LIMA

432 arter

4637 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,enstaka ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766340, 1370140] ) ,klippor ,2 ,2010 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777860, 1342580] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791470, 1347500] ) ,dalgång, gles fjällskog ,3 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791810, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,6 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Hundfjället (artp.) (14C 6j , [6784719, 1348823] ) , ,noterad ,1987 (Uno Unger)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ) ,skogsmark , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,flerstädes ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,vanlig ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785850, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786910, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788920, 1348380] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346950] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789190, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789200, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789540, 1349250] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790380, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790860, 1343990] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790880, 1344010] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790940, 1343190] ) ,granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791020, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791360, 1344210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790350, 1346360] ) ,granskog, stenbunden, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790430, 1346300] ) ,stenstrand, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791000, 1345850] ) ,fjällbjörkskog, brant sluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
En route (artp.) (14D 0e , [6751071, 1373909] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6751085, 1373603] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368960] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368980] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Trångvardens sydsluttning (14D 0b , [6751840, 1355760] ) , ~refl~ ,torr tallsluttning , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,några förekomster ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Kråkbrickan V (artp.) (14C 5j , [6778445, 1345395] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783720, 1338570] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, SO om (artp.) (14C 7h , [6786020, 1338080] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789020, 1346790] ) ,tallskog, vid stig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Gilleråsvägen 29 (artp.) (14C 7j , [6789250, 1349260] ) ,slänt mot väg, tallskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Jossivägen (artp.) (14C 7j , [6789650, 1349860] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790720, 1346120] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768670, 1365530] ) ,tallmo ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788750, 1350220] ) ,vägdikesslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon    Riplummer
Hundfjället (artp.) (14C 6j , [6784719, 1348823] ) , ,noterad ,1987 (Uno Unger)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13795] ) ,stig ,några ex ,2009 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3d , [6765510, 1369980] ) ,vändplan skogsbilväg ,några ex ,2010 (BGM)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandåliden, Gilleråsvägen 15 (artp.) (14C 7j , [6789000, 1349070] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Jossivägen (artp.) (14C 7j , [6789650, 1349860] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791440, 1345890] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791530, 1345360] ) ,kalfjäll, stenbunden mark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myckelberget (artp.) (14D 0c , [6752166, 1364014] ) , ,noterad ,2017 (Göran Toss, Ulf Ljusteräng)
Ö Tandö (artp.) (14D 0e , [6750003, 1370518] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,torr artrik backslänt ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Kinnvallsjön (artp.) (14C 5j , [6775797, 1349437] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784440, 1337790] ) ,myr, öppen, flark ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785060, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785280, 1338200] ) ,myr, granbevuxen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785280, 1338200] ) ,myr, granbevuxen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785380, 1337810] ) ,myrkant, vid surdrog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,rikligt ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,rikligt ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338210] ) ,kärr ,rikligt ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,rikligt ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785300, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785300, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, SO om (artp.) (14C 7h , [6786020, 1338080] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342440] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342340] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342440] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790350, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790350, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790370, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790380, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790390, 1342380] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790420, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790440, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Ö Tandö (artp.) (14D 0e , [6750003, 1370518] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768760, 1365520] ) ,sandmark, vid väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757150, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [6751580, 1355790] ) , ~refl~ ,backmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785190, 1338170] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785280, 1338200] ) ,myr, granbevuxen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785280, 1338200] ) ,myr, granbevuxen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789210, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790560, 1342330] ) ,myrmark, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790870, 1343140] ) ,hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6791070, 1349820] ) ,ö i strömmande skogsbäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Bu-Lybergets fäbod (14D 1f , [67552, 13791] ) ,kant av brukningsväg ,1 ex ,1990 (TLj)
Bu-Lybergets fäbodar (artp.) (14D 1f , [6755194, 1379044] ) ,frisk gräsmark med buskar gräsmark vid stuga på fäbodvall ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Bu-Lybergets fäbodar (artp.) (14D 1f , [6755194, 1379044] ) ,gräsmark vid stuga på fäbodvall ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Norra Fenningberget, Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6766931, 1369329] ) ,betesmark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Norra Fenningberget (artp.) (14D 3d , [6766931, 1369329] ) ,getbetad gammal slåttervall på fäbodtäkt ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Ö.Lillmon vid "Tomtan" (14D 0e , [67519, 13700] ) ,hackslog m.slåttergubbe ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Bodarna,fäbod vid Tysjön (14D 1a , [67563, 13516] ) ,betad torr ängsmark ,4 ex ,1987 (LBr)
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ) ,sandig vägkant ,12 ,2010 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,1 ex ,1987 (LBr)
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,torra betesmarker ,rikl! ,1989 (TLj & LBr)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ) ,torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Kinnvallsjösätern (14D 5a , [67756, 13512] ) ,betad torr ängsmark ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Bu-Lybergets fäbodar (artp.) (14D 1f , [6755194, 1379044] ) ,frisk gräsmark med buskar fäbodvall intill stuga ,50 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby (artp.) (14D 2d , [6760162, 1367384] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Degernäset i Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765167, 1366052] ) ,torr gräsmark med enbuskar älvbackar ,10 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Valla (artp.) (14D 3d , [6765790, 1366000] ) ,betad älvbrink , 2004 (UGu)
N. Fenningberget, Lima s:n (artp.) (14D 3d , [6766740, 1369375] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Norra Fenningberget, Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6766929, 1369325] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,slåtteräng ,1 ,2012 (BGM)
Västagården (artp.) (14D 2d , [6764951, 1365806] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Västagården (artp.) (14D 2d , [6764951, 1365806] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Polypodium vulgare    Stensöta
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766230, 1370220] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764331, 1365225] ) ,brant av fältspat-typ ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
400 m V R i Rösjön (14D 2c , [67612, 13639] ) ,bäckkant ,flera ex ,1983 (PEr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13653] ) ,rasbrant i skog ,c:a 25 ex. ,2010 (BGM)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ) ,blandskog ,rikligt ,2014 (MNo)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ) ,skogsmark , 2020 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785850, 1337820] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346380] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1342990] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6791070, 1349820] ) ,ö i strömmande skogsbäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
En route (artp.) (14D 0e , [6751076, 1373850] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,några tuvor ,2010 (MNo)
Athyrium distentifolium    Fjällbräken
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753760, 1358170] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ) ,skogsmark , 2020 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753760, 1358170] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (BGM)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6789010, 1348380] ) ,glänta, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789260, 1347210] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790930, 1343170] ) ,granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6791070, 1349820] ) ,ö i strömmande skogsbäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt på klippor ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766250, 1370210] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789200, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1342990] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8i , [6791484, 1342796] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt på klippor ,2010 (MNo)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764331, 1365225] ) ,brant av fältspat-typ ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760054, 1357767] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ) ,skogsmark , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (BGM)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789260, 1347480] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Ö Tandö (artp.) (14D 0e , [6750003, 1370518] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Vid ingången till Saldalen (14C 8j , [67904, 13463] ) ,fuktig mark , 1984 (PEr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,Frodig skogsbrant ,enstaka ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,ett ex ,2010 (BGM)
Blechnum spicant    Kambräken
S om Megrinnsmyran (13D 9e , [6747330, 1372880] ) ,fuktig sänka mellan 2 hyggen ,1 ex ,1990 (KPe)
Myckekberget (14D 0c , [6752, 1364] ) ,sumphål i äldre hygge ,2 bestånd ,1994 (KPe)
V om Heden (14D 0c , [6754376, 1362203] ) ,gles västvänd granskogssluttning,gräsig mark ,riklig ,2003 (Magnus Andersson)
Vallarberget (14D 0d , [6752, 1365] ) ,sumphål i hyggeskant ,4 bestånd ,1994 (KPe)
Snögåsberget-Nysäterberget (artp.) (13D 9b , [6745500, 1359511] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Tandövarden (artp.) (13D 9b , [6748848, 1357992] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Klossberget, Malungs kommun (artp.) (14C 2j , [6764510, 1349797] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Storknipen (artp.) (14C 3g , [6769626, 1332879] ) ,granskog i branter litet inslag av tall och lövträd ,2 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Myckelberget (artp.) (14D 0c , [6752413, 1364259] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Bullbergets SV-sluttning (artp.) (14D 1e , [6757500, 1370800] ) ,glänta i yngre granskog, 526 m.ö.h. ,1 plantor ,2007 (Torbjörn Tyler)
S Hundfjället (artp.) (14D 6a , [6780763, 1350371] ) , ,noterad ,2019 (Tove Thomasson)
Näverboden (artp.) (14D 6a , [6780905, 1350372] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Picea abies    Gran
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777390, 1342960] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning S (artp.) (14C 7i , [6788470, 1344780] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788220, 1349620] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343940] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Pinus sylvestris    Tall
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343490] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, SO om (artp.) (14C 6h , [6781740, 1339920] ) ,hygge, tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788500, 1349170] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347340] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Björkänget (artp.) (14C 7j , [6789980, 1349370] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6790240, 1344100] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
v getingkölen (artp.) (14D 1f , [6756850, 1376484] ) , ,ca 350 år. fyra invallade bränder i levande. rikligt med träd i samma ålder i området. ,2017 (Andreas Öster)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768670, 1365530] ) ,tallmo ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Louise Grundeus)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ,2010 (BGM)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777030, 1343380] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788490, 1344450] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788510, 1349150] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789660, 1349420] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Björkänget (artp.) (14C 7j , [6789980, 1349370] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342440] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790560, 1342330] ) ,myrmark, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ) ,skogsmark , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka i branten ,2010 (BGM)
Frejsnäset (artp.) (14C 1j , [6757789, 1349147] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777340, 1343010] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788270, 1348540] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Salix aurita    Bindvide
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lima, 500m norr prästladan (artp.) (14D 2d , [6760372, 1367067] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777330, 1343020] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Salix glauca    Ripvide
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Salix lapponum    Lappvide
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Salix myrsinifolia    Svartvide
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Salix pentandra    Jolster
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Salix phylicifolia    Grönvide
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Ö.Lillmon vid "Tomtan" (14D 0e , [67519, 13700] ) ,hackslog m.slåttergubbe ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Kråkbrickan V (artp.) (14C 5j , [6778445, 1345395] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrica gale    Pors
