LUDVIKA

558 arter

2428 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Norra Gussjön, kalkbrottet (artp.) (12F 5c , [6679462, 1464444] ) ,lågörtbarrskog kalkmarkskog mellan kalkbrott ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Trollputten - Nygrävningen (artp.) (12F 5c , [6677752, 1462669] ) , ,2 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Norrviksån (artp.) (12F 5c , [6677907, 1461555] ) ,blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
500 m NO Norrvik (12F 5c , [66775, 14617] ) , ~refl~ ,gles tallmo med lav-och risbeuxen mark , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ) ,kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor ,enst. ,1991 (GEn)
Södra Gussjön, udden (artp.) (12F 5c , [6678044, 1464960] ) ,kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ) , ~refl~ ,alkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Skuthamn (artp.) (12F 4d , [6671349, 1465368] ) ,lågörttallskog ,10 m2 ,2014 (Janolof Hermansson)
Stornäset, Nedre Persbo (artp.) (12F 4d , [6674332, 1467024] ) ,sumplövskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget, SV om Södra Gussjön (artp.) (12F 5c , [6677211, 1464110] ) ,lågörtbarrskog kanten mellan varphög och vattenfyllt gruvhål , 2014 (Janolof Hermansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,Slamdamm från järnmalmsgruva , 1987 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678146, 1463838] ) ,kärr intill bäck från myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ) ,kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor ,enst. ,1991 (GEn)
Översilad sluttning nedanför Fennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ) ,fältskikt av ängstyp ,1 ex. ,1987 (PHe)
Våghalsen ,2 km V ludvika (12F 3c , [66694, 14632] ) ,banvall ,12 ex ,1983 (TLj)
Halvars ,utsiktspunkten (12F 4b , [66722, 14595] ) ,buskmark,hällar,trampslitage , 1987 (SSv)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) ,kalkpåverkad barrskog , 2004 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , 2004 (HWk)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , , 2014 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Pelle Adenäs)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.) (12F 4c , [6674510, 1464090] ) ,hävdad ängsmark , 1980 (Janolof Hermansson,Marie Hermansson)
Nygrävningen, S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6678200, 1462700] ) ,kalkbrott f.d. , 1984 (Janolof Hermansson)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
SV t i Främundberget ,sämre körvägens slut (12F 3c , [66675, 14613] ) ,vändplan timmerväg ,7 ex ,1991 (GEn & HEn)
Blötberget gruvområdet (artp.) (12F 3b , [6667430, 1458700] ) , , 1988 (Henry Eriksson,Janolof Hermansson)
Våghalsen (artp.) (12F 3c , [6669500, 1463120] ) , , 1983 (Jan-Olof Hermansson,Henry Eriksson)
Jägarnäs, nära (artp.) (12F 3d , [6667300, 1466200] ) , , 1989 (Janolof Hermansson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,på stenar ,spridd ,2005 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Brunnsvik, mitt emot Bockholmen (artp.) (12F 5c , [6675570, 1462694] ) ,alskog igenväxningsmark med äldre gråal och asp ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662460, 1463390] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,stort bestånd ca 25 x 25 m ,1996 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,sydbrant i lövskog ,spridd ,1986 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Asplenium ruta-muraria    Murruta
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,kalkväggar i kalkbrott ,enstaka ,1987 (HWk)
Norsberget, 1950-t (Bj, HEn&GEn) * kalkpåverkat berg 1975 (RYN.1976) (12F 3c , [66668, 14603] ) ,i sprickor på kalkbergvägg ,enstaka ex 1987 (JHn&HWk) * 21 ex ,1989 (LNo & ALu)
Kalkbrottet vid Norsen (DFl-60) (12F 3c , [66670, 14610] ) , ,5 små tuvor i övre kanten ,1990 (GEn)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666840, 1460350] ) ,kalkklippor i och utanför kalkbrottet , 2005 (Janolof Hermansson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,kalkväggar i kalkbrott ,enstaka ,1987 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666840, 1460350] ) ,kalkklippor i och utanför kalkbrottet , 2005 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,13 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,12 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,31 plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Thorild Jonsson)
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens    Kalksvartbräken
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,på väggar i kalkbrott ,enstaka ,1987 (HWk)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ) ,kalkberg ,enstaka ,1987 (HWk)
Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ) ,f.d.kalkbrott ,t.riklig ,1983 (TLj)
Norsbergets SV-sluttning (12F 3c , [66668, 14605] ) ,solexp.hällar , 1987 (PHe)
S-spetsen av Främundstjärn (12F 3c , [66679, 14600] ) ,vägbang f.d.jvg i stenmursspringor ,några tuvor ,1991 (GEn)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , 2004 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666840, 1460350] ) ,kalkklippor i och utanför kalkbrottet , 2005 (Janolof Hermansson)
Högberget, ravinen vid f d skyddsrummet (artp.) (12F 3d , [6668730, 1466100] ) ,klippvägg i örtrik lövrik granskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Asplenium viride    Grönbräken
Norsberget (SO Blötberget) (12F 3c , [6666831, 1460337] ) ,kalkhaltig klippbrant ,en mindre tuva, återfunnen 2012 av Thorild Jonsson ,2011 (GEn)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,sydbrant i lövskog ,spridd ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland piprör ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,tämligen riklig ,1986 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Dammsjöberget, nordsluttningen (artp.) (12F 3c , [6666301, 1462464] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Östanbo i bäcken vid Björkliden (12F 3d , [66663, 14656] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd & LBr)
Sörvik (12F 4c , [6674000, 1463670] ) ,bäckkant i ung blandskog ,ca 10 ex längs bäcken ,2003 (HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,betesäng , 2004 (HWk)
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ) , ~refl~ ,alkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Gonäs industriområde (artp.) (12F 3c , [6668789, 1462685] ) ,granskog av låg-högörts-typ efter bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
N. Frisktjärn (artp.) (12F 4b , [6671942, 1459132] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Svensson)
Woodsia alpina    Fjällhällebräken
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,kalkväggar i kalkbrott ,enstaka ,1987 (HWk)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Dammsjöberget (artp.) (12F 2c , [6664952, 1462385] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,sydbrant i lövskog ,spridd ,1986 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Polystichum lonchitis    Taggbräken
Norrvik (12F 5c , [66780, 14624] ) ,lövbl.granskog i V-sluttning nedom gml kalkbrott ,5 tuvor ,1987 (TLj)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , 2004 (HWk)
Trollputtens kalkbrott, N om Norrvik (artp.) (12F 5c , [66781, 14624] ) ,kalkgranskog ,flera ex.. bilder ,2011 (IPt)
Trollputtens kalkbrott (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,örtrik kalkgranskog efter bäck ,6 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Trollputten (artp.) (12F 5c , [6678126, 1462450] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Abies nordmanniana    Nordmansgran
Sörvik (12F 4c , [66744, 14645] ) ,botten av gammalt kalkbrott ,1 ca 15 m högt träd ,1989 (B.Widersten & TLj)
Larix decidua    Europeisk lärk
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,1 ex ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Avlångshöjden (artp.) (12F 1c , [6656161, 1461491] ) ,i kanten av gammal barrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Avlångshöjden (artp.) (12F 1c , [6656165, 1462248] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.) (12F 1c , [6656211, 1461120] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.) (12F 1c , [6656558, 1460970] ) ,blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.) (12F 1c , [6656571, 1461724] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Picea abies    Gran
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,tämligen riklig ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Dammsjöberget (artp.) (12F 2c , [6664902, 1462291] ) ,luckig blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Pinus sylvestris    Tall
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,tämligen riklig ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Avlångshöjden (artp.) (12F 1c , [6655560, 1461375] ) ,lövrik blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.) (12F 1c , [6656800, 1461452] ) ,blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.) (12F 1c , [6657101, 1461556] ) ,hällmarkstallskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Hyttberget, delvis NB (artp.) (12F 1c , [6657369, 1462420] ) ,smal bergsrygg med gammal lövrik skog, omgiven av ungskog ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Hyttberget, delvis NB (artp.) (12F 1c , [6657519, 1462432] ) ,smal bergsrygg med gammal lövrik skog, omgiven av ungskog ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Hyttberget (artp.) (12F 1c , [6657578, 1462409] ) ,storblockig blandskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjöberget (artp.) (12F 2c , [6664861, 1462325] ) ,luckig naturskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöberget (artp.) (12F 2c , [6664963, 1462234] ) ,hällmarkskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Sausberget (artp.) (12F 3c , [6665379, 1462934] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667638, 1464637] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Knutsbo Labo (artp.) (12F 3d , [6668050, 1466592] ) ,utglesad blandskog av lågörtstyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Skuthamn (artp.) (12F 4d , [6671344, 1465388] ) ,parkliknande tallskog med rönn, ek, asp, gran, lärk och björk , 2014 (Janolof Hermansson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Södra Gussjön, östra sidan (artp.) (12F 5d , [6677876, 1465174] ) ,lågörtblandskog gles kalkmarksskog kring kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6681040, 1460952] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Populus tremula    Asp
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,tämligen riklig ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Dammsjöberget (artp.) (12F 2c , [6664585, 1462468] ) ,gammal asp i luckig naturskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Knutsbo Labo (artp.) (12F 3d , [6668071, 1466567] ) ,kanten av granskog av lågörtstyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671785, 1464430] ) ,lövskog slänt mot sjö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Brunsvik (artp.) (12F 5c , [6676753, 1461322] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Salix aurita    Bindvide
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,spridd ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Salix cinerea    Gråvide
N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) , ~refl~ ,vägkant med skärningar , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Salix pentandra    Jolster
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Norrviksån (artp.) (12F 5c , [6678043, 1461524] ) ,bäckdråg i blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
N Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Myrica gale    Pors
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Alnus glutinosa    Klibbal
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,stenig sjöstrand ,2 ex ,2005 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Dammsjöberget (artp.) (12F 2c , [6664646, 1462382] ) ,fuktig lövsumpskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gonäs industriområde (artp.) (12F 3c , [6668884, 1462646] ) ,sumpblandskog granplantering , 2014 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Flyberget - Krabbsjöån (artp.) (12F 6c , [6680455, 1461491] ) ,alsumpskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Alnus incana    Gråal
Örabäcken, gammal vägbro (12F 3b , [66657, 14599] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog ,spridd ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ängtjärnen, öster (artp.) (12F 1c , [6657609, 1460999] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Betula nana    Dvärgbjörk
Lång Blå, älgtorn (12F 3b , [66665, 14582] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Betula pendula    Vårtbjörk
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,några vuxna individ ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671776, 1464441] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671785, 1464438] ) ,lövskog slänt mot sjö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671796, 1464426] ) ,lövskog slänt mot sjö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671805, 1464420] ) ,lövskog slänt mot sjö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Valla, Ludvíka stad (artp.) (12F 4d , [6670499, 1466216] ) ,parkliknande hällmarker med blåbärris , 2014 (Janolof Hermansson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,tämligen riklig ,2005 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Corylus avellana    Hassel
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog ,rikligt ,2010 (IPt & HWk)
Hällsjön gästgivargårdstäkt, ca 1 km V om Vallen Hällsjön (artp.) (12F 2c , [6661500, 1462430] ) , , 2010 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6665264, 1467293] ) ,lövskog på blockmark blandlövskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6665286, 1467288] ) ,blandlövskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6665290, 1467275] ) ,blandlövskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6665307, 1467281] ) ,blandlövskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Myrstigen (artp.) (12F 3d , [6669139, 1466474] ) , ,noterad ,2020 (Pelle Adenäs)
Myrstigen 10,Ludvika (artp.) (12F 3d , [6669144, 1466488] ) , ,1 ,2019 (Pelle Adenäs)
Skuthamn, nedanför Ställviksberget (artp.) (12F 4d , ) ,skogsmark ,2010 (Janolof Hermansson)
Quercus robur    Ek
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget, bergsl.N om väg 245 (12F 4d , [66718, 14653] ) ,sydväxtberg ,flera ungträd ,1987 (PHe)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,f.d. tomtmark ,2 stora ex ,1989 (HWk)
Högbergets O-sluttning, nedanför elljusspår (DFl.?) (12F 3d , [66685, 14659] ) ,gles barr-blandskog ,flertal unga ex. ,1987 (PHe)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,stigkant i skuggig blandskog ,enstaka små ex ,1989 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Knutsbo (artp.) (12F 3d , [6668157, 1467157] ) , ,1 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.) (12F 4d , [6670776, 1466325] ) ,parkmiljö igenväxande parkmiljö ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.) (12F 4d , [6670813, 1466299] ) ,parkmiljö igenväxande parkmiljö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.) (12F 4d , [6670818, 1466310] ) ,parkmiljö igenväxande parkmiljö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676934, 1461348] ) ,hage , 2005 (Charlie Ekenberg)
Humulus lupulus    Humle
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , 2004 (HWk)
Persbo mot Håksberg, längs väg 50 (12F 5d , [6675165, 1467222] ) ,björksumpskog ,ymnig, 1980- ,2006 (TLj)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668515, 1465513] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Malån (artp.) (12F 5d , [6675384, 1467547] ) ,sumplövskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Malån (artp.) (12F 5d , [6675533, 1467596] ) ,sumplövskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Bistorta vivipara    Ormrot
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ) , ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fallopia sachalinensis    Jätteslide
Ludvika, 400 m SV jvgstn (12F 4d , [66700, 14651] ) ,ruderatmark ,1 jättesnår ,1983 (TLj)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,spridd ,1996 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Rheum x cultorum    Rabarber
Sörvik (12F 4c , [6674430, 1463590] ) ,frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg , 2009 (IPt)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,torrbacke ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex crispus    Krusskräppa
Marnästjärn,eft.stig S tjärn (12F 3d , [66696, 14662] ) ,gräsmark nära tomter ,1 ex. ,1987 (TLj)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) ,stallbacke och betesäng , 2004 (HWk)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Ludvika, korsningen Skolgatan-Engelbrektsgatan (12F 4d , [66701, 14658] ) ,rivningstomt ,rikligt ,1980 (RNo)
Rumex rugosus    Trädgårdssyra
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag ,rikligt ,2010 (IPt & HWk)
Atriplex patula    Vägmålla
Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ) ,vägslänt mot sjön , 1998 (TLj)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,betesäng , 2004 (HWk)
