphytum officinale    Äkta vallört
N Vika, Perushål, Bossåns mynning (14E 2f , [6760136, 1428336] ) ,intill stranden ,(C G Färjes gamla lokal ??) ,2012 (BOr)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,diken ,spridd ,2012 (GHa)
Bergkarlås (14E 3h , [6769580, 1436170] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammen (14E 0e , [6754290, 1421690] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754530, 1422710] ) ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Callitriche hamulata    Klolånke
Siljansfors försökspark , Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö , 1982 (Göran Thor)
Callitriche palustris    Smålånke
Siljansfors försökspark , 200 m N banvaktarstugan (14E 0e , [6752690, 1422840] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 100 m S landsvägsbron (14E 0e , [6753970, 1422630] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 450-350 m OSO Äsjöns utlopp (14E 0e , [6754340, 1420720] ) , , 1982 (Göran Thor)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Siljansfors försökspark,gamla landsvägen från 280 m S herrgården till Jugens utlopp (14E 0e , [6752370, 1422060] ) ,vägkant ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors,gamla landsvägen i mittsträng (14E 0e , [67540, 14225] ) , , 1989 (BOr)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Läde fäbod (14E 4e , [6770, 1421] ) , ,flera ex. ,1988 (BOr)
Alderängarnas norra del (14E 4f , [6770, 1426] ) ,igenväxande slåttermark ,några ex ,1986 (BOr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [6810, 1419] ) ,f.d.ängsmark,nu hygge-igenväxande , 1986 (BOr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fulåberg 2 (artp.) (14E 1d , [6759695, 1419801] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåtteräng på fäbod ,noterad ,2016 (Bus Lina Magnusson)
Hemulåns fäbodar (artp.) (14E 3d , [6766100, 1417596] ) ,fin torräng vid hemulå fäb enl ant.boken. troligen här ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425646] ) ,på ängen ,flera ex ,2011 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Galeopsis bifida    Toppdån
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,kalhyggen ,ruderatmark allmän ,1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) , ~refl~ ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Siljansfors försökspark , 100 m N Nybruket (14E 0e , [67536, 14224] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Glechoma hederacea    Jordreva
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422390] ) ,gräsmatta , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lamium album    Vitplister
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Wasastugan (14E 3g , [67660, 14316] ) ,jordhög ,enstaka ,1986 (TLj)
Lamium confertum    Mellanplister
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , skogsmuseet (14E 0e , [6753510, 1422240] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Lamium hybridum    Flikplister
Mora, vid Valhallagatan (14E 3g , [67660, 14312] ) ,i rabatt mot vägen ,enstaka ,1986 (JEd)
Lamium purpureum    Rödplister
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422590] ) ,nygrävt dike i fd åkermark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753660, 1422410] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mentha arvensis    Åkermynta
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder , fuktig ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Prunella vulgaris    Brunört
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig ängsmark ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ) , ~refl~ ,jordhög , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,skogsbilväg , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Scutellaria galericulata    Frossört
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder och källor allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766820, 1436280] ) ,skogsväg , 2010 (SJo)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6766271, 1432079] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Stachys macrantha    Praktbetonika
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Stachys palustris    Knölsyska
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [6765700, 1437070] ) ,jordhögar , 2011 (SJo)
Hindrikesheden (14E 3h , [6767670, 1435150] ) ,jordhög , 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756396, 1446804] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Canadaområdet (artp.) (14E 3f , [6765421, 1429646] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6766271, 1432079] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.) (14E 4d , [6774697, 1416205] ) ,längs bäcken och på hygge/ungskog ,rikligt. ,2000 (Bengt Oldhammer)
Gopshusberget (artp.) (14E 5d , [6775678, 1416284] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Färnäs ,Kål Margits väg (14E 3h , [6765118, 1436691] ) ,tomtmark , vid foten av en stor hägg ,1 ex ,2010 (Agneta Arnesson-Westerdahl)
Datura stramonium var. tatula    Violett spikklubba
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766650, 1436350] ) ,intill gödselhög , 2011 (SJo)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,flera kvadratmeter heltäckande ,100 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,meterhög ,1 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Solanum dulcamara    Besksöta
Nusnäs (14E 2h , [67608, 14375] ) ,komposthög m.nässelsnärja ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Färnäs , Syd i byn, mot NO (14E 3h , [6765730, 1437720] ) ,jordhögar ,utkast , 2011 (SJo)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,mycket vanlig/spridd, vissa två meter höga ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6766271, 1432079] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , ,1 ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Mora järnvägsstation (14E 3g , [6766480, 1432540] ) ,spårområdet ,massor ,2006 (MNo)
Färnäs , Syd i byn, mot NO (14E 3h , [6765730, 1437720] ) ,jordhögar ,utkast , 2011 (SJo)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , ,ymnigt ,1981 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,traktorvägar ,skogsbryn allmän ,1982 (Göran Thor)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora station västerut (artp.) (14E 3g , [6766519, 1432365] ) ,stationsområde , 2014 (Kerstin Frostberg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Selja badplats (artp.) (14E 3f , [6767673, 1428503] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Linaria repens    Strimsporre
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ) , ~refl~ ,torpruin , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Räddningsplats Siljan (artp.) (14E 3g , [6765717, 1431827] ) , ,noterad ,2019 (Kåge Lindström, Catarina Lindström)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766100, 1435350] ) ,vägkant ,ca:30 ex. ,2013 (SJo)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [67657, 14352] ) ,granerots tomt och dike i norra färnäs , 1985 (Bengt Oldhammer)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,fäbodvall ,100 plantor ,2011 (Timo Melakari)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770942, 1426303] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Grabs)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
1,5 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768700, 1435430] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) , ,50 plantor ,2011 (Timo Melakari)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Oxeråsen so nr 14 (artp.) (14E 4a , [6771292, 1400907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna, Mora (artp.) (14E 4f , [6771026, 1425703] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,strandkärr vid åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Österdalälven vid Selja (artp.) (14E 3f , [6767140, 1429960] ) , , 2008 (TMi)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,1000 plantor/tuvor ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Tingsnäset (artp.) (14E 3g , [6765969, 1432906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 14 (artp.) (14E 4a , [6771292, 1400907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna, Mora (artp.) (14E 4f , [6771026, 1425703] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771122, 1425758] ) , ,1 ,2020 (Johan Wallander)
Södra Fåsjön (artp.) (14E 4h , [6770980, 1439836] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Siljansfors försökspark , Lavasdammens S strand 50 m V dess utlopp (14E 0e , [6754200, 1421880] ) ,strandkärr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV stranden av Lavasdammen (14E 0e , [6754350, 1421720] ) ,strandkärr , 1982 (Göran Thor)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ) ,revel i älven ,rikligt ,2010 (BOr)
Långlet (14E 3f , [6768900, 1426060] ) ,betad strandäng vid älven, Upptäckt av Ove Eriksson, conf. TLj juli 1997 ,ett par tusen ex ,2001 (TLj)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Österdalälven vid Selja (artp.) (14E 3f , [6767140, 1429960] ) , ,100 ex ,2008 (TMi)
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [67673, 14298] ) , , 2010 (Bengt Oldhammer)
Selja badplats (artp.) (14E 3f , [6767673, 1428503] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6765969, 1432879] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Dennis Nyström)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [67660, 14328] ) ,på udden , 2013 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2019 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,5 ,2019 (Åke Berg)
Näcksjövarden (artp.) (15E 0d , [6804537, 1419356] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rövarberget-Sexan (artp.) (15E 6d , [6831972, 1419667] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ) , ~refl~ ,torpruin , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770196, 1452909] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6767419, 1436150] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Rödmyrens bostadsområde, Ö om riksväg 81 (14E 3g , [67672, 14343] ) ,vägren ,rikligt, 1987 (BOr) - enstaka ,1988 (CAp)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) ,dike flera meter , 1982 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs E45 (artp.) (14E 4h , [6770387, 1435075] ) ,i dike , 1991 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs E45 (artp.) (14E 4h , [6770387, 1435075] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Scrophularia nodosa    Flenört
Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67546, 14227] ) ,bäck från kärr , 1982 (Göran Thor)
Fu (14E 2i , [6760935, 1440557] ) ,vägkant ,2 ex ,2012 (BOr)
Fuån (artp.) (14E 2i , [6760935, 1440557] ) , ,2 ex ,2012 (Bengt Oldhammer)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766650, 1436350] ) ,intill gödselhög , 2011 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Färnäs ,riksv.v.bron (14E 3g , [6766, 1434] ) ,sandig slänt ,5-10 ex. ,1987 (BOr)
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,dike ,nga ex. ,1988 (BOr)
Wasastugan (14E 3g , [67660, 14316] ) , ,1 ex ,1986 (TLj)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Solviken (artp.) (14E 2h , [6764676, 1435017] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,10 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Siljans sågverk (artp.) (14E 3g , [6765392, 1433946] ) ,vid kontoret ,5-10 ex ,1990 (Bengt Oldhammer)
Mora, Spanskbacken (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) , ,1 ex. ,1990 (Bengt Oldhammer)
Riksväg 70 (artp.) (14E 3h , [6766250, 1435215] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bergkarlås (artp.) (14E 3h , [6769265, 1437075] ) , ,2 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422390] ) ,gräsmatta , 1982 (Göran Thor)
Veronica arvensis    Fältveronika
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mullrik skogsmark ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Veronica longifolia    Strandveronika
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,vägkant ,1 ex ,1991 (BOr)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766840, 1436400] ) ,skogsväg ,1 ex ,2010 (SJo)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766259, 1431878] ) ,50-75 cm högt iallafall. växte i öna , 1985 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren, Hindriksheden (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Veronica officinalis    Ärenpris
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,öppen skogsmark ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna, Mora (artp.) (14E 4f , [6771026, 1425703] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
skjul, bösjön (artp.) (15E 0d , [6802304, 1417565] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Veronica scutellata    Dyveronika
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753280, 1422590] ) ,dike , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugån nära sammanflödet med Ryssån (14E 0e , [6753940, 1422470] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 200 m O Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754240, 1421980] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 450-350 m OSO Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754320, 1420690] ) , , 1982 (Göran Thor)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770421, 1426142] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark ,tomtmark,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnas , Nord i byn (14E 3h , [6766530, 1436360] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder och myrkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Vikavägen (artp.) (14E 2f , [6762004, 1428561] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768557, 1438057] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar,samt grunt vatten i sjöar å åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Åränget (artp.) (14E 3f , [6767229, 1429892] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Siljansfors försökspark ,Lavasdammen (14E 0e , [6754350, 1421720] ) ,blött kärr , 1982 (Göran Thor)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ) ,öppen Sphagnummyr , 1989 (JEd)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Siljansfors försökspark ,Ryssån och Jugen (14E 0e , ) , allmän ,1982 (Göran Thor)
Vålångstjärnen (14E 3h , [6767650, 1437060] ) ,tjärnkant , 2011 (SJo)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Plantago major    Groblad
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark,vägkanter,tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,gårdsplatser , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771355, 1425973] ) ,markvägkant i barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Plantago maritima    Gulkämpar
Vattnäs (14E 4h , [6770, 1435] ) ,vägkant ,1 ex ,1994 (BOr)
norr Garsås (artp.) (14E 1i , [6758853, 1442710] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Garsås (artp.) (14E 1j , [6756539, 1447418] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Moraklockan (artp.) (14E 2h , [6764211, 1438826] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäsrakan (artp.) (14E 3g , [6769757, 1434710] ) ,östra sidan söder om vägverket, södra infarten till vattnäs, dikeskant, ett stort ex , 1993 (Bengt Oldhammer)
E45 Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771866, 1435476] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Plantago media    Rödkämpar