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Alnus glutinosa x incana    
Östra Almberget (artp.) (13D 8d , [6744813, 1365176] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Stora Tandån (artp.) (14C 7i , [6787891, 1343910] ) ,fuktäng / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Alnus incana    Gråal
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,bäck / myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782098, 1338820] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783720, 1338570] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785850, 1337820] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757150, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen, Mårtenstjärn (artp.) (14C 5i , [6778300, 1342240] ) ,myr vid tjärn på ås ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782441, 1338941] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784430, 1337820] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785140, 1337920] ) ,myr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786780, 1344580] ) ,myr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788500, 1349170] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Våtmark N om bron över Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6788684, 1348291] ) , ,noterad ,2020 (Adam Sterno, Jan Sterno, Piotr Sterno, Magdalena Grudzinska-Sterno)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2c , [6764546, 1364557] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk
Lillvarden (14D 0b , [6750820, 1357140] ) , ~refl~ ,vardnatur , frekvens ej bedömd , 1996 (LBr)
Betula pubescens    Glasbjörk
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Görkölen (artp.) (13D 9e , [6749890, 1374381] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777497, 1346741] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785310, 1337920] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788490, 1344450] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Bistorta vivipara    Ormrot
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779865, 1348285] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, N om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785580, 1338200] ) ,glänta i översvämningsskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342440] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790460, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790650, 1342510] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Fagopyrum esculentum    Bovete
Lima kyrkby (artp.) (14D 2d , [6760162, 1367384] ) ,i nysådd gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Polygonum aviculare    Trampört
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Polygonum aviculare ssp.neglectum    Smal trampört
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Rheum x cultorum    Rabarber
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, S om Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6791120, 1349860] ) ,källflöde, barrskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791810, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785970, 1337860] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789220, 1347500] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789500, 1346650] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, SO om (artp.) (14C 6h , [6781740, 1339920] ) ,hygge, tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788970, 1347370] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rumex crispus    Krusskräppa
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium album    Svinmålla
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Montia fontana    Källört
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788460, 1344450] ) ,kärr, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789250, 1347490] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347350] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791290, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791380, 1344210] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, S om Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6791120, 1349860] ) ,källflöde, barrskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Cerastium fontanum ssp. scandicum    Riparv
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788270, 1348860] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Västra Tandö (13D 9d , [6749, 1369] ) ,betesmark i bruk ,ca 40-50 ex ,1994 (KPe)
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (IPt)
Östra Tandö (13D 9e , [6749950, 1370400] ) ,gammal gårdsplan ,som slås av varje år ,103 st ,1993 (KPe)
S.Kallsäterns fäb (14C 3i , [6769745, 1343995] ) ,övergiven fäb , 1980 (SSv)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Vändplan skogsbilväg (13D 9d , [67498, 13673] ) , ,271 ex. ,1993 (KPe)
V.Tandö (14D 0d , [6750, 1369] ) ,på vändplan/skogsbilväg (koord ??) ,271 ex ,1993 (K.Persson)
Pettåsen (artp.) (13D 9d , [6749933, 1367142] ) , ,100 plantor/tuvor ,2018 (Andreas Öster)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
1 km S om Västra Tandö, holme i Västerdalälven (13D 9d , [6748930, 1369580] ) ,tidigare slåtteräng ,5 st ,1993 (KPe)
Västra Tandö , holme i Västerdalälven (13D 9d , [6749, 1369] ) , ,4 bestånd ,1994 (KPe)
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,frodigt dike ,1 ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784990, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785160, 1337930] ) ,myr, vid surdrog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Limedsforsen (artp.) (14D 1d , [6756464, 1368597] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Silene dioica    Rödblära
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, SO om (artp.) (14C 6h , [6781740, 1339920] ) ,hygge, tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785890, 1337810] ) ,högörtsäng, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787870, 1346890] ) ,skidbacke , 2008 (Håkan Gustafsson)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790510, 1342330] ) ,drifthög, åstrand ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Silene rupestris    Bergglim
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (MNo)
Silene vulgaris    Smällglim
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,ganska mycket ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783800, 1338550] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788160, 1348720] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Torgås (14D 2d , [6764, 1366] ) ,potatisland ,rikligt ,2012 (BGM)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stellaria alsine    Källarv
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) ,i liten skogsbäck. , 1991 (Arne Anderberg)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790510, 1342330] ) ,drifthög, åstrand ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Kindvallsjösätrarna (artp.) (14D 5a , [6776050, 1351500] ) ,kallkällbäck ,noterad ,1991 (Börje Jansson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783800, 1338550] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788180, 1348740] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Stellaria media    Våtarv
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Stellaria nemorum    Lundarv
Fenningberget (14D 3e , [6765800, 1370330] ) ,frisk skogsglänta ,rikligt ,2010 (MNo)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789260, 1347480] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789270, 1349060] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343170] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791170, 1344170] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nuphar lutea    Gul näckros
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Tandsjön, Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776920, 1343510] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn (artp.) (14C 5j , [6775408, 1346787] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Kinnvallsjön (artp.) (14C 5j , [6775797, 1349437] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Noret (artp.) (14D 0f , [6751762, 1377665] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Håll-Matstjärnen (14D 3d , [67654, 13694] ) ,tjärn ,rikligt i strandkanten ,2010 (BGM)
Käll-Hanstjärn (artp.) (14C 5j , [6775408, 1346787] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.) (14D 0f , [6751762, 1377665] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Norrbäcken (artp.) (14D 2d , [6760092, 1367840] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (artp.) (14D 3b , [6769279, 1358041] ) , ,1 ,2018 (Bo karlstens)
Actaea spicata    Trolldruva
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Blåkällan (artp.) (13D 8b , [6742756, 1356561] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,6 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790960, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället_Närdalen (artp.) (14C 8i , [6791481, 1342769] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog, Linnea Helmersson)
Skärfjället_Närdalen (artp.) (14C 8i , [6791510, 1342757] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog, Linnea Helmersson)
Systrana Bodin Odlingen (artp.) (14D 0e , [6754795, 1370489] ) , ,1 ,2018 (Andreas Öster)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
3.5 km S om Västra Tandö , S om Gravarna (13D 9d , [6746230, 1369698] ) , ,2 plantor ,2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, SSO om Gravarna (13D 9d , [67463, 13698] ) , ,3 plantor på 2 lokaler ,2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, S om Gravarna (13D 9d , [67464, 13697] ) , ,15+17+3 plantor,på 3 lokaler ,2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, Gravarna (13D 9d , [67465, 13697] ) , ,3 + 8 plantor på två lokaler ,2005 (SKu)
Västra Tandö (13D 9d , [67494, 13694] ) , ,14 + 9 + 9 plantor, 3 lokaler ,2005 (SKu)
3 km S om Öästra Tandö, Kraksundskölen (13D 9e , [6746229, 1371152] ) , ,118 plantor ,2005 (SKu)
Rörbäcksnäs ,ovanför vägen (14C 6h , [6782330, 1339300] ) ,backsluttning ,några ex. ,2005 (Britta Olsson)
Rörbäcksnäs ,Gorrtjärnen (14C 6h , [6782720, 1339330] ) ,gårdsplan ,naturtomt ,sluttning söder om huset ,46 ex. i blomm ,2005 (Britta Olsson)
Flötnäs (14D 0e , [67507, 13700] ) ,gärdeskant ,? ,2005 (Britta Olsson)
Bu (14D 1d , [6755020, 1369800] ) ,gammal plats för majbrasa ,6 plantor ,2005 (Sven Jernberg)
Husom (14D 2d , [67625, 13671] ) ,skogsmark, röjd men med mycket kvarliggande ris ,ca 20 ex. ,2005 (Mats Dage Eriksson)
Husom (14D 2d , [6762500, 1367020] ) , ,87 plantor ,2005 (SKu)
STORSTENSMYRAN (14D0d13) (artp.) (14D 0d , [6750695, 1369108] ) , ,noterad ,1997 (Henrik Liliedahl)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746230, 1369698] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746324, 1369811] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746446, 1369815] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746453, 1369802] ) , ,17 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746473, 1369793] ) , ,15 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746542, 1369754] ) , ,8 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.) (13D 9d , [6746564, 1369743] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö Ås väster om vägen (artp.) (13D 9d , [6749390, 1369403] ) , ,22 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
V Tandö (artp.) (13D 9d , [6749394, 1369407] ) , ,14 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö (artp.) (13D 9d , [6749414, 1369382] ) , ,9 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö (artp.) (13D 9d , [6749420, 1369368] ) , ,9 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö Eggen (artp.) (13D 9d , [6749649, 1369578] ) , ,18 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Högeggen (artp.) (13D 9d , [6749729, 1369572] ) ,barrskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Medskogen, Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782532, 1339172] ) , ,300 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gilleråsen, Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782722, 1339349] ) , ,30 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783380, 1338600] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
V. Tandö Lima (artp.) (14D 0d , [6750201, 1369368] ) , ,6 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,6 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,6 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) ,sandig tallmark, störd ,3 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Bondheden söder om (artp.) (14D 3d , [6768637, 1365401] ) , ,35 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768710, 1365490] ) , ,22 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Laxvadet, 400 m S (artp.) (14D 3d , [6769090, 1365900] ) , ,100 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Caltha palustris    Kabbleka
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,bäck / myr ,enstaka ,2010 (BGM)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776940, 1343470] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Kinnvallsjön (artp.) (14C 5j , [6775797, 1349437] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786010, 1337870] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790870, 1343140] ) ,hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Ö Tandö (artp.) (14D 0e , [6750003, 1370518] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Västerdalälven Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751618, 1370089] ) , ,40 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784940, 1338260] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789260, 1347480] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751522, 1370261] ) , ,250 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Fämliden (14D 3c , [6768090, 1364120] ) ,fuktstråk vid bäck ,rikligt ,2007 (MNo)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima, vid bron (artp.) (14D 1d , [6759687, 1367419] ) ,i betsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,älven , 2014 (IPt)
Åkra (14D 1d , [67597, 13673] ) ,älvstranden ,ngr kvm ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3d , [6765300, 1369740] ) ,bäck ,några bestånd ,2010 (BGM)
Limedsforsen, lugnvatten (artp.) (14D 1d , [6756014, 1368719] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785970, 1337860] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777170, 1343250] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Thalictrum aquilegiifolium    Aklejruta
Horrmundberget (artp.) (14D 3d , [6769307, 1369032] ) ,skogsmark invid en bäck ,1 plantor/tuvor ,2017 (Mats Nordhag)
Trollius europaeus    Smörbollar
Västansjö v.hembygsgården (14D 2d , [6764, 1365] ) ,örtrika snår o.f.d.ängsmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,några bestånd ,2010 (BGM)
Ned. Tandbergets fäb. (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod, obetad ,riklig ,1980 (SSv)
Ingvallhögen (artp.) (14C 6g , [6784959, 1334135] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751527, 1370142] ) , ,150 ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Alliaria petiolata    Löktrav
Ö Ärnäs (14D 1d , [67565, 13687] ) ,vägkant ,2 ex. ,1981 (PEr)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Lima, vid bron (artp.) (14D 1d , [6759687, 1367419] ) ,i betsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vallsjön (artp.) (14C 6i , [6780610, 1341490] ) ,vägslänt, barrskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347550] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Sammilsvägen (artp.) (14C 7j , [6789750, 1349630] ) ,vägslänt, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ärabadet (artp.) (14D 1d , [6756854, 1367769] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark ,sparsamt ,2014 (IPt)
Sinapis alba    Vitsenap
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sisymbrium altissimum    Hamnsenap
