MALUNG

672 arter

8797 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Acksjöbäcken (12D 8i , [66929, 13913] ) , ~refl~ ,forssträcka mellan myrar , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Västra Utsjö (13D 5h , [67255, 13868] ) ,gammal ängsmark ,några bestånd ,2009 (AOl)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [6726398, 1388931] ) ,skogsmark ,rikligt ,2016 (MNo)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ) ,diabasklippor , 2015 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742220, 1390980] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) ,strandkant ,en tuva ,2009 (MNo)
Mellan Gnupen och Sälklitten (14D 0g , [67505, 13848] ) ,ravin ,rikligt på några kvm ,2008 (BGM)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743191, 1377488] ) ,rikkärr - myrkant. ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ) ,tidvis översvämmad strand # ,rikl. ,1989 (OSt)
Nära pkt 325,28 vid vägen Kviensd.-Jan Mussas (12D 8i , [66930, 13903] ) ,våt myr o vägdike , 1988 (OSt)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [6729070, 1393650] ) ,blöt - fuktig sand ,mycket riklig ,2009 (MNo)
Malungs IP (13D 6h , [67312, 13867] ) ,öppen blöt mineraljord ,c:a 50 ex på 1 kvm ,2012 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [67379, 13895] ) ,grustag, mineraljord ,rikligt ,2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt ,rikligt ,2014 (MNo)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740501, 1391933] ) ,vägkant fuktig jord vid kanten av vändplan ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67215, 13904] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67459, 13790] ) , ~refl~ ,skogsmark ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67461, 13788] ) ,granskog , 2009 (MNo)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.) (13D 8d , [6740075, 1367812] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Mörkmorberget (13D 4h , [67221, 13861] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,vändplan vid slakthus ,rikligt ,2011 (MNo)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ) ,fuktig sand i gammalt grustag ,rikligt ,2011 (MNo)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Mln N.Mon o Vallerås ,N om jvg (13D 6g , [67344, 13825] ) , ~refl~ ,torr mager tallskog , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ) ,timmerupplagsplats , 2014 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745630, 1378860] ) , ~refl~ ,fäbodmark ,marktäckare på några kvdm ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67461, 13788] ) ,glänta i granskog , 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kölsjöåsen (artp.) (13D 6g , [6733760, 1382388] ) , ,noterad ,2020 (Mats Nordhag)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.) (13D 8d , [6740070, 1367773] ) ,grusvägkant ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje, vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394194] ) , ,noterad ,2019 (Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.) (13E 5a , [6727132, 1402045] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
1000 m VNV om Jan Massas (12D 8i , [66927, 13904] ) , ~refl~ ,längs gammal körväg till "Kråkan" , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Norr om Vimyren (13D 1i , [67091, 13937] ) ,skog ,rikligt nå några kvm ,2011 (MNo)
500m NO Björtjärnen (13D 2h , [6711000, 1387080] ) ,gammal skogskörväg ,rikligt ,2008 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Väster om Gårdsjön (13D 4h , [67208, 13851] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [67266, 13888] ) ,skogsmark ,rikligt ,2016 (MNo)
Malung Grimsåker Kvarnstensbrottet (13D 5h , [67272, 13884] ) ,blockig tallskog ,rikligt på c:a 10 kvm ,2009 (MNo)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731480, 1392340] ) ,torr tallskog ,rikligt ,2007 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736300, 1379320] ) ,tallskog ,rikligt på 2kvm ,2012 (MNo)
Blästkölen (13D 7h , [6735350, 1387610] ) ,tallskog ,ett större bestånd ,2010 (MNo)
Söder om Bodberget (13D 7h , [6737855, 1386175] ) ,tallskog ,flerstädes ,2012 (MNo)
1,5 km öst Arvsela (13D 7i , [67374, 13913] ) ,tallskog ,rikligt ,2010 (MNo)
Östra Digerberget (13D 8h , [67435, 13871] ) ,hygge ,ett tiotal ex på ett mindre område ,2011 (MNo)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Råbäcksvägen (13D 8i , [67436, 13915] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67453, 13788] ) ,tallslänt ,rikligt ,2008 (MNo)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 7i , [6739823, 1390909] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar ,några bestånd ,2005 (BGM)
Nässjönoret (13D 3g , [6719390, 1383800] ) ,kärr ,rikligt ,2010 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Örsåsen, slakthuset (13D 5i , [6726960, 1393970] ) ,vändplan ,rikligt ,2007 (MNo)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
2 km NO Tyngeberget (13D 6i , [6733850, 1394760] ) ,myr ,ett 10-tal ,2006 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
1,5 km norr om Arvsela (13D 7h , [6738600, 1389370] ) ,myrkant ,rikligt ,2007 (MNo)
Arvsela, sågdammen (13D 7h , [67390, 13891] ) ,strand ,rikligt ,1997 (MNo)
1 km söder om Öjsberget (13D 7i , [6738480, 1391220] ) ,fuktig vägkant ,c:a 25 ex ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6742370, 1382030] ) ,vändplan ,13 ex ,2007 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743706, 1390727] ) ,vändplan och timmeruppläggsplats , 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13786] ) ,strandkant ,några tiotal ,2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Isakkölen (artp.) (13D 3e , [6719789, 1370731] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Gårdtjärnsmyrarna, norra delen (artp.) (13D 4e , [6720192, 1371229] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Niställingsberget NNV om (artp.) (13D 7d , [6735825, 1369518] ) ,myr , 2014 (Carl-Axel Andersson)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743184, 1377521] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749136, 1387165] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Uppströms Kvissedeforsen (13D 1i , [67092, 13939] ) ,lugnvatten vid strandkanten ,enstaka ,2018 (MNo)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ) ,rik källpåverkad sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strandkant , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr ,1 ,2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Lysjön vid Lyberget (artp.) (13D 9g , [6749422, 1382294] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749139, 1387166] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Equisetum hyemale    Skavfräken
600m söder om Vimyran (13D 1i , [67076, 13938] ) ,sandigt hygge ,rikligt ,2007 (MNo)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ) ,ås ,rikligt ,2012 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67219, 13903] ) ,sandig skogsmark , 2011 (MNo)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
N om Kölssjön (13D 6g , [67339, 13823] ) , ~refl~ ,torr backe med gles björkskog , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Grimsåker vid gammelgården (13D 6h , [67301, 13867] ) ,järnvägsbank ,rikligt på flera kvm ,2009 (MNo)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [67369, 13789] ) ,sandmark med småtallar ,rikligt ,2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Sydväst Dammsundsberget (Calitysbränna bl.a.) (artp.) (13D 1j , [6705099, 1395536] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Haftahedarna Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706978, 1394449] ) , ,300 ,2017 (Uno Skog)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1393010] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709350, 1392970] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709380, 1392960] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709380, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709440, 1392950] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Justinviken (artp.) (13D 6g , [6733229, 1384094] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) , ~refl~ ,fuktstråk i skog , frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749099, 1387183] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,ett bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lissbumyran, strax V om (artp.) (13D 8f , [6743226, 1377480] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Sillerö vid Ågården mot älven (13D 3i , [67151, 13916] ) ,betad torrbacke med bl a höstlåsbräken ,1 ex ,1989 (LBr & TLj)
Sillerö, nära Västerdalälven vid Vinterstad (13D 3i , [67159, 13917] ) ,betesmark, torrt parti med fårsvingel ,5 ex ,1989 (LBr)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,vändplan vid slakthus ,c:a 75 ,2011 (MNo)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,frodig grillplats vid slakthus ,48 ,2020 (MNo)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,frodig grillplats vid slakthus ,33 ,2019 (MNo)
Malung, Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,frodig grillplats vid slakthus ,c:a 60 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Arvsela (13D 7h , [6737315, 1389971] ) ,slåtterlinda ,6 ex. ,2015 (MNo)
Arvsela, Eggen (13D 7h , [6737315, 1389971] ) ,mager slåttrad gräsbevuxen vägkant ,1 ,2020 (MNo)
Malung, Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389930] ) ,gammal slåttermark ,3 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389930] ) ,linda ,1 ,2010 (BGM)
Arvsela, Nygårdslindan (13D 7h , [6737330, 1389940] ) ,mager slåttrad gräsmark ,1 ,2020 (MNo)
Arvsela, Nygårds linda (13D 7h , [6737330, 1389940] ) ,lieslagen linda ,2 ,2019 (MNo)
Malung, Arvsela (13D 7h , [6737480, 1389820] ) ,gammal slåttermark ,1 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Arvsela (13D 7h , [6737570, 1389790] ) ,körväg ,1 ,2010 (BGM)
Arvsela sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ) ,vändplan ,4 ex ,1994 (MNo)
Arvsälen, 1,5 km N-ut, strax S om Sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ) ,gammal vändplan ,10-15 ex 1989 (JHn) * ca 25 ex ,1990 (AOl)
Malung, Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ) ,vändplan ,8 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ) ,vändplan ,4 ,2010 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [6737151, 1390016] ) ,slåtterlinda ,1 ex. ,2015 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [67396, 13910] ) ,trampad stig ,4 ex ,2003 (MNo)
Örsåsen (artp.) (13D 5i , [6726938, 1393966] ) ,frisk silikatgräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela vägkanten (artp.) (13D 7h , [6737311, 1389973] ) ,torr gräsmark ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Arvsela linda (artp.) (13D 7h , [6737320, 1389945] ) ,vall gammal torr och degenererad vall/linda ,1 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Arvselen C (artp.) (13D 7h , [6737330, 1389932] ) ,frisk silikatgräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Arvselen N (artp.) (13D 7h , [6737449, 1389760] ) ,frisk silikatgräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Arvselen, vallen (artp.) (13D 7h , [6737476, 1389682] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Vändplan v sågdammen (artp.) (13D 7h , [6738756, 1389119] ) ,torr-frisk hed , 2015 (Tomas Ljung)
Arvselen S (artp.) (13D 7i , [6737152, 1390003] ) ,torr silikatgräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Sillerö (13D 3i , [6715, 1391] ) ,betade strandvallar m.örtrik torr-friskäng ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Sillerö (13D 3i , [6715710, 1391650] ) ,fd betesmark vid Västerdalälven ,25 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Vallsjösela (13D 4g , [6724110, 1383730] ) ,slåtteräng vid fäbod ,3 ,2014 (BGM)
Utänget 1km väster om Vallerås (13D 6f , [67349, 13797] ) ,slåtterlinda ,1 ,2014 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6733480, 1383360] ) ,hästbetad mager ängsmark ,41 ex. ,2016 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6733480, 1383360] ) ,mager hästbetad gräsmark ,35 ,2020 (MNo)
Strax väster om Mobyriset (13D 6g , [6734100, 1383380] ) ,torr mager linda alldeles vid åkervägen ,drygt 100 ex på c:a 10 m2 ,2005 (MNo)
Strax väster om Mobyriset (13D 6g , [6734100, 1383380] ) ,torr mager linda alldeles vid åkervägen ,105 ex ,2015 (MNo)
Strax väster om Mobyriset (13D 6g , [6734100, 1383380] ) ,torr mager linda alldeles vid åkervägen ,58 ,2020 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6734200, 1383430] ) ,torrbacke vid ängslada ,3 ex ,2000 (MNo)
Gammelgården (13D 6h , [6730230, 1386750] ) ,vägkant , slänt med gräs ,7 ex ,2011 (AOl)
Skinnarvallen (13D 6h , [6730610, 1386575] ) ,mager gräsmark ,214 ,2020 (MNo)
Malung vid Skinnarvallen (13D 6h , [6730610, 1386575] ) ,örtrik gräsplätt ,8 ex. ,2015 (MNo)
Malung vid Skinnarvallen (13D 6h , [6730610, 1386575] ) ,örtrik gräsplätt ,minst 50 ex. ,2018 (MNo)
Mellanmon (13D 6h , [6733020, 1385100] ) ,vägslänt ,17 ex. ,2015 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog ,c:a 50 ex ,2013 (BGM)
Västra Fors, Backholen (13D 7f , [6736800, 1376050] ) ,slåttrad mager ängsmark ,c:a 20 ,2016 (MNo)
Västra Fors, Backholen (13D 7f , [6736800, 1376050] ) ,torr mager linda ,67 ,2020 (MNo)
Malungsfors (13D 7f , [67381, 13772] ) ,klippt mager gräsmark ,c:a 25 ex ,2010 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67373, 13898] ) ,betad linda ,24 ,2010 (BGM)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ) ,hävdad betesmark,terrängsflora ,4 ex ,1987 (LBr)
Arvsela, Eggen (13D 7h , [6737315, 1389971] ) ,mager slåttrad gräsmark ,1 ,2020 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737315, 1389971] ) ,slåtterlinda ,2 ex. ,2015 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389930] ) ,slåtterlinda ,29 ex. ,2015 (MNo)
Arvsela, Nygårds linda (13D 7h , [6737330, 1389940] ) ,mager slåttrad gräsmark ,10 ,2020 (MNo)
Arvsela, Thunbergs linda (13D 7h , [6737377, 1389754] ) ,mager slåttrad gräsmark ,34 ,2020 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67374, 13897] ) ,betad gräsmark ,~ 20 ex ,2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737400, 1389750] ) ,slåtterlinda ,8 ex. ,2015 (MNo)
Arvsela, Thunbergs vägkant (13D 7h , [6737429, 1389755] ) ,mager slåttrad gräsmark ,7 ,2020 (MNo)
Arvsela, Johans (13D 7h , [6737435, 1389763] ) ,mager slåttrad gräsmark ,28 ,2020 (MNo)
Malung, Arvsela (13D 7h , [6737480, 1389820] ) ,gammal slåttermark ,14 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Arvsela (13D 7h , [67375, 13897] ) ,betad gräsmark ,~ 40 ex ,2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737570, 1389790] ) ,körväg ,c:a 15 ex ,2010 (BGM)
Arvsela sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ) ,vändplan ,10 ex ,1994 (MNo)
S om Sågdammen,1,5 km N om Arvsälen (13D 7h , [67387, 13891] ) ,gammal vändplan/sågplan med bl. a. Bot.lanceolatum ,15 ex ,1989 (JHn)
Arvsela p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ) ,vändplan ,17 ex. ,2015 (MNo)
Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ) ,vändplan ,6 ,2010 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [6736700, 1390380] ) ,torr mager gräsmark ,minst 200 ,2016 (MNo)
Arvsela, Skol (13D 7i , [6736716, 1390378] ) ,mager slåttrad gräsmark ,61 ,2020 (MNo)
Arvsela, Norr om Skol (13D 7i , [6736736, 1390423] ) ,mager slåttrad gräsmark ,38 ,2020 (MNo)
Arvsela, Brattströms (13D 7i , [6737150, 1390002] ) ,mager slåttrad gräsmark ,18 ,2020 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [6737151, 1390016] ) ,slåtterlinda ,13 ex. ,2015 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739560, 1391010] ) ,fuktig bergssluttning, stig ,1 ,2003 (BGM)
Öjsberget (13D 7i , [6739809, 1391306] ) ,diabasbrant ,2 ,2009 (BGM)
Kvillsäterns fäbod (13D 8g , [6741, 1382] ) ,hävdad betesmark ,några ex ,1987 (LBr)
Kvillsela (13D 8g , [6741470, 1382220] ) ,frisk gräsmark ,2 ex ,2007 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741480, 1382230] ) ,slåtterlinda mitt å valn ,1 ex. ,2015 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741564, 1382156] ) ,torr mager linda ,5 ,2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) ,fuktig betesmark ,3 ex ,1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ) ,näringsrik skogsmark ,2 ex ,1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [6741800, 1390910] ) ,torr örtrik gräsbacke ,2 ,2010 (MNo)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ) ,artrik hävdad slåtteräng ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Sillerö Ågården (artp.) (13D 3i , [6715937, 1391923] ) ,sandgräsmark med buskar , 2015 (Tomas Ljung)
Malungs hembygdsgård (artp.) (13D 6h , [6730234, 1386705] ) ,v-vänd grässlänt mot bilväg v om hembygdsgården ,11 plantor ,2010 (Michael Andersson)
Vändplan v sågdammen (artp.) (13D 7h , [6738756, 1389119] ) , , 2015 (Tomas Ljung)
Arvselen S (artp.) (13D 7i , [6737152, 1390003] ) , , 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela SO (artp.) (13D 7i , [6737153, 1390001] ) ,torr gräsmark torrbackar längs byvägen ,31 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Arvsela (13D 7h , [6737315, 1389971] ) ,slåtterlinda ,2 ex. ,2015 (MNo)
Arvsela, Nygårdslindan (13D 7h , [6737320, 1389945] ) ,mager slåttrad gräsmark ,1 ,2020 (MNo)
Arvsela linda (artp.) (13D 7h , [6737320, 1389945] ) ,vall torr degenererad gammal linda/vall ,1 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Sillerö vid Åns gård, mot älven (13D 3i , [67159, 13916] ) ,betad torrbacke med bl a topplåsbräken ,5 ex. ,1989 (LB r& TLj)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,vändplan vid slakthus ,c:a 25 ,2011 (MNo)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ) ,vändplan ,30 ex ( 1999 33 ex. 2000 8 ex. 2002 22 ex. 2003 26 ex. 2004 5 ex 2005 7ex ) allt fertila ex ,1998 (LFn)
1,5 km söder Arvsela (13D 7h , [6735740, 1389700] ) ,timmeravläggsplats ,1 ,2010 (MNo)
Arvsela sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ) ,vändplan ,4 ex ,1994 (MNo)
1 km N Arvsälen (13D 7h , [67387, 13891] ) ,vändplan med ängsvegetation och bl a topp-och vanlig låsbräken ,6 ex. ,1990 (AOl o a)
Malung, Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ) ,vändplan ,22 ex. ,2015 (MNo & TLj)
Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ) ,skogsbilväg ,1 ,2010 (MNo)
Vändplan vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389119] ) ,vändplan och timmeruppläggsplats ,12 ,2019 (MNo)
Vändplan vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389119] ) ,timmeruppläggsplats ,7 ,2020 (MNo)
Arvsela där stigen till Sågdammen börjar (13D 7h , [6738810, 1389100] ) ,skogsbilväg ,3 varav två fertila ,2007 (MNo)
2km norr om Arvsela (13D 7h , [6739270, 1389620] ) ,vändplan på skogsbilväg ,1 ex ,2007 (MNo)
2 km NNO Arvsela (13D 7i , [6738500, 1391220] ) ,vändplan på skogsbilväg ,1 ,2010 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [67419, 13821] ) ,torr betad backe ,9 ex ,1995 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [67419, 13821] ) ,torr betad backe ,5 ex ,1994 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741910, 1382100] ) ,betad linda ,1 ex ,2007 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6742360, 1382070] ) ,vändplan ,2 ex ,2007 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6742360, 1382080] ) ,vändplan ,2 ,2010 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6742370, 1382030] ) ,vändplan ,8 ex ,2007 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743706, 1390727] ) ,vändplan och timmeruppläggsplats ,1 ,2019 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743706, 1390727] ) ,vändplan och timmeruppläggsplats ,6 ex. ,2015 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743710, 1390730] ) ,skogsbilväg, vändplan ,1 ,2010 (MNo)
Vändplan v sågdammen (artp.) (13D 7h , [6738756, 1389119] ) ,torr-frisk hed , 2015 (Tomas Ljung)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Bo Karlsson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Västra Bredsjönäs (12D 6i , [66812, 13942] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Bodden (13D 2g , [67142, 13833] ) ,klippor ,rikligt ,2011 (MNo)
Björtjärnberget (13D 2h , [67117, 13870] ) ,sydvänd blockig hyggesbränd sluttning ,rikligt ,2008 (MNo)
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ) , ~refl~ ,järnväg , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ~refl~ ,sydbrant , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731740, 1392790] ) ,stenskravel ,rikligt ,2007 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67386, 13905] ) ,skogsmark med imponerande stort diabasblock , 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ) ,hygge ,rikligt ,2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ) ,diabasbrant , 2015 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) , ~refl~ ,bäckravin ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Kottbacken S (artp.) (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Uvån (12D 8h , [66934, 13891] ) ,ställvis längs stränderna , 1989 (OSt)
Uvån (12D 8h , [66944, 13891] ) ,ställvis längs stränderna , 1989 (OSt)
Ö Lejsme Pers stuga ,Rimäck (12D 9g , [66999, 13842] ) ,torr gräsmark i höjdläge , 1988 (OSt)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ) ,fuktig skogsmark ,ett flertal ,1998 (BGM)
Middagsberget syd (13D 4g , [67231, 13849] ) ,skogsmark ,stort bestånd ,2008 (AOl)
bäck 500 m S St. Svartåstjärn (13D 5j , [6728016, 1396432] ) , ~refl~ ,bäck omgiven av planterad tall , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67396, 13911] ) ,rasbrant ,mycket ,2006 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13940] ) ,bäckstrand ,20 ex ,1996 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,bäckstrand , 2015 (MNo)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728207, 1396412] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Lisskogsåsen (artp.) (13D 2e , [6713308, 1373493] ) , ,noterad ,2016 (Rune Hixén)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Öjsberget (13D 7i , [67397, 13912] ) ,diabasbrant ,några tuvor ,2013 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740090, 1391450] ) ,rasbrant ,5 tuvor ,2008 (MNo)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740086, 1391435] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ) ,övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation , 1995 (LFn)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ) ,rasbrant ,2 ex ,2008 (MNo)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,c:a 5 ex. ,2009 (MNo)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740086, 1391435] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,30 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Asplenium viride    Grönbräken
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ) ,klippspricka i diabasbrant ,ett bestånd på 1 * 2 dm ,2010 (MNo)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67337, 13846] ) , ~refl~ ,gles blandskog , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i skogen ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ~refl~ ,sydbrant , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67399, 13913] ) ,rasbrant ,mycket ,2006 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ) ,hygge ,några ex ,2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ) ,diabasbrant , 2015 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2010 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,rikligt ,2007 (BGM)
Kottbacken S (artp.) (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget NR (artp.) (13D 8i , [6740072, 1391569] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,ca 10 ,2004 (BGM)
Uvlidmorarna (13D 1h , [6709580, 1385040] ) ,fuktig frodig blandslog ,c:a 20 ,2009 (MNo)
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ) ,kärr ,ca 10 ex ,2002 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Norra stranden nedströms kärleksudden (13D 4h , [6724010, 1389800] ) ,strandkant ,ett stort bestånd ,2019 (MNo)
Västra berget vid bäck (13D 5j , [67252, 13972] ) ,i anslutning till bäck,sumpskog med gran , 1981 (SSv)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,ruderatmark ,1 ,2018 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [67342, 13939] ) ,bäckkant ,rikligt ,2005 (BGM)
Lussivallen, Malung (artp.) (13D 7h , [6737320, 1386960] ) ,blandskog vid bäck. , 2008 (Simon Bäck)
Woodsia alpina    Fjällhällebräken
Malung Gravberget, Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ) ,kalkklippa ,enstaka ,2012 (MNo)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ~refl~ ,sydbrant , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731740, 1392790] ) ,stenskravel ,2 ex ,2007 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Sälklitten (14D 0g , [6750220, 1384800] ) ,bergsbrant ,några enstaka ,2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,2 tuvor ,2007 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,några ,2008 (BGM)
Kottbacken S (artp.) (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67453, 13787] ) , ~refl~ ,skogsmark ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) , ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0g , [67512, 13849] ) ,brant skogsluttning , 2015 (MNo)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
50 m SO Jan-Massas, vid gamla byvägen (12D 8i , [66924, 13912] ) ,skogsbryn ,fåtalig ,1988 (OSt)
25 m SO Jan Massas huvudbyggnad (12D 8i , [6692470, 1391230] ) ,stenig inägomark, stenröse ,1 ex ,1996 (OSt)
Vallen (13D 2i , [67101, 13924] ) ,skogamark ,1 ,2001 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö ,1 ex ,2005 (BGM)
Norr om Mörkmorberget (13D 4h , [67226, 13859] ) ,skogsmark ,1 ex ,2000 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [67361, 13720] ) ,skogsbryn ,1 planta ,2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ) ,stening skogsmark ,1 planta ,1996 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk ,1 ,2020 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Blechnum spicant    Kambräken
Ca 500 m VNV Flottberget (13D 3h , [67192, 13885] ) ,skogsmark ,2 ex ,1995 (LEf)
V om Hålidens fäbod (13D 4f , [6720, 1377] ) ,västsluttning i gammal granskog, myrkant vid en källbäck ,ca: 5 ex. ,1981 (Bror-Erik Larsson)
Björtjärnberget (artp.) (13D 2h , [6712785, 1386435] ) , ,2 plantor ,2014 (Lars Efraimsson)
Getåsen (artp.) (13D 3h , [6715333, 1385474] ) , ,stort exemplar ,2015 (Lars Efraimsson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7i , [67366, 13903] ) ,skogsmark ,5 ,2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ) ,på vallen ,flera ,2015 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Picea abies    Gran
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Bergets västsluttning (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ~refl~ ,bergsluttning med översilad ungskog , frekvens allm. , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1393010] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stormyran, Hålliden (artp.) (13D 3f , [6719946, 1378226] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Holsälsknotten (artp.) (13D 4f , [6722855, 1377316] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Holsälsknotten (artp.) (13D 4f , [6723003, 1377281] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Anundberget (artp.) (13D 5f , [6725030, 1379477] ) , ,100 stjälkar/strån/skott ,2020 (Felix Johansson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) ,skogsmark barrblandskog med inslag av lövträd ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR (artp.) (14D 0g , [6751574, 1384596] ) ,grannaturskog på brant no-sluttning , 1991 (MBm)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Malung (13D 6h , [67319, 13851] ) ,järnvägsbanken, troligen spridning från ett tallbestånd med hjälp av nötkråkor! ,2 ,2012 (MNo)
Pinus contorta    Contortatall
Bodden (13D 2g , [67138, 13833] ) ,f.d. tallskog, plantage ,mkt ,2011 (MNo)
Väster om Gårdsjön (13D 4h , [67208, 13851] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Häljekölen Öje (artp.) (13D 7j , [6737404, 1396020] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Pinus sylvestris    Tall
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m O Årstjärnen (13D 6g , [67304, 13819] ) , ~refl~ ,torr tallskog och hyggeskant , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
O Håkålokan (13D 7e , [6739780, 1374460] ) , ~refl~ ,tallås , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftahedarna Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706566, 1394624] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707523, 1394749] ) ,sandig åstallskog ,1 ,2017 (Uno Skog)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1393010] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Rothån (artp.) (13D 2e , [6710048, 1374533] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Busvalltjärnen Norr om (artp.) (13D 4f , [6720204, 1376079] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Busvalltjärnen Norr om (artp.) (13D 4f , [6720207, 1376071] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Holsälsknotten (artp.) (13D 4f , [6722787, 1377185] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) ,skogsmark barrblandskog med lövinslag ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749280, 1387550] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746796, 1398823] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Juniperus communis ssp. communis    En
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709280, 1393000] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749108, 1387132] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad, finns spridd i myren. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Populus tremula    Asp
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
O Håkålokan (13D 7e , [6739780, 1374460] ) , ~refl~ ,tallås , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,mycket ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , , 2011 (Gyrd Harstad)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Salix aurita    Bindvide
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735802, 1369495] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Värmlandsgränsen: Bron och vägen till Bredsjödammen (12D 6i , [66803, 13930] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [6726960, 1388684] ) ,skogsmark ,1 träd ,2016 (MNo)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malungsfors (artp.) (13D 7d , [6738046, 1368948] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) ,skogsmark barrblandskog med inslag av lövträd ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Salix cinerea    Gråvide
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ) , ~refl~ ,väg över sank myr , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13940] ) ,strandkant , 1996 (BGM)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Salix lapponum    Lappvide
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,vägkant ,ett tiotal buskar ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, fattigkärr (artp.) (12D 9i , [6697902, 1393082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 2002 (HLe)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Salix myrsinites    Glansvide
Blästmyran (13D 8f , [6742, 1376] ) ,rikmyr ,1 ex. ,1995 (LBr)
Salix pentandra    Jolster
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67455, 13789] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäcken (artp.) (12D 9i , [6696821, 1391777] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728283, 1398297] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje, strax O landsvägsbron (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394405] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ) , ~refl~ ,väg över sank myr , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715922, 1390247] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728283, 1398297] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Myrica gale    Pors
Södra Våltjärnen (13D 2i , [6710460, 1391410] ) , ~refl~ ,Tjärn , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Häråvallen o söderut efter bäcken (13D 5g , [67273, 13824] ) ,blöt skogsmark ,rikligt ,1989 (AOl)
Hättsjön (13D 6h , [67313, 13898] ) ,strandkant ,rikligt ,2012 (MNo)
Hättsjöns östra strand vid Hyttkvarn (13D 6h , [6733005, 1389720] ) ,strandkant ,rikligt ,2020 (MNo)
Utefter Hyttådran (13D 6i , [67338, 13902] ) ,myr och bäckstrand ,rikligt ,2013 (MNo)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) ,bäck o stränder , 1998 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) ,stränder , 1998 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Nära 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvensdammen (12D 8h , [66931, 13893] ) ,älvstrand ,ett träd ,1989 (OSt)
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ) ,sjöstrand ,ca 5 ex ,1997 (OSt)
500 m V Jan-Massas (12D 8i , [66924, 13907] ) ,fuktig skog , 1988 (OSt)
100 m V "Rönningen"= gården V Jan Massas (12D 8i , [66925, 13909] ) ,bördig skog i västsluttning ,1 träd + småplantor ,1996 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark upp mot Sjöhusliden ,10 ex + några småplantor ,2007 (AOl)
Västra berget vid bäck (13D 5j , [67252, 13972] ) ,i anslutning till bäck,sumpskog med gran , 1981 (SSv)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,enstaka ,2006 (BGM)
2 km NO Tyngeberget (13D 6i , [6733850, 1394760] ) ,vägkant ,ett 10-tal ,2006 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
V.Törnästjärns utlopp (13D 8i , [67406, 13939] ) , ,några ex ,1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ) ,hygge ,några ex ,2008 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Hårdeberget (artp.) (13D 9j , [6749863, 1395902] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Hårdeberget (artp.) (13D 9j , [6749909, 1395875] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Hårdeberget (artp.) (13D 9j , [6749925, 1395825] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6725997, 1401532] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Alnus glutinosa x incana    
NÖ. Getporsmyran (artp.) (13D 1i , [6708211, 1390206] ) ,gransumpskog / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Skördrisberget (artp.) (13D 3e , [6719732, 1372024] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärsbukölen 16 km VSV Yttermalung (artp.) (13D 3f , [6716945, 1375652] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myckelberget (artp.) (13D 7h , [6739607, 1385227] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 2002 (HLe)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ) , ~refl~ ,sumpskog och strandäng , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ) ,skogsbilväg , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715937, 1390247] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Betula nana    Dvärgbjörk
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strand och anslutande myr , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Flåängeskölen (13D 4h , [67228, 13882] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716028, 1390288] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Sångkölen-Ällingkölen 6 km O Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6735917, 1373516] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749300, 1387570] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Betula nana x pubescens    
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , , 2017 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
200 m N om gården Kvarnudden (12D 6i , [66813, 13935] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.) (13E 5a , [6727132, 1402045] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Betula pubescens    Glasbjörk
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67206, 13908] ) ,skog , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ) , ~refl~ ,sumpskog och strandäng , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR (artp.) (14D 0g , [6751574, 1384596] ) ,grannaturskog på brant no-sluttning , 1991 (MBm)
Corylus avellana    Hassel
Öjsberget (Henrik Waldén SBT 1954) (13D 8i , [67401, 13914] ) ,övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation , 1995 (SFn)
Quercus robur    Ek
Mobyvägen (artp.) (13D 6g , [6733193, 1384583] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Cannabis sativa    Hampa
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ) ,extremt kväverik slamhög , 2015 (MNo)
Humulus lupulus    Humle
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,stort bestånd ,2007 (AOl)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några bestån vid uthusen ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Kvarnbäcken Norra Mon (13D 6g , [67339, 13844] ) ,vid damm ,5 ex ,1998 (MNo)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
1,1 km SSV Kvensdammen ,S:a delen av Uvbetts. (12D 8h , [66911, 13887] ) ,tidvis översvämmad strand # ,rikl. ,1989 (OSt)
1,2 km SSV Kvensdammen ovanför 'Uvbron' (12D 8h , [66931, 13893] ) ,tidvis översvämmad strand # ,rikl. ,1989 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [6732007, 1384999] ) ,fuktig gyttja vid bäcken ,3 ex ,1998 (MNo)