Atriplex prostrata ssp. prostrata    Spjutmålla
Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ) ,vägslänt mot sjön ,rikligt ,1998 (TLj)
Chenopodium album    Svinmålla
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Cerastium arvense    Fältarv
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,banvall nedlagd järnväg ,några ex ,1988 (HWk)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Hällsjön (12F 2c , [6661748, 1463494] ) ,grusplan , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Dalgruvan (12F 3c , [6668410, 1462820] ) ,som ogräs i trädgårdsland och jordhögar ,riklig (1995-) ,2007 (TLj)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppen grässlänt ,enstaka ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Landforsen (artp.) (12F 4d , [6672550, 1466336] ) ,vägkant slänt mot gc-väg ,5 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Dröverka (artp.) (12F 5c , [6676675, 1461406] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,10 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Persbo (artp.) (12F 5d , [6676288, 1468038] ) ,vägkant bakre vägslänt sandig jord ,10 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Herniaria glabra    Knytling
Ludvika stn (12F 4d , [6670, 1465] ) ,spårområde på sand ,enstaka ,1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ludvika stationsområde (artp.) (12F 4d , [6670343, 1465302] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Häggeberget NV (artp.) (12F 2b , [6662851, 1457719] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666492, 1466556] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsbackar ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Sagina procumbens    Krypnarv
Hällsjön (12F 2c , [6661748, 1463494] ) ,grusplan , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Silene dioica    Rödblära
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Silene latifolia    Vitblära
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,betesäng , 2004 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [6677, 1460] ) ,grusplan, vägkant ,enstaka ,1987 (JEd)
Silene rupestris    Bergglim
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,sandig banvall nedlagd järnväg ,några ex. 10-20 ,1988 (HWk)
Silene vulgaris    Smällglim
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,skräpmark nedanför banvall ,enstaka ex ,1989 (HWk)
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,sandig banvall nedlagd järnväg ,några ex.< 10 ,1988 (HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Spergularia rubra    Rödnarv
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ) ,vägslänt mot sjön ,rikligt ,1998 (TLj)
Norrvik (12F 5c , [66773, 14609] ) ,grusig vändplan , 1987 (JEd)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,grässmattekant ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Stellaria media    Våtarv
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Nuphar lutea    Gul näckros
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kasttjärn (artp.) (12F 3d , [6669542, 1465494] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Kasttjärn (artp.) (12F 3d , [6669542, 1465494] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Sörvik (artp.) (12F 4c , [6673518, 1464083] ) , , 2015 (Henrik Spovin)
Actaea spicata    Trolldruva
Stadshusparken (12F 4d , [6670730, 1465710] ) ,slänt mot ån ,enstaka ,2005 (IPt)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , 2004 (HWk)
Eljans kalkbrott (artp.) (12F 2c , [6660444, 1463616] ) ,örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666841, 1460385] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Skeppmora (artp.) (12F 3c , [6667098, 1463416] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
"Skepparbergsvägen; 90-graderssvängen norrut mot Skepparberg, 235m SSO" (artp.) (12F 3c , [6667100, 1463442] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Eva Milton)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667638, 1464637] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667659, 1464709] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668455, 1465539] ) ,granskog ,20 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6677749, 1462655] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Trollputten, biotopskyddsområde (artp.) (12F 5c , [6677925, 1462435] ) ,lågörtgranskog naturskogsartad örtrik barrskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Trollputtens kalkbrott (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,örtrik kalkgranskog efter bäck , 2009 (Janolof Hermansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Högberget (12F 3d , [6668580, 1465570] ) ,blandskog ,spridd ,2005 (HWk)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,blandskog ,spridd ,1989 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,spridd ,1996 (HWk)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ) ,gammal granskog i västsluttning , 2004 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , 2004 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666841, 1460385] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666991, 1460447] ) ,blåbärsbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6667091, 1460338] ) ,lågörtlövskog mest asp kring kalkbrott ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Skeppmora (artp.) (12F 3c , [6667098, 1463416] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Skepparberg (artp.) (12F 3c , [6667100, 1463527] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog ,stora bestånd nedanför herrgården ,2015 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667496, 1464865] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667597, 1464763] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667649, 1464737] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667659, 1464709] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6666398, 1466703] ) ,frisk gräsmark glest trädbevuxen naturbetesmark ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Knutsbo Labo (artp.) (12F 3d , [6668063, 1466545] ) ,granskog av lågörtstyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Knutsbo, N om Dragonstigen (artp.) (12F 3d , [6668104, 1467107] ) ,lågörtgranskog rikligt med ytliga små block ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 275m NO (artp.) (12F 3d , [6668424, 1465804] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668455, 1465539] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Slalombacken, Högberget, Ludvika stad (artp.) (12F 3d , [6668830, 1466180] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , , 2015 (Pelle Adenäs)
Högbergets eljusspår (artp.) (12F 3d , [6668960, 1465650] ) , ,100 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Kvarter Magnet i Ludvika (artp.) (12F 3d , [6669172, 1465324] ) ,naturpark med gamla tallar , 2014 (Janolof Hermansson)
Snöklinten 80, Ludvika (artp.) (12F 4b , [6670823, 1458840] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Lundborg)
Halvars (artp.) (12F 4b , [6672260, 1459480] ) , ,50 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Laggarudden (artp.) (12F 4c , [6672592, 1464109] ) ,kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
"Sörvik ""Sörvikslandet""" (artp.) (12F 4c , [6672614, 1463966] ) ,lågörtgranskog intill kalkbrott ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.) (12F 4c , [6672865, 1463979] ) ,kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
"Sörvik ""Sörvikslandet""" (artp.) (12F 4c , [6672875, 1463951] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.) (12F 4c , [6672906, 1463966] ) ,kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.) (12F 4c , [6674003, 1464684] ) ,fuktigt , 2014 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika Stad (artp.) (12F 4d , [6670600, 1466200] ) ,parkskog ,30 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Ickorbotten (artp.) (12F 4d , [6672975, 1465307] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Ickorbotten - Håksberg (artp.) (12F 4d , [6673440, 1465630] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Ickorbotten - Håksberg (artp.) (12F 4d , [6673946, 1466216] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken (artp.) (12F 5c , [6675188, 1463897] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV - Dammsjöbäcken (artp.) (12F 5c , [6675266, 1463848] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV (artp.) (12F 5c , [6675535, 1463776] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget, SV om Södra Gussjön (artp.) (12F 5c , [6677208, 1464107] ) ,lågörtbarrskog på gammal varphög i område med gruvhål, varphögar och skog , 2015 (Janolof Hermansson)
Trollputten, ca 800 m S tjärnen (artp.) (12F 5c , [6677559, 1462758] ) ,örtrik kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6677641, 1462641] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6677732, 1462569] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6677749, 1462655] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6677800, 1462582] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Trollputten - Nygrävningen (artp.) (12F 5c , [6677824, 1462718] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Trollputten 700 m SSV om tjärn (artp.) (12F 5c , [6677917, 1462435] ) ,vid gran örtrik fuktdråg i kalkblandbarrskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Trollputten - Nygrävningen (artp.) (12F 5c , [6677975, 1462489] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Trollputtens kalkbrott (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,örtrik kalkgranskog efter bäck , 2009 (Janolof Hermansson)
Rösjön, 350 m NO N-änden (artp.) (12F 5c , [6678333, 1464154] ) ,örtrik blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678439, 1464168] ) ,lågörttallskog kalkmarksskog på hällar och bland små gruvhål , 2014 (Janolof Hermansson)
Gussjökalven, fd kalkbrott på östra sidan av viken (artp.) (12F 5c , [6678606, 1464447] ) ,lågörtbarrskog kalkhällar, brott, varphögar och naturmark med gamla träd , 2014 (Janolof Hermansson)
Norra Gussjön (artp.) (12F 5c , [6679352, 1464327] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Norra Gussjön (artp.) (12F 5c , [6679479, 1464445] ) ,kalkbarrskog vid gruvhål , 2013 (Janolof Hermansson)
Södra Gussjön, östra sidan (artp.) (12F 5d , [6677916, 1465194] ) ,lågörtblandskog gles kalkmarksskog kring kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostluttning mot Öradtjärnen (artp.) (12F 5d , [6679168, 1466479] ) ,lågörtblandskog kalkmarksskog med stort inslag av asp , 2015 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostluttning mot Öradtjärnen (artp.) (12F 5d , [6679294, 1466498] ) ,lågörtblandskog kalkmarksskog med stort inslag av asp , 2015 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostsluttning mot Öradtjärnen (artp.) (12F 5d , [6679365, 1466548] ) ,lågörtbarrskog asprik barrskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostluttning mot Öradtjärnen (artp.) (12F 5d , [6679428, 1466562] ) ,lågörtblandskog kalkmarksskog med stort inslag av asp , 2015 (Janolof Hermansson)
Flyberget vid Krabbsjöån (artp.) (12F 6c , [6681699, 1461028] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Snävberget, S om Ormputten (artp.) (12F 6d , [6680136, 1466242] ) ,lågörtblandskog stort inslag av gråal och björk. gammal tomt? , 2014 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666991, 1460447] ) ,lågörtbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Högbergets eljusspår (artp.) (12F 3d , [6668960, 1465650] ) , ,100 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika Stad (artp.) (12F 4d , [6670600, 1466200] ) , ,50 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Anemone ranunculoides    Gulsippa
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465470] ) ,grässlänt ,ca 10 ex kvarstående från odling ,2006 (HWk)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Brunnsvik 5 m från sjöstrand (12F 5c , [6675830, 1462500] ) ,klippt ängsmark 1 m s låg granhäck ,ett bestånd, 11 ex ,2007 (HWk)
Limgruvan i Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674260, 1464660] ) ,kalkbarrskog vid f d kalkbrottet , 1990 (Bernt Widersten)
Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674900, 1463499] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel, Hannah Brandin)
Håksberg (artp.) (12F 4d , [6673397, 1466035] ) , ,20 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Håksberg (artp.) (12F 4d , [6673541, 1465969] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Norrvik (artp.) (12F 5c , [6677150, 1461320] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel, Hannah Brandin)
Norrvik, norr om byn (artp.) (12F 5c , [6677420, 1461851] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel, Hannah Brandin)
Södra Gussjön, udden (artp.) (12F 5c , [6678049, 1464956] ) ,kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Södra Gussjön, udden i S (artp.) (12F 5c , [6678049, 1464956] ) , ,25 plantor/tuvor ,2014 (Janolof Hermansson)
Södra Gussjön, udden i S (artp.) (12F 5c , [6678049, 1464956] ) , ,54 ,2017 (Hannah Brandin)
S.Gussjön (artp.) (12F 5c , [6678059, 1464958] ) , ,32 plantor/tuvor ,2018 (Stewe Larsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,gräsmark på f.d. tomtmark ,fåtal ex ,1989 (HWk)
Caltha palustris    Kabbleka
O om Glaningen (12F 3b , [66667, 14587] ) , ~refl~ ,träbro och dynamitupplag , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris, gräsmatta ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta ,flera ex ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Norrvik (12F 5c , [6676, 1461] ) ,gammal ängsmark ,enstaka ,1987 (JEd)
Halvars, Tjärnbacken (artp.) (12F 4b , [6671430, 1459760] ) ,frisk slåtteräng , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.) (12F 4c , [6674510, 1464090] ) ,välhävdad ängsmark , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465470] ) ,grässlänt ,2 ex kvarstående från odling ,2006 (HWk)
Hällsjön gästgivargårdstäkt, ca 1 km V om Vallen Hällsjön (artp.) (12F 2c , [6661500, 1462430] ) , , 2000 (Krister Lindberg)
Chelidonium majus    Skelört
Ludvika, staden (12F 4d , [6670, 1465] ) ,vägkanter,ödetomter etc ,allmän flerst. ,1983 (TLj)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) ,tippmassor , 2004 (HWk)
Fumaria officinalis    Jordrök
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,trädgårdsland ,flertal ex ,1986 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Lamprocapnos spectabilis    Löjtnantshjärta
Ludvika ABB S. (12F 3c , [6668951, 1464934] ) , ,1 ex ,2016 (Magnus Stenmark)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668520, 1465490] ) ,jordfylld skreva i stödmur ,1 ex ,2006 (HWk)
Papaver orientale    Orientvallmo
Sörvik (12F 4c , [6674380, 1463660] ) ,frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg ,många ex.i högt gräs ,2009 (IPt)
Alyssum alyssoides    Grådådra
Norrvik i järnvägsskärning, 1921-23 (Fd) (12F 5c , [6677, 1461] ) , ,0? ,1989 (JEd & LBr)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ) ,jvg-slänt ,rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ) ,jvg-slänt ,22 ex ,1989 (JEd & LBr)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Berteroa incana    Sandvita
Gonäs, Bergsmansgården (12F 4c , [6670, 1461] ) , , 1992 (OSt)
St.Hillänget (12F 4d , [6672, 1469] ) , , 1992 (GWn)
Doppingvägen, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670486, 1467196] ) ,vägkant grusig vägkant ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Hillänget, efter Doppingvägen (artp.) (12F 4d , [6670690, 1467235] ) ,sandig vägkant , 1991 (Janolof Hermansson,Gunnar Westman)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,trädgårdsland ,flertal ,1986 (HWk)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Bangårdsområdet, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670630, 1465500] ) ,efter kajvägen nära gångbron. även utanför bangården ,10 plantor/tuvor ,2020 (Thorild Jonsson)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Gonäsån (artp.) (12F 3c , [6669197, 1460685] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,enstaka ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Knutsbovägen, Lärkvägen korsning, 80m NO (artp.) (12F 3d , [6668074, 1465502] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Ludvika stn (DFl-49) (12F 4d , [6670, 1465] ) ,spårområde på sand ,enstaka ,1987 (JEd)
Draba nemorosa    Sanddraba
Jägarnäs (12F 3d , [66668, 14660] ) ,torr gräsmark vid badplatsen ,1000-tals ex ,1997 (GWm)
Hällarna, Väsman (12F 4c , [66702, 14647] ) ,stenpir ,spridd ,1997 (PSk)
Jägarnäs badplats (artp.) (12F 3d , [6666858, 1466182] ) ,mager sandig gräsmatta ,50 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Jägarnäsbadet (artp.) (12F 3d , [6666894, 1466144] ) , ,1 m² ,2020 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Jägarnäsbadet (artp.) (12F 3d , [6666894, 1466144] ) , ,2 m2 ,2016 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Jägarnäsbadet (artp.) (12F 3d , [6666894, 1466144] ) , ,1 m² ,2018 (Thorild Jonsson)
Ludvika, Hällarna vid Väsman (artp.) (12F 4c , [6670200, 1464700] ) ,stenpir , 1997 (Per Skoog)
Erophila verna    Nagelört
