MALINGSBO

367 arter

1091 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642804, 1474413] ) ,igenväxande skogsväg ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645393, 1475101] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649583, 1478612] ) ,gammal barrskog , 2013 (Kjell Mathson)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Equisetum arvense    Åkerfräken
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Equisetum hyemale    Skavfräken
SO Holmens, i den branta sluttningen ned till Hedströmmen, nedanför bron till Stockforsen (11F 8g , [6642, 1481] ) , ,flera hundra, kanske 1000-tals ex ,1982 (RNo)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Nyhammar (11F 8g , [6643, 1481] ) ,sandig kulle V om ån ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsmark nära damm , 2010 (DABS)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649521, 1478557] ) ,hygge , 2013 (Kjell Mathson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66473, 14826] ) ,torr häll ,~5 tuvor ,1986 (TLn)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingbo (artp.) (11F 9f , [6645412, 1479351] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66473, 14826] ) ,torr häll ,~15 tuvor ,1986 (TLn)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Dryopteris filix-mas    Träjon
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Picea abies    Gran
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , ,ängsgran ,2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Pinus sylvestris    Tall
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Juniperus communis ssp. communis    En
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Populus tremula    Asp
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Salix aurita    Bindvide
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , ,grov sälg med flera stammar ,2015 (Jesper Hansson)
Salix cinerea    Gråvide
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Salix myrsinifolia    Svartvide
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Salix pentandra    Jolster
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Salix phylicifolia    Grönvide
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Myrica gale    Pors
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Källsjön (artp.) (12F 0f , [6650586, 1477691] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Bengt Stridh)
Källsjön (artp.) (12F 0f , [6650783, 1477418] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Bengt Stridh)
N. Näset. (artp.) (12F 0f , [6651012, 1479170] ) ,tallmyr ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Alnus glutinosa x incana    
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Alnus incana    Gråal
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lumsen. (artp.) (12F 0f , [6652578, 1475743] ) ,vägkant ,6 ,2013 (Kjell Mathson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Corylus avellana    Hassel
Norra Sången (11F 8f , [6643570, 1477130] ) ,i gammalt hässle, nu lövlund m gran ,minst 30 gamla buskar ,2006 (TLj)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14727] ) ,tidigare betad mark ,2 ex ,1986 (TLn)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ) ,gammal betesmark /lund ,~5 ex ,1986 (TLn)
Quercus robur    Ek
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Vid kyrkan mellan vägen och Hedströmmen (11F 9f , [66455, 14793] ) , , 1982 (RNo)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Polygonum aviculare    Trampört
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Rheum x cultorum    Rabarber
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Chenopodium album    Svinmålla
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Cerastium arvense    Fältarv
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,spridd ,1986 (TLn)
Kurrbyn, 7 km N Kloten (11F 9e , [66488, 14710] ) ,dikeskanter ,spridd ,1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
S.Skräddartorp, 6 km S Björsjö (12F 0e , [66520, 14733] ) ,hackslog ,t.rikl. ,1986 (TLn)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Dianthus deltoides    Backnejlika
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ) ,slåttervallar ,3 x ~20 ex ,1986 (TLn)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (24 27) (11F 9g , [66472, 14827] ) ,slåttervall ,~50 ex ,1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66437, 14771] ) ,slåttervallar,dikeskant ,~100 ex ,1986 (TLn)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Herniaria glabra    Knytling
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ) ,hackslog ,~10 ex. ,1986 (TLn)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Sagina procumbens    Krypnarv
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Silene rupestris    Bergglim
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66473, 14826] ) ,torr häll ,~15 tuvor ,1986 (TLn)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Stellaria alsine    Källarv
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Stellaria media    Våtarv
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nuphar lutea    Gul näckros
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,damm , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,sjö , 2010 (JOs)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lumsen (artp.) (12F 0f , [6652440, 1475629] ) , ,noterad ,2017 (Krister Fredriksson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,sjö , 2010 (JOs)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14728] ) ,igenväxande fuktigt björkområde ,~20 ex. ,1986 (TLn)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Aquilegia vulgaris    Akleja
