LIMA

396 arter

2951 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,enstaka ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676634, 137014] ) ,klippor ,2 ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791470, 1347500] ) ,dalgång, gles fjällskog ,3 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791810, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,6 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,flerstädes ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,vanlig ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785850, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786910, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788920, 1348380] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789540, 1349250] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790350, 1346360] ) ,granskog, stenbunden, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790430, 1346300] ) ,stenstrand, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791000, 1345850] ) ,fjällbjörkskog, brant sluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368960] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368980] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Trångvardens sydsluttning (14D 0b , [675184, 135576] ) , ~refl~ ,torr tallsluttning , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,några förekomster ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gilleråsen, Gilleråsvägen 29 (artp.) (14C 7j , [6789250, 1349260] ) ,slänt mot väg, tallskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Jossivägen (artp.) (14C 7j , [6789650, 1349860] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790720, 1346120] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768670, 1365530] ) ,tallmo ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13795] ) ,stig ,några ex ,2009 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3d , [676551, 136998] ) ,vändplan skogsbilväg ,några ex ,2010 (BGM)
Tandåliden, Gilleråsvägen 15 (artp.) (14C 7j , [6789000, 1349070] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Jossivägen (artp.) (14C 7j , [6789650, 1349860] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791440, 1345890] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791530, 1345360] ) ,kalfjäll, stenbunden mark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myckelberget (artp.) (14D 0c , [6752166, 1364014] ) , ,noterad ,2017 (Göran Toss, Ulf Ljusteräng)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,torr artrik backslänt ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768760, 1365520] ) ,sandmark, vid väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757150, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [675158, 135579] ) , ~refl~ ,backmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Bu-Lybergets fäbod (14D 1f , [67552, 13791] ) ,kant av brukningsväg ,1 ex ,1990 (TLj)
Bu-Lybergets fäbodar (artp.) (14D 1f , [6755194, 1379044] ) ,gräsmark vid stuga på fäbodvall ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Norra Fenningberget, Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6766931, 1369329] ) ,betesmark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Norra Fenningberget (artp.) (14D 3d , [6766931, 1369329] ) ,getbetad gammal slåttervall på fäbodtäkt ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Ö.Lillmon vid "Tomtan" (14D 0e , [67519, 13700] ) ,hackslog m.slåttergubbe ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Bodarna,fäbod vid Tysjön (14D 1a , [67563, 13516] ) ,betad torr ängsmark ,4 ex ,1987 (LBr)
Västagården (14D 2d , [676487, 136583] ) ,sandig vägkant ,12 ,2010 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,1 ex ,1987 (LBr)
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,torra betesmarker ,rikl! ,1989 (TLj & LBr)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ) ,torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Kinnvallsjösätern (14D 5a , [67756, 13512] ) ,betad torr ängsmark ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby (artp.) (14D 2d , [6760162, 1367384] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Valla (artp.) (14D 3d , [6765790, 1366000] ) ,betad älvbrink , 2004 (UGu)
N. Fenningberget, Lima s:n (artp.) (14D 3d , [6766740, 1369375] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Norra Fenningberget, Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6766929, 1369325] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,slåtteräng ,1 ,2012 (BGM)
Västagården (artp.) (14D 2d , [6764951, 1365806] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Polypodium vulgare    Stensöta
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676623, 137022] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
400 m V R i Rösjön (14D 2c , [67612, 13639] ) ,bäckkant ,flera ex ,1983 (PEr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13653] ) ,rasbrant i skog ,c:a 25 ex. ,2010 (BGM)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ) ,blandskog ,rikligt ,2014 (MNo)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,några tuvor ,2010 (MNo)
Athyrium distentifolium    Fjällbräken
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675376, 135817] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675376, 135817] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (BGM)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6789010, 1348380] ) ,glänta, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt på klippor ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676625, 137021] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt på klippor ,2010 (MNo)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760054, 1357767] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ) , ~refl~ ,frodig granskog vid bäck , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (BGM)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Vid ingången till Saldalen (14C 8j , [67904, 13463] ) ,fuktig mark , 1984 (PEr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,Frodig skogsbrant ,enstaka ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,ett ex ,2010 (BGM)
Blechnum spicant    Kambräken
S om Megrinnsmyran (13D 9e , [674733, 137288] ) ,fuktig sänka mellan 2 hyggen ,1 ex ,1990 (KPe)
Myckekberget (14D 0c , [6752, 1364] ) ,sumphål i äldre hygge ,2 bestånd ,1994 (KPe)
V om Heden (14D 0c , [6754376, 1362203] ) ,gles västvänd granskogssluttning,gräsig mark ,riklig ,2003 (Magnus Andersson)
Vallarberget (14D 0d , [6752, 1365] ) ,sumphål i hyggeskant ,4 bestånd ,1994 (KPe)
Tandövarden (artp.) (13D 9b , [6748848, 1357992] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Klossberget, Malungs kommun (artp.) (14C 2j , [6764510, 1349797] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Storknipen (artp.) (14C 3g , [6769626, 1332879] ) ,granskog i branter litet inslag av tall och lövträd ,2 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Bullbergets SV-sluttning (artp.) (14D 1e , [6757500, 1370800] ) ,glänta i yngre granskog, 526 m.ö.h. ,1 plantor ,2007 (Torbjörn Tyler)
Picea abies    Gran
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Pinus sylvestris    Tall
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
v getingkölen (artp.) (14D 1f , [6756850, 1376484] ) , ,ca 350 år. fyra invallade bränder i levande. rikligt med träd i samma ålder i området. ,2017 (Andreas Öster)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768670, 1365530] ) ,tallmo ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Louise Grundeus)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789660, 1349420] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka i branten ,2010 (BGM)
Frejsnäset (artp.) (14C 1j , [6757789, 1349147] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Lima, 500m norr prästladan (artp.) (14D 2d , [6760372, 1367067] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Salix glauca    Ripvide
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Salix lapponum    Lappvide
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Salix myrsinifolia    Svartvide
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Salix phylicifolia    Grönvide
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Ö.Lillmon vid "Tomtan" (14D 0e , [67519, 13700] ) ,hackslog m.slåttergubbe ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa x incana    
Östra Almberget (artp.) (13D 8d , [6744813, 1365176] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Stora Tandån (artp.) (14C 7i , [6787891, 1343910] ) ,fuktäng / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Alnus incana    Gråal