60 m SO Gullbrandtjärn,vid väg 297 (14D 2d , [67628, 13669] ) ,vägslänt ,inkommen genom gräsfröinsåning,tillfällig ? ,ett par ex. ,1984 (PEr)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SV Bockskärstjärnen (14D 0b , [6751840, 1355760] ) , ~refl~ ,liten lösbottenmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784440, 1337790] ) ,myr, öppen, flark ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348430] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791000, 1349660] ) ,gungfly vid skogsgöl ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343480] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784540, 1337780] ) ,myr, öppen, flark ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vallsjön (artp.) (14C 6i , [6780610, 1341490] ) ,vägslänt, barrskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348430] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788610, 1349190] ) ,mineraljord, fuktig sluttning ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6790940, 1349670] ) ,gungfly vid skogsgöl ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Sedum acre    Gul fetknopp
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Lima kyrka, gårdsplan (artp.) (14D 1d , [6759941, 1367519] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,c:a 50 ,2010 (BGM)
Näsvallen (14D 3c , [6769, 1364] ) ,källravin ,rikligt ,1994 (KPe)
3 km S om Gammelsätern (14D 4b , [6771, 1359] ) ,bäckravin ,rikligt ,1994 (KPe)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785900, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785920, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785970, 1337860] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786010, 1337870] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786115, 1344946] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787146, 1344256] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Skogssätersstugan (artp.) (14C 7j , [6785055, 1345855] ) , ,noterad vid källan ,1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, V om Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348440] ) ,kärr, rörligt vatten ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14C 7j , [6788861, 1348335] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346960] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1346740] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1347080] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1346680] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347160] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789190, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1346460] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1347220] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789270, 1349060] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789290, 1347250] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347350] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789500, 1346650] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14C 7j , [6789530, 1346646] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342390] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790360, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790370, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790370, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790390, 1342380] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790420, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790440, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790450, 1342370] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790450, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790460, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790460, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790940, 1343200] ) ,hygge, sank sluttning ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343170] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790960, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791030, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791160, 1344150] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791170, 1344170] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791200, 1344180] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791230, 1344180] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791280, 1344200] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791290, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791300, 1344200] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791310, 1344200] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791320, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791380, 1344210] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
S. Skärfjället (artp.) (14C 8i , [6791512, 1342727] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Systrana Bodin Odlingen (artp.) (14D 0e , [6754795, 1370489] ) , ,30 m² ,2018 (Andreas Öster)
Fagermyran NO (artp.) (14D 3f , [6766356, 1376082] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
Saxifraga nivalis    Fjällbräcka
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13702] ) ,exponerad lodyta på diabas ,ca 10 ex ,1989 (JHn)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,diabasbrant ,c:a 10 i blom, minst 50 bladrosetter ,2010 (MNo)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,3 ,2010 (MNo)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784940, 1338260] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784990, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785000, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785100, 1338200] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785160, 1337930] ) ,myr, vid surdrog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785190, 1338170] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785210, 1338130] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785300, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785300, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785460, 1337780] ) ,bäckravin ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, N om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785580, 1338200] ) ,glänta i översvämningsskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785700, 1337780] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, St Tandån, Blästbäcken (artp.) (14C 7h , [6785770, 1338070] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785920, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785970, 1337860] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786010, 1337870] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786040, 1337840] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342410] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790380, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790430, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790460, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790560, 1342330] ) ,myrmark, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790650, 1342510] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369020] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,torra betesmarker , 1989 (TLj & LBr)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens ej bedömd , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1346680] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Åkra (14D 1d , [6759636, 1367122] ) ,vägslänt mot åker , 2014 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,bäck / myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343490] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784990, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786040, 1337850] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786730, 1344540] ) ,kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,myr, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788460, 1344450] ) ,kärr, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, V om Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348440] ) ,kärr, rörligt vatten ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789050, 1346230] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789250, 1347490] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Limhäa, väster om (artp.) (14D 2c , [6764524, 1364633] ) ,i källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Filipendula ulmaria    Älggräs
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784990, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1346680] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343010] ) ,bryn mot hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa, väster om (artp.) (14D 2c , [6764545, 1364643] ) ,i källkärr/sumpskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fragaria vesca    Smultron
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
D47. V Ofors (artp.) (14D 0d , [6751591, 1369923] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Geum rivale    Humleblomster
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,några ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346780] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Ö.Ärnäs (14D 1d , [6756, 1368] ) ,torrbacke v.vägen , 1989 (TLj & LBr)
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,torra betesmarker , 1989 (TLj & LBr)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Antecknad från de flesta fäbodarna, men troligen sällsynt utanför dessa ( , ) ,terrängavsnitt oftast fåtalig ,1987 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lima, vid bron (artp.) (14D 1d , [6759687, 1367419] ) ,i betsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786730, 1344540] ) ,kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789420, 1347460] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791800, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789300, 1347270] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen, Mårtenstjärn (artp.) (14C 5i , [6778300, 1342240] ) ,myr vid tjärn på ås ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785280, 1338200] ) ,myr, granbevuxen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785280, 1338200] ) ,myr, granbevuxen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785810, 1337810] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788460, 1344450] ) ,kärr, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1349350] ) ,myr kraftledningsgata ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789210, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789270, 1349060] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790950, 1344060] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788360, 1350010] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6778030, 1342450] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785460, 1337780] ) ,bäckravin ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788490, 1344450] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346380] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1342990] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Torkssätern (artp.) (14D 0e , [6750131, 1374670] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785850, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789120, 1346380] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790840, 1343970] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790860, 1343130] ) ,hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Torkssätern (artp.) (14D 0e , [6750131, 1374670] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt (älgbetad) ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777020, 1343390] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,bryn mot väg , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788260, 1349720] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343940] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Sjöändan (14D 0f , [67547, 13758] ) ,torr ängsmark på sand,betad ,sparsam ,1987 (LBr)
Husom (14D 2d , [67629, 13669] ) ,landsvägskant ,fåtal ,1981 (PEr)
Ö. Ånäset vid Hässjön (14D 2f , [67617, 13754] ) ,granskog nära gården ,sparsamt ,1994 (JEd)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783720, 1338570] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788240, 1348580] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lotus corniculatus    Käringtand
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,ett tiotal ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789030, 1346830] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
D47. V Ofors (artp.) (14D 0d , [6751591, 1369923] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Elin Håkansson)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783830, 1338540] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Parkering vid Hemköp Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788156, 1348597] ) , ,noterad ,2020 (Adam Sterno, Jan Sterno, Piotr Sterno, Magdalena Grudzinska-Sterno)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789030, 1346830] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Norrbäcken (artp.) (14D 2d , [6760092, 1367840] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Gilleråsen, Sammilsvägen (artp.) (14C 7j , [6789720, 1349610] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Trifolium incarnatum    Blodklöver
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium medium    Skogsklöver
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Östra Lillmon, öster om (artp.) (14D 0e , [6752767, 1371570] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Trifolium pratense    Rödklöver
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347610] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Lillmon, öster om (artp.) (14D 0e , [6752767, 1371570] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trifolium repens    Vitklöver
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347100] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trifolium resupinatum    Doftklöver
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) ,inkommen med fröblandning. ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalsvägen (artp.) (14C 7j , [6788316, 1348477] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,vägkant, mot myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Vicia cracca    Kråkvicker
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783650, 1338570] ) ,vägslänt , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789030, 1346830] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Bäsjösätern (14D 1b , [6758, 1357] ) ,f.d.fäbod v.stuga ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788270, 1348540] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Oxalis acetosella    Harsyra
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ) ,bäckkant i grankog ,rikligt ,2014 (MNo)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785900, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786920, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1347220] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789310, 1349110] ) ,barrskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790870, 1344000] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8i , [6791484, 1342796] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790430, 1346300] ) ,stenstrand, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,blockterräng, rasbranter, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcksdalen, V om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791330, 1349650] ) ,granskog, vid liten bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa, väster om (artp.) (14D 2c , [6764545, 1364643] ) ,i källkärrområden ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,bryn mot väg , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784940, 1338260] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786910, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1347020] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791320, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
D47. V Ofors (artp.) (14D 0d , [6751591, 1369923] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Husom 44 (artp.) (14D 2d , [6763563, 1366825] ) , , 2015 (Per Lif)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Frangula alnus    Brakved
2.5 km S om Västra Tandö (13D 9d , [6747360, 1369400] ) ,intill en bäck i kraftledningsgata ,rikligt ,1993 (KPe)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Daphne mezereum    Tibast
Ofors-Råberget (13D 9f , [6749, 1375] ) ,bäckravin ,5 buskar ,1994 (KPe)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,nedanför diabasbrant ,några tiotal ,2010 (MNo)