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Caltha palustris    Kabbleka
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Myosurus minimus    Råttsvans
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ) ,hackslog ,~10 ?? ,1986 (TLn)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,spridd ,2018 (LBr)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Malingbo (artp.) (11F 9f , [6645412, 1479400] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Arabis glabra    Rockentrav
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Subularia aquatica    Sylört
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,fåtalig, blommande ,2018 (LBr)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Gräsberget (11F 9e , [6647412, 1472893] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Drosera anglica    Storsileshår
Kloten (artp.) (11F 9e , [6645540, 1474160] ) , , 1980 (Stefan Björn)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
N. Näset. (artp.) (12F 0f , [6651061, 1478959] ) ,sandstrand ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Kloten (artp.) (11F 9e , [6645540, 1474160] ) , , 1980 (Stefan Björn)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,dike ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Kloten (artp.) (11F 9e , [6645540, 1474160] ) , , 1980 (Stefan Björn)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Crassula aquatica    Fyrling
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,fåtalig ,2018 (LBr)
Sedum acre    Gul fetknopp
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Ribes alpinum    Måbär
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ) ,gammal betesmark ,~10 ex ,1986 (TLn)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647, 1472] ) ,dikeskant , 1982 (RNo)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke , 2004 (JEd)
Södra Bisen (11F 9g , [6647, 1482] ) , , 1982 (RNo)
Lumsbacken (12F 0e , [6651, 1474] ) ,f.d. åker , 1982 (RNo)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsmark ,massvis, helt dominerande kåpa ,2012 (DABS & IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
100 m NV Kyrkan (11F 9f , [6645540, 1479300] ) ,ängsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ) ,ängsmark,tomtmark , 2007 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke , 2004 (JEd)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke ,rikligt ,2010 (DABS, IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [6644670, 1479730] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke , 2004 (JEd)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ) ,ängsmark,tomtmark , 2007 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [6644670, 1479730] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke , 2004 (JEd)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ) ,ängsmark,tomtmark , 2007 (IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS, IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [6644670, 1479730] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke ,spridd o rikligt ,2004 (JEd)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ) ,ängsmark,tomtmark , 2007 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke , 2004 (JEd)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS, IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ) ,vägdike ,sparsamt ,2007 (IPt)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS, IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ) ,vägkant,ängsbacke , 2004 (JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ) ,ängsmark,tomtmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingbo (artp.) (11F 9f , [6645412, 1479400] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Fragaria vesca    Smultron
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Geum rivale    Humleblomster
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malus domestica    Apel
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla erecta    Blodrot
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ) ,gammal linda /bryn , 1989 (TLj & LBr)
N om Kyrkan (11F 9f , [6645540, 1479300] ) ,slänt ,1 stor planta ,2012 (IPt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Rosa dumalis    Nyponros
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Rubus idaeus    Hallon
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Sorbus intermedia    Oxel
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Lathyrus niger    Vippärt
Nyfors (artp.) (12F 0e , [6651650, 1470955] ) ,frisk gräsmark betesmark ,20 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Lotus corniculatus    Käringtand
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Malingbo (artp.) (11F 9f , [6645412, 1479400] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Trifolium pratense    Rödklöver
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium repens    Vitklöver
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ) ,gammal linda /bryn , 1989 (TLj & LBr)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643950, 1477151] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingbo (artp.) (11F 9f , [6645412, 1479400] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Vicia sepium    Häckvicker