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,bäck / myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782098, 1338820] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757150, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782441, 1338941] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786780, 1344580] ) ,myr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Betula pendula    Vårtbjörk
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk
Lillvarden (14D 0b , [675082, 135714] ) , ~refl~ ,vardnatur , frekvens ej bedömd , 1996 (LBr)
Betula pubescens    Glasbjörk
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Bistorta vivipara    Ormrot
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Polygonum aviculare    Trampört
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rheum x cultorum    Rabarber
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791810, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789500, 1346650] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Montia fontana    Källört
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Västra Tandö (13D 9d , [6749, 1369] ) ,betesmark i bruk ,ca 40-50 ex ,1994 (KPe)
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (IPt)
Östra Tandö (13D 9e , [674995, 137040] ) ,gammal gårdsplan ,som slås av varje år ,103 st ,1993 (KPe)
S.Kallsäterns fäb (14C 3i , [6769745, 1343995] ) ,övergiven fäb , 1980 (SSv)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Vändplan skogsbilväg (13D 9d , [67498, 13673] ) , ,271 ex. ,1993 (KPe)
V.Tandö (14D 0d , [6750, 1369] ) ,på vändplan/skogsbilväg (koord ??) ,271 ex ,1993 (K.Persson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
1 km S om Västra Tandö, holme i Västerdalälven (13D 9d , [674893, 136958] ) ,tidigare slåtteräng ,5 st ,1993 (KPe)
Västra Tandö , holme i Västerdalälven (13D 9d , [6749, 1369] ) , ,4 bestånd ,1994 (KPe)
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,frodigt dike ,1 ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Silene dioica    Rödblära
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787870, 1346890] ) ,skidbacke , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Silene rupestris    Bergglim
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (MNo)
Silene vulgaris    Smällglim
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,ganska mycket ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Torgås (14D 2d , [6764, 1366] ) ,potatisland ,rikligt ,2012 (BGM)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stellaria alsine    Källarv
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) ,i liten skogsbäck. , 1991 (Arne Anderberg)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Stellaria media    Våtarv
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stellaria nemorum    Lundarv
Fenningberget (14D 3e , [676580, 137033] ) ,frisk skogsglänta ,rikligt ,2010 (MNo)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789270, 1349060] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nuphar lutea    Gul näckros
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Håll-Matstjärnen (14D 3d , [67654, 13694] ) ,tjärn ,rikligt i strandkanten ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Actaea spicata    Trolldruva
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
3.5 km S om Västra Tandö , S om Gravarna (13D 9d , [6746230, 1369698] ) , ,2 plantor ,2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, SSO om Gravarna (13D 9d , [67463, 13698] ) , ,3 plantor på 2 lokaler ,2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, S om Gravarna (13D 9d , [67464, 13697] ) , ,15+17+3 plantor,på 3 lokaler ,2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, Gravarna (13D 9d , [67465, 13697] ) , ,3 + 8 plantor på två lokaler ,2005 (SKu)
Västra Tandö (13D 9d , [67494, 13694] ) , ,14 + 9 + 9 plantor, 3 lokaler ,2005 (SKu)
3 km S om Öästra Tandö, Kraksundskölen (13D 9e , [6746229, 1371152] ) , ,118 plantor ,2005 (SKu)
Rörbäcksnäs ,ovanför vägen (14C 6h , [678233, 133930] ) ,backsluttning ,några ex. ,2005 (Britta Olsson)
Rörbäcksnäs ,Gorrtjärnen (14C 6h , [678272, 133933] ) ,gårdsplan ,naturtomt ,sluttning söder om huset ,46 ex. i blomm ,2005 (Britta Olsson)
Flötnäs (14D 0e , [67507, 13700] ) ,gärdeskant ,? ,2005 (Britta Olsson)
Bu (14D 1d , [675502, 136980] ) ,gammal plats för majbrasa ,6 plantor ,2005 (Sven Jernberg)
Husom (14D 2d , [67625, 13671] ) ,skogsmark, röjd men med mycket kvarliggande ris ,ca 20 ex. ,2005 (Mats Dage Eriksson)
Husom (14D 2d , [676250, 136702] ) , ,87 plantor ,2005 (SKu)
Högeggen (artp.) (13D 9d , [6749729, 1369572] ) ,barrskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783380, 1338600] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) ,sandig tallmark, störd ,3 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,6 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Laxvadet, 400 m S (artp.) (14D 3d , [6769090, 1365900] ) , ,100 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Caltha palustris    Kabbleka
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,bäck / myr ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Fämliden (14D 3c , [676809, 136412] ) ,fuktstråk vid bäck ,rikligt ,2007 (MNo)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,älven , 2014 (IPt)
Åkra (14D 1d , [67597, 13673] ) ,älvstranden ,ngr kvm ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3d , [676530, 136974] ) ,bäck ,några bestånd ,2010 (BGM)
Limedsforsen, lugnvatten (artp.) (14D 1d , [6756014, 1368719] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Thalictrum aquilegiifolium    Aklejruta
Horrmundberget (artp.) (14D 3d , [6769307, 1369032] ) ,skogsmark invid en bäck ,1 plantor/tuvor ,2017 (Mats Nordhag)
Trollius europaeus    Smörbollar
Västansjö v.hembygsgården (14D 2d , [6764, 1365] ) ,örtrika snår o.f.d.ängsmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,några bestånd ,2010 (BGM)
Ned. Tandbergets fäb. (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod, obetad ,riklig ,1980 (SSv)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.) (14D 3b , [6769328, 1357914] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Alliaria petiolata    Löktrav
Ö Ärnäs (14D 1d , [67565, 13687] ) ,vägkant ,2 ex. ,1981 (PEr)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gilleråsen, Sammilsvägen (artp.) (14C 7j , [6789750, 1349630] ) ,vägslänt, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ärabadet (artp.) (14D 1d , [6756854, 1367769] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark ,sparsamt ,2014 (IPt)
Sisymbrium altissimum    Hamnsenap
60 m SO Gullbrandtjärn,vid väg 297 (14D 2d , [67628, 13669] ) ,vägslänt ,inkommen genom gräsfröinsåning,tillfällig ? ,ett par ex. ,1984 (PEr)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SV Bockskärstjärnen (14D 0b , [675184, 135576] ) , ~refl~ ,liten lösbottenmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Drosera intermedia    Småsileshår
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,c:a 50 ,2010 (BGM)
Näsvallen (14D 3c , [6769, 1364] ) ,källravin ,rikligt ,1994 (KPe)
3 km S om Gammelsätern (14D 4b , [6771, 1359] ) ,bäckravin ,rikligt ,1994 (KPe)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, V om Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348440] ) ,kärr, rörligt vatten ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789270, 1349060] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789500, 1346650] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fagermyran NO (artp.) (14D 3f , [6766356, 1376082] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
Saxifraga nivalis    Fjällbräcka
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13702] ) ,exponerad lodyta på diabas ,ca 10 ex ,1989 (JHn)
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,diabasbrant ,c:a 10 i blom, minst 50 bladrosetter ,2010 (MNo)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,3 ,2010 (MNo)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369020] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,torra betesmarker , 1989 (TLj & LBr)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens ej bedömd , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Åkra (14D 1d , [6759636, 1367122] ) ,vägslänt mot åker , 2014 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ) ,ängsmark på villatomt , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Potentilla palustris    Kråkklöver
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,bäck / myr ,rikligt ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786730, 1344540] ) ,kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, V om Tandåliden (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348440] ) ,kärr, rörligt vatten ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Filipendula ulmaria    Älggräs