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört
Sjöhusen (13D 4h , [6721210, 1385600] ) ,strandkant ,c:a 30 ,2005 (AOl)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,strandkant, normalt översvämmad älvbotten ,enstaka ,2018 (MNo)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ) ,åker , 2014 (MNo)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ) ,timmerupplagsplats , 2014 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,rikligt ,2011 (MNo)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Tyngsjö vid kyrkan (12D 7i , [66862, 13933] ) ,torrlagd sjöbotten pga lågt vattenstånd ,1 ex / meter ,1996 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Polygonum aviculare    Trampört
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Polygonum aviculare ssp.neglectum    Smal trampört
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Rheum x cultorum    Rabarber
Mellanmon (13D 6h , [6733140, 1385030] ) ,ruderatmark ,2 ex ,2008 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark skogsmark kring gård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Värmlandsgränsen: Bron och vägen till Bredsjödammen (12D 6i , [66803, 13930] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ) ,vägkant , 2014 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Kvissedeforsen vid Styggön (13D 1i , [67096, 13940] ) ,strandkant ,1 ,2018 (MNo)
Södra Vålön (13D 2i , [67112, 13922] ) ,strandkant ,2 ,2002 (BGM)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ) ,bäckfåra ,ca 10 ex ,1997 (BGM)
Vallerås Hån (13D 6f , [67347, 13797] ) ,älvstranden ,c:a 10 ex. ,2015 (MNo)
Snörtzillingåsen (13D 6g , [67333, 13836] ) ,strandkant ,4 ,2020 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ) ,strandkant ,10 ex ,2004 (BGM)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [6739070, 1371640] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Atriplex patula    Vägmålla
Mobyn (13D 6g , [6732100, 1384990] ) ,vid en kompost ,12 ,2020 (MNo)
Malungs samhälle ca 200 m S jvgstn (13D 6h , [67310, 13857] ) ,ruderatmark vid vägg till industrilokal ,rikligt ,1988 (LBr)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp , 2015 (MNo)
Chenopodium album    Svinmålla
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ) ,extremt kväverik slamhög , 2015 (MNo)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Storbygärdet Malung (artp.) (13D 6h , [6730189, 1385374] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Agneta Olsson)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Storbygärdet (13D 6h , [6730170, 1385360] ) ,trädgårdsland ,2 ex ,2008 (AOl)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ) ,ruderatmark , 2011 (MNo)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sillerö (13D 3i , [67162, 13915] ) ,åker , 2014 (MNo)
Yttermalung (13D 4i , [67200, 13915] ) ,kogödslad linda , 2014 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Hallosbacken Malung (13D 6g , [6732100, 1384980] ) ,potatisland , 2014 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ) ,ruderatmark , 2015 (MNo)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Montia fontana    Källört
Vattaå (12D 6i , [6682, 1394] ) ,källflöden i fårhage ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Vattaå, 100 m SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,dike med blottad jord ,5 ex ,1996 (OSt)
300 m N vägkrönet vid Laxmossen (12D 8i , [66905, 13926] ) ,nordvänd sluttning nära vägdike , 1986 (OSt)
400 m NO Jan-Massas (12D 8i , [66928, 13913] ) ,tidigare odlad våt mark,igenväxande , 1988 (OSt)
Agrostemma githago    Klätt
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ) ,spårområde ,rikligt ,2011 (MNo)
Två km NO om Tyngeberget (13D 6i , [67341, 13949] ) ,vändplan vid skogsbilväg ,6 ex ,2000 (MNo)
Cerastium arvense    Fältarv
Gökberg (12D 6i , [66838, 13931] ) ,här o var i f.d.vallar ,nu skogsplanterade , 1997 (OSt)
Mabergs (13D 1g , [6706290, 1384020] ) ,oslagen linda ,rikligt ,2007 (MNo)
Granberget (13D 2e , [67115, 13701] ) ,slåttrad mager ängsmark , 2016 (MNo)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Grusväg strax O om Blästmyran (artp.) (13D 8f , [6742927, 1376270] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Mellanmon (13D 6g , [6733350, 1384360] ) ,stenmur, trädgårdsrymling , 2015 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,naturaliserad och kvarstående sedan minst 30 år. ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Östra Näsberg (13D 0e , [67039, 13744] ) ,vägkant ,rikligt ,2012 (MNo)
Sillerö (13D 3i , [67167, 13914] ) ,vägslänt ,rikligt ,2017 (BGM)
Sillerö (13D 3i , [67168, 13914] ) ,vägkant , 2017 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6728760, 1386420] ) ,vägkant vid flygfältet ,ca 10 ex ,2011 (AOl)
Tällbyn (13D 5h , [6729650, 1385550] ) ,ängsmark ,30 talet ex ,2003 (AOl)
Vägen ner till Bullsjön (13D 6g , [6731320, 1384990] ) ,vägkant ,2 små bestånd ,2008 (AOl)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [6741730, 1390910] ) ,torr äng ,ca 10 ex ,2008 (SOl)
Gropvägen Malung (artp.) (13D 5h , [6728567, 1386181] ) , ,1 m² ,2020 (Agneta Olsson)
Flygfältsvägen Malung (artp.) (13D 5h , [6728699, 1386446] ) , ,3 m² ,2020 (Agneta Olsson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Herniaria glabra    Knytling
25 m norr om gamla Rosengrensfabriken (13D 6h , [6730780, 1386510] ) ,i kanten mellan trottoar och gräsmatta ,1 ,2018 (MNo)
Väster om Tingshuset (13D 6h , [6731290, 1385970] ) ,grusplan ,1 ex ,2014 (MNo)
Vid järnvägsstationen (13D 6h , [6731479, 1385430] ) ,grusplan ,3 ,2019 (MNo)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
1km SO Vålberget (13D 8i , [6740480, 1391950] ) ,vändplan på skogsväg ,1 tuva ,2014 (BGM)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ) ,avfallsanläggning , 2014 (MNo)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Vimyran vid Oxbäcken (13D 1i , [6708740, 1393480] ) ,frodig sumpskog ,riklig och blommande ,2009 (LBr)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ) ,rik källpåverkad sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Kappsjöselen (13D 3h , [6719920, 1385220] ) ,vägkant ,30-talet ex ,2000 (AOl)
Väg 45 vid utfarten från Malung (13D 5g , [67286, 13844] ) ,dikeskant ,15 ex ,2005 (BGM)
Tällbyn "Gamla Postvägen" (13D 5h , [6729210, 1385090] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,2011 (AOl)
Tällbyn (13D 5h , [6729650, 1385550] ) ,strandkant Västerdalälven ,10-talet ex ,2003 (AOl)
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13847] ) ,strandkant ,rikligt ,2010 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6732840, 1384650] ) ,slåtterlinda ,1 ,2009 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737410, 1389840] ) ,betad gräsmark ,ca 20 ex ,2006 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,ca 10 ex ,2009 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,rasbrant ,c:a 25 ex ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6740240, 1391450] ) ,rasbrant ,4 ex ,2008 (MNo)
Sagina procumbens    Krypnarv
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ) ,dike ,enstaka ,2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,flera större bestånd ,2011 (MNo)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Såglömman (13D 2h , [67127, 13886] ) ,vändplan ,3 tuvor ,1997 (MNo)
Grustaget norr om Eggen (13D 4i , [6722050, 1390330] ) ,sand ,rikligt ,2019 (BGM)
Grimsmyrheden (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,sandås ovanför Stebacken ,några tuvor ,2000 (AOl)
Mellanmon (13D 6g , [6733020, 1384410] ) ,grusplan ,25 ex ,1999 (MNo)
Malungs fiskodling (13D 6h , [67314, 13855] ) ,sandhög ,mkt ,1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732040, 1385070] ) ,grusplan vid bilverkstad ,rikligt ,2008 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ) ,avfallsanläggning , 2014 (MNo)
Öjsberget,väg intill hygget nedom berget (13D 8i , [67415, 13926] ) ,grusig vägkant ,rikligt ,1999 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Scleranthus annuus ssp. polycarpos    Tuvknavel
Mellanmon (13D 6g , [67330, 13843] ) ,grusig sandig parkeringsplats ,några tiotal ,2005 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67331, 13843] ) ,grusig sandig parkeringsplats ,flera hundra ,2005 (MNo)
Silene dioica    Rödblära
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malungs hembygdsgård (artp.) (13D 6h , [6730158, 1386778] ) ,vägren , 2009 (Crister Albinsson, Jan-Olof Petersson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Silene latifolia    Vitblära
Reningsverket (13D 5h , [6729910, 1385620] ) ,gammal åkermark ,8 ex ,2011 (AOl)
Silene rupestris    Bergglim
Öjsberget (13D 7i , [6739670, 1391160] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740030, 1391400] ) ,rasbrant ,ca 50 ,2003 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Öjsberget,väg intill hygget nedom berget (13D 8i , [67415, 13926] ) ,vägren ,rikligt ,1999 (BGM)
Sälklitten (14D 0g , [6750220, 1384800] ) ,bergsbrant ,några enstaka ,2008 (BGM)
Silene vulgaris    Smällglim
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6687377, 1393301] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Åckensjöns nordöstra spets, strax N om (artp.) (13D 3i , [6715986, 1390266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ) ,åker , 2014 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Malungs hembygdsgård (artp.) (13D 6h , [6730158, 1386778] ) ,jordslänt , 2009 (Crister Albinsson, Jan-Olof Petersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Såglömman (13D 2h , [67127, 13886] ) ,vändplan ,mkt ,1997 (MNo)
Gårdsjön (13D 4h , [6720850, 1385140] ) ,sommarstugetomt ,10 ex ,2011 (AOl)
Södra Mon (13D 6g , [6732110, 1384960] ) ,parkeringsplats ,3 ex ,2000 (MNo)
Malungs ishall (13D 6h , [6731170, 1386680] ) ,bandyplan, sand och grus ,minst 10 ,2005 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67337, 13888] ) ,vägkant ,många ex på en sträcka av 50 meter ,2000 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Stellaria alsine    Källarv
800 m S Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) ,brant dike med god vattenföring ,rikligt ,1996 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [6709580, 1385040] ) ,källdrag i frodig blandslog ,ett mindre bestånd ,2009 (MNo)
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ) ,kallkälla ,stort bestånd ,2002 (BGM)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [67341, 13939] ) ,bäckkant ,rikligt ,2005 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Norr omm bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733380, 1383520] ) ,älvstranden ,25 ex ,2000 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378950] ) ,frodig skogsmark ,c:a 3 kvm ,2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ) ,bäck och källflöde ,rikligt ,2012 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ) ,bäckzon ,flera kvm ,2008 (BGM)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
400 m V Lissbuberget (13D 5j , [6726659, 1395684] ) , ~refl~ ,vägdike , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Lissbuberget (artp.) (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Geråsen (13D 3g , [6719850, 1384580] ) ,vägkant skogsbilväg ,rikligt ,2011 (AOl)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,några bestånd ,2007 (AOl)
Brändgropen SO Backsela (13D 5i , [67290, 13936] ) ,ungskog ,rikligt ,2011 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,bäckzon ,rikligt ,2006 (BGM)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,bäck på hygge ,mycket ,2005 (BGM)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ) ,fuktig lövskog ,ett större bestånd ,2012 (BGM)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ) ,vid bäck ,rikligt,stora ruggar ,1987 (PEr)
Gravberget (13D 9f , [67457, 13790] ) ,vägkant ,enstaka ,2009 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746500, 1377270] ) ,fäbod, betad för några år sedan ,en tuva ,2008 (BGM)
Stellaria media    Våtarv
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs återvinningsstation (13D 6h , [67323, 13875] ) ,sandmark , 2017 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741480, 1382230] ) ,slåtterlinda mitt å valn , 2015 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Stellaria nemorum    Lundarv
Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ) ,bäckfåra ,rikligt ,2002 (BGM)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ) ,bäckfåra ,rikligt ,1997 (BGM)
Mitt emot norra änden på Vålön (13D 2i , [67129, 13923] ) ,fuktig strandmiljö ,rikligt ,2001 (BGM)
Sydost Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ) ,surdarg ,rikligt ,1996 (BGM)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ) ,vid bäck ,fåtal ,1987 (PEr)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ) ,bäck och källflöde ,rikligt ,2012 (BGM)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
350 m ONO Jan-Massas,vid bäcken (12D 8i , [66925, 13915] ) ,gammal myrodling , 1988 (OSt)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Vemforsen (13D 4h , [67245, 13891] ) ,strandkant ,mkt på 1 kvm ,1999 (BGM)
Hallsjöviken (13D 6g , [67323, 13847] ) ,blöt gräs/starrmark vid älven ,flera ,1996 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733390, 1383450] ) ,älvstranden ,vanlig utefter älven ,2005 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ) ,strandkant ,rikligt ,2004 (BGM)
SO Myckelholmen,N om V.Fors,vid lilla viken (13D 7f , [67379, 13759] ) ,älvstrand ,riklig ,1982 (PEr)
Nuphar lutea    Gul näckros
Södra Våltjärnen (13D 2i , [6710460, 1391410] ) , ~refl~ ,Tjärn , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,lugnvatten i bäcken , 2005 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Adelbäcken vid väg S Hunukölen (13D 5j , [6727659, 1397700] ) , ~refl~ ,kärr vid bäck , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sjö , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Lilla Svartåstjärnen SO (artp.) (13D 5j , [6728369, 1396084] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13848] ) ,grund "sjö" ,mycket ,1998 (MNo)
Hallsjöviken (13D 6g , [67325, 13845] ) ,grund "sjö" ,mycket ,1998 (MNo)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ) ,tjärn ,20 ex ,1997 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,tjärn , 2005 (BGM)
Öster om Bäsjöberget (13D 3h , [6719920, 1385220] ) ,myr med små lokar ,ca 20 ex ,2000 (AOl)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sjö , 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
Bjälltjärnen (13D 6g , [67310, 13816] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Bullsjön (13D 6g , [67318, 13847] ) ,sjö vid älven ,flera stora bestånd utefter stranden och ut i sjön ,2008 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Actaea spicata    Trolldruva
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,ca 25 ,2004 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,10 ex ,2007 (AOl)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,frodig granskog ,några ,2006 (BGM)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ) ,frodig granskog med stora aspar ,några få ,2005 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,frodig granskog nedanför rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Västra Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13940] ) ,frodig bäckkant ,ett fåtal ,1996 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge ,ett fåtal ,2000 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ) ,näringsrik granskog ,50 ex ,1996 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedanför Lybergsgnupen (DFl) (14D 0g , [67503, 13848] ) ,skogsmark ,rikligt ,1989 (AOl)
Uvlidmorarna (artp.) (13D 1h , [6708650, 1385460] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Uvlidmorarna (artp.) (13D 1h , [6708650, 1385550] ) , ,300 ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.) (13D 1h , [6708651, 1385460] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.) (13D 1h , [6708651, 1385460] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.) (13D 1h , [6708655, 1385465] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.) (13D 1h , [6708660, 1385470] ) , ,noterad ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Gravdalen (artp.) (13D 8f , [6744651, 1378760] ) , ,70 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Vallen (artp.) (13D 8g , [6740468, 1383967] ) ,örtrika bäckdråg / , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740360, 1391425] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Matilda Elgerud)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (artp.) (13D 8i , [6741850, 1390950] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Liss-Vålberget (artp.) (13D 8i , [6741974, 1391019] ) , ,4 ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
4344887 (artp.) (13D 8i , [6742074, 1391007] ) , ,17 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Liss-Vålberget (artp.) (13D 8i , [6742130, 1391000] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Liss-Vålberget (artp.) (13D 8i , [6742130, 1391000] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Nedanför Sälklitten (artp.) (14D 0g , [6750150, 1384950] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Nedanför Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6750350, 1384850] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Märrgrådan ,ca 4,5 km söder om Sillerö by (13D 2i , [67111, 13921] ) ,ostsluttning av en rullstensåsmtallskog med inslag av löv , 1995 (LEf)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Middagsberget (13D 4g , [6723380, 1384850] ) ,skogsmark ,ca 20 ex ,2000 (AOl)
Buberget (13D 4h , [67237, 13861] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,några tiotal ,2006 (BGM)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ) ,frodig granskog med stora aspar ,mycket ,2005 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge , 1998 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
östra öje (artp.) (13D 7i , [6735191, 1391353] ) , ,15 ,2017 (Bertil Helmersson)
Vallen (artp.) (13D 8g , [6740468, 1383967] ) ,örtrika bäckdråg / , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740181, 1391500] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740264, 1391440] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Gnupen (artp.) (14D 0g , [6751356, 1384810] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Gnupen (artp.) (14D 0h , [6751168, 1385057] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Håliden (13D 3f , [67199, 13774] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13848] ) ,frodig skog ,rikligt ,2012 (MNo)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Mosjön (artp.) (13D 6g , [6732809, 1384198] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Haftahedarna (13D 1i , [6706890, 1394620] ) ,tallås ,c:a 80 plantor ,2020 (MNo)
Haftahedarna (13D 1i , [6707240, 1393740] ) ,tallhed o vägkant ,t.rikl. (enl .Ingeborg o Kjell Adolfsson 2003) ,rikligt ,2004 (IPt)
Haftahedarna (13D 1i , [6707280, 1393710] ) ,vägkant ,235 blommande ex ,2014 (BGM)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ) ,ås ,c:a 10 ,2012 (MNo)
Rävåsen (13D 1i , [6708770, 1394600] ) ,låg rullstensås ,5 ex ,2007 (MNo)
Stigen vid bäcken (13D 2i , [67101, 13921] ) ,stig ,1 ,2005 (BGM)
Skog väster om Tyngevägen (13D 2i , [67103, 13920] ) ,tallskog ,5 ,2005 (BGM)
Vägen mot Tyngsjö (13D 2i , [67106, 13921] ) ,vägren ,5 ,2005 (BGM)
500m söder Krabbforsen (13D 2i , [6710764, 1392262] ) ,sandig slänt ,2 blommande stånd ,2008 (MNo)
Vägkorsningen (13D 2i , [67108, 13920] ) ,vägren, tallskog ,8 ,2005 (BGM)
Sillerö ,Vinterstad (13D 3i , [67157, 13916] ) , ,10+2+2 plantor, 3 lokaler ,2005 (SKu)
Nordligaste huset i Sillerö (13D 3i , [6717290, 1391270] ) ,tallbacke ,8 ,2005 (BGM)
Yttermalung, Äggen (13D 4i , [67207, 13904] ) , ,några ex. ,2005 (Mats Dage Eriksson)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6721690, 1390310] ) ,sandig skogsmark ,4 ,2011 (MNo)
Söder om Backsela (13D 5i , [67289, 13933] ) ,tallbacke ,2 ,2005 (MNo)
Backsälen, fäbod (13D 5i , [67299, 13930] ) , ,2+14 plantor på 2 lokaler ,2005 (SKu)
Jägra (13D 6g , [6733, 1380] ) , ,1 ex. ,2005 (Mats Dage Eriksson)
Jägra (13D 6g , [67336, 13809] ) ,torr backe vägskärning ,15 ex ,1998 (MNo)
Jägra (13D 6g , [6733660, 1380950] ) ,avverkningsrester täcker mosipporna , 2005 (SKu)
Malung, Dammgatan 7 (13D 6h , [6732360, 1385920] ) ,tomtmark ,33 ex. ,2005 (Janne Jansson)
Backsälen ,fäbod (13D 6i , [6730, 1392] ) , ,8 ex. (flera hundra för några år sedan) ,2005 (Herbert Hägg)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
2.5 km NNV V.Fors ,S om Håkolpkan (13D 7e , [6739448, 1374390] ) , ,4 plantor ,2005 (SKu)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67396, 13745] ) ,tallås ,5 ex ,2004 (BGM)
Malungsfors (13D 7f , [6736820, 1377890] ) , ,46 plantor ,2005 (SKu)
Vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736950, 1378970] ) ,sandig vägkant ,c:a 35 stånd ,2008 (MNo)
Malungsfors kapell ,Ö om kyrkogården (13D 7f , [67370, 13772] ) ,tallskog på rullstensås ,ca 20 ex. ,2005 (Mats Dage Eriksson , Lena Andersson)
Malunsfors nära kapellet (13D 7f , [67371, 13772] ) , ,22+20+21+14+3 plantor, 5 lokaler ,2005 (SKu)
Malungsfors (13D 7f , [6737487, 1377304] ) , ,7 plantor ,2005 (SKu)
Malungsfors (13D 7f , [67384, 13773] ) ,kraftledningsgata ,2003 över 100 ex. ,2005 (Janne Jansson)
Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389660] ) ,gles tallskog ,10 ,2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737490, 1389930] ) ,lieslagen fäbodmark ,6 ,2004 (MNo)
Arvsela, vid bron över Arvselsvala (13D 7h , [6737549, 1389743] ) ,sandbrink ,2 ex ,2006 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737550, 1389850] ) ,lieslagen fäbodmark ,4 ,2004 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67376, 13897] ) ,tallbacke slänt mot bäcken ,5 ,2005 (MNo)
500m söder Håkölen (13D 7i , [6736420, 1394730] ) ,sandig slänt ,4 blommande stånd ,2008 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [6736870, 1390310] ) ,gles tallskog ,2 ,2005 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [67393, 13909] ) ,tallbacke ,1 ,2005 (MNo)
Stigen mot Öjsbergets topp (13D 7i , [6739480, 1391000] ) ,stig genom tallskog ,1 ex ,2006 (BGM)
3.3 km NNV V.Fors ,V om Tällboren (13D 8e , [6740138, 1374056] ) , ,3 plantor ,2005 (SKu)
3.3 km NNV V.Fors ,V om Tällboren (13D 8e , [6740217, 1373876] ) , ,1 planta ,2005 (SKu)
NV om Malungsfors ,Tällborshedarna (13D 8e , [67414, 13734] ) ,tallskog ,23 ex. spridda över ganska stort område ,2005 (Ingvar Forsed)
Tällborshedarna - Megrinnsbacken (13D 8e , [67415, 13736] ) , ,53+2+11+7+28+18 plantor, 6 lokaler ,2005 (SKu)
Megrimskölen (13D 8e , [67420, 13723] ) , ,ca 30 plantor spridda på 5 lokaler ,2005 (SKu)
Hoslabäcken , nära utloppet i älven (13D 8e , [6743090, 1371537] ) , ,22 + 15 plantor ,2005 (SKu)
Hoslabäcken , nära vägen (13D 8e , [6743229, 1371152] ) , ,118 plantor ,2005 (SKu)
Lännviken (13D 8i , [67400, 13931] ) ,tallbacke ,1 ,2005 (BGM)
N om Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) ,tallkulle, platå med sluttning ,1+17 + 29 plantor , 3 lokaler ,2005 (Annika Grönkvist, SKu)
ÅTJÄRNEN (13D1i07) (artp.) (13D 1i , [6708028, 1393015] ) , ,noterad ,1998 (Christina Enfjäll)
Vägen mot Åckensjön (2) (artp.) (13D 3i , [6716772, 1391334] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Holen (2) (artp.) (13D 3i , [6717213, 1391360] ) , ,16 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Gärdås ,Skolhusholen ,(Torrisholen) (13D 6g , [67341, 13800] ) ,tallhed ,ca 100 ex. på 20 m2 ,2005 (Annmarie Olofsdotter)
Tällboren V om, 3.3 km NNV V. Fors (a) (artp.) (13D 8e , [6740138, 1374056] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6703796, 1393985] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6703801, 1393980] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6703842, 1393982] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6703853, 1393980] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6703901, 1393997] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6704020, 1393951] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6704077, 1394034] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.) (13D 0i , [6704099, 1394041] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Haftahedarna 4 (artp.) (13D 0j , [6704816, 1395389] ) ,sandtallskog nyligen bränd tallmark ,6 plantor/tuvor ,2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.) (13D 0j , [6704816, 1395389] ) ,sandtallskog nyligen bränd tallmark , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.) (13D 0j , [6704833, 1395456] ) ,sandtallskog nyligen bränd tallmark ,1 plantor/tuvor ,2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.) (13D 0j , [6704833, 1395456] ) ,sandtallskog nyligen bränd tallmark , 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705221, 1394999] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705232, 1394997] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705232, 1394998] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6705488, 1394524] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705628, 1394587] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705628, 1394587] ) ,sandtallskog ,noterad ,2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705632, 1394580] ) ,sandtallskog ,noterad ,2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705632, 1394580] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705701, 1394769] ) ,sandtallskog ,noterad ,2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.) (13D 1i , [6705701, 1394769] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Åtjärnberget (artp.) (13D 1i , [6706417, 1392706] ) , ,11 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Holmtjärn (artp.) (13D 1i , [6706621, 1393919] ) , ,16 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6706855, 1393980] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706875, 1394619] ) ,sandig åstallskog ,156 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706878, 1394625] ) ,sandig åstallskog ,22 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706878, 1394627] ) ,sandig åstallskog ,21 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706882, 1394622] ) ,sandig åstallskog ,78 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Brandfält 2015 (artp.) (13D 1i , [6706885, 1394401] ) , ,1 ,2017 (Fredrik Lundin)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6706891, 1394439] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog, Maja Wressel)
Granukölen (artp.) (13D 1i , [6706891, 1394639] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Vimyran västra åsen (artp.) (13D 1i , [6706895, 1394443] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6706899, 1394439] ) ,sandig åstallskog ,1 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Granukölen (artp.) (13D 1i , [6706906, 1394435] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Vimyran västra åsen (artp.) (13D 1i , [6706944, 1394443] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6706948, 1394440] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog, Maja Wressel)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707038, 1394058] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707050, 1394660] ) ,sandig åstallskog ,1 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran, östra åsen (artp.) (13D 1i , [6707061, 1394662] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Vimyran, östra åsen (artp.) (13D 1i , [6707096, 1394659] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Granukölen (artp.) (13D 1i , [6707105, 1394645] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707178, 1394019] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Vimyran, östra åsen (artp.) (13D 1i , [6707189, 1394673] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Vimyran, östra åsen (artp.) (13D 1i , [6707196, 1394672] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707198, 1394237] ) ,sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar ,1 ,2014 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707199, 1394237] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Vimyran, östra åsen (artp.) (13D 1i , [6707200, 1394681] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707234, 1394228] ) ,sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707234, 1394228] ) ,sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar ,3 ,2014 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707234, 1394228] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6707245, 1393745] ) ,tallhed o vägkant ,noterad ,2003 (Inge Palmqvist)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6707245, 1393745] ) ,sandtallskog längs vägren ,228 plantor/tuvor ,2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6707245, 1393745] ) ,sandtallskog längs vägren , 2014 (Urban Gunnarsson)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707264, 1393762] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Nya Åtjärnsvägen (artp.) (13D 1i , [6707303, 1393688] ) , ,180 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vimyran, östra åsen (artp.) (13D 1i , [6707316, 1394703] ) , ,21 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707321, 1394696] ) ,sandig åstallskog ,5 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707359, 1393706] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.) (13D 1i , [6707367, 1393808] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2013 (Sebastian Kirppu)
Granukölen (artp.) (13D 1i , [6707417, 1394694] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Rävåsen, naturstigen (artp.) (13D 1i , [6707521, 1394211] ) , ,31 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707540, 1393400] ) ,vägkant, mosand samt tallmo, slänt mot väg ,23 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Rävåsen, naturstigen (artp.) (13D 1i , [6707557, 1394382] ) , ,31 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Nya Åtjärnsvägen (artp.) (13D 1i , [6707563, 1393381] ) , ,56 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707580, 1393360] ) ,vägkant, mosand ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6708020, 1393280] ) ,vägkant, mosand ,5 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vid Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708050, 1392950] ) ,ås ,noterad ,2012 (Mats Nordhag)
Rävåsen, naturstigen (artp.) (13D 1i , [6708736, 1394554] ) , ,31 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Rävåsen (artp.) (13D 1i , [6708770, 1394600] ) ,låg rullstensås ,noterad ,2007 (Mats Nordhag)
Naturstigen (artp.) (13D 1i , [6708858, 1393228] ) , ,16 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392712] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392712] ) , ,1 ,2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392713] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709130, 1393070] ) ,vägkant, mosand ,30 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709140, 1393060] ) ,vägkant, mosand ,95 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709239, 1392561] ) , ,1 ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709239, 1392561] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709240, 1392562] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709247, 1392567] ) ,sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar ,1 ,2014 (Uno Skog)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709380, 1392960] ) ,vägkant, mosand ,3 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Gamla Åtjärnsvägen (artp.) (13D 1i , [6709562, 1392826] ) , ,16 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Norr Oxbäcken, Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6709630, 1392750] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Norr Oxbäcken, Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6709630, 1392750] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Gamla Åtjärnsvägen (artp.) (13D 1i , [6709734, 1392536] ) , ,16 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vallbacken (artp.) (13D 1i , [6709973, 1391805] ) , ,165 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705001, 1395397] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705003, 1395419] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705005, 1395421] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705005, 1395421] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705005, 1395425] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705005, 1395425] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705012, 1395412] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705015, 1395387] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Haftahedarna (artp.) (13D 1j , [6705016, 1395394] ) ,sandtallskog ,2 plantor/tuvor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705017, 1395394] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.) (13D 1j , [6705029, 1395392] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
söder Granukölen (artp.) (13D 1j , [6705219, 1395016] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.) (13D 1j , [6705303, 1395062] ) , ,se artportalen 2014 ,2014 (Uno Skog)
Haftahedarna 2 (artp.) (13D 1j , [6705377, 1395096] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 2 (artp.) (13D 1j , [6705377, 1395096] ) , ,2 plantor/tuvor ,2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 1 (artp.) (13D 1j , [6705400, 1395123] ) ,sandtallskog nyligen bränd mark ,4 plantor/tuvor ,2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 1 (artp.) (13D 1j , [6705400, 1395123] ) ,sandtallskog nyligen bränd mark , 2014 (Urban Gunnarsson)
Dammsundsheden (artp.) (13D 1j , [6705407, 1395153] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
söder Granukölen (artp.) (13D 1j , [6705423, 1395138] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna 3 (artp.) (13D 1j , [6705666, 1395346] ) ,sandtallskog nyligen bränd tallmark ,1 plantor/tuvor ,2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 3 (artp.) (13D 1j , [6705666, 1395346] ) ,sandtallskog nyligen bränd tallmark , 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.) (13D 1j , [6705674, 1395334] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna Brända dynerna (artp.) (13D 1j , [6705685, 1395348] ) , ,se artportalen 2015 - 2018 ,2015 (Uno Skog)
söder Granukölen (artp.) (13D 1j , [6705685, 1395355] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.) (13D 1j , [6705685, 1395356] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Vallbacken (artp.) (13D 2i , [6710278, 1392242] ) , ,165 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6710707, 1391932] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6710718, 1392105] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6710719, 1392067] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6710725, 1391902] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6710874, 1392017] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6710965, 1392030] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.) (13D 2i , [6711005, 1392054] ) , ,42 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Langli (artp.) (13D 2i , [6712351, 1391896] ) , ,9 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
S om Sillerö (artp.) (13D 3i , [6715723, 1391614] ) , ,10 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
S om Sillerö (artp.) (13D 3i , [6715734, 1391605] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
S om Sillerö (artp.) (13D 3i , [6715774, 1391592] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Uppe på Eggen (artp.) (13D 3i , [6716583, 1391436] ) , ,40 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Vägen mot Åckensjön (artp.) (13D 3i , [6716778, 1391302] ) , ,19 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Holen (artp.) (13D 3i , [6717207, 1391373] ) , ,37 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Hallfarbacken. (artp.) (13D 3i , [6717488, 1391262] ) , ,4 plantor/tuvor ,2005 (Lennart Bratt)
Backsälen (artp.) (13D 5i , [6729900, 1393006] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Backsälens fäbod (artp.) (13D 5i , [6729955, 1393055] ) , ,16 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu, Lennart Bratt)
Jägra (artp.) (13D 6g , [6733665, 1380955] ) , ,18 plantor/tuvor ,2018 (Uno Skog, Gisela Åberg)
