JÄRNA

505 arter

5046 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Bäck S Hällsjöberget (13E 3b , [6716123, 1406478] ) , ~refl~ ,bäck i björksumpskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Bäck från Lissflån. (13E 4b , [6721252, 1406778] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Stora Gnupen (artp.) (13E 5c , [6726002, 1411409] ) ,hällmarkstallskog sluttande hällmarken ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Flögforsen uppströms 200 m Östra sidan (13E 3c , [67167, 14115] ) ,älvstrand ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ) , ~refl~ ,granskog , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724873, 1412370] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697942, 1412119] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Söder om Korpnäsmyran (13E 0c , [6701075, 1411846] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Laktjärn 300 m V (13E 2c , [6713850, 1411860] ) , ~refl~ ,tallhed , 2000 (HLe)
Oxtjärnsmossen 100 m N (13E 2c , [6714430, 1413590] ) ,banvall , 2002 (HLe)
Väg ca 150 m N N Hellsjön (13E 3b , [6717098, 1405122] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog ,5 kvadratmeter ,2008 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,tallhed , 2009 (HLe)
Skamsberget 500 m N (13E 2c , [6712220, 1414250] ) , ~refl~ ,tallskog , 1995 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,tallskog , 2011 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
SSO Hällsjöberget vid skogsbilväg (13E 3b , [6715895, 1406892] ) , ~refl~ ,vägkant i barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,kärr med rikare partier , 2000 (HLe)
Ca 500 m S Svenstjärn (13E 3b , [6718456, 1409310] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sandsjöbotten , 2012 (HLe)
Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ) , ~refl~ ,älv sandstrand , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Norra delen av N Hellsjön (13E 3b , [6716911, 1405025] ) , ~refl~ ,sandbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) , ~refl~ ,älvstrand med sand , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ) , ~refl~ ,älv sandstrand , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) ,sandbotten i älv , 2011 (HLe)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,banvall , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Vägen ca 1 kn Ö Tretjärn (13E 0c , [6703600, 1412188] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sandsjöbotten , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Tupptjärnen (13E 3c , [6719165, 1411917] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vattenloka , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Svantjärn (13E 5c , [6726098, 1412248] ) , ~refl~ ,myrtjärn , frekvens t.allm. , 1995 (HLe)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Bäck från Skamsåsen vid järnväg (12E 9c , [6699749, 1410236] ) ,banvall , 1989 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Dalasågen N virkesterminal (13E 2c , [6713500, 1412470] ) , ~refl~ ,banvall , 2000 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,dike , 2012 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Stardasforsen södra sidan (13E 0c , [6703966, 1412529] ) , ~refl~ ,frisk gräsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
Flögforsen nedströms (13E 3c , [6716040, 1411080] ) , ~refl~ ,älvstrand , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens allm. , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2000 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696581, 1410942] ) ,bergvägg , 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Hällsjöberget Ö delen (13E 3b , [6717269, 1406259] ) , ~refl~ ,brant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , 1989 (HLe)
lissflåberget (13E 4b , [6721894, 1407769] ) , ~refl~ ,block , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Gulltjärnen 300 m S (artp.) (13E 3c , [6719170, 1413560] ) ,blåbärsgranskog , 2007 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724435, 1411337] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726770, 1421528] ) ,barrskog i branter örtrik barrskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Flintbodarna strax N (13E 3c , [6718004, 1411535] ) , ~refl~ ,blandskog , 2003 (HLe)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) ,fuktig blandskog ,10 kvadratmeter ,2006 (HLe)
Söder de två västra stugorna vid Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [67234, 14066] ) ,fuktig granskog ,ca 5 ,2004 (HLe)
Flögsjöbergets fäbod, S delen de två västra husen (13E 4b , [67234, 14068] ) ,fuktig granskog ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Holkbergets Ö-sluttning (13E 4c , [67210, 14140] ) ,barrskog 10-20 år ,spridd ,1990 (HLe & ULe)
St. Gnupen O-sluttning (13E 5c , [67258, 14117] ) ,barrskog ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ) ,bäck med barrblandskog ,ca 5 ex ,1995 (HLe)
Bäck ca 150 m N liten tjärn o om St Gnupen (13E 5c , [6726447, 1411786] ) , ~refl~ ,örtrik bäckstrand , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöttubergets SO-sluttning (13E 5d , [67267, 14156] ) ,barrskogshygge ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
500 m V Ormittjärn,längs bäck (13E 5e , [67271, 14215] ) ,bäckkant ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
~600 m V Ormittjärn (13E 5e , [67271, 14214] ) ,bergbrant ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725070, 1411530] ) ,sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696581, 1410942] ) ,bergvägg , 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , 1989 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ) , ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726542, 1421739] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,3 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Ca 500 m N Eldforsen östra sidan älven (13E 0c , [6703469, 1413586] ) , ~refl~ ,sumpskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726512, 1421731] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Vansberget,bäck S Gäddån (13E 5b , [67270, 14080] ) ,bäck,sumpig mark ,ca 20 ex ,1988 (HLe & UGn)
Ca 500 m längs bäck fr Ö. Skamsåsen mot jvg (DFl) (12E 9c , [66990, 14104] ) ,bäckkant ,5-10 bestånd ,1989 (HLe & UGn)
Stora Mantjärn (artp.) (13E 4c , [6720838, 1414512] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Övre Milborg 200 m N (13E 1c , [6705090, 1410580] ) , ~refl~ ,bäck , 2010 (HLe)
Dalasågen N timmerterminal (13E 2c , [6713570, 1412480] ) , ~refl~ ,fd äng , 2000 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , 2011 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens ej bedömd , 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724435, 1411337] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ) , ~refl~ ,frisk granskog , 2009 (HLe)
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Övre Milborg 300 m NV (13E 1c , [6705020, 1410600] ) , ~refl~ ,bäck , 2010 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Hällsjöberget V delen (13E 3b , [6716676, 1405366] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens ej bedömd , 1996 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ) , ~refl~ ,tallskog , 2009 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Picea abies    Gran
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711550, 1415160] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724460, 1411610] ) ,talldominerad brant skog, grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Snöttuberget (artp.) (13E 5d , [6725758, 1415439] ) ,blandskog (med gran igenväxande lövbränna) , 1991 (MBm)
Pinus contorta    Contortatall
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 250 m V Götvallarna (13E 0c , [6702142, 1413294] ) , ~refl~ ,fd grustag , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711550, 1415160] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Louise Grundeus)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724460, 1411610] ) ,talldominerad brant skog, grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Populus tremula    Asp
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ) , ~refl~ ,frisk granskog , 2009 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ) , ~refl~ ,tallskog , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens ej bedömd , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724794, 1411567] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724810, 1411125] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724837, 1411607] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Snöttuberget (artp.) (13E 5d , [6725758, 1415439] ) ,blandskog (med gran igenväxande lövbränna) , 1991 (MBm)
Salix aurita    Bindvide
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,vägkant,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Salix cinerea    Gråvide
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Klacktjärnen O delen (13E 1c , [6709680, 1411700] ) ,sjöstrand , 1997 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens allm. , 2006 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Bäck vid vägkorsning ca 300 m NO Svarttjärn (13E 5c , [6726285, 1412516] ) ,örtrik bäckstrand ,enstaka ,2007 (HLe)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ) ,bäck med barrblandskog ,enstaka ,1995 (HLe)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Nära Ö.utfarten från byn (13E 2e , [6714, 1423] ) ,sandtag , 2001 (BEn)
Salix lapponum    Lappvide
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,kärr med rikare partier , 2000 (HLe)
Bäck utlopp i Nissjön (13E 3b , [6718627, 1409367] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vattenloka , 2017 (IPt)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) , ~refl~ ,älvstrand med sand , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,vägkant,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Träkol 500 m V (13E 2c , [6712200, 1412210] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägdike , 2011 (HLe)
Vattmorkölen N delen (13E 3b , [6715212, 1406827] ) , ~refl~ ,mosse , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Salix pentandra    Jolster
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,damm , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Atlasruta (13E 0d ) , ,frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Vakerskogen (12E 9b , [6695250, 1407533] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2001 (HLe)
Strax S Svenstjärn (13E 3b , [6718846, 1409140] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ) , ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Inlandsbanan ,S Grimstjärnen (13E 1c , [67084, 14126] ) ,banvall ,2-3 ex ,1989 (HLe & UGn)
Dalasågen N virkesterminal (13E 2c , [6713500, 1412470] ) , ~refl~ ,banvall , 2000 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411746] ) , ~refl~ ,banvall , 2003 (HLe)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
V älvstranden vid Krogen 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ) ,älvbrink ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Krogens fd fäbod 300 m O (13E 1c , [6708000, 1413490] ) , ~refl~ ,torräng , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
250 m N Van (13E 4b , [6724456, 1409132] ) ,tallhed ,3 ,2006 (HLe)
Myrica gale    Pors
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
200 m V Aborrtjärn (13E 5c , [6725577, 1412192] ) , ~refl~ ,myrtjärn , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Myr öster om St. Gnupen 8 km SO Finnbodarna (artp.) (13E 5c , [6725910, 1412090] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Alnus glutinosa    Klibbal
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Utloppet Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704600, 1409790] ) ,älvstrand , 2011 (HLe)
Gruckå kvarn (13E 1b , [67097, 14083] ) ,åkant ,1 ex ,1991 (HLe & ULe)
Klacktjärnen O delen (13E 1c , [6709680, 1411700] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 1997 (HLe)
Hästingsflotten (13E 1d , ) ,lövkärr med björk o gran enstaka ,frekvens ,1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1e , [6706, 1420] ) ,lövkärr med björk o gran ,enstaka ,frekvens ,1987 (LBr)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Storsjön vid Snöåbruk (13E 2f , [67144, 14257] ) ,sjöstrand ,1 ex ,1991 (HLe & ULe)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1996 (HLe)
Hällsjöberget V delen (13E 3b , [6716676, 1405366] ) , ~refl~ ,granskog , 1996 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , 1996 (HLe)
Bäck V Tvåbudkölen (13E 3b , [6719106, 1406202] ) , ~refl~ ,bäck i gransumpskog , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder ,enstaka ,1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Göflån-Lisjön (13E 4e , [67242, 14235] ) ,efter bäcken ,1 ex ,1991 (HLe & ULe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Ca 300 m N Aborrtjärn vid vägen. (13E 5c , [6725634, 1412581] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Öradtjärnsbäcken ~1 km N Hulån (13E 5d , [67257, 14163] ) ,bäck ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Längs bäcken från Ormittjärn,Flatberget (13E 5e , [6726, 1421] ) ,bäckkanter o småkärr ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Alnus glutinosa x incana    
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726528, 1421729] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,fattigkärr , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697942, 1412119] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , 2011 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Snöttuberget (artp.) (13E 5d , [6725758, 1415439] ) ,blandskog (med gran igenväxande lövbränna) , 1991 (MBm)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6696306, 1410958] ) ,back i barrblandskog , 2008 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724460, 1411610] ) ,talldominerad brant skog, grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Corylus avellana    Hassel
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Quercus robur    Ek
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus ,kvarstående ,2009 (DABS)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka (små) ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
St. Gnupen O-sluttning (13E 5c , [67257, 14115] ) ,barrskog ,enstaka små ,1990 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Cannabis sativa    Hampa
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,rabatt ,2 ex ,1995 (HLe)
Humulus lupulus    Humle
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängsmark , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,gräsmark vid hus , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens ej bedömd , 2004 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ) , ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Bistorta major    Stor ormrot
Stockholmskojan (13E 4b , [6720187, 1408426] ) , ~refl~ ,fd tomt/ängsmark , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Bistorta vivipara    Ormrot
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Rv 64 ca 200 m N vägen till Finnjälsen (12E 9c , [6696654, 1411486] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt ,25 plantor ,2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2000 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Fallopia japonica    Parkslide
Fd Hemköp (13E 2c , [6711100, 1413250] ) ,gräsmark , 2009 (HLe)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Polygonum aviculare    Trampört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,gräsplan , 2009 (DABS)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant, sjö, tomtmark, järnväg , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Liss-Jällån vägkorsning ca 600 m N Finnjälsen (12E 9c , [6696306, 1411088] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Fd banvaktsstuga vid Valsjöbergstjärn (13E 0c , [6700244, 1410879] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stövlingsvallen (13E 5c , [6727569, 1413425] ) , ~refl~ ,tomt med röjd mager ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Vägkors till Vakern (13E 0c , [6702337, 1413570] ) , ~refl~ ,grusplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Vägkors till Vakern (13E 0c , [6702337, 1413570] ) , ~refl~ ,grusplan , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stigen strax N Lerbäcken (13E 1c , [6708520, 1413420] ) , ~refl~ ,stig , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vålberget norra stugan (13E 5c , [6725943, 1413466] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens t.allm. , 1995 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ) , ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark , 2009 (HLe)