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fragaria vesca    Smultron
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,några ,2010 (BGM)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Ö.Ärnäs (14D 1d , [6756, 1368] ) ,torrbacke v.vägen , 1989 (TLj & LBr)
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,torra betesmarker , 1989 (TLj & LBr)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Antecknad från de flesta fäbodarna, men troligen sällsynt utanför dessa ( , ) ,terrängavsnitt oftast fåtalig ,1987 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Potentilla erecta    Blodrot
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786730, 1344540] ) ,kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791800, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789270, 1349060] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Rubus saxatilis    Stenbär
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785850, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt (älgbetad) ,2010 (BGM)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,bryn mot väg , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Sjöändan (14D 0f , [67547, 13758] ) ,torr ängsmark på sand,betad ,sparsam ,1987 (LBr)
Husom (14D 2d , [67629, 13669] ) ,landsvägskant ,fåtal ,1981 (PEr)
Ö. Ånäset vid Hässjön (14D 2f , [67617, 13754] ) ,granskog nära gården ,sparsamt ,1994 (JEd)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lotus corniculatus    Käringtand
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,ett tiotal ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783650, 1338570] ) ,vägslänt , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Bäsjösätern (14D 1b , [6758, 1357] ) ,f.d.fäbod v.stuga ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Oxalis acetosella    Harsyra
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ) ,bäckkant i grankog ,rikligt ,2014 (MNo)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786920, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789310, 1349110] ) ,barrskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790430, 1346300] ) ,stenstrand, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,blockterräng, rasbranter, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcksdalen, V om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791330, 1349650] ) ,granskog, vid liten bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,bryn mot väg , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786910, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Husom 44 (artp.) (14D 2d , [6763563, 1366825] ) , , 2015 (Per Lif)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Frangula alnus    Brakved
2.5 km S om Västra Tandö (13D 9d , [674736, 136940] ) ,intill en bäck i kraftledningsgata ,rikligt ,1993 (KPe)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Daphne mezereum    Tibast
Ofors-Råberget (13D 9f , [6749, 1375] ) ,bäckravin ,5 buskar ,1994 (KPe)
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,nedanför diabasbrant ,några tiotal ,2010 (MNo)
Knappstensvallen (artp.) (14D 0e , [6753071, 1371608] ) ,örtrika bäckdråg / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Kråkskidbäcken (artp.) (14D 2c , [6760970, 1363646] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön Västansjö (artp.) (14D 2d , [6764732, 1365463] ) , , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,nedanför diabaspåverkad brant ,några ex ,2010 (BGM)
Viola arvensis    Åkerviol
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ) ,torr mager gräsmark , 2016 (MNo)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Viola epipsila    Mossviol
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Viola palustris    Kärrviol
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675371, 135828] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786730, 1344540] ) ,kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ) ,bäckkant i grankog ,enstaka ,2014 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Stora Tandån där den går ihop med Saldalsbäcken (14C 7i , [678819, 134458] ) ,bäckstrand ,några ex ,1996 (MNo)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Epilobium angustifolium    Mjölke
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,enstaka ,2010 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,ett bestånd med c:a 25 ex ,2009 (BGM)
S.Fenningbergets fäbodar (14D 2e , [67629, 13729] ) ,källa i betesmark på vallen ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Epilobium montanum    Bergdunört
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,sumpdrog nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Västansjö (14D 2d , [67644, 13654] ) ,pöl i skogen ,några kvm ,2010 (BGM)
Cornus sanguinea    Skogskornell
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Cornus suecica    Hönsbär
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791400, 1347520] ) ,dalgång, gles fjällskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
100 m S Kyrkan (14D 1d , [67597, 13676] ) ,vägkant ,nära kyrkogården,avfallsgrop ,rikligt ,1980 (PEr)
Angelica archangelica    Kvanne
Bergsätern (14D 0c , [67535, 13626] ) ,ängsmark ca 50 m från bebyggelse, odlad ? ,ett litet bestånd ,1987 (LBr)
Södra Lyberget (14D 0f , [675165, 137946] ) ,dike, vägkant ,ett stort bestånd ,2008 (MNo)
Norra Lyberget (14D 0f , [675216, 137916] ) ,dike, vägkant ,två stora bestånd ,2008 (MNo)
Noret (14D 1d , [6759, 1367] ) ,igenväxande vägslänt f.d.ängsmark mot videsnår v.älven ,t.rikl ,1989 (TLj & LBr)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752150, 1379418] ) ,står på en bäck omgiven av granblandskog , 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752154, 1379442] ) ,längs med en bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Angelica sylvestris    Strätta
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757150, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carum carvi    Kummin
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Cicuta virosa    Sprängört
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Limedsforsen (14D 1d , [67561, 13688] ) ,vägkant ,flera ex ,1986 (PEr)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Gräsbrickans fäbod (13D 9a , [67491, 13504] ) ,obrukad ängsmark ,ca 100 m2 i blom ,1987 (LBr)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Mosätern (14D 0c , [67508, 13633] ) ,betad ängsmark ,ca 100 m2 i blom ,1987 (LBr)
Vardsätern, Tandövala naturreservat, 15 km SV Lima k:a (artp.) (13D 9b , [6749753, 1356248] ) ,på gammal fäbodvall på hög höjd ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Södra Vardsätern (artp.) (13D 9b , [6749755, 1356287] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nysätern, Nysäterberget, 15 km SSV Lima k:a (artp.) (13D 9c , [6746693, 1360228] ) ,på fäbodvall omgiven av gammal granskog ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Mosätra, 10 km SV Lima k:a (artp.) (14D 0c , [6750856, 1363399] ) ,på gammal fäbodvall ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Örsjöbergssätern, 8,6 km V. om Lima k:a (artp.) (14D 1b , [6758652, 1359006] ) ,på gammal fäbodvall ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786780, 1344580] ) ,myr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787450, 1346610] ) ,skidbacke , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789660, 1349420] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791440, 1345890] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791530, 1345360] ) ,kalfjäll, stenbunden mark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.) (14D 7a , [6786180, 1350680] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791020, 1345820] ) ,fjällbjörkskog, brant sluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791440, 1345890] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.) (14D 7a , [6786180, 1350680] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Calluna vulgaris    Ljung
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782441, 1338941] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787010, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789660, 1349420] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Erica tetralix    Klockljung