Malung, Dammgatan 7 (artp.) (13D 6h , [6732365, 1385925] ) ,tomtmark ,33 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Backselen fäbod (artp.) (13D 6i , [6730280, 1392749] ) , ,11 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Backsälen (artp.) (13D 6i , [6730309, 1392794] ) , ,14 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Forsmyrorna, Malungsfors (artp.) (13D 7e , [6739448, 1374390] ) , ,4 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736419, 1379109] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736468, 1379067] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736478, 1379044] ) , ,18 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736543, 1378974] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736551, 1378959] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736579, 1378920] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736685, 1378792] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6736711, 1378766] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors, NV Goss-Kerstitjärn (artp.) (13D 7f , [6736825, 1377895] ) , ,46 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Östra Fors, Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6736827, 1377894] ) , ,46 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Åsvägen Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6736872, 1377886] ) , ,24 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors, banvallen SV Gärdån (artp.) (13D 7f , [6736967, 1378465] ) , ,30 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6737066, 1377176] ) , ,22 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Klockstapel västra sidan (artp.) (13D 7f , [6737068, 1377170] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Klockstapel öster sida (artp.) (13D 7f , [6737077, 1377201] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
slänt mot kyrkogård (artp.) (13D 7f , [6737089, 1377200] ) , ,6 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Banvall väster sida 5 (artp.) (13D 7f , [6737121, 1378247] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6737148, 1377217] ) , ,20 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Kyrkogården infart (artp.) (13D 7f , [6737149, 1377203] ) ,skogsmark ,5 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
kyrkogård (artp.) (13D 7f , [6737149, 1377282] ) , ,9 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Kyrkogården Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6737150, 1377256] ) ,skogsmark gles tallskog med lingonris och enbuskar ,23 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Malungsfors nära kapellet (artp.) (13D 7f , [6737155, 1377255] ) , ,80 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
kyrkogård bakom verkstad (artp.) (13D 7f , [6737170, 1377269] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6737171, 1377187] ) , ,21 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Längs järnvägen norr jv-bro (artp.) (13D 7f , [6737177, 1378196] ) , ,18 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6737193, 1377153] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.) (13D 7f , [6737195, 1377188] ) , ,14 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
banvall väster sida 4 (artp.) (13D 7f , [6737248, 1378090] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors stig (artp.) (13D 7f , [6737274, 1377209] ) ,skogsmark dunge vid stigen, glest med träd. isälvsmaterial som jordart. ,11 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Banvall östra sida 5 (artp.) (13D 7f , [6737345, 1377993] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Bakom Joel Jonssons (artp.) (13D 7f , [6737351, 1377522] ) ,skogsmark ,4 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Banvall östra sidan 4 (artp.) (13D 7f , [6737355, 1377981] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Banvall östra sidan 3 (artp.) (13D 7f , [6737371, 1377954] ) , ,33 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors stig vid idrottsplats (artp.) (13D 7f , [6737380, 1377204] ) ,skogsmark gles tallskog med lingonris och enbuskar ,4 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
banvall väster sida 3 (artp.) (13D 7f , [6737407, 1377913] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
banvall västra sida 2 (artp.) (13D 7f , [6737426, 1377880] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
banvall väster sida (artp.) (13D 7f , [6737477, 1377821] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors, NO fotbollsplanen (artp.) (13D 7f , [6737487, 1377304] ) , ,7 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Banvall östra sidan 2 (artp.) (13D 7f , [6737519, 1377777] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Stig längs järnvägen (artp.) (13D 7f , [6737527, 1377812] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
stigkorsning (artp.) (13D 7f , [6737547, 1377696] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
jv-korsning väster sida banvall (artp.) (13D 7f , [6737547, 1377727] ) , ,23 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Fors byväg (artp.) (13D 7f , [6737558, 1377082] ) , ,14 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Banvall östra sida 1 (artp.) (13D 7f , [6737558, 1377736] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Higatan (artp.) (13D 7f , [6737619, 1377005] ) , ,19 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Korsning Forsbyvägen-Higatan (artp.) (13D 7f , [6737650, 1377009] ) , ,17 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Higatan mot Rv 66 (artp.) (13D 7f , [6737684, 1377044] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen södra sida 1 (artp.) (13D 7f , [6737778, 1377093] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen södra sida 2 (artp.) (13D 7f , [6737789, 1377092] ) , ,9 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen södra sidan 3 (artp.) (13D 7f , [6737833, 1377133] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen norra sidan (artp.) (13D 7f , [6737846, 1377116] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen 3 (artp.) (13D 7f , [6737892, 1377027] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Mellan terminalområdet och Råbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6737927, 1377269] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
järnväg norr om gamla sågen (artp.) (13D 7f , [6738308, 1376899] ) , ,12 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
I diket (artp.) (13D 7f , [6738328, 1377402] ) , ,16 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
norr om skogsvägen rv 66-råbergsvägen (artp.) (13D 7f , [6738355, 1376853] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Järnvägen-Ulvarbäcken (artp.) (13D 7f , [6738427, 1376800] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors, 300 m NO sågverket (artp.) (13D 7f , [6738455, 1377355] ) ,kraftledningsgata ,100 plantor/tuvor ,2003 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Arvselen vid Sågdammsbäcken (artp.) (13D 7h , [6737583, 1389694] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplan ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Hånäset vid Hån (artp.) (13D 7i , [6736373, 1394198] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Hånäset (artp.) (13D 7i , [6736388, 1394641] ) ,skogsmark ungskogsplantage (gran) ,30 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Härgakölen (artp.) (13D 8e , [6740138, 1374056] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Härgakölen (artp.) (13D 8e , [6740217, 1373876] ) , ,1 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.) (13D 8e , [6741416, 1373711] ) , ,53 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.) (13D 8e , [6741449, 1373677] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.) (13D 8e , [6741476, 1373649] ) , ,11 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.) (13D 8e , [6741488, 1373636] ) , ,7 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.) (13D 8e , [6741548, 1373563] ) , ,28 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.) (13D 8e , [6741582, 1373444] ) , ,18 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.) (13D 8e , [6742031, 1372380] ) , ,1 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.) (13D 8e , [6742044, 1372374] ) , ,4 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.) (13D 8e , [6742048, 1372366] ) , ,4 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrimskölen (artp.) (13D 8e , [6742055, 1372355] ) , ,30 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Megrinnskölen (artp.) (13D 8e , [6742062, 1372370] ) , ,18 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.) (13D 8e , [6742089, 1372356] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Huslabäcken (artp.) (13D 8e , [6743090, 1371537] ) , ,22 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Hoslabäcken, nära utloppet i älven (artp.) (13D 8e , [6743090, 1371537] ) , ,37 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Huslabäcken nära utloppet (artp.) (13D 8e , [6743092, 1371521] ) , ,2 ,2018 (Gisela Åberg)
Huslabäcken (artp.) (13D 8e , [6743104, 1371531] ) , ,15 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Hoslabäcken, nära vägen (artp.) (13D 8e , [6743229, 1371152] ) , ,118 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Huslabäcken nära vägen (artp.) (13D 8e , [6743236, 1371147] ) , ,2 ,2018 (Gisela Åberg)
Lännviken, Öjen (artp.) (13D 8i , [6740095, 1393144] ) , ,1 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Lännviken, Öjen (artp.) (13D 8i , [6740111, 1393172] ) , ,29 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Lännviken, Öjen (artp.) (13D 8i , [6740137, 1393186] ) , ,17 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Lännviken (artp.) (13D 8i , [6740143, 1393178] ) ,skogsmark tallhed, kraftigt gallrad, delvis kalhugget. ,55 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Lännviken, N om (artp.) (13D 8i , [6740155, 1393155] ) ,tallkulle, platå med sluttning ,47 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Tällboren V om, 3.3 km NNV V. Fors (b) (artp.) (13D 8e , [6740217, 1373876] ) , ,1 plantor/tuvor ,2005 (Sebastian Kirppu)
Gärdås ,nära Yngrydammen (fiskdamm) (13D 6f , [67338, 13799] ) ,tallhed , 2005 (Irene & Ivan Andersson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Vattaå, V boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,förvildad i ängsmarken , 1996 (OSt)
Jan Massas nära husen (12D 8i , [66924, 13911] ) ,gårdsmiljö, spridd från plantering ,10-20 ex ,1996 (OSt)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ) ,älvstranden , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Atlasruta (13D 8i ) , ,frekvens allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) , ~refl~ ,bäck ,ett tiotal ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,bäck , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372980] ) ,älvstrand, västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
mMartigårdstjärnen med omnejd (artp.) (13D 9g , [6749544, 1382634] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Ranunculus ficaria    Svalört
500 m SO Yttermalungs kapell,gård (13D 3i , [67190, 13919] ) ,blomrabatt ,många ex. ,1986 (PEr)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ) ,källa ,enstaka ,2002 (BGM)
Södra Vålön (13D 2i , [67112, 13923] ) ,i vatten ,rikligt ,2002 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ) ,älven , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13791] ) , ~refl~ ,vädkant ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372980] ) ,älvstrand, västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Uppströms Kvissedeforsen (13D 1i , [67092, 13939] ) ,strandkanten ,massor ,2018 (MNo)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Lömänget (13D 3i , [6715950, 1391580] ) ,vid ån Lömman , 2019 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,strandkanten , 2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ) ,blötmyr i gammalt grustag ,ett tiotal ,2011 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,sjöstrand , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,i bäckmynningen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Vid älven (13D 6g , [67324, 13844] ) ,öppen mark nära älven ,30 ex ,1998 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ) ,fuktig strandmark ,5 ex ,1997 (BGM)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Storbygärdet vid väg 45 (13D 6h , [6730930, 1385260] ) ,gammal åkermark ,rikligt ,1998 (AOl)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter ,1 ex ,2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
Böthölens fäbod (13D 6c , [67333, 13640] ) ,frodig övergiven ängsmark ,ca 25 ex ,1987 (LBr)
Kvarndammen (13D 6g , [6733960, 1384520] ) ,frodig lövskog ,25 ex ,1998 (MNo)
Grimsmyrheden (13D 6h , [67304, 13852] ) ,ängsmark ,6 ex. ,1989 (LFn)
Gammalsälen (13D 7d , [67350, 13675] ) ,slåtteräng med Alchemilla ,rikligt ,1987 (LBr)
Lidsela (13D 7e , [67362, 13720] ) ,ängsmark ,20 ex ,2003 (BGM)
Nordvallsela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gammal fäbodvall ,rikligt ,2000 (BGM)
Nordvallsälen (13D 7e , [67382, 13714] ) ,hävdad artrik fuktig slåtteräng ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,strandkanten ,rikligt ,2008 (MNo)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ) ,artrik slåttermark ,lokalt riklig ,1987 (LBr)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [67415, 13823] ) ,frisk gräsmark ,rikligt ,2007 (BGM)
V.Törnästjärn,utloppet (13D 8i , [67406, 13939] ) ,bäckkant ,12 ex ,1997 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) ,fäbodvall , 1997 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ) ,hygge ,rikligt ,2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745620, 1378870] ) ,fäbodlinda ,rikligt ,2008 (BGM)
Gravbergets fäbod (13D 9f , [67459, 13793] ) ,ängsmark ,några ex ,1987 (LBr)
Råberget (13D 9f , [6746280, 1377360] ) ,fäbod, betad för några år sedan ,c:a 25 ,2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67465, 13774] ) ,fuktig skogsmark ,spridd ,1987 (LBr)
Chelidonium majus    Skelört
Söder om Malungs Garveri (13D 6h , [67309, 13857] ) ,skäpmark vid en hustrapp ,c:a 10 ex ,1996 (MNo)
Malung (13D 6h , [67319, 13852] ) ,trädgård , 2014 (MNo)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ) ,ödetomt ,mkt ,2000 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67325, 13875] ) ,soptipp ,c:a 10 ex ,2013 (MNo)
Dicentra formosa    Fänrikshjärta
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,rikligt ,2012 (MNo)
Eschscholzia californica    Sömntuta
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ) ,soptipp ,1 ex. ,2015 (MNo)
Fumaria officinalis    Jordrök
Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ) ,åker , 2014 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung (13D 6h , [67318, 13853] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ) ,avfallsanläggning , 2014 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Mallanmon Malung (13D 6g , [67328, 13847] ) ,jordhög ,1 planta ,2015 (MNo)
Malungs bandyplan (13D 6h , [6731110, 1386820] ) ,jordhög ,2 ex ,2006 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ) ,jordhög ,3 stånd ,2011 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ) ,timmerupplagsplats , 2014 (MNo)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Arabis glabra    Rockentrav
Vid kdos Skördrisån (13D 3f , [67182, 13761] ) ,Grovt grus vid vägkant ,1 ex ,2003 (MNo)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Mellanmon (13D 6g , [67330, 13844] ) ,linda ,10 ex ,1997 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731340, 1385600] ) ,ruderatmark ,c:a 30 ex ,2006 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [67315, 13860] ) ,ruderatmark ,c:a 10 ex. ,2008 (MNo)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Nedaför 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvinsdammen (12D 8h , [66929, 13891] ) ,tidvis översvämmad grusstrand # ,ca 5 ex. ,1989 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,5 ,2004 (BGM)
Vålön (13D 2i , [67116, 13923] ) ,strandkant ,1 ,2002 (BGM)
Sillerö v.älven (13D 3i , [6715, 1391] ) ,strandkärr , 1989 (TLj & LBr)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Öster Lugnet (13D 4h , [67246, 13890] ) ,bäckstråk ,1 ex ,1999 (BGM)
Tyve vid Mosjön (13D 6g , [6732760, 1384380] ) ,hästbetad strandäng ,2 ex ,1996 (MNo)
Tyve vid Mosjön (13D 6g , [6732760, 1384380] ) ,hästbetad strandäng ,3 ex ,2000 (MNo)
Norr om bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733400, 1383470] ) ,älvstranden ,minst 100 ex ,2000 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13745] ) ,älvbrink ,ett fåtal ,2004 (BGM)
Böle (artp.) (13D 5h , [6728568, 1386000] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Agneta Olsson)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Brassica napus    Raps
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ) ,ruderatmark , 2015 (MNo)
Malungs återvinningsstation (13D 6h , [67323, 13875] ) ,sandmark , 2017 (MNo)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [67314, 13855] ) ,vid sidan om spårområdet, mot älven ,3 ex ,1997 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731430, 1385480] ) ,gräsmark ,25 ex ,2006 (MNo)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Märrgrådan (13D 2i , [67116, 13921] ) ,källdrag ,rikligt ,1998 (BGM)
Mellan Mosjöarna och älven (13D 6g , [67331, 13838] ) ,frisk gles fuktig björkskog ,c:a 10 blommande och rikligt med sterila ex ,2009 (MNo)
Snörtzillingåsen (13D 6g , [67333, 13836] ) ,strandkant ,10 blommande ex ,2020 (MNo)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Sydöst Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ) ,kärrdrag i skogsmark ,rikligt ,1997 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ) ,bäck och källflöde ,rikligt ,2012 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ) ,bäckzon ,c:a 10 ex ,2008 (BGM)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggen i Yttermalung (13D 4i , [67206, 13909] ) ,strandkant ,rikligt ,2017 (MNo)
Östra Utsjö (13D 5h , [67267, 13871] ) ,vägdike , 2015 (MNo)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Mellanmon, Mosjöarna (13D 6g , [67333, 13839] ) ,strandkant ,c:a 25 ex ,2015 (MNo)
Malung norr gamla garveriet (13D 6h , [6731170, 1385680] ) ,damm , 2015 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731680, 1385260] ) ,älvstranden ,10 ex. ,2015 (MNo)
Mellanmon (13D 6h , [6732939, 1385061] ) ,vägdike ,drygt 100 ex ,2015 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Törnäset (13D 8i , [6740780, 1393990] ) ,strandkant ,c:a 10 ex ,2009 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Åckensjöns nordöstra spets, strax N om (artp.) (13D 3i , [6715944, 1390267] ) ,på betongblock ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunumoren (artp.) (13D 5j , [6726836, 1398931] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ) ,ruderatmark , 2015 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Hesperis matronalis    Hesperis
Mellanmon (13D 6g , [67327, 13846] ) ,jordhög ,1 ,2009 (MNo)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13849] ) ,jordgubbsodling ,25 ex ,1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67326, 13847] ) ,åkerkant ,15 ex ,1997 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67331, 13844] ) ,dåligt rensat potatislad ,25 ex ,1998 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67331, 13844] ) ,jordgubbsodling ,5 ex ,1996 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67332, 13842] ) ,nysådd linda ,1 ex ,2005 (MNo)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Nedaför 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvinsdammen (12D 8h , [66929, 13891] ) ,tidvis översvämmad grusstrand # ,ca 10 ex. ,1989 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Atlasruta (13D 8i ) , ,frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Öje (13D 8i , [67449, 13936] ) ,vägkant ,ett fåtal ,1999 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Spännargården, 400 m N om östra brofästet Malungsfors (13D 7f , [67374, 13770] ) ,blomrabatt ,rikligt ,1987 (PEr)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Mellanmon (13D 6g , [67328, 13847] ) ,nyligen plöjd, harvad och sådd linda ,100-tals ,1996 (MNo)
Subularia aquatica    Sylört
Tyngsjö vid kyrkan (12D 7i , [66862, 13933] ) ,torrlagd sjöbotten pga lågt vattenstånd ,mkt ,1996 (MNo)
Acksjön , vid utloppet (12D 8i , [6692300, 1391980] ) ,sandbotten , c:a 1 m djupt ,5 m2 ,1997 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Västerdalälven, Nabben (13D 6g , [67325, 13845] ) ,strandzonen ,överallt ,1996 (MNo)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Thlaspi arvense    Penningört
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ) ,ruderatmark , 2015 (MNo)
Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Atlasruta (13D 6g ) , frekvens:allmän ca 20 lokaler ,1985 (PEr)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka kring husen ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Reseda lutea    Gulreseda
Holarna Malung (13D 6h , [6730812, 1387131] ) ,skräphög ,1 stort ex ,2014 (MNo)
Drosera anglica    Storsileshår
1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ) , ~refl~ ,väg över sank myr , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Skörberget (13D 4h , [67241, 13867] ) , ~refl~ ,skogs- och myrmark , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749291, 1387571] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Drosera anglica x rotundifolia    Storsileshår x Rundsileshår
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Drosera intermedia    Småsileshår
Blötmyrbäcken ,N vägen Uvanå-Tyngsjö (12D 7i , [66875, 13900] ) ,våt myr , 1988 (OSt)
1 km NV Jan Massas, längs vägen mot Kviensdammen (12D 8i , [66930, 13903] ) ,vägdike vid sank myr ,rikligt ,1996 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr ,enstaka ,2005 (BGM)
Adelbäcken vid väg S Hunukölen (13D 5j , [6727659, 1397700] ) , ~refl~ ,kärr vid bäck , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Lilla Svartåstjärnen SO (artp.) (13D 5j , [6728369, 1396084] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ) , ~refl~ ,väg över sank myr , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Mörkmorberget (13D 4h , [67221, 13861] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735826, 1369494] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743166, 1377526] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740501, 1391933] ) ,vägkant fuktig jord vid kanten av vändplan ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749044, 1387178] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Sedum acre    Gul fetknopp
Tällbyn (13D 5h , [6729550, 1385490] ) ,gammal åkermark ,några tuvor ,2011 (AOl)
Hole (13D 6h , [67309, 13851] ) ,vägkant ,rikligt ,2011 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67316, 13853] ) ,skräpmark, jordhög vid järnvägen ,en tuva ,1997 (MNo)
Malungsfors, Backon (13D 7f , [67368, 13761] ) ,stenkant vid uthus ,några tuvor ,1997 (MNo)
Hylotelephium spectabile x telephium ssp. maximum    Höstkärleksört
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,enstaka ,2012 (MNo)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Sillerö v. bron (13D 3i , [6715, 1391] ) ,torr grusmark v. brofästet (spridd från gården ?) ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Uvlidsmorarna (13D 1h , [67076, 13863] ) ,skogsmark ,riklgt ,1987 (PEr)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,rikligt ,2004 (BGM)
Märrgrådan (13D 2i , [6711070, 1392190] ) ,källsprång ,rikligt ,2014 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,bäck på hygge ,mycket ,2005 (BGM)
Arvsela, 100m väst bron över bäcken (13D 7h , [6737550, 1389660] ) ,bäckkant ,10 ex ,2006 (MNo)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ) ,artrik skyddad biotop , 2006 (LFn)
N om vägen Malung-Mora Lönnviken (13D 7i , [67397, 13931] ) ,källstråk ,rikligt ,1989 (LFn)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13906] ) ,bäckravin ,näringsrik ,rikligt ,1996 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Lussivallen, Malung (artp.) (13D 7h , [6737320, 1386960] ) ,blandskog vid bäck. , 2008 (Simon Bäck)
Fagerbäcken (artp.) (13D 7h , [6739488, 1388295] ) ,gransumpskog / barrskog , 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Myckelberget (artp.) (13D 7h , [6739607, 1385227] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Päkojan (artp.) (13D 7i , [6738768, 1392880] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Saxifraga cespitosa    Tuvbräcka
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,3 tuvor ,2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,c:a 10 blommande och knappt 5 utan blom ,2009 (MNo)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ) ,klippbrant ,2 tuvor ,2007 (BGM)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Sillerö (13D 3i , [67162, 13916] ) ,slåttermark , 2012 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6729590, 1385600] ) ,vägkant ,rikligt ,2010 (MNo)
S. Grimsmyrheden (13D 5h , [67296, 13856] ) ,gräsmark ,rikligt ,1989 (AOl)
Mobyn, vid Hallsjöviken (13D 6g , [6732630, 1384440] ) ,betad linda ,1 ex ,2007 (MNo)
Vid Guckutjärn (13D 6g , [67328, 13838] ) ,linda ,~ 100 ex ,1998 (MNo)
"Södra Mon, vid ""Jofa-fjöset""" (13D 6h , [67322, 13852] ) ,linda ,~15 ex ,1999 (MNo)
Saxifraga hirculus    Myrbräcka
Södra Vimyran i myrkant (13D 1i , [67087, 13935] ) ,1964 Upptäckare av lokalen Lars Efraimsson. (S.-E. Oscarsson: ERIKSS. 1965) * på -70-talet spridd över ett större område, och även ca 200m Ö-ut intill diket från S där dock ett bäverdämme dränkte området. ,1 ex ,1989 (Lars Efraimsson)
Vimyran, Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6708520, 1393600] ) , , senaste fynd 1 ex 1991, utgången ,2013 (Lars Efraimsson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Efter Långselsvägen (13D 4g , [6720000, 1382560] ) ,vändplan ,ca 50 ex ,2000 (AOl)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Vimyren (artp.) (13D 1i , [6708734, 1393824] ) ,på tidigare lokal för myrbräcka ,75 plantor/tuvor ,2019 (Lars Efraimsson)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743166, 1377524] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740501, 1391933] ) ,vägkant fuktig jord vid kanten av vändplan ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749097, 1387173] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749135, 1387166] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gnupen (artp.) (14D 0h , [6751148, 1385136] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,2 ,2012 (MNo)
Ribes alpinum    Måbär
Getåforsen, 1,5 km SSO om Holmsjödammen (13D 2g , [67114, 13841] ) ,bäckkant , 1995 (LEf)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67323, 13922] ) ,hygge ,1 buske ,2006 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Nedanför Lybergsgnupen (14D 0g , [67503, 13848] ) ,skogsmark ,1 buske ,1989 (AOl)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Nedaför Kvinsdammen (12D 8h , [66943, 13896] ) ,strandsnår gård i närheten ,en buske ,1989 (OSt)
Acksjöbäcken, 500 m NO Jan-Massas (12D 8i , [66927, 13914] ) ,fuktigt hygge nära bäck ,1 buske ,1988 (OSt)
Acksjöbäcken (12D 8i , [66929, 13913] ) , ~refl~ ,forssträcka mellan myrar , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
500 m V Jan-Massas (12D 8i , [66930, 13903] ) ,fuktig skog m.bl.a.klibbal ,vid dike ,1 buske ,1988 (OSt)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,flera ,2012 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67284, 13788] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,1 ex ,2007 (AOl)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark skogsmark kring gård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ) ,ängsmark, vall , 2006 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ) ,vägdike ,några ex.(belägg) ,2007 (IPt)
Lännviken (13D 7i , [67396, 13934] ) ,tomtmark ,1 ex.blommande ,2007 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Acksjöåsen,Rönningen 300 m VNV Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13908] ) ,igenväxande ängsmark (belägg conf.Hans Rydberg) , 1987 (OSt)
350 m VNV Jan Massas , V om åkrarna (12D 8i , [66925, 13909] ) ,örtrik skog ,5 ex ,1996 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ) ,hävdad vall ,flerst. ,2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ) ,hygge , 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark ,t.rikligt spridd ,2006 (IPt)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
300 m N vägkrönet vid Laxmossen ,invid vägen (12D 8i , [66905, 13926] ) ,dikesslänt, (belägg conf.Hans Rydberg) , 1985 (OSt)
800 m S Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) ,vägdike ,rikligt ,1996 (OSt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark ,t.rikligt o flerst. ,2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2005 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Gökberg , SO om husgrunden i kanten av inäga (12D 6i , [66838, 13931] ) ,torr mager f.d. vall ,1 ex ,1997 (OSt)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737550, 1389730] ) ,bäckkant ,sparsamt ,2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ) ,åkerkant , 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ) ,hävdad vall , 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [6706390, 1392490] ) ,betesmark för hästar , 2006 (IPt)
Sillerö, vid Döllas (13D 3i , [6715970, 1391580] ) ,torr ängsmark , 2006 (IPt)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ) ,ängsmark, vall , 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ) ,vägdike skogsbilväg , 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2005 (IPt)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729683, 1386773] ) ,grässlänt mot bäck , 2010 (Michael Andersson)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ) ,åkerkant , 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ) ,hävdad vall , 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [6706390, 1392490] ) ,betesmark för hästar , 2006 (IPt)
Sillerö, vid Döllas (13D 3i , [6715970, 1391580] ) ,torr ängsmark , 2006 (IPt)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ) ,ängsmark, vall , 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ) ,vägdike skogsbilväg , 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark , 2006 (IPt)
Lännviken (13D 7i , [67396, 13934] ) ,tomtmark , 2007 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2005 (IPt)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729683, 1386773] ) ,grässlänt mot bäck , 2010 (Michael Andersson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Ogströmmen vid Öje (artp.) (13D 9i , [6745226, 1394251] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson, Carl-Axel Andersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
S. Mon (13D 6g , [6732180, 1384910] ) ,vägkant, tomtmark ,enstaka ,2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737540, 1389730] ) ,bäckkant , 2006 (IPt)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Acksjöåsen ,100 m S Jan-Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) ,gammal vall (belägg conf.Hans Rydberg) , 1988 (OSt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
S. Mon (13D 6h , [6732100, 1385380] ) ,vall, vägkant ,flera ex. ,2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737540, 1389730] ) ,vägslänt ,några ex. ,2006 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ) ,ängsmark, vall ,sparsamt ,2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ) ,vägdike skogsbilväg , 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737540, 1389730] ) ,vägslänt ,några ex. dessutom spridd på flera lokaler ,2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ) ,fäbodvall,vägkant ,enstaka ,2005 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ) ,åkerkant , 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ) ,hävdad vall , 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [6706390, 1392490] ) ,betesmark för hästar , 2006 (IPt)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ) ,ängsmark, vall , 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ) ,hygge , 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2005 (IPt)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729683, 1386773] ) ,grässlänt mot bäck , 2010 (Michael Andersson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ) ,hävdad vall , 2006 (IPt)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ) ,ängsmark, vall , 2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2005 (IPt)
Malungs kyrka V-ut (artp.) (13D 5h , [6729654, 1386141] ) ,grässlänt mot älven , 2010 (Michael Andersson)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ) ,betesmark ,flerst. ,2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2005 (IPt)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
Mellanmon (13D 6g , [67329, 13845] ) ,järnvägsbank ,3 ex ,1998 (MNo)
Amelanchier spicata    Häggmispel
200 m S Jan-Massas (12D 8i , [66922, 13912] ) ,igenväxande åkermark,planterad o förvildad , 1988 (OSt)
150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) ,skogsbryn, unga buskar, ursprungligen planterad ,5 ex ,1996 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [67326, 13847] ) ,järnvägsbanken ,~10 ex ,1996 (MNo)
Potentilla anserina    Gåsört
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) ,trampad ängsmark gårdsplan , 1996 (OSt)
50 m S Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) ,trampad gräsmark ,6 m2 ,1996 (OSt)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,rikligt ,2012 (MNo)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ) ,torrängsparti,betat ,rätt rikligt ,1987 (LBr)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Soptippen (13D 6h , [6732090, 1387680] ) ,soptipp ,1 ,2012 (MNo)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) , ~refl~ ,kärrdike ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715920, 1390239] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735839, 1369501] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
mMartigårdstjärnen med omnejd (artp.) (13D 9g , [6749544, 1382634] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749141, 1387166] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Sleslåttkojan (artp.) (13D 9j , [6748142, 1397200] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Potentilla fruticosa    Tok
Malung (13D 6h , [6731550, 1386050] ) ,grusig plan, spontant spridd från plantage ,c:a 10 ex ,2010 (MNo)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Fragaria moschata    Parksmultron
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Fragaria vesca    Smultron
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ~refl~ ,sydbrant , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Kottbacken S (artp.) (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2015 (Linnea Helmersson)
Geum rivale    Humleblomster
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Arvselen (artp.) (13D 7h , [6737339, 1389939] ) , ,noterad ,2017 (Roger Gran)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Orrskogens festplats (13D 6h , [6732360, 1386120] ) ,delvis igenvuxen äng bakom parken ,1 ex ,2009 (Simon Bäck)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Lömänget (13D 3i , [6715970, 1391610] ) ,vägkant , 2019 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731450, 1385520] ) ,banområdet ,100-tals ,2006 (MNo)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ) ,torrängsparti,betat ,rätt rikligt ,1987 (LBr)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720560, 1386730] ) ,skog, hygge ,1 ex ,2008 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ) ,torrängsparti,betat ,rikligt ,1987 (LBr)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ) ,torrängsparti,betat ,sparsamt ,1987 (LBr)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67465, 13774] ) ,torrängsparti,betat ,sparsamt ,1987 (LBr)
Arvselen, vallen (artp.) (13D 7h , [6737476, 1389682] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Potentilla erecta    Blodrot
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715930, 1390247] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735821, 1369493] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749162, 1387162] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Malungs station (13D 6h , [67314, 13855] ) ,mellan järnvägsspåren ,6 ex ,1997 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ) ,intill spåren ,enstaka ,1996 (TLj)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Värmlandsgränsen: Bron och vägen till Bredsjödammen (12D 6i , [66803, 13930] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Grustaget norr om Eggen (13D 4i , [6722050, 1390330] ) ,sand , 2019 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung (13D 6h , [67314, 13855] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [67378, 13896] ) ,grustag , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Malungs flygfält (13D 5h , [67293, 13862] ) ,vägkant ,~25 ex ,1999 (MNo)
Tällbyn (13D 5h , [6729590, 1385600] ) ,vägkant ,c:a 25 ex ,2010 (MNo)
Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ) ,vägkant ,3 ex ,2000 (MNo)
Prunus domestica ssp. domestica    Plommon
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rosa dumalis    Nyponros
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Rosa glauca    Daggros
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,3 ,2012 (MNo)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung, älvstranden (13D 6h , [67318, 13851] ) ,strandskog , 2015 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