Chenopodium album    Svinmålla
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Chenopodium glaucum    Blåmålla
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,park, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Cerastium arvense    Fältarv
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens utlopp (13E 1c , [6708400, 1413470] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) , ~refl~ ,vägkant , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Herniaria glabra    Knytling
Medborgarhuset Vansbro (13E 2c , [67114, 14130] ) ,mellan betongplattor ,c:a 25 ,2011 (MNo)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ) ,hygge i Ö-exp.bergsluttn. ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Skålkarls-Snårberg (13E 5d , [67275, 14166] ) ,igenväxt fäbodvall ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Liss-Jällån vägkorsning ca 600 m N Finnjälsen (12E 9c , [6696306, 1411088] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Scleranthus annuus ssp. polycarpos    Tuvknavel
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
Silene dioica    Rödblära
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Skamsådens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ) , ~refl~ ,kulturmarker , 2010 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Silene latifolia    Vitblära
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Silene vulgaris    Smällglim
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,gräsmark vid hus , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vid stuga O Svantjärn. (13E 5c , [6725935, 1412695] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
100 m NO Karabudkölen (13E 5c , [6729374, 1411567] ) ,vändplan ,ca 5 ex ,2007 (HLe)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stellaria alsine    Källarv
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) , ~refl~ ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,skogskant , 2009 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant med trädgårdsavfall , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Vålberget södra stugan (13E 5c , [6725748, 1413499] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Nuphar lutea    Gul näckros
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sandsjöbotten , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjö , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,tjärn , 2009 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,å , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Lissflån (13E 4b , [6721285, 1406429] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6726309, 1411721] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Rutån (artp.) (13E 1d , [6707359, 1418010] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Valssjön (13E 0c , [6701588, 1410566] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 500 m S Svenstjärn (13E 3b , [6718456, 1409310] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Tupptjärnen (13E 3c , [6719165, 1411917] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2000 (HLe)
200 m V Aborrtjärn (13E 5c , [6725577, 1412192] ) , ~refl~ ,myrtjärn , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Actaea spicata    Trolldruva
Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696460, 1410934] ) ,örtrik granskog ,ca 25 ,2008 (HLe)
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ) ,hygge i Ö-exp.bergsluttn. ,~5 ex ,1988 (HLe & UGn)
Vansberget,bäck S Gäddån (13E 5b , [6727, 1407] ) ,bäckravin ,2 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Vansberget,300 m Ö toppen .fall (13E 5b , [67288, 14068] ) , ,ca 10 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726512, 1421731] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ) ,hygge i Ö-exp.bergsluttn. ,~10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Sönnberget strax V toppen (13E 0c , [67003, 14140] ) ,hygge ,2-3 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Sönnberget V sidan (13E 0c , [6700505, 1413928] ) , ~refl~ ,hygge på bergssluttning ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Högberget (artp.) (13E 5b , [6728737, 1409098] ) ,betad skog / , 2001 (Skogsstyrelsen)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726512, 1421731] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726528, 1421729] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726533, 1421760] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726699, 1421661] ) ,barrskog i branter örtrik barrskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6695058, 1410520] ) ,gransumpskog , 2008 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Längs bäck vid vägkorsning N Olarsvallen (13E 4b , [6723350, 1408945] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.) (13E 2d , [6714536, 1419340] ) , ,noterad ,2016 (Anders Lindholm)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Tretjärn (13E 0c , [67038, 14109] ) ,tallhed, numera stugby ,? ,2005 (Lisa Duvbäck)
Vägen mot Hummelforsen ca 150 m öster Vakran (13E 0c , [6704039, 1410687] ) , ~refl~ ,tallskog ,ca 50 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäcken intill riksvägen (13E 1c , [67095, 14141] ) ,sandig åskulle ,3 ex ,1990 (Elofsson Maria)
F.d.täkt vid väg till Hedtjärn från väg 242 (13E 1c , [67096, 14141] ) ,sand ,3 ex ,1989 (HLe & UGn)
Uppsälje på Storön (13E 2d , [6711, 1417] ) , ,enstaka ex. ,2005 (Lisa Duvbäck)
Morn (13E 2d , [67138, 14195] ) ,kraftledningsgata ,? ,2005 (Lisa Duvbäck)
Högosta (13E 2e , [67123, 14243] ) ,tallhed nära älven ,ca 100 m2 ,2005 (Mia Lidmark)
Kvarnåker ,Baggvägen 47 (13E 2e , [67139, 14233] ) ,tomtmark ,ca 50 ex. ,2005 (Högosta Lars Johansson)
Grånäs - Morbyn (13E 2e , [6714150, 1420080] ) ,ås invid älven ,4-5 tuvor ,2005 (Åsa Larsson)
Snöåbyn, ca 1000 m S om ö i Snöåbyn (13E 2f , [67119, 14254] ) , , 1980 (BEh)
Vansbro, Rossängen (Vansbro 6:3) (13E 1c , [6709869, 1413224] ) ,tomtmark, gräsmatta i skogsmark ,ca 10 ex. ,2005 (BIrgitta Söderlund)
Vansbro, Rossängen (Vansbro 6:3) (artp.) (13E 1c , [6709869, 1413224] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Sännbäcken (artp.) (13E 1c , [6709559, 1414277] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Kraftledningsgata S om Morn (artp.) (13E 2d , [6713911, 1419531] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Vikarheden (artp.) (13E 2d , [6714217, 1418486] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2003 (Maja Wressel)
Vikarheden (artp.) (13E 2d , [6714217, 1418486] ) , ,ej återfunnen plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Högosta (artp.) (13E 2e , [6712355, 1424355] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker, 175 m ssv Vattenverket (artp.) (13E 2e , [6712884, 1424241] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
"""Snöåbyn vid """"Rännheden""""""" (artp.) (13E 2e , [6712886, 1424979] ) , ,32 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
"""Snöåbyn vid """"Rävheden""""""" (artp.) (13E 2e , [6712888, 1424976] ) , ,84 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker mellan Grådan och Vattenverket (artp.) (13E 2e , [6713169, 1424124] ) , ,22 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker, Baggvägen 47 (artp.) (13E 2e , [6713533, 1423696] ) , ,47 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker (artp.) (13E 2e , [6713669, 1423191] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Grånäs, Hembygdsgården (artp.) (13E 2e , [6713981, 1420415] ) , ,ej återfunnen plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Grånäs, Hembygdsgården (artp.) (13E 2e , [6713981, 1420415] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Maja Wressel)
Grånäs (artp.) (13E 2e , [6714098, 1420421] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Kvarnåker nr 51 (artp.) (13E 2e , [6714139, 1424020] ) , ,26 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Grånäs vägskärningen (artp.) (13E 2e , [6714141, 1420022] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Anders Lindholm)
Morn (artp.) (13E 2e , [6714141, 1420024] ) , ,232 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Snöbyn (artp.) (13E 2f , [6711900, 1425400] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Snöåbyn vid avfarten (artp.) (13E 2f , [6712659, 1425369] ) , ,47 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Skålö nr 344 (artp.) (13E 3d , [6716047, 1417744] ) , ,14 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Skålö, öst om Åktjärnen (artp.) (13E 3d , [6716355, 1417186] ) , ,25 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ) , ~refl~ ,igenväxande tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Caltha palustris    Kabbleka
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Fritidshus västra sidan Vanån strax ovanför Vansforsen (13E 4b , [6722374, 1409473] ) , ~refl~ ,fritidshus med ängsmark , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Götgården, källa (artp.) (13E 2d , [6714507, 1419351] ) , ,noterad ,2016 (Anders Lindholm)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ) ,gammal ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,park, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,slåttermark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2000 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Gruckån ~500 m nedstr. Inlandsbanan (13E 1c , [67084, 14126] ) ,å ,~20 ex ,1989 (HLe & UGn)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2001 (HLe)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Flögforsen (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älv ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Vansjön nedanför Vans fd station (13E 4b , [67239, 14091] ) ,sjö med strand och botten av sand ,ca 5 ,2004 (HLe)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2000 (HLe)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ) , ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten , frekvens ej bedömd , 2004 (HLe)
Kringlan, NV-bukten (artp.) (13E 2e , [6714567, 1420381] ) , ,100 m² ,2018 (Anders Lindholm)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.) (13E 3d , [6715171, 1419103] ) ,sandbotten, mkt strand och botten blottad då älven har mkt lågt vattenstånd i sommar. ,blomning ,2013 (Anders Lindholm)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.) (13E 3d , [6715171, 1419103] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,tomt, gräsmark , 2009 (DABS)
Stuga vid Inlandsbanan-Gruckån (13E 1c , [67075, 14118] ) ,f.d.äng ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ) , ~refl~ ,vägkant ,några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ) ,skogsdunge,trädgårdsavfall , 2007 (IPt)
Fumaria officinalis    Jordrök
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Äppelbovägen västra utfarten (13E 2c , [6711260, 1412790] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (HLe)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Ö Hulåns idrottsplats,jvg (13E 3d , [67154, 14187] ) ,banvall ,1 ex ,1989 (HLe & UGn)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ) , ~refl~ ,ruderatmark ,1 ex. ,2002 (HLe)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Ca 200 m SV Övre Milborg (13E 0c , [6704683, 1410708] ) , ~refl~ ,älvbrink ,5 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens utlopp i V-dalälven 2 km S Vansbro (13E 1c , [67085, 14134] ) ,vägkant ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Brassica napus    Raps
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,åker , 2017 (IPt)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Tullgatan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1413390] ) ,uppgrävd gräsmatta , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Ca 200 m SV Övre Milborg (13E 0c , [6704683, 1410708] ) , ~refl~ ,älvbrink , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö N Hellsjön (13E 3b , [6716781, 1405187] ) , ~refl~ ,väg , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vid stuga O Svantjärn. (13E 5c , [6725935, 1412695] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Erysimum hieraciifolium    Bergkårel
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ) , ~refl~ ,ruderatmark ,enstaka ,2002 (HLe)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Vägen till Andersfors (12E 9b , [66994, 14090] ) ,fuktig vägkant vid bäckkorsning ,2 ex ,1989 (HLe & UGn)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Tullgatan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1413390] ) ,uppgrävd gräsmatta , 2016 (HLe)
Subularia aquatica    Sylört
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Gruckå kvarn,strax uppströms (13E 1b , [67097, 14083] ) ,blottlags sandbotten ,t.allmän ,1991 (HLe & ULe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Thlaspi arvense    Penningört
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant med trädgårdsavfall , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Drosera anglica    Storsileshår
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Härjflån (13E 1c , [67075, 14138] ) ,sank myr ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ) ,blött lösbottenkärr ,t.rikligt ,1987 (LBr)
Hästingsflotten,västligaste delen (13E 1d , [67068, 14182] ) ,blött lösbottenkärr ,rikligt lokalt ,1987 (LBr)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
V.Bäcka odling (13E 2b , [67103, 14093] ) ,kärr.i höljor på dy ,m.a. ,1991 (HLe & ULe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ) , ~refl~ ,kärr med lösbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
500 m S om Lissflån (13E 4b , [6720919, 1406559] ) , ~refl~ ,kärr med höljor , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägdike , 2011 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård ,ca 20 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,Banvall , 2009 (HLe)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Östanrönningen 150 m V (13E 0b , [6704431, 1408042] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2009 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,utkast vägkant , 2012 (HLe)
Länsmansbäcken (artp.) (13E 3d , [6716007, 1419447] ) ,lövsumpskog / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd.tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Vålberget norra stugan (13E 5c , [6725943, 1413466] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ) ,bäck granskog , 1989 (HLe)
Stardasforsen N sidan älven (13E 0c , [6704031, 1412814] ) , ~refl~ ,fd slåttermark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,blandskog , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ) ,vägdike , 2009 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ) , ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark , 2009 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Vansbro handelsträdgård (13E 1c , [6709060, 1413520] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711060, 1413540] ) ,slänt , 2007 (IPt)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ) ,gräsplan nära järnvägen ,fåtal ,2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ) ,gräsplan, vägkanter ,riklgt ,2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ) ,vägkanter , 2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [6710240, 1415860] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ) ,ängsmark samt vägdike , 2008 (IPt)
V om Kvarnåker (13E 2e , [6714500, 1422920] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,gräsmark vid hus , 2011 (HLe)
Nordanåker (13E 3d , [6716430, 1419310] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Nordanåker, mot Skålö (13E 3d , [6716850, 1418560] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711060, 1413540] ) ,slänt , 2007 (IPt)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ) ,gräsplan nära järnvägen ,fåtal ,2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ) ,gräsplan, vägkanter ,rikligt ,2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [6710240, 1415860] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ) ,ängsmark samt vägdike , 2008 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nordanåker (13E 3d , [6716430, 1419310] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Nordanåker, mot Skålö (13E 3d , [6716850, 1418560] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Vakern (12E 9b , [6695250, 1407533] ) ,tomtmark ,1 blommande kraftig planta ,2009 (DABS & IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS & IPt)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,gräsplan ,spridd ,2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,igenväxande ängsmark ,rikligt spridd ,2009 (DABS & IPt)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711040, 1413590] ) ,slänt ,fåtal ,2007 (IPt)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ) ,gräsplan nära järnvägen ,fåtal ,2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ) ,gräsplan, vägkanter ,rikligt ,2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [6710240, 1415860] ) ,vägkant ,några m2 ,2005 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ) ,vägdike , 2009 (IPt)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711050, 1413580] ) ,slänt ,fåtal ,2007 (IPt)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ) ,gräsplan nära järnvägen ,fåtal ,2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ) ,gräsplan, vägkanter ,fåtalig ,2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ) ,vägkanter , 2007 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