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , ,100 plantor ,2012 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , ,3 m² ,2020 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , ,3 m² ,2018 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , , 2015 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken,Ludvika (artp.) (12F 4d , [6671699, 1465659] ) , ,20 m2 ,2017 (Thorild Jonsson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,trädgårdsland ,flertal ,1986 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hesperis matronalis    Hesperis
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Ludvika stn (DFl-49) (12F 4d , [6670, 1465] ) ,spårområde på sand , 1987 (JEd)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sisymbrium altissimum    Hamnsenap
Ludvika stn (12F 4d , [6670, 1465] ) ,spårområde på sand ,enstaka ,1987 (JEd)
Thlaspi arvense    Penningört
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, bangården (artp.) (12F 4d , [6670103, 1465301] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678279, 1464111] ) ,gungfly fattig myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sedum acre    Gul fetknopp
N om Iviken vid landsvägen (12F 4c , [66723, 14643] ) ,grusig vägkant ,matta ~1 m2 ,1988 (HWk)
Sedum hispanicum    Blek fetknopp
Ludvika, bangården (artp.) (12F 4d , [6670370, 1465365] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Sörvik (12F 4c , [6674410, 1464440] ) ,surdrag vid bäck ,riklig ,1989 (HWk)
Persbo däljor:däljbotten (12F 5d , [66769, 14685] ) ,lund däldsflora :gråal,strutbr. etc , 1987 (PHe)
Marnästjärn (artp.) (12F 3d , [6669575, 1466600] ) , ,noterad ,2016 (Pelle Adenäs)
Marnäsbäcken, Hagalund, Ludvika (artp.) (12F 3d , [6669876, 1466988] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Marnäsbäcken, Hagalund, Ludvika (artp.) (12F 3d , [6669876, 1466988] ) , ,60 plantor/tuvor ,2020 (Thorild Jonsson)
Hagalund (artp.) (12F 3d , [6669879, 1467003] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Pelle Adenäs)
Utloppet Marnästjärn (artp.) (12F 4d , [6670050, 1467130] ) ,sumpmark ,50 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) ,stallbacke och betesäng , 2004 (HWk)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) , ~refl~ ,vägkant med skärningar , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig grusig skogsstig ,fåtal ex ,1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Eljans (artp.) (12F 2c , [6660730, 1463258] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Ribes alpinum    Måbär
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , 2004 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66776, 14606] ) ,självsådd i grönsaksland ,1 ex. ,1988 (TLj)
Gonäsån (artp.) (12F 3c , [6668995, 1460456] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , 2004 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6667091, 1460338] ) ,lågörtlövskog mest asp kring kalkbrott ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta och övrig gräsmark ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall , 2004 (JEd)
Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ) ,vägdike gång o cykelväg , gamla jvg ,massvis ,stora ex.dominerande kåpa ,2009 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ) ,vägkant/park , 2004 (JEd)
Stadshusparken (12F 4d , [66707, 14658] ) ,slänt ,fåtal ,2005 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,massvis dominerande kåpa ,2010 (IPt)
Skuthamnen (12F 4d , [6670910, 1465570] ) ,ängsmark o parker ,rikligt ,2004 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Ängtjärnen (12F 1c , [6657870, 1460370] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Rastorpet (12F 1c , [6658940, 1462660] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Roths äng ( S om Skuthamn ) (12F 4d , [6670622, 1465426] ) ,gammal ängsmark, park ? ,några ex. ( belägg ) , ( !!! lokalen helt spolierad 2007 IPt ) ,2004 (IPt)
Båthamnen Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670633, 1465422] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Jägarnäs - Rävsnäs (12F 3d , [66662, 14666] ) ,gammal ängsmark , 2004 (IPt)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Rastorpet (12F 1c , [6658940, 1462660] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall , 2004 (JEd)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [6666236, 1466698] ) ,ängsartad f.d.åkervall ,rikligt med småex. på ca 1 m2 ,2004 (JEd ,IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [6670716, 1465768] ) ,vägkant/park ,ca 5 ex.på 0.5 m2 ,2004 (JEd , IPt)
Ulrika kyrka (artp.) (12F 4d , [6670663, 1465756] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall , 2004 (JEd)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ) ,vägdike gång o cykelväg , gamla jvg , 2009 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ) ,vägkant/park , 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall , 2004 (JEd)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ) ,vägkant/park , 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,sparsamt ,2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Rastorpet (12F 1c , [6658940, 1462660] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall ,mkt.riklig,även i igenväxande naturbetesmark Ö-ut ,2004 (JEd , IPt)
Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ) ,vägdike gång o cykelväg , gamla jvg , 2009 (IPt)
Hillängen (12F 4d , [6670260, 1466760] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [6670716, 1465768] ) ,vägkant/park , nära Alc. heptagona , 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,rikligt ,2010 (IPt)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2009 (IPt)
N om Persbo (12F 5d , [6676, 1467] ) , , 1983 (RCa)
N om Nedre Malsjö (12F 6d , [6680, 1468] ) , , 1983 (RCa)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ) ,vägkant gammal bruksväg , 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
O om Glaningen (12F 3b , [66667, 14587] ) , ~refl~ ,träbro och dynamitupplag , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall , 2004 (JEd)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ) ,vägkant/park , 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,rikligt ,2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677100, 1461480] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ) ,ängsartad f.d.åkervall , 2004 (JEd)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ) ,vägkant/park ( en bit från vändplanen) , 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,enstaka ,2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ) ,kant mot klippt gräsmatta , 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ) ,kant av fd jvg-spår,nu cykelbana , 2004 (JEd)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Potentilla anserina    Gåsört
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Sörvik (12F 4c , [6674580, 1463430] ) ,lövskog , nedom gång o cykelväg ,några stora ex. ,2009 (IPt)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Fragaria moschata    Parksmultron
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Fragaria vesca    Smultron
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmark och vägkanter ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Geum rivale    Humleblomster
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Malus domestica    Apel
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,åkerkant , 2004 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Laggarudden (artp.) (12F 4c , [6672338, 1464095] ) ,ängsblandskog ,1 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Sörvik, Dammsjöbäcken (artp.) (12F 4c , [6674243, 1464244] ) ,lövskog cirka 60 cm grovt träd intill tomt ,1 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,vägkant nedanför sydbrant ,spridd ,1986 (HWk)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) , ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Potentilla erecta    Blodrot
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmarksvägkant ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Östanbo (12F 3d , [66665, 14657] ) ,gräsmark i sandtägt , 1989 (JEd & LBr)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,1 ex ,2005 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Prunus spinosa    Slån
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik,Fängerhällarna 200 m S f.d.kolonin (12F 5c , [66772, 14605] ) ,gammal linda,nu granplanterad (o.eldhärjad),troligen fågelspridd! ,1 buske ,1988 (TLj)
Rosa dumalis    Nyponros
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rosa glauca    Daggros
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668600, 1465480] ) ,brant sydvänd gräsmark ,> 10 buskar ,2006 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,enstaka ,1986 (HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Rosa rugosa    Vresros
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Sörvik (12F 4c , [6674580, 1463430] ) ,lövskog , nedom gång o cykelväg ,flera ex. ,2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Rubus arcticus    Åkerbär
Knutsbo, norr om (artp.) (12F 3d , [6668963, 1466932] ) , ,10 m2 ,2017 (Thorild Jonsson)
Kraftledningen öster om Gröna stigen (artp.) (12F 3d , [6669096, 1467204] ) , ,2 m² ,2019 (Pelle Adenäs)
Rubus saxatilis    Stenbär
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666991, 1460447] ) ,lågörtbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Rubus idaeus    Hallon
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [6673870, 1463420] ) ,vägkant i lövsly ,tämligen riklig, gula bär ,2005 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,soligt läge intill stenmur ,enstaka ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) , ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Brunsvik (artp.) (12F 5c , [6676753, 1461322] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2013 (IPt)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog på tomtmark ,spridd ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Spiraea japonica    Praktspirea
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
SV Hammarby (12F 3b , [66679, 14594] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Norrvik (DF-49) (12F 5c , [6676, 1461] ) ,banvall - slänter ,t.rikligt och spridd ,1987 (JEd)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,nedlagd järnväg,bredvid o.mellan spåren ,t.rikl. ,1988 (HWk)
Sörvik, vägkant vid Burtjärnen (12F 4c , [66734, 14640] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ) ,f.d. banvall ,flertal ex spridda längs banvallen ,2002 (HWk)
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ) ,ruderatmark, på spårområde ,rikligt ,1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens ej bedömd , 2004 (HWk)
Sörvik (DF-49) (12F 4c , [6674, 1463] ) ,banvall, stn-omr. på sand ,rikligt ,1987 (JEd)
Lyviksvägen, vid järnvägsövergång in till ABB:s område. Koordinater via Iphone app. (artp.) (12F 3d , [6669722, 1465214] ) ,mellan järnvägsspår , 2014 (Bengt Stridh)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sydsluttning på kalkberg ,enstaka ,1987 (HWk)
Norsbergets SV-sluttning (12F 3c , [66668, 14605] ) ,halvskuggad sluttning ,t.riklig ,1987 (PHe)
Norsen i Norsbergets sydsluttning (12F 3c , [6666852, 1460497] ) , ,ännu kvar, ca 10 ex ,2005 (TLj)
Norsen (artp.) (12F 3c , [6666836, 1460346] ) ,kalkbarrskog vid kalkbrott , 2013 (Janolof Hermansson)
Norsen (artp.) (12F 3c , [6666836, 1460380] ) ,kalkbarrskog vid kalkbrott , 2013 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666910, 1460500] ) ,i stenskravlet intill före detta kalkbrottet. , 1992 (Jan-Olof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671790, 1465190] ) , , 1990 (Jan-Olof Hermansson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,gräsmark f.d. tomtmark ,kvarstående häckrester på f.d. tomtmark ,1989 (HWk)
Laburnum alpinum    Alpgullregn
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Staden ,Östansbotjärn i kanten av Brunnsgatan (12F 3d , [66673, 14656] ) , , 1998 (HEn)
Sandbacksvägen Östansbo (Dalarnas Flora 1949, s 297) (12F 3d , [6667500, 1465700] ) ,vägkant och obebyggd tomt ,några bestånd ,2005 (HWk)
Östansbo, Dagkarlsbo (artp.) (12F 3d , [6666200, 1465450] ) ,vid sandtag och dikeskant. , 1989 (Håkan Wieck)
Brunnsvägen (artp.) (12F 3d , [6667439, 1465772] ) ,halva beståndet nedslaget av kommunen. ,5 m² ,2020 (Thorild Jonsson)
Östansbo, Brunnsvägen (artp.) (12F 3d , [6667450, 1465790] ) ,vägslänt och släntkrön , 2010 (Janolof Hermansson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmark med inslag av ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus niger    Vippärt
Ställviksberget (12F 4d , [6671, 1465] ) ,sluttningen ril på svåråtkomliga nischer, arten kan finnas kvar ,ej återfunnen ,1990 (GEn)
Sörvik, badplatsen vid reningsverket (artp.) (12F 4c , [6674473, 1463315] ) ,lågörtbarrskog exponerad stig med stenig mark , 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671762, 1465421] ) ,hällmarksbarrskog mossigt , 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671786, 1465183] ) ,hällmarksbarrskog hylla med mossklädd berg mellan berg i dagen , 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671787, 1465177] ) ,hällmarksbarrskog hylla med mossklädd berg mellan berg i dagen , 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671790, 1465190] ) , , 1983 (Jan-Olof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671799, 1465162] ) ,hällmarksbarrskog mellan berget i dagen är det mossigt , 2015 (Janolof Hermansson)
Lathyrus palustris    Kärrvial
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,vägkant nedanför sydbrant ,spridd ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) , ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,i landsvägsdike nedanför sydbrant ,täcker ca 5 kvadratmeter ,1986 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666841, 1460385] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Lyviksberget (artp.) (12F 4c , [6671718, 1464772] ) ,vägslänt ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4c , [6671730, 1464990] ) ,vägkant ,100 m2 ,2009 (Janolof Hermansson)
Skuthamn (artp.) (12F 4d , [6670839, 1465495] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ) ,nedanför kalkbergvägg,lövskog ,spridd ,1987 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna 300 m V f.d.? (12F 5c , [66773, 14602] ) ,rik granskog i SÖ-sluttning m.blåsippa,etc. ,enst. ,1988 (TLj)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666991, 1460447] ) ,lågörtbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) ,gruvområde , 2004 (GWm)
Björnhyttan ,vid f.d. jvg-station (12F 3b , [66679, 14573] ) ,gammalt spårområde , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppna gräsytor, vägkanter ,ställvis riklig ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Medicago lupulina    Humleluzern
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) ,gruvområde , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) ,skräpmark , 2004 (HWk)
Ludvika stn. (DF-49) (12F 4d , [6670, 1465] ) ,ruderatmark, på spårområde ,rikligt ,1987 (JEd)
Häggeberget NV (artp.) (12F 2b , [6662851, 1457719] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Eljans (artp.) (12F 2c , [6660525, 1463345] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6672051, 1465975] ) , ,30 plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Brunsvik (artp.) (12F 5c , [6676753, 1461322] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Trifolium aureum    Gullklöver
V. om Hammarbacken (12F 4d , [6671, 1465] ) ,jvg-slänt ,enst. ,1987 (JEd)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,vägkant nedanför sydbrant ,spridd ,1986 (HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Trifolium medium    Skogsklöver
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Trifolium repens    Vitklöver
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta ,riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
V om Hällsjön (12F 2c , [66621, 14624] ) ,skogsvägkant mot igenväxande ängsmark ,t.rikligt ,1988 (HWk)
Jägarnäs - Rävsnäs (12F 3d , [66663, 14666] ) ,dike gång o cykelväg ,spridd ,2004 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66742, 14636] ) ,vägdike ,ca 50 ex ,2002 (HWk)
Atlasruta (12F 5c ) ,vägkanter, diken m.a. - ganska vanlig ,frekvens t.allm. , 1987 (JEd)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666492, 1466556] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666516, 1466553] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Båda sidor av vägen (artp.) (12F 4b , [6671032, 1457573] ) , ,100 stjälkar/strån/skott ,2020 (Anders Erixon)
Södra vägkanten (artp.) (12F 4b , [6671213, 1457265] ) , ,8 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
N sidan av vägen (artp.) (12F 4b , [6671467, 1456626] ) , ,46 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Längs båda sidor av vägen (artp.) (12F 4b , [6671570, 1457840] ) , ,31 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Längs båda sidor (artp.) (12F 4b , [6671740, 1457094] ) , ,43 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Runt vändplanen (artp.) (12F 4b , [6671908, 1457664] ) , ,220 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Söder om vägen (artp.) (12F 4b , [6671984, 1458725] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Nedre Malsjö (artp.) (12F 5d , [6679992, 1468365] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,ödetomt ,rikligt ,1989 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,gräsmark på f.d. tomtmark ,flertal ex ,1989 (HWk)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ) ,barrskog nära kalkberg ,spridd ,1987 (HWk)