V.Törnnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ) ,sjöstrand ,5 ex ,1996 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning på land kring sommarstuga ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rosa rugosa    Vresros
Mellan OK och rondellen (13D 6h , [6731470, 1386390] ) ,vägren ,5 buskar ,2006 (MNo)
Vid Albacken, utefter Sälenvägen (13D 6h , [6732170, 1385680] ) ,vägren ,1 buske ,2006 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark skogsmark kring gård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Yttermalung vid brofästet (artp.) (13D 3i , [6719700, 1391090] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Mats Nordhag)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,flera större bestånd ,2011 (MNo)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) , ~refl~ ,fuktig gammal slåttermark ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myrar längs Rotån 17 km SV Yttermalung (artp.) (13D 1f , [6709096, 1376348] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Haftaskölen-vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1984 (Thomas Rafstedt)
Norra Gårdtjärnen, väster om (artp.) (13D 3e , [6718781, 1371133] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749280, 1387550] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Rubus arcticus    Åkerbär
Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) ,slåtterlinda ,2 ex ,1997 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [67413, 13822] ) ,frisk gräsmark ,några tiotal ,2007 (BGM)
Öje (13D 8i , [67449, 13942] ) ,fuktig gräsmark ,rikligt ,1999 (BGM)
Rubus saxatilis    Stenbär
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720560, 1386730] ) ,skog, hygge ,rikligt ,2008 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Rubus idaeus    Hallon
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Sanguisorba minor ssp. polygama    Vingpimpinell
Vallerås (13D 6g , [6734100, 1382740] ) ,klöverlinda ,hundratals ,2000 (MNo)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Mellanmon (13D 6g , [67329, 13845] ) ,vägkant ,1 ex ,1997 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ) ,ruderatmark , 2011 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745207, 1394132] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Spiraea x arguta    Brudspirea
Norr om soptippen (13D 6h , [6732808, 1387408] ) ,avstjälpningsplats för trädgårdsavfall ,tydligt väletablerad på platsen ,2015 (MNo)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Mobyn, V.Dalälven (13D 6g , [67320, 13849] ) ,älvstrand ,rikligt ,2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,rikligt ,2011 (MNo)
Spiraea x cinerea    Hybridspirea
Öje (artp.) (13D 9i , [6745207, 1394132] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Spiraea japonica    Praktspirea
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731690, 1385270] ) ,ruderatmark ,1 ,2011 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ) ,avfallsanläggning ,1 ex ,2014 (MNo)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ) ,stranden nära älven ,några ,1997 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [67318, 13851] ) ,Vid älven ,ett större bestånd ,1996 (MNo)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [6732220, 1384820] ) ,utefter älven ,flera ,1996 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Jan Massas o söder därom (23 12) (12D 8i , [66924, 13911] ) ,nära hus ,50 m2 ,1996 (OSt)
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning i sjö och vattendrag branddamm ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745310, 1394167] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Där Vallen rinner under vägen (13D 2i , [67101, 13923] ) ,vägkant ,flera ,2002 (BGM)
Skörberget (13D 4h , [67242, 13871] ) ,vägkant ,15 ex ,2001 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67326, 13847] ) ,mellan järnvägsspåren ,15 ex ,1997 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [67339, 13845] ) ,vägkant ,1 ex ,1998 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [67314, 13855] ) ,på spårområdet ,mkt ,1997 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,rikligt ,2012 (MNo)
1,5 km norr Arvsela (13D 7h , [6738600, 1389790] ) ,vändplan på skogsbilväg ,1 tuva ,2010 (MNo)
Ö om Hånäset (13D 7i , [67375, 13949] ) ,vägkant ,flera ex ,1987 (PEr)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ) ,skogsbilväg , 2017 (MNo)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
öje villa, Malung (artp.) (13D 7i , [6737410, 1394210] ) ,vägkant ,10 ex ,2008 (Simon Bäck)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Öjsberget (13D 7i , [6739690, 1391240] ) ,skogbeväxt bergssluttning ,ca 100 ,2003 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ) ,övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation , 1995 (LFn)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740106, 1391464] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,10 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13875] ) ,soptipp ,ett större bestånd ,2013 (MNo)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Granberget (13D 2e , [67115, 13701] ) ,slåttrad mager ängsmark , 2016 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
NO Mosjöarna (13D 6g , [67331, 13841] ) , ~refl~ ,fuktig linda , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Västra Utsjö (13D 6h , [67309, 13866] ) ,vägkant ,25-talet exemplar ,2003 (AOl)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några bestånd ,2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,på vallen ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,125 ,2010 (Magnus Stenmark)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Märrgrådan ,ca 4,5 km söder om Sillerö by (13D 2i , [67111, 13921] ) ,ostsluttning av en rullstensåsmtallskog med inslag av löv ,ett 30-tal blommande stånd ,1995 (LEf)
Ås V Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ) ,rasbrant ,lokalt rikligt ,1998 (BGM)
Krabbforsen, Sillerö (artp.) (13D 2i , [6711450, 1392140] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Krabbforsen, Sillerö (artp.) (13D 2i , [6711450, 1392140] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Värmlandsgränsen: Bron och vägen till Bredsjödammen (12D 6i , [66803, 13930] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ) ,skogsbilväg , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark skogsmark kring gård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget N (artp.) (12D 9j , [6697263, 1395305] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709380, 1392960] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) ,gårdsmiljö, utfyllnad o.d. ,50-tal ,1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) ,gårdsmiljö, grävd mark ,100-tal ,1996 (OSt)
Vid kalkdoseraren (13D 3f , [67183, 13761] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens allm. , 2009 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Västsidan älven (13D 4h , [67244, 13883] ) ,skogsbilväg ,alldeles för rikligt ,2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Mellanmon (13D 6g , [67326, 13847] ) ,järnvägsbank ,alldeles för rikligt ,2011 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ) ,spårområde ,rikligt ,2011 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [67389, 13706] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2009 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Långnäset (13D 7i , [67356, 13918] ) ,skogsbilväg ,alldeles för rikligt ,2011 (MNo)
Vid Öjsberget (13D 7i , [6738500, 1391210] ) ,skogsbilväg ,alldeles för rikligt ,2011 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Öst Vålberget (13D 8i , [6741, 1392] ) ,vändplaner och skogsbilvägar ,överallt ,2010 (MNo)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709440, 1392950] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
mMartigårdstjärnen med omnejd (artp.) (13D 9g , [6749544, 1382634] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ) ,löparbanor ,enstaka ,2012 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [6731440, 1385500] ) ,spårområde ,3 ,2011 (MNo)
Två km NO om Tyngeberget (13D 6i , [67341, 13949] ) ,vändplan vid skogsbilväg ,2 ex ,2000 (MNo)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ) ,löparbanor ,rikligt ,2012 (MNo)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Vattaå vid grinden (12D 6i , [66825, 13941] ) ,skogsbryn, troligen utkastad ,naturaliserad ,5 m2 ,1996 (OSt)
Barktorp (12D 9h , [6696600, 1386100] ) ,skogsmark , ca 10 m från vägkant ,1 stort ex med minst 10 blomstänglar ,2004 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Trifolium medium    Skogsklöver
250 m N Jan-Massas, "Vinervallen" (12D 8i , [66927, 13911] ) ,på åkerren av igenväxande vall ,fåtalig ,1988 (OSt)
200 m N Jan Massas (12D 8i , [66927, 13912] ) ,åker, igenväxande med gran,vid åkerren ,ca 3 tynande ex,vissa ex.tidigare flyttade till gårdsmiljö ,1996 (OSt)
500 m NO Vålberget (13D 8i , [6741860, 1391370] ) ,vägkant ,rikl på c:a 10 lpm ,2010 (LFr)
Trifolium pratense    Rödklöver
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Tyngerakan (artp.) (13D 6h , [6734150, 1389628] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Trifolium repens    Vitklöver
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Vid vägen till Bredsjödammen (12D 6i , [66803, 13930] ) ,körväg , 1997 (OSt)
75 m NV Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13911] ) ,vägkant , 1988 (OSt)
Örsåsen (13D 5i , [6727350, 1393740] ) ,torr mager linda , 2015 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732240, 1384950] ) ,linda ,27 ex ,2004 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67328, 13845] ) ,i kanten av slåtterlinda ,2 ex ,1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732800, 1384620] ) ,linda ,1 ex ,2001 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,2 ,2012 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [6732520, 1387720] ) ,jordhög ,1 ex ,2007 (MNo)
Mellanmon (13D 6h , [67331, 13851] ) ,sangig torr avläggs- / skrotplats ,~100 ex ,2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67374, 13898] ) ,betad gräsmark ,5 ex ,2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737410, 1389840] ) ,betad gräsmark ,7 ex ,2006 (MNo)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711675, 1370125] ) , , 2013 (Ingela Källén)
Vicia cracca    Kråkvicker
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,på vallen ,flerstädes ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Mellanmon (13D 6g , [6732840, 1384530] ) ,jordgubbsodling ,minst 10 ex ,1999 (MNo)
Vicia sepium    Häckvicker
Gökberg , i närheten av jordkällaren, N om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ) ,relativt rik ängsmark ,ca 10 ex ,1997 (OSt)
Märrgrådan (13D 2i , [6711620, 1392140] ) ,rasbrant mot älven , 2014 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ) ,vägkant i fäboden ,sparsam ,1987 (LBr)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) ,vägkanter , 1997 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ) ,tomtmark ,några ex ,1987 (LBr)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,bäck på hygge ,mycket ,2005 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Nedanför Lybergsgnupen (14D 0g , [67503, 13848] ) ,skogsmark ,flera ex ,1989 (AOl)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720690, 1386630] ) ,skog, hygge ,rikligt ,2008 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Eggen Yttermalung (13D 4i , [67214, 13905] ) ,frodig skog , 2020 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Mln Kölssjön o älven (13D 6g , [67337, 13820] ) , ~refl~ ,frisk ngt fuktig blandskog , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Södra Mon (13D 6g , [6732830, 1384670] ) ,jordgubbsodling ,5 ex ,1996 (MNo)
Hallosbacken Malung (13D 6h , [6732070, 1385030] ) ,potatisland ,1 ex ,2014 (MNo)
Geranium pratense    Ängsnäva
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,2 ,2011 (MNo)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Albacken , Norra Hantverkargatan 18 (13D 6h , [6732200, 1386110] ) ,gräsmatta ,flera ex ,2009 (Simon Bäck)
Geranium robertianum    Stinknäva
Björtjärnberget (13D 2h , [67116, 13864] ) ,hällbrant , 1995 (LEf)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391350] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2009 (MNo)
Öjsbergets brant (13D 8i , [67400, 13914] ) ,rasbrant ,c:a 10 ex ,2006 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Fågelberget (artp.) (13D 1i , [6708175, 1390302] ) , ,noterad ,2017 (Lars Efraimsson)
Fågelberget (artp.) (13D 1i , [6708175, 1390302] ) , ,50 plantor/tuvor ,2016 (Lars Efraimsson)
Björtjärnberget (artp.) (13D 2h , [6711660, 1386459] ) , ,noterad ,2017 (Lars Efraimsson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Nordost S. Lömbergets fäb. (artp.) (13D 1i , [6708185, 1390345] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740181, 1391500] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Tropaeolum majus    Indiankrasse
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,2 ,2011 (MNo)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Mobyn (13D 6h , [6732576, 1385509] ) ,ruderatmark vid bensinstation ,c:a 10 ex ,2005 (MNo)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Acer platanoides    Lönn
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , 1996 (OSt)
200 m S Jan-Massas, "Övralid" (12D 8i , [66922, 13912] ) ,gårdsmiljö, planterad o självsådd ,unga träd ,1988 (OSt)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Jan Massas o söder därom (23 12) (12D 8i , [66924, 13911] ) ,skogsbryn ,10 småplantor,ej över 1 m ,1996 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Avradsberg (12D 9h , [66997, 13858] ) ,dike trädgårdsrymling ,rikligt ,2012 (MNo)
Söder om Sillerö (13D 3i , [67152, 13916] ) ,utkast ,enstaka ,2012 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731710, 1385350] ) ,ruderatmark ,1 ex. ,2015 (MNo)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Öje (13D 9i , [6745390, 1394880] ) ,trädgårdsogräs , 2015 (BGM)
Frangula alnus    Brakved
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar ,enstaka ,2005 (BGM)
Vid Mörttjärn (13D 4h , [6721320, 1385020] ) ,strandkant vid Mörtbäcken ,1 stor buske + några små ,2006 (AOl)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) ,bäck o stränder , 1998 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge , 1998 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) ,stränder , 1998 (BGM)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Näsåns utlopp (artp.) (13D 3g , [6717037, 1383773] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Ingela Källén)
Lissbumyran, strax V om (artp.) (13D 8f , [6743207, 1377481] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Tilia cordata    Lind
Öjsberget (13D 7i , [6739720, 1391250] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,c:a 200 kvm full med småträd ,2009 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck ,7 ex av varierande strorlek ,2019 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , ,1 ,2011 (Gyrd Harstad)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740086, 1391435] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Lavatera thuringiaca    Gråmalva
Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,1 ex ,2011 (MNo)
Malva alcea    Rosenmalva
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Malva moschata    Myskmalva
Mellanmon (13D 6g , [6732760, 1384780] ) ,ruderatplats ,2 ex ,2006 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,ett tiotal ,2011 (MNo)
Daphne mezereum    Tibast
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ) ,strand ,rikligt ,2009 (MNo)
Västra Utsjö (13D 5h , [6725830, 1386760] ) ,gammal ängsmark mellan vägen och älven ,massor med små buskar ,2000 (AOl)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,ett tiotal ,2006 (BGM)
Arvsela, 5m öst Arvselsvala (13D 7h , [6737084, 1389664] ) ,bäckstrand ,1 ,2006 (MNo)
Arvsela, 200m SV bron över bäcken (13D 7h , [6737430, 1389580] ) ,bäckkant ,1 ,2006 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
Atlasruta (13D 8i ) , ,frekvens allm. , 2000 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ) ,övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation , 1995 (LFn)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge , 1998 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vägen till hygget Öjsberget (13D 8i , [67416, 13928] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några ,2008 (BGM)
Lyån 700 m V om Östra Håarna (13D 9h , [6745, 1385] ) ,strandsnår , 1995 (JEd)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ) ,lövskog ,ett par ex ,1987 (LBr)
700 m nedströms Kvien (Pell A Eriksson 1973) (12D 8h , [66937, 13892] ) ,i skog vid gammal älvfåra ,fåtalig ,1989 (OSt)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väst Uvån vid Baggön (artp.) (13D 1h , [6709470, 1385160] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Väst Uvån vid Baggön (artp.) (13D 1h , [6709470, 1385160] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Väst Uvån vid Bakedan (artp.) (13D 2g , [6710960, 1384530] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Väst Uvån vid Bakedan (artp.) (13D 2g , [6710960, 1384530] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Bakedan (artp.) (13D 2g , [6711055, 1384592] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Bakedan (artp.) (13D 2g , [6711094, 1384516] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , , 2011 (Gyrd Harstad)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740106, 1391464] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Albacken vid Sälenvägen (13D 6h , [67321, 13856] ) ,dike ,3 ex ,2005 (MNo)
Vid Albacken, utefter Sälenvägen (13D 6h , [6732190, 1385620] ) ,vägren ,mins 100 ,2006 (MNo)
Viola arvensis    Åkerviol
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ) ,ruderatmark , 2015 (MNo)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Vattaå V boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,ståttrad äng , 1996 (OSt)
Ås väster om Märrgrådan (13D 2i , [67116, 13921] ) ,rasbrant ,10 ,1998 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Kvarnbäcken (13D 6g , [67339, 13844] ) ,frodigt nästan lundvegetation ,15 ex ,1998 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ) ,ängsmark ,rikligt ,2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ) ,strandbrink ,rikligt ,2007 (BGM)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Viola epipsila    Mossviol
Vimyren (13D 1i , [67084, 13936] ) ,fuktig öppen granskog ,rikligt ,2010 (MNo)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67339, 13845] ) , ~refl~ ,frodig fuktig gles lövskog , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
1km SO Bölet (13D 6g , [67345, 13800] ) ,frodig sumpmark ,rikligt ,2010 (MNo)
Lussivallen, uppströms där bäcken korsar vägen (13D 7h , [67376, 13869] ) ,kärr, bäckstrand ,c:a 25 ex. ,2009 (MNo)
Arvselsvallen (13D 7h , [67385, 13895] ) ,bäckstrand ,c:a 25 blommande ex ,1996 (MNo)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ) ,kärr, bäckstrand ,enstaka ,2009 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745300, 1378830] ) ,bäckravin ,2 blommande ex ,2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) ,fuktstråk ,3 blommande ,2009 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6708595, 1393840] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6708595, 1393840] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Viola mirabilis    Underviol
2km NNV om Tyngebergets topp (13D 6i , [67348, 13926] ) ,frodig gles skog med stora aspar ,3 plantor ,2014 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,frodig granskog nedanför rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Viola palustris    Kärrviol
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några ex i en bäckkant ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg, Malung (artp.) (13D 2e , [6711580, 1370100] ) , ,noterad ,2016 (Ingela Källén)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743163, 1377528] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749051, 1387174] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Viola riviniana    Skogsviol
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mörkmorberget (13D 4h , [67221, 13861] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark upp mot Sjöhusliden ,10-tal ex ,2007 (AOl)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,enstaka ,2006 (BGM)
Nordvallsela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gammal fäbodvall ,10 ex ,2000 (BGM)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67396, 13911] ) ,rasbrant ,mycket ,2006 (BGM)
Öjsbergets brant (13D 8i , [67404, 13916] ) ,rasbrant ,mycket ,2008 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ) ,ängsmark ,rikligt ,2000 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) ,vägkanter , 2000 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ) ,strandbrink ,rikligt ,2007 (BGM)
Öje, Ogströmmen (13D 9i , [67460, 13938] ) ,frodig strandskog ,mkt ,1998 (MNo)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malungs hembygdsgård (artp.) (13D 6h , [6730158, 1386778] ) ,jordslänt , 2009 (Crister Albinsson, Jan-Olof Petersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Viola x wittrockiana    Pensé
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
V. Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ) ,sjöstrand ,3 ex ,1997 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [6741630, 1395630] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ) ,sankmark ,ett fåtal ,2000 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,bäck på dike ,enstaka ,2005 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar ,3 ,2017 (MNo)
Öjsberget,hygge nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,vägkant , 1997 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67219, 13903] ) ,sandig skogsmark , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,110 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje, vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394194] ) , ,noterad ,2019 (Olle Holst)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
300 m nedströms Kvien (12D 8h , [66941, 13894] ) ,fuktig stenig mark nära stranden (ej sedd annorstädes) belägg ,fåtalig ,1989 (OSt)
Örsåsen (13D 5i , [6727110, 1394430] ) ,vändplan, fuktigt grus ,c:a 50 ex ,2007 (MNo)
500m norr soptippen (13D 6h , [67325, 13877] ) ,torr grusig plan uppläggsplats för virke ,2 ex ,2005 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ) ,vägkant ,1 ex ,2014 (MNo)
Epilobium collinum    Backdunört
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
Mellan Backbyn och Holarna (13D 6h , [6730680, 1386430] ) ,järnvägsbanken ,rikligt ,2008 (MNo)
Malungs jvstn (13D 6h , [67315, 13854] ) ,spårområdet ,rikligt ,2008 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Öjsberget (13D 7i , [6739670, 1391160] ) ,diabashälla ,c:a 15 ex ,2009 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,bäck på dike ,3 ex ,2005 (BGM)
800 m S Ljungfall (DFL "Ljungfall") (12D 8i , [66906, 13926] ) ,botten av vägdike i vitmossa , 1996 (OSt)
Epilobium montanum    Bergdunört
V:a vägslänten vid gården Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) ,vägslänt med nässlor o skogsvinbär , 1997 (OSt)
Vid byvägen nära Kvarnudden (12D 6i , [66811, 13935] ) ,frodig vägkant , 1997 (OSt)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) , ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ) ,gårdsmiljö , 1988 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [6708650, 1385510] ) ,fuktig skog ,ca 25 ,2004 (BGM)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ) ,fuktig frodig blandslog ,rikligt ,2009 (MNo)
Alderbacken (13D 6h , [67323, 13856] ) ,ruderatmark vid husvägg ,27 ex ,2005 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67372, 13897] ) ,vid fäbodstuga ,~ 25 ex ,2000 (MNo)
S Öjsberget (13D 7i , [67384, 13908] ) ,fuktig mark vid timmerväg ,fåtal ,1987 (PEr)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391350] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2009 (MNo)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) , ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ) , ~refl~ ,sumpskog och strandäng , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela (13D 7h , [67379, 13895] ) ,vattenpölar , 2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13785] ) , ~refl~ ,hjulspår på hygge , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Arvselen, vallen (artp.) (13D 7h , [6737476, 1389682] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Oenothera biennis    Nattljus
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,2 ,2011 (MNo)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,i älven , 2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ) ,bäck ,rikligt ,2013 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Gärdån vid järnvägsövergången i Malungsfors (13D 7f , [67370, 13782] ) ,klart rinnande vatten ,tre större bestånd ,2008 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
1 km norr om Lyåns fäb. (13D 9g , [6746390, 1383800] ) ,damm ,rikligt ,1996 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lillsjön (artp.) (12D 9j , [6696985, 1395260] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ) ,sumpig strand ,enstaka ,1997 (OSt)
Vallen (13D 2i , [67102, 13925] ) ,i vattnet ,ca 25 ex ,2002 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67207, 13854] ) ,sjökant ,ett flertal ,1997 (BGM)
Västerdalälven (13D 6g , [67325, 13845] ) ,älvstranden och en bit ut i älven ,100-tals ,1996 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67318, 13851] ) ,älvstrand , 2013 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13746] ) ,i vattnet ,rikligt ,2004 (BGM)
1,5 km nedströms Kvien (även i Östra Länsviken) (12D 8h , [66926, 13891] ) ,grunt vatten # , 1989 (OSt)
Cornus alba    Videkornell
Tyve, landtunga mellan Hallsjöviken och älven (13D 6g , [6732370, 1384640] ) ,älvstrand ,1 ex ,2007 (MNo)
Lillmon, nära badet (13D 6h , [67318, 13852] ) ,järnvägsbanken ,1 ex ,1996 (MNo)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Cornus suecica    Hönsbär
Snörtzillingåsen (13D 6g , [67333, 13836] ) ,slänt mot Mosjön ,2 kvm ,2020 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733360, 1383610] ) ,blandskog som sluttar ner mot sjön ,flera 100 på ca. 25 m2 ,2005 (MNo)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Jan Massas nära husen (12D 8i , [66924, 13911] ) ,gräsmark i gårdsmiljö, införd med prydnadsväxter ,100-tals ,1996 (OSt)
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ) ,trädgård ,oavsiktligt införd , 1988 (OSt)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Malung Grimsåker (13D 5h , [67280, 13875] ) ,vägdike ,rikligt ,2009 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732550, 1384880] ) ,ruderatmark ,stort bestånd ,2008 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6733890, 1383220] ) ,dike mot lövskog ,50 ex ,2000 (MNo)
Malung (13D 6h , [6730, 1386] ) ,vägkanter trädgårdar ,flera stora bestånd inom rutan ,2008 (MNo)
Malungs ishall (13D 6h , [6731240, 1386550] ) ,vägslänt ,rikligt ,2008 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731610, 1385380] ) ,järnvägsbank ,täckande c:a 10 kvm ,2006 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6731680, 1385260] ) ,ruderatmark ,stort bestånd ,2008 (MNo)
Längst västerut på "Linjoesplanaden" (13D 6h , [6732300, 1385000] ) ,ovårdad tomtmark ,täckande på några kvm ,2006 (MNo)
Albacksdammet (13D 6h , [67326, 13859] ) , ,rikligt ,1980 (PEr)
Mellanmon (13D 6h , [6733140, 1385030] ) ,ruderatmark ,stort bestånd ,2008 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733140, 1387710] ) ,trädgårdsutkast ,täckande 3 kvm ,2007 (MNo)
Västra Malungsfors,Melkers handelsträdgård (13D 7f , [67369, 13752] ) ,gräsmark vid ett växthus ,rikligt ,1986 (PEr)
200 m SV N i N.Mon (Lisskarigården) (13D 6g , [67339, 13837] ) ,gräsmark vid buskar i trädgården ,rikligt ,1986 (PEr)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Angelica archangelica    Kvanne
N om Krabbforsen,vid V vattenådran (13D 2i , [67112, 13922] ) ,fuktig mark ,flera ex ,1987 (PEr)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ) ,frodig vägkant , 2019 (MNo)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13889] ) ,strandkant ,1 ex ,1999 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6729460, 1386240] ) ,strandkant Västerdalälven ,2 ex ,2000 (AOl)
Åsbyn (13D 6h , [6731200, 1385600] ) ,älvstranden ,1 ,2011 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13745] ) ,älvbrink ,10 ex ,2004 (BGM)
törnäset (artp.) (13D 9i , [6745288, 1393424] ) , ,5 ,2019 (Bertil Helmersson)
Angelica sylvestris    Strätta
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ) ,älvstranden , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,strandkanten ,1 ex ,2008 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några ex ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6687377, 1393301] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749098, 1387131] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Håliden (13D 3f , [67199, 13774] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67284, 13788] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Carum carvi    Kummin
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Cicuta virosa    Sprängört
Guckutjärn (13D 6g , [67328, 13836] ) ,strandkant ,~ 50 ex ,1998 (MNo)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730720, 1386110] ) ,strand och bäck ,massor! ,2006 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67446, 13942] ) ,gungfly ,ett fåtal ,1997 (BGM)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,ett stortbbestånd ,2012 (MNo)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731340, 1385600] ) ,spåromr. ,21 ex ,2006 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731360, 1385590] ) ,spårområdet ,c.a 20 ex ,2006 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732110, 1385260] ) ,hästhage ,1 ,2015 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ) ,vägkant ,1 ex ,1997 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingen (13D 7e , [67363, 13712] ) ,strandkant ,fåtal ,2000 (BGM)
Inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13704] ) ,strandkant ,fåtal ,2003 (BGM)
Tärnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ) ,sjöstrand ,rikligt ,1997 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) ,stränder , 1998 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ) ,tjsjöstrand ,rikligt ,1997 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735800, 1369496] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Malung (13D 6h , [67314, 13855] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2015 (Linnea Helmersson)
Andromeda polifolia    Rosling
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strand och anslutande myr , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13788] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigkärr och gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1985 (Thomas Rafstedt)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Norra Gårdtjärnen, väster om (artp.) (13D 3e , [6718781, 1371133] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715920, 1390239] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Nötkölen 8 km V Malung (artp.) (13D 6f , [6731278, 1377676] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Häljekölen Öje (artp.) (13D 7j , [6737404, 1396020] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740068, 1367850] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Haftahedarna (13D 1i , [67075, 13933] ) ,vägkanter och tallskogsbryn ,vanlig överallt på Haftahedarna ,2014 (BGM)
Haftahedarna (13D 2i , [67107, 13921] ) ,öppen sandig mark ,vanlig ,2008 (MNo)
Vid Fimmelsjön (13D 2i , [67113, 13929] ) ,öppen sandig mark ,vanlig ,2008 (BGM)
Vägen mot Hyttådran (13D 6h , [67338, 13897] ) ,sandig vägkant , 2019 (MNo)
O Håkålokan (13D 7e , [6739780, 1374460] ) , ~refl~ ,tallås , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736300, 1379320] ) ,tallskog ,rikligt ,2012 (MNo)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [67369, 13789] ) ,sandmark med småtallar ,enstaka ,2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Calluna vulgaris    Ljung
Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strand och anslutande myr , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myrar längs Rotån 17 km SV Yttermalung (artp.) (13D 1f , [6709096, 1376348] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1985 (Thomas Rafstedt)
Haftaskölen-vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1984 (Thomas Rafstedt)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Gårdtjärnen, väster om (artp.) (13D 3e , [6718781, 1371133] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Nötkölen 8 km V Malung (artp.) (13D 6f , [6731278, 1377676] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749280, 1387550] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
200 m N om gården Kvarnudden (12D 6i , [66813, 13935] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Ca 800 m O Årstjärnen (13D 6g , [67304, 13819] ) , ~refl~ ,torr tallskog och hyggeskant , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr ,1 ,2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ) , ~refl~ ,mager skog , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1984 (Thomas Rafstedt)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vid bron mln Niställingen och Niställingsnoret (artp.) (13D 7d , [6735967, 1369425] ) ,vägbank intill sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749300, 1387570] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Erica tetralix    Klockljung
Kappsjösälen (artp.) (13D 3h , [6719174, 1385092] ) , ,noterad ,2019 (Sebastian Kirppu)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) , ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vimyren (13D 1i , [67084, 13936] ) ,blöt granskog ,rikligt ,2010 (MNo)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Väster om Buberget (13D 4h , [67233, 13858] ) ,skogsmark ,rikligt ,2014 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,20 ex ,2007 (AOl)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lännviken (13D 7i , [67398, 13934] ) ,vägkant ,rikligt ,2013 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740260, 1391440] ) ,frodig granskog ,rikligt ,2008 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge , 1998 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746120, 1377410] ) ,vägkant ,rikligt ,2008 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750643, 1384967] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6751041, 1384919] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6751439, 1384716] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Öjsberget (Sandbäck Nilskojan) (13D 7i , [67391, 13910] ) ,frodig skog , 2013 (BGM)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6708370, 1393520] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran (artp.) (13D 1i , [6708370, 1393520] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6750643, 1384967] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6751041, 1384919] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen, östbranten (artp.) (14D 0g , [6751184, 1384891] ) , , 2015 (Johan Råghall)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6751439, 1384716] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupens NR (artp.) (14D 0g , [6751574, 1384596] ) ,grannaturskog på brant no-sluttning , 1991 (MBm)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6750983, 1395271] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Åsen öster om Åtjärnrn (13D 1i , [67078, 13930] ) ,rullstensås ,rikligt ,2007 (MNo)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ) ,ås ,minst 100 ,2012 (MNo)
Skogsväg längs rasbranten (13D 2i , [67108, 13922] ) ,skogsmark ,10 ex ,2002 (BGM)
Söder om Kappsjöselen (13D 3g , [6718780, 1384810] ) ,skogsmark bredvid stig till Geråsen ,20-talet ex ,2006 (AOl)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6721690, 1390310] ) ,sandig skogsmark , 2011 (MNo)
Eggen vid Yttermalung (13D 4i , [67220, 13903] ) ,tallskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [67273, 13883] ) ,gles tallskog ,10 ,2019 (AOl)
2km norr om Mellanmon (13D 6h , [6734790, 1385050] ) ,tallskog ,9 ex ,2007 (BGM)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731480, 1392340] ) ,torr tallskog ,11 ex ,2007 (MNo)