Ärberget, två lokaler på samma hyggesområde (14D 1c , [67565, 13643] ) ,i markberedningsgrop och på hygge invid vägände ,två tuvor 1985- ,1986 (Hans Erlands, Börje Flygar)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Västagården (14D 2d , [676487, 136583] ) ,frodigt vägdike ,enstaka ,2010 (BGM)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,4 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786820, 1344550] ) ,tuva i kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,6 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786120, 1345020] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,10 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348350] ) ,granskog, vid bäck ,21 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788840, 1348350] ) ,granskog, vid bäck ,15 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789330, 1349030] ) ,blandskog, sank ,4 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789460, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,36 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Maglibäcken (artp.) (14D 3f , [6767025, 1377028] ) ,örtrika bäckdråg / naturlig skogsbäck , 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
500 m SV om Västra Ofors (14D 0d , [675104, 136880] ) ,tallås ,rikligt ,1993 (KPe)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Gärdån (13D 9f , [6747900, 1375700] ) , ,enstaka ,2003 (Henrik Liliendahl)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789610, 1349380] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, SV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6790970, 1349860] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760045, 1357495] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Phyllodoce caerulea    Lappljung
Gilleråsen, Jossivägen (artp.) (14C 7j , [6789650, 1349860] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791470, 1347500] ) ,dalgång, gles fjällskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791810, 1347400] ) ,dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6791940, 1348310] ) ,dalbotten, fjälldal ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Öst Femten (artp.) (13D 8b , [6741862, 1358208] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Pyrola minor    Klotpyrola
Västagården (14D 2d , [676487, 136583] ) ,frodigt vägdike ,rikligt ,2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,ett tiotal ,2010 (MNo)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788770, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Västagården (14D 2d , [676487, 136583] ) ,frodigt vägdike ,rikligt ,2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,enstaka ,2010 (MNo)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786840, 1344600] ) ,tuva i kärr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ledum palustre    Skvattram
Åtkölen (13D 9c , [6745, 1362] ) ,myrholme ,ca 4 m2 ,1994 (KPe)
Ö om Sulltjärnmyran (13D 9c , [6747, 1364] ) ,myrholme ,ca 3-4 m2 ,1994 (KPe)
1 km SO om Rörmyran (14D 0e , [675000, 137482] ) ,myrholme ,1 st (stor buske) ,1993 (KPe)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,mkt ris men lite bär ,2010 (BGM)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1369030] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Vaccinium uliginosum    Odon
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750639, 1369473] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782512, 1338881] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786780, 1344580] ) ,myr, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6790820, 1346270] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.) (14C 8j , [6791020, 1346210] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6791460, 1345420] ) ,kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.) (14C 8j , [6791600, 1345770] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782441, 1338941] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Primula veris    Gullviva
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gentiana nivalis    Fjällgentiana
Sörnäs, 1910-t (On) * vid Degernäset (14D 0e 01 10 enl DBS) (kord. justerade IPt) (14D 3d , [67651, 13660] ) ,i nordvänd, frisk älvbacke i betesmark vid Västerdalälven, tillsammans med bl a fältgentiana och dvärglummer ,5 ex ,1989 (TLj & LBr)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,torr artrik backslänt ,c:a 50 ex ,2010 (BGM)
Sörnäs, Degernäset (14D 2d , [6764996, 1366247] ) ,betesmark ,nöt ,28 x 10m , 97 ex. ,2004 (MPn)
S Fenningbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,i hackslog ,ca 40 ex 1987- ,1989 (TLj & LBr)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåttermark inne på en tomt, hävd ? ,ca 20 ex ,1987 (LBr)
Södra Fenningbergets fäbod (14D 2e , [6763123, 1373028] ) ,väg upp till och på gräsytan runt "församlingsgård" ,11 x 6m ,430 ex ,2004 (MPn)
Södra Fenningbergets fäbod (14D 2e , [6763134, 1373035] ) ,väg upp till och på gräsytan runt "församlingsgård" ,29 x 3m, 58 ex ,2004 (MPn)
Sörnäs,Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ) ,betesbackar ,riklig (även vitblommig) ,1989 (TLj & LBr)
Sörnäs, Degernäset (14D 3d , [6765152, 1366174] ) ,betesmark ,nöt ,59 x 44m ,334 ex ,2004 (MPn)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766585, 1369395] ) ,torrbacke ,5 x 4m ,27 ex. ,2004 (MPn)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766691, 1369281] ) ,torrbacke ,19 x 12m ,58 ex. ,2004 (MPn)
N Fenningbergets fäbod (14D 3d , [67667, 13693] ) ,i torr backe ,ca 10 ex ,1989 (TLj & LBr)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766735, 1369365] ) ,gräsmatta vid stuga ,6 x 7m ,76 ex. ,2004 (MPn)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13702] ) ,exponerad klipphylla i diabasbrant ,2 ex ,1989 (JHn)
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,diabasbrant och även nedanför ,c:a 60 ex ,2010 (MNo)
Rispellgården, Husom (artp.) (14D 2d , [6763332, 1366909] ) , ,30 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Husom (artp.) (14D 2d , [6763549, 1366885] ) , ,27 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Västagården (artp.) (14D 2d , [6764975, 1365763] ) , ,2566 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765007, 1366241] ) , ,98 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Västansjö, Västagården. Lima förs (artp.) (14D 3d , [6765013, 1365757] ) ,betesmark ,9 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765133, 1366172] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765139, 1366018] ) ,sandgräsmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765158, 1366050] ) ,sandgräsmark ,3 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765160, 1366043] ) ,sandgräsmark ,5 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.) (14D 3d , [6765160, 1366052] ) ,sandgräsmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765163, 1366051] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765163, 1366051] ) , ,30 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.) (14D 3d , [6765165, 1366157] ) , ,69 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6765176, 1366066] ) ,betesmark ,11 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6765176, 1366066] ) ,betesmark ,11 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.) (14D 3d , [6765177, 1366155] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risheden (artp.) (14D 3d , [6766280, 1366319] ) , ,54 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Risheden, Lima. Nyfynd 2012. (artp.) (14D 3d , [6766283, 1366321] ) ,ängs- och betesmark ,9 plantor ,2012 (Bo Norell)
Norra fenningbergets fäbodar (artp.) (14D 3d , [6766730, 1369366] ) , ,73 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
N. Fenningberget, Lima s:n (artp.) (14D 3d , [6766736, 1369375] ) ,betesmark ,14 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sörnäs 2 (artp.) (14D 3d , [6768073, 1365727] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåtteräng ,70 plantor/tuvor ,2016 (Sarah Lagerberg)
Fenningberget (artp.) (14D 3e , [6766420, 1370116] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fenningberget, Lima förs. (artp.) (14D 3e , [6766433, 1370123] ) , ,6 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Louise Grundeus)
Galium album    Stormåra
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750693, 1369556] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Galium boreale    Vitmåra
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368980] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Åkra (14D 1d , [67596, 13671] ) ,vägkant ,ett större bestånd ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Polemonium caeruleum    Blågull