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,utmed gamla landsvägen allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422370] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770196, 1452909] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Siljansfors Skogsmuseum (artp.) (14E 0e , [6753441, 1422295] ) ,gräs- och rismark i låglandet ,2 dm2 ,2017 (Bernt Westin)
Nya (artp.) (14E 2f , [6761403, 1427877] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Vikavägen (artp.) (14E 2f , [6762004, 1428561] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773620, 1428520] ) ,på tallbevuxen fossil flygsandsdyn ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Diket våmhusvägen (artp.) (14E 5f , [6775930, 1428619] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Littorella uniflora    Strandpryl
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Linnaea borealis    Linnéa
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mossrik barrskog allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766820, 1436280] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2010 (SJo)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ) , ~refl~ ,rik sydsluttning , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Acksi, söder om Ryssån (artp.) (14E 1d , [6755071, 1415033] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) , ,100 plantor ,2011 (Timo Melakari)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6771021, 1426511] ) ,i barrskogsslänt ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Alderängarna, Mora (artp.) (14E 4f , [6771026, 1425703] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6771072, 1426553] ) ,tallskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Bjöset (artp.) (14E 5e , [6776650, 1421080] ) , ,100 ex ,2008 (TMi)
Lonicera caerulea    Blåtry
Hemus (artp.) (14E 3g , [6766136, 1430190] ) ,fuktsvacka i reservatet ganska nära hemulån , 2015 (Bengt Oldhammer)
Mora Camping Prästholmen (artp.) (14E 3g , [6766588, 1430501] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ) ,åkerkant , 2011 (SJo)
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
NV om Färnästjärn (14E 3h , [6766920, 1436450] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) ,rikligt ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766190, 1436510] ) ,utkast , 2011 (SJo)
Viburnum opulus    Olvon
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsbryn, längs bäckar o åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Larstjärnsbäcken (artp.) (14E 1d , [6758695, 1417040] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Norra Garberg (artp.) (14E 3c , [6768001, 1414123] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Hemus (artp.) (14E 3g , [6766154, 1430437] ) , ,flera ställen ,2015 (Bengt Oldhammer)
Saxviken Mora (artp.) (14E 3g , [6766223, 1431924] ) , ,3 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Kalkberget Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771783, 1435262] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
E45 (artp.) (14E 4h , [6771944, 1435480] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärrängar,sumpskog,stränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) , ~refl~ ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,snår längs å ,fåtal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Sandängarna (artp.) (14E 3g , [6768100, 1431790] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 6 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401182] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Knautia arvensis    Åkervädd
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark,ruderatmark,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,diken , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ) , ~refl~ ,torpruin , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Garsås området (artp.) (14E 1j , [6755950, 1446794] ) , , 2015 (Sverker HultengrenFreddy Persson, David Andersson)
Vikavägen (artp.) (14E 2f , [6762004, 1428561] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2f , [6764370, 1426467] ) , , 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,750 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig ängsmark,stränder,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs (14E 3h , [67655, 14363] ) ,längs byvägen , 2001 (TLj)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,snår längs å ,flertal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762908, 1427184] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Långlet, älvkröken (artp.) (14E 3f , [6769029, 1426001] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Mora järnvägsstation västerut (artp.) (14E 3g , [6766516, 1432449] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Filiberg, göl 300m Ö toppen (artp.) (14E 4b , [6773451, 1407196] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770407, 1426052] ) , ,1200 ,2019 (Magnus Stenmark)
Laxholmen, Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770442, 1425955] ) ,torr-frisk hed ,noterad ,2019 (Gabriel Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770943, 1425639] ) ,frisk gräsmark ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Gabriel Tjernberg)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Sjurby (artp.) (14E 5b , [6779650, 1407630] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
skjul, bösjön (artp.) (15E 0d , [6802304, 1417565] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Rövarberget-Sexan (artp.) (15E 6d , [6831982, 1419427] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Campanula glomerata    Toppklocka
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767180, 1435170] ) ,vägdike , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Campanula patula    Ängsklocka
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark,ruderatmark,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,ängsmark ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762665, 1426993] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6766065, 1436308] ) , ,blommade i tusental ,1986 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6767419, 1436150] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarnas NR (artp.) (14E 4f , [6770968, 1425602] ) ,slåtteräng ,noterad ,2020 (Örjan Fritz, Karin Hernborg)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422390] ) ,gräsmatta , 1982 (Göran Thor)
Bergkarlås, Åsenvägen (14E 3h , [6769690, 1435670] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sundet-Isunda (artp.) (14E 1g , [6758908, 1431368] ) , ,5 vita exemplar ,1999 (Bengt Oldhammer)
Nyabacken (artp.) (14E 2f , [6761380, 1427901] ) , ,2 ,2017 (Helena Brus)
Zorns gammelgård (artp.) (14E 3g , [6765363, 1431956] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark,ruderatmark,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) , ~refl~ ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ) ,vägkant ,vitblommig ,2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vika (artp.) (14E 1f , [6759653, 1427048] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6762665, 1426993] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,375 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773620, 1428520] ) ,på tallbevuxen fossil flygsandsdyn ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Siljansfors försökspark ,Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö på grunda bottnar ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , ,mycket rikligt ,1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Achillea millefolium    Röllika
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och ängsmark ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ) ,diken ,spridd ,2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,flertal ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och ängsmark ,1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Norr om Hemus (artp.) (14E 3f , [6767427, 1429801] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770360, 1425958] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770, 1425] ) ,vid fågelautomat , 2013 (Bengt Oldhammer)
Antennaria dioica    Kattfot
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter samt öppen skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Vägen mot Gopshus, 1 km NV Hökberg (14E 4d , [6774981, 1418317] ) ,vägdike ,10-tals ,2012 (BOr)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6770450, 1425160] ) ,tallskog på klapper ,riklig ,2011 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed ,17 ,2008 (HLe)
Gopshus (14E 5d , [6776879, 1415409] ) ,vägkant , 2012 (BOr)
Riksvägen vid Spjutmosjön (14E 5d , [6777092, 1418471] ) ,vägkant ,100-tals längs väg ,2012 (BOr)
Fulåberg4 (artp.) (14E 1d , [6759750, 1419841] ) ,i i mittgräset på en grusväg med två hjulspår, uppfart till stuga ,1 plantor/tuvor ,2016 (Bus Lina Magnusson)
Leksberget (artp.) (14E 1e , [67555, 14236] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Eldpallkojan VNV (artp.) (14E 3c , [6768174, 1413617] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [67693, 14174] ) ,dels i branten dels i skogen , 1985 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Läde (artp.) (14E 4e , [6771460, 1421818] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,noterad i stora mattor ,2020 (Åke Berg, Hannah Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Österdalälven SV Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770390, 1425367] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Laxholmen, Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770438, 1425996] ) ,torr-frisk hed ,noterad ,2020 (Gabriel Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salunäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770894, 1426255] ) ,sandbarrskog på ås , 2012 (Janolof Hermansson)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6771165, 1425915] ) ,sandbarrskog på ås , 2012 (Janolof Hermansson)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6771255, 1425899] ) ,sandbarrskog på ås , 2012 (Janolof Hermansson)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773592, 1428243] ) , ,6 dm² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bonäs-Björkavägen (artp.) (14E 4f , [6773675, 1428112] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Skuråstelet-Glöddalsbäcken (artp.) (15E 5e , [6825869, 1420705] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Glödalsbäcken (artp.) (15E 5e , [6826407, 1420128] ) , ,100 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Rövarberget-Sexån (artp.) (15E 6e , [6830253, 1420815] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Siljansfors försökspark ,150 m V herrgården 30 m V Jugån (14E 0e , [6752740, 1422220] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6765700, 1431617] ) , ,10-20 ex ,1982 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , ,2 ex ,1988 (Bengt Oldhammer)
Artemisia absinthium    Malört
Garsås (artp.) (14E 1j , [67563, 14468] ) ,i dike , 1998 (Bengt Oldhammer)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , skogsmuseet (14E 0e , [6753490, 1422260] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 70 m NO Nybruket (14E 0e , [6753680, 1422460] ) ,vägkant ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Carduus crispus    Krustistel
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422370] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket, skogsmuseet, slagghögen (14E 0e , [6753500, 1422270] ) ,ruderatmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m NNO Nybruket (14E 0e , [6753900, 1422550] ) ,landsvägskant gamla landsvägen , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m NV Nybruket (14E 0e , [6753940, 1422070] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägen 700 m NV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754590, 1422340] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Färnäs (artp.) (14E 3h , [6766050, 1435330] ) ,vägkanter , 2011 (Ralf Lundmark)
Centaurea jacea    Rödklint
Siljansfors försökspark ,gamla landsvägen 100 m O Jugens utlopp (14E 0e , [6752230, 1421850] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,gamla landsvägen 375m SSV herrgården (14E 0e , [6752390, 1422230] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Centaurea montana    Bergklint
NV om Färnästjärn (14E 3h , [6766920, 1436450] ) ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Cicerbita alpina    Torta
S om Hemulsjön (14E 3c , [67651, 14109] ) ,fuktig granskog ,spars. ,1992 (ULi)
N om Hemulsjön (14E 3c , [67659, 14114] ) ,fuktig granskog ,spars. ,1992 (ULi)
Mellan Läde och Venjan, 600 m S Digerklitt (14E 4c , [6771080, 1414200] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (MNo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Dammansberget (artp.) (14E 0c , [6752376, 1410459] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.) (14E 2d , [6761304, 1419098] ) ,örtrika bäckdråg / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Bossån (artp.) (14E 2f , [6762798, 1427132] ) ,naturlig skogsbäck / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Hemulsjön (artp.) (14E 3c , [6765322, 1411017] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.) (14E 3c , [6765987, 1411336] ) ,barrnaturskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Konungsgraven (artp.) (14E 3c , [6766832, 1414249] ) , , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Norra Garberg (artp.) (14E 3c , [6767969, 1413583] ) , , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fågelgravarna (artp.) (14E 3c , [6769722, 1414106] ) ,skogliga småvatten / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Nydalsbäcken (artp.) (14E 4a , [6772004, 1401880] ) , , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vadbäcken (artp.) (14E 4a , [6772979, 1402847] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Filiberg (artp.) (14E 4b , [6774620, 1406966] ) , , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Myckelberg (artp.) (14E 4d , [6771251, 1415912] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Färnäs mot NO (14E 3h , [6766390, 1437190] ) ,jordhögar , 2011 (SJo)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766506, 1434639] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Cirsium arvense    Åkertistel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,landsvägen mellan masugnen och herrgården (14E 0e , [6753010, 1422360] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422240] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753650, 1422380] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763495, 1449153] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.) (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Cirsium helenioides    Brudborste
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogs- och ängsmark ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770196, 1452909] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Skärbäcken (artp.) (14E 1b , [6757080, 1405937] ) ,blandsumpskog / naturlig skogsbäck , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,älvstrand , 2010 (Hans Rydberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768557, 1438057] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Söderbergets NR, branten (artp.) (14E 4d , [6774453, 1416363] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770943, 1425639] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Alderängarnas NR (artp.) (14E 4f , [6770968, 1425602] ) ,slåtteräng ,noterad ,2020 (Örjan Fritz, Karin Hernborg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Tvonnet (artp.) (15E 6e , [6831737, 1422356] ) , , 2015 (Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärrängar,sumpskog,stränder ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ) , ~refl~ ,kärrkant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Acksi, söder om Ryssån (artp.) (14E 1d , [6755071, 1415033] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422370] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m NO Nybruket gamla landsvägen (14E 0e , [6753890, 1422560] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Mora Noret (14E 3g , [67664, 14341] ) ,P-plats och gångvägar ,riklig ,2020 (MNo)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,utmed bäckar och åar samt i fuktig mullrik skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Gagnån (artp.) (14E 0b , [6750608, 1408921] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dammansberget (artp.) (14E 0c , [6752376, 1410459] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