Klövfallsbäcken (artp.) (13D 1e , [6708984, 1372897] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Gårmyran V om (artp.) (13D 2e , [6711051, 1373972] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Björtjärnåsarna (artp.) (13D 2h , [6712875, 1386377] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lars Efraimsson)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717138, 1367773] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Furubäcksmyrorna (artp.) (13D 5f , [6729168, 1375896] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Backselen (artp.) (13D 6i , [6730226, 1393109] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Backselen (artp.) (13D 6i , [6730254, 1393033] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) , ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Haftahedarna (13D 1i , [6708600, 1393300] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (MNo)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Arvsela (13D 7h , [6737460, 1389960] ) ,blandskog ,4 ex. ,2015 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [67397, 13912] ) ,frodig skog i diabasbrant , 2013 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708930, 1392711] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6708931, 1392712] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708965, 1392713] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6708966, 1392714] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709016, 1392703] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709016, 1392703] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392712] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392713] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709047, 1392721] ) ,sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar , 2014 (Uno Skog)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709130, 1393070] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709140, 1393060] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,4 ,2019 (Linnea Helmersson)
Pyrola media    Klockpyrola
Sydost Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ) ,skogsmark ,10 ex ,1997 (BGM)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens t.allm. , 2002 (HLe)
Mln Kölssjön o älven (13D 6g , [67337, 13820] ) , ~refl~ ,frisk ngt fuktig blandskog , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67456, 13790] ) ,vägkant ,1 ,2009 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , , 2011 (Gyrd Harstad)
Hygge öster om Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740813, 1392282] ) , ,25 stjälkar/strån/skott ,2016 (Sonja Olsson, Agneta Olsson)
Ledum palustre    Skvattram
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
700 m N om Maberg (13D 1g , [6706900, 1383920] ) ,myr , 2011 (LEf)
Kölingen (13D 1g , [67094, 13830] ) ,myr ,3 kvm ,2018 (AOl)
NO om S.Lömberget (13D 1h , [6707520, 1388970] ) ,myr , 2011 (LEf)
Skörberget (13D 4h , [67241, 13867] ) , ~refl~ ,skogs- och myrmark , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Söder om Vallsjöselen upp mot Ryfallsklacken (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,myr ,ca 25 ex ,2007 (AOl)
300m väst Lus-Larsbäcken (13D 6h , [67304, 13893] ) ,skogsmyr ,rikligt på en yta av 25 * 50m ,2013 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6741080, 1392310] ) ,myrkant ,1 ex ,2008 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Norr Östentjärn (artp.) (13D 1i , [6705766, 1392504] ) , ,50 plantor/tuvor ,2016 (Lars Efraimsson)
V Lidbäcken (artp.) (13D 5j , [6725105, 1395135] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Väster om Älgsjön (13D 6d , [67313, 13672] ) ,vitmossemyr ,rikligt på "vitmossekuddar" ,1998 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735826, 1369494] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749131, 1387124] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåtterlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1393010] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Lissbumyran, strax V om (artp.) (13D 8f , [6743207, 1377481] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Infarten till Arvsela (13D 6h , [67343, 13893] ) ,myr ,rikligt ,2018 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716028, 1390314] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749131, 1387124] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sleslåttkojan (artp.) (13D 9j , [6748142, 1397200] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium uliginosum    Odon
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,fuktig skogsmark , frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Haftaskölen-vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1984 (Thomas Rafstedt)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Nötkölen 8 km V Malung (artp.) (13D 6f , [6731278, 1377676] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740068, 1367850] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749141, 1387166] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6686652, 1394672] ) , ,noterad ,2016 (Moa Pettersson, Hanna Eriksson)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1393010] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lissbumyran, strax V om (artp.) (13D 8f , [6743207, 1377481] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733140, 1387710] ) ,trädgårdsutkast ,ett mindre bestånd ,2007 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Skogsbilväg mot Kvillsela (13D 7g , [6738740, 1384860] ) ,vägdike ,15 ex ,2007 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,några grupper ,2011 (MNo)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ) ,frodig vägkant , 2019 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäcken (artp.) (12D 9i , [6696821, 1391777] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Atlasruta (12D 8h , [66924, 13891] ) ,här o. var längs stranden ,4 lokaler ,1989 (OSt)
Uvan (12D 8h , [66934, 13891] ) ,här o. var längs stranden ,4 lokaler ,1989 (OSt)
Uvan (12D 8h , [66944, 13891] ) ,här o. var längs stranden ,4 lokaler ,1989 (OSt)
Acksjöbäcken 50 m S Vägbron (12D 8i , [66934, 13912] ) ,bäckstrand ,fåtalig ,1988 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar ,2 bestånd ,2005 (BGM)
Ö om Reningsverket (13D 5h , [67299, 13859] ) ,fuktäng ,1 stort bestånd ,1989 (AOl)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ) ,bäckmynning ,25 ex ,1998 (MNo)
V. Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ) ,strandkant ,25 ex ,1997 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,bäck , 2014 (HLe)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67206, 13908] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisskogsåsen (artp.) (13D 2e , [6713308, 1373493] ) , ,noterad ,2016 (Rune Hixén)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Primula veris    Gullviva
Mellanmon (13D 6g , [6732670, 1384820] ) ,gammal slåtterlinda ,10 ex. ,2009 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13906] ) ,kulturmark ,20-30 ex ,1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Syringa josikaea    Ungersk syrén
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13875] ) ,soptipp ,1 ex. ,2013 (MNo)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Tyngsjö, Vattaå (12D 6i , [66824, 13940] ) ,betesmark och hackslog ,t. riklig ,1989 (TLj & LBr)
Vattaå, SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,slåttrad äng ,ca 100 ex ,1996 (OSt)
Vålberget (13D 8i , [67412, 13909] ) ,ängsmark ,5 ex ,1996 (BGM)
Vålberget i södra delen av fäboden (13D 8i , [67412, 13909] ) ,slåttermark ,5 ex ,1991 (Sonja Hallgren)
Vålberget (13D 8i , [6741210, 1390930] ) ,slåttermark ,14 ,2020 (BGM)
Vattaå (artp.) (12D 6i , [6682578, 1394029] ) , ,11 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Tyngsjö, Vattaå. Malung församling (artp.) (12D 6i , [6682581, 1394030] ) ,betesmark ,119 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberget, Malung s:n (artp.) (13D 8i , [6741214, 1390935] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (13D 8i , [6741220, 1390932] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
200 m N om gården Kvarnudden (12D 6i , [66813, 13935] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ) ,rik källpåverkad sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar ,ett bestånd ,2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) , ~refl~ ,fuktstråk, skogsdike ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2009 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715920, 1390239] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716028, 1390288] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740057, 1367876] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749274, 1387478] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sleslåttkojan (artp.) (13D 9j , [6748142, 1397200] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Galium album    Stormåra
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Galium album x verum    
Järnvägsstation (13D 6h , [6731440, 1385500] ) ,banområde ,rikligt ,2012 (MNo)
Galium aparine    Snärjmåra
Hole, första huset efter bron (13D 6h , [6731130, 1385370] ) ,ogräs i trädgård ,rikligt ,2008 (BGM)
Lännviken (13D 7i , [67396, 13934] ) ,gårdstun , 2007 (LFn)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Galium boreale    Vitmåra
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ) , ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,ett bestånd i ett blöthål ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) ,skogsmark ungskog blandad ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Kvarteret Kullan Malung (13D 6h , [6731580, 1385910] ) ,ogräs i rabatt ,1 ex ,2014 (MNo)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ) ,vegetationsfattigt gungfly vid sjöstrand ,nårga m2 ,1997 (OSt)
Gårdsjön (13D 4h , [67207, 13854] ) ,sjöstrand ,rikligt ,1997 (BGM)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730690, 1386100] ) ,strand och på bryggan ,minst 100 ,2006 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13746] ) ,strandkärr ,ca 10 ex ,2004 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Galium triflorum    Myskmåra
Öjsberget. Nedanför öststupan. (13D 7i , [67399, 13914] ) ,rik sydbergsvegetation. måran i granskogen nedom stupet. diabasberggrund. ,50-tal ,1987 (LBr)
Öjsberget, rikligt 1950-t (Er) * (13D 7i , [67398, 13913] ) ,östbranten i granskog ,litet bestånd ,1988 (PEr o a)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740040, 1391425] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740106, 1391464] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Galium verum    Gulmåra
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Storbygärdet (13D 5h , [6729210, 1385090] ) ,gammal åkermark ,3-4 bestånd ,2011 (AOl)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö ,några enstaka kvarstående ,2005 (BGM)
Grimsåker (13D 5h , [67287, 13868] ) ,igenväxande lindor vid ödegård ,rikligt ,2010 (MNo)
Tällbyn, vid Lögviken (13D 5h , [67296, 13864] ) ,gammal slåtteräng ,fåtal ex. ,1989 (AOl)
Malung Liden (13D 6g , [67303, 13843] ) ,gamla slåtterlindor ,rikligt på 200 - 300 kvm, mest vitblommiga ,2018 (AOl)
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13848] ) ,dikeskan ,50 ex ,1998 (MNo)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Mellanmon (13D 6g , [6733620, 1384510] ) ,skräphög ,några ex. ,2010 (MNo)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745310, 1394167] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,2 stora bestånd ,2011 (MNo)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Öje (13D 9i , ) ,i trädgård ,1997 (BHn)
Öje, Helmerssons gård (13D 9i , [67453, 13948] ) ,i hallon och nässlor ,mkt ,1997 (MNo)
Phacelia tanacetifolia    Honungsfacelia
Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) ,vid fågelbord ,1 ex ,1996 (MNo)
Amsinckia micrantha    Gullört
Södra Mon (13D 6h , [67325, 13851] ) ,vägkant ,1 ex ,1996 (MNo)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Södra Mon, Hallosbacken (13D 6g , [67321, 13849] ) ,ruderatmark ,1 ex ,1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) ,potatisland ,1 ex ,1996 (MNo)
Södra Mon, Hallosbacken (13D 6g , [67322, 13848] ) ,ruderatmark ,3 ex ,1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [67321, 13852] ) ,nygrävt dike ,48 ex ,1999 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732130, 1385210] ) ,nygrävt dike ,48 ex ,1999 (MNo)
Echium vulgare    Blåeld
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Yttermalung (13D 3i , [67195, 13911] ) ,vägkant vid gamla fiskodlingen ,2 ,1996 (MNo)
Malung, Mobyn (13D 6g , [67327, 13846] ) ,åkerkant ,1 ,1996 (MNo)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,ruderatmartk ,rikligt ,2018 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ) ,bäckmynning ,10 ex ,1998 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [67333, 13836] ) ,älvstranden ,ca. 25 ex ,2005 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ) ,dike ,mkt utefter 200 m ,2006 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ) ,strandkant ,rikligt ,2004 (BGM)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
350 m V Jan-Massas.vid "Rönningen" (12D 8i , [66925, 13909] ) ,fuktig f.d.äng,igenväxande , 1988 (OSt)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ) ,bäckfåra ,ett flertal ,1997 (BGM)
Vid vägen öster om älven (13D 2i , [67149, 13918] ) ,blöt gräsmark ,ett flertal ,1998 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,strandkant, normalt översvämmad älvbotten , 2018 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ) ,älvstranden , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Östra Utsjö vid Västerdalälven (13D 5h , [6726720, 1386950] ) ,strandkant ,rikligt ,2004 (AOl)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733380, 1383540] ) ,älvstranden ,vanlig utefter älven ,2005 (MNo)
Norr om bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733400, 1383470] ) ,älvstranden ,2 ex ,2000 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ) ,strandkant ,rikligt ,2004 (BGM)
V. Öje (Svedsvägen) (13D 9i , [6745370, 1393810] ) ,ängsmark vid bäck ,liten lokal med ca 50 st ,2008 (SOl)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Malungsfors (13D 7f , [67369, 13753] ) ,i kanten av ett potatisland ,1 ,1998 (MNo)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Barktorp (12D 9h , [6696582, 1386199] ) ,tomtmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) ,bäckravin ,4 ex ,1998 (MNo)
Malung (13D 6h , [67318, 13853] ) ,ogräs i häck ,3 ,2011 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) ,vägkant ,riklgt ,2011 (MNo)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Norra stranden nedströms kärleksudden (13D 4h , [6724180, 1389640] ) ,stenig strand ,1 stort ex ,2019 (MNo)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Malung (13D 6h , [6731360, 1385490] ) ,älvstranden ,1 ,2011 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,rikligt ,2012 (MNo)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,rikligt ,2011 (MNo)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ) ,0,2 m djupt,mycket svagt strömmande # (belägg) ,t.rikligt ,1989 (OSt)
Tyngeberget (13D 6i , [6732880, 1392590] ) ,myrgöl ,täckande flera kvm ,2007 (BGM)
Callitriche hamulata    Klolånke
Mosjöns utlopp (13D 6g , [6732760, 1384240] ) ,älvstrand ,rikligt ,2013 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Callitriche palustris    Smålånke
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Ö.Bredsjönäs (12D 5j , [6679, 1396] ) ,betesmark , 1989 (TLj & LBr)
Söder om Lisskogsåsen (13D 1e , [6709800, 1373830] ) ,vägkant, vändplan ,många ,2012 (MNo)
Granberget (13D 2e , [67115, 13701] ) ,slåttrad mager ängsmark , 2016 (MNo)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67243, 13884] ) ,gräsmark ,10 ex ,1997 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) ,ängsmark ,fåtal ex ,1989 (AOl)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13890] ) ,gräsmark ,1 ex ,1999 (BGM)
OSO Lugnet (13D 4h , [67245, 13889] ) ,gräsmark ,1 ex ,1999 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Grimsmyrheden (13D 6h , [6730050, 1385180] ) ,ängsmark ,ca 20 ex ,2001 (AOl)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
1 km norr om Arvsela (13D 7h , [67383, 13895] ) ,skogsbilvägskanter ,rikligt ,2007 (MNo)
Galeopsis bifida    Toppdån
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ~refl~ ,sydbrant , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) ,fäbod, skräphög ,rikligt ,2009 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Kottbacken S (artp.) (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ) ,åker , 2014 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö ,ett bestånd ,2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67211, 13856] ) ,fuktig näringsrik mark ,fåtal ,1998 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Mellanmon (13D 6g , [6732970, 1384460] ) ,rudratmark ,4 ex ,2007 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731630, 1385340] ) ,ruderatmark ,c:a 10 ,2011 (MNo)
Öje (13D 9i , [67452, 13949] ) ,dyngstack ,några ,1997 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Barktorp (12D 9h , [6696582, 1386199] ) ,tomtmark ,rikligt-ymnigt ,2004 (IPt)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ) ,gräsmark ,ett fåtal ,2000 (BGM)
Malungs fiskodling (13D 6h , [67314, 13855] ) ,Gräsmark/ruderatmark ,några ex ,1996 (MNo)
Nära badhuset, på andra sidan vägen (13D 6h , [6732150, 1385080] ) ,skrotig gräsmark ,glest på några kvm ,2006 (MNo)
Malungsfors,Spännargården (13D 7f , [67374, 13769] ) ,gräsmark ,riklig ,1986 (PEr)
Lamiastrum galeobdolon    Gulplister
Lybergsgnupens östbrant i gammal granskog (14D 0g , [6751, 1384] ) ,rikkärr i högörtgranskog ,några små förekomster nära före-gående 1982- ,1986 (RYN.1985b ,PEr)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Malungsfors (13D 7f , [67378, 13768] ) ,sandig P-plats vid husvägg ,1 ex ,1997 (MNo)
Lamium purpureum    Rödplister
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [6732130, 1384960] ) ,jordhög ,2 ,2008 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67325, 13848] ) ,trädgård ,10 ex ,1998 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6732840, 1384600] ) ,jordhög ,2 ex. ,2008 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731690, 1385270] ) ,ruderatmark ,1 ,2011 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [67320, 13851] ) ,jordhög ,5 ,2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,några ,2011 (MNo)
Mentha arvensis    Åkermynta
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Lömänget (13D 3i , [6715950, 1391580] ) ,vid ån Lömman , 2019 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,strandkant, normalt översvämmad älvbotten ,rikligt ,2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [6732710, 1384890] ) ,kornåker ,rikligt ,2010 (MNo)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
1km norr om Mellanmon (13D 6h , [67340, 13853] ) ,skogsdike från gammal odling ,rikligt ,2009 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13747] ) ,strandkanten i vattnet ,rikligt ,2004 (BGM)
V. Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ) ,sjöstrand ,10 ex ,1997 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Långtjärnsbäcken, Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6708777, 1393302] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Ingela Källén)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Mentha x gentilis    Ädelmynta
Avradsberg vid skolans uthus, 1959 (P.Er, det. Hyl) * ) ,intill hönsgården vid den nu till bostad ombyggda skolan, bland nässlor ,fåtalig ,1989 (LBr&TLj, kontr. TKa)
Bråtesta ,gammal trädgård ,många ex på c:a 2 kvm ,2006 (MNo)
Norra Avradsberg, gamla skolhuset (artp.) ,ogräs i trädgård , 2013 (Charlotte Wigermo)
Norra Avradsberg, gamla skolhuset (artp.) ,ogräs i trädgård ,noterad ,1998 (Bengt Nilsson, Erik Ljungstrand, Åke Svensson)
Södra Avradsberg, vid fäbodstället Berget ,med matjord från Avradsbergs skola ,över 100 ex. ,1995 (MNo & Per)
Tyngsjö,ca 100 m från den 1961 upptäckta lokalen ,skräpmark i kanten av skogsbilväg , 1998 (MNo & PEr)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Prunella vulgaris    Brunört
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,fläckvis rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [6720950, 1385160] ) ,strandkant ,ca 10 ex ,2011 (AOl)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ) , ~refl~ ,sumpskog och strandäng , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731680, 1385250] ) ,älvstranden , 2015 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) , ~refl~ ,bäckravin ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Pålkullen (13D 0g , [67012, 13822] ) ,gammal bosättning ,c:a 5 ,2012 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732710, 1384890] ) ,kornåker ,100-tals ,2010 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732860, 1384630] ) ,åker ,c:a 25 ex ,2006 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732930, 1384590] ) ,åker ,c:a 20 ,2006 (MNo)
Backbyn (13D 6h , [6730430, 1385940] ) ,västerdalälven strandkant ,ca 20 ex ,2011 (AOl)
Vid Åsbytjärn (13D 6h , [6730940, 1386160] ) ,strand ,c:a 10 ,2006 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731630, 1385340] ) ,ruderatmark vid älvstranden ,c:a 10 ,2011 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732110, 1385260] ) ,hästhage , 2015 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ) ,strandkant ,rikligt ,2004 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,bäckkant ,mycket ,2006 (BGM)
Atlasruta (13D 8i ) , ,frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Öjsberget,vägen till hygget nedom berget (13D 8i , [67406, 13921] ) ,vägkant ,rikligt ,1999 (BGM)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Storbyn vid ridhuset (13D 5h , [6729570, 1385650] ) ,väg- och dikeskant ,rikligt vid infarten till stallet och på båda sidor om Utsjövägen ,2020 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731385, 1385502] ) ,gräsbacke ,3 ,2020 (MNo)
Malung Grönland vid järnvägsstationen (13D 6h , [6731385, 1385502] ) ,gräsbacke ,3 ,2019 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731385, 1385502] ) ,gräsbacke ,5 smärre bestånd ,2015 (MNo)
Tällbyn 1916-43 (Bmn) * 1950-t (enl elever:Sdn) * N om Tällbyn (13D 5h , [67296, 13856] ) ,torr gräsmark efter gårdsväg ,rikligt, 1989- ,1991 (AOl)
Malung, ridhuset (artp.) (13D 5h , [6729589, 1385672] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ) ,avloppsanläggning ,1 ex ,2014 (MNo)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ) ,ruderatmark ,rikligt ,2011 (MNo)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,c:a 10 ,2011 (MNo)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ) ,avloppsanläggning , 2014 (MNo)
Solanum dulcamara    Besksöta
Lömänget (13D 3i , [6715970, 1391610] ) ,vägkant , 2019 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6729630, 1385510] ) ,vid bro över liten bäck ,3 bestånd ,2011 (AOl)
Mobyn Hallosbacken (13D 6h , [67320, 13850] ) ,bäckravin ,1 ex ,1995 (MNo)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ) ,ödetomt ,~10 ex ,2000 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733140, 1387710] ) ,trädgårdsutkast ,c:a 10 blommande ex. ,2007 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,1 ,2011 (MNo)
Solanum tuberosum    Potatis
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ) ,avloppsanläggning , 2014 (MNo)
Sutera cordata    Snöflinga
Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,torr sandig del av en vändplan ,1 ex ,2011 (MNo)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Såglömman (13D 2h , [67127, 13886] ) ,vändplan ,~ 25 ex ,2002 (MNo)
Malungs folkhögskola (13D 5h , [67297, 13869] ) ,järnvägsbank ,1 ex ,1996 (MNo)
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ) ,löparbanor , 2015 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [67314, 13855] ) ,spårområdet ,> 100 ex ,1999 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ) ,lastkaj ,3 ex ,1996 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731450, 1385520] ) ,spårområdet ,c:a 25 ex ,2006 (MNo)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ) ,soptipp ,rikligt ,2015 (MNo)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Euphrasia micrantha    Ljungögontröst
Vägen mot Hyttådran (13D 6h , [6734001, 1389562] ) ,utefeter grusväg tillsammans med ljung och lite småtallar ,c:a 1200 ex från koordinater och 450 m SO til O ,2016 (MNo)
Borenvägen (artp.) (13D 6h , [6733929, 1389624] ) ,flera på väg upp ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Borenvägen (artp.) (13D 6h , [6733950, 1389585] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Vägen mot Hyttådran (artp.) (13D 6h , [6734001, 1389562] ) ,utefter grusväg tillsammans med ljung och lite småtallar ,4000 individ är ett beräknat antal, förmodligen i underkant ,2020 (Mats Nordhag)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,fäbodmiljö med slåtterlindor , 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåtterlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ) ,skogsbilväg , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lissbumyran, vid grusvägen strax V om (artp.) (13D 8f , [6743228, 1377470] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749243, 1387577] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Linaria repens    Strimsporre
Bullsjön Malung (13D 6g , [6731980, 1384820] ) ,strandkant vid älven ,rikligt ,2014 (MNo)
V om Malungs gammelgård (13D 6h , [67302, 13868] ) ,grusig mark järnvägsbank ,rikligt ,1989 (LFn)
Grimsmyrheden (13D 6h , [67304, 13852] ) ,dikesren ,2 ex. ,1989 (LFn)
Grimsmyrheden (13D 6h , [67306, 13851] ) ,dikesren ,ett 20-tal ,1989 (LFn)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731450, 1385520] ) ,spårområdet ,många ,2006 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Linaria repens x vulgaris    
Malungs jvg-station (13D 6h , [6731440, 1385540] ) ,spårområde , 2018 (MNo)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Backsälen , fäbod (13D 6i , [6730270, 1392680] ) ,vägkant , (urspr.planterad ) , 2007 (Stina Johansson)
1 km NO Nytorp (13D 7i , [6737740, 1391490] ) ,trädgårdsutkast , 2020 (MNo)
Backsälen, Malung (artp.) (13D 6i , [6730210, 1392750] ) ,fäbodvall ,300 ex ,2008 (Simon Bäck)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens allm. , 2002 (HLe)
Ca 800 m O Årstjärnen (13D 6g , [67304, 13819] ) , ~refl~ ,torr tallskog och hyggeskant , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Nötkölen 8 km V Malung (artp.) (13D 6f , [6731278, 1377676] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbumyran, strax V om (artp.) (13D 8f , [6743207, 1377481] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens allm. , 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Mellanmon (13D 6g , [6732870, 1384600] ) ,jordgubbsodling ,9 ex ,1999 (MNo)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Västra Fors, Perjosholen (13D 7f , [67367, 13768] ) ,strandkant , 2016 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,bäckstrand och myrkant ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,i mynningen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715920, 1390244] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749031, 1387164] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749082, 1387142] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Acksjöbäcken 50 m S Vägbron (12D 8i , [66934, 13912] ) ,bäckstrand ,1 steril planta (mycket vanligare på 1960-talet) ,1988 (OSt)
Hällgrådan ,Västra sidan av älven (13D 2j , [67107, 13955] ) ,nära stranden av älven ,rikt bestånd ett 50-tal blommande ex ,1995 (LEf)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13890] ) ,våt gräsmark ,2 grupper ,1999 (BGM)
Östra Utsjö vid Västerdalälven (13D 5h , [6726710, 1386940] ) ,strandkant ,30-tal ex ,2004 (AOl)
Kvarnbäcken (13D 6g , [67342, 13844] ) ,bäckstrand ,~5 ex ,1996 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) ,bäckstrand och myrkant ,flera tiotal ,2009 (MNo)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Mabergs (13D 1g , [6706290, 1384020] ) ,oslagen linda ,rikligt ,2007 (MNo)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö (13D 3i , [67162, 13916] ) ,slåttermark , 2012 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung, Åsbyn (13D 6h , [6730830, 1385840] ) ,gräsmark utefter älven ,rikligt ,2017 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö ,några ex. ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Ö Bredsjönäs (12D 5j , [66795, 13965] ) ,gamla vallar och åkerkanter ,riklig ,1989 (LBr & TLj)
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) ,gammal gräsvall och ängsmark ,i stor mängd ,1996 (OSt)
Kangelåsen (12D 6j , [66820, 13955] ) ,gammal vall ,rikligt ,1989 (LBr & TLj)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ) ,åkerkant ,sparsamt ,2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685450, 1396890] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Acksjöåsen, 300 m S Jan Massas (12D 8i , [66921, 13912] ) ,gårdsplan , 1988 (OSt)
Acksjöåsen, 300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66922, 13909] ) ,igenväxande myrteg , 1988 (OSt)
Acksjöåsen, 75 m NV Jan Massas (12D 8i , [66925, 13911] ) ,åkerren ,4 m2 ,1988 (OSt)
Acksjöåsen vid Vintertegarna (12D 8i , [66928, 13913] ) ,igenväxande odlingar , 1988 (OSt)
Pålkullen (13D 0g , [67012, 13822] ) ,gammal bosättning ,massor ,2012 (MNo)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ) ,vägdike ,några ex. ,2007 (IPt)
Korsningen Tyngsjö Äppelbo (13D 0i , [67040, 13947] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (BGM)
Rotåberg (13D 1e , [67084, 13743] ) ,ängsmark ,rikligt ,1988 (AOl)
Gåstjärnsberg (13D 1f , [67054, 13780] ) ,vägkanter och gamla odlingar ,stora bestånd, 1981 (SSv) * fläckvis riklig 1985 (LBr), spridd ,1989 (LBr & TLj)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ) ,vägdike ,några ex. ,2007 (IPt)
Vattaå (24 39, 25 39, 25 40), (12D 6i , [66825, 13939] ) ,gamla vallar, slåttermark, fägata etc ,ymnigt ,1989 (LBr & TLj)
Kölberget, Malungs finnmark (DBS) (13D 0f , [67026, 13762] ) ,vägkant och i viss mån i äng ,rikligt ,1981 (SSv)
Tyngsjö, Vattaå. Malung församling (artp.) (12D 6i , [6682580, 1394030] ) ,betesmark ,10000 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ) ,trädgård , 1988 (OSt)
Kvilledeforsen (13D 2i , [67101, 13941] ) ,gräsmark utefter älven ,3 ,2001 (BGM)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ) ,fuktig gles strandskog ,4 ,1998 (BGM)
Vålön (13D 2i , [67126, 13925] ) ,strandbrink ,100-tals ,2000 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,standbrinken ,rikligt ,2018 (MNo)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ) ,avloppsanläggning ,1 ex ,2014 (MNo)
Verbascum speciosum    Praktkungsljus
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,3 ,2012 (MNo)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) ,övergivet potatisland ,1 ex ,1997 (OSt)
Backselsvägen (13D 6h , [6731014, 1388272] ) ,vägkant ,1 ,2013 (MNo)
Malung, sportfältet (13D 6h , [67313, 13867] ) ,jordhög ,1 ,2010 (MNo)
"Vid butiken ""Dalaridå""" (13D 6h , [67321, 13854] ) ,skräpmark på baksidan ,2 ex ,2000 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ) ,ruderatmark , 2011 (MNo)
Veronica arvensis    Fältveronika
200 m S Jan-Massas, "Övralid" (12D 8i , [66922, 13912] ) ,trädgårdsland , 1988 (OSt)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ) ,spårområde ,rikligt på c:a 1 kvm ,2011 (MNo)
Lantmäteriets parkering (13D 6h , [67319, 13861] ) ,torr gräsmatta ,10 ex ,1998 (MNo)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Veronica longifolia    Strandveronika
Sillerö, Sännet (13D 3i , [6717200, 1391500] ) ,I kanten av en ås vid en gammal husgrund ,c:a 50 ,2003 (LFr)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,1 ,2011 (MNo)
Veronica officinalis    Ärenpris
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709380, 1392960] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Veronica persica    Trädgårdsveronika
Malung Gymnasieskolan, vid utgången till idrottshallen (13D 6h , [6731110, 1386430] ) ,gräsmatta ,9 ,2009 (MNo)
Veronica scutellata    Dyveronika
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Brändgropen SO Backsela (13D 5i , [67291, 13936] ) ,grundvattengrop ,rikligt ,2011 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ) ,dike ,mkt utefter 200m ,2006 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ) ,frodig skogsmark, hygge ,ett tiotal ,frekvens m.allm. , 2008 (BGM)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Veronica spicata    Axveronika
S. Grimsmyrheden (13D 5h , [67296, 13856] ) ,gräsmark, trädgårdsflygting ,fåtal ex ,1989 (AOl)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i dikeskanter ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbumyren Malungsfors N om (artp.) (13D 8f , [6743172, 1377518] ) ,blandmyr med tall , 2014 (Carl-Axel Andersson)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743178, 1377513] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) ,artificiell miljö skogsväg+vägkanter ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,fuktig gräsmark med triviallövträd ,71 ,2019 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Utricularia intermedia    Dybläddra
200 m N om gården Kvarnudden (12D 6i , [66813, 13935] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strandkant , 2005 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [6721100, 1385170] ) ,strandkant vid mörtbäckens mynning ,ca 10 ex ,2011 (AOl)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Örsåsen (13D 5i , [67272, 13938] ) ,grävd damm , 2014 (MNo)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ) , ~refl~ ,sluttande myr - kärr , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13704] ) ,i vattnet ,fåtal ,2003 (BGM)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ) ,sankmark ,rikligt ,1996 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67409, 13928] ) ,sankmark ,rikligt ,1996 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735846, 1369502] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743166, 1377545] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749097, 1387185] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
4:e tjärnen från Kvien i västra tjärnraden (12D 8i , [66934, 13902] ) ,myrtjärn , 1988 (OSt)
Brändgropen (13D 5i , [67291, 13936] ) ,grundvattenframslag i grustäkt , 1994 (MNo)
Källmyra, Arvsela (13D 7h , [67378, 13890] ) ,blötmyr ,rikligt ,2010 (MNo)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Utricularia ochroleuca    Blekbläddra
Väster om Kappsjöselen (13D 3g , [6719390, 1383800] ) ,myr nedanför och väster om Geråsen ,ca 15 ex ,2003 (AOl)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strandkant , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ) ,vattenpölar ,3-4 ex ,2000 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ) ,bäckmynning ,10 ex ,1997 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Plantago major    Groblad
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Grusväg strax O om Blästmyran (artp.) (13D 8f , [6742927, 1376270] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Sälenvägen (13D 3j , [67156, 13955] ) ,vägkant ,1 tuva ,2018 (MNo)
Sälenvägen (13D 6h , [6730890, 1386670] ) ,vägkant ,1 tuva ,2018 (MNo)
Malungs järnaffär (13D 6h , [6731370, 1386530] ) ,vägkant ,2 tuvor ,2015 (MNo)
Sälenvägen (13D 6h , [67321, 13856] ) ,vägkant ,2 tuvor ,2018 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67328, 13875] ) ,vägkant ,en tuva ,2000 (MNo)
Öjsvägen (13D 6h , [6733001, 1387644] ) ,vägkant , 2013 (MNo)
Sälenvägen NV Megrinntäkten (13D 8e , [67423, 13730] ) ,vägkant ,1 tuva ,2016 (MNo)
Moravägen V om Resjöbron (13D 9j , [67464, 13991] ) ,vägkant ,1 tuva ,2016 (MNo)
Väg 66 NV om Malungsfors på vägens norra sida (artp.) (13D 7f , [6739886, 1375385] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Persson)
Väg 66 NV om Malungsfors på vägens norra sida (artp.) (13D 7f , [6739911, 1375339] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Persson)
Plantago media    Rödkämpar
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mln Mosjöarna o Hallsjön S om jvg (13D 6g , [67329, 13845] ) , ~refl~ ,linda , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Gammalsälen (13D 7d , [67350, 13675] ) ,torr betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ) ,torr artrik betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ) ,torr artrik betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Littorella uniflora    Strandpryl
Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ) ,tidvis översvämmad strand # (belägg) ,rikligt ,1989 (OSt)
1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ) ,tidvis översvämmad strand (belägg) ,t.rikligt ,1989 (OSt)
Nedanför 'Uvbron' 1,4 km SSV Kviensdammen (12D 8h , [66930, 13892] ) ,tidvis översvämmad strand # (belägg) ,t.rikligt ,1989 (OSt)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant, normalt översvämmad älvstrand ,rikligt ,2018 (BGM)
Linnaea borealis    Linnéa
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709130, 1393070] ) ,vägkant, mosand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1393010] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709350, 1392970] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Tällbyn-Grimsmyrheden ,vid älven (13D 5h , [67297, 13859] ) ,gammal slåtteräng ,flera buskar ,1989 (AOl)