V om Kvarnåker (13E 2e , [6714500, 1422920] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ) ,gräsplan, vägkanter ,fåtalig ,2007 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ) ,ängsmark samt vägdike , 2008 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Nordanåker (13E 3d , [6716430, 1419310] ) ,vägkant ,enstaka ,2006 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Norra huset vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723488, 1408726] ) , ~refl~ ,fd ängsmark, bäck , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,parkering ,fåtal ,2009 (DABS & IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ) , ~refl~ ,ruderatmark ,1 ex ,2002 (HLe)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ) ,vägkanter, skogsmark ,spridd på många lokaler ,2007 (IPt)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Potentilla anserina    Gåsört
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,banvall , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Ca 500 m S Götvallarna vid Jällån (13E 0c , [6701898, 1413440] ) , ~refl~ ,fd slåttermark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Gladtjärn,badplats (13E 1d , [67089, 14178] ) ,gräsmark ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Vanlig i Vansbro samhälle (13E 2c , ) ,gräsmatta ,1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Uppsälje vid landsvägen (13E 2d , [67103, 14165] ) ,vägkant ,m.a. ,1991 (HLe & ULe)
Storsjön vid Snöåbruk (13E 2f , [67144, 14257] ) ,gräsmatta ,m.a. ,1991 (HLe & ULe)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ) ,vägkant .åkerkant ,gräsmatta ,m.a. ,1990 (HLe & ULe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,gräsmark ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Gensens badplats (13E 3e , [67181, 14235] ) ,gräsmatta ,sparsam ,1991 (HLe & ULe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,park, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Atlasruta (13E 0d ) , ,frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Potentilla fruticosa    Tok
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Hjvgstnembygdsgård, Grånäs (13E 2e , [67141, 14203] ) ,skogsbacke ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Fragaria vesca    Smultron
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726762, 1421411] ) ,barrskog i branter ställvis örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Geum rivale    Humleblomster
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Ca 500 m S Götvallarna vid Jällån (13E 0c , [6701898, 1413440] ) , ~refl~ ,fd slåttermark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängsmark , 2009 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lerbäcken, 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ) ,äng-åker f.d ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ) ,vägkant ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Vanlig i Vansbro samhälle (13E 2c , ) ,gräsmatta ,1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Uppsälje vid landsvägen (13E 2d , [67103, 14165] ) ,vägkant ,m.a. ,1991 (HLe & ULe)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ) ,vägkant .åkerkant ,gräsmatta ,m.a. ,1990 (HLe & ULe)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Ca 100 m S kraftstation (13E 0c , [6702940, 1413367] ) , ~refl~ ,torr gräsmark ,spridd på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Potentilla erecta    Blodrot
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Vakerskogen (12E 8b , [6692640, 1407930] ) ,gammal bosättning , 2009 (DABS)
250 m N om badplats Gladtjärn (13E 1d , [67092, 14178] ) ,vägkant ,1 ex ,1990 (HLe & ULe)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Bäck vid vägkorsning ca 300 m NO Svantjärn (13E 5c , [6726285, 1412516] ) , ~refl~ ,örtrik bäckstrand , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Rosa glauca    Daggros
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ) , ~refl~ ,ruderatmark ,1 ex ,2002 (HLe)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724873, 1412375] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Rosa rugosa    Vresros
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715420, 1420734] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Vansbro samhälle (förvildad) (13E 2c , ) ,vägkanter enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,utkast vägkant , 2012 (HLe)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ) ,gransumpskog , 2008 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant, sjö, tomtmark, järnväg , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726699, 1421661] ) ,barrskog i branter örtrik barrskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726762, 1421411] ) ,barrskog i branter ställvis örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Rubus idaeus    Hallon
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [66926, 14079] ) ,gammal bosättning , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724837, 1411607] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,banvall , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog ,5 kvadratmeter ,2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ) , ~refl~ ,tallskog , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724955, 1412403] ) ,talldominerad skog, bäck, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
N vägbron över Rutån (13E 1d , [67093, 14178] ) ,åkerkant ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Söder Valssjöberget (13E 0c , [6701262, 1410627] ) , ~refl~ ,banvall ,1 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Järnvägen mellan Klosstjärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ) , ~refl~ ,banvall , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,Banvall , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station ,bangården (13E 2c , [67115, 14134] ) ,bangård ,riklig ,1988 (HLe & UGn)
Gamlabangården (artp.) (13E 2c , [6711380, 1413571] ) ,torr gräsmark ,10 plantor/tuvor ,2017 (Bernt Westin)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Laburnum anagyroides    Sydgullregn
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,1 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,blandskog , 2010 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Skogsbilväg Ö Älgsjön (13E 3b , [6715098, 1406713] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stigen strax N Lerbäcken (13E 1c , [6708520, 1413420] ) , ~refl~ ,stig , 1998 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Lotus corniculatus    Käringtand
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Vägen ca 1 kn Ö Tretjärn (13E 0c , [6703600, 1412188] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ) , ~refl~ ,igenväxande tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
S om St. Rutsberget (13E 0d , [67038, 14171] ) ,vägkant vid gård ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
200 m N vägbron över Rutån (13E 1d , [67095, 14178] ) ,vägkant ,sparsamt ,1990 (HLe & ULe)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ) ,vägkant ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Hjvgstnembygdsgård, Grånäs (13E 2e , [67141, 14203] ) ,vägkant ,m.a. ,1990 (HLe & ULe)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ) , ~refl~ ,kulturmarker , 2010 (HLe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,m.a. ,1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro station (artp.) (13E 2c , [6711653, 1413249] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715420, 1420734] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Vansbro station , bangården (13E 2c , [67115, 14134] ) ,bangård ,täml.riklig ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Vägen ca 1 kn Ö Tretjärn (13E 0c , [6703600, 1412188] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Vägen till Andersfors (12E 9b , [66994, 14090] ) ,äng vägkant ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Ca 500 m Ö Övre Milborg (13E 0c , [6704764, 1411489] ) , ~refl~ ,fd slåttermark ,spridd på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Trifolium pratense    Rödklöver
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Trifolium repens    Vitklöver
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Liss-Jällån vägkorsning ca 600 m N Finnjälsen (12E 9c , [6696306, 1411088] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Vålberget södra stugan (13E 5c , [6725748, 1413499] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Vicia cracca    Kråkvicker
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stövlingsvallen (13E 5c , [6727569, 1413425] ) , ~refl~ ,tomt med röjd mager ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid Inlandsbanan-Gruckån (13E 1c , [67075, 14118] ) ,f.d.äng ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lerbäcken, 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ) ,vägkanter ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ) ,vägkanter ,1988 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711060, 1413540] ) ,slänt ,fåtal ,2007 (IPt)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ) ,vägkant ,fåtal ,2007 (IPt)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Oxalis acetosella    Harsyra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,tomt, gräsmark , 2009 (DABS)
Stuga ca 600 m VSV Sönnberget (12E 9c , [6698072, 1412168] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ) , ~refl~ ,granskog , 1997 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Äppelholn, Götgården, Morn (artp.) (13E 2d , [6714510, 1419330] ) , ,100 plantor/tuvor ,2018 (Anders Lindholm)
Äppelholn, Götgården, Morn (artp.) (13E 2d , [6714510, 1419330] ) , ,noterad ,2016 (Anders Lindholm)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Geranium pratense    Ängsnäva
Snöåbruk (DFl) (13E 2f , [67140, 14255] ) , ,riklgt ,2004 (LBr)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Geranium robertianum    Stinknäva
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ) ,hygge i Ö-exp.bergsluttn. ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2011 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Dalasågen N timmerterminal (13E 2c , [6713570, 1412480] ) , ~refl~ ,fd äng , 2000 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Euphorbia esula    Vargtörel
Skålö, S om skolan (13E 3d , [6717330, 1418300] ) ,åkerkant ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,åker , 2017 (IPt)
Acer platanoides    Lönn
Slätta (12E 7b , [66878, 14096] ) ,ödetorp , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus ,t.rikligt ,2009 (DABS)
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ) ,hygge i Ö-exp.bergsluttn. ,2-3 ex ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,ruderatmark ,1 litet ex ,2000 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Vansberget,300 m Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ) ,gräsmark ,2 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Enstaka småplantor i Vansbro samhälle (förvildade) (13E 2c , ) ,gräsmark ,1988 (HLe & UGn)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård ,1 ex ,1999 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Vansbro kyrkogård (artp.) (13E 2c , [6712000, 1413770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Frangula alnus    Brakved
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ) ,bäck granskog , 1989 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ) , ~refl~ ,lösbottenkärr , 1989 (HLe)
Lerbäckstjärnarna 200 m S (13E 2c , [6710420, 1411630] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , 2002 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Bäck ca 150 m N liten tjärn o om St Gnupen (13E 5c , [6726447, 1411786] ) , ~refl~ ,örtrik bäckstrand , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724810, 1411125] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Daphne mezereum    Tibast
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark (planterad ?) , 2009 (DABS)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stora Mantjärn (artp.) (13E 4c , [6720838, 1414512] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724825, 1412375] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724923, 1412315] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6724214, 1415871] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fisklösbäcken (artp.) (13E 5d , [6726094, 1416741] ) , , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Hippophaë rhamnoides    Havtorn
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ) , ~refl~ ,kulturmarker, spridd från tomt , frekvens m.allm. , 2010 (HLe)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ) , ~refl~ ,kulturmarker , 2010 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vålberget norra stugan (13E 5c , [6725943, 1413466] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Viola arvensis    Åkerviol
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Morn (artp.) (13E 2d , [6714147, 1419971] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Viola epipsila    Mossviol
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
500 m NV Lämåstjärnen (13E 4b , [6721293, 1408637] ) , ~refl~ ,fattigkärr med mindre del rikkärr, mjuk- och lösbottnar , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Viola mirabilis    Underviol
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726559, 1421773] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726699, 1421661] ) ,barrskog i branter örtrik barrskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726762, 1421411] ) ,barrskog i branter ställvis örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Viola palustris    Kärrviol
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724873, 1412370] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder ,enstaka ,1989 (HLe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
50 m in på vägen till kraftstation från länsvägen (13E 0c , [6703062, 1413586] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Viola x wittrockiana    Pensé
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,utkast , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Nedströms Eldforsena kraftstation (13E 0c , [6703135, 1413391] ) , ~refl~ ,älvstrand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gruckån 500 m uppstr. V-dalälven (13E 1c , [67063, 14128] ) ,kärr längs å ,flerst ,1989 (HLe & UGn)
Härjflån (13E 1c , [67075, 14138] ) ,strandkant till å ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ) ,älvstrand , 2002 (HLe)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) , ~refl~ ,älvstrand med sand , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ) , ~refl~ ,frisk granskog , 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,utkast , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stövlingsvallen (13E 5c , [6727569, 1413425] ) , ~refl~ ,tomt med röjd mager ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Brandfält vid Rutån (artp.) (13E 1d , [6707213, 1418138] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Lundin)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Rutån,200 m N badplats (13E 1d , [67091, 14178] ) ,dike ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ) ,strandkant ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Epilobium collinum    Backdunört
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,gamla jvgspåret , 2009 (DABS)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ) ,liten bäck i granskog ,4 ex ,2007 (HLe)
Epilobium montanum    Bergdunört
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1412830] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,sandbotten i älv , 2011 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) , ~refl~ ,älvstrand med sand , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Kvarnbäcken S Svantjärn (13E 5c , [6725642, 1412297] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Kvarnbäcken vid Kvarnsjön (12E 7b , [66887, 14092] ) ,bäck , 1998 (IJo)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Kvarnbäcken S Svantjärn (13E 5c , [6725642, 1412297] ) ,bäck ,ca 20 ex ,1995 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärn (13E 5c , [67260, 14117] ) ,bäck ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Cornus alba    Videkornell