Gräsbrickans fäbod (13D 9a , [67491, 13504] ) ,ängsmark nära gårdarna ,ett mindre bestånd ,1987 (LBr)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Västra Lillmon (14D 0d , [675195, 136965] ) ,kraftledningsgata , tidigare slåtteräng ,23 ex ,1993 (KPe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Västagården (14D 2d , [67644, 13657] ) ,hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Västra Ofors (14D 0d , [675130, 136940] ) ,intill en bäck , fet matjord ,6 st ,1993 (KPe)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark ,rikligt ,2014 (IPt)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ) ,torr mager gräsmark , 2016 (MNo)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ) ,torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Mattåsens fäbod (14D 3e , [67664, 13749] ) ,torr hårdbetad ängsmark ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Lima kyrka 150 m SO (artp.) (14D 1d , [6759770, 1367610] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Prunella vulgaris    Brunört
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 2d , [67644, 13657] ) ,torräng ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Hammarsbyn (14D 3d , [67672, 13652] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Mimulus guttatus    Gyckelblomma
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,bäckdråg som korsar vägen i anslutning till bebyggelse ,rikligt ca 10 m ,1987 (LBr)
Södra Fenningberget, 6 km NO Lima k:a (artp.) (14D 2e , [6762891, 1373108] ) ,vid bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Kinnvallsjösätrarna, 14 km SO Rörbäcksnäs, Lima fg (artp.) (14D 5a , [6775707, 1351215] ) ,vid fäbodvall, fuktig mark eller diken ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Pedicularis palustris    Kärrspira
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,ett femtiotal ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Södra Löten (14C 3i , [67679, 13413] ) ,slåtterlinda ,rikligt ,2014 (BGM)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Veronica chamaedrys    Teveronika
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368940] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Pinguicula villosa    Dvärgtätört
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675371, 135828] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Plantago major    Groblad
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Plantago media    Rödkämpar
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt ,rikligt ,2014 (IPt)
Mosätern (14D 0c , [67508, 13633] ) ,torrängspari med bl.a.Poa alpina ,mindre bestånd ,1987 (LBr)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ) ,torr mager gräsmark , 2016 (MNo)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ) ,torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Kinnvallsjösätern (14D 5a , [67756, 13512] ) ,torräng på sand ,sparsamt ,1987 (LBr)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Torgås (artp.) (14D 3d , [6765123, 1366441] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Linnaea borealis    Linnťa
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675376, 135817] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Vardbergets västsluttning (artp.) (13D 9b , [6749680, 1356490] ) ,granskog , 2007 (UGu)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs, Medskogen (artp.) (14C 6h , [6781920, 1339080] ) ,barrskog , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786870, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786890, 1344620] ) ,sank i granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786920, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786960, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786970, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787010, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786120, 1345020] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788920, 1348380] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789480, 1346650] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.) (14C 7j , [6789510, 1346620] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790090, 1346460] ) ,granskog, mossig ravin ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790350, 1346360] ) ,granskog, stenbunden, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, SV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6790970, 1349860] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.) (14C 8j , [6791400, 1347520] ) ,dalgång, gles fjällskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.) (14C 8j , [6791840, 1349660] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757140, 1369000] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357954] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Rörbäcksnäs, Hembygdsgården (artp.) (14C 6h , [6783580, 1338850] ) ,öppen mark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima, 500m norr prästladan (artp.) (14D 2d , [6760372, 1367067] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789680, 1349460] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Knautia arvensis    Åkervädd
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima, 500m norr prästladan (artp.) (14D 2d , [6760372, 1367067] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Campanula glomerata    Toppklocka
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Campanula patula    Ängsklocka
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782127, 1338544] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Södra Parisnäset (13D 8b , [674163, 135756] ) ,strandkant ,rikligt ,2010 (MNo)
Achillea millefolium    Röllika
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hundfjället, parkering (artp.) (14C 7j , [6787952, 1347368] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
V.Ofors (14D 0d , [6750639, 1369473] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ) ,i och nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783650, 1338570] ) ,vägslänt , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786970, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,75 dm2 ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.) (14D 2d , [6760340, 1367310] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768730, 1365480] ) ,sandmark, vid väg ,25 dm2 ,2016 (Håkan Gustafson)
Bondheden (artp.) (14D 3d , [6768740, 1365500] ) ,sandmark, vid väg ,25 dm2 ,2016 (Håkan Gustafson)
Fenningberget (artp.) (14D 3e , [6766420, 1370121] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Arnica montana    Slåttergubbe
V.Ofors och V.Lillmon (14D 0d , [6751, 1369] ) ,ängsrester ,totalt ca 50 ex ,1993 (K.Persson)
Västra Ofors (14D 0d , [6751, 1369] ) ,gammal slåtteräng ,7 ex ,1994 (KPe)
Västra Ofors (14D 0d , [675160, 136936] ) ,gammal slåtteräng, som slåtts de senaste 5-6 åren ,4 st ,1993 (KPe)
V. Lillmon (14D 0d , [67518, 13696] ) ,fd slåttermark längs åker ,1 ex. ,1990 (L-A. Magnusson)
Västra Lillmon (14D 0d , [675205, 136967] ) ,kraftledningsgata ,tidigare slåtteräng ,50-60 plantor ,1993 (KPe)
Ö. Lillmon (14D 0e , [67523, 13701] ) ,björkbeväxt och fint slagen gårdsbacke mot gamla landsvägen ,ca 3 m2 ,1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Skäggheden (14D 2d , [67622, 13663] ) ,gårdstun vid ödegård ,få ex. ,1995 (R.Gunnarsson, H.Liljedahl)
Heden, ca 1900-t (Bdn) * vid Norets södra del (14D 0d , [67531, 13694] ) ,på gammal igenväxt slåttermark nära älven ,ett par förekomster med få ex ,1989 (B. Flygar)
S om Tandö, ca 1830-t (Ldn o Cn: KRÖN.1843) * återf. i Ö. Tandö, ca 1870-t (An) * ca 1910-t (Sam) * nära älven (14D 0e , [67500, 13701] ) ,gammal, nu igenväxande älväng ,flera 100 ex ,1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Ö. Lillmon, ca 1910-t (Sam) (14D 0e , [67519, 13700] ) ,i två ängar efter älven ,hackslogar, den ena nyss övegiven med slyuppslag, den andra välhävdad ,t rikl. ,1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Östra Tandö (artp.) (14D 0e , [6750005, 1370099] ) ,frisk gräsmark med björk ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Lima kyrka 150 m SO (artp.) (14D 1d , [6759770, 1367610] ) ,vägslänt ,15 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Skäggheden (artp.) (14D 2d , [6762150, 1366320] ) ,vägkant ,12 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Skägghed (artp.) (14D 2d , [6762200, 1366305] ) , ,4 ,2016 (Maja Wressel)
Artemisia vulgaris    Gråbo
150 m V L i Limedsforsen (14D 1d , [67561, 13688] ) ,igenväxt stationsgård , 1986 (PEr)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Carduus crispus    Krustistel
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
100 m S Kyrkan (14D 1d , [67597, 13676] ) ,vägkant ,nära kyrkogården,avfallsgrop ,flera ex. ,1980 (PEr)
Strax V Kyrkan (14D 1d , [67599, 13675] ) ,nära uthus ,flera ex. ,1980 (PEr)
Lima (14D 2d , [676062, 136748] ) ,vägkant ,2 ,2008 (MNo)
Mellan Skålmo och Ungärde (14D 2d , [67609, 13674] ) ,vägkant ,c:a tio ex ,2008 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Centaurea jacea    Rödklint
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ) ,torr artrik backslänt ,c:a 10 ex ,2010 (BGM)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Västra Lillmon (14D 0d , [675200, 136969] ) ,kraftledningsgata ,tidigare slåtteräng ,4 tuvor med 201 blommor ,1993 (KPe)