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,tämligen torrt järnvägsdike nedlagd järnväg ,flera ex ,1988 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668799, 1465828] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Näsvägen (artp.) (12F 4d , [6671931, 1467021] ) , ,400 m2 ,2016 (Thorild Jonsson)
Vicia villosa ssp.villosa    Luddvicker
Jägarnäs badplats (artp.) (12F 3d , [6666830, 1466120] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668799, 1465828] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Ludvika station (artp.) (12F 4d , [6670376, 1465417] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Hällarna (artp.) (12F 3c , [6669892, 1464562] ) , ,1 m² ,2020 (Pelle Adenäs)
Geranium pratense    Ängsnäva
Skepparberget, vägkröken (artp.) (12F 3c , [6667320, 1463284] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Geranium robertianum    Stinknäva
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,ödetomt ,enstaka ,1989 (HWk)
Norrvik,Kölaberget SV-brant (12F 5c , [66759, 14632] ) ,bergrot ,enst. ,1987 (TLj)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , 2004 (HWk)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ställberget, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6671660, 1465010] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Thorild Jonsson)
Linum catharticum    Vildlin
Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ) ,kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor ,rikl. ,1991 (GEn)
S.Enkullen (12F 1c , [66590, 14607] ) , , 1988 (HWk)
Dammsjön, V om utloppet i sjön (artp.) (12F 5c , [6675300, 1464000] ) , , 1990 (Janolof Hermansson)
Euphorbia esula    Vargtörel
Aspviken (12F 5b , [66759, 14597] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Dröverka (DF-70) (12F 5c , [66756, 14607] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Eljans (artp.) (12F 2c , [6660730, 1463258] ) , ,25 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.) (12F 3d , [6666676, 1466609] ) , ,1 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Halvars, V om Storåsen (artp.) (12F 4b , [6671430, 1459760] ) ,hävdad hackslog. , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Acer platanoides    Lönn
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,blandskog ,enstaka ex ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Avlångshöjden (artp.) (12F 1c , [6655951, 1462205] ) ,småblockig lövrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Skeppmora (artp.) (12F 3c , [6667098, 1463416] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667527, 1464827] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högberget, ravinen vid f d skyddsrummet (artp.) (12F 3d , [6668730, 1466100] ) , , 2010 (Janolof Hermansson)
Gonäs Bergsmansgård (artp.) (12F 4c , [6670516, 1460983] ) ,skogsmark lövrik granskog av lågörtstyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Malån (artp.) (12F 5d , [6675880, 1467655] ) ,lövskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Kölabergets vändplan (12F 5c , [66786, 14605] ) ,fyllnadsmassa på skogsväg , 2004 (HWk)
Enekullen (artp.) (12F 1c , [6658797, 1461285] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Lorentsbergtjärn (artp.) (12F 3c , [6667810, 1464881] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Sjöfallsvägen, Brittsand, Ludvika (artp.) (12F 4c , [6671275, 1461081] ) , ,7 m² ,2020 (Jeanette Hedman-Waara)
Frangula alnus    Brakved
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Skeppmora (artp.) (12F 3c , [6667098, 1463416] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Tilia cordata    Lind
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Knutsbo Labo (artp.) (12F 3d , [6668062, 1466545] ) ,kanten av granskog av lågörtstyp , 2014 (Janolof Hermansson)
Daphne mezereum    Tibast
Örabäcken (12F 3b , [66657, 14599] ) , , 2004 (GWm)
NV Karlshed (12F 3b , [66669, 14591] ) , , 2004 (GWm)
Högberget (12F 3d , [6668580, 1465570] ) ,blandskog ,5 ex ,2005 (HWk)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668434, 1465748] ) , ,1 ,2020 (Pelle Adenäs)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668515, 1465513] ) ,blandskog ,1 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668519, 1465783] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget, Ludvika stad (artp.) (12F 3d , [6668830, 1466180] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2017 (Thorild Jonsson)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668924, 1466124] ) , ,1 buskar ,2011 (Janolof Hermansson)
Högbergets eljusspår (artp.) (12F 3d , [6668960, 1465650] ) , ,1 buske ,2007 (Mikael Ohlson)
Snöklinten 80, Ludvika (artp.) (12F 4b , [6670823, 1458840] ) , ,10 ,2020 (Bengt Lundborg)
Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6670898, 1458329] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6671011, 1458352] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
25m SO om lilla huset (artp.) (12F 4b , [6671935, 1459219] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Halvars (artp.) (12F 4b , [6672260, 1459480] ) , ,1 buskar ,2007 (Mikael Ohlson)
Övre Persbo, ABB sportstuga (artp.) (12F 4d , [6674316, 1468293] ) ,gallrad blandskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Hippophaë rhamnoides    Havtorn
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Dröverka (12F 5c , [6675, 1460] ) ,banvall ,flerst. ,1987 (JEd)
Norrvik (DF-49) (12F 5c , [6676, 1461] ) ,banvall ,rikligt och spridd ,1987 (JEd)
Viola arvensis    Åkerviol
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Viola mirabilis    Underviol
Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ) ,nedanför kalkbergvägg,lövskog ,spridd ,1987 (HWk)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,stig i blandskog ,spridd ,1989 (HWk)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,sydbrant i lövskog ,spridd ,1986 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,enstaka ,1986 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) ,kalkpåverkad barrskog , 2004 (HWk)
Lorentsberga (artp.) (12F 3c , [6667475, 1464907] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.) (12F 4c , [6672865, 1463979] ) ,kalkmarksskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Trollputtens kalkbrott (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,örtrik kalkgranskog efter bäck , 2009 (Janolof Hermansson)
Viola palustris    Kärrviol
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Viola riviniana    Skogsviol
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,enstaka ex ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,stenig sjöstrand ,2 ex ,2005 (HWk)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Våghalsen (artp.) (12F 3c , [6669400, 1462950] ) ,i fuktigt gråalbestånd , 1984 (Janolof Hermansson)
Limgruvan i Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674260, 1464660] ) ,i botten av före detta kalkbrott. , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Ludvika, järnvägsstationen (artp.) (12F 4d , [6670297, 1465426] ) , ,noterad ,2018 (Lars Erik Norbäck)
Epilobium collinum    Backdunört
Ludvika-Norrvik (12F 5c , [6675, 1463] ) ,banvall ,flerst. ,1987 (JEd)
Epilobium montanum    Bergdunört
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
NV Karlshed (12F 3b , [66667, 14587] ) ,dynamitupplag , 2004 (GWm)
Björnhyttan ,vid f.d. jvg-station (12F 3b , [66679, 14573] ) ,gammalt spårområde , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,i kanten av trädgårdsland ,enstaka ex ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Oenothera biennis    Nattljus
Bakom Ludvika järnvägstation (artp.) (12F 4d , [6670390, 1465440] ) ,kant till barngård ,8 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Oenothera rubricaulis    Pricknattljus
Håksberg (artp.) (12F 4d , [6674664, 1466542] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,massvis ,2010 (IPt & HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Angelica sylvestris    Strätta
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Dammsjöberget, nordsluttningen (artp.) (12F 3c , [6666301, 1462464] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , , 2015 (Thorild Jonsson)
Carum carvi    Kummin
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Cicuta virosa    Sprängört
Marnästjärn (12F 3d , [6669, 1466] ) ,stränder ,riklig flerst. ,1983 (TLj)
Conium maculatum    Odört
Ludvika gammelgård (DBS) (12F 4d , [66700, 14667] ) ,rabatt intill husvägg ,1 ex ,1983 (TLj)
Ludvika gammelgård (artp.) (12F 4d , [6670010, 1466790] ) , , 1989 (Tomas Ljung)
Ludvika, vid forsen (artp.) (12F 4d , [6670750, 1465775] ) , , 1980 (Tomas Ljung)
Daucus carota ssp. carota    Vildmorot
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Marnästjärnen, Hagvägen (artp.) (12F 3d , [6668837, 1466612] ) ,triviallövskog igenväxt åker med lerjord ,90 m2 ,2017 (Janolof Hermansson)
Marnästjärnen, Hagvägen - Gröna stigen (artp.) (12F 3d , [6668860, 1466567] ) ,triviallövskog igenväxt åker med lerjord ,75 m2 ,2017 (Janolof Hermansson)
Marnästjärnen, Hagvägen - Gröna stigen (artp.) (12F 3d , [6668870, 1466575] ) ,triviallövskog igenväxt åker med lerjord ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Golfbanan (artp.) (12F 3d , [6669759, 1465373] ) , ,5 ,2012 (Krister Fredriksson)
Gonäsvägen 44,Gonäs,Ludvika (artp.) (12F 4c , [6670109, 1460706] ) , ,1 ,2020 (Josefine West)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Gonäsvägen 44,Gonäs,Ludvika (artp.) (12F 4c , [6670099, 1460689] ) ,rensade igår bort en loka av något slag. vaknade idag med ryggen täckt i svidande brännsår och blåsor. gick ut för att se om det var björnloka (som det var) eller jätteloka jag rensade bort och då hittade vi en till björnloka. ,2 plantor/tuvor ,2020 (Josefine West)
Irviken, Ludvika. (artp.) (12F 4c , [6671736, 1464780] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderat intill parkering. ,10 m2 ,2017 (Maud Andersson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myrrhis odorata    Körvel
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,vägkant ,enstaka ,1989 (HWk)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Sörvik, v.f.d lanthandel (12F 4c , [66744, 14635] ) ,vägdike-vägkanter ,riklig ,1983 (TLj)
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ) ,spårområde, vägkanter ,rikligt ,1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik (12F 5c , [6675, 1463] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (JEd)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,11 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Ludvika gammelgård (12F 4d , [66700, 14666] ) ,gårdstun ,t.riklig ,1983 (TLj)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland sly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmattekant ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,sandig sluttning nedlagd järnväg ,enst.mattor,några m2 ,1988 (HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Calluna vulgaris    Ljung
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog med gräs och ris ,riklig ,1996 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678486, 1464209] ) ,intermediärt kärr på vitmosstuvor , 2015 (Janolof Hermansson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Chimaphila umbellata    Ryl
Sörvik väster om kalkbrottets SV-kant. (12F 4c , [66743, 14645] ) ,gleskalkpåverkad mossig granskog. ,30 ex ,1989 (TLj)
Biskopsnäset, 1960-t (Wm, Bj) * två lokaler på östra stranden mitt på näset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,hygge och blandskog ,10-20 ex ,1989 ((JHn & GWm))
Munkstrand, Sörvik (artp.) (12F 4c , [6673600, 1463190] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Biskopsnäset (artp.) (12F 4d , [6672474, 1467417] ) ,tallöverståndare i ung blandbarrskog ,ej återfunnen ,2010 (Janolof Hermansson)
Biskopnäset, SV om Djupviken (artp.) (12F 4d , [6672500, 1467350] ) ,hygge och blandskog. , 1989 (Jan-Olof Hermansson,Gunnar Westman)
Biskopsnäset (artp.) (12F 4d , [6672588, 1467381] ) , ,3 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
Biskopnäset, vid Djupviken (artp.) (12F 4d , [6672588, 1467381] ) ,blandskog , 1989 (Jan-Olof Hermansson,Gunnar Westman)
Storgårdsnäset (artp.) (12F 5c , [6676250, 1461840] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Lång Blå, älgtorn (12F 3b , [66665, 14582] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Erica tetralix    Klockljung
Rösjöberget 1,5 km NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66767, 14637] ) ,liten myr i planterad tallskog ,10-tal ex ,1990 (Torsten Nilsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,blandskog ,enstaka ex ,1989 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,enstaka ,1986 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) ,kalkpåverkad barrskog , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Sollen i Väsman (12F 4c , [66728, 14617] ) ,barrskog ,några ex ,2005 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66757, 14624] ) ,mossig granskog ,~25 ex. ,1987 (TLj)
Kölabergets vändplan (12F 5c , [66786, 14605] ) ,gles torr tallskog i sandig sluttning , 2004 (HWk)
Mossen, sydväst om och nordsluttning (artp.) (12F 3c , [6668772, 1460815] ) ,blåbärsbarrskog ca 100 årig skiktad barrskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678655, 1463612] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678729, 1463593] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
NV om Södra Öradtjärnen (artp.) (12F 5c , [6679741, 1462737] ) ,mossig granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
V om Norra Öradtjärnen (artp.) (12F 5c , [6679945, 1462888] ) ,blandbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Hillklinten (artp.) (12F 5d , [6676115, 1465652] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,tämligen riklig ,1986 (HWk)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ) , ~refl~ ,gammal granskog i västsluttning , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Pyrola minor    Klotpyrola
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678146, 1463838] ) ,kärr intill bäck från myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Ledum palustre    Skvattram
Atlasruta (12F 3b , [66680, 14598] ) , ~refl~ ,smultronställe , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sultentjärn (12F 5c , [66786, 14605] ) , ~refl~ ,bäckutlopp och blandskogbeväxt kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ängtjärnen, öster (artp.) (12F 1c , [6657609, 1460999] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vaccinium uliginosum    Odon
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog vid stenig sjöstrand ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,riklig ,1996 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465500] ) ,gräsmatta och trädgårdsland ,riklig spridd från odling ,2006 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Norra Hällsjön (12F 2c , [6661500, 1463480] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [6674380, 1463660] ) ,frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg ,10-tal m2 ,2009 (IPt)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,i slamdamm , 1987 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark nära sjö ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) ,strand , 2004 (GWm)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,betesäng,strand , 2004 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,strand , 2004 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) ,sandigt bäckutlopp , 2004 (HWk)
Enekullen (artp.) (12F 1c , [6658797, 1461285] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Primula farinosa    Majviva
Limgruvan i Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674260, 1464660] ) ,kalkbrott , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Primula veris    Gullviva
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668550, 1465520] ) ,öppen blandskog ,enstaka ex ,2006 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta ,ställvis riklig, kvarstående från odling för ca 50 år sedan ,2005 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,gräsmark på f.d. tomtmark ,ca 100 ex ,1989 (HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) ,tippmassor , 2004 (HWk)
Fraxinus excelsior    Ask
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,ödetomt ,enstaka små plantor ,1989 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673950, 1463790] ) ,vägkant i hyttslagg ,3 stora träd ,2005 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Skeppmora (artp.) (12F 3c , [6667530, 1462330] ) ,gårdsmiljö , 2014 (Janolof Hermansson)
Gonäs Bergsmansgård (artp.) (12F 4c , [6670144, 1460895] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
"Laggarudden ""Ortrons gruva""" (artp.) (12F 4c , [6672730, 1463970] ) ,klibbalkärr , 2009 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.) (12F 4c , [6672919, 1463961] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.) (12F 4c , [6674069, 1464697] ) ,fuktigt , 2014 (Janolof Hermansson)
Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674229, 1464013] ) , ,1 träd ,2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Limberget i Sörvik, södra delen (artp.) (12F 4c , [6674260, 1464660] ) ,i kalkbrottet , 1988 (Janolof Hermansson)
Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674336, 1463999] ) , ,1 träd ,2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Sörvik, Västerbackarna (artp.) (12F 4c , [6674340, 1463980] ) ,gård , 2005 (Janolof Hermansson)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.) (12F 4d , [6670789, 1466320] ) ,parkmiljö igenväxande parkmiljö ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Syringa josikaea    Ungersk syrén
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Syringa vulgaris    Syrén
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppna gräsytor ,2 ex kvarstående ,2005 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Björnberget vid Pullro (12F 2b , [66604, 14577] ) ,kraftledningsgata/vägkant ,enstaka 1989- ,1989 (GEn & HEn)
Norrvik, 1950-t (Nmn) * vid kalkbrottet S om Trollputten (12F 5c , [66782, 14626] ) , ,ca 10 ex 1982 (JHn) * ,1985 (JEd & TLj)
Björnberget vid Pullro, väg/järnvägsbank vid kraftledningen (artp.) (12F 2b , [6660600, 1457230] ) ,kraftledningsgata/vägkant. , 1989 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Sörvik (artp.) (12F 4c , [6674900, 1463500] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen, ca 500 m SSV om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,vid kalkbrottet söder om trollputten. , 1982 (Jan-Olof Hermansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ) ,kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor ,rikl. ,1991 (GEn)
Nedre Tennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ) ,i översilad sluttning ,ca 40 ex ,1987 (PHe)
Björnberget vid Pullro (12F 2b , [66604, 14577] ) ,kraftledning/vägkant ,enstaka ,1989 (GEn & HEn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,i slamdamm , 1987 (HWk)
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ) , ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Gillermarken (artp.) (12F 6c , [6681412, 1463576] ) ,klibbalkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Vinca minor    Vintergröna
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668570, 1465530] ) ,öppen blandskog trädgårdsutkast ,1 bestånd 3 x 1 m ,2006 (HWk)
Galium album    Stormåra
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmattekant ,stort bestånd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Galium album x verum    
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Galium aparine    Snärjmåra
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Galium boreale    Vitmåra
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Örabäcken, gammal vägbro (12F 3b , [66657, 14599] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,i kanten av gräsmatta ,flertal ex ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog surdrag ,spridd ,1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Polemonium caeruleum    Blågull
NO Glaningen (12F 3b , [66674, 14577] ) , ~refl~ ,grodleksmosse , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Norrvik, flerstädes ca 1930-t (Fd, Gs) * 2 lokaler (1913 och 2113), (12F 5c , [66769, 14613] ) , ,riklig ,1989 (TLj)
Gammelgården (artp.) (12F 3d , [6669989, 1466857] ) , ,15 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Norrvik (artp.) (12F 5c , [6677100, 1461300] ) , , 1989 (Tomas Ljung)
Phacelia tanacetifolia    Honungsfacelia
Trädgårdsgatan 2 (artp.) (12F 4d , [6670660, 1466240] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Högbergsgatan X Pilgatan (12F 3d , [66698, 14660] ) ,vägkant mot villastaket ,enstaka ,1985 (TLj)
Asperugo procumbens    Paddfot
Skuthamn (artp.) (12F 4d , [6671040, 1465490] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Storgården (artp.) (12F 5c , [6676410, 1461667] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Ludvika gammelgård. från väg 65-1 km före Ludvika C (om man kommer fr Smedjegården - 300 m söderut vid stambana) (12F 4d , [66700, 14669] ) ,bar jord och nässelsnår kring stuga vid gammelgården i Ludvika. underlag: jord och avfall. en hembygdsgård med viss djurhållning och begränsade städambitioner. ,riklig ,1989 (TLj)
Borago officinalis    Gurkört
Brunnsvik,mln skolan o väg 245 (12F 5c , [66764, 14623] ) ,vägslänt ,1 stort ex. ,1982 (TLj)
Brunsvik (artp.) (12F 5c , [6676753, 1461322] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Cynoglossum officinale    Hundtunga
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , , 2015 (Thorild Jonsson)
Echium vulgare    Blåeld
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Kajvägen,Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670207, 1465230] ) , ,noterad ,2019 (Tommy Karlström)
Ludvika, järnvägsstationen (artp.) (12F 4d , [6670297, 1465426] ) , ,noterad ,2018 (Lars Erik Norbäck)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bakom Ludvika järnvägstation (artp.) (12F 4d , [6670390, 1465440] ) ,kant till barngård ,100 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Bangårdsområdet, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670630, 1465500] ) , ,800 m² ,2019 (Thorild Jonsson)
Bangårdsområdet, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670630, 1465500] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6672051, 1465975] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Norrvik, vid banvallen (artp.) (12F 5c , [6676670, 1461480] ) , , 1986 (Janolof Hermansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Hällsjön (12F 2c , [6661748, 1463494] ) ,grusplan , 2015 (IPt)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,trädgårdsland ,flertal ex ,1986 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland, gräsmatta ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , 2004 (GWm)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,gräsmatta ,spridd ,1986 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ) ,jvg-slänt ,rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,ödetomt ,flertal ex ,1989 (HWk)
200 m V Hammarbacken (12F 4d , [66715, 14653] ) ,mellan jvg o väg ,riklig ,1983 (TLj)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66776, 14606] ) ,gräsmark v.brunn ,5 ex. ,1988 (TLj)
Galeopsis bifida    Toppdån
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Kasttjärn (artp.) (12F 3d , [6669542, 1465494] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Glechoma hederacea    Jordreva
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [6677, 1461] ) ,gräsmatta , 1987 (JEd)
Lamium purpureum    Rödplister
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Lycopus europaeus    Strandklo
Marnästjärn, vid pumphuset (12F 3d , [66693, 14665] ) ,strandsnår ,enstaka ,1983 (TLj)
Kasttjärn (artp.) (12F 3d , [6669820, 1465490] ) , ,noterad ,2020 (Pelle Adenäs)
Mentha arvensis    Åkermynta
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig lerig skogsstig ,flertal ex ,1986 (HWk)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Prunella vulgaris    Brunört
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig grusig skogsstig ,flertal ex ,1986 (HWk)
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,skräpmark nedanför banvall ,>10 ex vitblommig form ,1989 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,grässmatta ,riklig ,1996 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Satureja acinos    Harmynta
SO Norrvik (DF-49) (12F 5c , [66766, 14617] ) ,jvg-slänt , 1987 (JEd)
Scutellaria galericulata    Frossört
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,skräpmark vid tomtgräns ,enstaka ,1986 (HWk)
50 m S Marnästjärn (12F 3d , [66697, 14662] ) ,gräsmark mot villatomter bland nässlor ,enst. ,1987 (TLj)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Trollputtens kalkbrott (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Ludvika,100 m N Skuthamn (12F 4d , [66712, 14654] ) ,gräsbevuxen jvg-slänt ,~5 m2 ,1983 (TLj)
Skotkamr. 700 m NV Ludvika kyrka, längs vägen Sunnansjö - Nyhammar. Västvänd torr banvall med torrängsvegetation. (12F 4d , [66714, 14655] ) ,torr banvallsslänt. arten växer kring en stor myrstack. ,riklig ,1989 (TLj)
Skuthamn efter järnvägen, 1950-t (Bd o a) * (12F 4d , [66713, 14654] ) ,järnvägsslänt, vid myrstackar ,ca 5 m2 1989 ,1991 (TLj)
Skuthamn efter järnvägen (artp.) (12F 4d , [6671310, 1465450] ) ,torr banvallsslänt. växer kring en stor myrstack , 1991 (Tomas Ljung)
Solanum dulcamara    Besksöta
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) ,sjöstrand , 2004 (GWm)
NO om Glaningen (12F 3b , [66674, 14577] ) ,mosskant , 2004 (GWm)
Trädgårdsgatan 2 (artp.) (12F 4d , [6670720, 1466150] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) ,gruvområde , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika stn (DF-49) (12F 4d , ) ,bangård ,1987 (JEd)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Lövens (12F 2c , [6662450, 1463000] ) ,ängsmark ,1 ex.vitblommig ,2013 (IPt)
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,banvall ,enstaka ex ,1989 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Norsen, Blötberget (artp.) (12F 3b , [6667050, 1459950] ) ,konstruerad mark vägkant på hög damm för slamdepå till f d gruva i blötberget , 2014 (Janolof Hermansson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark ,några ex. ,2013 (IPt)
Atlasruta (12F 3b , [66680, 14598] ) , ~refl~ ,smultronställe , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppen gräsmark och vägkanter ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Fridhemsvägen (artp.) (12F 4b , [6670197, 1459729] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Josefine West)
Linaria repens    Strimsporre
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668600, 1465480] ) ,brant sydvänd gräsmark ,ca 20 ex ,2006 (HWk)
Sörvik, Burtjärnen (12F 4c , [66734, 14640] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Sörvik f.d.stn. (12F 4c , [6674, 1463] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lyviksvägen (artp.) (12F 3c , [6669751, 1464828] ) , ,20 m² ,2017 (Thorild Jonsson)
Krabo (artp.) (12F 3d , [6666379, 1466591] ) , ,1 m² ,2019 (Pelle Adenäs)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bangårdsområdet, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670630, 1465500] ) , ,12 plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmark med inslag av ris ,spridd ,1996 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
SV. Ludvika stn (12F 4d , [6670, 1465] ) ,grusplan ,t. rikligt ,1987 (JEd)
Aseas schaktområde mot Väsman (12F 4d , [66700, 14650] ) ,grusöken ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Gammelgården (artp.) (12F 3d , [6669961, 1466800] ) , ,noterad ,2020 (Pelle Adenäs)
Ludvika, bangården (artp.) (12F 4d , [6670617, 1465504] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Pedicularis sylvatica    Granspira
Diket vid Kronvägen (12F 2c , [6660275, 1460561] ) , ,32 plantor ,2015 (Anders Erixon)
Snöklinten (12F 4b , [66711, 14581] ) ,f d hagmark ,ca 50 ex ,1986 (Gösta Danielsson)
N Hällsjön 2 lokaler, 1950-t (G.En) * Hällsjön nr 5 (=mellan Lövens och Jons), 1960-t (E. Bratt, Bj) * (12F 2c , [66622, 14625] ) ,i vägkanterna ,ca 10 ex 1984 (JHn) * ca 50 ex ,1988 (JHn)
Enkullen (artp.) (12F 1c , [6658600, 1461355] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Norra Enkullen (artp.) (12F 1c , [6659850, 1461030] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
V om Mossen (artp.) (12F 2c , [6662110, 1462020] ) , ,ej återfunnen ,2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Lövens - Jons (artp.) (12F 2c , [6662220, 1462605] ) , ,ej återfunnen ,2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Hållsjön mellan Lövens och Jons (artp.) (12F 2c , [6662230, 1462650] ) ,i vägkanterna , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Lövens - Kåsen (artp.) (12F 2c , [6662500, 1463350] ) ,luckig barrskog nära vägen. , 1983 (Gunnar Karlsson)
Lövens - Kåsen (artp.) (12F 2c , [6662500, 1463350] ) ,vägkant , 1990 (Gunnar Karlsson)
Nyckelmyran, gamla flygplatsen (artp.) (12F 2c , [6662770, 1460260] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6671060, 1458180] ) ,f d hagmark. , 1986 (Gösta Danielsson,Janolof Hermansson)
Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6671060, 1458180] ) ,betad f d hagmark , 1990 (Janolof Hermansson,Sven Tegenfeldt)
Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6671065, 1458175] ) ,hagmark ,ej återfunnen ,2011 (Janolof Hermansson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppen grässlänt ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Eljans (artp.) (12F 2c , [6660730, 1463258] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.) (12F 4c , [6674510, 1464090] ) ,utmagrad linda , 1989 (Janolof Hermansson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,vägkant mot stenvägg i viadukt ,flera bestånd ,1989 (HWk)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668991, 1466113] ) , ,noterad ,2020 (Pelle Adenäs)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,sandig banvalls-sluttning nedlagd järnväg ,några ex. ,1988 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika, bangården (artp.) (12F 4d , [6670707, 1465551] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris, gräsmatta ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Veronica filiformis    Trådveronika
Sörvik (12F 5c , [6675, 1463] ) ,villagräsmatta i spridd ut i vägdike ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Veronica officinalis    Ärenpris
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta ,spridd ,1996 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Veronica scutellata    Dyveronika
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Veronica verna    Vårveronika
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ) ,jvg-slänt ,rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nedre Malsjö (artp.) (12F 5d , [6679992, 1468365] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall , 2004 (HWk)
Plantago major    Groblad
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,körväg, gräsmatta ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Häggeberget NV (artp.) (12F 2b , [6662851, 1457719] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Knutsbovägen, Lärkvägen korsning, 80m NO (artp.) (12F 3d , [6668074, 1465502] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Plantago maritima    Gulkämpar
Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ) ,vägslänt mot sjön ,1000-tals ex. ,1998 (TLj)
Landforsen (artp.) (12F 4d , [6672350, 1466291] ) ,vägkant vägslänt som trafikverket slår, men ännu inte gjort det ,20 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Håksberg/Persbo (artp.) (12F 4d , [6674680, 1467090] ) ,vägkant ,500 tuvor ,2007 (Mikael Ohlson)
Persbo (artp.) (12F 5d , [6676554, 1467683] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Plantago media    Rödkämpar
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Linnaea borealis    Linnéa
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 275m NO (artp.) (12F 3d , [6668424, 1465804] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Lonicera caerulea    Blåtry
Sörvik (12F 4c , [6674410, 1463570] ) ,lövskog , nedom gång o cykelväg ,1 stor buske ,2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668515, 1465513] ) , ,1 buskar ,2011 (Janolof Hermansson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465470] ) ,skogstomt ,2 stora buskar ,2006 (HWk)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) ,tippmassor , 2004 (HWk)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Viburnum opulus    Olvon
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Gonäsån (artp.) (12F 3c , [6668830, 1460435] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Bergsmansgatan 9 (artp.) (12F 3d , [6669891, 1466176] ) , ,noterad ,2020 (Magnus Stenmark)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Valerianella locusta    Vårklynne
Skeppmora , Dalgruvan i trädgård (12F 3c , [6667297, 1461890] ) ,spontan förekomst som ogräs på bar jord i rabatter ,ca 10 ex ( även 2008 ) ,2009 (TLj & Niklas Lidén)
Knautia arvensis    Åkervädd
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) , ~refl~ ,vägkant med skärningar , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmark ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Knutsbovägen, Lärkvägen korsning, 80m NO (artp.) (12F 3d , [6668074, 1465502] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
NO Glaningen (12F 3b , [66674, 14577] ) , ~refl~ ,grodleksmosse , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppen gräsmark och vägrenar ,spridd ,1996 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Södra Gussjön, udden (artp.) (12F 5c , [6678044, 1464960] ) ,kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Dröverka, vid Jättkastudden längs järnvägen (12F 5b , [66761, 14593] ) , ,enstaka ,1987 (JEd)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Sörvik - Brunnsvik (12F 5c , [66750, 14631] ) ,landsvägskant , 1987 (JEd)
Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14622] ) ,järnvägsslänter ,t.rikligt ,1987 (JEd)
Ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) ,halvskuggig f.d. banvall och dike , 2004 (HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) ,grusig f.d. banvall , 2004 (HWk)