Orrholen (artp.) (14C 5g , [6776280, 1332794] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Orrholen (artp.) (14C 5g , [6776489, 1332858] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Orrholen (artp.) (14C 5g , [6776709, 1333060] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Knappstensvallen (artp.) (14D 0e , [6753071, 1371608] ) ,örtrika bäckdråg / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Kråkskidbäcken (artp.) (14D 2c , [6760970, 1363646] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764515, 1365388] ) ,i frisk granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Limhön Västansjö (artp.) (14D 2d , [6764732, 1365463] ) , , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,nedanför diabaspåverkad brant ,några ex ,2010 (BGM)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788150, 1348710] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Viola arvensis    Åkerviol
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ) ,torr mager gräsmark , 2016 (MNo)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Viola epipsila    Mossviol
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790410, 1342370] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Viola palustris    Kärrviol
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753710, 1358280] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777850, 1342590] ) ,kärr, ås, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786730, 1344540] ) ,kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Limhäa, väster om (artp.) (14D 2c , [6764524, 1364633] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ) ,bäckkant i grankog ,enstaka ,2014 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
D47. V Ofors (artp.) (14D 0d , [6751591, 1369923] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764076, 1365205] ) ,rasbrant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,vägkant, mot myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima, vid bron (artp.) (14D 1d , [6759687, 1367419] ) ,i betsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Stora Tandån där den går ihop med Saldalsbäcken (14C 7i , [6788190, 1344580] ) ,bäckstrand ,några ex ,1996 (MNo)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,enstaka ,2010 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777670, 1342730] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788490, 1344450] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790560, 1342330] ) ,myrmark, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790840, 1343970] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790860, 1343130] ) ,hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788750, 1350220] ) ,vägdikesslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,ett bestånd med c:a 25 ex ,2009 (BGM)
S.Fenningbergets fäbodar (14D 2e , [67629, 13729] ) ,källa i betesmark på vallen ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789250, 1347490] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,sumpdrog nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788460, 1344450] ) ,kärr, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Västansjö (14D 2d , [67644, 13654] ) ,pöl i skogen ,några kvm ,2010 (BGM)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790700, 1342330] ) ,å, i lugnt vatten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Cornus sanguinea    Skogskornell
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Cornus suecica    Hönsbär
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791400, 1347520] ) ,dalgång, gles fjällskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
100 m S Kyrkan (14D 1d , [67597, 13676] ) ,vägkant ,nära kyrkogården,avfallsgrop ,rikligt ,1980 (PEr)
Angelica archangelica    Kvanne
Bergsätern (14D 0c , [67535, 13626] ) ,ängsmark ca 50 m från bebyggelse, odlad ? ,ett litet bestånd ,1987 (LBr)
Södra Lyberget (14D 0f , [6751650, 1379460] ) ,dike, vägkant ,ett stort bestånd ,2008 (MNo)
Norra Lyberget (14D 0f , [6752160, 1379160] ) ,dike, vägkant ,två stora bestånd ,2008 (MNo)
Noret (14D 1d , [6759, 1367] ) ,igenväxande vägslänt f.d.ängsmark mot videsnår v.älven ,t.rikl ,1989 (TLj & LBr)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752150, 1379418] ) ,står på en bäck omgiven av granblandskog , 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752154, 1379442] ) ,längs med en bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Angelica sylvestris    Strätta
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785000, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786070, 1337800] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757150, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Carum carvi    Kummin
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Cicuta virosa    Sprängört
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Lima, Barbrobacken (artp.) (14D 2d , [6760084, 1367646] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Limedsforsen (14D 1d , [67561, 13688] ) ,vägkant ,flera ex ,1986 (PEr)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Parkering vid Hemköp Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788156, 1348597] ) , ,noterad ,2020 (Adam Sterno, Jan Sterno, Piotr Sterno, Magdalena Grudzinska-Sterno)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Gräsbrickans fäbod (13D 9a , [67491, 13504] ) ,obrukad ängsmark ,ca 100 m2 i blom ,1987 (LBr)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Mosätern (14D 0c , [67508, 13633] ) ,betad ängsmark ,ca 100 m2 i blom ,1987 (LBr)
Vardsätern, Tandövala naturreservat, 15 km SV Lima k:a (artp.) (13D 9b , [6749753, 1356248] ) ,på gammal fäbodvall på hög höjd ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Södra Vardsätern (artp.) (13D 9b , [6749755, 1356287] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nysätern, Nysäterberget, 15 km SSV Lima k:a (artp.) (13D 9c , [6746693, 1360228] ) ,på fäbodvall omgiven av gammal granskog ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Mosätra, 10 km SV Lima k:a (artp.) (14D 0c , [6750856, 1363399] ) ,på gammal fäbodvall ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Örsjöbergssätern, 8,6 km V. om Lima k:a (artp.) (14D 1b , [6758652, 1359006] ) ,på gammal fäbodvall ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Kinnvallsjön (artp.) (14C 5j , [6775797, 1349437] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347150] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777340, 1343010] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784430, 1337820] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Björnmossaloken (artp.) (14C 6h , [6784830, 1337760] ) ,myr, öppen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786780, 1344580] ) ,myr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787450, 1346610] ) ,skidbacke , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788610, 1349190] ) ,mineraljord, fuktig sluttning ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789660, 1349420] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Björkänget (artp.) (14C 7j , [6789860, 1349460] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.) (14D 2c , [6764546, 1364557] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Tandövarden (13D 9b , [67495, 13569] ) ,glest beskogad vard , 2020 (MNo)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347100] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791440, 1345890] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791530, 1345360] ) ,kalfjäll, stenbunden mark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.) (14D 7a , [6786180, 1350680] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347600] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791020, 1345820] ) ,fjällbjörkskog, brant sluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791440, 1345890] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.) (14D 7a , [6786180, 1350680] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Calluna vulgaris    Ljung
Tandövarden (13D 9b , [67495, 13569] ) ,glest beskogad vard , 2020 (MNo)
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778550, 1341970] ) ,ås, tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784430, 1337820] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,myr, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Kalvåsen (artp.) (14C 7j , [6788280, 1349730] ) ,ravinbotten ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788920, 1349820] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347330] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.) (14D 2c , [6764546, 1364557] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Tandövarden (13D 9b , [67495, 13569] ) ,glest beskogad vard , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777020, 1343410] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778550, 1341970] ) ,ås, tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782441, 1338941] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785310, 1337920] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787010, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,myr, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788500, 1349170] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789200, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789660, 1349420] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Björkänget (artp.) (14C 8j , [6790020, 1349390] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa, väster om (artp.) (14D 2c , [6764524, 1364633] ) ,i källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788360, 1350010] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Erica tetralix    Klockljung
Ärberget, två lokaler på samma hyggesområde (14D 1c , [67565, 13643] ) ,i markberedningsgrop och på hygge invid vägände ,två tuvor 1985- ,1986 (Hans Erlands, Börje Flygar)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ) ,frodigt vägdike ,enstaka ,2010 (BGM)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,4 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786820, 1344550] ) ,tuva i kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skogssätersstugan (artp.) (14C 7j , [6785055, 1345855] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,6 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786120, 1345020] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,10 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348350] ) ,granskog, vid bäck ,21 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788840, 1348350] ) ,granskog, vid bäck ,15 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788900, 1346120] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788930, 1346120] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788950, 1346130] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789040, 1346220] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789070, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789140, 1346930] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1347080] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347060] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789190, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1346460] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789330, 1349030] ) ,blandskog, sank ,4 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789460, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,36 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14C 7j , [6789530, 1346646] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1343000] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790930, 1343170] ) ,granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790940, 1343190] ) ,granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791290, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791300, 1344200] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791310, 1344200] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791320, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791420, 1344210] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Maglibäcken (artp.) (14D 3f , [6767025, 1377028] ) ,örtrika bäckdråg / naturlig skogsbäck , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
500 m SV om Västra Ofors (14D 0d , [6751040, 1368800] ) ,tallås ,rikligt ,1993 (KPe)
Björnåsen (artp.) (13D 9d , [6745213, 1366726] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Gärdån (13D 9f , [6747900, 1375700] ) , ,enstaka ,2003 (Henrik Liliendahl)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788490, 1344450] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789200, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789610, 1349380] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790840, 1343970] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, SV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6790970, 1349860] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760045, 1357495] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764397, 1365149] ) ,frisk granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Phyllodoce caerulea    Lappljung
Gilleråsen, Jossivägen (artp.) (14C 7j , [6789650, 1349860] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791470, 1347500] ) ,dalgång, gles fjällskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791810, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6791940, 1348310] ) ,dalbotten, fjälldal ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Öst Femten (artp.) (13D 8b , [6741862, 1358208] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Pyrola media    Klockpyrola
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ) ,frodigt vägdike ,rikligt ,2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,ett tiotal ,2010 (MNo)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788770, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788930, 1346120] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346950] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790420, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen, Näran (artp.) (14C 8i , [6790560, 1342330] ) ,myrmark, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790930, 1343170] ) ,granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ) ,frodigt vägdike ,rikligt ,2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,enstaka ,2010 (MNo)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786840, 1344600] ) ,tuva i kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790630, 1342520] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Ledum palustre    Skvattram
Åtkölen (13D 9c , [6745, 1362] ) ,myrholme ,ca 4 m2 ,1994 (KPe)
Ö om Sulltjärnmyran (13D 9c , [6747, 1364] ) ,myrholme ,ca 3-4 m2 ,1994 (KPe)
1 km SO om Rörmyran (14D 0e , [6750000, 1374820] ) ,myrholme ,1 st (stor buske) ,1993 (KPe)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784430, 1337820] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ) ,skogsmark , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ris men lite bär ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, SO om (artp.) (14C 6h , [6781740, 1339920] ) ,hygge, tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788220, 1349620] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343940] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785100, 1338200] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785310, 1337920] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6790940, 1349670] ) ,gungfly vid skogsgöl ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.) (14D 2c , [6764546, 1364557] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788360, 1350010] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Tandövarden (13D 9b , [67495, 13569] ) ,glest beskogad vard , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750639, 1369473] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778550, 1341970] ) ,ås, tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782512, 1338881] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784430, 1337820] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785310, 1337920] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786780, 1344580] ) ,myr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,myr, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788500, 1349170] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788920, 1349820] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347330] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa, väster om (artp.) (14D 2c , [6764524, 1364633] ) ,i källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Tandövarden (13D 9b , [67495, 13569] ) ,glest beskogad vard , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343480] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, SO om (artp.) (14C 6h , [6781740, 1339920] ) ,hygge, tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784430, 1337820] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäfteskölen, O om (artp.) (14C 6h , [6784550, 1337880] ) ,tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788220, 1349620] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788410, 1349300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790860, 1343990] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Kinnvallsjön (artp.) (14C 5j , [6775797, 1349437] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777020, 1343410] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782441, 1338941] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788220, 1349620] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343940] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Primula veris    Gullviva