Cicerbita alpina    Torta
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark ,rikligt ,2009 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Öst Femten (artp.) (13D 8b , [6741862, 1358208] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Almberget (artp.) (13D 8d , [6744813, 1365176] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788810, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandövallen (artp.) (14D 0d , [6751685, 1365468] ) ,naturlig skogsbäck / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752154, 1379442] ) ,längs med en bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Flybäcken (artp.) (14D 1b , [6759109, 1359304] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Römyran Nv (artp.) (14D 1c , [6757436, 1364898] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Bullbäcken N Lötvägen (artp.) (14D 1c , [6757728, 1364803] ) ,bäckdal / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Rönningsbäcken (artp.) (14D 2e , [6764130, 1372930] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Cirsium arvense    Åkertistel
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Cirsium helenioides    Brudborste
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Öst Femten (artp.) (13D 8b , [6741862, 1358208] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368980] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,c:a 10 ex ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,sumpdrog nedanför diabaspåverkad brant ,enstaka ,2010 (BGM)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6789010, 1348380] ) ,glänta, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Tandövallen (artp.) (14D 0d , [6751685, 1365468] ) ,naturlig skogsbäck / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Römyran NV (artp.) (14D 1c , [6757436, 1364898] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Bullbäcken N Lötvägen (artp.) (14D 1c , [6757728, 1364803] ) ,bäckdal / , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Västra Ofors (14D 0d , [675147, 136993] ) ,i kanten av slåtteräng i bruk ,3 ex ,1993 (KPe)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Bergsäterns fäbod (14D 0c , [67535, 13626] ) ,ängsmark,svagt betad ,sparsamt ,1987 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13795] ) ,stig ,c:a 10 ex ,2009 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,rikligt ,1987 (LBr)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,enstaka ,2010 (MNo)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Risätra, vid älven (14D 0d , [67529, 13696] ) ,fuktig sand-gräsmark ,flera ex ,1985 (PEr)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,skogsbilväg ,mycket i vägkanten ,2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13701] ) ,nedanför diabasbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Chamomilla recutita    Kamomill
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Limedsforsen vid Bu (14D 1d , [675590, 136875] ) ,älvslänt mot V.dalälven ,ca: 400 ex ,1993 (KPe)
Ungärde,N om skolan vid väg 297 (14D 2d , [67604, 13675] ) ,vägslänt ,rikligt ,1984 (PEr)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Västagården (14D 2d , [67649, 13658] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Hieracium lactucella    Revfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Senecio jacobaea    Stånds
Lima kyrkby (artp.) (14D 2d , [6760162, 1367384] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Senecio vulgaris    Korsört
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,hygge ,enstaka ,2010 (BGM)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,öppen mark vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Taraxacum vulgare    Maskros
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tussilago farfara    Hästhov
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Fämliden (14D 3c , [676809, 136412] ) ,dike vägkant ,rikligt ,2007 (MNo)
Paris quadrifolia    Ormbär
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,spridd ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368960] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Husom 44 (artp.) (14D 2d , [6763563, 1366825] ) , , 2015 (Per Lif)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.) (14C 6h , [6783780, 1338650] ) ,blandskog vid å , 2007 (Håkan Gustafsson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787630, 1346750] ) ,barrskog, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Östra Almberget (artp.) (13D 8d , [6744813, 1365176] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [6747474, 1375247] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Äran, O om Römyrorna (artp.) (14D 1d , [6756871, 1366003] ) ,gransumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Kråkskidbäcken (artp.) (14D 2c , [6760970, 1363646] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.) (14D 2d , [6764243, 1365234] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön Västansjö (artp.) (14D 2d , [6764732, 1365463] ) , , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,ett 50-tal ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,6 ex ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,diabasbrant ,1 ,2010 (MNo)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,c:a 10 ex ,2009 (BGM)
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Hässmyran Söder (artp.) (14D 1e , [6757449, 1373564] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,c:a 20 ex ,2009 (BGM)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark ,enstaka ,2009 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,ett tiotal ,2010 (MNo)
V Torbygraven (artp.) (14D 2b , [6760064, 1357631] ) , , 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,enstaka ,2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.) (14C 3g , [6768480, 1334746] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,2 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786900, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,8 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787040, 1344620] ) ,barrskog, sank, vid fjällfot ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6787050, 1344620] ) ,granskog, sank, vid fjällfot ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,7 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788960, 1348390] ) ,granskog, vid bäck ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757110, 1369050] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Goodyera repens    Knärot
Gärdån (13D 9f , [6747900, 1375700] ) , ,måttligt ,2003 (Henrik Liliendahl)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ) ,blandskog ,enstaka ,2010 (BGM)
Räckeklitten (artp.) (14D 0a , [6752464, 1352834] ) , , 2008 (Viktor Säfve, * Naturskyddare)
Flybäcken (artp.) (14D 1b , [6759109, 1359304] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757080, 1369030] ) ,granskog, mossig ,500 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hässmyran Söder (artp.) (14D 1e , [6757449, 1373564] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Tandsjöåsen (artp.) (14D 1f , [6757109, 1379708] ) , , 2009 (Urban Gunnarsson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Gärdeån (artp.) (13D 9f , [67479, 13757] ) , , 2007 (Bengt Oldhammer)
Listera cordata    Spindelblomster
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Tandövarden (artp.) (13D 9b , [6748848, 1357992] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Björbäcken (artp.) (13D 9c , [6746714, 1361900] ) ,naturlig skogsbäck / , 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785820, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,12 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785890, 1344980] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,7 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786360, 1344850] ) ,granskog, sank, fjällsluttning ,4 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786800, 1344550] ) ,granskog, vid fjällfot ,12 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786870, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,100 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786920, 1344610] ) ,granskog, vid fjällfot ,13 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6786960, 1344620] ) ,barrskog, gles, vid fjällfot ,30 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6785950, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,6 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786040, 1345030] ) ,kärrkant, vid fjällfot ,50 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786100, 1345000] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,50 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786120, 