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ) , ~refl~ ,ruderatmark ,1 ex ,2002 (HLe)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Hästkullen (12E 7b , [66855, 14098] ) , , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2010 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) ,ruderatmark , 2000 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ) ,gräsplan, vägkanter ,rikligt ,2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ) ,vägkanter, skogsmark ,spridd på många lokaler ,2007 (IPt)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Östra Slätten (artp.) (12E 7c , [6688311, 1410503] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Angelica sylvestris    Strätta
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Sågen N (artp.) (12E 6b , [6684089, 1407709] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Carum carvi    Kummin
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,gräsplan , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Cicuta virosa    Sprängört
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2002 (HLe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (DFl) (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ) , ~refl~ ,igenväxande tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2008 (HLe)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Fd banvaktsstuga vid Valsjöbergstjärn (13E 0c , [6700244, 1410879] ) , ~refl~ ,tomt ,1 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flera ställen ,Vansbro samhälle (13E 2c , ) ,vägkanter,banvallar ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Östra Slätten (artp.) (12E 7c , [6688311, 1410503] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Lernefalk)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Stardasforsen N sidan älven (13E 0c , [6704031, 1412814] ) , ~refl~ ,fd slåttermark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Andromeda polifolia    Rosling
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Ca 250 m V Götvallarna (13E 0c , [6702142, 1413294] ) , ~refl~ ,fd grustag , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Järnvägen mellan Klosstjärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ) , ~refl~ ,banvall , 1997 (HLe)
Laktjärn 300 m V (13E 2c , [6713850, 1411860] ) , ~refl~ ,tallhed , 2000 (HLe)
Mellantjärn O (13E 3c , [6716137, 1411998] ) , ~refl~ ,banvall , 2003 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
N delen Valsjöbergstjärn (13E 0c , [6700831, 1411131] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Bäcks odling, 600 m V (artp.) (13E 1b , [6709977, 1408570] ) ,vägkant i skog ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Louise Grundeus)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Erica tetralix    Klockljung
Brindåsflotten, 500 m N Dyngflyet, 1978 (Åke Blomén: RYN.1986) * (12E 7b , [66895, 14074] ) ,fattigkärr av flarktyp, dels bland tuvsäv, dels bland ljung och blåtåtel ,riklig inom ett hektarstort område ,1990 (LBr)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ) ,bäck granskog , 1989 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Längs bäck vid vägkorsning N Olarsvallen (13E 4b , [6723350, 1408945] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Kvarnbäcken (12E 7b , [66888, 14093] ) ,tallås , 1998 (IJo)
Hästingsflotten (13E 1d , ) ,lavristallskog på sand frekvens ,1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1e , [6706, 1420] ) ,lavristallskog på sand ,frekvens ,1987 (LBr)
Ca 1 km S St. Gnupens topp. (13E 5c , [6725220, 1411664] ) ,tallhed ,enstaka ,1995 (HLe)
St. Gnupen SSO-sluttning (13E 5c , [67255, 14116] ) ,tallhed ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Rossängen 400 m S (13E 1c , [6709620, 1413310] ) , ~refl~ ,älvstrandskog , 1995 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Dalasågen N virkesterminal (13E 2c , [6713500, 1412470] ) , ~refl~ ,banvall , 2000 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ) , ~refl~ ,barrblandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,tallskog , 2010 (HLe)
SSO Hällsjöberget vid skogsbilväg (13E 3b , [6715895, 1406892] ) , ~refl~ ,vägkant i barrskog ,ca 15 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Pyrola minor    Klotpyrola
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,dike , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö N Hellsjön (13E 3b , [6716781, 1405187] ) , ~refl~ ,väg , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Södra bäcken till Åskakens Ö del (13E 3b , [6718391, 1405066] ) , ~refl~ ,gransumpskog ,enstaka ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen nedströms (13E 3c , [6716040, 1411080] ) , ~refl~ ,älvstrand , 1989 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Ledum palustre    Skvattram
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Hästmyran (13E 1d , [6705350, 1419060] ) ,mosse , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Vattmorkölen N delen (13E 3b , [6715212, 1406827] ) , ~refl~ ,mosse , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Mellan andra och tredje stugan från söder, väster om vägen vid Olarsvallen. (13E 4b , [6723334, 1408637] ) , ~refl~ ,tallmosse , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Vattmorkölen N delen (13E 3b , [6715212, 1406827] ) , ~refl~ ,mosse , frekvens ej bedömd , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,fattigkärr , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
500 m S om Lissflån (13E 4b , [6720919, 1406559] ) , ~refl~ ,kärr med höljor , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724800, 1411213] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ) , ~refl~ ,granskog , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ) , ~refl~ ,tallhed , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/platåformigt välvd mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724990, 1411870] ) ,talldominerad stavaskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, park väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Näsboren (13E 0c , [6703705, 1413399] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gruckån 1 km uppstr. V-dalälven N-sidan (13E 1c , [67068, 14125] ) ,åkant ,3 ex ,1989 (HLe & UGn)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Gruckåns utlopp, S.Hällsjön (13E 3a , [67158, 14046] ) ,längs bäck ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) ,fuktig blandskog vid älvstrand ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,skogskant , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog ,5 kvadratmeter ,2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens allm. , 2006 (HLe)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ) , ~refl~ ,granskog , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Syringa vulgaris    Syrén
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Morbergets fäbod (13E 3f , [67170, 14299] ) ,ängsrester kring stuga ,25 ex ,1993 (TLj)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724846, 1412397] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myr öster om St. Gnupen 8 km SO Finnbodarna (artp.) (13E 5c , [6725910, 1412090] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Galium album    Stormåra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697562, 1412022] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Galium boreale    Vitmåra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen nedströms (13E 3c , [6716040, 1411080] ) , ~refl~ ,älvstrand , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens ej bedömd , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) , ~refl~ ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (DFl) (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,5-10 ex ,1991 (HLe & ULe)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Galium verum    Gulmåra
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ) , ~refl~ ,igenväxande tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Kämpudden, Dala-Järna (artp.) (13E 2e , [6713790, 1423000] ) ,vägkant,järnvägspår , 2008 (Simon Bäck)
Polemonium caeruleum    Blågull
50 m in på vägen till kraftstation från länsvägen (13E 0c , [6703062, 1413586] ) , ~refl~ ,vägkant ,ca 50 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Panntjärnen S delen (13E 2c , [6711450, 1412100] ) ,fd äng , 2003 (HLe)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ) ,gammal ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Träkol (13E 2c , [6711870, 1413130] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2002 (HLe)
Echium vulgare    Blåeld
Noret (13E 3e , [6716650, 1423870] ) ,vägkant ,1 ex ,2011 (Stina Johansson)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,igenväxande gräsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ) , ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark , 2009 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,rabatt , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant med trädgårdsavfall , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ) , ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ) , ~refl~ ,älv sandstrand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand ,sparsam ,1996 (HLe)
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2002 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älvstrand sandig ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Vansjön nedanför Vans fd station (13E 4b , [67239, 14091] ) ,sjö med strand och botten av sand ,t. allmän ,2004 (HLe)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand ,ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
St Rutsberget ,nordligaste gården (13E 0d , [67045, 14172] ) ,äng ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Callitriche hamulata    Klolånke
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand ,tämligen allmän ,1996 (HLe)
Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ) , ~refl~ ,älv sandstrand ,tämligen allmän ,1996 (HLe)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand ,tämligen allmän ,1996 (HLe)
Callitriche palustris    Smålånke
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ) ,bäck granskog , 1989 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
100 m V Hergårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Galeopsis bifida    Toppdån
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Andersfors (12E 9b , [6699140, 1408870] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , frekvens m.allm. , 1988 (HLe)
Glechoma hederacea    Jordreva
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Lamium album    Vitplister
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark ,ca 30 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lamium purpureum    Rödplister
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,banvall , 2000 (HLe)
Mentha arvensis    Åkermynta
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Prunella vulgaris    Brunört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692560, 1408150] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,tomt, gräsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Fd banvaktsstuga vid Valsjöbergstjärn (13E 0c , [6700244, 1410879] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stigen strax N Lerbäcken (13E 1c , [6708520, 1413420] ) , ~refl~ ,stig , 1998 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Vålberget norra stugan (13E 5c , [6725943, 1413466] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Scutellaria galericulata    Frossört
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Stachys sylvatica    Stinksyska
N om V-dalälven efter väg till Nedre Milsborg (13E 0c , [67046, 14117] ) ,vägkanter (finns hus i närheten-öde sen länge-förvildad?) ,~10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Vansbro station , bangården (13E 2c , [67115, 14134] ) ,bangård , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Stuga ca 600 m VSV Sönnberget (12E 9c , [6698072, 1412168] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Tronsflotten N (13E 0b , [6703130, 1407870] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Utloppet Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704600, 1409790] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2011 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö Älgsjön (13E 3b , [6715098, 1406713] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vägen till södra Olarsvallen (13E 4b , [6722976, 1408881] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Vanlig i Vansbro samhälle (13E 2c , ) ,vägkanter ,1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Östra Slätten (artp.) (12E 7c , [6688311, 1410503] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ) , ~refl~ ,tallskog , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724800, 1411213] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ) , ~refl~ ,älvstrand ,9 ex ,2000 (HLe)
Flögforsens V sida (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älvstrand sandig ,2 ex ,1989 (HLe & UGn)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Stuga ca 600 m VSV Sönnberget (12E 9c , [6698072, 1412168] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 1989 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Hummelforsens kraftstation 1 km O (13E 0b , [6704520, 1409540] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Scrophularia nodosa    Flenört
Rossängen 400 m S (13E 1c , [6709620, 1413310] ) , ~refl~ ,älvstrandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2008 (HLe)
Fd Hemköp (13E 2c , [6711100, 1413250] ) ,gräsmark , 2009 (HLe)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Veronica officinalis    Ärenpris
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ) , ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ) , ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,traktorväg , 2009 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6726309, 1411721] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
500 m NV Lämåstjärnen (13E 4b , [6721293, 1408637] ) ,rikkärr med små höljor ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ) ,å ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsens V sida (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älv ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Plantago major    Groblad
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Vägen ca 1 kn Ö Tretjärn (13E 0c , [6703600, 1412188] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö Älgsjön (13E 3b , [6715098, 1406713] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vägen till södra Olarsvallen (13E 4b , [6722976, 1408881] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2006 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Sälenvägen (13E 2c , [67112, 14130] ) ,vägkant ,1 tuva ,2018 (MNo)
Myrbacka, riksvägen, vägkant, skolans gymnastikhall (artp.) (13E 3e , [6715394, 1421318] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Anders Lindholm)
Plantago media    Rödkämpar
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård ,4 ex ,1999 (HLe)
Littorella uniflora    Strandpryl
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand ,5 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansjön nedanför Vans fd station (13E 4b , [67239, 14091] ) ,sjö med strand och botten av sand ,t. allmän ,2004 (HLe)
Linnaea borealis    Linnéa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ) , ~refl~ ,frisk granskog , 2009 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,tallskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ) , ~refl~ ,granskog , 1997 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens allm. , 2000 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gulltjärnen 300 m S (artp.) (13E 3c , [6719170, 1413560] ) ,blåbärsgranskog , 2007 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,bäckravin ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Slätta (12E 7b , [66878, 14096] ) ,ödetorp , 1998 (IJo)
Vansbro mellan 'Träkol' och Vanån (13E 2c , [67123, 14128] ) ,snår,igenväxta ,flertal ,1988 (HLe & UGn)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Viburnum opulus    Olvon
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Ca 500 m N Eldforsen östra sidan älven (13E 0c , [6703469, 1413586] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Vansbro mellan 'Träkol' och Vanån (13E 2c , [67123, 14128] ) ,snår,igenväxta ,1 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) ,lövsumpskog ,enstaka ,2006 (HLe)