N Axi (artp.) (14E 1c , [6757752, 1414717] ) ,skogliga småvatten / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svinberget, Axi (artp.) (14E 1c , [6758902, 1414494] ) ,gransumpskog / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.) (14E 2d , [6761304, 1419098] ) ,örtrika bäckdråg / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Karlsberg (artp.) (14E 2e , [6764516, 1422947] ) ,blandsumpskog / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.) (14E 3c , [6765987, 1411336] ) ,barrnaturskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Oxeråsen so nr 6 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401182] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6771137, 1402084] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Ost Oxeråsen (artp.) (14E 4a , [6771184, 1401092] ) , ,noterad ,2012 (Nicklas Gustavsson, Jörgen Sundin)
Nydalsbäcken (artp.) (14E 4a , [6772004, 1401880] ) , , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Väster om Filiberg (artp.) (14E 4a , [6773339, 1404667] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Crepis tectorum    Klofibbla
Siljansfors försökspark ,slagghögen (14E 0e , [6753420, 1422280] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,40 m SV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753930, 1422700] ) ,torr vägkant , 1982 (Göran Thor)
2 km SO om Bergkarlås (14E 3h , [6768410, 1438270] ) , ~refl~ ,skjutbana , 2011 (SJo)
Mora station (artp.) (14E 3g , [6766481, 1432632] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Doronicum columnae    Balkangemsrot
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) ,utkast , 2010 (SJo)
Doronicum orientale    Gemsrot
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Siljansfors försökspark ,120 m SSO masugnen (14E 0e , [6753240, 1422410] ) ,sandig ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422260] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753640, 1422400] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Bergkarlås (14E 3h , [6769580, 1436170] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Selja (artp.) (14E 3f , [6766670, 1428587] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Noretbron (artp.) (14E 3g , [67664, 14330] ) , ,100-tals ,1989 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter samt öppen skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,stränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Sjukhusparkeringen (14E 3g , [67673, 14341] ) ,längs rännstenar ,fåtal ,2010 (GHa)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Helianthus annuus    Solros
Hindriksheden (14E 3h , [6767180, 1435170] ) ,jordhög , 2010 (SJo)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.) (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
S om bron över Bölån (14E 9d , [6797561, 1419062] ) ,slänt mot ån , 2017 (LBr)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,öppen skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766960, 1436290] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770408, 1425939] ) ,klapperstenfält ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773620, 1428520] ) ,på tallbevuxen fossil flygsandsdyn ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,öppen skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ) , ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
1 km VNV om Bergkarlås (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,kalhygge , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,öppen skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets S topps sydsluttning (14E 0e , [67528, 14212] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753490, 1422240] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14232] ) , , 1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [67655, 14363] ) ,längs byvägen , 2001 (TLj)
Färnäs (14E 3h , [6765960, 1436920] ) , ~refl~ ,vägdikeskant , 2011 (SJo)
Bergkarlås (14E 3h , [6769, 1436] ) ,div.ängsrester o.vägkanter ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6770450, 1425160] ) ,tallskog på klapper ,spridd ,2011 (LBr)
Sjurbyn i Oxberg (14E 5b , [6779, 1407] ) ,gammal linda o kanter , 1989 (TLj & LBr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Heden, Nusnäs (artp.) (14E 2h , [6762790, 1436810] ) ,vägslänt ,10 plantor ,2011 (Ralf Lundmark)
avk2019MITT430 (artp.) (14E 2h , [6764877, 1437490] ) ,bakslant ,15 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT499 (artp.) (14E 2h , [6764878, 1437479] ) ,innerslänt ,25 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Hemus (artp.) (14E 3f , [67661, 14298] ) ,50-tal vid hemus bryggeri , 1991 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.) (14E 3f , [6766137, 1429865] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Läde (artp.) (14E 4e , [6771460, 1421818] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Roger Gran)
Säs 125 (artp.) (14E 4e , [6772573, 1423055] ) , ,20 ,2019 (Kristofer Holmsten)
avk2019MITT485 (artp.) (14E 4e , [6773862, 1420516] ) ,hela vagsidan ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT159 (artp.) (14E 4e , [6773863, 1420492] ) ,hela vagsidan ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Hökberget, 1 km öst (artp.) (14E 4e , [6773870, 1420500] ) ,vägslänt ,7 plantor ,2011 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT400 (artp.) (14E 5d , [6776082, 1417206] ) ,ytterslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT112 (artp.) (14E 5d , [6777005, 1416126] ) ,innerslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lapsana communis    Harkål
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771171, 1425639] ) ,örtrik skogsmark, stigkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Siljansfors försökspark,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ) ,nygrävt dike på fd åkermark , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763495, 1449153] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ) , ~refl~ ,skogsmark, vägkanter , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,trädgårdsland ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,gårdsplatser , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.) (14E 4e , [6773781, 1423133] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Filago arvensis    Ullört
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,banvaktarstugan (14E 0e , [6752470, 1422810] ) ,vägkant ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422250] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Chamomilla recutita    Kamomill
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,1 ,2019 (Ralf Lundmark)
Mycelis muralis    Skogssallat
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.) (14E 4d , [6774697, 1416205] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Petasites hybridus    Pestskråp
O Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763685, 1436128] ) ,dikeskant ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Petasites japonicus    Bitterskråp
Risa (artp.) (14E 4h , [6770519, 1437914] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.) (14E 4h , [6771008, 1437744] ) ,planterad på östra sidan men spridd i diket på västra sidan , 2011 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.) (14E 4h , [6771008, 1437744] ) ,100 blommor nedan vägen och säkert lika mycket ovanför vägen ,100 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.) (14E 4h , [6771008, 1437744] ) , ,50 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Maggås-Risa (artp.) (14E 4h , [6771259, 1437608] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769560, 1430930] ) ,i vägkant ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ) , ~refl~ ,vägkant trekorsväg , 2010 (SJo)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,torr gräsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763296, 1449045] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770975, 1425541] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,torr gräsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ) , ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Saussurea alpina    Fjällskära
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Senecio jacobaea    Stånds
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Bergkarlås (14E 3h , [6769580, 1436170] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Mora järnvägsstation (14E 3g , [6766480, 1432540] ) ,spårområdet ,massor ,2006 (MNo)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Senecio vulgaris    Korsört
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , 550 m ONO banvaktstugan (14E 0e , [6752710, 1423300] ) ,kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,tomtmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 230 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754230, 1422720] ) ,kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.) (14E 4f , [6773592, 1428243] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Hindrikesheden (14E 3h , [6767670, 1435150] ) ,jordhög , 2010 (SJo)
2 km SO om Bergkarlås (14E 3h , [6768410, 1438270] ) , ~refl~ ,skjutbana , 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Vasagatan 13, Mora (artp.) (14E 3g , [6766513, 1432162] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422350] ) ,trädgårdsland , 1982 (Göran Thor)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Moraparken (artp.) (14E 3g , [6766490, 1431549] ) ,jordhög ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Tanacetum vulgare    Renfana
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , 120 m S herrgården (14E 0e , [6752610, 1422320] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422270] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753640, 1422400] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 570 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754470, 1423060] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ) ,vägrenar , 2012 (GHa)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,vägmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.) (14E 3g , [6766488, 1432634] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mora järnvägsstation (artp.) (14E 3g , [6766500, 1432611] ) ,stationsområde och bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Vasagatan 13, Mora (artp.) (14E 3g , [6766513, 1432162] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Garsås (14E 1j , [6756200, 1446850] ) ,gårdsplatser ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Taraxacum sekt. Ceratophora    Hornmaskrosor
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Telekia speciosa    Strålöga
Lisselby (artp.) (14E 3g , [6766318, 1431287] ) ,utslängda växter i kanten till ån, 200-300 m från zornmuseet , 2010 (Bengt Oldhammer)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Morkarlby (14E 3g , [6765, 1430] ) ,vägkant ,nga ex.. ,1988 (BOr)
Wasastugan vid jvg (14E 3g , [67660, 14316] ) ,vägkant ,5-10 ex. ,1988 (BOr)
Färnas (14E 3h , [6765960, 1436920] ) , ~refl~ ,vägdikeskant , 2011 (SJo)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ) ,vägkant trekorsväg ,100-tals ex ,2010 (SJo)
Vattnäs (14E 4h , [6770960, 1435080] ) ,diken ,riklig ,2012 (BOr)
Kajen Mora (artp.) (14E 3g , [6766008, 1431659] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6766271, 1432079] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [6766435, 1432468] ) , ,10-tal ,1987 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation västerut (artp.) (14E 3g , [6766516, 1432449] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Risa (artp.) (14E 4h , [6770519, 1437914] ) , ,5 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tragopogon pratensis ssp. minor    Småhaverrot
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766050, 1435270] ) ,vägkanter ,( kontr. Thomas Karlsson ) ,många ex ,2011 (SJo)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422250] ) ,vägkant ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Tussilago farfara    Hästhov
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,ruderatmark och källor allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ) ,strand av å , 2011 (IPt)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
ryssån (artp.) (14E 0f , [6754826, 1426362] ) , ,noterad ,2018 (ilektra Avgerinou Djangoi)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,skogsbilväg , 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.) (14E 4e , [6773506, 1422208] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,ruderatmark , 2010 (Hans Rydberg)
Paris quadrifolia    Ormbär
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mullrik skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Skärbäcken (artp.) (14E 1b , [6757080, 1405937] ) ,blandsumpskog / naturlig skogsbäck , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svarttjärnsberget (artp.) (14E 1c , [6756087, 1411482] ) ,barrnaturskog / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Hans-Olov Olsson)
Leksbergsvägslutet (artp.) (14E 1e , [6755681, 1424307] ) ,bäckdal / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
2 Km V S Garberg (artp.) (14E 2d , [6760808, 1417130] ) ,källpåverkad mark / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.) (14E 2d , [6761304, 1419098] ) ,örtrika bäckdråg / gransumpskog , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Oxbäcken (artp.) (14E 2e , [6764269, 1422786] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Karlsberg (artp.) (14E 2e , [6764516, 1422947] ) ,blandsumpskog / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Bossån (artp.) (14E 2f , [6762798, 1427132] ) ,naturlig skogsbäck / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Vitvattutjärnsvägen (artp.) (14E 3b , [6769019, 1408940] ) , , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Konungsgraven (artp.) (14E 3c , [6766832, 1414249] ) , , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
S Hemulberg (artp.) (14E 3d , [6766522, 1417966] ) ,bergbrant / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.) (14E 4b , [6773206, 1407140] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771377, 1425622] ) ,örtrik skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771816, 1435261] ) ,betad hagmark / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) , allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) , allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763379, 1449241] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Uttertjärn, göl 300m SÖ (artp.) (14E 4b , [6773760, 1407936] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Hemus (artp.) (14E 3f , [6765999, 1429965] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771355, 1425973] ) ,sluttande gammal älvbrink i blandskog ,5 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,6 stjälkar/strån/skott ,2016 (Ralf Lundmark)