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gentiana nivalis    Fjällgentiana
Sörnäs, 1910-t (On) * vid Degernäset (14D 0e 01 10 enl DBS) (kord. justerade IPt) (14D 3d , [67651, 13660] ) ,i nordvänd, frisk älvbacke i betesmark vid Västerdalälven, tillsammans med bl a fältgentiana och dvärglummer ,5 ex ,1989 (TLj & LBr)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,torr artrik backslänt ,c:a 50 ex ,2010 (BGM)
Sörnäs, Degernäset (14D 2d , [6764996, 1366247] ) ,betesmark ,nöt ,28 x 10m , 97 ex. ,2004 (MPn)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåttermark inne på en tomt, hävd ? ,ca 20 ex ,1987 (LBr)
S Fenningbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,i hackslog ,ca 40 ex 1987- ,1989 (TLj & LBr)
Södra Fenningbergets fäbod (14D 2e , [6763123, 1373028] ) ,väg upp till och på gräsytan runt "församlingsgård" ,11 x 6m ,430 ex ,2004 (MPn)
Södra Fenningbergets fäbod (14D 2e , [6763134, 1373035] ) ,väg upp till och på gräsytan runt "församlingsgård" ,29 x 3m, 58 ex ,2004 (MPn)
Sörnäs,Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,betesbackar ,riklig (även vitblommig) ,1989 (TLj & LBr)
Sörnäs, Degernäset (14D 3d , [6765152, 1366174] ) ,betesmark ,nöt ,59 x 44m ,334 ex ,2004 (MPn)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766585, 1369395] ) ,torrbacke ,5 x 4m ,27 ex. ,2004 (MPn)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766691, 1369281] ) ,torrbacke ,19 x 12m ,58 ex. ,2004 (MPn)
N Fenningbergets fäbod (14D 3d , [67667, 13693] ) ,i torr backe ,ca 10 ex ,1989 (TLj & LBr)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766735, 1369365] ) ,gräsmatta vid stuga ,6 x 7m ,76 ex. ,2004 (MPn)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13702] ) ,exponerad klipphylla i diabasbrant ,2 ex ,1989 (JHn)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,diabasbrant och även nedanför ,c:a 60 ex ,2010 (MNo)
Rispellgården, Husom (artp.) (14D 2d , [6763332, 1366909] ) , ,30 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Husom (artp.) (14D 2d , [6763549, 1366885] ) , ,27 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Västagården (artp.) (14D 2d , [6764975, 1365763] ) , ,2566 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Degernäset mot älven (artp.) (14D 3d , [6765004, 1366236] ) ,torr gräsmark med enbuskar växelfuktiga-torra älvbackar ,60 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765007, 1366241] ) , ,98 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Västansjö, Västagården. Lima förs (artp.) (14D 3d , [6765013, 1365757] ) ,betesmark ,9 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765133, 1366172] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765139, 1366018] ) ,sandgräsmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765158, 1366050] ) ,sandgräsmark ,3 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765160, 1366043] ) ,sandgräsmark ,5 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765160, 1366052] ) ,sandgräsmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765163, 1366051] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765163, 1366051] ) , ,30 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765165, 1366157] ) , ,69 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Degernäset i Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765167, 1366052] ) ,torr gräsmark med enbuskar älvbackar ,5 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6765176, 1366066] ) ,betesmark ,11 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6765176, 1366066] ) ,betesmark ,11 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6765177, 1366155] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risheden (artp.) (14D 3d , [6766280, 1366319] ) , ,54 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Risheden, Lima. Nyfynd 2012. (artp.) (14D 3d , [6766283, 1366321] ) ,ängs- och betesmark ,9 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norra fenningbergets fäbodar (artp.) (14D 3d , [6766730, 1369366] ) , ,73 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
N. Fenningberget, Lima s:n (artp.) (14D 3d , [6766736, 1369375] ) ,betesmark ,14 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs 2 (artp.) (14D 3d , [6768073, 1365727] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåtteräng ,70 plantor/tuvor ,2016 (Sarah Lagerberg)
Fenningberget (artp.) (14D 3e , [6766420, 1370116] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fenningberget, Lima förs. (artp.) (14D 3e , [6766433, 1370123] ) , ,6 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785060, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785380, 1337810] ) ,myrkant, vid surdrog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västerdalälven Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751618, 1370089] ) , ,25 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Galium album    Stormåra
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Galium boreale    Vitmåra
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368980] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785970, 1337860] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Galium saxatile    Stenmåra
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Galium verum    Gulmåra
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Åkra (14D 1d , [67596, 13671] ) ,vägkant ,ett större bestånd ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Polemonium caeruleum    Blågull
Gräsbrickans fäbod (13D 9a , [67491, 13504] ) ,ängsmark nära gårdarna ,ett mindre bestånd ,1987 (LBr)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Västra Lillmon (14D 0d , [6751950, 1369650] ) ,kraftledningsgata , tidigare slåtteräng ,23 ex ,1993 (KPe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Phacelia tanacetifolia    Honungsfacelia
Lima kyrkby (artp.) (14D 2d , [6760162, 1367384] ) ,i nysådd gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Västagården (14D 2d , [67644, 13657] ) ,hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Västra Ofors (14D 0d , [6751300, 1369400] ) ,intill en bäck , fet matjord ,6 st ,1993 (KPe)
Callitriche hamulata    Klolånke
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786120, 1337780] ) ,bäckutlopp i å ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark ,rikligt ,2014 (IPt)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ) ,torr mager gräsmark , 2016 (MNo)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ) ,torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Mattåsens fäbod (14D 3e , [67664, 13749] ) ,torr hårdbetad ängsmark ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Lima kyrka 150 m SO (artp.) (14D 1d , [6759770, 1367610] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Prunella vulgaris    Brunört
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788150, 1348710] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 2d , [67644, 13657] ) ,torräng ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Degernäset, NNV om Lima kyrka (artp.) (14D 3d , [6765201, 1366154] ) ,öppen gräsmark. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Östra Lillmon, öster om (artp.) (14D 0e , [6752767, 1371570] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Hammarsbyn (14D 3d , [67672, 13652] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen, Mårtenstjärn (artp.) (14C 5i , [6778300, 1342240] ) ,myr vid tjärn på ås ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785300, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785300, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, SO om (artp.) (14C 7h , [6786020, 1338080] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788260, 1349720] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788500, 1349170] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788920, 1349820] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347340] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346960] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Mimulus guttatus    Gyckelblomma
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,bäckdråg som korsar vägen i anslutning till bebyggelse ,rikligt ca 10 m ,1987 (LBr)
Södra Fenningberget, 6 km NO Lima k:a (artp.) (14D 2e , [6762891, 1373108] ) ,vid bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Kinnvallsjösätrarna, 14 km SO Rörbäcksnäs, Lima fg (artp.) (14D 5a , [6775707, 1351215] ) ,vid fäbodvall, fuktig mark eller diken ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Pedicularis palustris    Kärrspira
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,ett femtiotal ,2010 (BGM)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776970, 1343420] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784400, 1337790] ) ,myr, öppen, hjulspår ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785010, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785060, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785130, 1338200] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785420, 1337810] ) ,myrkant, vid surdrog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790390, 1342380] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790460, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790470, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750428, 1371471] ) , ,11 ,2018 (Magnus Lundström)
Sälsmyran (artp.) (14D 0e , [6750612, 1373463] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
En route (artp.) (14D 0e , [6750994, 1373569] ) , ,2 ,2018 (Magnus Lundström)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Ö.Stationsvägen Tandö Lima (artp.) (13D 9e , [6749829, 1371819] ) , ,9 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
K.Karls spira Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751539, 1370167] ) , ,29 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777541, 1346645] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788270, 1348860] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Södra Löten (14C 3i , [67679, 13413] ) ,slåtterlinda ,rikligt ,2014 (BGM)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Veronica chamaedrys    Teveronika
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Veronica officinalis    Ärenpris
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347180] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
D47. V Ofors (artp.) (14D 0d , [6751591, 1369923] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368940] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764076, 1365205] ) ,rasbrant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753710, 1358280] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343480] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343490] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776940, 1343470] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776950, 1343450] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776960, 1343440] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776970, 1343420] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776980, 1343410] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777000, 1343400] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777020, 1343390] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777020, 1343410] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777160, 1343260] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777160, 1343280] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777160, 1343290] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777170, 1343250] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777330, 1343020] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777440, 1342910] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777540, 1342830] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777560, 1342800] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777860, 1342580] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6778030, 1342450] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, SO om (artp.) (14C 7h , [6786170, 1338000] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,vägkant, mot myr ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget, NO sluttning (artp.) (14C 8i , [6790050, 1342220] ) ,vägdike ,150 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget, NO sluttning (artp.) (14C 8i , [6790060, 1342220] ) ,vägdike ,50 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,2 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,6 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,26 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,3 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,11 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,12 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,11 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,11 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
En route (artp.) (14D 0e , [6751028, 1373985] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Plantago major    Groblad
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789030, 1347790] ) ,grusplan, parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Plantago media    Rödkämpar
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (IPt)