Myckelbyn, Malung (13D 5h , [6729840, 1386100] ) ,älvstrand ,rikligt ,2020 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13848] ) ,dike vid järnvägen ,3 ex ,1996 (MNo)
Lonicera tatarica    Rosentry
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,1 ,2012 (MNo)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Uvlidsmorarna (13D 1h , [67076, 13863] ) ,skogsmark ,flera buskar ,1987 (PEr)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,1 ,2004 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ) ,hygge ,ett ex ,2008 (BGM)
Uvlidmorarna sydväst Baggön (artp.) (13D 1h , [6708615, 1385475] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13876] ) ,ruderatmark , 2016 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Viburnum opulus    Olvon
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67243, 13884] ) ,skogsmark ,en buske ,1997 (BGM)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,ett tiotal ,2006 (BGM)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ) ,frodig granskog med stora aspar ,1 ex ,2005 (BGM)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ) ,fuktig lövskog ,1 ,2012 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark ängsartad skog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,utmed bäcken ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , , 2011 (Gyrd Harstad)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ) ,älvstranden , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt i fuktiga miljöer ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Upprämsälven (artp.) (12D 7i , [6689760, 1394026] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,utmed bäcken ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,slåttermark ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ) , ~refl~ ,sumpskog och strandäng , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Gårmyran (artp.) (13D 2e , [6711619, 1374721] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Digerbergskölen (artp.) (13D 3d , [6716588, 1369342] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Digerbergskölen (artp.) (13D 3d , [6716662, 1369321] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717305, 1367872] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Digerbergskölen (artp.) (13D 3d , [6717513, 1369504] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717547, 1367879] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717792, 1367741] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Örsåsbäcken (artp.) (13D 3e , [6716317, 1370028] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Digerbergskölen (artp.) (13D 3e , [6716454, 1370095] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gårdtjärnsmyrorna (artp.) (13D 3e , [6719352, 1371215] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Gårdtjärnsmyrorna (artp.) (13D 3e , [6719353, 1371611] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Isakkölen (artp.) (13D 3e , [6719802, 1370738] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Busvalltjärnen Myr NO om (artp.) (13D 3f , [6719969, 1376326] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715930, 1390247] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Håbergskölen (artp.) (13D 5f , [6728145, 1378176] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372980] ) ,älvstrand, västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749148, 1387164] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Campanula glomerata    Toppklocka
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13859] ) ,fäbodvall ,10 ex ,2000 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ) ,näringsrik ängsmark ,10-20 ex ,1996 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Nedre Abborberg (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård, övergivet torp , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk ,c:a 50 ex ,2020 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0h , [6751280, 1385010] ) ,hygge ,över 100 ex ,2007 (BGM)
Lybergsgnupen, 1960 (T. Bevring enl P.Er) * tynande tillvaro 1980 (AGr) * nedanför branten (14D 0g , [67513, 13848] ) ,på kalhygge upptaget 1981 i rik ängsgranskog med bl a gulplister, skogssvingel och myska ,4 bestånd (30-40 ex) ,1989 (AOl)
Gnupen (artp.) (14D 0g , [6751344, 1384841] ) ,högörtbarrskog ,30 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Campanula patula    Ängsklocka
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Storbygärdet (artp.) (13D 5h , [6729896, 1385426] ) , ,1 ,2017 (Henrik Spovin)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Malungs hembygdsgård (artp.) (13D 6h , [6730158, 1386778] ) ,vägren , 2009 (Crister Albinsson, Jan-Olof Petersson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,710 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Bysjön (artp.) (13D 8j , [6744464, 1395222] ) , ,1 ,2018 (Henrik Spovin)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje, strax O landsvägsbron (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394405] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Idbäck (13D 6g , [67333, 13824] ) ,vägdike ,flera bestånd uteftar vägen mellan Idbäck och Rommarheden ,2008 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [6731830, 1385230] ) ,vägkant ,7 ex ,2007 (MNo)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ) ,ödetomt ,~10 ex ,2000 (MNo)
Vid Albacken, utefter Sälenvägen (13D 6h , [6732170, 1385680] ) ,vägren ,c:a 10 ,2006 (MNo)
Mobyn (13D 6h , [6732690, 1385130] ) ,vägkant ,5 ex ,2007 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.) (12D 7i , [6687377, 1393301] ) ,anläggning på land ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Södra Västerfall (artp.) (12D 7i , [6687657, 1392780] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Didrik)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,160 ,2010 (Magnus Stenmark)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje, vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394194] ) , ,noterad ,2019 (Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Tyngsjö vid kyrkan (12D 7i , [66862, 13933] ) ,sjöstrand ,mkt ,1996 (MNo)
Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ) ,tidvis översvämmad strand # ,t.rikligt ,1989 (OSt)
Acksjön , vid utloppet (12D 8i , [6692300, 1391980] ) ,sandbotten , c:a 1 m djupt ,1 m2 ,1997 (OSt)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Öjesjön vid Lännviken (13D 7i , [6739227, 1393172] ) ,grunt vatten nära stranden ,c:a 20 ex ,2017 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Achillea millefolium    Röllika
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Håliden (13D 3f , [67199, 13774] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje, vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394194] ) , ,noterad ,2019 (Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Achillea ptarmica    Nysört
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Håliden (13D 3f , [67199, 13774] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Törnäset (13D 8i , [67407, 13939] ) ,vägkant , 2009 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Bysjön (artp.) (13D 8j , [6744464, 1395222] ) , ,1 ,2018 (Henrik Spovin)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje, vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394194] ) , ,noterad ,2019 (Olle Holst)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) ,gräsmattan vid fågelbordet ,~ 10 ex ,1996 (MNo)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Haftahedarna (13D 1j , [67054, 13951] ) ,naturvårdsbränning , 2015 (MNo)
Tyngsjövägen väster om Märrgrådan (13D 2i , [6711630, 1392000] ) , ~refl~ ,Vägkant , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ) ,frodig vägkant , 2019 (MNo)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741480, 1382230] ) ,slåtterlinda mitt å valn , 2015 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Haftahedarna (artp.) (13D 0j , [6704993, 1395277] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Vägkant Haftahedarna (artp.) (13D 1i , [6707234, 1393743] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Lundin)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707520, 1393410] ) ,vägkant, mosand ,6 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707540, 1393380] ) ,vägkant, mosand ,1 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707570, 1393360] ) ,vägkant, mosand ,23 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707580, 1393360] ) ,vägkant, mosand ,10 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707600, 1393320] ) ,vägkant, mosand ,15 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.) (13D 1i , [6707610, 1393340] ) ,vägkant, mosand ,18 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, nedströms vägen (artp.) (13D 1i , [6708828, 1393268] ) ,vägkant , 2009 (Henrik Weibull)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711460, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,1 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711470, 1391980] ) ,vägkant, tallmo ,24 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711490, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,1 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711500, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,13 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.) (13D 2i , [6711510, 1391990] ) ,vägkant, tallmo ,40 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Malungs hembygdsgård (artp.) (13D 6h , [6730234, 1386705] ) ,v-vänd grässlänt mot bilväg v om hembygdsgården , 2010 (Michael Andersson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740086, 1391435] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Södra Mon (13D 6g , [6732290, 1384980] ) ,järnvägsbank ,c:a 25 ex ,2006 (MNo)
Skinnarvallen (13D 6h , [6730640, 1386510] ) ,vid järnvägen ,2 bestånd ,2011 (AOl)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ) ,spårområde ,ett tiotal ex. ,2011 (MNo)
Arctium lappa    Stor kardborre
Hallosbacken Malung (13D 6g , [6732110, 1384980] ) ,trädgård kvarstående sedan 10 år , 2014 (MNo)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Myckelbyn söder om Kyrkskolan (13D 5h , [6729880, 1386130] ) ,strandkant vid Västerdalälven ,stort bestånd ,2005 (AOl)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,5 ,2012 (MNo)
Västra Utsjö Malung (artp.) (13D 5h , [6726104, 1386441] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Agneta Olsson)
Arnica montana    Slåttergubbe
Vägen Ö om älven (13D 2i , [67141, 13920] ) ,vägkant sandig ,2 ex.+ flera bladrosetter ,1998 (BGM)
Sillerö vid Sännet efter älven (13D 3i , [67172, 13919] ) , ,flerstädes 1989 (LEf&LFn) -- tre bestånd á ca 20 ex ,1991 (LEf)
Yttermalung strax N om V brofästet (13D 3i , [67198, 13909] ) ,gammal slåttermark mot älven ,få ex ,1989 (SEr)
Gärdsås i N-delen av byn vid Buska (13D 6f , [67349, 13792] ) ,vid åkerkant nära älven, slyuppslag ,få ex ,1989 (PEr)
Idbäck vid Almlöfs (13D 6g , [67321, 13839] ) ,åkerkant ,ca 90 blommande ex ,1989 (A-K. Almlöf)
Snörkillingåsen (13D 6g , [6733010, 1383970] ) ,torr ås nära älven ,3 blommande och 25 bladrosetter ,2004 (MNo)
Örarbäcksheden, ca 1910-t (Sam) -- vid stig ner mot älven (13D 4i , [67231, 13901] ) , ,få ex ,1989 (PEr o a)
Sillerö, ca 1940-tal (Sj) * vid Nils Åhnebrinks (13D 3i , [67159, 13918] ) ,betad ängsmark nära älven ,flera ex ,1988 (LEf o a)
Vålbergs Fäbod (artp.) (13D 8i , [6741508, 1390768] ) , ,1 ,2005 (Uno Skog)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ) , ~refl~ ,järnväg , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Aster novi-belgii    Höstaster
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13876] ) ,ruderatmark , 2016 (MNo)
Bidens tripartita    Brunskära
Södra Mon (13D 6g , [6732790, 1384630] ) ,jordgubbsodling ,1 ex ,1997 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,flera storväxta exemplar ,2015 (MNo)
Nordväst Hallsjöviken (13D 6h , [67327, 13863] ) ,gammalt jordgubbsland ,8 ex ,2005 (MNo)
Carduus crispus    Krustistel
Väg 45 vid utfarten från Malung (13D 5g , [67285, 13844] ) ,dikeskant ,1 ex ,2005 (BGM)
Väg 45 vid utfarten från Malung (13D 5g , [67286, 13844] ) ,dikeskant ,1 ex ,2005 (BGM)
Norra Grimsåker (13D 5h , [67299, 13870] ) ,ruderatmark ,10 ex ,1998 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6733620, 1384510] ) ,skräphög ,1 ,2010 (MNo)
Holon, Guckuvägen (13D 6h , [67308, 13871] ) ,jordhög ,c:a 10 ex ,2012 (MNo)
Malung (13D 6h , [6732060, 1385160] ) ,ruderatmark ,2 ex ,2008 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ) ,timmerupplagsplats , 2014 (MNo)
Östra Öje (13D 9i , [67454, 13949] ) ,vägkant ,2 ex ,2000 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,ett tiotal ,2011 (MNo)
Centaurea cyanus    Blåklint
Mellanmon (13D 6g , [6732970, 1384550] ) ,jordgubbsodling ,6 ex ,1999 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67332, 13843] ) ,jordgubbsodling ,1 ex ,1997 (MNo)
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ) ,avloppsanläggning , 2014 (MNo)
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Centaurea jacea    Rödklint
Västra Utsjö (13D 5h , [6727410, 1386470] ) ,vägkant ,en tuva ,2009 (AOl)
Arvsela (13D 7h , [6737400, 1389750] ) ,slåtterlinda ,rikligt ,2015 (MNo)
Centaurea montana    Bergklint
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Norra Grimsåker (13D 5h , [67295, 13871] ) ,vägkant ,25 ex ,1996 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731570, 1385430] ) ,järnvägsbank ,flera 100 ,2006 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark ängsartad skog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Malungsfors, Ällingåns kraftverk (13D 7f , [67369, 13751] ) ,torr gräsbacke ,7 ex ,1995 (MNo)
Cicerbita alpina    Torta
300 m N vägkrönet vid Laxmossen (12D 8i , [66905, 13926] ) ,nordvänd skogssluttning intill väg ,ca 5 ex. ,1988 (OSt)
800 m S Ljungfall ,vid vägen (12D 8i , [66906, 13926] ) ,NO-sluttning, näringsrik skog ,3 ex ,1996 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,ca 10 ,2004 (BGM)
Uvlidsmorarna vid Uvån S om Holmsjön (13D 1h , [67088, 13854] ) , , 1981 (SSv)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ) ,fuktig frodig blandslog ,rikligt ,2009 (MNo)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 3g , [6719390, 1383800] ) ,skogsmark ,ca 40 ex ,2003 (AOl)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720690, 1386630] ) ,skog, hygge ,några ex ,2008 (BGM)
Norr om Mörkmorberget (13D 4h , [67226, 13859] ) ,skogsmark ,ca 50 ,2000 (BGM)
Sydöst Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) ,skogsmark ,ett flertal ,1997 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ) ,hyggeskant ned bäck ,mycket ,2006 (BGM)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,bäck på hygge ,mycket ,2005 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,frodigt hygge , 1998 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67413, 13911] ) ,nära vägen ,rikligt ,1998 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746380, 1377270] ) ,fäbod, betad för några år sedan ,rikligt ,2008 (BGM)
Kotdalen vid Gnupen (13D 9g , [67497, 13846] ) ,frodig skog bäckravin ,några bestånd ,2009 (MNo)
Mellan Gnupen och Sälklitten (14D 0g , [67505, 13848] ) ,ravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Uvlidmorarna väst Baggön (artp.) (13D 1h , [6708650, 1385460] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Uvlidmorarna väst Baggön (artp.) (13D 1h , [6708650, 1385460] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Norra Lömberget (artp.) (13D 1h , [6709610, 1388850] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Norra Lömberget (artp.) (13D 1h , [6709610, 1388850] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Skördrisberget (artp.) (13D 3e , [6719732, 1372024] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
PD vägen Gårdsjöberget Malung (artp.) (13D 3g , [6719968, 1384625] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Agneta Olsson)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,1 plantor/tuvor ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,1 plantor/tuvor ,2002 (Håkan Lernefalk)
Storknösen (artp.) (13D 7c , [6738071, 1362002] ) ,gransumpskog / barrskog , 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Lussivallen, Malung (artp.) (13D 7h , [6737320, 1386960] ) ,blandskog vid bäck. , 2008 (Simon Bäck)
Fagerbäcken (artp.) (13D 7h , [6739441, 1388954] ) ,barrskog / gransumpskog , 2003 ((sks), Christina Enfjäll)
Fagerbäcken (artp.) (13D 7h , [6739488, 1388295] ) ,gransumpskog / barrskog , 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Vallen (artp.) (13D 8g , [6740468, 1383967] ) ,örtrika bäckdråg / , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gnupen (artp.) (14D 0g , [6750937, 1384970] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Linnea Helmersson)
Gnupen öst (artp.) (14D 0g , [6751042, 1384895] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Gnupen (artp.) (14D 0g , [6751356, 1384810] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Lybergsgnupens NR (artp.) (14D 0g , [6751574, 1384596] ) ,grannaturskog på brant no-sluttning , 1991 (MBm)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Hära i Idbäck (13D 6g , [67324, 13837] ) ,vägslänt ,minst 50 blom ,1996 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [67332, 13834] ) ,älvstranden , 2015 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [67339, 13837] ) ,vägkant ,ett större bestånd ,2009 (MNo)
Västra Fors (13D 7f , [67370, 13755] ) ,vägkant ,ett större bestånd ,2009 (MNo)
Hobacken Tällbyn Malung (artp.) (13D 5h , [6729180, 1385312] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Agneta Olsson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Skörberget (13D 4h , [67241, 13867] ) , ~refl~ ,skogs- och myrmark , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark upp mot Sjöhusliden ,ca 20 ex ,2007 (AOl)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N om N.Mon (13D 6g , [67343, 13846] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,rikligt ,2006 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717428, 1368818] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Gerisån (13D 3f , [67196, 13789] ) ,bäckstrand , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några ex i en bäckkant ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Södra Mon (13D 6h , [67321, 13851] ) ,jordhög ,4 ex ,1998 (MNo)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ) ,rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Gerisån (13D 3f , [67196, 13789] ) ,bäckstrand , 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ) ,älvstranden , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,10 ex ,2007 (AOl)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,bäckstrand , 2015 (MNo)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,några ex i en bäckkant ,frekvens m.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Horsmyren norr Oxböcken (artp.) (13D 1i , [6709541, 1393059] ) , ,noterad ,2017 (Lars Efraimsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Päkojan (artp.) (13D 7i , [6738768, 1392880] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Lännviken (artp.) (13D 7i , [6739479, 1392837] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740264, 1391440] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Ogströmmen (artp.) (13D 9i , [6745797, 1393936] ) ,bäckdal / strandskog , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Crepis tectorum    Klofibbla
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ) , ~refl~ ,järnväg , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731610, 1385380] ) ,järnvägsbank ,minst 100 ex ,2006 (MNo)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731610, 1385960] ) ,parkeringsplats , 2015 (MNo)
Vägen till hygget Öjsberget (13D 8i , [67416, 13928] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Galinsoga parviflora    Gängel
Grönland (13D 6h , [6731590, 1385670] ) ,kommunrabatt ,1 ex ,2007 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ) ,soptipp ,1 ex. ,2015 (MNo)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Hålidens fäbod (13D 4f , [67200, 13774] ) ,svagt hävdad betesmark ,ca 5 ex ,1987 (LBr)
Gunhåberget,fäbod (13D 7c , [67382, 13601] ) ,vid väg upp till fäboden , 1986 (PEr)
Momyckelberget (13D 7h , [6739060, 1385280] ) ,vägkant intill fäbod ,c:a 10 ex ,1996 (MNo)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ) ,svagt hävdad betesmark ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) ,skogsmark ,5 ex ,1996 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67419, 13916] ) ,dikesren ,4 ex ,1998 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig i vägkanter ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.) (13D 8d , [6740078, 1367804] ) ,grusvägkant ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Pellkölen S (artp.) (13E 5a , [6727132, 1402045] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp , 2015 (MNo)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687820, 1393535] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Helianthus annuus    Solros
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731690, 1385270] ) ,ruderatmark ,2 ,2011 (MNo)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [6741630, 1395630] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67206, 13908] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ) ,artrik skyddad biotop , 2006 (LFn)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ) , ~refl~ ,mager skog , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
1 km NNV Oxbäcken (13D 1i , [6709550, 1392820] ) ,vägren , 2020 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ) ,frodig vägkant , 2019 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) , ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malung vid gammelgården (13D 6h , [67302, 13867] ) ,grusmark , 2017 (MNo)
Malung vid jvstn (13D 6h , [67314, 13854] ) ,grusmark vid lastkaj , 2017 (MNo)
Malungs återvinningsstation (13D 6h , [67323, 13875] ) ,grusmark , 2017 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67337, 13846] ) , ~refl~ ,gles blandskog , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Utefter väg 45 (13D 8i , [6741030, 1393250] ) ,vägren , 2020 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunumoren (artp.) (13D 5j , [6726836, 1398931] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
1 km NNV Oxbäcken (13D 1i , [6709550, 1392820] ) ,vägren ,4 ,2020 (MNo)
Tyngsjövägen (13D 2i , [6710050, 1392370] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Säljåker (13D 3i , [6719420, 1390820] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank ,100-tals ,2015 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67320, 13849] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Lapsana communis    Harkål
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ) ,ödetomt ,mkt ,2000 (MNo)
Malungs återvinningsstation (13D 6h , [67323, 13875] ) ,sandmark , 2017 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ) ,ruderatmark , 2015 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,vägkant , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ) , ~refl~ ,järnväg , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka på vändplan ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Öje, vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745180, 1394194] ) , ,noterad ,2019 (Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Mycelis muralis    Skogssallat
Vimyren (13D 1i , [67087, 13936] ) ,blöt skog ,rikligt ,2010 (MNo)
Björtjärnberget (13D 2h , [67117, 13870] ) ,sydvänd blockig hyggesbränd sluttning ,rikligt ,2008 (MNo)
Långselsvägen öster Bäsjöberget (13D 3g , [6719610, 1382250] ) ,hygge ,1 ex ,2008 (AOl)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731720, 1392830] ) ,rasbrant ,2 ex ,2007 (MNo)
Lännviken (13D 7i , [67395, 13927] ) ,fuktig rik granskog , 2019 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ) ,hygge ,några ex ,2008 (BGM)
Vimyran öster om Oxbäcken (artp.) (13D 1i , [6708705, 1393540] ) , , 2013 (Lars Efraimsson)
Lännviken (artp.) (13D 7i , [6739427, 1392890] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Öjsberget NR (artp.) (13D 8i , [6740072, 1391569] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) ,gårdsmiljö, gräsmark , införd ,10 m2 ,1996 (OSt)
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ) ,gårdsplan,införd o spridd , 1988 (OSt)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Elgsjöselen,fäbod (13D 5e , [67257, 13734] ) ,vägkant ,flera ex ,1987 (PEr)
Södra Böle by (13D 5h , [6727800, 1386370] ) ,vägkant ,mycket ,2006 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
500m norr soptippen (13D 6h , [67326, 13876] ) ,ruderatmark jordhögar ,3 ex ,2005 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67411, 13909] ) ,ängsmark ,10 ex ,1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Västra Bredsjönäs (12D 6i , [66812, 13942] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ) , ~refl~ ,järnväg , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Södra Mon, Karlssons Motor (13D 6h , [67320, 13851] ) ,järnvägsövergång ,3 ex ,1999 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ) ,skogsbilväg , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [67410, 13923] ) ,vägkant ,rikligt ,2017 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Flygfältsvägen Malung (artp.) (13D 5h , [6729322, 1385972] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Agneta Olsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,trädgård ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Vinterstad (13D 3i , [67159, 13916] ) ,frodvuxen gammal linda , 2015 (MNo)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,ett bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mabergs (13D 1g , [6706290, 1384020] ) ,oslagen linda ,rikligt ,2007 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rämsberget (artp.) (12D 9j , [6697115, 1395321] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Senecio inaequidens    Boerstånds
Hole (13D 6h , [6731040, 1385320] ) ,kanten av cykelväg , 2011 (AOl)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,ett stort bestånd ,2012 (MNo)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Kalkdoseraren Västra Rotån (13D 1f , [67091, 13774] ) ,vändplan ,~50 ex ,2000 (MNo)
4 km söder om Sillerö (13D 2i , [67105, 13921] ) ,kalhygge ,rikligt ,2012 (MNo)
500m norr om Geråsbergets topp (13D 3g , [6719460, 1384140] ) ,hygge ,rikligt ,2019 (AOl)
Sjöhusen (13D 4h , [6721270, 1385610] ) ,vägkant ,c:a 20 ,2005 (AOl)
Malung ,Utsjöberget Ö om Östra Utsjö (13D 5h , [6726, 1388] ) , , 1990 (PEr)
S Hunukölen (13D 5j , [6727252, 1397375] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,skogsbilväg ,några ,2005 (BGM)
Hunumoren (artp.) (13D 5j , [6726836, 1398931] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
östra öje (artp.) (13D 7i , [6735191, 1391353] ) , ,20 ,2017 (Bertil Helmersson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ) ,järnvägsbank , 2015 (MNo)
Västra Utsjö vid slakthuset (13D 5h , [67266, 13865] ) ,grushalig mark ,rikl. ,1991 (AOl)
Mellanmon (13D 6g , [6732710, 1384770] ) ,järnvägsbanken ,rikligt ,2008 (MNo)
Malungs ishall (13D 6h , [6731170, 1386680] ) ,bandyplan, sand och grus ,minst 100 ,2005 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731450, 1385520] ) ,spårområdet ,mycket ,2006 (MNo)
Malungs jvgstn (13D 6h , [67315, 13856] ) ,asfalt ,10-15 ex. ,1991 (AOl)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ) ,vägkant , 2014 (MNo)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ) ,deponi ,rikligt ,2011 (MNo)
Senecio vulgaris    Korsört
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Skörberget (13D 4h , [67241, 13867] ) , ~refl~ ,skogs- och myrmark , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Södra Mon (13D 6g , [6732610, 1384790] ) ,vid järnvägen ,1 ex ,1996 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [6732650, 1384780] ) ,vägkant , 2019 (MNo)
Mellan Backbyn och Holarna (13D 6h , [6730640, 1386480] ) ,järnvägsbanken ,flera stora bestånd ,2008 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737890, 1389600] ) ,grustag , 2019 (MNo)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67206, 13908] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.) (13D 8d , [6740077, 1367798] ) ,grusvägkant ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745310, 1394167] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [6732710, 1384890] ) ,kornåker ,100-tals ,2010 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732860, 1384630] ) ,åker ,6 ex ,2006 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6733310, 1384840] ) ,bland buskar ,2 ex ,1999 (MNo)
Grönland nära sjukstugan (13D 6h , [67315, 13860] ) ,rivningstomt ,5 ex ,1999 (MNo)
Centala Malung (13D 6h , [6731510, 1386040] ) ,rivningstomt ,5 ex ,1999 (MNo)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp , 2011 (MNo)
Sonchus asper    Svinmolke
Mellanmon (13D 6g , [67328, 13846] ) ,jordgubbsodling ,10 ex ,1997 (MNo)
Grönland (13D 6h , [6731560, 1385710] ) ,kommunrabatt ,1 ex ,2007 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732340, 1385280] ) ,ruderatmark ,1 ex ,2007 (MNo)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Storbygärdet (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,blomrabatt ,1 ex ,2007 (AOl)
Hallosbacken (13D 6g , [6732100, 1384980] ) ,trädgård ,1 ,2013 (MNo)
Tanacetum parthenium    Mattram
Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ) ,soptipp ,1 ex ,2011 (MNo)
Tanacetum vulgare    Renfana
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Söder om Grådan (13D 4h , [67245, 13875] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
400 m V Lissbuberget (13D 5j , [6726659, 1395684] ) , ~refl~ ,vägdike , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lissbuberget (artp.) (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731446, 1385530] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.) (13D 6h , [6731768, 1386152] ) , ,noterad ,2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Taraxacum vulgare    Maskros
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ) , ~refl~ ,frodig fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Tällbyn, vägen ner till flygplatsen (13D 5h , [6729180, 1385830] ) ,vägkant ,7 ex ,2007 (AOl)
Rommarheden (13D 6g , [67317, 13844] ) ,vägkant ,10 ex ,1998 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731360, 1385510] ) ,gräsmark ,c:a 50 ex ,2006 (MNo)
Vid pumphusen (13D 6h , [6731650, 1385290] ) ,gräsmark ,c:a 30 ex ,2006 (MNo)
Korsningen Moravägen - Sälenvägen (13D 6h , [67317, 13861] ) ,vägkant ,rikligt ,2008 (MNo)
Malungs centrum,Ö Fällen (13D 6h , [67319, 13861] ) ,vid bäck ,rikligt ,1987 (PEr)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ) , ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,fäbodmiljö , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Tussilago farfara    Hästhov
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Vid Acksjön (12D 8i , [66922, 13923] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (MNo)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720690, 1386630] ) ,skog, hygge ,några ex ,2008 (BGM)
Mörkmorberget (13D 4h , [67221, 13861] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Norr om Eggarna (13D 4i , [6722050, 1390340] ) ,sandhög ,mycket ,2016 (MNo)
Utefter Sälenvägen vid infarten till Turistgården (13D 5h , [67298, 13869] ) ,vägkant ,rikligt ,2019 (MNo)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ) , ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67457, 13790] ) , ~refl~ ,vägkant ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Paris quadrifolia    Ormbär
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ) ,fuktig frodig blandslog ,rikligt ,2009 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant ,enstaka ,2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark ,15 ex ,2007 (AOl)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ) ,lövskog ,rikligt ,2012 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ) ,kärr, bäckstrand ,rikligt ,2009 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,granskog nedanför rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ) ,strandbrink ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
NÖ. Getporsmyran (artp.) (13D 1i , [6708211, 1390206] ) ,gransumpskog / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Päkojan (artp.) (13D 7i , [6738768, 1392880] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark i skogskanten , 2015 (BGM)
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67206, 13908] ) ,skog , 2011 (MNo)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ~refl~ ,sydbrant , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) , ~refl~ ,bäckravin ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäcken (artp.) (12D 9i , [6696821, 1391777] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709250, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kottbacken S (artp.) (13D 5j , [6726846, 1395041] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67206, 13908] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,gles skogsmark på vallen , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709280, 1393000] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740181, 1391500] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Polygonatum odoratum    Getrams
Öjsberget (13D 7i , [6739670, 1391160] ) ,diabaspåverkad rasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ) ,övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation , 1995 (LFn)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,frodig granskog nedanför rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740040, 1391425] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740143, 1391487] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
700 m nedtröms Kvien (12D 8h , [66937, 13892] ) ,i skog vid gammal bäckfåra ,sparsamt ,1989 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ) ,fuktig skog ,ca 10 ,2004 (BGM)
Uvlidsmorarna vid Uvån S om Holmsjön (13D 1h , [67088, 13854] ) , , 1981 (SSv)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ) ,fuktig frodig blandslog ,rikligt ,2009 (MNo)
Snerukölen , N om Björnbäcken , minst 3 lokaler (13D 3h , [6717, 1388] ) ,frodig ,relativt artrik skogsmark ,flera stora bestånd ,1995 (LEf)
Skörberget (13D 4h , [67239, 13871] ) ,skogsmark ,25 ex ,1997 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,skogsmark upp mot Sjöhusliden ,2 stora bestånd ,2007 (AOl)
Västra berget (13D 5j , [6725, 1397] ) ,sydvänd bergssluttning delvis avverkad , 1981 (SSv)
Hästskobrandbäcken NO Lissboberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) ,bäck i sumpgranskog ,ca 10 ex ,2002 (HLe)
Adelbäcken V Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) ,bäck i sumpgranskog ,ca 25 ex ,2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731530, 1392300] ) ,fuktstråk i skog ,rikligt ,2007 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,rikligt ,2006 (BGM)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ) ,artrik skyddad biotop ,rikligt ,2006 (LFn)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,stenig strand , 2013 (BGM)
Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ) , ,rikligt ,1997 (BGM)
Öjsberget,hygget nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge ,rikligt ,1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,mycket ,2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Längs Vålbergsvallen (13D 8i , [67418, 13929] ) ,fuktig mark bäckfåra ,rikligt ,1989 (LFn)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ) ,bäckravin ,rikligt ,2008 (BGM)
Kotdalen vid Gnupen (13D 9g , [67497, 13846] ) ,frodig skog bäckravin ,rikligt ,2009 (MNo)
Lyån 700 m V om Östra Håarna (13D 9h , [6745, 1385] ) ,strandsnår , 1995 (JEd)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
2,5 km öster Klacken (13E 5a , [6725, 1400] ) ,frisk fuktig granskog , 1981 (SSv)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk , 2020 (BGM)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,50 plantor/tuvor ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,25 plantor/tuvor ,2002 (Håkan Lernefalk)
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , ,4 ,2011 (Gyrd Harstad)
Lussivallen, Malung (artp.) (13D 7h , [6737320, 1386960] ) ,blandskog vid bäck. , 2008 (Simon Bäck)
Arvsälsvallen (artp.) (13D 7h , [6738847, 1389136] ) ,örtrik blandskog efter bäck , 2010 (Janolof Hermansson)
Arvsälsvallen (artp.) (13D 7h , [6739686, 1389137] ) ,örtrik blandskog efter bäck , 2010 (Janolof Hermansson)
Arvsälsvallen (artp.) (13D 7h , [6739703, 1389135] ) ,örtrik blandskog efter bäck , 2010 (Janolof Hermansson)
Arvsälsvallen (artp.) (13D 7h , [6739728, 1389082] ) ,örtrik blandskog efter bäck , 2010 (Janolof Hermansson)