Polygonatum odoratum    Getrams
Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant ,fyra lokaler (14E 1e , [67551, 14231] ) , , 1982 (Göran Thor)
Färnas , Nord i byn (14E 3h , [6766530, 1436360] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Leksberget (artp.) (14E 1e , [67555, 14236] ) , ,några ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [67693, 14174] ) , ,20 ex ,1985 (Bengt Oldhammer)
Söderbergets naturskog (artp.) (14E 4d , [6773974, 1416855] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [67771, 14221] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
NV Stentjärnarna-Dyverdalen (15E 1e , [6809, 1422] ) ,vid näringsrika bäckar ,ställvis rikligt ,1986 (BOr)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.) (14E 4d , [6774697, 1416205] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) ,morasidan , 1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [68135, 14184] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Färnäs , SO om Nymyren (14E 3h , [6765700, 1437680] ) ,jordhög i skogen , 2011 (SJo)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Allium schoenoprasum    Gräslök
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754190, 1419650] ) ,bar dy på gungfly , 1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ) ,kärrkant , 2011 (SJo)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,sparsam ,2017 (LBr)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ) ,skogsväg med jordhögar och utkast , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) ,ödetomt ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776588, 1415266] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Ralf Lundmark)
Lilium martagon    Krollilja
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Garsås fd station (artp.) (14E 1j , [6755610, 1446516] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Iris sibirica    Strandiris
Dragviken (14E 1g , [6758677, 1430605] ) ,ängsmark. i traktorspår ,1 rugge ,2012 (BOr)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ) ,torpruin ,dike ,2010 (SJo)
Iris versicolor    Brokiris
Siljans strand, 3 km S om Garsås (14E 0j , [6753367, 1447884] ) ,strand ,2 lokaler ,2012 (BOr)
Siljans strand, Öster Dragnäsudden (14E 1h , [6757503, 1439457] ) ,strand , 2012 (BOr)
Siljans strand, Dragviken (14E 1h , [6758294, 1438963] ) ,strand ,4 lokaler inom 100 m ,2012 (BOr)
Siljans strand, Fudalsviken (14E 1i , [6759134, 1440952] ) ,strand , 2012 (BOr)
Siljans strand, Harviken - Bältervik (14E 2h , [6764152, 1435216] ) ,strand ,3 lokaler ,2012 (BOr)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ) ,revel i älven ,1 blommande ex ,2010 (BOr)
Tingsnäs udde (14E 3g , [6765952, 1432900] ) ,strand, lågvatten ,12 lokaler inom 3 angivna koordinater ,2013 (BOr)
Tingsnäs udde (14E 3g , [6765985, 1432882] ) ,strand, lågvatten ,12 lokaler inom 3 angivna koordinater ,2013 (BOr)
Tingsnäs udde (14E 3g , [6766172, 1433005] ) ,strand, lågvatten ,12 lokaler inom 3 angivna koordinater ,2013 (BOr)
Säs (14E 4e , [6771989, 1423416] ) ,åstrand ,1000-tals plantor ,2012 (BOr)
Alderängarna (14E 4f , [6770, 1426] ) ,i strandzonen ,5 grupper längs en 2 km lång sträcka ,1983 (AGr)
Dynggrav (14E 4f , [6770520, 1426750] ) ,i vattenkantan ,tio ruggar med flera blommande ex. ,2011 (BOr)
Per-Nilshar (artp.) (14E 2g , [6761898, 1432520] ) , ,3 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Solviken (artp.) (14E 2h , [6764676, 1435017] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
Revel Åränget (artp.) (14E 3f , [6767395, 1429846] ) , ,noterad några platser ,2020 (Bengt Oldhammer)
Selja badplats (artp.) (14E 3f , [6767673, 1428503] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6765969, 1432879] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766139, 1432992] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766139, 1432992] ) , ,17 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäset (artp.) (14E 3g , [6766142, 1432995] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Saxviken (artp.) (14E 3g , [6766271, 1432079] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Korsudden (artp.) (14E 3g , [6766985, 1433475] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2018 (Bengt Oldhammer)
Sydväst Alderängarna (artp.) (14E 4e , [6770296, 1424628] ) , ,enstaka ex i strandkanten, strax utanflör avgränsningen ,2019 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6771810, 1423447] ) , ,tusentals på gamla lokalen ,2016 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6772280, 1423451] ) , ,100-tals efter ån ,2016 (Tomas Ljung, Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6772893, 1424341] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425961] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [67704, 14260] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6770414, 1426370] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770425, 1425959] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770758, 1426293] ) , ,30 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770830, 1425737] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.) (14E 4f , [6770994, 1426524] ) ,på älvbrink & i strandkant ,noterad ,2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6771017, 1426512] ) , ,noterad ökar i antal precis i strandkanten intill sandbrinken ,2020 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.) (14E 4f , [6771017, 1426512] ) , ,100 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Siljansfors försökspark , 50 m NO om kärret mellan Nickobacken och Leksberget (14E 1e , [6755100, 1422590] ) ,mullrik gräsmark i skog , 1982 (Göran Thor)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.) (14E 4d , [6774697, 1416205] ) ,även denna art i allund som låg utanför det då tilltänkta reservatet , 2000 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT180 (artp.) (14E 5d , [6775814, 1417578] ) ,ytterslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) ,fuktig lövskog med rörligt markvatten , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , (14E 0e , ) ,sumpskog,myrkanter och på vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås 1.8 km Ö-ut strax S om Rv (14E 1j , [67560, 14491] ) ,utdikat skogskärr , 1989 (JEd)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Oxeråsen so nr 17 (artp.) (14E 4a , [6771075, 1400836] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.) (14E 4a , [6771116, 1401321] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Ost Oxeråsen (artp.) (14E 4a , [6771918, 1400822] ) , ,noterad ,2012 (Nicklas Gustavsson, Jörgen Sundin)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770825, 1425556] ) ,växte på äng-gräsmark. något ovanligt , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Vattnäs, inplanterad , , 1995 (AGr)
Vattnäs, inplanterad, 1950-t (AGr) , 32 ex ,1990 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759402, 1428207] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2012 (BOr)
Dragviken (14E 1h , [6758516, 1438775] ) , ,några ex ,2012 (BOr)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ) ,öppen Sphagnummyr ,sparsamt ,1989 (JEd)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr, ofta vitblommig ,spridd ,2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,2 ex ,2018 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ) ,strandkärr , 1985 (JEd)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) ,rikare kärrrdåg ,12 ex.i blom ,2000 (DABS)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , ,10-tal ,1986 (Bengt Oldhammer)
Vikaviken (artp.) (14E 1f , [67594, 14282] ) , ,rikligt ,2012 (Bengt Oldhammer)
Karlsmyren (artp.) (14E 2j , [6763163, 1446963] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770825, 1425556] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
S om Hemulsjön (14E 3c , [67651, 14109] ) ,fuktig granskog ,10 -tal ex. ,1992 (ULi)
N om Hemulsjön (14E 3c , [67659, 14114] ) ,fuktig granskog ,15 ex. ,1992 (ULi)
NV Stentjärnarna-Dyverdalen (15E 1e , [6809, 1422] ) ,vid näringsrika bäckar ,här och där ,1986 (BOr)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar och fuktig skogs- och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ) , ~refl~ ,vägkant ,10 ex ,2010 (SJo)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , ,massor ,1986 (Bengt Oldhammer)
Vikavägen (artp.) (14E 2f , [6762004, 1428561] ) , ,noterad ,2017 (Helena Brus)
Risåsen (artp.) (14E 3c , [6769000, 1411870] ) ,myrkant upp i blandskog ,50 plantor ,2011 (Timo Melakari)
kungsvägen (artp.) (14E 3h , [6769631, 1435775] ) , ,3 ,2016 (Thomas Westin)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6770147, 1400374] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Ost Oxeråsen (artp.) (14E 4a , [6770187, 1401485] ) ,sumpskog ,noterad ,2012 (Jörgen Sundin)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6770833, 1401442] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 17 (artp.) (14E 4a , [6771075, 1400836] ) ,grandominerad blandskog, sumpskog ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6771076, 1402092] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 3 (artp.) (14E 4a , [6771100, 1401261] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 6 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401182] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 19 (artp.) (14E 4a , [6771153, 1401250] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 20 (artp.) (14E 4a , [6771154, 1401208] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 13 (artp.) (14E 4a , [6771245, 1400987] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770885, 1425552] ) ,vid källorna ,100-tals ,1984 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
höjd S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829175, 1421940] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829314, 1421626] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829470, 1421712] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Öster om Turbäcken, 1,5 km S om Rullbo (14E 0b , [67515, 14069] ) ,fuktig örtrik granskog ,5 ex ,1993 (Lindenbaum Ulf)
Siljansfors vid Stikåsälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ) ,örtrik fuktig granskog ,4 ex ,1985 (PJn)
Objekt 02:1 (områdesmittpunkt) (obsd.) (14E 6f , [6784968, 1429449] ) , , 1993 (LAM)
Goodyera repens    Knärot
Siljansfors försökspark ,630 m V vändplanen på Rävbergsvägen (14E 0d , [6752840, 1419250] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,150 m VSV Gusseltjärnens NV hörn (14E 0e , [6752470, 1420800] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets sydsluttning (14E 0e , [67528, 14211] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,400 m SV Lavadammens Ö ände (14E 0e , [67539, 14214] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67551, 14221] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergets V och N sluttning (14E 1e , [67551, 14231] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m S vändplanen vid Leksbergstorpet (14E 1e , [6755670, 1422590] ) ,mossrik barrskog , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766270, 1426490] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Färnäs (14E 3h , [6765780, 1437040] ) ,tallskog ,12 ex ,2010 (SJo)
Filibergs nordsluttning (14E 4b , [6774360, 1406908] ) ,fuktig granskog ,spridd på flera ställen ,2011 (LBr)
Söderberget (14E 4d , [67741, 14164] ) , ~refl~ ,granskog i brant , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed ,15 ,2008 (HLe)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ) ,barrskog ,riklig ,2011 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ) ,myrholme ,spridd ,2017 (LBr)
Effartjärnen, S om (artp.) (14E 2a , [6763323, 1403746] ) ,barrskog med lövinslag , 2010 (Henrik Weibull)
Östra Äsenberget (artp.) (14E 2c , [6764366, 1412114] ) ,barrnaturskog / skogliga småvatten , 2004 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Oxbäcken (artp.) (14E 2e , [6764235, 1422212] ) , , 2000 (Bengt Oldhammer)
Mellan-Selbäck (artp.) (14E 2e , [6764364, 1424436] ) , ,5 dm² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Knasmossberget (artp.) (14E 3b , [6766337, 1408937] ) ,barrskog , 2010 (Henrik Weibull)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [67693, 14174] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.) (14E 3f , [6766487, 1429414] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771066, 1426087] ) , , 2015 (Thomas Westin)
Åsmyren, 300 m SE (artp.) (14E 5c , [6775533, 1414128] ) ,granskog , 2009 (Ralf Lundmark)
Rädbjörkaravinen (artp.) (14E 7f , [6785334, 1429348] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen, nordsluttningen söder om Dyverån (artp.) (15E 1d , [6809389, 1418918] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Dyverdalen (artp.) (15E 1e , [6809046, 1422146] ) ,gammal gran-naturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Dyverdalen (artp.) (15E 1e , [6809122, 1422013] ) ,gammal gran-naturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Dyverdalen (artp.) (15E 1e , [6809244, 1421969] ) ,gammal gran-naturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Färnäs,Syd i byn (14E 3h , [6765020, 1437320] ) ,vägkant ,10 ex ,2010 (SJo)
Färnäs (14E 3h , [67655, 14363] ) ,längs byvägen ,spridd inkl. 3 vita ex ,2001 (TLj)
Berihol Mora (artp.) (14E 2f , [6762179, 1427089] ) , ,298 ,2019 (Thomas Westin)
Moraklockan (artp.) (14E 2h , [6764786, 1437760] ) ,vägkant i färnäs , 1988 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770885, 1425552] ) ,i västra delen vid källorna, myrarna , 1984 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Mörkloksmyren ( tidig. kallad Myrkroksmyren) SÖ delen Ö om Mörkloksåsen (DF) (14E 1i , [67599, 14438] ) ,naket dyparti i öppen myrmiljö ,5 ex. ,1989 (PJo)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ) ,öppen Sphagnummyr ,sparsamt ,1989 (JEd)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770580, 1446250] ) ,blött intermediärt kärr ,litet bestånd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,25 ex ,2017 (LBr)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Norra Fåsmyr (artp.) (14E 2i , [67628, 14425] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Listera cordata    Spindelblomster
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken (14E 0e , [6750740, 1421680] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lissbäcken 110 m NV dess korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6753110, 1423820] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [6753130, 1423590] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,350-500 m V Lavasdammens Ö ände (14E 0e , [6753930, 1421440] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m V Lavasdammens V ände (14E 0e , [6754300, 1421510] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1430 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754690, 1421640] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,180 m V Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754800, 1421040] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754810, 1421230] ) ,skuggig fuktig barrskog , 1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Knasmossberget (artp.) (14E 3b , [6766434, 1408867] ) ,barrskog , 2010 (Henrik Weibull)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.) (14E 4a , [6771116, 1401321] ) ,, sumpskog, bäckdråg ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6771137, 1402084] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6771151, 1402088] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 13 (artp.) (14E 4a , [6771245, 1400987] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 14 (artp.) (14E 4a , [6771292, 1400907] ) ,talldominerad blandskog, sumpskog ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Dyverdalen (artp.) (15E 1e , [6809012, 1422120] ) ,gammal gran-naturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829266, 1421529] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829470, 1421712] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Listera ovata    Tvåblad