Mosätern (14D 0c , [67508, 13633] ) ,torrängspari med bl.a.Poa alpina ,mindre bestånd ,1987 (LBr)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ) ,torr mager gräsmark , 2016 (MNo)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ) ,torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Kinnvallsjösätern (14D 5a , [67756, 13512] ) ,torräng på sand ,sparsamt ,1987 (LBr)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 3d , [6765123, 1366441] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Linnaea borealis    Linnéa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753760, 1358170] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Vardbergets västsluttning (artp.) (13D 9b , [6749680, 1356490] ) ,granskog , 2007 (UGu)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Kråkbrickan V (artp.) (14C 5j , [6778445, 1345395] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Medskogen (artp.) (14C 6h , [6781920, 1339080] ) ,barrskog , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785810, 1337810] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785850, 1337820] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785960, 1337840] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786870, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786920, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786960, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786970, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787010, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786120, 1345020] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788220, 1349620] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788920, 1348380] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789040, 1346220] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789050, 1346230] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789070, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789140, 1346930] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346950] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346960] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346380] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1346740] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347060] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789190, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789200, 1347170] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1346460] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1347220] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6790240, 1344100] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790380, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343010] ) ,bryn mot hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1342990] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1343000] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790830, 1343960] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790880, 1344010] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343170] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790950, 1344060] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791020, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791160, 1344160] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791360, 1344210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790090, 1346460] ) ,granskog, mossig ravin ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790350, 1346360] ) ,granskog, stenbunden, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, SV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6790970, 1349860] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791400, 1347520] ) ,dalgång, gles fjällskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Rörbäcksnäs, Hembygdsgården (artp.) (14C 6h , [6783580, 1338850] ) ,öppen mark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima, 500m norr prästladan (artp.) (14D 2d , [6760372, 1367067] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786040, 1337850] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Mobergskölen, SV om (artp.) (14C 7i , [6787170, 1340350] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342440] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Knautia arvensis    Åkervädd
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783830, 1338540] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, St Tandån, Blästbäcken (artp.) (14C 7h , [6785770, 1338070] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima, 500m norr prästladan (artp.) (14D 2d , [6760372, 1367067] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Campanula glomerata    Toppklocka
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Campanula patula    Ängsklocka
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vallsjön (artp.) (14C 6i , [6780620, 1341480] ) ,vägslänt, barrskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788980, 1347480] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Rismyrsn söder om (artp.) (14D 0f , [6750653, 1375934] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789030, 1347790] ) ,grusplan, parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Södra Parisnäset (13D 8b , [6741630, 1357560] ) ,strandkant ,rikligt ,2010 (MNo)
Achillea millefolium    Röllika
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789030, 1347790] ) ,grusplan, parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Achillea ptarmica    Nysört
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hundfjället, parkering (artp.) (14C 7j , [6787952, 1347368] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Gilleråsen, Sammilsvägen (artp.) (14C 7j , [6789720, 1349610] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
V.Ofors (14D 0d , [6750639, 1369473] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,i och nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783650, 1338570] ) ,vägslänt , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783720, 1338570] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786970, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,75 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768730, 1365480] ) ,sandmark, vid väg ,25 dm2 ,2016 (Håkan Gustafson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768740, 1365500] ) ,sandmark, vid väg ,25 dm2 ,2016 (Håkan Gustafson)
Fenningberget (artp.) (14D 3e , [6766420, 1370121] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Arnica montana    Slåttergubbe
V.Ofors och V.Lillmon (14D 0d , [6751, 1369] ) ,ängsrester ,totalt ca 50 ex ,1993 (K.Persson)
Västra Ofors (14D 0d , [6751, 1369] ) ,gammal slåtteräng ,7 ex ,1994 (KPe)
Västra Ofors (14D 0d , [6751600, 1369360] ) ,gammal slåtteräng, som slåtts de senaste 5-6 åren ,4 st ,1993 (KPe)
V. Lillmon (14D 0d , [67518, 13696] ) ,fd slåttermark längs åker ,1 ex. ,1990 (L-A. Magnusson)
Västra Lillmon (14D 0d , [6752050, 1369670] ) ,kraftledningsgata ,tidigare slåtteräng ,50-60 plantor ,1993 (KPe)
Ö. Lillmon (14D 0e , [67523, 13701] ) ,björkbeväxt och fint slagen gårdsbacke mot gamla landsvägen ,ca 3 m2 ,1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Skäggheden (14D 2d , [67622, 13663] ) ,gårdstun vid ödegård ,få ex. ,1995 (R.Gunnarsson, H.Liljedahl)
Heden, ca 1900-t (Bdn) * vid Norets södra del (14D 0d , [67531, 13694] ) ,på gammal igenväxt slåttermark nära älven ,ett par förekomster med få ex ,1989 (B. Flygar)
S om Tandö, ca 1830-t (Ldn o Cn: KRÖN.1843) * återf. i Ö. Tandö, ca 1870-t (An) * ca 1910-t (Sam) * nära älven (14D 0e , [67500, 13701] ) ,gammal, nu igenväxande älväng ,flera 100 ex ,1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Ö. Lillmon, ca 1910-t (Sam) (14D 0e , [67519, 13700] ) ,i två ängar efter älven ,hackslogar, den ena nyss övegiven med slyuppslag, den andra välhävdad ,t rikl. ,1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Bäckegården Ö.Tandö Lima (artp.) (14D 0e , [6750001, 1370109] ) , ,40 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750005, 1370099] ) ,frisk gräsmark med björk ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Hakladan Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751303, 1370281] ) , ,13 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Hakladan Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751303, 1370281] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Blomster Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751543, 1370275] ) , ,4 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Tolsegendomen Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751844, 1370073] ) , ,noterad mindre antal blommor än år 2019. ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Tolsegendomen Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751844, 1370073] ) , ,800 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Tomtan Ö.Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6752031, 1370068] ) , ,70 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Lima kyrka 150 m SO (artp.) (14D 1d , [6759770, 1367610] ) ,vägslänt ,15 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Slåtteräng Lima Kyrka (artp.) (14D 1d , [6759776, 1367604] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Lima Kyrka Slåtteräng (artp.) (14D 1d , [6759776, 1367604] ) , ,285 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Skäggheden (artp.) (14D 2d , [6762150, 1366320] ) ,vägkant ,12 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Skägghed (artp.) (14D 2d , [6762200, 1366305] ) , ,4 ,2016 (Maja Wressel)
Artemisia vulgaris    Gråbo
150 m V L i Limedsforsen (14D 1d , [67561, 13688] ) ,igenväxt stationsgård , 1986 (PEr)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Carduus crispus    Krustistel
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
100 m S Kyrkan (14D 1d , [67597, 13676] ) ,vägkant ,nära kyrkogården,avfallsgrop ,flera ex. ,1980 (PEr)
Strax V Kyrkan (14D 1d , [67599, 13675] ) ,nära uthus ,flera ex. ,1980 (PEr)
Lima (14D 2d , [6760620, 1367480] ) ,vägkant ,2 ,2008 (MNo)
Mellan Skålmo och Ungärde (14D 2d , [67609, 13674] ) ,vägkant ,c:a tio ex ,2008 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Centaurea jacea    Rödklint
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,torr artrik backslänt ,c:a 10 ex ,2010 (BGM)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Västra Lillmon (14D 0d , [6752000, 1369690] ) ,kraftledningsgata ,tidigare slåtteräng ,4 tuvor med 201 blommor ,1993 (KPe)
Cicerbita alpina    Torta
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark ,rikligt ,2009 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Öst Femten (artp.) (13D 8b , [6741862, 1358208] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Almberget (artp.) (13D 8d , [6744813, 1365176] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774974, 1332199] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786115, 1344946] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789140, 1346930] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346960] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346380] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346780] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1346680] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347160] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789190, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1346460] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789300, 1347270] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790860, 1343130] ) ,hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790870, 1344000] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790940, 1343190] ) ,granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790940, 1343200] ) ,hygge, sank sluttning ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791020, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791280, 1344200] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791360, 1344210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6791070, 1349820] ) ,ö i strömmande skogsbäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandövallen (artp.) (14D 0d , [6751685, 1365468] ) ,naturlig skogsbäck / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Rismyran (artp.) (14D 0f , [6751942, 1375812] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752154, 1379442] ) ,längs med en bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Flybäcken (artp.) (14D 1b , [6759109, 1359304] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Römyran Nv (artp.) (14D 1c , [6757436, 1364898] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Bullbäcken N Lötvägen (artp.) (14D 1c , [6757728, 1364803] ) ,bäckdal / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Rönningsbäcken (artp.) (14D 2e , [6764130, 1372930] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Cirsium arvense    Åkertistel
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rissätra (artp.) (14D 0d , [6752788, 1369936] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Öst Femten (artp.) (13D 8b , [6741862, 1358208] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788270, 1348860] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Sammilsvägen (artp.) (14C 7j , [6789720, 1349610] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
D46 V Lillmon (artp.) (14D 0d , [6752193, 1369630] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368980] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,c:a 10 ex ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,sumpdrog nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784990, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786040, 1337840] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6789010, 1348380] ) ,glänta, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342400] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Torkssätern (artp.) (14D 0e , [6750131, 1374670] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Bössvallen (artp.) (14C 5h , [6775105, 1338525] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandövallen (artp.) (14D 0d , [6751685, 1365468] ) ,naturlig skogsbäck / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Römyran NV (artp.) (14D 1c , [6757436, 1364898] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Bullbäcken N Lötvägen (artp.) (14D 1c , [6757728, 1364803] ) ,bäckdal / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Västra Ofors (14D 0d , [6751470, 1369930] ) ,i kanten av slåtteräng i bruk ,3 ex ,1993 (KPe)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Bergsäterns fäbod (14D 0c , [67535, 13626] ) ,ängsmark,svagt betad ,sparsamt ,1987 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13795] ) ,stig ,c:a 10 ex ,2009 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,enstaka ,2010 (MNo)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788180, 1348740] ) ,grusmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Risätra, vid älven (14D 0d , [67529, 13696] ) ,fuktig sand-gräsmark ,flera ex ,1985 (PEr)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,skogsbilväg ,mycket i vägkanten ,2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Helianthus annuus    Solros
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788970, 1347450] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783830, 1338540] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788980, 1347290] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Lillmon, öster om (artp.) (14D 0e , [6752767, 1371570] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Chamomilla recutita    Kamomill
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Limedsforsen vid Bu (14D 1d , [6755900, 1368750] ) ,älvslänt mot V.dalälven ,ca: 400 ex ,1993 (KPe)
Ungärde,N om skolan vid väg 297 (14D 2d , [67604, 13675] ) ,vägslänt ,rikligt ,1984 (PEr)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783970, 1338530] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Ö.Lillmon Lima Rödfibbla (artp.) (14D 0e , [6751499, 1370239] ) , ,400 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Lima Kyrka Slåtteräng (artp.) (14D 1d , [6759776, 1367604] ) , ,40 ,2019 (Lars-Axel Magnusson)
Norrbäcken (artp.) (14D 2d , [6760092, 1367840] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Västagården (14D 2d , [67649, 13658] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Hieracium lactucella    Revfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Saussurea alpina    Fjällskära
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779865, 1348285] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Senecio jacobaea    Stånds
Lima kyrkby (artp.) (14D 2d , [6760162, 1367384] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Senecio vulgaris    Korsört
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777100, 1343340] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.) (14C 6h , [6783830, 1338540] ) ,vägslänt, villabebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785900, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788940, 1349850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790810, 1343940] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790820, 1342990] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764076, 1365205] ) ,rasbrant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Rismyran (artp.) (14D 0f , [6751345, 1375940] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tussilago farfara    Hästhov