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ) ,lund ,t.rikl. ,1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Oxalis acetosella    Harsyra
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Linum catharticum    Vildlin
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,slåtterängsrest Ö om nedre gården ,t.rikligt ,1988 (LBr)
Haraldstorp (11F 9f , [6647, 1476] ) ,igenväxande svinrotsäng m.darrgräs,etc ,enst ,1989 (TLj & LBr)
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Acer platanoides    Lönn
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Aesculus hippocastanum    Hästkastanj
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frangula alnus    Brakved
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Tilia cordata    Lind
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14826] ) ,lund,f.d.lund ,spridd ,1986 (TLn)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Viola arvensis    Åkerviol
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Viola mirabilis    Underviol
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Viola palustris    Kärrviol
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,dike ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Viola riviniana    Skogsviol
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Viola tricolor    Styvmorsviol
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägdike , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Epilobium collinum    Backdunört
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aegopodium podagraria    Kirskål
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Angelica sylvestris    Strätta
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Carum carvi    Kummin
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Levisticum officinale    Libbsticka
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ) ,ängsmark / bryn ,1 stort best. ,1989 (TLj & LBr)
Norra Sången (11F 8f , [6643785, 1477161] ) , ,ett bestånd vid den gamla jätteapeln ,1996 (TLj)
Gräsberget (11F 9e , [6647, 1472] ) , ,flera stora bestånd ,1982 (RNo)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14728] ) ,kant mot gårdsplan ,~10 m2 ,1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,gårdstun bland t.ex mjölkört ,ett bestånd ,1988 (LBr)
Kurrbyn vid norra gården (11F 9e , [6648930, 1471070] ) , ,ett trängt bestånd ,1996 (TLj)
Bastbergsåkern (11F 9g , [66473, 14827] ) ,gammalt 'Finntorp' ,ca 40 ex. ,1987 (ALu & TPe)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645363, 1475000] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Andromeda polifolia    Rosling
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
SV om kyrkan (11F 9f , [6647660, 1479300] ) ,vägslänt ,rikligt ,2010 (DABS)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Calluna vulgaris    Ljung
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
N. Näset. (artp.) (12F 0f , [6650921, 1479336] ) ,tallmyr ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Pyrola minor    Klotpyrola
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Ledum palustre    Skvattram
N. Näset. (artp.) (12F 0f , [6651016, 1479130] ) ,tallmyr ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Abborrtjärnen (artp.) (11F 8g , [6644366, 1481072] ) , ,noterad ,2019 (Rickard Jonsson)
N. Näset. (artp.) (12F 0f , [6651021, 1479150] ) ,tallmyr ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
N.Näset. (artp.) (12F 0f , [6651025, 1479122] ) ,tallmyr med björk ,flera 100m2 ,2013 (Kjell Mathson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,spridd ,2018 (LBr)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Primula veris    Gullviva
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Fraxinus excelsior    Ask
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Syringa vulgaris    Syrén
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,igenväxande svinrotäng ,1 ex ,1989 (LBr & TLj)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Abborrtjärnen (artp.) (11F 8g , [6644366, 1481072] ) , ,noterad ,2019 (Rickard Jonsson)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galium album    Stormåra
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Galium album x verum    
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant ,rikligt ,2010 (DABS)
Galium aparine    Snärjmåra
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Galium boreale    Vitmåra
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Galium odoratum    Myskmadra
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsmark nära damm , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Galium verum    Gulmåra
Gräsberget (11F 9e , [6647479, 1472749] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,spridd ,2018 (LBr)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Hedströmmen, nedanför skolan (11F 9f , [66455, 14793] ) , , 1982 (RNo)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Gräsberget (11F 9e , [6647479, 1472749] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Galeopsis speciosa    Hampdån
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Lamium album    Vitplister
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägdike , 2010 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Linaria repens    Strimsporre
Bondberget, 4 km NNO Malingsbo (11F 9f , [66491, 14779] ) ,gammal betesmark i kanten av slåtteräng ,~20 ex. ,1986 (TLn)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingbo (artp.) (11F 9f , [6645412, 1479400] ) , ,noterad ,2018 (Ulf Gärdenfors)