Vattnäs, kalkberget (14E 4h , [67718, 14352] ) ,uppröjd f.d.slåttermark ,3 ex ,1989 (BOr)
NV Stentjärnarna-Dyverdalen (15E 1e , [6809, 1422] ) ,vid näringsrika bäckar ,något dussin ,1986 (BOr)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.) (14E 3c , [6765987, 1411336] ) ,barrnaturskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Täxberg (artp.) (14E 3e , [6768742, 1421403] ) ,lövbränna / , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs, kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771720, 1435220] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Vattnäs, kalkberget (artp.) (14E 4h , [6771720, 1435220] ) , ,noterad ,1995 (Björn Cederberg)
Stentjärnarna (artp.) (15E 1e , [6809866, 1422257] ) ,orsasidan , 1986 (Bengt Oldhammer)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829426, 1421732] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829440, 1421693] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Platanthera bifolia    Nattviol
Siljansfors försökspark ,430 m OSO Leksbergs infart 40 m S Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754690, 1421630] ) ,mullrik gräsmark i skog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67551, 14221] ) ,mullrik gräsmark i skog , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergets S och V sluttning (14E 1e , [67551, 14231] ) ,mullrik gräsmark i skog , 1982 (Göran Thor)
N om Rv 70 (14E 1j , [67563, 14490] ) ,vid traktorväg i blandskog ,5 ex. ,1991 (ULi)
Vällingberget (14E 3d , [6769, 1417] ) ,lövbrända och hygge ,100-tals ,1986 (BOr)
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [6765010, 1437390] ) ,vägdike ,1 ex ,2011 (SJo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens t.allm. , 2004 (LBr)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,sparsamt ,2004 (LBr)
Sjurberget N Oxbergssjön (14E 5b , [67799, 14092] ) ,bördig granskog i sydsluttning ,rikl. ,1987 (ULi)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Härkämäck (15E 2d , [6811, 1416] ) ,sluttning nedan brant ,40-tal ,1986 (BOr)
Fyriberg (DFl-50) (14E 6f , [6784, 1427] ) ,f.d.betad fäbodskog , 1985 (JEd)
Leksberget (artp.) (14E 1e , [67555, 14236] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Moraklockan (artp.) (14E 2h , [6764786, 1437760] ) ,vägkant i färnäs , 1988 (Bengt Oldhammer)
Vällingsbergets lövbrända (artp.) (14E 3d , [6769358, 1417471] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Mora, Kansbol (artp.) (14E 5e , [6776049, 1423274] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,5 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Bjöset (artp.) (14E 5e , [6776650, 1421080] ) , ,4 ex ,2008 (TMi)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776721, 1421658] ) , ,1 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) ,märklig brant som delvis är fuktig och delvis lövbrändekaraktär ,40-tal. ,1986 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke ,100 ,2009 (Ralf Lundmark)
Calla palustris    Missne
Siljansfors försökspark, 200 m N Båtviken i Jugen (14E 0e , [6751950, 1422010] ) ,kärr ,sällsynt ,1982 (Göran Thor)
Säs (14E 4e , [6771989, 1423416] ) ,åstrand , 2012 (BOr)
Rotsjöbäcken (artp.) (14E 1b , [6756104, 1405738] ) ,naturlig skogsbäck / , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Skärbäcken (artp.) (14E 1b , [6757080, 1405937] ) ,blandsumpskog / naturlig skogsbäck , 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Acksi, söder om Ryssån (artp.) (14E 1d , [6755071, 1415033] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Kråkberskärret (artp.) (14E 1d , [6759657, 1415828] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Tingsnäset (artp.) (14E 3g , [6766142, 1432995] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Lemna minor    Andmat
NV om Färnästjärn (14E 3h , [6766920, 1436450] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , vattenhåla , 2010 (SJo)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,10 m² ,2020 (Bengt Oldhammer)
Hemus, Österdalälven (artp.) (14E 3f , [6766707, 1429912] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766015, 1432898] ) , ,i tusental ,1990 (Bengt Oldhammer)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Siljansfors försökspark ,Ryssån ,mellan gamla och nya landsvägsbron (14E 0e , [6753990, 1422670] ) ,i vatten , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssån, 10 m O Lissbäckens utlopp (14E 0e , [6754180, 1423320] ) ,i vatten , 1982 (Göran Thor)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767110, 1436430] ) ,dike , 2011 (SJo)
Alderängarna, vid Dynggrav (14E 4f , [6770642, 1426294] ) , ,1 ex ,2013 (BOr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Sagittaria natans x sagittifolia    Mellanpilblad
N Kråkmatsholmen (artp.) (14E 3g , [6765227, 1432036] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Siljansfors försökspark ,NV delen av Jugen (14E 0e , [6751, 1420] ) ,dybotten i sjö , 1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Per-Nilshar (artp.) (14E 2g , [6761898, 1432520] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Elodea canadensis    Vattenpest
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Elodea nuttallii    Smal vattenpest
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Vålångstjärnen (14E 3h , [6767650, 1437060] ) ,tjärnkant , 2011 (SJo)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Siljansfors försökspark ,S stranden av Älsjön (14E 0d , [6754220, 1419910] ) ,gungfly , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,NV stranden av Älsjön (14E 0d , [6754410, 1419840] ) ,gungfly , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m S Aborrtjärn (14E 0e , [6751760, 1420220] ) ,skogstjärn med gungflyn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Gusseltjärnen (14E 0e , [6752500, 1420920] ) ,skogstjärn med gungflyn ,flerstädes ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,550 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754430, 1423170] ) ,skogstjärn med gungflyn , 1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Nusnäs (artp.) (14E 2h , [67613, 14368] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Siljansfors försökspark ,Ryssån (14E 0e , [6754010, 1422840] ) ,åar o diken ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Siljansfors försökspark ,100 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753920, 1422780] ) ,dike , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Älsjön (14E 0e , [6754450, 1420050] ) ,grunt vatten , 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Siljansfors försökspark ,Jugens NV ände (14E 0e , [6751, 1420] ) ,grunt vatten , 1982 (Göran Thor)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Selja badplats (artp.) (14E 3f , [6767673, 1428503] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Siljansfors försökspark ,Älsjön (14E 0d , [6754330, 1419920] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ) ,sjö , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m S Aborrtjärnen (14E 0e , [6751750, 1420220] ) ,skogstjärn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Gusseltjärn (14E 0e , [6752500, 1420990] ) , , 1982 (Göran Thor)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
vik, bösjön (artp.) (15E 0d , [6802736, 1419158] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Siljansfors försökspark ,Älsjön (14E 0e , [6754450, 1420050] ) ,grunt vatten , 1982 (Göran Thor)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [67660, 14328] ) , ,vanlig ,1989 (Bengt Oldhammer)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjöar och åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Garsås (artp.) (14E 0j , [6754688, 1446282] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Färnäsängarna (14E 3h , [6767110, 1436430] ) ,dike , 2011 (SJo)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Siljansfors försökspark ,Jugen 200 m SSV Båtviken (14E 0e , [67517, 14219] ) ,sjöstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , i kanalen från Jugån 100 m utlopp till skogsmuseet 470,560,630,710,810 m SSV Äjsjövägen (14E 0e , [6752, 1422] ) ,kanal , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 225 m OSO Jugens utlopp (14E 0e , [6752090, 1421940] ) ,surdråg , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , bäcken från skogstjärnen 450 m S Aboortjärnen till dess utlopp i Jugens NV hörn (14E 0e , [67521, 14201] ) ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Kratersjön (14E 0e , [6753100, 1421190] ) ,sjöstrand , 1982 (Göran Thor)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Sollerön, Sundsvägen (artp.) (14E 1g , [6758612, 1432089] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Siljansfors försökspark , 20 m utanför försöksparken , 670 m V vändplanen på Rävbergsvägen (14E 0d , [6752600, 1419530] ) ,lerig sjöstrand och i skogsgöl , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV delen av Jugen (14E 0e , [67515, 14202] ) ,sjö , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754820, 1421240] ) , , 1982 (Göran Thor)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767110, 1436430] ) ,dike , 2011 (SJo)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
strand, bösjön (artp.) (15E 0d , [6802257, 1418049] ) , ,noterad ,2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759260, 1428330] ) ,sjö ,enstaka ,2012 (BOr)
Vika eft. Bossån (14E 2f , [6760, 1427] ) ,vägdike ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Siljansfors försökspark ,300 m V masugnen (14E 0e , [6753400, 1422030] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753600, 1422390] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754, 1421] ) ,vägkanter , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergsvägen hela längd , från avfarten till planen (14E 1e , [6755, 1421] ) ,vägkanter , 1982 (Göran Thor)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Juncus articulatus    Ryltåg
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö- och åstränder, vägkanter och i diken allmän ,1982 (Göran Thor)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus bufonius    Vägtåg
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ruderatmark,tomtmark och stigar allmän ,1982 (Göran Thor)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,skogsväg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Juncus bulbosus    Löktåg
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktiga stigar,vägkanter , sjö-och åstränder samt i sjöar och åar allmän ,1982 (Göran Thor)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Selja badplats (artp.) (14E 3f , [6767673, 1428503] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Södra Fåsjön (artp.) (14E 4h , [6770980, 1439836] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Juncus compressus    Stubbtåg
Mora, gångstig nedan OK ner mot siljan (artp.) (14E 3g , [6765736, 1431660] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Österängarna mot SO vid Rv (14E 1j , [6756, 1449] ) ,vägkanter , 1989 (JEd)
Sjukhusrondellen (14E 3g , [6767290, 1434220] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Juncus effusus    Veketåg
Siljansfors försökspark ,20 m V Jugens utlopp (14E 0e , [6752230, 1421750] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugåns V strand, 170 m SSV SSV Nybruket (14E 0e , [6753580, 1422350] ) ,åstrand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lekbergsplanen (14E 1e , [6755650, 1422590] ) , , 1982 (Göran Thor)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766550, 1436500] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Juncus filiformis    Trådtåg
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sj -och åstränder , bäckar,kärr och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tingsnäset (artp.) (14E 3g , [6765969, 1432906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771043, 1425557] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus stygius    Dytåg
Siljansfors försökspark ,NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754420, 1419830] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken ca 400 m SO landsvägen (14E 0e , [6750620, 1421680] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,350 m NO Rådlösavägens infart (14E 0e , [6751440, 1422570] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,S Båtviken i Jugen (14E 0e , [6751930, 1421980] ) ,kärr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754840, 1421250] ) , , 1982 (Göran Thor)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ) ,öppen Sphagnummyr , 1989 (JEd)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Juncus trifidus    Klynnetåg
Bösjövarden (15E 0e , [68009, 14210] ) ,vard, kalfjällshed ,enstaka ,1986 (BOr)
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ) ,vard, kalfjällshed ,enstaka ,1986 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [68134, 14184] ) , ,t.rikligt vid toppen ,2005 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ) ,kring topphällarna , 1999 (TLj)
Bösjövarden (artp.) (15E 0e , [6800965, 1421006] ) ,två tuvor 11 meter sydost toppen, tynande tillvaro , 1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) ,ganska riklig vid toppenökning troligen. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , ,på själva toppen spridda grupper, säkert 100-talls ex ,1986 (Bengt Oldhammer)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Siljansfors försökspark , banvaktarstugan (14E 0e , [6752470, 1422770] ) ,järnvägsbank , 1982 (Göran Thor)
Legranäs (14E 3g , [6769070, 1433960] ) ,vid järnväg och diken ,kopiösa mängder , sexsiffriga tal ,2012 (BOr)
Vattnäs vid Vägverket (14E 3g , [67698, 14348] ) ,vägkant ,1 tuva ,1989 (BOr)
Vattnäs N-ut v.jvg.överg. (14E 4g , [67715, 14349] ) ,torra jvgs-kanter ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770034, 1434511] ) ,vid järnvägen, ,rikligt ,1989 (Bengt Oldhammer)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och i öppen fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
1 km VSV om Bergkarlås (14E 3h , [6769150, 1435090] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771043, 1425557] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Luzula pallescens    Blekfryle
Siljansfors försökspark , 50 m SO Davalsvägens korsning med järnvägen (14E 0e , [6751980, 1422240] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , mellan herrgården o banvaktarstugan 120 m NV järnvägen (14E 0e , [6752500, 1422640] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753270, 1422500] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754830, 1421250] ) , , 1982 (Göran Thor)
1 km VSV om Bergkarlås (14E 3h , [6769150, 1435090] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Luzula pilosa    Vårfryle
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763379, 1449241] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,skogsbilväg , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 7 (artp.) (14E 4a , [6771100, 1401146] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