1345020] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,31 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,9 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788720, 1348290] ) ,granskog, sank, vid bäck ,13 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,12 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348330] ) ,granskog, vid bäck ,12 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788820, 1348350] ) ,granskog, vid bäck ,12 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788890, 1348370] ) ,granskog, vid bäck ,8 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788920, 1348380] ) ,granskog, vid bäck ,13 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788940, 1348390] ) ,granskog, vid bäck ,32 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788960, 1348390] ) ,granskog, vid bäck ,6 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789530, 1349310] ) ,granskog ,90 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789530, 1349320] ) ,granskog ,300 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789530, 1349340] ) ,granskog ,10 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789540, 1349350] ) ,granskog ,200 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789700, 1349510] ) ,barrskog, vid källflöde ,500 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandövarden (artp.) (14D 1a , [6755618, 1353590] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
V Öresjön (artp.) (14D 1b , [6756809, 1358166] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Öster)
Flybäcken (artp.) (14D 1b , [6759109, 1359304] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Skatåshön (artp.) (14D 1e , [6756010, 1374931] ) ,barrnaturskog / , 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gammalsätersberget (artp.) (14D 2b , [6762103, 1357149] ) ,barrnaturskog / , 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Listera ovata    Tvåblad
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,3 ,2009 (BGM)
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Platanthera bifolia    Nattviol
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,Frodig skogsbrant ,några ,2010 (BGM)
Calla palustris    Missne
Bäcken vid Lokmyran (artp.) (14D 2c , [6760700, 1362720] ) ,bäckdal , 2007 (UGu)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [675158, 135579] ) , ~refl~ ,backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,c:a 50 ,2010 (BGM)
Potamogeton natans    Gäddnate
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Juncus alpinoarticulatus ssp. alpestris    Nordtåg
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,några bestånd ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782525, 1339393] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Juncus bufonius    Vägtåg
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,skogsbilväg och dike ,rikligt utefter flera meter ,2010 (BGM)
Juncus effusus    Veketåg
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Juncus filiformis    Trådtåg
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ) ,fuktdrag på hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789280, 1342750] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Juncus stygius    Dytåg
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka ,2010 (BGM)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Luzula pilosa    Vårfryle
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783330, 1338620] ) ,blandskog, öppen , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789540, 1349250] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 7j , [6789810, 1346470] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.) (14C 8j , [6790000, 1346540] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.) (14C 8j , [6790520, 1346230] ) ,blockterräng, rasbranter, vid vatten i fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.) (14D 1d , [6757130, 1368940] ) ,kärrstråk, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.) (14C 8j , [6790780, 1348040] ) ,dalbotten, fjälldal, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex bigelowii    Styvstarr
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Carex brunnescens    Nickstarr
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Carex canescens    Gråstarr
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,rikligt ,2010 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Carex digitata    Vispstarr
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ) ,frodig diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,Frodig skogsbrant ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,enstaka ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676625, 137021] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2010 (MNo)
Carex dioica    Nålstarr
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675371, 135828] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Carex disperma    Spädstarr
Smilbäcken (artp.) (14D 3c , [6768559, 1360685] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Carex echinata    Stjärnstarr
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675371, 135828] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex flava    Knagglestarr
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr ,tre tuvor ,2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex globularis    Klotstarr
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6786738, 1349292] ) , , 1991 (Arne Anderberg)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SV Bockskärstjärnen (14D 0b , [675184, 135576] ) , ~refl~ ,liten lösbottenmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [675158, 135579] ) , ~refl~ ,backmyr , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,några tuvor ,2010 (BGM)
Carex magellanica    Sumpstarr
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789150, 1342900] ) ,bäckstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,dike/bäck och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675371, 135828] ) , ~refl~ ,liten backmyr , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Carex ovalis    Harstarr
S om Ö Tandö (13D 9d , [67481, 13697] ) ,vägkant ,flera ex ,1986 (PEr)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka tuvor ,2010 (BGM)
Carex pallescens    Blekstarr
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,enstaka ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Carex pauciflora    Taggstarr
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788760, 1348300] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
1 km söder om Västagården (14D 2d , [67640, 13660] ) ,slåtteräng ,några ,2012 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ) ,artrik slåtteräng ,några tuvor ,1987 (LBr)
Carex rostrata    Flaskstarr
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägdike , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näråkvarnen, Näran (artp.) (14C 7i , [6789260, 1342760] ) ,bäckstrand, blandskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Carex vaginata    Slidstarr
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ) ,i och nedanför diabaspåverkad brant ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens m.allm. , 1996 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ) , ~refl~ ,strand vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,rikligt ,2010 (MNo)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Eriophorum gracile    Kärrull
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,rikt backkärr ,ett hundratal ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Nötkölen 16 km SSO S. Löten (artp.) (14C 0j , [6752676, 1348944] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1986 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Trichophorum alpinum    Snip
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ) ,myr ,enstaka tuvor ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,myr , 2014 (HLe)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
SO Äppelrostjärnen (14D 0b , [675036, 135537] ) , ~refl~ ,strand och sumpskog vid tjärn , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1980 (Louise Grundeus)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Märrbäcksflöten 8 km NO S. Löten (artp.) (14C 4j , [6772625, 1347582] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Louise Grundeus)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.) (14D 3b , [6767523, 1357191] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (LBr)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6786810, 1350520] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Agrostis canina    Brunven
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)
Agrostis capillaris    Rödven