Norra huset vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723488, 1408726] ) , ~refl~ ,fd ängsmark, bäck , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,gräsplan , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Knautia arvensis    Åkervädd
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Skamsådens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,200 ,2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ) , ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark , 2009 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Fd Skiljet (13E 1c , [6709423, 1413375] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Vansbro,Järnvägsg-OddFellowg. (13E 2c , [67112, 14133] ) ,gräsmark ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Campanula patula    Ängsklocka
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsådens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,banvall , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Slätta (12E 7b , [66878, 14096] ) ,ödetorp , 1998 (IJo)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,tomt, slåttermark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ) ,trädgårdar ,1988 (HLe & UGn)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,tomt , 2000 (HLe)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ) ,vägkant ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Vålberget norra stugan (13E 5c , [6725943, 1413466] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens t.allm. , 1995 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,320 ,2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Dala-Järna (artp.) (13E 3e , [6715349, 1420830] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
V Finnjälsen (12E 8c , [66945, 14111] ) ,sjö,sandbotten ,riklikt ,1989 (HLe & UGn)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sandsjöbotten , 2012 (HLe)
V Finnjälsen (12E 9c , [66952, 14111] ) ,sjö,sandbotten ,riklikt ,1989 (HLe & UGn)
Finnjällsen N änden (12E 9c , [6695617, 1411316] ) ,sandbotten , 1989 (HLe)
V-daläven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ) ,älv-sandbotten ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen,nedströms (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älv-sandbotten ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Gensens badplats (13E 3e , [67181, 14235] ) ,sjö med sandbotten ,m.a. ,1991 (HLe & ULe)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) , ~refl~ ,älvstrand med sand , frekvens t.allm. , 2006 (HLe)
Vansjön (13E 5b , [67283, 14080] ) ,stenig sandig sjöbotten ,ca 10 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Gensen badplats (artp.) (13E 3e , [6718085, 1423466] ) , ,100 plantor/tuvor ,2018 (Anders Lindholm)
Achillea millefolium    Röllika
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,40 ,2010 (Magnus Stenmark)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Fd banvaktsstuga vid Valsöbergstjärn (13E 0c , [6700244, 1410879] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,banvall , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,vägkant , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Riksvägen ca 1 km N Finnjälsen (12E 9c , [6696430, 1411400] ) ,vägkant , 2010 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Flintbodarna 500 m N (13E 3c , [6718385, 1411291] ) , ~refl~ ,banvall ,3 ex ,1989 (HLe)
Morn (artp.) (13E 2d , [6714143, 1419982] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Morn (artp.) (13E 2d , [6714145, 1419981] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Holn, Götgården, Morn (artp.) (13E 2d , [6714602, 1419427] ) ,"sandås m tallar, enstaka enar. sköts gnm ""fagning"" för att gynna kattfot och försöka etablera mosippa." ,överblommad ,2013 (Anders Lindholm)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Järnvägen mellan Klossjtärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ) , ~refl~ ,banvall , 1997 (HLe)
Vansbro jvgstn (13E 2c , [67115, 14134] ) ,bangården ,1 ex ,1989 (HLe & UGn)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Hästkullen (12E 7b , [66855, 14098] ) ,gård , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ) ,vägkanter,ruderatmark ,1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ) , ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Carduus crispus    Krustistel
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,vägslänt ,enstaka ,2009 (DABS)
Centaurea jacea    Rödklint
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2000 (HLe)
Centaurea montana    Bergklint
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,park, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Cicerbita alpina    Torta
500 m NV Flögsjöberget (13E 4b , [6724456, 1405699] ) , ~refl~ ,fuktig granskogssluttning , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vansberget,300 m Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ) ,hygge ,30-40 ex. ,1988 (HLe & UGn)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Fd Hemköp (13E 2c , [6711100, 1413250] ) ,gräsmark , 2009 (HLe)
Äppelbovägen västra utfarten (13E 2c , [6711260, 1412790] ) ,vägkant , 2003 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711860, 1413120] ) ,gräsplan nära järnvägen , 2007 (IPt)
Träkol (13E 2c , [6711870, 1413130] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2002 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Cirsium arvense    Åkertistel
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ) , ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 700 m NNV (12E 9b , [6699675, 1409916] ) ,fuktig granskog , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) , ~refl~ ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögan V skogsbilväg (13E 3b , [6719952, 1408661] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Längs bäck vid vägkorsning N Olarsvallen (13E 4b , [6723350, 1408945] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,kärr med rikare partier , 2000 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägdike , 2011 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6695058, 1410520] ) ,gransumpskog , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) , ~refl~ ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Crepis tectorum    Klofibbla
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,500 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Vägkant , 2012 (HLe)
Liss-Jällån vägkorsning ca 600 m N Finnjälsen (12E 9c , [6696306, 1411088] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Rv 64 ca 200 m N vägen till Finnjälsen (12E 9c , [6696654, 1411486] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Tronsflotten N (13E 0b , [6703130, 1407870] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Ca 200 m SV Näsvallen (13E 0c , [6702394, 1413708] ) , ~refl~ ,åkerkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö N Hellsjön (13E 3b , [6716781, 1405187] ) , ~refl~ ,väg , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Bäck vid vägkorsning ca 300 m NO Svantjärn (13E 5c , [6726285, 1412516] ) , ~refl~ ,örtrik bäckstrand , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Mölingholens fd fäböd (13E 0c , [6701010, 1414838] ) , ~refl~ ,på bar jord , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Rämyrbackarna, Van (artp.) (13E 5b , [6726000, 1409280] ) , ,11 ,2012 (Simon Bäck)
Helianthus annuus    Solros
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,komposthög , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Oxtjärnsmossen 100 m N (13E 2c , [6714430, 1413590] ) , ~refl~ ,banvall , 2002 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant , 1989 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkantl , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ) , ~refl~ ,kulturmarker, spridd från tomt , 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Stardasforsen N sidan älven (13E 0c , [6704031, 1412814] ) , ~refl~ ,fd slåttermark ,ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod 400 m SO (13E 1c , [6707580, 1413460] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 1990 (HLe)
Flintbodarna 500 m N (13E 3c , [6718385, 1411291] ) , ~refl~ ,banvall , 1989 (HLe)
Fritidshus västra sidan Vanån strax ovanför Vansforsen (13E 4b , [6722374, 1409473] ) , ~refl~ ,fritidshus med ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Lapsana communis    Harkål
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Vägen ca 1 kn Ö Tretjärn (13E 0c , [6703600, 1412188] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711550, 1415160] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant med trädgårdsavfall , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Liss-Jällån vägkorsning ca 600 m N Finnjälsen (12E 9c , [6696306, 1411088] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,60 ,2010 (Magnus Stenmark)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ) , ~refl~ ,igenväxande tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Chamomilla recutita    Kamomill
Gruckå kvarn (13E 1b , [67097, 14083] ) ,vägkant ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Mycelis muralis    Skogssallat
Mjölbergsåsen 1 km mot NO (13E 0b , [67015, 14088] ) ,barrskog, Ö-sluttning ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ) ,vägkant , 2010 (HLe)
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Äppelbovägen västra utfarten (13E 2c , [6711260, 1412790] ) ,vägkant , 2003 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Grånäs (artp.) (13E 2e , [6714110, 1420364] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,torr ängsmark ,ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Utloppet Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704600, 1409790] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2011 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vålberget södra stugan (13E 5c , [6725748, 1413499] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark. , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ) , ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark , 2009 (HLe)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,banvall , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stövlingsvallen (13E 5c , [6727569, 1413425] ) , ~refl~ ,tomt med röjd mager ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Saussurea alpina    Fjällskära
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Vändplan ca 1 km N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696678, 1410471] ) ,vägkant/vägdike ,enstaka ,2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Bäck N delen Hällsjöberget (13E 3b , [6718066, 1406408] ) , ~refl~ ,hygge ,ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ) ,vägkanter,ruderatmark,bangård ,1988 (HLe & UGn)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Senecio vulgaris    Korsört
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Hulån-Ilbäcken (13E 3d , [67158, 14175] ) ,vägkant-träda ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Svarttjärn N (13E 3f , [6718731, 1426312] ) ,vägkant ,en planta ,2015 (HLe)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , 2011 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,åker , 2017 (IPt)
Tanacetum vulgare    Renfana
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ) , ~refl~ ,vägkant ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ) , ~refl~ ,kulturmarker , 2010 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro (artp.) (13E 2c , [6711576, 1413264] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dala-Järna station (artp.) (13E 3e , [6715283, 1420886] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ) , ~refl~ ,tomt , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Vid stuga O Svantjärn. (13E 5c , [6725935, 1412695] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ) ,vägkanter ,frekvens t.allm. , 1988 (HLe & UGn)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,Banvall , 2009 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697562, 1412022] ) ,vägk , 2008 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Tussilago farfara    Hästhov
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkanter , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Östanrönningen 150 m V (13E 0b , [6704431, 1408042] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö N Hellsjön (13E 3b , [6716781, 1405187] ) , ~refl~ ,väg , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ) ,skogsbilväg/tomtmark , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ) ,bäck granskog , 1989 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Ca 500 m N Eldforsen östra sidan älven (13E 0c , [6703469, 1413586] ) , ~refl~ ,sumpskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Övre Milborg 200 m N (13E 1c , [6705090, 1410580] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2010 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) , ~refl~ ,bäck i lövsumpskog , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ) , ~refl~ ,stuga i örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Skamsberget (artp.) (13E 2d , [6711297, 1415958] ) , , 1995 ((sks), Leif Johansson)
Alntjärnsheden (artp.) (13E 3c , [6717227, 1414113] ) ,alsumpskog / , 1996 ((sks), Leif Johansson)
Länsmansbäcken (artp.) (13E 3d , [6716007, 1419447] ) ,lövsumpskog / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Stora Mantjärn (artp.) (13E 4c , [6720838, 1414512] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Stormorbäcken-alkärret (artp.) (13E 4d , [6721138, 1415825] ) ,alsumpskog / , 1995 ((sks), Leif Johansson)
Stormorbäcken (artp.) (13E 4d , [6721577, 1415509] ) ,örtrika bäckdråg / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6724237, 1415863] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Högberget (artp.) (13E 5b , [6728737, 1409098] ) ,betad skog / , 2001 (Skogsstyrelsen)
Fisklösbäcken (artp.) (13E 5d , [6726094, 1416741] ) , , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [66926, 14079] ) ,gammal bosättning , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens t.allm. , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.) (13E 2d , [6714536, 1419340] ) , ,100 ,2018 (Anders Lindholm)
Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.) (13E 2d , [6714536, 1419340] ) , ,noterad ,2016 (Anders Lindholm)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724794, 1411567] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Stora Gnupen (artp.) (13E 5c , [6725719, 1411488] ) ,lingontallskog brant blockig sluttning med klippor ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726762, 1421411] ) ,barrskog i branter ställvis örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,barrskog , 2012 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Fisklösberget (13E 5d , [67266, 14177] ) ,på stenblock nedaför ostbrant,frisk granskog m.bl.a,asp ,rikl. ,1992 (ULi)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ) ,liten bäck i granskog ,ca 25 ,2007 (HLe)
Chionodoxa luciliae    Vårstjärna
Tullgatan 19 (artp.) (13E 2c , [6710903, 1413374] ) ,gräsmark , 2011 (Håkan Lernefalk)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Tullgatan 19 (artp.) (13E 2c , [6710903, 1413374] ) ,gräsmark , 2011 (Håkan Lernefalk)
Galanthus nivalis    Snödroppe
Tullgatan 19 (artp.) (13E 2c , [6710903, 1413374] ) ,gräsmark , 2011 (Håkan Lernefalk)
Tullgatan 19 (artp.) (13E 2c , [6710903, 1413374] ) ,gräsmark , 2011 (Håkan Lernefalk)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ) ,fastmattekärr av riktyp ,några 10-tal ,1987 (LBr)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod (12E 9c , [66989, 14103] ) ,äng ,2 ex ,1989 (HLe & UGn)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,fd tomt , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724456, 1408832] ) , ~refl~ ,stuga med fd frisk slåtterng. , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,damm ,riklig, inplanterad ,frekvens m.allm. , 2009 (HLe)
Panntjärnen S delen (13E 2c , [6711450, 1412100] ) , ~refl~ ,sjöstrand ,enstaka ,2003 (HLe)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6695058, 1410520] ) ,gransumpskog , 2008 (HLe)
Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ) ,gransumpskog ,ca 20 ex ,2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,blandskog , 2010 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) , ~refl~ ,älvstrandskog , frekvens t.allm. , 2012 (HLe)
Mosse mellan Flögsjöbergets höjder (13E 4b , [6723250, 1406350] ) , ~refl~ ,mosse , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Alntjärnsheden (artp.) (13E 3c , [6717227, 1414113] ) ,alsumpskog / , 1996 ((sks), Leif Johansson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