Nära Brunnsvik, ca 1840 (KRÖN.1843, WISTR.1905) * ca 1920 (Fssl, Sam) = nedom Lekom-berg, ca 1920 (Oliv o a) * efter Lv 247 (12F 5c , [66756, 14628] ) ,vägkant ,ca 25 ex 1980 (Nils-Erik Nordqvist) * 10 ex ,1989 (JHn)
Norrvik vid jvg, ca 1910-t (Sam) * Storgårdsnäset efter jvg (12F 5c , [66766, 14616] ) , ,ca 100 ex 1983 (JHn) * ,1988 (JEd)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668690, 1465870] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) ,mellan femte och sjätte stolpen nedifrån räknat. på vänster sida om stigen. ,1 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs)
Sörvik, banvallen (artp.) (12F 4c , [6674999, 1463099] ) , , 2004 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson), Håkan Wieck)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6671910, 1465843] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Landforsen (artp.) (12F 4d , [6671999, 1466152] ) ,vägkant vägslänt som trafikverket slår, men ännu inte gjort det ,5 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Ludvika - Landforsen (artp.) (12F 4d , [6672170, 1466200] ) ,dikesslänt , 2006 (Janolof Hermansson,Knallis Johansson)
Ludvika/Landforsen (artp.) (12F 4d , [6672170, 1466200] ) ,vägkant/slänt ,10 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Landforsen (artp.) (12F 4d , [6672350, 1466291] ) ,vägkant vägslänt som trafikverket slår, men ännu inte gjort det ,50 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Landforsen (artp.) (12F 4d , [6672405, 1466265] ) ,brant vägslänt som slås efter riksväg ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Ludvika - Landforsen, vid parkeringsplatsen för info-skylt (artp.) (12F 4d , [6672480, 1466480] ) ,dikesslänt , 2006 (Janolof Hermansson,Knallis Johansson)
Dröverka, vid Jättkastudden längs järnvägen (artp.) (12F 5b , [6676160, 1459340] ) , , 2004 (Håkan Wieck)
Brunnsvik, Grangärdevägens östra vägkant (artp.) (12F 5c , [6675710, 1462830] ) ,dikesslänt , 2011 (Janolof Hermansson)
Brunnsvik (artp.) (12F 5c , [6675717, 1462733] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,noterad ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik (artp.) (12F 5c , [6675725, 1462729] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,1 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik, efter länsväg 247 (artp.) (12F 5c , [6675745, 1462800] ) ,vägkant. , 1980 (Nils-Erik Nordqvist)
Brunnsvik, Grangärdevägens östra vägkant (artp.) (12F 5c , [6675792, 1462785] ) ,dikesslänt , 2011 (Janolof Hermansson)
Brunnsvik (artp.) (12F 5c , [6676080, 1462690] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2019 (Pelle Adenäs)
Sörvik/Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676280, 1462590] ) ,gammal banvall ,180 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Brunnsvik (artp.) (12F 5c , [6676300, 1462200] ) ,järnvägsslänter , 1987 (Jan Edelsjö)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676415, 1462157] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,3 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676420, 1462150] ) , ,61 plantor/tuvor ,2016 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676420, 1462150] ) , ,18 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676426, 1462146] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,3 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676432, 1462130] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,13 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676440, 1462115] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,13 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676457, 1462099] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg och ovanför slänten ,25 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676474, 1462080] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,10 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676481, 1462065] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,18 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676486, 1462089] ) ,ängstriviallövskog f d betesmark bredvid f d banvall nu gc-väg ,25 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676498, 1462027] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,3 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676498, 1462039] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,5 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676508, 1462010] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,10 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Cykelbanan, Brunnsvik (artp.) (12F 5c , [6676512, 1462005] ) , ,111 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs)
Brunnsvik - Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676528, 1461988] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,3 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Norrvik Storgårdnäset efter järnvägen (artp.) (12F 5c , [6676675, 1461420] ) ,slänt , 1983 (Jan-Olof Hermansson)
Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676687, 1461669] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Hällbacken söder om Persbo (artp.) (12F 5d , [6676430, 1467730] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppen gräsmark ,ca 5 ex förvildad ,1996 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,lövskog i sydbrant ,enstaka ,1986 (HWk)
Campanula patula    Ängsklocka
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,kanten av gräsmatta ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Hörksbyn, 500 m NO (artp.) (12F 1b , [6659838, 1457719] ) , ,noterad ,2018 (Anders Wånge Kjellsson)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ludvika, bangården (artp.) (12F 4d , [6670707, 1465551] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Hammarbacken f.d soptipp (artp.) (12F 4d , [6671440, 1465917] ) , ,1 ,2019 (Daniel Hedenbo)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Våghalsen (12F 3c , [6669051, 1462729] ) ,grusplan intill större grustasg , 2012 (GEn)
Sörvik - Brunnsvik (12F 4c , ) ,landsvägskanter, banvallsslänter m.a. ,1987 (JEd)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsbackar ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
V. om Dröverka (12F 5b , [6675, 1459] ) ,banvall ,enstaka ,1987 (JEd)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ) ,gammal granskog i västsluttning , 2004 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , 2004 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , 2004 (HWk)
Ö. Skepparberg (artp.) (12F 3c , [6667875, 1463637] ) ,vägkant ,1 ,2020 (Ulf Svensson)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676648, 1461783] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,10 plantor/tuvor ,2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,stenparti ,enstaka ex ,1996 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14651] ) ,gammal gruvväg ,rikligt ,1989 (HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,betesäng , 2004 (HWk)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,torr gräsbacke ,spridd ,1996 (HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Knutsbovägen, Lärkvägen korsning, 80m NO (artp.) (12F 3d , [6668074, 1465502] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika (artp.) (12F 4d , [6670335, 1465398] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Dröverka (artp.) (12F 5c , [6676675, 1461406] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea millefolium    Röllika
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ) ,gräsmatta ,riklig ,1986 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta och gräsmark ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Ludvika, Knutsbovägen, Lärkvägen korsning, 80m NO (artp.) (12F 3d , [6668074, 1465502] ) , ,noterad ,2020 (Eva Milton)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , , 2015 (Thorild Jonsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Häggeberget NV (artp.) (12F 2b , [6662851, 1457719] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Knutsbovägen, Lärkvägen korsning, 80m NO (artp.) (12F 3d , [6668074, 1465502] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Antennaria dioica    Kattfot
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Norsen (artp.) (12F 3c , [6666827, 1460400] ) ,kalkbarrskog vid kalkbrott , 2013 (Janolof Hermansson)
Limberget-Sörvik kalkbrott (artp.) (12F 4c , [6674310, 1464625] ) ,kalkmarksbarrskog i och vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,banvall nedlagd järnväg ,några ex ,1988 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Arctium minus    Liten kardborre
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Sörvik (12F 4c , [6673950, 1463740] ) ,vägkant i hyttslagg ,ca 10 ex ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Artemisia absinthium    Malört
Östanbo (12F 3d , [66665, 14657] ) ,gräsmark i sandtägt , 1989 (JEd & LBr)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Bidens cernua    Nickskära
Kasttjärn (12F 3d , ) ,eutrof tjärn m.rikl.vatten- o strandveg. t.rikl. ,1989 (SBm)
Bidens tripartita    Brunskära
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) ,sjöstrand , 2004 (GWm)
Carduus crispus    Krustistel
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) ,betesäng , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Centaurea jacea    Rödklint
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,grässlänt mellan järnväg och cykelbana ,flertal ex ,1989 (HWk)
Skuthamn (12F 4d , [6671520, 1465330] ) ,f.d. banvall ,flertal ex ,2002 (HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Centaurea jacea x phrygia    
Ludvika Skuthamn (12F 4d , [66715, 14653] ) ,f.d. jvgbank ,foto ,2010 (IPt)
Ställviken, ca 700 m längs järnvägen, även på vägkanten intill, i mängd 1951 (Lennart Borg, Bj o a) * riklig men färre än på 50-talet 1990 (GEn&HEn) * (12F 4d , [6670, 1465] ) , ,åter ymnig efter schaktarbeten ,1992 (GWm)
Skuthamn (s 373 Dalarnas flora tillägg 1970) (12F 4d , [66715, 14653] ) ,f.d. banvall ,flera ex ,2002 (HWk)
Centaurea montana    Bergklint
Hörksbyn, 500 m NO (artp.) (12F 1b , [6659838, 1457719] ) , ,noterad ,2018 (Anders Wånge Kjellsson)
Centaurea phrygia ssp. phrygia    Finnklint
Skuthamn (12F 4d , [6671520, 1465330] ) ,f.d. banvall ,flertal ex ,2002 (HWk)
Ställviken, mellan Skuthamn - Iviken (artp.) (12F 4d , [6671660, 1465100] ) , , 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
ABB industriområde (12F 3d , [6669830, 1465190] ) ,vägkant mot industriområde ,flera bestånd längs nätstaket ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) ,grusig f.d. banvall , 2004 (HWk)
Cichorium intybus    Cikoria
Bakom Ludvika järnvägstation (artp.) (12F 4d , [6670390, 1465440] ) ,kant till barngård ,5 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.) (12F 3d , [6668138, 1465675] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Cirsium helenioides    Brudborste
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyckelmyren (artp.) (12F 2c , [6662124, 1460043] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika stad (artp.) (12F 4d , [6670630, 1466270] ) ,industritomt östra storgatan (scandrail) ,1 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Gonäsån (artp.) (12F 3b , [6668743, 1459359] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.) (12F 4c , [6674003, 1464684] ) ,fuktigt , 2014 (Janolof Hermansson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ) ,dikeskant vid sandig banvall nedlagd järnväg ,några ex ,1988 (HWk)
Crepis tectorum    Klofibbla
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14651] ) ,gammal gruvväg ,flertal ex ,1989 (HWk)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,vägkant nedanför sydbrant ,spridd ,1986 (HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668799, 1465828] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,enstaka ,1996 (HWk)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,lövskog i sydbrant ,spridd ,1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Sörvik (12F 4c , [6673880, 1463060] ) ,vägkant i kanten av hygge ,1 ex ,2004 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) ,kalkpåverkad barrskog , 2004 (HWk)
Ställberget, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6671660, 1465010] ) , ,21 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Ställberget, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6671660, 1465010] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Dröverka (artp.) (12F 5c , [6675767, 1460660] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,4 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget, SV om Södra Gussjön (artp.) (12F 5c , [6677208, 1464107] ) ,lågörtbarrskog på gammal varphög i område med gruvhål, varphögar och skog , 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön, gruvområde (artp.) (12F 5c , [6678322, 1463962] ) ,vägkant vägslänt mellan väg och sligdamm , 2015 (Janolof Hermansson)
Morberget, efter gamla Borlängevägen nära Konstgrind (artp.) (12F 6d , [6683898, 1468024] ) ,örtrika vägkanter , 2015 (Janolof Hermansson)
Lapsana communis    Harkål
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta och gräsmark ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.) (12F 3d , [6665492, 1465896] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ligularia stenocephala    Mörk gullstav
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,stenparti bland bergenia ,1 ex sågs först 2003, fanns ej tidigare under minst 13 år ,2005 (HWk)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Mycelis muralis    Skogssallat
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ) ,sydbrant i lövskog ,enstaka ,1986 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , 2004 (HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6667091, 1460338] ) ,lågörtlövskog mest asp kring kalkbrott ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Petasites hybridus    Pestskråp
Ludvika ströms utlopp i sjön Gårlången (12F 4d , [6671120, 1466130] ) ,strand ,> 100 plantor på en sträcka av ca 60 m ,2011 (HWk)
Gårlången, inloppet (artp.) (12F 4d , [6671118, 1466167] ) , ,15 m2 ,2017 (Thorild Jonsson)
Ludvikaforsen (artp.) (12F 4d , [6671130, 1466156] ) , ,5 m² ,2020 (Pelle Adenäs)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Ludvika,Notgården (12F 3c , [66683, 14645] ) ,vägkant ,enstaka ,1981 (TLj)
Våghalsen (12F 3c , [6669051, 1462729] ) ,grusplan intill större grustasg , 2012 (GEn)
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668600, 1465480] ) ,brant sydvänd gräsmark ,ca 10 ex ,2006 (HWk)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666492, 1466556] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Brunsvik (artp.) (12F 5c , [6676753, 1461322] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
ABB industriområde (12F 3c , [6669960, 1464800] ) ,vägkant och torr öppen gräsmark ,> 50 ex ,2004 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde ,mjukhårig variant ,2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
I vägkanten (artp.) (12F 4b , [6671107, 1457058] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463640] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463640] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) , ~refl~ ,grusig f.d. banvall , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Dröverka (artp.) (12F 5c , [6676675, 1461406] ) ,vägkant f d banvall nu gc-väg ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Scorzonera humilis    Svinrot
Sörvik, 1950-t (Bj) * på tomt nedanför f d gruvan (12F 4c , [66745, 14640] ) ,gammal ängsmark ,ca 10 grup-per ,1992 (JHn)
Hällsjön (artp.) (12F 2c , [6661860, 1463480] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Gonäs Bergsmansgården (artp.) (12F 4c , [6670170, 1460930] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.) (12F 4c , [6674510, 1464090] ) ,gammal ängsmark. , 2010 (Jan-Olof Hermansson)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruva (artp.) (12F 4c , [6674510, 1464090] ) ,äng med nästan enbart svinrot, mellan skog och åker ,150 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Senecio jacobaea    Stånds
Ludvika, bangården (artp.) (12F 4d , [6670103, 1465301] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika, järnvägsstationen (artp.) (12F 4d , [6670297, 1465426] ) , ,noterad ,2018 (Lars Erik Norbäck)
Senecio vulgaris    Korsört
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Serratula tinctoria    Ängsskära
Skuthamn vid järnvägen (artp.) (12F 4d , [6671040, 1465490] ) , , 1989 (Tomas Ljung)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hällsjön, väster om (artp.) (12F 1c , [6658779, 1462862] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Häggeberget NV (artp.) (12F 2b , [6662851, 1457719] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) , ~refl~ ,vägkant med skärningar , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norsberget (artp.) (12F 3c , [6666991, 1460447] ) ,lågörtbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.) (12F 3d , [6668767, 1466154] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus asper    Svinmolke
Gammelgården (artp.) (12F 3d , [6669961, 1466800] ) ,öster om växthusen. ,noterad ,2020 (Pelle Adenäs)
Tanacetum vulgare    Renfana