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,vägkant , 2014 (HLe)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Agrostis stolonifera    Krypven
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lövhön, söder om (artp.) (14D 2e , [6764788, 1372509] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Backholen, Ö om väg 297 (14D 3d , [67687, 13665] ) ,fiskdamm ,rikligt ,1987 (PEr)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ) , ~refl~ ,fäbod och strand , frekvens ej bedömd , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Apera spica-venti    Åkerkösa
Limedsforsen vid länsvägen Bu-Sörbäcken (14D 1d , [6755, 1369] ) ,flerstädes efter insåning på nya vägbanken ,massvis 1975 (PEr) ----- enstaka 1980 (ERIKS. 1987) ------- på väg att helt försvinna,endast enstaka ex ,1988 (PEr)
Briza media    Darrgräs
Västagården (14D 2d , [676487, 136583] ) ,gräsbacke ,c:a 20 ex ,2010 (BGM)
Bromus inermis    Foderlosta
Husom (14D 2d , [67629, 13669] ) ,vägkant ,flera ex ,1981 (PEr)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Calamagrostis canescens    Grenrör
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [675376, 135817] ) , ~refl~ ,gransluttning , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.) (14D 4a , [6770855, 1351990] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1986 (LBr)
Calamagrostis stricta    Madrör
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark med fuktigare delar , 2016 (MNo)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Bygärdet, S Kyrkan (14D 1d , [67595, 13676] ) ,vägkant , 1985 (PEr)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,kärr , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Birkebergets västsluttning (artp.) (14C 3j , [6768960, 1346273] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7i , [6785850, 1344970] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.) (14C 7j , [6788770, 1348320] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.) (14C 7j , [6788790, 1348340] ) ,myrkant, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.) (14C 7j , [6789610, 1349380] ) ,åstrand, skogså ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ) ,barrskog , 2014 (HLe)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.) (14C 3j , [6767932, 1346129] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782090, 1338674] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,enstaka tuvor ,2010 (BGM)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.) (14D 3d , [6769270, 1369128] ) ,vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752669, 1369340] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
HierochloŽ hirta    Myskgräs
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
HierochloŽ hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,c:a 25 strån ,2010 (MNo)
Holcus mollis    Lentåtel
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Luttumyrens fäbod (=Spikodlingen) (14D 3e , [67684, 13701] ) ,övergiven ängsmark-åkermark ,ca 100 m2 rent bestånd ,1987 (LBr)
Bergsätra fäbod, Västra Lima,(vid fäbodvägens slut) (14D 0c , [67536, 13626] ) ,vägkant mot fäbodvall ,rikligt ,1980 (PEr)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Limedsforsen (14D 1d , [67562, 13688] ) ,vägkant ,antagligen inkommen genom gräsfröinsåning ,fåtalig ,1980 (PEr)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Limedsforsen (14D 1d , [67562, 13688] ) ,vägkant ,antagligen inkommen genom gräsfröinsåning ,fåtalig ,1980 (PEr)
Melica nutans    Bergslok
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ) ,granskog och hällmark , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ) ,frisk blandskog ,mkt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676580, 137033] ) ,frisk skogsglänta ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ) ,gammelskog , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676580, 137033] ) ,frisk skogsglänta ,rikligt ,2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ) ,rasbrant ,rikligt ,2010 (MNo)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.) (14C 7j , [6786150, 1345010] ) ,granskog, vid bäck, vid fjällfot ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752150, 1379418] ) ,står på en bäck omgiven av granblandskog , 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.) (14D 0f , [6752154, 1379442] ) ,längs med en bäck ,noterad ,2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ) ,backkärr , 2009 (BGM)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ) ,backkärr nedom berget , 2017 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Dammkölen-Gravbergskölen 20 km VSV Venjan (artp.) (14D 0f , [6753254, 1378304] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
V Torbygraven (artp.) (14D 1b , [6759984, 1357871] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mellanbodkölen (artp.) (14D 2c , [6761085, 1360921] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Lima vid prästladan (artp.) (14D 2d , [6760147, 1367038] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.) (14D 2e , [6764769, 1371619] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6769997, 1372159] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1986 (LBr)
Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.) (14D 4b , [6773575, 1357233] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Nardus stricta    Stagg
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens allm. , 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Risberget (artp.) (14C 2i , [6760881, 1341902] ) , ,noterad ,2016 (Roger Gran)
Lilla Moberget (artp.) (14C 7i , [6788287, 1341529] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14C 8j , [6790370, 1349980] ) ,slänt mot å, myrmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6791943, 1348354] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skärskeppdalen (artp.) (14D 2e , [6764353, 1372920] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.) (14D 3e , [6765047, 1372035] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
900 m N ä i Ytternäs, V om nya vägen (14D 1d , [67552, 13695] ) ,igenväxtängsmark ,2 stora bestånd ,1988 (PEr)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ) ,lövskog vid å , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ) ,blöt vändplan ,ett tiotal strån ,2010 (MNo)
Södra Vardsätern (artp.) (13D 9b , [6749755, 1356287] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Hundfjället, Joänget (artp.) (14C 7j , [6787760, 1346770] ) ,skidbacke, vid bäck , 2008 (Håkan Gustafsson)
Fenningsbergets fäbodar (artp.) (14D 3d , [6766730, 1369368] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ) ,torr mager gräsbacke och P-plats ,rikligt ,2010 (BGM)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6782195, 1338989] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.) (14C 6h , [6783340, 1338640] ) ,betesmark , 2007 (Håkan Gustafsson)
Allangropen (artp.) (14D 1d , [6757062, 1367857] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Phragmites australis    Vass
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.) (14C 1j , [6755100, 1345000] ) , , 1991 (Louise Grundeus)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.) (14D 2c , [6762973, 1361716] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (LBr)
Poa alpina    Fjällgröe
Funnen på de flesta besökta fäbodar ( , ) ,betes- eller slåttermark av torrare,ofta artrikare typ varierande ,1987 (LBr)
Poa annua    Vitgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Poa glauca    Blågröe
Fenningberget (14D 3e , [676645, 137012] ) ,diabasbrant ,mycket rikligt ,2010 (MNo)
Poa nemoralis    Lundgröe
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ) ,gräsmark , 2014 (DABS)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ) ,frodigt hygge ,rikligt ,2010 (BGM)
Poa palustris    Sengröe
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ) ,vägslänt, ängsmark , 2014 (IPt)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ) ,slåttrad fäbodmark , 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ) ,vägkant och dike , 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ) ,bäck med ruderatmark , 2012 (HLe)
Norra Vardsätern (14D 0b , [675009, 135620] ) , ~refl~ ,mager fäbodvall , frekvens t.allm. , 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ) ,skjutbaneområde , 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ) ,fäbod med slåttermark och myrstråk , 2012 (MNo)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.) (14D 2d , [6760152, 1367344] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Poa trivialis    Kärrgröe
V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ) ,strand , 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ) ,våtäng , 2014 (IPt)

Uppdaterad 2018-04-06