N delen av Kampmossen (12E 9d , [66974, 14170] ) ,kärr ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr ,ca 10 ,2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr ,ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Ca 200 m NV Valssjöbergstjärn (13E 0c , [6701018, 1411302] ) , ~refl~ ,fattigkärr med rikare partier ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget (13E 0d , [6700626, 1415397] ) ,rikkärr ,Ca 10 ,2006 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [6700854, 1415688] ) ,rikkärr ,Ca 20 ,2006 (HLe)
V.Bäcka odling (13E 2b , [67103, 14093] ) ,kärr ,sparsamt ,1991 (HLe & ULe)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ) , ~refl~ ,kärr med lösbotten ,2 ex ,1996 (HLe)
Ca 500 m S Svenstjärn (13E 3b , [6718456, 1409310] ) , ~refl~ ,kärr med flarkar ,ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
500 m NV Lämåstjärnen (13E 4b , [6721293, 1408637] ) ,rikkärr ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [67230, 14078] ) ,fattigkärr med fastmattor och enstaka lösbottnar ,ca 5 ,2004 (HLe)
Dårarmyrens N del (13E 4b , [67234, 14077] ) ,kärr ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Vansberget,fall 300 m Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ) ,gräsmark,hygge ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Torstjärnen 500 m V (13E 2c , [6713510, 1413980] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2000 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Götvallen, södra. Eldforsen (artp.) (13E 0c , [6701940, 1413430] ) , ,7 stjälkar/strån/skott ,2017 (Anders Lindholm)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Goodyera repens    Knärot
Ca 300 m Ö Öradtjärn (13E 0c , [6701914, 1414643] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Hästingsflotten (13E 1d , ) ,barrskog av torr-frisk ristyp frekvens ,1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1e , [6706, 1420] ) ,barrskog av torr-frisk ristyp ,frekvens ,1987 (LBr)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,tallskog , 2001 (HLe)
Ca 300 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717643, 1409116] ) , ~refl~ ,granskog ,4 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Mellan andra och tredje stugan vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723382, 1408710] ) ,frisk granskog ,9 ,2006 (HLe)
Fagerbergets Ö-sluttning (13E 4d , [67233, 14160] ) ,barrskog i mossa ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Vansberget,Gäddån (13E 5b , [67271, 14075] ) ,mossig bäckravin ,3 ex. ,1988 (HLe & UGn)
St. Gnupen SO-sluttning (13E 5c , [67250, 14110] ) ,tallhed med hällar ,spridd ,1990 (HLe & ULe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
300 m SO Kringelrisåsen (13E 5d , [6728298, 1416391] ) ,skogsmark , avverkning , 2009 (Sebastian Kirppu)
avverkningsplanerad barrnaturskog på Högberget (artp.) (12E 8c , [6690473, 1413677] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
avverkningsplanerad barrnaturskog på Högberget (artp.) (12E 8c , [6691768, 1413831] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Eldforsen bondskog 500 m SV Götvallen (artp.) (13E 0c , [6701684, 1413182] ) , ,36 stjälkar/strån/skott ,2015 (Anders Lindholm)
Vansbro kyrkogård (artp.) (13E 2c , [6712000, 1413770] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vansbro kyrkogård (artp.) (13E 2c , [6712000, 1413770] ) ,tallskog ,8 blommande ,2011 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Snögåstjärn 380 m S. (artp.) (13E 3c , [6718845, 1414731] ) ,barrskog / , 2003 ((sks), Yngve Perjons)
Gulltjärnen 300 m S (artp.) (13E 3c , [6719170, 1413560] ) ,blåbärsgranskog ,10 plantor ,2007 (HLe)
Stora Mantjärn (artp.) (13E 4c , [6720838, 1414512] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Leif Johansson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724794, 1411567] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724837, 1411607] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723706, 1416148] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723713, 1416150] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723873, 1416326] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723905, 1416213] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723910, 1416185] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723934, 1416330] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723936, 1416330] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6724011, 1415832] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Högberget, biotopskyddsområde O om väg 26 (artp.) (13E 5b , [6729431, 1408452] ) ,blåbärsbarrskog bergsbrant ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725070, 1411530] ) ,sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Stora Gnupen (artp.) (13E 5c , [6725632, 1411428] ) ,blåbärsbarrskog gränsen mellan hällmark och sluttningen ,1 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Stora Gnupen (artp.) (13E 5c , [6725719, 1411488] ) ,lingontallskog brant blockig sluttning med klippor ,1 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Stora Gnupen (artp.) (13E 5c , [6725871, 1411474] ) ,blåbärsbarrskog brant blockig sluttning med klippor ,1 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Fisklösen 800 m SV (artp.) (13E 5d , [6726741, 1416512] ) ,barrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Kringelrisåsen, Vansbro kommun (artp.) (13E 5d , [6728298, 1416391] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Flatenbergs-Götjärnen 730 mV (artp.) (13E 5e , [6726154, 1420483] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Yngve Perjons)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.) (13E 6e , [6731088, 1421197] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr ,1 ex ,frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr ,ca 15 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , ,1 ,2016 (HLe)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,kärr med rikare partier ,1 ex ,2000 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr ,1 ,2012 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (artp.) (13E 2c , [6710955, 1412131] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Listera cordata    Spindelblomster
Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ) ,gransumpskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Ca 200 m NV Norra Tvåbudtjärn (13E 3b , [6718870, 1406721] ) , ~refl~ ,kärrkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Storhåjen östra sidan (13E 3c , [6717614, 1410528] ) , ~refl~ ,sumpskog , 1989 (HLe)
Mosse mellan Flögsjöbergets höjder (13E 4b , [6723250, 1406350] ) , ~refl~ ,mosse , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ) , ~refl~ ,bäck med barrblandskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724870, 1411645] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6724052, 1415907] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Listera ovata    Tvåblad
St. Gnupen O-sluttning (13E 5c , [67260, 14115] ) ,backkärr med barrskog ,3 ex ,1990 (HLe & ULe)
Ca 300 m O St Gnupens topp (13E 5c , [6726138, 1411640] ) ,rikkärr kring liten bäck ,3 ex ,1995 (HLe)
Öradtjärnsbäcken ,~500 m V Skålkarls.Snårberg (13E 5d , [67276, 14161] ) ,backkärr ,~40 ex ,1991 (HLe & ULe)
Platanthera bifolia    Nattviol
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen ,3 ,2008 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod (12E 9c , [66989, 14103] ) ,barrskog i nordsluttning ,1 ex ,1989 (HLe & UGn)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark ,1 ,1989 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.) (13E 4d , [6723836, 1416321] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Flatberget (artp.) (13E 5e , [6726512, 1421731] ) ,barrskog i branter ställvis örtrik ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Calla palustris    Missne
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698971, 1410374] ) ,kärr troligen fd slåtter ,100-tals ,1989 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod .längs bäck norrut (12E 9c , [66990, 14104] ) ,kärr trol.gammal slåtter ,100-tals ex ,1989 (HLe & UGn)
Näsboren (13E 0c , [6703722, 1413066] ) , ~refl~ ,sumpskog ,sparsam ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,damm , 2009 (HLe)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ) ,åslänt ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Laggarbergstjärn (13E 2b , [67134, 14093] ) ,bäck genom kärr ,allmän ,1990 (HLe & ULe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Dike S Vantjärnen (13E 3c , [6715228, 1412420] ) , ~refl~ ,dike , frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ) ,damm ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,sparsam ,1991 (HLe & ULe)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) ,lövsumpskog ,1 ,2006 (HLe)
500 m V St.Klitten (13E 4c , [67210, 14140] ) ,bäck genom kärr ,allmän ,1990 (HLe & ULe)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Gruckå kvarn (13E 1b , [67097, 14083] ) ,i ån ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ) ,älv-sandbotten ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Härjtiån, vid bron väg 242 (13E 1c , [67078, 14136] ) ,å ,5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ) ,älv-sandbotten ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Storsjön vid Snöåbruk (13E 2f , [67144, 14257] ) ,sjö ,1 ex ,1991 (HLe & ULe)
Flögforsen Ö-sidan uppströms (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älv-sandbotten ,1 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ) ,damm ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vattenloka , 2017 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.) (13E 3d , [6715171, 1419103] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Anders Lindholm)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ) ,älv-sandbotten ,~50 ex ,1989 (HLe & UGn)
Härjtiån (13E 1c , [67075, 14138] ) ,å ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ) ,älv-sandbotten ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) ,älvstrand , 2000 (HLe)
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ) ,älvstrand , 2002 (HLe)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1412830] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1999 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Tupptjärnen (13E 3c , [6719165, 1411917] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens allm. , 2004 (HLe)
200 m V Aborrtjärn (13E 5c , [6725577, 1412192] ) , ~refl~ ,myrtjärn , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Louise Grundeus)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,dike , 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckstjärnarna 200 m S (13E 2c , [6710420, 1411630] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , 2002 (HLe)
Bäck till N Tvåbudtjärn (13E 3b , [6719009, 1406827] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Härjtiån,S Härjflån (13E 1c , [67070, 14142] ) ,å ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ) , ~refl~ ,älv , 2011 (HLe)
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ) ,älv-sandbotten ,~20 ex ,1989 (HLe & UGn)
Glatjärn,badplats (13E 1d , [67089, 14178] ) ,bangård ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Flögforsen,uppströms Ö-sidan (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älv-sandbotten ,10-20 ex ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Dårarbäcken från Dårarmyren (13E 4b , [67234, 14077] ) ,bäck ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Dårarbäcken (13E 4b , [67242, 14078] ) ,bäck ,enstaka ,2004 (HLe)
Kvarnbäcken S Svantjärn (13E 5c , [6725642, 1412297] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärn (13E 5c , [67260, 14117] ) ,bäck ,m.a. ,1990 (HLe & ULe)
Potamogeton natans    Gäddnate
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Valssjön (13E 0c , [6701588, 1410566] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,tjärn , 2009 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvs lugnvatten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (DFl) (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ) ,älv-sandbotten ,~5 ex ,1989 (HLe & UGn)
Västerdalälven vid Vansbrobadet (13E 2c , [67107, 14135] ) ,rinnande vatten (älv) ,ca 10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,sparsamt ,1991 (HLe & ULe)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
St. Härjtiån ca 500 m S Härjflån (13E 1c , [67070, 14142] ) ,å ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Gruckån nedströms Inlandsbanan (13E 1c , [67075, 14117] ) ,å ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Valssjön (13E 0c , [6701588, 1410566] ) , ~refl~ ,sjö ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Sparganium emersum    Igelknopp
Kvarnbäcken i kvarndammen (12E 7b , [66887, 14092] ) ,damm , 1998 (IJo)
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ) ,älv-sandbotten ,flertal ,1989 (HLe & UGn)
250 m V Laggarbergstjärn (13E 2b , [67134, 14092] ) ,tjärn ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Västerdalälven vid Vansbrobadet samt uppströms badet (13E 2c , [6710, 1413] ) ,rinnande vatten (älv) ,ca 10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älv ,allmän ,1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ) ,damm ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
V delen as Stora Björntjärn (13E 4c , [67225, 14149] ) ,tjärn ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Karabäcken 600 m V Svantjärn (13E 5c , [67260, 14117] ) ,bäck ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Vändplan ca 1 km N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696678, 1410471] ) ,vägkant/vägdike ,enstaka ,2008 (HLe)
Bässaråsen (13E 3b , [67158, 14082] ) ,skogsbilsvägdike ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697942, 1412119] ) ,dikeskant , 2008 (HLe)
Tronsflotten O (13E 0b , [6702840, 1407920] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Vägen till Mjölingholen (13E 0c , [6701205, 1414968] ) , ~refl~ ,traktorspår , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1412830] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ) , ~refl~ ,bäck med barrblandskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Juncus articulatus    Ryltåg
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Väg till Krogens 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ) ,väg ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Gensens badplats (13E 3e , [67181, 14235] ) ,sjöstrand ,sparsam ,1991 (HLe & ULe)
Stig mot Stålkarlrisberget mot NV vid vägen (13E 4a , [67227, 14026] ) ,väg ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Flögsjöbergets fäbod (13E 4b , [67234, 14068] ) ,väg ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Vansberget,ca 1 km Ö toppen (13E 5b , [67288, 14073] ) ,bar fuktig jord i traktorväg ,ca 10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Juncus bufonius    Vägtåg
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vägen till Mjölingholen (13E 0c , [6701205, 1414968] ) , ~refl~ ,traktorspår , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vägen till St Rutsberget (13E 0d , [67046, 14172] ) ,väg ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Stigen strax N Lerbäcken (13E 1c , [6708520, 1413420] ) , ~refl~ ,stig , 1988 (HLe)
Rutån,200 m N badplats (13E 1d , [67091, 14178] ) ,dike ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Mln Mellantjärn-Klockartjärn (13E 3c , [67165, 14117] ) ,fuktig stig ,~5 x ,1989 (HLe & UGn)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,sparsam ,1991 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Juncus bulbosus    Löktåg
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sandsjöbotten , 2012 (HLe)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ) , ~refl~ ,lösbottenkärr , 1989 (HLe)
Väg till Krogens 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ) ,väg ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Norra delen av N Hellsjön (13E 3b , [6716911, 1405025] ) , ~refl~ ,sandbotten , 1996 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
250 N Aborrtjärn (13E 5c , [6725724, 1412492] ) , ~refl~ ,myrtjärn , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Vändplan ca 1 km N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696678, 1410471] ) ,vägkant/vägdike ,enstaka ,2008 (HLe)
Längs skogsbilväg från Lerbäcken mot Grimstjärnen (13E 1c , [67085, 14125] ) ,fuktig vägkant ,3 best. ,1989 (HLe & UGn)
Klosstjärnen 200 NNV (13E 2c , [6710420, 1411630] ) , ~refl~ ,traktorväg , 2002 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Ö Holkberget vid St. o L. Björntjärn (13E 4d , [67220, 14150] ) ,skogsbilväg ,enstaka längs vägen ,1990 (HLe & ULe)