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,öppna gräsytor ,några bestånd ,2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, järnvägsstationen (artp.) (12F 4d , [6670297, 1465426] ) , ,noterad ,2018 (Lars Erik Norbäck)
Taraxacum vulgare    Maskros
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gräsmatta ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Atlasruta (12F 3b , [66680, 14598] ) , ~refl~ ,smultronställe , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6665905, 1466799] ) , ,10 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ) , ~refl~ ,gruvområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ) , ~refl~ ,betesäng , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Kasttjärn (artp.) (12F 3d , [6669542, 1465494] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Tussilago farfara    Hästhov
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Nyckelmyren (artp.) (12F 2c , [6662124, 1460043] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Dammsjöberget, nordsluttningen (artp.) (12F 3c , [6666301, 1462464] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Gonäs industriområde (artp.) (12F 3c , [6668789, 1462685] ) ,granskog av låg-högörts-typ efter bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Gonäs, NO Bergsmansgården (artp.) (12F 4c , [6670169, 1461221] ) ,gransumpskog måttligt dikad ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Ludvika Stad (artp.) (12F 4d , [6670600, 1466200] ) , , 2007 (Mikael Ohlson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,ödetomt ,flertal ex ,1989 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,gräsmark på f.d. tomtmark ,flertal ex ,1989 (HWk)
Dammsjöberget, nordsluttningen (artp.) (12F 3c , [6666301, 1462464] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland sly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,riklig ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,riklig ,1996 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Dammsjöberget, nordsluttningen (artp.) (12F 3c , [6666301, 1462464] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Polygonatum odoratum    Getrams
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ) ,blandskog ,rikligt ,1989 (HWk)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) ,dikeskanter , 2004 (HWk)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Sörvik (12F 4c , [6674390, 1463670] ) ,frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg ,1 tuva nästan helt dold i högt gräs ,2009 (IPt)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,plan öppen gräsmark mellan banvall och cykelbana ,ett stort bestånd > 500 ex ,2005 (HWk)
Lilium martagon    Krollilja
Sörvik (12F 4c , [6674430, 1463590] ) ,frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg , 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Blötberget, Glaningen (artp.) (12F 3b , [6667164, 1457891] ) ,strandvåtmark ,3 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Landforsen (artp.) (12F 4d , [6673399, 1466804] ) ,vid brofästet ,5 plantor/tuvor ,2020 (Thorild Jonsson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14651] ) ,gammal gruvväg ,ca 50 ex ,1989 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) ,kalkpåverkad barrskog , 2004 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66771, 14604] ) ,granskog ,enst. ,1988 (TLj)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ) ,gammal granskog i västsluttning , 2004 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , 2004 (HWk)
Corallorhiza trifida    Korallrot
S.Gussjön (artp.) (12F 5c , [6677402, 1464458] ) , ,44 ,2018 (Stewe Larsson)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Skepparberg , ,5 ex. ,1990 (FCa)
Skepparberg, ca 1898 (Ads o a) , 1 ex 1989 (Ann Eriksson) * 5 ex ,1990 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
V om Blötberget,vid fågelskyddsområde (12F 3b , [66676, 14568] ) ,myr , 2004 (GWm)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ) ,surdrag vid vägkant ,ca 20 ex ,2002 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673900, 1463140] ) ,fuktig blandskog ,flera ex ,2004 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängesberg-Klenshyttan (artp.) (12F 2b , [6664054, 1458695] ) ,vägkant ,flera exemplar, främst i innerslänt. ,2018 (Johan Lilja)
Nyckelmyren (artp.) (12F 2c , [6661902, 1460234] ) ,fattigkärr ,10 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666165, 1466653] ) , ,3 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666274, 1466581] ) ,vägkant gc-väg kant, ostsida ,20 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666303, 1466596] ) , ,15 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666341, 1466578] ) , ,15 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666402, 1466552] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666547, 1466559] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.) (12F 3d , [6666676, 1466609] ) , ,120 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Fridhemsvägen (artp.) (12F 4b , [6670197, 1459729] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Josefine West)
Bastufallsskogen, Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6671874, 1457590] ) , ,50 ,2017 (Ulf Svensson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678146, 1463838] ) ,kärr intill bäck från myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678486, 1464209] ) ,intermediärt kärr på vitmosstuvor , 2015 (Janolof Hermansson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Högberget (artp.) (12F 3d , [6669185, 1465939] ) ,75 meter väster om den kända växtplatsen. ,9 stjälkar/strån/skott ,2019 (Pelle Adenäs)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6669235, 1465960] ) ,kanten av stig i blandskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Hammarbacken,Ludvika (artp.) (12F 4d , [6671699, 1465659] ) , , 2014 (Thorild Jonsson)
Ställviksberget (artp.) (12F 4d , [6671740, 1465320] ) ,rasmark ,1 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Goodyera repens    Knärot
Norsberget (12F 3c , [66669, 14603] ) ,granskog ,enstaka ,1983 (TLj)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668405, 1465713] ) ,granskog ,30 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668424, 1465709] ) ,granskog ,20 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Bastufallsskogen, Snöklinten (artp.) (12F 4b , [6671874, 1457590] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Svensson)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6672640, 1461889] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6672707, 1461892] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673580, 1461467] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673695, 1461466] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673735, 1461955] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673746, 1461953] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673753, 1461957] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673809, 1461934] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673834, 1461305] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673840, 1461959] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673873, 1461941] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673875, 1461880] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673905, 1461736] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673907, 1461310] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6673924, 1461738] ) ,lågörtgranskog barrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.) (12F 4c , [6673942, 1464666] ) ,blåbärsbarrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674179, 1461846] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674182, 1461248] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674223, 1461235] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674317, 1461499] ) ,lågörtgranskog granskog , 2014 (Janolof Hermansson)
ön Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674375, 1461700] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674411, 1461643] ) ,lågörtgranskog granskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674413, 1461790] ) ,lågörtgranskog granskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Sollen i Väsman (artp.) (12F 4c , [6674440, 1461489] ) ,lågörtbarrskog blandbarrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Ickorrbotten-Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6672036, 1465641] ) , , 2015 (Thorild Jonsson)
Biskopsnäset (artp.) (12F 4d , [6672360, 1467203] ) ,blåbärsbarrskog troligen diabas/kalkmark , 2015 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Ickorrbotten (artp.) (12F 4d , [6672967, 1465477] ) ,lågörtgranskog 60-årig ogallrad granskog i gruvområde ,1 m² ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Ickorbotten (artp.) (12F 4d , [6673059, 1465245] ) ,blandskog ,3 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Ickorbotten - Håksberg (artp.) (12F 4d , [6673691, 1465951] ) ,granskog ,3 dm2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken (artp.) (12F 5c , [6675188, 1463897] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken (artp.) (12F 5c , [6675262, 1463862] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV - Dammsjöbäcken (artp.) (12F 5c , [6675267, 1463859] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken vid Dammsjön (artp.) (12F 5c , [6675294, 1463878] ) ,örtrik kalkbarrskog ,1 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV (artp.) (12F 5c , [6675511, 1463771] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV (artp.) (12F 5c , [6675525, 1463753] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön (artp.) (12F 5c , [6675570, 1463740] ) , ,10 plantor ,2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Trollputten - Nygrävningen (artp.) (12F 5c , [6677477, 1462794] ) , ,1 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.) (12F 5c , [6677637, 1462696] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Trollputten - Nygrävningen (artp.) (12F 5c , [6677661, 1462643] ) , ,1 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Rösjön (artp.) (12F 5c , [6677735, 1463150] ) ,mossig barrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Hammarfallsberget (artp.) (12F 5c , [6677950, 1460722] ) ,blåbärsbarrskog ställsvis lågört , 2014 (Janolof Hermansson)
Rösjön (artp.) (12F 5c , [6678000, 1463155] ) ,mossig barrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Trollputten 725 m SSV om tjärn (artp.) (12F 5c , [6678007, 1462352] ) ,vid gran örtrik fuktdråg i kalkblandbarrskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen - Trollputten (artp.) (12F 5c , [6678242, 1462266] ) , ,6 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen - Trollputten (artp.) (12F 5c , [6678304, 1462262] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678317, 1463477] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678527, 1463509] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678636, 1463397] ) ,granskog ,25 dm2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678789, 1463582] ) ,granskog ,1 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen - Trollputten (artp.) (12F 5c , [6678934, 1462405] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6679007, 1463667] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680151, 1461371] ) ,blåbärsbarrskog kuperad terräng ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680226, 1461396] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Norra Öradtjärnen (artp.) (12F 6c , [6680228, 1463248] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680235, 1461580] ) ,blåbärsbarrskog kuperad terräng ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680317, 1461520] ) , ,2 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680470, 1461484] ) ,blåbärsbarrskog kuperad terräng ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680493, 1461412] ) ,blåbärsbarrskog kuperad terräng ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget - Krabbsjöån (artp.) (12F 6c , [6680493, 1461416] ) ,mosaik av lågörtbarrskog och blåbärsbarrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6682314, 1461590] ) ,mossig granskog ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Fennbergets NV sluttn, nedan kalkbrottet (12F 1c , [66576, 14612] ) ,f.d ängsmark med 20-30 årg granplantering ,enstaka ex ,1987 (PHe)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14603] ) ,jvgslänt , 1987 (JEd)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) , ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Brunnsvik (12F 5c , [6676, 1462] ) ,grässlänt (banvall) , 1987 (JEd)
Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14616] ) ,örtrik grässlänt , 1987 (JEd)
Norrvik, mot Brunnsvik (12F 5c , [66768, 14618] ) ,vägdike ,enstaka ,1983 (TLj)
Skepparberget, mittemot vägen från affärscentrat (artp.) (12F 3c , [6668050, 1463720] ) ,vägslänt , 2010 (Janolof Hermansson,Knallis Andersson)
Halvars, V om Storåsen (artp.) (12F 4b , [6671430, 1459760] ) ,hävdad hackslog. , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,15 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) ,känd lokal, skyddad med hägn ,33 plantor/tuvor ,2020 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6671910, 1464350] ) , ,35 plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Iviken intill gång- och cykelvägen (artp.) (12F 4c , [6672158, 1464312] ) ,vägkant ,30 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.) (12F 4c , [6672257, 1464319] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Pelle Adenäs)
S.Gussjön (artp.) (12F 5c , [6678051, 1464963] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Stewe Larsson)
Listera ovata    Tvåblad
Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ) ,kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor ,t.rikl. ,1991 (GEn)
Översilad sluttning nedanför Fennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ) ,fältskikt av ängstyp ,t.riklig ,1987 (PHe)
Notgården i Ludvika (12F 3c , [66696, 14633] ) ,villatomt i häck ,1 ex ,1987 (PHe)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) ,stenig skärning vid f.d.järnväg , 2004 (HWk)
Skepparberg (artp.) (12F 3c , [6667100, 1463527] ) ,lågörtgranskog kalkmarksgranskog , 2015 (Janolof Hermansson)
15m N om vattnet (artp.) (12F 4b , [6671762, 1459162] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Platanthera bifolia    Nattviol
Högberget, strax V om elljusspår (12F 3d , [66687, 14659] ) ,blåbärsgranskog ,1 ex ,1987 (PHe)
Halvars N om utsiktspunkten (12F 4b , [66722, 14595] ) ,g:a åkrar o ängar,lövskog , 1987 (SSv)
Sörvik (12F 4c , [6673850, 1463130] ) ,fuktig blandskog ,1 ex ,2004 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673870, 1463310] ) ,barrskog halvskugga ,1 ex ,2004 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673870, 1463420] ) ,barrskog halvskugga ,2 ex ,2005 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog bland gräs och ris ,ca 20 ex ,1996 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ) ,gräsmark f.d. tomtmark ,7 ex ,1989 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66771, 14604] ) ,blandskog (fuktig) ,enst. ,1988 (TLj)
Norrvik, V Trollputten (12F 5c , [66783, 14625] ) ,igenvuxet kalkbrott ,enstaka ,1983 (TLj)
Krabo (artp.) (12F 3d , [6666646, 1466566] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Thorild Jonsson)
Högberget (artp.) (12F 3d , [6668519, 1465783] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2018 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.) (12F 3d , [6668850, 1466210] ) , , 2014 (Pelle Adenäs)
Dammsjöbäcken, V om utloppet i Dammsjön (artp.) (12F 5c , [6675261, 1463846] ) ,lågörtbarrskog kalkmarkbarrskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Brunsvik (artp.) (12F 5c , [6676753, 1461322] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Södra Gussjön, udden (artp.) (12F 5c , [6678044, 1464960] ) ,kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6680379, 1461426] ) ,luckig granskog ,6 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Halvars (LENN.1987) (12F 4b , [66715, 14596] ) ,hävdad hackslog ,7 ex ,1989 (JHn)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666146, 1466672] ) ,vägkant gc-väg kant, ostsidan ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666151, 1466636] ) ,vägslänt till gc-väg ,2 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666190, 1466612] ) ,vägslänt till gc-väg, västra sidan ,10 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666196, 1466639] ) ,vägkant gc-väg kant, ostsidan ,7 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666218, 1466616] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Krabo (artp.) (12F 3d , [6666379, 1466591] ) , ,12 plantor/tuvor ,2019 (Pelle Adenäs)