höjd S om Rövarberget (artp.) (15E 5e , [6829206, 1421979] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Luzula sudetica    Svartfryle
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Carex acuta    Vass-starr
Siljansfors försökspark , 220 m VNV herrgården (14E 0e , [6752950, 1422280] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 70 m V Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422320] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1370 m ONO landsvägsbron över Ryssån 5 m N gamla landsvägen (14E 0e , [6754640, 1423920] ) ,kärr , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Siljansfors försökspark , Äjsjön (14E 0d , [6754240, 1419870] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV delen av Jugen (14E 0e , [6751560, 1420220] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m OSO Jugens utlopp (14E 0e , [6752020, 1421810] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,475 m SV herrgården S gamla landsvägen (14E 0e , [6752390, 1422030] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns S strand mellan landsvägsbron och västerut till sammanflödet mellan Ryssån och Jugån (14E 0e , [67539, 14225] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns S strand 150 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754000, 1422890] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjön (14E 0e , [6754430, 1420120] ) ,strand , 1982 (Göran Thor)
SV Mora flygplats (artp.) (14E 2f , [6760154, 1428261] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Västkanten av Saxviken (artp.) (14E 3g , [6765764, 1431645] ) ,sjöstrand , 2011 (Crister Albinsson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex bigelowii    Styvstarr
Andsjovardområdet (15E 2d , [6813, 1418] ) , , 1986 (PJn)
Lill-Björnåsen,på flera platser (15E 6b , [6833, 1407] ) ,höglägesskog,delvis med vardkaraktär,kargt,intill myr ,100-tals ,1987 (BOr)
Snaråsen (artp.) (15E 4d , [6823839, 1418467] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Carex brunnescens    Nickstarr
Siljansfors försökspark ,L. Asunden (14E 0e , [6753310, 1424820] ) ,kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nickobacken (14E 1e , [6755090, 1422220] ) ,kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksberget (14E 1e , [67551, 14231] ) ,kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754190, 1419650] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 50 m V Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754260, 1419600] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754420, 1419820] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 130 m V gamla landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754010, 1422410] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 50 m N Lavadammens N ände (14E 0e , [6754480, 1421640] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 250 m VNV Lavadammens N ände (14E 0e , [6754500, 1421390] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns NÖ strand (14E 0e , [6754510, 1420220] ) , , 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771043, 1425557] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex canescens    Gråstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter ,kärr , sumpskogar,stränder,längs bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
1 km SV om Bergkarlås (14E 3h , [6768850, 1435320] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771080, 1425638] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex capillaris    Hårstarr
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , ,20-tal ex ,1990 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , Älsjöns NV och SV ände (14E 0d , [6754330, 1419780] ) ,gungflyn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavasdammen på båda sidor av Ryssån (14E 0e , [6754280, 1421710] ) ,gungflyn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Älsjöns S strand vid dess utlopp (14E 0e , [6754460, 1420300] ) , , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens t.allm. , 2007 (DABS)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex demissa    Grönstarr
Nusnäs (artp.) (14E 2h , [67613, 14368] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Carex diandra    Trindstarr
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759402, 1428207] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2012 (BOr)
Vikaviken (artp.) (14E 1f , [67594, 14282] ) , ,rikligt ,2012 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex digitata    Vispstarr
Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67546, 14227] ) ,vid bäck på kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ) ,granskog och klipphyllor i sydbrant ,spridd ,2004 (LBr)
Fyriberg (14E 6f , [6784, 1427] ) ,lövrik mark , 1985 (JEd)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762234, 1426683] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774095, 1416651] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Carex dioica    Nålstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,kärr ,spridd ,2018 (LBr)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex disperma    Spädstarr
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ) ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,400 m SV Lavadammens Ö ände (14E 0e , [6753870, 1421520] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,340 m NNO Leksbergsvägens infart 20 m V Leksbergsvägen (14E 1e , [6755090, 1421310] ) , , 1982 (Göran Thor)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex echinata    Stjärnstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr , sumpskogar,stränder,längs bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex elata    Bunkestarr
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Carex elongata    Rankstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken S Ryssbergsvägen (14E 0d , [6753850, 1419570] ) ,vid bäck i mullrik granskog , 1982 (Göran Thor)
Carex ericetorum    Backstarr
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäsheden (artp.) (14E 4f , [6770965, 1427784] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Carex flava    Knagglestarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,rikkärr , sjö- och åstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Norra Garberg (artp.) (14E 3c , [6768001, 1414123] ) , ,1 ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770975, 1425541] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex globularis    Klotstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sumpig granskog och myrkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxeråsen so nr 20 (artp.) (14E 4a , [6771154, 1401208] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus (artp.) (14E 5d , [6776840, 1415410] ) ,barrskog , 2009 (Ralf Lundmark)
Näcksjövarden (artp.) (15E 0d , [6804537, 1419356] ) , ,noterad, riklig ,2019 (Bengt Oldhammer)
Skuråsen-Snaråsen (artp.) (15E 4d , [6824648, 1419099] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr , sjö- och åstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vasslarängarna (14E 3h , [6767740, 1435900] ) ,kant av mosse , 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Garsjömyren 12 km S Hemulsjö (artp.) (14E 0c , [6752814, 1412683] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar och fuktiga vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jenny Lonnstad)
Carex livida    Vitstarr
Siljansfors försökspark , 350 m NNV Äjsjöns utlopp nära rågången (14E 0d , [6754420, 1419460] ) ,blött kärr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754420, 1419860] ) ,gungfly , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktarstugan (14E 0e , [6753140, 1423590] ) ,kärr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavadammens V-S strand (14E 0e , [6754300, 1421570] ) ,gungfly , 1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,spridd ,2007 (LBr)
Färnästjärn (14E 3h , [6766960, 1436620] ) , ~refl~ ,kärr , 2010 (SJo)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Kråkbergskärret (artp.) (14E 1d , [6759415, 1415838] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex loliacea    Repestarr
Siljansfors försökspark ,140 m SV Lissbäckens korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6752840, 1423780] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,250 m VNV Lissbäckens korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6753120, 1423720] ) ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m SV Lavadammens SV ände (14E 0e , [6753980, 1421250] ) ,källa , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,780 m SV Leksbergsvägens infart 30 m N Ryssån (14E 0e , [6754380, 1420570] ) ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,430 m SO Leksbergsvägens infart 40 m N Ryssån (14E 0e , [6754520, 1421500] ) ,bäck , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,140 m NNO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754940, 1421340] ) ,källa , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,340 m NNO Leksbergsvägens infart 20 m V Leksbergsvägen (14E 1e , [6755090, 1421310] ) , , 1982 (Göran Thor)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67563, 14492] ) ,dikad sumpskog , 1989 (JEd)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex magellanica    Sumpstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar och fuktiga vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oxeråsen so nr 19 (artp.) (14E 4a , [6771153, 1401250] ) ,, sumpskog, bäckdråg ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar och fuktig ängsmark ,stränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.) (14E 1b , [6758795, 1409574] ) ,topogent kärr/mad vid vattendrag , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771043, 1425557] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,myrar och fuktiga vägkanter,stränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770360, 1425958] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Nusnäs (artp.) (14E 2h , [67613, 14368] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Carex ovalis    Harstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter och ängsmark ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
1 km O om Bergkarlås (14E 3h , [6769140, 1438310] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Åränget (artp.) (14E 3f , [6767940, 1429991] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Moraparken, badplatsen (artp.) (14E 3g , [6766740, 1431393] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex pallescens    Blekstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,gräsrik skogsmark,vägkanter, ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768557, 1438057] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Carex panicea    Hirsstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr och stränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6761468, 1426668] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Carex pauciflora    Taggstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.) (14E 2a , [6763425, 1404206] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Kroppåsmyren och myrar längs Prästsättbäcken 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5c , [6827362, 1413640] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägens S sida 910 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754550, 1422090] ) ,torr vägkant , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67546, 14227] ) ,vid bäck på kalhygge , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägens N sida 970 m och 1040 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754620, 1422240] ) ,torr vägkant , 1982 (Göran Thor)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hållans fäbod (14E 5b , [67770, 14082] ) ,torräng ,några tuvor ,1987 (LBr)
Fyriberg (14E 6f , [6784, 1427] ) ,mager ängsmark , 1985 (JEd)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771019, 1425528] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex rostrata    Flaskstarr
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr , sjö- och åstränder allmän ,1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärn (14E 3h , [6766960, 1436620] ) , ~refl~ ,kärr , 2010 (SJo)
1 km SV om Bergkarlås (14E 3h , [6768850, 1435320] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ) , ~refl~ ,liten skogsvät , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kullsfljoten 8 km SV Hemulsjö (artp.) (14E 1b , [6758350, 1408143] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.) (14E 1b , [6758795, 1409574] ) ,topogent kärr/mad vid vattendrag , 1986 (Thomas Rafstedt)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Budsjöfljoten-Stormyren 8 km SV hhemulsjö (artp.) (14E 2b , [6761402, 1406094] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Budasmyren Mora (artp.) (14E 2h , [6762715, 1438120] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,älvstrand , 2010 (Hans Rydberg)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Säs grustäckt (artp.) (14E 4e , [6773570, 1422177] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771289, 1425641] ) ,bäckdrag ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Acksimyrarna 15 km s Älvdalen (artp.) (14E 5a , [6775955, 1404396] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex tenuiflora    Tågstarr
Mellan Vikarbyn och Garsås, 1865 (HARTM.1870) * 1,8 km Ö om Garsås strax S om riksväg 70 (14E 1j , [67560, 14491] ) ,nedre delen av tuvigt utdikat f d klibbalkärr (större delen av kärret numera igenvuxet av kärrfräken men har troligen före dikningen hyst en större mängd tågstarr), ,ca 20 ex på någon m2 ,1989 (JEd)
Carex bebbii    Kanadastarr
Vattnäs vid Rv (14E 3g , [67698, 14348] ) ,fuktiga vägdiken (Conf T.Ka) ,t.riklig ,1989 (JEd)
Vattnäs (14E 4h , [6770, 1435] ) ,vägdike ,(kontr.TKa) ,1990 (JEd)
Vattnäs vid riksväg 81 (artp.) (14E 3g , [6769855, 1434855] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,1990 (Jan Edelsjö)
Vattnäs vid riksväg 81 (artp.) (14E 3g , [6769855, 1434855] ) ,fuktigt vägdike , 1990 (JEd)
Vattnäs E45 (artp.) (14E 4h , [6770387, 1435075] ) ,dike nära vägverket men vid e45 östra sidan. insåning av nåt slag. jan edelsjö hittade denna förekomst ,dike nära vägverket men vid e45 östra sidan. insåning av nåt slag. jan edelsjö hittade denna förekomst ,1990 (Bengt Oldhammer)
Carex vaginata    Slidstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
1 km SV om Bergkarlås (14E 3h , [6768850, 1435320] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ) , ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen S om (artp.) (14E 4a , [6770147, 1400374] ) , ,noterad ,2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns S strand (14E 0d , [6754220, 1419910] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns S strand 120 m VSV gamla landvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753970, 1422630] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 200 m O Lavadammens utlopp (14E 0e , [67542, 14219] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns S strand vid dess utlopp (14E 0e , [6754450, 1420300] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NV Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754850, 1421210] ) ,kärr , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärn (14E 3h , [6766960, 1436620] ) , ~refl~ ,kärr , 2010 (SJo)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769573, 1431118] ) ,insjöstrand ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Siljansfors försökspark , Leksbergsvägens Ö sida 140 m NNO dess infart (14E 0e , [6754940, 1421290] ) ,fuktig vägkant , 1982 (Göran Thor)