Skogsbilväg vid stigen till Vålberget (13E 5c , [6725407, 1413726] ) ,vägdike ,enstaka ,1995 (HLe)
Juncus effusus    Veketåg
Övre Milborg 300 m NV (13E 1c , [6705020, 1410600] ) , ~refl~ ,bäck , 2010 (HLe)
Bässaråsen (13E 3b , [67158, 14082] ) ,skogsbilsvägdike ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,dike vid banvall , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Vägen strax innan Flögsjöbergets fd fäbod. (13E 4b , [67235, 14067] ) ,fuktig vägkant ,3-4 ,2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Juncus filiformis    Trådtåg
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,gräsplan , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 9b , [6695250, 1407533] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6696306, 1410958] ) ,back i barrblandskog , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,dike , 2012 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant/dike , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ) , ~refl~ ,bäck med barrblandskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Juncus stygius    Dytåg
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ) , ~refl~ ,lösbottenkärr , 1989 (HLe)
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ) ,blött lösbottenkärr ,t.rikligt ,1987 (LBr)
Hästingsflotten,västligaste delen (13E 1d , [67068, 14182] ) ,blött lösbottenkärr ,rikligt ,1987 (LBr)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,tjärn med lösbottnar , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Luzula luzuloides    Vitfryle
250 m N Van (13E 4b , [6724456, 1409132] ) ,banvall ,3 ,2006 (HLe)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Tronsflotten O (13E 0b , [6702840, 1407920] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Järnvägen N 200 m bron till Milborg (13E 1c , [6705060, 1411310] ) , ~refl~ ,banvall , 1995 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Luzula pallescens    Blekfryle
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Luzula pilosa    Vårfryle
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant, sjö, tomtmark, järnväg , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 9b , [6695250, 1407533] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,barrblandskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ) , ~refl~ ,blåbärsgranskog , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724837, 1411607] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,vägdike , 2008 (HLe)
Skogsbilväv väster om Årbergstjärnarna (13E 0c , [6702411, 1414643] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Öradstjärnsbäcken korsning med väg N L Flögsjön (13E 4b , [6723220, 1405139] ) , ~refl~ ,vägdike vid bäck , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
N Tibergsmyran (13E 5c , [6729943, 1413255] ) , ~refl~ ,fuktig vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Carex acuta    Vass-starr
Atlasruta ( bäck - V-dalälven) Krogen 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ) ,bäck-älvkant ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Badplatsen 200 m S (13E 2c , [6710640, 1413410] ) , ~refl~ ,örrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1996 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Carex brunnescens    Nickstarr
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Vändplan ca 1 km N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696678, 1410471] ) ,vägkant/vägdike ,enstaka ,2008 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ) ,fd ängsmark, delvis slagen , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Laktjärn 600 m V (13E 2c , [6713850, 1411860] ) , ~refl~ ,vägkant , 2000 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ) , ~refl~ ,vägkant , 2010 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Stövlingsvallen (13E 5c , [6727569, 1413425] ) , ~refl~ ,tomt med röjd mager ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Carex canescens    Gråstarr
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,dike , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Södra bäcken till Åskakens Ö del (13E 3b , [6718391, 1405066] ) , ~refl~ ,gransumpskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex demissa    Grönstarr
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Carex digitata    Vispstarr
Sönnbergets NV-sluttning (13E 0c , [67009, 14136] ) ,tallskog ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Carex dioica    Nålstarr
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Bäck norrut från Korpnäsmyran (13E 0c , [6701808, 1411668] ) , ~refl~ ,bäckkant , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,kärr med rikare partier , 2000 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,gransumpskog ,5 plantor ,2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog ,ca 100 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Tvåbudkölen (13E 3b , [6719106, 1406202] ) , ~refl~ ,bäck i gransumpskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725070, 1411530] ) ,sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ) , ~refl~ ,frisk granskog , 2009 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen nedströms (13E 3c , [6716040, 1411080] ) , ~refl~ ,älvstrand , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Carex elongata    Rankstarr
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr ,spridd på ca 5 kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2011 (HLe)
Carex ericetorum    Backstarr
Hästingsflotten (13E 1d , [67077, 14181] ) ,blottad dynsand utan andra kärlväxter ,ett 10-tal tuvor ,1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1d , [67078, 14187] ) ,blottad dynsand utan andra kärlväxter ,någott 10-tal tuvor ,1987 (LBr)
Carex flava    Knagglestarr
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 1997 (HLe)
Lerbäckstjärnarna 200 m S (13E 2c , [6710420, 1411630] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , 2002 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
N delen Valsjöbergstjärn (13E 0c , [6700831, 1411131] ) , ~refl~ ,blandbarrskog vid myrkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Övre Milborg 200 m N (13E 1c , [6705090, 1410580] ) , ~refl~ ,bäck , 2010 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens allm. , 2004 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myr öster om St. Gnupen 8 km SO Finnbodarna (artp.) (13E 5c , [6725910, 1412090] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 5c , [6725013, 1411570] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Carex livida    Vitstarr
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Korpnäsflotten (13E 0c , [6701450, 1412781] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1996 (HLe)
Bäck S Hällsjöberget (13E 3b , [6716123, 1406478] ) , ~refl~ ,bäck i björksumpskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Hällsjöberget V delen (13E 3b , [6716676, 1405366] ) , ~refl~ ,granskog , 1996 (HLe)
N Dårarbäcken ca 200 m från Vansjön. (13E 4b , [6724513, 1408726] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Carex magellanica    Sumpstarr
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , 2006 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1412830] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1999 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,dike , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fd slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ) , ~refl~ ,bäck i sumpgranskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ) , ~refl~ ,å i sumpskog , 1995 (HLe)
Strax S Svenstjärn (13E 3b , [6718846, 1409140] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Öradstjärnsbäcken korsning med väg N L Flögsjön (13E 4b , [6723220, 1405139] ) , ~refl~ ,vägdike vid bäck , frekvens allm. , 2006 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Carex ovalis    Harstarr
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkan , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Skamsådens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Carex pauciflora    Taggstarr
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ) ,gransumpskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Korpnäsflotten (13E 0c , [6701450, 1412781] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Övre Milborg 200 m N (13E 1c , [6705090, 1410580] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707266, 1418005] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724898, 1412421] ) ,talldominerad skog, bäck, sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Rv 64 ca 200 m N vägen till Finnjälsen (12E 9c , [6696654, 1411486] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1998 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,gräsmark , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Carex rostrata    Flaskstarr
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2010 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6696306, 1410958] ) ,back i barrblandskog , 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,å med örtrik blandskog , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Atlasruta (13E 0d ) , ,frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724515, 1411641] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724923, 1412315] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Atlasruta ( bäck - V-dalälven) Krogen 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ) ,bäck ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Ca 500 m S Götvallarna vid Jällån (13E 0c , [6701898, 1413440] ) , ~refl~ ,fd slåttermark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) ,älvstrand , 2000 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat ,ca 5 kvadratmeter ,1989 (HLe)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) ,älvstrand ,10 kvadratmeter ,2006 (HLe)
Vansberget,bäck S Gäddån (13E 5b , [67270, 14080] ) ,bäck,sumpig skog ,ca 20 ex ,1988 (HLe & UGn)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ) , ~refl~ ,bäck med barrblandskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Öradtjärnsbäcken ,~500 m V Skålkarls.Snårberg (13E 5d , [67276, 14161] ) ,backkärr ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Flögforsen Ö-sidan uppströms (13E 3c , [67165, 14113] ) ,älvstrand ,2 ex ,1989 (HLe & UGn)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ) , ~refl~ ,älvstrand med sand , frekvens m.allm. , 2006 (HLe)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ) , ~refl~ ,älvstrand med kärr , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2000 (HLe)
Norra delen av N Hellsjön (13E 3b , [6716911, 1405025] ) , ~refl~ ,sandbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Härjtiån (13E 1c , [67075, 14138] ) ,å ,~30 ex ,1989 (HLe & UGn)
Bro över Flögan vid Stigsheden (13E 3c , [6716600, 1410560] ) , ~refl~ ,åstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Sjöstrand , 2012 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , 2009 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum gracile    Kärrull
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) ,sjöstrand , 2011 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Vakerskogen (12E 8b , [6692600, 1408030] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ) ,Molinia - Carec flava kärr ,några ex ,1987 (LBr)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ) , ~refl~ ,kärr med lösbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.) (13E 2c , [6712339, 1410604] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vantjärns- och Jälltjärnsmyren 4 km N Vansbro (artp.) (13E 3c , [6715444, 1412184] ) ,mossekomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724905, 1411623] ) ,myr , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 5c , [6725000, 1412430] ) ,talldominerad skog, bäck, myr , 2010 (Bo Karlsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ) ,tjärn med fattigkärr , 2009 (DABS)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ) ,fattigkärr , 2008 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens t.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,tjärn med lösbottnar , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6726309, 1411721] ) , ~refl~ ,tjärn , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Louise Grundeus)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.) (13E 2c , [6710960, 1412130] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Härjflån (13E 1c , [67075, 14138] ) ,sank myr ,flera ,1989 (HLe & UGn)
V.Bäcka odling (13E 2b , [67103, 14093] ) ,kärr.i höljor på dy ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ) , ~refl~ ,kärr med lösbotten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Gruckån nedströms Inlandsbanan (13E 1c , [67075, 14117] ) ,å ,2 ex ,1989 (HLe & UGn)
Härjflån (13E 1c , [67078, 14136] ) ,å ,flera ,1989 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vantjärnen (13E 3c , [6715569, 1412152] ) , ~refl~ ,järn , 2003 (HLe)
Mellantjärn (13E 3c , [67164, 14118] ) ,tjärn ,10-20 ex ,1989 (HLe & UGn)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ) ,sjö ,sparsam ,1991 (HLe & ULe)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant, sjö, tomtmark, järnväg , 2009 (DABS)
Näsboren (13E 0c , [6703673, 1413399] ) , ~refl~ ,bäck ,1 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens utlopp i V-dalälven 2 km S Vansbro (13E 1c , [67085, 14134] ) ,bäck ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand ,enstaka ,2009 (HLe)
Västerdalälven vid Vansbrobadet (13E 2c , [67105, 14134] ) ,älvstrand ,5- 10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ) , ~refl~ ,hygge delvis försumpat , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Trichophorum alpinum    Snip
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,blandmyr , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly , 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2010 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1997 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissfloåsen (artp.) (13E 4b , [6721280, 1408100] ) ,fattigkärr , 2006 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724927, 1411617] ) ,grandominerad sumpskog, bäck, myrkant , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728592, 1402792] ) ,sluttande intermediära kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myr öster om St. Gnupen 8 km SO Finnbodarna (artp.) (13E 5c , [6725910, 1412090] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ) ,mosse/kärr , 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ) , ~refl~ ,lösbottenkärr , 1989 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Agrostis capillaris    Rödven
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant, sjö, tomtmark, järnväg , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsena fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Agrostis gigantea    Storven
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2000 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,banvall , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Agrostis stolonifera    Krypven
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2010 (HLe)
Ca 150 m SV Näsvallen (13E 0c , [6702402, 1413741] ) , ~refl~ ,traktorspår i barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Nära bron till Storön (13E 2d , [67104, 14174] ) ,älvstrand ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögan vid Flögforsån (13E 3c , [6716570, 1411040] ) , ~refl~ ,åstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ) ,bäckkant ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,gräsmark ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724751, 1411720] ) ,grandominerad sumpskog , 2010 (Bo Karlsson)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , 2011 (HLe)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ) , ~refl~ ,gräsmark vid hus , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Östra Slätten (artp.) (12E 7c , [6688311, 1410503] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant, sjö, tomtmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt ,25 plantor ,2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ) , , 2016 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Beckmannia syzigachne    Radgräs
Vansbro, längs väg 242 ,3.5 km N om Eldforsen (13E 1c , [6705, 1413] ) ,i västra vägdiket ,ca 10 tuvor (ca 50 blommande strån) ,2001 (TLj)
3,5 km N. Eldforsen i västra vägdiket (13E 1c , [6705865, 1413490] ) ,blött dike vid P-ficka ,ca 50 strån/10 tuvor ,2001 (TLj)
Bromus inermis    Foderlosta