Veronica officinalis    Ärenpris
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Veronica verna    Vårveronika
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642804, 1474413] ) ,igenväxande skogsväg ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Gräsberget (11F 9e , [6647, 1472] ) , , 1982 (RNo)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ) ,hackslog,dikeskant , 1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,slåtterängsrest Ö om nedre gården ,t.rikligt ,1988 (LBr)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog,dikeskant , 1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ) ,slåtteräng ,rikl. ,1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ) ,dikeskanter ,spridd ,1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66425, 14751] ) ,dikeskanter ,spridd ,1986 (TLn)
N.Sången, 3km SV Malingsbo (38 21) (11F 8f , [66437, 14771] ) ,slåtterval ,spridd ,1986 (TLn)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , ,ormgran ,2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Plantago major    Groblad
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Littorella uniflora    Strandpryl
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,oerhört riklig ,2018 (LBr)
Linnaea borealis    Linnéa
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649687, 1478760] ) ,gammal barrskog , 2013 (Kjell Mathson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14728] ) ,igenväxande fuktigt björkområde ,~10 ex. ,1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ) ,gammal betesmark ,5 ex. ,1986 (TLn)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Knautia arvensis    Åkervädd
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Campanula glomerata    Toppklocka
Gräsberget (11F 9e , [6647412, 1472893] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Campanula patula    Ängsklocka
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Gräsberget (11F 9e , [6647479, 1472749] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,riklig ,2018 (LBr)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Nedre Malingsbosjön (artp.) (11F 9g , [6647590, 1480360] ) , ,noterad ,2017 (Leif Carlsson)
N. Näset. (artp.) (12F 0f , [6651068, 1478961] ) ,sandstrand i vattnet ,ca 1000 ex ,2013 (Kjell Mathson)
Achillea millefolium    Röllika
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Achillea ptarmica    Nysört
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Källsjön, V om. (artp.) (12F 0f , [6650670, 1477461] ) ,vägren ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Antennaria dioica    Kattfot
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Arnica montana    Slåttergubbe
Gåsmossen ”alltjämt i G. som skall plöjas” 1950-tal (G. Haglund) (11F 8f , [66439, 14794] ) ,gammal betesmark, ca 10 ex 1986 (TLn) ,fåtalig ,1991 (TLn)
Artemisia vulgaris    Gråbo
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Bellis perennis    Tusensköna
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Carduus crispus    Krustistel
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Centaurea jacea    Rödklint
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Centaurea phrygia ssp. phrygia    Finnklint
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,gårdstun och f d ängsmark, rikligt 1982 (RNo) * ,1000-tals ex ,1988 (LBr & TLj)
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget, Söderbärke förs (artp.) (11F 9e , [6647427, 1472844] ) ,betesmark ,fjäderklint ,2011 (Bo Norell)
Gräsberget, Söderbärke förs (artp.) (11F 9e , [6647430, 1472840] ) ,betesmark ,1000 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Kurrbyn (11F 9e , [6648, 1471] ) ,vägkanter , 1989 (TLj & LBr)
Cirsium arvense    Åkertistel
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Cirsium helenioides    Brudborste
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ) ,torrbacke ,2+2 ex. ,1986 (TLn)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Gåsmossen , 1,5 km S Malingsbo (11F 8f , [66439, 14794] ) ,gammalt bete,dikeskant ,~10 ex. ,1986 (TLn)
Lapsana communis    Harkål
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Mycelis muralis    Skogssallat
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Scorzonera humilis    Svinrot
N Sången (11F 8f , [66437, 14771] ) ,1986 (TLn) * ohävdad ängsmark ,1 m2 ,1989 (LBr & TLj)
Gåsmossen (11F 8f , [66440, 14794] ) ,vägkant, 1987 (TLn) * vägkant, hårt trängd av lövskog ,15 ex ,1989 (LBr & TLj)
Kurrbyn, 7 km N Kloten (11F 9e , [66488, 14710] ) ,dikeskanter ,4 best. ,1986 (TLn)
Kurrbyn (11F 9e , [66489, 14711] ) , , 1986 (TLn)
Haraldstorpet mellan gårdarna (11F 9f , [66479, 14766] ) ,1973 (RNo) * 1986 (TLn) * hävdad äng NV om gården nära åkerkanten, 1989 (HEn), även efter vägen fram till gården i igenväxande ängsmark ,ca 15 m2 ,1989 (LBr & TLj)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66472, 14827] ) ,slåtteräng,dikeskanter ,spr. ca. 10 platser ,1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66438, 14772] ) ,kant av slåttervall ,1 bestånd ,1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66439, 14771] ) ,igenväxande bete ,1 bestånd ,1986 (TLn)
Gräsberget nära källaren, tämligen rikligt 1982 (RNo) * (11F 9e , [66474, 14728] ) ,övergiven äng vid källaren, rikligt 1985 (HEn) * igenväxande äng ,rikligt ,1989 (LBr & TLj)
Senecio vulgaris    Korsört
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Tanacetum vulgare    Renfana