1 km O om Bergkarlås (14E 3h , [6769140, 1438310] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Åränget (artp.) (14E 3f , [6767940, 1429991] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4g , [6770254, 1434230] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Eleocharis uniglumis    Agnsäv
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769573, 1431118] ) ,insjöstrand ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,kärr och längs bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Eriophorum gracile    Kärrull
Siljansfors försökspark , Lavasdammens S strand 50 m V dess utlopp (14E 0e , [6754220, 1421820] ) ,blött kärr vid å , 1982 (Göran Thor)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Fåsmyr (14E 2i , [6763030, 1442630] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ) ,kärrkant , 2011 (SJo)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Norra Garberg (artp.) (14E 3c , [6768001, 1414123] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) ,dike. ,5-8 ex ,1983 (Bengt Oldhammer)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mossar och fattigkärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Granermyren 18 km SV Hemulsjö (artp.) (13E 9a , [6749798, 1402711] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Garsjömyren 12 km S Hemulsjö (artp.) (14E 0c , [6752814, 1412683] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.) (14E 2a , [6761248, 1403905] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hånåfljot-Järpmyren 8 km ONO Hemulsjö (artp.) (14E 2e , [6761866, 1420280] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Beriholvägen Mora (artp.) (14E 2f , [6762167, 1428392] ) , ,noterad ,2016 (Thomas Westin)
Berihol Mora (artp.) (14E 2f , [6762179, 1427089] ) , ,noterad ,2017 (Thomas Westin)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.) (14E 2f , [6763850, 1428297] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 3 (artp.) (14E 4a , [6771100, 1401261] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773950, 1412200] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.) (14E 5d , [6776660, 1415170] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kroppåsmyren och myrar längs Prästsättbäcken 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5c , [6827362, 1413640] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829864, 1420981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nordkölen 1 km NO Ulvsjön (artp.) (15E 6c , [6833478, 1414829] ) ,kärrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ) ,öppen Sphagnummyr , 1989 (JEd)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,blötmyr ,spridd ,2007 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Norra Fåsmyr (artp.) (14E 2i , [67628, 14425] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Södra Fåsjön (artp.) (14E 4h , [6770980, 1439836] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Rhynchospora fusca    Brunag
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Siljansfors försökspark , Ryssån mellan gamla o nya landsvägsbron (14E 0e , [6753960, 1422610] ) ,å , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 50 m NO Lissbäckens utlopp i Ryssån (14E 0e , [6754170, 1423320] ) ,å , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjön (14E 0e , [6754450, 1420090] ) ,sjö , 1982 (Göran Thor)
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759260, 1428330] ) ,sjö ,flera lokaler ,2012 (BOr)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikaviken (artp.) (14E 1f , [6758, 1428] ) ,flera platser , 2012 (Bengt Oldhammer)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Schoenus ferrugineus    Axag
Fåsmyr (14E 2i , [6762, 1442] ) , ,rikligt ,1986 (TRa)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig men lokal ,2007 (LBr)
Myrkroksmyren mot NO, 1972 (SJÖRS 1973) * (14E 2i , [6760, 1443] ) , ,rikligt ,1986 (TRa)
Karlsmyren ca 1 km SV Brunnvasseltjärn S diket, 1970 (SJÖRS 1973) * (14E 2j , [6763, 1446] ) , ,rikligt ,1986 (TRa)
Karlsmyren NV Brunnvasseltjärn, 1970 (SJÖRS 1973) * (14E 2j , [6764, 1447] ) ,lösbottenkärr ,rikligt ,1986 (TRa & LBr)
Fåsmyr, 400 m S Fagerdal (artp.) (14E 2i , [6760169, 1444576] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Norra Fåsmyr (artp.) (14E 2i , [67628, 14425] ) ,mycket vackert myrparti i norra änden av myren ,massor ,1988 (Bengt Oldhammer)
Karlsmyren (artp.) (14E 2j , [6763163, 1446963] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fu , Fuån (14E 2i , [6760935, 1440557] ) ,åstrand, även rikligt vid urtappade dammen samt några ställen efter ån , 2012 (BOr)
Hemulån (14E 3f , [6765, 1429] ) , ,5-10 ex ,1989 (BOr)
Säs (14E 4e , [6771989, 1423416] ) ,åstrand , 2012 (BOr)
Dysån, V om Oxbergssjön (14E 5c , [6779354, 1411928] ) ,våtmarksområde ,stort bestånd ,2012 (BOr)
Fuån (artp.) (14E 2i , [6760935, 1440557] ) , ,rikligt ,2012 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.) (14E 3f , [67661, 14298] ) ,längs 5 km spåret ,(nogr. 300 m) ,1989 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.) (14E 4e , [6771991, 1423416] ) , , 2012 (Bengt Oldhammer)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Trichophorum alpinum    Snip
Siljansfors försökspark , 450 m S Aborrtjärn (14E 0e , [6751750, 1420220] ) ,tjärn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [6753130, 1423620] ) ,myr , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammen (14E 0e , [67542, 14217] ) ,stränderna , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 550 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754380, 1423120] ) ,skogstjärn , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754820, 1421250] ) ,kärr , 1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,rikligt ,2008 (MNo)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ) , ~refl~ ,större skogsmyr , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ) ,öppen myr med rikare dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 3h , [6768889, 1438504] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Söderbergets NR, branten (artp.) (14E 4d , [6774453, 1416363] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) ,gungfly ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Härkämäck (artp.) (15E 2d , [6810684, 1416633] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,mossar , gräs-och starrmyrar allmän ,1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ) ,glest tallbevuxen rismyr ,riklig och spridd ,2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Garsjömyren 12 km S Hemulsjö (artp.) (14E 0c , [6752814, 1412683] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar på och N om Andljusvarden 18 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 3d , [6815081, 1418610] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Kroppåsmyren och myrar längs Prästsättbäcken 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5c , [6827362, 1413640] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stränder , kärrängar och kärr allmän ,1982 (Göran Thor)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,vägdike , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ) ,kärr backmyr ,enstaka ,2008 (MNo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Agrostis capillaris    Rödven
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,torr skogs- och ängsmark och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 4 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401233] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1990 (Bengt Oldhammer)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Agrostis gigantea    Storven
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,kalhyggen allmän ,1982 (Göran Thor)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Agrostis stolonifera    Krypven
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sjurberg, badplatsen (artp.) (14E 5b , [6779454, 1408242] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Agrostis vinealis    Bergven
Siljansfors försökspark , Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ) ,klipphyllor , 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Siljansfors försökspark , 430 m VNV herrgården (14E 0e , [6753080, 1422070] ) ,sandig dikeskant , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Siljansfors försökspark , ca 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753240, 1422460] ) ,nygrävt dike på fd åkermark ,flerst. ,1982 (Göran Thor)
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [6766870, 1436300] ) ,jordhög , 2011 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark,ruderatmark,tomtmark flerst. ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [6766870, 1436300] ) ,jordhög , 2011 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Saxnäs (artp.) (14E 3g , [6765431, 1431635] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,öppen skogsmark , ängsmark och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 1j , [6756831, 1448106] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Beckmannia syzigachne    Radgräs
N om lasarettet (14E 3g , [6767, 1434] ) ,vägdike ,obeständig ,1980 (AGr)
Briza media    Darrgräs
Siljansfors försökspark , 200 m NNV herrgården 10 m V landsvägen (14E 0e , [6752830, 1422310] ) ,torr ängsmark , 1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ) ,vägkant , 2010 (SJo)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 2f , [6763135, 1427354] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , ,rikligt ,1990 (Bengt Oldhammer)
Bromus inermis    Foderlosta
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,utmed landsvägen allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ) ,vägkant , 2011 (SJo)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.) (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,uppgrävd lermark ,3 ex ,1986 (BOr)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ) , ~refl~ ,utkast , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ) ,rikmyr och vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,längs körväg ,väl spridd ,2014 (GHa)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773950, 1412200] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770636, 1425873] ) ,gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771377, 1425622] ) ,örtrik skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Siljansfors försökspark , 400 m NO Asundenvägens infart vid Lissbäcken (14E 0e , [6753020, 1423810] ) ,glest skogsbevuxet kärr , 1982 (Göran Thor)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.) (14E 2g , [6763221, 1432988] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6771019, 1425528] ) ,bryn mot gammal slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sumpskog,kärrkanter,bäckar o vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 6 (artp.) (14E 4a , [6771103, 1401182] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis stricta    Madrör
Siljansfors försökspark , 350 m NO herrgården vid Hållbäcken (14E 0e , [6752930, 1422650] ) ,stig vid kärräng , 1982 (Göran Thor)
1 km VNV om Bergkarlås (14E 3h , [6769820, 1435560] ) ,kalhygge , 2011 (SJo)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cynosurus cristatus    Kamäxing
Cykelstig mln Rödmyren o.Stormyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,gräsmark,troligen insått efter markarbeten ,10-20 ex,vissa m-höga ,1987 (BOr)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,ängsmark, ruderatmark och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ) , ~refl~ ,vid sågverk , 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Danthonia decumbens    Knägräs
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) ,nere på klapperstensstranden , 1985 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [67704, 14260] ) , ,några tuvor ,1985 (Bengt Oldhammer)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig skogs-och ängsmark , sjö-och åstränder ,vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [6756200, 1446850] ) ,ängsmark , 2012 (GHa)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ) , ~refl~ ,torpruin , 2010 (SJo)
1 km VNV om Bergkarlås (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,kalhygge , 2011 (SJo)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ) ,grässvål vid skogskoja ,enstaka ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,fuktig barrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Enmyren (artp.) (14E 5c , [6775840, 1414410] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,torr skogsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14191] ) ,hygge ,rikligt ,2014 (GHa)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bredänget (14F 4b , [67713, 14563] ) , ~refl~ ,gransumpskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Rotsjön, söderut (artp.) (14E 1b , [6755734, 1408567] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.) (14E 2f , [6764501, 1427812] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Oxeråsen so nr 2 (artp.) (14E 4a , [6771120, 1401311] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4e , [6770801, 1424865] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Anjosvarden (artp.) (15E 2d , [6813536, 1418412] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Roegneria canina    Lundelm
Siljansfors försökspark , gamla landsvägen vid fd bro över Ryssån (14E 0e , [6753920, 1422540] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 175 m VSV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754000, 1422570] ) ,strandsnår , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 140 m SO Lavasdammen (14E 0e , [6754160, 1421810] ) ,stig vid kanal , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssåns V strand vid N änden av Lavasdammen (14E 0e , [6754410, 1421630] ) , , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6770450, 1425160] ) ,tallskog på klapper ,spridd ,2011 (LBr)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.) (14E 3g , [6765165, 1431900] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6767030, 1434360] ) ,i dike ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.) (14E 3g , [6767057, 1433015] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.) (14E 4d , [6774169, 1416531] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6770420, 1435750] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Elytrigia repens    Kvickrot
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark, tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,trädgårdsland ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nusnäs nära skolan (artp.) (14E 2h , [6761410, 1436827] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770906, 1425641] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.) (14E 5d , [6776690, 1415180] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) ,torr gräsmak , 2009 (Ralf Lundmark)
Mora jvgstn (14E 3g , [6766, 1432] ) ,intill ny cykelstig,insådd ? ,rikligt ,1986 (BOr)