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ) , ~refl~ ,tallskog , 2009 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 1989 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724800, 1411213] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724835, 1411562] ) ,grandominerad rasbrant , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Rutån ,nedanför Rutågården (13E 1d , [67090, 14176] ) ,fuktäng ,enstaka ,1991 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.) (13E 4c , [6724842, 1411665] ) ,grandominerad sumpskog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,vägkant , 2012 (HLe)
Skamsåsen, skogsbilväg från fäboden (12E 9b , [66995, 14099] ) ,vägkant , 1989 (HLe & UGn)
Väg till Skamsåsens fd fäbod ca 400 m V om (12E 9c , [6698988, 1410074] ) ,vägkant , 1989 (HLe)
Skamsåsen, skogsbilväg från fäboden (12E 9c , [66990, 14100] ) ,vägkant , 1989 (HLe & UGn)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
F.d.täkt vid väg till Hedtjärn från väg 242 (13E 1c , [67096, 14141] ) ,sand ,flera ,1989 (HLe & UGn)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ) ,vägkant ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Väg vid järnväg vid 'Träkol',Vansbro (13E 2c , [67121, 14131] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Nära bron till Storön (13E 2d , [67105, 14174] ) ,sandig vägkant ,sparsam ,1991 (HLe & ULe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , 2011 (HLe)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ) ,vägkant ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Ö om Fagerberget (13E 4d , [67235, 14164] ) ,skogsbilväg ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ) ,fdf slåtteräng/fuktäng , 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ) , ~refl~ ,bäck i sumpskog , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Hästmyran (13E 1d , [6705350, 1419060] ) ,mosse , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Södra bäcken till Åskakens Ö del (13E 3b , [6718391, 1405066] ) , ~refl~ ,gransumpskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Calamagrostis stricta    Madrör
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ) ,våt gräsplan , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Näsboren (13E 0c , [6703705, 1413131] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ) , ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod (12E 9c , [66989, 14103] ) ,äng ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark ,ca 10 ,1989 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
St Rutsberget näst sydligast gården (13E 0d , [67043, 14172] ) ,äng ,2 ex ,1990 (HLe & ULe)
Stuga vid Inlandsbanan-Gruckån (13E 1c , [67075, 14118] ) ,f.d.äng ,~10 ex ,1989 (HLe & UGn)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängsmark , 2009 (HLe)
Flera ställen i Vansbro samhälle (13E 2c , ) ,vägkanter,gårdsplaner ,1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,gräsmark ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vid stuga O Svantjärn. (13E 5c , [6725935, 1412695] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Morbergets fäbod (13E 3f , [67170, 14299] ) ,fäbodvall , 1993 (TLj)
Morbergets fäbod (13E 3g , [6716860, 1430290] ) ,i hackslog vid fäboden , 1993 (TLj)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Barrblandskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ) ,å med blandbarrskog , 2008 (HLe)
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ) , ~refl~ ,bäck i granskog , 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [66926, 14079] ) ,gammal bosättning , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Blandbarrskog , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ) ,blåbärsgranskog , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,blandbarrskog , 2011 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ) , ~refl~ ,tallskog , 2009 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,blandbarrskog , 2015 (HLe)
Stövlingsvallen (13E 5c , [6727569, 1413425] ) , ~refl~ ,tomt med röjd mager ängsmark , frekvens allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen v:a sidan (artp.) (13E 4c , [6724770, 1411210] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog , 2010 (Bo Karlsson)
Roegneria canina    Lundelm
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ) , ~refl~ ,bäckravin , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) ,fuktig blandskog vid älvstrand ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Elytrigia repens    Kvickrot
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [66926, 14079] ) ,gammal bosättning , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Skamsådens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark , 1989 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ) , ~refl~ ,torräng , 1988 (HLe)
Vanlig i Vansbro samhälle (13E 2c , ) ,vägkanter,gårdsplaner,trädgårdar ,1988 (HLe & UGn)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ) , ~refl~ ,banvall , 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,park, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Gladtjärn,badplats (13E 1d , [67089, 14178] ) ,sandmark ,enstaka ,1990 (HLe & ULe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Festuca ovina    Fårsvingel
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ) , ~refl~ ,blandskog , 2010 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens allm. , 2009 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ) , , 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ) , ~refl~ ,bäck i barrskog , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg-o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2000 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ) ,bäck med granskog , 2015 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1412830] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 1999 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Vid stuga O Svantjärn. (13E 5c , [6725935, 1412695] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr ,ca 10 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ) ,åslänt ,sparsamt ,1990 (HLe & ULe)
Dalasågen 200 m Ö (13E 2c , [6713510, 1412480] ) , ~refl~ ,vägdike , 2000 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ) ,damm ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
500 m V St.Klitten (13E 4c , [67218, 14146] ) ,bäck genom kärr ,sparsam ,1990 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Snöå golfklubb (artp.) (13E 2f , [6714637, 1425161] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Iselius)
Avenula pubescens    Luddhavre
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt ,25 plantor ,2008 (HLe)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ) , ~refl~ ,älvstrand/strandskog , 2009 (HLe)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2001 (HLe)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Vägen öster om Olarsvallen (13E 4b , [6723138, 1409148] ) ,vägkant i anslutning till sumpskog ,enstaka ,2006 (HLe)
Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.) (13E 2d , [6714536, 1419340] ) , ,noterad ,2016 (Anders Lindholm)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Storby hagen (artp.) (13E 3d , [6715487, 1419546] ) , ,noterad ,2016 (Janolof Granberg)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Holcus mollis    Lentåtel
Väge till Andersfors (12E 9b , [66994, 14090] ) ,äng vid vägkant ,2 bestånd ,1989 (HLe & UGn)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Melica nutans    Bergslok
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,igenväxande ängsmark , 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ) ,banvall , 2012 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ) , ~refl~ ,blandsumpskog , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2000 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ) , ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ) , ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ) , ~refl~ ,örtrik granskog , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724890, 1412347] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Vansberget,fall 300 Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ) ,gräsmark,hygge ,ca 30 ex ,1988 (HLe & UGn)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Vakerskogen (12E 8b , [6692600, 1408030] ) ,vägkant grusväg , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ) ,kärr längs bäck , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ) , ~refl~ ,fattigkärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2011 (HLe)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 2009 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ) , ~refl~ ,bäck med örtrika stränder , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,strand , 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ) ,bäck i blandbarrskog , 2012 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens allm. , 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens t.allm. , 2007 (HLe)
Hästingsflotten (artp.) (13E 1d , [6707123, 1418090] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707772, 1416727] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.) (13E 3b , [6717443, 1407050] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.) (13E 4c , [6724932, 1412342] ) ,talldominerad skog, bäck , 2010 (Bo Karlsson)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nardus stricta    Stagg
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ) ,fd ängsmark , 2009 (DABS)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ) , ~refl~ ,barrskog , 2010 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Rv 64 ca 200 m N vägen till Finnjälsen (12E 9c , [6696654, 1411486] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ) , ~refl~ ,fd åkrar och ängar , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ) , ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ) , ~refl~ ,backkärr med bäck , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Utloppet Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704600, 1409790] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ) , ~refl~ ,älvsandstrand ,enstaka ,1996 (HLe)
Lerbäckens utlopp i V-dalälven 2 km S Vansbro (13E 1c , [67085, 14134] ) ,vägkant ,~10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ) ,fuktig blandskog vid älvstrand ,mindre allmän ,2006 (HLe)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ) ,gräsmark ,enstaka ,1989 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Vålberget södra stugan (13E 5c , [6725748, 1413499] ) ,fd fäbod med fd slåttermark. ,enstaka ,1995 (HLe)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ) ,gammal bosättning ,nu fritidshus , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ) , ~refl~ ,stuga med fd ängsmark , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens m.allm. , 2004 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ) , ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark. , frekvens m.allm. , 2000 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Phragmites australis    Vass
Atlasruta (12E 7b ) , ,frekvens ej bedömd , 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) ,Sandsjöbotten , 2012 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ) , ~refl~ ,blandmyr , frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ) , ~refl~ ,bäck med kärr , frekvens allm. , 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ) , ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ) , ~refl~ ,bäck med gungfly , 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ) , ~refl~ ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ) , ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly , 2009 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,blandmyr , 2012 (HLe)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ) , ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Svantjärn (13E 5c , [6726098, 1412248] ) , ~refl~ ,myrtjärn , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Sågen N (artp.) (12E 6b , [6684089, 1407709] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.) (13E 1d , [6707230, 1419758] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.) (13E 3b , [6715058, 1407075] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1985 (Thomas Rafstedt)
Kättboflotten (artp.) (13E 5a , [6728603, 1403254] ) ,sluttande fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Poa annua    Vitgröe
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ) ,vägkant och dike , 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ) ,vägkant , 2008 (HLe)
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697562, 1412022] ) ,gräsmark , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ) , ~refl~ ,bangård , frekvens allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,vägkant , 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ) ,gräsmark , 2016 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ) , ~refl~ ,gräsmark, rabatter , 2001 (HLe)
Skogsbilväg Ö Älgsjön (13E 3b , [6715098, 1406713] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ) , ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Poa compressa    Berggröe
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ) ,banvall , 2009 (DABS)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 2009 (HLe)
Ö delen Valssjön (13E 0c , [6701450, 1410554] ) , ~refl~ ,berghäll ,ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Fd banvaktsstuga Gruckån (13E 1c , [6707690, 1411830] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , 1988 (HLe)
Lerbäckens , 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ) ,väg ,flera ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro station,bangården,till Dalasågen + inlandsbanan (13E 2c , [6711, 1413] ) ,bangård,banvall ,riklig ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ) , ~refl~ ,bangård , 1999 (HLe)
Vansbro station,bangården,till Dalasågen + inlandsbanan (13E 2c , [6712, 1412] ) ,bangård,banvall ,riklig ,1988 (HLe & UGn)
Vansbro station,bangården,till Dalasågen + inlandsbanan (13E 2c , [6713, 1412] ) ,bangård,banvall ,riklig ,1988 (HLe & UGn)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ) ,bangård ,m.a. ,1990 (HLe & ULe)
Poa glauca    Blågröe
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ) , ~refl~ ,bergbrant ,enstaka ,frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
~600 m V Ormittjärn (13E 5e , [67271, 14214] ) ,bergbrant ,sparsamt ,1991 (HLe & ULe)
Poa nemoralis    Lundgröe
Andersfors (12E 9b , [66991, 14088] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ) ,bergbrant , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 1998 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Poa palustris    Sengröe
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ) , ~refl~ ,älvstrand , 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,örtrik älvstrand , 2001 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ) , ~refl~ ,älvstrand med sandbotten , 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ) ,älvstrandskog , 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ) ,fd ängsmark , 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ) , ~refl~ ,Vägkant , 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ) ,tomt, fd ängsmark , 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ) ,fd vall , 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ) ,fd äng/tomt , 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ) , ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter , frekvens ej bedömd , 2006 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ) , ~refl~ ,torräng , 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ) ,vägkant , 2016 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ) , ~refl~ ,gräsmark , 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ) ,jvstn, spårområde och ruderatmark , 2015 (MNo)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ) , ~refl~ ,fd ängsmark , frekvens t.allm. , 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ) , ~refl~ ,vägkant , 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ) ,gräsmark vid bäck , 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ) , ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark , frekvens t.allm. , 2004 (HLe)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ) , ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark , frekvens m.allm. , 2007 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714095, 1425530] ) ,barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand , 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.) (13E 2f , [6714270, 1425570] ) ,barrskog, väg- o åkanter , 2010 (Bo Karlsson)
Poa supina    Trampgröe
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ) ,bruksväg/lövskog , 2017 (IPt)
Poa trivialis    Kärrgröe
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt)

Uppdaterad 2018-11-06