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Matricaria perforata    Baldersbrå
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Nyhammar (11F 8g , [6643, 1480] ) ,grässluttning ,ganska rikligt ,1982 (RNo)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Gräsberget 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,3 ex. ,1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66472, 14827] ) ,slåtteräng ,~10 ex ,1986 (TLn)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Kärr S Gräsberget (11F 9e , [66468, 14735] ) ,litet mjukmattekärr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642804, 1474413] ) ,igenväxande skogsväg ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649530, 1478551] ) ,blandskog , 2013 (Kjell Mathson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649562, 1478545] ) ,fuktig blandskog , 2013 (Kjell Mathson)
Goodyera repens    Knärot
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649692, 1478740] ) ,gammal barrskog , 2013 (Kjell Mathson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649700, 1478769] ) ,grov tallskog med gran , 2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet), 250m VSV. (artp.) (12F 0f , [6650034, 1479087] ) ,barrskog ,49 ,2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet), 250m VSV. (artp.) (12F 0f , [6650035, 1479072] ) ,barrskog ,19 ,2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet). 250m V. (artp.) (12F 0f , [6650191, 1478994] ) ,barrskog ,5 ,2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet). 400m NV. (artp.) (12F 0f , [6650270, 1478930] ) ,barrskog ,5 ,2013 (Kjell Mathson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ) ,hackslog ,~10 ex ,1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,slåtterängsrest Ö om nedre gården ,t.rikligt ,1988 (LBr)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,~15 ex ,1986 (TLn)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (22 27 ,25 27) (11F 9g , [66474, 14828] ) ,slåtteräng ,~50 ex ,1986 (TLn)
Listera ovata    Tvåblad
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ) ,lund ,~20 ex ,1986 (TLn)
Platanthera bifolia    Nattviol
Gräsberget 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,6 ex. ,1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Södra Bisen (LENN.1987) (11F 9g , [66475, 14827] ) ,i sedan länge slåttrad f d åkermark ,~50 ex 1986 (TLn)* ca 50 ex ,1989 (LBr & TLj)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Abborrtjärnen (artp.) (11F 8g , [6644366, 1481072] ) , ,noterad ,2019 (Rickard Jonsson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Potamogeton natans    Gäddnate
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,spridd ,2018 (LBr)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Typha latifolia    Bredkaveldun
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Juncus articulatus    Ryltåg
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,spridd ,2018 (LBr)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Juncus filiformis    Trådtåg
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lilla Djurlången norra sidan (artp.) (11F 8e , [6642784, 1474413] ) ,dike ,noterad ,2020 (Kerstin Frostberg)
Juncus tenuis    Syltåg
Lilla Sångaren, raststället väg 233 (11F 8f , [6642517, 1476614] ) ,grusvägslinga ,på båda sidor av vägslingan, (ny art för landskapet) ,2012 (GEn & HEn)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Carex canescens    Gråstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Carex capillaris    Hårstarr
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ) ,lund ,~50 tuvor ,1986 (TLn)
Carex caryophyllea    Vårstarr
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Carex demissa    Grönstarr
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14826] ) ,lund ,ca 15 tuvor ,1986 (TLn)
Carex echinata    Stjärnstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.) (11F 9f , [6649560, 1478599] ) ,blandskog , 2013 (Kjell Mathson)
Carex elata    Bunkestarr
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Carex flava    Knagglestarr
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Carex ovalis    Harstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsmark nära damm , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642645, 1477403] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6643047, 1477236] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Carex pallescens    Blekstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642678, 1477314] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642869, 1477268] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642945, 1477262] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Carex panicea    Hirsstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Näset (torpet), 400m NV. (artp.) (12F 0f , [6650280, 1478899] ) ,stenig sjöstrand ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Carex rostrata    Flaskstarr
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Näset (torpet). 200m SV. (artp.) (11F 9f , [6649946, 1479163] ) ,kärr ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Carex spicata    Piggstarr
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark ,rikligt ,2010 (DABS)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Näset (torpet). 200m SV. (artp.) (11F 9f , [6649946, 1479163] ) ,kärr ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ) ,lund ,~10 tuvor ,1986 (TLn)