Noret-Mora (artp.) (14E 3g , [6766469, 1434342] ) , , 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769575, 1431109] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Festuca ovina    Fårsvingel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) ,torr gräsmak , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter, torr skogs-och ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.) (14E 2i , [6761463, 1441782] ) ,skogsbilväg , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.) (14E 3g , [6766555, 1432587] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771397, 1425971] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Siljansfors försökspark ,vid masugnen (14E 0e , [6753430, 1422320] ) ,vägkant , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763296, 1449045] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) ,torr gräsmak , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.) (14E 3g , [6765780, 1431389] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö-och åstränder och vid bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ) , ~refl~ ,skogsvägkant , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770387, 1425992] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770814, 1425307] ) , ,rikligt, flera kvadratmeter ,2019 (Bengt Oldhammer)
alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770899, 1425610] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Glyceria grandis    Kvarngröe
Vattnäs vid Rv (14E 3g , [67699, 14348] ) ,fuktiga vägdiken (Conf T.Ka) ,några m2 ,1989 (JEd)
Vattnäs vid riksväg 81 (artp.) (14E 3g , [6769855, 1434855] ) ,fuktigt vägdike , 1990 (JEd)
Vattnäs E45 (artp.) (14E 4h , [6770387, 1435075] ) ,även denna vid vägverket i diket vid e45, hittad av jan edelsjö ,även denna vid vägverket i diket vid e45, hittad av jan edelsjö ,1990 (Bengt Oldhammer)
Glyceria maxima    Jättegröe
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ) ,strnden på udden ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Tingsnäs udde (artp.) (14E 3g , [6766139, 1432992] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Noretbron (artp.) (14E 3g , [6766443, 1433043] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Broåkern (artp.) (14E 3g , [6766586, 1433127] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Avenula pubescens    Luddhavre
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ) ,jordhögar , utkast , 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) ,torr gräsmak , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark, Jugåns Ö strand 350 m S masugnen (14E 0e , [6753040, 1422280] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Jugåns Ö strand 60 m NNV Nybruket (14E 0e , [6753660, 1422390] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Älsjöns södra strand vid utloppet (14E 0e , [6754450, 1420300] ) , , 1982 (Göran Thor)
Tingsnäs udde (14E 3g , [67660, 14328] ) ,strandäng ,några ex ,1986 (BOr)
Alderängarnas källor (14E 4f , [6770, 1426] ) ,hygge ,100-tals ,1986 (BOr)
Kråkberg v.badet (Orsasjön) (14E 3g , [6769, 1431] ) ,på sand bland viden o.brunrör , 1986 (LBr)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Åränget (artp.) (14E 3f , [67672, 14297] ) , ,100-tals längs stigen ,2011 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770825, 1425556] ) , ,några 100 ex ,1986 (Bengt Oldhammer)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora camping (artp.) (14E 3g , [6766781, 1431063] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769579, 1431109] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.) (14E 3g , [6769550, 1431100] ) ,på fuktigare parti på sandstrand ,noterad ,2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.) (14E 4f , [6772880, 1428680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs, ishockeybana. (artp.) (14E 4f , [6772899, 1428677] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Holcus mollis    Lentåtel
Hållans fäbod (14E 5b , [67770, 14082] ) ,övergiven vall ,några kvm ,1987 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2017 (IPt & SNy)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ) ,dike ,nga ex. ,1988 (BOr)
Mora, på ICA-parkeringen (14E 3g , [67660, 14314] ) ,kant i asfaltsplan ,enstaka ,1986 (JEd)
Noret-Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6766949, 1434516] ) ,5-8 ex vid majstången/bystugan , 1991 (Bengt Oldhammer)
Rödmyren (artp.) (14E 3g , [6767030, 1434360] ) ,i dike ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Hordeum murinum    Vildkorn
Mora centrum,vid S:t Mikael o drakenstayn (14E 3g , ) ,(best.Thomas Karlsson, belägg i Lund) 3 ex ,1989 (BOr)
Tingshusparken (14E 3g , [67662, 14316] ) ,vägdike ,(kontr.TKa) ,1989 (BOr)
Leymus arenarius    Strandråg
Vikavägen nära Lomsmyren (14E 2f , [6763, 1429] ) ,vägkant ,(1954 PDm, 1958 Gt, 1965 Bj,NHy,Gt) - 14 grupper på en sträcka av 1,5 km,(1980 AGr)--minst lika mycket ännu ,1994 (LBr)
3 km NV Kråkberg ,vid väg 295 ovanför Våmhus-vägskälet (14E 4f , [6770, 1428] ) ,vägkant , 1985 (B.Cederberg)
Noret, Mora (artp.) (14E 3h , [6766262, 1435110] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422380] ) ,gräsmatta , 1982 (Göran Thor)
Morastrand vid ASG (14E 3g , [67660, 14317] ) ,gräsmatta ,enstaka ,1986 (TLj)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Melica nutans    Bergslok
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stenig skogsmark , skogsbryn och källor allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ) ,slänt mot å , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,ån och dess stränder ,spridd ,2018 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,ljusöppen sandmark mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
1 km VNV om Bergkarlås (14E 3h , [6769820, 1435560] ) , ~refl~ ,kalhygge , 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.) (14E 2h , [6764917, 1435017] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770986, 1425612] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [6776450, 1421732] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.) (14E 5d , [6776510, 1415870] ) ,skidbacke , 2009 (Ralf Lundmark)
Milium effusum    Hässlebrodd
Siljansfors försökspark, 240 m SSO fältlaboratoriet (14E 0e , ) ,vägkant ,1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 400 m SV Lavadammens Ö ände (14E 0e , [6753930, 1421490] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 500 m SV Lavadammens V ände (14E 0e , [6753950, 1421210] ) , , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,700 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754690, 1422730] ) ,skogsmark nära bäck , 1982 (Göran Thor)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Myckelberg (artp.) (14E 4d , [6771251, 1415912] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,sjö-och åstränder , i kärr och vid bäckar allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ) ,myr, källdråg och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ) , ~refl~ ,liten fattigmyr , frekvens allm. , 2004 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Prästholmen (Moraparken) (artp.) (14E 3g , [6766748, 1431262] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.) (14E 1e , [6758581, 1422058] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,ängsartad vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.) (14E 2i , [6762034, 1443110] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.) (14E 2j , [6764093, 1446358] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1986 (Thomas Rafstedt)
Oxeråsen so nr 1 (artp.) (14E 4a , [6771111, 1401323] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Filiberg, göl 300m Ö toppen (artp.) (14E 4b , [6773451, 1407196] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.) (14E 4c , [6770778, 1412150] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773890, 1412130] ) ,backmyr med bäck och lagg , 2013 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod, NO (artp.) (14E 4c , [6773950, 1412200] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.) (14E 4c , [6774440, 1412490] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.) (14E 5e , [6776537, 1423218] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ätjärn nordvästra delen (artp.) (14E 5f , [6775480, 1425493] ) , ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 2d , [6812158, 1416315] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4d , [6824547, 1418865] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.) (15E 5b , [6828913, 1409657] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Stormyren 5 km SSO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6828565, 1415664] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.) (15E 5d , [6829779, 1416376] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nardus stricta    Stagg
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,stigar , kärrängar allmän ,1982 (Göran Thor)
Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ) , ~refl~ ,myrkant , 2010 (SJo)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ) ,å, barrskog, myr och gårdsplan ,spridd ,2017 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Hållindan, huset norr om vägen (artp.) (14E 1b , [6756541, 1407085] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.) (14E 2f , [6762318, 1426775] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) ,, vägslänter ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsens fäbod (artp.) (14E 4c , [6773640, 1411850] ) , , 2015 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770943, 1425639] ) ,frisk gräsmark ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Näcksjövarden (artp.) (15E 0d , [6804537, 1419356] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Skuråsen-Snaråsen (artp.) (15E 4d , [6824648, 1419099] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.) (15E 5e , [6829683, 1421094] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Källåsen (artp.) (15E 6d , [6831469, 1415841] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.) (14E 4f , [6770993, 1426554] ) ,strandkant vid älven ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Väster om Palmmyren (artp.) (14E 2f , [6761060, 1428447] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Alderängarnas naturreservat (artp.) (14E 4f , [6770902, 1425678] ) ,slåtteräng , 2011 (Joakim Ekman)
Alderängarna NR (artp.) (14E 4f , [6770979, 1425555] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Fageråsen (fäbod) (artp.) (14E 4c , [6773620, 1411860] ) , ,5 stänglar ,2009 (Ralf Lundmark)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark,ruderatmark,tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [6756200, 1446850] ) ,ängsmark , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763379, 1449241] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ) , ~refl~ ,lantbruksvägar , 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Phragmites australis    Vass
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
2 km O om Färnäs (14E 3h , [6765110, 1439350] ) ,skogsdikeskant , 2011 (SJo)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ) ,intermediär eller rikmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ) , ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Budsjöfljoten-Stormyren 8 km SV hhemulsjö (artp.) (14E 2b , [6761402, 1406094] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vålan, Färnäs (artp.) (14E 2h , [6763503, 1435753] ) , ,noterad ,2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Fåsmyr, 400 m S Fagerdal (artp.) (14E 2i , [6760169, 1444576] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.) (14E 4j , [6770327, 1445510] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Poa alpina    Fjällgröe
Hållans fäbod (14E 5b , [67770, 14082] ) ,torräng ,sparsam ,1987 (LBr)
Mora järnvägs-stn (artp.) (14E 3g , [67664, 14324] ) ,vid järnvägen ,en tuva ,1989 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Poa annua    Vitgröe
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) ,torr gräsmak , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter, ruderatmark och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ) ,ängsmark, fäbodvall , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762062, 1427126] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kråkbergs badplats (artp.) (14E 3g , [6769620, 1431000] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.) (14E 4f , [6771355, 1425973] ) ,markvägkant i barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.) (14E 4h , [6772009, 1435512] ) ,skogsbacke , 2010 (Hans Rydberg)
Poa glauca    Blågröe
Siljansfors försökspark , Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67558, 14233] ) ,klipphyllor , 1982 (Göran Thor)
Dyverdalen (15E 2d , [6810, 1415] ) ,klippvägg ,några ex ,1986 (BOr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Leksberget (artp.) (14E 1e , [67555, 14236] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.) (14E 5e , [67771, 14221] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen (artp.) (15E 2d , [6810847, 1418588] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Poa nemoralis    Lundgröe
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark , Jugåns Ö strand 100-200-m N Nybruket (14E 0e , [6753690, 1422430] ) ,mullrik fuktig skogsmark ,allmän ,1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ) ,barrskog mot ån ,spridd ,2018 (LBr)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ) , ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation , frekvens ej bedömd , 2004 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Poa palustris    Sengröe
Siljansfors försökspark , ca 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422500] ) ,ängsmark , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , vid kanalen från Lavasdammen till Nybruket (14E 0e , [6753720, 1422320] ) , , 1982 (Göran Thor)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ) ,vägkanter inom fäbodvallen , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fudalsviken (artp.) (14E 1i , [6759027, 1440724] ) , , 1987 (Bengt Oldhammer)
Väg 70 c 1 km VNV Garsås (artp.) (14E 1j , [6756960, 1446114] ) ,vid p-plats längs vägen, omgiven av skog. frisk mark ,noterad ,2015 (Ola Löfgren)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter,ängsmark, ruderatmark och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ) ,sandig stig ,spridd ,2018 (LBr)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ) ,skogsbilvägkanter , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ) ,tallhed , 2008 (HLe)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ) , , 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Berihol (artp.) (14E 2f , [6762239, 1427039] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.) (14E 3g , [6766482, 1430464] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.) (14E 3g , [6766540, 1432500] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxeråsen so nr 21 (artp.) (14E 4a , [6771056, 1401322] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Boggmyren (artp.) (14E 4c , [6773370, 1411950] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.) (14E 4f , [6770660, 1425824] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Poa supina    Trampgröe
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,vägkanter, ruderatmark och tomtmark allmän ,1982 (Göran Thor)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Poa trivialis    Kärrgröe
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.) (14E 5f , [6775900, 1429470] ) , , 2009 (Ralf Lundmark)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ) ,fuktig näringsrik ängsmark,sumpskog och vägkanter allmän ,1982 (Göran Thor)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Sesleria caerulea    Älväxing
Kalkberget i Vattnäs (14E 4h , [6771, 1435] ) ,igenväxt ängsmark ,några ex ,1986 (BOr)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771692, 1435281] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.) (14E 4h , [6771772, 1435265] ) ,fuktäng ,noterad ,1985 (Sture Westerberg)

Uppdaterad 2021-03-14