Krabo-Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6666397, 1466585] ) ,känd lokal förstörd av kommunens gräsklippning. ,ej återfunnen ,2020 (Thorild Jonsson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666415, 1466546] ) ,vägkant gc-väg kant ,3 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666435, 1466549] ) ,vägkant gc-väg kant ,16 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666452, 1466550] ) ,vägslänt till gc-väg ,10 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666452, 1466550] ) ,vägslänt till gc-väg ,6 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666505, 1466526] ) ,frisk gräsmark betesmark ,40 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666505, 1466545] ) , ,12 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.) (12F 3d , [6666613, 1466570] ) , ,4 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.) (12F 3d , [6666613, 1466577] ) ,gc-vägkant ,6 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Krabo (artp.) (12F 3d , [6666646, 1466566] ) , ,53 plantor/tuvor ,2016 (Thorild Jonsson)
Krabo Ludvika (artp.) (12F 3d , [6666690, 1466557] ) , ,27 ,2019 (Lena Stoor)
Halvars, Tjärnbacken (artp.) (12F 4b , [6671430, 1459760] ) ,hävdad hackslog. , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Calla palustris    Missne
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Kasttjärn (artp.) (12F 3d , [6669542, 1465494] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Gillermarken (artp.) (12F 6c , [6681412, 1463576] ) ,klibbalkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.) (12F 6c , [6682114, 1461612] ) ,lövrik sumpgranskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lemna minor    Andmat
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Skuthamn (artp.) (12F 4d , [6671160, 1465470] ) , ,2 m² ,2018 (Thorild Jonsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Elodea canadensis    Vattenpest
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,gräsbevuxen fuktig körväg ,flertal ex ,1986 (HWk)
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ) , ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Potamogeton natans    Gäddnate
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) ,sjöstrand , 2004 (GWm)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Sjön Norsen,Blötberget (12F 3c , [66667, 14602] ) ,igenväxande sjö ,t.rikl. i sjön ,1987 (HWk)
Typha latifolia    Bredkaveldun
NO Karlshed (12F 3b , [66663, 14595] ) , , 2004 (GWm)
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) ,sjöstrand , 2004 (GWm)
Björmhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , , 2004 (GWm)
Blötberget - Gonäs (12F 3b , [66682, 14574] ) ,vägdike , 2004 (GWm)
Sjön Norsen,Blötberget (12F 3c , [66667, 14602] ) ,igenväxande sjö ,t.rikl. i sjön ,1987 (HWk)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,i slamdamm , 1987 (HWk)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,litet skogskärr ,flertal ex ,1986 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Juncus bufonius    Vägtåg
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) , ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Juncus bulbosus    Löktåg
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Blötberget - Gonäs - Saxdalen (12F 3b , [66682, 14574] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) , ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Juncus effusus    Veketåg
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Juncus filiformis    Trådtåg
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ) ,kraftledningsgata fuktig mark ,flertal ex ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Dröverka (DF-70) (12F 5c , [66756, 14602] ) ,banvall ,rikligt ,1987 (JEd)
Ställberget, Ludvika (artp.) (12F 4d , [6671660, 1465010] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676420, 1462150] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676420, 1462150] ) , ,10 m² ,2019 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.) (12F 5c , [6676420, 1462150] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Thorild Jonsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,spridd ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.) (12F 3d , [6667060, 1465773] ) , ,noterad ,2018 (Eva Milton)
Halvars (artp.) (12F 4b , [6672260, 1459480] ) , , 2007 (Mikael Ohlson)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika Stad (artp.) (12F 4d , [6670600, 1466200] ) , , 2007 (Mikael Ohlson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Laggarudden ”Ortrons gruva” (12F 4c , [66726, 14639] ) ,rikkärr ,tämligen rikligt ,1987 (HWk & HEn)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66727, 14639] ) ,kärr ,flertal ex ,1989 (HWk)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Carex brunnescens    Nickstarr
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Carex canescens    Gråstarr
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ) ,kraftledningsgata fuktig mark ,några ex ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex capillaris    Hårstarr
Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ) ,kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor ,t.rikl. ,1991 (GEn)
Översilad sluttning nedanför Fennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ) ,fältskikt av ängstyp ,flertal tuvor ,1987 (PHe)
Nygrävningen, S om Trollputten, vid kalkbrotten (artp.) (12F 5c , [6678120, 1462450] ) ,kalktorräng vid före detta gruvan. , 1984 (Janolof Hermansson)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Norrvik strax N jvg 150m V ån (12F 5c , [66766, 14612] ) ,kärr mot väg ,enst. ,1989 (JEd & LBr)
Carex digitata    Vispstarr
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668560, 1465570] ) ,öppen blandskog med lövsly ,spridd ,2006 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,spridd ,1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Carex echinata    Stjärnstarr
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig skogsstig vid kärrkant ,enstaka ex ,1986 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex flacca    Slankstarr
Hilllängen (artp.) (12F 4d , [6670230, 1467670] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Carex flava    Knagglestarr
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ) ,kraftledningsgata fuktig mark ,flertal ex ,1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) , ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex limosa    Dystarr
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Carex livida    Vitstarr
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Carex magellanica    Sumpstarr
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex ovalis    Harstarr
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Blötberget - Gonäs - Saxdalen (12F 3b , [66682, 14574] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ) ,kraftledningsgata fuktig mark ,flertal ex ,1986 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,spridd ,1996 (HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Carex pallescens    Blekstarr
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ) ,kraftledningsgata fuktig mark ,tämligen riklig ,1986 (HWk)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,litet skogskärr ,flertal ex ,1986 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens allm. , 2004 (HWk)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.) (12F 1c , [6658206, 1461027] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,litet skogskärr ,flertal ex ,1986 (HWk)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66727, 14639] ) ,kärr ,rikligt ,1989 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog surdrag ,spridd ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex vaginata    Slidstarr
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,litet skogskärr ,flertal ex ,1986 (HWk)
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668560, 1465570] ) ,öppen blandskog med lövsly ,tämligen riklig ,2006 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ) ,kraftledningsgata fuktig mark ,fåtal ex ,1986 (HWk)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig skogsstig ,enstaka ex ,1986 (HWk)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ) , ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678146, 1463838] ) ,kärr intill bäck från myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678279, 1464111] ) ,gungfly fattig myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Rhynchospora alba    Vitag
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
NV Karlshed (12F 3b , [66667, 14587] ) , , 2004 (GWm & GEn)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , 2004 (HWk)
Trichophorum alpinum    Snip
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ) , ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678146, 1463838] ) ,kärr kärr intill bäck från myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678279, 1464111] ) ,gungfly fattig myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678486, 1464209] ) ,intermediärt kärr på vitmosstuvor , 2015 (Janolof Hermansson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678486, 1464209] ) ,intermediärt kärr på vitmosstuvor , 2015 (Janolof Hermansson)
Agrostis canina    Brunven
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig vägkant i lövskog ,flertal ex ,1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Agrostis capillaris    Rödven
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Agrostis stolonifera    Krypven
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ) , ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
S.Enkullen (12F 1c , [66590, 14607] ) , , 1988 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ) ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde , 2004 (HWk)
Rösjöberget (artp.) (12F 5c , [6678439, 1464168] ) ,lågörttallskog kalkmarksskog på hällar och bland små gruvhål , 2014 (Janolof Hermansson)
Norrviksån (artp.) (12F 5c , [6678511, 1461770] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Gussjökalven, fd kalkbrott på östra sidan av viken (artp.) (12F 5c , [6678606, 1464447] ) ,lågörtbarrskog kalkhällar, brott, varphögar och naturmark med gamla träd , 2014 (Janolof Hermansson)
Briza media    Darrgräs
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ) ,kalkpåverkad barrskog , 2004 (HWk)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.) (12F 3d , [6666676, 1466609] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Södra Gussjön, udden (artp.) (12F 5c , [6678044, 1464960] ) ,kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ) ,på och nedanför banvall ,> 100 ex ,1989 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ) ,f.d. banvall ,rikligt spridd längs banvallen ,2002 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ) ,stenig skärning vid f.d.järnväg , 2004 (HWk)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463640] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,rikligt ,1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463640] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
NV Karlshed (12F 3b , [66669, 14591] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ) , ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Örabäcken, gammal vägbro (12F 3b , [66657, 14599] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation ,rikligt ,2010 (IPt & HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ) , ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.) (12F 3c , [6668937, 1464862] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Irviken, Ludvika. (artp.) (12F 4c , [6671736, 1464780] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd sandstrand nära vattenbrynet intill pirfäste, ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maud Andersson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Räfsnäs (artp.) (12F 3d , [6666071, 1466728] ) ,frisk gräsmark betesmark på örtrik utmagrad linda ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.) (12F 4c , [6674510, 1464090] ) ,hävdad ängsmark , 1980 (Janolof Hermansson,Marie Hermansson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Styggbergets sydsluttning (artp.) (12F 1c , [6659624, 1461087] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.) (12F 3d , [6668407, 1466045] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Roegneria canina    Lundelm
Sörvik (12F 5c , [6675, 1462] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , 2004 (HWk)
Elytrigia repens    Kvickrot
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,trädgårdsland ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ) , ~refl~ ,tippmassor , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Festuca arundinacea var. arundinacea    Rörsvingel
Ludvika, n.forsen mln herrg. o.stall-längan,eft.stambanan (DBS) (12F 4d , [66708, 14656] ) ,jvggrus eft.banvall ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ) ,grusig f.d. banvall , 2004 (HWk)
Festuca ovina    Fårsvingel
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,rikligt ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ) , ~refl~ ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d. , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ) ,fuktig skogsstig ,flertal ex ,1986 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Glyceria lithuanica    Glesgröe
Räfsnäs, bäckravin mellan väg och Hagge (artp.) (12F 3d , [6666050, 1466820] ) , , 1984 (Torbjörn Ryneus)
Räfsnäs, bäckravin mellan väg och Hagge (artp.) (12F 3d , [6666050, 1466820] ) , , 1987 (Gunnar Westman,Jan-Olof Hermansson)
Avenula pratensis    Ängshavre
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [6676, 1461] ) ,banvall , 1989 (JEd & LBr)
Avenula pubescens    Luddhavre
Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ) ,vägdike gång o cykelväg , gamla jvg , 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ) ,jvg-slänt ,rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , 2004 (HWk)
Leymus arenarius    Strandråg
Grängesberg - Klenshyttan, efter väg 60 (artp.) (12F 2b , [6664020, 1458725] ) ,vägkant , 2010 (Janolof Hermansson)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) ,öppen sandig banvall och lastplats , 2004 (HWk)
Melica nutans    Bergslok
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,bland lövsly intill kalkbrott , 1987 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,tämligen riklig ,1996 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ) ,blandbarrskog ,tämligen riklig ,1986 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ) , ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.) (12F 6d , [6683074, 1468171] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,stenig sjöstrand ,spridd ,1996 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ) , ~refl~ ,sandigt bäckutlopp , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678486, 1464209] ) ,intermediärt kärr på vitmosstuvor , 2015 (Janolof Hermansson)
Nardus stricta    Stagg
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ) ,ruderatmark , 1987 (JEd)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens m.allm. , 2004 (HWk)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.) (12F 3c , [6668896, 1464969] ) ,ruderatmark ,noterad ,2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.) (12F 3d , [6668279, 1465788] ) , ,noterad ,2019 (Eva Milton)
Phragmites australis    Vass
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ) ,sjö , 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sligen Brunnsvik (12F 5c , [66753, 14628] ) , ~refl~ ,sligutfyllnad i Väsman , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678279, 1464111] ) ,gungfly fattig myr , 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.) (12F 5c , [6678486, 1464209] ) ,intermediärt kärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Poa annua    Vitgröe
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ) ,grusplan med diken och ängsmark , 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gångstig ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ) ,ängsmark med lövinslag , 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ) , ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Hammarbacken (artp.) (12F 4d , [6670920, 1465560] ) , , 2015 (Thorild Jonsson)
Poa compressa    Berggröe
N Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ) ,sandbank vid slamdamm , 1987 (HWk)
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ) ,spårområde ,rikligt ,1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [6676, 1461] ) ,banvall , 1989 (JEd & LBr)
Poa nemoralis    Lundgröe
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ) ,örtrik lövskog , 2010 (IPt & HWk)
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ) , ~refl~ ,alkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Limberget (artp.) (12F 4c , [6674393, 1464628] ) , ,noterad ,1996 (Magnus Stenmark)
Poa palustris    Sengröe
N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ) , ~refl~ ,vägkant med skärningar , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ) , ~refl~ ,alkärr , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,spridd ,1996 (HWk)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ) ,gles blandskog ,spridd ,1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ) , ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats , frekvens allm. , 2004 (HWk)
Poa supina    Trampgröe
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ) , ~refl~ ,stallbacke och betesäng , frekvens t.allm. , 2004 (HWk)
Poa trivialis    Kärrgröe
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ) ,ängsmark med hög vegetation , 2010 (IPt & HWk)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ) ,vägslänt mot sjön , 1998 (TLj)

Uppdaterad 2021-03-14