Näset (torpet), 400m NV. (artp.) (12F 0f , [6650280, 1478899] ) ,stenig sjöstrand ,noterad ,2013 (Kjell Mathson)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ) ,grund sand- eller dybotten, torrlagd ,riklig ,2018 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Kärr S Gräsberget (11F 9e , [66469, 14729] ) ,källdråg nedanför gårdarna ,sparsamt ,1988 (LBr)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Rhynchospora alba    Vitag
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Schoenoplectus lacustris    Säv
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Agrostis canina    Brunven
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Agrostis capillaris    Rödven
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Agrostis gigantea    Storven
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642894, 1477345] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.) (11F 8f , [6642995, 1477325] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643725, 1477006] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.) (11F 8f , [6643955, 1477140] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Briza media    Darrgräs
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,rikl. ,1986 (TLn)
Gåsmossen , 1,5 km S Malingsbo (11F 8f , [66439, 14794] ) ,gammalt bete,dikeskant ,~50 ex. ,1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ) ,slåtterängsrest Ö om nedre gården ,t.rikligt ,1988 (LBr)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ) ,slåtteräng,dikeskanter ,spridd ,1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ) ,slåttervallar ,spridd ,1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66425, 14751] ) ,slåttervallar ,spridd ,1986 (TLn)
Bromus inermis    Foderlosta
SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,naturaliserad tomtmark , 2010 (DABS)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,1 ex. ,1986 (TLn)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsmark nära damm , 2010 (DABS)
Calamagrostis stricta    Madrör
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Danthonia decumbens    Knägräs
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (11F 8f , [66437, 14771] ) ,slåttervallar,igenväxande bete ,spridd ,1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (11F 8f , [66438, 14772] ) ,slåttervallar,igenväxande bete ,spridd ,1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant ,rikligt spridd ,2012 (DABS)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ) ,hackslog,dikeskant ,~10 ex. ,1986 (TLn)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Roegneria canina    Lundelm
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ) ,lund ,~100 ex ,1986 (TLn)
Elytrigia repens    Kvickrot
Gräsberget (11F 9e , [6647412, 1472893] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ) ,ängsbacke , 2010 (DABS)
Festuca ovina    Fårsvingel
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Malingsbo, väg W620 (artp.) (11F 9f , [6645199, 1479560] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Glyceria fluitans    Mannagräs
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,strand , 2010 (DABS)
Avenula pratensis    Ängshavre
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Avenula pubescens    Luddhavre
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Holcus mollis    Lentåtel
N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ) ,gammal linda /bryn , 1989 (TLj & LBr)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Gräsberget vid bebyggelsen, flera ställen (11F 9e , [6647240, 1472920] ) ,vägkant , åkerkant , 2012 (GEn & HEn)
Gräsberg (11F 9e , [66474, 14729] ) ,gammal vall ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ) ,tomtmark , 2010 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ) ,slänt och vägkant , 2010 (DABS)
Milium effusum    Hässlebrodd
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön ,bakom hus samt V om hus (11F 9g , [66474, 14828] ) ,i anslutning till slåtteräng samt i lund ,~75 strån med ax ,1986 (TLn)
Molinia caerulea    Blåtåtel
St Djurlången, V sidan av sjön (artp.) (11F 8e , [6644600, 1474004] ) , , 2011 (Martin Westberg)
Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.) (11F 9e , [6646028, 1473030] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Kivsta (artp.) (11F 9f , [6645410, 1475067] ) , , 2015 (Jesper Hansson)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ) ,hackslog ,2 ex. ,1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ) ,slåttervallar ,spridd ,1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66425, 14751] ) ,slåttervallar ,spridd ,1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66437, 14771] ) ,slåttervallar ,spridd ,1986 (TLn)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Phragmites australis    Vass
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ) ,strandkärr , 2010 (DABS)
Poa annua    Vitgröe
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,ängsbacke,vägkant , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Poa palustris    Sengröe
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ) ,vägkant och ängsbacke , 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Poa supina    Trampgröe
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ) ,ängsväg , 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ) ,ängsmark , 2010 (JOs)
Poa trivialis    Kärrgröe
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ) ,vägdike , 2010 (DABS)

Uppdaterad 2021-03-14