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Fämliden (14D 3c , [6768090, 1364120] ) ,dike vägkant ,rikligt ,2007 (MNo)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788100, 1348600] ) ,grusplan, vid parkeringsplats ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lillmon 20 Lima (artp.) (14D 0e , [6751505, 1370318] ) , ,8 ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,spridd ,2010 (BGM)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338210] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785910, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lima besparing (artp.) (14C 7i , [6786227, 1344366] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2018 (per taube)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790950, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8i , [6791484, 1342796] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Gärdan, Torksätern (artp.) (14D 0e , [6750412, 1374943] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368960] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764119, 1365207] ) ,brant granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6778220, 1342250] ) ,åssluttning, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Husom 44 (artp.) (14D 2d , [6763563, 1366825] ) , , 2015 (Per Lif)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764119, 1365207] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777850, 1342600] ) ,tallsnår, ås, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å ,noterad ,2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.) (14C 7i , [6788480, 1344470] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789060, 1346390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790830, 1342970] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790830, 1343960] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Östra Almberget (artp.) (13D 8d , [6744813, 1365176] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [6747474, 1375247] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Kråkskidbäcken (artp.) (14D 2c , [6760970, 1363646] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön Västansjö (artp.) (14D 2d , [6764732, 1365463] ) , , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,ett 50-tal ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,6 ex ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,diabasbrant ,1 ,2010 (MNo)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,c:a 10 ex ,2009 (BGM)
Björnåsen (artp.) (13D 9d , [6745263, 1367352] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Bössvallen (artp.) (14C 4h , [6774476, 1337970] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 5g , [6775068, 1332382] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Orrholen (artp.) (14C 5g , [6777294, 1331894] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777497, 1346741] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,3 plantor/tuvor ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789210, 1347510] ) ,ravinbotten ,2 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750280, 1371293] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Hässmyran Söder (artp.) (14D 1e , [6757449, 1373564] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Långmyran S (artp.) (14D 4c , [6771055, 1361176] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,c:a 20 ex ,2009 (BGM)
En route (artp.) (14D 0e , [6750893, 1372923] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6750986, 1373562] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6751146, 1373954] ) , ,40 ,2018 (Magnus Lundström)
Husom, Malung-Sälen (artp.) (14D 2d , [6764535, 1366546] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Husom, Malung-Sälen (artp.) (14D 2d , [6764547, 1366531] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark ,enstaka ,2009 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,ett tiotal ,2010 (MNo)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342420] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342390] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342470] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790320, 1342480] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342360] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790350, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790370, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790430, 1342450] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,enstaka ,2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Östra Tandö (artp.) (13D 9e , [6749628, 1370771] ) , ,11 ,2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.) (13D 9e , [6749628, 1370771] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777497, 1346741] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784940, 1338260] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785180, 1338160] ) ,kärrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,20 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785270, 1338220] ) ,kärr ,20 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,2 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,8 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Skogssätersstugan (artp.) (14C 7j , [6785055, 1345855] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Skogssätersstugan (artp.) (14C 7j , [6785055, 1345855] ) , ,noterad ,1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,7 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Kvillan (artp.) (14C 7j , [6788930, 1349850] ) ,barrskog sank ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788960, 1348390] ) ,granskog, vid bäck ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347060] ) ,ravinbotten ,1 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342410] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342350] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790300, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790460, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790630, 1342520] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790650, 1342510] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790810, 1342580] ) ,källflöde, gles granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750169, 1371181] ) , ,20 ,2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750280, 1371293] ) , ,20 ,2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750428, 1371471] ) , ,50 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6750977, 1373075] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6751021, 1373039] ) , ,20 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6751058, 1373555] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.) (14D 0e , [6751077, 1373818] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Hundmyran (artp.) (14D 0f , [6751082, 1376406] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Dammkjölen (artp.) (14D 0f , [6751357, 1376821] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Långmyran (artp.) (14D 0f , [6752024, 1376594] ) , ,11 ,2018 (Magnus Lundström)
Långmyran (artp.) (14D 0f , [6752024, 1376594] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Goodyera repens    Knärot
Gärdån (13D 9f , [6747900, 1375700] ) , ,måttligt ,2003 (Henrik Liliendahl)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (BGM)
Torskallkölen (artp.) (13D 8b , [6742525, 1358137] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6773698, 1332666] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6773855, 1332603] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774635, 1333190] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774663, 1332926] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774699, 1332031] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774777, 1332060] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774935, 1332171] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Lill-Närfjället, sluttning S (artp.) (14C 7i , [6788470, 1344780] ) ,granskog ,30 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Räckeklitten (artp.) (14D 0a , [6752464, 1352834] ) , , 2008 (Viktor Säfve, * Naturskyddare)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Flybäcken (artp.) (14D 1b , [6759109, 1359304] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757080, 1369030] ) ,granskog, mossig ,500 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hässmyran Söder (artp.) (14D 1e , [6757449, 1373564] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Tandsjöåsen (artp.) (14D 1f , [6757109, 1379708] ) , , 2009 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764716, 1365298] ) ,i granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Mattsåsen (nyckelbiotop) (artp.) (14D 3e , [6768291, 1374385] ) ,äldre granskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Listera cordata    Spindelblomster
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Tandövarden (artp.) (13D 9b , [6748848, 1357992] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Björbäcken (artp.) (13D 9c , [6746714, 1361900] ) ,naturlig skogsbäck / , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6773527, 1332672] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6773684, 1331598] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774100, 1331755] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774903, 1332720] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 4g , [6774982, 1332153] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bössvallen (artp.) (14C 4h , [6774386, 1337325] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.) (14C 5g , [6775068, 1332382] ) , ,noterad ,2017 (Jenny Andersson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785180, 1338160] ) ,kärrkant ,2 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,12 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,7 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,4 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786800, 1344550] ) ,granskog, vid fjällfot ,12 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786870, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,100 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786920, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,13 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786960, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,30 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6785950, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,6 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786040, 1345030] ) ,kärrkant, vid fjällfot ,50 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,50 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786120, 1345020] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,31 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,9 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788220, 1349620] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.) (14C 7j , [6788260, 1349720] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,13 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,12 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,12 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348350] ) ,granskog, vid bäck ,12 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788890, 1348370] ) ,granskog, vid bäck ,8 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788920, 1348380] ) ,granskog, vid bäck ,13 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788940, 1348390] ) ,granskog, vid bäck ,32 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788960, 1348390] ) ,granskog, vid bäck ,6 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789070, 1346370] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789150, 1346950] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789160, 1346780] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1346740] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789170, 1347020] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347060] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347160] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789180, 1347520] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789200, 1347170] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789210, 1347510] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789220, 1346590] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789230, 1347490] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789270, 1346460] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789290, 1347250] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789360, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789530, 1349310] ) ,granskog ,90 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789530, 1349320] ) ,granskog ,300 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789530, 1349340] ) ,granskog ,10 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789540, 1349350] ) ,granskog ,200 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,500 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,2 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790380, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,24 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790400, 1342480] ) ,bryn mot sluttande kärr ,16 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790810, 1342580] ) ,källflöde, gles granskog ,2 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790830, 1343960] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790920, 1344040] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790990, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791020, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791040, 1344070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791060, 1344080] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791060, 1344090] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791090, 1344100] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791100, 1344120] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791120, 1344130] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791150, 1344140] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791160, 1344160] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791180, 1344170] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791280, 1344200] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791290, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791320, 1344190] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791360, 1344210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791380, 1344210] ) ,källflöde, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791420, 1344210] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791450, 1344230] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791470, 1344230] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791500, 1344240] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791530, 1344230] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6791080, 1349820] ) ,källflöde vid strömmande skogsbäck ,60 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Trångvarden, östra sluttningen (artp.) (14D 0b , [6752891, 1356868] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tandövarden (artp.) (14D 1a , [6755618, 1353590] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
V Öresjön (artp.) (14D 1b , [6756809, 1358166] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Öster)
Flybäcken (artp.) (14D 1b , [6759109, 1359304] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Skatåshön (artp.) (14D 1e , [6756010, 1374931] ) ,barrnaturskog / , 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gammalsätersberget (artp.) (14D 2b , [6762103, 1357149] ) ,barrnaturskog / , 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Listera ovata    Tvåblad
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,3 ,2009 (BGM)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790310, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,11 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Platanthera bifolia    Nattviol
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790290, 1342430] ) ,kärr, sluttande ,6 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,Frodig skogsbrant ,några ,2010 (BGM)
Calla palustris    Missne
Bäcken vid Lokmyran (artp.) (14D 2c , [6760700, 1362720] ) ,bäckdal , 2007 (UGu)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [6751580, 1355790] ) , ~refl~ ,backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791000, 1349660] ) ,gungfly vid skogsgöl ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,c:a 50 ,2010 (BGM)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton natans    Gäddnate
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Käll-Hanstjärn (artp.) (14C 5j , [6775408, 1346787] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,några bestånd ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782525, 1339393] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,skogsbilväg och dike ,rikligt utefter flera meter ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Juncus effusus    Veketåg