Päkojan (artp.) (13D 7i , [6738768, 1392880] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Vallen (artp.) (13D 8g , [6740468, 1383967] ) ,örtrika bäckdråg / , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740360, 1391425] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6725997, 1401532] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Älvbrinken vid Ljustjärn (13D 2i , [67137, 13919] ) ,Strandkant ,c:a 50 tuvor ,2018 (LFr)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,liten ö i älven ,1 tuva ,2018 (MNo)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13890] ) ,strandkant ,1 tuva ,1999 (BGM)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Strax norr om uppfarten till Hemköps-P (13D 6h , [6731615, 1385556] ) ,"ogäs" i kommunens buskodlingar ,c:a 5 kvm ganska täckande ,2006 (MNo)
Lillmon, mellan "Ta tillvara" och "Träffen" (13D 6h , [6731740, 1385360] ) ,gräsbacke mot potatiskällare ,c:a 1 kvm ,2006 (MNo)
Vid badhuset (13D 6h , [67318, 13852] ) ,"ogäs" i kommunens buskodlingar ,c:a 2 kvm ganska täckande ,2006 (MNo)
Vallerås,korsvägen 700 m SO p.324,2 (13D 7g , [67351, 13805] ) ,blomrabatt ,t.riklig ,1986 (PEr)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Gökberg, vid jordkällaren N om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ) ,förvildad i ängsmark ,ca 20 ex ,1997 (OSt)
150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) ,stenig näringsrik mark ,3 ex ,1996 (OSt)
Risåsen (13D 0g , [67013, 13812] ) ,gammal bosättning ,c:a 10 ,2012 (MNo)
Mabergs (13D 1g , [6706290, 1384020] ) ,oslagen linda ,rikligt ,2007 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ) ,ängsmark ,rikligt ,1996 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning i sjö och vattendrag branddamm ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Iris versicolor    Brokiris
Strax söder om Edets kvarn (13D 4i , [6722230, 1390710] ) ,strandkant ,6 blommande ex, många sterila ,2018 (LFr)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ) ,hyggeskant med bäck ,enstaka ,2006 (BGM)
Arvsela (13D 7h , [67383, 13895] ) ,vägkant ,6 ex ,1994 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739620, 1391190] ) ,fuktig bergssluttning ,ca. 25 ,2003 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740260, 1391440] ) ,granskog ,1 ex ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,granskog nedanför rasbrant ,1 ex ,2008 (BGM)
Vålberget N delen (13D 8i , [67417, 13909] ) ,gräsmark,vall ,4 ex. ej återf.-91 ,1990 (SOl)
Råberget (13D 9f , [6746280, 1377350] ) ,fäbod, betad för några år sedan ,en ,2008 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ) ,skogsmark,gran,intill fäboden ,ca 5 ex ,1987 (LBr)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ) ,rikt backkärr , 2015 (BGM)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740369, 1391626] ) ,lågörtgranskog ,3 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Väster om Buberget (13D 4h , [67233, 13858] ) ,skogsmark ,2 ,2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67326, 13924] ) ,skogsmyr ,mycket ,2006 (BGM)
Öjsberget (13D 7i , [67397, 13912] ) ,frodig skog nedom diabasbrant , 2013 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746110, 1377440] ) , ~refl~ ,gles frodig skog ,5 ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ) ,bäckzon ,rikligt ,2008 (BGM)
Öje, Ogströmmen (13D 9i , [67460, 13939] ) ,frodig strandskog ,c:a 25 ex ,1998 (MNo)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ) ,rikt backkärr , 2015 (BGM)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Bäckelberget (artp.) (13D 2d , [6712610, 1369740] ) ,barrnaturskog , 2011 (Sebastian Kirppu)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717312, 1368181] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Väster om Kallkölen (artp.) (13D 3e , [6715281, 1371573] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Storåsen (artp.) (13D 3e , [6718480, 1370130] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6728097, 1398039] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Tyngeberget (artp.) (13D 6i , [6733681, 1394616] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749049, 1387174] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
V Stor-häsjan (artp.) (14D 0j , [6751000, 1395024] ) , ,noterad ,2016 (per-erik mukka)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,enstaka ,2010 (LBr)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,rikligt ,2010 (AOl)
Gårdssjöberget (13D 4g , [67205, 13838] ) ,myr ,c:a 40 ex ,2017 (AOl)
500m NV Sjöhusen (13D 4h , [67215, 13853] ) ,myr ,c:a 100 ,2017 (AOl)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ) ,myr i gammalt grustag ,4 ,2011 (MNo)
Klockarkojan NO 250 m (13D 5j , [6725374, 1396936] ) ,fastmattekärr ,ca 30 ex ,2002 (HLe)
S L Svartåstjärn (13D 5j , [6728350, 1396106] ) ,lösbottenkärr ,ca 20 ex ,2002 (HLe)
Bjälltjärn (13D 6g , [67309, 13818] ) ,sluttaande kärr ,10 ex ,1997 (MNo)
2 km NO Tyngeberget (13D 6i , [6733850, 1394760] ) ,myr ,c:a 100 ex ,2006 (BGM)
Kolobrobäcken källa (13D 7h , [6737640, 1386150] ) ,kärr ,c:a 50 ex ,2012 (MNo)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,c:a 25 ex ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr ,1 ,2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67409, 13928] ) ,myrmark ,2 ex ,1996 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr ,rikligt ,2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) ,myr ,c:a 50 ex ,2009 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67469, 13777] ) ,rik backmyr ,ett 50-tal ,2017 (MNo)
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ) ,rikkärr ,t.riklig o flerst ,1995 (JEd)
Delåmyran (13D 9h , [6748, 1386] ) ,kärrstråk , 1981 (SSv)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr ,enstaka ,2014 (HLe)
Kringlugmyren (13D 9h , [67493, 13864] ) ,kärr , 1981 (SSv)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Horsmyren norr Oxbäcken (artp.) (13D 1i , [6709543, 1393061] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Lars Efraimsson)
Holsmran (artp.) (13D 1i , [6709835, 1392942] ) ,hundratalet på sluttningsmyr. ,noterad ,2020 (Lars Efraimsson)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728283, 1398297] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Järmokölen (artp.) (13D 9h , [6748468, 1386269] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Linnea Helmersson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749049, 1387175] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ) ,rik källpåverkad sumpskog ,mkt riklig ,2010 (LBr)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Sydöst Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ) ,skogsmark ,fåtal ,1997 (BGM)
bäck S St Svartåstjärn (13D 5j , [6728277, 1396399] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731530, 1392300] ) ,fuktstråk i skog ,c:a 25 ,2007 (MNo)
Tyngeberget (13D 6i , [67335, 13945] ) ,frodig skog ,ett femtiotal ,2009 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391330] ) ,frisk granskog ,c:a 25 ex ,2009 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg ,c:a 25 ,2019 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67469, 13777] ) ,i kanten av rik backmyr , 2017 (MNo)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ) ,bäckzon ,rikligt ,2008 (BGM)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,c.a 10 ex ,2011 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr ,5 ,2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ) , ~refl~ ,sluttande myr - kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Öster om vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [67386, 13716] ) , ~refl~ ,mager myr , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,en lokal med några tiotal ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Säljåker (artp.) (13D 1g , [6705963, 1384168] ) , ,30 plantor/tuvor ,2018 (per taube)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715921, 1390242] ) ,sumpskog nära sjö ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
En route (artp.) (13D 7d , [6738040, 1368888] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (13D 7d , [6738908, 1368780] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740057, 1367875] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749148, 1387164] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hårdeberget (artp.) (13D 9j , [6749863, 1395902] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Andreas Marklund, per-erik mukka, Bo karlstens)
Hårdeberget (artp.) (13D 9j , [6749909, 1395875] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Linnea Helmersson, m.fl.)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Åsklitten (artp.) (14D 0i , [6750980, 1394921] ) , ,noterad ,2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsklitten (artp.) (14D 0i , [6751004, 1394873] ) , ,noterad ,2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsklitten (artp.) (14D 0i , [6751033, 1394852] ) , ,noterad ,2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751168, 1395338] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Blötmyrbäcken 100 m N vägen Uvanå-Tyngsjö (12D 7i , [66875, 13900] ) ,gräsmyr ,10-20 ex (bel.Joakim Ekman) ,1987 (OSt)
Tyngsjö vid Blötmyrbäcken (12D 7i , [6688, 1390] ) ,gräsmyr ,(kontr. J.Ekman) ,1988 (OSt)
O Blötmyrbäcken ,1,2 km S Björktjärn (12D 7i , [66887, 13902] ) ,gräsmyr ,> 100 ex. ,1986 (OSt)
Nymyrmossen (13D 1h , [6706010, 1389590] ) ,fattigkärr ,rikligt ,2009 (LEf)
Björnbäcken ,ca 3 km V om Sillerö (13D 3h , [6716, 1388] ) ,gräsmyr i skogsmark ,spridd ,1995 (LEf)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ) ,backkärr med järnockra ,4 ex ,2000 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Tyngebergets västsida (13D 6i , [6732540, 1392480] ) ,skogsmyr ,32 ex ,2006 (BGM)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Tyngeberget NO (13D 6i , [67335, 13945] ) ,18 st på en liten sumpfläck i fuktig asprik blandskog. NO sluttningen. ,måttligt ,1988 (Bohjort Lennart)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ) ,artrik skyddad biotop ,2 ex ,2006 (LFn)
Lännviken (13D 7i , [6739500, 1392850] ) ,frodig granskog ,15 ,2020 (BGM)
Mellan vägen o Öjesjön ,inanför Gåsön (13D 8i , [67423, 13938] ) ,skogsmark ,4 ex ,1999 (BGM)
Gnupenbranten (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rik granskog ,3 ,2020 (BGM)
Goodyera repens    Knärot
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67082, 13929] ) ,gammal tallskog ,1000-tals ,2012 (MNo)
Strax väste om Åtjärnen (13D 1i , [67082, 13929] ) ,gles barrskog ,hundratals ,2011 (MNo)
Bodden (13D 2g , [6714150, 1383295] ) ,uppe på en stor sten ,50 ex. ,2011 (MNo)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant ,c:a 50 ex ,2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6720930, 1390730] ) ,skog ,c:a 10 ex ,2011 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6721270, 1390480] ) ,skogsmark ,85 ,2011 (MNo)
Tyngeberget (13D 6i , [67335, 13945] ) ,frodig skog ,rikligt ,2009 (MNo)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ) ,artrik skyddad biotop , 2006 (LFn)
SV Lännviken (13D 7i , [6739515, 1392806] ) ,frodig gammelskog ,rikligt ,2013 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391330] ) ,frisk granskog ,rikligt ,2009 (BGM)
Bötåberget (13D 7j , [67384, 13985] ) ,fuktstråk i granskaog , 1994 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67404, 13916] ) ,frodig granskog ,rikligt ,2008 (BGM)
Vissberget (13D 9i , [6746180, 1392520] ) ,granskog , 2019 (MNo)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750843, 1384967] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Lybergsgnupen (14D 0h , [6750845, 1385015] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
NÖ. Getporsmyran (artp.) (13D 1i , [6708211, 1390206] ) ,gransumpskog / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708754, 1393135] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6708755, 1393136] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708796, 1393117] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6708796, 1393118] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708969, 1392713] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6708970, 1392713] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6708973, 1392657] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6708973, 1392657] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392712] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709027, 1392713] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709304, 1392937] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709305, 1392938] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709477, 1392639] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709477, 1392639] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Lortmyren NO om (artp.) (13D 3d , [6717368, 1368225] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
V Lidbäcken (artp.) (13D 4j , [6724980, 1395159] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
V Lidbäcken (artp.) (13D 5j , [6725071, 1395190] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Tyngeberget (artp.) (13D 6i , [6733576, 1394607] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Storknösen (artp.) (13D 7c , [6738071, 1362002] ) ,gransumpskog / barrskog , 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Fagerbäcken (artp.) (13D 7h , [6739441, 1388954] ) ,barrskog / gransumpskog , 2003 ((sks), Christina Enfjäll)
Fagerbäcken (artp.) (13D 7h , [6739488, 1388295] ) ,gransumpskog / barrskog , 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Lännviken (artp.) (13D 7i , [6739563, 1392769] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Lissbumyran, strax V om (artp.) (13D 8f , [6743205, 1377473] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740186, 1391463] ) ,lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor ,2 m² ,2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Norbergsvallen (artp.) (13D 9i , [6749077, 1392551] ) ,barrnaturskog / , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,35 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Skog vid väg (artp.) (13D 9j , [6746914, 1395853] ) , ,noterad ,2016 (Amanda Tas)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6750843, 1384967] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0h , [6750845, 1385015] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
V Stor-häsjan (artp.) (14D 0i , [6751129, 1394835] ) , ,noterad ,2016 (per-erik mukka)
Åsberget (artp.) (14D 0i , [6751471, 1394431] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6750952, 1395261] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751052, 1395373] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751069, 1395365] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751122, 1395373] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751128, 1395357] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751143, 1395344] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2016 (Johan Moberg, Varg Vilén)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751155, 1395356] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Johan Moberg, Varg Vilén)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751168, 1395338] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751181, 1395388] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751269, 1395182] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751301, 1395118] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Nyckelbiotop Nr 23/B3-3/252 (områdesmittpunkt) (obsd.) (12D 9h , [6698419, 1387079] ) , , 1994 (okänd)
Nyckelbiotop Nr 23/B3-3/175 (områdesmittpunkt) (obsd.) (13D 0h , [6701728, 1387779] ) , , 1994 (okänd)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Vimyren (13D 1i , [67085, 13936] ) ,myr ,3 ex ,1994 (MNo)
NV om Kroktjärn (13D 4g , [6720070, 1382440] ) ,myr kalkad ,25 ex ,2001 (AOl)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13940] ) ,myrmark ,ca 10 ex ,1997 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr ,1 ,2015 (MNo)
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1995 (JEd)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr ,2 ,2014 (BGM)
N-sidan av Kringlugmyren,S om Öjslybergets fäb. (13D 9h , [67493, 13867] ) ,etfer dråg på myr ,40-tal ex 1976- ,1986 (PEr)
Kringlugmyran (13D 9h , [67497, 13864] ) ,rikkärr ,6 ex ,1994 (MNo)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr ,1 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749100, 1387132] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad, en planta. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Listera cordata    Spindelblomster
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,strandskog ,enstaka ,2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,2 ex ,2008 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ) ,frodig skog ,vanlig ,2008 (BGM)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750845, 1384268] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ) ,skogskant vid rikt backkärr , 2015 (BGM)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark ängsartad skog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
NÖ. Getporsmyran (artp.) (13D 1i , [6708211, 1390206] ) ,gransumpskog / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709200, 1393130] ) ,kärrkant ,10 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tranuberget (artp.) (13D 2f , [6713589, 1378718] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Getåsens gamla fäbodar (artp.) (13D 2h , [6714993, 1385417] ) , ,200 plantor/tuvor ,2016 (Lars Efraimsson)
Skördrisberget (artp.) (13D 3e , [6719732, 1372024] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Knularna NV (artp.) (13D 5j , [6728028, 1396416] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6728097, 1398039] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Oxvadberget (artp.) (13D 7c , [6739529, 1361271] ) ,barrskog / lövträd , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Megrinn - Långgräskölen (artp.) (13D 8e , [6743328, 1373059] ) ,gransumpskog / , 2005 ((sks), Henrik Liliedahl)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6750845, 1384268] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupens NR (artp.) (14D 0g , [6751574, 1384596] ) ,grannaturskog på brant no-sluttning , 1991 (MBm)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751069, 1395365] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6751128, 1395357] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Listera ovata    Tvåblad
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67326, 13924] ) ,skogsmyr ,några tiotal ,2006 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr ,4 ex. ,2016 (BGM)
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ) ,rikkärr ,sparsam ,1995 (JEd)
2,5 km öster Klacken (13E 5a , [6725, 1400] ) ,frisk fuktig granskog och vägdike , 1981 (SSv)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ) ,rikt fuktstråk ,3 ,2020 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ) ,rikt backkärr ,8 ex. ,2015 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Garaget i Busken (artp.) (12D 7i , [6688137, 1393615] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Sven-Erik Jansson)
Horsmyren norr Oxbäcken (artp.) (13D 1i , [6709540, 1393057] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Lars Efraimsson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Vattaå V boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,ängsmark ,1 ex ,1996 (OSt)
Gökberg , Ö om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ) ,bland lijekonvalj i gammal ängsmark ,1 ex i knopp ,1997 (OSt)
100 m S Jan-Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) ,skogsbryn ,1 ex ,1988 (OSt)
300 m NV Jan-Massas (12D 8i , [66927, 13908] ) ,skogsbryn ,1 ex ,1988 (OSt)
200 m N Jan Massas (12D 8i , [66927, 13912] ) ,åker, igenväxande med gran ,2 ex ,1996 (OSt)
"Vinervallen" (12D 8i , [66927, 13912] ) , ~refl~ ,gamla linda igenväxande med gran , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Västra berget (13D 5j , [6725, 1397] ) ,sydvänd bergssluttning delvis avverkad , 1981 (SSv)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ) ,frodig granskog med stora aspar ,mycket ,2005 (BGM)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ) ,lövskog ,rikligt ,2012 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67396, 13911] ) ,rasbrant ,mycket ,2006 (BGM)
Bötåberget (13D 7j , [67384, 13985] ) ,fuktstråk i granskag , 1994 (MNo)
Öjsberget,hygget nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge ,20 ex ,1997 (BGM)
V Storhammarskölen (13D 8i , [67409, 13922] ) ,skogsmark fuktig ,ca 30 ex. ,1991 (SOl)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg ,25 ,2019 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Delåmyran (13D 9h , [6748, 1386] ) ,kärrstråk , 1981 (SSv)
Kringlugmyren (13D 9h , [67493, 13864] ) ,kärr , 1981 (SSv)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ) ,svagt betad ängsmark ,några ex ,1987 (LBr)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.) (13D 1i , [6709453, 1392628] ) ,gammal sandtallskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.) (13D 1i , [6709453, 1392628] ) , , 2014 (Sebastian Kirppu)
öjsberget 2 (artp.) (13D 7i , [6738484, 1391376] ) , ,15 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Sohlin)
Vändplan söder om Öjsberget (artp.) (13D 7i , [6738495, 1391205] ) , ,100 ,2016 (Sonja Olsson, Agneta Olsson)
Öjsberget NR (artp.) (13D 8i , [6740072, 1391569] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740576, 1391896] ) ,ung barrskog med stort björkinslag ,2 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Öjsberget (13D 7i , [6739260, 1391020] ) ,gles frodig blandskog ,flera tiotal ex. ,2009 (MNo)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Björtjärnberget (artp.) (13D 2h , [6711750, 1387050] ) , ,30 plantor/tuvor ,2017 (Lars Efraimsson)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Idfjärden (artp.) (13D 6i , [6734960, 1392670] ) , ,2 ,2011 (Gyrd Harstad)
Calla palustris    Missne
Bäck från Fåratjärnen (13D 1i , [67087, 13932] ) ,bäck ,rikligt ,2012 (MNo)
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ) ,kärr ,flertal ,2002 (BGM)
Böle (13D 5h , [6729770, 1385170] ) ,blötmark vid vik av Västerdalälven ,litet bestånd ,2007 (AOl)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730720, 1386110] ) ,strand och bäck ,massor! ,2006 (MNo)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67381, 13890] ) ,bäck ,rikligt utefter c:a 100 m av bäcken ,2009 (MNo)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Backbytjärnen (artp.) (13D 6h , [6730654, 1386070] ) , ,noterad ,2020 (Anders Forsgren)
Svarttjärn (artp.) (13D 7i , [6735675, 1393778] ) ,lövsumpskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67214, 13856] ) ,grund vik ,10 ex ,1998 (BGM)
Idfjärdens utlopp i Öjesjön (13D 7i , [6736640, 1392590] ) ,lugnvatten , 2020 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Ogströmmens ulopp i Bysjön (13D 8i , [67447, 13947] ) ,sjökant ,rikligt ,1997 (BGM)
Öje,Ogströmmen vid båthusen (13D 8i , [67449, 13942] ) ,strand ,flera ex ,1987 (PEr)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Bullsjön (13D 6g , [6731830, 1384880] ) ,sjö vid älven ,flera stora bestånd utefter stranden ,2008 (MNo)
Mosjöarna (13D 6g , [67328, 13841] ) ,bäck "dike" ,100-tals ,1996 (MNo)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ) ,tjärn ,rikligt ,1997 (BGM)
Öje Lisskvarn (13D 8j , [6744850, 1396140] ) ,sjö ,enstaka ,2015 (MNo)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Flåängeskölen (13D 4h , [67228, 13882] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1985 (Thomas Rafstedt)
Arvselen, myr (artp.) (13D 6h , [6734754, 1389319] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749294, 1387580] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749300, 1387570] ) ,myr, fattigkärr ,noterad, ymnig. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6747206, 1398784] ) ,skogsmark talldominerad blandskog, myr ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ) ,backkärr med järnockra ,~10 ex ,2000 (MNo)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Potamogeton alpinus    Rostnate
1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ) ,0,5 m djupt mycket svagt strömmande vatten # ,t.rikl. ,1989 (OSt)
Acksjöbäcken (12D 8i , [66925, 13916] ) ,rinnande vatten ,här o var i bäcken ,1988 (OSt)
Acksjöbäcken, 400 m NO om Jan Massas (12D 8i , [66929, 13913] ) ,lungvatten i bäck , 1997 (OSt)
Hallsjöviken (13D 6g , [67324, 13846] ) ,korvsjö , 2013 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ) ,dike ,c:a 2 kvm ,2006 (MNo)
Där Stora Lämbäcken korsar väg E45 (13D 6h , [6733390, 1388460] ) ,bäck ,rikligt ,2016 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ) ,bäck , 2013 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13746] ) ,strandkärr ,rikligt ,2004 (BGM)
Arvsela, sågdammen (13D 7h , [67390, 13891] ) ,i dammen ,c:a 10 ex ,1997 (MNo)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Upprämsälven (artp.) (12D 7i , [6689760, 1394026] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ) ,måttligt humös sjö med till stor del fasta bottnar med isälvsmtrl ,1 ex. drivande ,1997 (OSt)
Malung Backbytjärn (13D 6h , [6730680, 1386080] ) ,tjärn ,rikligt ,2015 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ) ,bäck , 2013 (MNo)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ) ,på fast botten, isälvsmtrl under gyttjan ,rikligt ,1997 (OSt)
Mosjöarna (13D 6g , [67328, 13842] ) ,utloppet från Mosjön ,mycket ,1997 (MNo)
Potamogeton natans    Gäddnate
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66933, 13905] ) , ~refl~ ,tjärn och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13847] ) , ~refl~ ,sjö, eg. del av älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning i sjö och vattendrag branddamm ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13848] ) ,sjö ,mycket ,1997 (MNo)
Hallsjöviken (13D 6g , [67324, 13846] ) ,korvsjö ,rikligt ,2013 (MNo)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13848] ) ,sjö ,några ,1997 (MNo)
Hallsjöviken (13D 6g , [67324, 13846] ) ,korvsjö , 2013 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ) ,tjärn ,enstaka ,1997 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Flåbobäcken vid sydbölen (12D 8h , [66927, 13890] ) ,liten bäck # , 1989 (OSt)
Östra sidan av Uvbottsan,1,2 km nedströms Kvien (12D 8h , [66932, 13892] ) ,0,5 m djupt porlande vatten (belägg) ,t.rikl. ,1989 (OSt)
Såglömman (13D 2h , [67138, 13893] ) ,lugnvatten ,15 ex ,1997 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ) ,bäck , 2013 (MNo)
Fiskhusbäcken (artp.) (12D 9i , [6696821, 1391777] ) ,bäckkant ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ) ,grunt vatten (belägg) , 1989 (OSt)
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Backselsvalla (13D 5i , [6729960, 1392670] ) ,bäck ,rikligt ,2013 (MNo)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Väg 45 vid infarten till Arvsela (13D 6h , [6733870, 1389140] ) ,vägdike och korsande bäck , 2017 (MNo)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ) , ,rikligt ,1997 (BGM)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,i bäckmynningen ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Sparganium emersum    Igelknopp
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bullsjön (13D 6g , [67318, 13847] ) ,sjö ,mycket ,1997 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67318, 13851] ) ,älvstrand , 2013 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Såglömman (13D 2h , [67139, 13893] ) ,lugnvatten ,25 ex ,1997 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ) ,bäck ,rikligt ,2013 (MNo)
V.Törnästjärn,utloppet (13D 8i , [67408, 13939] ) , ,5 ex ,1997 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,lugnvatten , frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Lyån fäbodar, vid bron (13D 9g , [6745340, 1383930] ) ,å ,rikligt ,1996 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,bäck , 2014 (HLe)
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning i sjö och vattendrag branddamm ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäcken (artp.) (12D 9i , [6696821, 1391777] ) ,i bäcken ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Gärsbukölen 3 km NNO Lisskogsåsen (13D 3f , [67167, 13753] ) ,vägdike ,stort bestånd ,2015 (MNo)
Norr om Mörttjärn (13D 4g , [6720000, 1382560] ) ,dikeskant skogsbilväg ,10 ex ,2000 (AOl)
Södra Gipsjökölen, 10m från väg 45 (13D 5g , [6727583, 1381315] ) ,vägdike ,ett mindre bestånd ,2006 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ) ,vägdike ,ett litet bestånd ,2006 (MNo)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730660, 1386080] ) ,strand ,massor! ,2006 (MNo)
Vid OK-macken (13D 6h , [6730900, 1386740] ) ,dike ,c:a 50 meter ,2006 (MNo)
Malungs bandyplan (13D 6h , [6731110, 1386820] ) ,dike ,c:a 100 ex ,2006 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ) ,slamgrop , 2011 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67333, 13884] ) ,vägdike ,några löpmeter ,2000 (MNo)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [6741630, 1395630] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Juncus articulatus    Ryltåg
Mellanmon (13D 6g , [6733450, 1384640] ) ,vägdike ,några tiotal strån ,2007 (MNo)
Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739451, 1393026] ) ,vägdike ,rikligt ,2013 (MNo)
1,5 km öst Vålberget (13D 8i , [6740930, 1392240] ) ,skogsdike ,rikligt ,2010 (MNo)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Lännviken (artp.) (13D 7i , [6739385, 1392977] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Vattaå, 100 m SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,dike med blottad jord ,1 m2 ,1996 (OSt)
Nära 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvien (12D 8h , [66931, 13893] ) ,stig nära älven ,fåtalig ,1989 (OSt)
300 m S Jan-Massas (12D 8i , [66921, 13912] ) ,fägata , 1988 (OSt)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ) , ~refl~ ,jordgubbsodling , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743710, 1390730] ) ,skogsbilväg, dike ,rikligt utefter flera meter ,2010 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Juncus bulbosus    Löktåg
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myrdrog , 2005 (BGM)
Lömänget (13D 3i , [6715950, 1391580] ) ,vid ån Lömman , 2019 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,sjöstrand , 2014 (HLe)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,bäck ,mycket i bäcken ,frekvens t.allm. , 2009 (MNo)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735822, 1369494] ) ,fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Juncus compressus    Stubbtåg
Utefter väg 45 (13D 6h , [6733812, 1388999] ) ,vägdike ,rikligt på 25 löpmeter ,2015 (MNo)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
500 m V Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13916] ) ,mkt fuktig skogsmark ,kanske tidigare äng ,täml.fåtalig ,1988 (OSt)
Såglömman (13D 2h , [67138, 13893] ) ,dike ,enstaka ,1997 (MNo)
Väster om Digerberget (13D 4d , [67212, 13681] ) ,dike ,? ,1997 (MNo)
Holsselen (13D 4f , [6724, 1377] ) ,dike nära ån ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Sjöhusen (13D 4h , [67215, 13856] ) ,vägkant ,några tuvor ,1998 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ) ,fuktig sand i gammalt grustag ,rikligt ,2011 (MNo)
Öster om inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13707] ) ,dikeskant ,ett fåtal tuvor ,2003 (BGM)
Utefter Arvselsvägen (13D 7h , [67352, 13896] ) ,dike ,några meter ,2000 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Malung -Öje,nära avtagsv. mot Hånäset (13D 7i , [67364, 13917] ) ,vägdike ,rikligt ,1987 (PEr)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.) (13D 8d , [6740078, 1367797] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Juncus effusus    Veketåg
Mellanmon (13D 6g , [6733440, 1384640] ) ,vägdike ,en tuva ,2008 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67337, 13888] ) ,dike ,några tuvor ,2000 (MNo)
Längs väg 234 v.avtag mot Arvsälen (13D 6h , [67341, 13895] ) ,schakthögar intill länsvägen ,ett 25-tal tuvor ,1988 (LBr)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ) ,dike ,2 tuvor ,2005 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [67362, 13719] ) ,dikeskant ,ett fåtal tuvor ,2003 (BGM)
Öjesjön, badplatsen (13D 9i , [6745060, 1394970] ) ,strandkant ,rikligt ,2016 (BGM)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Juncus ensifolius    Svärdtåg
E45 NO om Malung (13D 6h , [6733250, 1388057] ) ,vägdike ,ett mindre bestånd ,2019 (MNo)
E45 NO om Malung (13D 6h , [6733350, 1388295] ) ,vägdike ,ett mindre bestånd ,2019 (MNo)
E45 NO om Malung (13D 6h , [6733865, 1389068] ) ,vägdike ,ny för landskapet ,2015 (MNo)
Vid infarten till Hyttådran (13D 6h , [6734160, 1389660] ) ,vägdike ,rikligt utefter c:a 50m ,2016 (BGM)
Tyngerakan (artp.) (13D 6h , [6734150, 1389628] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Juncus filiformis    Trådtåg
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sjöstrand , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ) , ~refl~ ,älv , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Juncus minutulus    Pysslingtåg
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Juncus stygius    Dytåg
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Nässjönoret (13D 3g , [6719390, 1383800] ) ,kärr ,rikligt ,2010 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13704] ) ,sjökant ,ett fåtal ,2003 (BGM)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,några enstaka stån ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740061, 1367886] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743165, 1377549] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyren Malungsfors N om (artp.) (13D 8f , [6743172, 1377518] ) ,blandmyr med tall , 2014 (Carl-Axel Andersson)
Lissbykölen (artp.) (13D 8f , [6743180, 1377522] ) , , 2014 (Karin Wiklund)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749097, 1387185] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Örarbäcksheden, 880m NNV (13D 4h , [67239, 13899] ) ,vägslänt ,4 strån ,2017 (MNo)
1km söder Östra Utsjö, Sälenvägen (13D 5h , [67256, 13876] ) ,vägslänt ,rikligt ,2010 (MNo)
Norra Grimsåker (13D 5h , [67296, 13871] ) ,ovårdad gräsmark ,c:a 50 ex ,1997 (MNo)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Vattaå, SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ) ,ängsmark , 1996 (OSt)
Atlasruta (13D 8i ) , ,frekvens ej bedömd , 2000 (BGM)
Södra Mon (13D 8i , [6740780, 1393990] ) ,vägdike ,ett tiotal strån ,2009 (MNo)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sillerö Vinterstad (13D 3i , [67159, 13916] ) ,frodvuxen gammal linda , 2015 (MNo)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ) ,vägkant , 2014 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725515, 1400978] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Luzula nivea    Silverfryle
Haftahedarna (13D 1i , [6708730, 1393420] ) ,kanten av skogsbilväg ,2 blommande ex.+ 3 bladrosetter ( 18 juli ) ,2020 (MNo)
Luzula pallescens    Blekfryle
Sillerö Vinterstad (13D 3i , [67159, 13916] ) ,frodvuxen gammal linda , 2015 (MNo)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13849] ) ,jordgubbsodling ,hundratals ,1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67328, 13846] ) ,jordgubbsodling ,hundratals ,1996 (MNo)
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ) ,löparbana ,rikligt ,2010 (MNo)
Malung norr gamla garveriet (13D 6h , [6731170, 1385680] ) ,dammstrand , 2015 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13919] ) ,hygge ,enstaka ,2006 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Luzula pilosa    Vårfryle
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ) ,vägkant, slåtterlinda , 2015 (MNo)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Haftahedarna (13D 1i , [6706890, 1394620] ) ,tallås , 2020 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ) ,skog , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Söder om Lidsela (13D 7e , [6736080, 1371990] ) , ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.) (13D 1i , [6709380, 1392960] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Megrinn, SSO om (artp.) (13D 8e , [6742040, 1372990] ) ,sluttning mot västerdalälven ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740230, 1391790] ) ,gammal granskog , 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Luzula sudetica    Svartfryle
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ) , ~refl~ ,sluttande myr - kärr , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [6739070, 1371640] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13787] ) , ~refl~ ,stig ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Carex acuta    Vass-starr
Västerdalälven (13D 2i , [67145, 13918] ) ,strandkant ,? ,1998 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) ,älvstrand ,rikligt ,1997 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ) ,bäckmynning ,3 ex ,1997 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13940] ) ,sjöstrand ,rikligt ,1996 (BGM)
Öje,Ogströmmen vid båthusen (13D 8i , [67449, 13942] ) ,strand ,flera ex ,1986 (PEr)
Malungs golfklubb (artp.) (13D 4h , [6724957, 1387992] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ) ,rik sumpskog ,25 tuvor ,2010 (LBr)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [6746520, 1377550] ) ,bäckkant , 2017 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öje kapell (artp.) (13D 9i , [6745267, 1394091] ) , ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ) , ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Utänget 1km väster om Vallerås (13D 6f , [67349, 13797] ) ,slåtterlinda , 2014 (MNo)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ) , ~refl~ ,bäckzon med granskog , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [6739070, 1371640] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Granberg (artp.) (13D 2e , [6711532, 1370106] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockarkojan N (artp.) (13D 5j , [6725307, 1396750] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,myr och strand ,rikligt ,2013 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13940] ) ,myrmark ,rikligt ,1996 (BGM)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1995 (JEd)
Carex canescens    Gråstarr
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67457, 13788] ) , ~refl~ ,fuktig gammal slåttermark ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning i sjö och vattendrag branddamm ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
250 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725374, 1396936] ) , ~refl~ ,fastmattekärr , frekvens t.allm. , 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ) , ~refl~ ,sluttande myr - kärr , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Öster om vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [67386, 13716] ) , ~refl~ ,mager myr , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Kolobrobäcken källa (13D 7h , [6737640, 1386150] ) ,kärr ,rikligt ,2012 (MNo)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex diandra    Trindstarr
Vimyren (13D 1i , [67085, 13937] ) ,gles fuktig skog med gran och björk ,mkt ,1994 (MNo)
Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ) ,backkärr med järnockra ,flera stora bestånd ,2000 (MNo)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Carex digitata    Vispstarr
Åtjärnberget (13D 1i , [6706440, 1392550] ) ,fuktig gräsmark, nästan lundveg. ,ett tiotal tuvor ,1996 (MNo)
Ås V Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ) ,rasbrant ,rikligt ,1998 (BGM)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720690, 1386630] ) ,skog, hygge ,några tuvor ,2008 (BGM)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13921] ) ,hygge ,enstaka ,2006 (BGM)
2km NNV om Tyngebergets topp (13D 6i , [67348, 13926] ) ,vägkant ,rikligt ,2014 (BGM)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ) ,sluttning mot bäcken ,ett tiotal tuvor ,2009 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739960, 1391360] ) ,rasbrant ,många tuvor ,2006 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ) ,frodig rasbrant ,ett tiotal tuvor ,2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ) ,rasbrant ,rikligt ,2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ) ,diabasbrant , 2015 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) ,ängsmark ,rikligt ,1996 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67453, 13788] ) ,bäckravin ,några tuvor ,2009 (BGM)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ) ,strandbrink ,2 ex ,2007 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ) ,rik granskog ,rikligt ,2007 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740411, 1391741] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Carex dioica    Nålstarr
200 m N om gården Kvarnudden (12D 6i , [66813, 13935] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Kolobrobäcken källa (13D 7h , [6737640, 1386150] ) ,kärr ,rikligt ,2012 (MNo)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716046, 1390302] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749071, 1387191] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex disperma    Spädstarr
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67326, 13924] ) ,bäck och kärr ,två lokaler med flera tuvor ,2006 (BGM)
Kärrmyran vid Arvsela (13D 7h , [67384, 13890] ) ,översilad mark i sumpskog ,rikligt ,2009 (MNo)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ) ,artrik skyddad biotop ,1 tuva ,2006 (LFn)
Lännviken (13D 7i , [67395, 13927] ) ,fuktig rik granskog , 2019 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ) ,fuktdrag, kärr ,ett 50-tal strån ,2008 (MNo)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Carex echinata    Stjärnstarr
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strand och anslutande myr , 2005 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,skogsmark ängsartad skog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715919, 1390232] ) ,sumpskog ,noterad, ymnig ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lännviken (artp.) (13D 7i , [6739385, 1392977] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740058, 1367884] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749157, 1387161] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex elata    Bunkestarr
Åtjärnen (13D 1i , [67083, 13927] ) ,strandkant ,6 stora tuvor ,2012 (MNo)
Carex ericetorum    Backstarr
Prästön i älven utanför kyrkan (13D 5h , [67295, 13865] ) ,fårbetad gräsbacke ,~10 ex ,1999 (MNo)
Nabben (13D 6g , [67327, 13843] ) ,torr kortbetad grässlänt mot älven ,15 ex ,1998 (MNo)
Snörkillingåsen (13D 6g , [6732860, 1384160] ) ,torr kortbetad grässlänt mot älven ,75 ex ,1998 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [67337, 13822] ) ,åsen mellan Kölsjön och älven ,mycket ,1998 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Malungfors (13D 7f , [67365, 13773] ) ,sandig vägkant ,minst 25 ex ,1997 (MNo)
Malungfors kapell (13D 7f , [67370, 13772] ) ,sandig parkeringsplats ,minst 100 ex ,1997 (MNo)
Malungfors (13D 7f , [67378, 13771] ) ,sandig vägkant ,minst 100 ex ,1997 (MNo)
Carex flava    Knagglestarr
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ) , ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Gerisån (13D 3f , [67196, 13789] ) ,bäckstrand , 2005 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,strandkant, normalt översvämmad älvbotten , 2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ) ,skogsmark vid skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ) ,strandkant , 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ) , ~refl~ ,kärrdike ,några tuvor ,frekvens t.allm. , 2009 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Fiskhusbäckens mynning (artp.) (12D 9i , [6695786, 1391067] ) ,utmed bäcken ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Niställningsnorets nordoststrand (artp.) (13D 7d , [6735903, 1369503] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Crister Albinsson)
Niställingsnoret, NO-a delen, östra stranden (artp.) (13D 7d , [6735937, 1369390] ) ,mindre kärr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725516, 1401039] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex globularis    Klotstarr
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ) , ~refl~ ,skogsmark, surdrag , frekvens allm. , 2005 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Ca 800 m O Årstjärnen (13D 6g , [67304, 13819] ) , ~refl~ ,torr tallskog och hyggeskant , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13785] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Upprämsälven (artp.) (12D 7i , [6689760, 1394026] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Nötkölen 8 km V Malung (artp.) (13D 6f , [6731278, 1377676] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Sångkölen-Ällingkölen 6 km O Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6735917, 1373516] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6747206, 1398784] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ) , ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,strandkant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
NV stranden Öratjärn (13D 6g , [67313, 13805] ) , ~refl~ ,sjöstrand gungfly , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr, strand , frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, fattigkärr (artp.) (12D 9i , [6697902, 1393082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myrar längs Rotån 17 km SV Yttermalung (artp.) (13D 1f , [6709096, 1376348] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715915, 1390231] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716028, 1390288] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735839, 1369501] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Risholsmyran-Hemmerkölen 4 km ONO Malungsfors (artp.) (13D 7g , [6737972, 1381663] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740063, 1367853] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749093, 1387179] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad, ymnig. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749136, 1387167] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex limosa    Dystarr
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6687853, 1393647] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Håliden (artp.) (13D 5f , [6729054, 1375208] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Lundström)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740065, 1367880] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743158, 1377559] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyren Malungsfors N om (artp.) (13D 8f , [6743172, 1377518] ) ,blandmyr med tall , 2014 (Carl-Axel Andersson)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Lysjön vid Lyberget (artp.) (13D 9g , [6749422, 1382294] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749052, 1387175] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749274, 1387478] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex livida    Vitstarr
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Flåängeskölen (13D 4h , [67228, 13882] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stockholmsdammen (artp.) (13D 3e , [6717790, 1371283] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Risholsmyran-Hemmerkölen 4 km ONO Malungsfors (artp.) (13D 7g , [6737972, 1381663] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740058, 1367884] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyren Malungsfors N om (artp.) (13D 8f , [6743172, 1377518] ) ,blandmyr med tall , 2014 (Carl-Axel Andersson)
Lissbumyran (artp.) (13D 8f , [6743184, 1377521] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749096, 1387187] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex loliacea    Repestarr
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ) ,fuktig lövskog ,ett tiotal strån ,2012 (BGM)
Arvselsvallen (13D 7h , [67373, 13945] ) ,bäckstrand ,10 ex ,1996 (MNo)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ) ,vid bäck ,fåtal ,1987 (PEr)
Öjsberget,hygge nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,näringsrik skogsmark ,rikligt ,1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ) ,hygge ,en tuva ,2008 (BGM)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ) ,fuktdrag, kärr nedan rasbrant ,2 tuvor ,2008 (MNo)
Busken (artp.) (12D 7i , [6688045, 1393621] ) ,ängsskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Carex magellanica    Sumpstarr
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Hån (13D 5f , [67281, 13787] ) ,strand vid en tjärn , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Öster om vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [67386, 13716] ) , ~refl~ ,mager myr , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr ,1 ,2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ) ,skog och skogsbäck , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, fattigkärr (artp.) (12D 9i , [6697902, 1393082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715915, 1390231] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Niställingsnoret, NO-a delen, östra stranden (artp.) (13D 7d , [6735931, 1369374] ) ,mindre kärr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla) , 2013 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ) ,kärr, bäckstrand ,rikligt ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,bäckstrand ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr och strandkant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,blandskog , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ) , ~refl~ ,översvämningsmark vid älven , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex ovalis    Harstarr
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ) ,vägkant , 1998 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Nedre Abborberg (artp.) (12D 7i , [6685402, 1391972] ) ,trädgård övergivet torp ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726464, 1396469] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex pallescens    Blekstarr
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ) , ~refl~ ,gamla inägor och skog , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Utänget 1km väster om Vallerås (13D 6f , [67349, 13797] ) ,slåtterlinda , 2014 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage , frekvens t.allm. , 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) ,bäck o stränder , 1998 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ) ,hygge , 1998 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,skogsbilväg , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vägen till hygget Öjsberget (13D 8i , [67416, 13928] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ) ,vägkanter , 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson)
Carex panicea    Hirsstarr
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Adelbäcken vid väg S Hunukölen (13D 5j , [6727659, 1397700] ) , ~refl~ ,kärr vid bäck , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13920] ) ,hygge ,enstaka ,2006 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741910, 1382100] ) ,betad linda ,några tiotal ,2007 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ) ,hjulspår på hygge ,c:a 25 ,2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67457, 13788] ) ,fuktig gammal slåttermark ,några tuvor ,2009 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746280, 1377350] ) ,fäbod, betad för några år sedan ,ett tiotal ,2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ) ,västvänd frodig bergsbrant , 2012 (BGM)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hunukölen SV (artp.) (13D 5j , [6727427, 1397456] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex pauciflora    Taggstarr
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716014, 1390272] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735838, 1369499] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740058, 1367884] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749279, 1387548] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Håliden (13D 4f , [67200, 13774] ) ,svagt betad artrik ängsmark ,några tuvor ,1987 (LBr)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ) , ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven , frekvens m.allm. , 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
NO Mosjöarna (13D 6g , [67331, 13841] ) , ~refl~ ,fuktig linda , frekvens m.allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
Backon, Västra Fors (13D 7f , [6736806, 1376091] ) ,hävdad torräng , 2020 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ) ,skogskant torr sandig mark ,rikligt ,1996 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pellkölen S (artp.) (13E 5a , [6727132, 1402045] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex rostrata    Flaskstarr
Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ) ,älvstrand , 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ) , ~refl~ ,strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ) , ~refl~ ,älvstranden , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ) ,myr och strand , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,ett bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Norra Gårdtjärnen, väster om (artp.) (13D 3e , [6718781, 1371133] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gärsbukölen 16 km VSV Yttermalung (artp.) (13D 3f , [6716945, 1375652] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740038, 1367866] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749274, 1387478] ) ,myr, fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex bebbii    Kanadastarr
500 m söder om infarten till Lännviken (13D 7i , [6739420, 1392990] ) ,vägdike ,1 tuva ,2015 (MNo)
Lännviken, 100 m Ö infarten (13D 8i , [67401, 13931] ) ,vägkant ,några tuvor ,1996 (BGM)
Lännviken vid infarten (13D 8i , [67401, 13931] ) ,vägdike ,c:a 30 tuvor utefter 15 meter ,2013 (BGM)
Lännviken (artp.) (13D 7i , [6739385, 1392977] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Carex vaginata    Slidstarr
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ) , ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ) , ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ) ,fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ) ,skogsmark , 2011 (MNo)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ) ,fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog , 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ) ,slåtterlinda , 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ) , ~refl~ ,frodig granskog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,strandkant , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ) ,fäbod , 2020 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ) ,bäckravin med liten skogsbäck , 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.) (12D 9i , [6697347, 1392047] ) ,sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop). ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Öjsberget mot vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740462, 1391907] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2020 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.) (13E 5a , [6725584, 1400895] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.) (13E 5a , [6726005, 1401499] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Carex vesicaria    Blåsstarr
800 m SSV Kviensdammen (12D 8h , [66934, 13891] ) ,älvstrand ,ett bestånd ,1989 (OSt)
Davidsbäcken (13D 2i , [67103, 13941] ) ,strandkant ,? ,2001 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ) ,strandkant, normalt översvämmad älvbotten , 2018 (MNo)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Kalvholmen i Äggen (13D 4i , [6720, 1391] ) ,betad älvstrand ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gärdås (13D 6f , [6734, 1379] ) ,kärr i hästhage , 1989 (TLj & LBr)
Örartjärnen (13D 6g , [67313, 13805] ) ,gungfly - sjöstrand ,c:a 50 ex ,1996 (MNo)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ) ,kärrkant ,ett bestånd (OBS tomma frukter) ,1987 (PEr)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ) ,i bäcken , 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Malungs golfklubb (artp.) (13D 4h , [6724957, 1387992] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ) ,strand (belägg) , 1989 (OSt)
Uvån (12D 8h , [6692, 1389] ) ,älvstrand , 1985 (OSt)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sjöstrand , 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ) ,sjöstrand , 2014 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ) ,fuktig sand i gammalt grustag ,rikligt ,2011 (MNo)
Örartjärnen (13D 6g , [6731390, 1380580] ) ,strandkant ,många tuvor ,1996 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6735750, 1389680] ) ,fuktig mager mineraljord ,flera tuvor ,2016 (MNo)
Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739425, 1392984] ) ,vägdike ,rikligt ,2013 (MNo)
Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739451, 1393026] ) ,vägdike ,2 tuvor ,2013 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ) ,myrkant tjärn ,flera tuvor ,1997 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ) ,hjulspår på hygge ,2 ,2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ) ,myr ,9 ,2009 (MNo)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Kalvholmen i Äggen (13D 4i , [6720, 1391] ) ,betad älvstrand ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gärdås (13D 6f , [6734, 1379] ) ,älvstrand nedom åkrar / vallar ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Nabben (13D 6g , [6732390, 1384630] ) ,älvstarnd ,mycket ,1996 (MNo)
Västerdalälven, Nabben (13D 6g , [67325, 13845] ) ,strandzonen ,överallt ,1996 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67318, 13851] ) ,älvstrand , 2013 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,limnisk strandvåtmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Backbytjärn (13D 6h , [6730680, 1386090] ) ,tjärn, växer i vattnet ,rikligt ,2008 (MNo)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Eleocharis palustris    Knappsäv
S viken, Rödtjärnen (12D 8i , [66937, 13912] ) ,strand , 1988 (OSt)
Mellanmon (13D 6g , [67329, 13849] ) ,vägdike ,ett tätt bestånd på c:a 3 meter ,2003 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6741240, 1392450] ) ,myrgöl ,c:a 100 strån ,2008 (BGM)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Öje, Ogströmmen (13D 9i , [67460, 13939] ) ,frodig strand ,enstaka ,1998 (MNo)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens t.allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens t.allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ) ,hårt kobetad vall , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ) ,fäbod, bäckdrog , 2020 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ) ,ganska rik myr , 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ) , ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar ,på ett ställe ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708500, 1393510] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.) (13D 7d , [6735821, 1369493] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.) (13D 8i , [6740690, 1392123] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum gracile    Kärrull
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr ,rikligt ,2014 (BGM)
Vimyran , c:a 500 m Ö Oxbäckskojan (artp.) (13D 1i , [6708520, 1393860] ) ,myr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,rikligt (hundratals strån!) ,2010 (AOl)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Nissången (13D 6e , [67311, 13737] ) ,vägdike ,några ex ,2014 (MNo)
Väster om Tyngeberget (13D 6i , [6732010, 1391880] ) ,skogsvägsdike ,c:a 200 strån ,2012 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67323, 13921] ) ,kärr i frodig granskog ,enstaka ,2006 (BGM)
Tyngeberget (13D 6i , [6732880, 1392590] ) ,myr ,1 ex ,2007 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ) ,ganska rik myr ,c:a 50 ex ,2015 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743710, 1390930] ) ,skogsbilvägsdike ,ca 75 ,2010 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ) ,rikkärr , 2014 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ) ,rikt backkärr , 2015 (BGM)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Mellan vägen till Bredsjödammen och älven (12D 6i , [66803, 13932] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ) , ~refl~ ,bäcken "Vallen" , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ) ,myr , 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ) ,slåttrad fäbod och strandkant , 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ) ,fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk , 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ) , ~refl~ ,väg och strandkant , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ) ,sjö och strandkant , 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ) ,fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant , 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ) ,bäck och stränder , 2013 (BGM)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ) ,myr , 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ) ,slagen gräsmark och fuktdrag , 2012 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myrar längs Rotån 17 km SV Yttermalung (artp.) (13D 1f , [6709096, 1376348] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1985 (Thomas Rafstedt)
Haftaskölen-vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6708588, 1394439] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1984 (Thomas Rafstedt)
Gärsbukölen 16 km VSV Yttermalung (artp.) (13D 3f , [6716945, 1375652] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr N om Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6716014, 1390272] ) ,myr/fattigkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Nötkölen 8 km V Malung (artp.) (13D 6f , [6731278, 1377676] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Grossmossen 10 km ONO Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6738889, 1372492] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.) (13D 8d , [6740626, 1365671] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6746890, 1398803] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ) , ~refl~ ,tjärnar och myrmark , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2003 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ) ,kalkat kärr och myr ,enstaka ,2010 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ) , ~refl~ ,myr och sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ) ,myrmark ,30 ex ,1997 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Östra Håarna NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [6746, 1385] ) ,blötmyr ,riklig o flerst ,1995 (JEd)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stora Svartåstjärnen (artp.) (13D 5j , [6728472, 1396420] ) , ,noterad ,2002 (Håkan Lernefalk)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Järmokölen (artp.) (13D 9h , [6748468, 1386269] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster, Linnea Helmersson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749092, 1387187] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Svanlundheden (artp.) (13D 9j , [6747206, 1398784] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Rhynchospora fusca    Brunag
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Tyngsjön (12D 7i , [66864, 13945] ) ,strand , 2009 (MNo)
Björktjärn (12D 8i , [66902, 13901] ) ,grund tjärn med stränder av myr och blockrik morän ,5 m2 ,1997 (OSt)
Brändgropen SO Backsela (13D 5i , [67291, 13936] ) ,grundvattengrop ,c:a 10 ,2011 (MNo)
Tyngen (13D 7i , [67353, 13908] ) ,sjö ,rikligt ,2010 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ) ,grunt vatten nära stranden , 2017 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ) ,sjö, strandkant , 2016 (BGM)
Acksjön , Baggviken=bukten i SV (Pell A.Eriksson 1973 ,Malungsboken II) (12D 8i , [6691910, 1391980] ) ,långgrund vik ,5-10 m2 ,1997 (OSt)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Schoenus ferrugineus    Axag
Krafsmyran (14D 0i , [67511, 13934] ) ,litet sluttningskärr ,riklig ,1987 (TRa)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Vallen (13D 2i , [67102, 13925] ) ,strandkant ,rikligt ,2002 (BGM)
Holsselen (13D 4f , [6724, 1377] ) ,dike nära ån ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
V om Vallsjön (13D 4g , [67248, 13836] ) ,blöt dikeskant ,6-7 ex. ,1991 (AOl)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ) ,frodig vägkant , 2019 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67319, 13849] ) ,älvstranden ,25 ex ,1998 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [67333, 13835] ) ,älvstranden ,5 ex ,2005 (MNo)
Vid gångvägen "Kringelkroken" (13D 6h , [6731680, 1385240] ) ,älvstarnd ,c:a 40 ex ,2006 (MNo)
Blomsterbäcken (13D 6h , [67319, 13857] ) ,bäckravin ,2 kvadratmeter ,1994 (MNo)
V om Trollbacken (DF) (13D 4f , [67237, 13792] ) ,dikeskant,myrmark ,ca 10 ex. ,1991 (AOl)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Trichophorum alpinum    Snip
1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ) , ~refl~ ,väg över sank myr , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ) ,källstråk i myr ,rikligt ,2011 (MNo)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Flåängeskölen (13D 4h , [67228, 13882] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ) , ~refl~ ,blandmyr kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ) , ~refl~ ,stig i skog , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägdike , 2015 (MNo)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ) ,rikt backkärr , 2015 (BGM)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, fattigkärr (artp.) (12D 9i , [6697902, 1393082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Västra Berget (artp.) (13D 5j , [6725675, 1397196] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget (artp.) (13D 8i , [6740501, 1391933] ) ,vägkant fuktig jord vid kanten av vändplan ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749135, 1387166] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Flögriset N (artp.) (13E 5a , [6726843, 1401164] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Flåängeskölen (13D 4h , [67228, 13882] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ) ,backmyr , 2020 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ) , ~refl~ ,sluttande myr - kärr , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ) , ~refl~ ,bäck o stränder , frekvens m.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kalvarna (artp.) (12D 7i , [6686361, 1392078] ) ,myr ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.) (12D 9i , [6695768, 1392225] ) ,fattigmyr med gungfly ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.) (13D 0h , [6703942, 1386215] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.) (13D 1i , [6705890, 1390716] ) ,mossekomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.) (13D 3e , [6719085, 1371686] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gärsbukölen 16 km VSV Yttermalung (artp.) (13D 3f , [6716945, 1375652] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.) (13D 3j , [6719259, 1395971] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hunukölen (artp.) (13D 5j , [6728157, 1398307] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.) (13D 6f , [6733240, 1376078] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.) (13D 6h , [6734405, 1388765] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Sångkölen-Ällingkölen 6 km O Gammalsälen (artp.) (13D 7e , [6735917, 1373516] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Risholsmyran-Hemmerkölen 4 km ONO Malungsfors (artp.) (13D 7g , [6737972, 1381663] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.) (13D 7j , [6735754, 1395910] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.) (13D 8d , [6740030, 1367867] ) ,myr - fattig-/mellankärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gravukölen-Östermyrkölen 12 km N Malungsfors (artp.) (13D 9f , [6749478, 1379634] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.) (13D 9h , [6746478, 1386834] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749141, 1387166] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Pellkölen (artp.) (13E 5a , [6728235, 1401897] ) , ,noterad ,1994 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Lyrberget (artp.) (14D 0g , [6751228, 1383983] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ) , ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ) ,bäckstrand med omgivande myrar , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,sumpskog , 2014 (HLe)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ) ,myr , 2011 (MNo)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
Tyngeberget (13D 6i , [6732880, 1392590] ) ,myr ,rikligt ,2007 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,backkärr , 2014 (HLe)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ) ,blöt myr - kärr ,rikligt ,2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,myr , 2014 (HLe)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ) ,skapligt rik myr , 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,myr , 2014 (HLe)
Västerfall branddamm (artp.) (12D 7i , [6687722, 1392895] ) ,anläggning i sjö och vattendrag branddamm ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.) (13D 3i , [6715885, 1390236] ) ,sjöstrand ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Backselen (artp.) (13D 5i , [6729115, 1393412] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hästskobrändbäcken (artp.) (13D 5j , [6726732, 1396464] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.) (13D 9h , [6749078, 1387142] ) ,myr, medelrikkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Agrostis capillaris    Rödven
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ) ,gammal slåttermark , 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ) , ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ) , ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg , frekvens ej bedömd , 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ) ,bergsbrant , 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ) ,utefter älvstranden , 2017 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ) , ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs , frekvens allm. , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ) ,gammal fårhage , 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ) ,strandkant , 2018 (BGM)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ~refl~ ,vägkant, spill från hö , frekvens ej bedömd , 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ) , ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor , frekvens allm. , 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ) ,gräsmark mellan hus , 2020 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ) , ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall , frekvens ej bedömd , 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ) ,slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ) ,avslutad grustäkt , 2014 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ) ,vägkant , 2015 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens t.allm. , 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ) , ~refl~ ,fd. slåttervall , frekvens allm. , 2009 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ) ,fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter , 2019 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo, norra (artp.) (12D 9i , [6697870, 1393225] ) ,vägkant/fuktigt dike ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs kyrka (artp.) (13D 5h , [6729685, 1386661] ) ,grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven , 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.) (13D 5j , [6725179, 1396684] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.) (13D 5j , [6727755, 1397727] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Grusväg strax O om Blästmyran (artp.) (13D 8f , [6742927, 1376270] ) ,grusväg ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.) (13D 8i , [6740499, 1391966] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Lybergets fäbod (artp.) (13D 9g , [6749815, 1383047] ) , , 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.) (13D 9i , [6745166, 1394216] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.) (13D 9i , [6745293, 1394227] ) ,på kyrkogårdens nygamla äng ,noterad ,2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Flögriset NO (artp.) (13E 5a , [6727067, 1401560] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.) (13E 5a , [6727132, 1402045] ) , ,noterad ,2004 (Håkan Lernefalk)
Agrostis gigantea    Storven
600m SV om Entjärnen (13D 3f , [67163, 13771] ) ,skogsbilväg ,ett mindre bestånd ,2005 (BGM)
Hallosbacken Malung (13D 6g , [6732100, 1384980] ) ,vid trädgård , 2014 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [67328, 13845] ) ,jordgubbsodling ,rikligt ,2007 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.) (12D 7i , [6686224, 1393259] ) ,kyrkogård med barr-/lövträd ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.) (12D 9i , [6697564, 1393233] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Agrostis stolonifera    Krypven
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ) ,gammalt finnboställe med slåtterängar , 2019 (MNo)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
400 m V Lissbuberget (13D 5j , [6726659, 1395684] ) , ~refl~ ,vägdike , frekvens m.allm. , 2002 (HLe)
Snörtzillingåsen Malung (13D 6g , [67327, 13844] ) ,fuktstråk , 2014 (MNo)
Kringelkroken Malung (13D 6h , [67318, 13851] ) ,älvstrand , 2014 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,1996 (BGM)
Räfstaholm i Ö