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Juncus filiformis    Trådtåg
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789280, 1342750] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kalvåsen (artp.) (14C 7j , [6788280, 1349730] ) ,ravinbotten ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Juncus stygius    Dytåg
Sälsmyran (artp.) (14D 0e , [6750612, 1373463] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Bredmyran (artp.) (14D 0e , [6752626, 1374996] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Lima, vid bron (artp.) (14D 1d , [6759687, 1367419] ) ,i betsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Luzula pallescens    Blekfryle
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Luzula pilosa    Vårfryle
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785910, 1337820] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788930, 1346120] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789540, 1349250] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349490] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790330, 1342490] ) ,bryn mot sluttande kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791430, 1344230] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,blockterräng, rasbranter, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368940] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764477, 1365005] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Hundfjället (artp.) (14C 6j , [6784719, 1348823] ) , ,noterad ,1987 (Uno Unger)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex bigelowii    Styvstarr
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Carex brunnescens    Nickstarr
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Carex canescens    Gråstarr
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347330] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,rikligt ,2010 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Carex digitata    Vispstarr
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,Frodig skogsbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,enstaka ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766250, 1370210] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2010 (MNo)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764331, 1365225] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Carex dioica    Nålstarr
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753710, 1358280] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,rikligt ,2010 (BGM)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Carex echinata    Stjärnstarr
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753710, 1358280] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Dammkjölen (artp.) (14D 0f , [6751358, 1376822] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex flava    Knagglestarr
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,tre tuvor ,2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex globularis    Klotstarr
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Södra Vardsätra (artp.) (13D 9b , [6749745, 1356266] ) , ,noterad ,2018 (Ingela Källén, Johan Råghall)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Grå-Larsknipen (artp.) (14C 3g , [6768885, 1334522] ) , ,noterad ,2018 (Lars Salomon)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779657, 1348316] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Tandådalen, Björkänget (artp.) (14C 7j , [6789860, 1349460] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Kinnvallsjön (artp.) (14C 5j , [6775797, 1349437] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SV Bockskärstjärnen (14D 0b , [6751840, 1355760] ) , ~refl~ ,liten lösbottenmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776980, 1343410] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784440, 1337790] ) ,myr, öppen, flark ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [6751580, 1355790] ) , ~refl~ ,backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Görkölen (artp.) (13D 9e , [6749890, 1374381] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,några tuvor ,2010 (BGM)
Carex magellanica    Sumpstarr
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788410, 1350140] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753710, 1358280] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776950, 1343450] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Carex ovalis    Harstarr
S om Ö Tandö (13D 9d , [67481, 13697] ) ,vägkant ,flera ex ,1986 (PEr)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka tuvor ,2010 (BGM)
Carex pallescens    Blekstarr
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,enstaka ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Björnmossaloken (artp.) (14C 6h , [6784830, 1337760] ) ,myr, öppen ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Kalvåsen (artp.) (14C 7j , [6788360, 1349990] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dammkjölen (artp.) (14D 0f , [6751358, 1376822] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
1 km söder om Västagården (14D 2d , [67640, 13660] ) ,slåtteräng ,några ,2012 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,några tuvor ,1987 (LBr)
Carex rostrata    Flaskstarr
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Karlsänget, V om (artp.) (14C 7i , [6788370, 1344700] ) ,källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
En route (artp.) (14D 0e , [6751036, 1374010] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Dammkjölen (artp.) (14D 0f , [6751357, 1376821] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Hållåsen, området kring (artp.) (14D 0f , [6752236, 1377757] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Carex vaginata    Slidstarr
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776940, 1343470] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788610, 1349190] ) ,mineraljord, fuktig sluttning ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777850, 1342590] ) ,kärr, ås, vid sjö ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Västerdalälven Lillmon Lima (artp.) (14D 0e , [6751618, 1370089] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2c , [6764546, 1364557] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Eriophorum gracile    Kärrull
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,ett hundratal ,2010 (BGM)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Tandövalla Lima (artp.) (13D 9d , [6748469, 1368921] ) , ,noterad riklig blomning i år. ,2020 (Lars-Axel Magnusson)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Tandsjöeggen, Mårtenstjärn (artp.) (14C 5i , [6778300, 1342240] ) ,myr vid tjärn på ås ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6785310, 1337920] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788340, 1348440] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788500, 1349170] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6790540, 1349680] ) ,gölkant, tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.) (14D 2c , [6764546, 1364557] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Kalvåsen (artp.) (14D 7a , [6788440, 1350110] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Rhynchospora alba    Vitag
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Skäfteskölen (artp.) (14C 6h , [6784540, 1337780] ) ,myr, öppen, flark ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Trichophorum alpinum    Snip
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,myr ,enstaka tuvor ,2010 (BGM)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750428, 1371471] ) , ,1 ,2018 (Magnus Lundström)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750360, 1355370] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Risåskölenområdet (artp.) (13D 9e , [6749762, 1372464] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Skärtjärnen NV (artp.) (14C 5j , [6775304, 1346529] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6790940, 1349670] ) ,gungfly vid skogsgöl ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Agrostis canina    Brunven
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Agrostis capillaris    Rödven
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Agrostis gigantea    Storven
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Agrostis stolonifera    Krypven
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Backholen, Ö om väg 297 (14D 3d , [67687, 13665] ) ,fiskdamm ,rikligt ,1987 (PEr)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789020, 1346890] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens ej bedömd , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777672, 1346862] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6788970, 1347370] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Apera spica-venti    Åkerkösa
Limedsforsen vid länsvägen Bu-Sörbäcken (14D 1d , [6755, 1369] ) ,flerstädes efter insåning på nya vägbanken ,massvis 1975 (PEr) ----- enstaka 1980 (ERIKS. 1987) ------- på väg att helt försvinna,endast enstaka ex ,1988 (PEr)
Avena sativa    Havre
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Briza media    Darrgräs
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ) ,gräsbacke ,c:a 20 ex ,2010 (BGM)
Bromus inermis    Foderlosta
Husom (14D 2d , [67629, 13669] ) ,vägkant ,flera ex ,1981 (PEr)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Limhäa (artp.) (14D 2d , [6764076, 1365205] ) ,rasbrant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Calamagrostis canescens    Grenrör
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753760, 1358170] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Calamagrostis stricta    Madrör
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Bygärdet, S Kyrkan (14D 1d , [67595, 13676] ) ,vägkant , 1985 (PEr)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sjögläntan (artp.) (14C 5i , [6778560, 1341940] ) ,barrskog, vid stig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.) (14C 5j , [6777517, 1345703] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 6h , [6784990, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.) (14C 7h , [6785290, 1338230] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.) (14C 7h , [6786040, 1337840] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785850, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788770, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789330, 1347350] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789610, 1349380] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790370, 1342460] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790870, 1343140] ) ,hygge, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6791060, 1344090] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ) ,brandfält , 2019 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Käll-Hanstjärn V (artp.) (14C 5j , [6775424, 1346634] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ärskebäcktjärn S (artp.) (14C 5j , [6778172, 1349050] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, SO om (artp.) (14C 6h , [6781740, 1339920] ) ,hygge, tallhed ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.) (14C 7i , [6788920, 1344430] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789000, 1347200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Björkänget (artp.) (14C 7j , [6789980, 1349370] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka tuvor ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Avenula pubescens    Luddhavre
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) ,liten slåttermark. ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,c:a 25 strån ,2010 (MNo)
Holcus mollis    Lentåtel
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Luttumyrens fäbod (=Spikodlingen) (14D 3e , [67684, 13701] ) ,övergiven ängsmark-åkermark ,ca 100 m2 rent bestånd ,1987 (LBr)
Bergsätra fäbod, Västra Lima,(vid fäbodvägens slut) (14D 0c , [67536, 13626] ) ,vägkant mot fäbodvall ,rikligt ,1980 (PEr)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Limedsforsen (14D 1d , [67562, 13688] ) ,vägkant ,antagligen inkommen genom gräsfröinsåning ,fåtalig ,1980 (PEr)
Lima, Prästnoret (artp.) (14D 2d , [6760054, 1367362] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Limedsforsen (14D 1d , [67562, 13688] ) ,vägkant ,antagligen inkommen genom gräsfröinsåning ,fåtalig ,1980 (PEr)
Melica nutans    Bergslok
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6765800, 1370330] ) ,frisk skogsglänta ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6765800, 1370330] ) ,frisk skogsglänta ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.) (14C 7j , [6789360, 1347390] ) ,ravinbotten ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.) (14C 8i , [6790960, 1343180] ) ,sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället_Närdalen (artp.) (14C 8i , [6791510, 1342757] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog, Linnea Helmersson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752150, 1379418] ) ,står på en bäck omgiven av granblandskog , 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752154, 1379442] ) ,längs med en bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Tandövarden (13D 9b , [67499, 13573] ) ,myr , 2020 (MNo)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Grålarsknipen (artp.) (14C 3g , [6768807, 1332990] ) ,sluttande myr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6776930, 1343500] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.) (14C 5j , [6779834, 1348513] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Ängesåsen, St Tandån, Blästbäcken (artp.) (14C 7h , [6785770, 1338070] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stenkölens norra del (artp.) (14D 2e , [6762691, 1370922] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Nardus stricta    Stagg
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Mårts-Perodlingen (artp.) (14C 5j , [6777541, 1346645] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
900 m N ä i Ytternäs, V om nya vägen (14D 1d , [67552, 13695] ) ,igenväxtängsmark ,2 stora bestånd ,1988 (PEr)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,ett tiotal strån ,2010 (MNo)
Södra Vardsätern (artp.) (13D 9b , [6749755, 1356287] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Vålberget (artp.) (14C 5j , [6778568, 1349349] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788270, 1348860] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.) (14C 7j , [6789850, 1349500] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.) (14C 8i , [6790790, 1343930] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) ,slåttrad mark/fäbodmiljö ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Fenningsbergets fäbodar (artp.) (14D 3d , [6766730, 1369368] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Klevmyran S (artp.) (14D 4c , [6771203, 1360716] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Phragmites australis    Vass
Mobergstjärnen (14C 7h , [67856, 13388] ) ,strandkant , 2018 (MNo)
Tandsjöeggen (artp.) (14C 5i , [6777340, 1343010] ) ,sjöstrand, klappersten och torv ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Poa alpina    Fjällgröe
Funnen på de flesta besökta fäbodar ( , ) ,betes- eller slåttermark av torrare,ofta artrikare typ varierande ,1987 (LBr)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Poa annua    Vitgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Torgås (artp.) (14D 2d , [6764166, 1366716] ) , ,noterad ,2018 (Jan Henriksson)
Poa glauca    Blågröe
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ) ,diabasbrant ,mycket rikligt ,2010 (MNo)
Poa nemoralis    Lundgröe
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Poa palustris    Sengröe
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Röda byn (artp.) (14C 7j , [6787011, 1349487] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Södra Vardsätern (13D 9b , [67497, 13561] ) ,betad fäbodvall och bäck , 2020 (MNo)
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Urväderskölen (artp.) (14C 5j , [6777285, 1345697] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Poa trivialis    Kärrgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)

Uppdaterad 2021-03-14